www.domat.sk
PREHĽADOVÝ KATALOG
DO M AT CO N T R OL S YS T EM
OBSAH
Prehľadový katalóg
3
Ako používať katalóg
3
Procesné stanice, regulátory
3
Procesná stanica vrátane prostredia SoftPLC
3
Procesná stanica bez runtime a bez OS alebo s Windows CE
4
Dotykový displej
6
Software pre procesné stanice
7
Príslušenstvo procesných staníc
7
Regulácia jednotlivých miestností
8
Komunikatívne ovládače a snímače
9
Riadiace stanice
11
Grafická centrála
11
RcWare Vision - SCADA software
11
Príslušenstvo
11
Moduly a prevodníky
11
I/O moduly
11
Komunikačné prevodníky
13
Zobrazovacie jednotky, príslušenstvo
14
Periférie
15
Snímače teploty, pasívne
15
Snímače teploty, aktívne
16
Snímače vlhkosti
17
Snímače tlaku
18
Snímače ostatné
20
Termostaty
21
Hygrostaty
24
Manostaty
24
Spínače
24
Ovládače
25
Regulátory
25
Ventily
26
2
D OMAT C ON TR OL S Y S TEM
PREHĽADOVÝ KATALÓG
I/O MODULY / PROCESNÉ STANICE / REGULÁCIA JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ / GRAFICKÉ CENTRÁLY
/ INŽINIERSKY SOFTWARE / PERIFÉRIE
AKO POUŽÍVAŤ KATALÓG
Každá položka v katalógu obsahuje typové označenie,
pod ktorým sa objednáva vo východzej konfigurácii.
Tá je popísaná v technických údajoch. Pokiaľ je možné
materiál dodať vo viacerých variantoch, možnosti sú
uvedené v pravom stĺpci a každá skupina vlastností je
označená hviezdičkou.
Príklad: V prípade priestorového snímača to znamená, že základné prevedenie RFTF-U má aktívny výstup
pre teplotu 0..10V, ale môže sa objednať aj pasívne
prevedenie, napr. RFTF-U Pt1000. Ďalšou variantou
sú miesto napäťových výstupov výstupy prúdové.
Snímač sa potom značí RFTF-I a pretože je v poznám-
Typové označenie
RFTF-U
Obrázok
Typ
ke vysadené tučne, jeho cena je rovnaká ako cena
základného prevedenia RFTF-U. Kombinácia RFTF-I
Ni1000-5000 potom má prúdový výstup pre meranie
vlhkosti a odporový snímač Ni1000 s charakteristikou Landis&Gyr pre meranie teploty. Naviac môže
snímač v každej variante obsahovať LCD displej so
zobrazením meraných hodnôt, napr. RFTF-U Pt1000
displej. Ceny základných typov aj varianty sú uvedené
v kompletnom cenníku Domat Control System alebo
oznámené na dotaz (neštandardná dĺžka káblov atď.).
Zmeny a tlačové chyby sú vyhradené.
Stručný popis
Tučné značenie typu
= rovnaká cena
Priestorový snímač vlhkosti a teploty
kapacitný prvok, 40..60% rH: 3%, 10..90% rH: 5%
mer. teplota 0..+50 °C, výstup 2 x 0..10V, napájanie 24 V ss/st,
montáž na stenu, rozmery 79 x 81 x 26 mm
* výstupy 4..20 mA RFTF-I
* displej
* pasívny prvok merania teploty Pt100,
Pt1000, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
Technické údaje, ktoré sa vzťahujú
k typovému označeniu
Možné varianty, vždy označené
symbolom *, cena variantov sa môže
líšiť od ceny základného typu.
Podrobnosti viď. cenník.
Popis
Varianty, poznámky
PROCESNÉ STANICE, REGULATÓRY
PROCESNÁ STANICA VRÁTANE RUNTIME SOFTPLC
3
IPCB.1
Procesná stanica bez displeja
WinXP Embedded, CF 1GB, AMD LX 500 MHz, 512 MB RAM,
Ethernet, 3x RS232, VGA, 2x USB, audio, PS/2,
vr. zdroje 230 / 12V
IPCT.1
Procesná stanica s dotykovým displejom 8”
WinXP Embedded, CF 1GB, AMD LX 500 MHz, 512 MB RAM,
Ethernet, 3x RS232, 2x USB, audio, PS/2, vr. zdroje 230 / 12V
IPLC201
DDC regulátor MiniPLC - 1 port, displej
Výkonná podstanica na platforme PowerPC, Ethernet, RS485,
displej, tlačidlá, web, programovanie v prostredí SoftPLC.
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st.
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 58 x 105 mm
Pre montáž do dverí rozvádzača
použite rámik FRAME.
IPLC301
DDC regulátor MiniPLC - 4 porty, displej
Výkonná podstanica na platforme PowerPC, Ethernet,
2x RS485, 2x RS232, displej, tlačidlá, web, programovanie
v prostredí SoftPLC. Napájanie 10..35 V ss / 24 V st.
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 58 x 105 mm
Pre montáž do dverí rozvádzača
použite rámik FRAME.
www.domat.sk
DO M AT CO N T R OL S YS T EM
Typ
Popis
Varianty, poznámky
IPLC201B
DDC regulátor MiniPLC - 1 port, bez displeja
Výkonná podstanica na platforme PowerPC, Ethernet, RS485,
web, programovanie v prostredí SoftPLC.
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st.
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 58 x 105 mm
IPLC301B
DDC regulátor MiniPLC - 4 porty, bez displeja
Pre montáž do dverí rozvádzača
Výkonná podstanica na platforme PowerPC, Ethernet, 2x RS485, použite rámik FRAME.
2x RS232, web, programovanie v prostredí SoftPLC.
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st.
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 58 x 105 mm
IPLC500
DDC regulátor MiniPLC Shark - 1 port, displej
Výkonná podstanica na platforme PowerPC, Ethernet, RS485,
displej, tlačidlá, web, programovanie v prostredí SoftPLC.
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st.
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 58 x 105 mm
OS Linux / Mono.
Pre montáž do dverí rozvádzača
použite rámik FRAME.
IPLC510
DDC regulátor MiniPLC Shark - 4 porty, displej
Výkonná podstanica na platforme PowerPC, Ethernet,
2x RS485, 2x RS232, displej, tlačidlá, web, programovanie
v prostredí SoftPLC.
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st.
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 58 x 105 mm
OS Linux / Mono.
Pre montáž do dverí rozvádzača
použite rámik FRAME.
IPLC500B
DDC regulátor MiniPLC Shark - 1 sériový port
Výkonná podstanica na platforme PowerPC, Ethernet, RS485,
web, programovanie v prostredí SoftPLC.
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st.
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 58 x 105 mm
OS Linux / Mono.
IPLC510B
DDC regulátor MiniPLC Shark - 4 sériové porty
Výkonná podstanica na platforme PowerPC, Ethernet, 2x
RS485, 2x RS232, web, programovanie v prostredí SoftPLC.
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st.
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 58 x 105 mm
OS Linux / Mono.
MXPLC
Kombinovaný I/O modul, 88 I/O s doskou MiniPLC
I/O skladba rovnaká ako pri MXIO. Integrovaná riadiaca doska
MiniPLC. Rozmery 265 x 292 x 40 mm, napájanie 10..35 V ss
/ 24 V st, 2x RS232, 2x RS485 galv. oddelené, Ethernet, web
server
MXIO viď sekcia Moduly
a prevodníky
Pre montáž do dverí rozvádzača
použite rámik FRAME.
PROCESNÉ STANICE BEZ RUNTIME A BEZ OS ALEBO S WINDOWS CE
IPC05105T
Procesná stanica 5.7“ LCD dotykový displej
640x480, 220 cd/m2, AMD LX800 - 500 MHz, 256MB, Ethernet,
2x RS232, 4x USB, audio, 2xCF slot, 12..24 V ss, IP65
IPC08105T
Procesná stanica 8“ LCD dotykový displej
800x600, 400 cd/m2, AMD LX800 - 500 MHz, 256MB, Ethernet,
3x RS232, 2x USB, audio, 2x PS/2, 2xCF slot, 12..24 V ss, IP65
IPC10105T
Procesná stanica 10,4“ LCD dotykový displej
800x600, 250 cd/m2, AMD LX800 - 500 MHz, 256MB, Ethernet,
3x RS232, 2x USB, audio, 2x PS/2, 2xCF slot, 12..24 V ss, IP65
IPC12105T
Procesná stanica 12,1“ LCD dotykový displej
800x600, 300 cd/m2, AMD LX800 - 500 MHz, 256MB, Ethernet,
3x RS232, 2x USB, audio, 2x PS/2, 2xCF slot, 12..24 V ss, IP65
IPC12105HT
Procesná stanica 12,1“ LCD dotykový displej
1024x768, 300 cd/m2, AMD LX800 - 500 MHz, 256MB, Ethernet,
3x RS232, 2x USB, audio, 2x PS/2, 2xCF slot, 12..24 V ss, IP65
IPC15105HT
Procesná stanica 15“ LCD dotykový displej
1024x768, 300 cd/m2, AMD LX800 - 500 MHz, 256MB, Ethernet,
3x RS232, 2x USB, audio, 2x PS/2, 2xCF slot, 12..24 V ss, IP65
4
D OMAT C ON TR OL S Y S TEM
Typ
5
Popis
IPC08110T
Procesná stanica 8“ LCD dotykový displej
800x600, 400 cd/m2, Celeron M 600MHz, 512MB, 2xRS232,
1xLPT, Ethernet, USB, audio, 2xPS/2, ext.VGA, HDD + CF slot,
12..24 V ss, IP65
IPC10110T
Procesná stanica 10,4“ LCD dotykový displej
800x600, 250 cd/m2, Celeron M 1.5GHz, 512MB, 2xCOM,
1xLPT, Ethernet, USB, audio, 2xPS/2, ext.VGA, HDD / CF slot,
12..24 V DC, IP65
IPC12110T
Procesná stanica 12,1“ LCD dotykový displej
800x600, 300 cd/m2, Celeron M 1.5GHz, 512MB, 2xCOM,
1xLPT, Ethernet, USB, audio, 2xPS/2, ext.VGA, HDD / CF slot,
12..24 V ss, IP65
IPC12110HT
Procesná stanica 12,1“ LCD dotykový displej
1024x768, 300 cd/m2, Celeron M 1.5GHz, 512MB, 2xCOM,
1xLPT, Ethernet, USB, audio, 2xPS/2, ext.VGA, HDD / CF slot,
12..24 V ss, IP65
IPC15110T
Procesná stanica 15“ LCD dotykový displej
1024x768, 400 cd/m2, Celeron M 1.5GHz, 512MB, 2xCOM,
1xLPT, Ethernet, USB, audio, 2xPS/2, ext.VGA, HDD / CF slot,
12..24 V ss, IP65
IPC17110T
Procesná stanica 17“ LCD dotykový displej
1280x1024, 300 cd/m2, Al rámik, Celeron M 1.5GHz, 512MB,
2xCOM, 1xLPT, Ethernet, USB, audio, 2xPS/2, ext.VGA,
HDD / CF slot, 12..24 V ss, IP65
IPC19110T
Procesná stanica 19“ LCD dotykový displej
1280x1024, 300 cd/m2, Al rámik, Celeron M 1.5GHz, 512MB,
2xCOM, 1xLPT, Ethernet, USB, audio, 2xPS/2, ext.VGA,
HDD / CF slot, 12..24 V ss, IP65
IRISC08010T
Procesná stanica 8“ LCD dotyk. displej, Win CE
800x600, 400 cd/m2, Intel PXA255 400MHz, 128MB RAM,
32MB Flash, 1MB SRAM zálohovaná batériou, 2xCOM, Ethernet,
1x USB host, 1x USB client, audio, ext. VGA, 2xPS/2, CF slot,
12..24 V ss, IP65, Windows CE
IRISC10010T
Procesná stanica 10,4“ LCD dotyk. displej, Win CE
800x600, 250 cd/m2, Intel PXA255 400MHz, 128MB RAM,
32MB Flash, 1MB SRAM zálohovaná batériou, 2xCOM, Ethernet,
1x USB host, 1x USB client, audio, ext. VGA, 2xPS/2, CF slot,
12..24 V ss, IP65, Windows CE
IRISC12010T
Procesná stanica 12.1“ LCD dotyk. displej, Win CE
800x600, 300 cd/m2, Intel PXA255 400MHz, 128MB RAM,
32MB Flash, 1MB SRAM zálohovaná batériou, 2xCOM, Ethernet,
1x USB host, 1x USB client, audio, ext. VGA, 2xPS/2, CF slot,
12..24 V ss, IP65, Windows CE
IRISC12010HT
Procesná stanica 12.1“ LCD dotyk. displej, Win CE
1024x768, 300 cd/m2, Intel PXA255 400MHz, 128MB RAM,
32MB Flash, 1MB SRAM zálohovaná batériou, 2xCOM, Ethernet,
1x USB host, 1x USB client, audio, ext. VGA, 2xPS/2, CF slot,
12..24 V ss, IP65, Windows CE
IRISC15010T
Procesná stanica 15“ LCD dotykový displej, Win CE
1024x768, 400 cd/m2, Intel PXA255 400MHz, 128MB RAM,
32MB Flash, 1MB SRAM zálohovaná batériou, 2xCOM, Ethernet,
1x USB host, 1x USB client, audio, ext. VGA, 2xPS/2, CF slot,
12..24 V ss, IP65, Windows CE
IRISC05011T
Procesná stanica 5,7“ LCD dotykový displej, Win CE
320x240, 500 cd/m2, Samsung ARM9 203MHz, 64MB RAM,
64MB Flash, 2xCOM, Ethernet, 1x USB host, 1x USB client, 24
V ss, IP65, Windows CE
IPC00100
Procesná stanica / priemyslové PC
VIA EDEN 733MHz, 256MB, 4xCOM, 1xLPT, VGA, Ethernet,
2xUSB, audio, 2xPS/2, 12..24 V ss, rámik na CF alebo 2.5”
HDD
Varianty, poznámky
www.domat.sk
DO M AT CO N T R OL S YS T EM
Typ
Popis
IPC00110
Procesná stanica / priemyslové PC
Pentium M 1.8GHz, 512MB, 2xCOM, ext.DVI, ext.VGA, 2xUSB,
Ethernet, audio, 2xPS/2, 12..24 V ss, rámik na CF alebo 2.5”
HDD
IPC00111
Procesná stanica / priemyslové PC
Pentium M 1.8GHz, 512MB, 1x ext.PCI, 3xCOM, ext.DVI, ext.
VGA, 4xUSB, 2xEthernet, audio, 2xPS/2, 12..24 V ss, rámik
na CF alebo 2.5” HDD
Varianty, poznámky
DOTYKOVÉ DISPLEJE
LCD08000PT
Dotykový displej 8”
8”, 800x600, VGA, 400cd/m2, 12VDC, IP 65, OSD zo zadnej
strany, plastový rámik
LCD10000M
Dotykový displej 10,4”
10,4”LCD, 800x600, VGA, 400cd/m2, 12VDC, IP 65, OSD
zo zadnej strany, plastový rámik
LCD10000PT
Dotykový displej 10,4”
10,4”LCD, touch, 800x600, 400cd/m2, 12VDC, IP 65, OSD
zo zadnej strany, plastový rámik
LCD12000M
Dotykový displej 12,1”
12,1”LCD, 800x600 (640x480 až 1600x1200), VGA (možnosť
DVI, S-Video) 300cd/m2, 100 až 240Vst, IP 65, OSD zo zadnej
strany, plastový rámik
LCD12000PT
Dotykový displej 12,1”
12,1”LCD, touch, 800x600 (640x480 až 1600x1200), VGA
(možnosť DVI, S-Video) 300Cd/m2, 100 až 240VAC, IP 65,
OSD zo zadnej strany, plastový rámik
LCD15000M
Displej 15”, oceľový rámik
Pre funkciu dotykového displeja
15”LCD, 1024x768 (640x480 až 1600x1200), VGA (možnosť DVI, doplňte TOUCH15
S-Video) 400cd/m2, 100 až 240Vst, (možné aj ss), IP 65,
OSD zo zadnej strany, plastový rámik
LCD15000A
Displej 15”, alumíniový rámik
Pre funkciu dotykového displeja
15”LCD, 1024x768 (640x480 až 1600x1200), VGA (možnosť DVI, doplňte TOUCH15
S-Video) 400cd/m2, 100 až 240Vst, IP 65, OSD z prednej strany,
Al rámik
LCD15000AW
Displej 15”, Al rámik, veľký uhol
15”LCD, široký uhol pozorovania,1024x768 (640x480 až
1600x1200), VGA (možnosť DVI, S-Video) 450cd/m2, 100 až
240Vst, (možné aj ss), IP 65, OSD z prednej strany, Al rámik
Pre funkciu dotykového displeja
doplňte TOUCH15
LCD17000M
Displej 17”, oceľový rámik
17”LCD, 1280x1024 (640x480 až 1600x1200), VGA (možnosť
DVI, S-Video) 300cd/m2, 100 až 240Vst, IP 65, OSD zo zadnej
strany, kovový rámik
Pre funkciu dotykového displeja
doplňte TOUCH17
LCD17000A
Displej 17”, alumíniový rámik
17”LCD, 1280x1024 (640x480 až 1600x1200), VGA (možnosť
DVI, S-Video) 250cd/m2, 100 až 240Vst, (možné aj ss), IP 65,
OSD z prednej strany, Al ramik
Pre funkciu dotykového displeja
doplňte TOUCH17
LCD17000SRAT
Displej 17”, čitateľný na priamom slnku
17”LCD SUNLIGHT READABLE, touch, 1280x1024 (640x480
až 1600x1200), VGA (možnosť DVI, S-Video) 250cd/m2,
100 až 240Vst, (možné aj ss), IP 65, OSD z prednej strany,
Al rámik
Pre funkciu dotykového displeja
doplňte TOUCH17
6
D OMAT C ON TR OL S Y S TEM
Typ
Popis
LCD19000A
Displej 19”, alumíniový rámik
19”LCD, 1280x1024 (640x480 až 1600x1200), VGA (možnosť
DVI, S-Video) 420cd/m2, 100 až 240Vst (možné aj ss), IP 65,
OSD z prednej strany, Al rámik
TOUCH15
15” dotyková plocha s rámikom
Odolná dotyková plocha 15”, doplnok pre LCD15...
TOUCH17
17” dotyková plocha s rámikom
Odolná dotyková plocha 17”, doplnok pre LCD17...
TOUCH19
19” dotykova plocha s ramikom
Odolná dotyková plocha 19”, doplnok pre LCD19...
Varianty, poznámky
Pre funkciu dotykového displeja
doplňte TOUCH19
SOFTWARE PRE PROCESNÉ STANICE
RC-SoftPLC
Runtime RcWare SoftPLC
pre platformu Windows 2000 / XP / Vista, vrátane všetkých
komunikačných ovládačov. Vrátane ďalších programov: HMI
(panely pre dotykový displej), editor dotykového displeja, OPC
server, Modbus RTU server ai.
Predovšetkým pre prevádzkovanie
runtimu SoftPLC na PC tretích strán
(serveroch atď.). Licencia sa viaže na
hosťujúci hardware a musí byť aktivovaná na https://licenses.rcware.eu
RC-SoftPLC
Proxy
Služba Proxy pre diaľkový prístup k runtimu
Sprístupňuje dáta s inštaláciou bežiacich v zákazníckej sieti za
NAT a bez verejných pevných IP adries cez odchádzajúce
spojenie HTTP z runtimu na Domat proxy server.
Predplatené služby na 1 rok.
RC-SoftPLC
Weather
Dáta predpovede počasia
Runtime číta predpoveď počasia z modelu (max., min teplota,
rýchlosť a smer vetra, zrážky) pre zadanú zemepisnú polohu
a čas cez internet.
Predplatené služby na 1 rok. Dáta sa
používajú pre optimalizáciu podlahového vykurovania, akumuláciu chladu atď.
PRÍSLUŠENSTVO PROCESNÝCH STANIC
7
WinXPE
Windows XP Embedded
Build OS Windows XP Embedded a licencia pre stanice IPC....
Dodáva sa na karte CF1GB, ich cenu je nutne pripočítať.
Dodávky podľa dostupnosti
a podmienok firmy Microsoft.
WinXPH
Windows XP Home
Inštalačné CD a licencia OS Windows XP Home
Dodávky podľa dostupnosti
a podmienok firmy Microsoft.
WinXPP
Windows XP Professional
Inštalačné CD a licencia OS Windows XP Professional
Dodávky podľa dostupnosti
a podmienok firmy Microsoft.
HDDCF
Rámik HDD/CF
Redukcia pre pripojenie CF karty na rozhraní IDE
RAM256
Rozšírenie pamäte z 256MB na 512MB
u procesných staníc s pamäťou 256MB
CF512
CF karta 512MB
Pre ukladanie dát pri procesných staniach s 2xCF slotom
www.domat.sk
DO M AT CO N T R OL S YS T EM
Typ
Popis
Varianty, poznámky
TOUCH8
Náhradný 8” dotykový panel s rámikom
Náhradný diel pri mechanickom poškodení čelnej strany 8”
procesných staníc
HDD40
Pevný disk 40GB
Pevný disk 2.5”, 40GB pre použitie v podstaniciach
CF1GB
Nosič OS Windows XP Embedded
Karta CF 1 GB Industrial, rozdelená na dva disky 700 MB
(operačný systém) a 300 MB (dáta)
Neobsahuje licenciu operačného
systému.
HWS
Hardwarový kľuč
Pre prípady, kde nie je vhodné použiť softwarovú licenciu a
aktiváciu SoftPLC (dočasná inštalácia atď.). Pripojuje sa na
sériový port procesnej stanice, pre sériovú komunikáciu je plne
priechodzí.
Licenciu pre IDE alebo runtime
k hardwarovemu kľúču
objednávajte zvlášť.
FRAME
Rámik pre MiniPLC
Pre montáž MiniPLC do dverí rozvádzača: vo dverách sa vyreže
otvor 106 x 46 mm a regulátor sa pomocou 150 mm DIN lišty
pripevní zvnútra k dverám, rámik je upevnený zvnútra.
REGULÁCIA JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ
UC100
Regulátor radiátorov, RS485
Displej 60 x 60 mm, otoč. gombík s tlačidlom, meraním teploty,
nastav. hodnôt, hodiny, prepínanie a indikácia stavov, 1 x DO
triak 24 V st pre term. ventil kúrenia, kom. Modbus / RS485 galv.
oddelená
UC200
Regulátor radiátorov a chladenia, RS485
Displej 60 x 60 mm, otoč. gombík s tlačidlom, meraním teploty,
nastav. hodnôt, hodiny, prepínanie a indikácia stavov, 2 x DI
(prítomnosť, okno), 2 x DO triak 24 V st pre term. ventily (kúrenie,
chladenie), kom. Modbus / RS485 galv. odd.
UC300
Regulátor podlahového kúrenia, RS485
Displej 60 x 60 mm, otoč. gombík s tlačidlom, meraním teploty,
vstup pre ext. snímač Pt1000 (podlaha), nastav. hodnôt, hodiny,
prepínanie a indikácia stavov, 1 x DO triak 24 V st pre term.
ventil kúrenie, kom. Modbus / RS485 galv. oddelená
UC120
Regulátor kúrenia s výstupom 0...10 V, RS485
Displej 60 x 60 mm, otoč. gombík s tlačidlom, meraním teploty,
nastav. hodnôt, hodiny, prepínanie a indikácia stavov, 1 x DI
prítomnosť, 1 x AO 0...10 V ss pre spojitý ventil kúrenia, kom.
Modbus / RS485 galv. oddelená
UC220
Regulátor kúrenia a chladenia, 0...10 V, RS485
Displej 60 x 60 mm, otoč. gombík s tlačidlom, meraním teploty,
nastav. hodnôt, hodiny, prepínanie a indikácia stavov, 2 x DI
(prítomnosť, okno), 2 x AO 0...10 V ss pre spojité ventily (kúrenie,
chladenie), kom. Modbus / RS485 galv. oddelená
UC010
Izbový ovládač, RS485
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meraním
teploty, nastavovaním prevádzkového módu, stupňov fancoilov
a požadovaných teplôt, prepínanie a indikácia stavov, komunikácia Modbus / RS485
Izbový ovládač s firmwarom pre
riadenie regulátora FC010 alebo
FC020. UC010/DK: bez displeja a
otočného gombíka (pre chodby, školy
atď.)
UC011
Izbový ovládač, RS485
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meraním
teploty, nastavovanie prevádzkového módu, stupňov fancoilov a
požadovaných teplôt, prepínanie a indikácia stavov, komunikácia Modbus / RS485 galv. oddelená
Izbový ovládač s firmwarom pre
riadenie regulátora FC010 alebo
FC020.
FC010
Regulátor fancoilov, RS485
2 x DI (prítomnosť, okno), 5 x DO triak pre term. ventily 24 V st
(kúrenie, chladenie) a trojstupňový fancoil 230 V st, kom. 1x
Modbus slave / RS485 pre nadradená systém, 1x Modbus
master / RS485 pre ovládač UC010
Ako izbový ovládač použite UC010
alebo galvanicky oddelený UC011.
8
D OMAT C ON TR OL S Y S TEM
Typ
Popis
FC020
Regulátor fancoilov, RS485
4 x AI (Pt1000 alebo potenciometer), 4 x DI, 2 x AO 0..10V, 7 x
DO triak 24...230 V st pre term. alebo trojbodové ventily (kúrenie, chladenie) a trojstupňový fancoil, komunikácia ako FC010,
možný aj analógový ovládač
UCWEB
Webové rozhranie pre regulátory radiátorov
2 x DI (povol. / alarm), 2 x DO relé 24...230 V, 5 A (žiadosť kúr.
/ chl.), Ethernet, Modbus / RS485 pre až 20x UC100/200/300,
auto konfiguračná funkcia, webový prístup k nastaveniu
regulátorov a čítanie ich hodnôt
UC150
Regulátor radiátorov, Ethernet
Displej 60 x 60 mm, otoč. gombík s tlačidlom, meranie teploty,
nastav. hodnôt, hodiny, prepínanie a indikácia stavov, 1 x DO
triak 24 V st pre term. ventil kúrenie, kom. Modbus / IP
UC250
Regulátor radiátorov a chladenia, Ethernet
Displej 60 x 60 mm, otoč. gombík s tlačidlom, meranie teploty,
nastav. hodnôt, hodiny, prepínanie a indikácia stavov,
2 x DI (prítomnosť, okno), 2 x DO triak 24 V st pro term. ventily
(kúrenie, chladenie), kom. Modbus / IP
US100
Regulátor kúrenia, riadenie žalúzii, RS485
Displej 60 x 60 mm, 5x tlačidlo, meranie teploty,
nastav. hodnôt, hodiny, prepínanie a indikácia stavov, 3x DO (24
V st radiátor, žalúzie hore / dolu), komunikácia Modbus / RS485
galv. odd.
Varianty, poznámky
Ako izbový ovládač použite
analógový ovládač napr. rady RTF...
alebo komunikatívny ovládač UC010.
KOMUNIKATÍVNE OVLÁDAČE A SNÍMAČE
9
UI010
Izbový ovládač, RS485, teplota
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty,
nastavovanie hodnôt, prepínanie a indikácia stavov, komunikácia Modbus / RS485
UI011
Izbový ovládač, RS485, teplota
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty,
nastavovanie hodnôt, prepínanie a indikácia stavov, komunikácia
Modbus / RS485 galv. oddelená
* bez gombíka - UI051,
bez gombíka a displeja - UI071
UI012
Izbový ovládač, RS485, teplota, 1DO
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty,
nastavovanie hodnôt, hodiny, prepínanie a indikácia stavov,
komunikácia Modbus / RS485 galv. oddelená, 1xDO triak 24Vst
* bez gombíka - UI052,
bez gombíka a displeja - UI072
UI020
Izbový ovládač, RS485, t, 2DI, 2DO
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty,
nastavovanie hodnôt, hodiny, prepínanie a indikácia stavov,
komunikácia Modbus / RS485 galv. oddelená, 2xDI, 2xDO triak
24Vst
* bez gombíka - UI055,
bez gombíka a displeja - UI075
UI041
Izbový ovládač, RS485, t, rH
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty/
vlhkosti, nastavovanie hodnôt, prepínanie a indikácia stavov,
komunikácia, komunikácia Modbus / RS485 galv. oddelená
* bez gombíka - UI061,
bez gombíka a displeja - UI081
UI042
Izbový ovládač, RS485, t, rH, 1DO
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty
a vlhkosti, nastavovanie hodnôt, hodiny, prepínanie a indikácia
stavov, komunikácia Modbus / RS485 galv. oddelená, 1xDO
triak 24Vst
* bez gombíka - UI062,
bez gombíka a displeja - UI082
UI045
Izbový ovládač, RS485, t, rH, 2DI, 2DO
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty
a vlhkosti, nastavovanie hodnôt, hodiny, prepínanie a indikácia
stavov, komunikácia Modbus / RS485 galv. oddelená, 2xDI,
2xDO triak 24Vst
* bez gombíka - UI065,
bez gombíka a displeja - UI085
UI511
Izbový ovládač, Ethernet, teplota
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty,
nastavovanie hodnôt, prepínanie a indikácia stavov, komunikácia
Modbus / TCP
* bez gombíka - UI551,
bez gombíka a displeja - UI571
www.domat.sk
DO M AT CO N T R OL S YS T EM
Typ
Popis
Varianty, poznámky
UI512
Izbový ovládač, Ethernet, teplota, 1DO
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty,
nastavovanie hodnôt, prepínanie a indikácia stavov, komunikácia Modbus / TCP, 1xDO triak 24Vst
* bez gombíka - UI552,
bez gombíka a displeja - UI572
UI520
Izbový ovládač, Ethernet, t, 2DI, 2DO
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty,
nastavovanie hodnôt, prepínanie a indikácia stavov, komunikácia
Modbus / TCP, 2xDI, 2xDO triak 24Vst
* bez gombíka - UI555,
bez gombíka a displeja - UI575
UI541
Izbový ovládač, Ethernet, t, rH
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty
a vlhkosti, nastavovanie hodnôt, prepínanie a indikácia stavov,
komunikácia Modbus / TCP
* bez gombíka - UI581,
bez gombíka a displeja - UI581
UI542
Izbový ovládač, Ethernet, t, rH, 1DO
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty
a vlhkosti, nastavovanie hodnôt, hodiny, prepínanie a indikácia
stavov, komunikácia Modbus / TCP, 1xDO triak 24Vst
* bez gombíka - UI562,
bez gombíka a displeja - UI582
UI545
Izbový ovládač, Ethernet, t, rH, 2DI, 2DO
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty
a vlhkosti, nastavovanie hodnôt, hodiny, prepínanie a indikácia
stavov, komunikácia Modbus / TCP, 2xDI, 2xDO triak 24Vst,
napájanie cez Ethernet
* bez gombíka - UI565,
bez gombíka a displeja - UI585
UI611
Izbový ovládač, Ethernet PoE, teplota
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty,
nastavovanie hodnôt, prepínanie a indikácia stavov, komunikácia Modbus / TCP, napájanie cez Ethernet
* bez gombíka - UI551,
bez gombíka a displeja - UI571
UI612
Izbový ovládač, Ethernet PoE, teplota, 1DO
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty,
hodiny, nastavovanie hodnôt, prepínanie a indikácia stavov,
komunikácia Modbus / TCP, 1xDO triak 24Vst, napájanie cez
Ethernet
* bez gombíka - UI652,
bez gombíka a displeja - UI672
UI620
Izbový ovládač, Ethernet PoE, t, 2DI, 2DO
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty,
hodiny, nastavovanie hodnôt, prepínanie a indikácia stavov, komunikácia Modbus / TCP, 2xDI, 2xDO triak 24Vst, napájanie cez
Ethernet
* bez gombíka - UI655,
bez gombíka a displeja - UI675
UI641
Izbový ovládač, Ethernet PoE, t, rH
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty
a vlhkosti, nastavovanie hodnôt, prepínanie a indikácia stavov,
komunikácia Modbus / TCP, napájanie cez Ethernet
* bez gombíka - UI661,
bez gombíka a displeja - UI681
UI642
Izbový ovládač, Ethernet PoE, t, rH, 1DO
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty
a vlhkosti, hodiny, nastavovanie hodnôt, prepínanie a indikácia
stavov, komunikácia Modbus / TCP, 1xDO triak 24Vst, napájanie
cez Ethernet
* bez gombíka - UI662,
bez gombíka a displeja - UI682
UI645
Izbový ovládač, Ethernet PoE, t, rH, 2DI, 2DO
Displej 60 x 60 mm, otočný gombík s tlačidlom, meranie teploty
a vlhkosti, hodiny, nastavovanie hodnôt, prepínanie a indikácia
stavov, komunikácia Modbus / TCP, 2xDI, 2xDO triak 24Vst,
napájanie cez Ethernet
* bez gombíka - UI665,
bez gombíka a displeja - UI685
UI410
Modul pre meranie a hlásenie
1 x DI bezpot. kontakt, 1x AI pre externý snímač Pt1000, 1x
DO 24 V st / 0.5 A, 1x vysokosvietivá LED, 1x siréna, Modbus /
RS485 galv. odd. napájanie 10..35 V ss, 12..24 V st.
Pre pripojenie na podstanicu
s dotykovým displejom, MiniPLC,
PC, službu alebo cudzia
vizualizácia
UX011
Izbový ovládač, RS485, teplota
Displej 60 x 60 mm, 5x tlačidlo, snímač teploty, nastavovanie
hodnôt, indikácia a prepínanie stavov, 1xDI, 3x DO, komunikácia
Modbus / RS485 galv. oddelená
* + hodiny (RTC) - UX015
UX041
Izbový ovládač, RS485, teplota, rH
Displej 60 x 60 mm, 5x tlačidlo, snímač teploty a rel. vlhkosti,
nastavovanie hodnôt, indikácia a prepínanie stavov, 1xDI, 3x
DO, komunikácia Modbus / RS485 galv. oddelená
* + hodiny (RTC) - UX045
10
D OMAT C ON TR OL S Y S TEM
Typ
Popis
Varianty, poznámky
RIADIACA STANICA / GRAFICKÁ CENTRÁLA
PCD1
Grafická centrála
PC v konfigurácii pre RcWare Vision, HDD 320GB, LCD 17”,
farebná tlačiareň, klávesnica, myš.
RIADIACA STANICA / RCWARE VISION - SCADA SOFTWARE
RC-Vision
RcWare Vision - vizualizácia
Licencia pre grafiku pre max. 4500 dátových bodov, alarmový
modul, história, udalosti, webový prístup, SMS, driver
pre podstanicu Domat SoftPLC. Vrátane editora aplikácií.
Pre multilicencie (viac PC s vizualizáciou nad jednou technológiou) platí:
2.= -30%, 3.= -50%, 4.= -70%
RC-Vision-x
RcWare Vision - vizualizácia neobmedzená
Licencia pre grafiku pre neobmedzený počet dátových bodov,
alarmový modul, história, udalosti, webový prístup, SMS,
drivery pre viac než 40 systémov (viď www.rcware.eu).
Vrátane editora aplikácií.
Pre multilicencie (viac PC s vizualizáciou nad jednou technológiou) platí:
2.= -30%, 3.= -50%, 4.= -70%
SQL
Pripojenie k SQL
Modul pre ukladanie dát v databáze SQL. Vhodný tam, kde
potrebujeme umožniť prístup k historickým dátam aj pre cudzie
programy.
Pokiaľ tento modul nie je inštalovaný,
dáta sa ukladajú v súboroch s vlastným
formátom. Historické funkcie sú plne
funkčné aj bez modulu SQL.
RIADIACA STANICA / PRÍSLUŠENSTVO
DC-PDA
PDA s obslužným softwarom
Pre prístup k procesným dátam a ovládaniu SoftPLC cez WiFi
sieť, vrátane runtime softwaru pre vizualizáciu.
DC-NHU8
Ethernetový prepínač 8 portov, 10/100
Switch pre prepojenie procesných staníc a webových
regulátorov s riadiacou stanicou, napájací zdroj 230V.
DC-NAP
Bezdrôtový prístupový bod WiFi
Prístupový bod WiFi 2.4 GHz pre pripojenie PDA alebo Panel
PC, napájací zdroj.
GSM
GSM modem
GSM / RS232, pre zasielanie alarmových SMS správ z grafickej
centrály RcWare Vision alebo z procesnej stanice s runtimom
SoftPLC. Neobsahuje SIM kartu.
Vrátane zdroja, prúdovej antény 35 cm
a sériového káblu CANNON 9 pre
pripojenie k PC alebo IPLC301.
GPRS
GPRS router
GSM / Ethernet. Pre diaľkový prístup k systému pomocou siete
GPRS. Neobsahuje SIM kartu s dátovým tarifom.
Vrátane zdroja, prúdovej antény a
ethernetového káblu.
MODULY A PREVODNÍKY / I/O MODULY
11
MCIO2
Kombinovaný I/O modul, 30 I/O
Náhrada modulu MCIO. Nový modul
8AI (0..10V, Pt100, Pt1000, Ni1000, T1, 4x4..20 mA), 6AO
MCIO2 má naviac vzájomne oddelené
(0..10V), 8DI (24V), 8DO (230V/5A). Montáž na DIN lištu, rozmery zeme AI a AO a 6x AO miesto 5.
217 x 115 x 40 mm. Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus
RTU / RS485 galv. odd.
ECIO2
Kombinovaný I/O modul, 30 I/O, Ethernet
8AI (0..10V, Pt100, Pt1000, Ni1000, T1, 4x4..20 mA), 6AO
(0..10V), 8DI (24V), 8DO (230V/5A). Montáž na DIN lištu, rozmery
217 x 115 x 40 mm. Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus
TCP a RTU / RS485 galv. odd.
MMIO
Kombinovaný I/O modul, 17 I/O
4 x AI (Pt1000 alebo potenciometer), 4 x DI bezpot. kontakt,
2 x AO 0..10V, 7 x DO relé / triak 24...230 V st. Montáž na DIN
lištu, rozmery 90 x 105 x 58 mm, napájanie 10..35 V ss / 24 V st,
Modbus RTU / RS485 galv. odd.
Pracuje aj ako Modbus TCP / RTU
router: na RS485 sa môžu pripojiť
ďalšie moduly Modbus RTU a ku
všetkým pristupovať cez Ethernet Modbus TCP.
www.domat.sk
DO M AT CO N T R OL S YS T EM
Typ
Popis
Varianty, poznámky
MXIO
Kombinovaný I/O modul, 88 I/O
16 x AI (0..10V, Pt100, Pt1000, Ni1000, T1) galv. odd., 32 x DI
24 V, 8 x AO 0..10V galv. odd., 32 x DO relé 24...230 V st / 5A.
Rozmery 265 x 292 x 40 mm, napájanie 10..35 V ss / 24 V st,
Modbus RTU / RS485 galv. odd.
Viď taktiež MXPLC v časti Procesné
stanica vrátane runtime SoftPLC.
M200
Modul 4 reléových výstupov
max. 8 A / 250 V st alebo 8A / 24 V ss,
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 71 x 58 mm
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
* Komunikácia Advantech - M200/A
M210
Modul 8 reléových výstupov
max. 8 A / 250 V st nebo 8A / 24 V ss,
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 105 x 58 mm
Napajanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
M215
Modul 8 reléových výstupov, manuálne ovládanie
max. 8 A / 250 V st alebo 8A / 24 V ss, možnosť man. preriadenia výstupov. Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 105 x 58 mm.
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
M300
Modul 8 digitálnych výstupov
* Komunikácia Advantech - M300/A
otvorený kolektor, 50 V ss, 0.5 A
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 71 x 58 mm
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
M312
Modul 8 triakových výstupov
Pre riadenie 8 skupín termických ventilov 230 alebo 24 V,
výstupný prúd max. 0.5 A na výstup. Montáž na DIN lištu alebo
pomocou dvoch skrutiek, rozmery 113 x 90 x 24 mm. Napájanie
10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
M320
Modul 16 digitálnych výstupov
otvorený kolektor, 50 V ss, 0.5 A
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 105 x 58 mm
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
M325
Modul 16 digitálnych výstupov, manuálne ovládanie
otvorený kolektor, 50 V ss, 0.5 A, možnosť man. prestavenia
výstupov. Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 105 x 58 mm
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
M400
Modul 8 digitálnych vstupov 24 V
* Komunikácia Advantech - M400/A
24 V st / ss, 15 mA, spoločná zem po dvojiciach
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 71 x 58 mm
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
M401
Modul 8 digitálnych vstupov 24 V
* Komunikácia Advantech - M401/A
24 V st / ss, 15 mA, spoločná zem pre všetkých 8 DI
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 71 x 58 mm
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
M410
Modul 8 digitálnych vstupov 230 V
* Komunikácia Advantech - M410/A
230 V st / ss, 10 mA, spoločná zem po dvojiciach
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 71 x 58 mm
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
M411
Modul 8 digitálnych vstupov 230 V
* Komunikácia Advantech - M411/A
230 V st / ss, 10 mA, spoločná zem pre všetkých 8 DI
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 71 x 58 mm
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
M420
Modul 16 digitalnich vstupů 24 V
24 V st / ss, 15 mA, spoločná zem vždy pre 8 DI
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 105 x 58 mm
Napájenie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
M500
Modul 8 analógových vstupov, 0..10V
galv. odd. od napájania a komunikácie, 16 bit rozlíšenie
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 105 x 58 mm
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
Pri väčšom počte ventilov v skupine
než 2 a napájaní 24 V st použite triakove zosilňovače ME210, ME220.
12
D OMAT C ON TR OL S Y S TEM
Typ
Popis
Varianty, poznámky
M550
Modul 8 analógových vstupov, pasívnych
Ni1000, Pt100, Pt1000, 20..1600 Ohm, 16 bit
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 71 x 58 mm
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
M600
Modul analógového výstupu
1x AO 0..10V alebo 0(4)..20 mA, galv. odd.
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 71 x 58 mm
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
M610
Modul 8 analógových výstupov
* Komunikácia Advantech - M610/A
0..10V, 10 mA, galv. oddelené, spol. zem
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 71 x 58 mm
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
M620
Modul 4 analógových výstupov
4...20 mA, výstupy vzájomne galvanicky oddelené
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 71 x 58 mm
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
M700
Modul 2 čitačov, záloha batériou
pre bezpot. kontakty (5 alebo 12V, 15 mA), 4 byte čitače.
Príprava pre E-Max. Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 71 x 58
mm. Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv.
odd.
* Komunikácia Advantech - M700/A,
2 byte čitače
Pre impulzné vysielače s otvoreným
kolektorom 24 V upresnite
v objednávke M700/24V
M710
Modul 4 čitačov, záloha batériou
pre bezpot. kontakty (5 alebo 12V, 15 mA), 4 byte čitače.
Príprava pre E-Max. Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 71 x 58
mm. Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv.
odd.
Pre impulzné vysielače s otvoreným
kolektorom 24 V upresnite
v objednávke M710/24V
MW240
Modul riadenia svetiel
2x DI pre bezpot. kontakty vypínače (tlačidlová logika), 2x DO
relé 230 V st / 5 A ohmicka záťaž. Montáž do inštalačnej krabice,
rozmery 49 x 49 x 30 mm. Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.
* Komunikácia Advantech - M600/A
MODULY A PREVODNÍKY / KOMUNIKAČNÉ PREVODNÍKY
13
M012
Prevodník RS232 / RS485
Rýchlosť 1200..19200 bit/s, galvanické oddelenie, ukončenie
zbernice zap/vyp, 3x indikačná LED.
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 58 x 35 mm
M020
Prevodník RS232 / Ethernet
Terminal server až 230400 bit/s alebo 5x I/O + RxD,TxD,
emulácie modemu, serial bridge. COM port driver pre Windows i
Linux. Napájanie 10..35 V ss / 24 V st. Montáž na DIN lištu,
rozmery 90 x 58 x 35 mm
M025
Prevodník RS232 / Ethernet, Modbus router
Ako M020, firmware rozšírený o funkciu Modbus RTU / TCP
router. Napájanie 10..35 V ss / 24 V st. Montáž na DIN lištu,
rozmery 90 x 58 x 35 mm
M031
Prevodník RS485 / Ethernet
Terminal server, až 230400 bit/s. COM port driver pre Windows
i Linux. Napájanie 10..35 V ss / 24 V st
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 58 x 35 mm
M035
Prevodník RS485 / Ethernet, Modbus router
Ako M031, firmware rozšírený o funkciu Modbus RTU / TCP
router. Napájanie 10..35 V ss / 24 V st
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 58 x 35 mm
M036
Modbus RTU RS485 / Modbus TCP router
Len Modbus RTU / TCP router (na rozdiel od M035 neobsahuje
možnosť terminál serveru). Napájanie 10..35 V ss / 24 V st.
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 58 x 35 mm
Náhrada starších typov M010 a M011,
teraz vzájomne optické oddelenie
napájania, RS232 a RS485
www.domat.sk
DO M AT CO N T R OL S YS T EM
Typ
Popis
Varianty, poznámky
M040
Prevodník RS232 / WiFi
Terminal server, až 230400 bit/s. COM port driver pre Windows aj
Linux. Napájanie 10..35 V ss / 24 V st
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 58 x 35 mm
M050
Prevodník RS485 / WiFi
Terminal server, až 230400 bit/s. COM port driver pre Windows aj
Linux. Napájanie 10..35 V ss / 24 V st
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 58 x 35 mm
M090
Prevodník DALI / Modbus TCP
Pre riadenie zbernice DALI pomocou protokolu Modbus TCP.
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st. Montáž na DIN lištu, rozmery
90 x 58 x 35 mm
MYIO
Webový komunikátor
2 DI, 2 DO (rozšíriteľné), ovládanie cez web. Komunikácia z
uzavretých sieti na server, diaľkové ovládanie za NATom.
Ethernet, RS232/485, vr. adaptéru 230 / 12 V
S010-MBUS
Prevodník M-Bus / RS232
Napájanie 24 V st / ss, max. 60 M-Bus meračov, vr. driveru pre
SoftPLC a 1,5m kábla RS232 (Cannon 9 F). Montaž na DIN lištu,
rozmery 90 x 71 x 58 mm
M080
Prevodník USB / RS485
Aktuálne verzie softwaru domat.exe
Malý prevodník, vhodný predovšetkým pre servis a uvádzanie do a drivery pre M080 k stiahnutiu na
prevádzky. Optické oddelenie zbernice, napájanie z USB, 3x LED. www.rcware.eu.
Dodáva sa so softwarom - univerzálnym Modbus RTU/TCP
klientom. 49 x 34 x 20 mm, kábel USB 140 cm.
Viac na www.myio.info
MODULY A PREVODNÍKY / ZOBRAZOVACIE JEDNOTKY, PRÍSLUŠENSTVO
HT100
SoftPLC ovládací panel
LCD displej 4 x 20 znakov, pre viac SoftPLC runtimov (IPLC /
IPCT / ...), komunikácia cez Ethernet, napájanie 10..35 V ss / 24
V st alebo PoE. Montáž do dverí rozvádzača, IP65,
rozmery 175 x 105 x 40 mm
MTala010
Alarmové tablo
6 indikačných LED, siréna, kvitovacie tlačidlo.
Montáž na DIN lištu, rozmery 90 x 71 x 58 mm
Napájanie 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485
PWR010
Transformátor 230 / 24 V
Bezpečnostný transformátor 10 VA, montáž na dosku pomocou
dvoch skrutiek.
PWR011
Transformátor 230 / 24 V, 2x triak
Bezpečnostný transformátor 10 VA, montáž na dosku pomocou
dvoch skrutiek. Ďalej obsahuje dva triaky 230V / 0,5 A riadené
24 V st pre oddelenie a zosilnenie signálu PWM.
ME200
Reléový výkonový modul
Pre pripojenie ovládača UX... k ovládacej jednotke žalúzii. 2x
relé 250 V / 5 A. Montáž do inštalačnej škatuli (pod ovládač),
rozmery 49 x 49 x 30 mm.
ME210
Triakovy zosilňovač
Pre pripojenie viac termických ventilov k regulátorom UC...,
FC... a ovládačom UI.... Obsahuje triak 24 V / 2 A. Montáž do
inštalačnej škatule (pod ovládač), rozmery 49 x 49 x 14 mm.
Na výstup zosilňovača je možne pripojiť
až 4 radiátorové termické pohony.
ME220
Triakovy zosilňovač, 2 triaky
Pre pripojenie viacerých termických ventilov k regulátorom
UC..., FC... a ovládačom UI.... Obsahuje 2 triaky 24 V / 2 A.
Každý triak je riadený zvlášť. Montáž do inštalačnej škatule (pod
ovládač), rozmery 49 x 49 x 14 mm.
Na výstup V1 zosilňovača je možné pripojiť
až 4 radiátorové termické pohony (obvykle
kúrenie), na V2 ďalšie 4 ventily (chladenie).
Je tiež možné prepojiť vstupy IN1 a IN2
paralelne a ME220 tak môže riadiť až 8
ventilov jedným signálom.
* HT110: miesto komunikácie SoftPLC
Link je Modbus TCP klient pre cudzí
systém.
14
D OMAT C ON TR OL S Y S TEM
Typ
Popis
Varianty, poznámky
PERIFÉRIE / SNÍMAČE TEPLOTY, PASÍVNE
15
UT001
Izbový snímač teploty
Montáž na stenu, rozmery 90 x 107 x 26 mm
Merací prvok Pt1000
UT051
Vonkajší snímač teploty
Montáž na stenu, rozmery 90 x 107 x 26 mm,
-20...70 °C, IP 43
Merací prvok Pt1000
RTF1
Izbový snímač teploty
Montáž na stenu, rozmery 79 x 81 x 26 mm
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
ALTF1
Príložný snímač teploty
-35...105 °C, IP54, rozmery O 6 x 50 mm, kontaktný pliešok
Sťahovací pásik 300 mm, priemer potrubia 13...92 mm
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
* kábel silikón - do +180°C
ALTF2
Príložný snímač teploty
-30...110 °C, IP65, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm
Sťahovací pásik 300 mm, priemer potrubia 13...92 mm
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
ETF1
Ponorný snímač teploty
-30...150 °C, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm + jímka
Mosadzná poniklovaná jímka 1/2”, 150 mm, 10 bar
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
* jímky 50, 100, 150, 200, 250, 300,
400 mm
ETF2
Ponorný snímač teploty
-30...150 °C, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm + jímka
Nerezová jímka 1/2”, 150 mm, 40 bar
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
* jímky 50, 100, 150, 200, 250, 300,
400 mm
ATF1
Vonkajší snímač teploty
-50...90 °C, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm
Montáž na stenu, IP65
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
ATF2
Vonkajší snímač teploty
-50...90 °C, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm
Montáž na stenu, merací prvok v externej nerezovej jímke.
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
OFTF
Snímač povrchovej teploty
-30...105 °C, rozmery 8 x 8 x 40 mm + kábel 1,5 m
Alumíniový kryt, IP54
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
* dĺžka kábla na požiadanie
* IP65
KTF1
Kanálový snímač teploty
-30...150 °C, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm + stonka
Nerezová stonka 6 x 150 mm, IP65
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
* jímky 50, 100, 150, 200, 250, 300,
400 mm
DTF
Stropný snímač teploty
-20...90 °C, rozmery 22 x 25 mm
Montáž do podhľadu, otvor 26 mm
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
ESTF
Ponorný snímač teploty
-35...105 °C, rozmery 8 x 50 mm
Nerezová jímka 1/2”, 40 bar, IP65, kábel 1.5 m
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
* silikónový kábel: -50...+180°C
www.domat.sk
DO M AT CO N T R OL S YS T EM
Typ
Popis
Varianty, poznámky
MWTF
Kanálový snímač priemernej teploty
-30...80 °C, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm + stonka 400 mm
Medená stonka potiahnutá plastom O 6 x 150 mm, IP65
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
* dĺžka 0.4, 3, 6 m alebo zákaznícka
až do 20 m
HTF
Káblový snímač teploty
-35...105 °C, rozmery O 6 x 50 mm + kábel 1,5 m
Oceľové puzdro, IP54
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
* kábel silikón do 180 °C, silikón
do 250 °C, dĺžka na požiadanie
* IP65, IP68
RPTF1
Visutý snímač teploty
-30...75 °C, rozmery O 15 x 100 mm + kábel 1,5 m
Oceľové puzdro, IP65
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
* dĺžky kábla 3 m, 6 m alebo zákaznícke
RPTF2
Visutý snímač teploty (guľový teplomer)
-30...75 °C, guľa plast O 50 mm, kábel 1,5 m
Pre meranie teploty vzduchu a sálavej teploty.
Merací prvok Pt1000, IP65
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
* dĺžky kábla 3 m, 6 m alebo zákaznícke
ASTF
Nástenný snímač teploty (polguľový teplomer)
-30...75 °C, rozmery 72 x 64 x 53,4,guľa plast
Pre meranie teploty vzduchu a sálavej teploty.
Merací prvok Pt1000, IP65
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
RSTF
Izbový snímač teploty (polguľový teplomer)
-30...75 °C, guľa plast
Pre meranie teploty vzduchu a sálavej teploty.
Merací prvok Pt1000, IP30
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
PERIFÉRIE / SNÍMAČE TEPLOTY, AKTÍVNE
ALTM1
Príložný snímač teploty
-30…70 °C, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm
Sťahovací pás 300 mm, priemer potrubia 13...92 mm
Výstup 0..10V, napájanie 24 V ss
* výstup 4..20 mA
* s displejom
ALTM2
Príložný snímač teploty
s oddeleným meracím prvkom - nad 100°C
Sťahovací pás 300 mm, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm
Výstup 0..10V, napájanie 24 V ss
* výstup 4..20 mA
* s displejom
* iné rozsahy merania
ATM1
Vonkajší snímač teploty
-50...50 °C, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm
Montáž na stenu, výstup 0..10V, napájanie 24 V ss
* s displejom
* iné rozsahy merania
ATM2
Vonkajší snímač teploty
-50...50 °C, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm
Merací prvok v externej nerezovej jímke.
Montáž na stenu, výstup 0..10V, napájanie 24 V ss
* výstup 4..20 mA
* s displejom
* iné rozsahy merania
ETM1
Ponorný snímač teploty
0...100 °C, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm + jímka
Mosadzná poniklovaná jímka 1/2”, 150 mm, 10 bar
Výstup 0..10V, napájanie 24 V ss
* výstup 4..20 mA
* s displejom
* iné rozsahy merania
* jímky 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm
ETM2
Ponorný snímač teploty
0...100 °C, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm + jímka
Nerezová jímka 1/2”, 150 mm, 40 bar
Výstup 0..10V, napájanie 24 V ss
* výstup 4..20 mA
* s displejom
* iné rozsahy merania
* jímky 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm
HFTM
Káblový snímač teploty
0...100 °C, rozmery 6 x 50 mm
Montáž do jímky, IP65, kábel 1.5 m
Výstup 0..10V, napájanie 24 V ss
* výstup 4..20 mA
* s displejom
* iné rozsahy merania
* kábel teflon: do 250 °C, sklenené
vlákno a ocel. sieťka do 350 °C
16
D OMAT C ON TR OL S Y S TEM
Typ
Popis
Varianty, poznámky
KTM1
Kanálový snímač teploty
0...100 °C, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm + stonka
Nerezová stonka 6 x 150 mm, IP65
Vystup 0..10V, napájanie 24 V ss
* výstup 4..20 mA
* s displejom
* iné rozsahy merania
* jímky 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm
MWTM
Kanálový snímač priemernej teploty
0...50 °C, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm + stonka 400 mm
Medená stonka potiahnutá plastom O 5 x 150 mm, IP65
Výstup 0..10V, napájanie 24 V ss
* výstup 4..20 mA
* s displejom
* iné rozsahy merania
* dĺžka 0.4, 3, 6 m alebo zákaznícka
až do 20 m
RTM1
Izbový snímač teploty
0...50 °C, rozmery 79 x 81 x 26 mm
Montáž na stenu, výstup 0..10V, napájanie 24 V ss
Puzdro ABS, farba biela RAL9010
* výstup 4..20 mA
* s displejom
* iné rozsahy merania
* nerezový kryt
RPTM1
Visutý snímač teploty
0...50 °C, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm + kábel 1,5 m
Výstup 0..10V, napájanie 24 V ss
* výstup 4..20 mA
* iné rozsahy merania
* dĺžka kábla 3 m, 6 m
alebo zákaznícke
RPTM2
Visutý snímač teploty (guľový teplomer)
0...50 °C, rozmery 72 x 64 x 39,4 mm + kábel 1,5 m,
gule plast O 50 mm
Výstup 0..10V, napájanie 24 V ss
* výstup 4..20 mA
* iné rozsahy merania
* dĺžka kábla 3 m, 6 m
alebo zákaznícke
PERIFÉRIE / SNÍMAČE VLHKOSTI
17
KFF-U
Kanálový snímač vlhkosti
kapacitný prvok, 40..60% rH: 3%, 10..90% rH: 5%
stonka 14 x 230 mm, IP65
Výstup 0..10V, napájanie 24 V ss/st
* výstup 4..20 mA KFF-I
* displej
KFTF-U
Kanálový snímač vlhkosti a teploty
kapacitný prvok, 40..60% rH: 3%, 10..90% rH: 5%
mer. teplota 0..50 °C, stonka 14 x 230 mm, IP65
Výstup 2 x 0..10V, napájanie 24 V ss/st
* výstupy 4..20 mA KFTF-I
* displej
* pasívny prvok merania teploty Pt100,
Pt1000, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
AFF-U
Priestorový snímač vlhkosti
kapacitný prvok, 40..60% rH: 3%, 10..90% rH: 5%
stonka 14 x 45 mm, IP65
Výstup 0..10V, napájanie 24 V ss/st
* výstup 4..20 mA AFF-I
* displej
www.domat.sk
DO M AT CO N T R OL S YS T EM
Typ
Popis
Varianty, poznámky
AFTF-U
Priestorový snímač vlhkosti a teploty
kapacitný prvok, 40..60% rH: 3%, 10..90% rH: 5%
mer. teplota -20..+80 °C, stonka 14 x 45 mm, IP65
Výstup 2 x 0..10V, napájanie 24 V ss/st
* výstupy 4..20 mA AFTF-I
* displej
* pasívny prvok merania teploty Pt100,
Pt1000, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
KFF-20U
Kanálový snímač vlhkosti, vysoko presný
20..90% rH: 2% pri 20 °C, 10..90% rH: 3%
stonka 14 x 230 mm, IP65
Výstup 0..10V, napájanie 24 V ss/st
* výstup 4..20 mA KFF-20I
* displej
KFTF-20U
Kanál. snímač vlhkosti a teploty, vysoko presný
20..90% rH: 2% pri 20 °C, 10..90% rH: 3%
mer. teplota 0..50 °C, stonka 14 x 230 mm, IP65
Výstup 2 x 0..10V, napájanie 24 V ss/st
* výstupy 4..20 mA KFTF-20I
* displej
AFF-20U
Priestorový snímač vlhkosti, vysoko presný
20..90% rH: 2% pri 20 °C, 10..90% rH: 3%
stonka 14 x 45 mm, IP65
Výstup 0..10V, napájanie 24 V ss/st
* výstup 4..20 mA AFF-20I
* displej
AFTF-20U
Priestor. snímač vlhkosti a teploty, vysoko presný
20..90% rH: 2% pri 20 °C, 10..90% rH: 3%
mer. teplota -20..+80 °C, stonka 14 x 45 mm, IP65
Výstup 2 x 0..10V, napájanie 24 V ss/st
* výstupy 4..20 mA AFTF-20I
* displej
KAFTF
Kanálový snímač absolútnej vlhkosti a teploty
stonka 14 x 230 mm, IP65
0..80 g/m3, 0..50 °C
Výstup 2 x 0..10V, napájanie 24 V ss/st
* displej
AAFTF
Priestorový snímač absolútnej vlhkosti a teploty
73.5 x 70 x 108 mm, stonka 14 x 45 mm, IP65
0..80 g/m3, 0..50 °C
Výstup 2 x 0..10V, napájanie 24 V ss/st
* displej
RFF-U
Izbový snímač vlhkosti
kapacitný prvok, 40..60% rH: 3%, 10..90% rH: 5%
Výstup 0..10V, napájanie 24 V ss/st
Montáž na stenu, rozmery 79 x 81 x 26 mm
* výstup 4..20 mA RFF-I
* displej
RFTF-U
Priestorový snímač vlhkosti a teploty
kapacitný prvok, 40..60% rH: 3%, 10..90% rH: 5%
mer. teplota 0..+50 °C, výstup 2 x 0..10V, napájanie 24 V ss/st,
montáž na stenu, rozmery 79 x 81 x 26 mm
* výstupy 4..20 mA RFTF-I
* displej
* pasívny prvok merania teploty Pt100,
Pt1000, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
RPFF-U
Visutý snímač vlhkosti
kapacitný prvok, 20..90% rH: 3% pri 20°C, inak 5%
Výstup 0..10V, napájanie 24 V ss/st
Rozmery 72 x 64 x 39,4 mm, kábel 2 m
* výstup 4..20 mA RPFF-I
* displej
RPFTF-U
Visutý snímač vlhkosti a teploty
kapacitný prvok, 20..90% rH: 3% pri 20°C, inak 5%
mer. teplota 0..+50 °C, výstup 2 x 0..10V, napájanie 24 V ss/st,
rozmery 72 x 64 x 39,4 mm, kábel 2 m
* výstupy 4..20 mA RPFTF-I
* displej
PERIFÉRIE / SNÍMAČE TLAKU
SHD-U1
Snímač tlaku v kvapalinách a plynoch
Napájanie 24 V ss/st (st len napäťový výstup), rozsah 0...1 bar,
výstup 0..10V, závit vonkajší G1/2”, nerez. oceľ, preťaženie 2x
jm. tlak, teploty -40..100°C, IP65
DF-50U
Snímač diferenčného tlaku vzduchu 0..50 Pa
Napájanie 24 V ss/st, výstup 0..10V, vr. hadičky O 4/6 x 2000
mm,
pre neagresívne a nehorľavé plyny,
rozmery 72 x 64 x 39,4 mm, IP65
* SHD-U2.5, SHD-U6, SHD-U10,
SHD-U16, SHD-U25, SHD-U40
(vždy max. meraný tlak v bar)
* výstup 4..20 mA SHD-I..
18
D OMAT C ON TR OL S Y S TEM
Typ
19
Popis
Varianty, poznámky
1010
Snímač diferenčného tlaku vzduchu 0..100 - 1000 Pa
* 1011 výstup 4...20 mA, napajanie
Napájanie 24 V ss/st, výstup 0..10V, vr. hadičky 4/6 x 2000
len ss
mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny, rozmery 108 x 72,5 x 70
mm, IP65. Nastaviteľný rozsah 0...100, 300, 500, 1000 Pa.
1050
Snímač diferenčného tlaku vzduchu 0..1000 - 5000 Pa
Napájanie 24 V ss/st, výstup 0..10V, vr. hadičky 4/6 x 2000
mm,
pre neagresívne a nehorľavé plyny, rozmery 108 x 72,5 x 70 mm,
IP65. Nastaviteľný rozsah 0...1000, 2000, 3000, 5000 Pa.
DF-50I
Snímač diferenčného tlaku vzduchu 0..50 Pa
Napájanie 15..30 V ss, výstup 4..20 mA, vr. hadičky 4/6 x
2000
mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny,
rozmery 108 x 72,5 x 70 mm, IP65
DF-25/+25U
Snímač diferenčného tlaku vzduchu -25..+25 Pa
Napájanie 24 V ss/st, výstup 0..10V, vr. hadičky 4/6 x 2000
mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny,
rozmery 72 x 64 x 39,4 mm, IP65
* DF-50/+50U (vždy max. meraný tlak
v Pa)
DF-100/+100U
Snímač diferenčného tlaku vzduchu -100..100 Pa
Napájanie 24 V ss/st, výstup 0..10V, vr. hadičky 4/6 x 2000
mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny,
rozmery 72 x 64 x 39,4 mm, IP65
* DF-500/+500U, DF-1000/+1000U,
DF-2000/+2000U (vždy max. meraný
tlak v Pa)
DF-25/+25I
Snímač diferenčného tlaku vzduchu -25..+25 Pa
Napájanie 15..30 V ss, výstup 4..20 mA, vr. hadičky 4/6 x
2000
mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny,
rozmery 108 x 72,5 x 70 mm, IP65
* DF-50/+50I (vždy max. meraný tlak
v Pa)
DF-100/+100I
Snímač diferenčného tlaku vzduchu -100..100 Pa
Napájanie 15..30 V ss, výstup 4..20 mA, vr. hadičky 4/6 x
2000
mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny,
rozmery 108 x 72,5 x 70 mm, IP65
* DF-500/+500I, DF-1000/+1000I, DF2000/+2000I (vždy max. meraný
tlak v Pa)
SDF-50U
Snímač difer. tlaku vzduchu 0..50 Pa, displej
Napájanie 24 V ss/st, výstup 0..10V, vr. hadičky 4/6 x 2000
mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny,
rozmery 72 x 64 x 39,4 mm, IP65
1110
Snímač difer. tlaku vzduchu 0..100 - 1000 Pa, displej
* 1111 výstup 4...20 mA, napájanie
Napájanie 24 V ss/st, výstup 0..10V, vr. hadičky 4/6 x 2000
len ss
mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny, rozmery 108 x 72,5 x 70
mm, IP65. Nastaviteľný rozsah 0...100, 300, 500, 1000 Pa.
1150
Snímač difer. tlaku vzduchu 0..1000 - 5000 Pa, displej
* 1151 výstup 4...20 mA, napájanie
Napájanie 24 V ss/st, výstup 0..10V, vr. hadičky 4/6 x 2000
len ss
mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny, rozmery 108 x 72,5 x 70
mm, IP65. Nastaviteľný rozsah 0...1000, 2000, 3000, 5000 Pa.
SDF-50I
Snímač difer. tlaku vzduchu 0..50 Pa, displej
Napájanie 15..30 V ss, výstup 4..20 mA, vr. hadičky 4/6 x
2000
mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny,
rozmery 108 x 72,5 x 70 mm, IP65
1310
Snímač difer. tlaku vzduchu -1000...1000 Pa, displej
Napájanie 24 V ss/st, výstup 0...10 V ss a prep. kontakt, vr.
hadičky 4/6 x 2000 mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny,
rozmery 108 x 72,5 x 70 mm, IP65. Nastaviteľný rozsahy +/300, 500, 750, 1000 Pa.
1350
Snímač difer. tlaku vzduchu -5000...5000 Pa, displej
Napájanie 24 V ss/st, výstup 0...10 V ss a prep. kontakt, vr.
hadičky 4/6 x 2000 mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny,
rozmery 108 x 72,5 x 70 mm, IP65. Nastaviteľne rozsahy +/1500, 2500, 3500, 5000 Pa.
SDF-25/+25U
Snímač difer. tlaku vzduchu -25..25 Pa, displej
Napájanie 24 V ss/st, výstup 0..10V, vr. hadičky 4/6 x 2000
mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny, rozmery 72 x 64 x 39,4
mm, IP65
* 1051 vvýstup 4...20 mA, napájanie
len ss
* SDF-50/+50U (vždy max. meraný
tlak v Pa)
www.domat.sk
DO M AT CO N T R OL S YS T EM
Typ
Popis
Varianty, poznámky
SDF-100/+100U
Snímač difer. tlaku vzduchu -100..100 Pa, displej
Napájanie 24 V ss/st, výstup 0..10V, vr. hadičky 4/6 x 2000
mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny, rozmery 72 x 64 x 39,4
mm, IP65
* SDF-500/+500U, SDF-1000/+1000U,
SDF-2000/+2000U (vždy max. meraný
tlak v Pa)
SDF-25/+25I
Snímač difer. tlaku vzduchu -25..25 Pa, displej
Napájanie 15..30 V ss, výstup 4..20 mA, vr. hadičky 4/6 x 2000
mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny, rozmery 108 x 72,5 x 70
mm, IP65
* SDF-50/+50I (vždy max. meraný tlak
v Pa)
SDF-100/+100I
Snímač difer. tlaku vzduchu -100..100 Pa, displej
* SDF-500/+500I, SDF-1000/+1000I,
Napájanie 15..30 V ss, výstup 4..20 mA, vr. hadičky 4/6 x
SDF-2000/+2000I (vždy max. meraný
2000
tlak v Pa)
mm, pre neagresívne a nehorľavé plyny, rozmery 108 x 72,5 x 70
mm, IP65
PERIFERIE / SNÍMAČE OSTATNÉ
AHKF-U
* AHKF-I, 4..20 mA
Snímač vonkajšieho osvetlenia
Napájanie 24 V ss / st, výstup 0..10V, prepínateľný rozsah 0..500
lx / 20 klx / 60 klx, inštalácia na stenu, IP65, rozmery 72 x 64 x
39,4 mm
RHKF-U
Snímač interierového osvetlenia
Napájanie 24 V ss / st, výstup 0..10V, prepínateľný rozsah 0..500
lx / 1 klx / 20 klx, inštalácia na omietku, IP30, rozmery 79 x 81 x
26 mm
ABWF-W
Snímač prítomnosti, vonkajší
Napájanie 24 V ss / st, výstup kontakt 230V / 2A prepínací, IR,
uhol snímania 360 ° x 110°, dosah cca. 10 m, dobeh nast. 4 s ...
16 min., montáž na stenu, IP65
DBWF-W
Snímač prítomnosti, stropný vostavný
Napájanie 24 V ss / st, výstup kontakt 230V / 2A spinaci, uhol
snímania 360 ° x 110°, dosah cca. 10 m, dobeh nast. 4 s ... 16
min., montáž do podhľadu, IP65
RBWF-W
Snímač prítomnosti, interiérový
Napájanie 24 V ss / st, výstup kontakt 230V / 2A prepínací, IR,
uhol snímania 360 ° x 110°, dosah cca. 10 m, dobeh nast. 4 s ...
16 min., montáž na stenu, IP30
RBWF/LF-US
Snímač prítomnosti a osvetlenia, interierový
Napájanie 24 V ss / st, výstup prřitomnosť kontakt 230 V / 2 A,
dobeh nast. 4 s ... 16 min., výstup osvetlenia: 0..10V ~ 0..1000
lx, montáž na stenu, IP30
* RBWF/LF-IS výstup osvetle 4..20 mA
KLQ
Snímač kvality vzduchu kanálový
Napájanie 24 V ss / st, výstup 0..10 V alebo 4..20 mA ~ 100...0
% kvality vzduchu vzhľadom ku kalibračnému plynu, snímač
VOC, IP65
* KLQ-S naviac NO kontakt 230 V / 0.5
A, interne nastaviteľný prah zopnutia
* displej
RLQ
Snímač kvality vzduchu interiérový
Napájanie 24 V ss / st, výstup 0..10 V alebo 4..20 mA ~ 100...0%
kvality vzduchu vzhľadom ku kalibračnému plynu, snímač VOC,
IP30
* RLQ-S naviac NO kontakt 230 V / 0.5
A, interne nastaviteľný prah zopnutia
* displej
* RLQ-A: 5 indikačných LED
* RLQ-AS: indikácia + kontakt
RCO2
Snímač CO2 interiérový
Napájanie 24 V ss / st, výstup 0..10 V ~ 0..2000 ppm, optický
snímač NDIR, IP30
RLQ-CO2
Snímač CO2 a kvality vzduchu interiérový
Napájanie 24 V ss / st, výstupy 2x 0..10 V ~ 0..2000 ppm (CO2,
optický snímač NDIR), 100...0% AQ vzhľadom ku kalibračnému
plynu (kvalita, snímač VOC), IP30
* RHKF-I, 4..20 mA
* displej
20
D OMAT C ON TR OL S Y S TEM
Typ
Popis
Varianty, poznámky
RTM-CO2
Snímač CO2 a teploty interiérový
Napájanie 24 V ss / st, výstupy 2x 0..10 V ~ 0..2000 ppm (CO2,
optický snímač NDIR), 0..50 °C (teplota), IP30
* RTM-CO2-A: 5 indikačných LED diód
KCO2
Snímač CO2 kanálový
Napájanie 24 V ss / st, výstup 0..10 V ~ 0..2000 ppm, optický
snímač NDIR, IP65
* displej
KLQ-CO2
Snímač CO2 a kvality vzduchu kanálový
Napájanie 24 V ss / st, výstupy 2x 0..10 V ~ 0..2000 ppm (CO2,
optický snímač NDIR), 100...0% AQ vzhľadom ku kalibračnému
plynu (kvalita, snímač VOC), IP65
* displej
KO3-U
Snímač ozónu kanálový
Napájanie 24 V ss / st, výstup 0..10 V ~ 0..1 ppm, chemicke
snímač, rozmery 108 x 72,5 x 70 mm + stonka 20 x 185 mm
* KO3-US naviac kontakt, interne
nastaviteľný prah zopnutia
* displej
RO3-U
Snímač ozónu priestorový
Napájanie 24 V ss / st, výstup 0..10 V ~ 0..1 ppm, chemický
snímač, rozmery 95 x 97 x 30 mm
* RO3-US naviac kontakt, interne
nastaviteľný prah zopnutia
KLGF-1
Snímač rychlosti vzduchu
Napájanie 24 V st / ss, výstup 0..10V ~ 0..30 m/s, montážna
príruba, stonka 10 x 140 mm
* KLGF-2 napajeni 230 V st
PERIFÉRIE / TERMOSTATY
FS1-U
FST
21
Protimrazový termostat, aktívny
Vstup: 0..10V signál pre ventil, výstupy: prep. kontakt, 0..10V
teplota (odpovedá 0..15 °C), 0..10V riadiaci signál (vstup +
protimraz. ochrana)
Napájanie 24 V st/ss, rozmery 108 x 72.5 x 70 mm
Teplota zopnutia nast. 0..15 °C, hysterézia 2 K
Protimrazový termostat, mechanický
Výstup: prepínací kontakt 10 (4) A, 250 V st
Rozmery 108 x 72.5 x 70 mm, IP65
Teplota zopnutia nast. -10..12 °C, hysterézia 1 K
RTR-B121
Izbový termostat, mechanický (kúrenie)
Nastaviteľná hodnota zopnutia +5...+30 °C, hyst. 0.5 K
Spínací prvok: bimetal, kontakt 10 (4) A, 230 V st
Rozmery 79 x 81 x 26 mm
RTR-B124
Izbový termostat, mechanický (kúrenie)
Nastaviteľná hodnota zopnutia +5...+30 °C, hyst. 0.5 K
Spínací prvok: bimetal, kontakt 10 (4) A, 230 V st
Rozmery 79 x 81 x 26 mm. Vstup pre pokles -5K
RTR-B721
Izbový termostat, mechanický (kúrenie / chladenie)
Nastaviteľná hodnota zopnutia +5...+30 °C, hyst. 0.5 K
Bimetal, kontakt 10 (4) A, 230 V kúrenie, 5 (2) A chladenie
Rozmery 79 x 81 x 26 mm.
RTR-B747
Izbový termostat, mechanický (kúrenie / chladenie)
Nastaviteľná hodnota zopnutia +5...+30 °C, hyst. 0.5 K
Bimetal, kontakt 10 (4) A, 230 V st kúrenie, 5 (2) A chladenie
Rozmery 79 x 81 x 26 mm. Nastavenie interné.
ALTR-060
Príložný termostat 0...+60 °C
Nastaviteľná hodnota zopnutia 0...+60 °C, hyst. 5 K
Kontakt prepínací 16 (4) A, 24...250 V st
Rozmery 38 x 48 x 103 mm, IP40, nastavenie externé
* s displejom
* dĺžka 3 m (FS1-U), 6 m (FS2-U)
* dĺžka kapiláry 6 m (FST-1D), 1.8 m
(FST-3D), 3 m (FST-5D), 12 m (FST-7D)
* nastavenie interné: ALTR-060U
www.domat.sk
DO M AT CO N T R OL S YS T EM
Typ
Popis
Varianty, poznámky
ALTR-090
Príložný termostat 0...+90 °C
Nastaviteľná hodnota zopnutia 0...+90 °C, hyst. 5 K
Kontakt prepínací 16 (4) A, 24...250 V st
Rozmery 38 x 48 x 103 mm, IP40, nastavenie externé
* nastavenie interné: ALTR-090U
ALTR-1
Príložný termostat -35...+35 °C
Nast. teplota zopnutia -35...+35 °C, hyst. 5 K
Kontakt prepínací 16 (1.5) A, 24...250 V st
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, IP65, nastavenie externé
* nastavenie interné: ALTR-1U
ALTR-3
Príložný termostat 0...+60 °C
Nast. teplota zopnutia 0...+60 °C, hyst. 5 K
Kontakt prepínací 16 (1.5) A, 24...250 V st
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, IP65, nastavenie externé
* nastavenie interné: ALTR-3U
ALTR-5
Príložný termostat 0...+90 °C
Nast. teplota zopnutia 0...+90 °C, hyst. 5 K
Kontakt prepínací 16 (1.5) A, 24...250 V st
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, IP65, nastavenie externé
* nastavenie interné: ALTR-5U
ALTR-7
Príložný termostat 0...+120 °C
Nast. teplota zopnutia 0...+120 °C, hyst. 5 K
Kontakt prepínací 16 (1.5) A, 24...250 V st
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, IP65, nastavenie externé
* nastavenie interné: ALTR-7U
ETR-060
Ponorný termostat 0...+60 °C
Externe nast. teplota zopnutia 0...+60 °C, hyst. 3 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, jímka Ms 1/2” 130 mm
* nastavenie interné: ETR-060U
* nerezová jímka
ETR-090
Ponorný termostat 0...+90 °C
Interne nast. teplota zopnutia 0...+90 °C, hyst. 3 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, jímka Ms 1/2” 130 mm
* nastavenie interné: ETR-090U
* nerezová jímka
ETR-0120
Ponorný termostat 0...+120 °C
Externe nast. teplota zopnutia 0...+120 °C, hyst. 5 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, jímka Ms 1/2” 130 mm
* nerezová jímka
ETR-50140
Ponorný termostat +50...+140 °C
Externe nast. teplota zopnutia +50...+140 °C, hyst. 5 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, jímka Ms 1/2” 130 mm
* nerezová jímka
ETR-R6585
Ponorný termostat +65...+85 °C
Externe nast. teplota zopnutia +65...+85 °C, hyst. 15...20 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, jímka Ms 1/2” 130 mm
Pozn.: funkce STB, reštart po ochladení
a stisknuti tlačitka
* nerezová jímka
ETR-R90110
Ponorný termostat +90...+110 °C
Externe nast. teplota zopnutia +90...+110 °C, hyst. 15...20 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, jímka Ms 1/2” 130 mm
Pozn.: funkce STB, reštart po ochladení
a stisknuti tlačitka
* nerezová jímka
ETR-060R85
Ponorný termostat dvojitý
Nast. teploty 0...+60 °C a +65..+85 °C, hyst. 3 a 15...20 K
Kontakty prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, jímka Ms 1/2” 130 mm
Pozn.: u vyššieho rozsahu funkcia STB
- reštart po ochladení a stlačení tlačitka
* nerezová jímka
ETR-090090U
Ponorný termostat dvojitý
Interné nast. teploty 0...+90 °C a 0..+90 °C, hyst. 3 a 3 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, jímka Ms 1/2” 120 mm
* nerezová jímka
ETR-090R110
Ponorný termostat dvojitý
Nast. teploty 0...+90 °C a +90..+110 °C, hyst. 3 a 15...20 K
Kontakty prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, jímka Ms 1/2” 130 mm
Pozn.: u vyššieho rozsahu funkcia STB
- reštart po ochladení a stlačení tlačitka
* nerezová jímka
22
D OMAT C ON TR OL S Y S TEM
Typ
23
Popis
Varianty, poznámky
ETR-1
Ponorný termostat -35...+35 °C
Externe nast. tepl. zopnutia -35...+35 °C, hyst. 3 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP65
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, jímka Ms 1/2” 130 mm
* nerezová jímka
KTR-060
Kanálový termostat 0...+60 °C
Externe nast. teplota zopnutia 0...+60 °C, hyst. 3 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, stonka 14 x 205 mm
* nastavenie interné: KTR-060U
KTR-090
Kanálový termostat 0...+90 °C
Interne nast. teplota zopnutia 0...+90 °C, hyst. 3 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, stonka 14 x 205 mm
* nastavenie interné: KTR-090U
KTR-0120
Kanálový termostat 0...+120 °C
Externe nast. teplota zopnutia 0...+120 °C, hyst. 3 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, stonka 14 x 205 mm
KTR-50140
Kanálový termostat +50...+140 °C
Externe nast. teplota zopnutia +50...+140 °C, hyst. 5 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, stonka 14 x 205 mm
KTR-R6585
Kanálový termostat +65...+85 °C
Externe nast. teplota zopnutia +65...+85 °C, hyst. 15…20 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, stonka 14 x 205 mm
Pozn.: funkcia STB, reštart po ochladení a stlačení tlačítka
KTR-R90110
Kanálový termostat +90...+110 °C
Externe nast. teplota zopnutia +90...+110 °C, hyst. 15…20 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, stonka 14 x 205 mm
Pozn.: funkcia STB, reštart po ochladení a stlačení tlačítka
KTR-060R85
Kanálový termostat dvojitý
Nast. teploty 0...+60 °C a +65..+85 °C, hyst. 3 a 15…20 K
Kontakty prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, stonka 14 x 205 mm
Pozn.: u vyššieho rozsahu funkcia STB
- reštart po ochladení a stlačení tlačítka
KTR-090090U
Kanálový termostat dvojitý
Interné nast. teploty 0...+90 °C a 0..+90 °C, hyst. 3 a 3 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, stonka 14 x 205 mm
KTR-090R110
Kanálový termostat dvojitý
Nast. teploty 0...+90 °C a +90..+110 °C, hyst. 3 a 15…20 K
Kontakty prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, stonka 14 x 205 mm
KTR-1
Kanálový termostat -35...+35 °C
Externe nast. tepl. zopnutia -35...+35 °C, hyst. 3 K
Kontakt prep. 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP65
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm, stonka 14 x 205 mm
TR-040
Priestorový termostat 0...+40 °C
Nastaviteľná teplota zopnutia 0...+40 °C, hysterézia 1 K
Kontakt prepínací 10 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm
* nastavenie interné: TR-040U
TR-060
Priestorový termostat 0...+60 °C
Nastaviteľná tepl. zopnutia 0...+60 °C, hysterézia 1.5 K
Kontakt prepínací 10 (1.5) A, 24...250 V st, IP54
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm
* nastavenie interné: TR-060U
TR-22
Priestorový termostat -30...+30 °C
Nast. teplota zopnutia -30...+30 °C, nast. hysterézia 2...15 K,
kontakt prepínací 15 (8) A, 24...250 V st, IP65
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm
* nastavenie interné: TR-22U
Pozn.: u vyššieho rozsahu funkcia STB
- reštart po ochladení a stlačení tlačítka
www.domat.sk
DO M AT CO N T R OL S YS T EM
Typ
TR-04040
Popis
Priestorový termostat -30...+30 °C
Nast. teplota zopnutia -30...+30 °C, nast. hysterézia 2...15 K,
kontakt prepínací 15 (8) A, 24...250 V st, IP65
Rozmery 72.5 x 70 x 108 mm
Varianty, poznámky
* nastavenie interné: TR-04040U
PERIFÉRIE / HYGROSTATY
TW-W
Snímač rosného bodu - aktívny
Hlásí prekročenie max. nastavenej rel. vlhkosti. IP65,
vč. 300 mm kovového pásika, rozm. 64 x 72 x 39.4 mm
Napájanie 24 V ss / st, kontakt prepínací 24 V
KW-W
Snímač rosného bodu (kondenzácie)
Spina pri 95 %rH (nast.), rozmery 64 x 72 x 39.4 mm, IP65,
vrátane 300 mm kovového pásika
Napájanie 24 V ss / st, kontakt prepínací 24 V
RHT-1
Izbový hygrostat a termostat
10..35 °C, 35..100 %rH, napájanie 24..230 V st,
prep. kontakty rH 5 (0.2) A, t 10(4)A, vypínač
127 x 75 x 25 mm, IP30
Pre montáž na inštalačnú krabicu
objednávajte s rámikom ARA1.7E
RH-2
Izbový hygrostat
25..95 %rH, hyst. 4%rH, napájanie 24..230 V st,
prep. kontakt 5 (0.2) A
95 x 97 x 30 mm, IP30
* nastavenie interné RH2-U
KH-30W
Kanálový hygrostat, elektronický
Napájanie 24 V ss/ st, kontakt prep. 10 (6) A, výstup 0..10V.
Rozmery 108 x 72,5 x 70 mm,
stonka 20 x 185 mm, IP65, nastavenie interné.
* displej
Príslušenstvo (objednáva sa zvlášť):
príruba MF-16-K, svorka pre montáž
na stenu WH-20
KH-10
Kanálový hygrostat, mechanický
Nastavenie 35..100 %rH, kontakt prep. 24..250 V st, 15 (8) A.
Rozmery 108 x 72,5 x 70 mm, stonka 19 x 220 mm, IP65
* nastavenie interné: KH10-U
Príslušenstvo (objednáva sa zvlášť):
príruba MF-16-K, svorka pre montáž
na stenu WH-20
KH-20
Kanálový hygrostat, mechanický, 2 stupne
Nastavenie 35..100 %rH, medzi stupňami 3..18 %rH, kontakt
prep. 24..250 V st, 15 (8) A. Rozmery 108 x 72,5 x 70 mm,
stonka 19 x 220 mm, IP65
* nastavenie interné: KH20-U
Príslušenstvo (objednáva sa zvlášť):
príruba MF-16-K, svorka pre montáž
na stenu WH-20
* miesto kontaktu výstup 0..10 V TW-U
PERIFÉRIE / MANOSTATY
DS-106
Diferenčný manostat nastaviteľný 20..300 Pa
Kontakt 5(0.8)A, 12..250 V st, okolie -30..85°C, silikonova membrana, rozmery: 81 x 54 mm, IP54
Vrátane sady hadiček 2 m a koncovek.
* DS-106A 50..500 Pa
DS-106B 100..1000 Pa
DS-106C 500..2000 Pa
DS-106D 1000..5000 Pa
DS-205F
Diferenčný manostat nastaviteľný 20..200 Pa
Kontakt 1.5(0.4)A, 12..250 V st, okolie -20..85°C, silikonová
membrana, rozmery: 98 x 57,8 mm, IP54
Vrátane sady hadičiek 2 m a koncovek.
* DS-205B 50..500 Pa
DS-205D 200..1000 Pa
PERIFÉRIE / SPÍNAČE
KLSW-3
Strážca prúdenia vzduchu, elektronický
0.1..30 m/s (nastav.), relé 230 V /10 A, napájanie 230 V st, nast.
oneskorenie príťahu (15..120 s) i odpadu (2..20 s),
rozmery 108 x 72,5 x 70 mm + stonka 10 x 140 mm
* KLSW-4 napájanie 24 V st / ss
KLSW-5
Strážca prúdenia vzduchu dvojstupňový, elektron.
0.1..15 m/s (nastav.), rele 230 V /10 A, napájanie 230 V st, nast.
oneskorenie príťahu (15..120 s) i odpadu (2..20 s),
rozmery 108 x 72,5 x 70 mm + stonka 10 x 140 mm
* KLSW-6 napájanie 24 V st / ss
24
D OMAT C ON TR OL S Y S TEM
Typ
Popis
WFS-1EPL
Strážca prúdenia vzduchu, mechanický
2.5..9.2 m/s (nastav.), rele 24..250 V / 15(8) A, 108 x 72,5 x 70
mm + lamela 80 x 175 mm, vhodný i pre znečistený vzduch
(mastné pary)
SW
Strážca prúdenia pre kvapaliny, mechanický
1..90 m/s (nastaviteľný pomocoui rôznych dľžok lamiel a
otočného gombíka), relé 24..250 V / 15(8) A, 108 x 73,5 x 70 mm
+ lamely 29x34...167 mm, závit 1”, vhodné pre kvapaliny
a plyny do 120 °C
Varianty, poznámky
Príslušenstvo: PWFS-08 - nahradná
lamela
PERIFÉRIE / OVLÁDAČE
RTF LT
Priestorový snímač teploty, tlačítko, LED
Montáž na stenu, rozmery 79 x 81 x 26 mm
Merací prvok Pt1000
Púzdro ABS, farba biela RAL9010
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
RTF T
Priestorový snímač teploty, tlačítko
Montáž na stenu, rozmery 79 x 81 x 26 mm
Merací prvok Pt1000
Púzdro ABS, farba biela RAL9010
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
RTF P
Priestorový snímač teploty, potenciometer
Montáž na stenu, rozmery 79 x 81 x 26 mm
Merací prvok Pt1000, potenciometr 1K5
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
* potenciometer z rady R6
* rôzne tvary stupnice a šípiek
RTF PT
Priestorový snímač teploty, tlačítko, potenciometer
Montáž na stenu, rozmery 79 x 81 x 26 mm
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
* potenciometer z rady R6
RTF LPT
Priestorový snímač teploty, tlačítko, potenciometer, LED
Montáž na stenu, rozmery 79 x 81 x 26 mm
Merací prvok Pt1000
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
* potenciometer z rady R6
* rôzne tvary stupnice a šípiek
* farby LED
RTF DP
Priestorový snímač teploty, prep. 0-I-II-III, potenciometer
Montáž na stenu, rozmery 79 x 81 x 26 mm. Merací prvok
Pt1000, prepinač stupňov na malé napätie
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
* potenciometer z rady R6
* rôzne tvary stupnice a šípiek
* prepinač stupňov s odpormi
RTF PW
Priestorový snímač teploty, potenciometer, vypinač
Montáž na stenu, rozmery 79 x 81 x 26 mm
Merací prvok Pt1000, vypinač na malé napätie
* Pt100, Ni1000-5000, Ni1000-6180,
NTC1.8kOhm
* potenciometer z rady R6
* rôzne tvary stupnice a šípiek
PERIFÉRIE / REGULÁTORY
25
RTR-S010
Izbový regulátor kúrenie a chladenie
Nastaviteľná hodnota +5...+30 °C, P pásmo 1..5 K
Napájanie 24 V st/ss, výstup 2x 0..10 V / 10..0 V, 5 mA
Rozmery 95 x 97 x 30 mm, IP30
RTR-S011
Izbový spojity regulátor kúrenie a chladenie
Nastaviteľná hodnota 21 °C 8 K, P pásmo 1..5 K
Napájanie 24 V st/ss, výstup 2x 0..10 V / 10..0 V, 5 mA
Rozmery 95 x 97 x 30 mm, IP30
RTR-S012
Izbový regulátor kúrenie a chladenie
Nastaviteľná hodnota +5...+30 °C, P pásmo 1..5 K
Napájanie 24 V st/ss, výstup 2x 0..10 V / 10..0 V, 5 mA
Rozmery 95 x 97 x 30 mm, IP30, 2x LED (kúr. a chl.)
Pozn.: snímač externé Pt1000,
objednávajte zvlášť
www.domat.sk
DO M AT CO N T R OL S YS T EM
Typ
Popis
Varianty, poznámky
RTR-S013
Izbový regulátor kúrenie a chladenie
Nastaviteľná hodnota 21 °C 8 K, P pásmo 1..5 K
Napájanie 24 V st/ss, výstup 2x 0..10 V / 10..0 V, 5 mA
Rozmery 95 x 97 x 30 mm, IP30, 2x LED (kúr. a chl.)
Pozn.: snímač externý Pt1000,
objednávajte zvlášť
RTR-S014
Izbový regulátor kúrenie a chladenie, fancoil
Nastaviteľná hodnota +5...+30 °C, P pásmo 1..5 K
Napájanie 24 V st/ss, výstup 2x 0..10 V / 10..0 V, 5 mA
Rozmery 95 x 97 x 30 mm, IP30, 2x LED (kúr. a chl.)
Pozn.: snímač interný / externý Pt1000,
prep. pre fancoil 230 V 0-I-II-III
RTR-S015
Izbový regulátor kúrenie a chladenie, fancoil
Nastaviteľná hodnota 21 °C 8 K, P pásmo 1..5 K
Napájanie 24 V st/ss, výstup 2x 0..10 V / 10..0 V, 5 mA
Rozmery 95 x 97 x 30 mm, IP30, 2x LED (kúr. a chl.)
Pozn.: snímač interný / externý Pt1000,
prep. pre fancoil 230 V 0-I-II-III
PERIFÉRIE / VENTILY
VD121-15 0,16
Dvojcestný regulačný ventil závitový
PN16, DN15, Kvs = 0,16
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD121-20 6,3
Dvojcestný regulačný ventil závitový
PN16, DN20, Kvs = 6,3
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD121-25 10
Dvojcestný regulačný ventil závitový
PN16, DN25, Kvs = 10
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD121-32 16
Dvojcestný regulačný ventil závitový
PN16, DN32, Kvs = 16
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD121-40 25
Dvojcestný regulačný ventil závitový
PN16, DN40, Kvs = 25
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD131-15 0,25
Trojcestný regulačný ventil závitový
PN16, DN15, Kvs = 0,25
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD131-20 6,3
Trojcestný regulačný ventil závitový
PN16, DN20, Kvs = 6,3
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD131-25 10
Trojcestný regulačný ventil závitový
PN16, DN25, Kvs = 10
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD131-32 16
Trojcestný regulačný ventil závitový
PN16, DN32, Kvs = 16
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD131-40 25
Trojcestný regulačný ventil závitový
PN16, DN40, Kvs = 25
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
* Kvs 0,25, 0,4, 0,63, 1,0, 1,6, 2,5, 4.
* Kvs 0,4, 0,63, 1,0, 1,6, 2,5, 4.
26
D OMAT C ON TR OL S Y S TEM
Typ
27
Popis
VD123 50
Dvojcestný regulačný ventil prírubový
PN16, DN50, Kvs = 40
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD123 65
Dvojcestný regulačný ventil prírubový
PN16, DN65, Kvs = 63
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD123 80
Dvojcestný regulačný ventil prírubový
PN16, DN80, Kvs = 100
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD123 100
Dvojcestný regulačný ventil prírubový
PN16, DN100, Kvs = 160
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD123 125
Dvojcestný regulačný ventil prírubový
PN16, DN125, Kvs = 250
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD123 150
Dvojcestný regulačný ventil prírubový
PN16, DN150, Kvs = 360
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD133 50
Trojcestný regulačný ventil prírubový
PN16, DN50, Kvs = 40
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD133 6
Trojcestný regulačný ventil prírubový
PN16, DN65, Kvs = 63
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD133 80
Trojcestný regulačný ventil prírubový
PN16, DN80, Kvs = 100
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD133 100
Trojcestný regulačný ventil prírubový
PN16, DN100, Kvs = 160
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD133 125
Trojcestný regulačný ventil prírubový
PN16, DN125, Kvs = 250
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
VD133 150
Trojcestný regulačný ventil prírubový
PN16, DN150, Kvs = 360
vrátane servopohonu 24 V st, 0..10 V
Varianty, poznámky
www.domat.sk
01/2011
Slovensko
Domat Control System s.r.o.
Údernícka 11
SK – 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 206 48 965
Tel.: +421 2 206 48 966
Fax: +421 2 332 04 558
[email protected]
www.domat.sk
Česká republika
Domat Control System s.r.o.
U Panasonicu 376
CZ - 530 06 Pardubice
Tel.: +420 461 100 823
Fax: +420 226 013 092
[email protected]
Školiace stredisko Praha
Třebízského nám. 424
CZ - 250 67 Klecany
Tel.: +420 222 365 395
Fax: +420 226 013 092
www.domat.cz
Download

PREHĽADOVÝ KATALOG - Domat Control System