RINALDIN
SISTEM ZA VJEŠANJE SLIKA
www.rinaldin.it
Ovaj sistem vješanja slika je veoma prikladan za galerije i prodavaonice ukoliko dozvoljava brzu i jednostavnu izmjenu
slika bez potrebe bušenja zida. Šine se vrlo jednostavno postavljaju upotrebom vijaka i konektora. Slike se vješaju
na kukama koje klize na željenoj visini duž veoma otpornog i prozirnog konopa ili duž okomite šipke.
Naši su tehničari na raspolaganju za bilo koje objašnjenje.
Demostrativni video na sajtu Rinaldin
OPIS
SLIKA
mm 8
JS1A2
JS1A
mm 8
JS1B2
JS1B
mm 25
PAKOV.
Bijele boje
mm 25
dužina 2 m
Šina "Click Rail" Aluminijska šina.
(može se ofarbati) dužina 3 m
Montira na konektorima JS1D ili JS1E (koji se posebno naručuju),
prethodno fiksirani na zid na svakih 40 cm.
dužina 2 m
Podnosi maksimalni teret od 20 kg za svaki metar.
Aluminijske boje
Cijena za šinu (ne za metar).
dužina 3 m
Konektori. Imaju dvostruku funkciju, fiksirati šinu Click Rail na zid ili Za pravilne zidove
međusobno spojiti više šina. Fiksiraju se uz pomoć vijaka i ovojnica na
svakih 40 cm. Šina se zatim fiksira umećivanjem u konektor odozgo
prema dolje.
Za nepravilne zidove
JS1D
JS1E
Vijci (plosnata glava 3,5x45 mm) sa odgovarajućim ovojnicama (6 mm), Vijak
potrebni za fiksiranje konektora JS1D, JS1E i JS4D na zid.
Ovojnica
Kapice
Koriste za zatvaranje krajeva šine "Click Rail".
Bijele
Sive
Kutni konektori. Koriste za spajanje dviju šina "Click Rail", bilo u Bijeli
unutarnjim kao i vanjskim kutevima.
Sivi
mm 9,5
JS4A2
JS4A
JS4D
mm 37
Šina "Click Rail Pro" Bijela aluminijska šina.
Može se ofarbati. Maksimalni teret 50 kg za svaki metar.
Cijena za šinu (ne za metar).
JS4L
mm 14,3
mm 7
JS1TT
JS1TV
Perlon i čelični konopi
JS37
JS38
JS63
JS64
JS781
JS782
JS783
JS811
JS812
JS813
JS814
JS815
JS96
JS98
Kuke
JS33
JS32
JS39
JS40
JS401
10
50
3,50
6,20
100
200
100
7,40
10,00
3,60
2
25
2
25
2
10
2
10
5
5
5
5
5
5
5
1,40
3,50
1,40
3,50
6
1,40
2,60
1,40
2,60
6
5
6
5
5
6
5
JS1B
10% JS1DT
10% JS1D
10% JS1ET
10% JS1E
10% JS1CVC
10% JS1CV
10% JS1CT
10% JS1F2
10% JS1F
10% JS1G2
10% JS1G
10% JS1L2
10% JS1L
10% JS1M2
10% JS1M
5 10% JS4A2
10 15%
20 20%
po vrsti JS4A
13,00
Bijeli
5,00
15,00
Vijci (plosnata glava 3,5x45 mm) sa odgovarajućim ovojnicama (6 mm), Vijak
potrebni za fiksiranje konektora JS1D, JS1E i JS4D na zid.
100
200
100
7,40
10,00
3,60
5
5
10% JS1CV
10% JS1CT
6
5
JS4DV
10% JS4D
10% JS1CVC
Kapice za zatvaranje krajeva šine "Click Rail Pro".
Bijele
25
4,00
5
10% JS4F
Kutni konektori za spajanje 2 šina "Click Rail Pro" okomito.
Bijeli
10
3,00
5
10% JS4L
Šina "Top Rail" fiksira se direktno na strop.
Može se ofarbati. Maksimalni teret 20 kg za svaki metar.
Cijena za šinu (ne za metar).
Bijela besjajna
Vijci sa odgovarajućim ovojnicama
za fiksiranje šine "Top Rail" na strop.
Vijak
Perlon konop 2 mm promjera sa Petljom
Ovaj perlon konop koristi se bez šine, direktnim vješanjem na čavao.
Dužina 2 metra
Ovojnica
Perlon konop 2 mm promjera sa šesterokutnim vijkom
Umećuje se i klizi duž šine Click Rail. Maksimalni teret 15 kg.
Perlon konop 2 mm promjera sa kukicom "Twister"
Može se umetnuti na bilo kojem dijelu na šini. Nakon umećivanja mora se
okrenuti. Podnosi maksimalni teret od 20 kg.
Dužina 3 metra
Dužina 2 metra
Dužina 3 metra
dužina 2 m
3,80
dužina 3 m
5,70
100
200
100
4,00
8,20
4,00
1
0,80
1
0,90
1
5 10% JS1T2
10 15%
20 20%
po vrsti JS1T
5
5
10% JS1TV
JS1TVD
10% JS1TT
JS37
JS38
1,05
JS63
1
1
1,10
1,65
JS64
JS781
Dužina 3 metra
Dužina 1 metar
1
1,95
Dužina 2 metra
1
3,10
10 15%
JS783
50 20%
100 25% JS811
po vrsti JS812
3,30
JS814
Dužina 1 metar
Dužina 2 metra
Dužina 1,5 metra
1
1
1
1,80
3,00
3,20
JS782
JS813
Dužina 2,5 metra
1
Dužina 1 metar
1
4,00
JS815
JS96
Dužina 2 metra
1
5,00
JS98
1
14,00
3
12,00
3
10
10
50
100
Dužina 3 metra
Perlon konop u kolutu, 2 mm debljine. Služi za postizanje raznih dužina.
Na gornjoj strani konopa treba fiksirati kukicu JS42. Kukica se zatim umećuje u šinu "Click
Rail" tako da se ne vidi s vanjske strane. Maksimalna težina 10 kg.
JS42
3,50
6,20
po vrsti
20
100
Bijela besjajna
Twister remote. Sprava koja olakšava umećivanje Twister konopa. Dužina 100 cm.
JS41C
7,00
JS1A2
10%
15% JS1A
20%
JS1B2
dužina 3 m
Konektori za fiksiranje šine "Click Rail Pro" na zidu.
Metalna bijela šipka bijele boje sa kukicom "Twister"
Podnosi teret od 20 kg. Promjer 2 mm.
Može se vrlo lako postaviti na šinu odozdo.
TWR
7,80
5,20
5
10
20
9,00
Čelični konop 1,8 mm promjera sa kukicom "Twister"
Čelični konop može se koristiti u kombinaciji sa šinom aluminijske boje i
samoblokirnom kukom oznake JS40 prikladna za teške okvire.
Podnosi maksimalni teret od 15 kg.
cm 100
5,30
OZNAKA
dužina 2 m
Ovojnica
JS4F
10
50
Popusti
CIJENA
za pakov. Kol.
%
1
100 mt
3,50
10% TWR
10%
JS41C
15%
20%
30% JS42
40%
Niklovana kukica za fiksiranje na perlon konop. Podnosi teret od 10 kg.
1
0,35
Mini kuka za prilično lagane okvire. Podešava se uz pomoć pobočnog vijka.
Prikladnija za perlon konop. Podnosi teret od 4 kg.
1
0,52
Kuka za teške okvire. Podešava se uz pomoć pobočnog vijka.
Prikladnija za perlon konop. Podnosi teret od 7 kg.
1
0,95
Stožasta kuka. Podešava se uz pomoć pobočnog vijka.
Prikladnija za perlon konop. Podnosi teret od 5 kg.
1
0,75
Samoblokirna kuka. Podešava se pritiskom na gornji dio kuke.
Prikladna za perlon kao i za čelični konop. Podnosi teret od 15 kg.
1
1,70
JS40
Samoblokirna kuka. Podešava se pritiskom na gornji dio kuke.
Prikladna za perlon kao i za čelični konop. Podnosi teret od 15 kg.
Ima mehanizam koji izbjegava da se okvir otkači.
1
2,65
JS401
-8-
JS33
10
25
50
200
JS32
15%
20%
25%
30% JS39
po vrsti
Download

SISTEM ZA VJEŠANJE SLIKA