TEHNOUNION-EXIM D.O.O.
AB Soft izveštaj
Datum: 28.05.2012 Vreme: 7:54:07
Rekapitulacija - Lager lista Firma: TEHNOUNION-EXIM D.O.O. / 2012
Rb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
ID Broj
AGSH30498-01
AGSH30968-01
AGSH31482-01
BA0175050
BA0175210
BA0175220
BA0175231
BA0175241
BA0175300
BA0175310
BA0175320
BA0175330
BA0175331
BA0175350
BA0175360
BA0175370
BA0175380
BA0175390
BA0175400
BA0175410
BA0175430
BA0175490
BA0175540
BA0175570
BA01756051
BA0175703
BA0175705
BA0175710
BA0175722
BA0175911
BA0175912
BA0175913
BA0175920
BA0175921
BA0175922
BA0175930
BA0175931
BA0175933
BA0175940
BA0175941
BA0175942
BA0175950
BA0175952
BA0175960
BA0175961
BA0175978
BA0175979
BA0176050-M
Naziv
RUCICA ZA MANIPULACIJU HVX SE
KONEKTOR ZA PREKIDAC HVX SE
KALEM ZA UKLJUCENJE 110V 61-134V SE
KONTAKT PLASTIČNI 175050 BA
PREKIDAČ GREBENASTI PR-12 0175210 BA
PREKIDAČ GREBENASTI PR-12 0175220 BA
PREKIDAČ GREBENASTI PR-12 0175231 BA
PREKIDAČ GREBENASTI PR-12 0175241 BA
OSOVINA PR-12 0175310 BA
DIHTUNG PR-12 0175310 BA
ZEGER PRSTEN PR-12 0175320 BA
ZADNJI POKLOPAC PR-12 0175330 BA
POKLOPAC ZA 1 ETAŽU PR-12 0175331 BA
STOPER PR-12 0175350 BA
STOPER PR-12 0175360 BA
STOPER PR-12 0175370 BA
STOPER PR-12 0175380 BA
STOPER PR-12 0175390 BA
STOPER PR-12 0175400 BA
STOPER PR-12 0175410 BA
STOPER PR-12 0175430 BA
VIJAK ZA 2 BLOKA PR-12 0175490 BA
MOST PR-12 0175540 BA
SPOJNICA 2 BLOKA PR-12 0175570 BA
GREBEN PR-12 01756051 BA
OSOVINA ZA 2 BLOKA PR-12 0175703 BA
OSOVINA-ZAPTIVKA 2 BLOKA PR-12 0175705 BA
NOSAČ PREDNJE PLOČ PR-12 0175710 BA
DIHTUNG IP-65 PR-12 0175722 BA
BLOK 1 KONTAKT PR-12 0175911 BA
BLOK 2 KONT.ZA 2 BLO PR-12 0175912 BA
BLOK 1 KONT.ZA 2 BLO PR-12 0175913 BA
BLOK 4 KONTAKTA PR-12 0175920 BA
BLOK 3 KONTAKTA PR-12 0175921 BA
BLOK 4 KONT.ZA 2 BLO PR-12 0175922 BA
BLOK 6 KONTAKATA PR-12 0175930 BA
BLOK 5 KONTAKATA PR-12 0175931 BA
BLOK 5 KONT.ZA 2 BLO PR-12 0175933 BA
BLOK 8 KONTAKATA PR-12 0175940 BA
BLOK 7 KONTAKATA PR-12 0175941 BA
BLOK 8 KONT.ZA 2 BLO PR-12 0175942 BA
BLOK 10 KONTAKATA PR-12 0175950 BA
BLOK 10 KONT.ZA 2 BLO PR-12 0175952 BA
BLOK 12 KONTAKATA PR-12 0175960 BA
BLOK 11 KONTAKATA PR-12 0175961 BA
BLOK 12 KONT.ZA 2 BLO PR-12 0175978 BA
BLOK 11 KONT.ZA 2 BLO PR-12 0175979 BA
GREBEN PR-12 0176050-M BA
jm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Uk.stanje
1,00
1,00
6,00
128,00
2.052,00
170,00
407,00
434,00
762,00
331,00
1.626,00
1.189,00
246,00
30,00
146,00
5,00
1.672,00
9,00
94,00
3.784,00
243,00
283,00
5.352,00
127,00
155,00
99,00
25,00
31,00
336,00
304,00
9,00
23,00
72,00
308,00
6,00
7,00
35,00
10,00
33,00
12,00
8,00
15,00
6,00
30,00
14,00
7,00
5,00
5.506,00
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
BA0176051
BA0176051-M
BA0176052
BA0176052-M
BA0176054
BA0176054-M
BA0176055
BA0176055-M
BA0176059
BA0176060
BA0176062
BA0176066
BA0176067
BA0176071
BA0176072
BA0176073
BA0176074
BA0176079
BA0176082
BA0176095
BA0176095-M
BA0176150
BA0176151
BA0176152
BA0176153
BA0176154
BA0176155
BA0176156
BA0176157
BA0176158
BA0176159
BA0176160
BA0176161
BA0176162
BA0176163
BA0176164
BA0176165
BA0176166
BA0176167
BA0176168
BA0176169
BA0176170
BA0176171
BA0176172
BA0176173
BA0176174
BA0176175
BA0176176
BA0176177
BA0176178
BA0176179
BA0176180
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
GREBEN
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
PR-12
0176051 BA
0176051-M BA
0176052 BA
0176052-M BA
0176054 BA
0176054-M BA
0176055 BA
0176055-M BA
0176059 BA
0176060 BA
0176062 BA
0176066 BA
0176067 BA
0176071 BA
0176072 BA
0176073 BA
0176074 BA
0176079 BA
0176082 BA
0176095 BA
0176095-M BA
0176150 BA
0176151 BA
0176152 BA
0176153 BA
0176154 BA
0176155 BA
0176156 BA
0176157 BA
0176158 BA
0176159 BA
0176160 BA
0176161 BA
0176162 BA
0176163 BA
0176164 BA
0176165 BA
0176166 BA
0176167 BA
0176168 BA
0176169 BA
0176170 BA
0176171 BA
0176172 BA
0176173 BA
0176174 BA
0176175 BA
0176176 BA
0176177 BA
0176178 BA
0176179 BA
0176180 BA
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
418,00
52,00
550,00
100,00
524,00
100,00
228,00
100,00
244,00
700,00
144,00
100,00
50,00
10,00
140,00
50,00
50,00
50,00
50,00
141,00
100,00
14,00
3,00
12,00
20,00
20,00
20,00
381,00
388,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
50,00
20,00
20,00
20,00
20,00
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
BA0176181
BA0176182
BA0176184
BA0176185
BA0176186
BA0176187
BA0176257
BA0176271
BA0176287
BA0176294
BA0176303
BA0176304
BA0176309
BA0176314
BA0176315
BA0176374
BA0176375
BA0808280
BA0808841
BA0808847
BA0808853
BA121101A4
BA121102A4
BA121103A4
BA121103GNE
BA121104A4
BA122201C8
BA122203A4
BA122204C8
BA122251A4
BA122252A8
BA122253AR10
BA122302A4
BA122302A8
BA122351A4
BA122401A8
BA122701A8
BA1252203C8
BA125351A4
BA128357C8
BA1602203C8
BA171103A4
BA171103GN
BA172202C8
BA172203C8
BA211103A4
BA211103GNE
BA230E
BA233E
BA236E
BA23E01
BA23EA
GREBEN PR-12 0176181 BA
GREBEN PR-12 0176182 BA
GREBEN PR-12 0176184 BA
GREBEN PR-12 0176185 BA
GREBEN PR-12 0176186 BA
GREBEN PR-12 0176187 BA
GREBEN PR-12 0176257 BA
GREBEN PR-12 0176271 BA
GREBEN PR-12 0176287 BA
GREBEN PR-12 0176294 BA
GREBEN PR-12 0176303 BA
GREBEN PR-12 0176304 BA
GREBEN PR-12 0176309 BA
GREBEN PR-12 0176314 BA
GREBEN PR-12 0176315 BA
GREBEN PR-12 0176374 BA
GREBEN PR-12 0176375 BA
GUMICA PR-12 0808280 BA
SIJALICA BA9S 24V 0808841 BA
SIJALICA BA9S 130V 0808847 BA
SIJALICA BA9S 230V 0808853 BA
GREB. SKLOPKA PR 12 1101 A4 BA
GREB. SKLOPKA PR 12 1102 A4 BA
GREB. SKLOPKA PR 12 1103 A4 BA
GREB. SKLOPKA PR 12 1103 GNE BA
GREB. SKLOPKA PR 12 1104 A4 BA
GREB. SKLOPKA PR 12 2201 C8 BA
GREB. SKLOPKA PR122203A4 BA
GREB. SKLOPKA PR 12 2204 C8 BA
GREB. SKLOPKA PR 12 2251 A4 BA
GREB.SKLOPKA PR 12 2252 A8 BA
GREB. SKLOPKA PR 12 2253 AR10 BA
GREB. SKLOPKA PR 12 2302 A4 BA
GREB.SKLOPKA PR 12 2302 A8 BA
GREB. SKLOPKA PR 12 2351 A4 BA
GREB. SKLOPKA PR 12 2401 A8 BA
GREB. SKLOPKA PR 12 2701 A8 BA
GREB. SKLOPKA PR 125 2203 C8 BA
GREB. SKLOPKA PR 12 5351 A4 BA
GREB. SKLOPKA (VOLT. PREKLOPKA) PR 12 8357C8 BA
GREB. SKLOPKA PR 160 2203 C8 BA
GREB. SKLOPKA PR 17 1103 A4 BA
GREB. SKLOPKA PR 17 1103 GN BA
GREB. SKLOPKA PR 17 2202 C8 BA
GREB. SKLOPKA PR 17 2203 C8 BA
GREB. SKLOPKA PR 21 1103 A4 BA
GREB. SKLOPKA BEZ RUČICE PR-21 1103 GNE BA
NOSAČ ELEMENTA ZA 1 ELEMENT 230E BA
NOSAČ ELEMENTA ZA 3 ELEMENTA 233E BA
NOSAČ ELEMENTA ZA NADGRADNJU 236E BA
ELEMENT TASTERA MIRNI 23E01 BA
ELEMENT SVETILJKE 23EA BA
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
515,00
9,00
10,00
10,00
11,00
6,00
18,00
9,00
5,00
9,00
1,00
7,00
1,00
6,00
4,00
5,00
6,00
4,00
1,00
1,00
2,00
8,00
15,00
7,00
10,00
15,00
12,00
14,00
5,00
2,00
513,00
333,00
145,00
206,00
341,00
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
BA23EHB
BA261101A4
BA261103GN
BA262202C8
BA331E
BA333E
BA335
BA33E01
BA33EAGH
BA33EAGM
BA33EARH
BA33EARM
BA33EAWM
BA33EAYH
BA401103A4
BA401103GN
BA402203C8
BA632203C8
BA9156415
BA9276004
BABLOKNDF03
BAC20DQ01
BAC20SA10
BAC20SA20
BAC20SA40
BAC20SA50
BAC21AA01
BAC21AA04
BAC21AA05
BAC21AH40
BAC21AH50
BAC21CB01
BAC21CB02
BAC21CB03
BAC21CB04
BAC21CB05
BAC21CB06
BAC21EM20
BAC21GG00
BAC21GM01
BAC21KD03
BAC21KS03
BAC21MA03
BAC21MB03
BAC21MT03
BAC21PA03
BACQ48
BAIB03AQ7
BAL20SA10
BAL20SA20
BAL20SA40
BAL20SA50
TRAFO ZA NAPAJANJE TASTERA I SIG.LAMP 230/12V BA
GREB. SKLOPKA PR 26 1101 A4 BA
GREB. SKLOPKA PR 26 1103 GN BA
GREB. SKLOPKA PR 26 2202 C8 BA
NOSAČ ELEMENTA ZA ZA 1 ELEMENT 331E BA
NOSAČ ELEMENTA ZA ZA 3 ELEMENTA 333E BA
NOSAC ELEMENTA ZA 5 ELEMENATA 335 BA
ELEMENT TASTERA RA MIRNI 33E01 BA
LED BLOK 230V ZELENI 33EAGH BA
LED BLOK 130V ZELENI 33EAGM BA
LED BLOK 230V CRVENI 33EARH BA
LED BLOK 130 V CRVENI 33EARM BA
LED BLOK 130 V BELI 33EAWM BA
LED BLOK 230V ZUTI 33EAYH BA
GREB. SKLOPKA PR 40 1103 A4 BA
GREB. SKLOPKA PR 40 1103 GN BA
GREB. SKLOPKA PR 40 2203 C8 BA
GREB. SKLOPKA PR 63 2203 C8 BA
VIJAK PR-12 9156415
ZEGER-PRSTEN ZA SAS.DVA BLOKA
BLOK SA 6 KONTAKATA ZA DIN SINU NDF03 BA
TASTER GLJIVASTI PRIT.-POVLAČNI C20DQ01 BA
SIGNALNA SVETILJKA CRVENA C20SA10 BA
SIGNALNA SVETILJKA ZELENA C20SA20 BA
SIGNALNA SVETILJKA ŽUTA C20SA40 BA
SIGNALNA SVETILJKA BELA C20SA50 BA
TASTER OBIČAN CRVENI C21AA01 BA
TASTER OBIČAN ŽUTI C21AA04 BA
TASTER OBIČAN BELI C21AA05 BA
TASTER SVETLEĆI ŽUTI C21AH40 BA
TASTER SVETLEĆI BELI C21AH50 BA
TASTER PRITI. CRVENI C21CB01 BA
TASTER PRITI. ZELENI C21CB02 BA
TASTER PRITI. CRNI C21CB03 BA
TASTER PRITI. ŽUTI C21CB04 BA
TASTER PRITI. BELI C21CB05 BA
TASTER PRITI. PLAVI C21CB06 BA
TASTER GLJIV. ZELENI C21EM20 BA
TASTER SA KLJUČEM 1 C21GG00 BA
TASTER GLJIV. ZAKRET.SA KLJU.C21GM01 BA
TASTER OBRTNI 0-1 POV./1 C21KD03 BA
TASTER OBRTNI 0-1 D.RUČ.POV.C21KS03 BA
TASTER OBRTNI 21MA03 BA
TASTER OBRTNI 1-0-2, POVRAT 1/0 C21MB03 BA
TASTER OBRTNI D.RUČ-POV./2 C21MT03 BA
KIP PREKIDAČ C21PA03 BA
NOSAC PLOCICE CQ48 BA
GREB. SKLOPKA PR 63 1103 A4 (IB03AQ7) BA
SIGNALNA SVETILJKA CRVENA L20SA10 BA
SIGNALNA SVETILJKA ZELENA L20SA20 BA
SIGNALNA SVETILJKA ŽUTA L20SA40 BA
SIGNALNA SVETILJKA BELA L20SA50 BA
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1,00
5,00
17,00
8,00
439,00
172,00
36,00
319,00
15,00
15,00
21,00
10,00
10,00
36,00
16,00
6,00
9,00
7,00
1.133,00
364,00
98,00
3,00
162,00
219,00
5,00
40,00
10,00
25,00
20,00
7,00
8,00
4,00
30,00
30,00
20,00
33,00
15,00
37,00
18,00
3,00
17,00
16,00
8,00
5,00
15,00
43,00
364,00
3,00
198,00
25,00
92,00
6,00
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
BAL20SA60
BAL20SE60
BAL21AA01
BAL21AA02
BAL21AA04
BAL21AA06
BAL21AD01
BAL21AH40
BAL21AH50
BAL21KS03
BAL21MD03
BAL21MU03
BAL22DQ01
BAL22DR01
BAL22ED01
BAL22ED02
BAL22GM01
BAL62QA21
BAM11
BAME5
BANDF03
BAPND50
BAQ482251D4
BAQ482301A4
BAQ482351A4
BAQ482401A8
BAQ482451A4
BAQ4842201C8
BAQ4842301A4
BAQ488357C8
BAQ489151C8
BAQ48A30A01
BAS20SA20
BAS20SA50
BAT10SA10
BAT10SA20
BAT10SA40
BAT12AA01
BAT12AA04
BAT16AH50
EL10012
EL10016
EL31901
EL401323
EL500135
EL59032K
EN010300226
EN011300310
EN011306515
EN011318012
EN011482505
EN011512407
SIGNALNA SVETILJKA PLAVA L20SA60 BA
kom
SIGNALNA SVETILJKA PLAVA L20SE60 BA
kom
TASTER OBIČAN CRVENI L21AA01 BA
kom
TASTER OBIČAN ZELENI L21AA02 BA
kom
TASTER OBIČAN ŽUTI L21AA04 BA
kom
TASTER OBIČAN PLAVI L21AA06 BA
kom
TASTER GLJIV. OBIČAN CRVENI L21AD01 BA
kom
TASTER SVETLE ĆI ŽUTI L21AH40 BA
kom
TASTER SVETLE CI BELI L21AH50 BA
kom
TASTER OBRTNI 0-1 D.RUČ.POV.L21KS03 BA
kom
TASTER OBRTNI 1-0-2 POV.1/2 L21MD03 BA
kom
TASTER OBRTNI D.RUČ.POV.1/2 L21MU03 BA
kom
TASTER GLJIV. PRIT.-POVLAČNI L22DQ01 BA
kom
TASTER GLJIV. PRIT.-POVLAČNI L22DR01 BA
kom
TASTER GLJIV. ZAKRET. CRVENI fi 22 L22ED01 BA
kom
TASTER GLJIV. ZAKRET. CRVENI fi 22 L22ED01 BA
kom
TASTER GLJIV. ZAKRET. SA KLJUCEM L22GM01 BA
kom
TASTER DUPLI OBIČAN L62QA21 BA
kom
BLOK 1NO+1NC M11 BA
kom
NOSAC ME5 BA
kom
VOLTMETARSKA PREKLOPKA ZA MONT. NA DINŠINU NDF03 BA
kom
RUČICA PR-12 PND50 BA
kom
PREDNJA PLOČA Q48 ZA 2251D4 BA
kom
PREDNJA PLOČA Q48 ZA 2301A4 BA
kom
PREDNJA PLOCA Q48 ZA 2351A4 BA
kom
PREDNJA PLOČA Q48 ZA 2401A8 BA
kom
PREDNJA PLOČA Q48 ZA 2451A4 BA
kom
PREDNJA PLOČA ZA 42201C8 BA
kom
PREDNJA PLOCA Q48 ZA 42301A4 BA
kom
PREDNJA PLOČA Q48 ZA 8357C8 BA
kom
PREDNJA PLOČA Q48 ZA 9151C8 BA
kom
PREDNJA PLOČA Q48 A/R BA
kom
SIGNALNA SVETILJKA ZELENA S20SA20 BA
kom
SIGNALNA SVETILJKA BELA S20SA50 BA
kom
SIGNALNA SVETILJKA CRVENA T10SA10 BA
kom
SIGNALNA SVETILJKA ZELENA T10SA20 BA
kom
SIGNALNA SVETILJKA ŽUTA T10SA40 BA
kom
TASTER OBIČAN CRVENI Fi-30 T12AA01 BA
kom
TASTER OBIČAN fi30 `uti T12AA04 BA
kom
TASTER SVETLEĆI fi30 plavi T16AH50 BA
kom
NOZASTI OSIGURAC NT00 125A 10012 ELMARK
kom
NOZASTI OSIGURAC NT00 160A 10016 ELMARK
kom
ZAVRSNI POKLOPAC 31901 ELMARK
kom
LED DIODA AD56-22-PG-230 230V ZELENA 401323 ELMARK kom
UVODNIK KABLA PG 13,5 500135 ELMARK
kom
IZOLOVANA HILZNA 25-16/CRNA 59032 ELMARK
kom
KRAJNJI DRZAC BAM EN
kom
RASTAVNI DEO SCM 6 EN
kom
MEDJUPLOČA FEM 22 EN
kom
NOSAČ OZNAKE PEV EN
kom
RASTAVNI DEO SCFM6 EN
kom
REDNA STEZALJKA M 35/16 SIVA EN
kom
12,00
12,00
72,00
34,00
12,00
5,00
10,00
20,00
6,00
10,00
53,00
35,00
7,00
14,00
20,00
1,00
39,00
14,00
10,00
7,00
324,00
1.804,00
158,00
126,00
41,00
190,00
159,00
1.199,00
50,00
9,00
23,00
132,00
99,00
6,00
20,00
20,00
10,00
45,00
6,00
10,00
78,00
21,00
170,00
8,00
2,00
60,00
27,00
100,00
55,00
6,00
200,00
2,00
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
EN011512914
EN011514211
EN011521613
EN011548603
EN011550112
EN011555610
EN011672825
EN011823327
EN011836816
EN011849923
EN011861801
EN012511601
EN012548605
EN016511510
EN016513023
EN016548827
EN017362721
EN017627816
EN017627917
EN017666300
EN017666401
EN017666916
EN017667013
EN017963103
EN019927503
EN019942116
EN023100520
EN023100621
EN023121122
EN023121223
EN023121324
EN023121425
EN023121526
EN023121627
EN023121801
EN023122007
EN023122124
EN029106124
EN029110223
EN029110324
EN029112824
EN029112925
GPSSMODEM
GR103/30
GR117M10BW
GR117M12BW
GR117M13BW
GR117M17BW
GR117M18BW
GR117M999N
GR117M999O
GR117M999P
REDNA STEZALJKA M 16/12 SIVA EN
REDNA STEZALJKA M 70/31AF SIVA EN
REDNA STEZALJKA M 70/22 SIVA EN
REDNA STEZALJKA M 2.5/5 SIVA EN
REDNA STEZALJKA M 6/8D2 SIVA EN
REDNA STEZALJKA M 95/26 SIVA EN
RASTAVNI DEO SCMA 5 EN
MEDJUPLOČA FEM 16 EN
MEDJUPLOČA FEM 6 EN
MEDJUPLOČA FEM 6D EN
MEDJUPLOČA FEM 12 EN
REDNA STEZALJKA M 4/6N PLAVA 0125116 01 EN
REDNA STEZALJKA MA 2.5/5N PLAVA 0125486 05 EN
REDNA STEZALJKA M 10/10P ŽU/ZE 0165115 10 EN
REDNA STEZALJKA M 16/12P ŽU/ZE 0165130 23 EN
REDNA STEZALJKA MA 2.5/5P ŽU/ZE 0165488 27 EN
PREMOSNICA EL 6 EN
PREMOSNICA BJMI 5 IIp EN
PREMOSNICA BJMI 5 IIIp EN
PREMOSNICA BJMI 6 IIp EN
PREMOSNICA BJMI 6 IIIp EN
PREMOSNICA BJMI 8 IIp EN
PREMOSNICA BJMI 8 IIIp EN
PREMOSNICA 10p za 16mm, BJMI 12-10 EN
REDNA STEZALJKA DR4/6 SIVA EN
MEDJUPLOČA FEAD1 EN
PLOČ.SA OZN.ZA R.S. EN 31-40
PLOČ.SA OZN.ZA R.S. EN 41-50
PLOČ.SA OZN.ZA R.S. EN "1"
PLOČ.SA OZN.ZA R.S. EN "2"
PLOČ.SA OZN.ZA R.S. EN "3"
PLOČ.SA OZN.ZA R.S. EN "4"
PLOČ.SA OZN.ZA R.S. EN "5"
PLOČ.SA OZN.ZA R.S. EN "6"
PLOČ.SA OZN.ZA R.S. EN "8"
PLOČ.SA OZN.ZA R.S. EN "10"
PLOČ.SA OZN.ZA R.S. EN "11"
ZAVRŠNI DEO FED 5.2L EN
PREMOSNICA BJDL 5 IIp EN
PREMOSNICA BJDL 5 IIIp EN
PREMOSNICA BJDL 6 IIp EN
PREMOSNICA BJDL 6 IIIp EN
GPRS modem GPRS_TELIT V2.1 58VAC
NOSAC OZNAKE ZA VEZICE 30MM 103/30 GR
TRAKA SA OZNAKOM "+" 1/24 GR
TRAKA SA OZNAKOM- UZEMLJ.1/24 GR
TRAKA SA OZNAKOM "/" 1/24 GR
TRAKA SA OZNAKOM- NAIZM. 1/24 GR
TRAKA SA OZNAKOM "=" 1/24 GR
TRAKA SA OZNAKOM- BRAON 1/24 GR
TRAKA SA OZNAKOM- ORANŽ 1/24 GR
TRAKA SA OZNAKOM- LJUBIČ.1/24 GR
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
17,00
10,00
40,00
56,00
100,00
1,00
150,00
172,00
242,00
45,00
246,00
24,00
195,00
47,00
50,00
111,00
710,00
355,00
573,00
97,00
150,00
26,00
40,00
100,00
496,00
60,00
660,00
850,00
2.845,00
1.591,00
2.079,00
10,00
11,00
622,00
16,00
72,00
500,00
58,00
70,00
47,00
40,00
44,00
1,00
3.500,00
58,00
158,00
30,00
166,00
30,00
41,00
46,00
3,00
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
GR117M999W
GR117MGGBW
GR117MHHBW
GR117MMMBW
GR117MNNBW
GR117MOOBW
GR117MQQBW
GR117MSSBW
GR117MTTBW
GR117MVVBW
GR117MWWBW
GR117MYYBW
GR117MZZBW
GR119/15U
GR119/30
GR119M/15
GR119M/30
GR120
GR121/23
GR130/23
GR130/30
GR140/10
GR140/23
GR140/30
GR150/10
GR155G050
GR155L050
GR157G150
GR157L150
GR161/MT
GR175C/15
GR175G/15
GR185G/20
GR203/10
GR203/15
GR203/23
GR203/30
GR204/10
GR204/15
GR204/23
GR204/30
GR205/15
GR205/30
GR206/15
GR206/30
GR207/15
GR209/15
GR217M00BW
GR217M01BW
GR217M02BW
GR217M03BW
GR217M04BW
TRAKA SA OZNAKOM- BELA 1/24 117 GR
TRAKA SA OZNAKOM "G" 1/24 117 GR
TRAKA SA OZNAKOM "H" 1/24 GR
TRAKA SA OZNAKOM "M" 1/24 GR
TRAKA SA OZNAKOM "N" 1/24 GR
TRAKA SA OZNAKOM "O" 1/24 GR
TRAKA SA OZNAKOM "Q" 1/24 GR
TRAKA SA OZNAKOM "S" 1/24 GR
TRAKA SA OZNAKOM "T" 1/24 117 GR
TRAKA SA OZNAKOM "V" 1/24 117 GR
TRAKA SA OZNAKOM "W" 1/24 GR
TRAKA SA OZNAKOM "Y" 1/24 GR
TRAKA SA OZNAKOM "Z" 1/24 GR
MONTAŽNI ALAT 15mm METAL.RUČKA 119/15U GR
MONTAŽNI ALAT 30mm METAL.RUČKA GR
MONTAŽNI ALAT 15mm PLASTIČNA RUČKA 119M/15 GR
MONTAŽNI ALAT 30mm PLASTIČNA RUČKA 119M/30 GR
MONTAŽNI ALAT KUKA ZA ISPRAVKE 120 GR
VEZICA ZA OZNAČAVANJE 23mm 121/23 GR
NOSAČ OZNAKE ZA VEZICE 23mm 130/23 GR
NOSAČ OZNAKE ZA VEZICE 30mm 130/30 GR
SAMOLEP.PLOČ.JEDNOREDNA 10mm 140/10 GR
SAMOLEP.PLOČ.JEDNOREDNA 23mm 140/23 GR
SAMOLEP.PLOČ.JEDNOREDNA 30mm 140/30 GR
NOSAČ OZN.ZA SAMOL.TRAKU 10mm 150/10 GR
NOSAČ OZN.ZA R.S.SIMENS H5mm 155G050 GR
NOSAČ OZN.ZA R.S.WEIDM. H5mm 155LO50 GR
NOSAČ OZN.ZA R.S.SIMENS H15mm 157G150 GR
NOSAČ OZN.ZA R.S.WEID. H15mm 157L150 GR
TRAKA SAMOLEP.-NOSAČ OZN . 0.5m 161/MT GR
NOSAČ OZNAKA ZA R.S. 175C/15 GR
NOSAČ OZN.ZA R.S. SIMENS V15mm 175G/15 GR
NOSAČ OZN.ZA KONT. SIMENS 20mm 185G/20 GR
NAVLAKA PROVIDNA Fi 4.0-7.0 10mm 203/10 GR
NAVLAKA PROVIDNA Fi 4.0-7.0 15mm 203/15 GR
NAVLAKA PROVIDNA Fi 4.0-7.0 23mm 203/23 GR
NAVLAKA PROVIDNA Fi 4.0-7.0 30mm 203/30 GR
NAVLAKA PROVIDNA Fi 6.0-10 10mm 204/10 GR
NAVLAKA PROVIDNA Fi 6.0-10 15mm 204/15 GR
NAVLAKA PROVIDNA Fi 6.0-10 23mm 204/23 GR
NAVLAKA PROVIDNA Fi 6-10, 30mm 204/30 GR
NAVLAKA PROVIDNA Fi 10-14 15mm 205/15 GR
PROVIDNA NAVLAKA 30mm 205/30 GR
NAVLAKA PROVIDNA Fi 14-22 15mm 206/15 GR
PROVIDNA NAVLAKA 30mm 206/30 GR
NAVLAKA PROVIDNA Fi 22-30 15mm 207/15 GR
NAVLAKA PROVIDNA Fi 35-40 15mm 209/15 GR
TRAKA SA OZNAKOM "0" 1/24 US 217M00BW GR
TRAKA SA OZNAKOM "1" 1/24 US 217M01BW GR
TRAKA SA OZNAKOM "2" 1/24 US 217M02BW GR
TRAKA SA OZNAKOM "3" 1/24 US 217M03BW GR
TRAKA SA OZNAKOM "4" 1/24 US 217M04BW GR
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8,00
4,00
1,00
32,00
41,00
4,00
47,00
23,00
5,00
14,00
1,00
40,00
25,00
8,00
11,00
5,00
5,00
7,00
1.200,00
800,00
27.052,00
12.841,00
3.004,00
6.002,00
4.102,00
568,00
1.344,00
524,00
1.503,00
110,00
1.000,00
2.209,00
1.400,00
446,00
500,00
1.100,00
501,00
1.282,00
2.458,00
400,00
1.800,00
400,00
200,00
239,00
200,00
390,00
154,00
1.557,00
116,00
559,00
1.004,00
1.187,00
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
GR217M06BW
GR217M07BW
GR217M08BW
GR217M09BW
GR217M0ABW
GR217M0BBW
GR217M0CBW
GR217M0DBW
GR217M0EBW
GR217M0FBW
GR217M0GBW
GR217M0HBW
GR217M0IBW
GR217M0JBW
GR217M0MBW
GR217M0NBW
GR217M0OBW
GR217M0PBW
GR217M0QBW
GR217M0RBW
GR217M0SBW
GR217M0TBW
GR217M0UBW
GR217M0VBW
GR217M0WBW
GR217M0XBW
GR217M0YBW
GR217M0ZBW
GR217M10BW
GR217M13BW
GR217M14BW
GR217M17BW
GR217M18BW
GR217M26BW
GR217M27BW
GR217M33BW
GR217M999B
GR217M999E
GR217M999G
GR217M999R
GR217M999U
GR217M999W
GR217M999Y
GR217MDDBW
GR217MEEBW
GR217MFFBW
GR217MGGBW
GR217MHHBW
GR217MIIBW
GR217MJJBW
GR217MLLBW
GR217MOLBW
TRAKA SA OZNAKOM "6" 1/24 US 217M06BW GR
TRAKA SA OZNAKOM "7" 1/24 US 217M07BW GR
TRAKA SA OZNAKOM "8" 1/24 US 217M08BW GR
TRAKA SA OZNAKOM "9" 1/24 US 217M09BW GR
TRAKA SA OZNAKOM "a" 1/24 US 217M0ABW GR
TRAKA SA OZNAKOM "b" 1/24 US 217MOBBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "c" 1/24 US 217M0CBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "d" 1/24 US 217M0DBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "e" 1/24 US 217M0EBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "f" 1/24 US 217M0FBW GR
TRAKA SA OZNAKOM G' 1/24 US GR
TRAKA SA OZNAKOM "h" 1/24 US 217M0HBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "i" 1/24 US 217M0IBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "j" 1/24 US 217M0JBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "m" 1/24 US 217M0MBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "n" 1/24 US 217M0NBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "o" 1/24 US 217M0NBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "p" 1/24 US 217M0PBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "q" 1/24 US 217M0QBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "r" 1/24 US 217M0RBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "s" 1/24 US 217M0SBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "t" 1/24 US 217M0TBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "u" 1/24 US 217M0UBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "v" 1/24 US 217M0VBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "w" 1/24 US 217M0WBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "x" 1/24 US 217M0XBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "y" 1/24 US 217M0YBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "z" 1/24 US 217M0ZBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "+" 1/24 US 217M10BW GR
TRAKA SA OZNAKOM /' 1/24 US GR
TRAKA SA OZNAKOM "TAČKA" 1/24 US 217M14BW GR
TRAKA SA OZNAKOM -NAIZ.1/24US GR
TRAKA SA OZNAKOM "=" 1/24 US GR
TRAKA SA OZNAKOM "<" 1/24 US GR
TRAKA SA OZNAKOM ">" 1/24 US GR
TRAKA SA OZNAKOM ":" 1/24 US 217M33BW GR
TRAKA SA OZNAKOM -CRNA 1/24US GR
TRAKA SA OZNAKOM -SIVA 1/24US GR
TRAKA SA OZNAKOM -ZEL.1/24 US GR
TRAKA SA OZNAKOM -CRVE.1/24US GR
TRAKA SA OZNAKOM -PLAVA1/24US GR
TRAKA SA OZNAKOM BELA 1/24US GR
TRAKA SA OZNAKOM -ŽUTA 1/24US GR
TRAKA SA OZNAKOM "D" 1/24 US 217MDDBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "E" 1/24 US 217MEEBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "F" 1/24 US 217MFFBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "G" 1/24 US 217MGGBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "H" 1/24 US 217MHHBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "I" 1/24 US 217MIIBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "J" 1/24 US 217MJJBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "L" 1/24 US 217MLLBW GR
TRAKA SA OZNAKOM "l" 1/24 US 217M0LBW GR
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1.518,00
1.417,00
1.567,00
1.536,00
83,00
370,00
148,00
154,00
160,00
153,00
151,00
153,00
145,00
109,00
115,00
97,00
28,00
88,00
140,00
141,00
122,00
145,00
129,00
183,00
185,00
146,00
208,00
159,00
579,00
70,00
35,00
363,00
76,00
203,00
211,00
70,00
1.210,00
123,00
101,00
45,00
315,00
378,00
195,00
592,00
579,00
620,00
705,00
675,00
564,00
687,00
403,00
101,00
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
GR217MQQBW
GR217MZZBW
GR218
GR219/15
GR219/30
GR220
GR290/A
GR301/15
GR301/23
GR302/23
GR302/30
GR303/15
GR303/23
GR303/30
GR304/15
GR304/23
GR710/05
GR710/100
GR710/15
GR710/40
GR710/60
GR720/B3
GR720/B4
GR720/B8
GR720/R3
GR720/R4
GR720/R5
GR720/R6
GR720/Y4
GR720/Y5
GR720/Y6
GR730/R5
GR750PL3CF
GR802/30
GR808/15
GR809/15-1
GR810/15
GR811/15
GR830/30
GR840/15
GR840/30
GR902HF/30
GR930HF/30
GRSI1001
GRSI2000
GRSI2003S5
GRSI2003S8
GRSI2003T5
GRSI2010
GRSI2011N
GRSI2012
GRSI2012IC
TRAKA SA OZNAKOM "Q" 1/24 US 217MQQBW GR
kom
575,00
TRAKA SA OZNAKOM "Z" 1/24 US 217MZZBW GR
kom
466,00
KUĆIŠTE ZA TRAKE -DUPLO 218 GR
kom
2,00
MONTAŽNI ALAT 15mm UGAONI 219/15 GR
kom
7,00
MONTAŽNI ALAT 30mm UGAONI 219/30 GR
kom
9,00
MONTAŽNI ALAT KUKA ZA ISPRAVKE 220 GR
kom
13,00
MONTAŽNI ALAT -MALI KOMPL"TRASP" 290/A GR
kom
1,00
NATIČNA OZNAKA Fi 2-3.5 15mm 301/15 GR
kom
10,00
NATIČNA OZNAKA Fi 2-3.5 23mm 301/23 GR
kom
5,00
NATIČNA OZNAKA Fi 2.8-5 23mm 302/23 GR
kom
1.000,00
NATIČNA OZNAKA Fi 2.8-5 30mm 302/30 GR
kom
500,00
NATIČNA OZNAKA Fi 5-8 15mm 303/15 GR
kom
300,00
NATIČNA OZNAKA Fi 5-8 23mm 303/23 GR
kom
200,00
NATIČNA OZNAKA Fi 5-8 30mm 303/30 GR
kom
80,00
NATIČNA OZNAKA Fi 8-10 15mm 304/15 GR
kom
696,00
NATIČNA OZNAKA Fi 8-10 23mm 304/23 GR
kom
204,00
IGLIČ. KABEL PAPUČICA 0.5mm 710/05 GR
kom
2.000,00
IGLIČ. KABEL PAPUČICA 10.00mm 710/100 GR
kom
25,00
IGLIČ. KABEL PAPUČICA 1.50mm 710/15 GR
kom
101,00
IGLIČ. KABEL PAPUČICA 4.00mm 710/40 GR
kom
172,00
IGLIČ. KABEL PAPUČICA 6.00mm 710/60 GR
kom
1.300,00
OKASTA KABEL PAPUČICA 1.00-2.5 720/B3 GR
kom
192,00
OKASTA KABEL PAPUČICA 1.00-2.5 720/B4 GR
kom
26,00
OKASTA KABEL PAPUČICA 1.00-2.5 720/B8 GR
kom
203,00
OKASTA KABEL PAPUČICA 0.25-1.5 720/R3 GR
kom
170,00
OKASTA KABEL PAPUČICA 0.25-1.5 720/R4 GR
kom
200,00
OKASTA KABEL PAPUČICA 0.25-1.5 720/R5 GR
kom
240,00
OKASTA KABEL PAPUČICA 0.25-1.5 720/R6 GR
kom
250,00
OKASTA KABEL PAPUČICA 2.5-6 720/Y4 GR
kom
501,00
OKASTA KABEL PAPUČICA 2.5-6 720/Y5 GR
kom
753,00
OKASTA KABEL PAPUČICA 2.5-6 720/Y6 GR
kom
129,00
VILJUŠ. KABEL PAPUČICA , 5mm 730/R5 GR
kom
100,00
RAPIDOGRAF 750 PL3 CF. 0.35mm GR
kom
1,00
PROVIDNA NAVLAKA DVOREDNA 802/30 GR
kom
600,00
PROVIDNA NAVLAKA DVOREDNA Fi8-10 15mm 808/15 GR kom
102,00
PROVIDNA NAVLAKA fi110-12mm, 15mm, 809/15 GR
kom
119,00
PROVIDNA NAVLAKA fi12-14mm, 15mm, 810/15 GR
kom
100,00
PROVIDNA NAVLAKA DVOREDNA Fi14-16 15mm 811/15 GR kom
40,00
NOSAČ OZNAKA ZA VEZICE DVORED. 830/30 GR
kom
250,00
SAMOLEP.PLOČICA DVOREDNA 15mm 840/15 GR
kom
2.990,00
SAMOLEP.PLOČICA DVOREDNA 30mm 840/30 GR
kom
2.769,00
NOSAČ OZNAKA ZA KABLO.SKLOPOVE -NEZAPALJIVO 30 mm 902HF/30
kom
GR 500,00
VEZA ZA KABLOVE-NE ZAPALJIVO 3 0mm 930HF/30 GR
kom
200,00
NOSAČ OZNAKA ZA VEZICE 20X9mm SI1001 GR
kom
795,00
PLOTER SISTEM SI2000 SIMPLO GR
kom
1,00
PERO ZA PLOTER SI 2003 S5 GR
kom
1,00
PERO ZA PLOTER SI 2003 S8 GR
kom
1,00
PERO ZA PLOTER SI 2003 T5 GR
kom
1,00
TUŠ ZA RAPIDOGRAF CRNI SI 2010 GR
kom
7,00
RAZREDJIVAČ SI 2011 N GR
kom
1,00
DRŽAČ PERA SI 2012 GR
kom
2,00
DRŽAČ PERA SI2012IC GR
kom
4,00
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
GRSI201GF
GRSIHF20GW
GRSIHF20LW
GRSIHF20LW-1
GRSIHF21CW
GRSIHF22CW
GRSIHF2W/10
GRSIHF2W/15
GRSIHF2W/23
GRSIHF2W/30
GRSIHF31W
GRSIHF42W
GRSIHF44W
GRSIHF51LW
GRSIHF52W
GRSIHFC1
GRSIT0002
GRSITHF01W
GRSITM610
GRSITM656
GRSITM668
GRSITW100
GRSITW404
GRSITW412
GRSITW604
GRSITW610
GRSITW610X
GRSITW616
GRSITW627
GRSITW654
GRSITW668
GRSITW678
GRSITW804
GRSITW806
GRSITW808
GRSITW808X3T
GRSMARS74600
IS030040551000
IS030040866000
IS030041146000
IS030041153000
IS030041176000
IS030050082000
IS030050470000
IS030050471000
IS030050474000
IS030050488000
IS030050489000
IS030050498000
IS030050499000
IS030050691000
IS030050944000
DRŽAČ PERA SI2016GF GR
kom
OZNAKA ZA R.S.SIMENS-PLOČ. SIHF 20 GW GR
kom
OZNAKA ZA R.S.WEID-PLOČ. 6mm SIHF 20 LW GR
kom
OZNAKA ZA R.S.(WDK/WDU/SAK) SIHF 20 LW (6x4,8) GR
kom
OZNAKA ZA R.S.ENTRELEC 10mm SIHF 21 CW GR
kom
OZNAKA ZA R.S.ENTRELEC 15mm SIHF 22 CW GR
kom
OZNAKA ZA KAB.PLO. 10mm 1/60 SIHF2W/10 GR
kom
OZNAKA ZA KAB.PLO. 15mm 1/60 SIHF2W/15 GR
kom
OZNAKA ZA KABEL PLOT 23mm 1/60 SIHF2W/23 GR
kom
OZNAKA ZA KAB.PLO. 30mm 1/40 SIHF2W/30 GR
kom
OZNAKA ZA SAML.TRAKU-PLO. 1/20 SIHF 31 W GR
kom
OZNAKA-PLO.SAMOLEP. 20X9 1/20 SIHF 42 W GR
kom
OZNAKA-PLO.ZA VEZI. 20X9 1/20 SIHF 44 W GR
kom
OZNAKA ZA R.S.WEID-PLOČ. 10mm SIHF 51 LW GR
kom
OZNAKA ZA R.S.WEID-PLOČ. 15mm SIHF 52 LW GR
kom
OZNAKA PLOCICA ZA VEZIVANJE NE ZAPALJIVA 20 mm SIHFC1kom
GR
KLEŠTA ZA SEČENJE ŠTAMP.PLOČ. SIT 0002 GR
kom
PLOCICA ZA STAMPU SITHF 01 W GR
kom
PLOČ.ZA ŠTAMPU SAMOL. 27x16 SIT M 610 GR
kom
PLOČ.ZA ŠTAMPU SAMOL. 50X15 SIT M 656 GR
kom
PLOČ.ZA ŠTAMPU SAMOL. 60x24 SIT M 668 GR
kom
PLOČ.ZA ŠTAMPU SAMOL. 288x186 SITW 100 GR
kom
PLOČ.ZA TIPKALA-SAMOL .Fi-22 SITW 404 GR
kom
PLOČ.ZA TIPKALA-SAMOL .Fi-30 SITW 412 GR
kom
PLOČ.ZA ŠTAMPU SAMOL. 27X12.5 SIT W 604 GR
kom
PLOCICA ZA STAMPU SITW 610 GR
kom
PLOČICA (ZA TIPKALA) SITW 610X GR
kom
PLOČ.ZA ŠTAMPU SAMOL. 27X19 SIT W 616 GR
kom
PLOČ.ZA ŠTAMPU SAMOL. 27X27 SIT W 627 GR
kom
PLOČ.ZA ŠTAMPU SAMOL. 50x10 SITW 654 GR
kom
PLOČ.ZA ŠTAMPU SAMOL. 60x24 SITW 668 GR
kom
PLOČ.ZA ŠTAMPU SAMOL. 100X60 SIT W 678 GR
kom
PLOČ.ZA ŠTAMPU SAMOL. 210x10 SIT W 804 GR
kom
PLOČ.ZA ŠTAMPU SAMOL. 210x15 SIT W 806 GR
kom
PLOČ.ZA ŠTAMPU SAMOL. 210X20 SIT W 808 GR
kom
PLOČ.ZA ŠTAMPU 70X20 SIT W 808 X 3T GR
kom
TEČNOST ZA ČIŠĆENJE TUŠA MARS 74600 GR
kom
KONTAKTOR INSTALACIONI HSLA 21-10 220/50 IS
kom
KONTAKTOR POMOĆNI DGSL 7-40 110V IS
kom
KONTAKTOR POMOĆNI K07MSP4-10 220V/50Hz IS
kom
KONTAKTOR POMOĆNI K03M-10 220V/50Hz IS
kom
KONTAKTOR POMOĆNI K07M-22SP4 220V/50Hz IS
kom
KONTAKTOR MOTORNI KNL 145-00 220/50 IS
kom
KONTAKTOR MOTORNI KNL 22-00 220V/50Hz IS
kom
KONTAKTOR MOTORNI KNL 30-00 220V/50Hz IS
kom
KONTAKTOR MOTORNI KNL 9-10 220V/50Hz IS
kom
KONTAKTOR MOTORNI KNL 12-10 220V/50Hz IS
kom
KONTAKTOR MOTORNI KNL 16-10 220V/50Hz IS
kom
KONTAKTOR MOTORNI KNL 43-11 230V/50Hz IS
kom
KONTAKTOR MOTORNI KNL 63-11 220/50Hz IS
kom
KONTAKTOR MOTORNI KNL 30-00 42V/50Hz IS
kom
KONTAKTOR MOTORNI KNL 43-11 42V/50Hz IS
kom
1,00
5.844,00
6.264,00
675,00
900,00
2.900,00
2.579,00
16.172,00
240,00
300,00
1.260,00
1.797,00
1.105,00
1.840,00
4.280,00
240,00
1,00
161,00
98,00
107,00
106,00
18,00
72,00
30,00
300,00
458,00
255,00
197,00
271,00
146,00
56,00
24,00
132,00
8,00
120,00
127,00
1,00
16,00
26,00
52,00
20,00
33,00
2,00
17,00
10,00
18,00
33,00
14,00
20,00
26,00
4,00
2,00
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
IS030104240000
IS030104267000
IS030104296000
IS030104300000
IS030104302000
IS030104303000
IS030104307000
IS030104443000
IS030104552000
IS030107957000
IS030107958000
IS030107959000
IS030107960000
IS030107961000
IS030107962000
IS030107963000
IS030107964000
IS030107965000
IS030107966000
IS030107967000
IS038421977000
IS038421978000
IS038422510000
IS038422650000
IS038422834000
IS038901501000
IS12098-06
IS12101-06
IS13643-06
IS13644-06
IS13645-06
IS13646-06
IS13648-06
IS13649-06
IS14134-06
IS15349-06
IS15439-06
IS786020034000
IS786020042000
IS786020050000
IS786025012000
IS786025013000
IS786030012000
IS786030014000
IS786030042000
IS786030043000
IS786030045000
IS786050059000
IS786050060000
IS786050062000
IS786050129000
IS786050259000
FID SKLOPKA NFI12 40/0.03 IS
FID SKLOPKA NFI12 25/0.5 IS
FID SKLOPKA NFI4 25/0.03 IS
FID SKLOPKA NFI4 40/0.03 IS
FID SKLOPKA NFI4 40/0.3 IS
FID SKLOPKA NFI4 40/0.5 IS
FID SKLOPKA NFI4 63/0.5 IS
FID SKLOPKA NFI4 80/0.5 IS
FID SKLOPKA NFI4 100/0.3 IS
MOT.ZAŠT.SKLOPKA MS25 0.4A IS
MOT.ZAŠT.SKLOPKA MS25 0.63A IS
MOT.ZAŠT.SKLOPKA MS25 1A IS
MOT.ZAŠT.SKLOPKA MS25 1.6A IS
MOT.ZAŠT.SKLOPKA MS25 2.5A IS
MOT.ZAŠT.SKLOPKA MS25 4A IS
MOT.ZAŠT.SKLOPKA MS25 6.3A IS
MOT.ZAŠT.SKLOPKA MS25 10A IS
MOT.ZAŠT.SKLOPKA MS25 16A IS
MOT.ZAŠT.SKLOPKA MS25 20A IS
MOT.ZAŠT.SKLOPKA MS25 25A IS
POMOCNI KONTAKT 4NC ND4C-22 IS
POMOCNI KONTAKTI 4NC ND4C-13 IS
PLAST.KUĆIŠTE ZA SKLOPKE 0-55 EMPAL. IS
NATICNI DODATAK G350 IS
KONTAKTI POMOĆNI NDL 2-11 IS
POM.KONTAKT ZA MS-25 PS 11 IS
KONDENZAT.BATERIJA KNK 5065 2.5VAR 440V/50Hz IS
KONDENZAT.BATERIJA KNK 5065 5 KVAR 440V/50Hz IS
KONDENZAT.BATERIJA KNK1053 7.5KVAR 440V/50Hz IS
KONDENZAT.BATERIJA KNK 1053 10KVAR 440V/50Hz IS
KONDENZAT.BATERIJA KNK 1053 12.5VAR 440V/50Hz IS
KONDENZAT.BATERIJA KNK 1053 15kvar 440V/50Hz IS
KONDENZAT.BATERIJA KNK 1053 25 KVAR 440V/50Hz IS
KONDENZAT.BATERIJA KNK 1053 30 KVAR 440V/50Hz IS
KONDENZAT.BATERIJA KNK 1053 20KVAR 440V/50Hz IS
KONDENZAT.BATERIJA KNK 1053 50 KVAR 440V/50Hz IS
KONDENZATORSKA BATERIJA 30.8KVAR 460V IS
KONTAKTOR MOTORNI KNL 80-00 220/50Hz IS
KONTAKTOR MOTORNI KNL 90-00 220/50Hz IS
KONTAKTOR MOTORNI KNL 110-20 220/50Hz IS
NATICNI DODATAK G484.12 IS
NATICNI DODATAK G484.21 IS
KONTAKTOR ZA KOMPENZACIJU KC 33-12 220V/50Hz IS
KONTAKTOR ZA KOMPENZACIJU KC 60-12 220V/50Hz IS
KONTAKTOR ZA KOMPENZACIJU KC 12-11 220V/50Hz IS
KONTAKTOR ZA KOMPENZACIJU KC 16-11 220V/50Hz IS
KONTAKTOR ZA KOMPENZACIJU KC 25-11 220V/50Hz IS
BIMETAL TRB 14-KNL16/2.4-4A IS
BIMETAL TRB 14-KNL16/3.8-6.3A IS
BIMETAL TRB 14-KNL16/9.6-16A IS
RELE TRWE 1501 15sek 24VAC IS
RELE TRE 1501 15sek 220VAC IS
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
koM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5,00
5,00
5,00
4,00
30,00
10,00
6,00
1,00
2,00
4,00
5,00
4,00
17,00
10,00
10,00
15,00
5,00
11,00
15,00
4,00
20,00
10,00
20,00
1,00
37,00
10,00
5,00
8,00
14,00
6,00
30,00
30,00
33,00
30,00
16,00
49,00
32,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
40,00
51,00
28,00
33,00
22,00
6,00
8,00
10,00
4,00
4,00
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
IS786050261000
IS786055014000
IS786200792000
IS786200793000
IS786201030000
ISA1039
ISA1122
ISAA000102
ISAA000103
ISAA000104
ISAA000110
ISAA010201
ISAA030671
ISAA030680
ISAA030701
ISAA040121
ISAA040131
ISAA040211
ISAA040231
ISAA040311
ISAA040331
ISAA040332
ISAA040333
ISAC030640
ISBA000012
ISBA000014
ISBA000111
ISBA000113
ISBA000115
ISBA111004
ISBA111006
ISBA111040
ISBA160009
ISBA161001
ISBA162001
ISBA162065
ISBA201001
ISCA020000
ISCA020001
ISCA020004
ISCA020005
ISCA020006
ISCA030003
ISCA030004
ISCA030005
ISCA030008
ISCA030015
ISCA030016
ISCA040001
ISCA040002
ISCA040005
ISCA040006
RELE POMOĆNI PR 45 24VDC IS
PODNOZJE TLK 1141 IS
REGULATOR KOMP. PFC 6 MAX IS
REGULATOR KOMP. PFC 12 MAX IS
FILTERSKA PRIGUSNICA FKD LV 400V/50HZ IS
KABEL ZA STRUJNA KLESTA 5A IS
STRUJNA KLESTA 5A IS
KONTAKTOR INSTALACIONI HSL 44-10 220/50 IS
KONTAKTOR INSTALACIONI HSL 24-10 220/50 IS
KONTAKTOR INSTALACIONI HSL 64-10 220/50 IS
KONTAKTOR INSTALACIONI IK 63-40, 220/50 IS
KONTAKTOR POMOĆNI DSL 3-31 220/50 FA
KONTAKTOR POMOĆNI DSL 6-71 220V FA
KONTAKTOR POMOĆNI DSL 6-80 220V FA
KONTAKTOR POMOĆNI DSL 6-71 220/50 FA
KONTAKTOR POMOĆNI DSL 7-22 110V/50Hz FA
KONTAKTOR POMOĆNI KO7C 22 (DSL 7-22) 380V/50Hz IS
KONTAKTOR POMOĆNI DSL 7-31 24/50 FA FA
KONTAKTOR POMOĆNI DSL 7-31 380/50 FA FA
KONTAKTOR POMOĆNI KO7C-40 (DSL 7-40) 24V/50Hz IS
KONTAKTOR POMOĆNI DSL 7-40 380V/50Hz FA
KONTAKTOR POMOĆNI DSL 7-40 60V/50Hz FA
KONTAKTOR POMOĆNI DSL 7-40 110V/50Hz FA
KONTAKTOR POMOĆNI DSL 6-40 220V FA
KONTAKTOR MOTORNI KO 7MG-10 380V IS
KONTAKTOR MOTORNI KO 7MG-10 24/50 IS
KONTAKTOR MOTORNI DSL 7-10 220/50 FA
KONTAKTOR MOTORNI DSL 7-10 380/50 FA
KONTAKTOR MOTORNI KNL 115-00 220V/50Hz IS
KONTAKTOR MOTORNI DSL 10-10 42/50 FA
KONTAKTOR MOTORNI DSL 10-10 110/50 FA
KONTAKTOR MOTORNI DSL 10-40 220V FA
KONTAKTOR MOTORNI KNL 9-10 220V/50Hz IS
KONTAKTOR MOTORNI DSL 23-10 220/50 FA
KONTAKTOR MOTORNI KNL 30-00 220V/50Hz IS
KONTAKTOR MOTORNI KNL 65-11 220/240V/50Hz IS
KONTAKTOR MOTORNI DSL 93-11 220/50 FA
BIMETAL K-5D 0.14-0.22 A IS
BIMETAL K-5D 0.10-0.16 A IS
BIMETAL K-5D 2,0-3,2 A IS
BIMETAL K-5D 4,5-7,5 A IS
BIMETAL K-5D 1.00-1.60 A IS
BIMETAL K-7D 0.20-0.32 A IS
BIMETAL K-7D 0.30-0.50 A FA
BIMETAL K-7D 0.45-0.75 A IS
BIMETAL K-7D 1.40-2.20 A IS
BIMETAL K-7D 21.0-28.0 A IS
BIMETAL K-7D 26.0-32.0 A IS
BIMETAL K-27D 13.0-21.0 A IS
BIMETAL K-27D 16.0-25.0 A IS
BIMETAL K-27D 32.0-50.0 A IS
BIMETAL K-27D 50.0-63.0 A IS
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
50,00
50,00
5,00
9,00
16,00
3,00
3,00
1,00
3,00
1,00
7,00
1,00
8,00
20,00
1,00
1,00
2,00
42,00
1,00
7,00
3,00
2,00
1,00
2,00
5,00
1,00
1,00
30,00
1,00
12,00
46,00
1,00
42,00
1,00
7,00
1,00
3,00
2,00
6,00
1,00
1,00
6,00
4,00
21,00
8,00
2,00
12,00
19,00
11,00
6,00
1,00
8,00
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
ISCA050001
ISCA050002
ISCA050003
ISCA050004
ISCA060006
ISCA060010
ISCA060011
ISCA060012
ISCA060014
ISCA060015
ISCA060017
ISCA060018
ISCA080004
ISCA090001
ISCA090002
ISCH140000
ISCH140001
ISCH140002
ISCH140003
ISCH140005
ISCH140006
ISCH140012
ISCH140013
ISCH140016
ISCH140017
ISDA000201
ISDA000202
ISDA010000
ISDA020205
ISDA020208
ISDA020209
ISDA020220
ISDA020221
ISDA020223
ISDA020224
ISDA020225
ISDA020301
ISDA020302
ISDA020303
ISDA030102
ISDA030103
ISDA040101
ISDA040107
ISDA040204
ISDA040205
ISDA040206
ISDA040401
ISDA040406
ISDA040407
ISDA040408
ISDA040411
ISDA040501
BIMETAL K-67D 40.0-60.0 A IS
BIMETAL K-67D 55.0-80.0 A IS
BIMETAL K-67D 70.0-100 A IS
BIMETAL K-67D 90.0-130 A IS
BIMETAL BR-16 4.00-6.00A IS
BIMETAL BR-16 8.50-12.50A IS
BIMETAL BR-16 12.50-18.00A IS
BIMETAL BR-30 17.00-24.00A IS
BIMETAL BR-43 30-43A IS
BIMETAL BR-43 43-63A IS
BIMETAL BR 7 0,67-1,0 A IS
BIMETAL BR 7 1,4-2,1 A IS
BIMETAL K-403D 220-310 A IS
BIMETAL K-203D 80-100 A IS
BIMETAL K-203D 110-150 A IS
BIMETAL TRB 14-KNL16/0.96-1.6 IS
BIMETAL TRB-14 KNL-16/1.5-2.5 IS
BIMETAL TRB 14-KNL16/2.4-4A IS
BIMETAL TRB 14-KNL16/3.8-6.3A IS
BIMETAL TRB 14-KNL16/9.6-16A IS
BIMETAL TRB 14-KNL30/15-25A IS
BIMETAL TRB 14 3.8-6.3A IS
BIMETAL TRB 14 6-10A IS
BIMETAL TRB 14 2,4-4A IS
BIMETAL TRB 14-KNL16/0.6 - 1 A IS
KONTAKTI POMOĆNI SC 2-11 IS
KONTAKTI POMOĆNI ND 4C-40 (SC 4-40) IS
VREMENSKI ČLAN WRC 48 IS
KONTAKTI POMOĆNI NDL 2-31 IS
KONTAKTI POMOĆNI NDL 2-11 IS
KONTAKTI POMOĆNI NDL 2-22 IS
KONTAKTI POMOĆNI NDL 2-40 IS
KONTAKTI POMOĆNI ND 4C-31 (SC 4-31) IS
KONTAKTI NAT.POM. NPL 1-10 IS
KONTAKT NAT.POM. NPL 2-01 IS
KONTAKT NAT.POM. NPL 2-10 IS
KONTAKTI POMOĆNI SAC-1 IS
KONTAKTI POMOĆNI SAC 11L IS
KONTAKTI POMOĆNI SAC 11R IS
VREMENSKI BLOK ZE 1-11 (0.10-0.30 IS
VREMENSKI BLOK ZE 3 U IS
ŠPULNA CC-6 220/50 IS
ŠPULNA CC-6 380/50 IS
ŠPULNA CC-9/17 48/50 IS
ŠPULNA CC 9-17 220V AC IS
ŠPULNA CC-9/17 110/50 IS
ŠPULNA CC-32 220/50 IS
ŠPULNA CC 7-Z 380/50 IS
ŠPULNA CC-32 380/50 IS
ŠPULNA CC 7-Z 110/50 IS
ŠPULNA CC7 24/VAC IS
ŠPULNA CC-61 220/50 IS
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
20,00
3,00
12,00
15,00
1,00
17,00
16,00
1,00
2,00
2,00
3,00
10,00
1,00
3,00
1,00
1,00
18,00
42,00
17,00
5,00
7,00
12,00
1,00
19,00
3,00
13,00
313,00
3,00
34,00
20,00
40,00
36,00
23,00
35,00
9,00
34,00
13,00
1,00
1,00
14,00
3,00
27,00
65,00
6,00
65,00
46,00
25,00
143,00
11,00
16,00
11,00
16,00
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
ISDA040506
ISDA041002
ISDA041003
ISDA041005
ISDGSL9-31110VDC
ISDH000080
ISDSL10-10220V
ISDSL10-2242VAC
ISDSL10-3142VAC
ISDSL13-10220VAC
ISDSL156230V
ISDSL19-10110VAC
ISDSL7-22380VAC
ISDSL7-31220VAC
ISGA010108
ISGA010202
ISGA011106
ISIKA20-02
ISIKA20-20
ISIKA21-10
ISIKA25-40
ISK-187D140-200A
ISND4C-04
ISOA410001
ISOA410004
ISOA590013
ISOA591001
ISOA591004
ISOA591005
ISOA591007
ISOA591009
ISOA591068
ISOA593022
ISPNA760
ISPR41C24VDC
ISPSO5S-11
ISZE1-1110-180SEC
KAP/F16CRNI
KAP/F50CRNI
LE001301
LE001302
LE001304
LE001421
LE001422
LE003606
LE003608
LE003609
LE004038
LE004068
LE004069
LE004077
LE004107
ŠPULNA CC-61 110/50 IS
ŠPULNA CC-19 42V/50Hz IS
ŠPULNA CC-19 60V/50Hz IS
ŠPULNA CC-19 220V/50Hz IS
KONTAKTOR POMOĆNI DGSL 9-31 110VDC FA
ŠPULNA ZA CN 80 380/50 IS
KONTAKTOR POMOCNI DSL 10-10 220V/50Hz FA
KONTAKTOR POMOĆNI DSL10-22 42 VAC FA
KONTAKTOR POMOĆNI DSL 10-31 42VAC FA
KONTAKTOR POMOCNI DSL 13-10 220V/50Hz FA
KONTAKTOR POMOCNI DSL 156 230V FA
KONTAKTOR POMOCNI DSL 19-10 110VAC FA
KONTAKTOR POMOCNI DSL 7-22 380VAC FA
KONTAKTOR POMOCNI DSL 7-31 220V/50Hz FA
SKLOPKA ZAŠTITNA MMS-4.00 "FA"
KONT. POM. ZA MMS MS-NH/11 FA
ZAŠTITNA SKLOPKA MMS-1.00 "FA"
POMOCNI KONTAKTOR IKA20-02/230v50/60hz IS
POMOCNI KONTAKTOR IKA20-2C/230V50/60Hz IS
POMOCNI KONTAKTOR IKA21-10 220/240V IS
POMOCNI KONTAKTOR IKA25-40/230V50/60Hz IS
BIMETAL K-187D 140-200A IS
POMOCNI KONTAKTI 4NC ND4C-04 IS
RELE POMOĆNI PR-41C 220V AC IS
RELE POMOĆNI PR-41C 24V AC IS
RELE POMOĆNI TRP 6931 100 V AC IS
RELE POMOĆNI PR-59C 220V DC IS
RELE POM. PR-59C 110V 10A IS
RELE POMOĆNI PR-59C 60V DC IS
RELE POMOCNI TRP 6931 24V AC IS
RELE POMOĆNI TRP 6931 12V DC IS
PODNOŽJE TLK 1468 IS
RELE POMOĆNI TRP 6821 220VAC IS
MREZNI ANALIZATOR PNA 760 IS
RELE POMOCNI PR-41C 24V DC IS
GRANICNI PREKIDAC FA
VREMENSKI BLOK ZE 1-11 (10-180sec) IS
PROVODNIK P/F 16 CRNI
PROVODNIK P/F 50 CRNI
EKINOXE KUTIJA 1M
EKINOXE KUTIJA 2M LE
EKINOXE KUTIJA 4M LE
RAZV. TABLA UGRADNA 12+2M PROVIDNA VRATA LE
RAZV. TABLA UGRADNA 24+4M PROVIDNA VRATA LE
BIDEREKCIONI INTERFACE PLC/IR 230V LEXIC LE
ULAZNI FILTER 400V AC 2M LEXIC LE
IZLAZNI FILTER 230V AC 63A LEXIC LE
KONTAKTOR INSTAL. 230V 16A 2P N/O+N/C LE
KONTAKTOR INSTAL. 230V 40A 2P 2NO LE
KONTAKTOR INSTAL. 230V 40A 3P 3N/O LE
KONTAKTOR INSTAL. 230V 63A 3P 3N/O LE
ZVONCE 230V IP30 78dB LE
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2,00
59,00
20,00
47,00
1,00
15,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,00
8,00
10,00
2,00
6,00
4,00
10,00
5,00
1,00
40,00
1,00
1,00
3,00
9,00
1,00
9,00
6,00
4,00
5,00
75,00
1,00
1,00
11,00
4,00
10,00
7,00
10,00
10,00
10,00
2,00
12,00
2,00
2,00
1,00
2,00
5,00
5,00
3,00
50,00
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
LE004126
LE004131
LE004158
LE004347
LE004350
LE004385
LE004386
LE004484
LE004702
LE004815
LE004816
LE004830
LE004834
LE004844
LE004873
LE004881
LE009023
LE009024
LE009025
LE010412
LE010421
LE010423
LE010432
LE010433
LE010452
LE010472
LE010473
LE010521
LE010522
LE010524
LE010582
LE010583
LE010601
LE010602
LE010603
LE010607
LE010621
LE010622
LE010623
LE010632
LE010651
LE010652
LE010653
LE010655
LE010662
LE010682
LE010687
LE010688
LE010690
LE010691
LE010692
LE010701
LX KONTAKTOR NO+NC 16A 230V LE
kom
LX KONTAKTOR 4p 25A 230V LE
kom
LX KONTAKTOR 2NO 20A 230V LE
kom
LX SKLOPKA IZOL 3P 40A 400V
kom
LX SKLOPKA IZOLACIONA 3P 63A 400V LE
kom
LX SKLOPKA NAIZ+CEN POL 20A LE
kom
PREKLOPNA SKLOPKA SA CENTRALNIM POLOZAJEM 2P 20A LEkom
INDIKATOR CRVENI 230V LE
kom
STEPENIŠNI AUTOMAT 250V 30s-10min LE
kom
SABIRNICA BLOK PLAVI 5 IZLAZA LE
koM
SABIRNICA BLOK CRNA 5 IZLAZA LE
kom
SABIRNICA BLOK ZELENI 4 IZLAZA LE
kom
SABIRNICA BLOK ZELENI 12 IZLAZA LE
kOM
SABIRNICA BLOK PLAVI 12 IZLAZA LE
KOM
RAZVODNIK 250A 2M LE
kom
PRIKLJUCNI BLOKOVI 2P 40A MODULARNI LE
kom
SKOPKA DIF. ZAŠT. LR 4P 25A 500mA LE
kom
SKOPKA DIF. ZAŠT. LR 4P 40A 500mA LE
kom
SKOPKA DIF. ZAŠT. LR 4P 63A 500mA LE
kom
DLP BAZA PARAPETA 50x80 LE
M
DLP BAZA PARAPETA 105X35 LE
m
DLP BAZA PARAPETA 105X65 LE
m
DLP BAZA PARAPETA 150X50 LE
M
DLP BAZA PARAPETA 150X65 LE
M
DLP BAZA PARAPETA 50x195 LE
kom
DLP NOSEĆA PREGRADA ZA DUBINU 50 mm LE
M
DLP NOSEĆA PREGRADA ZA DUBINU 65 mm LE
M
DLP POKLOPAC ŠIRINE 65 mm LE
M
DLP POKLOPAC ŠIRINE 85 mm LE
M
DLP POKLOPAC ŠIRINE 130 mm LE
M
DLP PREGRADA ZA DUBINU 35/50 mm LE
M
DLP PREGRADA ZA DUBINU 35/65 mm L=2m LE
kom
DLP UNUTRASNJI UGAO 90 ZA DUBINU 35 mm LE
kom
DLP UNUTRASNJI UGAO 90 ZA DUBINU 50 mm
kom
DLP UNUTRASNJI UGAO 90 ZA DUBINU 65 mm
kom
DLP UNUTRASNJI UGAO ZA DUBINU 65 mm 2 SEKC. LE
koM
DLP SPOLJASNI UGAO ZA DUBINU 35 mm LE
kom
DLP SPOLJASNI UGAO ZA DUBINU 50 mm LE
kom
DLP SPOLJASNI UGAO ZA DUBINU 65 mm LE
kom
DLP PREGR. EL. ZA SPOLJ. UGAO PAR. RAZ. ZA DUBINU 50 mmkom
LE
DLP "L" ELEMENT ZA 35x105 LE
kom
DLP "L" ELEMENT ZA 105X50 LE
kom
DLP "L" ELEMENT ZA 105X65 LE
kom
DLP "L" ELEMENT ZA 150X50 LE
kom
DLP "L" ELEMENT ZA 65x195 LE
kom
DLP DRZAC KABLOVA ZA POKLOPAC 65 I 40 mm LE
kom
DLP ODSTOJNI ELEMENT LE
kom
DLP KOMPLET ZA POVEĆANJE OD 4 ELEMENTA LE
kom
DLP PODNA SPOJNICA LE
kom
DLP SPOJNIK BAZE PARAPETA LE
kom
DLP SPOJNICA TELA LE
kom
DLP KRAJNJA KAPA ZA PAR. RAZV. 35X105 LE
kom
1,00
37,00
5,00
1,00
2,00
18,00
3,00
1,00
14,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
4,00
1,00
2,00
4,00
5,00
20,00
38,00
84,00
40,00
124,00
4,00
48,00
186,00
96,00
48,00
44,00
62,00
50,00
1,00
38,00
17,00
3,00
17,00
9,00
28,00
4,00
8,00
12,00
20,00
20,00
12,00
131,00
36,00
16,00
5,00
230,00
200,00
49,00
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
LE010702
LE010704
LE010706
LE010707
LE010722
LE010731
LE010732
LE010733
LE010771
LE010801
LE010802
LE010804
LE010922
LE010925
LE010941
LE010942
LE010952
LE010954
LE010956
LE010958
LE010962
LE010981
LE010992
LE010994
LE010996
LE010998
LE011103
LE011107
LE011110
LE011159
LE011162
LE011163
LE011166
LE011189
LE011192
LE011202
LE011204
LE011214
LE011244
LE013310
LE013320
LE013325
LE015140
LE015150
LE015163
LE016005
LE016340
LE016345
LE016350
LE019915
LE020051
LE020106
DLP KRAJNJA KAPA ZA PAR. RAZV. 50X105 LE
kom
DLP KRAJNJA KAPA ZA PAR. RAZV. 65X105 LE
kom
DLP KRAJNJA KAPA ZA PAR. RAZV. 150x(50/65) LE
kom
DLP KRAJNJA KAPA ZA PAR. RAZV. 195x(50/65) LE
kom
DLP KRAJNJA KAPA ZA PAR. RAZV.30-50X80 LE
kom
DLP "T" ELEMENT ZA PAR. RAZV. 35x80 LE
kom
DLP "T" ELEMENT ZA PAR. RAZV. 150X50 LE
kom
DLP "T" ELEMENT ZA PAR. RAZV. 150X65 LE
kom
DLP EL. ZA SPAJANJE ZA PAR. RAZV. 65 mm LE
kom
DLP SPOJNIK POKLOPCA ZA 65 mm LE
kom
DLP SPOJNIK POKLOPCA ZA 85 mm LE
kom
DLP SPOJNIK POKLOPCA ZA 130mm LE
kom
NOSAČ MEHANIZMA 2M ZA POKL. 85 mm MOSAIC LE
kom
NOSAC MEHANIZMA ZA AUTOM. OSIGURAC 2M LEXIC LE
kom
NOSAČ MEHANIZMA 4M ZA POKL. 65 mm MOSAIC LE
kom
NOSAČ MEHANIZMA 4M ZA POKL. 85 mm MOSAIC LE
kom
NOSAC MEHANIZMA ZA POKLOPAC 2M 65mm LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 4M ZA POKL. 65 mm MOSAIC LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 6M ZA POKL. 65 mm MOSAIC LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 8M ZA POKL. 65 mm MOSAIC LE
kom
NOSAČ MEHANIZMA 6M ZA POKL. 85 mm MOSAIC LE
kom
NOSAČ MEHANIZMA 8M ZA POKL. 65 mm MOSAIC LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 2M ZA POKL. 85 mm MOSAIC LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 4M ZA POKL. 85 mm MOSAIC LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 6M ZA POKL. 85 mm MOSAIC LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 8M ZA POKL. 85 mm MOSAIC LE
kom
DLP BAZA PARAPETA 65x15 ALU LE
m
DLP PREGRADA NOSECA ZA S65 AL LE
m
DLP POKLOPAC SIRINE 65 ALU LE
kom
DLP KRAJNJA KAPA ZA 65x65 ALU LE
kom
DLP SPOJNIK POKLOPCA 65 ALU LE
kom
DLP SPOJNIK POKLOPCA 85 ALU LE
kom
DLP SPOJNIK SAMOLEP BAZE LE
kom
DLP KAPA KRAJNJA ZA 65x15AL LE
kom
DLP ELEMENT PORAVNJANJA DLPA LE
kom
PM OKVIR ZA DLP24M SIROKI POKL. 65 LE
kom
PM OKVIR ZA DLP 4M SIROKI POKL. 65 LE
kom
PM OKVIR ZA DLP 4M SIROKI POKL. 85 LE
KOM
DLP ELEMENAT L90 ZA 65X105 LE
kom
OSIGURAČ CILINDRICNI HRC gG 10A 10X38 LE
kom
OSIGURAC CILINDRICNI HRC gG 20A 10X38 LE
kom
OSIGURAC CILINDRICNI HRC gG 25A 10X38 LE
kom
OSIGURAČ KASETNI AM 40A 22x58 LE
kom
OSIGURAČ KASETNI AM 50A 22x58 LE
kom
OSIGURAČ KASETNI AM 63A 22x58 LE
kom
POSTOLJE ZA NOŽ. OSIGURACE HRC VEL. 00 100A NA DIN ŠINUkom
LE
OSIGURAC NOŽASTI HRC NH 80A VEL. 00 LE
kom
OSIGURAC NOŽASTI HRC NH 100A VEL. 00 LE
kom
OSIGURAC NOŽASTI HRC NH 125A LE
kom
IZOLACIONA PREGRADA HRC ZA NOŽ. OSIGURACE VEL.0 LE kom
SLEPI MODUL 24M XL3 LE
kom
ORMAN RAZVODNI IP30 1050mm XL3 LE
kom
16,00
6,00
10,00
6,00
10,00
47,00
11,00
4,00
20,00
74,00
110,00
54,00
38,00
4,00
71,00
17,00
106,00
20,00
20,00
21,00
2,00
4,00
152,00
159,00
73,00
57,00
6,00
22,00
12,00
6,00
3,00
6,00
28,00
10,00
28,00
13,00
19,00
8,00
8,00
18,00
4,00
4,00
1,00
1,00
3,00
2,00
7,00
28,00
7,00
9,00
18,00
2,00
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
LE020266
LE020272
LE020273
LE020286
LE020291
LE020692
LE022102
LE022103
LE022104
LE022106
LE022107
LE022901
LE022902
LE022964
LE023907
LE023915
LE023923
LE023927
LE023929
LE023930
LE023940
LE025020
LE025021
LE025525
LE026160
LE026167
LE026173
LE026183
LE026202
LE026208
LE026209
LE026212
LE026223
LE026242
LE030008
LE030027
LE030092
LE030114
LE030221
LE030223
LE030253
LE030300
LE030301
LE030677
LE030713
LE030714
LE030939
LE031203
LE031207
LE031612
LE031621
LE031622
VRATA ZA RAZVODNI ORMAN ZAOBLJENA PROVIDNA XL3 LE kom
VRATA ZA RAZVODNI ORMAN RAVNA METAL 45 LE
kom
VRATA ZA RAZVODNI ORMAN RAVNA METAL H6 LE
kom
VRATA ZA RAZVODNI ORMAN RAVNA PROVIDNA XL3 LE
kom
BRAVICA SA 2 KLJUČA TIP 405 XL3 LE
kom
ELEMENT FIKSNI SPX-V XL3 LE
kom
PREKIDAČ IZOL UG 0-1 3P 25A LE
kom
PREKIDAČ IZOL UG 0-1 3P 32A LE
kom
PREKIDAČ IZOL UG 0-1 3P 50A LE
kom
PREKIDAČ IZOL. UG 0-1 3P 80A LE
KOM
PREKIDAČ IZOL UG 0-1 3P 100A LE
kom
KONTAKT NC ZA NEOSVETLJ.GLAVE TASTERA LE
kom
KONTAKT NO ZA NEOSV.GLAVE TASTERA LE
kom
OS SPOJNIK 3 POZICIJE LE
kom
IZBORNI PREKIDAC 0-1 CRNE BOJE LE
kom
IZBORNI PREKIDAC 0-1 SA RUCICOM 90 CRNE BOJE LE
kom
IZBORNI PREKIDAC 0-1-2 SA RUCICOM CRNE BOJE LE
kom
IZBORNI PREKIDAĆ SA STANDR. RUČICOM CRNE BOJE LE
kom
IZBORNI PREKIDAC 0-1-2 90 SA RUCICIM CRNE BOJE LE
kom
IZBORNI PREKIDAC 0-1 45 DUGA RUCICA LE
kom
IZBORNI PREKIDAC 1-0-2 DUGA RUCICA LE
kom
PREKIDAČ DPX-E125 400V AC 3P 100A 16kA LE
kom
PREKIDAČ DPX-E125 400V AC 3P 125A 16kA LE
kom
PREKIDAČ DPX-630 400V AC 3P 500A 36kA LE
kom
POM. SIGN. KONTAKT ZA PREK. DPX/DPX-I/DPX-IS 3-240A DPXkom
LE
NAPONSKI OKIDAČ OD 16-1600A DPX/DPX-I/DPX-IS 230V DPX kom
LE
PODNAPONSKI OKIDAČ ZA DPX 125A 230V AC LE
kom
PODNAPONSKI OKIDAČ ZA DPX 250-1600A 230V AC LE
kom
RUCKA SA PRODUŽ. POGONOM ZA DPX 125 DPX LE
kom
ADAPTER ZA DIN SINU ZA DPX 125A LE
kom
ADAPTER ZA DIN SINU ZA DPX 160A LE
kom
RUCKA SA PRODUŽ. POGONOM ZA DPX 160 LE
kom
RUCKA SA PRODUŽ. POGONOM ZA DPX 250 LE
kom
RUCKA SA PRODUŽ. POGONOM ZA DPX 630A SIVA LE
kom
MINI PLUS KABLOVSKI KANAL 20x12.5 L=2.1m DLP LE
M
MINI PLUS PARAPET 40x20 DLP LE
M
MINI PLUS KABLOVSKI KANAL 2 SEKCIJE 50x12 L=2m DLP LE M
MINI PLUS KABLOVSKI KANAL 3 SEKCIJE 60x20 L=2.1m DLP LEkom
MINI PLUS PODESIVI UN-SP. UGAO ZA MINI KABL. KANAL 20x12.5
komLE
MINI PLUS PODESIVI "L" ELEMENT ZA MINI KABL. KANAL 20x12.5
komLE
MINI PLUS PODESIVI "L" ELEMENT ZA MINI KABL. KANAL 32x12.5
komLE
MINI PLUS KRAJNJA KAPA ZA MINI KABL. KANAL 75x20 LE
kom
MINI PLUS PODESIVI UNUTR. UGAO ZA MINI KABL. KANAL 75x20
kom
LE
MINI PLUS ODSTOJNIK BRAON BOJA 2,10m LE
kom
BAZNI ELEMENT ZA UGR. MEHANIZMA DLP LE
M
KRAJNJA KAPA ZA AL. STUB DLP LE
kom
PLOCA DUPLOG PODA LE
kom
MINI PLUS KRAJNJA KAPA ZA MINI KABL. KANAL 32x12.5 LE kom
MINI PLUS KRAJNJA KAPA ZA MINI KABL. KANAL 32x16 LE
kom
MINI PLUS NOSAČ MEHANIZAMA 3M MOSAIC DLP LE
kom
MINI PLUS NOSAČ MEHANIZAMA 2x4M MOSAIC DLP LE
kom
MINI PLUS NOSAČ MEHANIZAMA 12M MOSAIC DLP LE
kom
1,00
17,00
38,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
15,00
14,00
16,00
10,00
10,00
5,00
3,00
10,00
10,00
5,00
4,00
3,00
1,00
9,00
2,00
3,00
5,00
2,00
16,00
4,00
2,00
2,00
7,00
734,00
122,00
48,00
4,00
20,00
10,00
1,00
7,00
5,00
120,00
56,00
3,00
1,00
3,00
10,00
10,00
10,00
9,00
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
LE031641
LE032030
LE032031
LE032038
LE032707
LE032801
LE032802
LE032803
LE032807
LE033321
LE033325
LE033327
LE033646
LE036206
LE037100
LE037101
LE037102
LE037103
LE037120
LE037130
LE037160
LE037161
LE037162
LE037163
LE037164
LE037165
LE037166
LE037402
LE037433
LE037511
LE037550
LE037551
LE037661
LE037662
LE037664
LE037666
LE038151
LE038152
LE038153
LE038154
LE038432
LE038581
LE038582
LE038587
LE038598
LE038599
LE038608
LE039018
LE039032
LE039087
LE039403
LE039466
MINI PLUS ADAPTER ZA KRAJ KANALA 32x12.5 LE
kom
KABLOVSKA VEZICA BLISTER BEZBOJNA 2.4x95mm LE
kom
KABLOVSKA VEZICA COLSON BEZBOJNA 100kom 2,4x140mm LE
kom
KABLOVSKA VEZICA BLISTER BEZBOJNA 3.5x18mm LE
kom
PANEL ZA OPREMANJE SA FTP/STP KONEKTORIMA
kom
KUTIJA REVIZIONA SA OTVORIMA ZA RAZVOD U 4 PRAVCA LE kom
UGAO 90 STEPENI ZA PODNE KANALICE LE
kom
SPOJNIK ZA PODNE KANALICE LE
kom
KRAJNJA KAPA ZA PODNE KANALICE LE
kom
MINI PLUS KABLOVSKI KANAL 32x16 L=3m DLP LE
M
PODESIVI UNUT-SPOLJAŠ. ELEMENT ZA KABL. KANAL 32x16 DLP
kom
LE
PODESIVI "L" ELEMENT ZA KABL. KANAL 32x16 DLP LE
kom
SPOJNIK POKLOPCA ZA KABL. KANAL 20x12,5 DLP LE
kom
KANALICA KABLOVSKA 40x40 LINA25 LE
kom
REDNA STEZALJKA 2.5Mm2 NULTA VIKING LE
kom
REDNA STEZALJKA 4 mm2 NULTA VIKING LE
kom
REDNA STEZALJKA 6mm2 NULTA VIKING LE
kom
REDNA STEZALJKA 10mm2 NULTA VIKING LE
kom
REDNA STEZALJKA 2,5mm2 NEPREK 1-KA VIKING LE
kom
REDNA STEZALJKA 2,5mm2 CRVENA SPEC VIKING LE
kom
REDNA STEZALJKA 2,5mm2 SIVA VIKING LE
kom
REDNA STEZALJKA 4 mm2 SIVA VIKING LE
kom
REDNA STEZALJKA 6mm2 SIVA VIKING LE
kom
REDNA STEZALJKA 10mm2 SIVA VIKING LE
kom
REDNA STEZALJKA 16mm2 SIVA VIKING LE
kom
REDNA STEZALJKA 35mm2 SIVA VIKING LE
kom
REDNA STEZALJKA 70mm2 SIVA VIKING LE
kom
ŠINA DIN DUŽINA 2m LEXIC LE
kom
ŠINA BAKARNA 15x4 200A LE
kom
KRAJNJI DRZAC 8mm VIKING LE
kom
KRAJNJI POKLOPAC 5-10mm VIKING LE
kom
KRAJNJI POKLOPAC 12-15mm VIKING LE
kom
STARFIX FERRULE 0.50 mm2 LE
kom
STARFIX FERRULE 0.75 mm2 LE
kom
SF HILZNA 1.5MM2 CRNA LE
kom
STARFIX FERRULE 2.5 mm2 LE
kom
OZNAKA ZA KABLOVE SIRINE 0.5-1.5 mm SIMBOL 21 CAB 3 LE kom
OZNAKA ZA KABLOVE SIRINE 0.5-1.5 mm SIMBOL 41 CAB 3 LE kom
OZNAKA ZA KABLOVE SIRINE 0.5-1.5 mm SIMBOL 61 CAB 3 LE kom
OZNAKA ZA KABLOVE SIRINE 0.5-1.5 mm SIMBOL 81 CAB 3 LE kom
TRAKA SA OZNAKOM "W DUPLIX CRNA NA ZUTOJ POZADINI LEkom
TRAKA ZA PRENOSIVI STAMPAC l=5,5m 9 mm CAB 3 LE
kom
TRAKA ZA PRENOSIVI STAMPAC l=5,5m 12 mm CAB 3 LE
kom
TRAKA ZA PRENOSIVI STAMPAC l=3,5m 12 mm CAB 3 LE
kom
MEM. KARTICA ZA PORTABL UREDJAJ 64 k CAB 3 LE
kom
PUNJAČ SA BATERIJAMA CAB 3 LE
kom
ORMAR RAZVODNI 500x400x150 ATLANTIC IP55 LE
kom
PRIKLJUČAK KABL-KABL Cu/Al do120 Cu 70-150mm2 VIKING 3 kom
LE
PRIKLJUCNE KLEME ZA SABIRNICE 70mm2 VIKING 3 LE
kom
REDNA STEZALJKA SA INDIKAT. JEDNOST. RASTAV. VIKING 3 LEkom
KRAJNJI DRŽAČ SIMETRICNE VISIINE ŠIRINA 8mm2 VIKING 3 LEkom
IZOLACIONI ELEMENT ZA REDNE STEZALJKE VIKING 3 LE
kom
13,00
600,00
7.500,00
100,00
2,00
18,00
12,00
28,00
20,00
78,00
20,00
10,00
40,00
10,00
720,00
50,00
40,00
30,00
100,00
100,00
4.448,00
11,00
279,00
340,00
28,00
24,00
13,00
7,00
1,00
40,00
1,00
12,00
440,00
400,00
500,00
503,00
200,00
200,00
200,00
200,00
600,00
3,00
3,00
4,00
1,00
1,00
1,00
2,00
4,00
20,00
20,00
20,00
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
LE039507
LE039508
LE050299
LE053948
LE055308
LE056327
LE057617
LE057623
LE057706
LE057710
LE057711
LE057712
LE057713
LE057714
LE057718
LE057719
LE058725
LE060956
LE060957
LE060958
LE060964
LE060990
LE060991
LE061001
LE061002
LE061720
LE066003
LE067001
LE067002
LE067003
LE067032
LE067152
LE067153
LE067340
LE067388
LE067668
LE069512
LE069525
LE069571
LE069580
LE069651
LE069681
LE069689
LE069692
LE069733
LE072842
LE072843
LE072844
LE072846
LE073301
LE073302
LE074001
OZNAKA ZA RED.STEZ HORIZONTALNA 21 35Mm VIKING LE kom
OZNAKA ZA RED.STEZ HORIZONTALNA 31 45Mm VIKING LE kom
UMETAK ZA DEBLOKADU NAM. UTICNICE MOSAIC LE
kom
ADAPTER ZA UKO-UTO UTICNICU P17 LE
kom
UTIČNICA NADGRADNA TEMPRA IP66/67 16A 3P+N+E 380/415V
kom
LE
KONEKTOR PRAVOLINIJSKI IP66/67 3P+E32A 380/415V P17 LEkom
UTIČNICA UGRADNA PANEL TEMPRA IP44 3P+E 16A 380/415Vkom
P17 LE
UTIČNICA UGRADNA PANEL TEMPRA IP44 3P+N+E 16A 380/415V
komP17 LE
KUĆIŠTE ZA UGRADNJU UTIČNICA 125x220 18M TEMPRA P17 LE
kom
KUĆIŠTE ZA UGRADNJU UTIČNICA 220X125 TEMPRA P17 LE KOM
KUĆIŠTE ZA UGRADNJU UTIČNICA 125x280 3M TEMPRA P17 LEkom
MASKA ZA 1 IND. UTIČNICU 1A/32A 125x220 TEMPRA P17 LE kom
MASKA ZA 2 IND. UTIČNICE 16A 125x220 TEMPRA P17 LE
kom
MASKA ZA 3IND. UTIČNICE 16A 125x220 TEMPRA P17 LE
kom
MASKA ZA 2 IND. UTIČNICE 16/32A 125x280 TEMPRA P17 LE kom
MASKA TEMPRA 1X16/32+63A LE
kom
UTIČNICA UGRADNA TEMPRA 1x16/32+63a LE
kom
NALEPNICA LGR IZLAZ 230x45 LE
kom
NALEPNICA LGR EXIT 230x90 LE
kom
NALEPNICA LGR EXIT+ STRELICA 230x45 LE
kom
NALEPNICA LGR SMER DOLE 227x90 LE
kom
NALEPNICA LGR SMER LEVO 227x90 LE
kom
NALEPNICA LGR SMER DESNO 227x90 LE
kom
NALEPNICA ZA ANTIPANIKU LE
kom
NALEPNICA ZA PROTIVPANIKU LE
kom
OKVIR U21 ZA UGRADNU MONTAŽU LE
kom
SVETILJKA PANIK S8 8W 3h 110lm PRIP. SPOJ LE
kom
CELIANE PREKIDAČ NAIZMENIČNI 10AX LE
kom
CELIANE PREKIDAČ 10AX LE
kom
CELIANE PREKIDAČ 16A LE
kom
CELIANE TASTER 6A LE
kom
CELIANE PC UTIČNICA 2P+E LE
kom
CELIANE UTIČNICA 2P+E AUTOM.PRIKLJUČCI LE
kom
CELIANE RJ11 TELEFONSKA UTIČNICA LE
kom
CELIANE UTICNICA TV-RD-SAT LE
kom
MOSAIC SIJALICA INDIKATOR 230V 3MA LE
kom
PREKIDAC NAIZM SA INDIKATOROM PLEXO LE
kom
PREKIDAC SER NAIZM SIVI PLEXO LE
kom
URICNICA 2P+E MEH IP55 16A SIVI PLEXO LE
kom
ADAPTER PRIKLJUČ. U ZID MOSAIC LE
kom
KUTIJA NADGRADNA ZA UGRADNJU MEHANIZMA IP55 1-KA LEXIC
komLE
NOSAC MEHANIZMA JEDNOSTRUKI PLEXO LE
kom
KUTIJA NADGRADNA ZA UGRADNJU MEHANIZMA IP55 PLEXO kom
LE
NOSACI MEHANIZMA IP55 PLEXO LE
kom
PLEXO NADGRADNA UTICNICA 2P+E 16A SIVA LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 2M VELA LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 3M VELA LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 4M VELA LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 6M VELA LE
kom
UTICNICA ZA ZVUCNIKE 1M MOSAIC LE
kom
UTICNICA ZA ZVUCNIKE 2M MOSAIC LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČAN 1M 10A MOSAIC LE
kom
500,00
300,00
90,00
8,00
3,00
2,00
8,00
3,00
1,00
1,00
5,00
2,00
8,00
3,00
2,00
1,00
1,00
17,00
19,00
20,00
8,00
16,00
8,00
1,00
1,00
150,00
1,00
70,00
150,00
20,00
10,00
133,00
20,00
40,00
10,00
3,00
16,00
8,00
4,00
23,00
25,00
25,00
8,00
9,00
9,00
106,00
270,00
80,00
59,00
13,00
1,00
2,00
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
LE074005
LE074006
LE074007
LE074008
LE074011
LE074012
LE074021
LE074030
LE074032
LE074036
LE074040
LE074042
LE074043
LE074044
LE074051
LE074101
LE074103
LE074130
LE074133
LE074135
LE074136
LE074261
LE074280
LE074281
LE074285
LE074286
LE074287
LE074288
LE074341
LE074376
LE074382
LE074392
LE074398
LE074405
LE074406
LE074459
LE074802
LE074803
LE074804
LE074806
LE074812
LE074825
LE074832
LE074845
LE074846
LE075001
LE075002
LE075007
LE075010
LE075014
LE075031
LE075042
PREKIDAČ OBIČAN 1M 16A MOSAIC LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČAN 1M 16A MOSAIC LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČAN 1M 16A SA INDIKATOROM MOSAIC LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČAN 1M 16A SA INDIKATOROM MOSAIC LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČAN 2M 10A MOSAIC LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČAN 2M 10A SA INDIKATOROM MOSAIC LE
kom
PREKIDAČ UNAKRSNI 2M 10A MOSAIC LE
kom
TASTER 1M 6A MOSAIC LE
kom
TASTER NAIZMENIČAN 1M 6A SA INDIKATOROM MOSAIC LE kom
PREKIDAČ NAIZMENIČAN 1M 20A MOSAIC LE
kom
TASTER 2M 6A MOSAIC LE
kom
TASTER NAIZMENIČAN 2M 6A SA INDIKATOROM MOSAIC LE kom
TASTER NAIZMENIČAN 2M 6A SA INDIKATOROM MOSAIC LE kom
TASTER POTEZNI 2M 6A SA INDIKATOROM MOSAIC LE
kom
PREKIDAČ 2P 2M 20A SA INDIKATOROM MOSAIC LE
kom
UTIČNICA EURO 2P 16A MOSAIC LE
kom
UTIČNICA ITALIJANSKI STANDARD 2P+E 10A MOSAIC LE
kom
UTIČNICA SA ZASTITOM 2P+E 16A MOSAIC LE
kom
UTIČNICA SA POKLOPCEM 2P+E 16A MOSAIC LE
kom
UTIČNICA ZELENA 2P+E 16A MOSAIC LE
kom
UTIČNICA ORANGE 2P+E 16A MOSAIC LE
kom
UTIČNICA TELEFONSKA RJ11 1M MOSAIC LE
kom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 1M UTP cat.6 MOSAIC LE
kom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 2M UTP cat.6 MOSAIC LE
kom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 1M UTP cat.5 MOSAIC LE
kom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 2M UTP cat.5 MOSAIC LE
kom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 2M SFTP cat.6 MOSAIC LE
kom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 1M FTP cat.5 MOSAIC LE
kom
UTIČNICA TELEFONSKA RJ11 2M MOSAIC LE
kom
UTIČNICA TV/FM/SAT 2M MOSAIC LE
kom
UTIČNICA TV 2M INDIVIDUALNA MOSAIC LE
kom
SLEPA MASKA 2M MOSAIC LE
kom
UVOD KABLA 2M MOSAIC LE
kom
DIMER KRUŽNI 60-500W MOSAIC LE
kom
DIMER TASTERSKI 40-300W MOSAIC LE
kom
SKLOPKA FID 16/003A 2P MOSAIC LE
kom
NOSAČ MEHANIZMA 2M MOSAIC LE
kom
NOSAČ MEHANIZMA 3M MOSAIC LE
kom
NOSAČ MEHANIZMA 4M MOSAIC LE
kom
NOSAČ MEHANIZMA 6M MOSAIC LE
kom
NOSAČ MEHANIZMA 2M SA ŽABICAMA MOSAIC LE
kom
NOSAČ MEHANIZMA 2x6 MOSAIC LE
kom
NOSAČ MEHANIZMA 2M SA ZAVRTNJIMA MOSAIC LE
kom
MASKA MEH. SA POKLOPCEM ZA UTIČNICU 2M MOSAIC LE kom
MASKA MEH. SA POKLOPCEM ZA UTIČNICU 2M MOSAIC LE kom
OKVIR 1M MOSAIC LE
kom
OKVIR 2M MOSAIC LE
kom
OKVIR 3M MOSAIC LE
kom
OKVIR 4M MOSAIC LE
kom
OKVIR 6M MOSAIC LE
kom
OKVIR 1M BELI NEM. STAND. MOSAIC LE
kom
OKVIR 2x6 MOSAIC LE
kom
164,00
102,00
2,00
28,00
15,00
9,00
7,00
6,00
10,00
9,00
51,00
16,00
2,00
8,00
51,00
37,00
29,00
2,00
82,00
3,00
24,00
28,00
1,00
3,00
50,00
44,00
16,00
153,00
28,00
5,00
258,00
31,00
7,00
4,00
1,00
1,00
248,00
259,00
149,00
160,00
93,00
29,00
3,00
10,00
4,00
9,00
62,00
205,00
144,00
299,00
1,00
27,00
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
LE075058
LE076551
LE076552
LE076561
LE076562
LE077000
LE077001
LE077002
LE077010
LE077011
LE077021
LE077030
LE077070
LE077091
LE077093
LE077210
LE077211
LE077213
LE077214
LE077216
LE077218
LE077219
LE077501
LE078702
LE078711
LE078722
LE078730
LE078751
LE078757
LE078782
LE078783
LE078802
LE078803
LE078804
LE078811
LE078814
LE078816
LE078818
LE078836
LE078837
LE078880
LE079152
LE079201
LE079213
LE079292
LE080043
LE080049
LE080051
LE080052
LE080053
LE080141
LE080213
PREDNJA PLOČA PREKIDAČA 45A MOSAIC LE
UTICNICA RACUNARSKA RJ45 UTP 1M BELA LE
UTICNICA RACUNARSKA RJ45 FTP 1M BELA LE
UTICNICA RACUNARSKA RJ45 UTP KAT 6 1M BELA MOSAIC LE
UTICNICA RACUNARSKA RJ45 FTP KAT6 1M BELI LE
MOSAIC PREKIDAČ 1M 10A AUTO BELA LE
MOSAIC NAIZM.PREKIDAČ 1M 10A BELA LE
MOSAIC PREKIDAC S IND.10A 1M BELI LE
MOSAIC PREKIDAČ 2M 10A LE
MOSAIC NAIZM.PREKIDAČ 2M 10A BELA LE
MOSAIC UNAKR.PREKIDAC 2M 10A BELA LE
MOSAIC TASTER BRZA KONEKCIJA 6A 1M BELI LE
MOSAIC SLEPI MODUL 1M LE
MOSAIC PREKIDAC NAIZM 16A 1M BELI LE
MOSAIC PREKIDAC SA INDIK. 1M 16A BELI LE
MOSAIC UTIČNICA 2P+E 16A BELA LE
UTIČNICA 2P+E 16A ENERGETSKA MOSAIC LE
MOSAIC UTICNICA 220V,SA ZASTITOM LE
MOSAIC SUKO UTICNICA 16A,2P+E CRVENA LE
UTIČNICA 2P+E ZELENA 16A MOSAIC LE
MOSAIC SUKO UTICNICA 16A,2P+E CRVENA AUTOMATIK
MOSAIC SUKO UTICNICA 16A,2P+E 2M SA POKLOP.BELA LE
UTICNICA EURO SUKO 2P 1M BELA MOSAIC LE
MOSAIC UTICNICA 2P+E 2M ANTIBAK. LE
MOSAIC PREKIDAC NAIZM 10AX 2M ANTIBAK. LE
MOSAIC OKVIR 2M ANTIBAKTERIJ. BELI LE
MOSAIC UTICNICA PM RJ11 1M BELA LE
MOSAIC UTICNICA ZA ZVUCNIKE 2MBELA
UTICNICA HD 2M BELA MOSAIC LE
MOSAIC URICNIVA TV M INDIV.2M BELA LE
UTICNICA TV/RD IND 2M BELA LE
MOSAIC OKVIR ZA 2M BELI LE
MOSAIC OKVIR ZA 3M BELA LE
MOSAIC OKVIR ZA 2X2M HORIZ.BELI LE
MOSAIC OKVIR ZA 1M 80x80mm BELI LE
MOSAIC OKVIR ZA 4M HORIZ. BELI LE
MOSAIC OKVIR 6M BELI
PM OKVIR ZA 8M HORIZ. BELA
MOSAIC OKVIR ZA 2X6M BELI LE
MOSAIC OKVIR ZA 2X8m BELI LE
MOSAIC OKVIR 2M ANTIBAK. IP44 BELI LE
NOSAC NATPISA RAVAN PROVIDAN MOSAIC LE
MOSAIC PREKIDAČ NAIZMENIČNI 10A 1M BELI LE
ALUMINIJUMSKA UTICNICA 2P+E LE
ALUMINIJUMSKA UTICNICA TV 2M MOSAIC LE
DOZNA ZA GIPS 6M DUB 40mm BATIBOX LE
DOZNA ZA VIŠE MEH. ZA PROG. LE
DOZNA ZA GIPS 1-2MB 50mm BATIBOX LE
DOZNA ZA GIPS 2MEH 50mm BATIBOX LE
DOZNA ZA GIPS 6-8MB 50mm BATIBOX LE
DOZNA ZA MALTER 1M DUB 40mm BATIBOX LE
MOSAIC NOSAC MEH ZA 3M PLASTICNA DOZNA LE
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
koM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1,00
4,00
30,00
10,00
19,00
62,00
36,00
4,00
47,00
47,00
3,00
13,00
5,00
10,00
54,00
14,00
16,00
18,00
27,00
14,00
3,00
10,00
20,00
2,00
2,00
2,00
39,00
9,00
7,00
13,00
7,00
4,00
13,00
12,00
9,00
11,00
9,00
7,00
2,00
4,00
5,00
6,00
60,00
54,00
8,00
109,00
14,00
8,00
11,00
18,00
84,00
2,00
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
LE080214
LE080251
LE080252
LE080253
LE080254
LE080259
LE080261
LE080266
LE080269
LE08400010
LE08406000
LE088201
LE088212
LE088215
LE088280
LE089107
LE089125
LE089126
LE089127
LE089239
LE089241
LE089249
LE089250
LE089261
LE089292
LE089298
LE089299
LE089300
LE089320
LE089324
LE089341
LE089342
LE089343
LE089353
LE089367
LE089389
LE089390
LE089630
LE089635
LE089636
LE089901
LE089906
LE089911
LE090021
LE090634
LE091602
LE091605
LE091607
LE091610
LE091627
LE091641
LE091790
MOSAIC MOSAC 4M IT PLACTICNA DOZNA LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 2M ZA 1MEH. MOSAIC LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 4/5M ZA 2MEH. MOSAIC LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 6/8M ZA 3MEH. MOSAIC LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 10M ZA 4MEH. MOSAIC LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 3M MOSAIC LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 1M ZA 2MEH. SA ŽABICAMA MOSAIC LE kom
NOSAC MEHANIZMA 2x3MEH.-2x4MEH. MOSAIC LE
kom
NOSAC MEHANIZMA 1M ZA 2MEH. DUGE ŽABICE MOSAIC LE kom
PLOCA DUPLOG PODA METALNA SOLUFLEX LE
kom
NOSAČ METALNE PLOCE SOLUFLEX LE
kom
DALJINSKI UPRAVLJAČ IR 6 SCENARIJA GALEA LE
kom
FILTER IZOLACIONI ZA UTIČNICU GALEA LE
kom
DALJINSKI UPRAVLJAČ STONA KONTROLA GALEA LE
kom
DETEKTOR POKRETA GALEA LE
kom
KUTIJA UGRADNA SUPERBOX 180x65 MOSAIC LE
kom
KUTIJA UGRADNA SUPERBOX 2M 40mm BETON MOSAIC LE kom
KUTIJA UGRADNA SUPERBOX 120X65 MOSAIC LE
kom
KUTIJA UGRADNA SUPERBOX 6M MOSAIC LE
kom
DOZNA UGRADNA ZA CEMENT 3M BATIK LE
kom
DOZNA UGRADNA ZA CEMENT 2M BATIK LE
kom
DOZNA UGRADNA ZA CEMENT 4M BATIK LE
kom
DOZNA UGRADNA ZA CEMENT 6M BATIK LE
kom
DOZNA UGRADNA ZA CEMENT 2M DUB 60 BATIK LE
kom
KUTIJA PODNA ZA ITISON 16M BATIK LE
kom
BAZA PODNE KUTIJE 8M BATIK LE
kom
BAZA PODNE KUTIJE 16M BATIK LE
kom
KUTIJA PODNA ZA DUPL. POD SA POKL. ZA ITISON 8M BATIK LEkom
DOZNA NADGRADNA 2M DUB 40mm MOSAIC LE
kom
DOZNA NADGRADNA 2x2M DUB 40mm MOSAIC LE
kom
DOZNA UGRADNA ZA GIPS 2M DUB 40mm BATIK LE
kom
DOZNA UGRADNA ZA GIPS 4M DUB 40mm BATIK LE
kom
DOZNA UGRADNA ZA GIPS 6M DUB 40mm BATIK LE
kom
DOZNA UGRADNA ZA GIPS 6M DUB 50mm BATIK LE
kom
SPOJNICA ZA DOZNE ZA GIPS 89340/41/51 - HORIZ BATIK LE kom
DOZNA UGRADNA ZA GIPS 2x6M DUB 40mm BATIK LE
kom
DOZNA UGRADNA ZA GIPS 3M DUB 40mm BATIK LE
kom
BAZA PODNE KUTIJE 10/12M BATIK LE
kom
OKVIR ZA PODNU KUTIJU PUNI POKLOPAC BATIK LE
kom
METALNI NOSAC ZA PODNU KUTIJU 12MPOD/10MFIKS LE
kom
SIJALICA 12V LE
kom
SIJALICA ZA TASTER/PREKIDAČ 230V-1,7mA ORANŽ LE
kom
LAMPICA SIGNALNA 12V-0,4W LE
kom
AUDIO BLOK (MIKROFON+ZVUCNIK) LE
kom
NAPAJANJE E-34 LE
kom
PREKIDAČ OG DVOPOLNI 10A 250V IP55 PLEXO LE
kom
PREKIDAČ OG NAIZMENICAN PLEXO LE
kom
PREKIDAČ OG SERIJSKI PLEXO LE
kom
PREKIDAČ OG UNAKRSNI SIVI PLEXO LE
kom
TASTER OG 6A IP55 PLEXO LE
kom
UTIČNICA SA ZAŠ.KONT 2P+E 16A IP 55 PLEXO LE
kom
ADAPTER 2M PLEXO LE
kom
3,00
44,00
37,00
32,00
30,00
35,00
23,00
1,00
29,00
53,00
43,00
5,00
1,00
1,00
2,00
34,00
37,00
105,00
67,00
793,00
123,00
10,00
62,00
91,00
1,00
8,00
1,00
1,00
4,00
9,00
3,00
224,00
416,00
21,00
20,00
30,00
184,00
1,00
4,00
2,00
6,00
198,00
7,00
1,00
1,00
15,00
97,00
8,00
8,00
12,00
4,00
5,00
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
LE092104
LE096829
LE096839
LE0E1003
LE0E1103
LE0E1309
LE0E1321
LE364401
LE374200
LE374202
LE374410
LE374440
LE374451
LE374472
LE374900
LE374910
LE375603
LE375710
LE375720
LE375730
LE375760
LE601056
LE601057
LE601070
LE601071
LE601072
LE601082
LE601083
LE601201
LE601202
LE601203
LE601206
LE601207
LE601208
LE601216
LE601217
LE601218
LE602136
LE602146
LE602147
LE602194
LE604077
LE604078
LE604800
LE604801
LE604802
LE604803
LE604805
LE604806
LE604808
LE604809
LE604810
KUTIJA VODOOTPORNA KVADRAT. 65x65x40 SA 7 UVODA PLEXO
komLE
UVODNICA PLAST IP55 PG 48 LE
kom
NAVOJ PLAST IP55 PG 48 LE
kom
OKVIR 3M LE
kom
PANEL SA 3 TASTERA POZIVNI LE
kom
MASKA VIDEO LE
kom
MASKA AUDIO LE
kom
MONITOR CRNO BELI ANALOGNI PLAVI LE
kom
SLUŠILACA DODAT. SA EL. TONOM BELA ANALOGNA LE
kom
SLUŠILACA DODAT. SA EL. TONOM SIVA ANALOGNA LE
kom
MONITOR KOLOR LE
kom
POSTOLJE MONITORA LE
kom
VIDEO BLOK (KOLOR KAMERA) LE
kom
DISTRIBUTER VIDEO LE
kom
BRAVA ELEKTRONSKA 12V LE
kom
BRAVA ELEKTRONSKA LE
kom
KUTIJA UGRADNA 3M LE
kom
INTERFON AUDIO KIT 1 STAN LE
kom
INTERFON AUDIO KIT 2 STANA LE
kom
INTERFON AUDIO KIT 3 STANA LE
kom
INTERFON AUDIO KIT 6 STANOVA LE
kom
RAZV. TABLA SA PROV. VRATIMA 1 RED 12M EKINOXE LE
kom
RAZV. TABLA SA BELIM VRATIMA 1 RED 12M EKINOXE LE
kom
RAZV. TABLA SA PROV. VRATIMA 2 REDA 24M EKINOXE LE
kom
RAZV. TABLA SA BELIM VRATIMA 2 REDA 24M EKINOXE LE
kom
RAZV. TABLA SA PROV. VRATIMA 3 REDA 36M EKINOXE LE
kom
RAZV. TABLA SA PROV. VRATIMA 1 RED 12M EKINOXE LE
kom
RAZV. TABLA SA BELIM VRATIMA 1 RED 12M EKINOXE LE
kom
RAZV. TABLA 1 RED SA 12+1M NEDBOX LE
kom
RAZV. TABLA 2 REDA SA 24+2M NEDBOX LE
kom
RAZV. TABLA 3 REDA SA 36+3M NEDBOX LE
kom
VRATA PLAST. BELA 1 RED SA 12+1M LE
kom
VRATA PLAST. BELA 2 REDA SA 24+2M LE
kom
VRATA PLAST. BELA 3 REDA SA 36+3M LE
kom
VRATA PLAST. PLAVA 1 RED SA 12+1M LE
kom
VRATA PLAST. PLAVA 2 REDA SA 24+2M LE
kom
VRATA PLAST. PLAVA 3 REDA SA 36+3M LE
kom
SKLOPKA DIF. ZAŠTITNA DX 2P 25A 30mA LEXIC LE
kom
SKLOPKA DIF. ZAŠTITNA DX 4P 25A 30mA LEXIC LE
kom
SKLOPKA DIF. ZAŠTITNA DX 4P 40A 30mA LEXIC LE
kom
SKLOPKA DIF. ZAŠTITNA DX 4P 40A 30mA LEXIC LE
kom
SVETILJKA SIGNALNA ZELENA NA DIN ŠINU LEXIC LE
kom
SVETILJKA SIGNALNA CRVENA NA DIN ŠINU LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 2A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 4A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 6A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 10A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 16A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 20A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 32A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 40A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 50A C 6KA LEXIC LE
kom
76,00
26,00
25,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
3,00
3,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
7,00
5,00
5,00
1,00
2,00
1,00
1,00
4,00
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,00
3,00
3,00
1,00
9,00
21,00
5,00
15,00
34,00
42,00
31,00
85,00
1,00
376,00
44,00
2,00
210,00
15,00
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
LE604832
LE604833
LE604835
LE604836
LE604837
LE604838
LE604839
LE604841
LE604902
LE604903
LE604905
LE604906
LE604907
LE604908
LE604909
LE604910
LE604911
LE604917
LE604932
LE604933
LE604935
LE604936
LE604937
LE604938
LE604939
LE604940
LE604941
LE606246
LE606247
LE606248
LE636303
LE636320
LE636329
LE636500
LE660865
LE660866
LE660867
LE660874
LE674560
LE680632
LE680700
LE680710
LE680713
LE680716
LE682500
LE682503
LE682504
LE682505
LE682506
LE682507
LE682508
LE682509
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 6A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 10A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 16A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 20A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 25A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 32A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 40A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 63A C 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 6A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 10A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 16A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 20A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 25A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 32A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 40A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 50A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 1P 63A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 2P 6AB 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 6A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 10A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 16A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 20A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 25A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 32A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 40A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 50A B 6KA LEXIC LE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI LR 3P 63A B 6KA LEXIC LE
kom
DX OSIGURAČ 10KA 1P C 6A LE
kom
DX OSIGURAČ 10KA 1P C 10A LE
kom
DX OSIGURAC 10KA 1P C 16A LE
kom
PARAPETNI SISTEM MINI DLP ZA KABLOVSKI RAZVOD 32x10MM
kom
LE
PARAPETNI SISTEM MINI DLP ZA KABLOVSKI RAZVOD 16x16mm
kom
LE
PARAPET MINI DLP 60X40 LE
M
ZAVRSNI ELEMENT ZA KABLOVSKI RAZVOD SJAJNO BELA LE kom
NALEPNICA ZA PROTIV.PAN SVET. SA NATPISOM 'LEVO' LE
kom
NALEPNICA ZA PROTIV.PAN.SVET. SA NATPISOM 'DESNO' LE kom
NALEPNICA ZA PROTIV PAN.SVET SA NATPISOM 'DOLE' LE
kom
NALEPNICA ZA PROTIV PAN.SVET SA NATPISOM 'IZLAZ' LE
kom
OKVIR 18M MOSAIC LE
kom
OKVIR 3M BELI IP55 VELA LE
kom
PREKIDAČ NADGRADNI OG 1P 10A IP44 BELI URBANO LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČNI OG 1P 10A IP44 BELI URBANO LE
kom
PREKIDAČ SERIJSKI OG 1P 10A IP44 BELI URBANO LE
kom
UTIČNICA OG 2P+PE 16A IP 44 BELA URBANO LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 2M LED VELA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 2M CLAY VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 2M BRONZA VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 2M ANTRACIT VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M LED VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M MALT VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M KAMEN VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M CLAY VELA TONDA LE
kom
18,00
20,00
3,00
14,00
21,00
9,00
4,00
2,00
22,00
82,00
236,00
79,00
77,00
25,00
20,00
8,00
15,00
4,00
12,00
11,00
23,00
10,00
12,00
8,00
17,00
20,00
10,00
147,00
120,00
290,00
42,00
249,00
21,00
70,00
19,00
20,00
20,00
19,00
2,00
12,00
41,00
19,00
27,00
1,00
3,00
12,00
15,00
47,00
10,00
37,00
1,00
35,00
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
LE682510
LE682511
LE682512
LE682513
LE682515
LE682516
LE682517
LE682518
LE682519
LE682521
LE682522
LE682523
LE682530
LE682532
LE682533
LE682534
LE682535
LE682540
LE682542
LE682543
LE682544
LE682545
LE682546
LE682547
LE682548
LE682549
LE682550
LE682551
LE682554
LE682555
LE682556
LE682557
LE682558
LE682559
LE682561
LE682562
LE682564
LE682566
LE682567
LE682568
LE682569
LE682571
LE682572
LE682582
LE682583
LE682588
LE682593
LE682597
LE682598
LE682601
LE682602
LE682604
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M BRONZA VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M ANTRACIT VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 4M LED VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 4M MALT VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 4M CLAY VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 4M BRONZA VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 4M ANTRACIT 4M VELA TONDA LE kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M LED VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M MALT VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M CLAY VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M BRONZA VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M ANTRACIT VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 2M ČELIK VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 2M BORDO VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 2M ALUMINIJUM VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 2M ŽUTI VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 2M HROM VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 2M ZLATO VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 3M ZELENI VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 3M BORDO VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 3M ALUMINIJUM VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 3M ŽUTI VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 3M HROM VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 3M ALUM. STRUK. VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 3M ZLATO STRUK. VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 3M PLAVI VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 3M BAKAR STRUK. VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 3M ZLATO VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 4M BORDO VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 4M ALUMINIJUM VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 4M ŽUTI VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 4M HROM VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 4M ALUM. STRUK. VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 4M ZLATO STRUK. VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 4M BAKAR STRUK. VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 4M ZLATO VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 6M ZELENI VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 6M ALUMINIJUM VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 6M ŽUTI VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 6M HROM VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 6M ALUM. STRUK. VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 6M PLAVI VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 6M BAKAR STRUK. VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 2M ČELIK VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 2M BELA METAL VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 3M BELA METAL VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 4M BELA METAL VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 6M ČELIK VELA TONDA LE
kom
OKVIR METALNI 6M BELA METAL VELA TONDA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 2M ANTRACIT VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 2M PETROLEJ VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 2M SLONOVA KOST VELA QUADRA LEkom
23,00
45,00
4,00
4,00
31,00
9,00
31,00
4,00
11,00
16,00
2,00
20,00
1,00
5,00
42,00
10,00
5,00
7,00
4,00
14,00
27,00
40,00
13,00
12,00
2,00
7,00
10,00
3,00
4,00
14,00
18,00
10,00
5,00
1,00
10,00
2,00
2,00
11,00
19,00
9,00
10,00
3,00
15,00
7,00
24,00
6,00
23,00
2,00
5,00
6,00
27,00
1,00
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
LE682605
LE682610
LE682611
LE682613
LE682614
LE682615
LE682619
LE682621
LE682624
LE682625
LE682626
LE682627
LE682628
LE682629
LE682631
LE682636
LE682639
LE682642
LE682643
LE682646
LE682647
LE682648
LE682649
LE682650
LE682654
LE682655
LE682656
LE682657
LE682658
LE682659
LE682684
LE682701
LE682702
LE682703
LE682710
LE682711
LE682721
LE682723
LE682729
LE682730
LE682731
LE682734
LE682740
LE682743
LE682745
LE682748
LE682755
LE682758
LE682759
LE682760
LE682761
LE682763
OKVIR TERMOPLASTIČNI 2M PLAVI VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 2M SEPIA VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 2M INCENSE VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 2M SMOKY MUSK VELA QUADRA LE kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 2M KREM VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M BELA VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M SLONOVA KOST VELA QUADRA LEkom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M KREM SJAJNI VELA QUADRA LE kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M CRVENI SJAJNI VELA QUADRA LE kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M SEPIA VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M INCENSE VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M SMOKY GREY VELA QUADRA LE kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M SMOKY MUSK VELA QUADRA LE kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M KREM VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 4M ANTRACIT VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 4M KREM SJAJNI VELA QUADRA LE kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 4M CRVENI SJAJNI VELA QUADRA LE kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 4M SMOKY GREY VELA QUADRA LE kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 4M SMOKY MUSK VELA QUADRA LE kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M ANTRACIT VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M PETROLEJ VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M CRVENI VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M SLONOVA KOST VELA QUADRA LEkom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M PLAVI VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M CRVENI SJAJNI VELA QUADRA LE kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M SEPIA VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M INCENSE VELA QUADRA LE
kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M SMOKY GREY VELA QUADRA LE kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M SMOKY MUSK VELA QUADRA LE kom
OKVIR TERMOPLASTIČNI 6M KREM VELA QUADRA LE
kom
VELA KONEKTOR KUCNI BIOSKOP ANTRACIT LE
kom
DETEKTOR PRISUSTVA GASA ANTRACIT BUTAN VELA LE
kom
SIGNALNI UREDJAJ ZVUCNI ZA GAS DETEKTORE VELA LE
kom
TRANSFORMATOR ANTRACIT 4VA 230V 50Hz VELA LE
kom
TERMOSTAT ELEKTRONSKI 230VAC ANTRACIT VELA LE
kom
TERMOSTAT PROGRAMABILAN EL. DNEVNI/NEDELJNI ANT. VELA
komLE
DIMER ANTRACIT 100-500W 230VAC VELA LE
kom
DIMER TASTERSKI SA OSIGURAČIMA 2M 60-500VA ANTRACIT VELA
kom LE
PREKIDAČ OBIČAN BEZ MASKE 16A 1M 250V VELA LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČNI BEZ MASKE 16A 1M 250V VELA LE kom
TASTER 10A 1M 250V VELA LE
kom
TASTER STANDARDNI 10A 1M 250V ANTRACIT VELA LE
kom
PREKIDAČ 2P 16A 1M ANTRACIT VELA LE
kom
PREKIDAČ UNAKRSNI BEZ MASKE 16A 1M ANTRACIT VELA LE kom
TASTER ZA ROLETNE 10A 1M 250 V ANTRACIT VELA LE
kom
TASTER SA CRVENIM DIFUZOROM 10A ANTRACIT VELA LE
kom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 UTP 1M Cat. 5e ANTRACIT VELA kom
LE
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 FTP 1M Cat. 6 ANTRACIT VELA LEkom
PRIKLJUČNICA TV/SAT ANTRACIT VELA LE
kom
MASKA ZA PREKIDAČE I TASTERE 2M ANTRACIT VELA LE
kom
MASKA ZA PREKIDAČE I TASTERE 3M ANTRACIT VELA LE
kom
MASKA MEHANIZMA SIMBOL ZVONA 1M ANTRACIT VELA LE kom
19,00
7,00
11,00
19,00
4,00
29,00
8,00
4,00
5,00
12,00
12,00
25,00
40,00
19,00
8,00
1,00
2,00
5,00
9,00
8,00
7,00
1,00
1,00
4,00
3,00
9,00
4,00
4,00
8,00
5,00
5,00
1,00
1,00
1,00
12,00
1,00
2,00
9,00
54,00
31,00
47,00
20,00
16,00
12,00
36,00
10,00
35,00
89,00
19,00
31,00
42,00
38,00
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
LE682764
LE682765
LE682769
LE682770
LE682774
LE682779
LE682781
LE682782
LE682783
LE682787
LE682798
LE682810
LE682821
LE682840
LE682848
LE682855
LE682856
LE682860
LE682861
LE682863
LE682864
LE682869
LE682870
LE682874
LE682875
LE682880
LE682882
LE682883
LE682887
LE682900
LE682903
LE682911
LE682912
LE682913
LE682915
LE682917
LE683026
LE683033
LE683140
LE683141
LE683167
LE683211
LE683213
LE685637
LE685638
LE685640
LE685641
LE685642
LE685643
LE685676
LE685677
LE685678
MASKA MEHANIZMA SIMBOL LAMPE 1M ANTRACIT VELA LE kom
MASKA MEHANIZMA STEP. I LAMP. 1M ANTRACIT VELA LE kom
MASKA SLEPA 1M ANTRACIT VELA LE
kom
IZVOD KABLA 1M ANTRACIT VELA LE
kom
UTIČNICA 2P+E 2M 16A ANTRACIT VELA LE
kom
UTIČNICA TV ZAVRŠNA 1M ANTRACIT VELA LE
kom
UTIČNICA TV JEDNOSTRUKA 1M ANTRACIT VELA LE
kom
UTIČNICA TV JEDNOSTRUKA SA KOND. 1M ANTRACIT VELA LEkom
UTIČNICA TV/FM/SAT 2M ANTRACIT VELA LE
kom
UTIČNICA TELEFONSKA RJ11 1M ANTRACIT VELA LE
kom
INDIKATOR SVETL. ZELENI ANTRACIT VELA LE
kom
TERMOSTAT ELEKTRONSKI 230VAC BELA VELA LE
kom
DIMER KRUZNI 1M 60-500W BELA VELA LE
kom
PREKIDAČ 2P 16A 1M BELA VELA LE
kom
TASTER SA CRVENIM DIFUZOROM 10A BELA VELA LE
kom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 UTP 1M Cat. 5e BELA VELA LE kom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 UTP 1M Cat. 6 BELA VELA LE
kom
MASKA ZA PREKIDAČE I TASTERE 2M BELA VELA LE
kom
MASKA ZA PREKIDAČE I TASTERE 3M BELA VELA LE
kom
MASKA MEHANIZMA SIMBOL ZVONA 1M BELA VELA LE
kom
MASKA MEHANIZMA SIMBOL LAMPE 1M BELA VELA LE
kom
MASKA SLEPA 1M BELA VELA LE
kom
IZVOD KABLA 1M BELA VELA LE
kom
UTIČNICA 2P+E 2M 16A BELA VELA LE
kom
UTIČNICA 2P+E NEM./ITAL. STAN. BELA VELA LE
kom
UTIČNICA TV PROLAZNA 1M BELA VELA LE
kom
UTIČNICA TV JEDNOSTRUKA SA KOND. 1M BELA VELA LE
kom
UTIČNICA TV/FM/SAT 2M BELA VELA LE
kom
UTIČNICA TELEFONSKA RJ11 1M BELA VELA LE
kom
ZUJALICA 12V AC-5VA ANTRACIT VELA LE
kom
ZVONO 230 V 5VA ANTRACIT VELA LE
kom
MASKA MEH. ZA UTIČNICU ITAL. 1M 10/16A ANTRACIT VELA LE
kom
MASKA MEH. ZA UTIČNICU ITAL. 1M 10A ANTRACIT VELA LE kom
MASKA MEH. ZA PREKID. I TASTERE 1M ANTRACIT VELA LE kom
ZVUČNIK 6W ANTRACIT VELA LE
kom
PROTIVPANIČNA JEDINICA ANTRACIT VELA LE
kom
SIJALICA 230V NARANDŽASTA VELA LE
kom
VELA UTICNICA RJ45 UTP K5E ANTRACIT LE
kom
UTIČNICA 2P+E ITAL. 1M 10A 2P ANTRACIT VELA LE
kom
UTIČNICA 2P+E ITAL. 1M 10/16A 2P ANTRACIT VELA LE
kom
VENTIL PROTOKA GASA NORM. OTV. ANTRACIT VELA LE
kom
MASKA MEH. ZA UTIČNICU ITAL. 1M 10/16A BELA VELA LE
kom
MASKA MEH. ZA PREKID. I TASTERE 1M BELA VELA LE
kom
OKVIR METALNI SJAJNI 4M ALUMINIJUM TONDA VELA LE
kom
OKVIR METALNI SATEN 6M ALUMINIJUM TONDA VELA LE
kom
OKVIR METALNI 2M SJAJNO BELA TONDA VELA LE
kom
OKVIR METALNI 3M SJAJNO BELA TONDA VELA LE
kom
OKVIR METALNI 4M SJAJNO BELA TONDA VELA LE
kom
OKVIR METALNI 6M SJAJNO BELA TONDA VELA LE
kom
OKVIR 3M BELA PESAK QUADRA VELA LE
kom
OKVIR 4M BELA PESAK QUADRA VELA LE
kom
OKVIR 6M BELA PESAK QUADRA VELA LE
kom
100,00
51,00
45,00
16,00
41,00
46,00
45,00
6,00
9,00
54,00
25,00
1,00
5,00
18,00
10,00
4,00
30,00
20,00
46,00
13,00
22,00
98,00
28,00
48,00
56,00
2,00
14,00
3,00
166,00
1,00
5,00
205,00
428,00
69,00
12,00
13,00
6,00
10,00
32,00
62,00
1,00
27,00
4,00
5,00
2,00
11,00
6,00
8,00
6,00
9,00
8,00
6,00
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
LE685695
LE685696
LE685756
LE685760
LE685761
LE685762
LE685794
LE685800
LE685814
LE685815
LE685816
LE685820
LE685826
LE685827
LE685828
LE685829
LE685838
LE686700
LE686710
LE686717
LE686767
LE687002
LE687025
LE687028
LE687029
LE687030
LE687031
LE687032
LE687033
LE687040
LE687050
LE687053
LE687058
LE687059
LE687061
LE687062
LE687067
LE687068
LE687082
LE687321
LE687575
LE687576
LE770001
LE770011
LE770021
LE770031
LE770041
LE770051
LE771010
LE771201
LE771202
LE771203
VELA OKVIR QUADRA 2M BISER ROZE LE
VELA OKVIR QUADRA 3M BISER ROZE LE
VE OKVIR QUADRA 3M BISER LE
VE OKVIR QUADRA 2M METAL SIVA LE
VELA OKVIR QUADRA 3M METAL SIVA LE
VE OKVIR QUADRA 4M METAL SIVA LE
VE OKVIR TONDA 3M SREBRO LE
VELA OKVIR QUADRA 3M SLON.KOST LE
OKVIR TERMOPLASTIČNI 2M ANTRACIT TONDA VELA LE
OKVIR TERMOPLASTIČNI 3M ANTRACIT TONDA VELA LE
OKVIR TERMOPLASTIČNI 4M ANTRACIT TONDA VELA LE
VE OKVIR TONDA 4M LE
OKVIR METALNI 2M BELI VELA TONDA
OKVIR METALNI 3M BELA VELA TONDA LE
OKVIR METALNI 4M BELA VELA TONDA LE
OKVIR METALNI 6M BELA VELA TONDA LE
OKVIR METALNI 2M ALUM. STRUK. VELA TONDA LE
PREKIDAC AUTO 10AX BELI NEPTEO LE
PREKIDAC NAIZMENCNI IP44 10AX NEPTEO LE
UTIČNICA SA POKLOPCEM 16A BELA VELA LE
ŠUKO UTIČNICA 2P+E IP44 LE
PREKIDAČ 2P 16A 1M BELA VELA LE
UTIČNICA TELEFONSKA RJ11 1M BELA VELA LE
UTIČNICA RAČUNARSKA SJAJNO BELA UTP LE
UTICNICA RACUNARSKA RJ45 6 BELA FTP LE
UTIČNICA TV JEDNOSTRUKA 1M BELA VELA LE
UTICNICA TV PROLAZNA 1M BELA VELA LE
UTICNICA TV ZAVTRSNA 1M BELA VELA LE
UTICNICA TV 1-KA KONDEZ. BELA VELA LE
UTIČNICA 2P+E 2M 16A SJAJNO BELA VELA LE
MASKA SLEPA 1M BELA VELA LE
VELA UVODNIK KABLA P9MM BELA LE
MASKA SLEPA 0,5M SJAJNO BELA VELA LE
MASKA MEHANIZMA 1M SJAJNO BELA VELA LE
MASKA MEH. SIMBOL ZVONA 1M SJAJNO BELA VELA LE
MASKA SIMBIL LAMPA 1M BELA VELA LE
MASKA MEHANIZMA SJAJNO-BELA 2M VELA LE
VELA MASKA ZA PREKIDAC/TASTER 3M BELA LE
VELA UTICNICA RJ45 UTP 5KE BELA LE
MEHANIZAM SA MASKOM SJAJNO-BELA 1M VELA LE
VE MASKA 1M ZA UTIC 10A BELA
MASKA ZA UTIČNICU 1M 16A BELA VELA LE
OKVIR 1M UMBER VALENA LE
OKVIR 1M TERRA VALENA LE
OKVIR 1M FROSTED VALENA LE
OKVIR 1M SVETLO PLAVI VALENA LE
OKVIR 1M ŽUTI VALENA LE
OKVIR 1M FRESH ROSE VALENA LE
MASKA MEHANIZMA SA OZNAKOM SIJAL. GALEA LE
OKVIR 1M BRONZA GALEA LE
OKVIR 2M BRONZA GALEA LE
OKVIR 3M BRONZA GALEA LE
kom
kom
kom
kom
kom
kom
KOM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
KOM
kom
kom
kom
kom
KOM
kom
kom
kom
KOM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kOM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1,00
10,00
4,00
2,00
9,00
1,00
9,00
8,00
3,00
6,00
1,00
2,00
5,00
4,00
5,00
2,00
2,00
8,00
8,00
2,00
3,00
7,00
7,00
2,00
18,00
7,00
2,00
2,00
2,00
59,00
22,00
10,00
6,00
94,00
5,00
5,00
11,00
5,00
10,00
4,00
100,00
160,00
12,00
22,00
51,00
30,00
41,00
11,00
8,00
4,00
3,00
1,00
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
LE771210
LE771212
LE771220
LE771306
LE771310
LE771312
LE771320
LE771401
LE771402
LE771403
LE771410
LE771420
LE771421
LE771430
LE771493
LE771510
LE771512
LE771575
LE773627
LE773698
LE773727
LE773800
LE773805
LE773806
LE773807
LE773810
LE773811
LE773813
LE773817
LE773826
LE773835
LE773837
LE773838
LE773839
LE773841
LE773846
LE773878
LE773879
LE773880
LE773900
LE773901
LE773905
LE773906
LE773907
LE773911
LE773913
LE773917
LE773920
LE773921
LE773922
LE773935
LE773938
MASKA MEH. ZA KONTROLU OSVTLJ 1M BRONZA GALEA LE kom
MASKA MEH. ZA KONTROLU OSVTLJ 2M BRONZA GALEA LE kom
OKVIR MEH. ENERGETSKE UTIČNICE BRONZA GALEA LE
kom
OKVIR 2M ALUMINIJUM GALEA LE
kom
MASKA MEH. ZA PREKIDAČ ALUMINIJUM GALEA LE
kom
MASKA MEH. ZA SERIJSKI PREKIDAČ ALUMINIJUM GALEA LE kom
MASKA MEH. ZA UTICNICU ALUMINIJUM GALEA LE
kom
OKVIR 1M TITANIJUM GALEA LE
kom
OKVIR 2M TITANIJUM GALEA LE
kom
OKVIR 3M TITANIJUM GALEA LE
kom
MASKA MEH. ZA KONTROLU OSVTLJ 1M TITANIJUM GALEA LEkom
MASKA MEH. ZA ENERG. UTIČNICE TITANIJUM GALEA LE
kom
MASKA MEHANIZMA 2P+E ZA UTIČ. TITANIJUM GALEA LE
kom
UTIČNICA ŠUKO DVOSTRUKI TITANIJUM GALEA LE
kom
MASKA MEH. ZA TRANSMITER TITANIJUM GALEA LE
kom
MASKA MEH. ZA KONTROLU OSVTLJ PEARL GALEA LE
kom
MASKA MEH. ZA KONTROLU OSVTLJ PEARL GALEA LE
kom
MASKA MEH. ZA TELEFON PEARL GALEA LE
kom
UTIČNICA 2P+E 2M 10/16A 250V BELA CARIVA LE
kom
MONTAŽNA KUTIJA NADGRADNA CARIVA LE
kom
UTIČNICA 2P+E 2M 10/16A 250V BEŽ CARIVA LE
kom
PREKIDAČ 16A BELI CARIVA LE
kom
PREKIDAČ SERIJSKI 10A 250V BELI CARIVA LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČNI 10A BELI CARIVA LE
kom
PREKIDAČ UNAKRSNI BELI 10A BELI CARIVA LE
kom
PREKIDAČ SA INDIKAT. 10A BELI CARIVA LE
kom
TASTER 10A BELI CARIVA LE
kom
TASTER SVETLEĆI 10A 250V BELI CARIVA LE
kom
DIMER 500W 300VA BELI CARIVA LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČNI BELI CARIVA LE
kom
UTIČNICA TV/RD/SAT 2150MHz INDUV.SLAB. 1,5dB BELA CARIVA
kom LE
UTIČNICA TV/RD/SAT 2150MHz 14dB PROLAZNA BELA CARIVA
kom
LE
UTIČNICA TELEFONSKA RJ11 1M 4KONTAKTA BELA CARIVA LEkom
UTIČNICA TELEFONSKA RJ11 2M 4KONTAKTA BELA CARIVA LEkom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 CAT6 UTP BELA CARIVA LE
kom
OKVIR SA SLEPOM MASKOM BELI CARIVA LE
kom
UTIČNICA TV INDIVIDUALNA 2150MHz 1,5dB BELA CARIVA LE kom
UTIČNICA TV ZAVRŠNA 2150MHz 10dB BELA CARIVA LE
kom
UTIČNICA TV PROLAZNA 2150MHz 14dB BELA CARIVA LE
kom
PREKIDAČ 16A 250V BEŽ CARIVA LE
kom
PREKIDAČ OBIČNI 10A 250V BEŽ CARIVA LE
kom
PREKIDAČ SERIJSKI 10A 250V BEŽ CARIVA LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČNI 10A BEŽ CARIVA LE
kom
PREKIDAČ UNAKRSNI BELI 10A BEŽ CARIVA LE
kom
TASTER 10A KREM CARIVA LE
kom
TASTER 10A BEŽ CARIVA LE
kom
DIMER 500W 300VA BEŽ CARIVA LE
kom
UTIČNICA 2P+E 10/16A BEŽ CARIVA LE
kom
UTIČNICA 2P+T SA ZAŠTITOM OD SL. DODIRA BEŽ CARIVA LE kom
UTIČNICA 2P+T SA POKL./ZAŠTITOM OD SL. DODIRA BEŽ CARIVA
komLE
UTIČNICA TV/RD/SAT 2150MHz IND. SLAB. 1,5dB KREM CARIVA
kom
LE
UTIČNICA TELEFONSKA RJ11 1M 4KONTAKTA KREM CARIVA LEkom
15,00
6,00
1,00
1,00
2,00
14,00
3,00
10,00
4,00
1,00
16,00
48,00
5,00
4,00
1,00
8,00
7,00
2,00
86,00
2,00
51,00
249,00
1,00
20,00
39,00
17,00
35,00
10,00
19,00
12,00
31,00
18,00
3,00
30,00
60,00
10,00
46,00
9,00
8,00
77,00
99,00
40,00
18,00
58,00
8,00
42,00
26,00
20,00
27,00
11,00
18,00
27,00
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
LE773939
LE773941
LE773946
LE773978
LE773979
LE774115
LE774116
LE774120
LE774131
LE774138
LE774146
LE774161
LE774215
LE774238
LE774243
LE774261
LE774262
LE774263
LE774271
LE774272
LE774273
LE774281
LE774291
LE774292
LE774293
LE774301
LE774306
LE774307
LE774311
LE774312
LE774313
LE774315
LE774321
LE774322
LE774324
LE774325
LE774326
LE774329
LE774330
LE774331
LE774335
LE774336
LE774337
LE774338
LE774339
LE774345
LE774347
LE774351
LE774352
LE774353
LE774370
LE774400
UTIČNICA TELEFONSKA RJ11 2M 4KONTAKTA KREM CARIVA LEkom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 CAT6 UTP KREM CARIVA LE
kom
OKVIR SA SLEPOM MASKOM KREM CARIVA LE
kom
UTIČNICA TV INDIVIDUALNA 2150MHz 1,5dB KREM CARIVA LEkom
UTIČNICA TV ZAVRŠNA 2150MHz 10dB KREM CARIVA LE
kom
TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 10A 230VDC BELI VALENA LE kom
TASTER 10A BEŽ VALENA LE
kom
UTIČNICA 2P+E ŠUKO BEŽ VALENA LE
kom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 Cat. 5e UTP 2M KREM VALENA LE
kom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 Cat. 5e KREM VALENA LE
kom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 Cat. 6 UTP 1M KREM VALENA LEkom
DIMER KRUZNI 40-400W KREM VALENA LE
kom
TASTER SVETLEĆI SIMBOL ZVONA BELI VALENA LE
kom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 Cat. 5e BELA VALENA LE
kom
UTICNICA RACUNARSKA RJ45 Cat. 2 BELA VALENA LE
kom
OKVIR 1M BELI/ORANŽ VALENA LE
kom
OKVIR 2M BELI/ORANŽ VALENA LE
kom
OKVIR 3M BELI/ORANŽ VALENA LE
kom
OKVIR 1M BELI/PLAVI VALENA LE
kom
OKVIR 2M BELI/PLAVI VALENA LE
kom
OKVIR 3M BELI/PLAVI VALENA LE
kom
OKVIR 1M BELI/ZLATO VALENA LE
kom
OKVIR 1M BELI/ALUMINIJUM VALENA LE
kom
OKVIR 2M BELI/ALUMINIJUM VALENA LE
kom
OKVIR 3M BELI/ALUMINIJUM VALENA LE
kom
PREKIDAČ OBIČNI 10A 250V AC KREM VALENA LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČNI 10A 250V AC KREM VALENA LE
kom
PREKIDAČ UNAKRSNI 10A 250V AC KREM VALENA LE
kom
TASTER 10A 230V KREM VALENA LE
kom
TASTER SA SIMBOLNOM SIJALICOM 10A 230V KREM VALENA LE
kom
TASTER OSETLJIVI KREM VALENA LE
kom
TASTER SVETLEĆI KREM VALENA LE
kom
UTIČNICA 2P+T SA ZAŠTITOM OD SL. DODIRA KREM VALENA LE
kom
UTIČNICA 2P+T SA POKL./ZAŠTITOM OD SL. DODIRA KREM VALENA
kom LE
UTIČNICA ZA ZVUČNIKE ZA 0,75-4mm2 KREM VALENA LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČNI SA INDIKAT. 10A KREM VALENA LE kom
PREKIDAČ NAIZMENIČNI OSVETLJENI. 10A KREM VALENA LE kom
UTIČNICA TV INDIVIDUALNA 1,5dB KREM VALENA LE
kom
UTIČNICA TV ZAVRŠNA 2400MHz KREM VALENA LE
kom
UTIČNICA TV PROLAZNA 2400MHz 14dB KREM VALENA LE kom
UTIČNICA TV/RD/SAT 2400MHz IND. SLAB. 1,5dB KREM VALENA
kom
LE
UTIČNICA TV/RD/SAT 2400MHz ZAVRŠNA KREM VALENA LE kom
UTIČNICA TV/RD/SAT 2400MHz PROLAZNA KREM VALENA LE kom
UTIČNICA TELEFONSKA RJ11 1M, 4 KONTAKTA KREM VALENA LE
kom
UTIČNICA TELEFONSKA RJ11 2M, 4 KONTAKTA KREM VALENA LE
kom
PREKIDAČ SERIJSKI KREM VALENA LE
kom
UVOD KABLA KREM VALENA LE
kom
OKVIR 1M KREM VALENA LE
kom
OKVIR 2M KREM VALENA LE
kom
OKVIR 3M BEŽ VALENA LE
kom
UTIČNICA 2P+E DVOSTRUKA 10/16A VALENA LE
kom
UTIČNICA 2x2P+E BELA VALENA LE
kom
43,00
28,00
15,00
54,00
7,00
29,00
12,00
7,00
9,00
19,00
11,00
5,00
49,00
15,00
5,00
8,00
10,00
4,00
47,00
9,00
4,00
48,00
18,00
10,00
23,00
2,00
9,00
64,00
10,00
5,00
10,00
8,00
28,00
28,00
30,00
50,00
30,00
53,00
14,00
50,00
48,00
10,00
30,00
19,00
75,00
50,00
30,00
28,00
3,00
1,00
5,00
4,00
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
LE774401
LE774402
LE774405
LE774406
LE774407
LE774410
LE774411
LE774413
LE774417
LE774422
LE774424
LE774425
LE774426
LE774428
LE774429
LE774430
LE774431
LE774435
LE774436
LE774437
LE774438
LE774439
LE774445
LE774447
LE774448
LE774449
LE774450
LE774451
LE774452
LE774453
LE774461
LE774462
LE774463
LE774471
LE774472
LE774473
LE774481
LE774482
LE774483
LE774491
LE774492
LE774493
LE775604
LE775609
LE775618
LE775621
LE775622
LE775625
LE775633
LE775637
LE775642
LE775643
PREKIDAČ OBIČNI 10A 250V AC BELI VALENA LE
kom
PREKIDAČ DVOPOLNI 10A 250V AC BELI VALENA LE
kom
PREKIDAČ SERIJSKI 10A 250V AC BELI VALENA LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČNI 10A 250V AC BELI VALENA LE
kom
PREKIDAČ UNAKRSNI 10A 250V AC BELI VALENA LE
kom
PREKIDAČ OBIČNI OSVETLJENI. 10A BELI VALENA LE
kom
TASTER BELI VALENA LE
kom
TASTER OSVETLJENI KREM VALENA LE
kom
DIMER 40-400W KREM VALENA LE
kom
UTIČNICA 2P+T SA POKLOPCEM 16A BELA VALENA LE
kom
UTIČNICA ZA ZVUČNIKE ZA 0,75-4mm2 BELA VALENA LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČNI SA INDIK. 10A ORANŽ SIJ. BELI VALENA
kom
LE
PREKIDAČ NAIZMENIČNI OSVETLJ. 10A ZELENA SIJ. BELI VALENA
kom
LE
PREKIDAČ SERIJSKI OSVETLJ. BELI VALENA LE
kom
UTIČNICA TV INDIVIDUALNA 2400MHz 1,5dB BELA VALENA LEkom
UTIČNICA TV ZAVRŠNA 2400MHz 10dB BELA VALENA LE
kom
UTIČNICA TV PROLAZNA 2400MHz 14dB BELA VALENA LE
kom
UTIČNICA TV/FM/SAT 2400MHz IND. SLAB. 1,5dB BELA VALENA
kom
LE
UTIČNICA TV/FM/SAT 2400MHz ZAVRŠNA BELA VALENA LE kom
UTIČNICA TV/FM/SAT 2400MHz PROLAZNA BELA VALENA LE kom
UTIČNICA TELEFONSKA RJ11 1M, 4 KONTAKTA BELA VALENA LEkom
UTIČNICA TELEFONSKA RJ11 2M, 4 KONTAKTA BELA VALENA LEkom
PREKIDAČ SERIJSKI BELI VALENA LE
kom
UVOD KABLA BELI VALENA LE
kom
PREKIDAČ UNAKRSNI OSVETLJENI BELI VALENA LE
kom
PREKIDAČ DVOPOLNI SA IND. BELI VALENA LE
kom
OKVIR VODOOTPORNI IP44 1M SA POKLOPCEM BELI VALENA LE
kom
OKVIR 1M BELI VALENA LE
kom
OKVIR 2M BELI VALENA LE
kom
OKVIR 3M BELI VALENA LE
kom
OKVIR 1M BELI/KRISTAL VALENA LE
kom
OKVIR 2M BELI/KRISTAL VALENA LE
kom
OKVIR 3M BELI/KRISTAL VALENA LE
kom
OKVIR 1M BELI/PLAVI OPAL VALENA LE
kom
OKVIR 2M BELI/PLAVI OPAL VALENA LE
kom
OKVIR 3M BELI/PLAVI OPAL VALENA LE
kom
OKVIR 1M BELI/ŽUTI VALENA LE
kom
OKVIR 2M BELI/ŽUTI VALENA LE
kom
OKVIR 3M BELI/ŽUTI VALENA LE
kom
OKVIR 1M BELI/SIVI VALENA LE
kom
OKVIR 2M BELI/SIVI VALENA LE
kom
OKVIR 3M BELI/SIVI VALENA LE
kom
PREKIDAČ OBIČNI 16A 250V AC GALEA LE
kom
PREKIDAČ SVETLEĆI 16A GALEA LE
kom
PREKIDAČ PLC/IR GALEA LE
kom
DETEKTOR POKRETA PLC/IR GALEA LE
kom
KONTROLA ROLETNI PLC/IR GALEA LE
kom
KONTROLA ROLETNI GRUPNA PLC/IR GALEA LE
kom
PREKIDAČ PLC/IR 1x2500W GALEA LE
kom
DIMER PLC/IR 300W/300VA GALEA LE
kom
DIMER RF 300W GALEA LE
kom
DIMER RADIO 230-600W GALEA LE
kom
15,00
10,00
7,00
4,00
15,00
4,00
16,00
20,00
5,00
26,00
35,00
46,00
10,00
8,00
43,00
49,00
58,00
59,00
38,00
55,00
27,00
4,00
50,00
29,00
9,00
10,00
10,00
2,00
18,00
5,00
7,00
10,00
4,00
34,00
10,00
4,00
17,00
10,00
4,00
11,00
10,00
4,00
8,00
8,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
LE775645
LE775681
LE775765
LE775786
LE775801
LE775805
LE775806
LE775807
LE775811
LE775828
LE775829
LE775841
LE775921
LE775938
LE775939
LE775965
LE776131
LE777301
LE777303
LE777310
LE777312
LE777320
LE777401
LE777402
LE777406
LE777410
LE777412
LE777420
LE782100
LE782101
LE782102
LE782103
LE782104
LE782111
LE782113
LE782114
LE782115
LE782116
LEVH3040CB
LEVH6040CB
MBTSMIROTIN
MO111897
MO111939
MO248852
MO261232
MO262673
MO262700
MO263407
MO263410
MO263413
MO263414
MO265215
KONTROLER SCENARIO RF TRANSMITER GALEA LE
kom
PREKIDAČ DVOPOLNI 16A SA IDIKATOROM LE
KOM
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 Cat. 5e UTP GALEA LE
kom
UTIČNICA TV/RD 862MHz GALEA LE
kom
PREKIDAČ OBIČNI 10A 250V GALEA LE
kom
PREKIDAČ SERIJSKI 10A 250V GALEA LE
kom
PREKIDAČ NAIZMENIČNI 10A GALEA LE
kom
PREKIDAČ UNAKRSNI BELI 10A GALEA LE
kom
TASTER 10A 250V GALEA LE
kom
UTIČNICA RAČUNARSKA RJ45 Cat 6 JEDNOST. UTP GALEA LE kom
MEHANIZAM PREKIDAČA DIMERA 20A-250V GALEA LE
kom
UTIČICA RAČNARSKA RJ45 GALEA LE
kom
UTIČNICA 2P+E 16A GALEA LE
kom
UTIČNICA TELEFONSKA RJ11 1M, 4 KONTAKTA GALEA LE
kom
UTIČNICA TELEFONSKA RJ11 2M, 4 KONTAKTA GALEA LE
kom
UTIČNICA TV INDIVIDUALNA 2400MHz 1,5dB GALEA LE
kom
NADGRADNA KUTIJA 1P VALENA LE
kom
OKVIR 2M ALUMIN. HOR. GALEA LE
kom
OKVIR 6M ALUMIN. HOR. GALEA LE
kom
MASKA ALUMINIJUM GALEA LE
kom
MASKA SERIJSKI PREK. ALUMINIJUM GALEA LE
kom
MASKA UTIČNICA ALUMINIJUM GALEA LE
kom
OKVIR 2M BRONZA HOR. GALEA LE
kom
OKVIR 4M BRONZA HOR. GALEA LE
kom
OKVIR 4M BRONZA VER. GALEA LE
kom
MASKA BRONZA GALEA LE
kom
MASKA SERIJSKI PREK. BRONZA GALEA LE
kom
MASKA UTIČNICA BRONZA GALEA LE
kom
PREKIDAC 10AX 250V BELI KAPTIKA LE
kom
PREKIDAC INDUSTRIJSKI 10AX 250V BELI KAPTIKA LE
kom
PREKIDAC SERIJSKI 10AX 250V BELI KAPTIKA LE
kom
PREKIDAC SER.INDUSTRIJSKI 10AX 250V BELI KAPTIKA LE
kom
PREKIDAC NAIZMENICNI 10AX 250V BELI KAPTIKA LE
kom
UTICNICA 2+E 16A 250V BELI KAPTIKA LE
kom
UTICNICA 2x2P+E 16A 250V BELI KAPTIKA LE
kom
UTICNICA TELEFONSKA BELA KAPTIKA LE
kom
UTICNICA TV BELA KAPTIKA LE
kom
UDNICA KABELA BELA KAPTIKA LE
kom
KONDENZATORSKE BATERIJE 30KVAR 400V 50HZ ALPIVAR
kom
KONDENZATORSKE BATERIJE 60KVAR 400V 50HZ ALPIVAR
kom
IZRADA,ISPORUKA,TRNASPORT I MONTAZA MBTS EV-41A MIROTIN
kom
PREKIDAČ LZMC1-A160-I MO
kom
PREKIDAČ LZMC1-A200-I MO
kom
INSTALACIONI RELEJ Z-R230/40-40 MO
kom
PRODUŽENA RUČICA ZA PREKIDAČ NZM1/2-XV4 MO
kom
AUTOM.OSIGURAČ PL7-B6/1 6A 10KA 1P MO
kom
AUTOM.OSIGURAČ PL7-C4/1 4A 10KA 1P MO
kom
AUTOM.OSIGURAČ PL7-C10/3 20A 10KA 3P MO
kom
AUTOM.OSIGURAČ PL7-C20/3 20A 10KA 3P MO
kom
AUTOM.OSIGURAČ PL7-C40/3 20A 40KA 3P MO
kom
AUTOM.OSIGURAČ PL7-C50/3 50A 10KA 3P MO
kom
RELEJ Z-R230/2S20 MO
kom
1,00
7,00
3,00
9,00
9,00
40,00
1,00
3,00
14,00
4,00
8,00
3,00
7,00
26,00
7,00
24,00
7,00
4,00
1,00
3,00
7,00
3,00
5,00
1,00
1,00
3,00
4,00
6,00
120,00
140,00
41,00
105,00
133,00
723,00
240,00
40,00
91,00
60,00
1,00
6,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00
24,00
12,00
4,00
3,00
4,00
1,00
4,00
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
MO270586
MO280351
MO281694
MO286495
MO286499
MO286504
MO286522
MO286530
MO286534
MO286535
OB5089763
OBO2007517
SCM03220
SCM03411
SCM03546
SCM03572
SCM03584
SCM04034
SCM04045
SCM04076
SCM04200
SCM04210
SCM04663
SCM04667
SCM04694
SCM04927
SCM04943
SCM08004
SCM08094
SCM08867
SCM10388
SCM10392
SCM11362
SCM11363
SCM11364
SCM11365
SCM11366
SCM11367
SCM11656
SCM11657
SCM11742
SCM11744
SCM11745
SCM11746
SCM11747
SCM11748
SCM12500
SCM12501
SCM12502
SCM12503
SCM12504
SCM12505
ZVONO SA ZUJALICOM MO
kom
4,00
PLASTICNA RAZVODNA SPRATNA TABLA STANSKA MO
kom
26,00
SPRATNA TABLA TW-ECO BC-0-1/36 8 MO
kom
8,00
FID SKLOPKA PF6-25A/2/05 MO
kom
3,00
FID SKLOPKA PF6-40A/2/05 MO
kom
5,00
FID SKLOPKA PFL6-25A/4/0003 MO
kom
1,00
AUTOM.OSIGURAČ PL6-B20/1 20A 6KA 1P MO
kom
168,00
AUTOM.OSIGURAČ PL6-C6/1 6A 6KA 1P MO
kom
25,00
AUTOM.OSIGURAČ PL6-C20/1 20A 6KA 1P MO
kom
14,00
AUTOM.OSIGURAČ PL6-C25/1 25A 6KA 1P MO
kom
8,00
ODV STRUJE MUNJE I PRENA. 4P SA KONT. ZA SIGN. 255V, OBOkom
BETTERMANN 3,00
KUTIJA OG 90x90x52 T40 IP55
kom
1,00
DEO PRISMA ORMANA BLANKIRNA ŠINA SE
kom
6,00
DEO PRISMA ORMANA MONTAŽNA PLOČA SE
kom
1,00
DEO PRISMA ORMANA MONTAŽNA PLOČA SE
kom
2,00
DEO PRISMA ORMANA MONTAŽNA PLOČA PERFOR. SE
kom
2,00
DEO PRISMA ORMANA DVA BOČNA NOSAČA SE
kom
16,00
DEO PRISMA ORMANA POLYBLOK SABIRNICA 4P 250A SE
kom
8,00
DEO PRISMA ORMANA DISTRIBLOK SABIRNICA 4P 125A SE
kom
2,00
DEO PRISMA ORMANA 4 PRIKLJUČKA 125A SE
kom
2,00
DEO PRISMA ORMANA UZEMLJENA SABIRNICA 24M SE
kom
5,00
DEO PRISMA ORMANA OKLOP NULTE SABIRNICE SE
kom
6,00
DEO PRISMA ORMANA DRŽAČ VERT. SABIRNICA 5/10mm SE kom
1,00
DEO PRISMA ORMANA DRŽAČ PE SABIRNICA SE
kom
22,00
DEO PRISMA ORMANA NOSAČ PRIKLJUČAKA 115mm SE
kom
2,00
DEO PRISMA ORMANA PREGRADA FORM 1 SE
kom
2,00
DEO PRISMA ORMANA PREGRADA FORM 4 SE
kom
1,00
ORMAN PRISMA PLUS 4 REDA SE
kom
1,00
ORMAN PRISMA PROVIDNA VRATA 4 REDA SE
kom
1,00
DEO PRISMA ORMANA 2 NOSAČA KABLA U KABL.POLJU SE kom
2,00
SABIRNICA AUT.OSIG. DOMAE 57 MOD SE
kom
1,00
SABIRNICA CESLJASTA 3x10mm2 57MOD. SE
kom
1,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 6A B 6kA SE
kom
20,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 10A B 6kA SE
kom
32,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 16A B 6kA SE
kom
80,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 20A B 6kA SE
kom
18,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 25A B 6kA SE
kom
10,00
PREKIDAC MINIJATURNI DOMAE 1P 32A B 230V 6000A SE
KOM
12,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 3P 25A B 6kA SE
kom
48,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 3P 32A B 6kA SE
kom
20,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 3P 10A C 6kA SE
kom
1,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 3P 16A C 6kA SE
kom
13,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 3P 20A C 6kA SE
kom
1,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 3P 25A C 6kA SE
kom
3,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 3P 32A C 6kA SE
kom
1,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 3P 40A C 6kA SE
kom
2,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 6A C 6kA SE
kom
115,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 10A C 6kA SE
kom
106,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 16A C 6kA SE
kom
195,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 20A C 6kA SE
kom
43,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 25A C 6kA SE
kom
146,00
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 32A C 6kA SE
kom
40,00
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
SCM12506
SCM12778
SCM12779
SCM12780
SCM12781
SCM12782
SCM12783
SCM12911
SCM12912
SCM12913
SCM12914
SCM12915
SCM12916
SCM13136
SCM13137
SCM13138
SCM13175
SCM13301
SCM13302
SCM13303
SCM13304
SCM13305
SCM13368
SCM13369
SCM13576
SCM13922
SCM13923
SCM13933
SCM14803
SCM14885
SCM14893
SCM15151
SCM15199
SCM15310
SCM15320
SCM15363
SCM15530
SCM15636
SCM15651
SCM15733
SCM15734
SCM15735
SCM15737
SCM15742K
SCM15743
SCM15746K
SCM15750
SCM15750K
SCM15754
SCM15754K
SCM15775K
SCM15777
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 40A C 6kA SE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 3P 6A C 3kA SE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 3P 10A C 3kA SE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 3P 16A C 3kA SE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 3P 20A C 3kA SE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 3P 25A C 3kA SE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 3P 32A C 3kA SE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 6A C 3kA SE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 10A C 3kA SE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 16A C 3kA SE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 20A C 3kA SE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 25A C 3kA SE
kom
OSIGURAČ AUTOMATSKI DOMAE 1P 32A C 3kA SE
kom
ORMAN KAEDRA PLOČICA 103x225 SE
kom
ORMAN KAEDRA PLOČICA 90x100 SE
kom
ORMAN KAEDRA OJAČANA DIN ŠINA 2m SE
kom
ORMAN KAEDRA 4 MODULA 2 OTVORA SE
kom
SPRATNA TABLA PRAGMA 4M 1R UGRADNA SE
kom
SPRATNA TABLA PRAGMA 6M 1R UGRADNA SE
kom
SPRATNA TABLA PRAGMA 8M 1R UGRADNA SE
kom
SPRATNA TABLA PRAGMA 12M 1R UGRADNA SE
kom
SPRATNA TABLA PRAGMA 18M 1R UGRADNA SE
kom
SPRATNA TABLA PRAGMA 8M 1R NADGRADNA SE
kom
SPRATNA TABLA PRAGMA 12M 1R NADGRADNA SE
kom
REDNA STEZALJKA 8 RUPA 8mm 80A SE
kom
SPRATNA TABLA PRAGMA 24M 2R NADGRADNA SE
kom
SPRATNA TABLA PRAGMA 36M 3R NADGRADNA SE
kom
SPRATNA TABLA PRAGMA 36M 3R UGRADNA SE
kom
SABIRNICA AUT.OSIG. C60 3P 54 MOD SE
kom
SABIRNICA AUT.OSIG. 4 KONEKTORA 4-25mm2 SE
kom
SABIRNICA AUT.OSIG. C60 3P 96 MOD SE
kom
NOSAČ MODULARNOG ELEMENTA FI22 DIN SE
kom
DIGITALNI MULTIMETAR PM9 SE
KOM
UTIČNICA ŠUKO MULTI9 2P+E 10/16A DIN ŠINA SE
kom
ZVONO MUTI9 230V SE
kom
STEPENIŠNI AUTOMAT MULTI9 230V AC MIN SE
kom
KONTAKT DODATNI ETL 1P+1INV 16A 230VAC 110VDC SE
kom
RASTAVLJAČ OSIGURAČ STI 10,3x38mm 1P 500V SE
kom
RASTAVLJAČ OSIGURAČ STI 10,3x38mm 2P 500V SE
kom
OSIGURAČ CILINDRIČNI 8,5x31,5mm 2A KUTIJA 10kom aM SE kom
OSIGURAČ CILINDRIČNI 8,5x31,5mm 4A KUTIJA 10kom aM SE kom
OSIGURAČ CILINDRIČNI 8,5x31,5mm 6A KUTIJA 10kom aM SE kom
OSIGURAČ CILINDRIČNI 8,5x31,5mm 10A KUTIJA 10kom aM SEkom
OSIGURAČ CILINDRIČNI 10,3x38mm 2A aM SE
kom
OSIGURAČ CILINDRIČNI 10,3x38mm 4A KUTIJA 10kom aM SE kom
OSIGURAČ CILINDRIČNI 10,3x38mm 10A KUTIJA 10kom aM SEkom
OSIGURAČ CILINDRIČNI 10,3x38mm 25A KUTIJA 10kom aM SEkom
OSIGURAČ CILINDRIČNI 10,3x38mm 25A KUTIJA 1 komad aM SE
kom
OSIGURAČ CILINDRIČNI 22x58mm 80A KUTIJA 10kom aM SE kom
OSIGURAČ CILINDRIČNI 22x58mm 80A KUTIJA 1 komad aM SEkom
OSIGURAC CILINDRICNI 10,3x38mm 2A SE
kom
OSIGURAČ CILINDRIČNI 10,3x38mm 6A KUTIJA 10kom gG SE kom
11,00
12,00
12,00
4,00
6,00
2,00
7,00
223,00
269,00
140,00
71,00
76,00
20,00
3,00
2,00
1,00
6,00
3,00
4,00
14,00
44,00
2,00
1,00
16,00
5,00
2,00
102,00
8,00
2,00
1,00
1,00
6,00
1,00
10,00
20,00
6,00
1,00
48,00
3,00
17,00
17,00
17,00
17,00
12,00
9,00
96,00
13,00
6,00
2,00
4,00
50,00
27,00
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
SCM15779
SCM15796K
SCM15797K
SCM15833
SCM15957
SCM15962
SCM15964
SCM15973
SCM16004
SCM16005
SCM16009
SCM16010
SCM16011
SCM16012
SCM16013
SCM16014
SCM16015
SCM16017
SCM16033
SCM16035
SCM16075
SCM16083
SCM16451
SCM16452
SCM16453
SCM16455
SCM16456
SCM16468
SCM16469
SCM16470
SCM16474
SCM16524
SCM16529
SCM16552
SCM16601
SCM16790
SCM16793
SCM16807
SCM16809
SCM16810
SCM16812
SCM18032
SCM18034
SCM18308
SCM18311
SCM18316
SCM18320
SCM18321
SCM18438
SCM18634
SCM18726
SCM19657
OSIGURAČ CILINDRIČNI 10,3x38mm 10A gG SE
OSIGURAČ CILINDRIČNI 22x58mm 50A KUTIJA 1 komad gG SE
OSIGURAČ CILINDRIČNI 22x58mm 63A KUTIJA 1 komad gG SE
TERMOSTAT MULTI9 THP 1 ZONA SE
KONTAKTOR MODULARNI CT 2NO 16A 230VAC SE
KONTAKTOR MODULARNI CT 4NO 25A 230VAC SE
KONTAKTOR MODULARNI CT 2NO+2NC 25A 230VAC SE
KONTAKTOR MODULARNI CT 4NO 63A 230VAC SE
AMPERMETAR 72x72 BEZ SKALE SE
VOLTMETAR 72x72mm 0-500V SE
SKALA AMPERMETRA 1,3IN 50/5A SE
SKALA AMPERMETRA 1,3IN 100/5A SE
SKALA AMPERMETRA 1,3IN 200/5A SE
SKALA AMPERMETRA 1,3IN 400/5A SE
SKALA AMPERMETRA 1,3IN 600/5A SE
SKALA AMPERMETRA 1,3IN 1000/5A SE
SKALA AMPERMETRA 1,3IN 1250/5A SE
SKLOPKA AMPERMETARSKA CMA 20A SE
SKALA AMPERMETRA 75/5A SE
SKALA AMPERMETRA 150/5A SE
VOLTMETAR 96x96mm 0-500V SE
SKALA AMPERMETRA TC 600/5A SE
STRUJNI TRANSFORMATOR 50/5A SE
STRUJNI TRANSFORMATOR 75/5A SE
STRUJNI TRANSFORMATOR 100/5A SE
STRUJNI TRANSFORMATOR 150/5A SE
STRUJNI TRANSFORMATOR 200/5A SE
STRUJNI TRANSFORMATOR 250/5A SE
STRUJNI TRANSFORMATOR 300/5A SE
STRUJNI TRANSFORMATOR 400/5A SE
STRUJNI TRANSFORMATOR 600/5A SE
STRUJNI TRANSFORMATOR 600/5A TI SE
STRUJNI TRANSFORMATOR 400/5A TI SE
POKLOPCI TRAFOA 61x46x25 mm SE
ODVODNIK PRENAPONA STD 1P+N 10kA SE
FID SKLOPKA DOMAE 2P 25A 30mA AC SE
FID SKLOPKA DOMAE 2P 40A 30mA AC SE
FID SKLOPKA DOMAE 4P 25A 30mA AC SE
FID SKLOPKA DOMAE 4P 25A 300mA AC SE
FID SKLOPKA DOMAE 4P 40A 30mA AC SE
FID SKLOPKA DOMAE 4P 40A 300mA AC SE
TASTER MULTI9 1NO SIVI SE
TASTER MULTI9 1NO+1NC ZEL/CRV SE
MODUL MOD. KONTAKTOR ACTC SE
MOTORNI POGON TM ZA C60 3-4P 230VAC SE
AUTOMATSKI PONOV.UKLOP ZA C60/C120 230V ATM SE
SVETILJKA SIGNALNA CRVENA 110/230V AC SE
SVETILJKA SIGNALNA ZELENA 110/230V AC SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C120H 1P 10A C 15kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI NG125N 3P 20A C 25kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI NG125H 3P 25A C 36kA SE
FID SKLOPKA DPN N VIGI 25A 30mA B SE
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
288,00
1,00
2,00
2,00
10,00
3,00
5,00
2,00
27,00
24,00
18,00
24,00
10,00
28,00
24,00
3,00
7,00
2,00
4,00
1,00
1,00
6,00
9,00
6,00
12,00
2,00
4,00
3,00
1,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
17,00
9,00
15,00
6,00
5,00
6,00
1,00
1,00
9,00
5,00
5,00
1,00
2,00
7,00
1,00
2,00
1,00
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
SCM20534
SCM23006
SCM23009
SCM23017
SCM23022
SCM23041
SCM23054
SCM23056
SCM24049
SCM24050
SCM24051
SCM24052
SCM24053
SCM24054
SCM24055
SCM24056
SCM24057
SCM24068
SCM24346
SCM24348
SCM24349
SCM24352
SCM24365
SCM24367
SCM24395
SCM24397
SCM24399
SCM24401
SCM24403
SCM24404
SCM24406
SCM24407
SCM24409
SCM24670
SCM24700
SCM24993
SCM26645
SCM26927
SCM27132
SCM28900
SCM28904
SCM28908
SCM28910
SCM28912
SCM28924
SCM28942
SCM28950
SCM28957
SCM28958
SCM28959
SCM29003
SCM29070
OSIGURAČ AUTOMATSKI C32H-DC 1P 6A C 10kA SE
FID SKLOPKA 2P 16A 30mA AC SE
FID SKLOPKA 2P 25A 30mA AC SE
FID SKLOPKA 2P 40A 500mA AC SE
FID SKLOPKA 2P 63A 500mA AC SE
FID SKLOPKA 4P 25A 500mA AC SE
FID SKLOPKA 4P 80A 300mA AC SE
FID SKLOPKA 4P 100A 300mA AC SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 6A B 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 10A B 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 16A B 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 20A B 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 25A B 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 32A B 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 40A B 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 50A B 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 63A B 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 2P 0,5A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 3P 3A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 3P 6A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 3P 10A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 3P 25A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 4P 25A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 4P 40A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 1A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 3A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 6A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 10A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 16A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 20A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 32A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 40A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 63A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 3P 4A D 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60H 1P 10A B 10/15kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60H 2P 63A C 10/15kA SE
DIFERENCIJALNI MODUL VIGI C60 4P 63A 300mA AC SE
KONTAKT POMOĆNI C60,120,DPNN VIGI SD SE
KONTAKT POMOĆNI C32H-DC OF SE
RASTAVLJAČ INS40 3P 0-1 SE
RASTAVLJAČ INS80 3P 0-1 SE
RASTAVLJAČ INS100 3P 0-1 SE
RASTAVLJAČ INS125 3P 0-1 SE
RASTAVLJAČ INS160 3P 0-1 SE
RASTAVLJAČ INS100 3P 0-1 CRVENA RUČ. SE
RUCICA P INS800/1600 CRNA SE
PRIKLJUČCI KABLOVSKI 4 kom. 25mm2 SE
POKLOPCI PRIKLJUČAKA 2 kom. INS40/80 3P/4P SE
POKLOPCI PRIKLJUČAKA 2 kom. INS100/160 3P/4P SE
PREGRADE MEĐUFAZNE 6 kom. INS100/160 SE
PREKIDAČ BAZA NS100N 3P SE
ZAŠTITNA JEDINICA STR22SE 100A 3P3D SE
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1,00
12,00
2,00
3,00
5,00
2,00
2,00
1,00
2,00
10,00
2,00
45,00
56,00
39,00
33,00
6,00
6,00
1,00
3,00
10,00
1,00
1,00
4,00
7,00
1,00
70,00
5,00
5,00
1,00
28,00
14,00
6,00
2,00
1,00
8,00
80,00
5,00
3,00
1,00
4,00
5,00
1,00
4,00
3,00
1,00
1,00
1,00
10,00
4,00
5,00
2,00
1,00
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
SCM29152
SCM29305
SCM29338
SCM29350
SCM29358
SCM29368
SCM29413
SCM29450
SCM29451
SCM29474
SCM29790
SCM29800
SCM31106
SCM31110
SCM31114
SCM31164
SCM31188
SCM31520
SCM31563
SCM32562
SCM33648
SCM33662
SCM33718
SCM47314
SCM48130
SCM48595
SCM48603
SCM49800
SCM49803
SCM49825
SCM49840
SCM49883
SCM49885
SCM49917
SCM50288
SCM50439
SCM50537
SCM51459
SCM51461
SCM81309
SCM81409
SCM81483
SCM82951
SCMA9A26924
SCMA9A26927
SCMA9C20731
SCMA9C20732
SCMA9C20833
SCMA9C20834
SCMA9C30811
SCMA9C30812
SCMA9E18320
ZAŠTITNA JEDINICA TM63G 63A 3P3D SE
kom
ADAPTER ZA DIN SINU ZA COMPACT PREKIDAČ SE
kom
RUČICA PRODUŽENA NS CRNA SE
kom
OSNOVNA PLOCA+IVE MODUL 48-480V AC SE
kom
KONEKTOR IZMENE NAPAJANJA NS 3P ODLAZNI SE
kom
OZICENJE IZMEDJU KONTROLERA I ACP/IVE SE
kom
OKIDAČ PODNAPONSKI MN 125V DC SE
kom
KONTAKT POMOĆNI NS OF/SD/SDE/SDV SE
kom
KONTAKT POMOĆNI NS SDE ADAPTER SE
kom
KONTROLER UA 150 +ACP MODUL 220/240V AC SE
kom
PREKIDAČ COMPACT NS100H STR22SE 100A 3P SE
kom
PREKIDAČ COMPACT NS100H STR22SE 100A 4P SE
kom
RASTAVLJAČ INS250 3P 0-1 250A SE
kom
RASTAVLJAČ INS400 3P 0-1 400A SE
kom
RASTAVLJAČ INS630 3P 0-1 630A SE
kom
RASTAVLJAČ INV160 3P 0-1 160A SE
kom
RASTAVLJAČ INV320 3P 0-1 320A CRV. RUČ. SE
kom
ZAŠTITNA JEDINICA STR22ME 220A 3P3D SE
kom
PROŠIRENI PRIKLJUČCI 3P SE
kom
DELOVI PREKIDAČA POKLOPCI PRIKLJUČAKA SE
kom
DELOVI PREKIDAČA SET 3 MEĐUFAZNE PREGRADE SE
kom
OKIDAČ NAPONSKI MX 200-250V AC/DC SE
kom
DELOVI PREKIDAČA MASKA ZA VRATA SE
kom
OKIDAČ UKLJUČENJA XF 200-250V AC/DC SE
kom
PRIKLJUČCI PREKIDAČA DONJI PREDNJI 800/1600A 3P SE
kom
POKLOPAC PRIKLJUCKA CB 3P<4000A SE
kom
DELOVI PREKIDAČA MASKA ZA VRATA SE
kom
OSIGURAČ RASTAVLJAČ ISFT100 3P SE
kom
OSIGURAČ RASTAVLJAČ ISFT160 3P SE
kom
OSIGURAČ RASTAVLJAČ ISFT630 3P SE
kom
OSIGURAČKA LETVA ISFL160 3P SABIRNICE 100mm SE
kom
DELOVI OSIG.-RAST. POMOĆNI KONTAKT NO+NC SE
kom
DELOVI OSIG.-RAST. POMOĆNI KONTAKT NO+NC SE
kom
STRUJNI TRANSFORMATOR ISFL 400/5A KLASA 1 10VA SE
kom
STRUJNI TRANSFORMATOR XRM/XP 100 KIT SE
kom
STRUJNI TRANSFORMATOR ZATVORENI TORUS IA80 SE
kom
KONTROLNIK IZOLACIJE VIGILOHIM XD312 380V AC SE
kom
PRIBOR ZA KOMPENZACIJU SABIRNICE ZA 3 KONDENZATORA SE
kom
PRIBOR ZA KOMPENZACIJU POKLOPCI ZA 3 KONDENZATORA SEkom
INDUSTRIJSKI UTIKAČ 3P+N+E 16A 415V RAVNI SE
kom
INDUSTRIJSKA UTIČNICA 3P+N+E 63A 415V SE
kom
INDUSTRIJSKA UTIČNICA 3P+N+E 63A 415V SE
kom
INDUSTRIJSKA UTIČNICA 2P+E 16A 25V IP67 UGRAD. SE
kom
KONTAKT POMOĆNI C60,120,DPNN VIGI OF SE
kom
KONTAKT POMOCNI C60,120,DPNN VIGI OF SE
kom
KONTAKTOR MODULARNI CT 1NO 25A 230VAC SE
kom
KONTAKTOR MODULARNI CT 2NO 25A 230 VAC SE
kom
KONTAKTOR MODULARNI CT 3NO 25A 230VAC SE
KOM
KONTAKTOR MODULARNI CT 4NO 25A 230VAC SE
kom
RELEJ IMPULSNI TL 1P 16A 230V AC SE
kom
RELEJ IMPULSNI TLI 2NO 16A 230V AC 110VDC SE
kom
SVETILJKA SIGNALNA CRVENA 110/230V AC SE
kom
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
42,00
1,00
1,00
11,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
37,00
1,00
6,00
1,00
10,00
1,00
3,00
1,00
6,00
3,00
8,00
1,00
3,00
12,00
8,00
20,00
1,00
48,00
4,00
16,00
10,00
5,00
4,00
2,00
16,00
20,00
32,00
20,00
8,00
8,00
13,00
4,00
1,00
9,00
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
SCMA9E18321
SCMA9F73101
SCMA9F73102
SCMA9F73106
SCMA9F73110
SCMA9F73116
SCMA9F73120
SCMA9F73125
SCMA9F73132
SCMA9F73140
SCMA9F73150
SCMA9F73163
SCMA9F73204
SCMA9F73316
SCMA9F73320
SCMA9F73325
SCMA9F73332
SCMA9F74104
SCMA9F74106
SCMA9F74110
SCMA9F74116
SCMA9F74120
SCMA9F74125
SCMA9F74132
SCMA9F74140
SCMA9F74150
SCMA9F74163
SCMA9F74306
SCMA9F74310
SCMA9F74316
SCMA9F74320
SCMA9F74325
SCMA9F74332
SCMA9F74340
SCMA9F74350
SCMA9F74363
SCMA9F84110
SCMA9F84116
SCMA9F84140
SCMA9F84350
SCMA9F94110
SCMA9L16569
SCMA9L16574
SCMA9N61521
SCMA9R14491
SCMA9R16225
SCMA9R16425
SCMA9R16440
SCMA9R16463
SCMA9R35240
SCMA9R41225
SCMA9R41425
SVETILJKA SIGNALNA ZELENA 110/230V AC SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 1P 1A B 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 1P 2A B 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 1P 6A B 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 1P 10A B 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 1P 16A B 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 1P 20A B 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 25A B 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 1P 32A B 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 40A B 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 1P 50A B 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 1P 63A B 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 2P 4A B SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 3P 16AB 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 3P 20A B SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 3P 25A B SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 3P 32A B 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 1P 4A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 6A C 6/10kA
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 10A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 16A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 20A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 25A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 1P 32A C 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 1P 40A C 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 1P 50A C 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 1P 63A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 3P 6A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 3P 10A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 3P 16A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 3P 20A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 3P 25A C 6/10kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI C60N 3P 32A C 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 3P 40A C 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 3P 50A C 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60N 3P 63A C 6/10kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60H 1P 10A C 10/15kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60H 1P 16A C 10/15kA SE
OSIGURAČ AUTOMATSKI iC60H 1P 40A C SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60H 3P 50A C 10/15kA SE
OSIGURAC AUTOMATSKI C60L 1P 10A C SE
ODVODNIK PRENAPONA PRD40 3P+N 40kA SE
ODVODNIK PRENAPONA PRD20 3P+N 20kA SE
PREKIDAC MINIJATURNI C60H-DC 500v 1a 2p C SE
FID SKLOPKA DOMAE 4P 100A 300mA AC SE
DIF.ZAŠTITNI PREKIDAČ IDC 2P 25A 500mA AC-TYPE SE
FID SKLOPKA 4P 25A 500mA AC SE
FID SKLOPKA DOMAE 4P 40A 500mA AC SE
FID SKLOPKA DOMAE 4P 63A 500mA AC SE
FID SKLOPKA 2P 40A 30mA AC SE
FID SKLOPKA 2P 25A 30mA AC SE
FID SKLOPKA 4P 25A 500mA AC SE
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
koM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
KOM
kom
kom
kom
kom
kom
koM
kom
kom
kom
2,00
5,00
13,00
52,00
126,00
360,00
35,00
14,00
10,00
24,00
6,00
6,00
2,00
10,00
10,00
2,00
6,00
8,00
78,00
354,00
526,00
57,00
75,00
61,00
24,00
24,00
11,00
4,00
2,00
23,00
4,00
6,00
4,00
3,00
4,00
4,00
2,00
4,00
3,00
1,00
16,00
1,00
1,00
15,00
2,00
2,00
2,00
7,00
2,00
6,00
3,00
6,00
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
SCMA9R44225
SCMA9S60120
SCMA9S60140
SCMA9S60332
SCMA9S60363
SCMALB45063
SCMALB45076
SCMALB45332
SCMALB45652
SCMAYA0100321
SCMAYA0100323
SCMAYA0300221
SCMAYA0300223
SCMAYA0400221
SCMAYA0400223
SCMAYA0500221
SCMAYA0500223
SCMAYA0800221
SCMAYA1300121
SCMAYA1400221
SCMAYA1400223
SCMAYA1400321
SCMAYA1400323
SCMAYA1500121
SCMAYA1500123
SCMAYA1600221
SCMAYA1600223
SCMAYA1700221
SCMAYA1800221
SCMAYA2200121
SCMAYA2200123
SCMAYA3000121
SCMAYA3000123
SCMAYA3000221
SCMAYA3000421
SCMAYA3000423
SCMAYA3100121
SCMAYA3100123
SCMAYA3300121
SCMAYA3300123
SCMAYA3300321
SCMAYA3300323
SCMAYA3400123
SCMAYA4100221
SCMAYA4100223
SCMAYA4200121
SCMAYA4200123
SCMAYA4300121
SCMAYA4400121
SCMAYA4700121
SCMAYA4800123
SCMAYA5802221
FID SKLOPKA 2P 25A 300mA AC SE
RASTAVLJACI ISW 1P 20A 250V SE
RASTAVLJACI ISW 1P 40A 250V SE
RASTAVLJACI SW 3P 32A 380/415V SE
RASTAVLJACI SW 3P 63A 380/415V SE
ALTIRA DUPLI JEDNOPOLNI TASTER 16A 250V SE
ALTIRA DVOPOLNI PREKIDAC SA IND.POKLOPCEM 16A SE
ALTIRA UTIČNICA RJ45 RAČUNARSKA SE
ALTIRA DVOSTRUKI RAM SE
ANYA PREKIDAČ JEDNOPOLNI BELI SE
ANYA PREKIDAČ JEDNOPOLNI KREM SE
ANYA PREKIDAČ SERIJSKI BELI SE
ANYA PREKIDAČ SERIJSKI KREM SE
ANYA PREKIDAČ NAIZMENIČNI BELI SE
ANYA PREKIDAČ NAIZMENIČNI KREM SE
ANYA PREKIDAČ UNAKRSNI BELI SE
ANYA PREKIDAČ UNAKRSNI KREM SE
ANYA TASTER BELI SE
ANYA PREKIDAČ ZA ROLETNE BELI SE
ANYA PREKIDAČ JEDNOPOLNI SIG.LAM. BELI SE
ANYA PREKIDAČ JEDNOPOLNI SIG.LAM. KREM SE
ANYA PREKIDAC JEDNOPOLNI SA LOKATOROM BELI SE
ANYA PREKIDAC JEDNOPOLNI SA LOKATOROM KREM SE
ANYA PREKIDAČ NAIZMENIČNI SIG.LAM. BELI SE
ANYA PREKIDAČ NAIZMENIČNI SIG.LAM. KREM SE
ANYA TASTER SVETLEĆI BELI SE
ANYA TASTER SVETLEĆI KREM SE
ANYA TASTER SVETLEĆI BELI ZVONO SE
ANYA TASTER SVETLEĆI BELI STEP. SE
ANYA PREKIDAČ DIMER BELI SE
ANYA PREKIDAČ DIMER KREM SE
ANYA UTIČNICA 2P BELA SE
ANYA UTIČNICA 2P KREM SE
ANYA UTIČNICA 2P BELA SA ZAŠTITOM SE
ANYA UTIČNICA 2P BELA DVOSTRUKA SE
ANYA UTIČNICA 2P KREM DVOSTRUKA SE
ANYA UTIČNICA 2P BELA SA POKLOPCEM SE
ANYA UTIČNICA 2P KREM SA POKLOPCEM SE
ANYA UTIČNICA TV/R PROLAZNA BELA SE
ANYA UTIČNICA TV/R PROLAZNA KREM SE
ANYA UTIČNICA TV/R BELA SE
ANYA UTIČNICA TV/R KREM SE
ANYA UTIČNICA TV-SAT INDIVID. KREM SE
ANYA UTIČNICA TELEFONSKA BELA SE
ANYA UTIČNICA TELEFONSKA KREM SE
ANYA UTIČNICA TELEFONSKA DUPLA BELA SE
ANYA UTIČNICA TELEFONSKA DUPLA KREM SE
ANYA UTIČNICA RJ45 CAT 5E BELA SE
ANYA UTIČNICA RJ45 CAT 5E DUPLA BELA SE
ANYA UTIČNICA RJ45 CAT 6E BELA SE
ANYA UTIČNICA RJ45 CAT 6E KREM SE
ANYA RAM 2 ELEMENTA BELI SE
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
6,00
2,00
27,00
4,00
2,00
11,00
3,00
4,00
9,00
200,00
39,00
183,00
44,00
194,00
38,00
12,00
10,00
65,00
2,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
30,00
25,00
10,00
24,00
10,00
48,00
13,00
518,00
87,00
1,00
98,00
37,00
176,00
23,00
4,00
14,00
40,00
18,00
10,00
30,00
16,00
20,00
17,00
12,00
12,00
37,00
9,00
4,00
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
SCMAYA5802223
SCMAYA5802323
SCMAYA5802421
SCMAYA5802521
SCMAYA5802523
SCMAYA5802621
SCMAYA9000142
SCMEZAUX10
SCMEZC100N3040
SCMEZC100N3060
SCMEZC100N3100
SCMEZC250N3160
SCMEZC250N3200
SCMISM10301
SCMISM10308
SCMISM10350
SCMISM10906
SCMISM50320
SCMISM50624
SCMMGN15713
SCMMGU2.002.18
SCMMGU2.002.25
SCMMGU2.004.18
SCMMGU23.067.18
SCMMGU3.031.18
SCMMGU3.031.25
SCMMGU3.036.12
SCMMGU3.036.18
SCMMGU3.036.25
SCMMGU3.036.30
SCMMGU3.037.03
SCMMGU3.037.06
SCMMGU3.037.18
SCMMGU3.037.25
SCMMGU3.037.30
SCMMGU3.101.18
SCMMGU3.101.18N
SCMMGU3.101.25
SCMMGU3.101.30
SCMMGU3.103.18
SCMMGU3.103.25
SCMMGU3.103.30
SCMMGU3.105.18
SCMMGU3.105.25
SCMMGU3.106.18
SCMMGU3.106.25
SCMMGU3.161.30N
SCMMGU3.162.25I
SCMMGU3.201.18
SCMMGU3.201.18N
SCMMGU3.201.25
SCMMGU3.201.30
ANYA RAM 2 ELEMENTA KREM SE
ANYA RAM 3 ELEMENTA KREM SE
ANYA RAM 4 ELEMENTA BELI SE
ANYA RAM 5 ELEMENTA BELI SE
ANYA RAM 5 ELEMENTA KREM SE
ANYA RAM 6 ELEMENTA BELI SE
ANYA APLIKACIJA NARANDŽASTA SE
DELOVI PREKIDAČA POMOĆNI KONTAKT SE
PREKIDAČ EASYPACT 40A 3P 15kA SE
PREKIDAČ EASYPACT 60A 3P 15kA SE
PREKIDAČ EASYPACT 100A 3P 15kA SE
PREKIDAČ EASYPACT 160A 3P 25kA SE
PREKIDAČ EASYPACT 200A 3P 25kA SE
PARAPET UGAO UNUTRAŠNJI 140x55mm BELI SE
PARAPET ELEMENT T 140-185mm BELI SE
PARAPET BAZA 140x55mm 1.2x1m BELA SE
PARAPET ELEMENT SPOJNICA ZA MONTIRANJE SE
PODNA KUTIJA BETON, PLASTIČNA KVADRATNA SE
PODNA KUTIJA 4 USKA/2 ŠIROKA ELEMENTA ALTIRA SE
NOSAČ OSIGURAČA SBI 22x58 1P SE
UNICA UKRASNI RAM JEDNOSTRUKI BELI SE
UNICA UKRASNI RAM JEDNOSTRUKI KREM SE
UNICA UKRASNI RAM DVOSTRUKI BELI SE
UNICA UTIČNICA 2P+E BASIC BELA SE
UNICA UTIČNICA 2P SA ZAŠTITOM BELA SE
UNICA UTIČNICA 2P SA ZAŠTITOM KREM SE
UNICA UTIČNICA 2P+E GRAFIT SE
UNICA UTIČNICA 2P+E BELA SE
UNICA UTIČNICA 2P+E KREM SE
UNICA UTIČNICA 2P+E ALUMINIJUM SE
UNICA UTIČNICA 2P+E SA ZAŠTITOM CRVENA SE
ŠUKO UTICNICA 2P+E,SA POKLOPCEM I ZAŠTITOM,ZELENA SE
UNICA UTIČNICA 2P+E SA ZAŠTITOM BELA SE
UNICA UTIČNICA 2P+E SA ZAŠTITOM KREM SE
UNICA UTIČNICA 2P+E SA ZAŠTITOM ALUMINIJUM SE
UNICA PREKIDAČ 1M JEDNOPOLNI BELI SE
UNICA PREKIDAČ 1M JEDNOPOLNI LOKATOR P BELI SE
UNICA PREKIDAČ 1M JEDNOPOLNI KREM SE
UNICA PREKIDAČ 1M JEDNOPOLNI ALUMINIJUM SE
UNICA PREKIDAČ 1M NAIZMENIČNI BELI SE
UNICA PREKIDAČ 1M NAIZMENIČNI KREM SE
UNICA NAIZMENICNI PREKIDAC 10AX,1M,ALU SE
UNICA PREKIDAČ 1M UNAKRSNI BELI SE
UNICA PREKIDAČ 1M UNAKRSNI KREM SE
UNICA TASTER 1M BELI SE
UNICA TASTER 1M KREM SE
JEDNOPOLNI PREKIDAC 16AX LOKATOR,1M,ALU SE
DVOPOLNI PREKIDAC 16AX BEŽ,BEZ LAMPICE,1M SE
UNICA PREKIDAČ 2M JEDNOPOLNI BELI SE
UNICA PREKIDAČ 2M JEDNOPOLNI LOKATOR P BELI SE
UNICA PREKIDAČ 2M JEDNOPOLNI KREM SE
UNICA PREKIDAČ 2M JEDNOPOLNI ALUMINIJUM SE
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
KOM
kom
kom
kom
kom
10,00
10,00
9,00
60,00
10,00
28,00
190,00
1,00
1,00
1,00
7,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
20,00
1,00
1,00
8,00
60,00
67,00
1,00
1,00
58,00
4,00
2,00
100,00
30,00
6,00
52,00
10,00
10,00
3,00
9,00
19,00
20,00
20,00
10,00
21,00
42,00
20,00
51,00
45,00
39,00
98,00
3,00
5,00
40,00
69,00
31,00
47,00
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
SCMMGU3.203.18
SCMMGU3.203.25
SCMMGU3.203.30
SCMMGU3.205.18
SCMMGU3.205.25
SCMMGU3.206.18
SCMMGU3.206.18C
SCMMGU3.206.18L
SCMMGU3.206.18LN
SCMMGU3.206.18N
SCMMGU3.206.25
SCMMGU3.206.25C
SCMMGU3.206.25L
SCMMGU3.211.18
SCMMGU3.211.25
SCMMGU3.261.18N
SCMMGU3.262.18
SCMMGU3.262.25
SCMMGU3.263.18
SCMMGU3.451.18
SCMMGU3.468.18
SCMMGU3.470.18
SCMMGU3.474.18
SCMMGU3.490.25
SCMMGU3.490.30
SCMMGU3.491.25
SCMMGU3.492.18
SCMMGU3.492.25
SCMMGU3.492.30
SCMMGU3.505.25
SCMMGU3.515.18
SCMMGU3.546.18
SCMMGU4.101.18
SCMMGU4.101.30
SCMMGU4.102.18
SCMMGU4.102.24
SCMMGU4.102.30
SCMMGU4.102.59
SCMMGU4.103.18
SCMMGU4.103.25
SCMMGU4.103.62
SCMMGU4.104.18
SCMMGU4.104.25
SCMMGU4.106.30
SCMMGU6.002.566
SCMMGU66.002.010
SCMMGU66.103.096
SCMMGU7.002
SCMMGU7.002.GG
SCMMGU7.002.GL
SCMMGU7.002.P
SCMMGU7.103
UNICA PREKIDAČ 2M NAIZMENIČNI BELI SE
UNICA PREKIDAČ 2M NAIZMENIČNI KREM SE
UNICA PREKIDAČ 2M NAIZMENIČNI ALUMINIJUM SE
UNICA PREKIDAČ 2M UNAKRSNI BELI SE
UNICA PREKIDAČ 2M UNAKRSNI KREM SE
UNICA TASTER 2M BELI SE
UNICA TASTER 2M ZVONO BELI SE
UNICA TASTER 2M SVETLO BELI SE
UNICA TASTER 2M ZVONO LOKATOR P BELI SE
UNICA TASTER 2M LOKATOR P BELI SE
UNICA TASTER 2M LOKATOR P KREM SE
UNICA TASTER 2M ZVONO KREM SE
UNICA TASTER 2M SVETLO KREM SE
UNICA PREKIDAČ 2M SERIJSKI BELI SE
UNICA PREKIDAČ 2M SERIJSKI KREM SE
UNICA PREKIDAČ 2M 16A JEDNOPOLNI LOKATOR P BELI SE
UNICA PREKIDAČ 2M 16A SERIJSKI BELI SE
UNICA PREKIDAČ 2M 16A SERIJSKI KREM SE
UNICA PREKIDAČ 2M 16A NAIZMENIČNI BELI SE
UNICA UTIČNICA TV/FM INDIVIDUALNA BELA SE
UNICA UTIČNICA F KOAKSIJALNA 1M BELA SE
UNICA UTIČNICA RJ45 UTP CAT5E 1M BELA SE
UNICA UTIČNICA RJ45 UTP CAT6E 1M BELA SE
UNICA UTIČNICA RJ11 TELEFONSKA 1M KREM SE
UNICA UTIČNICA RJ11 TELEFONSKA 1M ALUMINIJ SE
UNICA UTICNICA RJ12 1M BEZ
UNICA UTIČNICA RJ11 TELEFONSKA 2M BELA SE
UNICA UTIČNICA RJ11 TELEFONSKA 2M KREM SE
UNICA UTIČNICA RJ11 TELEFONSKA 2M ALUMINIJ SE
UNICA TERMOSTAT NEDELJNI PROG. KREM SE
UNICA TASTER 2M DIMER BELI SE
UNICA PREKIDAČ METEOROLOŠKA STANICA BELA SE
UNICA UKRASNI RAM 1M BELI SE
UNICA UKRASNI RAM 1M ALU SE
UNICA UKRASNI RAM 2M BELI SE
UNICA UKRASNI RAM 3M SAMPANJ SE
UNICA UKRASNI RAM 2M SIVI
UNICA UKRASNI RAM 2M KREM SE
UNICA UKRASNI RAM 3M BELI SE
UNICA UKRASNI RAM 3M KREM SE
UNICA UKRASNI RAM 3M GRAFITNO SIVA SE
UNICA UKRASNI RAM 4M BELI SE
UNICA UKRASNI RAM 4M KREM SE
UNICA UKRASNI RAM 6M ALUMINIUM SE
UNICA UKRASNI RAM JEDNOSTRUKI PISTAĆI/KREM SE
UNICA UKRASNI RAM JEDNOSTRUKI HROM/ALU SE
UNICA DEKORATIVNI RAM ONYX/AL 3MOD.IAL.STAND. SE
UNICA MONTAŽNI RAM 2M SE
UNICA MONTAŽNI RAM 2M SA KUKICOM SE
UNICA POVRSINSKA MONT.KUTIJA 1EL. BEŽ SE
NOSECI RAM 1 ELEMENT TEHNO-POLIMER SE
UNICA MONTAZNI RAM 3M SE
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
KOM
kom
49,00
58,00
19,00
26,00
45,00
23,00
92,00
90,00
6,00
30,00
98,00
97,00
100,00
8,00
24,00
4,00
20,00
30,00
34,00
10,00
3,00
123,00
18,00
17,00
10,00
10,00
31,00
33,00
10,00
1,00
1,00
1,00
88,00
10,00
2.009,00
5,00
30,00
9,00
139,00
99,00
1,00
32,00
95,00
3,00
5,00
12,00
7,00
208,00
100,00
40,00
20,00
324,00
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
SCMMGU7.103.P
SCMMGU7.104
SCMMGU7.106
SCMMGU7.892
SCMMGU9.461.30
SCMMGU9.865.12
SCMMGU9.865.30
SCMMIP12106
SCMMIP12108
SCMMIP12112
SCMMIP12112T
SCMMIP12118
SCMMIP12118T
SCMMIP12212
SCMMIP12212T
SCMMIP12312
SCMMIP22112T
SCMMIP22118T
SCMMIP22312T
SCMMIP70312T
SCMMIP82106
SCMMIP82108
SCMMIP82112
SCMMIP82118
SCMMIP82212
SCMMIP82312
SCMMIP99099
SCMPKE16M735
SCMPKF16F423
SCMPKF16F723
SCMPKF16F725
SCMPKF32F435
SCMPKF32F735
SCMPKY16F423
SCMPKY16F723
SCMPM210MG
SCMPRA24418
SCMPRA29413
SCMTNOSN100/20
SCMU3.161.25
SCMU5.036.18G
SCMU5.201.18G
SCMU5.203.18G
SCMU5.221.18G
SCMU5.451.18G
SCMU6.002.851
SCMWDE000510
SCMWDE000511
SCMWDE000512
SCMWDE000513
SCMWDE000514
SCMWDE000515
UNICA MONTAŽNI RAM 3M ITALIJANSKI SE
kom
UNICA MONTAŽNI RAM 4M ITALIJANSKI SE
kom
UNICA MONTAŽNI RAM 6M ITALIJANSKI SE
kom
UNICA ELEMENTI KUKICE SE
kom
UNICA RAM ZA KOMUNIK.PRIKLJUC AT&T 1M SE
kom
SLEPI MODUL 1M SE
kom
UNICA ELEMENTI SLEPI MODUL 1M ALUMINIJUM SE
kom
MINI PRAGMA NADGR.6MOD PUNA VRATA SE
kom
MINI PRAGMA NADGR.8MOD PUNA VRATA SE
kom
MINI PRAGMA NADGR.12MOD PUNA VRATA SE
kom
MINI PRAGMA NADGR.12MOD DIMOVANA VRATA SE
kom
MINI PRAGMA NADGR.18MOD PUNA VRATA SE
kom
MINI PRAGMA NADGR.18MOD DIMOVANA VRATA SE
kom
MINI PRAGMA NADGR.24MOD PUNA VRATA SE
kom
MINI PRAGMA NADGR.24MOD DIMOVANA VRATA SE
kom
MINI PRAGMA NADGR.36MOD PUNA VRATA SE
kom
MINI PRAGMA UGRADNA 12MOD. DIMOVANA VRATA SE
kom
MINI PRAGMA UGRADNA 18MOD. DIMOVANA VRATA SE
kom
MINI PRAGMA UGRADNA 36MOD. DIMOVANA VRATA SE
kom
MINI PRAGMA 36MOD SIVA MASKA DIM.VRATA SE
kom
MINI PRAGMA 6MOD. DOZNA SA BLOK KLEMAMA SE
kom
MINI PRAGMA 8MOD. DOZNA SA BLOK KLEMAMA SE
kom
MINI PRAGMA 12MOD. DOZNA SA BLOK KLEMAMA SE
kom
MINI PRAGMA 18MOD. DOZNA SA BLOK KLEMAMA SE
kom
MINI PRAGMA 24MOD. DOZNA SA BLOK KLEMAMA SE
kom
MINI PRAGMA 36MOD DOZNA SA BLOK KLEMAMA SE
kom
SPRATNA TABLA PRAGMA DEMO KOFER SE
kom
INDUSTRIJSKI UTIKAČ 2P+E 32A 250V IP44 RAVNI SE
kom
INDUSTRIJSKA UTIČNICA 3P+E 16A 415V IP44 SE
kom
INDUSTRIJSKA UTIČNICA 2P+E 16A 415V IP67 RAVNA SE
kom
INDUSTRIJSKA UTIČNICA 16A PANELNA SE
kom
INDUSTRIJSKA UTIČNICA 3P+N+E 32A 415V IP44 SE
kom
INDUSTRIJSKA UTIČNICA 3P+N+E 32A 415V IP67 UGAONA SE kom
INDUSTRIJSKA UTIČNICA 2P+E 16A 250V IP67 SE
kom
INDUSTRIJSKA UTIČNICA 3P+N+E 16A 415V IP44 SE
kom
MULTIMETAR PM210MG SE
kom
ORMAN PRAGMA 72M (4x18) SE
kom
ORMAN PRAGMA NADGRADNA SA PROV.VRATIMA 52M (4X13)
kom
SE
ENERGETSKI TRANSFORMATOR TNOSN 1000/20 20/0.42kV Dyn5
komSE
UNICA PREKIDAČ 1M 16A JEDNOPOLNI KREM SE
kom
UNICA UTIČNICA 2P+E I NOSEĆI RAM BELI SE
kom
UNICA PREKIDAČ 2M JEDNOPOLNI + RAM BELI SE
kom
UNICA PREKIDAČ 2M NAIZMENIČNI + RAM BELI SE
kom
UNICA PREKIDAČ 2M SERIJSKI + RAM BELI SE
kom
UNICA UTIČNICA TV/FM I NOSEĆI RAM BELI SE
kom
UNICA UKRASNI RAM JEDNOSTRUKI TERAKOTA/BELI SE
kom
CEDAR PREKIDAČ JEDNOPOLNI BELI SE
kom
CEDAR TASTER JEDNOPOLNI 16A BELI SE
kom
CEDAR TASTER JEDNOPOLNI 16A BELI ZVONO SE
kom
CEDAR TASTER JEDNOPOLNI 16A BELI SVETLO SE
kom
CEDAR PREKIDAČ JEDNOPOLNI SVETLEĆI 16A BELI SE
kom
CEDAR TASTER JEDNOPOLNI 16A BELI ZVONO SVETLEĆI SE
kom
108,00
292,00
6,00
2,00
176,00
10,00
3,00
1,00
1,00
25,00
3,00
1,00
4,00
1,00
4,00
1,00
10,00
24,00
23,00
2,00
1,00
1,00
2,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00
38,00
3,00
2,00
3,00
2,00
9,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
6,00
2,00
8,00
6,00
7,00
10,00
20,00
11,00
22,00
32,00
24,00
17,00
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
SCMWDE000516
CEDAR TASTER JEDNOPOLNI 16A BELI SVETLO SVETLEĆI SE
SCMWDE000520
CEDAR PREKIDAČ DVOPOLNI 16A BELI SE
SCMWDE000523
CEDAR UTIČNICA 2P BELA DVOSTRUKA SE
SCMWDE000541
CEDAR UTIČNICA 2P BELA SA POKLOPCEM SE
SCMWDE000543
CEDAR UTIČNICA 2P BELA SA PROV. POKLOPCEM SE
SCMWDE000550
CEDAR PREKIDAČ DUPLI JEDNOPOLNI 16A BELI SE
SCMWDE000551
CEDAR PREKIDAČ DUPLI JEDNOPOLNI SVETLEĆI 16A BELI SE
SCMWDE000560
CEDAR PREKIDAČ NAIZMENIČNI BELI SE
SCMWDE000561
CEDAR PREKIDAČ NAIZMENIČNI SVETLEĆI BELI SE
SCMWDE000570
CEDAR PREKIDAČ UNAKRSNI 16A BELI SE
SCMWDE000571
CEDAR PREKIDAČ UNAKRSNI SVETLEĆI BELI SE
SCMWDE000614
CEDAR PREKIDAČ JEDNOPOLNI SVETLEĆI 16A SIVI SE
SCMWDE000623
CEDAR UTIČNICA 2P SIVA DVOSTRUKA SE
SCMWDE000641
CEDAR UTIČNICA 2P SIVA SE
SCMWDE000651
CEDAR PREKIDAČ DUPLI JEDNOPOLNI SVETLEĆI 16A SIVI SE
SCMWDE000661
CEDAR PREKIDAČ NAIZMENIČNI SVETLEĆI SIVI SE
SCMWDEAN2010110CF
ANYA PREKIDAČ KIP 16A BELI SE
SCMWDEAN2010120CF
ANYA PREKIDAČ KIP 16A KREM SE
SCMWDEAN2010620BF
ANYA PREKIDAČ NAIZMENIČNI KREM SE
SCMWDEAN2010710BF
ANYA PREKIDAČ UNAKRSNI BELI SE
SCMWDEAN2010720BF
ANYA PREKIDAČ UNAKRSNI KREM SE
SCMWDEAN2016110BF
ANYA TASTER BELI SE
SCMWDEAN2016120BF
ANYA TASTER KREM SE
SCMWDEAN2017110BF
ANYA TASTER SVETLEĆI BELI SE
SCMWDEAN2017110KF
ANYA TASTER SVETLEĆI BELI STEP. SE
SCMWDEAN2017120BF
ANYA TASTER SVETLEĆI KREM SE
SCMWDEAN2017120JFANYA TASTER SVETLEĆI KREM ZVONO SE
SCMWDEAN2017120KF
ANYA TASTER SVETLEĆI KREM STEP. SE
SCMWDEAN2060120BF
ANYA PREKIDAČ ZA ROLETNE KREM SE
SCMWDEAN2322010CF
ANYA UTIČNICA 2P BELA DVOSTRUKA FRAN. SE
SCMWDEAN2322020CF
ANYA UTIČNICA 2P KREM DVOSTRUKA FRAN. SE
SCMWDEAN2530110AF
ANYA UTIČNICA TV/R BELA SE
SCMWDEAN2530610AF
ANYA UTIČNICA TV/R-SAT PROLAZNA BELA SE
SCMWDEAN2530710AF
ANYA UTIČNICA TV/R-SAT BELA SE
SCMWDEAN2530720AF
ANYA UTIČNICA TV/R-SAT KREM SE
SCMWDEAN2540110AF
ANYA UTIČNICA TELEFONSKA BELA SE
SCMWDEAN2540120AF
ANYA UTIČNICA TELEFONSKA KREM SE
SCMWDEAN2540210AF
ANYA UTIČNICA TELEFONSKA DUPLA BELA SE
SCMWDEAN2540220AF
ANYA UTIČNICA TELEFONSKA DUPLA KREM SE
SCMWDEAN2541110AF
ANYA UTIČNICA RJ45 RAČUNARSKA BELA SE
SCMWDEAN2541120AF
ANYA UTIČNICA RJ45 RAČUNARSKA KREM SE
SCMWDEAN2541210AF
ANYA UTIČNICA RJ45 CAT 5E DUPLA BELA SE
SCMWDEAN2541220AF
ANYA UTIČNICA RJ45 CAT 5E DUPLA KREM SE
SCMWDEAN2541310AF
ANYA UTIČNICA RJ45 CAT 6E BELA SE
SCMWDEAN2541320AF
ANYA UTIČNICA RJ45 CAT 6E KREM SE
SCMWDEAN27112853504M
ANYA APLIKACIJA BELA SE
SCMWDEAN6143710QF
ANYA RAM 2 ELEMENTA BELI SE
SCMWDEAN6143720QF
ANYA RAM 2 ELEMENTA KREM SE
SCMWDEAN6143810QF
ANYA RAM 3 ELEMENTA BELI SE
SCMWDEAN6143820QF
ANYA RAM 3 ELEMENTA KREM SE
SCMWDEAN6143910QF
ANYA RAM 4 ELEMENTA BELI SE
SCMWDEAN6143920QF
ANYA RAM 4 ELEMENTA KREM SE
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5,00
27,00
6,00
30,00
40,00
20,00
15,00
10,00
15,00
20,00
25,00
4,00
5,00
10,00
9,00
9,00
325,00
60,00
3,00
222,00
260,00
182,00
163,00
87,00
61,00
88,00
65,00
140,00
15,00
30,00
10,00
40,00
8,00
41,00
129,00
8,00
11,00
31,00
3,00
139,00
125,00
17,00
126,00
43,00
20,00
178,00
3,00
41,00
46,00
170,00
5,00
58,00
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
SCMWDEAN6144010QF
ANYA RAM 5 ELEMENTA BELI SE
kom
SCMWDEAN6144020QF
ANYA RAM 5 ELEMENTA KREM SE
kom
SCMWDEAN6144110QF
ANYA RAM 6 ELEMENTA BELI SE
kom
SCMWDEAN6144120QF
ANYA RAM 6 ELEMENTA KREM SE
kom
SCMWDEAN6220135AV
ANYA APLIKACIJA SIVA SE
kom
SCMWDEAN6220137AV
ANYA APLIKACIJA BRAON SE
kom
SCMWDEAN6220141AV
ANYA APLIKACIJA CRVENA SE
kom
SCMWDEAN6220143AV
ANYA APLIKACIJA ROZE SE
kom
SCMWDEAN6220146AV
ANYA APLIKACIJA ŽUTA SE
kom
SCMWDEAN6220148AV
ANYA APLIKACIJA NARANDŽASTA SE
kom
SCMWDEAN6220151AV
ANYA APLIKACIJA ZELENA SE
kom
SCMWDEAN6220156AV
ANYA APLIKACIJA PLAVA SE
kom
SCMWDEAN6220166AV
ANYA APLIKACIJA ZLATNA SE
kom
SCRTE7YR12BU
RELEJ VREMENSKI RE7 2C/O ZV-TR ZV. 24VAC/DC 110-240VACkom
SE
SCTAB1ALN410
KRATKOSPOJNIK AB1 4mm 10 kom. SE
kom
SCTAB1ALN610
KRATKOSPOJNIK AB1 6mm 2 kom. SE
kom
SCTAB1AS24
PREGRADNA PLOČICA AB1 2,5/4 mm SE
kom
SCTAB1AS6
PREGRADNA PLOČICA AB1 6mm SE
kom
SCTAB1BC15035
REDNA STEZALJKA AB1BC 150mm2 SE
kom
SCTAB1R12
OZNAKA PLUS SE
kom
SCTAB1R13
OZNAKA MINUS SE
kom
SCTAB1SA2
OZNAKA PRAZNA SE
kom
SCTAB1SF520B
REDNA STEZALJKA AB1SF OSIGURAČA 5x20mm 24V SE
kom
SCTAB1VV235UBL
REDNA STEZALJKA AB1VV 2,5mm2 PLAVA SE
kom
SCTAB1VV435U
REDNA STEZALJKA AB1VV 4mm2 SE
kom
SCTABL1A02
MONTAŽNA PLOČA OMEGA 35mm SE
kom
SCTABL6TS10U
TRANSFORMATOR ABL6 230-400/230V AC 100VA SE
kom
SCTABL6TS63B
TRANSFORMATOR ABL6 230-400/24V AC 630VA SE
kom
SCTABL7CEM24003 NAPAJANJE REGULATOR ABL7 230V AC/24V DC 0,3A SE
kom
SCTABT7ESM006B
TRANSFORMATOR ABT7 230-400/24V AC 63VA SE
kom
SCTABT7ESM025B
TRANSFORMATOR ABT7 230-400/24V AC 250VA SE
kom
SCTABT7ESM040B
TRANSFORMATOR ABT7 230-400/24V AC 400VA SE
kom
SCTATS01N209QN
SOFT STARTER ATS01 5,5kW 9A 380-415V AC SE
kom
SCTATV12H037M2 FREKVENTNI REGULATOR 0.37kw 240V 1PH SA HLADNJAKOM kom
SE
SCTATV12HU15M2 FREKVENTNI REGULATOR 1.5kw 240V 1PH SA HLADNJAKOM SEKOM
SCTATV12HU22M2 FREKVENTNI REGULATOR 2.2kw 240V 1PH SA HLADNJAKOM SEKOM
SCTATV312HU22N4 FREKVENTNI REGULATOR ATV31 2.2kW 500V SE
KOM
SCTATV312HU30N4 FREKVENTNI REGULATOR ATV31 3kW 500V SE
KOM
SCTATV312HU40N4 FREKVENTNI REGULATOR ATV31 4kW 500V SE
kom
SCTATV312HU55N4 FREKVENTNI REGULATOR ATV31 5,5kW 500V SE
kom
SCTATV312HU75N4 FREKVENTNI REGULATOR ATV31 7.5kW 500V SE
KOM
SCTCA2KN22B7
KONTAKTOR POMOĆNI CA2KN 24V AC 2NO+2NC SE
kom
SCTCA2KN22P7
KONTAKTOR POMOĆNI CA2KN 230V AC 2NO+2NC SE
kom
SCTCA2KN31B7
KONTAKTOR POMOĆNI CA2KN 24V AC 3NO+1NC SE
kom
SCTCA2KN31F7
KONTAKTOR POMOĆNI CA2KN 110V AC 3NO+1NC SE
kom
SCTCA2KN31P7
KONTAKTOR POMOĆNI CA2KN 230V AC 3NO+1NC SE
kom
SCTCA2KN40B7
KONTAKTOR POMOĆNI CA2KN 24V AC 4NO SE
kom
SCTCA2KN40P7
KONTAKTOR POMOĆNI CA2KN 230V AC 4NO SE
kom
SCTCA3KN31BD
KONTAKTOR POMOĆNI CA3KN 24V DC 3N0+1NC SE
kom
SCTCA3KN40BD
KONTAKTOR POMOĆNI CA3KN 24V DC 4N0 SE
kom
SCTCCT15368
SVETLOSNI PREKIDAC IC 2000+CELIJA SE
kom
SCTCRN106250
ORMAN HIMEL CRN 1000x600x250mm SE
kom
70,00
88,00
87,00
114,00
859,00
346,00
725,00
957,00
920,00
10,00
734,00
552,00
10,00
4,00
5,00
5,00
35,00
35,00
2,00
15,00
12,00
425,00
3,00
5,00
1,00
10,00
2,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
2,00
5,00
2,00
1,00
3,00
3,00
3,00
2,00
3,00
4,00
2,00
10,00
10,00
1,00
15,00
2,00
1,00
4,00
2,00
1,00
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
SCTCRN108250
SCTCRN2520150
SCTCRN75200
SCTCRN86200
SCTDL1BEB
SCTDL1BEBS
SCTDL1BLB
SCTDL1CE024
SCTETK40325
SCTF85
SCTGK1FF
SCTGV2AF01
SCTGV2AF3
SCTGV2L20
SCTGV2LE14
SCTGV2LE20
SCTGV2MC02
SCTGV2ME04
SCTGV2ME05
SCTGV2ME06
SCTGV2ME07
SCTGV2ME08
SCTGV2ME10
SCTGV2ME14
SCTGV2ME16
SCTGV2ME20
SCTGV2ME21
SCTGV2ME22
SCTGV2ME32
SCTGV3A01
SCTGV3ME40
SCTGV3P40
SCTGV3P50
SCTGV3P65
SCTGVAD0110
SCTGVAD1010
SCTGVAE11
SCTGVAN11
SCTGVAN20
SCTGVAS225
SCTGVAU225
SCTGZ1AN11
SCTGZ1M02
SCTGZ1M04
SCTGZ1M05
SCTGZ1M06
SCTGZ1M07
SCTGZ1M08
SCTGZ1M10
SCTGZ1M14
SCTGZ1M16
SCTGZ1M20
ORMAN HIMEL CRN 1000x800x250mm SE
ORMAN HIMEL CRN 250x200x150mm SE
ORMAN HIMEL CRN 700x500x200mm SE
ORMAN HIMEL CRN 800x600x200mm SE
SIJALICA BA15D 24V 7W SE
SIJALICADL1BEBS SE
SIJALICA BA15D 24V 10W SE
SIJALICA BA9S 24V SE
MINI DISTRIBUTIVNA KANALICA 40X25 SE
FILTER F85 SE
NOSAČ OSIGURAČA GK1 SE
MODUL ZA SPAJANJE KONTAKTORA I MOT.ZAŠ. SKLOPKE SE
PRIKLJUČNI BLOK ZA GV2ME SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV2L MAGNETNI 18A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV2LE MAGNETNI 10A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV2LE MAGNETNI 18A SE
KUĆIŠTE MOTORNE SKLOPKE GV2M IP55 SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV2ME 0,4-0,63A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV2ME 0,63-1A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV2ME 1-1,6A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV2ME 1,6-2,5A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV2ME 2,5-4A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV2ME 4-6,3A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV2ME 6-10A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV2ME 9-14A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV2ME 13-18A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV2ME 17-23A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV2ME 20-25A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV2ME 24-32A SE
KONTAKTNI BLOK GV2ME 25-40A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV3ME 25-40A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV3P 25-40A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV3P 50A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GV3P 40-63A SE
KONTAKTNI BLOK GV2 NC GREŠKA+NO BOČNI SE
KONTAKTNI BLOK GV2 NO GREŠKA+NO BOČNI SE
KONTAKTNI BLOK GV2 NO+NC PREDNJI SE
KONTAKTNI BLOK GV2 NO+NC BOČNI SE
KONTAKTNI BLOK GV2 2NO BOČNI SE
OKIDAC NAPONSKI 220V 50HZ SE
OKIDAČ PODNAPONSKI MN 220V AC SE
KONTAKTNI BLOK GZ1 NO+NC BOČNI SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GZ1M 0,16-0,25A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GZ1M 0,4-0,63A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GZ1M 0,63-1A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GZ1M 1-1,6A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GZ1M 1,6-2,5A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GZ1M 2,5-4A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GZ1M 4-6,3A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GZ1M 6-10A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GZ1M 9-14A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GZ1M 13-18A SE
kom
kom
kom
kom
kom
KOM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2,00
4,00
2,00
1,00
7,00
10,00
7,00
5,00
30,00
1,00
3,00
4,00
22,00
1,00
1,00
1,00
4,00
16,00
12,00
6,00
7,00
13,00
9,00
9,00
7,00
10,00
8,00
3,00
4,00
4,00
1,00
1,00
1,00
3,00
10,00
10,00
38,00
15,00
1,00
3,00
1,00
12,00
6,00
7,00
19,00
8,00
29,00
15,00
9,00
7,00
5,00
6,00
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
SCTGZ1M21
SCTGZ1M22
SCTGZ1M32
SCTK10A001ACH
SCTK1A001ALH
SCTK1A501A
SCTK1B001ULH
SCTK1B003TLH
SCTK1B011ULH
SCTK1B1002HLH
SCTK1B501UDIN
SCTK1C003ALH
SCTK1C003HLH
SCTK1D002ULH
SCTK1D011B
SCTK1D012NLH
SCTK1F003ULH
SCTK1F012LL
SCTK1H026MLH
SCTK2A001ALH
SCTK2C003ALH
SCTK2C003HLH
SCTK2F003ULH
SCTK2H004ULH
SCTK30A001AP
SCTK30B001UP
SCTK30B002AP
SCTK30F013UP
SCTK50A001AP
SCTK50C003AP
SCTK63C003AP
SCTKBA25EA402
SCTKBA25EL403
SCTKBA40ZU
SCTKBE1H
SCTKCF2PZ
SCTKSA25EZ1
SCTKZ18041L
SCTKZ18048L
SCTKZ31
SCTKZ74
SCTKZ95
SCTLA1KN04
SCTLA1KN11
SCTLA1KN20
SCTLA1KN22
SCTLA1KN31
SCTLA1KN40
SCTLA4KC1B
SCTLA4KE1UG
SCTLA4SKE1E
SCTLA4SKE1U
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GZ1M 17-23A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GZ1M 20-25A SE
MOTORNO ZAŠTITNA SKLOPKA GZ1M 24-32A SE
GREBENASTA SKLOPKA 1P 10A 0-1 SE
GREBENASTA SKLOPKA 1P 12A 0-1 SE
GREBENASTA SKLOPKA 1P 12A 0-1 TELO SE
GREBENASTA SKLOPKA 1P 12A 1-0-2 SE
GREBENASTA SKLOPKA 1P 12A 0-1 SA POVRATKOM SE
GREBENASTA SKLOPKA 1P 12 A 1-2 SE
GREBENASTA SKLOPKA 2P 12A 0-1 SE
GREBENASTA SKLOPKA 1P 12A 1-0-2 ZA DIN ŠINU SE
GREBENASTA SKLOPKA 3P 12A 0-1 SE
GREBENASTA SKLOPKA 3P 12A 1-2 SE
GREBENASTA SKLOPKA 2P 12A 1-0-2 SE
GREBENASTA SKLOPKA TELO SE
GREBENASTI PREKIDAC 12A 1P SE
GREBENASTA SKLOPKA 3P 12A 1-0-2 SE
GREBENASTA SKLOPKA TELO 12A SE
GREBENASTA SKLOPKA AMPERMETARSKA 12A SE
GREBENASTA SKLOPKA 1P 20A 0-1 SE
GREBENASTA SKLOPKA 3P 20A 0-1 SE
GREBENASTA SKLOPKA 3P 20A 0-1 SE
GREBENASTA SKLOPKA 3P 20A 1-0-2 SE
GREBENASTA SKLOPKA 3P 20A 1-2 SE
GREBENASTA SKLOPKA 1P 30A 0-1 SE
GREBENASTA SKLOPKA 1P 30A 1-0-2 SE
GREBENASTA SKLOPKA 2P 32A 0-1 SE
GREBENASTA SKLOPKA 3P 32A 1-2 SE
GREBENASTA SKLOPKA 1P 50A 0-1 SE
GREBENASTA SKLOPKA 3P 50A 0-1 SE
GREBENASTA SKLOPKA 3P 63A 0-1 SE
ŠINSKI RAZVOD KBA RAVNI DEO 25A 3L+N+PE 2m SE
ŠINSKI RAZVOD KBA RAVNI DEO 25A 3L+N+PE 3m 5O SE
ŠINSKI RAZVOD KBA UNIVERZALNI NOSAČ SE
GREBENASTA SKLOPKA OPERATOR SE
RUČICA V3/4 KCFZ SE
ŠINSKI RAZVOD KSA NOSAČ 250A SE
GREBENASTA SKLOPKA OZNAKA SE
GREBENASTA SKLOPKA OZNAKA SE
GREBENASTA SKLOPKA KIT ZA MONTAŽU NA DIN ŠINU SE
GREBENASTA SKLOPKA BLOKADA VRATA SE
GREBENASTA SKLOPKA ZAVRTNJI SE
KONTAKTI POMOĆNI LA1KN 0NO+4NC SE
KONTAKTI POMOĆNI LA1KN 1NO+1NC SE
KONTAKTI POMOĆNI LA1KN 2NO+0NC SE
KONTAKTI POMOĆNI LA1KN 2NO+2NC SE
KONTAKTI POMOĆNI LA1KN 3NO+1NC SE
KONTAKTI POMOĆNI LA1KN 4NO+0NC SE
FILTERSKI BLOK LC1K SE
FILTERSKI BLOK LC1K VAR SE
FILTERSKI BLOK LA4S SE
FILTERSKI BLOK LA4S SE
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
KOM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
7,00
5,00
4,00
2,00
26,00
6,00
10,00
25,00
1,00
1,00
6,00
20,00
2,00
6,00
6,00
10,00
18,00
5,00
2,00
39,00
20,00
5,00
5,00
2,00
4,00
1,00
1,00
1,00
15,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
12,00
1,00
6,00
12,00
12,00
15,00
8,00
100,00
4,00
27,00
22,00
11,00
10,00
15,00
2,00
4,00
5,00
5,00
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
SCTLA9D32974
SCTLA9LC393
SCTLAD22
SCTLAD8N11
SCTLAD912GV
SCTLAD93217
SCTLADN01
SCTLADN02
SCTLADN10
SCTLADN11
SCTLADN20
SCTLADN22
SCTLADN31
SCTLADN40
SCTLADR2
SCTLC1D09BD
SCTLC1D09P7
SCTLC1D115P7
SCTLC1D12B7
SCTLC1D12BD
SCTLC1D12P7
SCTLC1D18BD
SCTLC1D18P7
SCTLC1D25BD
SCTLC1D25F7
SCTLC1D25P7
SCTLC1D32BD
SCTLC1D32P7
SCTLC1D38BD
SCTLC1D38P7
SCTLC1D40ABD
SCTLC1D40AP7
SCTLC1D50ABD
SCTLC1D50AP7
SCTLC1D80P7
SCTLC1D95P7
SCTLC1DGK11P7
SCTLC1DMK11P7
SCTLC1DPK12P7
SCTLC1K0610P7
SCTLC1K0910P7
SCTLC1K1201P7
SCTLC1K1210P7
SCTLC1K1601P7
SCTLC1K1610P7
SCTLC2D18F7
SCTLP1K0610BD
SCTLP1K0910BD
SCTLP1K1210FD
SCTLR2K0301
SCTLR2K0302
SCTLR2K0303
ZVEZDA TROUGAO PLOČA LA9D SE
kom
RUČICA LA9LC SE
kom
NOSAČ OZNAKE LAD SE
kom
KONTAKTNI BLOK LC1D NO+NC BOČNI SE
kom
ZVEZDA TROUGAO KOMPLET LAD9 GV SE
kom
ZVEZDA TROUGAO KOMPLET LAD9 D32 SE
kom
KONTAKTI POMOĆNI LC1D 0NO+1NC SE
kom
KONTAKTI POMOĆNI LC1D 0NO+2NC SE
kom
KONTAKTI POMOĆNI LC1D 1NO+0NC SE
kom
KONTAKTI POMOĆNI LC1D 1NO+1NC SE
kom
KONTAKTI POMOĆNI LC1D 2NO+0NC SE
kom
KONTAKTI POMOĆNI LC1D 2NO+2NC SE
kom
KONTAKTI POMOĆNI LC1D 3NO+1NC SE
kom
KONTAKTI POMOĆNI LC1D 4NO+0NC SE
kom
VREMENSKI BLOK LC1D KAŠNJENJE ISKLOPA 0,1-30s SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 9A 24V DC 1NO+1NC SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 9A 230V AC 1NO+1NC SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 115A 230V AC 1NO+1NC SE kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 12A 24V AC 1NO+1NC SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 12A 24V DC 1NO+1NC SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 12A 230V AC 1NO+1NC SE kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 18A 24V DC 1NO+1NC SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 18A 230V AC 1NO+1NC SE kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 25A 24V DC 1NO+1NC SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 25A 110V AC 1NO+1NC SE kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 25A 230V AC 1NO+1NC SE kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 32A 24V DC 1NO+1NC SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 32A 230V AC 1NO+1NC SE kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 38A 24V DC 1NO+1NC SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 38A 230V AC 1NO+1NC SE kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 40A 24V DC 1NO+1NC SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 40A 230V AC 1NO+1NC SE kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 50A 24V DC 1NO+1NC SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 50A 230V AC 1NO+1NC SE kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 80A 230V AC 1NO+1NC SE kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1D 3P 95A 230V AC 1NO+1NC SE kom
KONTAKTOR ZA KOMPENZACIJU LC1D 3P 15kVAr 230V AC 1NO+1NC
kom SE
KONTAKTOR ZA KOMPENZACIJU LC1D 3P 25kVAr 230V AC 1NO+1NC
kom SE
KONTAKTOR ZA KOMPENZACIJU LC1D 3P 30kVAr 230V AC 1NO+2NC
kom SE
KONTAKTOR MOTORNI LC1K 3P 6A 230V AC 1NO SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1K 3P 9A 230V AC 1NO SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1K 3P 12A 230V AC 1NC SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1K 3P 12A 230V AC 1N0 SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1K 3P 16A 230V AC 1NC SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LC1K 3P 16A 230V AC 1NO SE
kom
KONTAKTOR REV 18A 3P 1NO+1NC 110V 50/60HZ SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LP1K 3P 6A 24V DC 1NO SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LP1K 3P 9A 24V DC 1NO SE
kom
KONTAKTOR MOTORNI LP1K 3P 12A 110V DC 1NO SE
kom
RELEJ BIMETALNI LR2K 0,11-0,16A SE
kom
RELEJ BIMETALNI LR2K 0,16-0,23A SE
kom
RELEJ BIMETALNI LR2K 0,23-0,36A SE
kom
1,00
1,00
8,00
3,00
1,00
1,00
8,00
1,00
3,00
32,00
14,00
30,00
14,00
41,00
1,00
7,00
58,00
5,00
1,00
2,00
39,00
2,00
34,00
1,00
3,00
59,00
1,00
9,00
1,00
10,00
6,00
3,00
4,00
6,00
6,00
2,00
4,00
11,00
23,00
18,00
10,00
10,00
8,00
10,00
37,00
2,00
4,00
1,00
2,00
1,00
6,00
2,00
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
SCTLR2K0305
SCTLR2K0306
SCTLR2K0307
SCTLR2K0308
SCTLR2K0310
SCTLR2K0312
SCTLR2K0314
SCTLR2K0316
SCTLR2K0321
SCTLR2K0322
SCTLRD04
SCTLRD05
SCTLRD06
SCTLRD07
SCTLRD08
SCTLRD10
SCTLRD12
SCTLRD14
SCTLRD16
SCTLRD21
SCTLRD22
SCTLRD32
SCTLRD3359
SCTLRD35
SCTLV429014
SCTLV429152
SCTLV429272
SCTLV429338
SCTLV429387
SCTLV429775
SCTLV431390
SCTLV431470
SCTLV431541
SCTLV432649
SCTLV432803
SCTLV432813
SCTLX1D8F7
SCTLX1FF024
SCTLX1FH0242
SCTLXD1P7
SCTLXD1V7
SCTMM106
SCTMM2520
SCTMM33
SCTMM43
SCTMM55
SCTMM68
SCTMM75
SCTMTN547020
SCTMTN547520
SCTMTN548520
SCTMTN550590
RELEJ BIMETALNI LR2K 0,54-0,8A SE
kom
2,00
RELEJ BIMETALNI LR2K 0,8-1,2A SE
kom
6,00
RELEJ BIMETALNI LR2K 1,2-1,8A SE
kom
5,00
RELEJ BIMETALNI LR2K 1,8-2,6A SE
kom
42,00
RELEJ BIMETALNI LR2K 2,6-3,7A SE
kom
7,00
RELEJ BIMETALNI LR2K 3,7-5,5A SE
kom
16,00
RELEJ BIMETALNI LR2K 5,5-8A SE
kom
20,00
RELEJ BIMETALNI LR2K 8-11,5A SE
kom
18,00
RELEJ BIMETALNI LR2K 1O-14A SE
kom
24,00
RELEJ BIMETALNI LR2K 12-16A SE
kom
12,00
RELEJ BIMETALNI LRD 0,4-0,63A SE
kom
3,00
RELEJ BIMETALNI LRD 0,63-1A SE
kom
4,00
RELEJ BIMETALNI LRD 1-1,6A SE
kom
5,00
RELEJ BIMETALNI LRD 1,6-2,5A SE
kom
3,00
RELEJ BIMETALNI LRD 2,5-4A SE
kom
11,00
RELEJ BIMETALNI LRD 4-6A SE
kom
18,00
RELEJ BIMETALNI LRD 5,5-8A SE
kom
10,00
RELEJ BIMETALNI LRD 7-10A SE
kom
11,00
RELEJ BIMETALNI LRD 9-13A SE
kom
7,00
RELEJ BIMETALNI LRD 12-18A SE
kom
6,00
RELEJ BIMETALNI LRD 16-24A SE
kom
8,00
RELEJ BIMETALNI LRD 23-32A SE
kom
2,00
RELEJ BIMETALNI LRD 48-65A SE
kom
1,00
RELEJ BIMETALNI LRD 30-38A SE
kom
2,00
PREKIDAČ COMPACT NSX100B 3P BEZ ZASTITNE JEDINICE SE KOM
1,00
3P3D TM63G ZASTITNA JEDINICA NSX100-250 SE
kom
1,00
KONEKTOR NSX 9-PIN SPOLJAŠNJI SE
kom
259,00
RUČICA PRODUŽENA NSX100/250 ZAKRETNA SE
kom
1,00
OKIDAČ NAPONSKI MX 220-240V AC SE
kom
15,00
PREKIDAC COMPACT NSX100B 3P3D 2.2 100A MICROLOGIC SEkom
2,00
PREKIDAČ COMPACT NSX250B TM160D 3P SE
KOM
2,00
3P3D MICROLOGIC 2.2 250AZASTITNA JEDINICA ZA NSX 100-250
KOM
SE
7,00
PREKIDAC COMPACT NSX250 MT250 SA MOT.MEHANIZMOMkom
SE
2,00
DODATAK ZA PREKIDAC ADAPRET ZA ZAKLJ.MOTORNOG MEH kom
NSX 400/630 SE20,00
PREKIDAČ COMPACT NSX630N 3P BEZ ZASTITNE JEDINICE SE KOM
2,00
PREKIDAČ COMPACT NSX630F 3P BEZ ZASTITNE JEDINICE SE KOM
2,00
ŠPULNA ZA KONTAKTOR LX1D 110V AC SE
kom
1,00
ŠPULNA ZA KONTAKTOR LX1FF 24V AC SE
kom
1,00
ŠPULNA ZA KONTAKTOR LX1FH 24V AC SE
kom
1,00
KALEM 230V 50/60 Hz ZA D KONTAKTOR SE
kom
1,00
KALEM 400V 50/60 Hz ZA D KONTAKTOR SE
kom
1,00
MONTAŽNA PLOČA MM 1000x600mm SE
kom
3,00
MONTAŽNA PLOČA MM 250x200mm SE
kom
2,00
MONTAŽNA PLOČA MM 300x300mm SE
kom
2,00
MONTAŽNA PLOČA MM 400x300mm SE
kom
1,00
MONTAŽNA PLOČA MM 500x500mm SE
kom
1,00
MONTAŽNA PLOČA MM 600x800mm SE
kom
1,00
MONTAŽNA PLOČA MM 700x500mm SE
kom
2,00
ARGUS DETEKTOR DIMA BASIC,POLARNO BELI SE
kom
3,00
ARGUS DETEKTOR DIMA 230V,POLARNO BELI SE
kom
3,00
ARGUS DETEKTOR DIMA CONNECT 230V,POLSRNO BELI SE KOM
3,00
DETEKTOR PRISUSTVA SE
kom
1,00
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
SCTMTN550619
ARGUS DETEKTOR PRISUSTVA SE
SCTMTN564419
ARGUS 360,POLARNO BELI SE
SCTNSY2SP206
SET 2 BOCNE STRANICE 2SP206 SE
SCTNSYAZ4PLA
DODATNI PRIBOR SE
SCTNSYBPA7032
BOJA RAL 7032-400ml SE
SCTNSYCAF125
FILTER SA OTVOROM 125x125 mm SE
SCTNSYCAG125LPF MREŽASTI POKLOPAC 125x125 mm SE
SCTNSYCC0TH0
TERMOSTAT TS 1NC SE
SCTNSYCRN106250 ORMAN ZIDNI CRN 1000x600x250mm RAVNA VRATA SE
SCTNSYCRN106300 ORMAN ZIDNI CRN 1000X600X300 RAVNA VRATA SE
SCTNSYCRN44200
ORMAN ZIDNI CRN 400X400X200mm SE
SCTNSYCRN54200
ORMAN ZIDNI CRN 500x400x200 SE
SCTNSYCRN55250
ORMAN ZIDNI CRN 500x500x250 mm SE
SCTNSYCRN65200
ORMAN ZIDNI CRN 600x500x200mm SE
SCTNSYCRN66200
ZIDNI ORMAN CRN 600x600x200 RAVNA VRATA SE
SCTNSYCRN66250
ORMAN ZIDNI CRN 600x600x250mm SE
SCTNSYCRN75250
ORMAN ZIDNI CRN 700x500x250mm 1 RAVNA VRATA SE
SCTNSYCRN86200
ORMAN CRN 800x600x200mm SE
SCTNSYCRNG108400 ZIDNI ORMAN CRNG 1000x800x400 1 RAVNA VRATA SE
SCTNSYCRNG1210300D
ZIDNI ORMAN CRNG 1200x1000x300 SA DVOJE VRATA SE
SCTNSYCVF85M230PFVENTILATOR VF 85m3/h IP54 SE
SCTNSYDCM20
PREKDAC ZA VRATA DCM SE
SCTNSYDPA44
DŽEP ZA DOKUMENTACIJU PP-A4 SE
SCTNSYEBMPLA
DELOVI ORMANA BRAVA SE
SCTNSYINKR2
POJAČANA BRAVA TLR/SF SE
SCTNSYLAC75
SVETILJKA NA DIN ŠINU SE
SCTNSYLAMCS
LAMPA SA SUKO UTICNICOM 11W SE
SCTNSYMM108
MONTAZNA PLOCA MM 1000x800 mm SE
SCTNSYMM1210
MONTAZNA PLOCA 1200x1000 SE
SCTNSYMM44
MONTAŽNA PLOCA MM 400x400mm SE
SCTNSYMM65
MONTAŽNA PLOCA MM 600x500mm SE
SCTNSYMM66
MONTAŽNA PLOCA MM 600x600mm SE
SCTNSYMM75
MONTAŽNA PLOČA MM 700x500mm SE
SCTNSYMM86
MONTAŽNA PLOCA MM 800x600mm SE
SCTNSYMM88
MONTAŽNA PLOCA MM 800x800mm SE
SCTNSYMP206
MONTAZNA PLOCA MP206 SE
SCTNSYPFCR
DELOVI ORMANA ŠARKE SE
SCTNSYPLA1273
RAZVODNI ORMAN PLA 1273 SE
SCTNSYPLA753
ORMAN PLASTICNI PLA 750x500x320mm SE
SCTNSYPLM86
ORMAN POLYMEL PLM-86 847X636X300mm SE
SCTNSYPMM75
MONTAŽNA PLOČA PMM 750x500mm SE
SCTNSYSDCR10
2 POPRECNE SINE ZA VRATA SIRINE 1000 SE
SCTNSYSDR200BD
S DIN SINA 7,5X32 L=2m IZBUSENA SE
SCTNSYSDT5
POLICA ZA VRATA SIRINE 500 SE
SCTNSYSF20660P
ORMAN SF206/60 PM SA MONTAZNOM PLOCOM SE
SCTNSYSF20860P
ORMAN SF208/60 PM SA MONTAZNOM PLOCOM SE
SCTNSYSFBK
KOMPLET SET ZA SPAJANJE ORMANA SF SE
SCTNSYSFEB
SET OD 2 USICE ZA PODIZANJE NSY SE
SCTNSYSPF6100
PREDNJA COKLA 100x600 SE
SCTNSYSPF8100
PREDNJA COKLA 100x800 SE
SCTNSYSPS6100
2 COKLE SA STRANE 100x600 SE
SCTNSYSUCR4060
PROFILI ZA MONTAZU TML40/60 SE
kom
kom
kom
kom
KOM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3,00
3,00
1,00
3,00
1,00
1,00
4,00
7,00
2,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
2,00
2,00
4,00
1,00
3,00
1,00
1,00
15,00
1,00
1,00
2,00
8,00
3,00
3,00
1,00
1,00
3,00
2,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
6,00
2,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
SCTNSYSUCR4080
SCTNSYSUCR6580
SCTNSYTBS342912
SCTNSYTCSPLM
SCTNSYVR20
SCTNSYZNPLA53
SCTOVA37067E
SCTOVA37068E
SCTOVA37071E
SCTOVA37098E
SCTOVA38504E
SCTOVA50236E
SCTOVA50247E
SCTOVA50248E
SCTOVA50250E
SCTOVA50256E
SCTOVA50316E
SCTOVA50322E
SCTOVA50355E
SCTPLM43
SCTPLM54
SCTPMOL1410
SCTRE11RAMU
SCTRE7TL11BU
SCTREG96PUNL1RHU
SCTRM4UA33MW
SCTRM84870204
SCTRSB2A080BD
SCTRUMC2AB1P7
SCTRUMC3AB1BD
SCTRUMC3AB1FD
SCTRUMC3AB1MD
SCTRUMC3AB1P7
SCTRUMC3AB2P7
SCTRUW240BD
SCTRUZC200
SCTRUZC2M
SCTRXL4A06B1P7
SCTRXM041BN7
SCTRXM2AB1B7
SCTRXM2AB1BD
SCTRXM2AB1FD
SCTRXM2AB1P7
SCTRXM2AB2B7
SCTRXM2AB2BD
SCTRXM3AB1B7
SCTRXM3AB1BD
SCTRXM3AB1JD
SCTRXM3AB1P7
SCTRXM3AB2B7
SCTRXM4AB1B7
SCTRXM4AB1BD
PROFILI ZA MONTAZU TML40/08 SE
kom
2 UNIVERZALNE SINE DVOREDNE 800mm SE
kom
abs industrijska kutija 341x291x128 Io SE
kom
FIKSIRAJUĆA UNUTRAŠNJA ŠINA TCO-PLM SE
kom
STANDARDNE VERTIKALNE SINE SE
kom
POSTOLJE ORMANA ZNPLA 500x320x60 SE
kom
SVETILJKA ANTI PANIK RILUX 8W 1h PRIVREMENI SE
kom
SVETILJKA ANTI PANIK RILUX 8W 3h PRIVREMENI SE
kom
SVETILJKA ANTI PANIK RILUX 8W 1h TRAJNI SPOJ SE
kom
SVETILJKA ANTI PANIK LUXA 8W 1h 100LM PRIVREMENI SE kom
SVETILJKA ANTI PANIK QUICK SIGNAL 28M 1h TRAJNI SPOJ SEkom
SET 10 PIKTOGRAMA RILUX 10 DX SE
kom
SET 10 PIKTOGRAMA RILUX 10 SX SE
kom
SET 10 PIKTOGRAMA RILUX 10 BS SE
kom
SET 10 PIKTOGRAMA RILUX 10 BS SE
kom
SET 10 PIKTOGRAMA LUXA 10 BS 8W SE
kom
DRŽAČ ZASTAVA ZA SVETILJKU QUICK SIGNAL SE
kom
DVOSTRANA OZNAKA LEVO DESNO ZA QUICK SIGNAL LAMPE SE
kom
DRŽAČ ZASTAVA ZA SVETILJKU ASTRO SE
kom
ORMAN PLASTIČNI PLM 430x330x200mm SE
kom
ORMAN PLASTIČNI PLM 530x430x200mm SE
kom
MONTAŽNA PLOČA PMOL 1400x1000mm SE
kom
RELEJ VREMENSKI RE11 KAŠNJENJE UKLOPA SE
kom
RELEJ VREMENSKI RE7 KAŠNJENJE UKLOPA SE
kom
RELEJ TEMEPERATURNI KONTROLER 48x96MM SE
kom
RELEJ PODNAPONSKI NADNAPONSKI RM4 SE
kom
RELEJ ZA KONTROLU NIVOA SE
kom
RELEJ INTERFEJS RSB 2C/O 8A 24V DC SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 2C/O 230V AC SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 3C/O 24V DC SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 3C/O 110V DC SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 3C/O 220V DC SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 3C/O 230V AC SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 3C/O 230V AC LED SE
kom
MODUL DIODNI RUW 6-250V SE
kom
METALNI DARZAC RUZC SE
kom
RELEJ PODNOŽJE RUZC 8 PINA SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 4C/O 230V AC SE
kom
MODUL RC RXM 24-60V SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 2C/O 24V AC SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 2C/O 24V DC SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 2C/O 110V DC SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 2C/O 230V AC SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 2C/O 24V AC LED SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 2C/O 24V DC LED SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 3C/O 24V AC SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 3C/O 24V DC SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 3C/O 12V DC SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 3C/O 230V AC SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 3C/O 24V AC LED SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 4C/O 24V AC SE
kom
RELEJ PREKLOPNI 4C/O 24V DC SE
kom
1,00
1,00
5,00
18,00
2,00
1,00
1,00
66,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
5,00
1,00
2,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
3,00
2,00
10,00
24,00
8,00
5,00
5,00
4,00
8,00
2,00
14,00
2,00
15,00
13,00
10,00
8,00
12,00
9,00
1,00
20,00
19,00
6,00
28,00
9,00
27,00
10,00
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
SCTRXM4AB1E7
SCTRXM4AB1F7
SCTRXM4AB1FD
SCTRXM4AB1P7
SCTRXM4AB1U7
SCTRXM4AB2B7
SCTRXM4AB2BD
SCTRXM4AB2P7
SCTRXN41G11P7
SCTRXZ400
SCTRXZE2M114M
SCTRXZE2S108M
SCTRXZE2S111M
SCTRXZE2S114M
SCTRXZR335
SCTSR2COM01
SCTSR2MOD02
SCTSR2PACKBD
SCTSR2USB01
SCTSR3B101BD
SCTSR3PACKFU
SCTTCSCCN4F3M1T
SCTTJPLA103
SCTTSXCRJMD25
SCTTSXCUSB485
SCTV3
SCTVDI7700SEA
SCTVW3A8306R C
SCTVZ18
SCTXACA08
SCTXACA9411
SCTXACA9412
SCTXACA9413
SCTXACA9416
SCTXACA971
SCTXACB971
SCTXB4BD21
SCTXB4BS542
SCTXB4BW34B5
SCTXB4BW36B5
SCTXB5AA21
SCTXB5AA31
SCTXB5AA42
SCTXB5AA61
SCTXB5AD21
SCTXB5AS8445
SCTXB5AVB3
SCTXB5AVB4
SCTXB5AVM4
SCTXB5AW34B5
SCTXB5AW34M5
SCTXB5AW36B5
RELEJ PREKLOPNI 4C/O 48V AC SE
RELEJ PREKLOPNI 4C/O 110V AC SE
RELEJ PREKLOPNI 4C/O 110V DC SE
RELEJ PREKLOPNI 4C/O 230V AC SE
RELEJ PREKLOPNI 4C/O 240V AC SE
RELEJ PREKLOPNI 4C/O 24V AC LED SE
RELEJ PREKLOPNI 4C/O 24V DC LED SE
RELEJ PREKLOPNI 4C/O 230V AC LED SE
RELEJ PREKLOPNI 4C/O 230V AC SE
DRŽAČ METALNI ZA RELEJ RXM SE
RELEJ PODNOŽJE RXZE 14 PINA SE
RELEJ PODNOŽJE RXZE 8 PINA SE
RELEJ PODNOŽJE RXZE 11 PINA SE
RELEJ PODNOŽJE RXZE 14 PINA SE
POLUGA PLASTIČNA RXL RELEJ SE
MODUL INTERFEJS ZELIO RELEJA SE
GSM MODEM ZELIO RELEJA SE
PROGRAMABILNI RELEJ KOMPLET 12 I-O 24V DC SE
USB KABEL ZA ZELIO RELEJ SR2 SE
PROGRAMABILNI RELEJ MODULARNI 10 I-O 24V DC SE
KOMPLET 10 I-O 100-240VAC SE
KABEL CANOPEN 1M SUB-D 9 F/RJ45 SE
DELOVI ORMANA KROV SE
KABEL ZA PLC TWIDO RS485/USB SE
KONVERTOR TSXC RS485/USB SE
PREKIDAČ BAZA V 63A 3P SE
KONEKTOR CAT 6A FTP SE
MODBUS RJ45 RC SE
RUČICA PRODUŽENA VZ300-320mm SE
UPRAVLJAČKA KONZOLA XACA 8 RUPA PRAZNA SE
GLAVA TASTERA XACA BELA SE
GLAVA TASTERA XACA CRNA SE
GLAVA TASTERA XACA ZELENA SE
GLAVA TASTERA XACA PLAVA SE
PRSTEN XACA SE
PRSTEN XACB SE
IZBORNI PREKIDAČ XB4 1NO 0-1 SE
TASTER XB4 1NC NUŽNI ISKLOP SE
TASTER SVETLEĆI XB4 1NO+1NC LED CRVENO 24V SE
TASTER SVETLEĆI XB4 1NO+1NC LED PLAVO 24V SE
TASTER XB5 1NO CRNO SE
TASTER XB5 1NO ZELENO SE
TASTER XB5 1NC CRVENO SE
TASTER XB5 1NO PLAVI SE
IZBORNI PREKIDAČ XB5 1NO 0-1 SE
TASTER XB5 1NO+1NC NUŽNI ISKLOP ZAKRETNI SE
SVETILJKA SIGNALNA LED 24V AC/DC ZELENA SE
SVETILJKA SIGNALNA LED 24V AC/DC CRVENA SE
SVETILJKA SIGNALNA LED 230V AC CRVENA SE
TASTER SVETLEĆI XB5 1NO+1NC BA9S CRVENO 24V SE
TASTER SVETLEĆI XB5 1NO+1NC BA9S CRVENO 230V SE
TASTER SVETLEĆI XB5 1NO+1NC BA9S PLAVO 24V SE
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3,00
1,00
11,00
111,00
7,00
10,00
10,00
10,00
1,00
6,00
10,00
273,00
5,00
124,00
21,00
5,00
6,00
1,00
5,00
3,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
40,00
3,00
1,00
1,00
6,00
18,00
18,00
8,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
31,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
7,00
1,00
1,00
3,00
2,00
3,00
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
SCTXB5AW84B5
SCTXB7EA21P
SCTXB7EA25P
SCTXB7EA31P
SCTXB7EA42P
SCTXB7ED25P
SCTXB7ED33P
SCTXB7EG33P
SCTXB7EH21P
SCTXB7ES145P
SCTXB7ES542P
SCTXB7ES545
SCTXB7ES545P
SCTXB7EV03BP
SCTXB7EV03MP
SCTXB7EV04BP
SCTXB7EV04MP
SCTXB7EV05BP
SCTXB7EV05MP
SCTXB7EV07BP
SCTXB7EV08BP
SCTXB7EV08MP
SCTXB7EV41P
SCTXB7EV43P
SCTXB7EV44P
SCTXB7EV45P
SCTXB7EV64P
SCTXB7EW33M1P
SCTXB7EW34B2P
SCTXB7EW3561P
SCTXB7EW35M1P
SCTXBKP61130G30E
SCTXCKM102H29
SCTXCKM121H29
SCTXCRT115
SCTXD2GA8441
SCTXD4PA22
SCTXENT1192
SCTXS1N18PA349D
SCTXS630B1NBL2
SCTXVR1B04
SCTZA2BV03
SCTZA2BY4101
SCTZA2BY5102
SCTZALVM3
SCTZALVM4
SCTZB2BE101
SCTZB2BE102
SCTZB2BY2904
SCTZB2BY2910
SCTZB2BY2911
SCTZB2BY2916
TASTER SVETLEĆI XB5 1NO+1NC LED CRVENO 24V SE
TASTER XB7 1NO CRNO SE
TASTER XB7 1CO CRNO SE
TASTER XB7 1NO ZELENO SE
TASTER XB7 1NC CRVENO SE
IZBORNI PREKIDAČ XB7 1NO+1NC 1-0-2 SE
IZBORNI PREKIDAČ XB7 2NO 1-0-2 SE
IZBORNI PREKIDAČ XB7 2NO 1-0-2 SA KLJUČEM SE
TASTER XB7 1NO CRNO BEZ POVRATA SE
TASTER SVETLEĆI XB7 1NO BA9S ŽUTO SE
TASTER XB7 1NC NUŽNI ISKLOP SE
TASTER XB7 1NO+1NC NUŽNI ISKLOP SE
TASTER XB7 1NO+1NC NUŽNI ISKLOP SE
SVETILJKA SIGNALNA LED 24V AC/DC ZELENA SE
SVETILJKA SIGNALNA LED 230V AC ZELENA SE
SVETILJKA SIGNALNA LED 24V AC/DC CRVENA SE
SVETILJKA SIGNALNA LED 230V AC CRVENA SE
SVETILJKA SIGNALNA LED 24V AC/DC ŽUTA SE
SVETILJKA SIGNALNA LED 230V AC ŽUTA SE
SVETILJKA SIGNALNA LED 24V AC/DC PROVIDNA SE
SVETILJKA SIGNALNA LED 24V AC NARANDŽASTA SE
SVETILJKA SIGNALNA LED 230V AC NARANDŽASTA SE
SVETILJKA SIGNALNA NEON 230V AC BELA SE
SVETILJKA SIGNALNA NEON 230V AC ZELENA SE
SVETILJKA SIGNALNA NEON 230V AC CRVENA SE
SVETILJKA SIGNALNA NEON 230V AC ŽUTA SE
SVETILJKA SIGNALNA BA9S 250V AC CRVENA SE
TASTER SVETLEĆI XB7 1NO LED 230V ZELENO SE
TASTER SVETLEĆI XB7 1NO BA9S 24V CRVENO SE
TASTER SVETLEĆI XB7 1NO BA9S 230V ŽUTO SE
TASTER SVETLEĆI XB7 1NO LED 230V ŽUTO SE
BROJAČ IMPULSA XBKP6 SE
GRANIČNI PREKIDAČ XCKM SE
GRANIČNI PREKIDAČ XCKM SE
GRANICNI PREKIDAC XCRT SE
PALICA UPRAVLJAČKA XD2GA 4 SMERA SE
PALICA UPRAVLJAČKA XD4PA 2 SMERA SA POVRATOM SE
KONTAKTNI BLOK XENT SE
DETEKTOR INDUKTIVNI XS1N CILINDRIČNI M12 SE
DETEKTOR INDUKTIVNI XS6 CILINDRIČNI M30 SE
ROTIRAJUĆE SVETLO 25W 24V CRVENO SE
GLAVA SIGNALNE LAMPICE ZA2 ZELENA SE
OZNAKA ZA2BY SE
OZNAKA ZA2BY SE
BLOK LED 220V AC ZELENI SE
BLOK LED 220V AC CRVENI SE
KONTAKTNI BLOK ZB2 NO SE
KONTAKTNI BLOK ZB2 NC SE
OZNAKA ZA2BY SE
OZNAKA ZA2BY SE
OZNAKA ZA2BY SE
OZNAKA ZA2BY SE
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1,00
204,00
2,00
72,00
64,00
1,00
11,00
1,00
6,00
8,00
15,00
23,00
15,00
402,00
364,00
381,00
614,00
45,00
115,00
29,00
8,00
10,00
41,00
101,00
71,00
5,00
9,00
1,00
1,00
3,00
10,00
1,00
2,00
16,00
10,00
1,00
2,00
1,00
2,00
3,00
1,00
1,00
7,00
8,00
1,00
1,00
18,00
1,00
3,00
2,00
2,00
1,00
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
SCTZB2BY2931
SCTZB2BY4904
SCTZB2BY4905
SCTZB2BY4907
SCTZB2BY4908
SCTZB2BY4911
SCTZB2BY4913
SCTZB2BY4930
SCTZB5AA3
SCTZB5AA4
SCTZB5AA432
SCTZB5AS54
SCTZB5AS834
SCTZB5AVM3
SCTZB5AVM4
SCTZB5AW313
SCTZB5AW33
SCTZB5AW34
SCTZB5AZ009
SCTZB5AZ101
SCTZB5AZ102
SCTZB5AZ105
SCTZB7EV01
SCTZBE101
SCTZBE102
SCTZBP0
SCTZCE02
SCTZCE08
SCTZCMC21L1
SCTZCMD21C12
SCTZENL1121
SCTZUN105100
SI3NA3832
SI3NA6810-4
SI3NA6817-4
SI3NA6832
SI3NA7805-6
SI3NA7807-6
SI3NA7810-6
SI3NA7814-6
SI3NE1230-0
SI3NE1332- 0
SI3NE1334-0
SI3NE1435-0
SI3NE1803-0
SI3NE1818-0
SI3NE4118
SI3NE4122
SI3NH4030
SI3NW6001-1
SI3NW6003-1
SI3NW6004-1
OZNAKA ZA2BY SE
OZNAKA ZA2BY SE
OZNAKA ZA2BY SE
OZNAKA ZA2BY SE
OZNAKA ZA2BY SE
OZNAKA ZA2BY SE
OZNAKA ZA2BY SE
OZNAKA ZA2BY SE
GLAVA TASTERA ZB5 ZELENA SE
GLAVA TASTERA ZB5 CRVENA SE
GLAVA TASTERA ZB5 CRVENA SE
GLAVA TASTERA ZB5 ZAKRETNA CRVENA SE
GLAVA TASTERA ZA NUZNI ISKLOP SE
TELO SIGNALNE LAMPICE ZB5 SE
TELO SIGNALNE LAMPICE ZB5 SE
GLAVA SVETLECEG TASTERA SE
GLAVA SVETLEĆEG TASTERA ZB5 ZELENA SE
GLAVA SVETLEĆEG TASTERA ZB5 CRVENA SE
BAZA XB5A SE
KONTAKTNI BLOK ZB5 NO SA NOSAČEM SE
KONTAKTNI BLOK ZB5 NC SA NOSAČEM SE
KONTAKTNI BLOK ZB5 SE
SVETILJKA SIGNALNA LED 24V AC/DC BELA SE
KONTAKTNI BLOK ZBE NO SE
KONTAKTNI BLOK ZBE NC SE
GUMENA NAVLAKA ZA TASTER SE
GLAVA GRANIČNOG PREKIDAČA SA PLAST.ZAVRŠETKOM SE
GLAVA GRANIČNOG PREKIDAČA ZCE OPRUGA SE
PRIKLJUČAK ZA GRANIČNI PREKIDAČ SE
TELO GRANICNOG PREKIDACA ZCM METALNO SE
KONTAKTNI BLOK ZENL NC SE
POSTOLJE ORMANA ZUN 1000x500x100mm SE
OSIGURAC LV GL/GG 125A AC500V/DC250V SI
OSIGURAČ NOŽASTI LV GL/GG 25A AC400 SI
OSIGURAČ NOŽASTI LV GL/GG 40A AC400V SI
OSIGURAČ NOŽASTI LV GL/GG 125A AC500V/DC250V SI
OSIGURAČ NOŽASTI LV GL/GG 16A AC690V/DC250V SI
OSIGURAČ NOŽASTI LV GL/GG 20A AC690V/DC250V SI
OSIGURAČ NOŽASTI LV GL/GG 25A AC690V/DC250V SI
OSIGURAČ NOŽASTI LV GL/GG 35A AC690V/DC250V SI
OSIGURAČ NOŽASTI SITOR GS DIN43620 315A AC690V SI
OSIGURAČ NOŽASTI SITOR GS DIN43620 400A AC690V SI
OSIGURAČ NOŽASTI SITOR GS DIN43620 500A AC690V SI
OSIGURAČ NOŽASTI SITOR GS DIN43620 560A AC690V SI
OSIGURAČ ULTRA BRZI 35A 690VAC SI
OSIGURAČ ULTRA BRZI 63A 690VAC SI
OSIGURAČ NOŽASTI SITOR DIN43620 63A AC1000V SI
OSIGURAČ NOŽASTI SITOR DIN43620 125A AC1000V SI
OSIGURAČ NOŽASTI LV 3P 160A 690V(1000V) SI
OSIGURAČKI PATRON GG 10X38, 500V, 6A, SI
OSIGURAČKI PATRON GG 10X38, 500V, 10A, SI
OSIGURAČKI PATRON GG 10X38, 500V, 4A, SI
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
KOM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1,00
13,00
7,00
2,00
11,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
28,00
1,00
2,00
10,00
8,00
8,00
1,00
1,00
101,00
7,00
5,00
2,00
20,00
16,00
10,00
1,00
2,00
6,00
2,00
7,00
4,00
1,00
2,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
45,00
162,00
190,00
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
SI3NW6005-1
OSIGURAČKI PATRON GG 10X38, 500V, 16A, SI
kom
164,00
SI3NW6007-1
OSIGURAČKI PATRON GG 10X38, 500V, 20A, SI
kom
111,00
SI3NW6008-1
OSIGURAČKI PATRON GG 10X38, 500V, 8A, SI
kom
90,00
SI3NW7013
POSTOLJE OSIGURAČA 10X38 1P SI
kom
111,00
SI3NW7033
POSTOLJE OSIGURAČA 10X38 3P SI
kom
140,00
SI3NW8003-1
OSIGURACKI PATRON GG 10X38, 500V, 10A,FEANCUSKI STANDARD
kom SI
8,00
SI3NW8005-1
OSIGURACKI PATRON GG 10X38, SI
kom
6,00
SI3RA1923-2A
MODUL ZA POVEZIVANJE S0 VELIČINA SI
kom
3,00
Si3RA1931-1AA00
MODUL ZA POVEZIVANJE S2 VELIČINA SI
kom
46,00
SI3RA1941-1AA00
LINK MODUL ZAS3 VEL.VEZA MOT.PR.-KONT.SI
kom
25,00
SI3RA1943-2C
BLOK SPOJNI ZA DELTA STARTER SIZES3 SI
kom
2,00
SI3RB1066-1KG0
BIMETALNI RELEJI 200-540A SI
kom
1,00
SI3RB2026-1QB0
BIMETALNI RELEJI 6-25A S0 CLASS 10 SI
kom
2,00
SI3RB2026-1SB0
BIMETALNI RELEJI 3-12A S0 CLASS 10 SI
kom
2,00
SI3RB2046-1EB0
BIMETALNI RELEJI 25-100A S3 CLASS 10 SI
kom
6,00
SI3RF2190-3AA04
RELEJ POLUPROVODNIČKI 3RF2 1-PH 22,5MM 90A 48-460V/24VDC
kom SI
5,00
SI3RF2310-1AA02
KONTAKTOR POLUPROVODNICKI 3RF2,1-PH. 10.5A 40DEG.C24-230V/24VDC
kom
SI2,00
SI3RG6176-6GG00-PF ULTRAZVUCNI SENZOR 3RG6176-6GG00-PF SI
kom
2,00
SI3RH1122-1AB00
KONTAKTOR POMOĆNI 6A 2NO+2NC 24V/50 SI
kom
5,00
SI3RH1122-1AF00
KONTAKTOR POMOĆNI 6A 2NO+2NC 110V/50 SI
kom
1,00
SI3RH1122-1AP00
KONTAKTOR POMOĆNI 6A 2NO+2NC 230V/50 SI
kom
9,00
SI3RH1122-1BB40
KONTAKTOR POMOĆNI 6A 4NO 24V DC SI
kom
3,00
SI3RH1131-1AF00
KONTAKTOR POMOĆNI 6A 3NO+1NC 110V/50 SI
kom
3,00
SI3RH1131-1AP00
KONTAKTOR POMOĆNI 6A 3NO+1NC 230V/50 SI
kom
9,00
SI3RH1131-1BB40
KONTAKTOR POMOĆNI 6A 3NO+1NC 24V DC SI
kom
2,00
SI3RH1140-1AB00
KONTAKTOR POMOĆNI 6A 4NO 24V/50 SI
kom
4,00
SI3RH1140-1BM40 KONTAKTOR POMOĆNI 6A 4NO 220V DC SI
kom
2,00
SI3RH1911-1FA22
KONTAKT POMOĆNI 6A 2NO+2NC 230V SI
kom
7,00
SI3RH1911-1FA40
POMOĆNI KONTAKTNI BLOK ZA MOTORNI KONTAKTOR 4NO SIkom
4,00
SI3RH1911-1GA22
KONTAKT POMOĆNI 6A 2NO+2NC 230V SI
kom
2,00
SI3RH1911-1HA22
KONTAKT POMOĆNI 6A 2NO+2NC 230V SI
kom
13,00
SI3RH1921-1CA01
KONTAKT POMOĆNI 6A 1NC 230V SI
kom
15,00
SI3RH1921-1CA10
KONTAKT POMOĆNI 6A 1NO 230V SI
kom
6,00
SI3RH1921-1EA20
KONTAKT POMOĆNI 6A 2NO 230V SI
kom
4,00
SI3RH1921-1FA11
KONTAKT POMOCNI 6A 1NO+1NC 230V SI
kom
9,00
SI3RH1921-1FA22
KONTAKT POMOĆNI 6A 2NO+2NC 230V SI
kom
14,00
SI3RH1921-1FA31
KONTAKT POMOĆNI 6A 3NO+1NC 230V SI
kom
4,00
SI3RH1921-1FA40
KONTAKT POMOĆNI 6A 4NO 230V SI
kom
31,00
SI3RH1921-1HA22
KONTAKT POMOĆNI 6A 2NO+2NC 230V SI
kom
7,00
SI3RH1921-1JA11
KONTAKT POMOĆNI 6A 1NO+1NC 230V SI
kom
14,00
SI3RH1921-1KA11
KONTAKT POMOĆNI 6A 1NO+1NC 230V SI
kom
9,00
SI3RN1010-1CM00 MOTORNA ZAŠTITA TERMISTORSKA 1NO+1NC 230VAC SI
kom
2,00
SI3RP1505-1AQ30
RELEJ VREMENSKI 15O.P.24/100-240VAC 1CO 8F SI
kom
2,00
SI3RP1505-1BP30
RELEJ VREMENSKI 15O.P.24/200-240VAC 2CO 16F SI
kom
5,00
SI3RP1901-0A
PLOČICA NATPISNA ZA RELEJ 3RP1505 SI
kom
4,00
SI3RS1041-1GW50 TEMPERATURNI SENZOR -99C-999C 24-240AC/DC SI
kom
2,00
SI3RT1015-1AP01
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 3KW/400V 1NO AC230V SI kom
198,00
SI3RT1015-1BB42
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 3KW/400V 1NC DC24V SI
kom
2,00
SI3RT1016-1AP01
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 4KW/400V 1NO AC230V SI kom
20,00
SI3RT1016-1BB41
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 4KW/400V 1NO DC24V SI
kom
7,00
SI3RT1017-1AP01
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 5,5KW/400V 1NO AC230V SI kom
11,00
SI3RT1023-1AP00
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 4KW/400V AC230V SI
kom
79,00
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
SI3RT1024-1AB00
SI3RT1024-1AF00
SI3RT1024-1AP00
SI3RT1024-1AP04
SI3RT1025-1AB00
SI3RT1025-1AP00
SI3RT1025-1BB40
SI3RT1026-1AP00
SI3RT1034-1AL20
SI3RT1034-1AP00
SI3RT1035-1BB40
SI3RT1036-1AB00
SI3RT1036-1AF00
SI3RT1044-1AB00
SI3RT1054-1AP36
SI3RT1066-6AP36
SI3RT1316-2AB00
SI3RT1325-1BB40
SI3RT1916-2FK21
SI3RT1926-2GD51
SI3RT1954-6A
SI3RT1956-1CD00
SI3RU1116-0CB0
SI3RU1116-0DB0
SI3RU1116-0HB0
SI3RU1116-0JB0
SI3RU1116-1AB0
SI3RU1116-1CB0
SI3RU1116-1EB0
SI3RU1116-1HB0
SI3RU1116-1JB0
SI3RU1116-1KB0
SI3RU1126-1CB0
SI3RU1126-1EB0
SI3RU1126-1FB0
SI3RU1126-1GB0
SI3RU1126-1JB0
SI3RU1126-1KB0
SI3RU1126-4AB0
SI3RU1136-1KB0
SI3RU1146-4KD0
SI3RU1146-4MB0
SI3RV 1915-5A
SI3RV1011-0AA10
SI3RV1011-0BA10
SI3RV1011-0GA10
SI3RV1011-1AA10
SI3RV1011-1BA10
SI3RV1011-1CA10
SI3RV1011-1DA10
SI3RV1011-1EA10
SI3RV1011-1FA10
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 5,5KW/400V AC24V SI
kom
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 5,5KW/400V AC110V SI
kom
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 5,5KW/400V AC230V SI
kom
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 5,5KW/400V 2NO+2NC AC230V
kom
SI
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 7,5KW/400V AC24V SI
kom
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 7,5KW/400V AC230V SI
kom
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 7,5KW/400V DC24V SI
kom
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 11KW/400V AC230V SI
kom
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 15KW/400V AC24V SI
kom
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 15KW/400V AC230V SI
kom
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 18,5KW/400V DC24V SI
kom
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 22KW/400V AC24V SI
kom
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 22KW/400V AC110V SI
kom
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 30KW/400V AC24V SI
kom
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 55KW/400V AC/DC240V SI kom
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 160KW/400V AC/DC240V SI kom
KONTAKTOR MOTORNI 4P AC-3 18A DC24V SI
kom
KONTAKTOR MOTORNI 4P AC-1 35A DC24V SI
kom
BLOK POMOĆNI KONTAKTNI SA KAŠ.0,5-10S AC/DC 100-127A 1NO+1NC
kom
SI
ČLAN VREMENSKI ZVEZ.-TROUG.1,5-30S 240VAC SI
kom
KONTAKTI SNAGE ZA 3RT1054 55KW AC-3 SI
kom
OGRANICAVAC PRENAPONA ZA KONTAKTORE S6/S10/S12 SI KOM
BIMETALNI RELEJI 0,18-0,25A 1NO+1NC S00 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 0,22-0,32A 1NO+1NC S00 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 0,55-0,8A 1NO+1NC S00 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 0,7-1A 1NO+1NC S00 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 1,1-1,6A 1NO+1NC S00 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 1,8-2,5A 1NO+1NC S00 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 2,8-4A 1NO+1NC S00 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 5,5-8A 1NO+1NC S00 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 7-10A 1NO+1NC S00 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 9-12A 1NO+1NC S00 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 1,8-2,5A 1NO+1NC S0 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 2,8-4A 1NO+1NC S0 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 3,5-5A 1NO+1NC S0 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 4,5-6,3A 1NO+1NC S0 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 7-10A 1NO+1NC S0 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 9-12,5A 1NO+1NC S0 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 11-16A 1NO+1NC S0 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 9-12A 1NO+1NC S2 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 57-75A S3 CLASS 10 SI
kom
BIMETALNI RELEJI 80-100A S3 CLASS 10 SI
kom
ŠINA SABIRNA 3RV 1915-5A SI
kom
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 0,11-0,16A/2,1A/100KA SI
kom
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 0,14-0,2A/2,6A/100KA SI
kom
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 0,45-0,63A/8,2A/100KA SI
kom
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 1,1-1,6A/21A/100KA SI
kom
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 1,4-2A/26A/100KA SI
kom
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 1,8-2,5A/33A/100KA SI
kom
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 2,2-3,2A/42A/100KA SI
kom
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 2,8-4A/52A/100KA SI
kom
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 3,5-5A/65A/100KA SI
kom
5,00
10,00
3,00
1,00
13,00
9,00
3,00
4,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
3,00
5,00
3,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
9,00
4,00
8,00
29,00
4,00
43,00
13,00
1,00
7,00
4,00
8,00
9,00
8,00
17,00
2,00
1,00
1,00
4,00
3,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
8,00
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
SI3RV1011-1HA10
SI3RV1011-1JA10
SI3RV1021-0CA10
SI3RV1021-0GA10
SI3RV1021-0HA10
SI3RV1021-0JA10
SI3RV1021-0KA10
SI3RV1021-1AA10
SI3RV1021-1BA10
SI3RV1021-1JA10
SI3RV1021-1KA10
SI3RV1021-4AA10
SI3RV1021-4BA10
SI3RV1021-4DA10
SI3RV1031-4AA10
SI3RV1031-4EA10
SI3RV1031-4FA10
SI3RV1031-4GA10
SI3RV1041-4HA10
SI3RV1041-4JA10
SI3RV1901-1A
SI3RV1901-1E
SI3RV1901-1F
SI3RV1902-1AP0
SI3RV1902-1DB0
SI3RV1902-1DP0
SI3RV1912-1CP0
SI3RV1913-1DA00
SI3RV1922-1CP0
SI3RV1923-1DA01
SI3RV1923-4E
SI3RV1923-4G
SI3RV1991-1AA0
SI3RV2926-0K
SI3SA8810-0EB01
SI3SB3000-0AA11
SI3SB3000-2EA11
SI3SB3501-2DA41
SI3SE5112-0CD02
SI3SE5312-0SB11
SI3SX3211
SI3SX3265
SI3TF2001-0BB4
SI3TF3001-0AP07
SI3TF3300-0APO7
SI3TF3400-0AF07
SI3TF3400-0AV07
SI3TG1010-0AL2
SI3TH2022-0AF0
SI3TH2031-0AP07
SI3TH2040-0AP07
SI3TX4412-1A
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA M.5,5-8A/104A/100KA 1NO+1NC SI kom
3,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 7-10A/130A/100KA SI
kom
5,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 0,18-0,25A/3,3A/100KA SI
kom
1,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 0,45-0,63A/8,2A/100KA SI
kom
1,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 0,55-0,8A/10A/100KA SI
kom
3,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 0,7-1A/13A/100KA SI
kom
2,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 0,9-1,25A/16A/100KA SI
kom
3,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 1,1-1,6A/21A/100KA SI
kom
2,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 1,4-2A/26A/100KA SI
kom
3,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 7-10A/130A/100KA SI
kom
8,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 9-12A/163A/100KA SI
kom
10,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 11-16A/208A/50KA SI
kom
13,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 14-20A/260A/100KA SI
kom
13,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 20-25A/325A/100KA SI
kom
2,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 11-16A/208A/50KA SI
kom
1,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 22-32A/416A/50A SI
kom
8,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 28-40A/520A/50KA SI
kom
5,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 36-45A/585A/50KA SI
kom
6,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 36-50A/650A/50KA SI
kom
1,00
PREKIDAČ ZAŠTITNI ZA MOTOR 45-63A/819A/50KA SI
kom
1,00
KONTAKT POMOĆNI ZA PREK. BOČNI 1NO+1NC S000 S0 S2 S3kom
SI
5,00
KONTAKT POMOĆNI ZA PREK. PREDNJI 1NO+1NC S000 S0,2,3 kom
SI
5,00
KONTAKT POMOĆNI ZA ZAKASNELO UKLJUČENJE 2NO SI
kom
10,00
OKIDAČ PODNAPONSKI ZA PREKIDAČ S000 SI
kom
4,00
SABIRNICE 3-FAZNE 3RV1900-1DB0 SI
kom
1,00
OKIDAČ NAPONSKI 3RV1902-1DP0 SI
kom
2,00
OKIDAČ PODNAPONSKI ZA PREK.S00 230VAC SI
kom
5,00
KUĆIŠTE ZA ZAŠ.SKLOPKU 3RV1021 SI
kom
4,00
OKIDAČ PODNAPONSKI ZA PREK.S0-S3 2NO SI
kom
3,00
ZAŠTITA ZA SKLOPKU METALNA, IP65, SI
KOM
7,00
ZAŠTITA ZA SKLOPKU PLASTICNA, IP55, SI
kom
1,00
DRŽAČ ZA PREDNJU PLOČU VEL.S0 SI
kom
1,00
KONTAKT POMOĆNI 250V AC/DC SA SIGNALNIM PREKIDACEMKOM
SI
1,00
MEHANIZAM ZA VRATA ZA MOT.PREKID SO-S3 CRNI SI
kom
2,00
TASTER DUPLI SA INDIKATOROM SI
kom
5,00
KONTAKTI KONTAKTI 3SB3000-0AA11 SI
kom
20,00
TASTER IZBORNI 22MM I-0-II PLASTIČNI CRNI SI
kom
20,00
TASTER ZELENI I-O-II METALNI SI
kom
5,00
POZICIONA SKLOPKA, 40mm/EN50041,1NO 1NC, KLIP SA TOCKICEM
kom 13mm SIEMENS
10,00
PREKIDAČ GRANIČNI SIGURNOSNI SA ZAKLJUČAVANJEM SI
kom
2,00
TASTER GLAVA 3SE.120/100/303 I 3SE.404 SI
kom
20,00
KLIZAČ ZA PODEŠAVANJE 3SX3265 SI
kom
30,00
KONTAKTOR MOTORNI 3P AC-3 4KW/400V 1NC DC24V SI
kom
8,00
KONTAKTOR MOTORNI 3TF 30 01-OAPO7 9A SI
kom
3,00
KONTAKTOR MOTORNI 3TF 33 00-0APO7 SI
kom
1,00
KONTAKTOR MOTORNI 3TF 34 00 0AF07 SI
kom
3,00
KONTAKTOR MOTORNI 3TF 34 00 380/50 32A SI
kom
2,00
KONTAKTOR MOTORNI 3TG10 10-0AL2 20A SI
kom
27,00
KONTAKTOR POMOĆNI 110/50 SI
kom
1,00
KONTAKTOR POMOĆNI 3TH 20 31-0AP07 SI
kom
2,00
KONTAKTOR POMOĆNI 3TH 20 40-0AP07 SI
kom
1,00
KONTAKT POMOĆNI 3TX4412-1A SI
kom
10,00
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
SI3TX4422-2AA7
SI3TX4431-2AA7
SI3TX4440-2AA7
SI3UA5000-0AA7
SI3UA5000-0CA7
SI3UA5000-2SA7
SI3UA5200-0AA7
SI3UA5200-0CA7
SI3UA5200-0EA7
SI3UA5200-0KA7
SI3UA5500-1FA7
SI3UA55001-JA7
SI3UA5500-1KA7
SI3UA5500-2AA7
SI3UA5500-2RA7
SI3UA5800-2BA7
SI3UA5800-2CA7
SI3UA5800-2DA7
SI3UA5800-2EA7
SI3UA58002PA7
SI3UA5800-2TA7
SI3UA5800-2UA7
SI3UA5800-2VA7
SI3UA5800-8WA7
SI3UG4512-1BR20
SI3VU1300-1MB00
SI3VU1300-1MD00
SI3VU1300-1ME00
SI3VU1300-OMC00
SI3VU1300-OMJ00
SI3VU1300-OML00
SI3VU1300-ONH00
SI3VU1300-ONK00
SI3VX4280-2S
SI5SJ6101-7
SI5SJ6110-6
SI5SJ6116-6
SI5SJ6120-6
SI5SJ6120-7
SI5SJ6132-6
SI5SJ6132-7
SI5SJ6140-6
SI5SJ6140-7
SI5SJ6306-7
SI5SJ6310-6
SI5SJ6316-6
SI5SJ6320-6
SI5SJ6325-6
SI5SJ6332-6
SI5SJ6332-7
SI5SJ6340-6
SI5SJ6350-6
KONTAKT POMOĆNI 3TX44 40-2AA7 SI
KONTAKT POMOĆNI 3TX44 31-2AA7 SI
KONTAKT POMOĆNI 3TX44 40-2AA7 SI
BIMETALNI RELEJI 0,1-0,16A SI
BIMETALNI RELEJI 0,16-0,25 SI
BIMETALNI RELEJI 10-14,5A SI
BIMETALNI RELEJI 0,1-0,16A SI
BIMETALNI RELEJI 0,16-0,25A SI
BIMETALNI RELEJI 0,25-0,4A SI
BIMETALNI RELEJI 0,8-1,25A SI
BIMETALNI RELEJI 3,2-5A SI
BIMETALNI RELEJI 6,3-10A SI
BIMETALNI RELEJI 8-12,5A SI
BIMETALNI RELEJI 10-16A SI
BIMETALNI RELEJI 32-40A SI
BIMETALNI RELEJI 12,5-20A SI
BIMETALNI RELEJI 16-25A SI
BIMETALNI RELEJI 20-32A SI
BIMETALNI RELEJI 25-40A SI
BIMETALNI RELEJI 50-63A SI
BIMETALNI RELEJI 40-57A SI
BIMETALNI RELEJI 63-80A SI
BIMETALNI RELEJI 57-70A SI
BIMETALNI RELEJI 70-88A SI
RELEJI ASIMETRIJE FAZE SI
PREKIDAČ ZAŠTITNI 0,10-0,16A SI
PREKIDAČ ZAŠTITNI 0,24-0,4A SI
PREKIDAČ ZAŠTITNI 0,4-0,6A SI
PREKIDAČ ZAŠTITNI 0,16-0,24A SI
PREKIDAČ ZAŠTITNI 2,4-4A SI
PREKIDAČ ZAŠTITNI 6-10A SI
PREKIDAČ ZAŠTITNI 2-3,2A SI
PREKIDAČ ZAŠTITNI 5-8A SI
POKLOPAC 3VX4280-2S SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 1P 1A C 6KA 230/400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 1P 10A B 6KA 230/400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 1P 16A B 6KA 230/400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 1P 20A B 6KA 230/400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 1P 20A C 6KA 230/400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 1P 32A B 6KA 230/400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 1P 32A C 6KA 230/400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 1P 40A B 6KA 230/400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 1P 40A C 6KA 230/400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 3P 6A C 6KA 400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 3P 10A B 6KA 400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 3P 16A B 6KA 400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 3P 20A B 6KA 400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 3P 25A B 6KA 400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 3P 32A B 6KA 400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 3P 32A C 6KA 400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 3P 40A B 6KA 400V SI
OSIGURAČ AUTOMATSKI 3P 50A B 6KA 400V SI
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8,00
60,00
89,00
5,00
6,00
13,00
3,00
7,00
6,00
4,00
3,00
6,00
10,00
21,00
3,00
4,00
10,00
4,00
3,00
2,00
1,00
1,00
5,00
4,00
2,00
5,00
24,00
6,00
3,00
7,00
7,00
1,00
5,00
1,00
7,00
16,00
2,00
20,00
20,00
33,00
6,00
35,00
7,00
2,00
10,00
8,00
10,00
4,00
10,00
1,00
10,00
10,00
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
SI5SJ6363-6
OSIGURAČ AUTOMATSKI 3P 63A B 6KA 400V SI
kom
SI5SX2332-7
OSIGURAČ AUTOMATSKI T55 3P 32A C 6KA 400V SI
kom
SI5SY4120-6
OSIGURAČ AUTOMATSKI 1P 20A B 10KA 230/400V SI
kom
SI5TT3707
KONTAKTOR INSTLACIONI 5TT3 707 SI
kom
SI5TT5750-0
KONTAKTOR INSTLACIONI 4P 63A 4NO 230V,400V AC SI
kom
SI6ED1050-1AA00-0BE6
PRIRUČNIK LOGICKI MODUL SI
kom
SI6ED1052-2MD00-0BA5
KONTROLER 230RC 12/24V DC SA DISPLEJEM SI
kom
SI6ED1057-1AA00-0BA0
KABEL PC SI
kom
SI6ED1057-3AA01-0BA0
LOGO BOX 230 RC SI
kom
SI6ED1058-0BA01-0YA0
SOFTWARE SOFT COMFORT V5,0 SI
kom
SI6ES7241-1CH30-0XB0
SIMATIC S7-1200 COMUNCATION MODULE CM1241 RS485 SI kom
SI6SE6400-0BP00-0AA1
PANEL OPERATIVNI MICROMASTER 4 (BOP)SI
kom
SI6SE6440-2UD21-5AA1
FREKVENTNI REGULATOR BRZINE 1.5KW MICROMASTER44 SI kom
SI6SE6440-2UD23-0BA1
FREKVENTNI REGULATOR BRZINE 3KW MICROMASTER44 SI kom
SI8GB1322-1
TABLA SPRATNA 2x12M NADGRADNA PROVIDNA VRATA SI kom
SI8MR2130-5A
GREJAČ 110-250V 150W SI
kom
SI8MR2170-1BB
TERMOSTAT 0-60°C 6A/250V SI
kom
SI8WA1011-1BK11 STEZALJKA REDNA 16mm2, PLAVA SI
kom
SI8WA1011-1BM11 STEZALJKA REDNA 35 mm2 PLAVA SI
kom
SI8WA1011-1BP11 STEZALJKA REDNA 70 mm2, PLAVA SI
kom
SI8WA1011-1DG11 STEZALJKA REDNA 4 mm2 SI
kom
SI8WA1011-1DH11 STEZALJKA REDNA 6 mm2 SI
kom
SI8WA1011-1DQ10 STEZALJKA REDNA 90 mm2 8WA1011-1DQ10 SI
kom
SI8WA1011-1DS10 STEZALJKA REDNA 90mm2 8WA1011-1DS10 SI
kom
SI8WA1011-1DU10 STEZALJKA REDNA 240mm2 SI
kom
SI8WA1011-1PF00
STEZALJKA REDNA 6mm2 ZELENO ZUTA SI
kom
SI8WA1011-1PH00 STEZALJKA REDNA 6mm2, ZELENO-ZUTA SI
kom
SI8WA1011-1PH11 STEZALJKA REDNA 6mm2, ZELENO-ZUTA S
kom
SI8WA1011-1PK00 STEZALJKA REDNA 16mm2 ZELENO -ZUTA SI
kom
SI8WA1205
STEZALJKA REDNA 35 mm2 SI
kom
SI8WA1206
STEZALJKA REDNA 70mm2 8WA 1206 SI
kom
SI8WA1208
STEZALJKA REDNA 8WA 1208 185 SI
kom
SI8WA1802
PREMOSNICA 10P VEL 16 mm2 8WA1802 S
kom
SI8WA1810
KAPA ZAŠTITNA VELIČINE 1;1,5 I 2,5mm SI
kom
SI8WA1811
KAPA ZAŠTITNA VELIČINE 4 I 6mm SI
kom
SI8WA1812
KAPA ZAŠTITNA VELIČINE 16mm SI
kom
SI8WA1821
MEĐUPLOČA 6-16MM SI
kom
SI8WA1822-7VD05 LINK ZA RS ZA CEVASTI OSI. 10 VEZA SI
kom
SI8WA1822-7VF01 SPOJNICA 2,5mm2 SI
kom
SI8WA1822-7VG00 SPOJNICA 4mm2 SI
kom
SI8WA1822-7VH00 SPOJNICA 6mm2 SI
kom
SI8WA1823
MEĐUPLOČA 35MM2 SI
kom
SI8WA1825
RASTAVNI DEO 8WA1 825 SI
kom
SI8WA1832
KAPA ZAŠTITNA VELIČINE 95mm SI
kom
SI8WA1833
KAPA ZAŠTITNA VELIČINE 185mm SI
kom
SI8WA1842
PREMOSNICA 2P VEL. 16mm2 8WA1842 S
kom
SI8WA1845
PREMOSNICA 3P VEL 16mm2 , 8WA1845 SI
kom
SI8WA1850
PREMOSNICA 4mm 8WA1850 SI
kom
SI8WA1851
PREMOSNICA ZA 2 R.S. VEL 4 mm2 8WA1851 SI
kom
SI8WA1853
PREMOSNICA 10P VEL 4mm2, 8WA1853 S
kom
SI8WA1885
PREMOSNICA 6mm 8WA1885 SI
kom
SI8WA1886
PREMOSNICA 3P VEL 6mm2 8WA1886 SI
kom
4,00
4,00
5,00
1,00
11,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
4,00
16,00
7,00
50,00
100,00
3,00
11,00
10,00
45,00
135,00
45,00
33,00
8,00
9,00
2,00
7,00
182,00
196,00
94,00
193,00
18,00
50,00
100,00
90,00
85,00
298,00
8,00
9,00
17,00
17,00
178,00
178,00
6,00
59,00
35,00
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
SI8WA1888
SI8WA2011-3JG30
SI8WA8860-0BJ
SI8WA8860-0BK
SI8WD4200-1AE
SI8WD4220-5AC
SIE0691
SIGE0605
SIGE0606
SIGE0692
SILZS:PT17024
SILZX:PT16016
SILZX:RPMU0730
SILZXPT570730
SILZXPT78704
SILZXRT4B4L24
SO13094006
SO13234004
SO13234006
SO13234008
SO13234010
SO14001020
SO14001032
SO14001050
SO14001220
SO14011520
SO14011532
SO14070515
SO14070520
SO14070532
SO14090620
SO14090632
SO14112111
SO14132111
SO14142111
SO14212111
SO14212113
SO14232813
SO14433111
SO14443111
SO14711111
SO14731113
SO14741111
SO14811111
SO14841111
SO14910111
SO14940111
SO15634016
SO192T2325
SO192T3240
SO192T3260
SO21990001
PREMOSNICA 10P VEL 6mm2, 8WA1888 SI
kom
STEZALJKA REDNA 8WA 2011-3JG30 SI
kom
PLOCICA SA OZNAKOM 41-45(40X) SI
kom
PLOCICA SA OZNAKOM 46-50(40X)SI
kom
STUB SIGNALNI PROZIRNI 8WD4200-1AE SI
kom
ELEMENT TREPĆUĆI SVETLEĆI LED ZELENI 24V SI
kom
Starter 4-22W Tungsram
kom
Fluo cev 18W tungsram
kom
Fluo cev 36W Tungsram
kom
Starter 4-65W Tungsram
kom
PODNOŽJE ZA RELEJ ZA PRINT SI
kom
RELEJ PRINT POLUČA ZA DRŽANJE SI
kom
RC ELEMENT 110-230 V AC LZX:RPMU0730 SI
kom
RELEJI INDUSTRIJSKI SIMIREL MODUL 230V AC 4 CO SI
kom
RELEJI INDUSTRIJSKI SIMIREL UTIČNO POST 4 CO SI
kom
RELEJI PRINT SIMIREL +POST 24V DC 2CO SI
kom
DIN SINA ZA ATYS M 63-125A SO
kom
AUT. PREKLOPKA 1-0-2 ATYS M 40A, 4p, sa el.m., 127/230V SOkom
AUT. PREKLOPKA 1-0-2 ATYS M 63A, 4p, sa el.m., 230VAC, SO kom
AUT. PREKLOPKA 1-0-2 ATYS M 80A, 4p, sa el.m., 230VAC, SO kom
AUT. PREKLOPKA 1-0-2 ATYS M 100A 4p, sa el.m., 230VAC, SOkom
PRODUŽNI POGON ZA SIRCO 200mm 125-630A, SO
kom
PRODUŽNI POGON ZA SIRCO 320mm, 125-630A, SO
kom
PRODUŽNI POGON ZA SIRCO 500mm, 125-630A, SO
kom
PRODUŽNI POGON ZA SIRCO 200mm, 630-800A, SO
kom
PRODUŽNI POGON ZA SIRCOVER 200mm, 800-1800A, SO
kom
PRODUŽNI POGON ZA SIRCO 320mm, 800-1800A,SO
KOM
PRODUŽNI POGON ZA SIRCO M 15Omm, 16-125A, SO
kom
PRODUŽNI POGON ZA SIRCO M 200mm, 16-125A, SO
kom
PRODUŽNI POGON ZA SIRCO M 320mm, 16-125A, SO
kom
PRODUŽNI POGON ZA SIRCO MV 200mm, 100-160A, SO
kom
PRODUŽNI POGON ZA SIRCO MV 320mm, 100-160A, SO
kom
RUČKA ZA PP SIRCO MV 100-160A S1 CRNA, SO
kom
RUCKA ZA PP SIRCO MV 100-160A, CRNA, SO
kom
RUČKA ZA PP SIRCO MV 100-160A S1 C-Ž, SO
kom
RUČKA ZA PP SIRCO 125-630A, CRNA, SO
kom
RUČKA ZA PP SIRCOVER 125-630A, CRNA, SO
kom
RUCKA ZA ZAKLJUCAVANJE I-0-II ZA SIRCOVER,SO
kom
RUČKA ZA PP SIRCO 800-1800A, IP 65, SO
kom
RUCKA ZA PP SIRCO CRVENA IP65, SO
kom
RUČKA ZA PP SIRCO M1-M2 16-100A,S00 CRNA,SO
kom
RUČKA ZA PP SIRCO M-MV 16-80A,S00 CRNA, SO
kom
RUČKA ZA PP SIRCO M1-M2 16-100A,S00 C-Ž,SO
kom
RUČKA ZA PP SIRCO M3 100-125A, S0 CRNA,SO
kom
RUČKA ZA PP SIRCO CRVENA IP65, SO
kom
RUČKA ZA PP SIRCO MV 100-160A, S0, CRNA,SO
kom
RUČKA ZA PP SIRCO MV 100-160A, S0, CRVENA,SO
kom
AUT. PREKLOPKA 1-0-2, ATYS 6E 160A, 4p, sa el.m., 230VAC, SO
kom
STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR TCB 26-30 250A/5A SO
kom
STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR TCB 26-40 400A/5A SO kom
STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR TCB 26-40 600A/5A SO kom
POMOĆNI KONTAKT ZA LBS 25-80A, NO, SO
kom
18,00
11,00
2.199,00
1.799,00
2,00
1,00
4,00
4,00
4,00
4,00
21,00
2,00
20,00
81,00
63,00
8,00
1,00
7,00
3,00
2,00
2,00
5,00
17,00
2,00
1,00
1,00
2,00
21,00
38,00
9,00
10,00
4,00
17,00
1,00
2,00
6,00
7,00
2,00
1,00
12,00
29,00
5,00
1,00
19,00
1,00
10,00
10,00
1,00
9,00
18,00
24,00
9,00
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
SO21990002
SO22001000
SO22001001
SO22001002
SO22001003
SO22001004
SO22001005
SO22001006
SO22001008
SO22001009
SO22003000
SO22003001
SO22003002
SO22003003
SO22003004
SO22003005
SO22003006
SO22003008
SO22003009
SO22003010
SO22003011
SO22003012
SO22003016
SO22003110
SO22004110
SO22005009
SO22053003
SO22096009
SO22159305
SO22159309
SO22696009
SO22941009
SO22943009
SO22990001
SO22990011
SO22995012
SO22995022
SO22995032
SO24101002
SO24101004
SO24101005
SO24101006
SO24101008
SO24103001
SO24103004
SO24105005
SO24105011
SO24109005
SO24109011
SO24190001
SO24190111
SO24190112
POMOĆNI KONTAKT ZA LBS 25-80A, NC, SO
kom
DODATNI POL ZA SIRCO M1 16A, 1p, SO
kom
DODATNI POL ZA SIRCO M1 20A, 1p, SO
kom
DODATNI POL ZA SIRCO M1 25A, 1p, SO
kom
DODATNI POL ZA SIRCO M1 32A, 1p, SO
kom
DODATNI POL ZA SIRCO M1 40A, 1p, SO
kom
DODATNI POL ZA SIRCO M1 63A, 1p, SO
kom
DODATNI POL ZA SIRCO M2 63A, 1p, SO
kom
DODATNI POL ZA SIRCO M2 80A, 1p, SO
kom
DODATNI POL ZA SIRCO M2 100A, 1p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO M1 16A, 3p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO M1 20A, 3p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO M1 25A, 3p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO M1 32A, 3p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO M1 40A, 3p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO M1 63A, 3p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO M2 63A, 3p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO M2 80A, 3p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO M2 100A, 3p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO M3 100A, 3p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO M3 125A, 3p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO MV 125A, 3p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO MV 160A, 3p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO MV 100A, 3p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO MV 100A, 4p, SO
kom
NEUTR. POL ZA SIRCO M1 i MV 63-80A, 1p, SO
kom
PREKIDAČ SIRCO M1 32A, 3p,SA KIP RUČICOM,SO
kom
ADAPTACIONI KIT, SIRCOVER M 16-80A, 3/4p, 1-0-2, SO
kom
KUĆIŠTE ZA SIRCO M1 IP65 16-40A SA CRNOM RUCICOM SO kom
KUĆIŠTE ZA SIRCO M2 IP 65 63-100A SA SCNOM RUCICOM SO kom
ADAPTACIONI KIT, SIRCO M 16-80A, 6/8p, 0-1, SO
kom
KRAJNJI POKLOPAC GORNJI/DONJI 1 125A ZA SIRCO M2 SO kom
KRAJNJI POKLOPAC GORNJI/DONJI 3P 125A ZA SIRCO M2 SO kom
POMOCNI KONTAKT, SIRCO/VER M1 16-125A, 1NO+NC, AC, SOkom
POMOCNI KONTAKT, SIRCO/VER M2 16-125A, 2NO, AC, SO kom
RUČKA DIREKTNA ZA SIRCO M 16-80A, M00, SO
kom
RUČKA DIREKTNA ZA SIRCO MV 100-160A, M0, SO
kom
RUČKA DIREKTNA ZA SIRCO M3 100-125A, M01, SO
kom
GLAVNI POL ZA COMO 25A, 1p, SO
kom
GLAVNI POL ZA COMO 40A, 1p, SO
kom
GLAVNI POL ZA COMO 63A, 1p, SO
kom
GLAVNI POL ZA COMO M2 63A, 1p, SO
kom
GLAVNI POL ZA COMO M2 80A, 1p, SO
kom
PREKIDAČ COMO M1, DIN SINA 16A, 3p, SO
kom
PREKIDAČ COMO M1, DIN SINA 40A, 3p, SO
kom
NEUTRALNI POL, COMO M1 20-63A, 1p, N, SO
kom
NEUTRALNI POL, COMO M 63-100A, 1p, N, SO
kom
ZASTITNI POL, COMO M1 20-63A, 1p, PE, SO
kom
ZASTITNI POL, COMO M 63-100A, 1p, PE, SO
kom
POMOĆNI KONTAKT ZA COMO 20-100A, NO+NC, SO
kom
RUČKA DIREKTNA ZA COMO M1 20-63A, CRNA, SO
kom
RUČKA DIREKTNA ZA COMO M 63-100A, CRNA, SO
kom
8,00
7,00
13,00
6,00
6,00
24,00
8,00
15,00
16,00
6,00
44,00
64,00
54,00
45,00
43,00
18,00
51,00
36,00
42,00
11,00
19,00
2,00
3,00
1,00
2,00
6,00
8,00
24,00
6,00
6,00
5,00
14,00
15,00
10,00
11,00
215,00
17,00
30,00
4,00
6,00
2,00
4,00
5,00
14,00
1,00
9,00
15,00
7,00
15,00
11,00
9,00
23,00
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
SO24190811
SO24201002
SO24201004
SO24203002
SO24203004
SO24205005
SO24209005
SO24290001
SO24993015
SO25003008
SO25993003
SO25995032
SO26003004
SO26003014
SO26003017
SO26003032
SO26003039
SO26003041
SO26003064
SO26003081
SO26003099
SO26003121
SO26003161
SO26003200
SO26191200
SO26943014
SO26943021
SO26943051
SO26944014
SO26948050
SO26983120
SO26990031
SO26990032
SO26990062
SO26993003
SO26995012
SO26995042
SO26995052
SO26995125
SO27990001
SO27993015
SO27993042
SO27997012
SO27997015
SO27997052
SO27997053
SO27997125
SO27997136
SO29003120
SO29980023
SO29983120
SO29990012
RUČKA DIREKTNA ZA FUSERBLOC 20-32A, CRNA, SO
kom
6,00
GLAVNI POL ZA COMO 25A, montaza na vrata, SO
kom
2,00
GLAVNI POL ZA COMO 40, montaza na vrata, SO
kom
5,00
PREKIDAČ COMO M 25A, 3p,montaza na vrata, SO
kom
4,00
PREKIDAČ COMO M 40A, 3p,montaza na vrata, SO
kom
2,00
NEUTRALNI POL, COMO M1 20-63A, 1p, N, mont.na vrata, SO kom
4,00
ZASTITNI POL, COMO M1 20-63A, 1p, PE, mont.na vrata, SO kom
5,00
POMOĆNI KONTAKT ZA COMO 20-100A, NO+NC, m.na vrata, SO
kom
5,00
PRODUŽNI POGON COMO 150mm, 20-100A, SO
kom
7,00
SIRCO 80 A VM1 25003008 SOCOMEC
kom
1,00
PRODUŽNI POGON FUSERBLOC 320mm, SO
kom
6,00
RUČKA ZA PP ZA SIRCO VM 63-200A, CRNA, SO
kom
1,00
PREKIDAČ ZA DIR. UGRAD.SIRCO 40A, 3p, B/R, SO
kom
23,00
PREKIDAČ ZA DIR. UGRAD.SIRCO 125A, 3p, B/R, SO
kom
8,00
PREKIDAČ ZA DIR. UGRAD.SIRCO 160A, 3p, B/R, SO
kom
13,00
PREKIDAČ ZA DIR. UGRAD.SIRCO 315A, 3p, B/R, SO
kom
6,00
PREKIDAČ ZA DIR. UGRAD. SIRCO 400A, 3P, CD, B/R, SO
kom
34,00
PREKIDAČ ZA DIR. UGRAD. SIRCO 400A, 3p, B/R, SO
kom
26,00
PREKIDAČ ZA DIR. UGRAD. SIRCO 630A, 3p, B/R, SO
kom
18,00
PREKIDAČ ZA DIR. UGRAD. SIRCO 800A, 3p, B/R, SO
kom
1,00
PREKIDAČ ZA DIR. UGRAD. SIRCO 1000A, 3p, CD, B/R, SO
kom
4,00
PREKIDAČ ZA DIR. UGRAD. SIRCO 1250A, 3p, B/R, SO
kom
13,00
PREKIDAČ ZA DIR. UGRAD. SIRCO 1600A, 3p, B/R, SO
kom
2,00
PREKIDAČ ZA DIR. UGRAD.SIRCO 2000A 3p B/R,SO
KOM
2,00
KOMPLETNI RAVNI BAKARNI PRIKLJUČAK ZA PREKIDAČ 26191200
komSOCOMEC 18,00
ZASTITA OD SLUCAJNOG DODIRA 125-160A, za SIRCO(VER) 3p,kom
SO
8,00
ZASTITA OD SLUCAJNOG DODIRA 200-250A, za SIRCO(VER) 3p,kom
SO
6,00
ZASTITA OD SLUCAJNOG DODIRA 315-630A, za SIRCO(VER) 3p,kom
SO
3,00
ZASTITA OD SLUCAJNOG DODIRA 125-160A, za SIRCO(VER) 4p,kom
SO
2,00
ZASTITA OD SLUCAJNOG DODIRA 315-630A, za SIRCO(VER) 4p,kom
SO
1,00
ZASTITNA PREGRADA ZA SIRCO 1000-1600A, 3p, SO
kom
2,00
POMOĆNI KONTAKT ZA SIRCO 125-3150A-1 AC, 3/4p SO
kom
10,00
POMOĆNI KONTAKT ZA SIRCO 125-3150A-2 AC, 3/4p, SO
kom
11,00
POMOĆNI KONTAKT ZA SIRCO 125-630A-2 AC, 6/8P, SO
kom
1,00
PRODUŽNI POGON ZA SIRCO 200mm, do 100A, SO
kom
3,00
RUČKA DIREKTNA ZA SIRCO 100A, 3p/4p, SO
kom
20,00
RUCKA DIREKTNA ZA SIRCO 125-160A, 3p/4p, SO
kom
15,00
RUČKA DIREKTNA ZA SIRCO 200-630A, 3p/4p, SO
kom
100,00
RUČKA ZA PP SIRCO 100A, 3p/4p, SO
kom
3,00
POMOĆNI KONTAKT ZA SIDER NO, SO
kom
13,00
PRODUŽNI POGON ZA SIRCO 200mm, 630-3150A, SO
kom
1,00
PRODUŽNI POGON ZA SIRCO 120mm, 125-630A, SO
kom
74,00
RUCKA DIREKTNA ZA SIRCO 800-3150, 3p/4p, CRNA, SO
kom
25,00
RUCKA DIREKTNA ZA SIRCO 800-3150A, SO
kom
2,00
RUČKA DIREKTNA ZA SIRCOVER 800-1600A, CRNA, SO
kom
3,00
RUCKA DIREKTNA ZA SIRCO 250-630, 6p/8p, CRVENA, SO
kom
4,00
RUČKA ZA PRODUŽNI POGON SIRCO 800-1800A, 3p/4p, CRNA,kom
SO
2,00
RUČKA ZA PRODUŽNI POGON SIRCO 2500A, 3p/4p, CRNA, SO kom
2,00
PREKLOPKA 1-0-2 SIDER 1250A, 3p, SO
kom
3,00
ZAŠTITNA PREGRADA ZA SIRCO 200-250A 3p SO
KOM
5,00
ZASTITA OD SLUCAJNOG DODIRA 1250-1600A SIDERMAT 3P SO
kom
2,00
POMOĆNI KONTAKT ZA SIRCO DO 100A-2 AC, 3/4p, SO
kom
2,00
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
SO36113005
SO36113039
SO36153005
SO36153011
SO36153039
SO36294012
SO36294522
SO36297706
SO36297716
SO36297900
SO36297901
SO36313002
SO36313003
SO379D0533
SO39990002
SO39990021
SO39990022
SO39990500
SO39990701
SO39990702
SO39990710
SO39993013
SO39996203
SO41003013
SO41003016
SO41003019
SO41003039
SO41003063
SO41004013
SO41004016
SO41004019
SO41004025
SO41004039
SO41004063
SO41007013
SO41007019
SO41090019
SO41090021
SO41090025
SO41090039
SO41090063
SO41995012
SO41995032
SO42303002
SO42591042
SO42591082
SO42599001
SO44097015
SO48050001
SO48250011
SO48250082
SO48250092
PREKIDAČ-OSIGURAČ FUSERBLOC 50A, 3p CD DIR., SO
kom
PREKIDAČ-OSIGURAČ FUSERBLOC 400A, 3p CD DIR., SO
kom
PREKIDAČ-OSIGURAČ FUSERBLOC 50A, 3p CD DIR.(14X51), SOkom
PREKIDAČ-OSIGURAČ FUSERBLOC 125A, 3p CD DIR., SO
kom
PREKIDAČ-OSIGURAČ FUSERBLOC 400A, 3p CD DIR., SO
kom
RUČKA DIREKTNA ZA FUSERBLOC 20-32A, CRNA, SO
kom
RUČKA ZA PP FUSERBLOC 20-32A, CRNA, SO
kom
RUČKA ZA PP FUSERBLOC 32-63A, CRNA, SO
kom
RUČKA ZA PP SIRCO 125-630A, CRNA, SO
kom
RUČKA DIREKTNA ZA FUSERBLOC 32-63A, CRNA, SO
kom
RUČKA DIREKTNA ZA FUSERBLOC 100-400A, SRNA, SO
kom
PREKIDAČ-OSIGURAČ FUSERBLOC 25A, 3p CD DIR. (10x38), SOkom
PREKIDAČ-OSIGURAČ FUSERBLOC 32A, 3p CD DIR. (10x38), SOkom
PRODUZNI POGON 5X5 200mm SO
kom
POMOĆNI KONTAKT ZA FUSERBLOC 20-32A-2 AC, SO
kom
POMOĆNI KONTAKT ZA FUSERBLOC 32-400A-1 AC DIR, SO kom
POMOĆNI KONTAKT ZA FUSERBLOC 32-400A-2 AC DIR, SO kom
NOSAČ ZA P. KONT. ZA FUSERBLOC 32-400A, SO
kom
POMOĆNI KONTAKT ZA FUSERBLOC 20-800A, NO, SO
kom
POMOĆNI KONTAKT ZA FUSERBLOC 20-800A, NC, SO
kom
NOSAČ ZA P. KONT. ZA FUSERBLOC 20-32A, SO
kom
P. POGON ZA SIRCO I FUSERBLOC 320mm, 125-630A, SO
kom
RUČKA DIREKTNA ZA SIDERMAT 250-1800A, CRNA, SO
kom
PREKLOPKA 1-0-2 SIRCOVER 125A, 3p, CD, SO
kom
PREKLOPKA 1-0-2 SIRCOVER 160A, 3p, CD, SO
kom
PREKLOPKA 1-0-2 SIRCOVER 200A, 3p, CD, SO
kom
PREKLOPKA 1-0-2 SIRCOVER 400A, 3p, CD, SO
kom
PREKLOPKA 1-0-2 SIRCOVER 630A, 3p, CD, SO
kom
PREKLOPKA 1-0-2 SIRCOVER 125A, 4p, CD, SO
kom
PREKLOPKA 1-0-2 SIRCOVER 160A, 4p, CD, SO
kom
PREKLOPKA 1-0-2 SIRCOVER 200A, 4p, CD, SO
kom
PREKLOPKA 1-0-2 SIRCOVER 250A, 4p, CD, SO
kom
PREKLOPKA 1-0-2 SIRCOVER 400A, 4p, CD, SO
kom
PREKLOPKA 1-0-2 SIRCOVER 630A, 4p, CD, SO
kom
PREKL. 1-0-2 SIRCOVER BY-PASS 125A, 3+6p, CD, SO
kom
PREKL. 1-0-2 SIRCOVER BY-PASS 200A, 3+6p, CD, SO
kom
MOST ZA SIRCOVER 125-200A, 1p, SO
KPL
POMOĆNI KONTAKT ZA SIRCOVER 125-1250A,NO/NC, SO
kom
MOST ZA SIRCOVER 250A, 1p, SO
KPL
MOST ZA SIRCOVER 400A, 1p, SO
KPL
MOST ZA SIRCOVER 630-800A, 1p, SO
KPL
RUČKA DIR. ZA SIRCOVER/BY-PASS 125-630A, 3/4p, CRNA, SO kom
RUČKA ZA PP SIRCOVER 125-630A, 3/4p, CRNA, SO
kom
PREKLOPKA COMO C 1-0-2 25A, 3p, SO
kom
RUČKA ZA COMO C 25-40A, CRNA, SO
kom
RUČKA ZA COMO C 63-100A, CRNA, SO
kom
DRŽAČ ZA MONTIRANJE COMO C 25-100A, SO
kom
PRO 800-1800, SO
kom
CONTROL VISION SOFTWARE CONTROL VISION, SO
kom
ANALIZATOR MREZE DIRIS A10 SA MODULOM ZA RS485 SO kom
MODUL ZA KOMUNIKACIJU, DIRIS A20 RS485, JBUS/MODBUS, kom
SO
MODUL ZA KOMUN. DIRIS A40/41 RS485, JBUS/MODBUS, SO kom
10,00
1,00
4,00
7,00
1,00
8,00
4,00
9,00
2,00
4,00
6,00
11,00
9,00
6,00
5,00
5,00
5,00
5,00
8,00
10,00
10,00
2,00
4,00
7,00
2,00
3,00
2,00
1,00
2,00
3,00
4,00
4,00
2,00
2,00
5,00
1,00
9,00
2,00
16,00
2,00
1,00
54,00
11,00
5,00
7,00
5,00
3,00
3,00
1,00
1,00
7,00
7,00
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
SO48250200
SO48250201
SO48990100
SO67330630
SO67461000
SO710-01094-00P
SOASYS16A-230
SONET1500-PR
SOSH-DRYCONT
ST300FV
TI816899
TI821905
WV004189
ZZ0054867
ZZ102250
ZZ103031
ZZ1502012
ZZ1502033
ZZ1505076
ZZ1505351
ZZ1508008
ZZ20000021
ZZ2010007
ZZ24009
ZZ25577
ZZ3010010
ZZ390520000
ZZ41747
ZZ4G16-90-U
ZZ60256
ZZ611406
ZZ611415
ZZ623162
ZZ8X100
ZZ96668
ZZAMSB1BFAE
ZZAMSB1BSA1SC
ZZARMATOG100W
ZZBDBCR6
ZZBH010203
ZZBH010303
ZZBH010403
ZZDUS1
ZZELM11KW
ZZEXP102111
ZZEXP1312
ZZEZD363A
ZZFASIGKUTC\Z
ZZFATASTBAKELIT
ZZFATASTSILUMIN
ZZFATASTSVESTOP
ZZFG1125A
ANALIZATOR MREZE DIRIS A20N 110-400VAC, 120-350VDC, SOkom
7,00
ANALIZATOR MREZE DIRIS A40N 110-400VAC, 120-350VDC, SOkom
11,00
INTERFEJS MODUL DIRIS RS232/RS485, SO
kom
4,00
NOZASTI OSIGURAC AM 630A T3 SO
kom
3,00
NOZASTI OSIG. GG T4B 1000A SO
kom
3,00
PCB ASSY 0/P EMI 6K
kom
1,00
AUTOMATSKA PREKLOPKA 16A 230V 2P
kom
1,00
UPS NETYS PE 1500VA 230V AVR SIN. USB SO
kom
1,00
RELEJNA KARTICA SO
kom
1,00
ST300FV-15A33R55-SN2021-prbdqfw 6A In.merna grupa 3x58/100V
kom
1,00
VAKUMSKI PREKIDAC HVX 24-16 -12F/HVX 24-16-12-F SE
kom
21,00
VAKUMSKI PREKIDAC HVX 24-16-12-F/HVX 24-16-12-F SE
kom
1,00
ALAT ZA MONTAZU I DEMONTAZU PINOVA SE
kom
1,00
ELEKTRICNI GREJNI OTPORNIK-KABEL 18.5M
kom
2,00
Z-FW-LP AUTOMATSKO PONOVNO UKLAPANJE
kom
1,00
FID SKLOPKA PF7-40/4/05
kom
3,00
NO.PATRON NVT 00/63A M.SCH
kom
6,00
NOZASTI PATRON NH00 UL.BRZI 160A M.SCH
kom
3,00
BAKARNA SINA 25x5
kg
0,00
NOSAC ZA KLEME RS VECI
kom
5,00
UVODNICA PG 21 HILPRESS
kom
1,00
PF7-40/4/05-DE FID SKLOPKA
kom
3,00
KABEL PPY 3X2,5mm2
kom
100,00
TRAFO EI 100VA 230/24v
kom
1,00
SAPA CEV fi 23 PLASTIFICIRANA
kom
10,20
KABEL PPY 5X2,5mm2
kom
70,00
OSIGURACKA SKLOPKA NH00 60 EB70 U5 SILAS
kom
14,00
BIAX 2D KOMPAKT F CEV 16W 4pina GR10g F162D/835
kom
7,00
GREBENASTA SKLOPKA 0-1POL. 1P KONCAR
kom
1,00
SAPA CEV fi 50 PLASIFICIRANA
kom
30,00
TORNADO LE-OMS PC 2X36W KVG IP5 "OMS-UNILUX"
kom
22,00
CLASSIC ASN.NC LA TB T8 2X36W MB "OMS-ONILUX"
kom
12,00
PLAST 4 PRISMATIC 1X16W GR10q "OMS"
kom
7,00
fI 8X100
kom
31,00
FLUO CEV 36W/T8/F54 6500K CH GE
kom
72,00
ELEKTRICNO BROJILO 5-60A 230V DIDITALNO
kom
1,00
ELEKTRICNO BROJILO 5-60A 230V ANALOGNI
kom
1,00
ARMATURAOG RAVNA 100W SILUMIN
KPL
3,00
BROJAC CASOVA RADA DIGITALNI BOTRONIC
kom
1,00
KONTAKTOR MOTORNI CN-16 42/50
kom
1,00
KONTAKTOR MOTORNI CN-25 42/50
kom
2,00
KONTAKTOR MOTORNI CM 63-22 220/50
kom
1,00
DIGITALNI UKLOPNI SAT DUS-1 BELTEK TT
kom
1,00
EL MOTOR 11KW PRIRUBNICE 300mm B-3 2900 o/min,, 2P, 3AC
kom
50Hz 400VD/690VY
1,00 1MB3 SI
DISTRIBUTIVNA KUTIJA EX T6 IP54 FANAL
kom
1,00
DISTRIBUTIVNA KUTIJA EX T6 IP54 FANAL
kom
1,00
POSTOLJE PORC. SA KAPOM KOMPL. EZD3 63A IPA
kom
1,00
SIGNALNA KUTIJA OG CRVENO / ZUTA FANAL
kom
1,00
TASTER U BAKELITNOM KUCISTU PLAVI EX ZAST. FANAL
kom
1,00
TASTER U SILUMINSKOM KUCISTU CRVENI EX ZAST. FANAL kom
1,00
TASTER SVE STOP CRVENI SILUM.KUCISTE EX FANAL
kom
1,00
NOZASTI OSIGURAC FG1 125A ENERGOINVEST
kom
1,00
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
ZZGIPS
ZZGLAVATASTFI22
ZZGMP10
ZZGMP1001
ZZIK300531
ZZISDA030101
ZZIZOLIR
ZZJT000003
ZZJT000005
ZZJT000009
ZZJT000011
ZZJYSTY10X2X0.6
ZZJYSTY1X2X0.6
ZZJYSTY4X2X0.6
ZZKABELPP00Y1X50
ZZKABELPP00Y3X1.5
ZZKABELPP00Y5X1.5
ZZKII
ZZKK110002
ZZKK110003
ZZKLEMA2.5-4RK
ZZKLEMA50VSRK
ZZKROVVOD
ZZLC1D1210
ZZLG010303
ZZLG040316
ZZLR000008
ZZLR300009
ZZM8/30ZAVRTANJ
ZZMN10-25U
ZZMN10-96U
ZZMN16-106U
ZZMN16-10-MK
ZZMN16-54U
ZZMN16-55U
ZZMN16-58U
ZZMN16-86U
ZZMN16-90U
ZZMN16-93U
ZZMN40-10U
ZZMO706210
ZZMOOPREMA
ZZMOSNDVCSM120
ZZMOSNTSCSM120
ZZMP10
ZZMP1002N2
ZZNH00016A
ZZNH00C100A
ZZNH00C20A
ZZNH00C25A
ZZNH00C35A
ZZNH00C80A
GIPS
kom
GLAVA TASTERA Fi 22 ZELENI
kom
GRANICNI OREKIDAC SA TOCKICEM GMP-10 10A 500V EMPROkom
GRANICNI OREKIDAC SA TOCKICEM GMP-10-01 10A 500V EMPRO
kom
GREB. SKLOPKA NU-25-053-95
kom
VREMENSKI BLOK ZE 1-11 10-180sec.
kom
IZOLIR TRAKA
kom
SIGNALNA SVETILJKA CRVENA SS-14
kom
SIJALICA E-14 220V 5-8W
kom
SIJALICA E-10 220V
kom
SIJALICA Ba9s 220V 2.4W
kom
JY(ST)Y 10X2X0.6
M
JY (ST) Y 1X2X0.6
M
JY (ST)Y 4X2X0.6
M
KABEL PP00-Y 1X50
m
KABEL PP00-Y 3X1.5
m
KABEL PP00-Y 5X1.5
M
KAPA KII
kom
TASTER GLJIVASTI ZELE NI F-22 TG 1/Z
kom
TASTER GLJIVASTI CRNI F-22 TG 2/Z
kom
KLEMA RK 2.5-4mm2
kom
KLEMA VS RK 50mm2
kom
POTPORA ZA KROVNI VOD
kom
KONTAKTOR LC1D1210 220V 12A TELEMEHANIK
kom
AUT.OSIGURAČ MC-32 3p "L" 4A
kom
LIMITATOR MC-32 3P "U" 10 A
kom
AUT.OSIGURAČ IIIp "U" 25A
kom
TOPLJIVI ULOŽAK DIII 63A (PATRON)
kom
ZAVRTANJ M8/30 SA MTICOM,2 RAVNE,1 ELAST.PODLOSKOMkom
GREBENASTA SKLOPKA 1-0-2 POL. 2P POVRAT U 0 IZ 1 I 2 ELTEX
kom
GREBENASTA SKLOPKA 1-6 POL. 3P ELTEX
kom
GREBENASTA SKLOPKA 1-12 POL. 1P ELTEX
kom
GREBENASTA SKLOPKA 1-1 POL. 3P MET.KUCISTE ELTEX
kom
GREBENASTA SKLOPKA 1-2 POL. 1P ELTEX
kom
GREBENASTA SKLOPKA 1-2 POL. 2P BEZ NULE ELTEX
kom
GREBENASTA SKLOPKA AMPERMETARSKA RST POL. 3P ELTEX kom
GREBENASTA SKLOPKA 1-2 -3POL. 2P ELTEX
kom
GREBENASTA SKLOPKA 0-1 POL. 1P ELTEX
kom
GREBENASTA SKLOPKA 1-2-3 POL.3P ELTEX
kom
GREBENASTA SKLOPKA 0-1POL. 3P ELTEX
kom
AUT.OSIGURAC PL6, 10A, 2p, C10, 6kA Moeller
kom
ISPORUKA I MONTAZA OSTALE OPREME MOTOROLA
kom
ISPORUKA I MONTAZA MODULA MOTOROLA CSM 120
kom
ISPORUKA I MONTAZA MODULA MOTOROLA CSM 120
kom
GRANICNI PREKIDAC SA ANTENOM MP-10 U LIVENOM KUC. 10A
kom
EMPRO
GRANICNI OREKIDAC SA TOCKICEM MP-10-02N-2 10A 500V EMPRO
kom
TOPLJIVI UMETAK NOZASTI NH000 16 A M.SCHNEIDER
koM
NOŽASTI OSIGURAC NH00C 100A
kom
NOŽASTI OSIGURAČ NH00C 20A
kom
NOŽASTI OSIGURAC NH00C 25A
kom
NOŽASTI OSIGURAČ NH00C 35A
kom
NOŽASTI OSIGURAČ NH00C 80A
kom
220,00
1,00
1,00
1,00
17,00
2,00
110,00
3,00
10,00
2,00
1,00
65,00
200,00
300,00
23,00
15,00
30,00
1,00
1,00
5,00
20,00
10,00
1,00
2,00
7,00
1,00
1,00
6,00
12,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
1,00
4,00
7,00
2,00
5,00
2,00
1,00
3,00
3,00
15,00
3,00
3,00
1,00
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
ZZNH1C160A
NOZASTI OSIGURAC NH1C 160A M.SCHNEIDER
kom
ZZNH1C200A
NOZASTI OSIGURAC NH1C 200A M.SCHNEIDER
kom
ZZNOSACIK
NOSACI KONDEZATORSKIH BATERIJA
kom
ZZNOSSABIRNICE
NOSAC SABIRNICE 3P 60mm
kom
ZZNSYMM55
MONTAZNA PLOCA 375X390X2
kom
ZZNU15-032-95
GREBENASTA SKLOPKA 2-0-1 POL. 2P SEMA 52 ENERGOINVESTkom
ZZNV0010A
NOZASTI PATRON NV-00 10A ETI
kom
ZZOD153507
RELE POMOCNI R-15 120V AC
kom
ZZPAPUC10/8
PAPUCICA ZA GNJECENJE NEIZOLOVANA 10/8
kom
ZZPAPUC16/8
PAPUČICA ZA GNJEČENJE NEIZOLOVANA 16/8
kom
ZZPAPUC50/8
PAPUČICA ZA GNJEČENJE NEIZOLOVANA 50/8
KOM
ZZPAPUCICA16/6
PAPUCICA GP 16/6
kom
ZZPAPUOKASTA1.5/6 PAPUČICA OKASTA IZOLOVANA 1.5/6
KOM
ZZPAPUOKASTA1.5/8 PAPUČICA OKASTA IZOLOVANA 1.5/8
KOM
ZZPAPUOKASTA4.6/10PAPUČICA OKASTA IZOLOVANA 4.6/10
KOM
ZZPATRON25A
PATRON 25A, M.SCHNEIDER
kom
ZZPATRONDII25A
PATRON GL-GG 25A
kom
ZZPATRONDII6A
PATRON DII GL-GG 6A
kom
ZZPATRONDIII35A
PATRON DIII GL-GG 35A
kom
ZZPATRONDIII50A
PATRON DIII GL-GG 50A
kom
ZZPBY347
DIODA PBY347
kom
ZZPF16KABL
KABEL P/F 16
M
ZZPF6KABL
KABEL P/F 6
M
ZZPOKLOPD363A
POKLOPCI ZA EZD3 63A IPA
kom
ZZPOLICA1400X550X250
POLICA KOMPLET 1400X550X250
kom
ZZPOSTEZN25A
POSTOLJE OSIG.PORC. EZN25A D2 KOMPLET IPA
kom
ZZPOSTFG1250A
NOZASTO POSLOLJE FG-1 250A 1P ENERGOINVEST
kom
ZZPOTPORAVOD
POTPORA ZA VOD
kom
ZZPP004X16
KABEL PP00 4x16 mm2
M
ZZPP004X185
KABEL PP00 4X185
M
ZZPPLY3X0,75
KABEL ZZPPLY 3X 0,75
M
ZZPPY2X1.5
KABEL ZZPPY 2X1.5
M
ZZPPY3X1.5
KABAL PPY 3X1.5
M
ZZPPY3X2.5
KABAL PPY 3X2.5
M
zzppy4x1,5
KABEL PPY 4X1,5
M
ZZPPY5X1.5
KABEL PPY 5X1.5
M
ZZPPY5X2.5
KABL PPY 5X2.5
M
ZZPPY5X4
KABL PPY 5X4
M
ZZPPY5X6
KABL PPY 5X6
M
ZZPR000010
RELE POMOCNI R-15 230V AC
kom
ZZPR000012
RELE POMOCNI R-15 220V DC 3p
kom
ZZPR000021
RELE POMOCNI R-15 110V AC 3p
kom
ZZPR000022
RELE R-15 110V DC 3p
kom
ZZPR000062
RELE POMOCNI R-15 12V DC 3p
kom
ZZPRIKLJUCOG2PSIL PRIKLJUČNICA OG 2P SILUMINSKA
kom
ZZPRIKLJUCOG3P
PRIKLJUCNICA OG 3P PVC
kom
ZZPRIKLJUOG3PSIL PRIKLJUCNICA OG 3P SILUMIN
kom
ZZPRODKAB3/1
PRODUŽNI KABEL 3/1
kom
ZZPROVDDP/F1.5PLAVIPROVODNIK P/ 1.5 PLAVI
M
ZZPROVODP/F1.5CRNIPROVODNIK P/F 1.5 crni
M
ZZPROVODP/F16ŽZ PROVODNIK P/F 16 Ž/Z
m
ZZPROVODPPZ3X1.5 PROVODNIK PP-Y 3x1.5mm2
M
1,00
3,00
32,00
22,00
3,00
1,00
1,00
1,00
20,00
92,00
40,00
9,00
81,00
98,00
100,00
1,00
50,00
50,00
50,00
1,00
3,00
14,00
300,00
3,00
1,00
3,00
1,00
48,00
134,00
3,00
12,00
300,00
760,00
1.800,00
200,00
140,00
100,00
60,00
259,00
4,00
10,00
34,00
5,00
10,00
15,00
1,00
5,00
1,00
100,00
100,00
100,00
400,00
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
ZZPVC25
POKLOPAC PVC ZA EZN25
kom
ZZPVCKANAL60402000KANAL PVC 60x40x2000 SILICOVANI BELI
kom
ZZPVCKANAL60X60X2000
KANAL PVC 60x60x2000 SILICOVAN
kom
ZZQR100036
SKALA ZA AMPERMETAR 72X72 75A
kom
ZZQR100037
SKALA 96X96 40/5A
kom
ZZQR100071
AMPERMETAR 96 MLA 100/200A
kom
ZZR4037
TROŠKOVI UBRZANE ISPORUKE UBRZANE ISPORUKE
kom
ZZRACK
RACK ORMAN SA VENTILATORIMA I ZALUZINAMA
kom
ZZRAZKUTSILUM6
RAZVODNA KUTIJA OG 6 UVODA SILUMINSKA
kom
ZZREDSTEZ10/12
REDNA STEZALJKA PVC 10/12
kom
ZZREFL40W
REFELT SIJ R63 40W E27
KOM
ZZRG59BUCU
KABEL RG 59 B/U-CU
M
ZZRG6U
RG6U +32 0.12 CS
M
ZZRK/S
SILUMINSKA RAZVODNA KUTIJA RK/S 10A IP54 EX T6 EMPRO kom
ZZRK120X12010A
SILUMINSKA RAZVODNA KUTIJA 120X120 10A IP 54 EMPRO kom
ZZRK80X8010AIP54 SILUMINSKA RAZVODNA KUTIJA 80X80 10A IP 54 EMPRO
kom
ZZRO202440
RAZVODNI ORMAN 2000X2400X400 mm
KOM
ZZRR000005
STRUJNI MERNI TRAFO 100/5A MAK 62/30
kom
ZZRR150005
STRUJNI MERNI TRAFO AC 40 150/5A
kom
ZZRRS120P20A
SILUMINSKA RAZVODNA KUTIJA EX T6 IP 54 RAJIC
kom
ZZRRS90P20A
SILUMINSKA RAZVODNA KUTIJA RRS-90P-20A EXT6IP54 RAJIC kom
ZZS15D1307
MIKROPREKIDAC KONTAKTNI BLOK 15A SA DUGMETOM EMPRO
kom
ZZS15D1308
MIKROPREKIDAC KONTAKTNI BLOK 15A SA TOCKICEM METALNIM
komEMPRO
ZZS15D1703
MIKROPREKIDAC KONTAKTNI BLOK 15A SA POLUGOM EMPROkom
ZZS15D1703L
MIKROPREKIDAC KONTAKTNI BLOK 15A SA TOCKICEM EMPROkom
ZZS15D1703S
MIKROPREKIDAC KONTAKTNI BLOK 15A SA TOCKICEM EMPROkom
ZZSCMM216374
SPREŽNI ELEMENT MM216374 SCHRACK
kom
ZZSCMM216408
REDUZIERSATZ 30/22, 3MM MM216408 SCHRACK
kom
ZZSIJA50W230V
HAL DIHR MR16 230V 50W
KOM
ZZSIJALICA220V6-10WSIJALICA SIGNALNA E14 220V 6-10W
kom
ZZSK4060
SILCOVAN KANAL SIVA BOJA, 40x60mm, DUZINE 2m
kom
ZZSK6060
SILCOVAN KANAL SIVA BOJA, 60x60mm, OBO
kom
ZZSKKT106/12
POLUPROVODNICKI MODUL SKKT106/12 106A 1200V
kom
ZZSMT12005
STRUJNI MERNI TRAFO 1200/5A, 100x55, FRER Italija
kom
ZZSPOJCAURACU16 SPOJNA CAURA ZA GNJECENJE CU 16
kom
ZZSS111288
POSTOLJE OSIGURACA NPO1 250A JEDNOPOLNO
kom
ZZTASTCRVENI
TASTER CRVENI Fi 30 NO NC EMPRO
kom
ZZTASTSVESTOPFI22 TASTER SVE STOP PECURKASTI CRVENI Fi22 1NC SIEMENS
kom
ZZTINJALICAE14
SIGNALNA TINJALICA E-14 220V
kom
ZZTIPLAFI6
TIPLA FI 6
kom
ZZTIPLAFI8
TIPLA FI 8
kom
ZZTK320NXE
TROFAZNO DVOTARIFNO BROJILO 5-40A EI NIS
kom
ZZTR000010
PROVODNIK P-16
M
ZZTR095788
ADAPTER RICS 5133
SET
ZZTR100006
PROVODNIK P 4
M
ZZTR350
DIGITALNI TERMOREGULATOR OPTO ELECTRONIC
kom
ZZTR400014
PROVODNIK PP/Y 4 X 2.5
M
ZZTR410005
PROVODNIK PGP-Y 5X6
M
ZZTR5229-R
ADAPTER RSSS 5229-R
kom
ZZTR610007
PROVODNIK PP/L-Y 4X1.5
M
ZZTR730097
PROVODNIK PP-Y 3x2,5 mm2
M
ZZTR740009
PROVODNIK PP-Y 5x2.5mm2
M
1,00
6,00
16,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
4,00
4,00
300,00
400,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
6,00
12,00
4,00
5,00
1,00
1,00
3,00
1,00
6,00
3,00
1,00
1,00
15,00
27,00
2,00
1,00
10,00
10,00
25,00
1,00
56,00
41,00
5,00
50,00
300,00
100,00
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
ZZTR900038
PRODUŽNI KABEL 5 m
ZZTRAFO300VA
TRAFO 220/12V 300VA
ZZUNIKUCISTE
UNIVERZALNO KUCISTE
ZZUR000129
CILINDRIČNI OSIGURAČ 10x38 16A
ZZUR000133
CILINDRIČNI OSIGURAČ 10x38 2A
ZZUR100006
PATRON BRZI 6A
ZZUR100008
MIKROPREKIDAC GMP 10-08
ZZUR100035
PATRON BRZI 35 A
ZZUR100050
PATRON BRZI 50 A
ZZUR100254
POCINKOVANA TRAKA 25X4
ZZUR111254
UKRSNI KOMAD
ZZUR113254
STEZALJKA ZA OLUK
ZZUR130901
PREKIDAČ OBIČAN 1P
ZZUR200002
PATRON TROMI 2 A
ZZUR300050
KONTAKT ŠRAF 50 A
ZZUR303270
RAZVODNA KUTIJA 150x150
ZZUR303271
RAZVODNA KUTIJA 150x2400
ZZUR400027
KAPA TASTERA CRVENA MM216594 SCHRACK
ZZUR400028
KAPA TASTERA ZELENA MM216596 SCHRACK
ZZUR420062
ZAŠTITNI POKLOPAC EZN-63A
ZZUR500014
INDIKATOR ZA KUPATILO
ZZUR500024
PRIKLJUČNICA II P ŠUKO
ZZUR500025
ELEMENT UZ-25 A
ZZUR500044
NAVRTKA M-4
ZZUR500045
NAVRTKA M-3
ZZUR500046
VIJAK Zn 3.5x16
ZZUR500047
VIJAK Zn 3.5x9.5
ZZUR500063
ELEMENT UZ-63 A
ZZUR510050
ELEMENT TZ-25 A
ZZUR520025
ELEMENT EZN-25 A
ZZUR600019
BRTVENICA PG FI-48
ZZUR600032
LUSTER KLEMA XIIp-4
ZZUR990111
TIPLA PVC SA SRAFOM P-12
ZZUR990116
TIPLA PVC SA ŠRAFOM P-6
ZZUSLUGA
USLUGA SI
ZZUTICNICA4X32
UTICNICA NADGRADNA 4x32A/400V IP44
ZZUTICNICAU5X16
UTICNICA UGRADNA 5X16A/400V IP67
ZZUVODKABELFI48 UVODNIK ZA KABEL GUMENI ZA RO Fi48
ZZUW000000
PIŠTOLJ ZA VEZIVANJE TRAKOM KOMPLET
ZZUW000001
PIŠTOLJ ZA VEZIVANJE TRAKOM
ZZUW000002
TRAKA 10M
ZZUW000003
TRAKA 20M
ZZVENTILATOR92X92X25
VENTILATOR 92x92x25 12VDC
ZZVIJAK25A
KONTAKT VIJAK 25A, M.SCHNEIDER
ZZVR200005
FLUO CEV 18W/F74
ZZVR200012
STARTER FS4 4-65W
ZZVR200013
STARTER 4-22W
ZZVR200040
STARTER 4-65W
ZZVR200041
STARTER S2 4W-22W PHILIPS
ZZVR200142
SVETILJKA STRELA SD 0118
ZZXK500002
REDNA STEZALJKA PS-4
ZZXK500004
REDNA STEZALJKA PS-10
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
KOM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1,00
1,00
2,00
1,00
6,00
3,00
3,00
2,00
67,00
89,00
48,00
20,00
2,00
3,00
1,00
7,00
1,00
3,00
3,00
3,00
1,00
6,00
13,00
4.000,00
4.848,00
700,00
1.500,00
3,00
13,00
3,00
2,00
8,00
83,00
573,00
1,00
16,00
3,00
39,00
67,00
248,00
240,00
91,00
10,00
1,00
31,00
2,00
40,00
3,00
25,00
1,00
4,00
1,00
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
ZZXK510005
ZZXK510008
ZZXMP17015A
ZZXR000001
ZZXR000016
ZZXR040040
ZZXR060040
ZZXR100100
ZZXR370604
ZZXR530015
ZZXR710002
ZZXR710005
ZZXR720002
ZZXR750001
ZZXR750003
ZZXR780001
ZZZA500001
ZZZIVSIJ160W
ZZZK000006
ZZZR000036
ZZZR400036
ZZZT000002
ZZZV100630
ZAVRŠNA PLOČICA PKP-16
ZAVRŠNA PLOČICA PKP-6/10
MIKROPREKIDAC PREKABLIRAN XMP-170 15A 250V EMPRO
KUTIJA MERNOG SPOJA
PK 16 SA DVA UVODNIKA PVC
POK KANAL 40x40
POK KANAL 60x40
PERFORIRANA TRAKA
NOŽASTI OSIGURAČ NH, VEL. 00, 4A
PATRON NOŽASTI 400/400 A
KABEL PAPUČICA VILJUŠKASTA B-4653
KABEL PAPUČICA VILJUŠKASTA B-4665
KABEL PAPUČICA OKASTA A-4653
KABEL PAPUČICA CEVASTA CP-35/6
KABEL PAPUČICA CEVASTA CP-50/6
KABEL PAPUCICA CEVASTA 50/10
KRAJNJI PREKIDAČ PS 05 S11
ZIVINA SIJALICA HMLI 160W E27 FLUOSOL
GUMENA UVODNICA PG-42
IP KUTIJA
UVODNICA PG 36
RAZVODNA TABLA SA 16 AUTOMAT.
PAPUCICA V IZOLOVANA 2.5-5
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
50,00
199,00
1,00
2,00
9,00
3,00
1,00
5,00
6,00
3,00
1.645,00
5.050,00
1.033,00
5,00
20,00
50,00
11,00
4,00
1,00
12,00
5,00
1,00
200,00
346.509,20
Download

Rekapitulacija - Lager lista Firma: TEHNOUNION