Višepoložajni prekidači
Grebenasti prekidač
10.32.010
Grebenasti prekidač
EGO 46.24266.500
10.32.020
Petopoložajni 4+0
Za grejne ploče sa 3 izvoda
Za grejne ploče sa 3 izvoda
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
EGO
EGO
Grebenasti prekidač
10.32.030
EGO 46.25266.500
Četvoropoložajni 3+0
Grebenasti prekidač
EGO 46.27266.500
10.32.040
EGO 46.23866.500
rupa sa zadnje strane
Sedmopoložajni 6+0
Za pogon kapilarnog termostata
Za grejne ploče sa 4 izvoda
Sa prekidačem za infra grejač
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
EGO
EGO
Grebenasti prekidač
10.32.050
Grebenasti prekidač
EGO 46.23966.570
10.32.060
Keramički
Petopoložajni 4+0
Dvoosovinski
Za pogon termostata na lanac
EI pećnica
Za ugradnju na prednji lim
sa priključkom za termostat
Milan Blagojević
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
EI-KZT, Niš
EGO
Grebenasti prekidač
Grebenasti prekidač
10.32.100
EGO 43.24232.000
10.32.150
Četvoropoložajni 3+0
EGO 50.57021.010
devetopoložajni 8+0
Za grejne ploče sa 4 izvoda
za staklokeramičku ploču
standardnu
32A/ 250V~ ; 25A/ 400V~
13 A/ 230V~
EGO
EGO
Grebenasti prekidač
10.32.160
EGO 50.55021.100
desetopoložajni 9+0
za staklokeramičku ploču
duplu
13 A/ 230V~
EGO
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 46 -
Višepoložajni prekidači
Grebenasti prekidač
10.32.070
Grebenasti prekidač
Gorenje 618126
10.32.080
Gorenje 618130
Šestopoložajni 5+0
Desetopoložajni 9+0
Prekidač rerne
Prekidač rerne
Konektori K15 K-2
Konektori K44 K-2
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 47 -
Download

V iše p o l oža j n i pr e k i d ači Grebenasti