Číslo 2 2010
»»Asco Numatics
»»ABB Entrelec
»»Datasensor
»»Microsonic
»»Mersen
»»Tecsis
»»Stego
»»PULS
»»Sunx
Časopis plný novinek
od specializovaných
výrobců komponent
pro automatizaci a
elektrotechniku:
»»Auer
Chytrý design nové řady svorek
ABB Entrelec
Obsah
Vážení obchodní přátelé,
druhým číslem letošního zpravodaje pokračujeme v komunikaci s našimi zákazníky a partnery, které průběžně informujeme o technických novinkách našich dodavatelů.
PISA - elektronická ochrana obvodů 24 VDC
str. 3
Nová řada svorek ABB Entrelec
str. 4 – 5
Drenážní prvek do rozváděčů DD 084
str. 5
Sledování hladiny prostřednictvím snímání tlaku
str. 6
Manometr s tlakovým spínačem
str. 6
Proporcionální regulátor průtoku
str. 7
Bezpečnostní světelné závory str. 8
Ve zpravodaji se nyní dočtete o nové řadě svorek ABB
Entrelec a o některých optických novinkách firmy SUNX/
Panasonic. Zajímavá je také informace o změně názvu známého výrobce pojistek, jištění a spínačů, firmy Ferraz. Ta se
přejmenovala na Mersen poté, co úspěšně provedla akvizici
firmy M.SCHNEIDER.
Ultrazvukové senzory Pico+ s analogovým výstupem str. 9
Ekonomické oživení v tomto roce opět zvyšuje poptávku
po kvalitních komponentech, které šetří čas při instalaci
a zabezpečují bezporuchový provoz. Příkladem může být
elektronická ochrana PISA od německé firmy PULS, kterou
OEM Automatic již delší dobu zastupuje především v oblasti
spínaných napájecích zdrojů.
Zesilovač k optickým vláknům FX-500
str. 9
Ultrakompaktní laserový senzor EX-L200
str. 9
Nové teplotní regulátory série TC4
str. 10
Akustická signalizační zařízení firmy Auer
str. 11
Přejmenování firmy Ferraz na Mersen
str. 11
Rozšířením sortimentu o italského výrobce světelných
bezpečnostních závor Datalogic v oblasti bezpečnosti
pracovních strojů máme možnost nabídnout komplexní
řešení výrobcům strojů a zařízení. Stáváme se zajímavými
technickými partnery pro naše zákazníky, jak z hlediska
elektroinstalace a řízení, tak i v oblasti bezpečnosti a jejího
návrhu.
Určitě jste již zaznamenali i aktivity nové divize Tlaku
a průtoku, kterou jsme otevřeli zhruba před rokem. Z této
oblasti Vám přinášíme články věnované komponentům pro
snímání tlaku a regulaci průtoku od firem Tecsis a ASCO
Numatics.
Za velmi zajímavou novinku osobně považuji sérii TC4 teplotních regulátorů od korejského výrobce Autonics, která
představuje řadu s PID regulací a nabízí ultraekonomické
řešení jednosmyčkové teplotní regulace za bezkonkurenční
zaváděcí cenu 1400 Kč bez DPH. Neváhejte kontaktovat příslušného obchodního zástupce pro získání vzorku
a dalších informací.
Jsem přesvědčen, že i toto číslo pro Vás bude velmi
užitečným a vítaným zdrojem nových informací. Budu se
na Vás těšit v dalším listopadovém vydání. Do té doby Vám
přeji hodně pracovních a osobních úspěchů.
S úctou,
Kdo je OEM Automatic?
Specialisté na komponenty pro průmyslovou automatizaci a elektrotechniku
Ing. Jan Drlík
ředitel společnosti
OEM Automatic Česká a Slovenská republika patří do mezinárodní skupiny OEM Automatic,
jejíž mateřská společnost sídlí ve švédském Tranås. OEM International je registrován na
švédské burze a celé skupině OEM Automatic poskytuje silné zázemí a finanční stabilitu.
Pečlivě si vybíráme přední, specializované výrobce a dodavatele, kterým zajišťujeme
marketingovou a obchodní podporu. Působíme na českém a slovenském trhu, kde se
zaměřujeme na prodej komponent v oblasti průmyslové automatizace a elektrotechniky,
především strojů, zařízení, rozváděčů a výrobních technologií.
OEM Automatic, spol. s r.o.
Baarova 3a
140 00 Praha 4, Česká republika
Tel: +420 241 484 940
Fax: +420 241 484 941
internet [email protected]
www.oem-automatic.cz
název
adresa a telefony
OEM Automatic, s.r.o.
Tamaškovičova 17
917 01 Trnava, Slovenská republika
Fax: +421 335 331 567
internet [email protected]
www.oem.sk
název
adresa a telefony
Zákazníkům podnikajícím v oblasti průmyslové automatizace a výrobních technologií
nabízíme prodej velké řady výrobků a komponent včetně technické konzultace ohledně
nejrůznějších aplikací. Vzhledem k centrálnímu skladu, který se nachází v Praze, zajišťujeme
i rychlé logistické služby.
PISA - elektronická
ochrana obvodů
a
Novink
Firma PULS vyvinula zajímavý výrobek, jehož název PISA je zkratkou slov Protects (chrání), Interrupts (přerušuje), Secures (jistí)
a Assists (pomáhá). Jde o plně elektronické ochranné zařízení, které hlídá proud ve čtyřech větvích rozvodu 24 VDC. Jeho překročení
vede k velmi rychlému odpojení všech hlídaných větví MOSFETem.
Zařízení předpokládá rozdělení všech zátěží zdroje na kritické (prioritní) – ty jsou zapojené mimo tento hlídač – a ostatní („silové“), které případně
hlídač odepne všechny najednou. Pokud je hlídaných větví (kanálů) více než 4, je možné použít více hlídačů a propojit je za účelem jejich
synchronizace. Hlídač vlastně pracuje tím způsobem, aby v případě zvýšeného příkonu „silových“ zátěží podělil výkon zdroje tak, aby nekleslo
napětí na vstupu hlídače (zhruba odpovídající výstupnímu napětí napájecího zdroje) pod 21 V a nebyly tak podpětím ohroženy kritické (prioritní)
zátěže. V momentě, kdy je celkový příkon „silových“ zátěží již tak velký, že by podpětí hrozilo, odpojuje je všechny. Stejně tak je odpojuje
při překročení úrovně hlídaného proudu v jednotlivých kanálech. Hodnota napětí, kterou hlídač sleduje (ideálně zmíněných 21 V), se může
u jednotlivých výrobků nepatrně lišit, takže bez synchronizace by mohlo dojít i k situaci, kdy první vypne hlídač, jehož zátěž přetížení
nezpůsobila (tento hlídač měl nejnižší úroveň hlídaného napětí z těch, které byly připojené ke společnému zdroji). Stejně tak je potřeba pečlivěji
kalkulovat napěťové ztráty v přívodních kabelech ke hlídači, aby se hodnota vstupního napětí hlídače neblížila úrovni, na které hlídač již odpíná.
Hlídače PISA se zatím vyrábí s několika kombinacemi hodnot hlídaného proudu, jde o 4x 1/ 2/ 3/ 4/ 6/ 10 A, 2x 3 A + 2x 6 A a nakonec
2x 6 A + 2x 10 A (viz obr. hlídač PISA). Ve střednědobém horizontu budou k dispozici i verze s nastavitelnou hodnotou proudu v rozmezí
1 – 4 A a 4 – 12 A. Samozřejmostí je signalizace chyby pomocí LED-diod, externí ovládání (zapnutí / vypnutí / reset), výstupní
pomocný kontakt (výstup OK). Hlídač je velice malý, jeho velikost odpovídá zdrojům řady ML30; jako všechny zdroje firmy PULS
má velice malé výkonové ztráty a bez přehánění velice elegantní design. Užitečná je přítomnost druhé svorky společného mínus.
hlídač PISA
Problematika jistících prvků a porovnání jednotlivých druhů zařízení překračuje
prostorové možnosti tohoto článku. Naše společnost již vydala více materiálů,
které vám na vyžádání můžeme poskytnout. Alespoň připomeňme, že ve
Zpravodaji číslo 2/2008 jsme představili nastavitelnou elektronickou ochranu
LOCC-Box od firmy Lütze, která je oproti Pise koncipována odlišně: jeden
modul sleduje stav jen jedné větve rozvodu (není tedy čtyřkanálový a při
přetížení či zkratu tudíž neodpíná jinou než postiženou větev rozvodu), hodnota
proudu je volitelná v rozmezí 1 – 10 A po jednoampérových krocích, lze nastavit
druh ampér-sekundové charakteristiky (pomalá / středně rychlá / rychlá). Při
použití více kanálů lze jednotlivé LOCC-Boxy spojovat do bloku.
LOCC-Box (1 modul)
LOCC-Box (sestava 5 modulů)
Domnívám se, že si své spokojené uživatele dokáží najít obě zmíněná zařízení. Rozhodně uvítám Vaše postřehy ohledně užívání elektronických
jistících prvků!
INFO
­­­O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2
w w w. oem - a u t omat ic . C Z
3
Nabízíme novou řadu
svorek ABB Entrelec
Firma ABB Entrelec, jejímž jsme obchodním partnerem, přichází na trh s novou řadou šroubových
svorek. Vycházejí z osvědčené řady šroubových svorek, která se vyrábí již několik desítek let
a byla založena na použití mnoha revolučních technologií v oblasti šroubového připojení. O kvalitě
a spolehlivosti svědčí fakt, že se tyto svorky prodávají v miliónových produkcích dodnes ke
spokojenosti všech zákazníků.
Inovací prošel převážně design jednotlivých svorek. Firma ABB Entrelec využila svých zkušeností
a zkušeností zákazníků k tomu, aby vytvořila nový neotřelý patentovaný vzhled. Asymetrický a zaoblený
tvar zajistí pohodlné, bezpečné vyjmutí z krabičky a připevnění na DIN lištu. Svorky jsou opět dodávány
v krabičce spojené do bloku po 10 svorkách pro zjednodušení montáže svorek. Přichycení na DIN
lištu je mnohem pevnější, a to díky vylepšenému mechanickému zámku. Svorku lze jednoduše nasadit
a jednoduše pomocí šroubováku demontovat. Asymetrický tvar byl zvolen z důvodu eliminace chyb při
montáži, neboť snižuje riziko nechtěného zkratového propojení svorek umístěných vedle sebe.
Hlavní vylepšení spočívá v redukci šířky téměř všech svorek, a tím k celkové úspoře na DIN liště až o 20%
oproti předchozím typům svorek při zachování stejných technických parametrů. Lze tak mnohem lépe
zvládnout prostorové nároky mnohých elektrických zařízení a tím i napomoci ke snížení jejich pořizovacích
nákladů. Vstup svorky pro vodič byl rozšířen a uzpůsoben tak, aby bylo možno pohodlně vkládat vodiče
odizolované nebo s nalisovanými koncovkami při zachování předepsaného krytí svorky.
Ke svorkám se opět dodávají různé doplňky, mezi které patří koncové svěrky, krajní stěny, ochranné kryty,
oddělovače obvodů a zkratovací propojky. Právě tyto propojky prošly nejzásadnějšími změnami. Staré
šroubové propojky byly nahrazeny novými zasunovacími propojkami, které firma ABB Entrelec s úspěchem
používá u pružinových svorek již několik let. Stejně jako u pružinových svorek mají standardní svorky dvě
řady pro umístění propojky, což umožňuje propojení více svorek vedle sebe s různými potenciály. K tomu
přispívají propojky, které se dodávají ve velikostech až do 50 pólů s možností odstranění míst bez propojení
nebo zkrácení na potřebnou délku. Dalšími důležitými doplňky, kterými je nová řada opět vybavena, jsou
testovací nástroje. Každá svorka je totiž opatřena několika testovacími body pro jednoduchou a rychlou
kontrolu obvodů.
INFO
4
O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2
w w w. oem - a u t omat ic . C Z
Zásadní úpravou prošly oblasti popisů svorek. Tyto oblasti byly zvětšeny a jsou umístěny tak, aby byly viditelné ze všech hlavních směrů. Celá
koncepce vycházela z poskytnutí uživateli více možností popisů svorek. Prvním typem je dobře známý a nejvíce rozšířený popis pomocí plotru
na popisné štítky. Druhou možností je použití držáku na popisky pro označování vodičů. Třetí typ popisu je popis na samolepící štítky, který
lze vytisknout na jakékoliv laserové tiskárně, a to za pomoci speciálního programu. Z důvodu ochrany lze ještě tento popis překrýt průhledným
krytem. Dalšími alternativami popisu je použití ručního štítkovače pro blokový popis svorek nebo jednoduchý a rychlý popis značkovací tužkou
přímo na svorku. Výhoda tohoto popisu spočívá v možnosti následného překrytí ostatními druhy popisů. Při koncipování nové řady byl také kladen
důraz na redukci rozsahu celkového počtu položek nové řady a to ve snaze o lepší přehlednost, a co nejmenší skladovou zátěž. Proto se svorky
dodávají pouze ve standardních provedeních pro vodiče o průřezech od 0,2 mm2 do 95 mm2. Řada je rozšířena o patrové, pojistkové, odpojovací
a komponentní svorky. Zredukovány byly také doplňky pouze na ty nejnutnější a nejpoužívanější.
Celá série SNK splňuje všechny příslušné požadavky včetně schválení pro ATEX, UL, UL94 V0, Gost, CSA nebo RoHS. Dodržování normy
UL94 V0 umožňuje použití přímo v železničních a dopravních systémech. Nová řada doplňuje stávající řadu svorek série 5000 a tím rozšiřuje
i zjednodušuje možnosti používání svorkovnic v průmyslových aplikacích.
Drenážní prvek
do rozváděčů
a
Novink
Drenáž kondenzátu a kompenzátor tlaku pro rozvaděče STEGO DD 084 je unikátní zařízení, které řeší odvod zkondenzované vody
ze skříně a vyrovnávaní tlaků zároveň.
V elektrotechnické praxi nejsou výjimkou situace, kdy se na dně zpravidla venku umístěných rozvaděčů shromažďuje při změně teploty kondenzát.
Pokud skříň není vybavena systémem prevence vzniku kondenzace, skutečně k tomu velmi často dochází, například při náhlé změně počasí,
bouřce, přechodu fronty nebo při střídání dne a noci. Množství kondenzátu může být značné a vyvstává tak problém, jak jej bezpečně ze skříně odstranit. V případě skříní s vysokým IP je problém
o to komplikovanější. STEGO přináší unikátní řešení – drenáž kondenzátu DD 084. Stačí ji umístit na nejnižší místo ve skříni a problém je vyřešen.
DD 084 totiž dokáže vodu ze skříně nejen bezpečně odvést, ale zároveň nedovolí, aby se tlaková voda a prach z vnějšího prostředí dostaly
do skříně a to bez narušení IP. Drenáž kondenzátu DD 084 je totiž řešena pro IP 66/67 a dokonce IP 69K. Zvláštním bonusem použití drenáže
DD 084 je, že zároveň řeší problém se změnami tlaku vlivem teplot uvnitř skříně a plní tak i funkci kompenzátoru tlaku. DD 084 uvolní přetlak
ve skříni a v případě podtlaku nedovolí, aby do skříně vnikl prach, voda ani vnější vzdušná vlhkost. Drenáž DD 084 perfektně zajistí odvod kondenzátu ze skříní se stěnami o tloušťce od 0,5 mm do 5,5 mm. Je schopna odvádět 200 ml kondenzátu
za hodinu při výšce vodního sloupce 5 mm a při rozdílu tlaku min. 70 mbar zajistí výměnu 1200 l vzduchu za hodinu. DD 084 má rozměry ø 60
x 49,5 mm a je odolný proti působení počasí i UV záření. INFO
­­­O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2
w w w. oem - a u t omat ic . C Z
5
Společnost Tecsis je na trhu již více než 80 let. Jedná se o inovativní
německou společnost vyrábějící přístroje pro měření a snímání síly, tlaku
i teploty. Z celkového počtu zaměstnanců se 12% věnuje rozvoji
a rozšiřování nabídky. V současné době mají k dispozici více než 10 000
produktů od standardních až po zákaznická řešení nejvyšší kvality.
Sledování hladiny prostřednictvím snímání tlaku
Hydrostatický tlak lze využít pro sledování hladiny tekutin uskladněných v nádržích a to pomocí měření hydrostatického tlaku, kterým kapalina
působí na dno nádoby. Tecsis nabízí různé snímače vhodné pro aplikace, kde standardní mechanický hladinoměr nebo jiné snímače hladiny
nejsou vhodné. To může být z různých důvodů: korozivní médium (kyseliny), vysoké teploty v potravinářských procesech, ultračisté prostředí
(farmacie). Kombinací snímače a navařeného adaptéru se snímací plochou opatřenou FKM těsnícím kroužkem se možnost průniku nečistot
minimalizuje.
Model P3251 má integrovány 2 potenciometry pro nastavení nulového
bodu a měřeného rozsahu pro přizpůsobení se specifickým hodnotám
měrné hmotnosti a viskozity kapalin.
Technické údaje:
• Teplota kapaliny -30°C až +100°C
• (+150°C s itegrovanými chladícími lamelami)
• Tlakový rozsah 0,01 až 600bar
• Výstupní signál 4-20mA, 0-5V nebo 0-10V
• Smáčené díly 1.4571 nerez. ocel , FKM
Hydrostatický tlak
[m]
Manometr s tlakovým spínačem
Manometry se signalizačním kontaktem od firmy Tecsis umožnují jednoduchou on-off funkci pro kontrolu systémů v procesních a ostatních
průmyslových aplikacích. Použitý mechanismus na principu Bourdonovy trubice je zvlášť vhodný pro monitorování plynových systémů.
Nastavování je velice jednoduché. Nástrčným klíčem, který je umístěn
v držáku na elektrickém konektoru, se nastaví na stupnici požadovaná
hodnota. Ve chvíli, kdy ručička manometru dosáhne nastavené hodnoty,
dochází k sepnutí (nebo rozepnutí) vestavěného spínače a tím lze měnit
sekvenci procesu nebo stroje.
Technické údaje:
• 100 mm průměr stupnice pro snadnou čitelnost
• Olejová náplň pro utlumení hydraulických impulsů a mechnických vibrací
• Až 4 spínací body
• Varianty mžikového nebo induktivního kontaktu
• Rozsah od 1 do 1600bar
INFO
• Vhodný pro instalaci na oddělovací membrány
6
O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2
w w w. oem - a u t omat ic . C Z
Nový proporcionální
a
Novink
regulátor průtoku
Nejnovější výrobek v oblasti proporcionálních regulátorů průtoku od firmy ASCO/JOUCOMATIC se jmenuje E290 PD - POZICIONER D.
E290 PD - POSITIONER D doplňuje existující řady analogových proporcionálních regulátorů
POSIFLOW a SERVOTRONIC o novou variantu s digitálním regulátorem. Tento nový proporcionální regulátor průtoku s digitálním řízením je možné konfigurovat s použitím PC programu, který
optimalizuje nastavované parametry regulace a její přesnost. Vyznačuje se spolehlivostí a výbornými
dynamickými vlastnostmi.
Původní klasické regulátory POSIFLOW a SERVOTRONIC s vestavěným analogovým regulátorem
se snadno adaptují na standardní řídící požadavky. Stále častěji se ale setkáváme s aplikacemi ve
kterých je odvození a nastavení správných parametrů regulátoru velmi komplikované. Pro takové
situace je digitalizace regulátoru ideálním řešením.
Nový E290 PD - POSITIONER D lze propojit s počítačem kabelem přes rozhraní RS232 přímo v technologickém provozu. Obousměrná
komunikace dovoluje programovat parametry regulátoru ventilu a zároveň vizualizovat odezvu výstupního tlaku. S pomocí dodávaného softwaru
Asco Pos Com, je možné adaptovat regulátor na řízenou technologii a optimalizovat chování regulované soustavy. V tomto programu je možné
simulovat skokové změny a na základě odezvy regulované soustavy stanovit optimální parametry. Proměnné parametry jsou okamžitě zapisovány
zobrazovacím softwarem. Jakmile jednou získáme optimální nastavení parametrů je možno tyto hodnoty uložit do souboru přiřazeného danému
projektu, případně je možné využít nastavení pro další sériovou výrobu (při objednávání dalších regulátorů pro stejnou technologii) nebo následný servis a údržbu.
Technické údaje:
Popis
Údaje
Médium:
plyny, kapaliny, pára (max. 184°C), ostatní média kompatibilní s použitými materiály
Materiál těla ventilu:
bronz, nebo nerezová ocel AISI 316L
Materiál vnitřních částí ventilu:
nerezová ocel, nebo AISI316L
Pracovní diferenční tlak:
0 – 16 bar – vyhledejte max. diferenční tlak pro zvolenou světlost ventilu
Minimální pilotní tlak:
4 bar pro 2/2 ventil, 5 bar pro 3/2 ventil
Maximální pilotní tlak:
8 bar
Pilotní médium:
filtrovaný (50mikronů) vzduch, nebo inertní plyn, doporučeno nemazaný
Světlost DN (mm):
15 (G1/2“), 20 (G3/4), 25 (G1“), 32 (1 ¼“), 40 (1 ½“), 50 (2“), 65 (2 ½“)
Způsob připojení:
závit, příruba, navařovací tělo, CLAMP – rychloupínací spona
Průtok:
4,6 - 1233 Nl/ min
Max viskozita média:
600cSt
Teplota okolí:
0 – 50°C
Elektrické krytí:
IP66
Řídící signál:
0-10 V DC, 4-20 mA
Napájení elektronické části:
24 VDC +/- 10%
Příkon elektronické části:
max. 8 W
Hystereze:
< 2%
Přesnost:
< 2%
Opakovatelnost:
< 1%
Připojení elektronické části:
svorkovnice + kabelová vývodka, kabel 5 - 10 mm, nebo integrovaný
konektor M12
Typ elektronické části:
jednoduchá smyčka (single loop) – otevřená, nebo uzavřená, dvojitá
smyčka (double loop) – uzavřená (elektronickou část lze přímo připojit k externímu senzoru) LED indikace stavu elektronické části. Možnost
manuálního ovládání ventilu prostřednictvím elektronické části.
INFO
­­­O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2
w w w. oem - a u t omat ic . C Z
7
3
Bezpečnostní světelné
závory Datasensor Novinka
V minulém čísle zpravodaje jsme uvedli výrobní řady bezpečnostních světelných závor Datasensor. Jelikož neustále probíhá vývoj
nových produktů, představíme Vám nyní čerstvé novinky a některé příslušenství.
Jednopaprskové závory řady S300 jsou
robustní konstrukce s vynikajícím výkonem
a odolností i ve zhoršených podmínkách. Dosah
pro typ 2 je 50 m a pro typ 4 je 40 m.
K připojení slouží 4 pólový konektor M12.
Modely s vyhřívaným předním sklem zabraňují
kondenzaci vody při náhlých změnách teploty.
Nová řada bezpečnostních závor SG Body
pro ochranu těla a kontrolu přístupu je schopna
rychle a efektivně řešit aplikace především
v automobilovém průmyslu, při balení
a manipulaci s materiálem. Řada SG Body
dokonale spojuje extrémní výkon a SAFEasy™
bezpečnostní koncept.
SG Body BIG typu 2 a typu 4 jsou vyrobeny
z těžkých profilů pro vysokou odolnost, extrémní
výkon a spolehlivost. Dosah těchto závor je 60 m
ve 2,3 i 4 paprskovém provedení.
SG Body COMPACT jsou závory typu 2
i typu 4, které jsou vyrobené z kompaktního
profilu pro aplikace vyžadující malé rozměry
a snadné použití. Dosah závor je 50 m ve 2,3
i 4 paprskovém provedení.
Všechny série SG Body obsahují elektroniku
zajišťující bezpečnostní funkce, které se nastavují
DIP spínači a řídícími vstupy. U těchto závor se
výrazně snižují celkové náklady díky snadné
instalaci i začleněným bezpečnostním funkcím
EDM a muting, volbě restartu manuálně nebo
automaticky a antiinterferenčnímu kódování
závory.
Příslušenství:
Relé CS-ME
• 3 NO výstupy
• 1 NC signální/EDM výstup
• 2 vstupy z bezpečnostní světelné závory
• Při použití s bezpečnostními závorami
s funkcí EDM lze dosáhnout bezpečnostní
kategorie 2 nebo 4.
• Cenově výhodné řešení
• LED indikace stavu
Ochranná trubice SG-IP69K
Slouží k ochraně závor SG2, SG4 a SG
BODY COMPACT. Díky akrylovému tělu
a goretexovým membránám zvyšuje ochranu IP
z 65 na 67, 68 a 69K a zároveň zabraňuje
vnitřnímu zamlžení.
Ochranný instalační sloupek
Je tvořen hliníkovým sloupkem SE-PS, vhodným
k upevnění závor sérií SE, SG2, SG4, SE BODY,
SG BODY i SG-DM a dále ocelovou základnou
s třemi pružinami SG-SB.
Ochranné sklo SG-LS lze připojit k závorám typu
SG a SE a je vhodné k účinné ochraně před
prachem, třískami a žhavými kapky, vznikajícími
při opracování materiálu.
Na všechny výrobky dává firma Datasensor záruku 3 roky.
Katalog
bezpečnostních
světelných závor
Datasensor naleznete
na naší webové stránce
www.oem-automatic.
cz v sekci výrobky/
bezpečnostní prvky.
INFO
8
O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2
w w w. oem - a u t omat ic . C Z
Ultrazvukové
senzory Pico+
Více informací o soutěži
společnosti Microsonic
naleznete na webových
stránkách OEM Automatic.
Před rokem uvedla firma Microsonic na trh senzory Pico+ s komunikací IO-link, která nahrazuje senzory s analogovým výstupem.
Jelikož je stále poptávka po klasických senzorech s analogovým výstupem, jsou nyní dostupné i verze s výstupem 4 – 20 mA
nebo 0 – 10 V.
Technické údaje:
• Rozlišení 0,2 mm
• M18 tělo s přímým i bočním snímáním
• Jmenovité dosahy 250, 350 a 1000 mm
• Nastavení přes LinkControll, Teach-in
Zesilovač k optickým vláknům s výjimečnými vlastnostmi FX-500
Zesilovač FX-500 od firmy SUNX má výjimečné vlastnosti. Byla snížena odchylka intenzit světla mezi zesilovači a nyní nabízí
až 4 x větší stabilitu než předchozí modely. Na přehledném duálním displeji se Vám zobrazují měřené a nastavené hodnoty.
Technické údaje:
• Mnoho diagnostických funkcí (automatické
změny prahové hodnoty, diagnostický výstup…)
• V HYPR módu dosah 5,6 x větší než FX-301
• Velmi rychlá detekce – odezva až 25 µs
• 3 režimy hystereze
• Logické funkce 2 výstupů nebo výstupu a
vstupu: AND, OR, XOR
• 5 typů časovačů
• Verze s analogovým výstupem
• Funkce pro potlačení interferencí
• Funkce kopírování nastavení
Předchozí model
Ultrakompaktní laserový senzor EX-L200
EX-L200 je ultrakompaktní laserový senzor se zabudovaným zesilovačem, který se se svými rozměry a parametry řadí mezi světovou
špičku. Difuzní typ disponuje dosahem 300 mm při průměru paprsku pouze 1 mm, kterým je schopen detekovat i předměty o průměru
0,01 mm.
Technické údaje:
• Pouzdro o rozměrech š/v/h 8,2/23,4/12 mm
• Difuzní typ s dosahem 300 mm a rozlišením
0,01 mm
• Tranzitní typ s dosahem 1 nebo 3 m a rozlišením
0,3 mm
• Opakovatelnost 0,02 mm
• Laserová třída 1
• Ochrana IP67 zaručuje odolnost proti prachu i vodě
INFO
­­­O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2
w w w. oem - a u t omat ic . C Z
9
Nové teplotní regulátory
série TC4
Dig
it
kv ální
al i
za
ta
c
an
e
al o n u
go
vé
!
Synchronní spínání, při průchodu napětí nulou, je výhodné především
pro odporové zátěže, kde například u žárovky může postupný nárůst
napětí značně prodloužit její životnost. Asynchronní spínání nastává
v libovolném okamžiku periody a je doporučeno v případě induktivní
zátěže (např. cívky průmyslových relé nebo transformátorů).
Ekonomická série TC4 nemá analogové vstupy, výstupy a není
dostupný ani žádný druh komunikace s vyšším systémem. Nicméně
podpora nejběžnějších termočlánků (typ J a K) a odporového
snímače Pt100 je samozřejmostí a k dispozici jsou i dva pomocné
reléové alarmní výstupy.
Čitelnost aktuální teploty na velkém displeji z vysoce svítivých LED
je lepší než u předchozích modelů a absence zobrazení požadované
teploty je nahrazena indikátorem odchylky (červená šipka nahoru /
dolů).
Poslední novinkou ze sortimentu firmy Autonics jsou ekonomické
teplotní regulátory série TC4 za rozumnou cenu.
Regulátory i přes svou cenu, která se blíží analogovým přístrojům,
nabízí všechny nezbytné funkce pro kvalitní řízení procesu a navíc
se mohou pochlubit vylepšeným PID algoritmem s krátkou vzorkovací (měřící) periodou 100 ms.
Série TC4 prošla významnou změnou i pokud jde o konstrukci –
hloubka se oproti předchozím sériím teplotních regulátorů Autonics
zmenšila přibližně o 30 % (z původních 90 mm na 60 mm). Teplotní regulátory série TC4 splňují všechny direktivy EU a jsou
označeny logem CE.
Významným rysem přístrojů je kombinovaný, programově volitelný typ výstupu – elektromechanické nebo polovodičové (SSR) relé.
Odpadá tedy potřeba pořizovat různé verze přístroje pro odlišné
aplikace.
Teplotní regulátory série TC4 mají stejně jako již zavedené řady regulátorů TZ4
a TZN4 možnost volby PID nebo dvoupolohového ON/OFF algoritmu.
Série TC4 však nově umožňuje nastavit
i způsob řízení výstupu SSR. K dispozici
je standardní spínání výstupu dle nastaveného parametru délka cyklu v menu přístroje (0,5 - 120s), tak jak je to běžné i pro
elektromechanické relé. Navíc však lze
lépe využít kladů polovodičového relé
a spínat zátěž synchronně (zero crossing)
nebo asynchronně (random-fire).
Standard
(ON/OFF)
ON
Kontrola cyklu
(při použití SSR
se synchronním
nebo asynchronním spínáním.
OFF
50 cyklů
50% (2 cykly ON, 2 cykly OFF)
ON
OFF
50 cyklů
80% (4 cykly ON, 1 cykl OFF)
Kontrola fáze
(při použití SSR
s asynchronním
spínáním).
40%
70%
Pozor!
Do 30. 12. 2010 bude teplotní regulátor TC4S-14R (velikost 48x48 mm, napájení 100 – 240Vst, hlavní výstup relé + SSR,
1 pomocný alarmní výstup) nabízen za zaváděcí cenu 1400 Kč bez DPH!
INFO
10
O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2
w w w. oem - a u t omat ic . C Z
Akustická signalizační
zařízení firmy Auer
Sortiment firmy Auer se rozšířil o další
zajímavé modely akustických, optických
i kombinovaných signalizačních zařízení.
ES1
Veškerá zařízení s přijatelným poměrem cena/výkon/velikost dosud umožňovala jen volbu mezi
souvislým a přerušovaným tónem, případně korekci hlasitosti.
Vícetónové sirény byly dosud poměrně nákladnou
či z hlediska montáže specifickou záležitostí – buď
se jednalo o moduly v rámci signalizačního sloupu
(např. typ STE), poměrně masivní sirény (např. typ EHS), či specifické generátory s velkými vnějšími
rozměry (např. typ HTV).
Nyní můžeme představit sirénu typu ES1, která se
pro aplikace vyžadující výběr z více druhů zvuku
zdá být ideálním řešením: je velice subtilní (Ø 93
mm), lehká (250 g), disponuje 32 druhy zvuku, má
malý vstupní proud (verze na 24 VDC 9 – 36 mA),
vysoké krytí (IP65) a potěší vás příznivou cenou.
Při výběru odpovídajícího druhu výstražného zvuku
či sirény obecně je samozřejmě nutné brát v potaz
frekvenci a hlasitost okolního hluku.
Díky dostatečně široké nabídce firmy Auer se kromě
sirén typu ES nabízí hned několik dalších typů zvuko-
KLH
vých zařízení:
•
STE
•
•
EHS
HTV
Typické membránové horny, produkující tóny
nižších frekvencí (např. typ KLH)
Piezosirény, naopak produkující tóny
s frekvencí okolo 3,5 kHz, díky své konstrukci
s krytím IP65 (např. typ ESG/ESM)
Výkonné zvonky, které bych doporučil
všude tam, kde buď selhala výše uvedená
zařízení, či kde je potřeba další signalizaci
výrazně odlišit od stávající, realizované
opět
výše
uvedenými
zařízeními
(typ UWS/FWS)
ESG/ESM
UWS/FWS
Všechna ostatní zařízení v nabídce de facto principielně vychází z těchto
čtyř typů, v případě zájmu Vám rádi poskytneme více informací včetně
technické pomoci při výběru vhodného ať zvukového, optického či
kombinovaného signalizačního zařízení.
INFO
V první polovině letošního roku došlo hned ke dvěma zásadním změnám u našeho největšího dodavatele pojistek Ferraz Shawmut.
Nejprve došlo k zakoupení rakouského výrobce pojistek a pojistkových odpínačů DIN standardu, firmy M.Schneider, který je na vedoucím místě v německy mluvících zemích s obratem 20 mil. € ročně.
Druhou velikou událostí je přejmenování Carbon Lorraine Gruope do níž patří i Ferraz Shawmut na společný název MERSEN
(Matériaux, Electrique, Recherche, Services, ENergie). Zaniká jak jméno skupiny Carbon Lorraine, tak jméno výrobce pojistek
Ferraz Shawmut. Nyní již vystupují pod společným jménem MERSEN.
INFO
­­­O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2
w w w. oem - a u t omat ic . C Z
11
Více informací o naší společnosti, produktech a technické podpoře
naleznete na našich webových stránkách.
OEM Automatic, spol. s r.o.
OEM Automatic, s.r.o.
Baarova 3a
140 00, Praha 4, Česká republika
Tel: +420 241 484 940
Fax: +420 241 484 941
[email protected]
www.oem-automatic.cz
Tamaškovičova 17
917 01 Trnava, Slovenská republika
Fax: +421 335 331 567
[email protected]
www.oem.sk
V případě Vašeho zájmu o katalogy nás neváhejte kontaktovat.
Rádi Vám je zašleme zdarma.
Katalog komponentů
pro elektrické stroje
Oblast Vašeho zájmu:
Katalog komponentů pro elektrické rozváděče
Oblast Vašeho zájmu:
Tlak, průtok a pneumatikay
Oblast Vašeho zájmu:
Vzduchové a nožní pedály
Oblast Vašeho zájmu:
Elektronická počítadla
Řadové svorky a držáky
plošných spojů
Solenoidové ventily
Ergonomické nožní pedály
Fotoelektrické snímače
Časová relé
Tlakem ovládané ventily
Kompaktní nožní pedály
Indukční snímače
Kontrolní relé
Pneumatické válce
Robustní nožní pedály
Kapacitní snímače
Automatizační moduly
Šoupátkové a talířové ventily
Pneumatická tlačítka pro vzduchové spínače
Inkrementální snímače
Napájecí zdroje
Proporcionální pneumatické
tlakové ventily
Tlačítka vzduchových spínačů
Výstražná zařízení
Ovládací hlavice, přepínače a vypínače
Jednotky na úpravu vzduchu
Vzduchové spínače s vysokou
citlivostí
Statická relé
Pomocná relé
Solenoidové pilotní ventily
Kompaktní vzduchové spínače
Bezpečnostní relé a koncové spínače
Průmyslové spínací a ochranné systémy
Ultrazvukové snímače
Pojistky a pojistkové držáky
Koncové spínače
Produkty pro řízení teploty a vlhkosti
Regulátory teploty
Převodníky signálů a oddělovací relé
Nedostal jsem váš Zpravodaj. Mám zájem o bezplatné a pravidelné
zasílání Zpravodaje od příštího čísla na níže uvedenou adresu.
Prosím vyplňte a zašlete faxem: (+420) 241 484 941 Česká republika
(+421) 335 331 567 Slovenská republika
Název firmy
Kontaktní jméno
Funkce
PSČ
Země
Telefon
Fax
E-mail
"
Adresa
Download

Chytrý design nové řady svorek ABB Entrelec