Prof. Dr Steva Božić
PRIKLJČNE MAŠINE I
OPREMA
Analiza važnijih obeležja
na bazi popisa poljoprivrede
2012. godine
PRIKLJČNE MAŠINE I OPREMA
Nivo Republike Srbije
Popisano: 37 stavki sa 2.421.065 jedinica!
Linije za šećernu repu
Berači kukuruza
Vadilice krompira
Plugovi
425
Cisterne osočare
13.629
31.063
Sejalice
114.710
5.754
Sadilice
14.807
336.928
Pumpe
55.819
Tifoni (manji)
Kišna krila
3.148
10.398
Kultivatori špartači 64.462
Linearni sistemi
4.487
Pivot sistemi
735
Prečistačii – bimovi
453
Podrivači
14.440
Prskalice
138.084
Razrivači
3.364
Atomizeri
17.281
Tanjirače
146.647
Prikolice
298.667
Elevatori
46.846
Drljače
218.161
Cisterne
10.130
Mlinovi
124.287
391
Krunjači
190.075
Setvospremači
60.453
Izuzimači silaže
Valjci
15.090
Mašine za mužu
Rotofreze
36.685
Kosilice
148.191
Rasipači min. đubriva 95.378
Grablje
92.686
Rasipači stajnjaka
Prese (balirke)
46.706
13.371
45.553
Rovokopači
Mašine za kalibriranje,
vakumiranje i pakovanje
1.260
501
PRIKLJČNE MAŠINE I OPREMA
Nivo Republike Srbije
Učešće pet najzastupljenijih stavki u ukuonom
broju priključnih mašina i opreme (%)
0.1600
0.14
0.12
0.1400
0.09
0.1200
0.08
0.1000
0.06
0.0800
0.0600
0.0400
0.0200
0.0000
Plugovi
Prikolice
Drljače
Krunjači
Kosilice
PRIKLJČNE MAŠINE I OPREMA
Nivo Republike Srbije
Zastupljenost priključnih
mašina i opreme (%)
1.0
Struktura gazdinstava
0.40
99.0
Porodična gazdinstva
Pravna lica i preduzetnici
99.60
Porodična gazdinstva (%)
Gazdinstva pravnih lica i
preduzetnika (%)
PRIKLJČNE MAŠINE I OPREMA
Nivo Republike Srbije
Opremljenost gazdinstava izražena u broju mašina i opreme
po jednom gazdinstvu
8.4
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
3.8
Ukupno
3.8
Porodična
gazdinstva
Pravana lica i
preduzetnici
PRIKLJČNE MAŠINE I OPREMA
Nivo Republike Srbije
Starosna struktura
Priključne
mašine i oprema,
starije od 10 g.
(%)
6
94
Priključne
mašine i oprema,
mlađe od 10 g.
(%)
PRIKLJČNE MAŠINE I OPREMA
Nivo Republike Srbije
Starosna struktura
Porodična gazdinstva
6
Pravan lica i preduzetnici
38
94
Starije od 10 g. (%)
Mlađe od 10 g. (%)
62
Starije od 10 g. (%)
Mlađe od 10 g. (%)
0
Mašine za kalibriranje, vakumiranje i…
Rovokopači
Krunjači, veliki i mali
Mlinovi
Elevatori
Prečistači (bimovi)
Pivot sistemi
Linearni sistemi
Kišna krila
Tifoni (manji)
Pumpe
Prese balirke
Grablje
Kosilice
Mašine za mašinsku mužu
Izuzimači silaže
Cisterne
Prikolice
Atomizeri
Brskalice
Kultivatori štampači
Sadilice
Sejalice
Cisterne osočare
Rasipači min. Đubriva
Rasipači min. Đubriva
Rotofreze
Valjci
Setvospremači
Drljače
Tanjirače
Razrivači
Podrivači
Plugovi
Vadilice krompira
Berači kukuruza
Linije za šećernu repu
PRIKLJČNE MAŠINE I OPREMA
Nivo Republike Srbije
Starosna struktura po vrstama mašina i opreme
(% starijih od 10 g.)
120
99
100
65
80
60
40
20
PRIKLJČNE MAŠINE I OPREMA
Regionalni nivo
Zastupljenost priključnih mašina i opreme
po regionima (%)
29
5
30
Регион Шумадије и
Западне Србије
36
Регион Јужне и
Источне Србије
Регион Војводине
Београдски регион
PRIKLJČNE MAŠINE I OPREMA
Regionalni nivo
Uporedni pregled regionalne zastupljenosti priključnih
mašina i opreme i dvoosovinskih traktora (%)
45
Priključne mašine i oprema
Dvoosovinski traktori
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Region Šumadije i
Zapadne Srbije
Region Južne i
Istočne Srbije
Region Vojvodine Beogradski region
PRIKLJČNE MAŠINE I OPREMA
Regionalni nivo
Opremljenost gazdinstava izražena u broju mašina i
opreme po jednom gazdinstvu.
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
3.83
4.78
3.92
РЕПУБЛИКА Регион Београдски
СРБИЈА
Војводине
регион
3.85
Регион
Јужне и
Источне
Србије
3.28
Регион
Шумадије и
Западне
Србије
PRIKLJČNE MAŠINE I OPREMA
Regionalni nivo
Površine KPZ po jednoj jedinici kategorije “Priključne
mašine i oprema” (ha/mašina)
2.5
2.3
2.0
1.5
1.4
1.2
1.0
1.0
0.9
0.5
0.0
РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
Регион
Војводине
Регион
Шумадије и
Западне
Србије
Београдски Регион Јужне
регион
и Источне
Србије
PRIKLJČNE MAŠINE I OPREMA
Regionalni nivo
Sa porastom dominantnosti broja traktora kategorije
19-37 kW nad kategorijom 38-66 kW,
smanjuje se broj ha KPZ po mašini
(ha KPZ/mašina)
400000
2.3
2.5
350000
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1.4
Učešće traktora najzastupljenijih
kategorija snage
300000
1.2 1.0
0.9
250000
200000
150000
100000
50000
0
38-66 kW
19-37 kW
PRIKLJČNE MAŠINE I OPREMA
Regionalni nivo
Opremljenost traktora priključnim mašinama (bez opreme)
(mašina/traktor)
5.3
5.4
5.2
5.0
4.8
4.9
4.7
4.8
4.5
4.6
4.4
4.2
4.0
REPUBLIKA
SRBIJA
Beogradski
region
Region
Vojvodine
Region
Šumadije i
Zapadne
Srbije
Region
Južne i
Istočne
Srbije
PRIKLJČNE MAŠINE I OPREMA
Nivo Republike Srbije
Opremljenost traktora priključnim mašinama (bez opreme)
(mašina/traktor)
6.0
4.8
4.8
5.0
3.7
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Sva
gazdinstva
Porodična
gazdinstva
Pravna lica i
preduzetnici
Download

PRIKLJČNE MAŠINE I OPREMA