Pumpe veš mašina
Pumpa veš mašine
Pumpa veš mašine
10.68.020
10.68.029
EI
Odod Novi tip
Mikron, Makedonija
Mikron, Makedonija
Pumpa veš mašine
Pumpa veš mašine
10.68.049
10.68.035
Askoll
Gorenje Novi tip
Sinrhona, asimetrična
3 repera
Priključak na dole
razdvojeni kontakti
Italija
Mikron, Makedonija
Pumpa veš mašine
Pumpa veš mašine
10.68.050
10.68.051
AE5416
163LG59
Sinrhona, asimetrična
Sinrhona, asimetrična
3 repera
3 repera
Priključak na dole
Priključak na gore
Italija
Italija
Pumpa veš mašine
Pumpa veš mašine
10.68.052
10.68.053
BO5410
BOSCH
BOSCH
sa deklom, komplet
sa deklom, komplet
Italija
Italija
Pumpa veš mašine
Pumpa veš mašine
10.68.054
10.68.055
Ardo Merloni, Whirlpool
Whirlpool
Electrolux AD5406
Italija
Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 91 -
Pumpe veš mašina
Pumpa veš mašine
10.68.056
Pumpa veš mašine
10.68.070
163BA02
AWG700
Whirlpool
WHIRLPOOL
sa deklom, komplet
Italija
Italija
Pumpa veš mašine
10.68.071
Pumpa veš mašine
10.68.072
163IG23
Ignis, Whirlpool, Philips
sa deklom, komplet
sa deklom, komplet
Italija
Italija
Pumpa veš mašine
Pumpa veš mašine
10.68.095
10.68.096
Askoll 40W
magnetna 34W
sinhrona
na zakretanje
Italija
Italija
Pumpa veš mašine
10.68.100
Pumpa veš mašine
10.68.105
163AC01
92206739
Beko
Candy
Italija
Italija
Kućište filtera veš mašine
Pumpa veš mašine
10.68.106
163IG17
Ignis, Whirlpool, Philips
10.69.406
163SI11
Gorenje
Bosch Siemens
WA543, WA583
sa deklom, komplet
sa filterom
Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 92 -
Pumpe veš mašina
Dekla pumpe veš mašine
Dekla pumpe veš mašine
10.68.060
10.68.061
24/22
30-22
Philco - Indesit
Italija
Italija
Dekla pumpe veš mašine
Kućište pumpe sa filterom veš mašine
10.68.062
10.69.403
EIDA
Ardo
Italija
Ei, Niš
Filter veš mašine
10.69.401
Filter veš mašine
10.69.402
Candy
Whirlpool
pumpe 91930540
Uložak filtera veš mašine
Sito filtera veš mašine
10.69.407
10.69.410
Gorenje
Gorenje
WA61...
VMG 620/100
Filter veš mašine
10.69.404
Filter veš mašine
10.69.405
Whirlpool
Candy
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 93 -
Download

Pumpe veš mašina