GARANCIJA ZA PROIZVOD U TRAJANJU OD 15 GODINA
PLAFONSKE PLOČE
Kompanija Armstrong garantuje da na njenim dole opisanim plafonskim pločama („Proizvodi“) neće biti grešaka u
dizajnu, materijalu i izradi, ako ih kupac ili bilo koje treće lice propisno ugrade i koriste u normalnim uslovima
(„Garancija“)
Proizvodi obuhvaćeni ovom Garancijom:
Plafonske ploče sa oznakom RH 95% ( RH označava otpornost plafonskih ploča na relativnu vlažnost vazduha do
95% ) koje proizvodi kompanija Armstrong
Armstrong Metalne ploče i ploče iz asortimana Mesh Metal (ne uključuje Metal PC, Canopy i Baffles)
Pokrivenost garancijom
Garancija pokriva sve uočene nedostatke na Proizvodima, pod normalnim uslovima korišćenja, koje proisteknu iz
greške u dizajnu, materijalu ili izradi („Greška obuhvaćena garancijom“), u skladu sa uslovima utvrđenim u donjim
stavkama A do E.
Garantni period za Proizvode je petnaest (15) godina od datuma ugradnje.
Ograničenja i izuzeci
Kompanija Armstrong neće biti odgovorna ni za kakve Greške obuhvaćene garancijom koje proisteknu iz:
A. Nepropisnog skladištenja. Proizvodi se moraju čuvati u zatvorenom, suvom i čistom prostoru, zaštićenom od
spoljašnjih uticaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće: kišu, sneg ili druge izvore vlage;
B. Nepravilne ugradnje ili nepoštovanja svih važećih specifikacija i objavljenih preporuka kompanije Armstrong
u vezi sa ugradnjom ili popravkom, zamenom, podešavanjem ili izmenom Proizvoda;
C. Zloupotrebe ili nemara, abnormalne, nepropisne i pogrešne primene ili izmene Proizvoda, uključujući njihovo
izlaganje nedozvoljenom opterećenju ili prisustvu stajaće vode, kao što su zatvoreni bazeni, ili bilo kakva
spoljašnja sredina;
D. Izlaganja neadekvatnim uslovima, uključujući prekomernu vlažnost (u odnosu na objavljene kriterijume
performansi za date komponente), hemijska isparenja, vibracije, ultraljubičastu svetlost, vlagu, temperature
izvan opsega od 0 ºC do + 30 ºC, ili gubitka boje kao rezultata starenja ili boravku i ugradnji u okruženjima
opisanim u ovom stavu.
E. Uobičajenog habanja.
Reklamacija u pogledu Greške obuhvaćene garancijom („Reklamacija“) mora se dostaviti u pisanom ili elektronskom
obliku u roku od trideset (30) dana od nastanka Greške obuhvaćene garancijom. Reklamacija mora da sadrži opis
Proizvoda, referentni broj narudžbine, sve podatke o defektu, datum kupovine i razloge iz kojih kupac kompaniju
Armstrong smatra odgovornom za troškove popravke i/ili zamene.
Ako kompanija Armstrong prihvati odgovornost za Grešku obuhvaćenu garancijom, ona će o sopstvenom trošku i po
svom nahođenju popraviti ili zameniti Proizvode plafonskim pločama iste klase i tipa ili, ako takav zamenski proizvod
nije dostupan, dostaviti alternativni proizvod po svom izboru, koji materijalno vrši istu funkciju.
Nijedan zamenski proizvod neće imati novi garantni period u trajanju od petnaest (15) godina, već će za njega važiti
samo preostali garantni period za zamenjeni Proizvod, koji je podlegao uslovima Garancije.
Osim ako nije drugačije navedeno, ova Garancija je jedina garancija kompanije Armstrong u vezi sa Proizvodom, a
sve druge izjave, uslovi, garancije i odredbe, bilo eksplicitne ili obuhvaćene zakonom, uredbama ili na drugi način, u
pogledu kvaliteta, podesnosti za trgovinu ili za određenu svrhu su isključene.
Obeštećenje u obliku popravke ili zamene Proizvoda je jedino obeštećenje za Grešku obuhvaćenu garancijom i
kompanija Armstrong ne prihvata odgovornost ni za kakav gubitak profita, korišćenja, proizvodnje, ugovora ili za bilo
kakav finansijski ili ekonomski gubitak, ili za bilo kakvu posrednu ili posledičnu štetu.
www.armstrong-plafoni.rs
Download

garancija za proizvod u trajanju od 15 godina plafonske