Predmet:
Podatci poslovnog partnera u skadu sa članom 42. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost
Podatci za identifikaciju:
1.
2.
3.
4.
105540965
20400161
4690
ATTOS KLIMA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVRNOŠĆU ZA
INŽINJERIG, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NOVI SAD, TEMERINSKI PUT 26A
5. Skraćeni naziv preduzeća
ATTOS KLIMA DOO NOVI SAD
6. Ime i prezime ovlašćenog lica Perica Bogdanović
7. Poštanski broj, mesto, opština 21000, Novi Sad, Novi Sad
8. Ulica i broj
Temerinski put 26/a
9. Broj telefona
021 419 999
10. Broj faksa
021 419 900
11. E-mail
[email protected]
12. Obveznik PDV-a
DA
Poreski identifikacioni broj
Matiči broj preduze}a
Šifra delatnosti
Pun naziv preduzeća
Podatci o računu u banci dinarski račun
1. AIK Banka a.d. Niš
105 – 800828 - 41
2. ProCredit Bank a.d. Beograd 220 – 90202 – 19
Podatci o računu u banci -
devizni račun
1. AIK Banka a.d. Niš
SWIFT:
IBAN:
AIKBRS22
RS35 105 0801200003862 54
2. ProCredit Bank a.d. Beograd
SWIFT:
IBAN:
PRCBRSBG
RS35 2202 1302 0000 6648 52
U Novom Sadu, 29.3.2013.
Download

Podatci poslovnog partnera u skadu sa članom 42