RINALDIN
POZLATA
www.rinaldin.it
SLIKA
Sve faze pozlate opširno su prikazane u
demostracijskim videima na našem sajtu.
OPIS
D61
Jastučić za pozlatare. Jastučić za pozlatare. Daščica 15x25 cm podstavljena sa
vatom i prekrivena kožom. Na jastučiću se postavljaju listići koji se režu posebnim zaštitom
nožem. Pergamenski papir zaštićuje listiće od mogućeg podizanja uslijed zračnih bez
zaštite
strujanja.
Nož za pozlatare. Služi za rezanje listića na jastučiću laganim “piljenjem”.
Dužina sječiva 15 cm, dužina drvene drške 11,5 cm. Služi prvenstveno za rezanje listića pravog
zlata. Listići imitacije zlata se obično ne režu.
D61S
D66
Čulična vuna extra fina br.0000. Služi za poliranje gipsa nakon posljednjeg nanošenja.
Može se koristiti i u mnogim drugim slučajevima. Pakovanje od 100 grama.
CVT...
SAB...
SP2
Brusni papir u kolutovima od cm 11,5x2,5 m. Može se koristiti u razne svrhe. gruba granul. (80)
Kod pozlate može se koristiti za brušenje naravnog neobradjenog drva, za srednja granul. (120)
brušenje gipsa, za poliranje bolusa.
fina granul. (180)
gruba granulacija
cm 7,6
D736
D738
D84
D83
Brusna spužvica 10x12x1 cm. Kao prethodna ali fleksibilnija.
cm 10
Plosnati kist od dlake sure vjeverice (lopatica za pozlatare).
Služi za podizanje listića sa jastučića i postavljanjem na okvir. Lopatica mora
biti barem 1 cm šira od listića. Nije prikladna za listiće imitacije.
D740
7,60
mm
Kist za komadiće listića od vjeveričje dlake. Služi za postavljanje komadića listića i za krpanje onih
dijelova okvira koji su ostali nepokriveni za vrijeme postavljanja.
br. 4
br. 8
br.12
br.16
br. 2
br. 4
br. 6
mm 17
20
25
br.
br.
br.
br.
br.
br.
mm 23
33
43
mm 20
25
35
0
1
2
4
6
8
7
mm
10
10
D392
Zlato "2,5"
D393
Zlato "2,2"
Zlato "2"
Štampa ne
dozvoljava
preciznost
tonaliteta
boja.
Bakar
Aluminij
3
3
3
10%
10%
10%
10%
10%
10%
4,00
5,30
3
3
10% D754
10% D758
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
3
3
3
3
3
8%
8%
8%
8%
8%
D83
D84
D85
D88
D89
11,50
13,00
12,50
11,50
11,50
14,00
11,50
11,50
14,00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
AG11
AG15
AG17
AG22
AG25
AG30
AG34
AG35
AG40
br.
br.
br.
br.
br.
3
4
5
8
9
AG40
48
26
27
mm
18
Knjižica
Listići pravog zlata 22 karata. Listić se postavlja iznad bolusa nakon što je smočen
smjesom dobivenom od vode i ljepila zečje kože u omjeru od 10 grama ljepila i 100 od 25 listića 26,00
8x8 cm
grama vode. Nije potrebna zaštita.
Listići pravog srebra. Postupak postavljanja listića srebra je sličan postupku za listiće
Knjižica
zlata. Srebro je podložno oksidiranju, dakle srebrne listiće je potrebno zaštititi lakom od 25 listića 7,00
protiv oksidiranja. 9,5x9,5 cm
Listići imitacije se sastoje od
raznih metalnih legura.
Postavljaju se na okvir kad
smjesa postane ljepljiva.
Listići imitacije zlata se ne
mogu polirati.
Listići imitacije (izuzev aluminija)
su podložni oksidiranju. Dakle,
moraju se sačuvati dobro
zatvoreni u pakovanju.
Nakon postavljanja na okvir
moraju se zaštiti lakom za
fiksiranje.
Boja
D730
D731
D732
D714
D716
D718
br. 4
br. 8
mm
5
20
5% D31
10%
5
20
5%
10% D32
Prenosni listići pravog zlata 22 karata.
Postavljaju se iznad mikstiona, dakle, ne mogu se 29,00
polirati. Dimenzije listića 9x9 cm.
5
20
5%
10% D31T
8,50
5
20
5%
10% D32T
5
10
5%
8%
Prenosni listići pravog srebra.
Moraju se zaštiti s obzirom da su podložni oksidiranju.
Dimenzije listića 9,5x9,5 cm.
Listić imitacije zlata u kolutu. Veoma prikladan za pozlatu rubova letvica.
Listić je sprešan na veoma tankom papiru da bi se olakšalo postavljanje na
okviru. Potrebno ga je zaštiti lakom za fiksiranje protiv oksidiranja. Zlato boje
"2,5" (15% cinka - 85% bakra). Kolut od 50 metara.
D394
3
3
3
mm 5
12
11
Prenosni listići. Prenosni listići pravog zlata ili
pravog srebra su sprešani na veoma tankom
papiru. Na taj način rukovanje je mnogo
jednostavnije i stoga mnogo draži početnicima.
Isporučuju se u knjižicama od 25 listića.
D391
8
12,00
15,00
22,00
8,60
10,00
12,30
D724
D728
D7212
D7216
D742
D744
D746
10% D774
10% D778
AG35
mm
18
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
3
3
23
mm
mm
D740
3
3
3
3
3
3
3
12,50
18,00
42
24
38
37
mm
11
13
D736
3 10%
6 13% D738
po vrsti
br. 4
br. 8
Željezne sprave za korekciju
40
40
35
mm
4,10
4,80
6,60
11,00
7,50
10,50
14,50
SAB3
10%
20% SP2
mm 10
15
Polirači od dragog kamena ahata. Služe za poliranje zlatnih listića (bilo pravog zlata
kao i imitacije) trljajući kamenom ahata na okvir dok se ne postigne željeni sjaj.
Poliranje se može vršiti od 12 do 24 sata nakon postavljanja listića.
mm
CVT180
širina 10 cm
Kist za odstranjivanje zračnih mjehurića. Veoma meki kist od tvorove dlake rezane u koso;
služi za bolje prianjanje listića na okvir i eventualno odstranjivanje zračnih mjehurića ispod listića.
36
po vrsti
5,70
mm
AG34
2,20
0,90
4,80
Kist za močenje bolus. Kist od tvorove dlake.
Služi za močenje bolusa vodom prije postavljanja listića.
AG30
10% CVT80
15% CVT120
širina 7,6 cm
mm
AG25
5
24
2,20
širina 6,4 cm
Kist za poliranje bolusa. Kist kratke i čvrste dlake koji služi za poliranje ili glancanje bolusa. Kistom
okomito i snažno trljati po površini sve dok se ne postigne gotovo zrcalasta površina.
AG22
2,20
5
24
mm
AG17
10%
15% D51
1,50
Kist za bolus. Radi se o kistu sa veoma dugom dlakom za postizanje jednoličnog postavljanja
bolusa.
AG15
5
10
0,90
Sprave od tempriranog čelika sa veoma oštrim vrhovima.
Služe za ponovno modeliranje okvira ukoliko su se viškom gipsa izbrisali ili
zaoblili dekorativni detalji na okviru.
AG11
2,70
fina granulacija
mm
D89
10%
15% D66
20%
0,90
mm
D88
3
10
30
fina granulacija
ø mm 6
Kist za akrilni bijeli bolus. Služi za postavljanje akrilnog bolusa.
14
Dlake kista nisu pričvrščene metalnim okovom već končanom trakom da se izbjegne stvaranje
22
mjehurića u gipsu (koji bi došli do izražaja nakon postavljanja listića) uslijed oksidacije metala.
30
D85
4,20
5 20% SAB1
24 30% SAB2
po vrsti
Brusna spužvica polukruta 7x10x2,5 cm. Koristi se u raznim fazama
srednja granulacija
pozlate: za brušenje drva, za brušenje gipsa i za poliranje bolusa.
cm 6,4
Popusti
Oznaka
Kol. %
3 10%
17,30 10 20% D61
30 30%
60 32%
16,00
po vrsti D61S
Cijena
Sastav
100 listića
16x16 cm
širina 10 mm
širina 21 mm
širina 30 mm
širina 38 mm
500 listića
16x16 cm
4 pak. pop.10%
20 pak. pop.15% 4 pak. pop.10%
1 kolut
1 kolut
1 kolut
1 kolut
4,40
8,80
13,00
17,50
Kompletne kutije
listići 16x16 cm
3 kutije popust 8%
po vrsti
D391
D392
D393
D394
Knjižice 25 listića
14x14 cm
4 knjižice popust 10%
20 knjižica popust 20%
€
Ozn.
€
Ozn.
€
Ozn.
€
Ozn.
5,20
D36C
25
D36 10.000
325
D36M
1,60
D36L
12% cinka
Zlato "2,2" 88% bakra
10% cinka
Zlato "2"
90% bakra
5,20
D35C
25
D35 10.000
325
D35M
1,60
D35L
5,20
D34C
25
D34 10.000
325
D34M
1,60
D34L
Bakar
100% bakra
5,20
D38C
25
D38
5.000
168
D38F
1,60
D38L
Srebro
100% alum.
5,20
D37C
25
D37
5.000
168
D37F
1,60
D37L
Zlato "2,5" 15% cinka
85% bakra
Listići
Probni kit za uljnu pozlatu: Bijeli i crveni vodeni bolus • Trenutni vodeni mikstion • 200 listića imitacije zlata • 100 listića imitacije
srebra • Lak za fiksiranje • Čelična vuna "0000" • Jastučić i nož • Brošura "Practical Gilding" na hrvatskom jeziku • Komadići
neobrađenih letvica za probe
€ 62 ozn. K1
Probni kit za vodenu pozlatu: Bijeli i crveni vodeni bolus • 100 listića imitacije zlata i srebra • Lak za fiksiranje • Čelična vuna
"0000" • Lopatica za pozlatare • 25 listića pravog zlata i 25 listića pravog srebra • Polirač ahata AG22 • Jastučić i nož • Brošura
"Practical Gilding" na hrvatskom • Kist za bijeli bolus; za obojeni bolus; za poliranje bolusa; za močenje bolusa; za odstranjivanje
zračnih mjehurića • Komadići neobrađenih letvica za probe
€ 150 ozn. K2
- 15 -
Download

Pozlata (jastučić - kistovi - polirači - zlatni listići)