KABELOVÉ SYSTÉMY
S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
PRAKAB.CZ
PRAKAB.CZ|
PRAKAB.CZ
PRAKAB.CZ
|
|
MEMBER OF SKB-GROUP
| MEMBER
OFSKB-GROUP
SKB-GROUP
ČLEN
SKUPINY
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
a
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA
Obsah
Schwechater Kabelwerke GmbH
Váš kompetentní partner se sídlem ve Schwechatu /
Rakousko, který nabízí široké spektrum kabelů.
Špičkový dodavatel. Kompetentní partner.
1
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PODLE ZP 27/2008 – Třída P
P15–R
2
P30–R
10
P60–R
18
P90–R 24
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Přední výrobce kvalitních silových a železničních
zabezpečovacích kabelů v Praze / Česká Republika
Zkušený výrobce. Špičkové know-how.
2
3
TOV Interkabel Kiev
Výrobce kvalitních elektrických a zabezpečovacích
kabelů v Kyjevě / Ukrajina.
Evropský standard. Specialisté na FRNC.
ACT Advanced Cable Technologies, s.r.o.
4
Top dodavatel bezpečnostních kabelů nejvyšší
kvality v St. Petěrburgu / Rusko.
Evropská kvalita. Exkluzivní prodejce značky PRAFla.
ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o.
5
Flexibilní specialista na výrobu vysoce kvalitních
průmyslových kabelů v Nitře / Slovensko.
Flexibilní řešení. Inovativní partner.
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PODLE ZP 27/2008 – Třída PH
PH90–R
28
PH120–R
30
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PODLE ZP 27/2008 – Třída P750
P75015–R
32
P75030–R
34
P75060–R
36
P75090–R
38
P750120–R
40
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PODLE ZP 27/2008 – Třída P660
P66015–R
42
P66030–R
42
P66060–R
44
P66090–R
44
P660120–R
46
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PODLE DIN 4102-12 – Třída E
E30
48
E90
48
KABELOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI V PŘÍPADĚ POŽÁRU
50
SKG Netzwerktechnik GmbH
FCS Fiber-Components-Slovakia s.r.o.
Specialista na datové sítě a výrobce optických
propojovacích kabelů ve Schwechatu a Nitře.
Flexibilní řešení. Nejvyšší kvalita.
SKUPINA S NADŠENÍM A ZNALOSTMI.
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
1
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
1
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P15–R
Teplota v peci sleduje po celou dobu trvání zkoušky normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu:
T = 345 log (8t + 1) + 20, kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky.
Výrobce
Kabelová instalace
normová
konstrukce
Jednotlivá příchytka
OBO
Bettermann
hL SYSTÉM
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
Jednotlivá příchytka s opěrkou
0,6
Kabelový žlab
1,2
Šíře /
průměr
(mm)
300
Výška
bočnic
(mm)
60
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
1,5
Max.
zatížení
(kg/m)
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
10
Kabelový žebřík
1,2
400
60
1,5
20
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
0,75
20
RKSM 630
AW 55/31
AW 55/41
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
60
0,90
30
RKSM 640
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stěně
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stropu
1,5
1,5
53/40
53/40
73/53
73/53
ø drátu 3,8
ø drátu 3,8
1,25
1,25
G–GRM 75/50
G–GRM 75/50
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,5
200
55
ø drátu 3,9
7,5
GRM 55/200
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stopní konzole
1,2
200
55
ø drátu 3,9
10
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,5
300
55
ø drátu 4,8
10
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,2
300
55
ø drátu 4,8
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stopní konzole
1,2
400
55
Kabelový kanál s víkem
0,5
30
24
Kabelový kanál s víkem
0,5
30
24
Kabelový kanál s víkem
0,5
100
Kabelový kanál s víkem
0,5
100
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
GRIP – skupinový držák
PRAFlaDur®
PRAFlaGuard® F
PRAFlaDur® SP
PRAFlaGuard®
SPF
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
ü
ü
x
x
ü
ü
x
x
US5K
2
ü
ü
x
x
US5K
2
ü
1,5 mm2 – 16 mm2
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ke stěně
ke stropu
US 3
2
ü
GRM 55/200
MWA
12/21 FS
AW 30/21
ü
x
US 5
3
x
ü
x
x
GRM 55/300
AW 30/31
US 3
3
x
ü
x
x
10
GRM 55/300
US 3
2
ü
ü
x
x
ø drátu 4,8
20
GRM 55/400
MWAG
12/31
AW 55/41
US 7K
3
x
x
0,58
LKM 20030
ke stěně
ü
1,5 mm2 – 2,5 mm2
ü
0,5
ü
x
x
0,5
0,58
LKM 20030
ke stropu
1,5 mm2 – 2,5 mm2
ü
x
x
60
1,25
LKM 60100
ke stěně
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
x
60
1,25
LKM 60100
ke stropu
1,5 mm2 – 6 mm2
x
x
0,3
0,3
0,5
lišta "C" 1268/SL, příchytky 732
lišta "C" 1268/SL, příchytky 732
1,1
T–Box 60–F
T–Box 100–F
2031/M15
1,5 mm2 – 4 mm2
1,5 mm2 – 10 mm2
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
GRIP – skupinový držák
0,5
2,5
2031/M30
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
x
GRIP – skupinový držák
0,5
6
2031/M70
ü
ü
x
x
Jednotlivá "P" příchytka
0,3
ü
x
x
Jednotlivá příchytka
0,3
příchytka 732
lišta "C" 2068
ü
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
x
Páskování kabelu k liště
0,3
lišta "C" 2068
x
ü
x
x
Kabelový úchyt
0,5
1,63
upínací pás 574 a spona
192
2034 M
kotva MMS 6 x 50
1,5 mm2 – 4 mm2
ü
x
x
Ocelová trubka
1,2
16
0,18
SM16
lišta "C" 1268/SL, příchytky 732
x
ü
x
x
Ocelová trubka
1,2
25
0,25
SM25
lišta "C" 1268/SL, příchytky 732
x
x
x
Ocelová trubka
1,2
25–50
0,25–3,5
SM 25 až SM50
lišta "C" 1268/SL, příchytky 732
ü
ü
x
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,0
20
Vg–KBSI 60 x 400 x 1
ü
ü
x
x
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
400
60
1,0
20
Vg–KBSI 60 x 400 x 1
HL 41 x 21
ü
x
x
x
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
400
60
1,0
20
Vg–KBSI 60 x 400 x 1
HL 41 x 21
ü
x
x
x
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
400
60
1,25
20
Vg–KBSI 60 x 400 x 1,25
HL 41 x 21
ü
x
x
x
1,25
822
lišta "C" 1268
Wg–WK
400
Wg–WK
400
Ba–
WMC500
Ba–
WMCO400
HL 41 x 41
Vg–HSLDCL 800
3
ü
x
x
x
Wg–
WK 400
Ba–
WMCO400
Vg–HSLDCL 800
3
ü
ü
x
x
Vg–HSLECL 800
3
ü
ü
x
x
ü
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
ü
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
400
60
20
Vg–KBSI 60 x 400 x 1,25
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
40
Vg–KS 60 x 400
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
40
Ba–DGOP400H60/3
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
400
60
40
Ba–DGOP400H60/3
BA–UTMO
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
GRIP – skupinový držák
0,3
0,3
0,3
0,3
0,6
příchytky HL P2 10, HL P1 10
příchytky HL P2 10, HL P1 10
příchytky HL P2 10
příchytky HL P2 10
5,9
HL K 90
HL K 91
HL K V1
HL K V2
Ba–OZO
Jednotlivá příchytka
Jednotlivá příchytka
Jednotlivá příchytka
0,6
0,3
0,3
2x1
HL ZTMO M10
ü
1,5 mm2 – 16 mm2
1,5 mm2 – 16 mm2
HL P60
HL P1 10; HL P1 25
Ba–KSA 10; Ba–KSA 35
ü
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
2
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
3
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
1
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P15–R
Teplota v peci sleduje po celou dobu trvání zkoušky normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu:
T = 345 log (8t + 1) + 20, kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky.
Výrobce
Kabelová instalace
TOP Servis
Jednotlivá příchytka
ARKYS
Šíře /
průměr
(mm)
Výška
bočnic
(mm)
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
Typ nosného systému
Typ
výložníku
příchytka SONAP typ B
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
lišta TOP C 41 x 41
Jednotlivá "P" příchytka
0,3
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,2
300
62
ø drátu 4
10
Dž 300/50
NDž 300
TOP C 41 x 61
Kabelový žlab drátěný zavěšený přímo na stropu
1,2
300
62
ø drátu 4
10
Dž 300/50
NCDž 300
ke stropu
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
300
60
1,5
10
TKZ 300/60
300 F
ke stěně
PK 1–8
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
1,5
10
TKZ 300/60
300 F
C–profil 41 x 41
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
300
60
0,75
10
EKZ 300/60
300
ke stěně
2
3
PRAFlaGuard® F
PRAFlaDur® SP
PRAFlaGuard®
SPF
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
ü
ü
x
x
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
x
ü
x
x
x
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
0,75
10
EKZ 300/60
300
C–profil 41 x 41
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
250
50
0,75
10
EKZS 250/50
250
C–profil 41 x 41
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
250
100
0,75
10
EKZS 250/100
250
C–profil 41 x 41
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
100
0,75
10
EKZS 250/100
C–profil
41 x 41
500
ZT 8
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
500
100
1
20
EKZS 500/100
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
500
100
1
20
EKZS 500/100
Kabelový žebřík kotvený ke stropu (dnem vzhůru)
1,2
600
60
2
6,78
600/60–TC 330
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
160
50
1,5
7
L1 160/50P
C–profil 41 x 41
3
x
ü
x
x
C–profil
41 x 41
ZT 8
3
x
ü
x
x
x
ü
x
x
DSL 160
ZT 8
2
x
ü
x
x
SUŽ
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
500
50
1,5
15
L1 500/50P
PL 500 P
ZT 8
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
500
50
1,5
15
L1 500/50P
NL 500 P
STPM 1200
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
500
100
1,5
15
L1 500/100P
PL 500 P
ZT 8
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
500
100
1,5
15
L1 500/100P
NL 500 P
STPM 1200
3
x
ü
x
x
3
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
300
100
1
10
L2 300/100P
PL 500 P
ZT 8
x
ü
x
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stropu
1,25
100
100
ø drátu 4
3
M2 100/100 G
DZM 12
ke stropu
x
ü
x
x
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
1,25
50
50
ø drátu 4
3
M2 50/50
DZM 12
ke stěně
x
ü
x
x
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
1
50
50
ø drátu 4
3
M2 50/50
NZ 50
ke stěně
1,5 mm2 – 10 mm2
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
1
50
100
50
50
ø drátu 4
ø drátu 4
3
6
M2 50/50
M2 100/50
ü
x
PZMP 400
ZT 8, SZ3
ZT 8
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
100
100
ø drátu 4
8
M2 100/100
PZMP 400
ZT 8
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu
1
150
50
ø drátu 4
7
M2 150/50
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
150
50
ø drátu 4
9
M2 150/50
1
150
100
ø drátu 4
10
1,25
250
50
ø drátu 4
10
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
CABLOFIL
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
PRAFlaDur®
x
x
ü
x
x
x
x
ü
x
x
ü
x
x
ü
ü
x
x
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
2
1,5 mm2 – 10 mm2
ü
ZT8, DZM 13
3
ü
x
NZ 150
STP 1200
4
M2 150/100
NZ 150
STP 1200
4
M2 250/50
NZ 250
ke stěně
STP 1200
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
300
50
ø drátu 4
14
M2 300/50
NZ 300
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu (dnem
vzhůru)
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
300
50
ø drátu 4
15
M2 300/50
PZMP 300
4
1
300
50
ø drátu 4
10
M2 300/50
PZMP 300
ZT 8
2
ü
ü
x
x
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
300
100
ø drátu 4
18
M2 300/100
NZ 300
STP 1200
4
ü
ü
x
x
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
300
100
ø drátu 4
12
M2 300/100
PZMP 300
ZT 8
2
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
500
50
ø drátu 4
16
M2 500/50
NZM 500
STPM 1300
3
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
500
50
ø drátu 4
18
M2 500/50
NZ 500
STP 1200
4
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
500
50
ø drátu 4
15
M2 500/50
PZMP 500
ZT 8
3
ü
ü
x
x
ü
ü
x
x
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
500
50
ø drátu 4
12
M2 500/50
PZMP 500
ZT 8
2
ü
ü
x
x
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
500
100
ø drátu 4
20
M2 500/100
NZM 500
STPM 1300
3
ü
ü
x
x
PZMP 500
ZT 8
2
ü
x
ü
x
x
UC 50, TF8X1000
ü
x
x
x
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1
500
100
ø drátu 4
14
M2 500/100
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu
1
50
54
ø drátu 3,9
1
54/50
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
300
54
ø drátu 5,5
10
54/300
CSNC400
TF8X1000 EZ
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,25
500
54
ø drátu 5,9
20
54/500
C41S600
P41S1000
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1,25
600
54
ø drátu 5,9
20
54/600
R41S
TF12X1000
3
x
ü
x
x
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
4
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
5
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
1
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P15–R
Teplota v peci sleduje po celou dobu trvání zkoušky normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu:
T = 345 log (8t + 1) + 20, kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky.
Výrobce
KOPOS
Kabelová instalace
P–příchytka
P–příchytka, dvojitá
Jednotlivá příchytka
0,3
0,3
Skupinový držák
0,3
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,5
Šíře /
průměr
(mm)
300
Výška
bočnic
(mm)
60
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
1,25
PRAFlaGuard® F
PRAFlaDur® SP
PRAFlaGuard®
SPF
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
6710, 6716E, 6728
1,5 mm2 – 16 mm2
6716ED, 6728D
OMEGA 5220
1,5 mm2 – 16 mm2
x
ü
x
2,5
SD 2
x
ü
x
x
10
KZI 60 x 300 x 1,25
DT 300
ü
x
ü
x
x
Max.
zatížení
(kg/m)
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
ke stěně
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
300
60
1,25
10
KZI 60 x 300 x 1,25
MP 41 x 41
ZT 10
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,5
250
100
1,25
10
NKZI 100 x 250 x 1,25
DT 300
ke stěně
3
ü
x
ü
x
x
x
x
x
x
ü
x
x
ü
x
x
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,5
250
100
1,25
10
NKZI 100 x 250 x 1,25
NPS 250
ke stěně
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
100
1,25
20
NKZI 100 x 250 x 1,25
MP 41 x 21
ZT 10
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab s víkem v rámové konstrukci
1,2
250
100
1,25
10
MP 41 x 21
ZT 10
4
x
ü
x
x
Kabelový žlab s víkem v rámové konstrukci
1,2
250
100
1,25
10
MP 41 x 21
ZT 10
4
x
ü
x
x
DT 300
ke stěně
x
x
ke stěně
ü
x
ü
NPS 250
ü
x
x
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,5
250
50
1,25
10
NKZI 100 x 250 x 1,25
+ víko V250
NKZI 100 x 250 x 1,25
+ víko V250 PO
NKZI 50 x 250 x 1,25
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,5
250
50
1,25
10
NKZI 50 x 250 x 1,25
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
50
1,25
20
NKZI 50 x 250 x 1,25
MP 41 x 21
ZT 10
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab s víkem v rámové konstrukci
1,2
250
50
1,25
10
MP 41 x 21
ZT 10
4
x
ü
x
x
Kabelový žlab s víkem v rámové konstrukci
1,2
250
50
1,25
10
MP 41 x 21
ZT 10
4
x
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
50
1
10
NKZI 50 x 250 x 1,25
+ víko V250
NKZI 50 x 250 x 1,25
+ víko V250 PO
NKZI 50 x 250 x 1
MP 41 x 41
ZT 10
3
ü
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
100
0,8
10
NKZI 100 x 250 x 0,8
MP 41 x 41
ZT 10
3
ü
ü
x
x
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
50
0,7
10
NKZI 50 x 250 x 0,7
MP 41 x 41
ZT 10
3
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
50
0,7
10
NKZI 50 x 250 x 0,7
NP 350
ZT 8
2
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
50
1,25
20
NKZIN 50 x 250 x 1,25
MP 41 x 21
ZT 10
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
50
1
10
NKZIN 50 x 250 x 1
MP 41 x 41
ZT 10
3
ü
ü
x
x
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
100
0,8
10
NKZIN 100 x 250 x 0,8
MP 41 x 41
ZT 10
3
ü
ü
x
x
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
50
0,7
10
NKZIN 50 x 250 x 0,7
MP 41 x 41
ZT 10
3
ü
x
x
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
2
ü
x
ü
x
x
x
ü
x
x
x
ü
x
x
x
ü
x
x
1,2
250
50
0,7
10
NKZIN 50 x 250 x 0,7
NP 350
ZT 8
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
1
100
60
ø drátu 3,9
3
DZ 60 x 100
DZZ/B
ke stěně
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu
1
150
60
ø drátu 3,9
5
DZ 60 x 150
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
1
300
60
ø drátu 4,3
10
DZ 60 x 300
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
Kabelový žebřík kotvený ke stěně
hILTI
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
PRAFlaDur®
DZCZ/B, ZT8
DZDS
300/B
1
300
60
ø drátu 4,3
10
DZ 60 x 300
1,5
400
60
1,5
20
KL 60 x 400
DT 400
ke stěně
MP 41 x 41
ZT 10
Kabelový žebřík v rámové konstrukci
1,2
400
60
1,5
20
KL 60 x 400
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
400
60
1,5
20
KL 60 x 400
20
KL 60 x 400 PO
Kabelový žebřík kotvený ke stropu (dnem vzhůru)
1,2
400
60
1,5
Kabelový žebřík v rámové konstrukci
1,2
400
60
1,5
2
ke stěně
DZZ/B, ZT8
4
x
ü
x
x
ü
x
x
3
ü
x
ü
x
x
x
ü
x
x
KLSU
KL 60 x 400
KLSU + KPS 160 x 400
MP 41 x 21
ZT 10
3
x
ü
x
x
x
ü
x
x
x
Ocelová trubka
1,2
20
6020
OMEGA
x
1,2
25–63
6025 až 6063
OMEGA
x
x
Krabice – elektrická svorkovnice
0,3
8117 DPO
příchytky 6710 PO
ü
x
ü
x
x
Ocelová trubka
ü
x
x
Kabelová lišta podél zdi
0,6
5820/21
Stahovací pásky SPK 4,6 x 200
1,5 mm2
ü
x
x
Jednotlivá příchytka
0,5
X–FB 8 MX
instalace do betonu
x
ü
x
x
Jednotlivá příchytka
0,3
X–FB 8 MX
instalace do ocelového nosníku
x
ü
x
x
Jednotlivá příchytka, dvojitá
0,3
X–DFB 16 MX
instalace do betonu
x
ü
x
x
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
6
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
7
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
1
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P15–R
Teplota v peci sleduje po celou dobu trvání zkoušky normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu:
T = 345 log (8t + 1) + 20, kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky.
Výrobce
Kabelová instalace
SOLACE
BAKS
Šíře /
průměr
(mm)
200
Výška
bočnic
(mm)
65
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
1
Max.
zatížení
(kg/m)
10
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
Vzdálenost
podpěr
(m)
1,5
STANDARD 200 x 65 x 1
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
65
1,2
20
STANDARD 400 x 65 x 1,2
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
115
1,2
25
STANDARD 400 x 115 x 1,2
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,5
200
65
1,5
10
STANDARD 200 x 65 x 1,5
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,5
400
65
1,5
20
STANDARD 400 x 65 x 1,5
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,5
400
115
1,5
25
STANDARD 400 x 115 x 1,5
STANDARD
200
UNIVERZÁL
400
UNIVERZÁL
400
STANDARD
200
UNIVERZÁL
400
UNIVERZÁL
400
Kabelový žebřík kotvený k profil. lištám (dnem vzhůru)
1,2
400
65
1,5
STANDARD 400 x 65 x 1,5
Kabelový žebřík kotvený k profil. lištám (dnem vzhůru)
1,2
400
115
1,5
STANDARD 400 x 115 x 1,5
Jednotlivá příchytka
0,3
Jednotlivá příchytka
0,6
Skupinový držák
0,6
6
OZO
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,5
100
60
1,0
5
KCOJ 100H60/3E
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,5
300
60
1,0
10
KCOJ 300H60/3E
PRAFlaDur®
PRAFlaGuard® F
PRAFlaDur® SP
PRAFlaGuard®
SPF
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
UNIVERZÁL
Počet
tras nad
sebou
3
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL
3
ü
ü
1,5 mm2 – 6 mm2
UNIVERZÁL
3
ü
ü
1,5 mm2 – 6 mm2
UNIVERZÁL
3
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
n x 2 x 0,8, n ≥ 1,
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
n x 2 x 0,8, n ≥ 1,
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL
3
ü
ü
1,5 mm2 – 6 mm2
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL
3
ü
x
1,5 mm2 – 6 mm2
UNIVERZÁL C 50 x 25 400
ü
ü
1,5 mm2 – 6 mm2
UNIVERZÁL C 50 x 25 400
ü
ü
1,5 mm2 – 6 mm2
KSA
ü
x
x
n x 2 x 0,8, n ≥ 1,
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
n x 2 x 0,8, n ≥ 1,
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
n x 2 x 0,8, n ≥ 1,
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
x
UKO1
ü
x
x
x
ü
x
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
1,5
10
KCOP 300H60/3N
CWOP40H40
/05E
CWOP40H40
/05E
WMCO400
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
20
DGOP 400H60/3N
WMCO400
M10/1 x 600
2
ü
x
x
x
M10/1 x 600
2
ü
x
x
x
WPCO 800
3
ü
x
x
x
WPCO 800
3
ü
x
x
x
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
8
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
9
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
1
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P30–R
Teplota v peci sleduje po celou dobu trvání zkoušky normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu:
T = 345 log (8t + 1) + 20, kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky.
Výrobce
Kabelová instalace
normová
konstrukce
Jednotlivá příchytka
OBO
Bettermann
hL SYSTÉM
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
Jednotlivá příchytka s opěrkou
0,6
Kabelový žlab
1,2
Šíře /
průměr
(mm)
300
Výška
bočnic
(mm)
60
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
1,5
Max.
zatížení
(kg/m)
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
10
Kabelový žebřík
1,2
400
60
1,5
20
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
0,75
20
RKSM 630
AW 55/31
AW 55/41
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
60
0,9
30
RKSM 640
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stěně
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stropu
1,5
1,5
53/40
53/40
73/53
73/53
ø drátu 3,8
ø drátu 3,8
1,25
1,25
G–GRM 75/50
G–GRM 75/50
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,5
200
55
ø drátu 3,9
7,5
GRM 55/200
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stopní konzole
1,2
200
55
ø drátu 3,9
10
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,5
300
55
ø drátu 4,8
10
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,2
300
55
ø drátu 4,8
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stopní konzole
1,2
400
55
Kabelový kanál s víkem
0,5
30
24
Kabelový kanál s víkem
0,5
30
24
Kabelový kanál s víkem
0,5
100
Kabelový kanál s víkem
0,5
100
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
GRIP – skupinový držák
PRAFlaDur®
PRAFlaGuard® F
PRAFlaDur® SP
PRAFlaGuard®
SPF
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
ü
ü
x
x
ü
ü
x
x
US5K
2
ü
ü
x
x
US5K
2
ü
1,5 mm2 – 16 mm2
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ke stěně
ke stropu
US 3
2
ü
GRM 55/200
MWA
12/21 FS
AW 30/21
ü
x
US 5
3
x
ü
x
x
GRM 55/300
AW 30/31
US 3
3
x
ü
x
x
10
GRM 55/300
US 3
2
ü
ü
x
x
ø drátu 4,8
20
GRM 55/400
MWAG
12/31
AW 55/41
US 7K
3
x
x
0,58
LKM 20030
ke stěně
ü
1,5 mm2 – 2,5 mm2
ü
0,5
ü
x
x
0,5
0,58
LKM 20030
ke stropu
1,5 mm2 – 2,5 mm2
ü
x
x
60
1,25
LKM 60100
ke stěně
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
x
60
1,25
LKM 60100
ke stropu
1,5 mm2 – 6 mm2
x
x
0,3
0,3
0,5
lišta "C" 1268/SL, příchytky 732
lišta "C" 1268/SL, příchytky 732
1,1
T–Box 60–F
T–Box 100–F
2031/M15
1,5 mm2 – 4 mm2
1,5 mm2 – 10 mm2
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
GRIP – skupinový držák
0,5
2,5
2031/M30
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
x
GRIP – skupinový držák
0,5
6,0
2031/M70
ü
x
x
Jednotlivá "P" příchytka
0,3
lišta "C" 1268
ü
x
ü
x
x
Jednotlivá příchytka
0,3
příchytka 732
lišta "C" 2068
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
x
Páskování kabelu k liště
0,3
lišta "C" 2068
x
ü
x
x
Kabelový úchyt
0,5
1,63
upínací pás 574 a spona
192
2034 M
kotva MMS 6x50
1,5 mm2 – 4 mm2
ü
x
x
Ocelová trubka
1,2
16
0,18
SM16
lišta "C" 1268/SL, příchytky 732
x
ü
x
x
Ocelová trubka
1,2
25
0,25
SM25
lišta "C" 1268/SL, příchytky 732
x
x
x
Ocelová trubka
1,2
25–50
0,25–3,5
SM 25 až SM50
lišta "C" 1268/SL, příchytky 732
ü
ü
x
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1
20
Vg–KBSI 60 x 400 x 1
ü
ü
x
x
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
400
60
1
20
Vg–KBSI 60 x 400 x 1
HL 41 x 21
ü
x
x
x
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
400
60
1
20
Vg–KBSI 60 x 400 x 1
HL 41 x 21
ü
x
x
x
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
400
60
1,25
20
Vg–KBSI 60 x 400 x 1,25
HL 41 x 21
ü
x
x
x
1,25
822
Wg–WK
400
Wg–WK
400
Ba–
WMC500
Ba–
WMCO400
HL 41 x 41
Vg–HSLDCL 800
3
ü
x
x
x
Wg–WK
400
Ba–
WMCO400
Vg–HSLDCL 800
3
ü
ü
x
x
Vg–HSLECL 800
3
ü
ü
x
x
ü
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
ü
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
400
60
20
Vg–KBSI 60 x 400 x 1,25
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
40
Vg–KS 60 x 400
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
40
Ba–DGOP400H60/3
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
400
60
40
Ba–DGOP400H60/3
BA–UTMO
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
GRIP – skupinový držák
0,3
0,3
0,3
0,3
0,6
příchytky HL P2 10, HL P1 10
příchytky HL P2 10, HL P1 10
příchytky HL P2 10
příchytky HL P2 10
5,9
HL K 90
HL K 91
HL K V1
HL K V2
Ba–OZO
Jednotlivá příchytka
Jednotlivá příchytka
Jednotlivá příchytka
0,6
0,3
0,3
2x1
HL ZTMO M10
ü
1,5 mm2 – 16 mm2
1,5 mm2 – 16 mm2
HL P60
HL P1 10; HL P1 25
Ba–KSA 10; Ba–KSA 35
ü
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
10
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
11
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
1
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P30–R
Teplota v peci sleduje po celou dobu trvání zkoušky normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu:
T = 345 log (8t + 1) + 20, kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky.
Výrobce
Kabelová instalace
TOP Servis
Jednotlivá příchytka
ARKYS
Šíře /
průměr
(mm)
Výška
bočnic
(mm)
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
Typ nosného systému
Typ
výložníku
příchytka SONAP typ B
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
lišta TOP C 41 x 41
PK 1–8
PRAFlaGuard® F
PRAFlaDur® SP
PRAFlaGuard®
SPF
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
ü
x
x
ü
x
x
ü
x
x
Jednotlivá "P" příchytka
0,3
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,2
300
62
ø drátu 4
10
Dž 300/50
NDž 300
TOP C 41 x 61
Kabelový žlab drátěný zavěšený přímo na stropu
1,2
300
62
ø drátu 4
10
Dž 300/50
NCDž 300
ke stropu
ü
x
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
300
60
1,5
10
TKZ 300/60
300 F
ke stěně
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
1,5
10
TKZ 300/60
300 F
C–profil 41 x 41
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
300
60
0,75
10
EKZ 300/60
300
ke stěně
2
3
x
ü
x
x
x
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
0,75
10
EKZ 300/60
300
C–profil 41 x 41
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
250
50
0,75
10
EKZS 250/50
250
C–profil 41 x 41
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
250
100
0,75
10
EKZS 250/100
250
C–profil 41 x 41
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
500
100
1
20
EKZS 500/100
500
C–profil 41 x 41
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
500
100
1
20
EKZS 500/100
C–profil
41 x 41
ZT 8
3
x
ü
x
x
x
ü
x
x
DSL 160
ZT 8
2
x
ü
x
x
Kabelový žebřík kotvený ke stropu (dnem vzhůru)
1,2
600
60
2
6,78
600/60–TC 330
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
160
50
1,5
7
L1 160/50P
SUŽ
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
500
50
1,5
15
L1 500/50P
PL 500 P
ZT 8
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
500
50
1,5
15
L1 500/50P
NL 500 P
STPM 1200
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
500
100
1,5
15
L1 500/100P
PL 500 P
ZT 8
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
500
100
1,5
15
L1 500/100P
NL 500 P
STPM 1200
3
x
ü
x
x
3
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
300
100
1
10
L2 300/100P
PL 500 P
ZT 8
x
ü
x
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stropu
1,25
100
100
ø drátu 4
3
M2 100/100 G
DZM 12
ke stropu
x
ü
x
x
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
1,25
50
50
ø drátu 4
3
M2 50/50
DZM 12
ke stěně
x
ü
x
x
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
1
50
50
ø drátu 4
3
M2 50/50
NZ 50
ke stěně
1,5 mm2 – 10 mm2
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
1
50
100
50
50
ø drátu 4
ø drátu 4
3
6
M2 50/50
M2 100/50
ü
x
PZMP 400
ZT 8, SZ3
ZT 8
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
100
100
ø drátu 4
8
M2 100/100
PZMP 400
ZT 8
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu
1
150
50
ø drátu 4
7
M2 150/50
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
150
50
ø drátu 4
9
M2 150/50
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
150
100
ø drátu 4
10
M2 150/100
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
CABLOFIL
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
PRAFlaDur®
x
x
x
x
x
x
ü
x
x
ü
x
x
ü
ü
x
x
4
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
4
ü
ü
x
x
ü
ü
x
x
2
1,5 mm2 – 10 mm2
ü
ü
ZT8, DZM 13
3
ü
x
NZ 150
STP 1200
4
NZ 150
STP 1200
1,25
250
50
ø drátu 4
10
M2 250/50
NZ 250
ke stěně
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
300
50
ø drátu 4
14
M2 300/50
NZ 300
STP 1200
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu (dnem
vzhůru)
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
300
50
ø drátu 4
15
M2 300/50
PZMP 300
1
300
50
ø drátu 4
10
M2 300/50
PZMP 300
ZT 8
2
ü
ü
x
x
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
300
100
ø drátu 4
18
M2 300/100
NZ 300
STP 1200
4
ü
ü
x
x
ü
x
ü
x
ü
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
300
100
ø drátu 4
12
M2 300/100
PZMP 300
ZT 8
2
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
500
50
ø drátu 4
16
M2 500/50
NZM 500
STPM 1300
3
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
500
50
ø drátu 4
18
M2 500/50
NZ 500
STP 1200
4
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
500
50
ø drátu 4
15
M2 500/50
PZMP 500
ZT 8
3
x
x
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
500
50
ø drátu 4
12
M2 500/50
PZMP 500
ZT 8
2
ü
ü
x
x
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
500
100
ø drátu 4
20
M2 500/100
NZM 500
STPM 1300
3
ü
ü
x
x
PZMP 500
ZT 8
2
ü
x
ü
x
x
UC 50, TF8X1000
ü
x
x
x
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1
500
100
ø drátu 4
14
M2 500/100
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu
1
50
54
ø drátu 3,9
1
54/50
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
300
54
ø drátu 5,5
10
54/300
CSNC400
TF8X1000 EZ
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,25
500
54
ø drátu 5,9
20
54/500
C41S600
P41S1000
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1,25
600
54
ø drátu 5,9
20
54/600
R41S
TF12X1000
3
x
ü
x
x
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
12
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
13
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
1
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P30–R
Teplota v peci sleduje po celou dobu trvání zkoušky normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu:
T = 345 log (8t + 1) + 20, kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky.
Výrobce
KOPOS
Kabelová instalace
P–příchytka
P–příchytka, dvojitá
Jednotlivá příchytka
0,3
0,3
Skupinový držák
0,3
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,5
Šíře /
průměr
(mm)
300
Výška
bočnic
(mm)
60
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
1,25
PRAFlaGuard® F
PRAFlaDur® SP
PRAFlaGuard®
SPF
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
6710, 6716E, 6728
1,5 mm2 – 16 mm2
6716ED, 6728D
OMEGA 5220
1,5 mm2 – 16 mm2
x
ü
x
2,5
SD 2
x
ü
x
x
10
KZI 60 x 300 x 1,25
DT 300
ü
x
ü
x
x
Max.
zatížení
(kg/m)
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
ke stěně
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
300
60
1,25
10
KZI 60 x 300 x 1,25
MP 41 x 41
ZT 10
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,5
250
100
1,25
10
NKZI 100 x 250 x 1,25
DT 300
ke stěně
3
ü
x
ü
x
x
x
x
x
x
ü
x
x
ü
x
x
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,5
250
100
1,25
10
NKZI 100 x 250 x 1,25
NPS 250
ke stěně
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
100
1,25
20
NKZI 100 x 250 x 1,25
MP 41 x 21
ZT 10
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab s víkem v rámové konstrukci
1,2
250
100
1,25
10
MP 41 x 21
ZT 10
4
x
ü
x
x
Kabelový žlab s víkem v rámové konstrukci
1,2
250
100
1,25
10
MP 41 x 21
ZT 10
4
x
ü
x
x
DT 300
ke stěně
x
x
ke stěně
ü
x
ü
NPS 250
ü
x
x
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,5
250
50
1,25
10
NKZI 100 x 250 x 1,25
+ víko V250
NKZI 100 x 250 x 1,25
+ víko V250 PO
NKZI 50 x 250 x 1,25
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,5
250
50
1,25
10
NKZI 50 x 250 x 1,25
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
50
1,25
20
NKZI 50 x 250 x 1,25
MP 41 x 21
ZT 10
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab s víkem v rámové konstrukci
1,2
250
50
1,25
10
MP 41 x 21
ZT 10
4
x
ü
x
x
Kabelový žlab s víkem v rámové konstrukci
1,2
250
50
1,25
10
MP 41 x 21
ZT 10
4
x
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
50
1
10
NKZI 50 x 250 x 1,25
+ víko V250
NKZI 50 x 250 x 1,25
+ víko V250 PO
NKZI 50 x 250 x 1
MP 41 x 41
ZT 10
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
100
0,8
10
NKZI 100 x 250 x 0,8
MP 41 x 41
ZT 10
3
ü
ü
x
x
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
50
0,7
10
NKZI 50 x 250 x 0,7
MP 41 x 41
ZT 10
3
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
50
0,7
10
NKZI 50 x 250 x 0,7
NP 350
ZT 8
2
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
50
1,25
20
NKZIN 50 x 250 x 1,25
MP 41 x 21
ZT 10
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
50
1
10
NKZIN 50 x 250 x 1
MP 41 x 41
ZT 10
3
ü
ü
x
x
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
100
0,8
10
NKZIN 100 x 250 x 0,8
MP 41 x 41
ZT 10
3
ü
ü
x
x
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
50
0,7
10
NKZIN 50 x 250 x 0,7
MP 41 x 41
ZT 10
3
ü
x
x
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
2
ü
x
ü
x
x
x
ü
x
x
x
ü
x
x
x
ü
x
x
1,2
250
50
0,7
10
NKZIN 50 x 250 x 0,7
NP 350
ZT 8
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
1
100
60
ø drátu 3,9
3
DZ 60 x 100
DZZ/B
ke stěně
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu
1
150
60
ø drátu 3,9
5
DZ 60 x 150
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
1
300
60
ø drátu 4,3
10
DZ 60 x 300
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
Kabelový žebřík kotvený ke stěně
hILTI
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
PRAFlaDur®
DZCZ/B, ZT8
DZDS
300/B
1
300
60
ø drátu 4,3
10
DZ 60 x 300
1,5
400
60
1,5
20
KL 60 x 400
DT 400
ke stěně
MP 41 x 41
ZT 10
Kabelový žebřík v rámové konstrukci
1,2
400
60
1,5
20
KL 60 x 400
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
400
60
1,5
20
KL 60 x 400
20
KL 60 x 400 PO
Kabelový žebřík kotvený ke stropu (dnem vzhůru)
1,2
400
60
1,5
Kabelový žebřík v rámové konstrukci
1,2
400
60
1,5
2
ke stěně
DZZ/B, ZT8
4
x
ü
x
x
ü
x
x
3
ü
x
ü
x
x
x
ü
x
x
KLSU
KL 60 x 400
KLSU + KPS 160 x 400
MP 41 x 21
ZT 10
3
x
ü
x
x
x
ü
x
x
x
Ocelová trubka
1,2
20
6020
OMEGA
x
1,2
25–63
6025 až 6063
OMEGA
x
x
Krabice – elektrická svorkovnice
0,3
8117 DPO
příchytky 6710 PO
ü
x
ü
x
x
Ocelová trubka
ü
x
x
Kabelová lišta podél zdi
0,6
5820/21
Stahovací pásky SPK 4,6 x 200
1,5 mm2
ü
x
x
Jednotlivá příchytka
0,5
X–FB 8 MX
instalace do betonu
x
ü
x
x
Jednotlivá příchytka
0,3
X–FB 8 MX
instalace do ocelového nosníku
x
ü
x
x
Jednotlivá příchytka, dvojitá
0,3
X–DFB 16 MX
instalace do betonu
x
ü
x
x
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
14
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
15
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
1
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P30–R
Teplota v peci sleduje po celou dobu trvání zkoušky normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu:
T = 345 log (8t + 1) + 20, kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky.
Výrobce
Kabelová instalace
SOLACE
BAKS
Šíře /
průměr
(mm)
200
Výška
bočnic
(mm)
65
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
1
Max.
zatížení
(kg/m)
10
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
Vzdálenost
podpěr
(m)
1,5
STANDARD 200 x 65 x 1
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
65
1,2
20
STANDARD 400 x 65 x 1,2
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
115
1,2
25
STANDARD 400 x 115 x 1,2
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,5
200
65
1,5
10
STANDARD 200 x 65 x 1,5
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,5
400
65
1,5
20
STANDARD 400 x 65 x 1,5
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,5
400
115
1,5
25
STANDARD 400 x 115 x 1,5
STANDARD
200
UNIVERZÁL
400
UNIVERZÁL
400
STANDARD
200
UNIVERZÁL
400
UNIVERZÁL
400
Kabelový žebřík kotvený k profil. lištám (dnem vzhůru)
1,2
400
65
1,5
STANDARD 400 x 65 x 1,5
Kabelový žebřík kotvený k profil. lištám (dnem vzhůru)
1,2
400
115
1,5
STANDARD 400 x 115 x 1,5
Jednotlivá příchytka
0,3
Jednotlivá příchytka
0,6
Skupinový držák
0,6
6
OZO
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,5
100
60
1
5
KCOJ 100H60/3E
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,5
300
60
1
10
KCOJ 300H60/3E
PRAFlaDur®
PRAFlaGuard® F
PRAFlaDur® SP
PRAFlaGuard®
SPF
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
UNIVERZÁL
Počet
tras nad
sebou
3
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL
3
ü
ü
1,5 mm2 – 6 mm2
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL
3
ü
x
1,5 mm2 – 6 mm2
UNIVERZÁL
3
x
ü
x
n x 2 x 0,8, n ≥ 1,
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL
3
ü
x
1,5 mm2 – 6 mm2
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL
3
ü
x
1,5 mm2 – 6 mm2
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL C 50 x 25 400
ü
ü
1,5 mm2 – 6 mm2
UNIVERZÁL C 50 x 25 400
ü
ü
1,5 mm2 – 6 mm2
KSA
ü
x
x
n x 2 x 0,8, n ≥ 1,
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
n x 2 x 0,8, n ≥ 1,
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
x
UKO1
ü
x
x
x
ü
x
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
1,5
10
KCOP 300H60/3N
CWOP40H40/
05E
CWOP40H40/
05E
WMCO400
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
20
DGOP 400H60/3N
WMCO400
M10/1 x 600
2
ü
x
x
x
M10/1 x 600
2
ü
x
x
x
WPCO 800
3
ü
x
x
x
WPCO 800
3
ü
x
x
x
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
16
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
17
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
1
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P60–R
Teplota v peci sleduje po celou dobu trvání zkoušky normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu:
T = 345 log (8t + 1) + 20, kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky.
Výrobce
Kabelová instalace
normová
konstrukce
Jednotlivá příchytka s opěrkou
0,6
Kabelový žlab
1,2
OBO
Bettermann
TOP Servis
ARKYS
Jednotlivá příchytka
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
Šíře /
průměr
(mm)
300
Výška
bočnic
(mm)
60
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
1,5
Max.
zatížení
(kg/m)
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
10
Kabelový žebřík
1,2
400
60
1,5
20
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
0,75
20
RKSM 630
AW 55/31
PRAFlaDur®
PRAFlaGuard® F
PRAFlaDur® 90
PRAFlaDur® SP
PRAFlaGuard®
SPF
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
x
x
ü
x
x
x
ü
ü
x
x
x
ü
ü
x
x
x
ü
ü
x
x
US5K
2
ü
ü
ü
x
x
2
ü
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
60
0,9
30
RKSM 640
AW 55/41
US5K
Kabelový žlab zavěšený do svislé lišty na zdi
1,5
300
60
1,5
10
SKS 630
AW 30/31
CPS 4
ü
x
ü
x
x
ü
1,5 mm2 – 16 mm2
1,5 mm2 – 6mm2
x
x
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stěně
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stropu
1,5
1,5
53/40
53/40
73/53
73/53
ø drátu 3,8
ø drátu 3,8
1,25
1,25
G–GRM 75/50
G–GRM 75/50
ke stěně
ke stropu
x
x
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,2
200
55
ø drátu 3,9
7,5
GRM 55/200
AW 30/41
US 3
2
x
ü
x
x
x
x
x
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,5
200
55
ø drátu 3,9
7,5
GRM 55/200
US 3
2
ü
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,5
300
55
ø drátu 4,8
10
GRM 55/300
MWA
12/21 FS
AW 30/31
ü
x
x
x
x
x
x
US 3
3
x
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,2
300
55
ø drátu 4,8
10
GRM 55/300
MWAG
12/31
US 3
2
ü
x
x
x
x
x
ü
x
x
Kabelový kanál s víkem
0,5
30
24
0,5
0,58
LKM 20030
ke stěně
1,5 mm2 – 2,5 mm2
ü
1,5 mm2 – 2,5 mm2
Kabelový kanál s víkem
0,5
30
24
0,5
0,58
x
x
LKM 20030
ke stropu
x
ü
1,5 mm2 – 2,5 mm2
x
Kabelový kanál s víkem
0,5
100
60
x
1,25
LKM 60100
ke stěně
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
1,5 mm2 – 16 mm2
x
Kabelový kanál s víkem
0,5
100
60
x
1,25
LKM 60100
ke stropu
1,5 mm2 – 6 mm2
1,5 mm2 – 16 mm2
x
x
0,3
0,3
0,3
0,5
lišta “C” 1268/SL, příchytky 732
lišta “C” 1268/SL, příchytky 732
lišta “C” 1268/SL, příchytky 732
1,1
T–Box 60–F
T–Box 100–F
FireBox B 100E
2031/M15
1,5 mm2 – 4 mm2
1,5 mm2 – 10 mm2
x
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
x
x
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
GRIP – skupinový držák
1,5 mm2 – 4 mm2
1,5 mm2 – 10 mm2
1,5 mm2 – 4 mm2
1,5 mm2 – 16 mm2
x
x
x
x
x
x
x
x
GRIP – skupinový držák
GRIP – skupinový držák
0,6
0,5
1,1
2,5
2031/M15
2031/M30
x
x
ü
1,5 mm2 – 16 mm2
1,5 mm2 – 16 mm2
x
x
x
x
ü
x
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
x
x
ü
ü
1,5 mm2 – 2,5 mm2
x
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
ü
x
x
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
ü
ü
x
x
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
ü
x
GRIP – skupinový držák
0,5
6
2031/M70
GRIP – skupinový držák
0,6
6
2031/M70
Jednotlivá “P” příchytka
0,3
822
lišta “C” 1268
x
x
Kabelový úchyt
Ocelová trubka
0,5
1,2
2034 M
SM16
kotva MMS 6x50
lišta “C” 1268/SL, příchytky 732
1,5 mm2 – 4 mm2
x
x
16
1,63
0,18
Ocelová trubka
1,2
25
0,25
SM25
lišta “C” 1268/SL, příchytky 732
x
Ocelová trubka
1,2
25–50
0,25–3,5
SM 25 až SM50
lišta “C” 1268/SL, příchytky 732
ü
Jednotlivá příchytka
0,3
příchytka SONAP typ B
lišta TOP C 41 x 41
ü
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,2
300
62
ø drátu 4
10
Dž 300/50
NDž 300
TOP C 41 x 61
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
300
60
1,5
10
TKZ 300/60
300 F
ke stěně
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
1,5
10
TKZ 300/60
300 F
C–profil 41 x 41
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
300
60
0,75
10
EKZ 300/60
300
ke stěně
2
3
ü
x
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
0,75
10
EKZ 300/60
300
C–profil 41 x 41
3
x
ü
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
250
50
0,75
10
EKZS 250/50
250
C–profil 41 x 41
3
x
ü
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
250
100
0,75
10
EKZS 250/100
250
C–profil 41 x 41
3
x
ü
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
500
100
1
20
EKZS 500/100
500
C–profil 41 x 41
3
x
ü
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
500
100
1
20
EKZS 500/100
C–profil
41 x 41
ZT 8
3
x
ü
ü
x
x
x
Kabelový žebřík kotvený ke stropu (dnem vzhůru)
1,2
600
60
2
6,78
600/60–TC 330
x
ü
1,2
160
50
1,5
7
L1 160/50P
DSL 160
ZT 8
2
x
ü
ü
1,5 mm2 – 10 mm2
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
SUŽ
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
500
50
1,5
15
L1 500/50P
PL 500 P
ZT 8
3
x
ü
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
500
50
1,5
15
L1 500/50P
NL 500 P
STPM 1200
3
x
ü
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
500
100
1,5
15
L1 500/100P
PL 500 P
ZT 8
3
x
ü
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
500
100
1,5
15
L1 500/100P
NL 500 P
STPM 1200
3
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
300
100
1
10
L2 300/100P
PL 500 P
ZT 8
3
x
ü
x
1,25
50
100
ø drátu 4
3
M2 50/100 G
DZM 12
ke stropu
x
x
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stropu
ü
x
x
ü
1,5 mm2 – 10 mm2
x
x
x
x
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
18
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
19
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
1
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P60–R
Teplota v peci sleduje po celou dobu trvání zkoušky normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu:
T = 345 log (8t + 1) + 20, kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky.
Výrobce
ARKYS
CABLOFIL
KOPOS
Kabelová instalace
Vzdálenost
podpěr
(m)
1,25
Šíře /
průměr
(mm)
100
Výška
bočnic
(mm)
100
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
ø drátu 4
Max.
zatížení
(kg/m)
3
Typ nosného systému
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
1,25
50
50
ø drátu 4
3
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu
1
150
50
ø drátu 4
7
M2 150/50
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stropu
Počet
tras nad
sebou
PRAFlaDur®
PRAFlaGuard® F
PRAFlaDur® 90
PRAFlaDur® SP
PRAFlaGuard®
SPF
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
x
Typ
výložníku
Typ závěsu
M2 100/100 G
DZM 12
ke stropu
x
ü
1,5 mm2 – 10 mm2
x
M2 50/50
DZM 12
ke stěně
x
ü
1,5 mm2 – 10 mm2
x
x
x
ü
ü
x
x
ZT8, DZM 13
3
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
500
50
ø drátu 4
16
M2 500/50
NZM 500
STPM 1300
3
x
ü
ü
x
x
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
500
50
ø drátu 4
15
M2 500/50
PZMP 500
ZT 8
3
x
ü
ü
x
x
x
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
500
100
ø drátu 4
20
M2 500/100
NZM 500
STPM 1300
3
x
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
500
100
ø drátu 4
15
M2 500/100
PZMP 500
ZT 8
3
x
ü
x
x
x
x
x
ü
ü
1,5 mm2 – 10 mm2
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu
1
50
54
ø drátu 3,9
1
54/50
UC 50, TF8X1000
x
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
300
54
ø drátu 5,5
10
54/300
CSNC400
TF8X1000 EZ
x
x
x
ü
ü
x
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1,25
600
54
ø drátu 5,9
20
54/600
R41S
TF12X1000
x
x
ü
x
x
6710, 6716E, 6728
1,5 mm2 – 16 mm2
1,5 mm2 – 16 mm2
x
0,3
6716ED, 6728D
OMEGA 5216E ZNM, 5250
ZNM
OMEGA 5220
ü
x
x
ü
x
P–příchytka
0,3
P–příchytka, dvojitá
Jednotlivá příchytka
0,3
0,3
Jednotlivá příchytka
Jednotlivá příchytka
Skupinový držák
0,3
0,3
2,5
OMEGA 5232, 5263
SD 2
x
x
Skupinový držák
Kabelový žlab kotvený ke stěně
0,3
1,5
5
10
SD 2
KZI 60 x 300 x 1,25
x
DT 300
300
60
1,25
3
x
ke stěně
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
300
60
1,25
10
KZI 60 x 300 x 1,25
MP 41 x 41
ZT 10
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,5
250
100
1,25
10
NKZI 100 x 250 x 1,25
DT 300
ke stěně
3
ü
x
ü
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
ü
x
x
x
x
ü
ü
x
x
ü
ü
x
x
x
x
x
x
x
x
ü
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5 mm2 – 16 mm2
x
x
x
x
x
1,5
250
100
1,25
10
NKZI 100 x 250 x 1,25
NPS 250
ke stěně
1,2
250
100
1,25
10
NKZI 100 x 250 x 1,25
MP 41 x 21
ZT 10
3
x
Kabelový žlab s víkem v rámové konstrukci
1,2
250
100
1,25
10
MP 41 x 21
ZT 10
4
x
ü
x
ü
x
ü
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,5
250
50
1,25
10
DT 300
ke stěně
1,5
250
50
1,25
10
NKZI 50 x 250 x 1,25
NPS 250
ke stěně
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
50
1,25
10
NKZI 50 x 250 x 1,25
MP 41 x 21
ZT 10
Kabelový žlab kotvený ke stropu
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
1,2
125
250
50
50
1,25
1
5
10
NKZI 50 x 125 x 1,25
NKZI 50 x 250 x 1
MP 41 x 41
ZVNI 50 x 125, ZT8
ZT 10
3
x
3
x
x
x
x
x
x
Kabelový žlab kotvený ke stěně
Kabelový žlab kotvený ke stěně
ü
x
x
x
1,5 mm2 – 16 mm2
x
ü
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
NKZI 100 x 250 x 1,25+víko
V250
NKZI 50 x 250 x 1,25
x
ü
ü
ü
x
ü
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
100
0,8
10
NKZI 100 x 250 x 0,8
MP 41 x 41
ZT 10
3
ü
ü
x
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
50
0,7
10
NKZI 50 x 250 x 0,7
MP 41 x 41
ZT 10
3
ü
x
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
50
0,7
10
NKZI 50 x 250 x 0,7
NP 350
ZT 8
2
ü
x
ü
x
x
x
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
50
1,25
20
NKZIN 50 x 250 x 1,25
MP 41 x 21
ZT 10
3
x
ü
x
x
ü
x
ü
ü
x
x
x
ü
x
x
x
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
50
1
10
NKZIN 50 x 250 x 1
MP 41 x 41
ZT 10
3
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
100
0,8
10
NKZIN 100 x 250 x 0,8
MP 41 x 41
ZT 10
3
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
50
0,7
10
NKZIN 50 x 250 x 0,7
MP 41 x 41
ZT 10
3
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
50
0,7
10
NKZIN 50 x 250 x 0,7
NP 350
ZT 8
2
ü
x
1
1
100
300
60
60
ø drátu 3,9
ø drátu 4,3
3
10
DZ 60 x 100
DZ 60 x 300
DZZ/B
ke stěně
DZZ/B, ZT8
4
x
x
x
x
ü
x
x
3
x
ü
x
x
x
ü
x
3
x
ü
ü
x
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
Kabelový žebřík kotvený ke stěně
1,5
400
60
1,5
20
KL 60 x 400
DT 400
ke stěně
Kabelový žebřík v rámové konstrukci
1,2
400
60
1,5
20
KL 60 x 400
MP 41 x 41
ZT 10
MP 41 x 21
ZT 10
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
400
60
1,5
20
KL 60 x 400
Kabelový žebřík v rámové konstrukci
1,2
400
60
1,5
20
KL 60 x 400 PO
KLSU
ü
x
x
x
ü
x
x
ü
1,5 mm2 – 6 mm2
x
x
x
x
x
x
ü
ü
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5 mm2 – 6 mm2
1,5 mm2
x
x
x
x
x
x
6 mm2
x
x
x
x
1,5 mm2
x
x
Ocelová trubka
1,2
20
6020
OMEGA
x
Ocelová trubka
1,2
25–63
6025 až 6063
OMEGA
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
0,3
1,2
8110 PO6
8110 PO6
Krabice – elektrická svorkovnice
1,2
8110 PO6
Krabice – elektrická svorkovnice
1,2
8117 PO16
příchytky 6716E a 6720
ocel, trubka 6032, příchytky
OMEGA (ke stropu)
ocel, trubka 6032, příchytky
OMEGA (ke stěně)
ocel, trubka 6032, příchytky
OMEGA
ü
x
x
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
20
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
21
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
1
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P60–R
Teplota v peci sleduje po celou dobu trvání zkoušky normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu:
T = 345 log (8t + 1) + 20, kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky.
Výrobce
Kabelová instalace
KOPOS
Krabice – elektrická svorkovnice
hILTI
SOLACE
VERKOGAN
Vzdálenost
podpěr
(m)
1,05
Šíře /
průměr
(mm)
Výška
bočnic
(mm)
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
Typ nosného systému
Typ
výložníku
8117 PO16
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
PRAFlaDur®
PRAFlaGuard® F
PRAFlaDur® 90
PRAFlaDur® SP
PRAFlaGuard®
SPF
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
16 mm2
x
x
Krabice – elektrická svorkovnice
0,3
8117 DPO
ocel, trubka 6040, příchytky
OMEGA 5240 ZN
příchytky 6710 PO
x
x
Krabice – elektrická svorkovnice
Kabelová lišta podél zdi
0,3
0,6
KSK 100
5820/21
příchytky 6716E a 6720
Stahovací pásky SPK 4,6 x 200
x
1,5 mm2
x
ü
x
x
x
1,5 mm2 – 6 mm2
1,5 mm2
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
x
x
ü
1,5 mm2 – 10 mm2
1,5 mm2 – 35 mm2
x
x
x
x
Jednotlivá příchytka
0,4
X–FB 16 MX až X–FB 40 MX
instalace do betonu
x
ü
x
Jednotlivá příchytka
0,5
X–FB 8 MX
instalace do betonu
x
ü
Jednotlivá příchytka
0,3
X–FB 8 MX
instalace do ocelového nosníku
x
Jednotlivá příchytka
Jednotlivá příchytka, dvojitá
0,3
0,3
instalace do ocelového nosníku
instalace do betonu
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
200
65
1
10
X–FB 16 MX až X–FB 40 MX
X–DFB 16 MX až X–DFB
28 MX
STANDARD 200 x 65 x 1
ü
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
65
1,2
20
STANDARD 400 x 65 x 1,2
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
115
1,2
25
STANDARD 400 x 115 x 1,2
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,5
200
65
1,5
10
STANDARD 200 x 65 x 1,5
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,5
400
65
1,5
20
STANDARD 400 x 65 x 1,5
Kabelový žebřík kotvený k profil. lištám (dnem vzhůru)
1,2
400
65
1,5
STANDARD 400 x 65 x 1,5
Kabelový žebřík kotvený k profil. lištám (dnem vzhůru)
1,2
400
115
1,5
STANDARD 400 x 115 x 1,5
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
60
1
20
KBSI 60 x 400 x 1,0
STANDARD
200
UNIVERZÁL
400
UNIVERZÁL
400
STANDARD
200
UNIVERZÁL
400
WKM 400
UNIVERZÁL
3
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
x
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL
3
x
x
x
x
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL
3
ü
x
x
x
UNIVERZÁL
3
x
ü
1,5 mm2 – 16 mm2
x
n x 2 x 0,8, n ≥ 1,
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL
3
ü
x
x
1,5 mm2 – 6 mm2
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL C 50x25 400
ü
x
ü
1,5 mm2 – 6 mm2
UNIVERZÁL C 50x25 400
ü
x
ü
1,5 mm2 – 6 mm2
HSMU 50x50x1000
x
x
ü
x
n x 2 x 0,8, n ≥ 1,
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
n x 2 x 0,8, n ≥ 1,
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
x
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
22
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
23
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
1
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P90–R
Teplota v peci sleduje po celou dobu trvání zkoušky normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu:
T = 345 log (8t + 1) + 20, kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky.
Výrobce
Kabelová instalace
normová
konstrukce
Jednotlivá příchytka s opěrkou
0,6
Kabelový žlab
1,2
OBO
Bettermann
TOP Servis
ARKYS
CABLOFIL
Jednotlivá příchytka
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
Šíře /
průměr
(mm)
300
Výška
bočnic
(mm)
60
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
1,5
Max.
zatížení
(kg/m)
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
10
Kabelový žebřík
1,2
400
60
1,5
20
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
0,75
20
RKSM 630
AW 55/31
AW 55/41
PRAFlaDur®
PRAFlaGuard® F
PRAFlaDur® 90
PRAFlaDur® SP
PRAFlaGuard®
SPF
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
x
x
ü
x
x
x
ü
ü
x
x
x
ü
ü
x
x
x
ü
x
x
ü
x
x
x
x
ü
ü
1,5 mm2 – 16 mm2
1,5 mm2 – 6 mm2
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
ü
x
x
1,5 mm2 – 2,5 mm2
1,5 mm2 – 16 mm2
x
x
x
x
x
x
x
1,5 mm2 – 4 mm2
1,5 mm2 – 10 mm2
4 mm2
1,5 mm2 – 16 mm2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ü
1,5 mm2 – 2,5 mm2
x
x
x
x
x
x
x
US5K
2
x
ü
x
US5K
2
x
x
x
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
60
0,9
30
RKSM 640
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stěně
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stropu
1,5
1,5
53/40
53/40
73/53
73/53
ø drátu 3,8
ø drátu 3,8
1,25
1,25
G–GRM 75/50
G–GRM 75/50
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,5
300
55
ø drátu 4,8
10
GRM 55/300
AW 30/31
US 3
3
x
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,2
300
55
ø drátu 4,8
10
GRM 55/300
MWAG
12/31
US 3
2
x
Kabelový kanál s víkem
Kabelový kanál s víkem
Kabelový kanál s víkem
0,5
0,5
0,5
30
100
100
24
60
60
0,5
0,82
1,25
1,25
LKM 20030
LKM 60100
LKM 60100
ke stěně
ke stěně
ke stropu
x
x
1,5 mm2 – 6 mm2
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
GRIP – skupinový držák
GRIP – skupinový držák
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
lišta “C” 1268/SL, příchytky 732
lišta “C” 1268/SL, příchytky 732
lišta “C” 1268/SL, příchytky 732
1,1
2,5
T–Box 60–F
T–Box 100–F
FireBox B 100E
2031/M15
2031/M30
1,5 mm2 – 4 mm2
1,5 mm2 – 10 mm2
x
1,5 mm2 – 16 mm2
x
GRIP – skupinový držák
0,5
6
2031/M70
Jednotlivá “P” příchytka
0,3
Kabelový úchyt
Ocelová trubka
0,5
1,2
25
1,63
0,25
Ocelová trubka
1,2
25–50
0,25–3,5
Jednotlivá příchytka
0,3
Jednotlivá “P” příchytka
0,3
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,2
ke stěně
ke stropu
x
822
lišta “C” 1268
x
2034 M
SM25
kotva MMS 6x50
lišta “C” 1268/SL, příchytky 732
1,5 mm2 – 4 mm2
x
SM 25 až SM50
lišta “C” 1268/SL, příchytky 732
příchytka SONAP typ B
lišta TOP C 41 x 41
ü
x
PK 1–8, PK 1–13, PK 1–36
300
62
ø drátu 5
10
Dž 300/50
NDž 300
TOP C 41 x 61
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
300
60
1,5
10
TKZ 300/60
300 F
ke stěně
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
1,5
10
TKZ 300/60
300 F
C–profil 41 x 41
x
x
ü
x
x
x
x
ü
ü
x
x
ü
x
x
ü
x
x
ü
x
x
x
x
ü
x
x
2
x
x
ü
x
x
x
ü
ü
x
x
3
x
ü
x
x
x
x
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
250
50
0,75
10
EKZS 250/50
250
C–profil 41 x 41
3
x
ü
ü
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
250
100
0,75
10
EKZS 250/100
250
C–profil 41 x 41
3
x
ü
ü
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
ü
1,5 mm2 – 10 mm2
x
x
x
x
ü
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
500
100
1
20
EKZS 500/100
500
C–profil 41 x 41
3
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
500
100
1
20
EKZS 500/100
C–profil
41 x 41
ZT 8
3
x
Kabelový žebřík kotvený ke stropu (dnem vzhůru)
1,2
600
60
2
6,78
600/60–TC 330
x
ü
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
160
50
1,5
7
L1 160/50P
DSL 160
ZT 8
SUŽ
2
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
500
50
1,5
15
L1 500/50P
PL 500 P
ZT 8
3
x
ü
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
500
50
1,5
15
L1 500/50P
NL 500 P
STPM 1200
3
x
ü
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
500
100
1,5
15
L1 500/100P
PL 500 P
ZT 8
3
x
ü
ü
x
x
x
x
x
x
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
500
100
1,5
15
L1 500/100P
NL 500 P
STPM 1200
3
x
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stropu
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stropu
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu
1,25
1,25
1,25
1
50
100
50
150
100
100
50
50
ø drátu 4
ø drátu 4
ø drátu 4
ø drátu 4
3
3
3
7
M2 50/100 G
M2 100/100 G
M2 50/50
M2 150/50
DZM 12
DZM 12
DZM 12
ke stropu
ke stropu
ke stěně
ZT8, DZM 13
ü
x
x
x
x
ü
1,5 mm2 – 10 mm2
1,5 mm2 – 10 mm2
1,5 mm2 – 10 mm2
3
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
500
50
ø drátu 4
15
M2 500/50
PZMP 500
ZT 8
3
x
ü
x
x
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu
1
50
54
ø drátu 3,9
1
54/50
UC 50, TF8X1000
x
ü
ü
x
x
x
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
300
54
ø drátu 5,5
10
54/300
CSNC400
TF8X1000 EZ
x
ü
x
x
x
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1,25
600
54
ø drátu 5,9
20
54/600
R41S
TF12X1000
x
ü
ü
x
x
3
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
24
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
25
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
1
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P90–R
Teplota v peci sleduje po celou dobu trvání zkoušky normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu:
T = 345 log (8t + 1) + 20, kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky.
Výrobce
KOPOS
hILTI
SOLACE
26
Kabelová instalace
P–příchytka
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
Šíře /
průměr
(mm)
Výška
bočnic
(mm)
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
PRAFlaDur®
PRAFlaGuard® F
PRAFlaDur® 90
PRAFlaDur® SP
PRAFlaGuard®
SPF
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
6710, 6716E, 6728
x
ü
x
x
x
x
x
1,5 mm2 – 16 mm2
x
x
x
x
x
x
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
P–příchytka, dvojitá
Jednotlivá příchytka
0,3
0,3
Jednotlivá příchytka
0,3
6716ED, 6728D
OMEGA 5216E ZNM, 5250
ZNM
OMEGA 5220
Jednotlivá příchytka
Skupinový držák
0,3
0,3
2,5
OMEGA 5232, 5263
SD 2
x
x
Skupinový držák
Kabelový žlab kotvený ke stěně
0,3
1,5
5
10
SD 2
KZI 60 x 300 x 1,25
x
ü
x
DT 300
ü
x
ü
x
ü
x
ü
300
60
1,25
x
ke stěně
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
300
60
1,25
10
KZI 60 x 300 x 1,25
MP 41 x 41
ZT 10
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,5
250
100
1,25
10
NKZI 100 x 250 x 1,25
DT 300
ke stěně
3
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,5
250
100
1,25
10
NKZI 100 x 250 x 1,25
NPS 250
ke stěně
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
100
1,25
10
NKZI 100 x 250 x 1,25
MP 41 x 21
ZT 10
3
x
Kabelový žlab s víkem v rámové konstrukci
1,2
250
100
1,25
10
MP 41 x 21
ZT 10
4
x
ü
x
ü
x
x
x
1,5 mm2 – 16 mm2
x
x
x
x
x
1,5mm2 – 16mm2
x
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
x
x
ü
x
x
x
x
ü
x
x
ü
x
x
x
x
x
1,5 mm2 – 16 mm2
x
x
x
x
x
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,5
250
50
1,25
10
NKZI 100 x 250 x 1,25
+ víko V250
NKZI 50 x 250 x 1,25
DT 300
ke stěně
x
ü
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
50
1,25
10
NKZI 50 x 250 x 1,25
MP 41 x 21
ZT 10
3
x
Kabelový žlab kotvený ke stropu
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
1,2
125
250
50
50
1,25
1
5
10
NKZI 50 x 125 x 1,25
NKZI 50 x 250 x 1
MP 41 x 41
ZVNI 50 x 125, ZT8
ZT 10
3
x
x
ü
x
ü
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
100
0,8
10
NKZI 100 x 250 x 0,8
MP 41 x 41
ZT 10
3
x
ü
x
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
50
0,7
10
NKZI 50 x 250 x 0,7
MP 41 x 41
ZT 10
3
ü
x
x
x
ü
x
x
x
ü
x
x
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
250
50
0,7
10
NKZI 50 x 250 x 0,7
NP 350
ZT 8
2
ü
x
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
50
1,25
10
NKZIN 50 x 250 x 1,25
MP 41 x 21
ZT 10
3
x
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
50
1
10
NKZIN 50 x 250 x 1
MP 41 x 41
ZT 10
3
x
ü
ü
x
x
x
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
100
0,8
10
NKZIN 100 x 250 x 0,8
MP 41 x 41
ZT 10
3
x
ü
x
x
x
Kabelový žlab bez perforace v rámové konstrukci
1,2
250
50
0,7
10
NKZIN 50 x 250 x 0,7
MP 41 x 41
ZT 10
3
x
x
x
1
1,5
100
400
60
60
ø drátu 3,9
1,5
3
20
DZ 60 x 100
KL 60 x 400
DZZ/B
DT 400
ke stěně
ke stěně
ü
x
x
x
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
Kabelový žebřík kotvený ke stěně
1,5 mm2 – 6 mm2
x
x
x
x
MP 41 x 41
ZT 10
Kabelový žebřík v rámové konstrukci
1,2
400
60
1,5
20
KL 60 x 400
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
400
60
1,5
20
KL 60 x 400
Kabelový žebřík v rámové konstrukci
1,2
400
60
1,5
20
KL 60 x 400 PO
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
0,3
1,2
8110 PO6
8110 PO6
x
x
3
KLSU
MP 41 x 21
x
x
ZT 10
3
x
ü
x
ü
x
x
ü
x
x
ü
x
x
ü
1,5 mm2 – 6 mm2
1,5 mm2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5 mm2 – 6 mm2
1,5 mm2
x
x
x
x
x
x
Krabice – elektrická svorkovnice
0,3
8117 DPO
příchytky 6716E a 6720
ocel. trubka 6032, příchytky
OMEGA (ke stropu)
příchytky 6710 PO
Krabice – elektrická svorkovnice
Kabelová lišta podél zdi
Jednotlivá příchytka
0,3
0,6
0,4
KSK 100
5820/21
X–FB 16 MX až X–FB 40 MX
příchytky 6716E a 6720
Stahovací pásky SPK 4,6 x 200
instalace do betonu
x
1,5 mm2
x
ü
x
x
x
Jednotlivá příchytka
0,5
X–FB 8 MX
instalace do betonu
x
ü
ü
x
x
x
Jednotlivá příchytka
0,3
X–FB 8 MX
instalace do ocelového nosníku
x
ü
x
x
x
Jednotlivá příchytka, dvojitá
0,3
instalace do betonu
x
ü
1,5 mm2 – 35 mm2
x
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
200
65
1
10
X–DFB 16 MX až X–DFB
28 MX
STANDARD 200 x 65 x 1
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
65
1,2
20
STANDARD 400 x 65 x 1,2
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
115
1,2
25
STANDARD 400 x 115 x 1,2
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,5
200
65
1,5
10
STANDARD 200 x 65 x 1,5
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,5
400
65
1,5
20
STANDARD 400 x 65 x 1,5
Kabelový žebřík kotvený k profil. lištám (dnem vzhůru)
1,2
400
65
1,5
STANDARD 400 x 65 x 1,5
Kabelový žebřík kotvený k profil. lištám (dnem vzhůru)
1,2
400
115
1,5
STANDARD 400 x 115 x 1,5
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
STANDARD
200
UNIVERZÁL
400
UNIVERZÁL
400
STANDARD
200
UNIVERZÁL
400
x
x
ü
x
UNIVERZÁL
3
x
ü
x
x
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL
3
x
x
x
x
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL
3
x
x
x
x
n x 2 x 0,8, n ≥ 1
UNIVERZÁL
3
x
x
1,5 mm2 – 16 mm2
x
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL
3
x
x
x
x
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
UNIVERZÁL C 50 x 25 400
ü
x
ü
1,5 mm2 – 6 mm2
UNIVERZÁL C 50 x 25 400
ü
x
ü
1,5 mm2 – 6 mm2
n x 2 x 0,8, n ≥ 1,
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
n x 2 x 0,8, n ≥ 1,
n x 4 x 0,8, n ≥ 3
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
27
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
2
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída Ph90–R
Počáteční nárůst teploty v peci sleduje normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu:
T = 345 log (8t + 1) + 20, kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky,
po dosažení teploty 842 °C (ve 30. minutě) je dále udržována konstantní teplota.
Výrobce
hL SYSTÉM
OBO
Bettermann
ARKYS
Kabelová instalace
Vzdálenost
podpěr
(m)
1,2
Šíře /
průměr
(mm)
400
Výška
bočnic
(mm)
60
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
1
Max.
zatížení
(kg/m)
20
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
400
60
1
20
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
400
60
1
20
Vg-KBSI 60 x 400 x 1,00
Kabelový žlab kotvený ke stěně
1,2
400
60
1,25
20
Vg-KBSI 60 x 400 x 1,25
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,2
400
60
1,25
20
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
40
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
400
60
Krabice - elektrická svorkovnice
Krabice - elektrická svorkovnice
Jednotlivá příchytka
Jednotlivá příchytka
Jednotlivá příchytka
0,3
0,3
0,6
0,3
0,3
Jednotlivá příchytka
Rozsah dimenzí
ü
Vg-KBSI 60 x 400 x 1,00
Wg-WK 400
Vg-HSLDCL 800
Vg-KBSI 60 x 400 x 1,00
Wg-WK 400
HL 41 x 21
ü
ü
x
HL 41 x 21
ü
x
HL 41 x 21
ü
x
Vg-KBSI 60 x 400 x 1,25
BaWMC500
Ba-WMCO400
HL 41 x 41
HL ZTMO M10
Vg-KS 60 x 400
Wg-WK 400
Vg-HSLDCL 800
3
ü
x
ü
40
Ba-DGOP400H60/3
Ba-WMCO400
Vg-HSLECL 800
3
ü
ü
40
Ba-DGOP400H60/3
BA-UTMO
příchytky HL P2 10, HL P1 10
příchytky HL P2 10
2x1
HL K 91
HL K V2
HL P60
HL P1 10; HL P1 25
Ba-KSA 10; Ba-KSA 35
ü
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2 – 16 mm2
1,5 mm2 – 16 mm2
0,3
příchytka 732
lišta "C" 2068
ü
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
x
x
x
x
x
ü
Páskování kabelu k liště
0,3
lišta "C" 2068
x
ü
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stopní konzole
1,2
200
55
ø drátu 3,9
10
upínací pás 574
a spona 192
GRM 55/200
AW 30/21
US 5
3
x
ü
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stopní konzole
1,2
400
55
ø drátu 4,8
20
GRM 55/400
AW 55/41
US 7K
3
Kabelový kanál s víkem
0,5
30
24
0,5
ü
x
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
1
1
50
50
50
50
ø drátu 4
ø drátu 4
3
3
M2 50/50
M2 50/50
NZ 50
ZT 8, SZ3
ke stěně
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
100
50
ø drátu 4
6
M2 100/50
PZMP 400
ZT 8
ke stěně
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
100
100
ø drátu 4
8
M2 100/100
PZMP 400
ZT 8
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
150
50
ø drátu 4
9
M2 150/50
NZ 150
STP 1200
2
1,5 mm2 – 10 mm2
1,5 mm2 – 10 mm2
ü
4
x
ü
ü
x
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
150
100
ø drátu 4
10
M2 150/100
NZ 150
STP 1200
4
ü
ü
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
300
50
ø drátu 4
14
M2 300/50
NZ 300
STP 1200
4
ü
ü
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu (dnem
vzhůru)
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
300
50
ø drátu 4
15
M2 300/50
PZMP 300
ü
ü
1
300
50
ø drátu 4
10
M2 300/50
PZMP 300
ZT 8
2
ü
ü
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
300
100
ø drátu 4
18
M2 300/100
NZ 300
STP 1200
4
ü
ü
ü
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
300
100
ø drátu 4
12
M2 300/100
PZMP 300
ZT 8
2
ü
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
500
50
ø drátu 4
18
M2 500/50
NZ 500
STP 1200
4
ü
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
500
50
ø drátu 4
12
M2 500/50
PZMP 500
ZT 8
2
ü
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
500
100
ø drátu 4
20
M2 500/100
NZ 500
STP 1200
4
ü
ü
x
1
500
100
ø drátu 4
14
M2 500/100
PZMP 500
ZT 8
2
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
BAKS
Rozsah dimenzí
Typ závěsu
LKM 20030
Počet
tras nad
sebou
3
PRAFlaGuard® F
Typ
výložníku
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
Typ nosného systému
PRAFlaDur®
ü
x
KSA
ü
x
6
OZO
ü
x
1
5
KCOJ 100H60/3E
60
1
10
KCOJ 300H60/3E
300
60
1,5
10
400
60
1,5
20
Jednotlivá příchytka
0,3
Skupinový držák
0,6
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,5
100
60
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,5
300
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
M10/1 x 600
2
ü
x
M10/1 x 600
2
ü
x
KCOP 300H60/3N
CWOP40H40
/05E
CWOP40H40
/05E
WMCO400
WPCO 800
3
ü
x
DGOP 400H60/3N
WMCO400
WPCO 800
3
ü
x
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
28
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
29
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
2
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída Ph120–R
Počáteční nárůst teploty v peci sleduje normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu:
T = 345 log (8t + 1) + 20, kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky,
po dosažení teploty 842 °C (ve 30. minutě) je dále udržována konstantní teplota.
Výrobce
Kabelová instalace
OBO
Bettermann
Jednotlivá příchytka
ARKYS
Šíře /
průměr
(mm)
Výška
bočnic
(mm)
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
PRAFlaGuard® F
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
příchytka 732
lišta "C" 2068
1,5 mm2 – 16 mm2
ü
lišta "C" 2068
x
ü
AW 30/21
US 5
3
x
ü
AW 55/41
US 7K
3
ü
x
Páskování kabelu k liště
0,3
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stopní konzole
1,2
200
55
ø drátu 3,9
10
upínací pás 574
a spona 192
GRM 55/200
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stopní konzole
1,2
400
55
ø drátu 4,8
20
GRM 55/400
Kabelový kanál s víkem
0,5
30
24
0,5
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stěně
1
1
50
50
50
50
ø drátu 4
ø drátu 4
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
100
50
ø drátu 4
LKM 20030
ke stěně
3
3
M2 50/50
M2 50/50
NZ 50
ZT 8, SZ3
ke stěně
6
M2 100/50
PZMP 400
ZT 8
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
100
100
ø drátu 4
8
M2 100/100
PZMP 400
ZT 8
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
150
50
ø drátu 4
9
M2 150/50
NZ 150
STP 1200
2
1,5 mm2 – 10 mm2
1,5 mm2 – 10 mm2
ü
4
ü
ü
x
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
150
100
ø drátu 4
10
M2 150/100
NZ 150
STP 1200
4
ü
ü
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
300
50
ø drátu 4
14
M2 300/50
NZ 300
STP 1200
4
ü
ü
Kabelový žlab drátěný kotvený ke stropu (dnem
vzhůru)
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
300
50
ø drátu 4
15
M2 300/50
PZMP 300
ü
ü
1
300
50
ø drátu 4
10
M2 300/50
PZMP 300
ZT 8
2
ü
ü
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
300
100
ø drátu 4
18
M2 300/100
NZ 300
STP 1200
4
ü
ü
ü
x
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
300
100
ø drátu 4
12
M2 300/100
PZMP 300
ZT 8
2
ü
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
500
50
ø drátu 4
18
M2 500/50
NZ 500
STP 1200
4
ü
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
1
500
50
ø drátu 4
12
M2 500/50
PZMP 500
ZT 8
2
ü
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1
500
100
ø drátu 4
20
M2 500/100
NZ 500
STP 1200
4
ü
ü
x
1
500
100
ø drátu 4
14
M2 500/100
PZMP 500
ZT 8
2
Kabelový žlab drátěný v rámové konstrukci
BAKS
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
PRAFlaDur®
ü
x
KSA
ü
x
6
OZO
ü
x
1,0
5
KCOJ 100H60/3E
60
1,0
10
KCOJ 300H60/3E
300
60
1,5
10
400
60
1,5
20
Jednotlivá příchytka
0,3
Skupinový držák
0,6
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,5
100
60
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,5
300
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
M10/1 x 600
2
ü
x
M10/1 x 600
2
ü
x
KCOP 300H60/3N
CWOP40H40
/05E
CWOP40H40
/05E
WMCO400
WPCO 800
3
ü
x
DGOP 400H60/3N
WMCO400
WPCO 800
3
ü
x
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
30
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
31
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
3
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P75015–R
Počáteční nárůst teploty v peci sleduje normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu: T = 345 log (8t + 1) + 20,
kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky, po dosažení teploty 750°C (v čase t0) je dále
udržována konstantní teplota. Čas t0 znamená začátek měření času pro klasifikaci funkčnosti kabelových systémů.
Výrobce
Kabelová instalace
OBO
Bettermann
Jednotlivá příchytka
KOPOS
C.E.S.
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
Šíře /
průměr
(mm)
Výška
bočnic
(mm)
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
Typ nosného systému
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
1
20
MKS 630 VA
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,5
500
60
1
30
MKS 650 VA
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
1,5
20
SKS 630 VA
PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes®
X
D
D1
XD
XD1
Typ
výložníku
732
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
ü
ü
ü
x
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
ü
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
ü
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
2
ü
ü
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ü
x
1,5 mm2
– 50 mm2
1,5 mm2
– 50 mm2
x
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
ü
ü
x
50 mm2 –
240 mm2
x
x
x
Kabelový žlab zavěšený do svislé lišty na zdi
1,2
400
60
1,5
20
SKS 640
AW 30/31
VA
US5/600
VA
AW 30/31
VA
AW 30/41
2
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
20
SKS 640
AW 55/41
US 7K/90
3
ü
ü
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
SKS 640
AS 55/41
IS 8K/90
3
ü
x
US5/500 VA
US5/850 VA
CPS 4
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stropu
1,2
53/40
73/53
ø drátu 3,8
1,25
G-GRM 75/50
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,2
400
55
ø drátu 4,8
20
GRM 55/400
AW 55/41
US 7K/90
Kabelový žebřík kotvený ke stěně
1,5
300
60
1,5
20
LG 630 NS
AS 30/31
IS 8/400
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
LG 640 VS
AS 55/41
IS 8K/90
PRAFlaGuard® TF
Rozsah
dimenzí
lišta "C" 1268
US5/850 VA
PRAFlaGuard® F
x
ke stropu
3
16 mm2
x
x
x
x
ü
x
x
1,5 mm2
– 50 mm2
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
x
ü
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
ü
ü
x
Kabelový žebřík zavěšený do svislé lišty na zdi
1,2
400
60
1,5
40
LG 640 VS
AW 55/41
CPS 4
ü
x
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
x
Kabelový žebřík zavěšený do svislé lišty na zdi
1,2
500
60
1,5
40
LG 650 VS
AW 30/55
CPS 4
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
40
2
20
SL 460 NS
ke stěně
x
45
2
20
SLG 460 NS
ke stěně
x
1,5 mm2
– 50 mm2
x
ü
600
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
1,2
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
Kabelový žebřík podél zdi
ü
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
U 50/50
2,5
20
SLM 50 C40
ke stěně
ü
ü
x
ü
x
ü
ü
x
750
50
2,5
ke stěně
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
40
SLM 50 C40/75
GRIP - skupinový držák
0,5
1,1
2031/M15
Kabelový úchyt
0,5
1,3
2034 M
3
kotva M6
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
1,5
20
KZ 60 x 300 x 1,5
DT 300
SPS 800
3
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
1,25
20
KZI 60 x 300 x 1,25
DT 300
SPS 800
3
DPT 400
SPU 800
3
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,25
20
KZI 60 x 400 x 1,25
Kabelový žebřík kotvený ke stropu (dnem vzhůru)
0,5
400
60
1,5
19
KL 60 x 400 PO/150
VS 41 x 43
ü
x
x
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
x
1,5 mm2
1,5 mm2
x
x
x
x
ü
ü
x
1,5 mm2
– 2,5 mm2
x
x
x
x
x
ü
x
ü
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KL 60 x 400 PO/150
DRT 400
SPT 800
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KL 60 x 400 PO/300
DPT 400
SPU 800
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
SPS 800
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
SPU 800
3
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
60
1,5
40
KL 60 x 600 PO/300
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KLZ 60 x 400 PO/150
DT 400
VS 41 x 43
DPT 400
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KLZ 60 x 400 PO/300
Kabelový žebřík podél zdi
0,5
600
60
1,5
40
KLZ 60 x 600 PO/150
VS 41 x 43
Krabice - elektrická svorkovnice
0,3
KSK 100 PO
příchytky 6716E a 6720
Ocelová trubka
0,5
6025 ZN, 6050ZN
příchytky 5225 ZN, 5250 ZN
Kabelová lišta podél zdi
0,5
Kabelový žlab nerez v rámové konstrukci
1,5
408
49
25–50
0,23–3,2
1
0,23
5820
10
PS 412 x 51 x 1,0
US 40 x 30
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ü
1,5 mm2
– 6 mm2
1,5 mm2
– 50 mm2
1,5 mm2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ü
x
US 40 x 30
2
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík nerez v rámové konstrukci
1,5
408
46,5
20
EAC 400 x 48
US 40 x 30
US 40 x 30
2
ü
x
x
x
x
x
ü
x
hILTI
Kabelový rošt zavěšený na stropní konzole
1,2
400
30
40
RIII-4
MQK41/3/450
MIC-C90-D-1000
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
41
40
MQ
x
x
x
x
ü
x
Hák dvojitý se vzpěrou
ü
1,5 mm2
– 50 mm2
1,5 mm2
– 50 mm2
x
Metrostav
x
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ke stěně
Rošt na stěně
Rošt na stropě
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
32
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
33
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
3
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P75030–R
Počáteční nárůst teploty v peci sleduje normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu: T = 345 log (8t + 1) + 20,
kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky, po dosažení teploty 750°C (v čase t0) je dále
udržována konstantní teplota. Čas t0 znamená začátek měření času pro klasifikaci funkčnosti kabelových systémů.
Výrobce
Kabelová instalace
OBO
Bettermann
Jednotlivá příchytka
KOPOS
C.E.S.
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
Šíře /
průměr
(mm)
Výška
bočnic
(mm)
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
Typ nosného systému
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
1
20
MKS 630 VA
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,5
500
60
1
30
MKS 650 VA
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
1,5
20
SKS 630 VA
PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes®
X
D
D1
XD
XD1
Typ
výložníku
732
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
PRAFlaGuard® TF
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
ü
ü
ü
x
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
ü
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
ü
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
2
ü
ü
x
x
x
x
x
x
lišta "C" 1268
US5/850 VA
PRAFlaGuard® F
Kabelový žlab zavěšený do svislé lišty na zdi
1,2
400
60
1,5
20
SKS 640
AW 30/31
VA
US5/600
VA
AW 30/31
VA
AW 30/41
2
x
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
20
SKS 640
AW 55/41
US 7K/90
3
ü
ü
ü
3
ü
16 mm2
x
x
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
IS 8K/90
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
AS 55/41
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
x
x
x
x
ü
x
x
1,5 mm2
– 50 mm2
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
x
ü
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
ü
ü
US5/500 VA
US5/850 VA
CPS 4
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
SKS 640
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stropu
1,2
53/40
73/53
ø drátu 3,8
1,25
G-GRM 75/50
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,2
400
55
ø drátu 4,8
20
GRM 55/400
AW 55/41
US 7K/90
Kabelový žebřík kotvený ke stěně
1,5
300
60
1,5
20
LG 630 NS
AS 30/31
IS 8/400
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
LG 640 VS
AS 55/41
IS 8K/90
ke stropu
3
x
Kabelový žebřík zavěšený do svislé lišty na zdi
1,2
400
60
1,5
40
LG 640 VS
AW 55/41
CPS 4
ü
x
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
x
Kabelový žebřík zavěšený do svislé lišty na zdi
1,2
500
60
1,5
40
LG 650 VS
AW 30/55
CPS 4
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
40
2
20
SL 460 NS
ke stěně
1,5 mm2
– 50 mm2
x
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
ü
x
x
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
ü
x
ü
x
ü
ü
x
3
ü
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
45
2
20
SLG 460 NS
ke stěně
ü
1,5 mm2
– 50 mm2
x
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
U 50/50
2,5
20
SLM 50 C40
ke stěně
ü
750
50
2,5
ke stěně
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
40
SLM 50 C40/75
GRIP – skupinový držák
0,5
1,1
2031/M15
Kabelový úchyt
0,5
1,3
2034 M
kotva M6
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
1,5
20
KZ 60 x 300 x 1,5
DT 300
SPS 800
3
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
1,25
20
KZI 60 x 300 x 1,25
DT 300
SPS 800
3
DPT 400
SPU 800
3
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,25
20
KZI 60 x 400 x 1,25
Kabelový žebřík kotvený ke stropu (dnem vzhůru)
0,5
400
60
1,5
19
KL 60 x 400 PO/150
VS 41 x 43
x
x
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
x
1,5 mm2
1,5 mm2
x
x
x
x
ü
ü
x
1,5 mm2
– 2,5 mm2
x
x
x
x
x
ü
x
ü
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KL 60 x 400 PO/150
DRT 400
SPT 800
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KL 60 x 400 PO/300
DPT 400
SPU 800
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
SPS 800
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
SPU 800
3
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
60
1,5
40
KL 60 x 600 PO/300
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KLZ 60 x 400 PO/150
DT 400
VS 41 x 43
DPT 400
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KLZ 60 x 400 PO/300
Kabelový žebřík podél zdi
0,5
600
60
1,5
40
KLZ 60 x 600 PO/150
VS 41 x 43
Krabice - elektrická svorkovnice
0,3
KSK 100 PO
příchytky 6716E a 6720
Ocelová trubka
0,5
6025 ZN, 6050 ZN
příchytky 5225 ZN, 5250 ZN
Kabelová lišta podél zdi
0,5
Kabelový žlab nerez v rámové konstrukci
1,5
408
49
25–50
0,23–3,2
1
0,23
5820
10
PS 412 x 51 x 1
US 40 x 30
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ü
1,5 mm2
– 6 mm2
1,5 mm2
– 50 mm2
1,5 mm2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ü
x
US 40 x 30
2
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík nerez v rámové konstrukci
1,5
408
46,5
20
EAC 400 x 48
US 40 x 30
US 40 x 30
2
ü
x
x
x
x
x
ü
x
hILTI
Kabelový rošt zavěšený na stropní konzole
1,2
400
30
40
RIII-4
MQK41/3/450
MIC-C90-D-1000
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
41
40
MQ
x
x
x
x
ü
x
Hák dvojitý se vzpěrou
ü
1,5 mm2
– 50 mm2
1,5 mm2
– 50 mm2
x
Metrostav
x
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ke stěně
Rošt na stěně
Rošt na stropě
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
34
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
35
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
3
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P75060–R
Počáteční nárůst teploty v peci sleduje normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu: T = 345 log (8t + 1) + 20,
kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky, po dosažení teploty 750°C (v čase t0) je dále
udržována konstantní teplota. Čas t0 znamená začátek měření času pro klasifikaci funkčnosti kabelových systémů.
Výrobce
Kabelová instalace
OBO
Bettermann
Jednotlivá příchytka
KOPOS
C.E.S.
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
Šíře /
průměr
(mm)
Výška
bočnic
(mm)
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
Typ nosného systému
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
1
20
MKS 630 VA
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,5
500
60
1
30
MKS 650 VA
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
1,5
20
SKS 630 VA
PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes®
X
D
D1
XD
XD1
Typ
výložníku
732
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
PRAFlaGuard® TF
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
ü
ü
ü
x
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
ü
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
ü
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
2
ü
ü
x
x
x
x
x
x
lišta "C" 1268
US5/850 VA
PRAFlaGuard® F
Kabelový žlab zavěšený do svislé lišty na zdi
1,2
400
60
1,5
20
SKS 640
AW 30/31
VA
US5/600
VA
AW 30/31
VA
AW 30/41
2
x
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
20
SKS 640
AW 55/41
US 7K/90
3
ü
ü
x
ü
ü
IS 8K/90
3
ü
16 mm2
x
x
x
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
AS 55/41
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
x
x
x
x
ü
x
x
1,5 mm2
– 50 mm2
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
x
ü
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
ü
ü
US5/500 VA
US5/850 VA
CPS 4
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
SKS 640
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stropu
1,2
53/40
73/53
ø drátu 3,8
1,25
G-GRM 75/50
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,2
400
55
ø drátu 4,8
20
GRM 55/400
AW 55/41
US 7K/90
Kabelový žebřík kotvený ke stěně
1,5
300
60
1,5
20
LG 630 NS
AS 30/31
IS 8/400
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
LG 640 VS
AS 55/41
IS 8K/90
ke stropu
3
x
Kabelový žebřík zavěšený do svislé lišty na zdi
1,2
400
60
1,5
40
LG 640 VS
AW 55/41
CPS 4
ü
x
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
50 mm2 –
240 mm2
x
ü
x
Kabelový žebřík zavěšený do svislé lišty na zdi
1,2
500
60
1,5
40
LG 650 VS
AW 30/55
CPS 4
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
40
2
20
SL 460 NS
ke stěně
1,5 mm2
– 50 mm2
x
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
ü
x
x
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
ü
x
ü
x
ü
ü
x
3
ü
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
45
2
20
SLG 460 NS
ke stěně
ü
1,5 mm2
– 50 mm2
x
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
U 50/50
2,5
20
SLM 50 C40
ke stěně
ü
750
50
2,5
ke stěně
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
40
SLM 50 C40/75
GRIP – skupinový držák
0,5
1,1
2031/M15
Kabelový úchyt
0,5
1,3
2034 M
kotva M6
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
1,5
20
KZ 60 x 300 x 1,5
DT 300
SPS 800
3
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
1,25
20
KZI 60 x 300 x 1,25
DT 300
SPS 800
3
DPT 400
SPU 800
3
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,25
20
KZI 60 x 400 x 1,25
Kabelový žebřík kotvený ke stropu (dnem vzhůru)
0,5
400
60
1,5
19
KL 60 x 400 PO/150
VS 41 x 43
x
x
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
x
1,5 mm2
1,5 mm2
x
x
x
x
ü
ü
x
1,5 mm2
– 2,5 mm2
x
x
x
x
x
ü
x
ü
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KL 60 x 400 PO/150
DRT 400
SPT 800
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KL 60 x 400 PO/300
DPT 400
SPU 800
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
SPS 800
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
SPU 800
3
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
60
1,5
40
KL 60 x 600 PO/300
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KLZ 60 x 400 PO/150
DT 400
VS 41 x 43
DPT 400
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KLZ 60 x 400 PO/300
Kabelový žebřík podél zdi
0,5
600
60
1,5
40
KLZ 60 x 600 PO/150
VS 41 x 43
Krabice – elektrická svorkovnice
0,3
KSK 100 PO
příchytky 6716E a 6720
Ocelová trubka
0,5
6025 ZN, 6050 ZN
příchytky 5225 ZN, 5250 ZN
Kabelová lišta podél zdi
0,5
Kabelový žlab nerez v rámové konstrukci
1,5
408
49
25–50
0,23–3,2
1
0,23
5820
10
PS 412 x 51 x 1
US 40 x 30
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ü
1,5 mm2
– 6 mm2
1,5 mm2
– 50 mm2
1,5 mm2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ü
x
US 40 x 30
2
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík nerez v rámové konstrukci
1,5
408
46,5
20
EAC 400 x 48
US 40 x 30
US 40 x 30
2
ü
x
x
x
x
x
ü
x
hILTI
Kabelový rošt zavěšený na stropní konzole
1,2
400
30
40
RIII-4
MQK41/3/450
MIC-C90-D-1000
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
41
40
MQ
x
x
x
x
ü
x
Hák dvojitý se vzpěrou
ü
1,5 mm2
– 50 mm2
1,5 mm2
– 50 mm2
x
Metrostav
x
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ke stěně
Rošt na stěně
Rošt na stropě
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
36
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
37
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
3
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P75090–R
Počáteční nárůst teploty v peci sleduje normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu: T = 345 log (8t + 1) + 20,
kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky, po dosažení teploty 750°C (v čase t0) je dále
udržována konstantní teplota. Čas t0 znamená začátek měření času pro klasifikaci funkčnosti kabelových systémů.
Výrobce
Kabelová instalace
OBO
Bettermann
Jednotlivá příchytka
KOPOS
C.E.S.
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
Šíře /
průměr
(mm)
Výška
bočnic
(mm)
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
Typ nosného systému
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
1
20
MKS 630 VA
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,5
500
60
1
30
MKS 650 VA
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
1,5
20
SKS 630 VA
PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes® PRAFlaRes®
X
D
D1
XD
XD1
Typ
výložníku
732
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
PRAFlaGuard® TF
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
Rozsah
dimenzí
ü
ü
ü
x
50 mm2
– 240 mm2
x
ü
ü
50 mm2
– 240 mm2
x
ü
ü
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
2
ü
ü
x
x
x
x
x
x
lišta "C" 1268
US5/850 VA
PRAFlaGuard® F
Kabelový žlab zavěšený do svislé lišty na zdi
1,2
400
60
1,5
20
SKS 640
AW 30/31
VA
US5/600
VA
AW 30/31
VA
AW 30/41
2
x
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
20
SKS 640
AW 55/41
US 7K/90
3
ü
ü
x
ü
x
ü
ü
AS 55/41
IS 8K/90
3
ü
16 mm2
x
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ü
x
x
1,5 mm2
– 50 mm2
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
x
ü
50 mm2
– 240 mm2
x
ü
ü
ü
US5/500 VA
US5/850 VA
CPS 4
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
SKS 640
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stropu
1,2
53/40
73/53
ø drátu 3,8
1,25
G-GRM 75/50
Kabelový žlab drátěný zavěšený na stropní konzole
1,2
400
55
ø drátu 4,8
20
GRM 55/400
AW 55/41
US 7K/90
Kabelový žebřík kotvený ke stěně
1,5
300
60
1,5
20
LG 630 NS
AS 30/31
IS 8/400
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
LG 640 VS
AS 55/41
IS 8K/90
ke stropu
3
x
Kabelový žebřík zavěšený do svislé lišty na zdi
1,2
400
60
1,5
40
LG 640 VS
AW 55/41
CPS 4
ü
x
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
50 mm2
– 240 mm2
x
ü
x
Kabelový žebřík zavěšený do svislé lišty na zdi
1,2
500
60
1,5
40
LG 650 VS
AW 30/55
CPS 4
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
40
2
20
SL 460 NS
1,5 mm2
– 50 mm2
x
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
ü
x
x
1,5 mm2 –
50 mm2
x
x
x
ü
x
ü
x
ü
ü
x
3
ü
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
45
2
20
SLG 460 NS
ke stěně
ü
1,5 mm2 –
50 mm2
x
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
U 50/50
2,5
20
SLM 50 C40
ke stěně
ü
750
50
2,5
ke stěně
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
40
SLM 50 C40/75
GRIP – skupinový držák
0,5
1,1
2031/M15
Kabelový úchyt
0,5
1,3
2034 M
ke stěně
kotva M6
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
1,5
20
KZ 60 x 300 x 1,5
DT 300
SPS 800
3
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
1,25
20
KZI 60 x 300 x 1,25
DT 300
SPS 800
3
DPT 400
SPU 800
3
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,25
20
KZI 60 x 400 x 1,25
Kabelový žebřík kotvený ke stropu (dnem vzhůru)
0,5
400
60
1,5
19
KL 60 x 400 PO/150
VS 41 x 43
x
x
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
x
1,5 mm2
1,5 mm2
x
x
x
x
ü
ü
x
1,5 mm2
– 2,5 mm2
x
x
x
x
x
ü
x
ü
1,5 mm2
– 50 mm2
x
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KL 60 x 400 PO/150
DRT 400
SPT 800
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KL 60 x 400 PO/300
DPT 400
SPU 800
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
SPS 800
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
SPU 800
3
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
60
1,5
40
KL 60 x 600 PO/300
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KLZ 60 x 400 PO/150
DT 400
VS 41 x 43
DPT 400
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KLZ 60 x 400 PO/300
Kabelový žebřík podél zdi
0,5
600
60
1,5
40
KLZ 60 x 600 PO/150
VS 41 x 43
Krabice – elektrická svorkovnice
0,3
KSK 100 PO
příchytky 6716E a 6720
Ocelová trubka
0,5
6025 ZN, 6050 ZN
příchytky 5225 ZN, 5250 ZN
Kabelová lišta podél zdi
0,5
Kabelový žlab nerez v rámové konstrukci
1,5
408
49
25–50
0,23–3,2
1
0,23
5820
10
PS 412 x 51 x 1
US 40 x 30
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ü
1,5 mm2
– 6 mm2
1,5 mm2
– 50 mm2
1,5 mm2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ü
x
US 40 x 30
2
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík nerez v rámové konstrukci
1,5
408
46,5
20
EAC 400 x 48
US 40 x 30
US 40 x 30
2
ü
x
x
x
x
x
ü
x
hILTI
Kabelový rošt zavěšený na stropní konzole
1,2
400
30
40
RIII-4
MQK41/3/450
MIC-C90-D-1000
3
ü
x
x
x
x
x
ü
x
Kabelový žebřík podél zdi
1,2
600
41
40
MQ
x
x
x
x
ü
x
Hák dvojitý se vzpěrou
ü
1,5 mm2
– 50 mm2
1,5 mm2
– 50 mm2
x
Metrostav
x
x
x
x
x
ü
x
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
x
x
x
x
ü
x
ke stěně
Rošt na stěně
Rošt na stropě
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
38
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
39
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
3
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P750120–R
Počáteční nárůst teploty v peci sleduje normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu: T = 345 log (8t + 1) + 20,
kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky, po dosažení teploty 750°C (v čase t0) je dále
udržována konstantní teplota. Čas t0 znamená začátek měření času pro klasifikaci funkčnosti kabelových systémů.
Výrobce
Kabelová instalace
OBO
Bettermann
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
KOPOS
Vzdálenost
podpěr
(m)
1,5
Šíře /
průměr
(mm)
300
Výška
bočnic
(mm)
60
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
1
Max.
zatížení
(kg/m)
20
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
MKS 630 VA
US5/850 VA
Kabelový žlab v rámové konstrukci
1,5
500
60
1
30
MKS 650 VA
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
1,5
20
SKS 630 VA
AW 30/31
VA
US5/600
VA
AW 30/31
VA
AW 30/41
Kabelový žlab zavěšený do svislé lišty na zdi
1,2
400
60
1,5
20
SKS 640
Kabelový žlab drátěný G kotvený ke stropu
1,2
53/40
73/53
ø drátu 3,8
1,25
G-GRM 75/50
Kabelový žebřík zavěšený do svislé lišty na zdi
1,2
400
60
1,5
40
LG 640 VS
AW 55/41
500
60
1,5
AW 30/55
Kabelový žebřík zavěšený do svislé lišty na zdi
1,2
Kabelový úchyt
0,5
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
60
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,2
300
Kabelový žebřík kotvený ke stropu (dnem vzhůru)
0,5
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
Počet
tras nad
sebou
2
US5/500 VA
US5/850 VA
2
PRAFlaGuard® F
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
ü
ü
x
x
ü
x
ü
ü
x
ü
CPS 4
x
x
16 mm2
x
ü
CPS 4
ü
x
ü
CPS 4
ü
1,5 mm2 – 2,5mm2
x
ü
x
ü
ü
1,5 mm2 – 50 mm2
x
ü
x
ü
ü
x
ü
ü
x
ü
ü
x
ü
ü
x
x
ü
x
ü
x
ü
x
40
LG 650 VS
2034 M
1,5
20
KZ 60 x 300 x 1,5
DT 300
SPS 800
3
60
1,25
20
KZI 60 x 300 x 1,25
DT 300
SPS 800
3
400
60
1,5
19
KL 60 x 400 PO/150
1,2
400
60
1,5
40
KL 60 x 400 PO/150
1
600
60
1,5
40
KL 60 x 600 PO/300
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KLZ 60 x 400 PO/150
DT 400
SPS 800
3
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,2
400
60
1,5
40
KLZ 60 x 400 PO/300
DT 400
SPS 800
3
Kabelový žebřík podél zdi
0,5
600
60
1,5
40
KLZ 60 x 600 PO/150
VS 41x43
Ocelová trubka
Kabelová lišta podél zdi
0,5
0,5
25–50
0,23–3,2
0,23
6025 ZN, 6050 ZN
5820
příchytky 5225 ZN, 5250 ZN
Kabelový žebřík podél zdi
PRAFlaRes® X
ke stropu
1,3
kotva M6
VS 41x43
DRT 400
PRAFlaRes®
SPT 800
3
VS 41x43
ü
1,5 mm2 – 50 mm2
1,5 mm2
x
x
ü
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
40
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
41
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
4
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P66015–R
Počáteční nárůst teploty v peci sleduje normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu: T = 345 log (8t + 1) + 20,
kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky, po dosažení teploty 660 °C (v čase t0) je dále
udržována konstantní teplota. Čas t0 znamená začátek měření času pro klasifikaci funkčnosti kabelových systémů.
Výrobce
Kabelová instalace
SChNEIDER
Kabelový žlab v rámové konstrukci
Kabelový žebřík kotvený ke stěně
Kabelový žebřík kotvený ke stěně
Vzdálenost
podpěr
(m)
1,5
Šíře /
průměr
(mm)
300
Výška
bočnic
(mm)
60
1,85
400
55
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
10
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
KP-300x60
KTU13
KTU13
20
KHZP-400
50/400
ke stěně
Počet
tras nad
sebou
3
PRAFlaDur®
PRAFlaDur® X
PRAFlaDur® C30
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
ü
ü
x
x
ü
x
1,5
400
55
20
KHZP-400
50/400
ke stěně
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,85
400
55
20
KHZP-400
Nosník 3
2F
3
ü
Kabelový žebřík zavěšený na stropní konzole
1,5
400
55
20
KHZSP-400
Nosník 3
2F
3
OBO
Jednotlivá příchytka
0,3
733
ü
x
hENSEL
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
0,3
0,3
0,3
1,5
100
60
1
7
7045
7105
WKE 5
100/60
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
1,5
100
60
1
4
100/60
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
1,5
200
60
1
13
200/60
SPENSBERG
TOP Servis
x
ü
x
x
x
x
ü
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
x
x
x
x
x
x
110
příchytky OBO 733
příchytky OBO 733
příchytky OBO 733
jednostranný
x
x
x
x
110
dvoustranný
x
ü
x
240
jednostranný
x
ü
ü
ü
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
1,5
200
60
1
13
200/60
210
jednostranný
x
ü
ü
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
1,5
200
60
1
12
200/60
210
dvoustranný
x
ü
ü
PRAFlaDur®
PRAFlaDur® X
PRAFlaDur® C30
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
ü
ü
x
x
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
4
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P66030–R
Počáteční nárůst teploty v peci sleduje normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu: T = 345 log (8t + 1) + 20,
kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky, po dosažení teploty 660 °C (v čase t0) je dále
udržována konstantní teplota. Čas t0 znamená začátek měření času pro klasifikaci funkčnosti kabelových systémů.
Výrobce
Vzdálenost
podpěr
(m)
1,5
Šíře /
průměr
(mm)
300
Výška
bočnic
(mm)
60
Kabelový žebřík kotvený ke stěně
1,85
400
Kabelový žebřík kotvený ke stěně
1,5
400
OBO
Jednotlivá příchytka
0,3
733
hENSEL
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
0,3
0,3
0,3
1,5
200
60
1
13
7045
7105
WKE 5
200/60
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
1,5
200
60
1
13
200/60
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
1,5
200
60
1
12
200/60
SChNEIDER
SPENSBERG
TOP Servis
Kabelová instalace
Kabelový žlab v rámové konstrukci
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
10
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
KP-300 x 60
KTU13
KTU13
55
20
KHZP-400
50/400
ke stěně
55
20
KHZP-400
50/400
ke stěně
Počet
tras nad
sebou
3
ü
x
x
240
příchytky OBO 733
příchytky OBO 733
příchytky OBO 733
jednostranný
x
x
x
x
210
jednostranný
x
210
dvoustranný
x
x
ü
x
ü
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
x
x
ü
x
x
x
x
ü
ü
ü
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
42
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
43
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
4
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P66060–R
Počáteční nárůst teploty v peci sleduje normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu: T = 345 log (8t + 1) + 20,
kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky, po dosažení teploty 660 °C (v čase t0) je dále
udržována konstantní teplota. Čas t0 znamená začátek měření času pro klasifikaci funkčnosti kabelových systémů.
Výrobce
Kabelová instalace
Vzdálenost
podpěr
(m)
1,5
Šíře /
průměr
(mm)
300
Výška
bočnic
(mm)
60
Kabelový žebřík kotvený ke stěně
1,85
400
Kabelový žebřík kotvený ke stěně
1,5
400
OBO
Jednotlivá příchytka
0,3
733
hENSEL
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
0,3
0,3
0,3
1,5
200
60
1
13
7045
7105
WKE 5
200/60
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
1,5
200
60
1
13
200/60
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
1,5
200
60
1
12
200/60
SChNEIDER
SPENSBERG
TOP Servis
Kabelový žlab v rámové konstrukci
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
10
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
KP-300 x 60
KTU13
KTU13
55
20
KHZP-400
50/400
ke stěně
55
20
KHZP-400
50/400
ke stěně
Počet
tras nad
sebou
3
PRAFlaDur®
PRAFlaDur® X
PRAFlaDur® C30
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
ü
ü
x
x
ü
x
x
240
příchytky OBO 733
příchytky OBO 733
příchytky OBO 733
jednostranný
x
x
x
x
210
jednostranný
x
210
dvoustranný
x
ü
x
ü
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
x
x
x
x
x
ü
x
ü
x
ü
ü
PRAFlaDur®
PRAFlaDur® X
PRAFlaDur® C30
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
ü
x
ü
x
ü
x
x
ü
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
x
x
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
4
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P66090–R
Počáteční nárůst teploty v peci sleduje normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu: T = 345 log (8t + 1) + 20,
kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky, po dosažení teploty 660 °C (v čase t0) je dále
udržována konstantní teplota. Čas t0 znamená začátek měření času pro klasifikaci funkčnosti kabelových systémů.
Výrobce
Vzdálenost
podpěr
(m)
1,5
Šíře /
průměr
(mm)
300
Výška
bočnic
(mm)
60
Kabelový žebřík kotvený ke stěně
1,5
400
55
OBO
Jednotlivá příchytka
0,3
733
hENSEL
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
0,3
0,3
0,3
1,5
200
60
1
13
7045
7105
WKE 5
200/60
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
1,5
200
60
1
13
200/60
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
1,5
200
60
1
12
200/60
SChNEIDER
SPENSBERG
TOP Servis
Kabelová instalace
Kabelový žlab v rámové konstrukci
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
10
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
KP-300 x 60
KTU13
KTU13
20
KHZP-400
50/400
ke stěně
Počet
tras nad
sebou
3
240
příchytky OBO 733
příchytky OBO 733
příchytky OBO 733
jednostranný
x
x
x
x
210
jednostranný
x
210
dvoustranný
x
ü
x
x
x
x
ü
ü
ü
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
44
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
45
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
4
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE ZP 27/2008 – Třída P660120–R
Počáteční nárůst teploty v peci sleduje normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-1 podle vztahu: T = 345 log (8t + 1) + 20,
kde T (°C) – požadovaná teplota v peci v čase t; t (min) – čas od začátku zkoušky, po dosažení teploty 660 °C (v čase t0) je dále
udržována konstantní teplota. Čas t0 znamená začátek měření času pro klasifikaci funkčnosti kabelových systémů.
Výrobce
Kabelová instalace
OBO
Jednotlivá příchytka
hENSEL
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
0,3
0,3
0,3
1,5
200
60
1
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
1,5
200
60
1
Kabelový žlab nerez zavěšený na stropní konzole
1,5
200
60
1
SPENSBERG
TOP Servis
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
Šíře /
průměr
(mm)
Výška
bočnic
(mm)
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
733
13
7045
7105
WKE 5
200/60
240
příchytky OBO 733
příchytky OBO 733
příchytky OBO 733
jednostranný
13
200/60
210
jednostranný
12
200/60
210
dvoustranný
PRAFlaDur® X
PRAFlaDur® C30
Rozsah dimenzí
Rozsah dimenzí
ü
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
x
x
x
x
ü
x
x
ü
ü
ü
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
46
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
47
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCh ZAŘÍZENÍ
5
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE DIN 4102-12 – Třída E30
Teplota v peci sleduje po celou dobu trvání zkoušky normovou teplotní křivku podle DIN 4102-2 podle vztahu:
ϑ - ϑ0 = 345 log (8t + 1), kde ϑ (K) – požadovaná teplota v peci v čase t; ϑ0 (K) – teplota vzorků na začátku zkoušky;
t (min) – čas od začátku zkoušky.
Výrobce
Kabelová instalace
normová
konstrukce
Jednotlivá příchytka s opěrkou
OBO
Bettermann
NIEDAX
Jednotlivá příchytka
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
Šíře /
průměr
(mm)
Výška
bočnic
(mm)
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
(N)hXh
FE180/E30
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
0,6
Rozsah dimenzí
(N)hXCh
FE180/E30
Tabulka v ABP
Rozsah dimenzí
JE–h(St)h FE180/E30–E90
Tabulka v ABP
Rozsah dimenzí
Tabulka v ABP
ü
1
ü
1
ü
15
ü
1
ü
1
ü
15
Kabelový žebřík
1,2
400
60
1,5
20
ü
1
ü
1
ü
15
Kabelový žlab
1,2
300
60
1,5
10
1
ü
x
x
15
0,6
0,8
ü
x
x
1
GRIP – skupinový držák
Jednotlivá příchytka
ü
n x ≥ 16 mm2
1,1
2031/M15
732
16
16
ü
–
–
–
–
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
60
0,9
30
RKSM 640
AW 55/41
US5K
2
ü
16
x
–
ü
18
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
0,75
20
RKSM 630
AW 55/31
US5K
2
16
x
–
0,6
0,6
1,2
3,3
ü
16
16
6
x
x
63
FireBox B 100E
FireBox B 250E
ES 63, zaplnění 60 %
ü
–
–
6
ü
x
x
x
18
Krabice – elektrická svorkovnice
Krabice – elektrická svorkovnice
Ocelová trubka
ü
n x ≥ 6 mm2
n x ≥ 16 mm2
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
200
60
20
RLVF 60.200
KTAB 200
HU 5050
3
ü
17
ü
17
ü
17
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
25
RLVF 60.300
KTAS 300
HU 5050
3
ü
18
ü
18
ü
18
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
60
30
RLVF 60.400
KTAS 400
HU 5050
2
ü
17
0,6
3
SHS 30
ü
x
17
GRIP – skupinový držák na stěně
–
ü
17
GRIP – skupinový držák na stropě
PUK
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
STUDER
GRIP – skupinový držák
0,6
1,25
500
60
1,5
0,8
3
SHS 30
20
RGS 60-50S
4,9
BETAFIXss
lišta "C" 1268/SL, příchytky 732
lišta "C" 1268/SL, příchytky 732
SHSEW 30
SHSEW 30
KUM-BS
050F
KDU 50-07F
2
ü
17
ü
17
–
–
–
ü
17
x
–
9
x
–
ü
x
17
ü
ü
6
ü
6
x
–
–
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
5
KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ
PODLE DIN 4102-12 – Třída E90
Teplota v peci sleduje po celou dobu trvání zkoušky normovou teplotní křivku podle DIN 4102-2 podle vztahu:
ϑ - ϑ0 = 345 log (8t + 1), kde ϑ (K) – požadovaná teplota v peci v čase t; ϑ0 (K) – teplota vzorků na začátku zkoušky;
t (min) – čas od začátku zkoušky.
Výrobce
Kabelová instalace
normová
konstrukce
Jednotlivá příchytka s opěrkou
OBO
Bettermann
NIEDAX
Jednotlivá příchytka
Vzdálenost
podpěr
(m)
0,3
Šíře /
průměr
(mm)
Výška
bočnic
(mm)
Tloušťka
plechu bočnice (mm)
Max.
zatížení
(kg/m)
(N)hXh
FE180/E90
Typ nosného systému
Typ
výložníku
Typ závěsu
Počet
tras nad
sebou
0,6
Rozsah dimenzí
(N)hXCh
FE180/E90
Tabulka v ABP
Rozsah dimenzí
JE–h(St)h FE180/E30–E90
Tabulka v ABP
Rozsah dimenzí
Tabulka v ABP
ü
2
ü
14
ü
15
ü
2
ü
14
ü
x
15
15
Kabelový žebřík
1,2
400
60
1,5
20
ü
2
ü
14
Kabelový žlab
1,2
300
60
1,5
10
ü
2
14
GRIP – skupinový držák
0,6
1,1
2031/M15
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
60
0,9
30
RKSM 640
AW 55/41
US5K
2
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
300
60
0,75
20
RKSM 630
AW 55/31
US5K
2
–
ü
16
ü
x
–
ü
x
ü
n x ≥ 50 mm2
16
x
–
x
–
16
x
–
ü
18
–
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
200
60
20
RLVF 60.200
KTAB 200
HU 5050
3
ü
17
ü
17
1,5
300
60
25
RLVF 60.300
KTAS 300
HU 5050
3
ü
18
ü
18
ü
x
17
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
Kabelový žlab zavěšený na stropní konzole
1,5
400
60
30
RLVF 60.400
KTAS 400
HU 5050
2
17
18
ü
17
–
ü
x
–
ü
17
–
x
–
ü
18
GRIP – skupinový držák na stěně
0,6
3
SHS 30
SHSEW 30
ü
x
GRIP – skupinový držák na stropě
0,6
3
SHS 30
SHSEW 30
x
–
Poznámka: ü = všechny dimenze x = není v nabídce
Platné k 31.7.2013. Technické změny vyhrazeny.
48
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
49
PRAKAB | KABELOVÉ SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
Kabelové nosné systémy se zachováním
funkčnosti v případě požáru
Systémy uložení ohniodolných kabelů
Instalace kabelů zajišťujících dodávku elektrické energie, přenos signálů a dat, je v interiérech zpravidla realizována v nosných systémech. Ty zahrnují kabelové vedení včetně všech
nosných prvků, jako jsou žlaby, žebříky, příchytky, držáky, atd. Požární odolnost a funkční
schopnost systému – celé instalace – musí odpovídat příslušným normám na stupeň bezpečnosti požárem ohrožených osob, technologií a materiálu.
V budovách a zařízeních se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a velkou koncentrací osob
(nemocnice, místa zábavy, obchodní centra, letiště, tunely, metro, atd.) umožní požárně
bezpečnostní zařízení správnou a bezpečnou evakuaci osob a materiálu, následný zásah
záchranných jednotek.
Kabelový žebřík
Kabelový žlab
Jednotlivá příchytka
Jednotlivá příchytka s opěrkou
Žebřík podél zdi
Rámová konstrukce
Skupinový držák
Trubky
Tyto objekty jsou chráněny požárně-bezpečnostními systémy, které musí zůstat funkční po
určitou dobu i v případě požáru. Většina těchto systémů však potřebuje pro svou činnost
zajištění trvalé dodávky elektrické energie, případně přenos signálů a dat. Proto je nezbytně
nutné, aby po stejnou dobu byla zachována funkčnost celého kabelového systému.
Kabelové systémy zkoušíme podle českého zkušebního předpisu ZP 27/2008 nebo podle
německé normy DIN 4102-12 ve zkušebních komorách, kde jsou vystaveny modelovým
požárním scénářům. Na základě výsledku testů jsou kabelové systémy označeny třídou
funkčnosti a dobou zachování funkčnosti.
Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné, aby během testu nedošlo ke zkratu nebo k přerušení vodiče.
Jsou definovány 4 normové nosné systémy:
• instalace kabelů na kabelových žebřících
• instalace kabelů na kabelových žlabech
• instalace kabelů na jednotlivých příchytkách
• instalace kabelů na třmenových příchytkách s podélnou opěrnou vanou
Normované nosné systémy mají přesně definované parametry a rozměry a jejich výhodou je
přenositelnost výsledků provedených zkoušek. Kabel certifikovaný na normovou konstrukci
jednoho výrobce, lze instalovat na normovou konstrukci jiného výrobce.
Kvůli různorodosti projektů produkují výrobci nosných systémů velké množství tzv. nenormových nosných systémů, jejichž výhodou je nižší cena, větší flexibilita při instalaci a možná
i jednodušší montáž. Nevýhodou je nepřenositelnost výsledků zkoušek, tzn. nutnost dodržet
výrobce a typ kabeláže i nosného systému, pro který byl daný typ montáže zkoušen.
50
PRAKAB.CZ
|
ČLEN SKUPINY SKB-GROUP
51
PRAKAB | CERTIFIKOVANÁ KVALITA
Poznámky
ZAPÁLENÍ PRO KVALITU.
POKUD JDE O KVALITU, NEDĚLÁME KOMPROMISY.
KVALITA JE NAŠÍ HLAVNÍ PRIORITOU. JE ZAJIŠTĚNA
PŘÍSNOU VNITROFIREMNÍ KONTROLOU
A NEZÁVISLOU CERTIFIKACÍ.
Jsme členem Profesní komory
požární ochrany.
ČESKÁ
KVALITA
52
Všechny výrobky uvedené v tomto katalogu
jsou nositelem značky ESČ. Tato značka
vám zaručí objektivně ověřenou kvalitu
všech těchto výrobků.
ST. PETERSBURG
PRAhA
PRAKAB
PRAhA
KYJEV
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278 | CZ-102 09 Praha 15
Tel. +420 272 070-111
Fax +420 272 070-181
offi[email protected] | prakab.cz
NITRA
SChWEChAT
PRAKAB.CZ
PRAKAB.CZ|
PRAKAB.CZ
|
MEMBER OF SKB-GROUP
| MEMBER
OFSKB-GROUP
SKB-GROUP
ČLEN
SKUPINY
GPS souřadnice:
50°03.702’ N
14°32.472’ E
Download

KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ PŘI