Grebenaste sklopke
Tabela ekvivalenata
P, T i TM grebenaste sklopke
i višepoložajni selektori
Grebenaste sklopke, sklopka-rastavljači i višepoložajni
selektori
Sklopka
Mehanički sklopni uređaj koji je sposoban za uključenje, trajan rad i isključenje napojnih kola pod normalnim radnim uslovima
koji mogu obuhvatiti i navedene prenaponske uslove, kao i da podnesu određeno vreme struje pod navedenim izuzetnim
uslovima električnog kola, poput kratkog spoja.
Rastavljač
Mehanički sklopni uređaj koji, u isključenom položaju, u potpunosti ispunjava zahteve koji su zahtevani za izolacionu funkciju.
SklopkaSklopka-rastavljač
Sklopka koja, u isključenom položaju, zadovoljava izolacione zahteve navedene za rastavljač.
U zavisnosti od načina ugradnje sklopki postoje različite izvedbe:
•
Montaža na vrata ormana (probijanjem otvora za provlačenje osovine i fiksiranje sklopke zavrtnjevima na vrata ormana)
•
Montaža sklopke na DIN šinu u okviru ormana – Sklopka je u potpunosti u plastičnom kućištu, postavlja se na DIN šinu
bez bušenja i zavrtnjeva
•
Montaža sklopke na površinu zida u plastičnom kućištu
EATON Opcije
P – Sklopka rastavljači
T – Grebenaste sklopke
TM – Višepoložajni selektori za komandne strujne krugove
2
On-Off (0-1) grebenaste sklopke – 1 pol
UGRADNJA NA VRATA ORMANA
Oznaka Šeme
Funkcija
Broj
polova
Nazivna struja
Šifra
1 pol
10A
16A
20A
25A
32A
40A
63A
80A
100A
67352
67352
67352
64208
64208
94281
94281
97223
97223
10-90-U
16-90-U
25-90-U
0-1
40-90-U
63-90-U
80-90-U
100-90-U
Šematski prikaz
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-1-8200/E
T0-1-8200/E
T0-1-8200/E
T3-1-8200/E
T3-1-8200/E
T5B-1-8200/E
T5B-1-8200/E
T5-1-8200/EA/SVB-SW
T5-1-8200/EA/SVB-SW
Izgled sklopke
UGRADNJA NA ŠINU U ORMANU
Oznaka Šeme
Funkcija
Broj
polova
Nazivna struja
Šifra
10-90
16-90
0-1
1 pol
10A
16A
20A
74471
74471
74471
Šematski prikaz
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-1-8200/IVS
T0-1-8200/IVS
T0-1-8200/IVS
Izgled sklopke
Dodatne informacije:
Ostale tipovi grebenastih sklopki i selektora, tehničke crteže i detaljne šeme veza potražite u najnovijem generalnom katalogu – Industrial
Switchgear 2011, ili na www.eaton.rs, odnosno www.moeller.net.
3
UGRADNJA NA ZID - U KUĆIŠTU
Oznaka Šeme
Funkcija
Broj
polova
Nazivna struja
Šifra
1 pol
10A
16A
20A
25A
32A
40A
63A
207074
207074
207074
207167
207167
207218
207218
10-90-PK
16-90-PK
25-90-PK
0-1
40-90-PK
63-90-PK
Šematski prikaz
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-1-8200/I1
T0-1-8200/I1
T0-1-8200/I1
T3-1-8200/I2
T3-1-8200/I2
T5B-1-8200/I4
T5B-1-8200/I4
Izgled sklopke
On-Off (0-1) grebenaste sklopke i sklopka rastavljači – 3 pola
UGRADNJA NA VRATA ORMANA
Oznaka Šeme
Funkcija
Broj
polova
Nazivna struja
Šifra
3 pola
10A
16A
20A
25A
32A
40A
63A
80A
100A
125A
160A
250A
315A
24639
24639
24639
38724
79065
26861
26861
67201
67201
280897
280921
280935
280949
10-10-U
16-10-U
25-10-U
40-10-U
63-10-U
80-10-U
100-10-U
0-1
Šematski prikaz
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-2-1/E
T0-2-1/E
T0-2-1/E
P1-25/E
P1-32/E
P3-63/E
P3-63/E
P3-100/E
P3-100/E
P5-125/E
P5-160/E
P5-250/E
P5-315/E
Izgled sklopke
4
UGRADNJA NA ŠINU U ORMANU
Oznaka Šeme
Funkcija
Broj
polova
Nazivna struja
Šifra
3 pola
10A
16A
20A
25A
32A
40A
63A
80A
100A
31758
31758
31758
52962
93303
41099
41099
81439
81439
10-10
16-10
25-10
0-1
40-10
63-10
80-10
100-10
Šematski prikaz
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-2-1/IVS
T0-2-1/IVS
T0-2-1/IVS
P1-25/IVS
P1-32/IVS
P3-63/IVS
P3-63/IVS
P3-100/IVS
P3-100/IVS
Izgled sklopke
UGRADNJA NA ZID - U KUĆIŠTU
Oznaka Šeme
Funkcija
Broj
polova
Nazivna struja
Šifra
3 pola
10A
16A
20A
25A
32A
40A
63A
80A
100A
207081
207081
207081
207299
207320
207356
207356
207381
207381
10-10-PK
16-10-PK
25-10-PK
0-1
40-10-PK
63-10-PK
80-10-PK
100-10-PK
Šematski prikaz
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-2-1/I1
T0-2-1/I1
T0-2-1/I1
P1-25/I2
P1-32/I2
P3-63/I4
P3-63/I4
P3-100/I5
P3-100/I5
Izgled sklopke
5
Izborne (1-0-2) grebenaste sklopke – 1 pol
UGRADNJA NA VRATA ORMANA
Oznaka Šeme
Funkcija
Broj
polova
Nazivna struja
Šifra
1 pol
10A
16A
20A
25A
32A
40A
63A
12742
12742
12742
54718
54718
94261
94261
10-51-U
16-51-U
25-51-U
1-0-2
40-51-U
63-51-U
Šematski prikaz
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-1-8210/E
T0-1-8210/E
T0-1-8210/E
T3-1-8210/E
T3-1-8210/E
T5B-1-8210/E
T5B-1-8210/E
Izgled sklopke
UGRADNJA NA ŠINU U ORMANU
Oznaka Šeme
Funkcija
Broj
polova
Nazivna struja
Šifra
10-51
16-51
1-0-2
1 pol
10A
16A
20A
74440
74440
74440
Šematski prikaz
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-1-8210/IVS
T0-1-8210/IVS
T0-1-8210/IVS
Izgled sklopke
Dodatne informacije:
Ostale tipovi grebenastih sklopki i selektora, tehničke crteže i detaljne šeme veza potražite u najnovijem generalnom katalogu – Industrial
Switchgear 2011, ili na www.eaton.rs, odnosno www.moeller.net.
6
UGRADNJA NA ZID - U KUĆIŠTU
Oznaka Šeme
Funkcija
Broj
polova
Nazivna struja
Šifra
1 pol
10A
16A
20A
25A
32A
40A
63A
207076
207076
207076
207169
207169
207432
207432
10-51-PK
16-51-PK
25-51-PK
1-0-2
40-51-PK
63-51-PK
Šematski prikaz
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-1-8210/I1
T0-1-8210/I1
T0-1-8210/I1
T3-1-8210/I2
T3-1-8210/I2
T5B-1-8210/I4
T5B-1-8210/I4
Izgled sklopke
Izborne (1-0-2) grebenaste sklopke – 3 pola
UGRADNJA NA VRATA ORMANA
Oznaka Šeme
Funkcija
Broj
polova
Nazivna struja
Šifra
3 pola
10A
16A
20A
25A
32A
40A
63A
100A
29353
29353
29353
68956
68956
92386
92386
96466
10-53-U
16-53-U
25-53-U
1-0-2
40-53-U
63-53-U
100-53-U
Šematski prikaz
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-3-8212/E
T0-3-8212/E
T0-3-8212/E
T3-3-8212/E
T3-3-8212/E
T5B-3-8212/E
T5B-3-8212/E
T5-3-8212/E
Izgled sklopke
7
UGRADNJA NA ŠINU U ORMANU
Oznaka Šeme
Funkcija
Broj
polova
Nazivna struja
Šifra
10-53
16-53
1-0-2
3 pola
10A
16A
20A
79186
79186
79186
Šematski prikaz
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-3-8212/IVS
T0-3-8212/IVS
T0-3-8212/IVS
Izgled sklopke
UGRADNJA NA ZID - U KUĆIŠTU
Oznaka Šeme
Funkcija
Broj
polova
Nazivna struja
Šifra
3 pola
10A
16A
20A
25A
32A
40A
63A
80A
100A
207123
207123
207123
207183
207183
207223
207223
207266
207266
10-53-PK
16-53-PK
25-53-PK
1-0-2
40-53-PK
63-53-PK
80-53-PK
100-53-PK
Šematski prikaz
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-3-8212/I1
T0-3-8212/I1
T0-3-8212/I1
T3-3-8212/I2
T3-3-8212/I2
T5B-3-8212/I4
T5B-3-8212/I4
T5-3-8212/I5
T5-3-8212/I5
Izgled sklopke
Dodatne informacije:
Ostale tipovi grebenastih sklopki i selektora, tehničke crteže i detaljne šeme veza potražite u najnovijem generalnom katalogu – Industrial
Switchgear 2011, ili na www.eaton.rs, odnosno www.moeller.net.
8
Voltmetarska preklopka
UGRADNJA NA VRATA ORMANA
Oznaka Šeme
Funkcija
10-66-U
3x fazafaza,
3xfazanula
Broj
polova
Šematski prikaz
Nazivna struja
Šifra
10A
95813
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-3-8007/E
Izgled sklopke
UGRADNJA NA ŠINU U ORMANU
Oznaka Šeme
Funkcija
10-66
3x fazafaza,
3xfazanula
Broj polova
Nazivna struja
Šifra
10A
12759
Nazivna struja
Šifra
10A
34116
Naziv
T0-3-8007/IVS
Ampermetarska preklopka
UGRADNJA NA VRATA ORMANA
Oznaka Šeme
Funkcija
L1-L2-L3-0
Šematski prikaz
Broj
polova
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-3-8048/E
Izgled sklopke
9
Sklopka za pokretanje motora zvezda-trougao
UGRADNJA NA VRATA ORMANA
Oznaka
Šeme
Funkcija
Broj
polova
Nazivna struja
Šifra
3 pola
10A
16A
20A
25A
32A
40A
63A
24604
24604
24604
9657
9657
92052
92052
10-12-U
16-12-U
0-Y-∆
25-12-U
40-12-U
63-12-U
Šematski prikaz
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-4-8410/E
T0-4-8410/E
T0-4-8410/E
T3-4-8410/E
T3-4-8410/E
T5B-4-8410/E
T5B-4-8410/E
Izgled sklopke
UGRADNJA NA ZID - U KUĆIŠTU
Oznaka
Šeme
Funkcija
Broj
polova
Nazivna struja
Šifra
3 pola
10A
16A
20A
25A
32A
40A
63A
207140
207140
207140
207195
207195
207234
207234
10-12-PK
16-12-PK
25-12-PK
0-Y-∆
40-12-PK
63-12-PK
Šematski prikaz
Izgled prednje pločice
Naziv
T0-4-8410/I1
T0-4-8410/I1
T0-4-8410/I1
T3-4-8410/I2
T3-4-8410/I2
T5B-4-8410/I4
T5B-4-8410/I4
Izgled sklopke
Dodatne informacije:
Ostale tipovi grebenastih sklopki i selektora, tehničke crteže i detaljne šeme veza potražite u najnovijem generalnom katalogu – Industrial
Switchgear 2011, ili na www.eaton.rs, odnosno www.moeller.net.
10
Download

Grebenaste sklopke - pregled