Kad treba da bude pouzdano
U želji da našim kupcima pružimo što bolju
uslugu, opredlili smo se da uz pneumatske
ponudimo i električne komponente i uredjaje.
Pri tome, težište je na manjim snagama i naponu do 400V. No, kako Schneider
Schneider-ovi i
katalozi i cenovnici imaju hiljade strana prikazane su češče korišćene komponente za
potrebe mehanizacije i automatizacije.
Opredeljeni smo za proizvode firmi čiji
renome garantuje vrlo dobar odnos visokog
kvaliteta i prihvatljive cene.
Beograd, Save Maškovića 3-5
Tel./faks: 011 / 397-39-39
[email protected]
www. dinagent.com
ELEKTRIČNE KOMPONENTE
za industriju i zanatstvo
Uredjaji za kontrolu i za{titu elektromotora
MOTORNI
POKRETAČI
GZ1M
kW
0,75-2,2
3-4
5,5-7,5
9
11
15
3.200
3.590
3.800
3.900
4.700
8.700
GV2ME
Cena
3.800
3.800
4.400
4.400
5.400
8.900
GV2P
4.780
5.240
5.500
6.180
6.450
11.000
TERMIČKA
ZAŠTITA
POMOĆNI
KONTAKTORI
LR2K
Pod. A Cena
1,2-1,8
1,8-2,6
2,6-3,7
3,7-5,5 2.690
5,5-8
8-11,5
10-14
12-16 3.000
Model CA2KN CA3KN
Ith
10 A
Kalem 230 VAC 24 VDC
Kontakti
Cena
4NO
3NO+1NC 1.660 1.660
2NO+2NC
Frekventni regulatori
KONTAKTORI
MODEL "D"
KONTAKTORI
Model LC1K LP1K
1NO
Pom. kont.
Kalem 230 VAC 24 VDC
Cena
A/kW
6/2,2
1.680 1.880
1.700 1.975
9/4
12/5,5 1.930 2.040
16/7,5 2.580
Tip
Pom. kont.
Kalem
A/kW
9/4
12/5,5
18/7,5
25/11
3-polni
1NO+1NC
230 VAC 24 VDC
Cena
1.960 1.960
2.100 2.100
3.700 3.700
4.900 4.900
Relei
POMO]NI KONTAKT
BLOKOVI
LADN-prednji
LAD-bočni
Model LA1KN LADN LAD
Cena
Kontakti
LA1KN
FREKVENTNI REGULATORI:
- snaga 0,18-2,2 kW, monofazni
- snaga 0,37-15 kW, trofazni
SOFT START ILI
SOFT START - SOFT STOP UREDJAJI
Model
RUMC3AB1
RE7RA11BU RE7TL11BU RE7CV11BU
Funkcija Pomoćno Pomoćno Kasnije Kasnije 2 vremena,
rele
rele isključenje uključenje treptač
Napon 24 VDC 220 VAC 24-48 VAC/DC; 110-240 VAC 2NO+0NC 380
0NO+2NC 380
Struja
10 A
8A
1NO+1NC 355
3 C/O
1 C/O
Kontakti
2NO+2NC 615
3NO+1NC 630
Cena
990
1.000
3.400
3.600
4.500
520
520
930
930
640
640
600
- snaga 0,18-2,2 kW, monofazni
- snaga 0,37-15 kW, trofazni
CENE na upit!
Napajanja
Programabilni relei i
kontroleri
ABT7, ABL6
ABL8REM
Ulaz Izlaz Snaga Struja Cena
ABL1REM24025 100- 24VDC 60W 2,5A 5.400
7.600
150W 6A
ABL8REM24060 230VAC
63VA
4.400
ABT7ESM006B
24VAC 100VA
4.730
ABT7ESM010B 230VAC
230VAC 100VA
6.900
ABL6TS10U
za rešavanje najrazličitijih
zadataka upravljanja i
automatizacije
ABL1REM
Model
Beograd, maj 2013
CENE na upit!
v
v
v
Cene, bez PDV, fco skladište u Beogradu.
Prikazani su tipični predstavnici. Ostali tipovi
i dimenzije na upit. Tražite detaljnu ponudu.
Navedene cene su na današnji dan, ne stvaraju
nikakve obaveze i podložne su promeni bez
obaveštenja.
Ugradni prekida~i Ø 22mm
MONOBLOK PREKIDAČI SERIJE XB7
PRIBOR I ALAT
PREKIDAČKA KUĆIŠTA
Alat za fiks.
prekidača
Boja
z
cn
cv
z cv
cv
z cv ž
XALK174 XALD215
Tip
NO
NO
NO NC NO+NC NO+NC
Taster,
Svetleći
tast.
Signalna
lamp.
Preklop.
Not-prek.
Funkc.
monost. bistabil. zaokretni 220VAC 24VDC 220VAC 24VDC
Cena
230
390
660
1.060 800
390
220
MODULARNI PREKIDAČI SERIJE XB5
XALD
735 din.
Sign.
lampica Ploč. za fiksir.
Ø12mm
položaja
Tip
NO+NC Prazna kutija
NC
Boja:
Funkc. Not-prek. Start-stop Broj mesta cv, z, ž
2 3
kutija
1
zaokretni
Cena
Cena
2.020
650 790 950 445
2.500
25 din.
Boja
cv/ž
z + cv
Razvodne kutije i ormani
cn cv
Boja
cn
cv
z cv ž
z/cv
Tip
NO 2NO
NO,NC NO+NC
NO
NO+NC
Dvostr. Signalna lamp. Not-prek. Prekl. bistabilni
Funkc. Taster
taster 220VAC 24VDC zaokretni 2-polož. 3-polož.
Cena
1.280 800 850
490
990
850
560
CENE na upit!
Rastavlja~i
MODULARNI GRANI^NI PREKIDA^I SERIJE XC
Telo prekidača
Model
Tip
Opis
Cena
Glave prekidača
ZCMD
ZCMD-C ZCE10
NO+NC
Sa 2 m Sa konek- Sa met.
torom
klipom
kabla
2.500
2.690
520
ZCEO2 ZCE21 ZCE67
Aksijalne, sa klipom
Sa klipom Sa točk., Mačji
i točkić. 2-smerna
brk
950
1.420
1.010
ZCEO1
ZCY16 ZCY45
XZCP
Konektor
Rotacione
Ugaona Sa met. Sa točk., za ZCMD-C
glava
točkićem podesiva 4-pin. 5-pin.
625
160
430
940 1.870
Senzorika
Tip
Napon
PRITISAK
Cena
A/kW
2.450
2.780
3.050
20/7,5
25/11
32/15
4.400
4.800
5.700
NO
20-264v
Tip
Napon
AC/DC
Cena
Kablaža Dimenzije
Model
2-žilni
M18x60 XS618B1MAL2 3.135
2m
M30x60 XS630B1MAL2 3.450
Kablaža Dimenzije
NO 10-30VDC 3-žilni
NO+ 10-36VDC
2m
7,5/5 m
NC 20-264VAC
MAGNETNI
VBF
Grebenaste sklopke
Distanca
8 mm
15 mm
Distanca
FOTOELEKTRIČNI max/efekt.
3/2 m
INDUKTIVNI
VCF
Funkc. Pritisak
Preso6-11bar
stat
Funkc. Pritisak
Prekidač 1-10bar
Transduktor 2,5-10bar
Sig. lampa max. 10bar
Oznaka
Model
M18x46 XUB9APANL2
50x50
XUK1ARCNL2
Cena
5.125
Histerez. Napon Struja Priklj. Oznaka Cena
1.980
P1
1/4"
2 bar 230VAC 16A
P3 6.950 1 )
400VAC 16A
1/4"
Tip
Napon Struja Priklj. Oznaka Cena
NC/NO
0,5 A 1/8" PM11 3.330
NC+NO 230VAC 0,5 A 1/8" TRP 2.500
1/8" 2950 2.500
NC/NO
Cena
U VAC/DC Amax
Pmax
Tip
50 mA
10 W
1.850
30 V
200 mA
6W
2.650
3-220 V
0,5 A
10 VA
2.510
DSL1C225 NO, Reed
130 V
DSL4N225 NO, HALL
DSMC225 NO, Reed
MODEL
4.500
0
1
2
1
0
2
2
1
0
1
Kat. broj
CENA
1-pol. 12
20
K1B-002ALH
K2A-001ALH
960
1.060
1-pol. 12
20
K1B-011ULH
K2D-012ULH
1.100
1.690
12
20
K1B-001ULH
K2D-002ULH
1.100
1.940
1-pol. 12
20
K1B-006TLH
K2E-003WLH
1.000
1.880
1-pol.
v Cene, bez PDV, fco skladi{te u Beogradu.
v Prikazani su tipi~ni predstavnici. Ostali tipovi
i dimenzije na upit. Tra`ite detaljnu ponudu.
v Navedene cene su na dana{nji dan, ne stvaraju
nikakve obaveze i podlo`ne su promeni bez
obave{tenja.
Beograd, maj 2013
Download

Elektricne komponente, maj 2013.cdr