Kupatilski indikatori
Indikator za kupatila
35.51.043
Horizontalni
Indikator za kupatila
Vertikalni
35.51.209
3146 B
3240
horizontalni
16A / 250V
16A / 250V
NOPAL, Bačka Palanka
NOPAL, Bačka Palanka
Indikator za kupatila
35.51.211
Vertikalni
Indikator TSD-10
10.55.010
3241
3 x 16A / 250V
16A / 250V
NOPAL, Bačka Palanka
Sigma, Subotica
Indikator za kupatila I-22B
Indikator za kupatila TX-33
10.55.006
10.55.008
2 x 16A / 250V
3 x 16A / 250V
1 x 6A / 250V
Sigma, Subotica
Sigma, Subotica
Prekidač PS-1
Kip prekidač indikatora
10.55.012
35.50.220
2A / 250V
Sigma, Subotica
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 177 -
Download

Indikator TSD-10 Prekidač PS-1 Indikator za kupatila