Creva veš mašine
Dovodno crevo veš mašine
Dovodno crevo veš mašine
10.60.801
10.60.802
Priključak : F3/4” F3/4”
Priključak : F3/4” F3/4”
Dužina: 1,5 m
Dužina: 2,0 m
Dovodno crevo veš mašine
Dovodno crevo veš mašine
10.60.803
10.60.804
Priključak : F3/4” F3/4”
Priključak : F3/4” F3/4”
Dužina: 2,5 m
Dužina: 3,0 m
Odvodno crevo veš mašine
Odvodno crevo veš mašine
10.60.821
10.60.830
Priključak: Ø20 mm
Priključak: Ø20 mm pod 90°
Dužina: 1,5 m
Dužina: 1,5 m
Odvodno crevo veš mašine
Odvodno crevo veš mašine
10.60.822
10.60.831
Priključak: Ø20 mm
Priključak: Ø20 mm pod 90°
Dužina: 2,0 m
Dužina: 2,0 m
Odvodno crevo veš mašine
Odvodno crevo veš mašine
10.60.823
10.60.832
Priključak: Ø20 mm
Priključak: Ø20 mm pod 90°
Dužina: 2,5 m
Dužina: 2,5 m
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 82 -
Delovi creva veš mašine
Odvodno crevo veš mašine
Nosač odvodnog creva
10.60.824
10.60.819
Priključak: Ø20 mm
Dužina: 3,0 m
Spojka creva (nipla)
10.60.850
Plastična spojka creva
3/4'' - 3/4 ''
10.60.851
Ø
za dovodno crevo
Dihtung guma
10.60.817
20x20mm
za odvodno crevo
Dihtung guma
3/4'' sa mrežicom
10.60.818
3/4'' dovodnog creva
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 83 -
Creva
veš
Crevo kada filter "L" veš mašine
Crevo kada filter "F" veš mašine
10.60.301
Gorenje 100/ 620
10.60.302
Gorenje 663
10.60.304
Crevo kada filter Ø 60 veš mašine
10.60.305
Gorenje Olimpik
10.60.306
Gorenje Olimpik
Crevo kada filter krivo veš mašine
EIDA
10.60.311
EI
Crevo kada filter trokrako veš mašine
Crevo kada filter "L" veš mašine
10.60.315
Gorenje Olimpik
Crevo kada filter koso veš mašine
Crevo kada filter kratko veš mašine
10.60.310
Gorenje novi tip
Crevo kada filter Ø 80 veš mašine
Crevo kada filter "L" veš mašine
10.60.303
mašina
Obod, 8 rebara
10.60.316
Obod stari tip
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 85 -
Creva
veš
Crevo kada filter dugo veš mašine EI
Crevo kada filter uže veš mašine
10.60.317
Obod
10.60.318
Gorenje 100/ 620
10.60.321
Crevo deterdženta DK veš mašine
10.60.322
Gorenje 664
10.60.323
EIDA
Obod stari tip
Gorenje Olimpik
Crevo deterdženta 7 rebara veš mašine
10.60.335
Crevo deterdženta 5 rebara veš mašine
10.60.336
Gorenje 663
Crevo deterdženta "S" veš mašine
Crevo deterdženta koso veš mašine
10.60.330
EI
Crevo deterdženta "S" veš mašine
Crevo deterdženta "G" veš mašine
10.60.320
mašina
Obod novi tip
Crevo deterdženta "DK" veš mašine
10.60.338
EI
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 86 -
Delovi
veš
Crevo filter pumpa ravno veš mašine
10.60.340
Crevo filter pumpa veš mašine
Gorenje 663
10.60.341
Crevo pare veš mašine
10.60.342
EI
10.60.343
Gorenje
10.60.345
Gorenje
Crevo elektromagnetnog ventila "S" veš mašine
Obod
10.60.352
Zaptivka termostata veš mašine
10.69.600
Gorenje 620
Crevo pare veš mašine Gorenje 664
Crevo hidrostata veš mašine
10.60.349
Obod
Crevo pare veš mašine
Crevo pare veš mašine Gorenje 663
10.60.344
mašina
Gorenje
Zaptivka kliksona veš mašine
Gorenje
10.69.601
EI/ Obod
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 87 -
Delovi
veš
Zaptivka termostata piramida veš mašine
10.69.602
Zaptivka termostata čigra veš mašine
Obod novi tip
10.69.603
Obod
10.69.610
Gorenje 664
10.69.613
Zaptivka filtera veš mašine
10.69.620
Gorenje Olimpik
Zaptivka filtera veš mašine
EIDA
10.69.621
Zaptivka filtera veš mašine
10.69.625
Gorenje 663
Zaptivka filtera veš mašine
Zaptivka filtera veš mašine
10.69.611
Obod stari tip
Zaptivka filtera veš mašine
Zaptivka termostata klikson veš mašine
10.69.604
mašina
EI stari tip
Zaptivka grejača veš mašine
Obod novi tip
10.69.640
Univerzalna
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 88 -
Delovi
veš
Zaptivka grejača veš mašine
10.69.641
Zaptivka pumpe veš mašine
Gorenje stari tip
10.69.650
Zaptivka semeringa veš mašine
10.69.670
mašina
Gorenje
Zaptivka semeringa veš mašine
Gorenje
10.69.671
Gorenje
Olimpik
Crevo hidrostata fi 8 veš maš. Gorenje
10.60.348
Spojka (puša) programatora
Gorenje
10.69.990
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 89 -
Download

C r e v a v eš m aši n e Dovodno crevo veš mašine Dovodno