v_2_kapitola_18_2012_10_24_Capitolo 18 18.3.2013 12:41 Stránka 1
Strana 18-5
Strana 18-2
SONDY
• S jednou elektrodou
• Se třemi elektrodami.
HLADINOVÁ RELÉ
• Pro vodivé kapaliny
• Jedno-, dvou-, nebo vícenapěťové
• Funkce plnění nebo vyprazdňování
• Multifunkční hladinová relé
• Automatický reset
• Instalační provedení a provedení do patice.
RELÉ ZMĚNY PRIORITY
• 2 výstupy
• S jedním napájecím rozsahem nebo
vícenapěťové
• Instalační provedení a provedení do patice.
HLADINOVÁ RELÉ
Popis
LVM20
Instalační provedení
l(2M)
LVM25
l(1M)
LVM30
l(3M)
LVM40
l
l
l
5 detekčních elektrod
(MIN1, MAX1, MIN2, MAX2 a COM)
Nastavení citlivosti: 2.5...50kΩ
l
l(1M)
l
(8 pinů)
l
(11 pinů)
l
l
l
l
l
l
LVMP10
CSP2E
l(3M)
l
(11 pinů)
l
Nastavitelná citlivost (plný rozsah):
25-50-100-200 kΩ
l
Samostatně nastavitelná citlivost
elektrody MAX (detekce pěny)
l
l
l
l
l
l
l
l
Funkce vyprazdňování s Extra-MIN
a/nebo Extra-MAX alarmovým relé
l
Funkce plnění s Extra-MIN
a/nebo Extra-MAX alarmovým relé
l
Funkce vyprazdňování se změnou
priority čerpadel
l
Funkce plnění se změnou
priority čerpadel
l
Plnění nádrže a vyprazdňování studny
s alarmem
l
l
Volič funkcí:
5 různých funkcí
l
l
l
Změna priority čerpadel
Změna priority čerpadel
s funkcí „záložního motoru“
Strana
LVMP05
l
Pevně nastavená citlivost: 7...8kΩ
Volič funkcí:
vyprazdňování / plnění
LV2E
l
Nastavení citlivosti: 2.5...200kΩ
Funkce plnění a alarmy
LV1E
l
Nastavení citlivosti: 2.5...100kΩ
Funkce vyprazdňování a alarmy
RELÉ ZMĚNY PRIORITY
PRO 2 MOTORY
l(3M)
Provedení do patice
3 detekční elektrody
(MIN, MAX a COM)
Strana 18-6
l
18-2
18-3
18-4
18-6
l
v_2_kapitola_18_2012_10_24_Capitolo 18 18.3.2013 12:41 Stránka 2
18
HLADINOVÁ RELÉ
Regulace hladin elektricky vodivých
kapalin
Instalační provedení a provedení
do patice
Nastavitelná citlivost 2.5-200kΩ
Sondy s jednou a se třemi
elektrodami
Relé změny priority čerpadel.
Hladinová relé
Instalační provedení ...................................................................................................................................................................
Základní sady ............................................................................................................................................................................
Provedení do patice ...................................................................................................................................................................
Sondy, držák elektrod a elektrody ...............................................................................................................................................
KAP. - STR.
18
18
18
18
-
2
4
4
5
Relé změny priority
Instalační provedení ...................................................................................................................................................................
Provedení do patice ...................................................................................................................................................................
18 - 6
18 - 6
Příslušenství ............................................................................................................................................................ 18 - 7
Ř ÍZENÍ
A AUTOMATIZACE
Rozměry ................................................................................................................................................................... 18 - 8
Schémata zapojení .................................................................................................................................................. 18 - 9
Technické parametry .............................................................................................................................................. 18 - 12
v_2_kapitola_18_2012_10_24_Capitolo 18 18.3.2013 12:41 Stránka 3
Hladinová relé
Instalační provedení
Jednonapěťová (AC)
Objednací
kód
Napájecí
napětí
Výstupní
kontakt
[V] 50/60Hz
Balení
Hmotnost
ks
[kg]
Funkce vyprazdňování.
Automatický reset.
LVM20 A024
24VAC
1P (SPDT)
1
0.215
LVM20 A127
110-127VAC
1P (SPDT)
1
0.215
LVM20 A240
220-240VAC
1P (SPDT)
1
0.215
LVM20 A415
380-415VAC
1P (SPDT)
1
0.215
Provozní parametry
– Pro 3 snímací elektrody MIN, MAX a COM
– Nastavitelná citlivost 2.5-50kOhm
– Dvojitá izolace mezi napájením, elektrodami a obvodem
výstupního relé
– Pevné zpoždění signálu sondy: <1s
– Zelená LED dioda pro indikaci zapnutí
– Červená LED dioda pro indikaci stavu výstupního relé
– Instalační kryt (DIN 43880), 2 moduly
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně, při montáži v rozvodnici IP40);
IP20 (svorky).
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: UL - evidovány pro USA a Kanadu (soubor
E93601) jako „Auxiliary Devices - Level control relays“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 60255-5, ČSN/EN 61000-6-2
a ČSN/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n° 14.
LVM20...
Sondy, držák elektrod a elektrody:
Použijte typy: SN1/SCM/CGL/PS31/PS3S/ASTA nebo obdobné.
Viz.: strana 18-5.
Vícenapěťové (AC/DC)
Objednací
kód
Napájecí
napětí
Výstupní
kontakt
[V]
Balení
Hmotnost
ks
[kg]
1
0.095
Funkce vyprazdňování nebo plnění.
Automatický reset.
LVM25 240
24-240VAC/DC 1P (SPDT)
Provozní parametry
– Pro 3 snímací elektrody MIN, MAX a COM
– Nastavitelná citlivost 2.5-100kOhm
– Necitlivé na parazitní kapacitu vodičů
– Volič funkce vyprazdňování nebo plnění s jasnou
identifikací zvolené funkce
– Dvojitá izolace mezi napájením, elektrodami a obvodem
výstupního relé
– Pevné zpoždění signálu sondy: <1s
– Zelená LED dioda pro indikaci zapnutí
– Červená LED dioda pro indikaci stavu výstupního relé
– Instalační kryt (DIN 43880), 1 modul
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně, při montáži v rozvodnici IP40);
IP20 (svorky).
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: UL - evidovány pro USA a Kanadu (soubor
E93601) jako „Auxiliary Devices - Level control relays“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 60255-5, ČSN/EN 61000-6-2
a ČSN/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n° 14.
LVM25 240
Sondy, držák elektrod a elektrody:
Použijte typy: SN1/SCM/CGL/PS31/PS3S/ASTA nebo obdobné.
Viz.: strana 18-5.
Dvounapěťová (AC)
Objednací
kód
Napájecí
napětí
Výstupní
kontakty
[V] 50/60Hz
Balení
ks
Hmotnost
[kg]
Funkce vyprazdňování nebo plnění.
Automatický reset.
18
LVM30 A240
24/220-240VAC 2P (SPDT)
1
0.315
LVM30 A415
110-127VAC/
380-415VAC
2P (SPDT)
1
0.315
Provozní parametry
– Pro 3 snímací elektrody MIN, MAX a COM
– Nastavitelná citlivost 2.5-50kOhm
– Volič funkce vyprazdňování nebo plnění s jasnou
identifikací zvolené funkce
– Dvojitá izolace mezi napájením, elektrodami a obvodem
výstupního relé
– Nastavitelné zpoždění signálu sondy: 1-10s
– Nastavitelné zpoždění startu čerpadla: 0-300s
– Zelená LED dioda pro indikaci zapnutí
– Červená LED dioda pro indikaci stavu výstupního relé
– Instalační kryt (DIN 43880), 3 moduly
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně, při montáži v rozvodnici IP40);
IP20 (svorky).
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: UL - evidovány pro USA a Kanadu (soubor
E93601) jako „Auxiliary Devices - Level control relays“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 60255-5, ČSN/EN 61000-6-2
a ČSN/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n° 14.
LVM30...
Sondy, držák elektrod a elektrody:
Použijte typy: SN1/SCM/CGL/PS31/PS3S/ASTA nebo obdobné.
Viz.: strana 18-5.
18-2
Rozměry
strana 18-8
Schémata zapojení
strana 18-9
Technické parametry
strana 18-12
v_2_kapitola_18_2012_10_24_Capitolo 18 18.3.2013 12:41 Stránka 4
Hladinová relé
Instalační provedení
Jednonapěťová (AC),
multifunkční
Objednací
kód
Napájecí
napětí
[V] 50/60Hz
Výstupní
kontakty
Ba- Hmotle- nost
ní
¶
ks
[kg]
Multifunkční.
Automatický reset.
LVM40 A024
24VAC
1P + 1Z
1
0.278
LVM40 A127
110-127VAC 1P + 1Z
1
0.278
LVM40 A240
220-240VAC 1P + 1Z
1
0.278
LVM40 A415
380-415VAC 1P + 1Z
1
0.278
¶ Dva reléové výstupy; Jeden s přepínacím kontaktem (SPDT) a druhý
se zapínacím kontaktem (SPST).
LVM40...
FUNKCE
A- Vyprazdňování s MIN
a/nebo MAX alarmem.
B- Plnění s MIN a/nebo MAX
alarmem.
Tank
Alarm
Start
Stop
Alarm
MAX 2
MAX 1
MIN 1
MIN 2
COM
C- Vyprazdňování se změnou
priority čerpadel.
D- Plnění se změnou priority
čerpadel.
Tank
MAX 2
MAX 1
MIN 2
MIN 1
COM
E- Plnění nádrže a vyprazdňování
studny s alarmem.
Tank
MAX 1
MIN 1
COM
Tank
MAX 2
PŘÍKLAD FUNKCE VYPRAZDŇOVÁNÍ
Pro tuto funkci je nutné použít 2 elektrody pro regulaci hladiny
kapaliny mezi úrovněmi MIN1 a MAX1, a 2 elektrody pro
signalizaci alarmových stavů MIN2 a MAX2.
V případě ponoření elektrody MAX2 nebo naopak vynoření
elektrody MIN2, přestane být relé buzeno.
Alarm může být způsoben selháním čerpadla, jeho nedostatečným výkonem, poruchou elektrody MAX, nebo zkratem
elektrody MIN.
Při správném zapojení lze využívat i pouze alarm MIN nebo
pouze alarm MAX, případně nevyužívat žádný z nich a
příslušné výstupní relé použít například k souběžnému ovládání
druhého čerpadla či signalizace jeho zapnutí.
Provozní parametry
– Pro 5 snímacích elektrod MIN1, MAX1, MIN2, MAX2 a COM
– Nastavitelná citlivost: 2.5-200kOhm
– Nastavitelný rozsah citlivosti: 25-50-100-200kOhm
– Samostatně nastavitelná citlivost elektrod MAX (regulace
pěnivých kapalin)
– Necitlivá na parazitní kapacitu vodičů
– Volič funkce (5 funkcí):
• Vyprazdňování s alarmy
• Plnění s alarmy
• Vyprazdňování se změnou priority čerpadel
• Plnění se změnou priority čerpadel
• Plnění nádrže a vyprazdňování studny s alarmem
– Dvojitá izolace mezi napájením, elektrodami a obvody
výstupních relé
– Nastavitelné zpoždění signálu sondy: 1-10s
– Nastavitelné zpoždění startu čerpadla: 0-30min
– Zelená LED dioda pro indikaci zapnutí
– Červené LED diody pro indikaci stavu výstupních relé
a elektrod
– Instalační kryt (DIN 43880), 3 moduly
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně, při montáži v rozvodnici IP40);
IP20 (svorky).
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: UL - evidovány pro USA a Kanadu (soubor
E93601) jako „Auxiliary Devices - Level control relays“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 60255-5, ČSN/EN 61000-6-2
a ČSN/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n° 14.
Sondy, držák elektrod a elektrody:
Použijte typy: SN1/SCM/CGL/PS31/PS3S/ASTA nebo obdobné.
Viz.: strana 18-5.
PŘÍKLAD FUNKCE VYPRAZDŇOVÁNÍ
Pro tuto funkci použijeme 4 elektrody umístěné na čtyřech
různých úrovních hladiny a 2 reléové výstupy, každý ovládající
jedno čerpadlo.
Například:
Budeme mít 4 elektrody MIN1, MIN2, MAX1 a MAX2
v řadě nad sebou od nejnižší až po nejvyšší hladinu a potřebujeme vyprazdňovat nádrž. Obvykle se hladina reguluje mezi
úrovněmi MIN1 a MAX1 spouštěním jednoho z čerpadel.
Čerpadla se střídají, aby se dosáhlo optimalizace jejich
opotřebení a následné údržby.
Pokud hladina kapaliny v uvedené aplikaci dosáhne až na
úroveň elektrody MAX2, signalizuje to selhání nebo
nedostatečnou kapacitu prvního čerpadla. V takovém případě
se aktivuje i druhé (záložní) čerpadlo pro souběžný běh
s prvním. Když hladina kapaliny klesne pod úroveň elektrody
MIN2, druhé (záložní) čerpadlo se zastaví a po poklesu hladiny
až pod úroveň sondy MIN1 se zastaví i čerpadlo první.
18
PŘÍKLAD FUNKCE
Pro tuto funkci je nutné použít 2 elektrody pro regulaci hladiny
v zásobní nádrži a 2 další elektrody pro regulaci hladiny ve
studni. Jedno výstupní relé ovládá čerpadlo, zatímco druhé
slouží jako alarm nedostatku kapaliny.
Když je hladina ve studni na úrovni MAX2 a hladina
v zásobní nádrži klesne pod úroveň MIN1, aktivuje se čerpadlo
plnění nádrže. Když hladina v nádrži dosáhne úrovně MAX1,
čerpadlo se zastaví.
V průběhu plnění nádrže se může čerpadlo zastavit i před
dosažením úrovně MAX1, a to v případě, že hladina kapaliny ve
studni klesne pod úroveň MIN2.
Pokud hladina v nádrži klesne pod úroveň MIN1, kde by mělo
dojít ke spuštění čerpadla, ale hladina ve studni je současně
pod úrovní MIN2, alarmové relé přestane být buzeno.
MIN 2
COM
Rozměry
strana 18-8
Schémata zapojení
strana 18-10
Technické parametry
strana 18-12
18-3
v_2_kapitola_18_2012_10_24_Capitolo 18 18.3.2013 12:41 Stránka 5
Hladinová relé
Základní sady.
Provedení do patice
Základní sady
Objednací
kód
Popis
Balení
Hmotnost
ks
[kg]
LVMKIT25
Sada obsahující: hladinové
relé LVM25 240 a 2 sondy
11 SN1
1
0.192
KOMPLET
LVM20 EKO
Sada obsahující: hladinové 1
relé LVM20 A240 a 2 sondy
11 SN1
¶
KOMPLET
LVM20
Sada obsahující: hladinové 1
relé LVM20 A240 a 3 sondy
11 SN1
¶
KOMPLET
LVM20 PLUS
Sada obsahující: hladinové
relé LVM20 A240, 3 sondy
11 SN1 a ministykač
11 BG06 10 A230
1
¶
KOMPLET
STUDNA
Kompletní sada v krytu
M0N (včetně průchodek),
obsahující: hladinové relé
LVM25 240, 3 sondy
11 SN1 a ministykač
11 BG06 10 A230
1
¶
Obecná charakteristika
LVMKIT25
– Pro funkci vyprazdňování/plnění se dvěma elektrodami
– Hladinové relé LVM25 240 (viz.: strana 18-2)
– 2 sondy 11 SN1 (viz.: strana 18-5)
KOMPLET LVM20 EKO
– Pro funkci vyprazdňování se dvěma elektrodami
– Hladinové relé LVM20 A240 (viz.: strana 18-2)
– 2 sondy 11 SN1 (viz.: strana 18-5)
KOMPLET LVM20
– Pro funkci vyprazdňování se třemi elektrodami
– Hladinové relé LVM20 A240 (viz.: strana 18-2)
– 3 sondy 11 SN1 (viz.: strana 18-5)
KOMPLET LVM20 PLUS
– Pro funkci vyprazdňování se třemi elektrodami
– Hladinové relé LVM20 A240 (viz.: strana 18-2)
– 3 sondy 11 SN1 (viz.: strana 18-5)
– Ministykač 11 BG06 10 A230 (viz.: strana 2-4 a 5)
¶ Pro více informací kontaktujte náš Zákaznický servis; kontakt viz.: vnitřní
strana přebalu.
KOMPLET STUDNA
– Kompletní, zapojená sada v krytu (včetně průchodek)
– Pro funkci vyprazdňování/plnění se třemi elektrodami
– Hladinové relé LVM25 240 (viz.: strana 18-2)
– 3 sondy 11 SN1 (viz.: strana 18-5)
– Ministykač 11 BG06 10 A230 (viz.: strana 2-4 a 5)
– Kryt M0N (viz.: strana 4-12)
POZN.:
Pro více informací kontaktujte náš Zákaznický servis;
kontakt viz.: vnitřní strana přebalu.
Jednonapěťová (AC),
provedení do patice
Objednací
kód
Napájecí
napětí
Výstupní
kontakt
[V] 50/60Hz
Ba- Hmotle- nost
ní
ks
[kg]
Funkce vyprazdňování.
Automatický reset.
31 LV1E 24
24VAC
1P (SPDT)
1
0.263
31 LV1E 110
110-120VAC
1P (SPDT)
1
0.263
31 LV1E 230
220-240VAC
1P (SPDT)
1
0.263
31 LV1E 400
380-415VAC
1P (SPDT)
1
0.263
Provozní parametry
– Pro 3 snímací elektrody MIN, MAX a COM
– Pevná citlivost 7-8kOhm
– Červená LED dioda pro indikaci stavu výstupního relé
– Maximální délka kabelu mezi relé a elektrodou: 500m
(jednožilový vodič s dvojitou izolací)
– Provedení do patice (8 pinů)
– Montáž na DIN lištu 35mm (ČSN/EN 60715) pomocí patice
31 S8; viz.: strana 18-7
– Montáž do panelu (vestavné provedení) pomocí adaptéru
31 G216 a patice 31 L48 P8; viz.: strana 18-7
– IEC stupeň krytí: IP30.
Certifikáty a standardy
V souladu se standardy: ČSN/EN 60255-5
31 LV1E...
Sondy, držák elektrod a elektrody:
Použijte typy: SN1/SCM/CGL/PS31/PS3S/ASTA nebo
obdobné.
Viz.: strana 18-5.
18
Dvounapěťová (AC),
provedení do patice
Objednací
kód
Napájecí
napětí
Výstupní
kontakt
[V] 50/60Hz
Balení
Hmotnost
ks
[kg]
Funkce vyprazdňování.
Automatický reset.
31 LV2E 48
24-48VAC
1P (SPDT)
1
0.266
31 LV2E 220
110-120VAC/
220-240VAC
1P (SPDT)
1
0.266
31 LV2E 400
220-240/
380-415VAC
1P (SPDT)
1
0.266
Provozní parametry
– Pro 3 snímací elektrody MIN, MAX a COM
– Pevná citlivost 7-8kOhm
– Červená LED dioda pro indikaci stavu výstupního relé
– Maximální délka kabelu mezi relé a elektrodou: 500m
(jednožilový vodič s dvojitou izolací)
– Provedení do patice (11 pinů)
– Montáž na DIN lištu 35mm (ČSN/EN 60715) pomocí patice
31 S11; viz.: strana 18-7
– Montáž do panelu (vestavné provedení) pomocí adaptéru
31 G216 a patice 31 L48 P11; viz.: strana 18-7
– IEC stupeň krytí: IP30.
Certifikáty a standardy
V souladu se standardy: ČSN/EN 60255-5
31 LV2E...
Sondy, držák elektrod a elektrody:
Použijte typy: SN1/SCM/CGL/PS31/PS3S/ASTA nebo
obdobné.
Viz.: strana 18-5.
18-4
Příslušenství
strana 18-7
Rozměry
strana 18-8
Schémata zapojení
strana 18-11
Technické parametry
strana 18-12 a 13
v_2_kapitola_18_2012_10_24_Capitolo 18 18.3.2013 12:41 Stránka 6
Hladinová relé
Sondy, držák elektrod a elektrody
Sondy a držák elektrod
Objednací
kód
Elektroda
součástí
Délka
Baelektrody lení
Hmotnost
[mm]
ks
[kg]
Sondy s jednou elektrodou.
11 SN1
11 SN1
ano
100 ¶
10
0.050
31 SCM 04
ano
43
1
0.060
31 SCM 50
ano
500
1
0.115
31 SCM 100
ano
1000
1
0.162
31 CGL125 3
ano
327
1
0.126
31 CGL125 5
ano
500
1
0.158
31 CGL125 7
ano
700
1
0.208
31 CGL125 10
ano
1000
1
0.281
300
1
0.120
––
1
0.184
Sonda se třemi elektrodami.
31 PS31
ano
Držák elektrod (pro 3 elektrody).
31 PS3S
31 SCM...
ne
¶ Celková délka sondy.
Obecná charakteristika
SONDA 11 SN1
Sonda s jednou elektrodou pro snímání hladiny vodivých kapalin
ve studních či nádržích. Elektroda je vyrobena z nerezové oceli
AISI 303 a je v plastovém krytu (PPOX) s průchodkou.
Těsnící kroužek a průchodka PG7 zabraňují oxidaci kabelu
v oblasti svorkovnice.
Připojení kabelu: Hlavičková svorka
Vnější průměr připojeného kabelu musí být: 2.5 až 6mm2
pro zajištění dostatečné těsnosti
Maximální průřez vodiče: 2.5mm2
Maximální provozní teplota: +60°C
Použití: Nádrže, studny.
SONDY 31 SCM...
Sondy s jednou elektrodou pro snímání hladiny vodivých kapalin
v bojlerech, autoklávech a obecně v aplikacích s vysokou teplotou
a tlakem (maximálně 10bar / +100°C).
Elektrody jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 303 a zality do těla
z kysličníku hlinitého a kovového nosného držáku se závitem
3/8”GAS.
Připojení kabelu: Svorka pro kabelové oko
Aplikace: Nádrže, tlakové nádrže, autoklávy a bojlery.
SONDY 31 CGL125…
Sondy s jednou elektrodou pro snímání hladiny vodivých kapalin
v bojlerech, autoklávech a obecně v aplikacích s vysokou teplotou
a tlakem (maximálně 10bar / +180°C).
Elektrody jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 302, s nosným
držákem se závitem 3/8”GAS.
Připojení kabelu: Svorka pro kabelové oko
Aplikace: Nádrže, tlakové nádrže, autoklávy a bojlery.
SONDA 31 PS31
Malý držák se třemi elektrodami z nerezové oceli AISI 304.
Pro nádrže s tlakem do 2bar.
Upevňovací závit: 1/2”GAS
Připojení kabelu: Fastonové svorky
Maximální provozní teplota: +70°C
Aplikace: Nádrže a automatické dávkovače.
31 CGL125...
DRŽÁK ELEKTROD 31 PS3S
Držák elektrod pro tři elektrody (elektrody nejsou součástí)
s upevňovacím závitem 2”GAS.
Maximální provozní teplota: +100°C
Připojení kabelu: Hlavičkové svorky
Aplikace: Nádrže.
31 PS31
31 PS3S
Elektrody
Délka elektrody
Balení
Hmotnost
[mm]
ks
[kg]
31 ASTA 46O MM4
460
1
0.053
31 ASTA 96O MM4
960
1
0.103
Objednací
kód
Obecná charakteristika
Elektrody z nerezové oceli AISI 304 se závitem M4 nebo M6,
vhodné především pro prodloužení sond SCM (...MM4) nebo pro
montáž do držáku 31 PS3S (...MM6).
Pro sondy SCM.
Pro držák elektrod PS3S.
Příslušenství
strana 18-7
31 ASTA 46O MM6
460
1
0.100
31 ASTA 96O MM6
960
1
0.210
Rozměry
strana 18-8
18-5
18
v_2_kapitola_18_2012_10_24_Capitolo 18 18.3.2013 12:41 Stránka 7
Hladinová relé
Relé změny priority
Instalační provedení
Objednací
kód
Napájecí
napětí
Výstupní
kontakty
[V]
Ba- Hmotle- nost
ní
ks
[kg]
1
0.090
2 výstupní kontakty. Napájecí napětí AC/DC.
LVMP05
24/48VDC
24-240VAC
2Z (SPST)
Obecná charakteristika
Toto relé slouží k vyváženému opotřebení (použití) čerpadel,
kompresorů, generátorů atp., v aplikacích, kde jsou nainstalovány
dvě tyto jednotky - primární a záložní.
Provozní parametry
– Provozní rozsah: 0.85-1.1 Ue
– Připojení: Stálé
– Zelená LED dioda pro indikaci zapnutí
– Červená LED dioda pro indikaci stavu výstupních relé
– Instalační kryt (DIN 43880), 1 modul
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně, při montáži v rozvodnici IP40);
IP20 (svorky).
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: UL - evidovány pro USA a Kanadu (soubor
E93601) jako „Auxiliary Devices - Automatic starting control“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 60255-5, ČSN/EN 61000-6-2
a ČSN/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n° 14.
LVMP05
Objednací
kód
Napájecí
napětí
Výstupní
kontakty
[V] 50/60Hz
Ba- Hmotle- nost
ní
ks
[kg]
2 výstupní kontakty. Napájecí napětí AC.
LVMP10 A024
24VAC
2Z (SPST)
1
0.250
LVMP10 A127
110-127VAC
2Z (SPST)
1
0.250
LVMP10 A240
220-240VAC
2Z (SPST)
1
0.250
LVMP10 A415
380-415VAC
2Z (SPST)
1
0.250
Obecná charakteristika
Tyto relé slouží k vyváženému opotřebení (použití) čerpadel,
kompresorů, generátorů atp., v aplikacích, kde jsou nainstalovány
dvě tyto jednotky - primární a záložní.
Provozní parametry
– Provozní rozsah: 0.85-1.1 Ue
– Připojení: Stálé
– Zelená LED dioda pro indikaci zapnutí
– Červené LED diody pro indikaci stavu výstupních relé
– Instalační kryt (DIN 43880), 3 moduly
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně, při montáži v rozvodnici IP40);
IP20 (svorky).
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: UL - evidovány pro USA a Kanadu (soubor
E93601) jako „Auxiliary Devices - Automatic starting control“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 60255-5, ČSN/EN 61000-6-2
a ČSN/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n° 14.
LVMP10...
Provedení do patice
Objednací
kód
Napájecí
napětí
Výstupní
kontakty
[V] 50/60Hz
Ba- Hmotle- nost
ní
ks
[kg]
2 výstupní kontakty. Napájecí napětí AC.
31 CSP2E 24
24VAC
2Z (SPST)
1
0.150
31 CSP2E 110
110VAC
2Z (SPST)
1
0.150
31 CSP2E 220
220VAC
2Z (SPST)
1
0.150
31 CSP2E 230
230/240VAC
2Z (SPST)
1
0.150
18
31 CSP2E...
Obecná charakteristika
Tyto relé slouží k vyváženému opotřebení (použití) čerpadel,
kompresorů, generátorů atp., v aplikacích, kde jsou nainstalovány
dvě tyto jednotky - primární a záložní.
Provozní parametry
– Provozní rozsah: 0.85-1.1 Ue
– Připojení: Stálé
– Napětí na vstupních kontaktech: 15VDC (neizolováno
od napájecího napětí).
– Spotřeba vstupních kontaktů: cca 1mA.
– Provedení do patice (11 pinů)
– Montáž na DIN lištu 35mm (ČSN/EN 60715) pomocí patice
31 S11; viz.: strana 18-7
– IEC stupeň krytí: IP30.
Certifikáty a standardy
V souladu se standardy: ČSN/EN 60255-5.
18-6
Příslušenství
strana 18-7
Rozměry
strana 18-8
Schémata zapojení
strana 18-11
Technické parametry
strana 18-12 a 13
v_2_kapitola_18_2012_10_24_Capitolo 18 18.3.2013 12:41 Stránka 8
Hladinová relé
Příslušenství
Příslušenství
Objednací
kód
Popis
Balení
ks
[kg]
31 RE213
Spojka pro
prodloužení elektrod
ASTA...MM4
1
0.008
31 S8
8-pinová patice pro
upevnění pomocí
šroubů nebo pro
montáž na DIN lištu
35mm. Pro LV1E... .
Hlavičkové svorky
10
0.061
31 S11
11-pinová patice pro
upevnění pomocí
šroubů nebo pro
montáž na DIN lištu
35mm.
Pro LV2E... a CSP2E... .
Hlavičkové svorky
10
0.064
31 RE014
Pojistný svorník pro
fixaci relé v patici.
Pro patice S8 a S11.
10
0.001
31 L48 P8
8-pinová patice.
Hlavičkové svorky
10
0.040
31 L48 P11
11-pinová patice.
Hlavičkové svorky
10
0.048
31 G216
Adaptér pro
vestavnou montáž.
Pro relé s montáží
do patice.
1
0.080
31 S8
31 S11
Hmotnost
18
Rozměry
strana 18-8
18-7
v_2_kapitola_18_2012_10_24_Capitolo 18 18.3.2013 12:41 Stránka 9
Hladinová relé
Rozměry [mm (in)]
58
(2.28”)
43.7
(1.72”)
38
(1.40”)
70
(2.75”)
76
(2.99”)
27
(1.07”)
45
(1.77)
90
(3.54”)
53.5
(2.11”)
104.7
(4.12”)
5
(0(0.20”)
45
(1.77)
90
(3.54”)
104.7
(4.12”)
98.3
(3.87”)
45
(1.77)
90
(3.54”)
LV1E... - LV2E... - CSP2E...
LVM30... - LVM40... - LVMP10...
58
(2.28”)
43.7
(1.72”)
5
(0.20”)
35.8
(1.41”)
104.7
(4.12”)
98.3
(3.87”)
LVM20...
58
(2.28”)
43.7
(1.72”)
5
(0.20”)
17.5
(0.69”)
98.3
(3.87”)
(3.87 )
HLADINOVÁ RELÉ A RELÉ ZMĚNY PRIORITY
LVM25... - LVMP05
14 (0.55”)
59.9 (2.36”)
(LVM25... only)
Sondy a držák elektrod
SN1
SCM...
19.5
(0.77”)
CGL125...
97
(3.82”)
59.9 (2.36”)
(LVM30... and LVM40... only)
PS31
PS3S
M3.5
40
(1.57”)
25 (0.98”)
22 (0.87”)
L
43 (1.69”)
500 (19.68”)
1000 (39.37”)
L
TYP
SCM04
SCM50
SCM100
L
M4
7 (0.27”)
35
(1.38”)
3/8" GAS
1/2" GAS
3/8" GAS
TYP
CGL125 3
CGL125 5
CGL125 7
CGL125 10
28
(1.10”)
78
(3.07”)
20
(0.79”)
L
327 (12.87”)
500 (19.68”)
700 (27.56”)
1000 (39.37”)
2" GAS
18 (0.71”)
21 (0.83”)
48
(1.89”)
47
(1.85”)
7 (0.27”)
23
(0.90”)
L
100
(3.94”)
53
(2.09”)
8
(0.31”)
Ø4.2
(0.16”)
300
(11.81”)
Ø4.2
(0.16”)
59.9
(2.36”)
Ø4.2
(0.16”)
4 (0.16”)
6 (0.24”)
Elektrody
ASTA 460 MM4
ASTA 960 MM4
M6
Ø4
(0.16”)
Ø6
(0.24”)
M4
7 (0.27”)
M6
L48 P8
L48 P11
20.5
(0.81”)
18
76
(2.99”)
86
(3.38”)
39
(1.53”)
72
(2.83”)
96
(3.78”)
32
(1.26”)
Ø4
(0.16”)
18-8
16
(0.63”)
40.5
(1.59”)
Otvor do panelu
G216
48
(1.89”)
RE014
20.5
(0.81”)
47
(1.85”)
60
(2.36”)
43.5
(1.71”)
65
(2.56”)
33
(1.30”)
43.5
(1.71”)
33
(1.30”)
27
(1.06”)
38
(1.50”)
78
(3.07”)
Příslušenství
S8 - S11
47
(1.85”)
M4
7 (0.27”)
M4
20
(0.79”)
460 (18.11”) 960 (37.79”)
M4
460 (18.11”) 960 (37.79”)
Spojka pro prodloužení
RE213
ASTA 460 MM6
ASTA 960 MM6
v_2_kapitola_18_2012_10_24_Capitolo 18 18.3.2013 12:41 Stránka 10
Hladinová relé
Schémata zapojeníSchémata zapojení
Funkce vyprazdňování
LVM20
Funkce vyprazdňování se třemi elektrodami
Funkce vyprazdňování se dvěma elektrodami
RELÉ
RELÉ
Funkce vyprazdňování nebo plnění
LVM25
Funkce vyprazdňování:
Se třemi elektrodami
Se dvěma elektrodami
COM
MAX
MIN
1
1
COM
MIN
MAX
1
Napájení
ON
Napájení
ON
Relé
Relé
24
24
21
21
22
22
Relé
Relé
14
14
11
11
12
12
¶
·
Zpoždění - pouze LVM30.
Přepínací kontakt - pouze LVM30.
Funkce plnění:
Se třemi elektrodami
Se dvěma elektrodami
�
1
1
COM
COM
MIN
MAX
1
MAX
LVM30
2
1
�
18
Napájení
ON
Napájení
ON
Relé
Relé
24
2
24
21
21
22
22
Relé
Relé
14
14
11
11
12
¶
·
12
Zpoždění - pouze LVM30.
Přepínací kontakt - pouze LVM30.
18-9
v_2_kapitola_18_2012_10_24_Capitolo 18 18.3.2013 12:41 Stránka 11
Hladinová relé
Schémata zapojení
Funkce vyprazdňování s alarmy
COM
MIN 2
MIN 1
MAX 1
MAX 2
Multifunkční
LVM40
LVM40
A1 A2
COM MIN2 MIN1 MAX1 MAX2
13 14
22 24 21
➊
➊
➋
➊
➋
➋
➋
➋
A2
A1
ON
14
13
24VAC
110-127VAC
220-240VAC
380-415VAC
-MAX2
-MAX1
-MIN1
-MIN2
-COM
24
21
22
Funkce plnění s alarmy
COM
MIN 2
MIN 1
MAX 1
MAX 2
0VAC
➋
➊
➋
➊
➋
➋
➋
A2
A1
ON
14
13
24
21
22
COM
MIN 1
MIN 2
MAX 1
MAX 2
Funkce vyprazdňování se změnou priority čerpadel
➊
➋
➊
➋
➊
➊
➋
➊
➊
A2
A1
ON
14
13
5 sec
24
21
22
COM
MIN 2
MIN 1
MAX 2
MAX 1
Funkce plnění se změnou priority čerpadel
➊
➋
➊
➋
➊
➊
➋
➊
A2
A1
ON
14
13
18
5 sec
24
21
22
Funkce plnění nádrže a vyprazdňování studny s alarmem
¶ Zpoždění signálu sondy a/nebo zpoždění vybavení
· Zpoždění signálu sondy
18-10
v_2_kapitola_18_2012_10_24_Capitolo 18 18.3.2013 12:41 Stránka 12
Hladinová relé
Schémata zapojení
6
5
Funkce vyprazdňování se dvěma elektrodami
COM
MIN
MAX
COM
Funkce vyprazdňování se třemi elektrodami
LV1E
MAX
Funkce vyprazdňování
LV1E
1 8 7 2 3 4
24VAC
110-120VAC
220-240VAC
380-415VAC
-MAX
0VAC
-COM
LV1E
LV1E
5
6
5
6
-MIN
RELÉ
RELÉ
LV2E
LV2E
3
3
4
4
2
2
LV2E
LV2E
9-10
11
9-10
11
9 10 11
7 5 6 4 3
1
RELÉ
RELÉ
48VAC
220-240VAC
380-415VAC
3
3
1
1
24VAC
110-120VAC
220-240VAC
-MAX
0VAC
-COM
4
4
-MIN
Relé změny priority
LVMP05
A1
A1
A2
13
Relay
1
Relay
2
ON
A2
14
24
14
13
24
13
LVMP10
Dvouvodičové zapojení
A1
14
A2
A1
24
ON
Relay 1
C
A2
S1 S2
C1
C
Relay 2
R1 R2
13
C1
C
S1
C2
C
S2
23
C2
S1 = Primární
S2 = Sekundární / Záložní
RELÉ
13
14
RELÉ
23
24
ZPOŽDĚNÍ
Třívodičové zapojení
A1
24
14
Relay 1
A2
C S1 S2
C1
C R1 R2
C2
C3
ON
Relay 2
13
A2
A1
C1
C
S1
C2
C
R1
C3
C
S2
C4
C
R2
18
23
C4
S1 = Primární
S2 = Sekundární / Záložní
RELÉ 1
13
14
RELÉ 2
23
24
ZPOŽDĚNÍ
CSP2E
24VAC 110VAC
220VAC 230-240VAC
F1
2
11
1
CSP2E
10
4 6 8
Relay 1
5 7
3
C1 C2
FR1
C1 = Primární
C2 = Sekundární / Záložní
Relay 2
9
K1
MOTOR 1
FR2
K2
MOTOR 2
18-11
v_2_kapitola_18_2012_10_24_Capitolo 18 18.3.2013 12:41 Stránka 13
Hladinová relé
Technické parametry
TYP
LVM20...
LVM25...
LVM30...
LVM40...
POPIS
Instalační provedení
Automatický reset
Aplikace (příklady funkce)
Jednonapěťová
Vícenapěťové
Dvounapěťová
Jednonapěťová
Vyprazdňování
Vyprazdňování nebo plnění
Vyprazdňování nebo plnění
Multifunkční
Provozní princip
Elektrická vodivost kapalin
NAPÁJECÍ OBVOD
Napájecí napětí Us
24VAC
110-127VAC
220-240VAC
380-415VAC
24-240VAC/DC
Maximální příkon
3.5VA
3VA
5.5VA
4.5VA
Maximální ztrátový výkon
1.8W
1.2W
2.8W
2,8W
3
3
5
Rozsah napájecího napětí
24/220-240VAC
110-127/380-415VAC
24VAC
110-127VAC
220-240VAC
380-415VAC
0.85-1.1 Ue 50/60Hz ±5%
VSTUPY
Počet připojitelných elektrod
3
Typ sond/elektrod
Napětí na elektrodách
Sondy, držák elektrod a elektrody: SN1/SCM/CGL/PS31/PS3S/ASTA nebo obdobné
7.5VAC
5VPP
7.5VAC
5VPP
2.5-50kOhm
2.5-100kOhm
2.5-50kOhm
2.5-200kOhm
Doba vybavení (minimální)
≤600ms
≤1s
1s
1s
Doba resetu (minimální)
≤750ms
≤1s
1s
1s
Zpoždění signálu sondy
––
––
OFF-10s
1-10s
Zpoždění buzení relé
––
––
OFF-300s
0-30min
1
1
2
Citlivost
ČASOVÁ ZPOŽDĚNÍ
VÝSTUPNÍ RELÉ
Počet výstupních relé
1
Stav relé
Uspořádání kontaktů
Normálně nebuzeno, buzeno při vybavení
1P
(SPDT)
1P
(SPDT)
Jmenovité provozní napětí
250VAC
Maximální spínané napětí
400VAC
IEC smluvený tepelný proud
Ith
1P (SPDT) a
1Z (SPST)
1 zelená LED dioda pro zapnutí
1 červená LED dioda pro stav
výstupního relé
1 zelená LED dioda pro zapnutí
2 červené LED diody pro stav
výstupních relé
2 červené LED diody pro stav elektrod
8A
Označení dle UL/CSA
a ČSN/EN 60947-5-1
B300
105 cyklů
Elektrická životnost (při jm. zátěži)
30x106 cyklů
Mechanická životnost
Indikace
2P
(SPDT)
1 zelená LED dioda pro zapnutí
1 červená LED dioda pro stav
výstupního relé
1 zelená LED dioda pro zapnutí
1 červená LED dioda pro stav
výstupního relé
PŘIPOJENÍ
18
Maximální utahovací moment
0.8Nm (7lbin)
0.2-4mm2 (24-12AWG)
Průřez vodičů (min-max)
IZOLACE
IEC jmenovité izolační
napětí Ui
415VAC
240VAC
415VAC
415VAC
IEC jmenovité impulzní výdržné
napětí Uimp
6kV
4kV
6kV
6kV
IEC výdržné přepětí o síťovém
kmitočtu
4kV
2kV
4kV
4kV
≤250VAC
≤250VAC ¶
≤250VAC
≤250VAC
Dvojitá izolace
Napájení / relé / elektrody
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Provozní teplota
-20...+60°C
Skladovací teplota
-30...+80°C
KRYT
Materiál krytu
Typická konfigurace
(příklady)
Maximální délka kabelu
¶
·
¸
Dvojitá izolace mezi napájením, elektrodami a obvodem výstupního relé.
Napětí na vstupních kontaktech neizolováno od napájecího napětí.
Pro více informací kontaktujte náš Zákaznický servis; kontakt viz.: vnitřní strana přebalu.
18-12
Samozhášivý polyamid
LVM20 + 3 sondy SN1 ; LVM25 + 3 sondy SN1
LVM30 + 3 sondy SN1 ; LVM40 + 5 sond SN1
¸
v_2_kapitola_18_2012_10_24_Capitolo 18 18.3.2013 12:41 Stránka 14
Hladinová relé
Technické parametry
LV1E...
LV2E...
LVMP 05
Automatický reset
Automatický reset
––
––
––
Jednonapěťová
Dvounapěťová
Vícenapěťové
Jednonapěťová
Jednonapěťová
Provedení do patice
LVMP 10
Instalační provedení
Provedení do patice
– Minimální a maximální hladina
– Udržování hladiny mezi minimem a maximem
– Ochrana čerpadla proti chodu naprázdno
Změna priority čerpadla (motoru)
Elektrická vodivost kapalin
––
24VAC
110-120VAC
220-240VAC
380-415VAC
24-48VAC
110-120VAC/220-240VAC
220-240VAC/380-415VAC
24-48VDC/24-240VAC
CSP2E
24VAC
110-127VAC
220-240VAC
380-415VAC
24VAC ·
48VAC ·
110VAC ·
220VAC ·
0.8-1.1 Ue 50/60Hz
5.5VA
1.6VA
4.8VA
5VA
2.8W
0.9W
3W
3W
3
––
––
––
Sondy, držák elektrod a elektrody: SN1/SCM/CGL/PS31/PS3S/ASTA nebo obdobné
––
––
––
9VAC
––
––
––
7-8kOhm
––
––
––
≤50ms
––
––
––
≤100ms
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
2
2
2
1
Normálně nebuzeno, buzeno při vybavení
1P
(SPDT)
1Z (SPST) a
1Z (SPST)
1Z (SPST) a
1Z (SPST)
1Z (SPST) a
1Z (SPST)
220VAC
250VAC
250VAC
250VAC
380VAC
––
––
––
5A
8A
8A
5A
B300
B300
B300
B300
2,5x105 cyklů
105 cyklů
105 cyklů
105 cyklů
6
6
30x10 cyklů
6
30x10 cyklů
30x106 cyklů
1 zelená LED dioda pro zapnutí
1 červená LED dioda pro stav
výstupních relé
1 zelená LED dioda pro zapnutí
2 červené LED diody pro stav
výstupních relé
1 červená LED dioda pro stav
výstupních relé
50x10 cyklů
1 červená LED dioda pro stav výstupního relé
––
0.8Nm (7lbin)
0.8Nm (7lbin)
––
––
0.2-4mm2 (24-12AWG)
0.2-4mm2 (24-12AWG)
––
415VAC
250VAC
415VAC
250VAC
5kV
4kV
4kV
4kV
2kV
2kV
2.5kV
2.5kV
18
––
-20...+60°C
-30...+80°C
Samozhášivý polykarbonát
¶
·
¸
Samozhášivý polyamid
Samozhášivý polykarbonát
LV1E + 3 sondy SN1;
LV2E + 2 sondy SN1 + tlačítko Reset
Samozhášivý polyamid
––
––
––
500m (jednožilový vodič s dvojitou izolací)
––
––
––
Dvojitá izolace mezi napájením, elektrodami a obvodem výstupního relé.
Napětí na vstupních kontaktech neizolováno od napájecího napětí.
Pro více informací kontaktujte náš Zákaznický servis; kontakt viz.: vnitřní strana přebalu.
18-13
Download

Hladinová relé - LOVATO Electric sro