savetnik
savetnik
bojom nego primeniti neku drugu završnu obradu.
Udubljenja ili ispupčenja na zidovima preporučljivo je
akcentovati bojama ili tapetima.
Dnevna zona stambenog prostora
Jedan od pristupa dekoraciji podrazumeva da bi
enterijerski prvo trebalo rešiti ove prostore. Osnovna
ideja je da treba početi s najviše tri boje i onda izabrati jednu koja će biti dominantna i koju bi trebalo upotrebljavati u celom stanu ili kući, u većoj ili
manjoj meri.
Teorija boja
Kako da odaberete prave
boje za svoj dom
Vaš lični stil
Odabir prave boje u enterijeru može
izgledati kao težak zadatak. Najlakše bi
bilo angažovati tim stručnjaka i završiti sve
odjednom, ali ponekad je takvo rešenje
skupo ili nedostupno. Ovim člankom
nastojaćemo da vam pomognemo da sami
napravite pravi izbor boja za svoj dom
TEKST: Tatjana Janković-Knežić, stručni konsultant, Zorka Color
32
Vaš dom je prostor u kome treba da se osećate udobno i zaštićeno i zato bi trebalo da
bude dekorisan prema vama i vašem stilu.
Kako da definišete svoj lični stil? Trebalo bi da obratite pažnju na to koje boje utiču na vas i vaše raspoloženje. Jedan od načina da pronađete odgovor na to
pitanje jeste da zavirite u svoj orman s garderobom.
Obratite pažnju na boje i teksture odeće koju nosite i
prenesite ih u enterijer. Izbor boja i detalja u enterijeru trebalo bi da prati ovu ideju.
Arhitektura prostora
Sama geometrija prostora često nameće enterijersko rešenje. Na primer, visoke zidove u galerijskim
prostorima neretko je pogodnije ofarbati određenom
U prošlom broju Tona pisali smo o osnovama teorije boja. Teorija boja je polazna osnova za profesionalce i njena praktična primena u velikoj meri može vam
olakšati posao i razrešiti neke dileme koje se po pravilu javljaju u praksi.
Pravilo 60-30-10
Mnogi profesionalni dekorateri koriste ovo pravilo
kada biraju boje, zavese, nameštaj i ostale elemente u
prostoru. U osnovi, 60% treba da budu dominantne
boje, 30% sekundarne i 10% akcentne boje. To praktično znači da u dominantnoj boji treba da budu zidovi, sekundarnoj nameštaj, a u akcentnoj detalji kao što
su prostirke, biljke ili zavese.
Još korisnih saveta
Neophodno je stalno upoređivati boje koje planirate da koristite sa ostalim materijalima. To je važno da
biste izbegli loše kombinacije kao što su različite boje
sličnog valera. Uvek je bolje napraviti kontrast (odlučiti se za dve potpuno različite nijanse) nego kombinovati boje kao što su, na primer, dve različite žute ili
bele.
Nije na odmet kupiti više bele, da biste mogli da
korigujete boju u slučaju da ste odabrali suviše tamnu.
Možete je iskoristiti i da presečete boju koju ste koristili za zid, pa da je upotrebite za plafon. Dobra proporcija mešanja bila bi 75% bele i 25% osnovne boje.
Ovaj tekst predstavlja sažet prikaz osnovnih dizajnerskih pravila pri odabiru boja u enterijeru. Najispravniji
postupak bio bi saradnja s profesionalcima u kojoj bi
došla do izražaja međusobna razmena ideja, želja i
zahteva, a samim tim i maksimalno korišćenje njihovog znanja i umeća. Činjenica je da je promena boja
u enterijeru najlakši i naj jeftiniji zahvat kojim svoje
okruženje možete učiniti novim i drukčijim.
Zorka Color je kao jedan od strateških ciljeva postavila pružanje pomoći kupcima pri izboru pravih nijansi i odgovarajućih materijala koji će podići kulturu življenja i zadovoljstvo kupaca. Preporučivanjem pravog
izbora boja kako za fasade tako i za enterijere, Zorka
će se truditi da što više približi naše tržište najnovijim
svetskim trendovima.
33
Savet HELIOS-ovog
Mr Jadranka Orlo
dipl.ing.
Download

Kako da odaberete prave boje za svoj dom