VENTILY
3/2
Serie
E390
2
NC
tlakem ovládané,
bronzové tělo,
závitové připojení, 1/2¨ až 2¨
1
3
2
1
3
NO
VLASTNOSTI
•
•
•
•
Dálkově ovládané ventily s uzavíracím diskem pro průmyslová média.
Ventily mají úpravu proti tlakovým rázům v potrubí (anti - water hammer, vstup média pod disk).
Možnost ovládání vakua, až do hodnoty 10-2 mbar.
Široký rozsah operátorů (pistonového typu), průměrů 32 - 50 - 63 - 90 -125 mm, otočných
o 360°, pro maximální diferenční tlak při minimálních pilotních tlacích.
• Vysoká výkonnost - bezúdržbový mechanismus těsnění ucpávky hřídele (táhla).
• Ventily odpovídají kategorii 1 (DN > 25), nebo bodu 3.3 (DN ≤ 25) normy PED 97/23/
EC(Pressure Equipment Directive 97/23/EC).
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Diferenční tlak
Maximální přípustný tlak
Okolní teplota operátoru
Maximální viskozita
Pilotní médium Max. pilotní tlak
Min. pilotní tlak
Teplota pilotního média
Reakční čas
viz. tabulka «SPECIFIKACE» [1 bar =100 kPa]
16 bar
-10°C až +60°C
600 cSt (mm2/s)
vzduch, nebo voda (filtrováno)(1)
10 bar
viz. tabulka «SPECIFIKACE» a další strany
-10°C až +60°C
Viz. strana V402-7
médium ()
vzduch a plyny skupiny 1 & 2
voda, olej, kapaliny skupiny 1 & 2 a pára
teplotní rozsah
materiál těsnění disku ()
- 10°C až + 184°C
PTFE
MATERIÁLY PŘÍCHÁZEJÍCÍ DO KONTAKTU S MÉDIEM
PILOTNÍ
VSTUP
() Ověřte si kompatibilitu média s materiály ventilu přicházejícími do styku s médiem.
Tělo ventilu
Bronz
Víko těla
Mosaz
Hřídel (táhlo)
Nerezová ocel
Disk
Nerezová ocel
Těsnění ucpávky
PTFE chevrons
Těsnění pistonu
FPM
Těsnění disku
PTFE
Těsnění těla ventilu
PTFE
PILOTNÍ
VSTUP
DALŠÍ MATERIÁLY
Operátor
Pro operátory 50 a 63 mm: Jestliže je teplota média ve ventilu větší než 100°C, je zakázáno používat vodu jako
pilotní médium.
(1)
3
NC funkce
VSTUP MÉDIA
SPECIFIKACE
připojení
(ISO 6708)
připojovací
závit
DN
V703-00083CZ-2010/R01
ASCO/JOUCOMATIC si vyhrazuje právo měnit design a technické parametry výrobků bez předchozího upozornění.
(G*)
průtokový
koeficient
Kv
pilotní
tlak
(bar)
provozní diferenční tlak (bar)
2 1
3 2
min.
(m3/h) (l/min) (m3/h) (l/min) min. max.
NC - V klidu zavřené, vstup pod disk
120
3
2
5
3
2
5
10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
200
3
10
0
2
10
0
5
10
0
3
10
0
2
5
3
2
5
3
2
5
3
2
5
3
2
5
3
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/2
15
6
100
4,5
75
3/4
20
9,6
160
7,2
1
25
16,2
270
12
1 1/4
32
24
400
18
300
1 1/2
40
42,9
715
31,8
530
2
50
52,8
880
39
650
2
1
PA plněný skelnými vlákny
Optický indikátor stavuPA 12, standardně montován na ventilech s operátory 63, 90 a125 mm
průměr
operátoru
vzduch
plyny
max.
voda, olej,
kapaliny
()
pára()
(≤184°C)
(mm)
16
4
16
11
3
10
16
5
11
2
4
6
12
2
6
1,5
2
16
16
10
4
8
3
2
16
10
4
2
6
2
1
10
5
2
16
4
16
11
3
10
16
5
11
2
4
6
12
2
6
1,5
2
16
16
10
4
8
3
2
16
10
4
2
6
2
1
10
5
2
10
4
10
10
3
10
10
5
10
2
4
6
10
2
6
1,5
2
10
10
10
4
8
3
2
10
10
4
2
6
2
1
10
5
2
63
63
63
63
63
63
90
63
90
63
90
63
90
63
90
63
90
125
125
125
63
90
90
90
125
125
125
63
90
90
90
125
125
125
()
2
1
3
NO funkce
VSTUP MÉDIA
katalogové číslo
E390B002
E390B001
E390B005
E390B004
E390B003
E390B010
E390B011
E390B008
E390B009
E390B006
E390B007
E390A016
E390A017
E390A014
E390A015
E390A012
E390A013
E390A642
E390A641
E390A640
E390A020
E390A021
E390A019
E390A018
E390A482
E390A481
E390A480
E390A024
E390A025
E390A023
E390A022
E390A485
E390A484
E390A483
Katalogové listy k dispozici na: www.asconumatics.eu
V703-1
F
VENTILY SERIE E390
SPECIFIKACE
připojení
(ISO 6708)
připojovací
závit
DN
(G*)
průtokový
koeficient
Kv
pilotní
tlak
(bar)
provozní diferenční tlak (bar)
2 1
3 2
min.
(m3/h) (l/min) (m3/h) (l/min) min. max.
NO - V klidu otevřené, vstup pod disk
1/2
3/4
15
20
6
9,6
100
160
4,5
7,2
75
120
1
25
16,2
270
12
200
1 1/4
32
24
400
18
300
1 1/2
40
42,9
715
31,8
530
2
50
52,8
880
39
650
II (✻)
II (✻)
II (✻)
III (✻)
II (✻)
III (✻)
IV (✻)
II (✻)
III (✻)
IV (✻)
II (✻)
III (✻)
IV (✻)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
vzduch
plyny
max.
voda, olej,
kapaliny
()
pára()
(≤184°C)
(mm)
16
16
16
16
16
16
16
11
16
16
7
13
16
16
16
16
16
16
16
16
11
16
16
7
13
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
63
63
63
90
63
90
125
63
90
125
63
90
125
()
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
katalogové číslo
průměr
operátoru
E390B026
E390B027
E390B028
E390B029
E390A030
E390A031
E390A643
E390A032
E390A033
E390A489
E390A034
E390A035
E390A490
(✻)Minimální pilotní tlak je závislý na diferenčním tlaku, viz. grafy na straně V402-7.
ÚPRAVY A PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz. strany V435/V436)
•
•
•
•
•
•
•
•
Mechanické, nebo indukční snímače polohy.
Zařízení pro omezení zdvihu otevření ventilu (stroke limiter for opening).
Montážní deska pro NAMUR pilotní ventil.
Možnost použití média plynný KYSLÍK O2, max. tlak do 15 bar, max. teplota do + 60°C, přípona N.
Možnost ovládání vakua, až do hodnoty 1,33 10-3 mbar, přípona VM.
3/2 verze pro míchání za dvou vstupů, nebo rozdělování jednoho vstupu.
Možnost dodání ventilů vhodných pro výbušné prostředí dle norny ATEX 94/9/EC.
Možnost dodání jiných připojovacích závitů, na dotaz.
INSTALACE
Ventily lze montovat v jakékoliv poloze, aniž by byla ovlivněna jejich funkce.
Kompatibilní s ASTM 1, 2 a 3 oils (American Society For Testing And Materials).
Standardní připojovací závit ventilu je : G* = G (ISO 228/1).
Návod na montáž a údržbu je součástí balení ventilu, případně lze zaslat.
NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:
číslo sady náhradních dílů
Ø 63-90-125 mm
C140021 (2)
C140022 (2)
C140023 (2)
C140024 (2)
C140025 (2)
C140026 (2)
DN
15
20
25
32
40
50
E
E
E
kód závitu
základní číslo
Kód přípony VM se vztahuje i na náhradní díly (viz. strana V435).
(2)
C140021
C140022
C140024
operátor 63, 90 a 125 mm
Vstup média:
pod disk, do portu 3
ØF
typ
průměr
operátoru
1
01
63 mm
02
90 mm
03
125 mm
C
360°
G
1
2
B
VSTUP MÉDIA
1 Operátor 125 mm, NO funkce
Katalogové listy k dispozici na: www.asconumatics.eu
V703-2
VM
kód přípony
základní číslo
1/8 (Ø63 mm)
1/4 (Ø90-125 mm)
ØA
kód přípony
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ:
ROZMĚRY (mm), HMOTNOSTI (kg)
TYP 01-02-03
Ø 158
Ø 156
390 B 002
390 B 011 SM2
390 A 030
D
3
ØA
B
C
D
ØF
G
hmotnost (3)
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
1
1 1/4
1 1/2
2
1 1/4
1 1/2
2
39
44
52
57
61
69
52
57
61
69
57
61
69
198
203
212
237
244
253
223,5
248
255
264
302
309
318
68
84
92
110
125
145
92
110
125
145
110
125
145
85
85
85
85
85
85
118
118
118
118
156
156
156
50,5
50,5
50,5
50,5
50,5
50,5
67
67
67
67
86
86
86
1,6
1,9
2,6
3,2
4,5
5,6
3,2
3,7
5,2
6,2
6,2
7,7
8,7
Hmotnost je bez pilotního ventilu. Připočítat 0,2 pro operátor 125 mm, NO funkce.
Pilotní ventily: viz. strany V439 (operátor 63 mm) / V443 (operátory 90 a 125 mm).
(3)
V703-00083CZ-2010/R01
ASCO/JOUCOMATIC si vyhrazuje právo měnit design a technické parametry výrobků bez předchozího upozornění.
•
•
•
•
Download

3/2, NC, NO, 1/2"