C E N O V N I K 2012_3
važi od 04.06.2012.godine, odn. 01.01.2013.godine
Šifra
Naziv
RSD bez PDV
serija ZERRO - jednoručne baterije
JZ30101
JZ30109
JZ32115
JZ32120
JZ3212S
JZ32130
JZ33101
JZ37101
JZ37251
JZ37252
JZ38101
JZ39101
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za lavabo - VISOKA
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 200 mm - S
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 300 mm
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - bez ručnog tuša
BATERIJA za sudoperu
BATERIJA za bide
10
10
18
18
18
10
12
10
4
4
10
10
3.529,00
4.506,00
4.236,00
4.330,00
4.330,00
4.463,00
4.980,00
4.522,00
9.148,00
8.591,00
4.874,00
3.698,00
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
18
18
18
10
12
10
4
4
7
7
3.529,00
4.770,00
4.506,00
6.030,00
7.417,00
5.576,00
7.417,00
7.633,00
8.007,00
4.887,00
5.878,00
4.236,00
4.330,00
4.330,00
4.463,00
5.086,00
4.522,00
9.148,00
8.591,00
4.874,00
3.649,00
TERMOSTATSKA UZIDNA BATERIJA sa tuš ružom
TERMOSTATSKA UZIDNA BATERIJA za kadu sa izlivom - sa prebacivačem u izlivu
TERMOSTATSKA UZIDNA BATERIJA za kadu sa izlivom i uzidnim tušem
TERMOSTATSKA UZIDNA BATERIJA za lavabo sa izlivom 230mm
TERMOSTATSKA UZIDNA BATERIJA za kadu sa izlivom i ručnim tušem
TERMOSTATSKA UZIDNA BATERIJA sa tuš ružom i ručnim tušom
TERMOSTATSKA UZIDNA BATERIJA sa uzidanim tušem, ručnim tušem i izlivom
TERMOSTATSKA UZIDNA BATERIJA sa jednim izlazom
TERMOSTATSKA UZIDNA BATERIJA sa dva izlaza
TERMOSTATSKA ZIDNA BATERIJA sa izlivom 200mm
TERMOSTATSKA ZIDNA BATERIJA sa ručnim tušem
TERMOSTATSKA ZIDNA BATERIJA sa USPONSKIM i ručnim tušom
TERMOSTATSKA ZIDNA BATERIJA sa USPONSKIM tušom
10
10
10
10
4
4
7
7
9.392,00
9.439,00
13.483,00
9.317,00
13.579,00
13.691,00
13.992,00
8.045,00
11.459,00
10.517,00
10.599,00
14.730,00
13.639,00
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za lavabo - sa metalnim odlivnim ventilom
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 200 mm - S
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 300 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 200 mm
BATERIJA za kadu
BATERIJA za kadu-lavabo - "ŠVEDSKA"
BATERIJA za prelivni bojler, ovalni izliv - dužine 200 mm
BATERIJA za prelivni bojler, ovalni izliv - dužine 150 mm
BATERIJA za prelivni bojler, ovalni izliv - dužine 300 mm
BATERIJA za prelivni bojler , liveni izliv - dužine 200 mm
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za sudoperu
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu - izvlačni tuš
BATERIJA za sudoperu - izvlačni tuš - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu - izvlačni tuš
10
10
9
9
9
9
9
12
9
10
10
10
10
12
7
7
7
7
7
3.778,00
4.311,00
3.966,00
4.083,00
4.083,00
4.311,00
5.385,00
5.254,00
5.711,00
3.236,00
3.162,00
3.452,00
4.076,00
4.482,00
6.470,00
6.737,00
6.802,00
7.411,00
6.470,00
serija ONE - jednoručne baterije
JO30101
JO30109
JO31101
JO31201
JO31301
JO31401
JO31501
JO31601
JO31701
JO31801
JO31901
JO32115
JO32120
JO3212S
JO32130
JO33101
JO37101
JO37251
JO37252
JO38101
JO39101
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za lavabo - VISOKA
BATERIJA za tuš kadu sa uzidnim tušem, bez izliva
BATERIJA za kadu sa izlivom - sa prebacivačem u izlivu
BATERIJA za kadu sa izlivom i uzidnim tušem
BATERIJA za lavabo sa izlivom 230mm
BATERIJA za kadu sa izlivom i ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa uzidanim i ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa uzidanim i ručnim tušem i izlivom
BATERIJA uzidna, sa jednim izlazom
BATERIJA uzidna, sa dva izlaza
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 200 mm - S
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 300 mm
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - bez ručnog tuša
BATERIJA za sudoperu
BATERIJA za bide
-
serija THERMO 2 - jednoručne baterije
JT31101
JT31201
JT31301
JT31401
JT31501
JT31601
JT31701
JT31801
JT31901
JT32120
JT37101
JT37251
JT37252
serija CubO3 - jednoručne baterije
JC30101
JC30101M
JC32115
JC32120
JC3212S
JC32130
JC32220
JC33101
JC34101
JC36101
JC36102
JC36103
JC36201
JC37101
JC38101
JC38103
JC38501
JC38503
JC38601
-
10
-
Šifra
JC38603
JC39101
JC39101M
Naziv
BATERIJA za sudoperu - izvlačni tuš - 3 cevi
BATERIJA za bide
BATERIJA za bide - sa metalnim odlivnim ventilom
RSD bez PDV
7
7
7
6.934,00
4.001,00
4.311,00
10
19.317,00
serija XENON - poluprofesionalna KUHINJSKA baterija
JX38501
BATERIJA za sudoperu, visoka sa opružnom zaštitom izvl.crevom
-
serija STEEL - kuhinjske baterije od NERĐAJUĆEG čelika
JS38101
JS38103
JS38201
JS38601
-
BATERIJA za sudoperu ( nerđajući čelik )
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi ( nerđajući čelik )
BATERIJA za sudoperu kvadratna( nerđajući čelik )
BATERIJA za sudoperu sa izvlačnim tušem ( nerđajući čelik )
6.893,00
7.009,00
11.910,00
11.910,00
serija JAFFAR - jednoručne baterije
JF30101
JF32115
JF32120
JF3212S
JF32130
JF33101
JF33103
JF33109
JF34101
JF37101
JF37251
JF37252
JF38101
JF38103
JF38201
JF38203
JF38301
JF38303
JF38401
JF38403
JF38501
JF38503
JF38601
JF38603
JF38801
JF38803
JF38901
JF38903
JF39101
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 200 mm - S
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 300 mm
BATERIJA za kadu
BATERIJA za kadu - stojeća sa stubom 100 mm
BATERIJA za kadu - stojeća sa stubom 790 mm
BATERIJA za kadu-lavabo - "ŠVEDSKA"
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - bez ručnog tuša
BATERIJA za sudoperu
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu ( Roma izliv )
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi ( Roma izliv )
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - POLUPROFESIONALNA
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi - POLUPROFESIONALNA
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - POLUPROFESIONALNA
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi - POLUPROFESIONALNA
BATERIJA za bide
10
18
18
18
10
12
12
12
10
12
12
12
10
10
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4
4
10
4.850,00
5.314,00
5.399,00
5.399,00
5.595,00
6.465,00
7.554,00
21.500,00
7.125,00
5.972,00
9.986,00
9.171,00
3.791,00
4.169,00
4.148,00
4.318,00
4.698,00
4.895,00
5.811,00
6.017,00
7.558,00
8.175,00
6.815,00
7.119,00
7.938,00
8.307,00
9.023,00
9.299,00
4.850,00
8
8
8
8
8
8
8
6.074,00
5.962,00
6.478,00
8.079,00
6.011,00
8.062,00
8.314,00
8.798,00
5.132,00
6.008,00
9.394,00
7.990,00
12.102,00
10.799,00
7.939,00
6.135,00
3.770,00
1.661,00
serija QUADRO - jednoručne baterije
JQ30101
JQ31101
JQ31201
JQ31301
JQ31401
JQ31501
JQ31601
JQ31701
JQ31801
JQ31901
JQ33101
JQ37101
JQ37251
JQ37252
JQ38101
JQ39101
JQ200
JQ245
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za tuš kadu sa uzidnim tušem, bez izliva
BATERIJA za kadu sa izlivom - sa prebacivačem u izlivu
BATERIJA za kadu sa izlivom i uzidnim tušem
BATERIJA za lavabo sa izlivom 230mm
BATERIJA za kadu sa izlivom i ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa uzidanim i ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa uzidanim i ručnim tušem i izlivom
BATERIJA uzidna, sa jednim izlazom
BATERIJA uzidna, sa dva izlaza
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - bez ručnog tuša
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi
BATERIJA za bide
SIFON za lavabo
VENTIL sifona - automatski, "klik-klak"
-
8
8
8
8
8
8
8
8
16
16
Galanterija QUADRO za kupatilo
JQ901
JQ902
JQ903
JQ904
JQ905
JQ906
JQ907
JQ908
JQ909
JQ910
JQ906C
JQ907C
JQ908C
JQ908K
Držač PEŠKIRA 60 cm
Držač PEŠKIRA 60 cm - dupli
Držač PEŠKIRA - PRSTEN
STAKLENA POLICA - ETAŽER
DUPLA VEŠALICA
Držač ČAŠE
Držač SAPUNA
Držač WC ČETKE
Držač WC PAPIRA
DOZATOR za tečni sapun
ČAŠA za JQ906
ČINIJA za SAPUN za JQ907
ČAŠA za WC ČETKU za JQ908
ČETKA za WC JQ908
18
18
18
6
36
18
18
12
24
12
2.901,00
4.587,00
2.715,00
2.017,00
974,00
1.661,00
1.661,00
3.136,00
1.844,00
2.805,00
438,00
438,00
690,00
1.331,00
Šifra
Naziv
RSD bez PDV
serija MISTIQUE - jednoručne baterije
JM30101
JM31101
JM31201
JM31301
JM31401
JM31501
JM31601
JM31701
JM31801
JM31901
JM32115
JM32120
JM3212S
JM33101
JM37101
JM38101
JM39101
JM200
JM245
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za tuš kadu sa uzidnim tušem, bez izliva
BATERIJA za kadu sa izlivom - sa prebacivačem u izlivu
BATERIJA za kadu sa izlivom i uzidnim tušem
BATERIJA za lavabo sa izlivom 230mm
BATERIJA za kadu sa izlivom i ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa uzidanim i ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa uzidanim i ručnim tušem i izlivom
BATERIJA uzidna, sa jednim izlazom
BATERIJA uzidna, sa dva izlaza
BATERIJA za sudoperu-lavabo, izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo, izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo, izliv 200 mm - S
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi
BATERIJA za bide
SIFON za lavabo
VENTIL sifona - automatski, "klik-klak"
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
16
16
5.682,00
6.006,00
6.467,00
7.830,00
5.875,00
7.830,00
8.025,00
8.500,00
4.969,00
5.962,00
6.329,00
6.449,00
6.449,00
9.018,00
7.463,00
7.322,00
5.843,00
2.957,00
1.102,00
Galanterija MISTIQUE za kupatilo
-
JM901
JM902
JM903
JM904
JM905
JM906
JM907
JM908
Držač PEŠKIRA 60 cm
Držač PEŠKIRA 60 cm - dupli
Držač PEŠKIRA - PRSTEN
STAKLENA POLICA - ETAŽER
DUPLA VEŠALICA
Držač ČAŠE
Držač SAPUNA
Držač WC ČETKE
18
18
18
6
36
18
18
12
2.901,00
4.587,00
2.715,00
2.017,00
974,00
1.661,00
1.661,00
3.136,00
JM909
JM910
JM906C
JM907C
Držač WC PAPIRA
DOZATOR za tečni sapun
ČAŠA za JM906 - JZ906
ČINIJA za SAPUN za JM907 - JZ907
24
12
1.844,00
2.805,00
438,00
438,00
JM908C
JM908K
ČAŠA za WC ČETKU za JM908 - JZ908
ČETKA za WC JM908 - JZ908
690,00
1.331,00
serija XO - dvoručne baterije
XO30101
XO32101
XO32102
XO32115
XO32120
XO32130
XO33101
XO37101
XO37251
XO37252
XO38101
XO38801
XO38901
XO39101
XO200
XO225
XO245
XO246
-
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za sudoperu - lavabo - gornji izliv ø25
BATERIJA za sudoperu - lavabo - gornji izliv ovalni
BATERIJA za sudoperu - lavabo - donji izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo - donji izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo - donji izliv 300 mm
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - bez ručnog tuša
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - POLUPROFESIONALNA
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - POLUPROFESIONALNA
BATERIJA za bide
SIFON za lavabo
SIFON za bide
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
8
4
4
8
25
25
5.881,00
6.275,00
6.222,00
5.514,00
5.628,00
5.789,00
7.436,00
5.854,00
10.040,00
9.836,00
6.116,00
8.376,00
8.638,00
5.881,00
4.108,00
4.108,00
VENTIL sifona
VENTIL sifona - automatski, "klik-klak"
25
20
1.228,00
1.719,00
10
18
18
18
10
10
10
10
10
12
10
18
12
12
10
10
10
10
10
10
4.602,00
5.314,00
5.398,00
5.398,00
5.951,00
5.898,00
6.019,00
6.072,00
6.019,00
7.118,00
7.118,00
5.172,00
9.462,00
8.524,00
4.298,00
4.450,00
4.380,00
4.534,00
7.164,00
7.367,00
serija NEXUS - jednoručne baterije
JN30101
JN32115
JN32120
JN3212S
JN32130
JN32L15
JN32L20
JN32L30
JN32L2S
JN33101
JN34101
JN37101
JN37251
JN37252
JN38101
JN38103
JN381L1
JN381L3
JN38501
JN385L1
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za sudeperu-lavabo izliv 150 mm
BATERIJA za sudeperu-lavabo izliv 200 mm
BATERIJA za sudeperu-lavabo izliv 200 mm - S
BATERIJA za sudeperu-lavabo izliv 300 mm
BATERIJA zidna za lavabo - LEKARSKA izliv 150 mm
BATERIJA zidna za lavabo - LEKARSKA izliv 200 mm
BATERIJA zidna za lavabo - LEKARSKA izliv 300 mm
BATERIJA zidna za lavabo - LEKARSKA izliv 200 mm - S
BATERIJA za kadu
BATERIJA za kadu-lavabo - "ŠVEDSKA"
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - bez ručnog tuša
BATERIJA za sudoperu
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu - LEKARSKA ručica
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - LEKARSKA ručica
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje
BATERIJA za sudoperu LEKARSKA sa izvl. tušem za ispiranje
-
Šifra
Naziv
RSD bez PDV
JN38503
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi
10
7.554,00
JN385L3
JN39101
BATERIJA za sudop.LEKARSKA sa izvl. tušem za isp.- 3 cevi
BATERIJA za bide
10
10
7.866,00
4.602,00
10
10
10
10
10
10
18
18
10
18
18
10
10
10
10
12
10
10
10
25
25
25
serija KING - jednoručne baterije
-
J301001
J301001M
J30L001
J301003
J30L003
J301003M
J321015
J321020
J321030
J321S20
J321J20
J32L001
J32L002
J32L003
J32L004
J331001
J341001
J341002
J341003
J362001
J362002
J362003
J362018
J371001
J371250
J371251
J371252
J381001
J381003
J381081
J381083
J381L001
J381L003
J382001
J382003
J382101
J382103
J382111
J382113
J382201
J382203
J382211
J382213
J385001
J385L01
J385003
J385L03
J386001
J386003
J386L01
J386L03
J388001
J388003
J389001
J389003
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za lavabo - sa metalnim odlivnim ventilom
BATERIJA za lavabo - LEKARSKA
BATERIJA za lavabo - 3 cevi
BATERIJA za lavabo - LEKARSKA - 3 cevi
BATERIJA za lavabo - 3 cevi sa metalnim odlivnim ventilom
BATERIJA za sudoperu - lavabo, izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, izliv 300 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, izliv 200 mm - S
BATERIJA za sudoperu - lavabo, izliv 200 mm - J
BATERIJA zidna - LEKARSKA izliv 200 mm
BATERIJA zidna - LEKARSKA izliv S 200 mm
BATERIJA zidna - LEKARSKA izliv 300 mm
BATERIJA zidna - LEKARSKA izliv 150 mm
BATERIJA za kadu
BATERIJA za kadu-lavabo - "ŠVEDSKA"
BATERIJA za kadu-lavabo - "ŠVEDSKA" ( cevni izliv )
BATERIJA za kadu-lavabo - "ŠVEDSKA" (izliv sa prebacivačem)
BATERIJA za prelivni bojler, izliv ø18 mm - dužine 200 mm
BATERIJA za prelivni bojler, izliv ø18 mm - dužine 150 mm
BATERIJA za prelivni bojler, izliv ø18 mm - dužine 300 mm
BATERIJA za prelivni bojler, S izliv ø18 mm - dužine 180 mm
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - delux sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - delux bez ručnog tuša
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi
BATERIJA za lavabo - sudoperu - 2 cevi, KRATAK IZLIV
BATERIJA za lavabo - sudoperu - 3 cevi, KRATAK IZLIV
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi - Lekarska ručica
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - Lekarska ručica
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi - ovalni izliv 180 mm
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - ovalni izliv 180 mm
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi - cevni izliv 200 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - cevni izliv 200 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu/lavabo - 2 cevi - cevni izliv 130 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu/lavabo - 3 cevi - cevni izliv 130 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi - cevni izliv 230 mm ( ø25 mm )
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - cevni izliv 230 mm ( ø25 mm )
BATERIJA za lavabo - 2 cevi - cevni izliv 130 mm ( ø25 mm )
BATERIJA za lavabo - 3 cevi - cevni izliv 130 mm ( ø25 mm )
BATERIJA za sudoperu - sa izvl. tušem za ispiranje
BATERIJA - LEKARSKA sa izvl. tušem za ispiranje
BATERIJA za sudoperu - sa izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi
BATERIJA - LEKARSKA ručica - sa izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu - sa izvl. tušem za ispiranje
BATERIJA za sudoperu - sa izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu -LEKARSKA sa izvl. tušem za isp.
BATERIJA za sudoperu -LEKARSKA sa izvl. tušem za ispir. - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - POLUPROFESIONALNA
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi - POLUPROFESIONALNA
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - POLUPROFESIONALNA
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi - POLUPROFESIONALNA
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4
4
3.068,00
3.666,00
3.441,00
3.561,00
3.974,00
4.298,00
3.438,00
3.554,00
3.765,00
3.554,00
4.170,00
3.910,00
3.910,00
4.430,00
3.932,00
4.496,00
4.547,00
4.385,00
5.867,00
2.895,00
2.809,00
3.333,00
2.895,00
3.675,00
4.558,00
8.321,00
7.333,00
2.901,00
3.069,00
2.901,00
3.069,00
3.294,00
3.453,00
3.548,00
4.062,00
3.137,00
3.727,00
3.137,00
3.727,00
4.086,00
4.666,00
3.873,00
4.389,00
5.182,00
5.282,00
5.709,00
5.748,00
5.182,00
5.709,00
5.530,00
6.007,00
6.815,00
7.334,00
7.865,00
8.478,00
J391001
J391001M
BATERIJA za bide
BATERIJA za bide - sa metalnim odlivnim ventilom
10
10
3.023,00
3.673,00
10
10
18
18
10
18
18
12
10
10
10
25
25
25
3.138,00
3.561,00
3.370,00
3.479,00
3.765,00
3.479,00
4.120,00
4.534,00
4.547,00
4.385,00
4.787,00
2.862,00
2.809,00
3.333,00
serija KING + (plus) - jednoručne baterije
JK301001
JK301003
JK321015
JK321020
JK321030
JK321S20
JK321J20
JK331001
JK341001
JK341002
JK341003
JK362001
JK362002
JK362003
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za lavabo - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu - lavabo, izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, izliv 300 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, izliv 200 mm - S
BATERIJA za sudoperu - lavabo, izliv 200 mm - J
BATERIJA za kadu
BATERIJA za kadu-lavabo - "ŠVEDSKA"
BATERIJA za kadu-lavabo - "ŠVEDSKA" ( cevni izliv )
BATERIJA za kadu-lavabo - "ŠVEDSKA" (izliv sa prebacivačem)
BATERIJA za prelivni bojler, izliv ø18 mm - dužine 200 mm
BATERIJA za prelivni bojler, izliv ø18 mm - dužine 150 mm
BATERIJA za prelivni bojler, izliv ø18 mm - dužine 300 mm
-
Šifra
Naziv
RSD bez PDV
JK371001
JK371250
JK371251
JK371252
JK381001
JK381003
JK381081
JK381083
JK385001
JK385003
JK386001
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - delux sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - delux bez ručnog tuša
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi
BATERIJA za lavabo - sudoperu - 2 cevi, KRATAK IZLIV
BATERIJA za lavabo - sudoperu - 3 cevi, KRATAK IZLIV
BATERIJA za sudoperu - sa izvl. tušem za ispiranje
BATERIJA za sudoperu - sa izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu - sa izvl. tušem za ispiranje
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
3.675,00
4.558,00
8.187,00
7.333,00
2.850,00
3.016,00
2.850,00
3.016,00
5.182,00
5.709,00
5.182,00
JK386003
BATERIJA za sudoperu - sa izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi
10
5.709,00
BATERIJA za bide
BATERIJA za bide , sa metalnim odlivnim ventilom
10
10
3.138,00
3.673,00
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18
10
18
18
10
12
12
10
10
25
25
10
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
28
28
28
28
28
28
10
10
18
18
28
28
2.625,00
5.132,00
5.670,00
6.256,00
5.035,00
6.478,00
6.859,00
7.080,00
4.309,00
4.806,00
3.224,00
3.239,00
3.239,00
3.761,00
3.078,00
3.137,00
3.420,00
3.668,00
4.102,00
4.558,00
4.315,00
2.374,00
2.327,00
2.658,00
2.374,00
3.226,00
3.681,00
2.699,00
2.959,00
2.699,00
2.959,00
2.892,00
3.021,00
2.892,00
3.021,00
3.428,00
3.731,00
2.679,00
1.794,00
1.873,00
1.903,00
1.903,00
1.706,00
1.725,00
1.903,00
1.942,00
2.466,00
2.802,00
1.823,00
2.231,00
25
25
10
25
25
25
25
25
25
25
25
2.364,00
2.350,00
2.651,00
2.364,00
2.571,00
2.603,00
1.489,00
2.156,00
1.489,00
2.156,00
2.468,00
JK391001
JK391001M
serija PERLA - jednoručne baterije
JP301001
JP31101
JP31201
JP31301
JP31401
JP31501
JP31601
JP31701
JP31801
JP31901
JP321015
JP321020
JP321S20
JP321030
JP322015
JP322020
JP322030
JP331001
JP331002
JP341001
JP341002
JP362001
JP362002
JP362003
JP362018
JP371001
JP371002
JP381001
JP381003
JP381081
JP381083
JP382001
JP382003
JP382011
JP382013
JP382201
JP382203
JP391001
JP521001
JP522015
JP522020
JP522S20
JP523014
JP523020
JP531130
JP531200
JP532130
JP532200
JP541001
JP541002
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za tuš kadu sa uzidanim tušem, bez izliva
BATERIJA za kadu sa izlivom - sa prebac.u izlivu
BATERIJA za kadu sa izlivom i uzidanim tušem
BATERIJA za lavabo sa izlivom 230mm
BATERIJA za kadu sa izlivom i ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa uzidanim i ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa uzidanim i ručnim tušem i izlivom
BATERIJA uzidna, sa jednim izlazom
BATERIJA uzidna, sa dva izlaza
BATERIJA za sudoperu - lavabo, ovalni izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, ovalni izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, ovalni izliv 200 mm -S
BATERIJA za sudoperu - lavabo, ovalni izliv 300 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, cevni izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, cevni izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, cevni izliv 300 mm
BATERIJA za kadu sa ručnim tušem
BATERIJA za kadu sa ručnim tušem i zidnom šipkom
BATERIJA za kadu-lavabo -"ŠVEDSKA" - ovalni izliv 300 mm
BATERIJA za kadu-lavabo -"ŠVEDSKA" - cevni izliv 300 mm
BATERIJA za prelivni bojler - izliv 200 mm
BATERIJA za prelivni bojler - izliv 75 mm
BATERIJA za prelivni bojler - izliv 300 mm
BATERIJA za prelivni bojler, S izliv ø18 mm - dužine 180 mm
BATERIJA za tuš kadu sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa zidnom šipkom
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi
BATERIJA za lavabo - sudoperu - 2 cevi, KRATAK IZLIV
BATERIJA za lavabo - sudoperu - 3 cevi, KRATAK IZLIV
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi - cevni izliv 200 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - cevni izliv 200 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi - cevni izliv 130 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - cevni izliv 130 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi - ovalni izliv
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - ovalni izliv
BATERIJA za bide
Jednoručni VENTIL za jednu vodu
Jednoručni VENTIL za jednu vodu,ovalni izliv 150 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu,ovalni izliv 200 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu,ovalni izliv 200 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu, cevni izliv 140 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu, cevni izliv 200 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu, izliv 130 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu, izliv 200 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu sa predmesanjem vode, izliv 130 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu sa predmesanjem vode, izliv 200 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu
Jednoručni VENTIL za jednu vodu sa predmesanjem vode
-
serija KLASIK - dvoručne baterije - metalna ručica
K01101
K01114
K01130
K03101
K03113
K03120
K09101
K09102
K09118
K09118
K09201
BATERIJA zidna - donji izliv
BATERIJA zidna - donji izliv, kraći
BATERIJA zidna - donji izliv, duži, "TROKADER"
BATERIJA zidna - gornji izliv
BATERIJA zidna - gornji izliv, kraći
BATERIJA zidna - gornji izliv, duži
BATERIJA za prelivni bojler 3/8" g.deo, cevni izliv ø12 mm
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo, cevni izliv ø18 mm
BATERIJA za prelivni bojler 3/8" g.deo, S cevni izliv ø12 mm
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo, S cevni izliv ø18 mm
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 200 mm
-
Šifra
Naziv
RSD bez PDV
K09202
K09203
K10101
K10250
K11101
K12101
K12250
K21101
K23101
K23013
K23020
K23030
K26101
K26102
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 150 mm
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 300 mm
BATERIJA za tuš kadu sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem
BATERIJA za kadu "ŠVEDSKA"
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu sa izlivom i sa usp. tušem
BATERIJA stojeća sa fiksnim izlivom
BATERIJA stojeća sa pokretnim ovalnim izlivom 180 mm
BATERIJA stojeća - kraći izliv 130 mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 200mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 300mm
BATERIJA za prelivni bojler - stojeća 3 cevi
BATERIJA za prelivni bojler - stojeća 3 cevi, kraći izliv (130 mm)
25
10
18
25
10
12
12
12
10
10
10
10
10
10
2.451,00
2.694,00
2.701,00
3.402,00
4.116,00
3.370,00
4.117,00
3.222,00
3.079,00
2.255,00
2.387,00
2.679,00
2.562,00
2.539,00
K26103
K29101
BATERIJA za prelivni bojler - stojeća 3 cevi, duži izliv (300 mm)
BATERIJA za bide
10
10
2.743,00
2.374,00
serija KERAMIC - dvoručne baterije - keramički zatvarač
-
KK01101
KK01114
KK01130
KK03101
KK03113
KK03120
KK09102
KK09118
KK09201
KK09202
KK09203
KK10101
KK10250
KK11101
KK12101
KK12250
KK21101
KK23101
KK23013
KK23020
KK23030
KK23801
KK23901
KK26101
KK26102
KK26103
KK26801
BATERIJA zidna - donji izliv
BATERIJA zidna - donji izliv, kraći
BATERIJA zidna - donji izliv, duži, "TROKADER"
BATERIJA zidna - gornji izliv
BATERIJA zidna - gornji izliv, kraći
BATERIJA zidna - gornji izliv, duži
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo,
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo, S cevni izliv ø18 mm
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 200 mm
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 150 mm
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 300 mm
BATERIJA za tuš kadu sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem
BATERIJA za kadu "ŠVEDSKA"
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu sa izlivom i sa usp. tušem
BATERIJA stojeća sa fiksnim izlivom
BATERIJA stojeća sa pokretnim ovalnim izlivom 180 mm
BATERIJA stojeća - kraći izliv 130 mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 200mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 300 mm
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - POLUPROFESIONALNA
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - POLUPROFESIONALNA
BATERIJA za prelivni bojler - stojeća 3 cevi
BATERIJA za prelivni bojler - stojeća 3 cevi, kraći izliv (130 mm)
BATERIJA za prelivni bojler - stojeća 3 cevi, duži izliv (300 mm)
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi - POLUPROFESIONALNA
25
25
10
25
25
25
25
25
25
25
10
18
25
10
12
12
10
10
10
10
10
4
4
10
10
10
4
2.806,00
2.787,00
2.970,00
2.806,00
3.124,00
3.119,00
2.694,00
2.694,00
2.863,00
2.856,00
3.015,00
3.081,00
3.715,00
4.318,00
3.886,00
4.318,00
3.227,00
3.127,00
2.699,00
2.819,00
2.989,00
5.929,00
6.593,00
2.895,00
2.813,00
3.018,00
6.070,00
KK26901
KK29101
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi - POLUPROFESIONALNA
BATERIJA za bide
4
10
6.804,00
2.711,00
serija KLASIK fumme - dvoručne baterije
-
KF01101
KF01114
KF01130
KF03101
KF03113
KF03120
KF09101
KF09102
KF09118
KF09118
KF09201
KF09202
KF09203
KF10101
KF10250
KF11101
KF12101
KF12250
KF21101
KF23101
KF23013
KF23020
KF23030
KF26101
KF26102
BATERIJA zidna - donji izliv
BATERIJA zidna - donji izliv, kraći
BATERIJA zidna - donji izliv, duži, "TROKADER"
BATERIJA zidna - gornji izliv
BATERIJA zidna - gornji izliv, kraći
BATERIJA zidna - gornji izliv, duži
BATERIJA za prelivni bojler 3/8" g.deo
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo
BATERIJA za prelivni bojler 3/8" g.deo, S cevni izliv ø12 mm
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo, S cevni izliv ø18 mm
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 200 mm
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 150 mm
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 300 mm
BATERIJA za tuš kadu sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem
BATERIJA za kadu "ŠVEDSKA"
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu sa izlivom i sa usp. tušem
BATERIJA stojeća sa fiksnim izlivom
BATERIJA stojeća sa pokretnim ovalnim izlivom 180 mm
BATERIJA stojeća - kraći izliv 130 mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 200mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 300 mm
BATERIJA za prelivni bojler - stojeća 3 cevi
BATERIJA za prelivni bojler - stojeća 3 cevi, kraći izliv (130 mm)
18
18
10
18
18
18
25
18
25
25
25
25
10
18
25
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
2.159,00
2.115,00
2.387,00
2.159,00
2.273,00
2.409,00
1.466,00
1.966,00
1.466,00
1.966,00
2.250,00
2.226,00
2.387,00
2.480,00
3.332,00
4.007,00
3.200,00
4.001,00
3.059,00
2.895,00
2.110,00
2.292,00
2.478,00
2.469,00
2.348,00
KF26103
KF29101
BATERIJA za prelivni bojler - stojeća 3 cevi, duži izliv (300 mm)
BATERIJA za bide
10
10
2.569,00
2.159,00
25
2.266,00
serija EURO KLASIK - dvoručne baterije
KE01101
BATERIJA zidna - donji izliv
-
Šifra
Naziv
RSD bez PDV
KE01114
KE01130
KE03101
KE03113
KE03120
K09101
KE09102
KE09118
KE09118
KE09201
KE09202
KE09203
KE10101
KE10250
KE11101
KE12101
KE12250
KE21101
KE23101
KE23013
KE23020
KE23030
KE26101
KE26102
BATERIJA zidna - donji izliv, kraći
BATERIJA zidna - donji izliv, duži, "TROKADER"
BATERIJA zidna - gornji izliv
BATERIJA zidna - gornji izliv, kraći
BATERIJA zidna - gornji izliv, duži
BATERIJA za prelivni bojler 3/8" g.deo
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo
BATERIJA za prelivni bojler 3/8" g.deo, S cevni izliv ø12 mm
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo, S cevni izliv ø18 mm
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 200 mm
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 150 mm
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 300 mm
BATERIJA za tuš kadu sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem
BATERIJA za kadu "ŠVEDSKA"
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu sa izlivom i sa usp. tušem
BATERIJA stojeća sa fiksnim izlivom
BATERIJA stojeća sa pokretnim ovalnim izlivom 180 mm
BATERIJA stojeća - kraći izliv 130 mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 200mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 300 mm
BATERIJA za prelivni bojler - stojeća 3 cevi
BATERIJA za prelivni bojler - stojeća 3 cevi, kraći izliv (130 mm)
25
10
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
18
25
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
2.215,00
2.481,00
2.266,00
2.408,00
2.474,00
1.489,00
2.031,00
1.489,00
2.031,00
2.323,00
2.313,00
2.523,00
2.468,00
3.238,00
4.040,00
3.239,00
3.942,00
3.059,00
2.905,00
2.159,00
2.322,00
2.469,00
2.431,00
2.387,00
KE26103
KE29101
BATERIJA za prelivni bojler - stojeća 3 cevi, duži izliv (300 mm)
BATERIJA za bide
10
10
2.631,00
2.159,00
serija NOSTALGIJA - dvoručna armatura, keramički zatvarač
-
N01101
N01114
N01130
N03101
N03113
N03120
N03201
N03202
N09101
N09218
N10101
N10250
N10251
N10252
BATERIJA zidna - donji izliv
BATERIJA zidna - donji izliv, kraći
BATERIJA zidna - donji izliv, duži, "TROKADER"
BATERIJA zidna - gornji izliv
BATERIJA zidna - gornji izliv, kraći
BATERIJA zidna - gornji izliv, duži
BATERIJA zidna - gornji izliv ROMA kraći
BATERIJA zidna - gornji izliv ROMA duži
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo
BATERIJA za prelivni bojler 1/2" g.deo, S cevni izliv ø18 mm
BATERIJA za tuš kadu sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - bez ručnog tuša
18
18
10
18
18
18
18
10
18
18
18
18
12
12
2.951,00
2.922,00
3.323,00
2.951,00
3.072,00
3.323,00
5.019,00
5.329,00
2.840,00
2.840,00
3.562,00
3.897,00
8.185,00
7.126,00
N11101
N12101
N12250
N12251
N12252
N21101
N22101
N22102
N23101
N23013
N23020
N23801
N23901
N26101
N26102
N26801
BATERIJA za kadu - lavabo "švedska"
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu sa izlivom i sa usp. tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - bez ručnog tuša
BATERIJA stojeća sa fiksnim izlivom
BATERIJA stojeća sa pokretnim ROMA izlivom
BATERIJA stojeća sa pokretnim ROMA izlivom - duži
BATERIJA stojeća sa pokretnim ovalnim izlivom 180 mm
BATERIJA stojeća - kraći izliv 130 mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - POLUPROFESIONALNA
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - POLUPROFESIONALNA
BATERIJA za prelivni bojler - 3 cevi
BATERIJA za prelivni bojler - 3 cevi - ROMA izliv
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi - POLUPROFESIONALNA
10
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
4
4
10
10
4
5.931,00
5.001,00
5.001,00
9.480,00
8.864,00
3.561,00
4.659,00
5.206,00
3.707,00
2.907,00
3.041,00
6.511,00
7.312,00
3.141,00
5.449,00
6.665,00
N26901
N29101
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi - POLUPROFESIONALNA
BATERIJA za bide
4
10
7.462,00
3.072,00
GALANTERIJA
Quadro
JQ901
JQ902
JQ903
JQ904
JQ905
JQ906
JQ907
JQ908
JQ909
JQ910
JQ906C
JQ907C
JQ908C
JQ908K
Mistique
Držač PEŠKIRA 60 cm
Držač PEŠKIRA 60 cm - dupli
Držač PEŠKIRA - PRSTEN
STAKLENA POLICA - ETAŽER
DUPLA VEŠALICA
Držač ČAŠE
Držač SAPUNA
Držač WC ČETKE
Držač WC PAPIRA
DOZATOR za tečni sapun
ČAŠA za JQ906
ČINIJA za SAPUN za JQ907
ČAŠA za WC ČETKU za JQ908
ČETKA za WC JQ908
18
18
18
6
36
18
18
12
24
12
2.901,00
4.587,00
2.715,00
2.017,00
974,00
1.661,00
1.661,00
3.136,00
1.844,00
2.805,00
438,00
438,00
690,00
1.331,00
-
Šifra
JM901
JM902
JM903
JM904
JM905
JM906
JM907
JM908
JM909
JM910
JM906C
JM907C
JM908C
JM908K
Naziv
RSD bez PDV
Držač PEŠKIRA 60 cm
Držač PEŠKIRA 60 cm - dupli
Držač PEŠKIRA - PRSTEN
STAKLENA POLICA - ETAŽER
DUPLA VEŠALICA
Držač ČAŠE
Držač SAPUNA
Držač WC ČETKE
Držač WC PAPIRA
DOZATOR za tečni sapun
ČAŠA za JM906 - JZ906
ČINIJA za SAPUN za JM907 - JZ907
ČAŠA za WC ČETKU za JM908 - JZ908
ČETKA za WC JM908 - JZ908
18
18
18
6
36
18
18
12
24
12
2.901,00
4.587,00
2.715,00
2.017,00
974,00
1.661,00
1.661,00
3.136,00
1.844,00
2.805,00
438,00
438,00
690,00
1.331,00
Držač PEŠKIRA 60 cm
Držač PEŠKIRA zglobni - dupli
Držač PEŠKIRA - PRSTEN
STAKLENA POLICA - ETAŽER
VEŠALICA
Držač ČAŠE
Držač SAPUNA
WC ČETKA
Držač WC PAPIRA
DOZATOR za tečni sapun ( Mesingana posuda )
Držač ROLO PAPIRA
Držač 300mm
Držač 400mm
12
18
24
6
36
24
24
12
24
24
18
18
24
1.900,00
2.212,00
1.419,00
1.537,00
819,00
1.186,00
1.186,00
2.333,00
1.186,00
2.948,00
1.925,00
2.309,00
2.519,00
Zerro
JZ901
JZ902
JZ903
JZ904
JZ905
JZ906
JZ907
JZ908
JZ909
JZ910
JZ911
JZ913
JZ914
SANITARY - sanitarni program ventila
-
- serija "KLASIK" klasični gornji deo, hromirana ručica
A51U160
A501000
A501075
A501200
A52S140
A52S200
A52U200
A531130
A540100
A55112
A56134
A57F12
A57S160
A58250
A590034
A591034
A59K034
ZIDNI ventil 3/8" g.deo - gornji izliv ø16 mm
Ventil 3/8" g.deo - priključak 1/2"
ZIDNI ventil 3/8" g.deo - donji izliv ø12 mm - " PICCOLO"
ZIDNI ventil 3/8" g.deo - donji izliv ø12 mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm - " PICCOLO"
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - gornji izliv ø18 mm
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø18 mm
STOJEĆI ventil za - fiksni izliv
PRIKLJUČNO prolazni ventil 1/2" sa priključkom 3/4"
PRIKLJUČNO prolazni ventil sa priklj. 3/4", za baterije
ZIDNI VENTIL, fiksni izliv i priključak 3/4"
ZIDNI VENTIL, pokretni izliv i priključak 3/4"
ZIDNI ventil sa USPONSKIM tušem
Ventil za VEŠ MAŠINU 3/8" g.deo
Ventil za VEŠ MAŠINU 1/2" g.deo
Ventil za VEŠ MAŠINU - kuglasta
28
40
28
28
28
28
28
40
28
100
110
- serija "KERAMIC" keramički gornji deo, hromirana ručica
AK52S140
AK52S200
AK52U200
AK531130
AK540100
AK55112
AK56134
AK58250
AK591034
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm - " PICCOLO"
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - gornji izliv ø18 mm
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø18 mm
STOJEĆI ventil za - fiksni izliv
PRIKLJUČNO prolazni ventil 1/2" sa priključkom 3/4"
PRIKLJUČNO prolazni ventil sa priključkom 3/4", za baterije
ZIDNI ventil sa USPONSKIM tušem
Ventil za VEŠ MAŠINU 1/2" g.deo
1.031,00
408,00
684,00
733,00
919,00
939,00
939,00
1.362,00
1.078,00
747,00
1.078,00
943,00
1.242,00
1.697,00
391,00
538,00
293,00
28
28
28
28
40
1.146,00
1.170,00
1.170,00
1.604,00
1.263,00
1.031,00
1.266,00
1.960,00
797,00
- serija "KLASIK" klasični gornji deo, "fumme" ručica
-
AF51U160
AF501000
AF501075
AF501200
AF52S140
AF52S200
AF52U200
ZIDNI ventil 3/8" g.deo - gornji izliv ø16 mm
Ventil 3/8" g.deo - priključak 1/2"
ZIDNI ventil 3/8" g.deo - donji izliv ø12 mm - " PICCOLO"
ZIDNI ventil 3/8" g.deo - donji izliv ø12 mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm - " PICCOLO"
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - gornji izliv ø18 mm
28
40
28
28
28
28
948,00
382,00
645,00
684,00
843,00
862,00
862,00
AF531130
AF540100
AF55112
AF56134
AF57F12
AF57S160
AF58250
AF590034
AF591034
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø18 mm
STOJEĆI ventil za - fiksni izliv
PRIKLJUČNO prolazni ventil 1/2" sa priključkom 3/4"
PRIKLJUČNO prolazni ventil sa priklj. 3/4", za baterije
ZIDNI VENTIL, fiksni izliv i priključak 3/4"
ZIDNI VENTIL, pokretni izliv i priključak 3/4"
ZIDNI ventil sa USPONSKIM tušem
Ventil za VEŠ MAŠINU 3/8" g.deo
Ventil za VEŠ MAŠINU 1/2" g.deo
28
40
1
1
28
28
1
130
1
1.287,00
1.091,00
729,00
1.078,00
943,00
1.229,00
1.674,00
388,00
536,00
28
28
1.255,00
1.292,00
- serija "NOSTALGIJA" keramički gornji deo
N52S140
N52S200
ZIDNI ventil - donjii izliv, kratki - " PICCOLO"
ZIDNI ventil - donjii izliv
-
Šifra
N52U200
N531130
N540100
N55112
N56134
N58250
N591034
Naziv
ZIDNI ventil - gornji izliv
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø18 mm
STOJEĆI ventil za - fiksni izliv
PRIKLJUČNO prolazni ventil 1/2" sa priključkom 3/4"
PRIKLJUČNO prolazni ventil sa priklj. 3/4", za baterije
ZIDNI ventil sa USPONSKIM tušem
Ventil za VEŠ MAŠINU 1/2" g.deo
RSD bez PDV
28
28
40
1
1
1
40
1.292,00
1.731,00
1.415,00
1.078,00
1.567,00
1.988,00
928,00
-serija "MEDICA" keramički gornji deo
-
AM52P150
AM52P200
AM52P300
AM52S140
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv 150mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv 200mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv 300mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm - " PICCOLO"
1
1
1
1
1.568,00
1.609,00
1.778,00
1.308,00
AM52S200
AM52S300
AM531130
AM531200
AM531300
AM532130
AM532230
AM540100
AM58250
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm , 200 mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm , 300 mm
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø18 mm , 130 mm
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø18 mm , 200 mm
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø18 mm , 300 mm
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø25 mm , 130 mm
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø25 mm , 230 mm
STOJEĆI ventil za - fiksni izliv
ZIDNI ventil sa USPONSKIM tušem
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.366,00
1.551,00
1.779,00
1.861,00
2.156,00
2.716,00
3.540,00
1.354,00
1.719,00
PYBLIC + samozatvarajuća armatura
-
- otvaranje RUČNO - DUGME
-
A7033F
A75204
A75401
A75401M
A75451
A76104
A76005
A79557
A79455
A73007
ZIDNI ventil za HLADNU vodu - nepokretni izliv
ZIDNI ventil za HLADNU vodu - pokretni izliv
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - fiksni izliv
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - fiksni izliv
STOJEĆI ventil za PIJAĆU vodu
UGAONI ventil za PISOAR
UZIDNI ventil za PISOAR - telo
WC ISPIRAČ - hromirana podešljiva cev
UZIDNI WC ISPIRAČ 3/4"
Stojeća BATERIJA TOPLA/HLADNA za lavabo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.898,00
3.339,00
3.525,00
4.206,00
3.840,00
3.143,00
4.606,00
6.277,00
5.346,00
7.690,00
A73206
A71706
A73706
A76003M
A76007EM
A76007M
A76003
Zidna BATERIJA TOPLA/HLADNA za lavabo
ZIDNI ventil za HLADNU vodu sa usp. tušem
Zidna BATERIJA TOPLA/HLADNA sa usp. tušem
UZIDNI mešajući ventil sa zidnim izlivom 230 mm
UZIDNI mešajući ventil sa TUŠEM - manji tuš
UZIDNI mešajući ventil sa TUŠEM - veći tuš
UZIDNI ventil sa zidnim izlivom 230 mm
1
1
1
1
1
1
1
12.938,00
8.435,00
14.315,00
8.598,00
9.265,00
9.681,00
5.618,00
UZIDNI ventil sa TUŠEM - manji tuš
UZIDNI ventil sa TUŠEM - veći tuš
1
1
5.398,00
6.199,00
1
1
1
1
1
1
3.769,00
3.872,00
4.432,00
5.172,00
7.474,00
13.241,00
1
1
1
1
1
1
1
1
7.519,00
7.917,00
5.962,00
6.242,00
6.434,00
6.570,00
6.178,00
6.741,00
1
1
1
1
1
1
1
1
7.519,00
7.917,00
5.962,00
6.242,00
6.434,00
6.570,00
6.178,00
6.741,00
1
4.606,00
1.510,00
1.102,00
5.627,00
5.627,00
5.627,00
1.653,00
2.138,00
3.218,00
A76007E
A76007
- otvaranje RUČNO - LEKARSKA POLUGA
A7033FL
A75204L
A75401L
A75401ML
A73007L
A73206L
ZIDNI ventil za HLADNU vodu - nepokretni izliv
ZIDNI ventil za HLADNU vodu - pokretni izliv
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - za lavabo
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - za lavabo
Stojeća BATERIJA TOPLA/HLADNA za lavabo
Zidna BATERIJA TOPLA/HLADNA za lavabo
-
- otvaranje NOŽNOM PEDALOM
A75401N
A75401MN
A75402N2
A75402N3
A75402MN2
A75402MN3
A76003N
A76003MN
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - fiksni izliv
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - fiksni izliv
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - pokr.izliv 200 mm
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - pokr.izliv 300 mm
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - pokr.izliv 200 mm
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - pokr.izliv 300 mm
UZIDNI uzidni ventil za HLADNU vodu - izliv 230 mm
UZIDNI uzidni ventil za TOPLU/HLADNU vodu - izliv 230 mm
-
- otvaranje POLUGOM za nožno KOLENO
A75401K
A75401MK
A75402K2
A75402K3
A75402MK2
A75402MK3
A76003K
A76003MK
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - fiksni izliv
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - fiksni izliv
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - pokr.izliv 200 mm
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - pokr.izliv 300 mm
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - pokr.izliv 200 mm
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - pokr.izliv 300 mm
ZIDNI uzidni ventil za HLADNU vodu - izliv 230 mm
ZIDNI uzidni ventil za TOPLU/HLADNU vodu - izliv 230 mm
-
- ostala ARMATURA i DELOVI
A76005
PTR155
PR23812
PA7NZ
PA7NP
PA7NK
PIWC7
PIZLM24
PIZLF10
Telo uzidnog ventila za pisoar i druge namene
POVLAČNI tuš 1/2" za lanac
RAZDELNIK 2x3/8"-1/2"
NOŽNI ventil - zidni
NOŽNI ventil - podni
VENTIL za nožno koleno
Podeš.cev za WC ispirač 590-750 mm
Izliv - zidni sa rozetom i perlatorom duž. 230 mm
Izliv - fiskni stojeći
-
1
1
1
1
1
1
1
Šifra
PIZLP20
PIZLP30
PIS1PR
A79557T
PGDA7
PGDA7L
PGDA7N
PGDA7K
Naziv
Izliv - pokretni stojeći J 200 mm
Izliv - pokretni stojeći J 300 mm
PRIKLJUČAK za PISOAR spoljni navoj 1/2"
WC ISPIRAČ - telo ventila sa ventilom
Gornji deo, ventil sa dugmetom
Gornji deo, ventil - LEKARSKA
Gornji deo, ventil - nožna, PEDALSKA
Gornji deo, ventil - nožna, KOLENO
RSD bez PDV
1
1
1
1
1
1
1
1
2.043,00
2.198,00
919,00
5.238,00
2.145,00
2.725,00
2.145,00
3.317,00
STERN - ELEKTRONSKA ARMATURA
-
- Osnovni proizvodi
AS225010
AS225020
AS225010M
AS225020M
AS237100
AS237200
AS316100
AS613100
AS613200
AS601400
AS160100
AS160200
AS246010
AS246020
AS246010M
AS246020M
AS292100
AS292200
AS324120
AS324121
AS113100
AS125100
AS125200
-
Touch Free B STOJEĆI ventil za hladnu vodu 9V
Touch Free B STOJEĆI ventil za hladnu vodu 220/9V
Touch Free B STOJEĆI ventil za toplo/hladnu vodu 9V
Touch Free B STOJEĆI ventil za toplo/hladnu vodu 220/9V
Extreme B DOZATOR ZA TEČNI SAPUN - deterdžent za sudove 9V
Extreme E DOZATOR ZA TEČNI SAPUN - deterdžent za sudove 220/9V
Washfree ZIDNA SENZORSKA BATERIJA
Neptune UZIDNI VENTIL ZA TUŠ 9V
Neptune UZIDNI VENTIL ZA TUŠ 220/9V
TUŠ KONZOLA Perfect Time 9V
Nara B UZIDNI ventil za pisoar 9V - NOVI DIZAJN
Nara E UZIDNI ventil za pisoar 220/9V - NOVI DIZAJN
Easy B STOJEĆI ventil za HLADNU vodu 9V
Easy E STOJEĆI ventil za HLADNU vodu 220/9V
Easy B STOJEĆI ventil za MEŠANU vodu 9V
Easy E STOJEĆI ventil za MEŠANU vodu 220/9V
Classic B BATERIJA 9V
Classic E BATERIJA 220/9V
Apollo B UZIDNI ventil za hladnu ili mešanu vodu 9V
Apollo E UZIDNI ventil za hladnu ili mešanu vodu 220/9V
Free ZIDNI ventil za pisoar 9V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13.402,00
14.019,00
14.678,00
14.974,00
10.174,00
10.174,00
21.559,00
20.952,00
21.449,00
21.452,00
20.952,00
21.449,00
19.397,00
19.742,00
21.168,00
21.514,00
27.875,00
28.296,00
20.736,00
21.433,00
17.864,00
Jupiter B UZIDNI ventil za pisoar 9V
Jupiter E UZIDNI ventil za pisoar 220/9V
1
1
17.864,00
18.358,00
1
1
1
1
1
1
5.843,00
2.033,00
2.033,00
5.054,00
919,00
1.102,00
- Ostala armatura i delovi
AS07100002
AS BAT9
AS TRA220
AS MAG1
PIS1PR
PR23812
DALJINSKI upravljač za podešavanje parametara
KUTIJA za baterije 9V
ISPRAVLJAČ 220/9V
MAGNETNI ventil sa kućištem
PRIKLJUČAK za PISOAR spoljni navoj 1/2"
RAZDELNIK za mešanje TOPLA/HLADNA
-
ARMOR - program ventila
-
- propusni i uzidni VENTILI
A12012
A12034
A13012
A13034
A14012
A14034
A14112
A14134
A14212
A14234
A15012P
A15012C
A15034P
A15034C
A15012H
A15012T
A15034H
A15034T
-
PROPUSNI ventil bez ispusta 1/2"
PROPUSNI ventil bez ispusta 3/4"
PROPUSNI ventil sa ispustom 1/2"
PROPUSNI ventil sa ispustom 3/4"
UZIDNI ventil sa KAPOM 1/2"
UZIDNI ventil sa KAPOM 3/4"
UZIDNI ventil sa KAPOM i pokrivenom ručicom 1/2" ( ABS )
UZIDNI ventil sa KAPOM i pokrivenom ručicom 3/4" ( ABS )
UZIDNI ventil sa KAPOM i pokrivenom ručicom 1/2" ( Ms )
60
48
72
60
96
72
72
60
72
422,00
514,00
603,00
727,00
463,00
538,00
459,00
582,00
584,00
UZIDNI ventil sa KAPOM i pokrivenom ručicom 3/4" ( Ms )
UZIDNI ventil sa METALNOM "KLASIK" RUČICOM 1/2" - Plava
UZIDNI ventil sa METALNOM "KLASIK" RUČICOM 1/2" - Crvena
UZIDNI ventil sa METALNOM "KLASIK" RUČICOM 3/4" - Plava
UZIDNI ventil sa METALNOM "KLASIK" RUČICOM 3/4" - Crvena
UZIDNI ventil sa METALNOM "NOSTALGIJA" RUČICOM 1/2" - Hladna
UZIDNI ventil sa METALNOM "NOSTALGIJA" RUČICOM 1/2" - Topla
UZIDNI ventil sa METALNOM "NOSTALGIJA" RUČICOM 3/4" - Hladna
UZIDNI ventil sa METALNOM "NOSTALGIJA" RUČICOM 3/4" - Topla
60
25
25
20
20
20
20
20
20
706,00
947,00
947,00
1.178,00
1.178,00
1.331,00
1.331,00
1.533,00
1.533,00
UGAONI ventil 1/2" x 1/2"
UGAONI ventil 1/2" x 3/8"
UGAONI ventil za PISOAR
UGAONI ventil 1/2" x 1/2" -kugla
UGAONI ventil 1/2" x 3/8" -kugla
UGAONI ventil za PISOAR - kugla
UGAONI ventil sa filterom 1/2" x 1/2" -kugla
UGAONI ventil sa filterom 1/2" x 3/8" -kugla
UGAONI ventil 1/2" x 3/8" - kombinovani sa priključkom 3/4"
100
100
50
100
100
50
100
100
50
215,00
215,00
538,00
215,00
215,00
538,00
345,00
345,00
829,00
72
72
72
80
80
458,00
488,00
592,00
345,00
537,00
- ugaoni VENTILI
A611212
A611238
A611PIS
A621212
A621238
A621PIS
A62F1212
A62F1238
A67112
-
- baštenski VENTILI,SLAVINE i WC ispirač
A03012
A03112
A03034
A560012
A560034
ISPUSNI (baštenski) ventil sa holenderom 1/2"
ISPUSNI (baštenski) ventil sa met. holenderom 1/2"
ISPUSNI (baštenski) ventil sa met. holenderom 3/4"
ISPUSNA (baštenska) KUGLASTA SLAVINA sa hol.1/2"
ISPUSNA (baštenska) KUGLASTA SLAVINA sa hol.3/4"
-
Šifra
A95034
A95134
A95ISP
Naziv
Ventil - ISPIRAČ ZA WC ŠOLJU 3/4"
Ventil - ISPIRAČ ZA WC ŠOLJU 3/4" - mesingana cev
Ventil za ISPIRANJE donjeg dela tela
RSD bez PDV
30
30
30
1.571,00
2.550,00
923,00
100
50
50
100
100
139,00
1.388,00
1.470,00
463,00
463,00
- ostali VENTILI , regulatori pritiska, sigurnosni ventili
A0914
A601012
A601034
A635A
A635B
ISPUSNI ventil za prolazne ventile A12
REGULATOR PRITISKA ZA VODU 1/2"
REGULATOR PRITISKA ZA VODU 3/4"
SIGURNOSNI VENTIL ZA BOJLER 1/2" - teži tip ŽŽ
SIGURNOSNI VENTIL ZA BOJLER 1/2" - teži tip MŽ
-
A635
SIGURNOSNI VENTIL ZA BOJLER 1/2"
250
252,00
A636
SIGURNOSNI ventil za BOJLER 1/2" sa ručkom
150
291,00
140
120
100
48
40
24
20
6
4
2
50
50
100
108
72
48
36
232,00
261,00
373,00
571,00
986,00
1.420,00
2.097,00
4.754,00
6.891,00
9.277,00
417,00
528,00
747,00
322,00
496,00
822,00
1.169,00
-KUGLASTE SLAVINE
A450038
A450012
A450034
A450010
A450054
A450064
A450020
A450025
A450030
A450040
A460012
A460034
A460010
A470012
A470034
A470010
A470054
KUGLASTA slavina - 3/8"
KUGLASTA slavina - 1/2"
KUGLASTA slavina - 3/4"
KUGLASTA slavina - 1"
KUGLASTA slavina - 5/4"
KUGLASTA slavina - 6/4"
KUGLASTA slavina - 2"
KUGLASTA slavina - 2 1/2"
KUGLASTA slavina - 3"
KUGLASTA slavina - 4"
KUGLASTA slavina - 1/2" - sa ispusnim ventilom
KUGLASTA slavina - 3/4" - sa ispusnim ventilom
KUGLASTA slavina - 1" - sa ispusnim ventilom
KUGLASTA slavina - 1/2" - sa holenderom
KUGLASTA slavina - 3/4" - sa holenderom
KUGLASTA slavina - 1" - sa holenderom
KUGLASTA slavina - 5/4" - sa holenderom
TUSSH&Co.
-
TUŠ RUČICE
PTR385
PTR385-3
PTR385JC
PTR385JC-3
PTR386JC
PTR386JC-3
PTR389
PTR389-3
PTR95ISP
PTR3C1
PTR3C2
PTR3C3
PTR3C4
PTR3C6
PTR3C7
PTRLED
PTREC1
PTREC2
PTREC3
PTREC4
PTREC5
PTREC6
PTREC7
PTREC8
PTREC9
PTRNC1
PTRNC2
Tuš RUČICA za BATERIJU sa IZVLAČNIM Tušem
Tuš RUČICA za bateriju sa izvl.tušem - za J/JN/JF 385/386 sa 3 cevi
Tuš ruža za bateriju sa izvlačnim tušem za JC38501
Tuš ruža za bateriju sa izvlačnim tušem - 3 cevi za JC38503
Tuš ruža za bateriju sa izvlačnim tušem za JC38601
Tuš ruža za bateriju sa izvlačnim tušem - 3 cevi za JC38603
Tuš ruža za bateriju sa izvlačnim tušem za J389001
Tuš ruža za bateriju sa izvlačnim tušem - 3 cevi za J389003
Ispirač za A95ISP
Tuš RUČICA - 3+2 FUNKCIJE - STANDARD
Tuš RUČICA - 3+2 FUNKCIJE - STELLA
Tuš RUČICA - 3+2 FUNKCIJE - ANUBIS
Tuš RUČICA - 3+2 FUNKCIJE - PRIMA
Tuš RUČICA - 3+2 FUNKCIJE - ZERRO
Tuš RUČICA - 3+2 FUNKCIJE - GRANDE
Tuš RUČICA - LUVIA LED ( sa signalizacijom temperature )
Tuš RUČICA - EKONOMIK
Tuš RUČICA - KING
Tuš RUČICA - SPIRIT
Tuš RUČICA - NEXUS
Tuš RUČICA - QUADRO
Tuš RUČICA - MISTIQUE
Tuš RUČICA - CubO3
Tuš RUČICA - ONE
Tuš RUČICA - BELA
Tuš RUČICA - NOSTALGIJA ABS hrom
Tuš RUČICA - NOSTALGIJA metalna hrom
DRŽAČI TUŠA i ZIDNE ŠIPKE
PDTF01
PDTV01
PDTV02
PDTV03
PDTZS01
PDTZS02
PDTZS03
PDTZS04
PDTZS05
PDTZS09
PDTZC1
PDTZC2
PDTZC3
PDTZC4
PDTZC5
PDTZC9
PDTZDR3
TUŠ CREVA
-
DRŽAČ RUČNOG tuša - FIKSNI ABS -hrom
DRŽAČ RUČNOG tuša - "KING" - ABS hrom
DRŽAČ (zglobni) RUČNOG tuša - "KING" - metalni
DRŽAČ RUČNOG tuša - Viljuška - ABS hrom
Zidna šipka - EKONOMIK
Zidna šipka - KING
Zidna šipka sa zglobom
Zidna šipka - X O
Zidna šipka - MISTIQUE
Zidna šipka - UNIVERZALNA, pomerljiv priključak 300-600 mm
Zidna šipka - EKONOMIK SET (šipka,crevo,tuš)
Zidna šipka - KING SET (šipka,crevo,tuš)
Zidna šipka - NOSTALGIJA SET (šipka,crevo,tuš)
Zidna šipka - X O SET (šipka,crevo,tuš)
Zidna šipka - MISTIQUE SET (šipka,crevo,tuš)
Zidna šipka - UNIVERZALNA SET ( šipka,crevo,tuš)
KOLENO za tuš ručicu
1.078,00
1.134,00
1.317,00
1.498,00
1.042,00
1.042,00
1.707,00
1.832,00
456,00
567,00
567,00
567,00
567,00
726,00
754,00
2.159,00
180,00
198,00
345,00
345,00
1.173,00
549,00
549,00
923,00
131,00
158,00
800,00
53,00
113,00
586,00
164,00
538,00
1.389,00
1.178,00
1.339,00
3.537,00
923,00
916,00
2.031,00
2.266,00
1.929,00
4.115,00
1.460,00
297,00
-
Šifra
Naziv
RSD bez PDV
PGC60KD
PGC150CB
PGC150SP
PGC150SC
PGC120KI
PGC150KI
PGC150KM
PGC150KD
PGC150KE
PGC200KI
PGC200KD
PGC150CM
PGC385
TUŠ CREVO 60 cm - duplo pleteno - hrom
TUŠ CREVO 150 cm - BIFLEX crno/hrom
TUŠ CREVO 150 cm - SPIROFLEX crno/hrom
TUŠ CREVO 150 cm - CHROMAFLEX hrom/hrom
TUŠ CREVO 120 cm - metalno, duplo pleteno
TUŠ CREVO 150 cm - metalno, duplo pleteno
TUŠ CREVO 150 cm - mesingani -hrom
TUŠ CREVO 150 cm - duplo pleteno - hrom
TUŠ CREVO 150-200 cm - elastično duplo pleteno
TUŠ CREVO 200 cm - duplo pleteno
TUŠ CREVO 200 cm - duplo pleteno - hrom
TUŠ CREVO 150 cm - CHROMALUX - Mettalic ( NEOPERL )
GIBLJIVO CREVO za BATERIJU sa IZVLAČNIM tušem 120 cm
322,00
192,00
528,00
556,00
199,00
237,00
470,00
426,00
517,00
333,00
468,00
1.167,00
751,00
PGC385JC
PGO385180
PGO385400
GIBLJIVO CREVO za BATERIJU sa IZVLAČNIM tušem GLIDEFLEX 150 cm
TEG za Gibljivo izvlačno crevo 180 gr.
TEG za Gibljivo izvlačno crevo 400 gr.
1.023,00
319,00
654,00
USPONSKI, POVLAČNI i UZIDNI tuševi , TUŠ KONZOLE
PTR155
PUT122234
-
PUT121834
PUTKCUBO
PUTKKING
PUTKNOST
PUTKQUAD
PUTKMIST
PUTKDR2
PKR1234
PTRUSP
PTRUSP2
PTRUSP3
PTRUSP4
POVLAČNI tuš 1/2" za lanac
USPONSKI tuš - KOMPLETAN ø24 mm - 3/4" bez ruže
USPONSKI tuš - KOMPLETAN ø24 mm - 3/4" bez ruže i držača tuša
USPONSKI tuš ø18 mm - 3/4" sa ružom
KONZOLA tuša - komplet Cubo3
KONZOLA tuša - komplet KING
KONZOLA tuša - komplet NOSTALGIJA
KONZOLA tuša - komplet QUADRO
KONZOLA tuša - komplet MISTIQUE
DRŽAČ konzole za zid - komplet
KRSTAK - PREBACIVAČ 1/2 x 3/4
Tuš RUŽA ZA USPONSKI tuš priključak 1/2"
Tuš RUŽA ZA USPONSKI tuš priključak 1/2" delux d.200 mm - tanji
Tuš RUŽA ZA USPONSKI tuš priključak 1/2" delux d.200 mm - deblji
Tuš RUŽA ZA JP31...
1.510,00
4.623,00
4.500,00
1.287,00
6.948,00
6.445,00
7.863,00
8.358,00
7.781,00
981,00
727,00
172,00
1.431,00
1.605,00
1.078,00
PTRUSP5
PRGC1212
PTRKUZ4
PTRKUZ3
Tuš RUŽA ZA USPONSKI tuš priključak 1/2" QUADRO
ZIDNI PRIKLJUČAK za tuš crevo
KONZOLA uzidnog tuša 400mm
KONZOLA uzidnog tuša 110mm
1.826,00
1.059,00
1.285,00
537,00
PUT122235 (PUT122234A)
DELOVI
-
- PRODUŽECI, REDUKCIJE, NIPLE, PRIKLJUČCI, RAZDELNICI i NAVRTKE
-
PPR1210
PPR1215
PRODUŽETAK 1/2" x 10 mm - hromiran
PRODUŽETAK 1/2" x 15 mm - hromiran
1
1
PPR1220
PPR1225
PPR1230
PPR1240
PPR1250
PN3838
PN1212
PN1238
PRE1238
PRE1234
PRE3412
PRE3456
PKR1234
PR23812
PPT385
PRLD34
PRSTU34
PN38
PN12
PRODUŽETAK 1/2" x 20 mm - hromiran
PRODUŽETAK 1/2" x 25 mm - hromiran
PRODUŽETAK 1/2" x 30 mm - hromiran
PRODUŽETAK 1/2" x 40 mm - hromiran
PRODUŽETAK 1/2" x 50 mm - hromiran
DUPLA NIPLA 3/8" - hromirana
DUPLA NIPLA 1/2" - hromirana
DUPLA NIPLA 1/2"x3/8" - hromirana
REDUKCIJA 1/2" - 3/8" - hromirana
REDUKCIJA 3/4" - 1/2" - hromirana
REDUKCIJA 1/2" - 3/4" - hromirana
PRODUŽNI KOMAD 3/4" (iz art. A56134) - hromiran
KRSTAK - PREBACIVAČ 1/2 x 3/4 za "švedsku" bateriju
RAZDELNIK 2x3/8"-1/2"
RAZDELNIK - T komad 3/8"x M15 x 3/8"
PRIKLJUČAK za stojeću bateriju za kadu
PRIKLJUČAK - STUB za bateriju za kadu visine 790 mm
NAVRTKA 3/8" sa zaptivačem - hromiran
NAVRTKA 1/2" - niklovan ( ø 14,0mm )
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 par
1 par
1
1
PN12A
PN12B
PN34
PPN3838
PREKS34
NAVRTKA 1/2" - niklovan ( ø 10,5mm )
NAVRTKA 1/2" - hromirana ( ø 12,0mm )
NAVRTKA 3/4" za baterije, polirana i hromirana
NEPOVRATNI ventil 3/8" x 3/8" ( NEOPERL )
NAVRTKA 3/4" ekscentrična - za baterije, pol.i hrom.
1
1
1
1
1
- GORNJI DELOVI i RUČICE
- Gornji delovi bez ručica
PGD1038
PGD8038
PGD1012
PGD8012
PGD8012D
PGD9012
PGD9112
PGD8534
PGD7012
PGD1212
GORNJI deo 3/8" - klasičan sa sferom
GORNJI deo 3/8" - klasičan sa sferom ( masna komora - za prelivni bojler))
GORNJI deo 1/2" - klasičan sa sferom
GORNJI deo 1/2" - M24, nemački tip
GORNJI deo 1/2" - M24, duže
GORNJI deo 1/2" - M24, keramički, " KEROX "
GORNJI deo 1/2" - M24, keramički, " LIFETIME "
GORNJI deo 3/4" - M24, sa komorom za mast
GORNJI deo 1/2" - sitan navoj ( M20x1.5 )
GORNJI deo prolaznog VENTILA 1/2"
83,00
104,00
117,00
136,00
157,00
195,00
233,00
103,00
118,00
118,00
118,00
123,00
289,00
337,00
727,00
1.102,00
686,00
2.122,00
15.100,00
37,00
40,00
40,00
53,00
91,00
585,00
226,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
110,00
125,00
161,00
161,00
322,00
243,00
406,00
276,00
167,00
207,00
Šifra
PGD1412
PGD1412PP
PGD1434PP
PGD1512C
PGD1512P
PGD1512T
PGD1512H
PGD1612
PGD1634
PGD1612B
PGD1634B
PGD0312
PGD9534
PGD95
Naziv
RSD bez PDV
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa kapom i rozetom 1/2"
GORNJI deo uzidnog ventila sa kapom 1/2", za PP ventile
GORNJI deo uzidnog ventila sa kapom 3/4", za PP ventile
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa ručicom 1/2" - CRVENA
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa ručicom 1/2" - PLAVA
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa ručicom 1/2" - HOT
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa ručicom 1/2" - COLD
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa kapom i kliznom rozetom (ms) 1/2"
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa kapom i kliznom rozetom (ms) 3/4"
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa kapom i kliznom rozetom (abs) 1/2"
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa kapom i kliznom rozetom (abs) 3/4"
GORNJI deo ispusnog ventila (A03) - 1/2"
GORNJI deo WC ispirača bez ručice 3/4"
GORNJI deo WC ispirača - komplet sa ručicom 3/4"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
232,00
243,00
397,00
561,00
561,00
578,00
578,00
366,00
487,00
267,00
430,00
246,00
509,00
740,00
RUČICA 3/8" - plastična hromirana - CRVENA
RUČICA 3/8" - plastična hromirana - PLAVA
RUČICA 3/8" - bele boje - CRVENA
RUČICA 3/8" - bele boje - PLAVA
RUČICA 1/2" - plastična hromirana - CRVENA
RUČICA 1/2" - plastična hromirana - PLAVA
RUČICA 1/2" - metalna hromirana - CRVENA
RUČICA 1/2" - metalna hromirana - PLAVA
RUČICA 1/2" - metalna hromirana - CRVENA
RUČICA 1/2" - metalna hromirana - PLAVA
RUČICA XO - set PLAVA
RUČICA XO - set CRVENA
RUČICA 1/2" - pleksi dim boje - CRVENA
RUČICA 1/2" - pleksi dim boje - PLAVA
RUČICA NOSTALGIJA - set HLADNO
RUČICA NOSTALGIJA - set TOPLO
RUČICA 1/2"- Lekarska
RUČICA za ISPIRAČ A95...
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "KING" i "NEXUS"
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "PERLA"
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "MISTIQUE"
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "QUADRO"
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "ZERRO" za JZ33… , JZ37….
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "ZERRO" za JZ30… , JZ39…., JZ38…, JZ32…
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "ONE"
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "KALUA" za JK
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "PERLA JP54..."
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "Cubo3"
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "KING" - lekarska
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
66,00
66,00
53,00
53,00
78,00
78,00
175,00
175,00
214,00
214,00
1.536,00
1.536,00
64,00
64,00
308,00
308,00
411,00
245,00
366,00
366,00
1.102,00
1.102,00
481,00
481,00
538,00
491,00
325,00
646,00
892,00
-
- Ručice
PRPL38C
PRPL38P
PRPL38CF
PRPL38PF
PRPL12C
PRPL12P
PRM12C
PRM12P
PRC12C
PRC12P
PRMXOP
PRMXOC
PRF12CF
PRF12PF
PRNOSH
PRNOST
PRMMED
PRM95
PRJKING1
PRJKING2
PRJMIST
PRJQUAD
PRJZERRO1
PRJZERRO2
PRJONE
PRJKALUA
PRJP54
PRJCUBO
PRJLEK1
-
- Gornji delovi sa ručicama
PGDK38C
PGDK38P
PGDK38CF
PGDK38PF
PGDK12CF
PGDK12PF
PGDK12CM
PGDK12PM
PGDK12CKM
PGDK12PKM
PGDK12CP
PGDK12PP
PGDS12CF
PGDS12PF
PGDS12CM
GORNJI deo 3/8"-sa ruč., CRVENA-plast.hrom
GORNJI deo 3/8"-sa ruč., PLAVA-plast.hrom
GORNJI deo 3/8"-sa BELOM ručicom, CRVENA
GORNJI deo 3/8"-sa BELOM ručicom, PLAVA
GORNJI deo 1/2"-sa ruč.; CRVENA-pleksi dim boje
GORNJI deo 1/2"-sa ruč.; PLAVA-pleksi dim boje
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., CRVENA-METALNA
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., PLAVA-METALNA
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., CRVENA-METALNA keramički g.d.
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., PLAVA-METALNA keramički g.d.
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., CRVENA-plast.hromirana
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., PLAVA-plast.hromirana
GORNJI deo 1/2"-sitan navoj sa ruč.; CRVENA-pleksi dim boje
GORNJI deo 1/2"-sitan navoj sa ruč.; PLAVA-pleksi dim boje
GORNJI deo 1/2"-sitan navoj sa ruč., CRVENA-METALNA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
172,00
172,00
160,00
160,00
225,00
225,00
327,00
327,00
528,00
528,00
229,00
229,00
226,00
226,00
335,00
PGDS12PM
PGDS12CP
PGDS12PP
PGDN12H
PGDN12T
PGDXO12CK
PGDXO12PK
PGD95
GORNJI deo 1/2"-sitan navoj sa ruč., PLAVA-METALNA
GORNJI deo 1/2"-sitan navoj sa ruč., CRVENA-plast.hrom
GORNJI deo 1/2"-sitan navoj sa ruč., PLAVA-plast.hrom
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., "NOSTALGIJA"-HLADNO, ker.g.deo
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., "NOSTALGIJA"-TOPLO, ker.g.deo
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., "XO"- CRVENA ker.g.deo
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., "XO"- PLAVA, ker.g.deo
GORNJI deo WC ispirača - komplet sa ručicom 3/4"
1
1
1
1
1
1
1
1
335,00
235,00
235,00
538,00
538,00
1.939,00
1.939,00
720,00
1
1
1
1
1
1
1
1
422,00
517,00
568,00
517,00
537,00
600,00
537,00
573,00
- KERAMIČKI MEŠAČI za jednoručne baterije
PKM25A
PKM35A
PKM35AND
PKM35B
PKM40A
PKM40AND
PKM40B
PKM42D
- IZLIVI
KERAMIČKI MEŠAČ -25A ("JP54...")
KERAMIČKI MEŠAČ -35A ("PERLA")
KERAMIČKI MEŠAČ -35A "prelivni bojler"
KERAMIČKI MEŠAČ -35B, sa "nožicom"
KERAMIČKI MEŠAČ -40A ("KING")
KERAMIČKI MEŠAČ -40A "prelivni bojler"
KERAMIČKI MEŠAČ -40B, sa "nožicom"
KERAMIČKI MEŠAČ -42D ("NEXUS")
-
-
Šifra
Naziv
RSD bez PDV
PIJ13018
PIJ20018
PIJ30018
PIJ32KING
PIJ30XO
PIJ38XO
PIS07512
PIS18012
PIS20012
PIS30012
PIS12016
PIS16016
PIS14018
PIS18018
PIS20018
PIS30018
PISCUBO
PIU12016
IZLIV J 130 - ø18 mm sa perlatorom
IZLIV J 200 - ø18 mm sa perlatorom
IZLIV J 300 - ø18 mm sa perlatorom
IZLIV J 160 - ø24 mm sa perlatorom
IZLIV J 130 - ø24 mm sa perlatorom
IZLIV J 230 - ø24 mm sa perlatorom
IZLIV S 75 - ø12 mm - kratki, "PICCOLO"
IZLIV S 180S - ø12 mm
IZLIV S 200 - ø12 mm
IZLIV S 300 - ø12 mm
IZLIV S 120 - ø16 mm - za A57
IZLIV S 160 - ø16 mm - za A57
IZLIV S 140 - ø18 mm sa perlatorom - kratki, "PICCOLO"
IZLIV S 180S - ø18 mm sa perlatorom
IZLIV S 200 - ø18 mm sa perlatorom
IZLIV S 300 - ø18 mm sa perlatorom
IZLIV S 200 - liveni
IZLIV U120 - ø16 mm za A51
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
391,00
451,00
707,00
1.497,00
1.693,00
2.237,00
243,00
289,00
289,00
383,00
346,00
346,00
387,00
399,00
399,00
491,00
1.890,00
346,00
PIU16016
PIU20018
PIS150PIA
PIS200PIA
PIS200SPIA
PIS300PIA
PIROMA1
PIROMA2
PISVE
IZLIV U160 - ø16 mm za A51
IZLIV U 200 - ø18 mm sa perlatorom
IZLIV S 150 - ovalan sa perlatorom
IZLIV S 200 - ovalan sa perlatorom
IZLIV S 200 - S ovalan sa perlatorom
IZLIV S 300 - ovalan sa perlatorom
IZLIV ROMA - manji
IZLIV ROMA - veći
IZLIV-liveni sa tuš prebacivačem za "ŠVEDSKU"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
346,00
396,00
703,00
703,00
703,00
846,00
2.138,00
2.426,00
2.556,00
IZLIV - zidni sa rozetom i perlatorom duž. 230 mm
IZLIV za kadu bez prebacivača ( uzidna baterija )
IZLIV za kadu sa prebacivačem ( uzidna baterija )
IZLIV - fiskni stojeći
IZLIV - pokretni stojeći J 200mm
IZLIV - pokretni stojeći J 300mm
IZLIV za WC ispirač - PVC
IZLIV za WC ispirač - mesing
1
1
1
1
1
1
1
1
2.138,00
1.402,00
2.154,00
3.218,00
2.043,00
2.198,00
399,00
1.653,00
PIZLM24
JP313IZL
JP312IZL
PIZLF10
PIZLP20
PIZLP30
PIWC
PIWC2
- PERLATORI i USMERIVAČI
-
PPM22
PPM24
PPM28
PPM22N
PPM24N
PPM28N
PPM22XN
PPM24XN
PPM2KLU
PPM18AFO
PPM18KLU
PPM22SLC
PPM24SLC
PERLATOR M22 " NEOPERL " - LONGLIFE
PERLATOR M24 " NEOPERL " - LONGLIFE
PERLATOR M28 " NEOPERL " - LONGLIFE
PERLATOR "NEOPERL" M22 - HONEYCOMB
PERLATOR "NEOPERL" M24 - HONEYCOMB
PERLATOR "NEOPERL" M28 - HONEYCOMB
PERLATOR "NEOPERL" za PIJ..., ø24 mm
PERLATOR "NEOPERL" za PIJ..., ø24 mm
UNIVERZALNI KLJUČ za perlator "NEOPERL" M22, M24, M28
PERLATOR "AMFAG" AirForceOne 18mm - JQ38
KLJUC za perlator AirForceOne - JQ38
PERLATOR "NEOPERL" M22 - CASCADE SLC - guma
PERLATOR "NEOPERL" M24 - CASCADE SLC - guma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
70,00
70,00
102,00
98,00
98,00
143,00
117,00
117,00
214,00
301,00
315,00
189,00
189,00
PPM24CS
PPM21CS
PPZ2422
PPU22
PPU24
PPU28
PPU22FSD
PPU24FSD
PPU24XN
PERLATOR "NEOPERL" M24 (STD) - COIN SLOT - JT,JO
PERLATOR "NEOPERL" M21,5 (JR) - COIN SLOT - JZ,JO
ZGLOB ZA BIDE 24x1
USMERIVAČ M22
USMERIVAČ M24
USMERIVAČ M28
USMERIVAČ M22 "NEOPERL" FS DRIPLESS - protiv kapljanja
USMERIVAČ M24 "NEOPERL" FS DRIPLESS - protiv kapljanja
USMERIVAČ za PIJ..., ø24 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
106,00
106,00
227,00
64,00
64,00
64,00
322,00
322,00
348,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25,00
25,00
79,00
113,00
33,00
102,00
247,00
44,00
89,00
114,00
84,00
113,00
55,00
269,00
303,00
340,00
521,00
521,00
- ROZETE, KOLENA, PREBACIVAČI, ZAPTIVAČI i ostali DELOVI
PRO5012
PRO6112
PRO6112B
PROROS
PRO9534
PROPIS
PROPIS2
PRO1234
PRO2234B
PRO2234
PROS200
PRO16G
PRO16GB
PROXO
PROMIST
PROQUAD
PREBJP
PREBJ
ROZETA 1/2" ravna
ROZETA 1/2" za ugaoni ventil
ROZETA 1/2" za ugaoni ventil , mesingana hromirana
ROZETA klizeća 1/2" - ROSAN
ROZETA 3/4" ravna
ROZETA za Pisoar d.10
ROZETA za Pisoar d.10 mesing
ROZETA 3/4" - "PERLA"
ROZETA 3/4" - "KING"
ROZETA 3/4" - dublja - "NEXUS"
ROZETA d.32 za sifone
ROZETA , klizeća sa gumicom - ms ( za A14212 i A14234 )
ROZETA , klizeća - abs ( za A14112 i A14134 )
ROZETA 3/4" cilindrična - "XO"
ROZETA 3/4" cilindrična - "MISTIQUE"
ROZETA 3/4" kvadratna - "QUADRO"
PREBACIVAČ za JP331001
PREBACIVAČ za J331001
-
Šifra
Naziv
PREBQM
PREBKN
PZV34
PZ38
PZ12
PZ34
PZF12
PZF34
PZ12WSS
PZO12
PZO18
PZ024
PZOJ38
PZOJP38
PKA14
PKA24
PKA24B
PEX42
PEX50
PEX80
PSIC1
PSET01
PSET02
PSET34
PSET34B
PSET34E
PHOL0312
PHOL0312M
PHOL0334M
PREBACIVAČ za JQ33101 i JM33101
PREBACIVAČ za K12..., KF12..., KE12..., KK12..., N12....
ZAPTIVAČ za navrtku 3/4" - FASIT 202 ( fiber )
ZAPTIVAČ za navrtku 3/8"
ZAPTIVAČ za navrtku 1/2"
ZAPTIVAČ za navrtku 3/4"
ZAPTIVAČ za navrtku 1/2" sa filterom
ZAPTIVAČ za navrtku 3/4" sa filterom
Komplet zaptivača 1/2" za uštedu vode od 5 , 7 , 9 i 13 litara/min.
Set O ring za izlive d.12mm
Set O ring + prsten za izlive d.18mm
Set O ring + prsten za ovalne izlive d.18mm
Set Semeringa za J381 ( d.40mm )
Set Semeringa za JP381 ( d.35mm )
KAPA uzidnog ventila 1/2" ( A140... )
KAPA uzidnog ventila M24 , mesing ( A142.. )
KAPA uzidnog ventila M24 , abs ( A141.. )
EKCENTAR KOLENO 1/2"x3/4", duž. 42 mm
EKCENTAR KOLENO 1/2"x3/4", duž. 50 mm
EKCENTAR KOLENO 1/2"x3/4", duž. 80 mm sa KLIZNOM ROZETOM
SEDIŠTE ventila baterija "KLASIK"
SET za PRIČVRŠĆENJE sa 1 vijkom za stoj.baterije (potkovica)
SET za PRIČVRŠĆENJE sa 2 vijka za stoj.baterije (potkovica)
ROZETA, KOLENO i ZAPTIVAČ - "NEXUS"
ROZETA, KOLENO i ZAPTIVAČ - "KING"
ROZETA (inox), KOLENO i ZAPTIVAČ- "KLASIK"
HOLENDER za baštensku slavinu - plastični
HOLENDER za baštensku slavinu - metalni
HOLENDER za baštensku slavinu - metalni
RSD bez PDV
1
1
100
100
100
100
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SIFONI
1.134,00
322,00
8,00
6,00
8,00
9,00
11,00
12,00
136,00
28,00
31,00
31,00
171,00
161,00
41,00
136,00
62,00
138,00
164,00
387,00
53,00
84,00
87,00
252,00
222,00
201,00
42,00
78,00
116,00
-
S200
S200/Z
S215
S200/10
S200/P
S200/PZ
S225/A
S200/A
S200/B
S200/ZA
S200/ZB
S215/A
S215/B
S225/B
S245
S246
S255
S280
S280/F
S290
S290/V
S295/65
SIFON za lavabo - 5/4"
SIFON za lavabo Z - 5/4"
SIFON cevni za lavabo - 5/4"
SIFON za lavabo - 1"
SIFON za PISOAR - 5/4"
SIFON za PISOAR Z - 5/4"
SIFON za bide 5/4" - sa automatskim g.delom - 5/4"
SIFON za lavabo - 5/4" sa sa automatskim g.delom
SIFON za lavabo - PODSKLOP 5/4"
SIFON za lavabo - 5/4" sa sa automatskim g.delom
SIFON za lavabo Z - PODSKLOP 5/4"
SIFON cevni za lavabo - 5/4" sa automatskim gornjim delom
SIFON cevni za lavabo - PODSKLOP 5/4"
SIFON za bide - PODSKLOP - 5/4"
AUTOMATSKI GORNJI DEO za SIFON - 5/4"
AUTOMATSKI GORNJI DEO za SIFON - 5/4" - mesing
GORNJI DEO SIFONA 5/4"
SIFON za kadu - 5/4"
SIFON za kadu - FLEX - 5/4"
ODLIVNI SIFON za tuš kadu - 5/4" - horizontalni
ODLIVNI SIFON za tuš kadu - 5/4" - vertikalni
SIFON za tuš kadu 65 mm - 5/4"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.571,00
1.152,00
1.510,00
1.510,00
1.968,00
1.591,00
1.618,00
1.510,00
1.346,00
1.135,00
1.031,00
1.510,00
1.355,00
1.434,00
254,00
646,00
417,00
1.656,00
1.656,00
1.102,00
1.102,00
744,00
S295/80
S325
S475
S480/20
S480/25
S480/30
S490
S491
SIFON za tuš kadu 80 mm - 5/4"
SIFON za VEŠ MAŠINU - 1"
PRODUŽETAK za SIFON - KLIZNI 150mm
PRODUŽETAK za SIFON 200 mm
PRODUŽETAK za SIFON 250 mm
PRODUŽETAK za SIFON 300 mm
ČEP za SIFON
ČEP za SIFON - veliki
1
1
1
1
1
1
1
1
744,00
1.755,00
375,00
340,00
373,00
499,00
85,00
113,00
FIX & FLEX
-
PRIKLJUČNE CEVI za BOJLERE - fiksne, mesingane/bakarne - hromirane
PCPRB450
PCPRB45012
PCPRB700
PCPRB70012
PCPRBVB
CEVI za prelivni bojler ø10 x 450 mm - 3/8" navrtka
CEVI za prelivni bojler ø10 x 450 mm - 1/2" navrtka
CEVI za prelivni bojler ø10 x 700 mm - 3/8" navrtka
CEVI za prelivni bojler ø10 x 700 mm - 1/2" navrtka
CEVI za "veliki" BOJLER 1/2" x 1/2" - 350/400 mm
2
2
2
2
2
BRINOKS CREVA - žica od nerđajućeg čelika
-
za stojeće baterije 3/8"x M10 i 3/8"x M8
FB453808
FB343810
FB403810
FB403810E
FB403810EE
FB503810EX
FB503810
BRINOKS 3/8" x M8 - 450 mm
BRINOKS 3/8" x M10 - 340 mm
BRINOKS 3/8" x M10 - 400 mm
BRINOKS 3/8" x M10 - 400 mm - sa produžetkom ( 45mm )
BRINOKS 3/8" x M10 - 400 mm - sa dužim produžetkom ( 70mm )
BRINOKS 3/8" x M10 - 500 mm - sa dužim produžetkom ( 87mm )
BRINOKS 3/8" x M10 - 500 mm
625,00
642,00
778,00
805,00
1.356,00
2
2
2
2
2
2
2
222,00
158,00
178,00
214,00
321,00
383,00
192,00
Šifra
Naziv
RSD bez PDV
FB603810
FB703810
FB803810
BRINOKS 3/8" x M10 - 600 mm
BRINOKS 3/8" x M10 - 700 mm
BRINOKS 3/8" x M10 - 800 mm
2
2
2
201,00
254,00
282,00
FB903810
FB1003810
BRINOKS 3/8" x M10 - 900 mm
BRINOKS 3/8" x M10 - 1000 mm
2
2
299,00
345,00
2
2
2
2
2
2
192,00
201,00
254,00
282,00
299,00
345,00
za stojeće baterije 1/2"x M10
FB501210
FB601210
FB701210
FB801210
FB901210
FB1001210
BRINOKS 1/2" x M10 - 500 mm
BRINOKS 1/2" x M10 - 600 mm
BRINOKS 1/2" x M10 - 700 mm
BRINOKS 1/2" x M10 - 800 mm
BRINOKS 1/2" x M10 - 900 mm
BRINOKS 1/2" x M10 - 1000 mm
-
navrtka 1/2" - navrtka 1/2"
-
FF121220
FF121225
FF121230
FF121235
FF121240
FF121245
FF121250
FF121255
FF121260
FF121265
FF121270
FF121275
FF121280
FF121285
FF121290
FF121295
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 200 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 250 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 300 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 350 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 400 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 450 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 500 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 550 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 600 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 650 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 700 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 750 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 800 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 850 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 900 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 950 mm
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
1
1
1
201,00
201,00
201,00
201,00
228,00
228,00
228,00
241,00
241,00
241,00
265,00
265,00
265,00
285,00
285,00
322,00
FF1212100
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 1000 mm
1
322,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
201,00
201,00
201,00
201,00
228,00
228,00
228,00
241,00
241,00
241,00
265,00
265,00
265,00
285,00
285,00
322,00
322,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
201,00
201,00
201,00
201,00
228,00
228,00
228,00
241,00
241,00
241,00
265,00
265,00
265,00
285,00
285,00
322,00
322,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
201,00
201,00
201,00
201,00
228,00
228,00
228,00
241,00
241,00
241,00
265,00
navrtka 1/2" - navrtka 3/8"
FF123820
FF123825
FF123830
FF123835
FF123840
FF123845
FF123850
FF123855
FF123860
FF123865
FF123870
FF123875
FF123880
FF123885
FF123890
FF123895
FF1238100
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 200 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 250 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 300 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 350 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 400 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 450 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 500 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 550 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 600 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 650 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 700 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 750 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 800 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 850 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 900 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 950 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 1000 mm
-
navrtka 3/8" - navrtka 3/8"
FF383820
FF383825
FF383830
FF383835
FF383840
FF383845
FF383850
FF383855
FF383860
FF383865
FF383870
FF383875
FF383880
FF383885
FF383890
FF383895
FF3838100
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 200 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 250 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 300 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 350 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 400 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 450 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 500 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 550 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 600 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 650 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 700 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 750 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 800 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 850 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 900 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 950 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 1000 mm
-
navrtka 1/2" - nipla 1/2"
FM121220
FM121225
FM121230
FM121235
FM121240
FM121245
FM121250
FM121255
FM121260
FM121265
FM121270
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 200 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 250 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 300 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 350 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 400 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 450 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 500 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 550 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 600 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 650 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 700 mm
-
Šifra
Naziv
FM121275
FM121280
FM121285
FM121290
FM121295
FM1212100
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 750 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 800 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 850 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 900 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 950 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 1000 mm
RSD bez PDV
5
5
1
1
1
1
265,00
265,00
285,00
285,00
322,00
322,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
201,00
201,00
201,00
201,00
201,00
201,00
228,00
228,00
228,00
241,00
241,00
241,00
265,00
265,00
265,00
285,00
285,00
322,00
322,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
201,00
201,00
201,00
201,00
201,00
201,00
228,00
228,00
228,00
241,00
241,00
241,00
265,00
265,00
265,00
285,00
285,00
322,00
322,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
201,00
201,00
201,00
201,00
228,00
228,00
228,00
241,00
241,00
241,00
265,00
265,00
265,00
285,00
285,00
322,00
322,00
navrtka 3/8" - nipla 3/8"
FM383810
FM383815
FM383820
FM383825
FM383830
FM383835
FM383840
FM383845
FM383850
FM383855
FM383860
FM383865
FM383870
FM383875
FM383880
FM383885
FM383890
FM383895
FM3838100
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 100 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 150 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 200 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 250 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 300 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 350 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 400 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 450 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 500 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 550 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 600 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 650 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 700 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 750 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 800 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 850 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 900 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 950 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 1000 mm
-
navrtka 1/2" - nipla 3/8"
FM123810
FM123815
FM123820
FM123825
FM123830
FM123835
FM123840
FM123845
FM123850
FM123855
FM123860
FM123865
FM123870
FM123875
FM123880
FM123885
FM123890
FM123895
FM1238100
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 100 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 150 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 200 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 250 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 300 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 350 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 400 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 450 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 500 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 550 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 600 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 650 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 700 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 750 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 800 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 850 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 900 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 950 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 1000 mm
-
navrtka 3/8" - nipla 1/2"
FM381220
FM381225
FM381230
FM381235
FM381240
FM381245
FM381250
FM381255
FM381260
FM381265
FM381270
FM381275
FM381280
FM381285
FM381290
FM381295
FM3812100
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 200 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 250 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 300 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 350 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 400 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 450 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 500 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 550 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 600 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 650 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 700 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 750 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 800 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 850 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 900 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 950 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 1000 mm
-
Download

cenovnik rosan baterija