ekonomična i brza montaža sa nosačem kablova RKS-Magic®

brza montaža sa lakim mrežastim nosačima kablova GR-Magic®

električno održavanje funkcionalnosti sa visokim opterećenjima

sigurne instalacije sa DIN 4102 deo 12 ispitanim sistemima

178 BSS
Održavanje funkcionalnosti
Sistemi nosača kablova i sistemi mrežastih nosača kablova
Pregled
Standardne noseće konstrukcije
180
Pregled
nosećih konstrukcija za specifične kablove 181
Standardne noseće konstrukcije
sa nosačem kablova SKS
184
Proizvodi
Standardne noseće konstrukcije
218
Noseće konstrukcije za specifične kablove
sa nosačem kablova RKS-Magic® 226
Mrežasti nosač kablova GR-Magic®
234
Nosač kablova EKS
240
Proizvodi
Noseće konstrukcije za specifične kablove 252
BSS 179
Pregled sistema nosača kablova
Standardne noseće konstrukcije
Plafonska montaža
Način instalacije sa 1 nosačem
kablova i U-plafonskim nosačem
Jednoslojne do troslojne konstrukcije sa SKS nosačima kablova i U-plafonskim nosačem, konzolom, jednostrano ili obostrano montirane.
 Potporni raspon: maks. 1,2 m
 Težina kablova po nosaču:
maks. 10 kg/m
 Broj nivoa: maks. 3 nivoa
kod potpornog raspona 1,2 m
 Širine: 100, 200, 300 mm
Plafonska montaža
Način instalacije sa 2 nosača kablova i U-plafonskim nosačem
Jednoslojne do troslojne konstrukcije
sa SKS nosačima kablova i U-plafonskim nosačem, konzolom, jednostrano ili obostrano montirane.
 Potporni raspon: maks. 1,2 m
 Težina kablova po nosaču:
maks. 10 kg/m
 Broj nivoa: maks. 3 nivoa
kod potpornog raspona 1,2 m
 Širine: 100, 200, 300 mm
 Ukupna širina: maks. 500 mm
Plafonska montaža
Način instalacije sa 1 ili 2
nosača kablova i US 3 poprečnim profilom
Jednoslojna konstrukcija sa SKS nosačem kablova i obostranim kačenjem navojnom šipkom sa poprečnim profilom.
 Potporni raspon: maks. 1,2 m
 Težina kablova po nosaču:
maks. 10 kg/m
 Broj nivoa: maks. 1 nivo
kod potpornog raspona 1,2 m
 Širine: 100, 200, 300 mm
 Ukupna širina: maks. 400 mm
Zidna montaža
Način instalacije sa 1 nosačem
kablova i TP zidnom i konzolom
nosača
Jednoslojne do troslojne konstrukcije kao zidna montaža sa SKS-nosačem kablova i osiguranjem navojnom
šipkom uspravno u odnosu na plafon.
 Potporni raspon: maks. 1,2 m
 Težina kablova po nosaču:
maks. 10 kg/m
 Broj nivoa: maks. 3 nivoa
kod potpornog raspona 1,2 m
 Širine: 100, 200, 300 mm
Zidna montaža
Način instalacije sa 1 nosačem
kablova i MWA 12 zidnom konzolom i
Jednoslojne do troslojne konstrukcije
kao zidna montaža sa SKS-nosačem
kablova i osiguranjem navojnom šipkom uspravno u odnosu na plafon.
 Potporni raspon: maks. 1,2 m
 Težina kablova po nosaču:
maks. 10 kg/m
 Broj nivoa: maks. 3 nivoa
kod potpornog raspona 1,2 m
 Širine: 100, 200, 300 mm
Zidna montaža
Način instalacije sa 1 nosačem
kablova i TP zidnom i konzolom
nosača
Jednoslojne ili dvoslojne konstrukcije kao zidna montaža sa SKS-nosačem kablova i osiguranjem navojnom
šipkom ukoso u odnosu na zid.
 Potporni raspon: maks. 1,2 m
 Težina kablova po nosaču:
maks. 10 kg/m
 Broj nivoa: maks. 2 nivoa
kod potpornog raspona 1,2 m
 Širine: 100, 200, 300 mm
180 BSS
Zidna montaža
Način instalacije sa 2 nosača kablova i MWA 12 zidnom i konzolom nosača
Jednoslojne ili dvoslojne konstrukcije
kao zidna montaža sa SKS-nosačem
kablova i osiguranjem navojnom šipkom ukoso u odnosu na zid.
 Potporni raspon: maks. 1,2 m
 Težina kablova po nosaču:
maks. 10 kg/m
 Broj nivoa: maks. 2 nivoa
kod potpornog raspona 1,2 m
 Širine: 100, 200, 300 mm
Zidna montaža
Način instalacije sa 2 nosača kablova i MWA 12 ili AW 30 zidnom i
konzolom nosača
Jednoslojne do troslojne konstrukcije
kao zidna montaža sa SKS-nosačima kablova i osiguranjem navojnom
šipkom uspravno u odnosu na plafon.
 Potporni raspon: maks. 1,2 m
 Težina kablova po nosaču:
maks. 10 kg/m
 Broj nivoa: maks. 3 nivoa
kod potpornog raspona 1,2 m
 Širine: 100, 200, 300 mm
 Ukupna širina: maks. 500 mm
Zidna montaža
Način instalacije sa 1 nosačem
kablova i TP zidnom i konzolom
nosača
Jednoslojne ili dvoslojne konstrukcije kao zidna montaža sa SKS-nosačem kablova i osiguranjem navojnom
šipkom ukoso u odnosu na zid.
 Potporni raspon: maks. 1,2 m
 Težina kablova po nosaču:
maks. 10 kg/m
 Broj nivoa: maks. 2 nivoa
kod potpornog raspona 1,2 m
 Širine: 100, 200, 300 mm
 Ukupna širina: maks. 500 mm
Pregled sistema nosača kablova i mrežastih nosača kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove
Plafonska i zidna montaža
Način instalacije sa RKS-Magic®
Nosač kablova
 Navojna šipka nije potrebna
 Potporni raspon: maks. 1,5 m
 Težina kablova po nosaču:
maks. 30 kg/m
 Broj nivoa: maks. 5 nivoa
 Širine nosača kablova:
100, 200, 300, 400 mm
Plafonska i zidna montaža
Način instalacije sa GR-Magic®
Mrežasti nosač kablova
 Potporni raspon: maks. 1,2 m
Težina kablova po mrežastom nosaču kablova: maks. 10 kg/m
 Broj nivoa: maks. 3 nivoa
Širine mrežastog nosača kablova: 200, 300 mm
Plafonska i zidna montaža
Način instalacije sa EKS nosačem kablova
 i bez dodatnog
osiguravanja navojnom šipkom
 Potporni raspon: maks. 1,5 m
 Težina kablova po nosaču:
maks. 20 kg/m
 Broj nivoa: maks. 3 nivoa
Širina nosača kablova: maks.
500 mm
BSS 181
Pregled sistema
Održavanje funkcionalnosti sa sistemima nosača kablova i mrežastim
nosačima kablova
GR-Magic®
Mrežasti nosač kablova
EKS
Nosač kablova
RKS-Magic®
Nosač kablova
124 BSS
182
UFS
s. 230
s. 240
s. 234
SKS
Nosač kablova s. 184
RKS-Magic®
Nosač kablova s. 226
SKS
Nosač kablova
s. 184
BSS
UFS 183
125
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Plafonska montaža sa jednim nosačem kablova
Standardna noseća konstrukcija prema
DIN 4102 deo 12
Ekspertska procena br. 3917/4635-2-Mu
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
6 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200,
300 mm
Način instalacije nosača kablova sa U-plafonskim nosačem ispunjava zahteve iz DIN 4102 deo 12 kao standardni
sistem postavljanja za klase održanja funkcionalnosti E 30 i E 90.
Primenjuje se nosač kablova bočne visine 60 mm i debljine materijala 1,5 mm.
Položaj spojeva bočnih stranica može da se izabere po želji između pojedinačnih tačaka. Krajevi nosača kablova
pričvršćuju se s bočne strane spojnicama, a na podu nosača prag se pričvršćuje vijcima.
Sistemske komponente
U-plafonski nosači, čeone ploče koje mogu da se zašrafe, nosač kablova, brza spojnica, prag, konzola, anker tipl,
vatrootporni lučni nosač, pločica za označavanje.
1-nivo, standardna noseća konstrukcija od
SKS-nosača kablova sa U-plafonskim nosačem,
konzolom
tipa MWA12/.... montaža jednostrano.
184 BSS
Oblast primene Plafon, jednostrano
2-nivoa, standardna noseća konstrukcija od
SKS-nosača kablova sa U-plafonskim nosačem,
konzolom
tipa MWA12/.... montaža jednostrano.
Oblast primene Plafon, jednostrano
3-nivoa, standardna noseća konstrukcija od
SKS-nosača kablova sa U-plafonskim nosačem,
konzola
tipa MWA12/.... montirana jednostrano.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Oblast primene Plafon, jednostrano
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Plafonska montaža sa jednim nosačem kablova
Oblast primene Plafon, obostrano
2-nivoa, standardna noseća konstrukcija od
SKS-nosača kablova sa U-plafonskim nosačem,
konzolom
tipa MWA12/.... montaža obostrano.
Priprema montaže
Obeležavanje tačnog položaja rupa za bušenje za
plafonske nosače i vatrootporne nosače pomoću
zidarskog kanapa.
Montaža konzole
Pričvršćivanje konzole na U-nosač torban vijkom
M10x25.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Montaža Priključni element
Priključni element se montira sa odstojanjem od
oko 100 mm od konzole.
Oblast primene Plafon, obostrano
3-nivoa, standardna noseća konstrukcija od
SKS-nosača kablova sa U-plafonskim nosačem,
konzola
tipa MWA12/.... montirana obostrano.
Postaviti tipl
Montaža anker vijka za pričvršćivanje
U-nosača i vatrootpornih lučnih nosača.
Prava i podna montaža spojnica
Montaža spojnice i praga sa torban vijcima kod međusobnog spajanja nosača kablova.
Montaža Navojna šipka
Navojnu šipku provući odozgo kroz priključni element koji viri iznad bočne strane nosača kablova
a zatim zakačiti sa strane
u vatrootporni lučni nosač.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Montaža nosača i lučne obujmice
Šrafljenje U-nosača kao i vatrootpornog lučnog
nosača na anker vijak.
Montaža nosača kablova na konzolu
Pričvršćivanje nosača kablova na konzolu sa torban
vijcima.
Alternativna montaža navojne šipke
Alternativno je dozvoljeno pričvršćivanje navojne
šipke ispod plafona tiplom s unutrašnjim navojem
(udarni tipl).
BSS 185
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Plafonska montaža sa jednim nosačem kablova
Osiguravanje navojne šipke kod instalacije trase na
jedan, dva ili tri nivoa na donji priključni element sa
navrtkom i kontra-navrtkom.
Montaža zašrafljenog US 3-nosača
Pričvršćivanje čeone ploče na montirani
anker vijak. Anker vijci mogu da se koriste i
za montažu provlačenjem.
Montaža na kose plafone
Bušenje rupa za tiplove za varijabilne čeone komade ispod kosog plafona vertikalno u odnosu na osovinu
čeonog komada. Bušenje rupa za tiplove za navojnu
šipku vertikalno u odnosu na nosač.
Novojnu šipku osigurati
Montaža navojne šipke na prethodno vertikalno u
odnosu na nosač montiran tipl.
186 BSS
Produžavanje navojne šipke
Montaža Čeona ploča KU 3
Montaža priključnih delova ispod svake strane nosača kod rasporeda u više nivoa. Spajanje pojedinačnih navojnih šipki montažom mufa kao adaptera.
Montaža Čeona ploča KUS 5
Šrafljenje čeone ploče sa US 3-nosačem pomoću
vijka sa šestouglom glavom. Pri tom odstojnik postaviti u U-nosač.
Montaža zašrafljenog US 5-nosača
Šrafljenje čeone ploče sa US 5-nosačem pomoću
vijka sa šestouglom glavom. Pri tom montirati
odstojnik u U-nosač.
Montaža varijabilnog čeonog komada KU 5V
Pričvršćivanje čeone ploče na montirani
anker vijak. Anker vijci mogu da se koriste i
za montažu provlačenjem.
Montaža konzole
Šrafljenje čeone ploče sa US 5-nosačem i vijkom sa
šestouglom glavom. Pri tom montirati odstojnik u Unosač. Pomoću čeone ploče mogu da se ujednače
nagibi plafona do 30°.
Pričvršćivanje konzole na U-nosač vijkom sa šestouglom glavom. Pritom postaviti odstojnik na odgovarajući način u profil U-nosača.
Označavanje
Popunjavanje pločice za označavanje: dužina kabla
sa imenom preduzeća koje je sprovelo instalacije,
kontrolni broj i godina proizvodnje. Nakon toga zalepiti pločicu na nosač kablova.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Donje pričvršćivanje navojne šipke
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Plafonska montaža sa jednim nosačem kablova
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
6 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200, 300 mm
1Napomena:
2Mogu da se primenjuju svi kablovi ispitani prema DIN 4102 deo 12!
To znači da su načini instalacije nezavisni od tipova kablova, odn. njihovih proizvođača.
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
U-plafonski nosač US...K/...
1
1
1
1
1
Zaštitna kapa US...KS
1
1
1
1
1
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
2
2
2
2
2
Zidna i konzola nosača MWA 12/...
1
2
3
2
3
Nosač kablova SKS 6...
1
2
3
2
3
Prava i ugaona spojnica RWVL 60
2
4
6
4
6
Prag SSLB...
1
2
3
2
3
Podni završni lim BEB/...
1
2
3
2
3
Torban vijak FRSB 6x12
6
12
18
12
18
Priključni element ABR
1
2
3
2
3
Navojna šipka 2078/M10
1
2
3
2
3
Priključni naglavak 12005/M10
-
1
2
-
1
*
*
*
*
*
Pločica za označavanje KS-E
* broj po potrebi
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Osiguravanje navojne šipke vatrootpornim lučnim nosačem
Vatrootporni lučni nosač BSB
1
1
1
2
2
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
1
1
1
2
2
Šestougla navrtka DIN 934/M10
4
5
6
8
9
Podloška 966/M10
2
3
4
4
5
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 187
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Plafonska montaža sa jednim nosačem kablova
Osiguravanje navojne šipke tiplom sa unutrašnjim navojem
1
1
1
2
2
Šestougla navrtka DIN 934/M10
2
3
4
4
5
Podloška 966/M10
1
2
3
2
3
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Tipl sa unutrašnjim navojem FZEA 12x40
188 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Plafonska montaža sa dva nosača kablova
Standardna noseća konstrukcija prema
DIN 4102 deo 12
Ekspertska procena br. 3917/4635-2-Mu
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
3 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200,
300 mm
Ukupna širina maks.
500 mm
Način instalacije sa 2 nosača kablova na U-plafonski nosač ispunjava zahteve iz DIN 4102 deo 12 kao standardna
noseća konstrukcija za klase održanja funkcionalnosti E30 i E90.
Količina kablova koja može da se instalira po jednoj konzoli povećava se dvostruko usled montaže dva nosača
kablova bočne visine 60 mm. Ali, maksimalno dozvoljena ispuna po jednom nosaču kablova od 10 kg/m ostaje
nepromenjena.
Takođe nepromenjeno ostaje i pozicioniranje spoja po izboru između pojedinačnih tačaka. I obrazovanje spoja sa
spojnicama u bočnoj strani nosača kablova i vijcima pričvršćenog praga na pod nosača kablova, ostaje
nepromenjen uprkos dvostrukom rasporedu nosača kablova.
Sistemske komponente
U-plafonski nosači, čeone ploče koje mogu da se zašrafe, nosač kablova, brza spojnica, konzola, anker tipl,
vatrootporni lučni nosač, pločica za označavanje.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Oblast primene Plafon, jednostrano
1-nivo, standardna noseća konstrukcija od
SKS-nosača kablova sa US3-plafonskim nosačem,
konzolom
tipa MWA12/.... montaža jednostrano.
Oblast primene Plafon, jednostrano
1-nivo, standardna noseća konstrukcija od
SKS-nosača kablova sa US5-plafonskim nosačem,
konzolom
tipa AW30/.... montaža jednostrano.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Oblast primene Plafon, jednostrano
2-nivoa, standardna noseća konstrukcija od
SKS-nosača kablova sa US3-plafonskim nosačem,
konzolom
tipa MWA12/.... montaža jednostrano.
BSS 189
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Plafonska montaža sa dva nosača kablova
2-nivoa, standardna noseća konstrukcija od
SKS-nosača kablova sa US5-plafonskim nosačem,
konzolom
tipa AW30/.... montaža jednostrano.
Oblast primene Plafon, obostrano
2-nivoa, standardna noseća konstrukcija od
SKS-nosača kablova sa US3- ili US5-plafonskim
nosačem, konzola tipa MWA12/.... ili tipa AW30/...
montirana obostrano.
Priprema montaže
Obeležavanje tačnog položaja rupa za bušenje za
plafonske nosače i vatrootporne nosače pomoću
zidarskog kanapa.
Montaža konzole na US 3-plafonski nosač
Pričvršćivanje konzole na U-nosač torban vijkom
M10x25.
190 BSS
Oblast primene Plafon, jednostrano
Oblast primene Plafon, jednostrano
3-nivoa, standardna noseća konstrukcija od
SKS-nosača kablova sa US3-plafonskim nosačem,
konzolom
tipa MWA12/.... montaža jednostrano.
3-nivoa, standardna noseća konstrukcija od
SKS-nosača kablova sa US5-plafonskim nosačem,
konzola
tipa AW30/.... montirana jednostrano.
Oblast primene Plafon, obostrano
3-nivoa, standardna noseća konstrukcija od
SKS-nosača kablova sa US3- ili US5-plafonskim
nosačem, konzola tipa MWA12/.... ili tipa AW30/...
montirana obostrano.
Postaviti tipl
Montaža anker vijka za pričvršćivanje
U-nosača i vatrootpornih lučnih nosača.
Montaža konzole US 5-plafonski nosač
Pričvršćivanje konzola na oba kraka U-nosača
vijkom sa šestouglom glavom i odstojnikom.
Montaža nosača i lučne obujmice
Šrafljenje U-nosača kao i vatrootpornog lučnog
nosača na anker vijak.
Prava i podna montaža spojnica
Montaža spojnice i praga sa torban vijcima kod međusobnog spajanja nosača kablova.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Oblast primene Plafon, jednostrano
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Plafonska montaža sa dva nosača kablova
Montaža nosača kablova
Pričvršćivanje nosača kablova na konzolu sa torban
vijcima.
Montaža Navojna šipka
Navojnu šipku provući odozgo kroz priključni element koji viri iznad bočne strane nosača kablova a
zatim zakačiti sa strane u vatrootporni lučni nosač.
Alternativna montaža navojne šipke
Alternativno je dozvoljeno pričvršćivanje navojne
šipke ispod plafona tiplom s unutrašnjim navojem
(udarni tipl).
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Montaža Čeona ploča KU 3
Šrafljenje čeone ploče sa US 3-nosačem pomoću
vijka sa šestouglom glavom. Pri tom odstojnik postaviti u U-nosač.
Montaža nosača kablova
Pričvršćivanje nosača kablova na konzolu sa torban
vijcima.
Navojnu šipku osigurati
Osiguravanje navojne šipke u vatrootporni lučni
nosač i u priključni element sa po dve šestougle
navrtke.
Donje pričvršćivanje navojne šipke
Osiguravanje navojne šipke kod jednoslojne, dvoslojne ili troslojne instalacije trase na donji priključni
element sa navrtkom i kontra-navrtkom.
Montaža zašrafljenog US 3-nosača
Pričvršćivanje čeone ploče na montirani
anker vijak. Anker vijci mogu da se koriste i
za montažu provlačenjem.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Montaža Priključni element
Priključni element se montira sa odstojanjem od
oko 100 mm od konzole.
Navojnu šipku osigurati
Osiguravanje navojne šipke u vatrootporni lučni
nosač i u priključni element sa po dve šestougle
navrtke.
Produžavanje navojne šipke
Montaža priključnih delova ispod svake strane nosača kod višeslojnog rasporeda. Spajanje pojedinačnih navojnih šipki montažom mufa kao adaptera.
Montaža Čeona ploča KUS 5
Šrafljenje čeone ploče sa US 5-nosačem pomoću
vijka sa šestouglom glavom. Pri tom montirati
odstojnik u U-nosač.
BSS 191
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Plafonska montaža sa dva nosača kablova
Montaža zašrafljenog US 5-nosača
Montaža na kose plafone
Pričvršćivanje čeone ploče na montirani
anker vijak. Anker vijci mogu da se koriste i
za montažu provlačenjem.
Montaža varijabilnog čeonog komada KU 5V
Bušenje rupa za tiplove za varijabilne čeone komade ispod kosog plafona vertikalno u odnosu na osovinu čeonog komada. Bušenje rupa za tiplove za
navojnu
šipku vertikalno u odnosu na nosač.
Montaža konzole
Novojnu šipku osigurati
Pričvršćivanje konzole na U-nosač vijkom sa šestouglom glavom. Pritom postaviti odstojnik na odgovarajući način u profil U-nosača.
Šrafljenje čeone ploče sa US 5-nosačem i vijkom sa
šestouglom glavom. Pri tom montirati odstojnik u Unosač. Pomoću čeone ploče mogu da se ujednače
nagibi plafona do 30°.
Označavanje
Montaža navojne šipke na prethodno vertikalno u
odnosu na nosač montiran tipl.
Popunjavanje pločice za označavanje: dužina kabla
sa imenom preduzeća koje je sprovelo instalacije,
kontrolni broj i godina proizvodnje. Nakon toga zalepiti pločicu na nosač kablova.
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
3 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200, 300 mm
Ukupna širina maks.
500 mm
1Napomena:
2Mogu da se primenjuju svi kablovi ispitani prema DIN 4102 deo 12!
To znači da su načini instalacije nezavisni od tipova kablova, odn. njihovih proizvođača.
192 BSS
U-plafonski nosač US...K/...
1
1
1
1
1
Zaštitna kapa US...KS
1
1
1
1
1
Zidna i konzola nosača MWA12/...
1
2
3
2
3
Zidna i konzola nosača AW 30/...
1
2
3
2
3
Odstojnik DSK 45
1
2
3
1
2
Vijak sa šestouglom glavom SKS 10x90
1
2
3
1
2
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
2
2
2
2
2
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Plafonska montaža sa dva nosača kablova
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
Nosač kablova SKS 6...
2
4
6
4
6
Prava i ugaona spojnica RWVL 60
4
8
12
8
12
Prag SSLB...
2
4
6
4
6
Podni završni lim BEB/...
2
4
6
4
6
Torban vijak FRSB 6x12
12
24
36
24
36
Priključni element ABR
1
2
3
2
3
Navojna šipka 2078/M10
1
2
-
2
3
Navojna šipka 2078/M12
-
-
3
-
-
Priključni naglavak 12005/M10
-
1
-
-
1
Priključni naglavak 12005/M12
-
-
2
-
-
*
*
*
*
*
Pločica za označavanje KS-E
* broj po potrebi
Osiguravanje navojne šipke vatrootpornim lučnim nosačem
Vatrootporni lučni nosač BSB
1
1
1
2
2
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
1
1
1
2
2
Šestougla navrtka DIN 934/M10
4
5
-
8
9
Šestougla navrtka DIN 934/M12
-
-
6
-
-
Podloška 966/M10
2
3
-
4
5
Podloška 966/M12
-
-
4
-
-
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Osiguravanje navojne šipke tiplom sa unutrašnjim navojem
Tipl sa unutrašnjim navojem FZEA 12x40
1
1
-
2
2
Tipl sa unutrašnjim navojem FZEA 14x40
-
-
1
-
-
Šestougla navrtka DIN 934/M10
2
3
-
4
5
Šestougla navrtka DIN 934/M12
-
-
4
-
-
Podloška 966/M10
1
2
-
2
3
Podloška 966/M12
-
-
3
-
-
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 193
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Plafonska montaža sa U-poprečnim profilom
Standardna noseća konstrukcija prema
DIN 4102 deo 12
Ekspertska procena br. 3917/4635-2-Mu
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
1 nivo
Širine nosača kablova
100, 200,
300 mm
Ukupna širina maks.
400 mm
Način instalacije nosača kablova sa pojedinačnim ili dva nosača kablova na US 3 poprečni profil ispunjava
zahteve iz DIN 4102 deo 12 kao standardna noseća konstrukcija za klase održanja funkcionalnosti E30 i E90.
Obostrano kačenje navojne šipke sa plafona kao i visina poprečnog profila od samo 30 mm zahtevaju
relativno malo prostora.
Pozicija spojeva pojedinačnih nosača kablova bočne visine 60 mm može da se izabere po želji između poprečnih
profila. Spoj nosača kablova napravljen je s bočne strane spojnicama, a na podu nosača prag je pričvršćen
vijcima.
Sistemske komponente
US 3-nosač, nosač kablova, brza spojnica, prag, pločica za označavanje.
1-nivo, standardna noseća konstrukcija od jednog
SKS-nosača kablova sa obostranim kačenjem
navojne šipke i poprečnim profilom tipa US 3/....
194 BSS
Oblast primene Plafon
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Oblast primene Plafon
1-nivo, standardna noseća konstrukcija od dva
SKS-nosača kablova sa obostranim kačenjem
navojne šipke i poprečnim profilom tipa US 5/....
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Plafonska montaža sa U-poprečnim profilom
Priprema montaže
Postaviti tipl
Obeležavanje tačne pozicije rupa za bušenje za
navojnu šipku pomoću zidarskog kanapa.
Montaža udarnog anker vijka za pričvršćivanje
navojnih šipki.
Prava i podna montaža spojnica
Montaža nosača kablova
Montaža spojnice i praga sa torban vijcima kod međusobnog spajanja nosača kablova.
Pričvršćivanje nosača kablova na poprečni profil sa
torban vijcima i dodatnom velikom podloškom.
Montaža navojne šipke i poprečni profil
Montaža navojne šipke sa poprečnim profilima u
udarni anker vijak.
Montaža 2 nosača kablova
Pričvršćivanje dva nosača kablova na poprečni profil torban vijcima i dodatnom velikom podloškom.
Označavanje
Popunjavanje pločice za označavanje: dužina kabla
sa imenom preduzeća koje je sprovelo instalacije,
kontrolni broj i godina proizvodnje. Nakon toga zalepiti pločicu na nosač kablova.
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
1 nivo
Širine nosača kablova
100, 200, 300 mm
Ukupna širina maks.
400 mm
1Napomena:
2Mogu da se primenjuju svi kablovi ispitani prema DIN 4102 deo 12!
To znači da su načini instalacije nezavisni od tipova kablova, odn. njihovih proizvođača.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 195
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Plafonska montaža sa U-poprečnim profilom
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
U-nosač US...
1
1
Zaštitna kapa US...KS
2
2
Navojna šipka 2078/M10
2
2
Šestougla navrtka DIN 934/M10
6
6
Podloška 966/M10
4
4
Nosač kablova SKS 6...
1
2
Prava i ugaona spojnica RWVL 60
2
4
Prag SSLB...
1
2
Podni završni lim BEB/...
1
2
Torban vijak FRSB 6x20
6
12
Podloška 967/M6
2
4
Tipl sa unutrašnjim navojem FZEA 12x40
2
2
*
*
* broj po potrebi
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Pločica za označavanje KS-E
196 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa MWA 12
Standardna noseća konstrukcija prema
DIN 4102 deo 12
Ekspertska procena br. 3917/4635-2-Mu
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
3 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200,
300 mm
Način instalacije nosača kablova sa MWA 12 zidnom konzolom ispunjava sve zahteve iz DIN 4102 deo 12 kao
standardna noseća konstrukcija za klase održanja funkcionalnosti E30 i E90.
Sa osiguravanjem navojnom šipkom vertikalno u odnosu na plafon bez problema je moguća zidna montaža koja
odgovara serifikatu.Položaj spojeva nosača kablova, koji se sastoje od nosača kablova bočne visine 60 mm kao i
vijcima pričvršćenih spojnica i praga, može da se izabere po želji između konzola.
Sistemske komponente
MWA 12 zidna konzola, nosač kablova, spojnica, prag, vatrootporni lučni nosač, pločica za označavanje.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Oblast primene Zid
1-nivo, standardna noseća konstrukcija kao zidna montaža sa SKS-nosačem kablova i osiguranjem
navojnom šipkom uspravno u odnosu na plafon.
Oblast primene Zid
2-nivoa, standardna noseća konstrukcija kao zidna montaža sa SKS-nosačima kablova i osiguranjem navojnom šipkom uspravno u odnosu na plafon.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Oblast primene Zid
3-nivoa, standardna noseća konstrukcija kao zidna montaža sa SKS-nosačima kablova i osiguranjem navojnom šipkom uspravno u odnosu na plafon.
BSS 197
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa MWA 12
Obeležavanje tačnog položaja rupa za bušenje za
zidne konzole i vatrootporne nosače pomoću zidarskog kanapa.
Prava i podna montaža spojnica
Montaža spojnice i praga sa torban vijcima kod međusobnog spajanja nosača kablova.
Montaža Navojna šipka
Navojnu šipku provući odozgo kroz priključni element koji viri iznad bočne strane nosača kablova
a zatim zakačiti sa strane
u vatrootporni lučni nosač.
Donje pričvršćivanje navojne šipke
Osiguravanje navojne šipke kod instalacije trase na
jedan, dva ili tri nivoa na donji priključni element sa
navrtkom i kontra-navrtkom.
198 BSS
Postaviti tipl
Montaža konzole i lučnog nosača
Montaža anker vijka za pričvršćivanje zidne konzole
i vatrootpornog lučnog nosača.
Montaža nosača kablova
Pričvršćivanje konzole kao i vatrootpornog lučnog
nosača na anker vijak. Kod montaže na zidove od
cigle ili blokova, provući anker vijak kroz delove i
zašrafiti ga u probušenu rupu.
Montaža Priključni element
Pričvršćivanje nosača kablova na konzolu sa torban
vijcima.
Navojnu šipku osigurati
Montaža priključnog dela ispod nosača kablova
pored konzole sa torban vijcima s razmakom
od maksimalno 100 mm.
Alternativna montaža navojne šipke
Osiguravanje navojne šipke u vatrootporni lučni
nosač i u priključni element sa po dve šestougle
navrtke.
Alternativno je dozvoljeno pričvršćivanje navojne
šipke ispod plafona tiplom s unutrašnjim navojem
(udarni tipl).
Produžavanje navojne šipke
Označavanje
Spajanje pojedinačnih navojnih šipki montažom mufa kao adaptera.
Popunjavanje pločice za označavanje: dužina kabla
sa imenom preduzeća koje je sprovelo instalacije,
kontrolni broj i godina proizvodnje. Nakon toga zalepiti pločicu na nosač kablova.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Priprema montaže
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa MWA 12
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
3 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200, 300 mm
1Napomena:
2Mogu da se primenjuju svi kablovi ispitani prema DIN 4102 deo 12!
To znači da su načini instalacije nezavisni od tipova kablova, odn. njihovih proizvođača.
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
Zidna i konzola nosača MWA 12/...
1
2
3
Nosač kablova SKS 6...
1
2
3
Prava i ugaona spojnica RWVL 60
2
4
6
Prag SSLB...
1
2
3
Podni završni lim BEB/...
1
2
3
Torban vijak FRSB 6x12
6
12
18
Priključni element ABR
1
2
3
Navojna šipka 2078/M10
1
2
3
Priključni naglavak 12005/M10
-
1
2
*
*
*
Pločica za označavanje KS-E
* broj po potrebi
Osiguravanje navojne šipke vatrootpornim lučnim nosačem
Vatrootporni lučni nosač BSB
1
1
1
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
1
1
1
Šestougla navrtka DIN 934/M10
4
5
6
Podloška 966/M10
2
3
4
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Osiguravanje navojne šipke tiplom sa unutrašnjim navojem
Tipl sa unutrašnjim navojem FZEA 12x40
1
1
1
Šestougla navrtka DIN 934/M10
2
3
4
Podloška 966/M10
1
2
3
Zid od betona
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
1
2
3
BSS 199
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa MWA 12
Zid od cigala
1
2
3
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Vatrootporni navojni anker vijak MMS
10x80
200 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa MWA 12 i navojnom šipkom koso
Standardna noseća konstrukcija prema
DIN 4102 deo 12
Ekspertska procena br. 3917/4635-2-Mu
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednomnosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
2 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200,
300 mm
Način instalacije nosača kablova na MWA 12 zidnu konzolu ispunjava zahteve iz DIN 4102 deo 12 kao standardna
noseća konstrukcija za klase održanja funkcionalnosti E30 i E90.
Nezavisno od odstojanja od plafona ili konstrukcije plafona, osiguravanje navojnom šipkom se montira koso u
odnosu na zid.
Položaj spojeva može proizvoljno da se izabere između konzola. Kod spajanja nosača kablova, vijcima se
pričvrste dve spojnice u bočne strane nosača, a prag se takođe vijcima pričvrsti za pod nosača kablova.
Sistemske komponente
MWA 12 zidna konzola, nosač kablova, prava spojnica, prag, priključni element kosi, pločica za označavanje.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Oblast primene Zid
1-nivo, standardna noseća konstrukcija kao zidna montaža sa SKS-nosačem kablova i osiguranjem
navojnom šipkom ukoso u odnosu na zid.
Oblast primene Zid
2-nivoa, standardna noseća konstrukcija kao zidna montaža sa SKS-nosačima kablova i osiguranjem navojnom šipkom ukoso u odnosu na zid.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 201
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa MWA 12 i navojnom šipkom koso
Obeležavanje tačne pozicije rupa za bušenje za zidnu konzolu i priključne elemente pomoću zidarskog
kanapa.
Prava i podna montaža spojnica
Montaža spojnice i praga sa torban vijcima kod međusobnog spajanja nosača kablova.
Montaža Kosi priključni element
Montaža drugog priključnog elementa koso na
priključni element sa vijkom sa šestouglom glavom.
Montaža kontranavrtke za vijak sa šestouglom glavom kod montaže nosača kablova u jednom nivou.
Produžavanje Navojne šipke vertikalno
Pričvršćivanje donje vertikalne navojne šipke mufom, kao adapterom na pričvrsni vijak priključnog
komada.
202 BSS
Postaviti tipl
Montaža konzole i završnih delova
Montaža anker vijka za pričvršćivanje zidnih konzola
i priključnih elemenata.
Montaža nosača kablova
Pričvršćivanje konzole kao i priključnog elementa na
anker vijak. Kod montaže na zidove od cigle ili blokova, provući
anker vijak kroz delove i zašrafiti ga u probušenu
rupu.
Montaža Priključni element
Pričvršćivanje nosača kablova na konzolu sa torban
vijcima.
Montaža navojna šipka
Montaža priključnog dela ispod nosača kablova
pored konzole sa torban vijcima s razmakom
od maksimalno 100 mm.
Donje pričvršćivanje navojne šipke
Navojnu šipku provući kroz oba priključna elementa
a zatim oba kraja pričvrstiti sa po dve kontranavrtke.
Osiguravanje navojne šipke kod instalacije trase na
dva nivoa na priključni element sa navrtkom i kontra-navrtkom.
Označavanje
Popunjavanje pločice za označavanje: dužina kabla
sa imenom preduzeća koje je sprovelo instalacije,
kontrolni broj i godina proizvodnje. Nakon toga zalepiti pločicu na nosač kablova.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Priprema montaže
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa MWA 12 i navojnom šipkom koso
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednomnosaču kablova maks.
10 kg/m
Broj nivoa maks.
2 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200, 300 mm
1Napomena:
2Mogu da se primenjuju svi kablovi ispitani prema DIN 4102 deo 12!
To znači da su načini instalacije nezavisni od tipova kablova, odn. njihovih proizvođača.
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
Zidna i konzola nosača MWA 12/...
1
2
Nosač kablova SKS 6...
1
2
Prava i ugaona spojnica RWVL 60
2
4
Prag SSLB...
1
2
Podni završni lim BEB/...
1
2
Torban vijak FRSB 6x12
6
12
Priključni element ABR
1
2
Priključni kosi element ABS
2
2
Vijak sa šestouglom glavom SKS 10x40
1
1
Navojna šipka 2078/M10
1
2
Priključni naglavak 12005/M10
-
1
Šestougla navrtka DIN 934/M10
5
6
Podloška 966/M10
3
4
*
*
Pločica za označavanje KS-E
* broj po potrebi
Zid od betona
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
2
3
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Zid od cigala
Vatrootporni navojni anker vijak MMS
10x80
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
2
3
BSS 203
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa 2 nosača kablova
Standardna noseća konstrukcija prema
DIN 4102 deo 12
Ekspertska procena br. 3917/4635-2-Mu
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
3 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200,
300 mm
Ukupna širina maks.
500 mm
Način instalacije nosača kablova sa 2 nosača kablova na MWA ili AW zidnu konzolu ispunjava zahteve iz DIN
4102 deo 12 kao standardna noseća konstrukcija za klase održanja funkcionalnosti E30 i E90.
Količina kablova koja može da se instalira po jednoj konzoli povećava se dvostruko usled montaže dva nosača
kablova bočne visine 60 mm zajedno na jednu konzolu. Po jednom nosaču kablova dozvoljena je ispuna
kablovima od 10 kg/m. Osiguravanje navojnom šipkom kod ovog načina postavljanja izvodi se vertikalno u odnosu
na plafon.
Položaj spojeva može da se izabere po želji, pri čemu se krajevi nosača kablova pričvršćuju spojnicama u bočne
stranice, a prag vijcima u podnu stranu nosača kablova.
Sistemske komponente
MWA 12 i AW 30 zidna konzola, nosač kablova, spojnica, prag, vatrootporni lučni nosač, pločica za označavanje.
1-nivo, standardna noseća konstrukcija kao zidna montaža sa SKS-nosačem kablova i osiguranjem
navojnom šipkom uspravno u odnosu na plafon.
204 BSS
Oblast primene Zid
Oblast primene Zid
2-nivoa, standardna noseća konstrukcija kao zidna montaža sa SKS-nosačima kablova i osiguranjem navojnom šipkom, uspravno u odnosu na plafon.
3-niova, standardna noseća konstrukcija kao zidna montaža sa SKS-nosačima kablova i osiguranjem navojnom šipkom, uspravno u odnosu na plafon.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Oblast primene Zid
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa 2 nosača kablova
Priprema montaže
Obeležavanje tačnog položaja rupa za bušenje za
zidne konzole i vatrootporne nosače pomoću zidarskog kanapa.
Prava i podna montaža spojnica
Montaža spojnice i praga sa torban vijcima kod međusobnog spajanja nosača kablova.
Montaža Navojna šipka
Navojnu šipku provući odozgo kroz priključni element koji viri iznad bočne strane nosača kablova
a zatim zakačiti sa strane
u vatrootporni lučni nosač.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Donje pričvršćivanje navojne šipke
Osiguravanje navojne šipke kod instalacije trase na
jedan, dva ili tri nivoa na donji priključni element sa
navrtkom i kontra-navrtkom.
Postaviti tipl
Za pričvršćivanje konzole i vatrootpornog
lučnog nosača montiraju se anker vijci.
Montaža nosača kablova
Pričvršćivanje nosača kablova na konzolu sa torban
vijcima.
Navojnu šipku osigurati
Osiguravanje navojne šipke u vatrootporni lučni
nosač i u priključni element sa po dve šestougle
navrtke.
Produžavanje navojne šipke
Spajanje pojedinačnih navojnih šipki montažom mufa kao adaptera.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Montaža konzole i lučnog nosača
Pričvršćivanje konzole kao i vatrootpornog lučnog
nosača na anker vijak. Kod montaže na zidove od
cigle ili blokova, provući anker
vijak kroz delove i zašrafiti ga u probušenu rupu.
Montaža Priključni element
Montaža priključnog elementa ispod prednjeg nosača kablova sa torban vijcima s razmakom od maksimalno 100 mm pored
konzole.
Alternativna montaža navojne šipke
Alternativno je dozvoljeno pričvršćivanje navojne
šipke ispod plafona tiplom s unutrašnjim navojem
(udarni tipl).
Označavanje
Popunjavanje pločice za označavanje: dužina kabla
sa imenom preduzeća koje je sprovelo instalacije,
kontrolni broj i godina proizvodnje. Nakon toga zalepiti pločicu na nosač kablova.
BSS 205
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa 2 nosača kablova
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
3 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200, 300 mm
Ukupna širina maks.
500 mm
1Napomena:
2Mogu da se primenjuju svi kablovi ispitani prema DIN 4102 deo 12!
To znači da su načini instalacije nezavisni od tipova kablova, odn. njihovih proizvođača.
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
Zidna i konzola nosača MWA 12/...
1
2
3
Zidna i konzola nosača AW 30/...
1
2
3
Nosač kablova SKS 6...
2
4
6
Prava i ugaona spojnica RWVL 60
4
8
12
Prag SSLB...
2
4
6
Podni završni lim BEB/...
2
4
6
Torban vijak FRSB 6x12
12
24
36
Priključni element ABR
1
2
3
Navojna šipka 2078/M10
1
2
-
Navojna šipka 2078/M12
-
-
3
Priključni naglavak 12005/M10
-
1
-
Priključni naglavak 12005/M12
-
-
2
*
*
*
Pločica za označavanje KS-E
* broj po potrebi
206 BSS
Vatrootporni lučni nosač BSB
1
1
1
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
1
1
1
Šestougla navrtka DIN 934/M10
4
5
-
Šestougla navrtka DIN 934/M12
-
-
6
Podloška 966/M10
2
3
-
Podloška 966/M12
-
-
4
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Osiguravanje navojne šipke vatrootpornim lučnim nosačem
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa 2 nosača kablova
Osiguravanje navojne šipke tiplom sa unutrašnjim navojem
Tipl sa unutrašnjim navojem FZEA 12x40
1
1
-
Tipl sa unutrašnjim navojem FZEA 14x40
-
-
1
Šestougla navrtka DIN 934/M10
2
3
-
Šestougla navrtka DIN 934/M12
-
-
4
Podloška 966/M10
1
2
-
Podloška 966/M12
-
-
3
Zid od betona
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
1
2
3
Zid od cigala
1
2
3
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Vatrootporni navojni anker vijak MMS
10x80
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 207
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa 2 nosača kablova i navojnom šipkom ukoso
Standardna noseća konstrukcija prema
DIN 4102 deo 12
Ekspertska procena br. 3917/4635-2-Mu
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
2 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200,
300 mm
Ukupna širina maks.
500 mm
Način instalacije nosača kablova sa 2 nosača kablova na MWA ili AW zidnu konzolu ispunjava zahteve iz DIN
4102 deo 12 kao standardna noseća konstrukcija za klase održanja funkcionalnosti E30 i E90.
Osiguravanje navojnom šipkom se izvodi potpuno odvojeno od plafona, koso u odnosu na zid. Sa maksimalnom
ispunom kablova od 10 kg/m po jednom nosaču kablova uz istovremenu montažu dva nosača kablova po jednoj
konzoli može da se instalira dvostruka količina kablova.
Nezavisno od razmaka od konzola, položaj spojeva može da se izabere po želji. Pritom spoj mora da se izvede sa
vijcima pričvršćenim spojnicama i takođe vijcima pričvršćenim pragom.
Sistemske komponente
MWA 12 i AW 30 zidna konzola, nosač kablova, spojnica, prag, kosi priključni element, pločica za označavanje.
1-nivo, standardna noseća konstrukcija kao zidna montaža sa SKS-nosačima kablova i osiguranjem navojnom šipkom ukoso u odnosu na zid.
208 BSS
Oblast primene Zid
2-nivoa, standardna noseća konstrukcija kao zidna montaža sa SKS-nosačima kablova i osiguranjem navojnom šipkom ukoso u odnosu na zid.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Oblast primene Zid
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa 2 nosača kablova i navojnom šipkom ukoso
Priprema montaže
Obeležavanje tačne pozicije rupa za bušenje za zidnu konzolu i priključne elemente pomoću zidarskog
kanapa.
Prava i podna montaža spojnica
Montaža spojnice i praga sa torban vijcima kod međusobnog spajanja nosača kablova.
Montaža Kosi priključni element
Montaža drugog priključnog elementa koso na
priključni element sa vijkom sa šestouglom glavom.
Montaža kontranavrtke za vijak sa šestouglom glavom kod montaže nosača kablova u jednom nivou.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Produžavanje navojne šipke vertikalno
Pričvršćivanje donje vertikalne navojne šipke mufom, kao adapterom na pričvrsni vijak priključnog
komada.
Postaviti tipl
Montaža anker vijka za pričvršćivanje zidnih konzola
i priključnih elemenata.
Montaža nosača kablova
Pričvršćivanje nosača kablova na konzolu sa torban
vijcima.
Montaža Navojna šipka
Navojnu šipku provući kroz oba priključna elementa
a zatim oba kraja pričvrstiti sa po dve kontranavrtke.
Montaža konzole i lučnog nosača
Pričvršćivanje konzole kao i priključnog elementa na
anker vijak. Kod montaže na zidove od cigle ili blokova, provući
anker vijak kroz delove i zašrafiti ga u probušenu
rupu.
Montaža Priključni element
Montaža priključnog dela ispod nosača kablova
pored konzole sa torban vijcima s razmakom
od maksimalno 100 mm.
Donje pričvršćivanje navojne šipke
Osiguravanje navojne šipke kod instalacije trase na
dva nivoa na priključni element sa navrtkom i kontra-navrtkom.
Označavanje
Popunjavanje pločice za označavanje: dužina kabla
sa imenom preduzeća koje je sprovelo instalacije,
kontrolni broj i godina proizvodnje. Nakon toga zalepiti pločicu na nosač kablova.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 209
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa 2 nosača kablova i navojnom šipkom ukoso
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
2 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200, 300 mm
Ukupna širina maks.
500 mm
1Napomena:
2Mogu da se primenjuju svi kablovi ispitani prema DIN 4102 deo 12!
To znači da su načini instalacije nezavisni od tipova kablova, odn. njihovih proizvođača.
Zidna i konzola nosača MWA 12/...
1
-
Zidna i konzola nosača AW 30/...
1
2
Nosač kablova SKS 6...
2
4
Prava i ugaona spojnica RWVL 60
4
8
Prag SSLB...
2
4
Podni završni lim BEB/...
2
4
Torban vijak FRSB 6x12
12
24
Priključni element ABR
1
2
Priključni kosi element ABS
2
2
Vijak sa šestouglom glavom SKS 10x40
1
-
Vijak sa šestouglom glavom SKS 12x40
-
1
Navojna šipka 2078/M10
1
-
Navojna šipka 2078/M12
-
2
Priključni naglavak 12005/M12
-
1
Šestougla navrtka DIN 934/M10
5
-
Šestougla navrtka DIN 934/M12
-
6
Podloška 966/M10
3
-
Podloška 966/M12
-
4
*
*
2
3
2
3
Pločica za označavanje KS-E
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
* broj po potrebi
Zid od betona
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
Zid od cigala
Vatrootporni navojni anker vijak MMS
10x80
210 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa TPSA
Standardna noseća konstrukcija prema
DIN 4102 deo 12
Ekspertska procena br. 3917/4635-2-Mu
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
3 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200,
300 mm
Način instalacije nosača kablova sa TP zidnom konzolom ispunjava sve zahteve iz DIN 4102 deo 12 kao
standardna noseća konstrukcija za klase održanja funkcionalnosti E30 i E90.
Osiguravanje navojnom šipkom kroz vrh konzole omogućava simetričan raspored u odnosu na konzolu i navojne
šipke postavljene vertikalno u odnosu na plafon.
Krajevi nosača kablova visine 60 mm pričvršćuju se s bočne strane spojnicama, a na podu nosača prag se
pričvršćuje vijcima. Pozicija spoja može da se izabere po želji između zidnih konzola.
Sistemske komponente
TP zidna konzola, nosač kablova, spojnica, prag, vatrootporni lučni nosač, pločica za označavanje.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Oblast primene Zid
1-nivo, standardna noseća konstrukcija kao zidna montaža sa SKS-nosačem kablova i osiguranjem
navojnom šipkom uspravno u odnosu na plafon.
Oblast primene Zid
2-nivoa, standardna noseća konstrukcija kao zidna montaža sa SKS-nosačima kablova i osiguranjem navojnom šipkom uspravno u odnosu na plafon.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Oblast primene Zid
3-nivoa, standardna noseća konstrukcija kao zidna montaža sa SKS-nosačima kablova i osiguranjem navojnom šipkom uspravno u odnosu na plafon.
BSS 211
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa TPSA
Obeležavanje tačnog položaja rupa za bušenje za
zidne konzole i vatrootporne nosače pomoću zidarskog kanapa.
Prava i podna montaža spojnica
Montaža spojnice i praga sa torban vijcima kod međusobnog spajanja nosača kablova.
Navojnu šipku osigurati
Osiguravanje navojne šipke u vatrootporni lučni
nosač i u konzolu sa po dve šestougle navrtke.
Produžavanje navojne šipke
Spajanje pojedinačnih navojnih šipki montažom mufa kao adaptera.
212 BSS
Postaviti tipl
Montaža konzole i lučnog nosača
Montaža anker vijka za pričvršćivanje zidne konzole
i vatrootpornog lučnog nosača.
Montaža nosača kablova
Pričvršćivanje konzole sa odstojnikom kao i vatrootpornog lučnog nosača na anker vijak. Kod montaže
na zidove od cigle ili blokova, provući anker vijak
kroz delove i zašrafiti ga u probušenu rupu.
Montaža Navojna šipka
Pričvršćivanje nosača kablova na konzolu sa torban
vijcima.
Alternativna montaža navojne šipke
Navojnu šipku provući odozgo kroz vrh konzole koji
viri iznad bočne strane nosača kablova
a zatim zakačiti sa strane
u vatrootporni lučni nosač.
Donje pričvršćivanje navojne šipke
Alternativno je dozvoljeno pričvršćivanje navojne
šipke ispod plafona tiplom s unutrašnjim navojem
(udarni tipl).
Osiguravanje navojne šipke kod instalacije trase na
jedan, dva ili tri nivoa na donju konzolu sa navrtkom
i kontra-navrtkom.
Označavanje
Popunjavanje pločice za označavanje: dužina kabla
sa imenom preduzeća koje je sprovelo instalacije,
kontrolni broj i godina proizvodnje. Nakon toga zalepiti pločicu na nosač kablova.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Priprema montaže
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa TPSA
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
3 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200, 300 mm
1Napomena:
2Mogu da se primenjuju svi kablovi ispitani prema DIN 4102 deo 12!
To znači da su načini instalacije nezavisni od tipova kablova, odn. njihovih proizvođača.
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
Konzola TPSA/...
1
2
3
Zaštitna kapa TPS KS
1
2
3
Odstojnik DS 4
1
2
3
Nosač kablova SKS 6...
1
2
3
Prava i ugaona spojnica RWVL 60
2
4
6
Prag SSLB...
1
2
3
Podni završni lim BEB/...
1
2
3
Torban vijak FRSB 6x12
6
12
18
Navojna šipka 2078/M10
1
2
3
Priključni naglavak 12005/M10
-
1
2
*
*
*
Pločica za označavanje KS-E
* broj po potrebi
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Osiguravanje navojne šipke vatrootpornim lučnim nosačem
Vatrootporni lučni nosač BSB
1
1
1
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
1
1
1
Šestougla navrtka DIN 934/M10
4
5
6
Podloška 966/M10
2
3
4
Osiguravanje navojne šipke tiplom sa unutrašnjim navojem
Tipl sa unutrašnjim navojem FZEA 12x40
1
1
1
Šestougla navrtka DIN 934/M10
2
3
4
Podloška 966/M10
1
2
3
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 213
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa TPSA
Zid od betona
Vatrootporni tipl FAZ II 10/30
1
2
3
1
2
3
Zid od cigala
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Vatrootporni navojni anker vijak MMS
10x100
214 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa TPSA i navojnom šipkom koso
Standardna noseća konstrukcija prema
DIN 4102 deo 12
Ekspertska procena br. 3917/4635-2-Mu
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
2 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200,
300 mm
Način instalacije nosača kablova sa TP zidnom konzolom ispunjava zahteve iz DIN 4102 deo 12 kao standardna
noseća konstrukcija za klase održanja funkcionalnosti E30 i E90.
Osiguravanje navojnom šipkom koso u odnosu na zid omogućava montažu potpuno nezavisnu od konstrukcije
plafona.
Nezavisno od položaja između konzola spajanje se sprovodi pričvršćivanjem krajeva nosača kablova bočne visine
60 mm sa spojnicama i jednim pragom.
Sistemske komponente
TP zidna konzola, nosač kablova, spojnica, prag, kosi priključni element, pločica za označavanje.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Oblast primene Zid
1-nivo, standardna noseća konstrukcija kao zidna montaža sa SKS-nosačem kablova i osiguranjem
navojnom šipkom ukoso u odnosu na zid.
Oblast primene Zid
2-nivoa, standardna noseća konstrukcija kao zidna montaža sa SKS-nosačima kablova i osiguranjem navojnom šipkom ukoso u odnosu na zid.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 215
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa TPSA i navojnom šipkom koso
Priprema montaže
Obeležavanje tačne pozicije rupa za bušenje za zidnu konzolu i priključne elemente pomoću zidarskog
kanapa.
Prava i podna montaža spojnica
Montaža spojnice i praga sa torban vijcima kod međusobnog spajanja nosača kablova.
Montaža Navojna šipka
Navojnu šipku provući kroz oba priključna elementa
a zatim oba kraja pričvrstiti sa po dve kontranavrtke.
Postaviti tipl
Montaža konzole i završnih delova
Montaža anker vijka za pričvršćivanje zidnih konzola
i priključnih elemenata.
Montaža nosača kablova
Pričvršćivanje konzole sa odstojnikom kao i priključnog elementa na anker vijak. Kod montaže na zidove od cigle ili blokova, provući anker vijak kroz delove i zašrafiti ga u probušenu rupu.
Montaža Kosi priključni element
Pričvršćivanje nosača kablova na konzolu sa torban
vijcima.
Donje pričvršćivanje navojne šipke
Montaža drugog priključnog elementa koso na vrh
konzole sa vijkom sa šestouglom glavom. Montaža
kontranavrtke za vijak sa šestouglom glavom
kod montaže nosača kablova u jednom nivou.
Produžavanje navojne šipke vertikalno
Osiguravanje navojne šipke kod instalacije trase na
2 nivoa na donju konzolu sa navrtkom i kontranavrtkom.
Pričvršćivanje donje vertikalne navojne šipke mufom, kao adapterom na pričvrsni vijak priključnog
komada.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Označavanje
Popunjavanje pločice za označavanje: dužina kabla
sa imenom preduzeća koje je sprovelo instalacije,
kontrolni broj i godina proizvodnje. Nakon toga zalepiti pločicu na nosač kablova.
216 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Zidna montaža sa TPSA i navojnom šipkom koso
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
2 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200, 300 mm
1Napomena:
2Mogu da se primenjuju svi kablovi ispitani prema DIN 4102 deo 12!
To znači da su načini instalacije nezavisni od tipova kablova, odn. njihovih proizvođača.
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
Konzola TPSA/...
1
2
Zaštitna kapa TPS KS
1
2
Odstojnik DS 4
1
2
Nosač kablova SKS 6...
1
2
Prava i ugaona spojnica RWVL 60
2
4
Prag SSLB...
1
2
Podni završni lim BEB/...
1
2
Torban vijak FRSB 6x12
6
12
Priključni kosi element ABS
2
2
Vijak sa šestouglom glavom SKS 10x40
1
1
Navojna šipka 2078/M10
1
2
Priključni naglavak 12005/M10
-
1
Šestougla navrtka DIN 934/M10
5
6
Podloška 966/M10
3
4
*
*
Pločica za označavanje KS-E
* broj po potrebi
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Zid od betona
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
2
3
Vatrootporni tipl FAZ II 10/30
1
2
Zid od cigala
Vatrootporni navojni anker vijak MMS
10x80
Vatrootporni navojni anker vijak MMS
10x100
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
2
3
1
2
BSS 217
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Proizvodi
Plafonski nosač
Tip
Dužina Debljina Pakov.
materijala
mm
mm
US 3 K/20
200
US 3 K/30
300
US 3 K/40
400
US 3 K/50
500
US 3 K/60
600
US 3 K/70
700
US 3 K/80
800
US 3 K/90
900
US 3 K/100 1000
US 3 K/110 1100
US 3 K/120 1200
Težina
Komad kg/% kom.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
50,500
64,400
78,300
92,300
106,200
120,200
134,100
147,800
162,000
175,900
189,900
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
R
/ FT
6342 35 1
6342 35 3
6342 35 5
6342 35 7
6342 35 9
6342 36 2
6342 36 4
6342 36 6
6342 36 8
6342 37 0
6342 37 2
Plafonski nosač (U-profil) dimenzija 50 x 30 mm sa zavarenom čeonom pločom.
Tip
Dužina Debljina Pakov.
materijala
mm
mm
US 5 K/20
200
US 5 K/30
300
US 5 K/40
400
US 5 K/50
500
US 5 K/60
600
US 5 K/70
700
US 5 K/80
800
US 5 K/90
900
US 5 K/100 1000
US 5 K/110 1100
US 5 K/120 1200
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Težina
Komad kg/% kom.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100,000
125,000
150,000
175,000
200,000
225,000
255,000
280,000
300,000
330,000
360,000
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
R
/ FT
6341 52 7
6341 53 5
6341 54 3
6341 55 1
6341 57 8
6341 58 6
6341 59 4
6341 60 8
6341 61 6
6341 62 4
6341 63 2
Plafonski nosač (U-profil) dimenzija 50 x 50 mm sa zavarenom čeonom pločom.
U-nosač
Tip
Dužina Debljina
materijala
mm
US 3/30
300
US 3/40
400
US 3/50
500
US 3/60
600
US 3/70
700
US 3/80
800
US 3/90
900
US 3/100 1000
US 3/150 1500
US 3/200 2000
mm
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39,900
53,200
66,500
79,800
93,400
106,500
119,800
133,100
199,600
266,100
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/kom.
K
6342 30 4
6342 30 6
6342 30 8
6342 31 0
6342 31 2
6342 31 4
6342 31 6
6342 31 8
6342 32 8
6342 33 8
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
U-nosač fiksne dužine. Dimenzije 30 x 50 mm.
218 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Proizvodi
U-nosač
Tip
Dužina Debljina
materijala
mm
US 5/30
300
US 5/40
400
US 5/50
500
US 5/60
600
US 5/70
700
US 5/80
800
US 5/90
900
US 5/100 1000
US 5/150 1500
US 5/200 2000
Pakov.
mm
Težina
Komad kg/% kom.
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
79,000
106,000
133,000
160,000
175,000
200,000
227,000
265,000
395,000
526,000
Art.-Br.
St
/ FT
Cena
RSD/kom.
K
6340 90 3
6340 91 1
6340 93 8
6340 94 6
6340 95 0
6340 95 4
6340 95 8
6340 96 2
6340 96 6
6340 97 0
U-nosač fiksne dužine. Dimenzije 50 x 50 mm.
Zidna i konzola nosača
Tip
MWA 12/11
MWA 12/21
MWA 12/31
MWA 12/41
Širina Dim. Dim. Rupa-Ø Pakov.
H
A
mm
mm
110
210
310
410
53 32,5
65 32,5
75 38
83 38
mm
mm
11
11
11
11
Težina
Komad kg/% kom.
30
30
30
30
12,700
24,500
57,000
68,000
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/kom.
R
6424 71 6
6424 73 2
6424 74 0
6424 75 9
Zidne konzole i konzole nosača za mala opterećenja savijene konstrukcije.
Tip
AW 15/11
AW 15/21
AW 15/31
AW 15/41
AW 15/51
Širina Dim. Dim. Rupa-Ø
H
A
mm
mm mm
110
210
310
410
510
50
60
65
70
75
40
40
40
40
40
mm
11
11
11
11
11
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
30
30
30
30
20
14,500
26,000
32,500
55,000
72,000
Art.-Br.
St
/ FT
Cena
RSD/kom.
R
6420 65 6
6420 68 0
6420 71 0
6420 74 5
6420 78 8
Zidne konzole i konzole nosača za mala opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.
Tip
AW 30/21
AW 30/31
AW 30/41
AW 30/51
Širina Dim. Dim. Rupa-Ø
H
A
mm
mm mm
210
310
410
510
70
80
80
90
50
50
50
50
mm
13
13
13
13
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
25
25
20
10
42,000
63,000
93,000
132,500
Art.-Br.
St
/ FT
Cena
RSD/kom.
R
6419 72 0
6419 74 7
6419 76 3
6419 79 8
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Zidna konzola i konzola nosača za srednja opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.
Tip
Dužina
mm
TPSA/195
TPSA/295
TPSA/395
195
295
395
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/kom.
R
20 41,000 6364 15 2
20 55,000 6364 26 8
20 69,000 6364 27 6
Konzola za montažu na TPS-plafonske nosače ili kao zidna konzola za standarno postavljanje
nosača kablova za održanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 219
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Proizvodi
Zaštitna kapa
Tip
Boja
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Cena
RSD/kom.
PE
R
Komad kg/% kom.
US 3 KS sumpor žuta
20
1,070 6338 45 7
Zaštitna kapa za pokrivanje krajeva US 3-nosača.
Tip
Boja
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Cena
RSD/kom.
PE
R
Komad kg/% kom.
US 5 KS sumpor žuta
20
1,300 6338 46 1
Tip
Boja
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Cena
RSD/kom.
PE
R
Komad kg/% kom.
TPS KS sumpor žuta
10
23.6
Zaštitna kapa za pokrivanje krajeva US 5-nosača.
19
0,800 6364 62 4
Zaštitna kapa za pokrivanje krajeva TP-nosača.
Odstojnik
Tip
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
DSK 25
25
Art.-Br.
St
/ FT
Cena
RSD/kom.
K
7,500 6416 44 6
Odstojnik za primenu u US 3-nosačima.
Težina
Komad kg/% kom.
DSK 45
Art.-Br.
St
/ FT
Cena
RSD/kom.
40
Pakov.
K
25 19,000 6416 50 0
45
Tip
Odstojnik za primenu u US5-nosaču i čeonoj ploči tipa KU 7 VQP.
80
Težina
Komad kg/% kom.
DSK 47
Art.-Br.
St
/ FT
Cena
RSD/kom.
40
Pakov.
K
25 17,000 6416 50 4
47
Tip
Odstojnik za primenu u čeonoj ploči tipa KU 5 V.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
80
220 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Proizvodi
Odstojnik
Pakov.
Tip
Težina
Komad kg/% kom.
DS 4
20
Art.-Br.
St
Cena
RSD/kom.
R
/ FS
3,800 6416 55 1
Odstojnik za primenu u trapeznim profilima tipa TP.
Nosač kablova
Tip
Dužina Širina Deblj.
lima
mm
mm
mm
SKS 610 3000 100 1,5
SKS 620 3000 200 1,5
SKS 630 3000 300 1,5
Težina
Art.-Br.
kg/% m
St
Cena
RSD/m
K
/ FS
239,400 6056 10 5
356,800 6056 20 2
421,500 6056 29 6
SKS 60 = Sistem nosača kablova za velika opterećenja bočne visine 60 mm. Varijanta FS zajedno
sa brzom spojnicom RV 60.
Fazonski komad
Tip
Širina
mm
B
RB 90 610 100
RB 90 620 200
RB 90 630 300
R 50
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
Art.-Br.
St
Cena
RSD/kom.
R
/ FS
1 56,000 6043 21 6
1 95,000 6043 22 4
1 150,000 6043 23 2
103
Krivina 90° horizontalna za sve tipove nosača kablova bočne visine 60 mm.
B + 50
B + 100
Tip
Širina
mm
RB 90 640 400
RB 90 650 500
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
Art.-Br.
St
Cena
RSD/kom.
R
/ FS
1 523,400 7001 29 0
1 683,400 7001 30 4
Krivina 90° horizontalna za sve tipove nosača kablova bočne visine 60 mm.
Tip
Širina
RAA 610
RAA 620
RAA 630
100
200
300
mm
117
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
B+100
R 50
B
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
Art.-Br.
St
Cena
RSD/kom.
/ FS
R
1 35,000 6040 40 3
1 40,000 6040 43 8
1 50,000 6040 44 6
Ugradna račva za horizontalnu i vertikalnu primenu. Za sve tipove nosača kablova sa bočnim
stranicama visine 60 mm.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 221
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Proizvodi
Fazonski komad
Pakov.
mm
Težina
Komad kg/% kom.
RAA 640 400
RAA 650 500
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
B+510
50
R
/ FS
105
1 220,000 7002 39 4
1 255,000 7002 41 6
R 150
50
Ugradna račva za horizontalnu i vertikalnu primenu. Za sve tipove nosača kablova sa bočnim
stranicama visine 60 mm.
300
Širina
105
Tip
50
B
Spojnica
Tip
Pakov.
Dimenzije
Težina
Komad kg/% kom.
mm
RWVL 60 200 x 56
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
R
/ FS
10 15,600 6067 11 5
Prava i ugaona spojnica za nosače kablova, fazonske komade i pregrade bočne visine 60 mm.
Pakov.
Visina
strane
Komad kg/% kom.
mm
RLVK 60
Težina
10
60
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
100
R
/ FS
9,200 6067 09 3
Spojnica za prave spojeve nosača kablova, fazonskih komada i pregrada bočne visine 60 mm.
56
Tip
7 x 18
Pregrada
Tip
Visina Dužina
strane
mm
TSG 60
mm
Težina
Art.-Br.
kg/% m
St
Cena
RSD/m
R
/ FS
57,300 6062 06 7
60 3000
Pregrada za razdvajanje kablova i vodova različitih napona ili funkcija.
Prag
Širina Broj Pakov.
vijaka
mm
SSLB 100 85
SSLB 200 185
SSLB 300 285
St.
2
2
3
Težina
Komad kg/% kom.
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
R
/ FS
20 7,700 7070 20 5
20 16,700 7070 21 3
20 25,700 7070 21 7
Širok prag za primenu u svim nosačima kablova i nosačima kablova za velike raspone.
222 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Tip
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Proizvodi
Podni završni lim
Tip
Širina
Pakov.
mm
Težina
Komad kg/% kom.
BEB/100 100
BEB/200 200
BEB/300 300
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
R
/ FS
100 5,400 7083 10 6
100 11,400 7083 20 3
100 17,200 7083 30 0
Podni rubni lim za povećanu stabilnost na krajevima nosača kablova i kao zaštita kablova.
Priključni element
Tip
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
ABR
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
/ FT
K
20 23,000 6364 94 2
Priključni element je veza između osiguravanja navojnom šipkom i sistema za kačenje za načine
instalacije sa nosačima kablova za održanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12.
Tip
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
ABS FS
20
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
/ FS
K
7,500 6365 02 7
Priključni element je vezni element za kosi raspored osiguravanja navojnom šipkom kod
zidne montaže standardnog načina instalacije sa lestvičastim nosačima i nosačima kablova za
održanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12.
Vatrootporni lučni nosač
Pakov.
Tip
Težina
Komad kg/% kom.
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
/ FT
K
20 41,000 6418 19 8
BSB
Vatrootporni nosač za plafonsko pričvršćivanje osiguravanja navojnom šipkom kod načina
postavljanja sa lestvičastim nosačima i nosačima kablova za održanje funkcionalnosti prema DIN
4102 deo 12
Torban vijak
Tip
Navoj Dužina Dim. Dim. SW Pakov.
D
d
mm
FRSB 6x12 M6
FRSB 6x15 M6
FRSB 6x20 M6
mm
12 13,5
16 13,5
20 13,5
Težina
mm mm Komad kg/% kom.
6 10
6 10
6 10
100
100
100
Cena
RSD/% kom.
Art.-Br.
St
/
F
R
0,990 6406 12 2
1,065 6406 15 7
1,137 6406 20 3
Torban vijak sa četvorouglim nastavkom, zajedno sa kombinovanom navrtkom.
Vijak sa šestouglom glavom
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Tip
Navoj
Dim. Dim. SW
L
d
Pakov.
mm mm mm
Komad kg/% kom.
SKS 10x40 M10 x 40 40 10 17
SKS 10x80 M10 x 80 80 10 17
SKS 10x90 M10 x 90 90 10 17
50
20
20
Težina
Cena
RSD/% kom.
Art.-Br.
St
/
F
H
4,700 3160 75 0
7,700 6418 25 0
8,000 6418 25 2
Vijak sa šestouglom glavom za univerzalno pričvršćivanje delova konstrukcije.
Tip
Navoj
Dim. Dim. SW
L
d
Pakov.
mm mm mm
Komad kg/% kom.
SKS 12x40 M12 x 40 40 12 19
25
Težina
Cena
RSD/% kom.
Art.-Br.
St
/
F
H
7,800 3163 11 3
Vijak sa šestouglom glavom za univerzalno pričvršćivanje delova konstrukcije.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 223
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Proizvodi
Navojna šipka
Tip
Navoj Dim.
d
Dim.
L
Pakov.
mm
mm
Komad kg/% kom.
2078 M10 10 1000
2078 M12 12 1000
Težina
Cena
RSD/% kom.
Art.-Br.
St
/
G
E
25 49,000 3141 20 9
20 70,000 3141 30 6
Navojna šipka po DIN 976.
Priključni naglavak
Navoj Dim. Dim. SW
M
L
Pakov.
mm mm
Težina
Komad kg/% kom.
12005 M10 10 40 17
12005 M12 12 40 19
50
25
Cena
RSD/% kom.
Art.-Br.
St
/
G
M
Tip
K
6,000 6410 10 3
7,000 6410 11 1
L
SW
Muf sa unutrašnjim navojem celom dužinom.
Šestougla navrtka
Tip
Navoj Dim. Dim. SW Pakov.
d
h
mm
mm
Težina
mm Komad kg/% kom.
DIN 934 M10 10 8,4 17
DIN 934 M12 12 10,8 19
100
100
Cena
RSD/% kom.
Art.-Br.
St
/
G
H
1,084 3400 10 7
1,730 3400 12 3
Šestougla navrtka prema DIN 934 sa metričkim navojem.
Podloška
Tip
Navoj Dim. Dim. Dim.
D
d
h
mm
mm
mm
966 M10 20 10,5 2
966 M12 24 13 2,5
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
100
100
Cena
RSD/% kom.
Art.-Br.
St
/
G
H
0,408 3402 09 6
0,627 3402 12 6
Podloška po DIN 125, oblik A, za univerzalnu primenu.
Tip Navoj Dim. Dim. Dim.
D
d
h
mm mm mm
967 M6
28 6,5 2,5
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
100
Cena
RSD/% kom.
Art.-Br.
St
/
G
H
1,150 3402 20 7
Podloška sa velikim spoljnim prečnikom za univerzalnu primenu.
Čeona ploča
Tip
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
KU 3
Art.-Br.
St
/ FT
Cena
RSD/kom.
K
10 46,800 6348 87 4
224 BSS
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Čeona ploča za montažu na US 3-nosače.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Standardne noseće konstrukcije: Proizvodi
Čeona ploča
Tip
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
KU 5 V
Art.-Br.
St
Cena
RSD/kom.
K
/ FT
1 78,900 6348 92 0
Varijabilna čeona ploča za montažu na US 5-nosač.
Tip
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
KUS 5
Art.-Br.
St
Cena
RSD/kom.
K
/ FT
1 70,000 6348 90 4
Čeona ploča za montažu na US 5-nosač.
Pločica za označavanje
Tip
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
KS-E
10
Art.-Br.
Cena
RSD/kom.
PVC
F
0,220 7205 42 2
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Samolepljiva pločica za označavanje i obeležavanje sadrži sve podatke koji su neophodni za
ispravno označavanje dužine kablova za održanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 225
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Plafonska montaža sa RKS-Magic®
Specijalne noseće konstrukcije prema
DIN 4102 deo 12
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,5 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 20 kg/m
do širine kanala 300 mm
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 30 kg/m
kod širine nosača 400 mm
Broj nivoa maks.
5 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200, 300, 400 mm
Highlight među nosećim konstrukcijama za specifične kablove za električno održanje funkcionalnosti prema DIN
4102 deo 12 je svakako način instalacije sa nosačem kablova RKS-Magic®. Brzina, ekonomičnost i visoka
nosivost, bitne su karakteristike ovog sistema. RKS-M se jednostavno međusobno spoji i već ispunjava sve
zahteve jednog protivpožarnog načina postavljanja kablova za sigurnosno relevantna postrojenja. Velika nosivost
obezbeđuje rezervu za naknadne instalacije, a pričvršćivanje bez navojnih šipki i ovde pojednostavljuje montažu.
Na jedan nosač može da se pričvrsti i do pet nivoa.
Highspeed i Economy!
Sistemske komponente
U-plafonski nosači, zidna i konzola nosača, zaštitna kapa, nosači kablova, vatrootporni tipl, pločica za
označavanje
Varijanta na tri nivoa jednostrano
Varijanta na tri nivoa obostrano
Montažna varijanta sa jednim do četiri nivoa sa plafon- Montažna varijanta sa jednim do tri nivoa jednostrano
montirana sa plafonskim nosačem US5K i širinom
skim nosačem US5K i širinom kanala do 300 mm.
kanala 400 mm.
226 BSS
Montažna varijanta sa jednim do tri nivoa obostrano
montirana sa plafonskim nosačem US5K i širinom
kanala 400 mm.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Varijanta na četiri nivoa obostrano
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Plafonska montaža sa RKS-Magic®
Varijanta na pet nivoa obostrano
Montažna varijanta sa jednim do pet nivoa obostrano
montirana sa plafonskim nosačem US7K i širinom
kanala do 300 mm.
Spajanje
Povezivanje po dužini realizuje se jednostavnim postavljanjem nosača kablova jedan u drugi. Obratiti
pažnju na pravac montaže!
Vezice za spajanje
Nakon uklapanja nosača kablova priključne vezice za
saviju pomoću odvijača za zavrtnje.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Montaža sa setom spojnica
Prag postaviti na jednu stranu ispod bočnog dela i pritisnuti ka dole.
Varijanta na četiri nivoa jednostrano
Varijanta na četiri nivoa obostrano
Montažna varijanta sa jednim do četiri nivoa jednostra- Montažna varijanta sa jednim do četiri nivoa sa plafonno montirana sa plafonskim nosačem US7K i širinom
skim nosačem US7K i širinom kanala 400 mm.
kanala 400 mm.
Spuštanje
Nosač kablova odozgo postaviti u otvor naglavka.
Demontaža spoja
Uklopiti
Pri montaži se čuje specifičan uklopni klik-zvuk. Bezbedno spajanje je napravljeno. Dodatni vijci nisu potrebni!
Montaža sa setom spojnica
Za rastavljanje spojeva vrh odvijača za zavrtnje zavući Kod skraćenih nosača kablova spajanje se sprovodi
pomoću RV 60. U tu svrhu bočne delove zaglaviti u
ispod opružnog elementa. Bravica je time otvorena.
stranicu i pričvrstiti u bočni deo sa po 2 torban vijka.
Montaža sa setom spojnica
Montaža praga u drugi bočni deo spojnice.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Pojačivač za prag
Spajanje setom za brzo povezivanje mora dodatno da
se pojača pragom SSLB.
BSS 227
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Plafonska montaža sa RKS-Magic®
Broj potrebnih torban vijaka zavisi od širine i može se
pronaći u podacima iz ispitne potvrde.
Brzo pričvršćivanje pregrade
Brzo pričvršćivanje pregrade TSG 60/S sa steznim
komadom TSG RKS. Jednostavno uklopno pričvršćivanje.
Montaža krivina
Fazonski komadi sa velikim radijusima moraju dodatno da se podupru. Bočne strane se pričvrste vijcima a
isečene ivice se pojačaju spojnicama i pragom.
Podupiranje fazonskih komada
Pričvršćivanje na konzolu
Zašrafljena pregrada
Torban vijci se montiraju kroz dugačke otvore. Broj
zavisi od širine nosača kablova. Pojedinosti videti u
ispitnim rešenjima.
Demontaža opružnog elementa
Montaža Krivina
Za montažu fazonskih komada opružni elementi se
demontiraju pomoću odvijača za zavrtnje.
Podupiranje lučnog nosača
Za montažu fazonskih komada moraju da se uklone
opružni elementi. Bočne strane se pričvrste vijcima a
isečene ivice se pojačaju spojnicama i pragom.
Montaža Ugradna račva
Potrebno je montirati dodatnu konzolu pod uglom od
45° radi podupiranja krivine. Na mestima spajanja
takođe je potrebno pridržavati se maksimalnog rastojanja od 150 mm.
Montaža poklopca sa univerzalnom stezaljkom
Fazonski komadi moraju sa svih strana da se podupru Poklopac postaviti na nosač kablova i pričvrstiti unidodatnom konzolom. Maksimalno odstojanje do mesta verzalnim stezaljkama na dužne otvore bočnih strana.
spoja 150 mm.
228 BSS
Pričvršćivanje pregrade TSG 60 sa torban vijcima.
Pregrada može da se provuče direktno preko praga.
Za montažu dogradnih račvi moraju da se uklone
opružni elementi. Bočne strane se pričvrste vijcima a
isečene ivice se pojačaju spojnicama i pragom.
Montaža poklopca sa obrtnom bravicom
Poklopac postaviti na nosač kablova i okretanjem
obrtne bravice za 90° pričvrstiti.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Pojačivač za prag
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Plafonska montaža sa RKS-Magic®
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,5 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 20 kg/m
do širine kanala 300 mm
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 30 kg/m
kod širine nosača 400 mm
Broj nivoa maks.
5 nivoa
Širine nosača kablova
100, 200, 300, 400 mm
1Dozvoljeni tipovi kablova
2Proizvođač kablova
Dätwyler
Eupen
Nexans
Prysmian
Tip kabla
Klasa
(N)HXH
E30-E90 ≥ nx1,5mm²
Podaci
Napomena
(N)HXCH
E30-E90 ≥ nx1,5/1,5mm²
JE-H(St)H
E30
≥ nx2x0,8mm
JE-H(St)HRH E60
≥ nx2x0,8mm
JE-H(St)HRH E30
≥ nx2x0,8mm
B ≤ 300 mm
NHXH
E30-E90 ≥ nx1,5mm²
(N)HXH
E60
≥ nx1,5mm²
(N)HXCH
E30
≥ nx1,5/1,5mm² B ≤ 300 mm
NHXCH
E90
≥ nx1,5/1,5mm² B = 400 mm
JE-H(St)H
E30-E90 ≥ nx2x0,8mm
B ≤ 300 mm
N2XH
E30-E60 ≥ nx1,5mm²
N2XH
E90
≥ nx1,5mm²
N2XCH
E30
≥ nx1,5/1,5mm²
JE-H(St)H
E30
≥ nx2x0,8mm
(N)HXH
E30
≥ nx1,5mm²
(N)HXHX
E90
≥ nx1,5mm²
(N)HXCH
E30
≥ nx2,5/2,5mm²
JE-H(St)H
E30
≥ nx2x0,8mm
JE-H(St)H
E60
≥ nx2x0,8mm
B = 400 mm
B = 400 mm
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
U-plafonski nosač US 5K/...
1
1
1
1
1
Zaštitna kapa US 5 KS
1
1
1
1
1
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
2
-
-
-
-
Vatrootporni tipl FAZ II 12/10
-
2
2
2
2
Zidna i konzola nosača AW 30/11...21
1
2
3
2
3
Zidna i konzola nosača AW 55/31...41
1
2
3
2
3
Odstojnik DSK 45
1
2
3
1
2
Vijak sa šestouglom glavom SKS 10x90
1
2
3
1
2
Podloška DIN440/11
2
4
6
4
6
Nosač kablova RKS-Magic®
1
2
3
2
3
Podni završni lim BEB/...
1
2
3
2
3
Torban vijak FRSB 6x16
2
4
6
4
6
*
*
*
Pločica za označavanje KS-E
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
* broj po potrebi
BSS 229
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Zidna montaža sa RKS-Magic®
Specijalne noseće konstrukcije prema
DIN 4102 deo 12
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,5 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. do širine
kanala 300 mm
20 kg/m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks.
kod širine nosača 400 mm
30 kg/m
Broj nivoa maks.
neograničeno
Širine nosača kablova
100, 200, 300, 400 mm
I na zidu se brzo napreduje. Probušiti rupu, montirati konzolu, nosač kablova RKS-Magic® postaviti - klik i gotovo! Potrebno je još samo obaviti pričvršćivanje na konzolu. Na taj način brzina postavljanja može da se
poveća za 100 %. I ovde je obezbeđeno ispunjenje svih zahteva protivpožarnog postavljanja sa integrisanim
održanjem funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12. Broj nivoa skoro da je ograničen samo visinom zida.
Ponovo: Highspeed i Economy!
Sistemske komponente
Zidna konzola, nosači kablova, vatrootporni tipl, vatrootporni anker vijak, pločica za označavanje.
Spajanje
Spuštanje
Zidne montaže u više nivoa su moguće, potrebno je
Povezivanje po dužini realizuje se jednostavnim possamo predvideti dovoljno prostora za instalaciju kablo- tavljanjem nosača kablova jedan u drugi. Obratiti
va. Ograničenja razmaka zavise samo od sistema
pažnju na pravac montaže!
tiplova koji će se primeniti i od podloge.
230 BSS
Nosač kablova odozgo postaviti u otvor naglavka.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Zidna montaža
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Zidna montaža sa RKS-Magic®
Uklopiti
Pri montaži se čuje specifičan uklopni klik-zvuk. Bezbedno spajanje je napravljeno. Dodatni vijci nisu potrebni!
Montaža sa setom spojnica
Kod skraćenih nosača kablova spajanje se sprovodi
pomoću RV 60. U tu svrhu bočne delove zaglaviti u
stranicu i pričvrstiti u bočni deo sa po 2 torban vijka.
Pojačivač za prag
Spajanje setom za brzo povezivanje mora dodatno da
se pojača pragom SSLB.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Zašrafljena pregrada
Pričvršćivanje pregrade TSG 60 sa torban vijcima.
Pregrada može da se provuče direktno preko praga.
Vezice za spajanje
Nakon uklapanja nosača kablova priključne vezice za
saviju pomoću odvijača za zavrtnje.
Montaža sa setom spojnica
Prag postaviti na jednu stranu ispod bočnog dela i pritisnuti ka dole.
Pojačivač za prag
Broj potrebnih torban vijaka zavisi od širine i može se
pronaći u podacima iz ispitne potvrde.
Brzo pričvršćivanje pregrade
Brzo pričvršćivanje pregrade TSG 60/S sa steznim
komadom TSG RKS. Jednostavno uklopno pričvršćivanje.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Demontaža spoja
Za rastavljanje spojeva vrh odvijača za zavrtnje zavući
ispod opružnog elementa. Bravica je time otvorena.
Montaža sa setom spojnica
Montaža praga u drugi bočni deo spojnice.
Pričvršćivanje na konzolu
Torban vijci se montiraju kroz dugačke otvore. Broj
zavisi od širine nosača kablova. Pojedinosti videti u
ispitnim rešenjima.
Demontaža opružnog elementa
Za montažu fazonskih komada opružni elementi se
demontiraju pomoću odvijača za zavrtnje.
BSS 231
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Zidna montaža sa RKS-Magic®
Montaža Krivina
Za montažu fazonskih komada moraju da se uklone
opružni elementi. Bočne strane se pričvrste vijcima a
isečene ivice se pojačaju spojnicama i pragom.
Montaža Ugradna račva
Za montažu dogradnih račvi moraju da se uklone
opružni elementi. Bočne strane se pričvrste vijcima a
isečene ivice se pojačaju spojnicama i pragom.
Montaža Krivina
Podupiranje lučnog nosača
Fazonski komadi sa velikim radijusima moraju dodatno da se podupru. Bočne strane se pričvrste vijcima a
isečene ivice se pojačaju spojnicama i pragom.
Podupiranje fazonskih komada
Potrebno je montirati dodatnu konzolu pod uglom od
45° radi podupiranja krivine. Na mestima spajanja
takođe je potrebno pridržavati se maksimalnog rastojanja od 150 mm.
Montaža poklopca sa univerzalnom stezaljkom
Fazonski komadi moraju sa svih strana da se podupru Poklopac postaviti na nosač kablova i pričvrstiti unidodatnom konzolom. Maksimalno odstojanje do mesta verzalnim stezaljkama na dužne otvore bočnih strana.
spoja 150 mm.
Montaža poklopca sa obrtnom bravicom
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Poklopac postaviti na nosač kablova i okretanjem
obrtne bravice za 90° pričvrstiti.
232 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Zidna montaža sa RKS-Magic®
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,5 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. do širine kanala 300 mm 20 kg/m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks.
kod širine nosača 400 mm
30 kg/m
Broj nivoa maks.
neograničeno
Širine nosača kablova
100, 200, 300, 400 mm
1Dozvoljeni tipovi kablova
2Proizvođač kablova
Dätwyler
Eupen
Nexans
Prysmian
Tip kabla
Klasa
(N)HXH
E30-E90 ≥ nx1,5mm²
Podaci
Napomena
(N)HXCH
E30-E90 ≥ nx1,5/1,5mm²
JE-H(St)H
E30
≥ nx2x0,8mm
JE-H(St)HRH E60
≥ nx2x0,8mm
JE-H(St)HRH E30
≥ nx2x0,8mm
B ≤ 300 mm
NHXH
E30-E90 ≥ nx1,5mm²
(N)HXH
E60
≥ nx1,5mm²
(N)HXCH
E30
≥ nx1,5/1,5mm² B ≤ 300 mm
NHXCH
E90
≥ nx1,5/1,5mm² B = 400 mm
JE-H(St)H
E30-E90 ≥ nx2x0,8mm
B ≤ 300 mm
N2XH
E30-E60 ≥ nx1,5mm²
N2XH
E90
≥ nx1,5mm²
N2XCH
E30
≥ nx1,5/1,5mm²
JE-H(St)H
E30
≥ nx2x0,8mm
(N)HXH
E30
≥ nx1,5mm²
(N)HXHX
E90
≥ nx1,5mm²
(N)HXCH
E30
≥ nx2,5/2,5mm²
JE-H(St)H
E30
≥ nx2x0,8mm
JE-H(St)H
E60
≥ nx2x0,8mm
B = 400 mm
B = 400 mm
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
Zidna i konzola nosača AW 30/11...21
1
Zidna i konzola nosača AW 55/31...41
1
Nosač kablova RKS-Magic®
1
Podni završni lim BEB/...
1
Torban vijci FRSB 6x16
2
Pločica za označavanje KS-E
*
* broj po potrebi
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Zid od betona
Vatrootporni tipl FAZ II 12/10
1
Podloška DIN440/14
1
Zid od cigala
Vatrootporni navojni anker vijak MMS 10
x 80
Podloška DIN440/11
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
1
1
BSS 233
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Plafonska montaža sa GR-Magic®
Specijalne noseće konstrukcije prema
DIN 4102 deo 12
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
3 nivoa
Širine mrežastih nosača kablova
200, 300
mm
Noseća konstrukcija za specifične kablove sa mrežastim nosačem kablova GR-Magic predstavlja brzu i
jednostavnu varijantu za sistem za mala opterećenja sa integrisanim električnim održanjem funkcionalnosti prema
DIN 4102 deo 12.
Ova brza tehnika povezivanja mrežastih nosača kablova, međusobno i na konzole, bez primene vijaka,
obezbeđuje izuzetno brzu montažu. Na U-plafonskom nosaču mogu da se realizuju 3 nivoa (2+1).
Sistemske komponente
Mrežasti nosači kablova, U-plafonski nosač, konzola, bočni držač, vatrootporni lučni nosač, tipl sa unutrašnjim
navojem, vatrootporni tipl, vatrootporni anker vijak, pločica za označavanje
Instalacija na jednom i dva nivoa mrežastih nosača
kablova GR-Magic.
234 BSS
Oblast primene Plafon
Spoj
Postavljanje na tri nivoa mrežastih nosača kablova
GR-Magic u varijanti 2+1 na plafonski nosač US3K.
Spajanje bez vijaka dva nosača kablova jednostavnim postavljanjem u spojnicu.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Oblast primene Plafon
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Plafonska montaža sa GR-Magic®
Uklopiti
Pričvršćivanje na konzolu
Povezivanje mrežastog nosača kablova pomoću
spojnice. Vatrootporno i brzo spajanje je napravljeno.
Montaža bočnih držača, dva nivoa
Spojene mrežaste nosače kablova na konzoli podesiti i obezbediti savijanjem pričvrsnih vezica na
MWAG.
Montaža bočnih držača, jedan nivo
Kod montaže na jedan nivo, bočni držač se zakači
na donju žicu i osigura vijkom. Navojna šipka
se montira sa podloškom a zatim se dodatno osigura kontranavrtkom.
Montirani mrežasti nosač kablova
Bočni držač montirati kao prethodno. Navojna šipka mora da bude duža za visinu mrežastog nosača
kablova da bi drugi nivo mogao da se osigura mufom.
Instalirani kablovi obeleženi pločicom za označavanje sa integrisanim održanjem funkcionalnosti.
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks.
10 kg/m
Broj nivoa maks.
3 nivoa
Širine mrežastih nosača kablova
200, 300 mm
1Dozvoljeni tipovi kablova
2Proizvođač kablova
Eupen
Tip kabla
Klasa
NHXH
E30-E90 ≥ nx1,5mm²
Podaci
Napomena
NHXCH
E90
≥ nx1,5/1,5mm²
JE-H(St)H Keram E30
≥ nx2x0,8mm
JE-H(St)H Mica
≥ nx2x0,8mm
E90
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
U-plafonski nosač US 3 K/...
1
1
1
Zaštitna kapa US 3 KS
1
1
1
Zidna i konzola nosača MWAG 12/...
1
2
3
Torban vijak FRS 10x25
1
2
3
Mrežasti nosač kablova GRM 55/...
1
2
3
Navojna šipka 2078/M8
1
2
3
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 235
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Plafonska montaža sa GR-Magic®
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
Bočni držač SH M10
1
2
3
Šestougla navrtka DIN934/M8
2
4
6
Velika podloška 964/M8
1
2
3
Priključni naglavak 12005/M8
-
1
1
*
*
*
Pločica za označavanje KS-E
* broj po potrebi
Osiguravanje navojne šipke vatrootpornim lučnim nosačem
Vatrootporni lučni nosač BSB
1
1
2
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
1
-
-
Šestougla navrtka DIN934/M8
2
2
4
Velika podloška 964/M8
1
1
2
Osiguravanje navojne šipke tiplom sa unutrašnjim navojem
1
1
2
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Tipl sa unutrašnjim navojem FZEA 10x40
236 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Zidna montaža sa GR-Magic®
Specijalne noseće konstrukcije prema
DIN 4102 deo 12
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
2 nivoa
Širine mrežastih nosača kablova
200, 300
mm
Noseća konstrukcija za specifične kablove sa mrežastim nosačem kablova GR-Magoc predstavlja brzu i
jednostavnu varijantu za sistem za mala opterećenja sa integrisanim električnim održanjem funkcionalnosti prema
DIN 4102 deo 12.
Ova brza tehnika povezivanja mrežastih nosača kablova, međusobno i na konzole, bez primene vijaka,
obezbeđuje izuzetno brzu montažu. Na zidu mogu da se realizuju maksimalno 2 nivoa.
Sistemske komponente
Mrežasti nosači kablova, konzola, bočni držač, vatrootporni lučni nosač, tipl sa unutrašnjim navojem, vatrootporni
tipl, vatrootporni anker vijak, pločica za označavanje
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Oblast primene Zid
Instalacija jednog do dva nivoa na zid sa osiguravanjem navojnom šipkom do plafona.
Spoj
Spajanje bez vijaka dva nosača kablova jednostavnim postavljanjem u spojnicu.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Uklopiti
Povezivanje mrežastog nosača kablova pomoću
spojnice. Vatrootporno i brzo spajanje je napravljeno.
BSS 237
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Zidna montaža sa GR-Magic®
Pričvršćivanje na konzolu
Montaža bočnih držača, jedan nivo
Spojene mrežaste nosače kablova na konzoli podesiti i obezbediti savijanjem pričvrsnih vezica na
MWAG.
Montaža bočnih držača, dva nivoa
Kod montaže na jedan nivo, bočni držač se zakači
na donju žicu i osigura vijkom. Navojna šipka
se montira sa podloškom a zatim se dodatno osigura kontranavrtkom.
Bočni držač montirati kao prethodno. Navojna šipka mora da bude duža za visinu mrežastog nosača
kablova da bi drugi nivo mogao da se osigura mufom.
Montirani mrežasti nosač kablova
Instalirani kablovi obeleženi pločicom za označavanje sa integrisanim održanjem funkcionalnosti.
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,2 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks.
10 kg/m
Broj nivoa maks.
2 nivoa
Širine mrežastih nosača kablova
200, 300 mm
1Dozvoljeni tipovi kablova
2Proizvođač kablova
Eupen
Tip kabla
Klasa
NHXH
E30-E90 ≥ nx1,5mm²
Podaci
NHXCH
E90
≥ nx1,5/1,5mm²
JE-H(St)H Keram E30
≥ nx2x0,8mm
JE-H(St)H Mica
≥ nx2x0,8mm
E90
Napomena
Zidna i konzola nosača MWAG 12/...
1
2
Mrežasti nosač kablova GRM 55/...
1
2
Navojna šipka 2078/M8
1
2
Bočni držač SH M10
1
2
Šestougla navrtka DIN934/M8
2
4
Velika podloška 964/M8
1
2
Priključni naglavak 12005/M8
-
1
*
*
Pločica za označavanje KS-E
238 BSS
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
* broj po potrebi
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Zidna montaža sa GR-Magic®
Osiguravanje navojne šipke vatrootpornim lučnim nosačem
Vatrootporni lučni nosač BSB
1
1
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
1
1
Šestougla navrtka DIN934/M8
2
2
Velika podloška 964/M8
1
1
Osiguravanje navojne šipke tiplom sa unutrašnjim navojem
Tipl sa unutrašnjim navojem FZEA 10x40
1
1
Zid od betona
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
1
2
Zid od cigala
1
2
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Vatrootporni navojni anker vijak MMS
10x80
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 239
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Plafonska montaža sa EKS
Specijalne noseće konstrukcije prema
DIN 4102 deo 12
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,5 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 20 kg/m
Broj nivoa maks.
3 nivoa
Širine nosača kablova mm
100, 200, 300, 400, 500
Način instalacije za specifične kablove sa nosačima kablova ispunjava zahteve iz DIN 4102 deo 12 za klase
održanja funkcionalnosti E30 i E90. Ovim specijalnim načinom postavljanja prevazilaze se maksimalne vrednosti
standardne noseće konstrukcije sa nosačima kablova.
Potrebno osiguravanje sistema navojnom šipkom realizuje se pomoću priključnog elementa montiranog direktno
pored konzole.
Primenjuje se nosač kablova bočne visine 60 mm i debljine materijala 2 mm. Spajanje se izvodi vijcima
pričvršćenim spoljnim spojnicama i pragom koji se montira na pod nosača kablova sa dodatnim pojačanjem praga
koji se montira odozdo na nosač kablova. Položaj spojeva može proizvoljno da se izabere između konzola.
Sistemske komponente
U-plafonski nosači, čeone ploče koje mogu da se zašrafe, konzola, nosač kablova, brza spojnica, prag, pojačanje
za spoj, vatrootporni lučni nosač, pločica za označavanje.
1-nivo, specijalna noseća konstrukcija od EKSnosača kablova sa U-plafonskim nosačem i konzolom, jednostrana montaža.
240 BSS
Oblast primene Plafon, jednostrano
Oblast primene Plafon, jednostrano
2-nivoa, noseća konstrukcija za specifične kablove
od EKS-nosača kablova sa U-plafonskim nosačem i
konzolom montiranom jednostrano.
3-nivoa, noseća konstrukcija za specifične kablove
od EKS-nosača kablova sa U-plafonskim nosačem i
konzolom montiranom jednostrano. 3. nivo (donji
nosač kablova) mora da se osigura posebnom
navojnom
šipkom.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Oblast primene Plafon, jednostrano
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Plafonska montaža sa EKS
Oblast primene Plafon, obostrano
2 nivoa, noseća konstrukcija za specifične kablove
od EKS-nosača kablova sa U-plafonskim nosačem,
konzola montirana obostrano.
Postaviti tipl
Za pričvršćivanje nosača montiraju se anker tiplovi.
Prava i podna montaža spojnica
Montaža spoljne spojnice preko spoja krajeva nosača kablova sa torban vijcima. Dodatno pričvršćivanje praga na pod nosača kanala sa elementom za
pojačanje spoja ispod nosača kablova.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Montaža navojne šipke
Navojnu šipku provući odozgo kroz priključni element koji viri iznad bočne strane nosača kablova a
zatim zakačiti sa strane u vatrootporni lučni nosač.
Oblast primene Plafon, obostrano
3-nivoa, noseća konstrukcija za specifične kablove
od EKS-nosača kablova sa U-plafonskim nosačem,
konzola montirana obostrano.
Montaža nosača i lučne obujmice
Šrafljenje U-nosača kao i vatrootpornog lučnog
nosača na anker vijak.
Montaža nosača kablova
Pričvršćivanje nosača kablova na konzolu sa torban
vijcima.
Navojnu šipku osigurati
Osiguravanje navojne šipke u vatrootporni lučni
nosač i u priključni element sa po dve šestougle
navrtke.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Priprema montaže
Obeležavanje tačnog položaja rupa za bušenje za
plafonske nosače i vatrootporne nosače pomoću
zidarskog kanapa.
Montaža konzole
Pričvršćivanje konzola na oba kraka U-nosača
vijkom sa šestouglom glavom i odstojnikom.
Montaža Priključni element
Montaža priključnog dela ispod nosača kablova
pored konzole sa torban vijcima s razmakom
od maksimalno 100 mm.
Alternativna montaža navojne šipke
Alternativno je dozvoljeno pričvršćivanje navojne
šipke ispod plafona tiplom s unutrašnjim navojem
(udarni tipl).
BSS 241
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Plafonska montaža sa EKS
Osiguravanje navojne šipke na donjem priključnom
elementu sa navrtkom i kontra-navrtkom.
Montaža zašrafljenog US 5-nosača
Pričvršćivanje čeone ploče na montirani
anker vijak. Anker vijci mogu da se koriste i za montažu provlačenjem.
Montaža na kose plafone
Kod montaže na kose plafone sa varijabilnim čeonim komadima potrebno je voditi računa da se rupe
za tiplove za čeone komade probuše horizontalno u
odnosu na osovinu čeonog komada, a rupe za tiplove za navojnu šipku uspravno u odnosu na nosač.
Montaža konzole
Pričvršćivanje konzole tipa AW 30 na
U-nosač izvodi se vijkom sa šestouglom glavom tipa
SKS i jednim odstojnikom tipa DKS.
242 BSS
Produžavanje navojne šipke
Montaža Čeona ploča KUS 5
Montaža priključnih delova ispod svake strane nosača kod rasporeda na više nivoa. Spajanje pojedinačnih navojnih šipki montažom mufa kao adaptera.
Montaža Čeona ploča KU 7
Šrafljenje čeone ploče sa US 5-nosačem s vijkom
sa šestouglom glavom. Pri tom montirati odstojnik u
U-nosač.
Montaža zašrafljenog US 7-nosača
Šrafljenje čeone ploče sa U 7-nosačem sa
2 vijka sa šestouglom glavom.
Pričvršćivanje čeone ploče na montirani
anker vijak. Anker vijci mogu da se koriste i za montažu provlačenjem.
Montaža varijabilnog čeonog komada KU 5 V
Montaža varijabilnog čeonog komada KU 7 VQP
Šrafljenje čeone ploče sa US 5-nosačem. Prilikom montaže koristi se odstojnik DSK 47 i vijak sa
šestouglom glavom SKS 10x80. Pomoću čeone ploče mogu da se ujednače nagibi plafona do 30°.
Navojnu šipku osigurati
Šrafljenje čeone ploče sa US 7-nosačem. Prilikom montaže koristi se odstojnik DSK 45 i vijak sa
šestouglom glavom SKS 12x80. Pomoću čeone ploče mogu da se ujednače nagibi plafona do 30°.
Označavanje
Montaža navojne šipke na prethodno vertikalno u
odnosu na nosač montiran tipl.
Popunjavanje pločice za označavanje: dužina kabla
sa imenom preduzeća koje je sprovelo instalacije,
kontrolni broj i godina proizvodnje. Nakon toga zalepiti pločicu na nosač kablova.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Donje pričvršćivanje navojne šipke
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Plafonska montaža sa EKS
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,5 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks.
20 kg/m
Broj nivoa maks.
3 nivoa
Širine nosača kablova mm
100, 200, 300, 400, 500
1Dozvoljeni tipovi kablova
2Proizvođač kablova
Dätwyler
Eupen
Faber
Tip kabla
Klasa
NHXH
E30 - E90 ≥ nx1,5mm²
Podaci
Napomena
NHXCH
E30 - E90 ≥ nx1,5/1,5mm²
JE-H(St)H
E30
≥ nx2x0,8mm
JE-H(St)HRH
E90
≥ nx2x0,8mm
(N)HXH Keram
E30
≥ nx1,5mm²
(N)HXCH Keram
E30
≥ nx1,5/1,5mm²
NHXH Mica
E90
>= nx1,5mm²
NHXCH Mica
E90
≥ nx1,5/1,5mm²
JE-H(St)H Keram E30
≥ nx2x0,8mm
JE-H(St)H Mica
E90
≥ nx2x0,8mm
NHXH
E30
nx10mm²
NHXCH
E30
≥ nx1,5/1,5mm²
(N)HXH
E30
≥ nx1,5 do 6mm²
Nexans
JE-H(St)H
E30
≥ nx2x0,8mm
Studer
JE-H(St)H
E30
≥ nx2x0,8mm
JE-H(St)HRH
E30
≥ nx2x0,8mm
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
U-plafonski nosač US...K/...
1
1
1
1
1
Zaštitna kapa US...KS
1
1
1
1
1
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
2
-
-
-
-
Vatrootporni tipl FAZ II 12/10
-
2
2
2
2
Zidna i konzola nosača AW 30/...
1
2
3
2
3
Odstojnik DSK 45
1
2
3
1
2
Vijak sa šestouglom glavom SKS 10x90
1
2
3
1
2
Nosač kablova EKS 6...
1
2
3
2
3
Spojnica AVR60
2
4
6
4
6
Prag SSL/E90/...
1
2
3
2
3
Pojačivač za prag SSL/SV...
1
2
3
2
3
Podni završni lim BEB/...
1
2
3
2
3
Torban vijak FRSB 6x12
2
4
6
4
6
Priključni element ABR
1
2
3
2
3
Navojna šipka 2078/M10
1
-
-
-
-
Navojna šipka 2078/M12
-
2
3
2
3
Priključni naglavak 12005/M12
-
1
1
-
1
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 243
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Plafonska montaža sa EKS
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
Pločica za označavanje KS-E
*
*
*
* broj po potrebi
Osiguravanje navojne šipke vatrootpornim lučnim nosačem
Vatrootporni lučni nosač BSB
1
1
2
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
1
-
-
Vatrootporni tipl FAZ II 12/10
-
1
2
2
2
Šestougla navrtka DIN 934/M10
4
-
-
-
-
Šestougla navrtka DIN 934/M12
-
5
9
8
9
Podloška 966/M10
2
-
-
-
-
Podloška 966/M12
-
3
5
4
5
Osiguravanje navojne šipke tiplom sa unutrašnjim navojem
1
-
-
-
-
Tipl sa unutrašnjim navojem FZEA 14x40
-
1
2
2
2
Šestougla navrtka DIN 934/M10
2
-
-
-
-
Šestougla navrtka DIN 934/M12
-
3
5
4
5
Podloška 966/M10
1
-
-
-
-
Podloška 966/M12
-
2
3
2
3
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Tipl sa unutrašnjim navojem FZEA 12x40
244 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Zidna montaža sa EKS
Specijalne noseće konstrukcije prema
DIN 4102 deo 12
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,5 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 20 kg/m
Broj nivoa maks.
2 nivoa
Širine nosača kablova mm
100, 200, 300, 400, 500
Način instalacije za specifične kablove sa nosačima kablova ispunjava zahteve iz DIN 4102 deo 12 za klase
održanja funkcionalnosti E30 i E90. Maksimalne montažne vrednosti standardne noseće konstrukcije sa nosačima
kablova se zahvaljujući ovom načinu znatno povećavaju.
Osiguravanje sistema navojnom šipkom do plafona izvodi se preko priklučnog elementa montiranog vijcima
direktno pored konzole. Primenjeni nosači kablova imaju debljinu materijala od 2 mm a bočna visina iznosi 60 mm.
Spojevi mogu da se pozicioniraju po slobodnom izboru između pojedinačnih konzola. Povezivanje spojeva se
izvodi sa vijcima pričvršćenim spoljnim spojnicama kao i pragom montiranim na pod nosača kablova. Oni se
vijcima pričvršćuju zajedno sa pojačivačem praga ispod nosača kablova.
Sistemske komponente
AW 30 zidna konzola, nosač kablova, brza spojnica, prag, element za pojačanje praga, vatrootporni nosač, pločica
za označavanje.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Oblast primene Zid
1-nivo, specijalna noseća konstrukcija za zidnu montažu sa EKS-nosačem kablova i osiguravanjem navojnom šipkom uspravno u odnosu na plafon.
Oblast primene Zid
2 nivoa, noseća konstrukcija za specifične kablove
kao zidna montaža sa EKS-nosačima kablova i osiguravanjem navojnom šipkom uspravno u odnosu
na plafon.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 245
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Zidna montaža sa EKS
Obeležavanje tačnog položaja rupa za bušenje za
zidne konzole i vatrootporne nosače pomoću zidarskog kanapa.
Prava i podna montaža spojnica
Montaža spoljne spojnice preko spoja krajeva nosača kablova sa torban vijcima. Dodatno pričvršćivanje praga na pod nosača kanala sa elementom za
pojačanje spoja ispod nosača kablova.
Montaža Navojna šipka
Navojnu šipku provući odozgo kroz priključni element koji viri iznad bočne strane nosača kablova
a zatim zakačiti sa strane
u vatrootporni lučni nosač.
Donja montaža navojne šipke
Osiguravanje navojne šipke na donjem priključnom
elementu sa navrtkom i kontra-navrtkom.
246 BSS
Postaviti tipl
Montaža konzole i lučnog nosača
Montaža anker vijka za pričvršćivanje zidne konzole
i vatrootpornog lučnog nosača.
Montaža nosača kablova
Pričvršćivanje konzole kao i vatrootpornog lučnog
nosača na anker vijak. Kod montaže na zidove od
cigle ili blokova, provući anker vijak kroz delove i
zašrafiti ga u probušenu rupu.
Montaža Priključni element
Pričvršćivanje nosača kablova na konzolu sa torban
vijcima.
Navojnu šipku osigurati
Montaža priključnog dela ispod nosača kablova
pored konzole sa torban vijcima s razmakom
od maksimalno 100 mm.
Alternativna montaža navojne šipke
Osiguravanje navojne šipke u vatrootporni lučni
nosač i u priključni element sa po dve šestougle
navrtke.
Alternativno je dozvoljeno pričvršćivanje navojne
šipke ispod plafona tiplom s unutrašnjim navojem
(udarni tipl).
Produžavanje navojne šipke
Označavanje
Spajanje pojedinačnih navojnih šipki montažom mufa kao adaptera.
Popunjavanje pločice za označavanje: dužina kabla
sa imenom preduzeća koje je sprovelo instalacije,
kontrolni broj i godina proizvodnje. Nakon toga zalepiti pločicu na nosač kablova.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Priprema montaže
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Zidna montaža sa EKS
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,5 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks.
20 kg/m
Broj nivoa maks.
2 nivoa
Širine nosača kablova mm
100, 200, 300, 400, 500
1Dozvoljeni tipovi kablova
2Proizvođač kablova
Dätwyler
Eupen
Faber
Tip kabla
Klasa
NHXH
E30 - E90 ≥ nx1,5mm²
Podaci
Napomena
NHXCH
E30 - E90 ≥ nx1,5/1,5mm²
JE-H(St)H
E30
≥ nx2x0,8mm
JE-H(St)HRH
E90
≥ nx2x0,8mm
(N)HXH Keram
E30
≥ nx1,5mm²
(N)HXCH Keram
E30
≥ nx1,5/1,5mm²
NHXH Mica
E90
≥ nx1,5mm²
NHXCH Mica
E90
≥ nx1,5/1,5mm²
JE-H(St)H Keram E30
≥ nx2x0,8mm
JE-H(St)H Mica
E90
≥ nx2x0,8mm
NHXH
E30
nx10mm²
NHXCH
E30
≥ nx1,5/1,5mm²
(N)HXH
E30
≥ nx1,5 do 6mm²
Nexans
JE-H(St)H
E30
≥ nx2x0,8mm
Studer
JE-H(St)H
E30
≥ nx2x0,8mm
JE-H(St)HRH
E30
≥ nx2x0,8mm
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
Zidna i konzola nosača AW 30/...
1
2
Nosač kablova EKS 6...
1
2
Spojnica AVR60
2
4
Prag SSL/E90/...
1
2
Pojačivač za prag SSL/SV...
1
2
Podni završni lim BEB/...
1
2
Torban vijak FRSB 6x12
2
4
Priključni element ABR
1
2
Navojna šipka 2078/M10
1
-
Navojna šipka 2078/M12
-
2
Priključni naglavak 12005/M12
-
1
*
*
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Pločica za označavanje KS-E
* broj po potrebi
Osiguravanje navojne šipke vatrootpornim lučnim nosačem
Vatrootporni lučni nosač BSB
1
1
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
1
-
Vatrootporni tipl FAZ II 12/10
-
1
Šestougla navrtka DIN 934/M10
4
-
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 247
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Zidna montaža sa EKS
Osiguravanje navojne šipke vatrootpornim lučnim nosačem
Šestougla navrtka DIN 934/M12
-
5
Podloška 966/M10
2
-
Podloška 966/M12
-
3
Osiguravanje navojne šipke tiplom sa unutrašnjim navojem
Tipl sa unutrašnjim navojem FZEA 12x40
1
-
Tipl sa unutrašnjim navojem FZEA 14x40
-
1
Šestougla navrtka DIN 934/M10
2
-
Šestougla navrtka DIN 934/M12
-
3
Podloška 966/M10
1
-
Podloška 966/M12
-
2
1
2
1
2
Zid od betona
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
Zid od cigala
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Vatrootporni navojni anker vijak MMS
10x80
248 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Zidna montaža sa EKS bez navojne šipke
Specijalne noseće konstrukcije prema
DIN 4102 deo 12
Klase održanja funkcionalnosti E30 i E90
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,5 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks. 10 kg/m
Broj nivoa maks.
neograničen
o
Širina nosača kablova
200 mm
Način instalacije za specifične kablove sa nosačima kablova ispunjava zahteve iz DIN 4102 deo 12 za klase
održanja funkcionalnosti E30 i E90. Maks. potporni razmak kod ovog načina instalacije je veći nego dozvoljena
vrednost standardnih nosećih konstrukcija sa nosačima kablova.
Dodatno osiguravanje navojnom šipkom nije potrebno. Položaj spojeva nosača kablova bočne visine 60 mm i
debljine materijala 2 mm, može da se izabere po želji. Spajanje krajeva nosača kablova izvodi se sa vijcima
pričvršćenim spojnicama u bočne stranice nosača kablova i vijcima pričvršćenim pragom na pod nosača kablova.
Sistemske komponente
AW 55 zidna konzola, nosač kablova, brza spojnica, prag, pločica za označavanje.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Oblast primene Zid, jedan nivo
1-nivo, specijalna noseća konstrukcija za zidnu montažu sa EKS-nosačem kablova bez dodatnog osiguravanja navojnom šipkom.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 249
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Zidna montaža sa EKS bez navojne šipke
Priprema montaže
Postaviti tipl
Obeležavanje tačnog položaja rupa za bušenje za
zidne konzole pomoću zidarskog kanapa.
Montaža konzole
Montaža anker vijka za pričvršćivanje zidne konzole.
Prava i podna montaža spojnica
Montaža nosača kablova
Montaža spojnice i praga sa torban vijcima kod međusobnog spajanja nosača kablova.
Šrafljenje konzole na anker vijak. Kod montaže na
zidove od cigle ili blokova, provući anker vijak kroz
konzolu i zašrafiti ga u probušenu rupu.
Označavanje
Pričvršćivanje nosača kablova na konzolu sa torban
vijcima.
Popunjavanje pločice za označavanje: dužina kabla
sa imenom preduzeća koje je sprovelo instalacije,
kontrolni broj i godina proizvodnje. Nakon toga zalepiti pločicu na nosač kablova.
Pregled parametara sistema
Dozvoljeni parametri
Potporni raspon maks.
1,5 m
Težina kabla po jednom nosaču kablova maks.
10 kg/m
Broj nivoa maks.
neograničeno
Širina nosača kablova
200 mm
1Dozvoljeni tipovi kablova
2Proizvođač kablova
Dätwyler
Tip kabla
Klasa
NHXH
E30 - E90 ≥ nx1,5mm²
Podaci
NHXCH
E30 - E90 ≥ nx1,5/1,5mm²
JE-H(St)H
E30
≥ nx2x0,8mm
JE-H(St)HRH E90
≥ nx2x0,8mm
Napomena
Zidna i konzola nosača AW 55/21
1
Nosač kablova EKS 620
1
Prava i ugaona spojnica RWVL 60
2
Prag SSL/E90/20
1
Podni završni lim BEB/200
1
Torban vijak FRSB 6x12
2
Pločica za označavanje KS-E
250 BSS
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Delovi konstrukcije po tački kačenja odn. mestu spoja/završetka
*
* broj po potrebi
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Zidna montaža sa EKS bez navojne šipke
Zid od betona
Vatrootporni tipl FAZ II 10/10GS
1
Zid od cigala
1
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Vatrootporni navojni anker vijak MMS
10x80
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 251
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Proizvodi
Plafonski nosač
Dužina Debljina Pakov.
materijala
Tip
mm
Komad kg/% kom.
mm
US 5 K/20
200
US 5 K/30
300
US 5 K/40
400
US 5 K/50
500
US 5 K/60
600
US 5 K/70
700
US 5 K/80
800
US 5 K/90
900
US 5 K/100 1000
US 5 K/110 1100
US 5 K/120 1200
Težina
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100,000
125,000
150,000
175,000
200,000
225,000
255,000
280,000
300,000
330,000
360,000
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
R
/ FT
6341 52 7
6341 53 5
6341 54 3
6341 55 1
6341 57 8
6341 58 6
6341 59 4
6341 60 8
6341 61 6
6341 62 4
6341 63 2
Plafonski nosač (U-profil) dimenzija 50 x 50 mm sa zavarenom čeonom pločom.
Tip
Dužina Debljina Pakov.
materijala
mm
US 7 K/130
US 7 K/140
US 7 K/150
US 7 K/160
US 7 K/170
US 7 K/180
US 7 K/190
US 7 K/200
mm
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Težina
Komad kg/% kom.
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
614,000
654,000
694,000
734,000
774,000
814,000
854,000
894,000
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
K
/ FT
6339 21 2
6339 22 0
6339 23 9
6339 24 7
6339 25 5
6339 26 3
6339 27 1
6339 29 8
Plafonski nosač (U-profil) dimenzija 70 x 50 mm sa zavarenom čeonom pločom.
U-nosač
Tip
Dužina Debljina
materijala
mm
US 5/20
200
US 5/30
300
US 5/40
400
US 5/50
500
US 5/60
600
US 5/70
700
US 5/80
800
US 5/90
900
US 5/100 1000
US 5/150 1500
US 5/200 2000
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
53,000
79,000
106,000
133,000
160,000
175,000
200,000
227,000
265,000
395,000
526,000
Art.-Br.
St
/ FT
Cena
RSD/kom.
K
6340 88 1
6340 90 3
6340 91 1
6340 93 8
6340 94 6
6340 95 0
6340 95 4
6340 95 8
6340 96 2
6340 96 6
6340 97 0
252 BSS
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
U-nosač fiksne dužine. Dimenzije 50 x 50 mm.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Proizvodi
U-nosač
Tip
mm
40
50
L
US 7/20
US 7/30
US 7/40
US 7/50
US 7/60
US 7/70
US 7/80
US 7/90
US 7/100
US 7/110
US 7/120
US 7/130
US 7/140
US 7/150
US 7/160
US 7/170
US 7/180
US 7/190
US 7/200
50
14
4
70
Pakov.
Dužina Debljina
materijala
Komad kg/% kom.
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Težina
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Art.-Br.
St
/ FT
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
320,000
360,000
400,000
440,000
480,000
520,000
560,000
600,000
640,000
680,000
720,000
760,000
800,000
6340 01 6
6340 03 2
6340 05 9
6340 07 5
6340 09 1
6340 11 3
6340 14 8
6340 16 4
6340 18 0
6340 19 9
6340 20 2
6340 21 0
6340 22 9
6340 23 7
6340 24 5
6340 25 3
6340 26 1
6340 28 8
6340 29 6
Težina
Art.-Br.
Cena
RSD/kom.
K
U-nosač fiksne dužine. Dimenzije 70 x 50 mm.
Zidna i konzola nosača
Tip
AW 30/11
AW 30/21
AW 30/31
AW 30/41
AW 30/51
Širina Dim. Dim. Rupa-Ø
H
A
mm
mm mm
110
210
310
410
510
60
70
80
80
90
50
50
50
50
50
Pakov.
Komad kg/% kom.
mm
11
13
13
13
13
30
25
25
20
10
24,000
42,000
63,000
93,000
132,500
St
/ FT
Cena
RSD/kom.
R
6419 70 4
6419 72 0
6419 74 7
6419 76 3
6419 79 8
Zidna konzola i konzola nosača za srednja opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.
Tip
Širina Dim. Dim. Rupa-Ø Pakov.
H
A
mm
AW 55/21
AW 55/31
AW 55/41
mm mm
mm
210 90 50 13,5
310 110 50 13,5
410 130 50 13,5
Težina
Komad kg/% kom.
Art.-Br.
St
/ FT
Cena
RSD/kom.
K
1 98,000 6418 55 4
1 130,000 6418 57 0
1 174,000 6418 59 7
Zidna konzola i konzola nosača za velika opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.
Tip
Širina Dim. Dim. Rupa-Ø Pakov.
H
A
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
mm
mm
mm
MWAG 12/21 210 65 32,5
MWAG 12/31 310 75 38
mm
11
11
Težina
Komad kg/% kom.
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/kom.
K
30 24,400 6424 60 8
30 50,300 6424 61 6
Zidne i konzole nosača za mala opterećenja savijene konstrukcije za pričvršćivanje mrežastih
nosača kablova bez upotrebe vijaka.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 253
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Proizvodi
Zidna i konzola nosača
Tip
Širina Dim. Dim. Rupa-Ø
H
A
mm
mm mm
AW G 15/21 210 60 40
AW G 15/31 310 65 40
mm
11
11
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
K
/ FT
30 26,000 6420 60 8
30 35,000 6420 61 0
Zidne i konzole nosača za mala opterećenja sa zavarenom čeonom pločom za
pričvršćivanje mrežastih nosača kablova bez upotrebe vijaka.
Zaštitna kapa
Tip
Boja
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Cena
RSD/kom.
PE
R
Komad kg/% kom.
US 5 KS sumpor žuta
20
1,300 6338 46 1
Zaštitna kapa za pokrivanje krajeva US 5-nosača.
Tip
Boja
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Cena
RSD/kom.
PE
K
Komad kg/% kom.
US 7 KS sumpor žuta
20
2,000 6338 49 6
Zaštitna kapa za pokrivanje krajeva US 7-nosača.
Odstojnik
Težina
Komad kg/% kom.
DSK 45
Art.-Br.
St
/ FT
Cena
RSD/kom.
40
Pakov.
K
25 19,000 6416 50 0
45
Tip
Odstojnik za primenu u US5-nosaču i čeonoj ploči tipa KU 7 VQP.
80
Težina
Komad kg/% kom.
DSK 47
Art.-Br.
St
/ FT
Cena
RSD/kom.
40
Pakov.
K
25 17,000 6416 50 4
47
Tip
Odstojnik za primenu u čeonoj ploči tipa KU 5 V.
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
DSK 61
Art.-Br.
St
/ FT
Cena
RSD/kom.
40
Tip
K
20 26,000 6416 51 9
61
Odstojnik za primenu u US 7-nosačima.
80
254 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
80
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Proizvodi
Nosač kablova
Tip
Širina Deblj. Dužina
lima
RKSM 610
RKSM 620
RKSM 630
RKSM 640
100 0,75 3050
200 0,75 3050
300 0,75 3050
400 0,9 3050
mm
mm
Težina
kg/% m
mm
134,300
183,000
239,000
416,700
Art.-Br.
St
Cena
RSD/m
R
/ FS
6047 61 1
6047 63 8
6047 65 4
6047 68 9
RKSM 60 = Racionalan sistem nosača kablova-Magic bočne visine 60 mm.
Tip
Širina Deblj. Dužina
lima
mm
EKS 610
EKS 620
EKS 630
EKS 640
EKS 650
100
200
300
400
500
mm
2
2
2
2
2
Težina
mm
kg/% m
3000
3000
3000
3000
3000
350,000
482,000
608,000
764,000
852,000
Art.-Br.
St
Cena
RSD/m
K
/ FS
6056 14 8
6056 22 9
6056 32 6
6056 42 3
6056 52 0
EKS 60 = Sistem nosača kabl. za posebno velika opterećenja bočne visine 60 mm.
Fazonski komad za nosače kablova
Tip
Širina
mm
B
RB 90 610 100
RB 90 620 200
RB 90 630 300
R 50
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
Art.-Br.
St
Cena
RSD/kom.
R
/ FS
1 56,000 6043 21 6
1 95,000 6043 22 4
1 150,000 6043 23 2
103
Krivina 90° horizontalna za sve tipove nosača kablova bočne visine 60 mm.
B + 50
B + 100
Tip
Širina
mm
RB 90 640 400
RB 90 650 500
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
Art.-Br.
St
Cena
RSD/kom.
R
/ FS
1 523,400 7001 29 0
1 683,400 7001 30 4
Krivina 90° horizontalna za sve tipove nosača kablova bočne visine 60 mm.
Tip
Širina
RAA 610
RAA 620
RAA 630
100
200
300
mm
117
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
B+100
R 50
B
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
Art.-Br.
St
Cena
RSD/kom.
/ FS
R
1 35,000 6040 40 3
1 40,000 6040 43 8
1 50,000 6040 44 6
Ugradna račva za horizontalnu i vertikalnu primenu. Za sve tipove nosača kablova sa bočnim
stranicama visine 60 mm.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 255
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Proizvodi
Fazonski komad za nosače kablova
mm
Težina
Komad kg/% kom.
RAA 640 400
RAA 650 500
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/kom.
R
1 220,000 7002 39 4
1 255,000 7002 41 6
B+510
50
105
R 150
Ugradna račva za horizontalnu i vertikalnu primenu. Za sve tipove nosača kablova sa bočnim
stranicama visine 60 mm.
50
300
Pakov.
Širina
105
Tip
50
B
Pregrada za nosač kablova
Tip
Visina Dužina
strane
mm
TSG 60
mm
Težina
Art.-Br.
kg/% m
St
/ FS
Cena
RSD/m
R
57,300 6062 06 7
60 3000
Pregrada za razdvajanje kablova i vodova različitih napona ili funkcija.
Tip
Visina Dužina
strane
mm
TSG 60/S
mm
Težina
Art.-Br.
kg/% m
St
/ FS
Cena
RSD/m
K
51,000 6062 28 8
60 3000
Pregrada za razdvajanje kablova i vodova različitih napona ili funkcija.
Stezni komad za pričvršćivanje pregrada
Tip
Težina
Visina Dužina
strane
KS RKS
mm
mm
—
—
kg/% kom.
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/% kom.
K
0,902 6062 29 6
Stezni komad za pričvršćivanje pregrada, bez upotrebe vijaka.
Tip
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
KS MKS/SKS
100
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/% kom.
K
1,200 6062 30 0
Spojnica za nosač kablova
Tip
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
AVR60
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/kom.
K
10 28,500 6069 20 7
Spoljašnja spojnica za mehaničko povezivanje delova nosača kablova kod instalacije nosača za
održanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12.
Spojnica sa spoljašnje strane obuhvata bočnu stranu sve do poda nosača i na taj način
predstavlja mehanički stabilnu vezu delova nosača.
256 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Stezni komad za pričvršćivanje pregrada, bez upotrebe vijaka.
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Proizvodi
Spojnica za nosač kablova
Tip
Pakov.
Dimenzije
mm
Težina
Komad kg/% kom.
RWVL 60 200 x 56
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/kom.
R
10 15,600 6067 11 5
Prava i ugaona spojnica za nosače kablova, fazonske komade i pregrade bočne visine 60 mm.
Tip
100
Pakov.
Visina
strane
mm
56
RLVK 60
Težina
Komad kg/% kom.
60
10
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/kom.
R
9,200 6067 09 3
Spojnica za prave spojeve nosača kablova, fazonskih komada i pregrada bočne visine 60 mm.
7 x 18
Tip
Pakov.
Visina
strane
mm
RV 610
RV 620
RV 630
RV 640
Težina
Komad kg/% kom.
60
60
60
60
10
10
10
10
18,400
20,900
23,400
30,900
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/kom.
R
6068 15 4
6068 17 0
6068 18 9
6068 19 7
Set brzih spojnica za prave spojeve nosača kablova i fazonskih komada bočne visine 60 mm, bez
upotrebe vijaka.
Poklopac za nosač kablova
Tip
Širina Deblj. Dužina
lima
DRLU/100
DRLU/200
DRLU/300
DRLU/400
100 0,75 3000
200
1 3000
300
1 3000
400
1 3000
B+4
15
mm
mm
Težina
kg/% m
mm
98,900
177,400
255,900
334,400
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/m
R
6052 10 3
6052 21 0
6052 30 7
6052 40 5
3000
Pun poklopac za kablovske i mrežaste nosače kablova.
Stezaljka poklopca, univerzalna
Tip
4
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
47
33
14.5
DKU
60
Art.-Br.
Cena
RSD/% kom.
V2A
K
0,650 6065 60 0
Stezaljka za poklopac za univerazlno pričvršćivanje punih poklopaca na mrežaste nosače kablova
i AZ-male kanale.
10
20
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 257
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Proizvodi
Poklopac sa obrtnom bravom
Tip
Širina Deblj. Dužina
lima
DRL/100
DRL/200
DRL/300
DRL/400
100 0,75 3000
200
1 3000
300
1 3000
400
1 3000
mm
mm
Težina
mm
Art.-Br.
kg/% m
101,300
179,800
258,300
336,800
St
/ FS
Cena
RSD/m
R
6052 09 6
6052 20 7
6052 30 4
6052 40 1
Poklopac za lestvičasti nosač kablova sa 3 para obrtnih brava.
Poklopac za fazonski komad, krivina 90°
Tip
Širina Deblj.
lima
mm
mm
DFB 90/100 100
DFB 90/200 200
DFB 90/300 300
1
1
1
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/kom.
K
1 21,400 7129 61 0
1 54,200 7129 63 7
1 96,400 7129 65 3
Poklopac za 90°-krivinu sa montiranim obrtnim bravama.
Tip
Širina Deblj.
lima
mm
mm
DFB 90/400 400 1,25
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/kom.
K
1 336,000 7129 68 8
Poklopac za 90°-krivinu sa montiranim obrtnim bravama.
Poklopac za fazonski komad, ugradna račva
Širina Deblj.
lima
mm
DFAA/100 100
DFAA/200 200
DFAA/300 300
mm
1
1
1
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/kom.
B+4
K
1 18,000 7128 42 8
1 28,000 7128 44 4
1 38,000 7128 46 0
115
Tip
Poklopac za dogradni razdvojni element sa montiranim bravicama.
mm
Težina
Komad kg/% kom.
Art.-Br.
St
/ FS
Cena
RSD/kom.
B+300
K
1 150,000 7128 48 7
Poklopac za dogradni razdvojni element sa montiranim bravicama.
R148
B+4
258 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
mm
DFAA/400 400 1,25
Pakov.
303
Širina Deblj.
lima
105
Tip
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Proizvodi
Mrežasti nosač kablova
Tip
Širina Žica- Dužina
Ø
mm
mm
mm
Težina
Art.-Br.
kg/% m
St
/
Cena
RSD/m
G
GRM 55/200 200 4,8 3000
GRM 55/300 300 4,8 3000
151,000 6001 44 7
194,500 6001 44 8
GRM 55/200 200 4,8 3000
GRM 55/300 300 4,8 3000
154,300 6001 42 1
200,700 6001 42 4
St
K
/ FT
Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom bočne visine 55 mm.
Fazonski komad za mrežaste nosače kablova
Tip
Širina ŽicaØ
mm
mm
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
GRB 90/520 200 3,9
GRB 90/530 300 4,4
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
/
G
K
1 18,400 6001 93 9
1 41,700 6001 94 7
Krivina 90° horizontalna za mrežaste nosače kablova bočne visine 55 mm.
Pregrada za mrežasti nosač kablova
Tip
Visina Dužina
strane
mm
TSG 45
mm
45 3000
Pakov.
Težina
Art.-Br.
m
kg/% m
St
Cena
RSD/m
/ FS
K
45 50,000 6062 03 2
Pregrada za razdvajanje kablova i vodova različitih napona ili funkcija.
Spojnica
Tip
34
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
28
GSV 34
25
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
/
G
K
3,000 6016 59 6
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Spojnica mrežastih nosača kablova u navojnoj varijati.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 259
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Proizvodi
Spojnica
Težina
Komad kg/% kom.
100
St
/
K
G
3,000 6016 71 5
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
GKT 38
100
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
/
23
Ugaona spojnica za sastavljanje elemenata krivine mrežastog nosača kablova.
Tip
42--54
K
G
2,200 6017 03 7
7
GEV 36
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
24
Pakov.
Tip
Stezni komad za pričvršćivanje pregrada u mrežaste nosače kablova.
Pakov.
Visina
strane
Komad kg/% kom.
mm
RLVK 45
Težina
45
10
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
K
/ FS
8,800 6067 06 9
7 x 28
41
Tip
38
Spojnica za pravo povezivanje pregrade tipa TSG 45.
100
Tip
Širina
SSL/E90/10
SSL/E90/20
SSL/E90/30
SSL/E90/40
SSL/E90/50
100
200
300
400
500
Pakov.
mm
Težina
Komad kg/% kom.
100
100
100
50
40
12,000
16,000
20,000
24,000
28,000
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
K
/ FS
7070 51 9
7070 53 5
7070 55 1
7070 58 6
7070 60 8
58
Prag
B -- 15
Za pokrivanje i spajanje spojeva u nosačima kablova kod načina instalacije sa nosačima kablova
za održanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12.
Tip
Širina Broj Pakov.
vijaka
mm
SSLB 100
SSLB 200
SSLB 300
SSLB 400
85
185
285
385
St.
2
2
3
4
Težina
Komad kg/% kom.
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
R
/ FS
20 7,700 7070 20 5
20 16,700 7070 21 3
20 25,700 7070 21 7
20 34,700 7070 22 1
Pojačivač za prag
Tip
Širina
mm
SSL/SV100
SSL/SV200
SSL/SV300
SSL/SV400
SSL/SV500
74
174
274
374
474
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
20
16
20
16
10
12,000
30,000
48,000
66,000
84,000
Art.-Br.
St
Cena
RSD/kom.
K
/ FS
7070 80 6
7070 81 0
7070 81 4
7070 81 8
7070 82 2
Za pojačanje mesta spoja nosača kablova kod specijalne instalacije sa nosačima kablova sa
održanjem funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12.
260 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Širok prag za primenu u svim nosačima kablova i nosačima kablova za velike raspone.
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Proizvodi
Podni završni lim
Tip
Širina
BEB/100
BEB/200
BEB/300
BEB/400
BEB/500
100
200
300
400
500
Pakov.
mm
Težina
Komad kg/% kom.
100
100
100
100
50
5,400
11,400
17,200
23,100
29,000
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
R
/ FS
7083 10 6
7083 20 3
7083 30 0
7083 40 8
7083 50 5
Podni rubni lim za povećanu stabilnost na krajevima nosača kablova i kao zaštita kablova.
Priključni element
Tip
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
ABR
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
K
/ FT
20 23,000 6364 94 2
Priključni element je veza između osiguravanja navojnom šipkom i sistema za kačenje za načine
instalacije sa nosačima kablova za održanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12.
Tip
Pakov.
za
navojnu
šipku
Težina
Komad kg/% kom.
SH M10 M10
50
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
K
/ FS
5,500 6015 33 6
Bočni držač za bočno kačenje mrežastih nosača kablova.
Vatrootporni lučni nosač
Pakov.
Tip
Težina
Komad kg/% kom.
BSB
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
K
/ FT
20 41,000 6418 19 8
Vatrootporni nosač za plafonsko pričvršćivanje osiguravanja navojnom šipkom kod načina
postavljanja sa lestvičastim nosačima i nosačima kablova za održanje funkcionalnosti prema DIN
4102 deo 12
Torban vijak
Tip
Navoj Dužina Dim. Dim. SW
D
d
mm
FRSB 6x12 M6
FRSB 6x15 M6
FRSB 6x20 M6
mm
12 13,5
16 13,5
20 13,5
mm mm
6 10
6 10
6 10
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
100
100
100
Cena
RSD/% kom.
Art.-Br.
St
/
F
R
0,990 6406 12 2
1,065 6406 15 7
1,137 6406 20 3
Torban vijak sa četvorouglim nastavkom, zajedno sa kombinovanom navrtkom.
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Vijak sa šestouglom glavom
Tip
SKS 10x80
SKS 10x90
Navoj
Dim. Dim. SW
L
d
Pakov.
mm mm mm
Komad kg/% kom.
M10 x 80 80 10 17
M10 x 90 90 10 17
20
20
Težina
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
/
F
K
7,700 6418 25 0
8,000 6418 25 2
Vijak sa šestouglom glavom za univerzalno pričvršćivanje delova konstrukcije.
Tip
Navoj
Dim. Dim. SW Pakov.
L
d
Težina
mm mm mm Komad kg/% kom.
SKS 12x80 M12 x 80
80 12 19
SKS 12x100 M12 x 100 100 12 19
Cena
RSD/kom.
Art.-Br.
St
/
F
K
20 11,800 6418 28 7
20 12,600 6418 29 5
Vijak sa šestouglom glavom, šestouglom navrtkom, podloškom i zubčastom podloškom.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 261
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Proizvodi
Navojna šipka
Tip
Navoj Dim.
d
Dim.
L
Pakov.
mm
mm
Komad kg/% kom.
2078 M8
8 1000
2078 M10 10 1000
2078 M12 12 1000
Težina
Cena
RSD/% kom.
Art.-Br.
St
/
G
E
50 30,000 3141 12 8
25 49,000 3141 20 9
20 70,000 3141 30 6
Navojna šipka po DIN 976.
Priključni naglavak
Navoj Dim. Dim. SW
M
L
Pakov.
mm mm
Težina
Komad kg/% kom.
12005 M8 8
30 13
12005 M12 12 40 19
50
25
Cena
RSD/% kom.
Art.-Br.
St
/
G
M
Tip
K
2,000 6410 08 1
7,000 6410 11 1
L
SW
Muf sa unutrašnjim navojem celom dužinom.
Šestougla navrtka
Tip
Navoj Dim. Dim. SW
d
h
mm
mm
Pakov.
mm
Težina
Komad kg/% kom.
DIN 934 M8
8 6,8 13
DIN 934 M10 10 8,4 17
DIN 934 M12 12 10,8 19
100
100
100
Cena
RSD/% kom.
Art.-Br.
St
/
G
H
0,474 3400 08 5
1,084 3400 10 7
1,730 3400 12 3
Šestougla navrtka prema DIN 934 sa metričkim navojem.
Podloška
Tip
Navoj Dim. Dim. Dim.
D
d
h
mm mm mm
964
M8
20 8,4 1,5
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
100
Cena
RSD/% kom.
Art.-Br.
St
/
G
H
0,240 3403 12 2
Podloška posebno velikog spoljašnjeg prečnika.
Tip
Navoj Dim. Dim. Dim. Pakov.
D
d
h
mm
966
966
mm
Težina
mm Komad kg/% kom.
M10 20 10,5 2
M12 24 13 2,5
100
100
Cena
RSD/% kom.
Art.-Br.
St
/
G
H
0,408 3402 09 6
0,627 3402 12 6
Podloška po DIN 125, oblik A, za univerzalnu primenu.
Tip
Dim. Dim. Dim.
D
d
h
Pakov.
mm
Komad kg/% kom.
mm
DIN440/11 34 11
DIN440/14 44 13,5
mm
3
4
100
100
Težina
Cena
RSD/% kom.
Art.-Br.
St
/
F
K
1,985 6408 72 9
4,736 6408 73 7
262 BSS
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Podloška posebno velikog spoljašnjeg prečnika.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Proizvodi
Čeona ploča
Tip
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
KUS 5
Art.-Br.
St
Cena
RSD/kom.
K
/ FT
1 70,000 6348 90 4
Čeona ploča za montažu na US 5-nosač.
Tip
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
KU 5 V
Art.-Br.
St
Cena
RSD/kom.
K
/ FT
1 78,900 6348 92 0
Varijabilna čeona ploča za montažu na US 5-nosač.
Tip
200
KU 7
Art.-Br.
St
Cena
RSD/kom.
K
/ FT
1 160,000 6349 10 2
Čeona ploča za mala opterećenja za montažu na US 7-nosač.
115
70
Težina
Komad kg/% kom.
13 x 30
100
140
Pakov.
60
Tip
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
KU 7 VQP
Art.-Br.
St
Cena
RSD/kom.
K
/ FT
10 157,000 6349 15 3
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Varijabilna čeona ploča za montažu na US 7-nosač.
Pločica za označavanje
Tip
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
KS-E
10
Art.-Br.
Cena
RSD/kom.
PVC
F
0,220 7205 42 2
Samolepljiva pločica za označavanje i obeležavanje sadrži sve podatke koji su neophodni za
ispravno označavanje dužine kablova za održanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 263
Održavanje funkcionalnosti: sistemi perforiranih i mrežastih nosača
kablova
Noseće konstrukcije za specifične kablove: Proizvodi
Pločica za označavanje
Tip
Pakov.
Težina
Komad kg/% kom.
KS-GR
KS-GR
20
20
Art.-Br.
Cena
RSD/kom.
V2A
K
0,810 6017 70 2
1,350 6017 70 5
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Pločica za označavanje za mrežaste nosače kablova, za pričvršćivanje bez vijaka.
264 BSS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
BSS 265
05 BSS_Katalog_2008 / sr / 05/01/2010 (LLExport_00051)
Download

sistemi perforiranih i mrežastih nosača kablova