G r e j a č i š t e d nj a k a
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.010
10.73.020
Sloboda Tara
Gorenje, uski
Snaga: 600 W
Snaga: 950 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.025
10.73.035
Gorenje, široki
Gorenje "P"
Snaga: 950 W
Snaga: 900 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
10.73.036
Grejač štednjaka
421 - 707
10.73.040
Gorenje
Gorenje "M"
Snaga: 900 W
Snaga: 1100 W
ETA Slovenija
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
10.73.042
Grejač štednjaka
421-819.000
10.73.045
Gorenje "M"
Gorenje "P"
Snaga: 1100 W
Snaga: 1100 W
ETA Slovenija
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.050
10.73.052
Gorenje
Gorenje
Snaga: 1150 W
Snaga: 1150 W
IEG, Beograd
ETA, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 50 -
G r e j a č i š t e d nj a k a
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.055
10.73.056
20.40787.000/00
Končar
Končar
Snaga: 1550 W
1550 W
IEG, Beograd
ETA Slovenija
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.060
10.73.061
421-812
Gorenje
Gorenje
1200 W
1200 W
IEG, Beograd
ETA Slovenija
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.065
10.73.066
421-218
ISKRA Korona
Korona
Snaga: 1200 W
1200 W
IEG, Beograd
ETA Slovenija
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.070
10.73.071
421-764.000
Artur Marten
Artur Marten
Snaga: 1400 W
1400 W
IEG, Beograd
ETA Slovenija
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.085
10.73.086
Gorenje
Gorenje
Snaga: 2000 + 900 W
Snaga: 2000 + 900 W
uski
IEG, Beograd
MK, Kraljevo
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 51 -
G r e j a č i š t e d nj a k a
Grejač štednjaka
10.73.087
Grejač štednjaka
20.40240.000/00
10.73.090
Gorenje NT
Končar
2000 + 900 W
Snaga: 2000 + 900
ETA Slovenija
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.095
10.73.100
Artur Marten
Gorenje
Snaga: 2000 + 950 W
Snaga: 2000 + 950
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
10.73.118
Grejač štednjaka
Za štednjake Gorenje
Za štednjake Gorenje
10.73.120
Flahasti
Snaga: 600 W
Snaga: 600 W
Barok, Aranđelovac
ETA Slovenija
Grejač štednjaka
10.73.123
Grejač štednjaka
Za štednjake Gorenje
Flahasti
Iskra, kraći
Snaga: 450 W
Snaga: 650 W
Barok, Aranđelovac
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
10.73.128
10.73.067
Grejač štednjaka
Za štednjake Sloboda
10.73.133
Za štednjake Sloboda
Perlasti
Perlasti
Snaga: 450 + 500 W
Snaga: 525 + 525 W
Barok, Aranđelovac
Barok, Aranđelovac
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 52 -
G r e j a č i š t e d nj a k a
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.155
10.73.180
Beko "Čamac"
Beko “čamac” original
Snaga: 1100 W
Snaga: 1100 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.150
10.73.160
Beko
Beko "duži vrat"
Snaga: 1200 W
Snaga: 1500 + 800 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.151
10.73.170
Beko
Korona dupla
Snaga: 1300 W
Snaga: 1200 + 800 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.165
10.73.166
Elin
Elin
Snaga: 1200 W
Snaga: 1300 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.175
10.73.135
Deligrad
Venera
Snaga: 600 + 800 W
Snaga: 1200 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 53 -
G r e j a č i š t e d nj a k a
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.220
10.73.185
Venus
Končar
Snaga: 1300 W
Snaga: 1400 W
IEG, Beograd
ETA Slovenija
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.190
10.73.141
Končar
Kružni
Snaga: 850 W
Snaga: 2200 W
ETA - Slovenija
MK, Kraljevo
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.200
GP 1128
Gorenje novi tip
Gorenje novi tip
Snaga: 1100 W
Snaga: 1100 W
Slovenija
Slovenija
Ventilator pećnice
Grejač štednjaka
10.73.210
GP 1127
10.73.205
GP 1129
98.90.100
Komplet sa motorom
Gorenje novi tip
Snaga: 1100 W
Slovenija
Sijalica za pećnicu
10.40.610
Keramičko grlo sa sijalicom
E 14, 15 W, 230 V~
10.40.500
Za štednjak
T 300°C
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 54 -
Download

Grejači štednjaka