www.domat.sk
PROFIL SPOLOČNOSTI
D O M AT CON T R O L S Y S T E M
OBSAH
O spoločnosti
3
Dodávky a služby, prednosti systému
4
Novinky
5
Prehľad systému
6
Topológia systému
7
Regulátory MiniPLC
8
Podstanica a I/O moduly
9
Izbové regulátory a ovládače
10
Vývojové prostredie SoftPLC
11
Touchscreen a web panel
12
RcWare Vision
13
Fotovoltaické elektrárne
15
Referencie
16
2
D OMAT C O N TRO L S Y S TEM
O SPOLOČNOSTI
Domat Control System s.r.o. patrí k európskej špičke dodávateľov riadiacich systémov a technológii
merania a regulácie pre inteligentné budovy, priemysel a energetiku. Špecializujeme sa na vývoj,
výrobu, distribúciu a aplikáciu komplexných systémov merania a regulácie. Zaoberáme sa ako
predajom riadiacich systémov, ich komponentov a koncových periférii našim partnerom - inštalačným
firmám, tak dodávkami systémov merania a regulácie na kľúč pre koncových klientov. Tým ponúkame
aj centralizáciu jestvujúcich riadiacich systémov v rôznych objektoch do jedného alebo viacerých
dispečerských pracovísk s maximálnym zachovaním jestvujúcich investícii.
BUDOVY A PRIEMYSEL
Domat Control System predstavuje komplexné riešenie pre
riadenie inteligentných budov, ich energetickej efektivity, správu
dát a integráciu informácií z ostatných infraštruktúrnych systémov
budovy (dodávka tepla, vody, elektriny, EZS, EPS atď.). Periférie sú
vyrábané v OEM prevedení u renomovaných výrobcov, hardware
a software je vyvíjaný a vyrábaný v ČR a chránený priemyslovými
vzormi firmy Domat. Firemný tým má dlhoročné skúsenosti
z odboru vykurovania, klimatizácie a energetickej bilancie budov
na mnohých referenčných stavbách v SR aj v zahraničí.
ENERGETIKA
Domat Solar System monitoruje riadnu funkciu solárnej
elektrárne a riadi jej činný a jalový výkon vrátane prenosu dát do
systému distribútora a spätného hlásenia a príjmu pokynov.
Monitorovací systém sleduje činnosť solárnej elektrárne na čo
najnižšej úrovni. Používa sofistikované algoritmy pre detekciu
odchýlok výkonu sekcií panelov s vylúčením bežných vplyvov
okolia (zasneženie a pod.).
Dáta sú sprístupnené prostredníctvom internetu.
OBYTNÉ DOMY
Domat Home System slúži k regulácii jednotlivých miestností
v bytových a rodinných domoch.
Jednotlivé regulátory sú pripojené cez webové rozhranie
k počítaču užívateľa, kde je v prehľadnej grafike možné nastaviť
a riadiť sústavy domáceho vykurovania, chladenia a vetrania.
Systém je vhodný aj pre zložité riešenia s kombináciou klasických
a alternatívnych zdrojov (plynový kotol + tepelné čerpadlo
a pod.).
DOMAT VO SVETE
Domat Control System s.r.o. má sídlo v Českej republike, pobočku na Slovensku a aktívne zastúpenie
v ďalších desiati krajinách: Chorvátsku, Maďarsku, Malajzii, Nemecku, Holandsku, Rakúsku,
Rumunsku, Slovinsku, Portugalsku a Švajčiarsku.
3
www.domat.sk
D O M AT CON T R O L S Y S T E M
DODÁVKY A SLUŽBY
• Koncepčné, projektové a inžinierske služby a práce v odbore riadiacich systémov, merania a regulácie
• Komplexné riešenie a dodávky na kľúč v odbore riadiacich systémov a merania a regulácie
• Predaj hardwarových a softwarových produktov odborným inštalačným firmám
• Bezplatné zapožičanie kľúčových komponentov na dobu jedného mesiaca pre obchodných partnerov
• Pravidelné bezplatné školenia pre projektantov, softwarových inžinierov a užívateľov
• Technická podpora a kontrola projektovej dokumentácie vypracovanej v systéme Domat našimi
zákazníkmi a partnermi
• Trvalý servis systémových inštalácii a ich aktualizácie
PREDNOSTI SYSTÉMU DOMAT
1
Úspora energií:
• inteligentné riadenie energetickej efektivity budov
• využitie sofistikovaných modelov predpovede počasia
2
Kvalita:
• overená stovkami veľkých referencií doma aj v zahraničí
3
Aktívna spolupráca:
• podpora jestvujúcich a nových partnerov, projektantov a odberateľov
4
Otvorenosť riešení:
• kompatibilita s väčšinou systémov, periférii a komunikačných protokolov na trhu
• jednoduchá komunikácia cez otvorený protokol Modbus RTU
• zber dát z lokálnych meračov spotreby všetkých médií cez protokol M-Bus
5
Úplnosť:
• ucelený systém postavený na kompletnom sortimente Domat Control System; od riadiaceho
systému a riadiacej stanice cez distribuované PLC po koncové prvky
6
Užívateľský komfort:
• webový prístup už od úrovne PLC a prehľadná užívateľská grafika
• rýchla a nenáročná montáž
7
Cena:
• špičková kvalita za dobrú cenu, nízke náklady na servis a služby
8
Individuálna technická podpora, servis a školenie:
• pre našich klientov a partnerov
• školiace stredisko a technická podpora
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 206 48 965, Fax: +421 233 204 558, E-mail: [email protected]
www.domat.sk, www.rcware.eu
4
D OMAT C O N TRO L S Y S TEM
NOVINKY
Domat Control System sa neustále snaží poskytovať pokročilé riešenie založené na progresívnych technológiach. Dôsledkom je priebežná aktualizácia sortimentu hardwarových aj softwarových produktov. V nasledujúcich
odstavcoch Vám predstavujeme najdôležitejšie zmeny a novinky.
IPLC201, 301 Procesná podstanica na platforme Power PC
Obľúbené procesné stanice MiniPLC s integrovaným webserverom teraz
prichádzajú na platforme Power PC. Počet fyzických dátových bodov,
ktoré podstanica zvládne spracovať, sa zvýšil približne na trojnásobok
a pribudol jeden sériový port. Vypočítaný výkon sa vďaka výpočtom
v pohyblivej rádovej čiarke zvýši takmer 100x. Znamená to stopercentnú
spätnú kompatibilitu a rozšírené možnosti použitia za rovnakú cenu, ako
IPLC200/300.
ECIO2 Kompaktný I/O modul Ethernet
Inovovaný kompaktný modul s rozhraním Ethernet a RS485. ECIO2
obsahuje 30 vstupov a výstupov a s podstanicou komunikuje protokolom
Modbus TCP. Zároveň funguje ako router Modbus TCP/RTU, takže cez
rozhranie RS485 sa môžu pripojiť ďalšie I/O moduly a tak tvoria ostrovy I/O
modulov, komunikujúce cez Ethernet. Riešenie pre inštalácie založené na
IP v kanceláriách, výrobných prevádzkach a podobne.
US100 Izbový regulátor s ovládaním žalúzií
Rodina komunikatívnych izbových regulátorov sa rozrástla o US100,
regulátor radiátorov s tlačidlom pre ovládanie žalúzií. Namiesto otočného
gombíka má regulátor päť tlačidiel pre ovládanie prevádzkového módu,
požadovanej teploty v miestnosti a polohy žalúzií, vrátane uhla natočenia.
Vďaka štandardnej komunikácii Modbus RTU/RS485 sa regulátory jednoducho integrujú do akéhokoľvek otvoreného riadiaceho systému alebo
vizualizácie. Polohu žalúzií a všetky ostatné parametre je samozrejme
možné nastavovať tiež po zbernici.
HT100 Ovládací terminál
Pre robustné ovládanie v drsných podmienkach je tou správnou voľbou
terminál HT100 s čelným krytím IP65. Nadväzuje spojenie až na štyri podstanice SoftPLC alebo MiniPLC cez TCP/IP a zobrazuje procesné premenné vo voľne definovateľnej stromovej štruktúre. Užívatelia môžu nastavovať
časové programy, potvrdzovať a mazať alarmy, meniť požadované hodnoty
atď. Vybrané skupiny dátových bodov sa môžu chrániť rôznymi PIN kódmi.
Terminál sa voliteľne dodáva aj s firmwarom pre komunikáciu Modbus RTU
a Modbus IP.
SoftPLC Proxy
Niekedy je podstanica inštalovaná na mieste, kde nie je možné zaistiť
verejnú IP adresu pre diaľkový prístup. Aj také podstanice sú však dosiahnuteľné cez internet pomocou služby SoftPLC Proxy. Podstanica nadviaže
odchádzajúce http spojenie k proxy serveru na internete. Pod rovnakým
ID a heslom sa na server pripájajú aj klienti, teda programy ako RcWare
Vision, Touchscreen, Web server, OPC server, zariadenie typu HT100
a podobne. Klienti potom môžu čítať aj zapisovať do premenných SoftPLC
zdieľaním databázy na proxy serveri. Tak sa znížia náklady na konektivitu
a SoftPLC runtimy môžu byť pripojené cez Internet bez nutnosti konfigurovať NAT a smerovanie portov.
MW240 Modul pre riadenie svetiel
Malý modul s dvoma vstupmi pre tlačidlá a dvoma relé 230V / 5A pre
montáž do inštalačnej krabice pod vypínač umožňuje miestne aj diaľkové
ovládanie dvoch svetelných okruhov. Komunikácia po zbernici RS485
protokolom Modbus zjednodušuje integráciu ako do podstanice SoftPLC/
MiniPLC, tak aj do cudzích systémov. Pre miestne ovládanie modulov
funguje aj bez komunikácie, na diaľku je tak možné napríklad svetlá večer
centrálne aj individuálne zhasínať alebo rozsvecovať pre upratovanie.
5
www.domat.sk
D O M AT CON T R O L S Y S T E M
PREHĽAD SYSTÉMU
1
Manažérska nadstavba
RcWare Manager je programový balík pre energetickú analýzu
- zákazková nadstavba databáz s historickými dátami. Slúži pri
vyhodnocovaní energetických tokov v budovách a umožňuje
export spracovaných dát do ďalších systémov riadenia podniku. Je
ideálnym nástrojom pre optimalizáciu systémov, efektívnu úsporu
energie aj služby preformance contractingu.
2
Grafická centrála
Prostredie RcWare Vision podporuje ako vizualizáciu technologických schém, tak aj prehľadný tabuľkový prístup k procesným
hodnotám. Zaisťuje vyhodnocovanie a smerovanie alarmov, ukladanie historických dát a ďalšie možnosti komunikácie so systémom
Domat Control System aj s ďalšími riadiacimi a regulačnými systémami.
3
Procesná stanica
Jadrom riadiaceho systému sú procesné stanice Domat Control
System s runtime RcWare SoftPLC, voľne programovateľnou PLC/
DDC aplikáciou s univerzálnymi aj špecifickými blokmi pre VVK.
Podstanice s dotykovou obrazovkou sa ovládajú pomocou grafického rozhrania. Pracujú na platformách Windows CE, Windows XP
Embedded, Linux aj pod vlastným operačným systémom, podľa
nárokov na aplikáciu a komunikačných požiadaviek.
4
I/O moduly
Vstupné a výstupné moduly Domat Control System predstavujú
štandardizované rozhranie medzi riadiacim systémom a technológiou. Môžu sa využiť ako pre riadenie a reguláciu, tak aj pre zber
dát v meracích systémoch. V sortimente sú štandardné moduly
(4/8/16 DO, 8/16 DI, 8 AI, 8 AO, čítače ) aj kompaktné moduly
s optimálnou skladbou I/O pre zariadenie VVK.
5
Periférie
Kompletná rada periférii: snímač teploty, vlhkosti, tlaku, kvality vzduchu (CO2, ozón) a osvetlenia so štandardnými výstupmi
pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Termostaty vzduchu aj vody,
bezpečnostné prvky a ďalšie komponenty poskytujúce spoľahlivé údaje vyšším vrstvám systému. Elegantné izbové ovládače
a snímače aj v zákazníckych vyhotoveniach a ventily do DN150 pre
teplú vodu, vzduch a chladiace zmesi doplňujú ponuku.
6
D OMAT C O N TRO L S Y S TEM
TOPOLÓGIA SYSTÉMU
Vzdialená správa
RcWare Vision
SoftPLC IDE
Správa
objektov
Užívateľ
Webový prístup
INTERNET
Alarmové SMS
Router / firewall
Cudzie
vizualizácie
RcWare
Vision
Správca
budovy
INTRANET
PDA klient
WiFi
Voliteľný
OPC server
Voliteľný
SQL server
TCP/IP
Alarmové
e-maily
Webový
prístup
Alarmové a ovládacie SMS
IPCT.1
M011
M-Bus
IRC
Cudzí systém
I/O bus RS485
Wago
RSZ400
JCI N2 Bus ...
I/O moduly
Merače M-Bus
UC200
SoftPLC runtime
M011
S010-MBUS
I/O bus RS485
FC010
IPCT.1
MiniPLC
UC010
I/O modules
Modbus RTU
Frekvenčné meniče
Merače energií
Chladiace agregáty ...
Zónové regulátory
a izbové ovládače
M035
M035
M020
I/O bus RS485
Vzdialené I/O moduly
7
Cudzí
systém
www.domat.sk
D O M AT CON T R O L S Y S T E M
REGULÁTORY MINIPLC
Nová rada voľne programovateľných regulátorov
MiniPLC firmy Domat Control System ponúka výhody
otvoreného systému už na riadiacej úrovni.
vykurovacími vetvami a ohrev teplej úžitkovej vody,
penzión so zdrojom tepla, vzduchotechnickou jednotkou a niekoľkými desiatkami izieb, alebo vykurovanie
a klimatizácia rezidenčného objektu, kde je možné
zaintegrovať ďalšiu technológiu, ako vyhrievaný bazén,
vonkajšie osvetlenie, zavlažovací systém a podobne.
Podstanice MiniPLC môžu v sieti Ethernet komunikovať medzi sebou, ale aj s podstanicami IPCT.1,
vybavenými osempalcovými dotykovými displejmi,
takže je možné budovať topológiu systému podľa
potreby.
Regulátor sa dodáva v dvoch verziách (IPLC201
a IPLC301) a obsahuje tieto rozhrania:
• 1x RS485 pre pripojenie I/O modulov (ModBus)
• 2x RS232/RS485 pre GSM modem, pre alarmové
SMS alebo integráciu ďalších systémov (napr.M-Bus) – len IPLC301
• Ethernet pre komunikáciu s dotykovým displejom
alebo napojenie na riadiacu stanicu – natívne (TCP/
IP) alebo pomocou štandardu OPC.
Za zlomok ceny porovnateľných systémov je teda
dostupné riešenie regulácie malých systémov s natívnym webovým prístupom. Alarmy sa zobrazujú na
displeji a preposielajú e-mailom, pri type IPLC301 je
možné na jeden z portov pripojiť GSM modem a odoslať alarmové SMS správy.
Na I/O zbernicu sa pripájajú vstupné a výstupné
moduly, ktoré môžu byť umiestnené až 1000 m od
technológie, zatiaľ čo regulátor s displejom je v skrinke rozvádzača na dobre prístupnom mieste, odkiaľ je
možné ovládanie pomocou displeja a tlačidiel.
V regulátore je webový server pre jednoduché ovládanie pomocou prehliadača. Pre tvorbu riadiacich aplikácii aj užívateľského rozhrania slúži programový balík
RcWare SoftPLC, ktorého základná verzia je zdarma.
Webové stránky sa tvoria v grafickom programe, takže
nie je nutné poznať programovanie v HTML. Do stránok sa vkladajú objekty pre zobrazenie hodnôt, nastavovanie hodnôt, prepínače, obrázky, alarmy, grafy,
časové programy atď.
Pre tvorbu LCD menu existuje intuitívny editor. V ňom
sa do stromu menu preťahujú a adresujú jednotlivé
objekty a hodnoty (skutočné hodnoty, požadované
hodnoty, alarmy, časové programy, oblasti chránené
štvormiestnym kódom atď.).
Na I/O zbernicu sa pripájajú I/O moduly Domat
Control System podľa potreby: je možné použiť všetky typy I/O modulov. Podľa zložitosti algoritmu je na
MiniPLC možné pripojiť asi 100 až 120 fyzických dátových bodov. Najpoužívanejší z modulov je kompaktný
vstupno – výstupný modul MCIO2, ktorý obsahuje
tieto dátové body:
•
•
•
•
8 AI (Ni1000, Pt100, 0...10V)
8 DI (24 V ss/st)
6 AO (0...10V)
8 DO (relé 230V/5 A, 6x spínací, 2x prepínací kontakt).
MiniPLC je ideálne pre výmenníky, kotolne alebo
vzduchotechniky do cca 100 I/O bodov prepojených v
sieti – či už do systému SCADA alebo len s prístupom
cez webový prehliadač. Príkladom zariadenia s touto
veľkosťou môže byť výmenníková stanica s niekoľkými
Po sieti je teda možné k regulátoru pristupovať buď
z webového prehliadača, z dotykového displeja pre
komfortné ovládanie alebo z počítača s riadiacou stanicou RcWare Vision, či iným vizualizačným softwarom. MiniPLC je súčasťou otvoreného riadiaceho
systému Domat Control System – pre jednoduchú
integráciu do ďalších systémov je dodávaný OPC server a Modbus RTU server zdarma, na procesnej úrovni
je možné integrovať napríklad merače tepla, vody
a elektriny (M-bus) a frekvenčné meniče (Modbus
RTU). Regulátor MiniPLC a software pre tvorbu riadiacich systémov bol na veľtrhu Aquatherm 2006 ocenený Čestným uznaním.
Pre špeciálne a zákaznícke aplikácie je možné podstanice MiniPLC doplniť o špecifické programové moduly
a funkcie, napríklad ďalšie komunikačné protokoly,
funkčné bloky, ku ktorým si zákazník dodá algoritmus
vo vyššom programovacom jazyku atď. Preto je riadiaci systém s MiniPLC vhodný aj do priemyselných
aplikácii.
8
D OMAT C O N TRO L S Y S TEM
PODSTANICE A I/O MODULY
Procesná podstanica IPCT.1 je počítač v priemyselnom
vyhotovení bez pohyblivých častí so štandardným
rozhraním: Ethernet, COM porty, USB, audio,
klávesnica, myš. V podstanici beží operačný systém
(Windows XP Embedded), riadiaci software SoftPLC
a dotykový ovládač.
rýchlosťou. Otvorený protokol umožňuje ich nasadenie
aj v systéme iných výrobcov. Naopak do procesnej
stanice je možné priamo zaintegrovať technológie,
ktoré používajú tento protokol, napríklad frekvenčné
meniče, IRC regulátory alebo niektoré meracie
prístroje. Tie môžu v určitých prípadoch byť pripojené
na rovnakej zbernici, ako I/O moduly – podstanice
teda umožňujú integráciu už na procesnej úrovni.
Podstanica sa zväčša inštaluje na mieste, kam má
prístup obsluha. Vďaka tomu, že zbernica s I/O
modulmi môže byť dlhá až 1000m, je možné na jedno
miesto priviesť informácie z celej budovy alebo pripojiť
viacej rozvádzačov osadených I/O modulmi na jednu
podstanicu, čo šetrí náklady na kabeláž.
Pre pripojenie vizualizácie a ďalších podstaníc sa
používa rozhranie Ethernet, vstupno - výstupné
moduly a periférie sa pripájajú cez oddeľovacie
prevodníky na sériové porty.
V procesnej podstanici môže byť – rovnako ako
v miniPLC – povolený webový server, takže aj bez
vizualizácie na počítači, môžeme diaľkovo pristupovať
k procesným dátam, nastavovať požadované hodnoty,
sledovať trendy atď., a to v dynamizovanej vektorovej
grafike.
Vstupno – výstupné moduly sú napájané širokým
rozsahom napätia 10-30 V ss alebo 12-24 V st. Vstupy
a výstupy, napájanie a komunikácia sú vzájomne
galvanicky oddelené, takže pri poškodení jedného
modulu na zbernici sú ostatné moduly chránené.
Každý modul má adresu, ktorá sa nastavuje
konfiguračným programom. V programe sa taktiež
pri analógových vstupoch zadáva merací rozsah:
vstupy sú aktívne (0..10V) alebo pasívne s možnosťou
pripojenia všetkých bežných typov teplotných
snímačov. Pre zvláštnu charakteristiku snímačov je
možné zadať pri každom výstupe v programe SoftPLC
zvláštnu linearizačnú krivku.
Podstanica môže komunikovať po sieti Ethernet s
ďalšími podstanicami alebo s regulátormi MiniPLC
a zdieľať dáta – vonkajšiu teplotu, blokovanie od
štvrťhodinového maxima, signály potreby energií
a to – vďaka protokolu TCP/IP – aj v rozdielnych
sieťach v rámci firmy, mesta alebo Internetu.
Digitálne výstupy z relé môžu priamo spínať 230V
st, takže pri menších spotrebičoch alebo väzbách na
silnoprúd nie je potrebné osadzovať oddeľovacie relé.
Stavy digitálnych výstupov a vstupov sú indikované
LED diódami.
Moduly komunikujú po zbernici RS485 protokolom
Modbus RTU s nastaviteľnou komunikačnou
9
www.domat.sk
D O M AT CON T R O L S Y S T E M
PRIESTOROVÉ REGULÁTORY A OVLÁDAČE
Designová rada komunikatívnych priestorových regulátorov a ovládačov prináša do riadenia miestností iný
rozmer. Veľký LCD displej (60x60 mm) umožňuje čítanie aktuálnej teploty a stav zariadenia zo vzdialenosti
až piatich metrov, otočný ovládač kombinovaný s tlačidlom zjednodušuje bežné ovládanie, ako je korekcia
teploty a zmena prevádzkového módu, ale dovoľuje aj
ovládanie v niekoľkých úrovniach, vrátane nastavenia
týždenného časového programu pri priestorových
regulátoroch.
veným hodnotám nie je potrebné regulátory, okrem
adresovania, inak nastavovať, jednotlivé funkcie je
však možné pre užívateľa zablokovať.
Regulátor UC100 obsahuje jeden výstup pre riadenie
termického ventilu alebo elektrického ohrevu (cez
výkonové SSR relé). UC200 obsahuje dva výstupy pre
kúrenie a chladenie a dva bezpotenciálové vstupy pre
signál prítomnosti (napríklad od snímača prístupových
kariet) a okenný kontakt či snímač rosného bodu pre
systém s chladiacimi panelmi.
Podlahové kúrenie presne riadi UC300, komunikatívny
regulátor s ďalším analógovým vstupom pre obmedzovací snímač teploty v podlahe a ovládaním rovnakým,
ako majú ostatné prístroje v rade.
Pre riadenie fancoilov slúži regulátor FC010 s ovládačom UC010. Regulátor má tri relé pre stupne fancoilov, dva výstupy pre ohrev a chladenie a dva vstupy
pre signál prítomnosti a okenný kontakt. Vďaka jeho
malým rozmerom je ho možné inštalovať priamo na
telo fancoilu, a to pomocou dvoch skrutiek alebo voliteľne na DIN lištu. Regulátor komunikuje s ovládačom
pomocou dvojvodičovej zbernice.
Pre ovládanie vzduchotechnických jednotiek, malých
kotolní a ďalších zložitejších zariadení sú ideálne univerzálne ovládače UI..., ktoré majú okrem základných
funkcií (snímanie teploty v miestnosti, nastavovanie
požadovanej teploty ovládačom, zmenu prevádzkového módu) voliteľné aj ďalšie funkcie, ako výber vykurovacej krivky, nastavenie vonkajšej teploty, pri ktorej
sa začína kúriť, nastavenie teploty TÚV, zobrazenie
a nastavenie relatívnej vlhkosti, zobrazenie ďalších
dvoch ľubovoľných hodnôt, atď.
Funkcie, ktoré majú byť užívateľovi k dispozícii, sa
vyberajú pri uvádzaní do prevádzky, napríklad pri prepínaní prevádzkového módu môžeme vyberať medzi
rezidenčným režimom (deň, noc, automatická prevádzka, vypnuté) a režimom hotelovým alebo kancelárskym (komfort, pokles, vypnuté, prípadne párty
mód).
Pre každý mód má ovládač zvláštne požadované hodnoty pre kúrenie a chladenie. Aby bola konfigurácia
jednoduchá, na adresovanie a nastavovanie ovládačov a regulátorov je zdarma k dispozícii komfortný
program.
Univerzálne ovládače sa dodávajú aj v prevedení
s digitálnym výstupom pre riadenie, napr. radiátorového ventilu v miestnosti a dvoma vstupmi a dvoma
výstupmi pre zber signálov zo snímača prítomnosti
alebo okenného kontaktu a typicky pre riadenie chladenia a kúrenia. Riadiaca logika sa v tomto prípade
konfiguruje v podstanici a algoritmus je plne pod kontrolou autora aplikácie.
Regulátory jednotlivých miestností UC ... potom predstavujú riešenie, kde firmware už obsahuje regulačný
algoritmus PI alebo zap/vyp a logiku pre prepínanie
prevádzkového režimu. Vďaka východzím prednasta-
Regulátor FC020 má analógové vstupy a preto je
vhodný pre nekomunikatívne ovládače, pre aplikácie,
kde nie je potrebný displej, alebo tam kde nie je ovládač použitý, meria sa len teplota v miestnosti a hodnoty sa nastavujú po zbernici (chodby, verejné priestory).
Ďalšími prístrojmi rovnakého designu sú komunikatívne priestorové regulátory s rozhraním Ethernet
(UC150 a UC250), snímače teploty a vlhkosti s
rozhraním Ethernet s komunikáciou Modbus/TCP,
s displejom i bez neho, stráženie dverí pre chladiace
a archívne boxy UI400, či iné prístroje v zákazníckom
prevedení.
Ovládače a regulátory môžu byť zaintegrované buď
do podstanice, kde potom môžu odovzdávať signály
o potrebe energie pre riadenie primárnych jednotiek,
či preberať centrálny signál pre útlm, alebo priamo do
vizualizácie. Pre menšie celky, ako sú rodinné domy
alebo malé penzióny, slúži webové rozhranie UCWEB,
ktoré zjednodušuje nastavovanie časových programov
v regulátoroch a poskytuje kontakt so sumárnym signálom požiadaviek energie. Môže sa využiť pre spínanie kotla alebo tepelného čerpadla.
Všetky regulátory a ovládače sú vďaka otvorenému
protokolu Modbus RTU
a širokému rozsahu napájacieho napätia vhodné
nielen pre riadiaci systém
Domat, ale aj pre integráciu do iných riadiacich
a vizualizačných systémov.
Dodávajú sa v piatich farbách (biela, béžová, šedá,
tmavo šedá a pastelová
zeleň), ďalšie odtiene sú
dostupné už od malých sérii.
10
D OMAT C O N TRO L S Y S TEM
VÝVOJOVÉ PROSTREDIE SOFTPLC
Pre tvorbu riadiacich algormitov, teda programovanie
systému, slúži balík programov SoftPLC. V podstaniciach sú nainštalované runtimy, ktoré spúšťajú projekt.
Runtime môže bežať aj ako služba systému, napr. nezávisí na prihlásení užívateľa.
Súčasťou runtimu sú aj komunikačné drivery ako pre
I/O moduly Domat Control System, tak pre ďalšie štandardné protokoly (Advantech, Modbus RTU, Modbus
TCP, BACnet, M-Bus, OPC klient) aj pre niektoré cudzie regulačné systémy.
Pre uvádzanie do prevádzky slúži funkcia testovanie
komunikácie, v schémach sú vidieť aktuálne procesné
hodnoty a vybrané hodnoty sa môžu zobraziť v grafe,
čo veľmi zjednodušuje ladenie regulačných slučiek.
V editore je kontextová pomôcka, ktorá podrobne popisuje jednotlivé funkčné bloky a ich chovanie vrátane
príkladov.
Obrazovky dotykového displeja, webové stránky
a LCD menu sa jednoducho tvoria v grafickom programe Touch Screen Editor.
Runtime môže bežať aj bez I/O modulov a komunikovať napríklad len cez OPC server alebo klient a tak vyriešiť regulačné a riadiace úlohy v systémoch pre zber
dát s komunikáciou OPC.
Projekt sa tvorí v inžinierskom a vývojom prostredí –
IDE v blokovej logike, ktorá poskytuje komfortný prostriedok pre rýchlu tvorbu aplikácii.
Balík doplňujú ďalšie programy:
OPC server pre integráciu SoftPLC do cudzích systémov
Editor obsahuje komfortnú knižnicu funkcií pre vetranie, vykurovanie a klimatizáciu. V knižniciach blokov
sú bloky základné analógové aj digitálne, matematické
funkcie vrátane goniometrických a logaritmických, PID
regulátory, časové programy (binárne, viacstavové aj
analógové), čítače, alarmové bloky a špeciálne funkcie
na použitie v systémoch VVK (rekuperácia, rosný bod,
ekvitermná krivka, priemerná teplota v čase, štvrťhodinové maximum, striedanie čerpadiel a kotlov, komfortné čítanie energií atď.).
11
Touchscreen – modul na obsluhu dotykového displeja,
generovanie e-mailov a SMS
PDA – grafický panel pre Windows Mobile a PocketPC
Webpanel – robustný webový server, ktorý umožňuje
obsluhu pomocou webového prehliadača, s podporou
vektorovej grafiky a dynamickej aktualizácie hodnôt
vrátane trendov.
www.domat. sk
D O M AT CON T R O L S Y S T E M
TOUCHSCREEN A WEB PANEL
Grafické rozhranie pre obsluhu (HMI) je dôležitou súčasťou rady programov SoftPLC, ktorá sa môže využiť
nielen na riadenie logiky SoftPLC s modulmi Domat
Control System. Runtime môže totiž bežať len ako
zdroj hodnôt pre vizualizáciu. V týchto prípadoch sa
konfigurujú len vstupné a výstupné premenné a ich komunikácie, nie riadiace a regulačné funkcie, teda pre
nastavenie komunikácie nie sú nutné znalosti algoritmizácie riadiacich systémov.
miest ovládať vždy len technológie, ktoré patria operátorovi.
Aplikácia Touchscreen potom slúži ako univerzálne
HMI rozhranie pre obsluhu desiatok typov automatov
(PLC), ktoré používajú niektoré zo štandardných komunikačných protokolov: OPC, BACnet/IP, Modbus RTU
alebo TCP, M-bus a pod., môžu sa použiť aj SoftPLC
drivery pre cudzie systémy (Landis & Gyr, Saia, Advantech, Johnson Controls a ďalšie).
V programe Touchscreen Editor sa vytvárajú grafické
panely s textami, obrázkami, ovládacími tlačidlámi,
vloženými alebo celostránkovými grafmi, hodnotami
a ďalšími objektmi. Môže sa nastaviť aj priehľadnosť
objektov. Rozšírenie je voliteľné, takže ako vychodzí
formát obrazovky vyberieme niektorú z preddefinovaných veľkostí, alebo zadáme vlastnú. Vďaka tomu, že
všetky dáta sú ukladané vo vektorovom formáte, Touchscreen vie prispôsobiť veľkosť panelu aktuálnemu
rozlíšeniu, takže pri zmene rozlíšenia displeja nie je nutné aplikáciu prekresľovať.
Dôležitou súčasťou aplikácie je modul pre zasielanie
alarmových e-mailov a SMS správ. Pre každý alarm sa
môže vytvoriť samostatná správa s definovaným adresátom, predmetom, obsahom správy atď. Pomocou
SMS správ je možné aj hodnoty meniť – opäť podľa
formátu, ktorý definuje autor aplikácie, takže užívateľ
nemusí zadávať zložité kódy, ale v podstate si sám
môže určiť, ako má riadiaca SMS vyzerať. Touchscreen
má zoznam povolených odosielateľov a správy došlé
z čísiel, ktoré v zozname nie sú, ignoruje.
Tvorba projektov v aplikácii Touchcreen Editor je veľmi jednoduchá – na školení SoftPLC je jej venovaná
len necelá hodinka. Užívatelia oceňujú intuitívne prostredie, rozsiahle možnosti kopírovania a zámen textov
aj hromadné zmeny vlastností objektov, čo vytváranie
projektu urýchľuje a zjednodušuje. Hotový projekt môžeme jedným stlačením tlačidlá exportovať pre web.
Panely sú potom dostupné pomocou webového prehliadača kdekoľvek na sieti, a to vrátane vložených
grafov a možnosti meniť hodnoty. Touchscreen existuje aj pre prostredie Windows Mobile a PocketPC a tak
sprístupní procesné dáta aj na PDA, tablety, komunikátory a ďalšie prenosné zariadenia.
Aplikácia obsahuje generické okno pre správu alarmov
vrátane histórie alarmov. Alarmy, definované v SoftPLC, je možné potvrdzovať a mazať, pričom všetky
užívateľské akcie sú v histórii zaznamenávané. Proti
neoprávnenému prístupu je možné zadávanie hodnôt
ochrániť štvormiestnym číselným kódom. Potvrdzovanie alarmov je možné nastaviť ako nechránené, čo
sa niekedy ukazuje ako výhodná možnosť pre menej
zaškolenú alebo príležitostnú obsluhu. Touchscreen
umožňuje aj riadenie technológie pomocou časových
programov. Tie sa podľa potreby definujú v runtime a
ovládajú pomocou grafického dialógu. K dispozícii sú
tri typy časových programov: binárny, viacstavový a
analógový, ktorý umožňuje zadávanie ľubovoľných
hodnôt v daných medziach. Nechýbajú ani programy
výnimiek pre definovanie prázdnin, sviatkov atď. Jedna aplikácia Touchscreen môže po sieti pristupovať
k ľubovoľnému počtu runtimov, na jeden runtime sa
môže napojiť viac aplikácii Touchscreen. Tak môžeme
inštalovať topológiu presne podľa potreby a z rôznych
Nad SoftPLC runtimom môže pracovať, okrem aplikácie Tochscreen, taktiež OPC server. Je to rýchly a
cenovo bezkonkurenčný spôsob, ako do ľubovoľného
vizualizačného systému (ktorý podporuje OPC technológiu) zaintegrovať dáta, ktoré môžu byť definované v
SoftPLC. Za cenu licencie SoftPLC runtime a s minimálnymi nákladmi na engineering je tak možné inštalovať Modbus/OPCserver, BACnet/OPC server, M-Bus/
OPC server atď., pričom na rozdiel od bežných OPC
serverov tu ešte môžeme v SoftPLC runtime pomocou
funkčných blokov vykonať ďalšie matematické a logické operácie (napr. priemer, súčty a rozdiely, maximum/
minimum, čítače, prevody jednotiek).
Na prenos dát do procesných automatov so sériovou
komunikáciou potom môžeme použiť Modbus RTU
server: po linke RS232 alebo RS485 sprístupníme dáta
zo SoftPLC runtimu (teda napríklad z PLC všetkých
vyššie uvedených výrobcov) iným PLC, ktoré komunikujú ako Modbus RTU klient.
12
D OMAT C O N TRO L S Y S TEM
RCWARE VISION
RcWare Vision je vizualizačný systém (SCADA) s bohatými možnosťami integrácie. Vo svojich súčasných
verziách využíva najmodernejšie softwarové nástroje a komunikačné štandardy aj radu osvedčených
„technických štandardov“, používaných v riadiacich
systémoch. Poskytuje teda plnú kompatibilitu so stávajúcim systémom a ponúka výhody pokročilého sieťovania subsystémov staníc pre zber dát a riadiacich
staníc.
Modularita systému zjednodušuje postupné budovanie dispečingov od najjednoduchších vizualizácii nameraných hodnôt po distribuované integrované systémy. Zvláštny dôraz je kladený na vysokú spoľahlivosť,
rýchle vytváranie aplikácií a jednoduché nastavovanie
aj pre menej pokročilých užívateľov. Licenčná politika
sprístupňuje systém dokonca aj pre najmenšie zariadenie s niekoľkými desiatkami dátových bodov, zatiaľ
čo pre rozsiahle inštalácie existuje horná hranica ceny.
RcWare Vision využíva vlastnosti 32 bitových systémov MS Windows NT/2000/XP/Vista.
Prostredie aplikácie sa jednoducho ovláda a obsahuje všetky nástroje a prostriedky pre menej skúseného
užívateľa. Zároveň, ale po priradení administrátorských
práv sprístupní všetky administrátorské nástroje pre
najpodrobnejšiu konfiguráciu systému.
medzeným počtom udalostí
• ekviterma – grafická reprezentácia štvorbodovej vykurovacej krivky
• graf – online trend so vzorkovaním jednej alebo viacerých hodnôt
Ako bitmapy sa môžu použiť formáty *BMP, *JPG,
*JPEG, *ICO, *GIF, *EMF a *WMF. Schémy s definíciou
dynamických obrazoviek sa ukladajú ako súbory s príponou *.SCH – každá schéma je uložená v samostatných súboroch, čo zjednodušuje zálohovanie a aktualizácie.
Editor dátových bodov
Grafické schémy
Pre rýchly a zrozumiteľný prehľad o procesných hodnotách a nastaveniach sú tým pravým prostriedkom
grafické schémy. Ich veľkosť je voľne definovateľná:
schémy môžu obsahovať tieto prvky:
• text – voľne definovateľný text s kompletnými vlastnosťami písma vo Windows
• bitmapa – pevnej veľkosti alebo roztiahnuteľná, tiež
ako podklad stránky
• indikátor a nastavovač hodnoty – najrôznejšie podoby, voľne definovateľné farby atď.
• tlačidlo – skok na ďalšie schémy, trend alebo ekvitermnú krivku
• tvar – základné geometrické tvary
• čiara – spojovacia čiara s funkciou potrubia
• animácia – symbol, striedacie bitmapy podľa stavu
jedného alebo viacerých dátových bodov
• časový program – týždenný časový program s neob-
13
Je základným komponentom pre vytváranie a správu
zoznamu dátových bodov, ktoré sa používajú na komunikáciu. Okno editora dátových bodov sa skladá
z dvoch častí:
• stromový náhľad
• tabuľka s dátovými bodmi
V systéme sa najskôr definujú komunikačné kanály
(sériové linky, RS232 cez porty Ethernet, OPC, atď.)
a dátové body. Pre kopírovanie, vkladanie, mazanie
a presúvanie v systéme existuje rada klávesových
skratiek, ktoré významne urýchľujú prácu. V dátovom
bode sa môže definovať lineárny prepočet meranej
hodnoty, alarmové medze, jednotka merania, vzorkovanie histórie a predovšetkým komunikačné parametre. Základná aplikácia je pripravená behom niekoľkých
desiatok minút.
www.domat. sk
D O M AT CON T R O L S Y S T E M
RCWARE VISION
Webový prístup
Historické dáta
RcWare Vision používa vlastné knižnice a Microsoft
Internet Information Server. Prístupové práva pre jednotlivých užívateľov sa nastavujú pre každý projekt aj
schému zvlášť. Voliteľná je možnosť zápisu (užívateľ
smie meniť hodnoty). Pomocou webových prístupov
sú dostupné aj historické trendy, vrátane komfortného
menu, kde si užívateľ vyberá preddefinovanú šablónu a
určí časový rozsah zobrazovaných dát. Schémy zariadení vyzerajú úplne rovnako, ako v grafike: pre webový
prístup nie je potrebné grafiku akokoľvek doplňovať.
Stačí len inštalovať a nastaviť webový server, čo je záležitosť pätnástich minút.
Pri vybraných dátových bodoch sa periodicky ukladajú
ich namerané hodnoty. Existujú dva typy historických
dát:
• dlhodobá história: ukladá sa natrvalo do textových
súborov alebo SQL databázy, na dlhodobú analýzu
Skriptovanie
Pre zložitejšie spracovanie dát, výpočty a logické väzby
je možné v systéme definovať skriptové dátové body.
Skriptovací jazyk môže byť klasický RcWare, alebo
JScript.NET. Skriptovacie dátové body čítajú hodnoty
jedného alebo niekoľkých dátových bodov a výsledky
výpočtov poskytujú na svojich výstupoch.
Záznam udalostí
Užívateľské a systémové udalosti sa zaznamenávajú
v databáze. Pre zvýraznenie udalostí sú v systéme filtre, záznamy sa môžu tlačiť a exportovať ako textové
súbory. Databázy udalosti sú zdieľané medzi stanicami – na nadradenej stanici je možné prezerať záznamy
zo stanice podriadenej.
Alarmy
• krátkodobá história: iba niekoľko dní spätne, rýchlejšie vzorkovanie, na sledovanie trendov, ladenie
regulačných slučiek a analýzu zariadení.
Navzorkované hodnoty sa zobrazujú v grafe a môžu
sa exportovať do súboru .CSV a .XLS. Export môže
taktiež prebiehať automaticky v zadaných intervaloch.
Databáza SQL je pre ostatné programy otvorená,
takže stanica RcWare Vision môže pracovať ako koncentrátor dát z rôznych systémov a poskytovať aktuálne hodnoty napr. cez OPC server a historické dáta cez
databázu SQL a automaticky exportované súbory.
Komunikačné drivery
Zoznam driverov sa neustále doplňuje, na prianie sú vyvíjané ďalšie. Posledné doplnky a vylepšovanie programov sú obsiahnuté v hotfixoch, ktoré sa môžu zdarma
stiahnuť. Systém obsahuje drivery pre otvorenie štandardných protokolov (OPC klient aj server, BACnet,
Modbus TCP a RTU, M-Bus) pre merače (IEC61107,
M-Bus pre desiatky meračov, UPS) pre ďalšie protokoly, napr. SAIA, Simatic, Advantech, Landis&Gyr
(RWP80, PRU, RVD235), Sauter (EYZ2400/3600),
Johnson Controls (9100), Staefa (NICO), AMiT, Teco,
Micropel a ďalšie.
Každý dátový bod môže byť definovaný ako alarmový.
Alarmové hlásenie sa potom smeruje na tieto výstupy:
• alarmový telefónny hovor
• SMS správa
• vyskakovacie okno
• hlasové hlásenie (na zvukovú kartu riadiacej stanice)
V systéme je záznam odoslaných SMS s možnosťou
preposlania ďalším užívateľom. Alarmy je možné triediť
a filtrovať podľa rôznych kritérií, pre jednoduchú lokalizáciu alarmov v grafike sú v systéme funkcie „Nájdi
v textovom editore“ a „Nájdi v schémach“.
14
D OMAT C O N TRO L S Y S TEM
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE
V roku 2009 inštalovala firma Domat Control System
zariadenie pre monitorovanie fotovoltaických výrobní
na jednu z prvých elektrární. Táto inštalácia dnes predstavuje referenčný príklad riešenia vďaka komplexnosti
a flexibilite systému. Celkový špičkový inštalovaný výkon elektrárne je 1,9 MWp a panely sú rozdelené do
siedmich polí po 10 až 15 vetví. Monitorovací systém
odčíta jednosmerné prúdy v každom stringu a detekuje
stav, kedy string dodáva menej prúdu, než sa očakáva. Vyhodnocovacie algoritmy dokážu rozlišovať medzi
dočasným poklesom, spôsobeným oblačnosťou alebo
zasnežením a trvalejšou stratou výkonu z dôvodu poruchy alebo znečistenia panelu. Alarmy aj namerané
hodnoty sa prenášajú na riadiacich staniciach. Ďalej sa
sleduje stav hlavného elektromeru a dáta zo striedačov, odčítaných po zbernici.
Riadiaca stanica rovnako poskytuje webové rozhranie
pre investora, ktorý môže sledovať okamžitý výkon
elektrárne, denné a mesačné výnosy a ďalšie hodnoty,
ako teploty panelov a intenzitu ožiarenia. Všetky hodnoty sú zaznamenávané do databázy pre dlhodobé
vyhodnocovanie účinnosti. Inštalácia monitorovacieho
systému je jednou s podmienok, ktoré požadujú poisťovne pri uzatváraní poistenia proti stratám, poškodeniu a výpadku elektrických zdrojov. Systém pomáha
udržovať elektráreň v optimálnom stave behom celej
doby životnosti technológie.
DOHĽADOVÉ STREDISKO LUMEN ENERGY
Jednou z aktivít firmy Lumen a.s. je servis a prevádzkovanie fotovoltaických elektrární. Vďaka riadiacemu
systému firmy Domat Control System sú dáta zo systému rôznych výrobcov privedené na spoločnú platformu
a zobrazované servisným technikom firmy Lumen.
Systém je úzko prepojený so servisnými databázami,
ktoré riadia celý proces: servisné zmluvy, plánovanie
preventívnych prehliadok, prenos alarmov, servisné
zásahy a fakturácie. Technici s príslušným oprávnením
majú prístup ku všetkým procesným dátam, ale môžu
taktiež na diaľku zasahovať do prevádzkových parametrov a pokiaľ je to potrebné, aj upraviť aplikačný software tak, aby vyhovoval požiadavkám zákazníka alebo
najnovším poznatkom v odbore. To znižuje náklady
na servis a reakčnú dobu. Pre každodennú prevádzku
a údržbu je najlepším nástrojom procesná grafika s jednoducho ovládanými trendmi.
Hrubšiu analýzu umožňuje export dát do otvorených
formátov (MS Excel), čo predstavuje nekomplikovaný lacný nástroj pre najrôznejšie analýzy a funkcie.
Programový balík je pripravený na priebežné rozširovanie podľa toho, ako sa zvyšuje počet pripojovaných
výrobní. V systéme nie sú žiadne skryté náklady (na
drivery, zvyšovanie počtu dátových bodov, časovo
obmedzené licencie atď.), čo umožňuje firme Lumen
jednoducho pripojovať ďalšie zariadenia a získavať
nových zákazníkov. Dohľadové stredisko bolo uvedené
do prevádzky v septembri 2009.
Centrálný dispečink
Správca
INTERNET
Alarm SMS
Vzdálená
správa
Integrácia měřičů
Data logger – analyzátor
Archivace dat
Komunikácia Internet
Integrácia striedačov
I/O bus RS485
Array box
Meranie prúdov
15
Array box
Meranie prúdov
Array box
Meranie prúdov
www.domat. sk
D O M AT CON T R O L S Y S T E M
REFERENCIE
Modernizácia systému riadenia
v teplárenskej sieti SPB Trenčín
Centrála Billa Modletice
V roku 2010 sme pre SPB Trenčín zásadne zmodernizovali systém riadenia mestského tepelného
hospodárstva. Systém teraz umožňuje prevádzkovateľovi monitorovať a riadiť každú z 28 kotolní a 22
výmenníkových staníc v sieti z nového centrálneho
dispečingu.
Neďaleko od južného okraja Prahy stojí centrála reťazca supermarketov Billa – rozsiahly areál s kancelárskymi a skladovými priestormi. V ňom je umiestnená riadiaca grafická stanica, ktorá sústreďuje dáta
nielen z modletickej centrály, ale i z filiálok – jednotlivých supermarketov, ktoré sú s centrálou spojené
intranetom. V ňom je virtuálna technologická sieť,
do ktorej sú okrem centrály pripojené aj procesné stanice s dotykovými displejmi na predajniach
a rozhranie pre integráciu chladiacich boxov a predajných pultov. Na centrále sú vizualizované vzduchotechnické jednotky, cez zbernicu LON split jednotky v kanceláriách a cez OPC server starší systém
Honeywell pre riadenie kotolne, distribúcie tepla
a ďalších VZT jednotiek. Dáta z rôznych systémov
sú tak prezentované v jednotnom prostredí, naviac
s možnosťou webového prístupu, takže autorizované osoby majú prehľad o technológiách z ľubovoľnej
stanice v intranete. Regulačný systém na nových aj
rekonštruovaných filiálkach sa stará o riadenie zdrojov tepla (kotolní alebo výmenníkov), ekvitermných
okruhov, vzduchotechník pre predajňu aj zázemie
a svetiel. Pre miestne ovládanie slúžia prehľadné
dotykové displeje, pre diaľkový prístup sú stanice
trvale pripojené na centrálu, kde sa vyhodnocujú
alarmy a historické dáta. Tak môže energetik jednoducho porovnávať účinnosť technológií na rôznych
pobočkách. Systém chladenia taktiež prenáša namerané teploty z chladiacich boxov a pultov na centrálu. Tam sa dáta ukladajú a sú k dispozícii manažérom kvality pre tvorbu protokolov HACCP – tí tak
môžu okamžite preukázať, že tovar je skladovaný za
predpísaných podmienok.
Na centrálnom dispečingu bol aplikovaný SCADA
systém RcWare Vision, ktorý podporuje ako vizualizáciu technologických schém, a taktiež tabuľkový prístup k hodnotám, vyhodnocovanie alarmov a
archiváciu historických dát. Cez webový prístup sa
dá pripojiť k dispečingu on-line. Aplikácia sa jednoducho ovláda, modularita systému umožňuje ďalšie
postupné rozširovanie. Zber údajov z meračov tepla
v objektoch sa deje cez protokol M-Bus, možný je aj
zber dát po linke GSM.
Pre komunikáciu s objektmi bola vybudovaná samostatná rádiová sieť s priepustnosťou 14Mbit s piatimi samostatnými uzlami. V objektoch sú umiestnené vysielačky 5GHz, ktoré komunikujú s príslušným
uzlom. Systém umožňuje pridávať ďalšie jednotky
bez nutnosti rekonfigurácie prístupového bodu.
Na objektovej úrovni je umožnený prístup do akéhokoľvek riadeného prvku v sieti cez servisné rozhranie, napríklad cez prenosný počítač. Vo vybraných
lokalitách boli inštalované procesné stanice s dotykovým LCD panelom, ktoré komunikujú ako s dispečingom, tak aj s ostatnými objektmi. Dispečing je
s lokalitami prepojený aj cez TCP/IP rozhranie. Toto
technický riešenie je optimálne pre budúcu modularitu a rozširovanie o ďalšie prvky – merače energií,
zabezpečovací a kamerový systém a pod.
Zjednodušenie a unifikácia inštalácií a centralizácia
dispečingu na jednom pracovisku umožní správcovi siete dosiahnuť hospodárne využitie technológií.
Výsledkom je úspora prevádzkových a materiálových nákladov, a tiež okamžitá detekcia porúch tepelnej sústavy.
16
D OMAT C O N TRO L S Y S TEM
REFERENCIE
Budovy a priemysel
Stáli partneri
Objekty Billa (SK, CZ) - 29 objektov
Family Centrum (SK, CZ) - 13 objektov
Linde - Carrier (CZ, SK) - integrácia chladenia pre
16 objektov
Autosalóny Porsche Interauto (CZ) - 7 objektov
Baumax (CZ, SI, HR) - 7 objektov
Interspar a Spar (CZ, HU, SI, HR) - 70 objektov
Administratívne budovy a školy
City Center České Budějovice
Český rozhlas Praha - kotolňa
Sídlo firmy NOELL Jesenice u Prahy
Komerčná banka Plzeň
Fintherm Praha
Česká sporiteľňa Liberec
Technopark Pardubice
Archív Chrudim
Park House Sazka
Spisovňa Pardubice
ČVUT Praha
SOU Rychnov nad Kněžnou
Univerzita Telč
Základná škola Říčany
Nemocnice a zdravotníctvo
Dialýza Martin
Dom s opatrovateľskou službou Praha 9
Nemocnica Říčany
Rehabilitačný ústav Brandýs nad Orlicí
Obchodné centrá
TESCO Revúca
Galéria Harfa
OAC Jeronymova České Budějovice
Obchodné centrum Česká Lípa
BAUHAUS České Budějovice
Obchodné centrum Znojmo
OBI (6 hobbymarketov)
Hypernova Tábor
Autosalón TUkas Beroun
Marks & Spencer Praha-Chodov
Obchodné centrum Tábor
Obchodné centrum Mladá Boleslav
Retail Park Radouč
Obchodné centrum Jablonec nad Nisou
Obchodné centrum Jičín
Obchodné centrum Semily
17
Športové zariadenia
Golf Resort Kunětická hora
AC Sparta Praha
Zimný štadión Humpolec
Priemysel
OWI Olympus Přerov
ČD Depo Olomouc
CCCB-EON zákaznícke centrum
ŽDB Bohumín
CMI Hradec Králové – čisté priestory
IBM - Technologický park Brno
Konzerváreň Hrobčice
Danone Benešov
Tlačiareň Label Design, Chrášťany
Dílna Vinařice
LPA Lovosice
Swell Hořice
Pavex Pardubice
www.domat. sk
D O M AT CON T R O L S Y S T E M
REFERENCIE
Koito Žatec
Teluria Skrchov
Tlačiareň Branaldi Brandýs nad Labem
Využitie čpavkových plynov BorsodChem Ostrava
Wikov Hronov
Kasper Kovo Trutnov
Fotovoltaická elektráreň Dobré Pole 18 MWp
Celkom 63 inštalácií 0,5 - 30 MWp
Ostatné
Hala Fortell Lanškroun - riadenie el. maxima
Dispečing fotovoltaických elektrární firmy Lumen
Obytné budovy
Hotely a služby
Hotel Avena+ **** Liptovský Ján
Hotel Palace ***** Praha
Art Hotel Embassy Praha
Hotel Bridge Praha
Pivovarský hotel Kojetín
Reštaurácia Pivovaru Krušovice
Casino Liberec
Logistika
Letisko Mošnov
Technický dvor GEMO Olomouc-Hněvotín
Park D8 - hala DC04 Zdiby
Skladový areál spoločnosti Kovintrade Frýdlant n. O.
Tulipan Park Hostivice
Energetika
Teplárenstvo
SPB Trenčín
Tepelné hospodárstvo Prachatice
Česká pošta
Fotovoltaické elektrárne
Fotovoltaická elektráreň Ševětín 30 MWp
Fotovoltaická elektráreň Klenovka 8 MWp
Bývanie
Vila Barrandov
Rodinný dom Blato
Bytový dom Hvězda Praha 6
Bytový dom Kováků Praha 5
Rodinný dom Vrane nad Vltavou
Rodinný dom Hradešín
Rodinný dom Solopisky
Rodinný dom Zdiby
Rezidencia Prokopova, Praha 3
Bytový dom Soukenická ul. Liberec
Vybrané zahraničné referencie
IMPACT Kuala Lumpur, Malajzia
Nemocnice Luanda, Angola
City Center Zahreb, Chorvátsko
Rafinéria MOL, Maďarsko
Tesco - 5 objektov, Maďarsko
Reštaurácia, Horné Rakúsko
Aeroporto de Leon - Repsol Aviation, Portugalsko
Universita Coimbra, Portugalsko
Multifunkčná škola Arnhem, Holandsko
Vlaandingenweg – bioprevádzka, Arnhem, Holandsko
Rezidencia Ste. Maxime, Francúzsko
Kancelárske vily, Arnhem, Holandsko
Fotovoltaická elektráreň Tuřany 7 MWp
Fotovoltaická elektráreň Vranovská Ves 16 MWp
Fotovoltaická elektráreň CTP Brno 5 MWp
18
D OMAT C O N TRO L S Y S TEM
POZNÁMKY
19
www.domat. sk
01/2011
Slovensko
Domat Control System s.r.o.
Údernícka 11
SK – 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 206 48 965
Tel.: +421 2 206 48 966
Fax: +421 2 332 04 558
[email protected]
Česká republika
Domat Control System s.r.o.
U Panasonicu 376
CZ - 530 06 Pardubice
Tel.: +420 461 100 823
Fax: +420 226 013 092
[email protected]
Školiace stredisko Praha
Třebízského nám. 424
CZ - 250 67 Klecany
Tel.: +420 222 365 395
Fax: +420 226 013 092
www.domat.cz
Maďarsko
LS épületAutomatika Kft
H-1194 Budapest,
Mészáros Lőrinc utca 130/B
Tel.: +36 1 288 0500
Fax: +36 1 288 0501
[email protected]
Chorvátsko
Aeroteh d.o.o.
Kukuljevićeva 32
HR - 10000 Zagreb
Tel.: + 385 1 301 53 12
Fax: + 385 1 301 53 13
[email protected]
Rakúsko
Simic Mess- Steuer- u.
Regeltechnik
Neubaugasse 13
A - 3435 Neusiedl
Tel.: +43 (664) 975 60 85
[email protected]
Slovinsko
Kovintrade d.d. Celje, PE
Ljubljana
Brnčičeva 45
SI - 1231 Ljubljana
Tel.: + 386 1 560 76 78
Fax: + 386 1 530 24 41
[email protected]
Holandsko
Building technology bv
Postbus 189
NL - 7390 AD, Twello
Tel.: +31 571 262728
Fax: +31 571 262628
[email protected]
Rumunsko
SC LSA Romania Building
Automation SRL
L.N.Tolstoi Nr. 13
Tg. Mures
Romania
Tel.: +36 1 288 0500
Fax: +36 1 288 0501
[email protected]
Taliansko
Automat
Stefano Perfetti
Via Vincenzo Monti, 26
IT - 20123 Milano
Tel.: +39 335 406 463
[email protected]
Malajzia
TECH-STORE Sdn. Bhd.
(805905-T)
11.23, Jalan 15/155B
Akad Esplanad, Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur
Tel: +603-8993 9319
Fax: +603-8993 9319
[email protected]
Švajčiarsko
GLT Engineering AG
Schützenstrasse 30
CH - 8245 Feuerthalen
Tel.: +41 52 647 41 00
Fax: +41 52 647 41 09
[email protected]
Download

PROFIL SPOLOČNOSTI - Domat Control System