savetnik
savetnik
SVET BOJA
LIFE tonovi
za život u boji
Zorka Color svake godine prilagođava svoje proizvode
trendovima i potrebama kupaca. Zbog toga smo ove
godine izbor Life gotovih nijansi proširili sa pet novih.
Life Colors of Home je deo programa boja za građevinarstvo Ambienta, koji se na tržištu nalazi od proleća
2008.
LIFE program je već omogućavao lako uklapanje boja
i veliki broj jednostavnih kombinacija koje su olakšavale
primenu osnovnih principa u dizajnu enterijera. Novim
nijansama povećan je broj kombinacija i ponuđen lepši i
lakši izbor boja kupcima koji imaju specifične zahteve u
dizajniranju svog životnog i radnog ambijenta.
Ovim člankom predlažemo nove kombinacije boja za
enterijer.
Nova Life paleta ima ukupno 23 nijanse, koje su
podeljene u pet grupa:
• LIFE Green Line,
• LIFE Red Dream,
• LIFE Coffee Time,
• LIFE Yellow Sun i
• LIFE Home Collection.
Svetlozelena
1010
Svetložuta
3010
2
Zelena
1011
Bela kafa
3011
Bordo
2040
Svetlobraon
3020
Svetložuta
4000
Žuta
4020
Svetlonarandžasta
4021
Plava
5010
Svetla lavanda
5011
Tamna lavanda
5020
Novi tonovi nalaze se u sledećim
grupama:
LIFE Green Line – ova grupa obogaćena je jednim tonom, zelena 1011,
i sad ima četiri nijanse. To je najtaBraon siva
mnija nijansa u ovoj grupi.
5030
Preporučljivo je kombinovati je sa svetlim nijansama 3010 i 3011 iz grupe Coffee Time radi
postizanja kontrasta, ali i s bojama iz iste grupe, naročito sa svetlozelenom 1010. Efikasna je za akcentovanje
elemenata u prostoru. Odlično se slaže s belom i s
nameštajem u boji drveta.
LIFE Coffee Time – ova grupa obogaćena je jednim
tonom, svetlom bojom bele kafe 3011. Ta boja uvek je
veoma aktuelna u dizajnu enterijera i odlično je kombinovati je ili s bojama iz iste grupe, naročito sa 3020 i
3030, ili s bojama poput zelene 1011 ili plave 5010.
Preporučljiva je za dnevne i radne sobe jer odiše stabilnošću i sigurnošću.
LIFE Yellow Sun – ova „sunčana“ grupa ima najširi
izbor boja. Nove nijanse, svetložuta 4000 i svetlonarandžasta 4021, dodate su jer se dobro uklapaju s već
postojećim bojama u grupi. Na taj način omogućili smo
još bolje slaganje boja unutar grupe i nove kombinacije
s bojama iz drugih grupa.
Pošto su žute nijanse odlične za slabo osvetljene prostore i čine se bleštavijim od bele, dodavanjem još svetlijih nijansi dobili smo veće mogućnosti za primenu u
različitim ambijentima. Odlično je kombinovati ih i
unutar grupe. Svetložuta je preporučljiva u kombinaciji s
plavom 5010 za dečje sobe, a sa žutom 4010 i 4020 za
kuhinje i trpezarije. Svetlonarandžasta je u kombinaciji
sa zelenim tonovima, naročito sa 1011, dobra za dečje
sobe. Posebno je zanimljiv spoj te boje s tamnom bojom
lavande 5020.
Bela kafa 3011
Svetlobraon 3020
Zelena 1011
Svetlobraon 3020
Bela kafa 3011
Zelena 1011
Zelena 1011
Zelena 1010
Bela kafa 3011
Plava 5010
LIFE Home Collection – ovu grupu činile su tri boje:
braonsiva, boja lavande i plava. Dodavanjem svetlije boje
lavande 5011, proširili smo paletu u skladu s interesovanjem korisnika. Boja lavande popularna je ove godine, a
biće i naredne. Naročito se dobro slaže sa zelenim
nijansama 1010 i 1011 i posebno se preporučuje za sobe
tinejdžera. Kombinacija s bojama iz grupe Red Dream,
naročito sa 2040, čini intrigantan izbor kolorita za
dnevne sobe. Malo smeliji potrošači kombinovaće je i s
braon nija nsom 503 0, a li u pref injenoj, ukusnoj
razmeri.
Svetla lavanda 5011
Zelena1011
Svetla lavanda 50111
Bordo 2040
Svetla lavanda 50111
Braon siva 5030
Zorka Color je kao jedan od strateških ciljeva postavila pružanje pomoći kupcima pri izboru pravih nijansi i
odgovarajućih materijala koji će podići kulturu življenja
i nivo zadovoljstva korisnika. Preporučivanjem pravog
izbora boja kako za fasade tako i za enterijere, Zorka
Color nastoji da što više približi naše tržište najnovijim
svetskim trendovima.
3
Download

Savetnik 2 Tikkurila Zorka (pdf)