Ankara Bölge Müdürlüğü
Sanayi Cad. Çavuş sok,
Akgül İşhanı No: 3
D:10 06050 Ulus - ANKARA
Tel : (312) 310 92 14 - 310 82 15
(312) 309 18 32 - 309 18 33
Faks: (312) 312 28 88
Bursa Bölge Müdürlüğü
Üçevler mah. Bayraktepe sok.
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
Nilüfer - BURSA
Tel : (224) 443 28 00
(224) 443 01 03
(224) 443 01 04
Faks: (224) 443 01 05
Adana Bölge Müdürlüğü
Turhan Cemal Beriker Bulvarı
Gizerler İş Merkezi A Blok
Kat: 3 No: 6 01110 - ADANA
Tel : (322) 458 46 26 (pbx)
Faks: (322) 458 26 80
Bölge Büroları
Antalya
GSM: (549) 748 88 12
Diyarbakır
Tel : (412) 235 74 83
Faks: (412) 235 74 83
GSM: (533) 968 16 79
Gaziantep
GSM: (533) 968 16 92
Konya
GSM: (549) 748 88 05
Karadeniz
Faks: (462) 229 99 54
GSM: (533) 296 62 59
Ücretsiz
Teknik Danışma Hattı
0800 211 60 00
Pazartesi - Cuma saat:
08:00’den 18:00’e kadar
E-mail: [email protected]
website: www.legrand.com.tr
youtube.com/legrandTurkiyeTV
facebook.com/LegrandTR
twitter.com/LegrandTR
LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.
ELTAŞ ELEKTRİK MALZ. SAN. PAZ. A.Ş.
Fabrika - Merkez
GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks: (262) 751 12 57 - 751 12 67
© Legrand Şubat 2014
İzmir Bölge Müdürlüğü
1203/11. Sokak Ömer Atlı İş Merkezi
No: 3 Kat: 7 D: 708-709
35110 Yenişehir - İZMiR
Tel : (232) 469 23 33
Faks: (232) 469 26 66
Fiyat listesi
İstanbul Bölge Müdürlüğü
Evliya Çelebi mah.
Sadi Konuralp cad. No: 1
34430 Şişhane - İSTANBUL
Tel
: (212) 368 28 00 (pbx)
(212) 251 34 30
Faks : (212) 251 52 95 - 249 39 91
2014 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ
Bölge Müdürlükleri
2014
Şubat
KORuMA
Güç dağıtımı
ve kontrolü
cihazları
ENDÜSTRİYel
3
2
0.08
0.3
0.1
0.1
0.01
s
0.0
MEM=OFF
20
10
30
tr
30
5
20
0.1
10
0.06
5
s
@6Ir
xIn
0.04
0.8 0.9
0.3
0.2
xIr
10
5
1.
15
xIn
Icw
2
0.02
0.00
0.7
0.6
0.5
6
8
5
2.
8 10 12
6
4
Ir
N
0.4
xIr
ON
I>.90
I>1.05
100A
s. 19
DPX3 16’dan
250 A’e yeni
kompakt
şalterler
s. 32
Otomatik sigortalar
s. 36
Kaçak ak›m
koruma şalterleri
s. 43
Otomat
baralar›
s. 44
Mono blok modüler
dağ›t›c›lar
Lexiclic
2
I [email protected]
0.2
0.3
tm
0.3
0.01
s
0.2
4
Im 3
0.1
0.0
5
2.
Ii
6
2
8
MEM=OFF
30
5
1.
4
3
Ir
0.08
0.06
2
0.5
0.02
0.00
N
0.4
I>.90
Modüler
dağıtıcı kumandalar
30
5
20
10
5
20
10
s
@6Ir
0.04
0.8
0.7
0.6
s. 45
Atlantic-e
kofralar
s. 46
Practibox
Kofralar
s. 53
Reverso sar› k›rm›z›
emniyet şalterleri
Endüstriyel kumanda
ve donanım ürünleri
s. 51
Lina pano içi kablo
kanallar›
Sarf malzemeler
s. 58
Viking 3
klemens
bloklar›
s. 63
‹şaretleme sistemeleri
CAB 3, Duplix,
Memocab
s. 69
Çok kontakl› fiş ve
prizler
s. 71
Tempra sistemleri
kutular›
Endüstriyel fiş ve
prizler
KONUTLAR
aç›k tip şalterler
rged
discha
2
I [email protected]
0.2
tm
4 5
Im 3
Ii
Modüler
Kumandalar
Kofralar
TİCARİ YAPILAR
s. 16
DMX3
Anahtar serileri
Sıva altı batibox ve Plexo
buatları Sıva üstü ve nemli
yer anahtar serileri
DLP,
Kablo yönetim sistemeleri
Aydınlatma yönetimi ve
emniyet ürünleri
s. 74
Salbei
s. 93
Oteo
S›va üstü anahtar
serisi
s. 101
Sistem
Armada
s. 128
Hareket
dedektörleri
s. 76
Valena
s. 94
Forix
Nemli yer anahtar
serisi
s. 108
DLP alüminyum
sütunlar ve
küçük sütunlar
s. 92
Ziller ve
fişler
Legrand 2014 Satış Şartları
S‹PAR‹ŞLER
•Komple ambalaj şeklindedir.
•Mal›n teslim tarihinden itibaren 4 gün içerisinde yap›lmayan itirazlar dikkate al›nmaz.
•Siparişlere, teslim an›nda yürürlükte olan sirküler ve fiyatlar tatbik olunur.
•Yurt içi siparişler doğrudan toptanc›n›n fatura adresi veya deposuna sevk edilir.
SATIŞ ‹SKONTO
•Ürünler Legrand Elektrik (L) Legrand Eltaş (E) olarak iki ana grupta toplanm›ş olup sat›ş iskontolar› için 2014 y›l› sat›ş şartlar› geçerlidir.
•Daha fazla bilgi için sat›ş bürolar›m›za dan›ş›n›z.
ÖDEMELER
Ödeme Süresi:
•Fiyatlar›m›z teslim adresi esas›na göre tespit edilmiş olup, KDV dahil değildir.
•Ödemelerde, fatura tarihi esas al›n›r.
•Son fatura tutar› 21 gün içinde ödenmeden yeni verilen siparişler işleme konmaz ve herhangi bir teslimat yap›lmaz.
Ödeme Şekli:
•Ödeme şekli konusunda sat›ş bölümünün mutabakat› gereklidir.
NAK‹T ‹SKONTOSU
•Fatura tarihi ile ödeme tarihi aras›nda kalan zamana bağl› olarak tespit edilen nakit iskonto oran› Legrand Elektrik (L) ve Legrand Eltaş (E) ürünleri için birbirlerinden farkl›d›r. Bu oranlar 2014 y›l› sat›ş şartlar›nda veya daha sonra yay›nlanm›ş duyurularda belirlenmiştir.
SATIŞ ‹ADELER‹
•Ticaret müdürünün onay› gerekmektedir.
•Navlun masraf› müşteriye aittir.
•Müşteriye, ilgili malzemeyi sat›n ald›ğ› fiyat üzerine%5 oran›nda iade masraf› uygulan›r.
Legrand Elektrik San. A.Ş. önceden haber vermeksizin katalog ve fiyat listesinde bulunan ürünlerin
teknik özelliklerinde ve fiyatlarında değişiklik yapma, satıştan çekme hakkını saklı tutar.
s. 23
DPX3-DPX
16 A’den 1600 A’e
kompakt
şalterler
s. 26
DRX
s. 28
CTX güç kontaktörleri
ve CTX C kompanzasyon
kontaktörleri ve RTX
termik röleler
s. 27
Pano kapak
üstü ölçü
aletleri
s. 37
Parafudr
s. 37
Motor koruma
şalterleri
s. 31
SPX ve SPX-D
NH sigortal› yük
ay›rıc›lar
s. 42
Zaman saatleri
s. 44
Bağlant› aksesuarlar›
s. 46
Ekinoxe NX
s›va üstü
s. 52
Karyum pako
şalterler
s. 48
Marina polyester
kofralar
s. 47
Plexo3
kofralar
s. 55
Pano tipi
klemesler
s. 54
Osmoz kumanda
butonlar› ve sinyal
lambalar›
s. 65
Starfix kablo pabuçlar›
s. 69
Saat sayaçlar›
ve zaman saatleri
s. 71
P17 endüstriyel fişler
ve prizler
s. 72
Hypra endüstriyel
fişler ve prizler
s. 81
Celest
s. 94
Grup
prizler
s. 108
Bal›ks›rt›
kanal
s. 129
Emniyet aydınlatma
ürünleri
• Arcor 2 • S 8
•G5
• B65
s. 50
XL3 160 tip testli
sıva üstü ve sıva altı
kofralar
s. 49
Ekinoxe
Kofralar
s. 56
Kartuş sigortal›
devre kesiciler
ve Endüstriyel
kartuşlar
s. 73
Pano ›s› yönetimi
s. 134
D45
İnterkom
s. 96
S›vaalt› buatlar
• Batibox
s. 109
Yükseltilmiş
döşeme ve
döşeme altı buatlar›
s. 98
Plexo buatlar
Rakorlar
s. 109
Bürotik
bloklar
s. 132
Ni-cd bataryalar,
lambalar ve
etiketler
s. 112-126
DLP gulotlar
DLP alüminyum
DLP-S gulotlar
DLPlus
s. 133
Lipso acil
aydınlatma
s. 127
ince
kanallar
ref: 2014/02
Adet veya
m birim fiyat›
Ref. Amb.
¨
Adet veya
Sayfa
0 010 00
0 013 01
02
04
06
08
11
12
13
14
28
31
32
33
34
38
41
42
43
44
51
52
53
54
61
62
63
64
71
72
73
74
89
90
91
92
93
95
96
98
10
10
10
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
0 016 60 20
62 10
65 10
16,40
16,40
19,50
44,20
84,80
110,00
176,00
261,00
298,00
51,30
64,70
88,00
109,00
166,00
64,70
75,00
106,00
134,00
176,00
31,20
47,90
57,60
91,70
75,00
91,70
106,00
127,00
109,00
127,00
149,00
172,00
37,50
67,90
57,60
51,30
51,30
67,90
64,70
4,69
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
4,11 46
8,77 46
15,80 51
0 019 17
18
55
61
64
65
66
66
67
68
69
70
1
1
1
20
2
2
1
1
2
1
1
2
172,00
201,00
30,50
4,82
46,70
68,90
29,10
29,10
81,70
61,00
86,30
34,00
47
47
47
47
47
47
46
46
47
47
47
47
0 028 00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
236,00
236,00
236,00
236,00
236,00
236,00
236,00
236,00
236,00
267,00
267,00
299,00
333,00
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
m birim fiyat›
Ref. Amb.
13
14
16
17
18
22
23
25
26
29
30
31
32
34
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨
333,00
538,00
84,20
46,70
46,70
139,00
139,00
139,00
139,00
96,90
108,00
20,20
20,30
34,90
0 030 00
22
23
28
29
1
1
1
1
1
856,00
2.180,00
2.890,00
655,00
655,00
Adet veya
Sayfa
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
m birim fiyat›
Ref. Amb.
31
32
33
47
48
49
50
63
67
71
83
85
87
5
1
1
4
2
1
1
10
10
10
1
1
1
0 042 85 10
0 031 43 2
0 036 58
59
60
71
80
1
1
1
1
1
37
37
37
37
37
117,00 40
505,00
417,00
1.060,00
1.150,00
417,00
41
41
41
41
41
0 037 25 1
40 1
999,00 39
120,00 42
0 038 28 1
29 1
40 1
211,00 37
219,00 37
521,00 39
0 039 10
20
21
22
23
30
31
32
33
34
39
40
41
43
44
56
57
58
62
63
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
5
1
1
1
1
1
430,00
268,00
394,00
621,00
643,00
201,00
331,00
593,00
599,00
107,00
103,00
136,00
233,00
534,00
99,80
170,00
211,00
241,00
270,00
416,00
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
0 040 68
70
78
79
94
1
1
1
1
1
223,00
370,00
389,00
389,00
223,00
38
38
38
38
38
0 041 01
07
11
13
16
26
27
28
29
10
10
5
10
1
4
1
10
1
96,80
123,00
99,80
99,80
83,40
78,10
79,50
83,40
83,40
43
43
43
43
38
38
38
38
38
¨
123,00
123,00
123,00
83,40
123,00
82,00
203,00
59,90
109,00
176,00
99,80
99,80
113,00
Adet veya
Sayfa
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
59,40 43
0 043 02
05
22
25
45
50
54
58
65
70
74
78
82
85
10
10
10
10
5
3
3
2
5
2
2
2
10
10
50,60
56,60
72,30
75,20
132,00
270,00
316,00
343,00
144,00
351,00
382,00
412,00
73,60
88,90
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
0 044 05
32
33
36
40
41
42
43
44
53
54
55
58
63
64
68
10
10
10
10
10
5
2
3
2
10
10
10
10
10
10
10
14,50
9,18
12,40
18,70
18,70
22,00
49,50
88,90
25,00
73,60
73,60
102,00
102,00
111,00
105,00
115,00
54
39
39
39
43
43
35
35
35
39
39
39
39
39
39
39
0 046 00
10
13
15
18
21
31
34
36
38
45
46
48
50
52
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
488,00
15,80
15,80
15,80
15,80
15,80
158,00
168,00
168,00
288,00
448,00
509,00
858,00
351,00
305,00
42
42
42
42
42
42
27
27
27
27
27
27
27
27
27
0 046 53
55
60
94
98
99
1
1
1
1
1
1
333,00
283,00
563,00
257,00
554,00
649,00
27
40
27
42
27
27
0 047 02 1
185,00 41
m birim fiyat›
Ref. Amb.
40
70
75
76
77
78
79
80
1
1
1
1
1
1
1
1
¨
244,00
1.300,00
219,00
310,00
328,00
382,00
418,00
754,00
0 048 01
03
05
06
07
11
14
17
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
37
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
56
58
71
73
77
79
80
81
82
83
84
85
86
88
10
10
10
10
10
5
1
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
1
1
10
5
5
4
10
5
5
5
9,77
13,10
26,30
39,50
52,50
13,10
70,90
23,80
13,10
20,20
20,00
23,20
26,30
42,80
45,90
55,90
23,20
29,80
39,50
45,90
47,40
49,40
59,00
23,20
29,80
39,50
45,90
47,40
59,00
23,20
29,80
39,50
45,90
47,40
59,00
146,00
183,00
575,00
361,00
88,10
97,70
111,00
156,00
108,00
146,00
151,00
195,00
55
55
55
55
55
55
49
55
55
51
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
0 049 05
06
38
39
40
41
42
43
44
45
60
61
62
64
88
20
20
5
10
3
10
5
10
3
10
1
1
1
1
20
16,10
16,10
47,30
230,00
110,00
452,00
56,50
275,00
90,80
386,00
56,50
69,20
56,50
69,20
8,75
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
55
55
55
55
43
Fiyat listesinin nümerik bölümü ile aç›klamal› bölüm aras›nda fiyat fark› olduğu durumlarda, nümerik bölümdeki fiyatlar geçerlidir.
2
Adet veya
Sayfa
41
42
27
27
27
27
27
27
m birim fiyat›
Ref. Amb.
89 40
90 20
91 20
Adet veya
Sayfa
¨
1,89 43
4,72 43
5,33 43
0 063 83
84
85
86
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
1
1
164,00
169,00
175,00
94,30
94,30
94,30
94,30
91,70
72,50
72,50
50,80
50,80
50,80
55,80
70,10
34
34
34
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
0 064 00
75
76
77
95
96
97
1
1
1
1
1
1
1
75,40
325,00
338,00
349,00
483,00
490,00
500,00
32
34
34
34
34
34
34
0 065 70 1
71 1
72 1
655,00 34
665,00 34
692,00 34
0 066 60 1
61 1
62 1
632,00 33
701,00 33
733,00 33
0 068 52
53
54
56
58
60
61
62
63
64
65
66
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
57,90
57,90
57,90
39,30
37,30
37,30
37,30
37,30
41,50
43,70
51,70
53,70
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
0 069 12
13
14
16
18
20
21
22
23
24
25
26
32
33
34
36
38
40
41
42
43
44
45
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
119,00
119,00
119,00
84,70
71,50
71,50
71,50
82,20
91,10
94,50
96,80
101,00
189,00
179,00
179,00
138,00
115,00
115,00
115,00
125,00
128,00
138,00
161,00
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
m birim fiyat›
Ref. Amb.
46 1
96 1
98 1
Sayfa
¨
172,00 34
180,00 34
161,00 34
0 070 00
01
02
03
04
05
06
1
1
1
1
1
1
1
161,00
161,00
166,00
170,00
183,00
236,00
253,00
34
34
34
34
34
34
34
0 071 51
52
54
55
56
57
58
59
60
62
63
64
90
92
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
736,00
476,00
476,00
476,00
736,00
736,00
736,00
736,00
736,00
184,00
184,00
184,00
1.290,00
1.290,00
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
0 073 50
51
54
60
61
65
66
68
81
82
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
129,00
210,00
252,00
356,00
336,00
362,00
362,00
354,00
854,00
1.340,00
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
0 074 01
02
03
07
08
09
11
23
28
29
34
35
36
38
55
56
57
61
62
63
65
66
77
78
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
320,00
676,00
1.120,00
299,00
461,00
767,00
516,00
531,00
403,00
689,00
327,00
479,00
866,00
579,00
435,00
736,00
1.270,00
346,00
492,00
873,00
579,00
1.050,00
633,00
1.040,00
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
0 077 45 1
46 1
47 1
424,00 35
424,00 35
424,00 35
0 078 44
45
58
60
61
349,00
349,00
316,00
289,00
278,00
1
1
1
1
1
35
35
35
35
35
ref: 2014/02
Adet veya
m birim fiyat›
Ref. Amb.
63
64
65
66
67
71
72
74
75
76
77
78
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨
278,00
278,00
289,00
289,00
303,00
272,00
257,00
257,00
257,00
261,00
261,00
272,00
Adet veya
Sayfa
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
0 079 11
19
20
21
22
29
30
31
44
46
47
48
49
50
51
52
62
64
65
66
67
75
77
78
79
80
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
299,00
299,00
299,00
318,00
318,00
373,00
532,00
549,00
281,00
281,00
281,00
292,00
292,00
338,00
473,00
481,00
463,00
463,00
463,00
487,00
487,00
435,00
435,00
435,00
435,00
435,00
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
0 080 13
14
15
31
32
33
1
1
1
1
1
1
650,00
832,00
868,00
574,00
654,00
695,00
35
35
35
35
35
35
0 086 25
28
29
30
31
46
47
48
49
93
94
95
96
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
163,00
94,20
97,30
124,00
206,00
88,20
90,80
108,00
169,00
133,00
135,00
157,00
259,00
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
0 087 11
12
13
14
1
1
1
1
118,00
121,00
139,00
222,00
36
36
36
36
0 088 22
23
24
25
26
27
1
1
1
1
1
1
158,00
167,00
189,00
272,00
218,00
227,00
36
36
36
36
36
36
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
28 1
29 1
¨
255,00 36
372,00 36
0 089 35 1
247,00 36
0 090 18 1
19 1
82 1
274,00 36
300,00 36
323,00 36
0 091 65 1
66 1
342,00 36
365,00 36
0 097 99 10
23,20 51
0 100 00
0 104 11
12
13
21
22
23
32
33
53
72
73
20
20
16
20
20
16
10
8
8
48
36
18,50
21,40
32,50
19,50
26,00
39,80
41,60
64,30
75,40
14,70
17,20
116
116
119
116
116
119
116
119
119
116
119
0 105 20
21
22
24
26
82
83
84
20
20
20
8
8
24
48
16
9,87
11,00
11,20
20,40
39,80
9,36
9,87
11,90
116
116
119
116
119
116
119
116
0 106 01
02
03
06
07
13
14
21
22
23
35
36
39
58
81
82
86
87
88
89
90
92
10
10
10
5
5
10
10
10
10
10
5
5
5
5
50
50
50
40
10
5
5
20
17,20
17,50
22,00
28,50
35,90
29,40
59,70
21,70
22,00
30,30
37,70
52,00
65,80
44,90
2,13
2,54
7,80
7,96
11,70
10,30
68,00
3,84
118
118
121
118
121
116
117
117
117
120
117
120
120
120
124
118
118
122
122
122
118
116
0 107 01
02
03
04
06
07
22
24
33
35
36
20
20
10
10
10
5
10
10
5
5
5
4,87
5,83
9,98
9,44
9,67
11,60
8,34
8,86
47,70
34,70
34,70
116
116
116
119
119
119
116
119
121
118
118
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
38
42
43
63
64
67
68
70
71
72
74
84
85
87
89
90
93
5
5
5
5
5
10
5
5
5
5
5
10
10
10
5
2
2
¨
42,20
50,80
57,40
63,40
63,40
30,70
33,10
48,00
50,20
52,60
55,80
32,50
34,00
37,70
93,80
108,00
121,00
0 108 00
01
02
04
06
10
10
10
10
10
5,06
5,30
5,57
10,90
12,00
116
116
119
116
119
0 109 00
13
14
23
24
25
35
52
54
56
58
85
92
94
96
98
5
10
5
5
5
5
5
20
20
10
10
5
20
20
10
10
72,70
17,00
25,40
22,00
54,80
41,20
42,50
6,28
10,10
17,60
21,90
76,30
6,52
11,10
19,00
23,70
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
0 111 00
02
04
06
08
10
11
58
60
61
62
63
66
67
68
69
70
88
91
92
8
4
4
12
24
16
16
20
10
10
10
10
20
10
5
5
5
20
20
20
195,00
225,00
253,00
71,40
45,10
42,70
53,70
32,80
57,20
65,00
23,60
24,50
19,00
39,80
54,30
76,20
78,20
22,90
11,90
15,10
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
124
124
124
124
124
124
123
0 112 02
04
06
08
12
14
16
18
21
27
20
20
10
10
20
20
10
10
1
1
22,20
31,10
43,50
54,30
23,30
32,60
45,60
56,90
223,00
323,00
124
124
124
124
124
124
124
124
123
123
121
118
121
118
121
117
120
118
118
118
118
117
117
120
117
120
120
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
29
32
38
40
43
45
47
51
52
56
1
1
1
1
10
5
2
5
5
5
¨
352,00
223,00
323,00
352,00
67,90
109,00
132,00
62,90
62,90
110,00
0 130 01
02
04
06
08
10
12
16
20
25
92
95
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4,50
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,75
22,20
4,50
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
0 133 00
01
02
04
06
08
10
12
16
20
25
94
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3,42
5,05
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
19,70
57
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
0 134 02
04
06
08
10
12
16
20
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
10,20
56
56
56
56
56
56
56
56
56
0 140 02
04
06
08
10
12
16
20
25
32
40
45
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7,04
7,04
7,04
7,04
7,04
7,04
7,04
7,04
7,04
7,27
7,27
8,33
8,33
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
0 141 02
04
06
08
10
12
16
20
25
32
40
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
m birim fiyat›
Ref. Amb.
45 10
50 10
Adet veya
Sayfa
¨
22,20 57
22,20 57
0 143 00
02
04
06
10
16
20
25
32
40
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6,18
7,55
7,55
7,55
7,55
7,55
7,55
7,55
7,81
7,81
7,81
57
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
0 145 04
06
10
16
20
25
32
40
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
23,70
23,70
23,70
23,70
23,70
23,70
23,70
23,70
23,70
56
56
56
56
56
56
56
56
56
0 146 00
01
10
13
15
16
17
18
20
21
22
24
25
26
28
60
61
66
68
69
71
72
73
74
75
76
77
78
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
201,00
201,00
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
263,00
263,00
25,70
1.680,00
2.660,00
601,00
377,00
601,00
1.220,00
601,00
3.320,00
1.680,00
3.770,00
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
0 150 16
20
25
32
40
50
63
80
96
97
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
21,20
21,20
21,20
21,20
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
0 151 16
20
25
32
40
50
63
10
10
10
10
10
10
10
41,60
41,60
41,60
41,60
41,60
41,60
41,60
57
57
57
57
57
57
57
m birim fiyat›
Ref. Amb.
80 10
95 10
97 10
0 153 00
32
40
50
63
80
96
97
10
10
10
10
10
10
10
10
Sayfa
¨
43,30 57
44,10 57
44,10 57
9,79
17,80
17,80
17,80
22,30
22,30
22,30
22,30
57
56
56
56
56
56
56
56
0 200 00
0 200 02
03
04
05
06
13
14
15
16
20
21
35
45
46
50
51
70
93
94
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
10
1
10
993,00
1.190,00
1.420,00
1.690,00
1.960,00
1.190,00
1.420,00
1.690,00
1.960,00
101,00
134,00
44,10
1.580,00
1.850,00
33,80
17,40
17,40
13,60
11,90
50
50
50
50
50
50
50
50
50
51
51
51
50
50
51
51
51
51
51
0 201 00 1
30 1
60 1
80,30 51
135,00 51
179,00 51
0 202 52
53
54
55
56
62
63
64
65
66
72
73
74
75
76
82
83
84
85
86
91
516,00
602,00
686,00
775,00
860,00
576,00
670,00
769,00
867,00
959,00
495,00
574,00
661,00
741,00
816,00
552,00
641,00
740,00
827,00
915,00
108,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
51
0 203 99 10
50,40 51
0 214 00 10
01 10
04 10
43,70 56
37,10 56
110,00 56
0 215 00 5
01 5
04 5
76,40 56
67,00 56
211,00 56
Fiyat listesinin nümerik bölümü ile aç›klamal› bölüm aras›nda fiyat fark› olduğu durumlarda, nümerik bölümdeki fiyatlar geçerlidir.
3
ref: 2014/02
Adet veya
m birim fiyat›
Ref. Amb.
0 216 00
01
04
96
98
3
3
3
5
10
¨
110,00
93,00
286,00
14,40
19,20
0 221 01
02
03
04
05
06
07
09
11
12
13
14
15
16
17
41
42
43
44
45
46
47
49
51
52
53
54
55
56
57
72
73
75
76
77
79
82
85
86
87
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
101,00
104,00
118,00
187,00
214,00
283,00
347,00
132,00
150,00
180,00
222,00
259,00
331,00
417,00
514,00
141,00
218,00
267,00
317,00
373,00
461,00
545,00
178,00
187,00
281,00
324,00
433,00
491,00
601,00
745,00
130,00
146,00
373,00
402,00
491,00
232,00
226,00
491,00
574,00
658,00
0 226 00 1
02 1
04 1
0 237 01
02
04
06
17
20
22
25
26
27
30
31
32
38
51
52
54
58
59
61
62
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Adet veya
Sayfa
56
56
56
56
56
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
154,00 53
165,00 53
259,00 53
16,40
16,40
16,40
16,40
48,60
31,10
61,10
37,70
37,70
49,10
24,20
31,30
34,60
59,60
45,20
45,20
45,20
49,50
49,50
68,10
68,10
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
m birim fiyat›
Ref. Amb.
63
65
67
70
71
72
74
90
91
92
94
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨
68,10
53,40
66,40
25,40
25,40
25,40
25,40
39,20
39,20
39,20
39,20
0 241 20
21
22
24
40
41
42
44
71
73
85
87
88
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
1
37,20
37,20
37,20
37,20
37,20
37,20
37,20
37,20
7,56
16,50
32,60
15,00
27,80
0 242 12 1
15 1
30 1
Adet veya
Sayfa
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
69,70 54
105,00 54
60,50 54
0 255 22
23
24
37
38
40
42
43
44
58
60
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.520,00
2.630,00
2.970,00
3.350,00
3.510,00
3.860,00
3.120,00
3.260,00
3.560,00
4.330,00
4.740,00
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
0 256 02
03
06
07
10
11
52
53
56
57
60
61
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.010,00
3.610,00
4.010,00
4.820,00
3.610,00
4.380,00
3.600,00
4.310,00
4.790,00
5.790,00
4.310,00
5.240,00
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
0 257 02
03
04
06
07
08
10
11
12
51
52
53
55
56
57
59
60
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5.150,00
7.170,00
10.100,00
6.870,00
9.500,00
13.900,00
5.750,00
7.780,00
10.700,00
6.170,00
8.400,00
11.300,00
8.250,00
11.200,00
15.500,00
6.870,00
10.400,00
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
61
0 258 01
02
03
04
16
17
18
1
1
1
1
1
1
1
1
¨
12.200,00
4.060,00
4.810,00
6.090,00
6.700,00
5.850,00
7.380,00
8.020,00
0 260 60
61
64
65
88
92
93
94
95
96
97
98
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.860,00
2.290,00
2.560,00
2.910,00
725,00
397,00
496,00
733,00
852,00
1.550,00
1.410,00
3.730,00
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0 261 23
27
44
60
66
67
68
83
84
85
86
90
93
94
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.910,00
4.910,00
3.720,00
118,00
238,00
238,00
238,00
298,00
298,00
339,00
298,00
524,00
3.170,00
3.740,00
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
17
17
0 262 40
41
44
45
48
49
50
51
60
61
64
65
69
70
81
82
83
84
99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
48,30
386,00
256,00
155,00
243,00
355,00
261,00
552,00
49,70
428,00
495,00
662,00
142,00
256,00
618,00
636,00
687,00
729,00
48,30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
51
0 264 09 1
10 1
m birim fiyat›
Ref. Amb.
27
29
40
41
42
54
55
64
65
70
71
74
76
77
78
79
80
83
85
87
88
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨
589,00
617,00
109,00
108,00
156,00
158,00
158,00
217,00
217,00
44,50
47,70
72,70
164,00
288,00
283,00
305,00
28,40
65,60
80,00
24,80
37,20
0 286 21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
35
36
37
38
41
42
43
44
45
46
47
48
51
52
53
54
55
56
57
58
61
62
63
64
65
66
67
68
71
72
73
74
75
76
77
78
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9.050,00
9.310,00
9.570,00
10.100,00
11.000,00
13.500,00
17.300,00
23.400,00
12.300,00
12.800,00
13.100,00
13.600,00
14.900,00
17.800,00
22.900,00
31.300,00
10.500,00
10.800,00
11.000,00
11.700,00
12.900,00
15.500,00
20.000,00
26.900,00
14.300,00
14.600,00
14.900,00
15.900,00
16.900,00
20.300,00
26.300,00
31.400,00
14.300,00
14.600,00
14.900,00
15.900,00
17.600,00
20.400,00
26.400,00
31.400,00
19.300,00
19.600,00
20.300,00
21.300,00
23.800,00
27.600,00
35.700,00
42.300,00
23
23
23
23
23
23
23
23
670,00 25
1.340,00 25
0 270 20
22
24
26
28
1
1
1
1
1
268,00
268,00
268,00
268,00
302,00
26
26
26
26
26
0 271 12
14
15
17
24
26
1
1
1
1
1
1
412,00
482,00
551,00
585,00
449,00
551,00
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
0 287 21 1 18.100,00 16
Fiyat listesinin nümerik bölümü ile aç›klamal› bölüm aras›nda fiyat fark› olduğu durumlarda, nümerik bölümdeki fiyatlar geçerlidir.
4
Adet veya
Sayfa
m birim fiyat›
Ref. Amb.
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
35
36
37
38
41
42
43
44
45
46
47
48
51
52
53
54
55
56
57
58
61
62
63
64
65
66
67
68
71
72
73
74
75
76
77
78
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨
18.400,00
18.700,00
19.200,00
19.700,00
22.000,00
29.500,00
35.700,00
22.700,00
23.100,00
23.300,00
24.100,00
25.800,00
28.800,00
37.400,00
46.000,00
18.600,00
18.800,00
19.000,00
19.800,00
21.400,00
24.200,00
32.200,00
39.200,00
24.600,00
24.800,00
25.300,00
26.000,00
27.800,00
31.400,00
40.900,00
46.000,00
25.800,00
26.000,00
26.400,00
27.200,00
29.900,00
32.600,00
38.600,00
43.600,00
32.900,00
33.300,00
33.900,00
34.900,00
38.500,00
42.200,00
50.300,00
56.800,00
0 288 00
01
02
03
04
05
06
07
10
11
12
14
15
16
20
21
22
23
25
26
28
30
31
32
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.000,00
2.300,00
3.100,00
6.090,00
7.070,00
1.270,00
1.880,00
1.040,00
3.970,00
1.130,00
1.750,00
267,00
121,00
105,00
459,00
136,00
157,00
370,00
238,00
164,00
210,00
531,00
531,00
559,00
Adet veya
Sayfa
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
17
18
17
17
17
17
18
18
18
18
18
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Sayfa
33
34
35
37
38
41
42
44
45
48
49
51
52
55
56
58
59
63
64
65
66
79
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨
559,00
1.880,00
1.880,00
1.880,00
1.880,00
559,00
559,00
559,00
559,00
559,00
559,00
559,00
559,00
629,00
629,00
629,00
629,00
642,00
908,00
908,00
945,00
690,00
675,00
896,00
908,00
1.240,00
1.100,00
1.750,00
1.290,00
1.880,00
1.290,00
1.880,00
1.040,00
1.630,00
1.160,00
1.830,00
675,00
896,00
0 289 02
03
04
05
09
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25
50
51
52
53
60
61
62
63
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.850,00
6.700,00
8.030,00
9.650,00
3.850,00
5.080,00
4.720,00
6.200,00
18.400,00
24.400,00
4.990,00
6.580,00
384,00
428,00
511,00
590,00
690,00
790,00
37.800,00
52.700,00
57.400,00
72.300,00
50.400,00
69.800,00
77.200,00
96.800,00
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
0 293 04
14
24
34
54
64
1
1
1
1
1
1
67,60
67,60
74,40
74,40
85,80
85,80
28
28
28
28
28
28
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
ref: 2014/02
Adet veya
m birim fiyat›
Ref. Amb.
74 1
84 1
94 1
Adet veya
Sayfa
¨
131,00 28
250,00 28
314,00 28
0 294 04
14
24
34
44
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
82
83
84
85
86
87
88
94
95
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
451,00
488,00
555,00
693,00
1.110,00
128,00
128,00
128,00
128,00
128,00
128,00
128,00
128,00
128,00
128,00
136,00
136,00
140,00
149,00
305,00
305,00
305,00
305,00
318,00
384,00
400,00
526,00
541,00
558,00
596,00
1.280,00
1.280,00
1.490,00
47,70
79,30
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
0 295 04
14
24
34
44
1
1
1
1
1
1.550,00
2.100,00
2.480,00
3.040,00
3.510,00
29
29
29
29
29
0 296 04
14
24
34
44
54
64
1
1
1
1
1
1
1
201,00
257,00
305,00
494,00
596,00
636,00
952,00
30
30
30
30
30
30
30
0 297 02
6
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
32
36
47
58
59
5
5
5
10
10
10
10
5
5
8
6
8
8
1
1
1
10
10
38,20
61,00
85,80
19,50
19,50
36,80
36,80
47,70
79,30
31,80
35,40
40,00
47,70
252,00
312,00
777,00
36,80
36,80
30
30
30
28
28
29
29
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
m birim fiyat›
Ref. Amb.
60
61
62
66
67
80
81
82
10
1
1
1
3
5
5
5
¨
36,80
163,00
1.630,00
136,00
155,00
38,20
61,00
85,80
Adet veya
Sayfa
29
29
29
29
29
30
30
30
0 300 00
0 300 07
08
14
15
21
26
27
33
69
89
120
120
80
80
48
40
48
20
32
30
4,66
3,84
5,91
5,47
9,65
15,20
13,20
23,20
27,20
41,30
127
127
127
127
127
127
126
127
125
125
0 301 14 32
18,30 126
0 302 08
09
21
23
24
26
36
51
53
54
81
83
90
91
92
93
95
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
60
8,58
10,50
4,56
4,56
7,27
47,70
55,40
4,98
7,34
7,39
6,78
6,48
5,87
15,50
18,00
19,10
2,28
126
126
127
127
127
127
127
127
127
127
126
126
126
126
126
126
127
0 303 00
01
02
03
05
16
26
10
10
10
10
30
10
10
5,87
16,20
20,00
25,30
2,58
14,90
24,90
127
127
127
127
127
127
127
0 307 00
03
07
08
09
29
35
36
42
78
79
80
87
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.010,00
836,00
1.040,00
993,00
1.300,00
422,00
696,00
844,00
326,00
56,40
91,10
147,00
32,60
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
0 308 04
67
81
97
98
99
60
88
100
200
100
100
6,18
8,18
1,20
0,66
0,31
0,66
127
125
124
126
126
126
Adet veya
m birim fiyat›
Ref. Amb.
0 310 65
66
67
69
1
1
1
1
¨
47,80
77,10
124,00
23,80
Sayfa
108
108
108
108
0 312 02
03
07
08
11
20
20
10
10
10
2,93
3,24
4,09
4,64
5,61
127
127
127
127
126
0 316 11
13
14
21
22
64
69
71
72
10
5
5
10
10
5
5
5
5
35,20
43,70
45,20
84,30
91,90
47,80
34,80
44,40
48,40
127
127
126
126
126
126
126
126
126
0 317 01
02
04
05
07
08
09
14
15
16
10
10
10
5
10
5
5
5
5
5
11,80
22,00
12,40
23,20
14,10
23,20
24,00
35,20
43,70
49,40
127
127
127
127
126
126
126
126
126
126
0 320 12
15
22
24
29
30
31
32
37
38
39
40
42
43
44
50
65
70
72
76
85
88
1000
1000
1000
100
100
1000
1000
1000
1000
1000
100
100
1000
100
100
100
100
1000
100
1000
100
1
0,237
0,336
0,436
0,884
1,21
0,106
0,187
0,270
0,286
0,321
0,436
0,666
0,419
0,517
0,701
3,03
0,733
0,502
0,849
0,517
1,21
560,00
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
0 327 80 1
81 1
1.340,00 104
512,00 104
0 328 00
01
02
03
05
06
07
10
20
5
5
10
1
1
10
1
37,10
193,00
47,80
21,70
99,80
115,00
13,10
98,50
108
108
108
108
108
108
108
108
0 333 17
25
26
27
28
10
10
10
10
10
34,30
5,53
6,12
5,18
6,12
127
127
127
127
127
m birim fiyat›
Ref. Amb.
29 10
30 10
Adet veya
Sayfa
¨
34,80 127
7,67 127
0 336 02
03
04
06
08
09
64
65
66
68
70
20
20
20
20
20
20
10
5
5
10
5
2,18
3,01
3,01
3,01
3,01
4,41
37,90
34,40
34,40
13,20
58,00
127
127
127
126
126
127
125
125
125
125
125
0 337 00
14
15
16
18
44
45
46
74
12
5
5
5
5
10
5
5
10
86,70
48,00
52,20
45,60
33,10
11,50
25,10
25,80
12,10
125
125
125
125
125
125
125
125
125
0 348 04
05
06
07
08
17
34
35
36
47
50
52
53
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
74,00
342,00
1.800,00
1.520,00
1.990,00
326,00
91,70
178,00
230,00
258,00
416,00
1.160,00
1.280,00
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
0 353 06
07
08
11
12
46
47
48
50
51
53
59
60
62
72
73
74
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
320,00
409,00
593,00
536,00
1.340,00
5.700,00
6.340,00
8.430,00
9.860,00
10.500,00
16.800,00
9.640,00
11.000,00
15.900,00
3.420,00
4.090,00
4.720,00
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
0 360 44 1
45 1
525,00 48
475,00 48
0 361 01
02
03
06
09
1
1
1
1
1
571,00
695,00
766,00
1.130,00
1.280,00
48
48
48
48
48
0 362 00
01
02
03
05
06
60
56
56
40
56
48
12,30
13,80
22,90
28,80
16,50
18,30
51
51
51
51
51
51
m birim fiyat›
Ref. Amb.
07
08
11
12
13
16
17
25
51
52
55
61
63
48
40
32
32
32
24
24
16
1
1
1
1
1
¨
23,80
34,30
27,10
31,10
40,30
41,20
50,20
70,20
608,00
759,00
912,00
1.740,00
2.460,00
Adet veya
Sayfa
51
51
51
51
51
51
51
51
48
48
48
48
48
0 364 08 1
09 1
73,10 48
151,00 48
0 365 74
78
79
80
81
82
1
2
2
20
20
1
445,00
18,80
51,50
44,20
19,60
50,40
73
73
73
51
51
51
0 366 38
39
40
41
42
43
1
1
100
20
20
10
218,00
328,00
1,46
2,60
4,07
6,39
52
52
52
52
52
52
0 367 00 20
10 1
24,80 52
389,00 52
0 370 41
42
43
44
46
36
36
36
36
36
7,70
8,61
11,00
16,10
22,70
51
51
51
51
51
0 371 00
01
02
03
04
05
07
08
09
20
21
30
31
51
52
53
54
55
56
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
60
50
40
30
20
20
60
60
25
60
50
60
50
50
50
20
20
60
60
60
50
40
30
20
20
10
60
60
25
20
25
40
1,41
1,64
2,60
3,40
5,04
9,13
5,89
5,93
9,53
2,04
2,15
2,04
2,15
11,80
19,80
10,10
9,77
11,80
22,30
1,41
1,64
2,60
3,40
5,04
9,13
40,10
5,18
5,54
9,53
7,08
7,50
8,89
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
59
59
59
59
59
59
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
59
59
59
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Sayfa
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
92
30
10
10
10
50
40
50
20
20
20
20
20
20
20
25
¨
9,83
14,50
22,30
24,10
2,75
3,59
18,00
4,22
6,63
6,69
6,69
7,54
7,54
7,54
32,10
0 372 00
01
02
03
04
07
08
09
10
11
12
20
21
40
41
42
43
44
46
47
54
55
56
60
61
62
63
64
67
68
69
70
71
72
73
74
79
80
81
82
83
84
85
86
60
50
50
40
10
60
50
50
40
30
40
60
50
60
60
60
50
50
60
60
60
20
60
60
50
50
40
10
60
50
50
60
50
25
20
15
30
20
20
20
20
20
20
20
2,53
2,94
4,42
6,23
9,13
5,99
6,01
10,50
8,21
9,87
10,10
2,56
2,98
3,36
3,72
3,72
3,79
4,53
4,38
4,38
11,30
13,00
24,20
1,50
1,84
3,15
4,43
6,28
5,73
6,01
10,50
7,01
7,38
9,60
11,10
16,70
11,70
5,38
7,31
7,40
7,40
8,31
8,31
8,31
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
0 373 00
08
85
95
1
1
1
1
116,00
782,00
17,40
159,00
51
45
51
45
0 374 00
31
35
47
1
1
1
1
481,00
315,00
375,00
404,00
45
45
45
45
0 375 00 20
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
8,65 61
Fiyat listesinin nümerik bölümü ile aç›klamal› bölüm aras›nda fiyat fark› olduğu durumlarda, nümerik bölümdeki fiyatlar geçerlidir.
5
ref: 2014/02
Adet veya
m birim fiyat›
Ref. Amb.
01
02
03
04
05
07
08
10
11
12
13
15
16
17
18
21
22
24
25
27
30
31
32
34
35
40
42
44
46
47
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
62
63
65
66
67
68
69
75
76
77
82
85
86
87
88
89
90
95
96
20
50
20
20
50
20
20
50
20
10
20
10
10
10
10
20
20
10
10
10
10
10
4
10
50
10
10
10
10
10
100
20
20
20
20
20
20
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
50
20
10
20
20
50
50
20
20
20
10
10
¨
8,55
2,23
8,65
8,55
2,23
3,36
4,19
4,22
1,70
6,69
7,40
3,36
2,56
2,56
2,56
1,70
3,36
11,80
11,80
2,12
25,60
27,00
38,80
28,90
5,04
25,00
32,10
38,80
12,30
12,50
0,993
2,08
1,45
2,34
2,57
2,25
7,40
10,10
2,88
3,33
3,33
3,72
5,04
6,31
6,69
65,40
75,40
3,79
4,29
23,80
5,21
6,69
0,924
0,997
1,08
5,04
1,90
2,55
4,81
0 376 09
10
39
41
42
43
44
45
46
47
48
61
1
1
1
3000
3000
3000
3000
3000
10
10
10
480
157,00
260,00
515,00
0,292
0,292
0,292
0,292
0,292
13,90
13,90
14,90
0,292
Adet veya
Sayfa
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
62
62
62
62
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
61
61
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
77
78
80
81
82
83
84
97
480
1000
1000
1000
250
250
100
100
50
100
50
30
5
5
5
5
5
1
¨
0,292
0,292
0,292
0,292
0,549
0,565
1,44
1,96
2,30
1,87
2,40
3,21
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
2.080,00
0 377 10
12
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
100
100
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
0,629
0,572
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
67
67
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
0 378 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
0 379 20 1000
21 1000
27 1000
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
0,147 67
0,147 67
0,130 67
m birim fiyat›
Ref. Amb.
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
54
55
56
57
58
59
60
89
90
91
92
93
99
1000
1000
1000
500
500
200
100
1000
1000
500
500
500
200
200
10
240
240
240
240
240
240
240
10
10
1
10
10
1
¨
0,130
0,116
0,147
0,202
0,321
1,75
2,26
0,147
0,147
0,232
0,265
0,287
0,543
0,714
5,34
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
18,40
18,40
111,00
15,60
15,60
359,00
0 381 00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
40
41
42
43
44
45
46
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
Adet veya
Sayfa
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
68
68
68
68
68
68
68
67
67
67
67
67
67
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
m birim fiyat›
Ref. Amb.
50
51
52
53
54
55
60
61
62
63
64
65
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
¨
0,156
0,156
0,156
0,156
0,156
0,107
0,186
0,186
0,186
0,186
0,186
0,134
0 382 00
02
03
04
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
70
71
72
73
74
75
76
80
81
82
83
84
85
86
90
91
92
93
94
95
96
1
1
1
1
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
547,00
343,00
385,00
413,00
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0 383 00 300
01 300
02 300
Fiyat listesinin nümerik bölümü ile aç›klamal› bölüm aras›nda fiyat fark› olduğu durumlarda, nümerik bölümdeki fiyatlar geçerlidir.
6
Adet veya
Sayfa
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
64
64
64
64
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
0,112 64
0,112 64
0,112 64
m birim fiyat›
Ref. Amb.
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
¨
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,112
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
Adet veya
Sayfa
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Sayfa
83
84
85
92
94
95
96
97
300
300
300
100
10
10
10
10
¨
0,144
0,144
0,144
0,725
12,80
12,80
12,80
12,80
0 384 00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
40
41
42
43
44
45
46
50
52
54
55
56
60
62
64
65
66
90
91
92
99
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
600
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,163
0,163
0,163
0,163
0,163
0,163
0,163
0,663
0,663
0,663
0,663
0,663
0,743
0,743
0,743
0,743
0,743
0,538
0,695
1,03
0,147
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
64
64
64
66
0 385 03
05
07
08
09
840
840
800
420
100
0,202
0,232
0,519
0,406
1,18
65
65
65
65
65
64
64
64
64
64
64
64
64
ref: 2014/02
Adet veya
m birim fiyat›
Ref. Amb.
27
30
32
38
40
41
45
46
50
5
4
4
1
1
5
5
5
240
¨
43,60
43,60
83,90
104,00
25.900,00
436,00
350,00
350,00
1,89
Adet veya
Sayfa
65
65
65
65
65
65
65
65
65
0 394 45 10
67,60 62
0 395 00
01
02
05
06
07
08
09
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
96
97
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
20
20
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
11,20
4,81
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
62
62
0 399 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
51
52
54
55
56
59
63
64
65
69
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
195,00
223,00
237,00
280,00
245,00
280,00
300,00
386,00
333,00
351,00
360,00
399,00
363,00
399,00
416,00
471,00
492,00
492,00
525,00
555,00
683,00
769,00
854,00
886,00
917,00
982,00
1.180,00
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
0 400 00
0 400 81 1
83 1
0 413 49 1
2.450,00 40
2.600,00 40
271,00 57
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
0 414 16 1
19 1
62 1
¨
299,00 57
363,00 57
430,00 57
0 415 20
23
24
33
36
39
43
45
1
1
1
1
1
1
1
1
446,00
446,00
299,00
257,00
265,00
416,00
645,00
806,00
57
57
57
57
57
57
57
57
0 416 10
11
13
17
45
46
47
50
51
1
1
1
1
10
5
10
1
1
135,00
123,00
123,00
41,00
58,20
43,60
72,60
64,70
64,70
92
92
92
92
92
92
92
92
92
0 420 57 1
345,00 41
0 427 86
87
88
89
91
92
1
1
1
1
1
1
245,00
258,00
291,00
350,00
571,00
725,00
58
58
58
58
58
58
0 428 55
56
57
58
59
60
61
62
71
72
73
74
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
256,00
263,00
287,00
333,00
382,00
604,00
645,00
872,00
289,00
300,00
360,00
418,00
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
0 488 01
03
05
06
07
10
11
13
74
75
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
358,00
353,00
341,00
421,00
397,00
465,00
250,00
310,00
16,30
16,30
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
0 495 52
53
54
55
60
1
1
1
1
1
95,60
95,60
95,60
95,60
260,00
69
69
69
69
69
0 496 05 1
533,00 69
0 497 54 1
56 1
379,00 69
386,00 69
0 498 98 1
141,00 102
0 499 83 1
163,00 69
m birim fiyat›
Ref. Amb.
¨
Adet veya
Sayfa
0 500 00
0 500 51
57
62
63
5
5
5
5
0 502 99 10
0 503 24
25
28
29
30
31
25
10
25
10
25
10
31,50
18,70
53,20
27,30
94
94
94
94
3,36 102
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
92
92
92
92
92
92
0 511 26 5
56 5
130,00 72
139,00 72
0 517 01
02
03
04
20
22
50
50
50
50
1
1
3,38
3,14
4,21
7,54
662,00
115,00
104
104
104
104
104
104
0 520 22
29
42
52
62
82
5
5
5
5
5
5
55,20
72,30
69,30
118,00
71,50
88,90
72
72
72
72
72
72
0 522 23
24
29
43
44
53
63
83
84
5
5
5
5
5
5
5
5
1
66,10
73,40
80,30
77,50
90,80
124,00
83,20
92,40
119,00
72
72
72
72
72
72
72
72
72
0 524 01 5
19 5
21 5
0 526 00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
10
10
10
10
3
3
3
3
10
66,10 72
75,90 72
90,30 72
181,00
242,00
272,00
305,00
723,00
451,00
185,00
245,00
272,00
332,00
181,00
242,00
272,00
305,00
723,00
451,00
185,00
214,00
165,00
179,00
179,00
222,00
252,00
297,00
106,00
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
69
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
27
30
31
32
33
34
35
36
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
65
69
70
71
73
74
76
80
10
5
5
5
5
4
4
2
10
10
5
5
5
5
4
4
2
10
10
5
5
5
5
4
4
2
5
5
5
5
2
10
5
5
5
2
5
10
¨
122,00
115,00
165,00
179,00
204,00
322,00
204,00
507,00
84,40
93,30
115,00
165,00
179,00
204,00
322,00
204,00
507,00
80,00
91,60
112,00
161,00
174,00
198,00
289,00
214,00
499,00
152,00
204,00
229,00
259,00
752,00
27,10
42,40
48,30
54,30
60,40
42,40
3,91
0 529 19
20
40
43
44
1
1
1
5
5
88,20
105,00
121,00
97,40
108,00
72
72
72
72
72
0 534 85
88
91
95
10
1
1
1
178,00
229,00
116,00
137,00
110
110
110
110
0 535 90
91
92
94
98
99
1
1
1
1
1
5
179,00
213,00
256,00
246,00
255,00
91,90
110
110
110
110
110
110
0 536 01
03
04
42
1
1
1
1
625,00
658,00
777,00
372,00
72
72
72
72
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
70
0 537 49 1
169,00 72
0 538 43 1
44 1
372,00 72
408,00 72
0 539 49 5
73,00 104
0 540 00 1
01 1
02 1
9,01 110
10,30 110
20,50 110
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
03
05
06
07
08
10
11
12
13
20
21
22
23
26
28
31
33
60
61
62
63
65
66
67
70
71
72
73
75
80
81
82
85
86
87
88
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨
22,70
37,30
43,80
77,20
90,10
87,50
103,00
189,00
222,00
133,00
154,00
285,00
328,00
142,00
301,00
127,00
272,00
17,70
17,70
17,70
48,00
167,00
167,00
126,00
104,00
104,00
233,00
233,00
235,00
172,00
172,00
203,00
316,00
316,00
348,00
487,00
0 553 03
07
08
23
27
28
54
56
74
5
5
5
5
5
5
5
5
5
74,10
79,50
85,40
101,00
108,00
115,00
43,90
46,30
81,60
71
71
71
71
71
71
71
71
71
0 555 53
57
58
73
77
78
10
10
10
10
10
10
28,80
36,80
46,10
42,20
47,00
55,40
71
71
71
71
71
71
0 562 03
07
08
23
27
28
5
5
5
5
5
5
53,30
62,20
71,30
79,20
88,80
96,50
71
71
71
71
71
71
0 563 03
07
08
23
27
28
5
5
5
5
5
5
40,90
47,30
53,30
62,20
69,00
75,50
71
71
71
71
71
71
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
0 572 41 1
318,00 71
0 572 49 1
53 1
392,00 71
350,00 71
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Sayfa
54
61
66
74
1
1
1
1
¨
392,00
400,00
563,00
624,00
0 574 25
27
34
38
39
5
5
10
10
10
24,00
24,80
14,10
18,30
22,70
71
71
71
71
71
0 575 05
07
14
18
19
84
85
88
89
5
5
10
10
10
5
5
5
5
37,30
37,30
19,60
25,00
30,20
43,90
53,60
57,30
63,90
71
71
71
71
71
71
71
71
71
0 576 11
12
16
17
18
23
24
51
52
57
58
63
64
70
72
10
10
5
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
20
20
38,90
55,40
57,30
48,50
58,80
51,90
64,50
62,20
79,70
69,60
82,10
74,30
93,60
14,10
23,20
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
0 577 03
04
11
14
18
19
20
1
1
1
1
1
1
1
240,00
342,00
76,70
70,40
70,40
146,00
150,00
71
71
71
71
71
71
71
0 581 25
34
38
39
5
10
10
10
49,70
23,40
24,80
30,20
71
71
71
71
0 582 05
14
18
19
84
88
89
5
10
10
10
5
5
5
50,90
30,80
32,90
36,60
61,20
72,30
77,10
71
71
71
71
71
71
71
0 587 04
05
14
15
24
25
34
35
44
45
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
188,00
204,00
245,00
253,00
195,00
202,00
382,00
358,00
240,00
248,00
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
Fiyat listesinin nümerik bölümü ile aç›klamal› bölüm aras›nda fiyat fark› olduğu durumlarda, nümerik bölümdeki fiyatlar geçerlidir.
Kırmızı referanslar: yeni ürünler
7
ref: 2014/02
Adet veya
m birim fiyat›
Ref. Amb.
¨
Adet veya
Sayfa
0 600 00
0 607 51 5
53 5
0 609 00
41
43
97
98
1
5
5
5
5
23,60 132
32,90 132
3,01
26,30
136,00
13,00
13,00
129
132
130
132
132
0 610 32 1
59,20 130
0 612 00 5
10,20 130
0 615 61 6
62 1
302,00 131
345,00 131
0 617 30
31
32
33
34
36
37
38
46
47
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
370,00
398,00
440,00
468,00
555,00
611,00
682,00
708,00
703,00
786,00
134,00
76,20
143,00
143,00
143,00
76,20
134,00
134,00
134,00
295,00
295,00
109,00
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
132
0 618 34
83
84
85
86
88
92
1
1
1
1
5
10
1
1.010,00
50,00
62,10
86,80
96,00
159,00
62,10
131
132
132
132
132
132
132
0 625 25
26
40
41
50
52
60
65
66
80
81
82
83
1/6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
328,00
480,00
692,00
641,00
334,00
602,00
637,00
764,00
858,00
359,00
359,00
242,00
242,00
129
129
130
130
129
129
129
129
129
130
130
130
130
0 626 25
26
29
50
52
60
61
65
66
1
1
1
1
1
1
1
1
1
548,00
689,00
1.690,00
631,00
877,00
830,00
1.090,00
1.120,00
1.300,00
129
129
129
129
129
129
129
129
129
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
69
80
81
85
90
91
92
93
95
96
97
99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨
2.080,00
36,00
78,80
71,80
91,00
130,00
374,00
147,00
251,00
348,00
311,00
74,50
0 660 00
01
02
03
04
05
90
92
1
1
1
1
1
1
1
1
282,00
388,00
416,00
400,00
519,00
561,00
74,10
104,00
131
131
131
131
131
131
131
131
0 670 01
02
03
06
07
08
09
13
15
16
21
31
32
33
34
35
36
38
39
41
42
43
45
49
51
53
61
80
81
82
84
85
86
87
88
89
91
92
93
97
98
10
10
10
10
1
10
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13,00
13,00
24,80
47,80
202,00
84,30
597,00
77,30
61,90
77,30
24,80
30,20
14,20
92,50
41,50
81,70
97,30
72,90
619,00
310,00
330,00
330,00
304,00
413,00
423,00
674,00
429,00
355,00
155,00
230,00
304,00
454,00
1.090,00
509,00
393,00
197,00
333,00
389,00
489,00
302,00
353,00
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
82
82
82
82
82
82
82
83
82
82
82
82
82
82
0 671 14
21
42
43
44
45
46
47
10
10
5
5
5
10
1
1
39,30
15,70
39,30
57,60
75,80
51,70
249,00
300,00
81
81
81
81
81
81
81
81
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
m birim fiyat›
Ref. Amb.
53
55
61
62
63
64
81
83
93
10
10
10
5
5
5
10
10
1
0 672 69 1
¨
13,70
47,50
13,70
47,00
68,90
91,00
16,50
73,80
413,00
Adet veya
Sayfa
81
81
81
81
81
81
84
84
84
434,00 82
0 673 07
11
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
40
44
45
46
51
52
54
57
58
61
64
65
66
78
79
80
82
83
84
85
86
87
88
89
96
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
1
1
1
10
10
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
310,00
41,30
282,00
282,00
282,00
272,00
272,00
310,00
777,00
343,00
349,00
876,00
1.360,00
1.040,00
1.470,00
219,00
102,00
192,00
1.170,00
639,00
24,80
40,90
45,40
59,20
272,00
188,00
164,00
43,50
45,70
2.000,00
1.430,00
1.880,00
3.970,00
65,70
65,70
39,30
33,90
45,40
45,40
45,40
39,30
39,30
65,70
65,70
71,30
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
82
82
82
82
83
83
82
82
82
83
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
0 674 00
02
05
08
10
22
23
30
31
32
33
39
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
342,00
843,00
445,00
249,00
413,00
208,00
393,00
208,00
249,00
272,00
324,00
125,00
83
83
83
83
83
83
83
84
84
84
84
84
0 675 31 1
454,00 83
m birim fiyat›
Ref. Amb.
41
42
60
63
1
1
1
1
¨
536,00
536,00
165,00
229,00
0 676 01
02
04
21
22
51
53
58
60
61
62
64
65
66
67
68
69
93
10
10
10
1
1
1
1
1
10
1
1
10
10
10
10
10
10
1
71,60
85,70
117,00
835,00
238,00
114,00
165,00
330,00
10,60
105,00
105,00
20,30
20,30
20,30
20,30
20,30
93,90
224,00
82
82
82
82
82
83
83
83
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
0 677 40
41
42
43
46
47
48
49
50
60
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10,60
21,20
21,20
25,30
15,10
19,10
37,70
37,70
19,10
10,60
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
0 678 01
02
03
04
05
41
5
5
5
5
5
5
21,20
31,60
62,80
83,30
62,80
31,60
91
91
91
91
91
91
0 680 01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
31
33
35
37
38
39
41
43
45
49
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
1
10
10
1
10
1
1
1
1
5,38
10,60
28,60
41,90
10,60
41,90
31,60
52,40
62,80
52,40
62,80
50,20
25,30
15,80
15,80
20,20
20,20
105,00
27,60
54,50
31,60
105,00
37,70
37,70
105,00
25,30
148,00
148,00
148,00
41,90
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
86
85
85
86
85
85
85
85
Fiyat listesinin nümerik bölümü ile aç›klamal› bölüm aras›nda fiyat fark› olduğu durumlarda, nümerik bölümdeki fiyatlar geçerlidir.
8
Adet veya
Sayfa
84
84
84
84
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
51
58
61
62
75
88
1
1
10
1
10
1
¨
62,80
83,30
12,60
21,20
41,20
21,20
0 681 11
31
33
40
41
43
45
47
51
53
54
57
59
60
79
90
91
99
10
10
10
10
10
10
10
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,38
5,38
21,20
21,20
12,60
12,60
21,20
62,80
31,60
35,90
35,90
58,50
62,80
35,90
60,20
31,60
31,60
35,90
85
85
85
85
87
87
85
87
86
87
87
85
86
87
86
87
87
86
0 682 01
08
09
11
12
13
15
16
19
20
21
23
25
28
29
33
37
39
40
42
43
45
49
51
52
53
54
55
58
82
83
84
85
86
88
1
1
1
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
54,50
21,20
83,30
21,20
41,90
41,90
41,90
41,90
41,90
51,60
111,00
51,60
115,00
28,00
26,00
41,90
6,37
25,30
62,80
44,20
41,90
83,30
52,40
12,60
31,60
41,90
212,00
25,30
212,00
10,60
14,80
27,60
15,80
27,60
27,60
87
87
87
87
87
87
87
87
87
86
86
86
86
86
86
87
86
86
86
86
86
86
86
86
86
87
86
86
86
86
86
86
86
86
86
0 683 01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
5,57
11,20
29,80
44,20
11,20
44,20
33,30
55,00
65,80
55,00
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
85
86
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Sayfa
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
31
33
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
58
61
62
75
88
1
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
1
10
10
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
10
1
¨
65,80
52,80
26,50
16,60
16,60
21,20
21,20
110,00
29,00
57,20
33,30
110,00
39,70
39,70
110,00
26,50
155,00
155,00
155,00
155,00
155,00
155,00
155,00
155,00
155,00
44,20
65,80
87,70
13,50
22,40
42,40
22,40
0 684 11
31
33
40
41
43
45
47
51
53
54
57
59
60
79
90
91
99
10
10
10
10
10
10
10
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,57
5,57
22,40
22,40
13,50
13,50
22,40
65,80
33,30
37,60
37,60
61,50
65,80
37,60
63,20
33,30
33,30
37,60
85
85
85
85
87
87
85
87
86
87
87
85
86
87
86
87
87
86
0 685 01
08
09
11
12
13
15
16
19
20
21
23
25
28
29
33
37
39
40
42
1
1
1
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
57,20
22,40
87,70
22,40
44,20
44,20
44,20
44,20
44,20
54,20
116,00
54,20
122,00
29,50
27,30
44,20
6,75
26,50
65,80
46,40
87
87
87
87
87
87
87
87
87
86
86
86
86
86
86
87
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
86
85
85
86
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
85
86
ref: 2014/02
Adet veya
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
43
45
49
51
52
53
54
55
58
82
83
84
85
86
88
1
1
1
10
10
1
1
1
1
10
10
10
10
1
10
¨
44,20
87,70
55,00
13,50
33,30
44,20
224,00
26,50
224,00
11,20
15,70
29,00
16,60
29,00
29,00
0 686 08
09
30
31
32
33
34
35
36
37
40
41
42
43
44
45
46
1
1
10
10
5
5
1
5
1
1
1
10
5
5
1
5
1
51,60
55,10
13,00
6,42
13,00
19,60
25,90
19,60
25,90
51,50
40,50
8,25
16,60
25,00
33,30
25,00
33,30
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
0 687 31
32
33
34
35
36
41
42
43
44
45
46
51
52
53
54
55
56
60
10
5
5
1
5
1
10
5
5
1
5
1
10
5
5
1
5
1
1
8,25
16,60
25,00
33,30
25,00
33,30
8,25
16,60
25,00
33,30
25,00
33,30
8,25
16,60
25,00
33,30
25,00
33,30
46,00
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
0 688 01
02
03
04
05
06
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
31
32
10
5
1
1
5
1
10
5
1
1
5
10
5
1
1
5
10
5
22,60
44,90
67,30
89,70
67,30
89,70
22,60
44,90
67,30
89,70
67,30
22,60
44,90
67,30
89,70
67,30
22,60
44,90
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
86
86
86
86
86
87
86
86
86
86
86
86
86
86
86
m birim fiyat›
Ref. Amb.
33
34
35
41
42
43
44
45
51
52
53
54
55
61
62
63
64
65
71
72
73
74
75
81
82
83
84
85
91
92
93
94
95
96
1
1
5
10
5
1
1
5
10
5
1
1
5
10
5
1
1
5
10
5
1
1
5
10
5
1
1
5
10
5
1
1
5
1
¨
67,30
89,70
67,30
22,60
44,90
67,30
89,70
67,30
23,20
46,00
69,00
91,90
69,00
23,20
46,00
69,00
91,90
69,00
23,20
46,00
69,00
91,90
69,00
23,20
46,00
69,00
91,90
69,00
23,20
46,00
69,00
91,90
69,00
91,90
0 689 00
01
02
03
04
05
06
07
10
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
26
30
31
32
33
34
35
36
40
41
42
43
44
45
51
52
53
54
10
10
5
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
5
5
1
1
36,90
24,60
49,10
73,20
97,80
73,20
97,80
155,00
148,00
24,60
49,10
73,20
97,80
73,20
24,60
49,10
73,20
97,80
73,20
97,80
148,00
24,60
49,10
73,20
97,80
73,20
97,80
148,00
24,60
49,10
73,20
97,80
73,20
24,60
49,10
73,20
97,80
Adet veya
Sayfa
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
89
89
89
89
89
89
89
89
89
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
m birim fiyat›
Ref. Amb.
55 1
68 1
69 1
Adet veya
Sayfa
¨
73,20 88
148,00 89
158,00 89
0 690 01
02
03
71
72
10
5
1
5
5
17,10
25,90
34,30
32,30
64,00
91
91
91
91
91
0 691 01
02
03
04
05
06
07
10
11
12
13
14
15
17
20
51
52
53
54
55
57
61
62
63
64
65
67
71
72
73
74
75
77
81
82
83
84
85
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
103,00
209,00
311,00
413,00
311,00
413,00
617,00
551,00
103,00
209,00
311,00
413,00
311,00
617,00
551,00
132,00
263,00
392,00
522,00
392,00
822,00
132,00
263,00
392,00
522,00
392,00
822,00
103,00
209,00
311,00
413,00
311,00
617,00
132,00
263,00
392,00
522,00
392,00
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
89
89
89
89
89
89
90
90
90
90
90
0 692 01
02
03
04
05
07
10
11
12
13
14
15
17
20
21
22
23
24
25
27
30
31
32
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
103,00
209,00
311,00
413,00
311,00
617,00
551,00
103,00
209,00
311,00
413,00
311,00
617,00
551,00
103,00
209,00
311,00
413,00
311,00
617,00
551,00
103,00
209,00
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
33
34
35
37
40
61
62
63
64
65
71
72
73
74
75
81
82
83
84
85
87
90
91
92
93
94
95
97
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨
311,00
413,00
311,00
617,00
551,00
103,00
209,00
311,00
413,00
311,00
103,00
209,00
311,00
413,00
311,00
144,00
290,00
432,00
575,00
432,00
822,00
717,00
144,00
290,00
432,00
575,00
432,00
822,00
0 693 00
01
02
03
04
05
07
10
11
12
13
14
15
17
20
21
22
23
24
25
27
41
42
43
44
45
47
50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
717,00
142,00
284,00
422,00
563,00
422,00
822,00
703,00
142,00
284,00
422,00
563,00
422,00
822,00
703,00
144,00
290,00
432,00
575,00
432,00
822,00
142,00
284,00
422,00
563,00
422,00
822,00
703,00
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
0 694 01
02
03
04
05
07
10
1
1
1
1
1
1
1
144,00
290,00
432,00
575,00
432,00
822,00
717,00
90
90
90
90
90
90
90
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
0 695 79 1
80 10
81 1
48,90 99
36,50 99
93,90 99
0 696 51 10
61 5
13,60 99
26,70 99
m birim fiyat›
Ref. Amb.
72
81
83
85
89
90
91
92
94
96
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
0 697 40 1
80 1
95 1
¨
26,70
18,60
36,70
36,70
13,60
26,70
26,70
18,60
36,70
36,70
Adet veya
Sayfa
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
328,00 128
328,00 128
163,00 84
0 700 00
0 707 11
21
22
26
27
30
32
33
41
42
43
49
72
73
88
92
94
5
5
5
5
5
5
5
5
10
1
1
1
5
5
5
10
1
36,70
45,50
48,30
47,10
32,60
29,50
47,10
43,90
45,50
58,60
58,60
43,90
78,90
83,30
65,70
36,70
43,90
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
0 756 01
02
03
04
06
08
09
11
12
13
14
16
21
22
23
24
26
31
32
33
34
36
41
42
43
44
46
61
62
63
66
67
69
71
72
75
20
12
12
8
8
20
26
10
10
10
10
5
10
10
5
5
5
10
10
5
5
5
10
10
5
5
5
10
10
10
20
20
10
5
5
5
34,50
39,90
55,80
59,70
71,40
10,20
9,59
8,57
8,93
11,00
11,80
14,30
18,20
22,80
34,10
36,30
43,60
22,80
28,60
41,50
44,30
53,10
31,50
43,80
103,00
110,00
136,00
9,70
15,60
10,40
4,94
5,34
5,02
35,60
44,70
37,70
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
114
114
114
114
114
114
115
115
115
m birim fiyat›
Ref. Amb.
76
81
88
90
5
5
5
10
¨
40,60
69,60
81,40
10,80
0 765 01
02
03
04
30
32
41
44
51
54
61
64
81
91
94
97
10
5
10
5
1
1
5
5
10
10
10
10
10
10
5
5
24,00
38,20
38,70
67,60
159,00
167,00
56,80
66,20
18,10
21,60
29,00
36,10
39,90
46,10
66,20
56,80
0 766 66 1
90 1
Sayfa
115
115
115
115
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
533,00 105
272,00 101
0 767 01
02
03
04
05
06
10
11
16
20
21
23
1
1
1
1
1
1
5
10
1
1
1
1
1.040,00
985,00
7.180,00
4.150,00
2.720,00
5.810,00
90,80
29,10
1.370,00
369,00
1.100,00
124,00
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
39
0 770 00
01
02
10
11
12
14
21
25
26
27
30
32
40
42
43
44
47
48
50
52
60
62
70
71
72
73
80
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
1
10
10
10
10
10
1
5
5
10
10
10
10
10
10
1
1
1
14,00
14,80
21,80
15,40
16,30
24,60
52,40
38,70
76,90
71,00
39,50
16,90
24,80
18,70
27,80
27,80
58,90
136,00
91,20
31,40
47,10
23,10
34,80
5,92
7,87
185,00
215,00
61,90
101
101
101
101
101
101
101
101
102
102
105
101
101
101
101
105
101
103
103
101
101
101
101
103
103
101
101
105
0 771 06
18
50
72
73
10
10
10
10
10
11,50
26,40
31,70
52,00
62,50
115
106
106
102
102
Fiyat listesinin nümerik bölümü ile aç›klamal› bölüm aras›nda fiyat fark› olduğu durumlarda, nümerik bölümdeki fiyatlar geçerlidir.
9
ref: 2014/02
Adet veya
m birim fiyat›
Ref. Amb.
74 10
Adet veya
Sayfa
¨
71,80 102
0 772 13
16
17
18
19
20
31
45
52
53
54
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
10
19,90
25,60
25,60
25,60
32,10
25,60
234,00
36,80
47,10
54,40
61,90
102
106
106
106
106
106
106
102
102
102
102
0 775 05
21
22
31
32
33
34
40
41
42
50
51
52
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
25,50
165,00
175,00
339,00
355,00
377,00
391,00
358,00
232,00
541,00
22,70
102,00
23,60
102
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
0 776 01
02
03
04
11
12
13
14
10
10
10
5
10
10
10
10
30,60
43,50
56,30
69,50
31,90
46,80
71,80
80,20
102
102
102
102
102
102
102
102
0 778 11
12
13
14
21
22
23
25
27
32
35
36
37
41
42
43
44
50
51
52
53
66
67
68
74
75
77
80
81
82
83
85
86
87
90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
111,00
124,00
128,00
146,00
147,00
148,00
288,00
306,00
272,00
94,80
173,00
94,80
311,00
108,00
119,00
129,00
147,00
102,00
102,00
128,00
156,00
72,90
427,00
169,00
223,00
246,00
1.800,00
133,00
71,20
96,60
23,90
16,20
23,90
28,80
164,00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
92 1
96 5
¨
225,00 100
9,34 100
0 779 30 1
395,00 104
0 784 01
02
04
05
10
20
25
30
31
45
54
55
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
211,00
620,00
466,00
229,00
703,00
214,00
585,00
4.410,00
699,00
206,00
355,00
331,00
101
101
101
101
41
101
101
101
101
103
101
101
0 785 01
02
11
20
21
22
23
24
51
52
70
71
72
73
10
10
1
5
5
1
1
5
10
10
10
10
10
10
32,50
45,00
541,00
76,50
76,50
218,00
218,00
82,70
69,90
84,20
40,90
40,90
40,90
40,90
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
0 787 00
02
05
09
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26
30
31
32
34
51
52
53
54
55
57
58
60
61
62
63
65
66
67
68
75
76
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
66,20
24,90
90,00
336,00
18,10
20,30
30,60
336,00
22,10
25,10
33,10
9,81
11,10
11,10
41,80
16,60
41,80
21,60
24,50
30,50
37,20
44,10
22,90
93,70
80,90
108,00
175,00
161,00
126,00
139,00
88,60
108,00
95,60
136,00
161,00
151,00
214,00
255,00
291,00
105
106
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
80
82
83
86
10
10
10
10
¨
32,10
28,50
50,80
65,20
0 788 01
02
03
04
06
08
10
14
15
16
18
22
23
25
28
30
32
36
37
38
39
80
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
10
10
10
10
1
5
5
5
5
5
1
5
7,18
4,41
9,64
15,30
21,10
29,50
27,70
11,00
12,90
15,60
19,10
15,30
21,10
12,90
117,00
41,30
62,50
55,20
67,30
51,60
94,80
60,30
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
105
0 790 01
02
03
04
06
08
10
14
15
16
18
22
23
25
28
30
32
36
37
38
5
10
5
5
5
1
1
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
28,80
36,80
41,50
56,70
79,50
111,00
108,00
47,20
55,80
66,50
82,20
56,70
79,50
55,80
249,00
146,00
203,00
187,00
220,00
183,00
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
0 791 04
06
10
51
52
10
10
10
10
10
3,72
4,12
4,50
15,80
20,10
107
107
107
103
103
0 792 01
02
04
11
12
13
25
26
30
32
40
42
54
55
57
58
59
10
10
1
10
10
10
1
1
10
10
10
10
1
1
1
1
1
20,10
30,50
255,00
22,90
34,50
29,90
107,00
102,00
23,10
34,70
25,80
38,90
138,00
210,00
201,00
429,00
389,00
101
101
101
101
101
124
102
102
101
101
101
101
104
104
104
101
101
104
104
104
104
m birim fiyat›
Ref. Amb.
70
80
82
83
84
92
96
10
10
10
10
1
10
10
¨
18,10
21,80
63,70
74,30
111,00
39,80
91,20
0 794 51
54
61
64
10
10
10
10
26,80
30,20
44,80
50,60
m birim fiyat›
Ref. Amb.
103
103
124
124
104
104
104
82
83
84
85
86
89
99
103
103
103
103
0 819 40
41
42
60
71
72
88
0 800 00
0 800 40
41
42
43
44
49
51
52
53
54
67
71
72
20
50
30
30
30
15
50
30
30
15
1
10
10
14,60
3,90
13,40
21,30
25,50
15,20
5,39
16,70
25,50
32,80
254,00
4,22
5,23
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
0 801 08
09
24
26
28
40
41
42
43
44
49
51
55
80
82
88
94
96
100
100
1
1
1
10
100
5
5
5
10
100
5
20
10
6
10
10
3,33
2,64
73,00
80,30
88,00
10,40
3,90
12,60
17,60
34,40
15,70
5,39
19,80
7,08
23,90
11,50
26,30
40,50
97
97
97
97
97
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
111
97
97
0 802 41
42
44
45
50
51
52
53
54
57
58
59
60
61
62
64
66
68
69
74
76
78
81
2
1
2
1
10
10
10
5
5
1
1
5
1
10
1
5
5
5
10
1
1
1
5
41,60
82,50
43,70
86,90
9,47
4,28
15,60
21,40
36,20
272,00
272,00
13,30
143,00
9,04
167,00
50,20
62,30
72,10
14,70
53,30
67,00
96,70
7,46
84
84
84
84
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
108
108
108
108
Fiyat listesinin nümerik bölümü ile aç›klamal› bölüm aras›nda fiyat fark› olduğu durumlarda, nümerik bölümdeki fiyatlar geçerlidir.
10
Adet veya
Sayfa
Adet veya
Sayfa
5
5
2
5
5
2
10
¨
15,60
25,50
45,00
15,60
26,40
25,10
7,56
108
108
108
108
108
108
107
50
50
5
20
20
20
10
4,69
8,33
21,30
3,82
4,07
3,15
34,90
97
97
97
97
97
97
111
0 849 00 100
01 50
2,88 99
5,72 99
0 860 01
04
05
06
09
10
20
22
27
29
40
42
43
44
49
59
67
77
91
92
93
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
20
10
5
24,80
43,30
33,60
28,00
40,80
55,30
45,50
22,80
31,00
29,00
38,50
101,00
59,10
125,00
52,60
108,00
55,30
59,10
7,96
14,90
28,80
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
0 861 01
05
10
20
22
27
29
33
40
42
80
81
82
83
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
18,40
28,00
51,50
40,30
15,20
25,10
24,60
65,00
32,80
94,00
13,30
13,30
13,30
13,30
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
0 882 30 1
35 1
0 892 46
56
71
72
73
74
75
79
81
50
50
10
10
10
10
10
2
20
0 893 07 1
36 30
46 50
345,00 128
98,70 128
15,00
17,30
14,30
21,50
25,00
30,60
42,90
22,20
5,68
97
97
97
97
97
97
97
96
96
200,00 109
18,30 96
11,70 96
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Sayfa
71
72
73
74
75
79
10
10
10
10
10
2
¨
31,90
33,40
35,20
54,70
67,00
23,90
0 896 05
06
07
10
11
12
15
16
17
20
21
22
25
26
27
30
31
32
44
49
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
287,00
248,00
264,00
315,00
275,00
291,00
420,00
362,00
383,00
313,00
273,00
291,00
374,00
325,00
342,00
151,00
151,00
151,00
50,30
32,40
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
0 897 00
01
02
19
1
1
1
5
238,00
238,00
490,00
15,30
111
111
111
111
0 898 00
01
04
05
06
21
26
10
10
10
10
10
20
10
8,45
8,45
12,80
29,50
71,00
13,70
6,69
93
93
93
101
103
92
92
0 899 01
02
06
07
10
10
10
10
13,20
13,20
13,20
13,20
93
93
93
93
0 919 10
11
14
15
16
17
45
50
50
50
50
50
50
1
0,779
0,921
0,779
0,921
1,37
1,86
80,70
98
98
98
98
98
98
129
96
96
96
96
96
96
0 900 00
0 921 01
04
26
27
36
37
56
66
67
76
77
86
90
96
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
7,30
7,87
8,16
7,87
21,50
20,60
45,80
47,40
45,30
62,80
59,00
92,00
286,00
199,00
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
ref: 2014/02
Adet veya
m birim fiyat›
Ref. Amb.
0 980 01
03
05
06
07
08
09
25
25
10
5
3
2
2
¨
5,17
5,99
7,22
10,30
27,00
32,00
38,30
Adet veya
Sayfa
98
98
98
98
98
98
98
3 000 00
3 033 79
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90
91
92
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
17,20
17,20
17,20
12,40
17,20
11,60
11,60
11,60
11,60
12,60
15,40
18,40
20,90
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
3 034 43
44
45
46
47
49
51
52
53
54
55
56
57
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
57,80
57,80
57,80
57,80
51,70
49,40
49,40
49,40
49,40
55,20
58,20
69,70
72,90
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
3 210 10
11
20
30
1
1
1
1
763,00
569,00
609,00
625,00
134
134
134
134
3 220 10
11
12
20
30
31
32
33
40
50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.490,00
1.690,00
675,00
505,00
1.200,00
1.310,00
868,00
986,00
149,00
852,00
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
3 230 01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
13
15
16
18
19
1
6
4
6
1
6
6
4
1
2
1
2
6
6
6
4
3.300,00
116,00
520,00
241,00
402,00
370,00
149,00
444,00
405,00
4.790,00
265,00
1.660,00
116,00
370,00
193,00
559,00
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
Adet veya
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Sayfa
3 501 /0
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
K
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
¨
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
249,00
4 000 00
4 049 26 20
37 10
19,00 43
120,00 43
4 126 31
41
54
57
406,00
462,00
499,00
609,00
1
1
1
1
42
42
42
42
4 127 80 1
94 1
95 1
110,00 42
212,00 42
233,00 42
4 128 13 1
72 1
73 1
167,00 42
70,10 42
443,00 42
4 130 90
91
92
93
1
1
1
1
149,00
173,00
191,00
180,00
43
43
43
43
4 200 00
01
02
03
04
05
06
07
10
11
12
13
14
15
16
17
30
31
32
33
34
35
36
37
40
41
42
43
44
45
46
47
50
51
52
53
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
379,00
379,00
379,00
379,00
379,00
379,00
425,00
454,00
509,00
509,00
509,00
509,00
509,00
509,00
570,00
608,00
1.410,00
1.410,00
1.410,00
1.410,00
1.410,00
1.410,00
1.430,00
1.490,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
465,00
481,00
538,00
538,00
538,00
538,00
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
54
55
56
57
70
71
72
73
74
75
76
77
80
81
82
83
84
85
86
87
90
91
92
93
94
95
96
97
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨
538,00
538,00
621,00
644,00
1.430,00
1.430,00
1.430,00
1.430,00
1.430,00
1.430,00
1.450,00
1.500,00
427,00
427,00
427,00
427,00
427,00
427,00
498,00
514,00
576,00
576,00
576,00
576,00
576,00
576,00
665,00
687,00
4 201 10
11
12
13
14
15
16
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.510,00
1.540,00
19
19
19
19
19
19
19
19
4 202 08
09
18
19
28
29
38
39
48
49
58
59
68
69
78
79
88
89
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
672,00
731,00
899,00
980,00
1.770,00
1.860,00
724,00
793,00
972,00
1.070,00
1.800,00
1.890,00
927,00
1.020,00
1.250,00
1.390,00
2.110,00
2.240,00
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
4 203 65
67
69
75
77
79
85
87
89
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.640,00
1.750,00
1.860,00
2.200,00
2.330,00
2.470,00
3.050,00
3.180,00
3.330,00
19
19
19
19
19
19
19
19
19
4 204 65
67
69
75
77
1
1
1
1
1
2.130,00
2.260,00
2.410,00
2.860,00
3.020,00
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
79
85
87
89
1
1
1
1
¨
3.200,00
3.710,00
3.880,00
4.060,00
4 205 45
47
49
55
57
59
1
1
1
1
1
1
1.970,00
2.090,00
2.220,00
2.640,00
2.800,00
2.970,00
19
19
19
19
19
19
4 206 08
09
18
19
28
29
37
38
39
47
48
49
57
58
59
67
68
69
77
78
79
87
88
89
95
97
99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.230,00
1.360,00
1.650,00
1.810,00
2.500,00
2.670,00
1.800,00
1.890,00
1.960,00
2.430,00
2.520,00
2.610,00
3.270,00
3.370,00
3.460,00
2.340,00
2.450,00
2.530,00
3.130,00
3.270,00
3.380,00
3.990,00
4.130,00
4.240,00
2.180,00
2.270,00
2.330,00
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
4 207 05
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.900,00
3.040,00
3.130,00
559,00
559,00
559,00
559,00
877,00
877,00
877,00
877,00
976,00
1.040,00
1.100,00
1.170,00
1.670,00
1.780,00
1.880,00
1.980,00
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
4 210 00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
200,00
300,00
220,00
320,00
400,00
419,00
1.100,00
996,00
1.100,00
996,00
161,00
100,00
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
19
19
19
19
m birim fiyat›
Ref. Amb.
16
17
22
23
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨
180,00
180,00
242,00
242,00
161,00
209,00
43,40
59,40
121,00
161,00
180,00
242,00
180,00
242,00
242,00
359,00
300,00
400,00
1.270,00
1.610,00
1.340,00
1.720,00
480,00
1.100,00
996,00
320,00
200,00
48,30
161,00
212,00
173,00
225,00
180,00
242,00
189,00
252,00
242,00
261,00
1.400,00
1.400,00
1.100,00
996,00
141,00
1.100,00
996,00
141,00
59,40
59,40
39,60
39,60
39,60
59,40
59,40
836,00
Adet veya
Sayfa
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
22
6 000 00
6 011 10
11
12
13
14
1
1
1
1
1
6 012 90 10
6 018 31
32
33
35
36
37
1
1
1
1
1
1
50,80
60,90
63,30
128,00
191,00
46
46
46
46
46
15,60 46
201,00
348,00
424,00
323,00
494,00
629,00
47
47
47
47
47
47
m birim fiyat›
Ref. Amb.
38 1
6 019 32
94
96
98
6
6
6
6
Sayfa
¨
846,00 47
97,60
101,00
116,00
155,00
47
47
47
47
6 038 57 20
3,27 112
6 040 77 12
78 12
79 12
34,80 40
34,80 40
34,80 40
6 051 00
01
02
03
10
11
12
13
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
691,00
1.240,00
1.720,00
2.630,00
883,00
1.630,00
2.190,00
3.360,00
124,00
124,00
141,00
141,00
141,00
157,00
46,10
46,10
46,10
46,10
46,10
91,80
116,00
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
6 052 00
02
04
06
08
1
1
1
1
1
217,00
231,00
710,00
936,00
1.290,00
31
31
31
31
31
6 055 00
01
02
03
04
13
14
15
16
26
28
30
31
32
33
34
35
36
46
48
50
51
52
53
54
55
56
66
68
70
71
12
12
12
12
12
12
1
1
1
6
6
6
6
6
6
1
1
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
3
3
3
3
14,10
12,80
12,80
12,80
12,80
15,00
17,60
19,00
21,20
44,50
40,40
40,40
40,40
40,40
47,30
55,50
59,90
66,80
62,10
56,40
56,40
56,40
56,40
66,00
77,50
83,60
93,30
88,90
80,70
80,70
80,70
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Fiyat listesinin nümerik bölümü ile aç›klamal› bölüm aras›nda fiyat fark› olduğu durumlarda, nümerik bölümdeki fiyatlar geçerlidir.
Kırmızı referanslar: yeni ürünler
11
ref: 2014/02
Adet veya
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
72
73
74
75
76
3
3
1
1
1
¨
80,70
94,50
111,00
120,00
134,00
6 056 13
14
15
16
22
23
24
25
26
28
30
31
32
33
34
35
36
42
43
44
45
46
48
50
51
52
53
54
55
56
62
63
65
66
68
70
71
72
73
74
75
76
80
81
82
83
84
85
86
87
88
12
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
12
12
12
12
12
15,40
18,90
23,00
26,30
56,70
56,70
56,70
56,70
42,90
42,90
42,90
42,90
42,90
48,60
59,60
72,50
82,90
79,20
79,20
79,20
79,20
59,90
59,90
59,90
59,90
59,90
67,80
76,00
102,00
116,00
114,00
114,00
114,00
85,70
85,70
85,70
85,70
85,70
94,50
113,00
145,00
158,00
18,00
18,00
18,00
18,00
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
6 057 02
03
04
05
06
08
10
11
12
13
14
15
16
26
1
1
1
1
1
12
12
12
12
12
1
1
1
1
22,60
22,60
22,60
22,60
19,30
19,00
19,00
19,00
19,00
19,50
45,40
49,70
54,00
57,40
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
28
30
31
32
33
46
48
50
51
52
53
54
55
56
66
68
70
71
72
73
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨
57,00
57,00
57,00
57,00
57,70
81,70
81,10
81,10
81,10
81,10
83,10
197,00
217,00
233,00
112,00
111,00
111,00
111,00
111,00
115,00
6 058 02
03
04
05
42
43
44
45
1
1
1
1
1
1
1
1
17,00
17,00
17,00
17,00
57,50
57,50
57,50
57,50
32
32
32
32
32
32
32
32
6 061 70
71
72
73
74
75
76
77
78
90
91
92
93
94
95
96
97
98
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
11,40
9,45
9,45
9,45
9,45
12,50
14,40
15,70
16,90
50,50
45,50
45,50
45,50
45,50
53,00
57,30
62,10
67,10
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
6 210 80
81
82
83
84
85
86
87
1
1
1
1
1
1
1
1
109,00
109,00
120,00
120,00
186,00
186,00
255,00
255,00
46
46
46
46
46
46
46
46
6 290 00
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
17
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17,80
25,40
27,80
31,60
28,00
21,80
31,60
39,50
45,60
35,40
52,60
43,40
51,70
52,60
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
m birim fiyat›
Ref. Amb.
20
21
23
24
25
26
27
29
30
32
33
34
35
36
37
38
40
41
43
45
46
47
49
52
55
56
57
58
60
61
63
65
66
68
69
70
71
73
75
78
79
80
81
84
85
86
87
88
89
90
91
95
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20
1
1
1
1
1
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
¨
24,00
30,80
34,00
41,40
46,30
29,80
25,40
46,00
51,70
63,60
47,40
54,50
58,70
45,60
66,40
36,50
28,20
37,30
47,00
63,40
36,10
34,00
63,60
88,40
80,30
56,20
85,80
45,20
39,30
58,30
65,80
120,00
76,40
64,60
91,70
65,30
89,30
93,70
190,00
106,00
136,00
88,30
342,00
207,00
164,00
224,00
35,60
44,60
18,00
18,00
248,00
123,00
6 360 00
01
02
05
06
07
08
09
11
12
13
14
16
17
18
22
25
60
56
56
56
48
48
40
24
32
32
32
24
24
24
20
16
16
12,30
13,80
22,90
16,50
18,30
23,80
34,30
39,20
27,10
31,10
40,30
49,10
41,20
50,20
57,50
66,20
70,20
6 380 00 10
Adet veya
Sayfa
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
2,59 112
m birim fiyat›
Ref. Amb.
01
02
03
04
08
11
12
13
20
21
22
23
24
25
26
30
31
32
33
34
35
36
38
40
41
42
43
44
45
46
50
10
5
5
32
20
20
16
20
10
10
10
5
10
10
12
10
10
10
5
10
10
12
12
8
8
4
5
10
10
6 534 02 1
07 1
Sayfa
113
113
113
113
112
113
113
113
112
112
112
112
112
112
112
112
112
113
113
113
113
112
113
112
112
112
112
112
112
112
52
53
54
6 640 70
71
72
75
76
77
78
79
133
133
133
130
130
130
130
130
130
130
130
264,00 109
272,00 109
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
391,00
385,00
368,00
434,00
431,00
462,00
512,00
2.330,00
1.170,00
3.580,00
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
6 608 65
66
67
68
69
74
75
76
5
5
5
5
5
5
5
5
9,28
9,28
9,28
9,28
9,28
9,28
9,28
9,28
131
131
131
131
131
131
131
131
6 609 01
02
03
04
05
07
11
12
13
14
15
16
41
42
43
44
45
51
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
223,00
273,00
215,00
249,00
215,00
266,00
242,00
273,00
215,00
249,00
215,00
303,00
10,70
59,20
23,10
34,40
38,40
209,00
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
Kırmızı referanslar: yeni ürünler
Adet veya
m birim fiyat›
Ref. Amb.
6 535 01
07
15
16
22
50
52
70
74
75
Fiyat listesinin nümerik bölümü ile aç›klamal› bölüm aras›nda fiyat fark› olduğu durumlarda, nümerik bölümdeki fiyatlar geçerlidir.
12
¨
3,10
6,19
9,26
17,30
6,19
5,30
5,30
6,40
20,60
8,25
8,25
10,30
19,70
3,10
3,10
24,00
8,70
8,70
10,80
22,40
2,76
1,90
18,60
34,80
14,60
14,60
20,80
31,00
5,16
5,16
Adet veya
Sayfa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6 744 20 10
27 10
29 10
¨
215,00
209,00
215,00
405,00
433,00
461,00
335,00
362,00
391,00
434,00
476,00
22,50 102
48,30 102
63,30 102
6 946 21
22
24
26
27
29
31
32
34
36
37
39
41
43
46
47
51
56
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
62,50
69,30
48,10
66,80
75,50
52,10
75,00
81,80
57,10
89,20
99,80
69,30
131,00
139,00
166,00
176,00
152,00
211,00
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
6 950 01
02
03
04
06
07
08
09
11
12
13
14
16
17
18
19
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
29,00
33,60
41,50
15,80
33,00
40,90
49,10
18,10
37,00
45,70
55,20
20,00
42,70
49,20
59,20
25,40
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
6 998 11 1
12 1
85,50 92
90,00 92
7 000 00
7 671 00
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
14
15
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
5,76
7,41
10,20
10,10
10,40
6,73
7,41
11,40
14,50
47,30
73,70
7,35
9,60
10,20
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Sayfa
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
38
39
40
47
48
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
¨
9,22
10,70
6,95
5,76
12,00
12,00
12,00
17,20
12,00
43,30
43,30
8,80
14,50
21,20
26,50
51,30
6,50
11,60
7 672 00
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
38
39
40
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6,69
8,56
11,80
11,60
12,10
7,82
8,56
13,30
16,80
54,40
84,70
8,49
11,20
11,90
10,80
12,40
8,10
6,69
13,90
13,90
13,90
19,70
13,90
49,80
49,80
10,20
16,80
24,40
30,60
59,10
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
7 673 00
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6,69
8,56
11,80
11,60
12,10
7,82
8,56
13,30
16,80
54,40
84,70
8,49
11,20
11,90
10,80
12,40
8,10
6,69
13,90
13,90
13,90
19,70
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
ref: 2014/02
Adet veya
m birim fiyat›
Ref. Amb.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
51
52
53
54
55
61
62
63
64
65
71
72
73
74
75
81
82
83
84
85
10
10
10
10
10
10
5
5
1
1
10
10
10
10
10
5
5
1
1
10
10
5
5
1
1
10
5
5
1
1
10
5
5
1
1
10
5
5
1
1
¨
13,90
49,80
49,80
10,20
16,80
1,44
4,77
6,12
7,24
9,53
11,40
24,40
30,60
59,10
1,44
4,77
6,12
7,24
9,53
11,40
5,73
9,53
11,60
15,40
19,20
5,73
9,53
11,60
15,40
19,20
5,73
9,53
11,60
15,40
19,20
7,63
12,70
15,70
20,40
26,80
7 674 00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
38
39
40
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5,76
7,41
10,20
10,10
10,40
6,73
7,41
11,80
11,40
14,50
47,30
73,70
7,35
9,60
10,20
9,22
10,70
6,95
5,76
12,00
12,00
12,00
17,20
12,00
43,30
43,30
8,80
14,50
21,20
26,50
51,30
Adet veya
Sayfa
75
75
75
75
75
74
74
74
74
74
74
75
75
75
74
74
74
74
74
74
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
m birim fiyat›
Ref. Amb.
47 10
48 5
Adet veya
Sayfa
¨
6,50 74
11,60 74
7 700 01
02
03
04
05
06
07
08
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
62
65
66
67
68
69
70
71
74
80
89
92
97
98
99
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
2
1
1
10
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
10
10
10
10
9,61
17,80
27,20
43,30
57,80
17,80
27,20
43,30
9,61
17,80
27,20
43,30
57,80
17,80
27,20
43,30
9,61
17,80
27,20
43,30
57,80
17,80
27,20
43,30
227,00
99,70
998,00
588,00
472,00
423,00
358,00
109,00
240,00
73,80
411,00
39,90
52,20
52,20
38,30
80
80
80
80
80
82
82
82
80
80
80
80
80
82
82
82
80
80
80
80
80
82
82
82
76
77
77
77
77
77
77
77
76
77
77
76
76
76
76
7 701 01
04
05
06
07
08
10
12
13
14
15
16
19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
35
36
37
38
39
41
10
1
10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
1
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
19,80
65,90
27,50
22,60
37,80
37,70
36,90
26,50
39,00
66,90
39,00
21,70
60,80
24,00
25,30
28,80
109,00
43,40
38,00
48,10
48,40
48,40
54,50
96,50
96,50
105,00
39,30
53,10
86,90
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
79
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
42
46
47
51
52
53
54
55
56
57
58
96
10
10
10
10
10
2
1
1
10
2
1
10
¨
21,50
17,80
39,90
13,40
23,80
36,90
59,00
78,70
23,80
36,90
59,00
25,60
7 702 03
05
13
28
30
31
34
35
46
47
62
66
67
68
74
80
10
10
10
1
10
10
10
1
10
10
1
1
1
1
1
10
67,50
45,70
70,60
358,00
51,50
82,00
95,80
238,00
65,90
103,00
261,00
1.010,00
676,00
477,00
277,00
84,80
78
78
78
79
78
78
79
79
78
78
78
79
79
79
78
78
7 703 51
52
53
54
55
56
57
58
61
62
63
64
65
66
67
68
71
72
73
74
75
76
77
78
81
82
83
84
85
86
87
88
91
92
93
94
95
96
97
98
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
2
1
1
10
2
1
17,90
31,70
49,20
78,70
105,00
31,70
49,20
78,70
17,90
31,70
49,20
78,70
105,00
31,70
49,20
78,70
24,20
43,30
67,40
108,00
148,00
43,30
67,40
108,00
24,20
43,30
67,40
108,00
148,00
43,30
67,40
108,00
24,20
43,30
67,40
108,00
148,00
43,30
67,40
108,00
80
80
80
80
80
82
82
82
80
80
80
80
80
82
82
82
80
80
80
80
80
82
82
82
80
80
80
80
80
82
82
82
80
80
80
80
80
82
82
82
7 704 81 10
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
78
15,70 80
m birim fiyat›
Ref. Amb.
Adet veya
Sayfa
82
83
84
85
86
87
88
91
92
93
94
95
96
97
98
10
2
1
1
10
2
1
10
10
2
1
1
10
2
1
¨
27,90
43,00
59,00
78,70
27,90
43,00
59,00
13,40
23,80
36,90
59,00
78,70
23,80
36,90
59,00
7 741 03
05
13
28
30
31
34
35
46
47
51
52
53
54
55
56
57
58
62
65
66
67
68
74
80
89
92
97
98
99
10
10
10
1
10
10
10
10
10
10
10
10
2
1
1
10
2
1
1
1
1
1
1
1
10
1
10
10
10
10
59,60
39,80
61,50
352,00
44,90
71,30
89,30
233,00
57,00
89,40
13,40
23,80
36,90
59,00
78,70
23,80
36,90
59,00
227,00
99,70
998,00
588,00
472,00
240,00
73,80
411,00
39,90
52,20
52,20
38,30
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
80
80
80
80
80
82
82
82
76
77
77
77
77
76
77
77
76
76
76
76
7 742 03
05
13
28
30
31
34
35
46
47
10
10
10
1
10
10
10
10
10
10
59,60
39,80
61,50
352,00
44,90
71,30
89,30
233,00
57,00
89,40
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
7 743 01
04
05
06
07
08
10
12
13
14
15
16
19
20
10
1
10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
1
10
15,60
57,40
23,80
18,40
33,00
32,90
32,10
23,10
33,90
58,30
33,90
13,50
53,00
18,80
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
82
82
82
m birim fiyat›
Ref. Amb.
21
22
24
26
28
29
30
31
35
36
37
38
39
41
42
46
47
50
51
52
53
54
55
56
57
58
69
71
96
98
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
10
10
2
1
1
10
2
1
10
5
10
10
¨
21,50
25,10
94,20
37,80
41,80
42,30
42,30
47,50
84,10
84,10
91,40
34,10
46,50
75,60
13,40
11,40
29,50
29,60
4,39
7,87
12,40
22,10
30,70
7,87
12,40
22,10
22,00
33,10
22,00
22,00
7 744 01
04
05
06
07
08
10
12
13
14
15
16
19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
35
36
37
38
39
41
42
46
47
50
51
52
53
54
55
56
57
58
10
1
10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
1
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
10
10
2
1
1
10
2
1
15,60
57,40
23,80
18,40
33,00
32,90
32,10
23,10
33,90
58,30
33,90
13,50
53,00
18,80
21,50
25,10
94,20
37,80
33,10
41,80
42,30
42,30
47,50
84,10
84,10
91,40
34,10
46,50
75,60
13,40
11,40
29,50
29,60
4,39
7,87
12,40
22,10
30,70
7,87
12,40
22,10
Adet veya
Sayfa
76
76
77
76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
77
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
m birim fiyat›
Ref. Amb.
61
62
63
64
65
66
67
68
10
10
2
1
1
10
2
1
¨
13,40
23,80
36,90
59,00
78,70
23,80
36,90
59,00
Sayfa
80
80
80
80
80
82
82
82
7 758 97 10
99 10
11,40 77
14,10 77
7 759 93 10
116,00 105
7 761 31
32
33
81
82
83
10
5
1
10
5
1
19,80
41,60
88,40
19,80
41,60
88,40
77
77
77
77
77
77
7 824 00
02
04
05
14
15
16
17
18
20
21
23
24
25
28
30
32
34
35
44
45
46
47
48
50
51
53
54
57
94
95
96
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/10
1/20
1/20
1/10
1/20
1/10
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/10
1/20
1/20
1/10
1/20
550
1/2
1/20
1/2
6,30
7,87
6,75
6,75
7,87
10,20
6,30
8,99
22,30
7,53
24,80
15,20
22,50
3,38
33,80
6,30
7,87
6,75
6,75
7,87
10,20
6,30
8,99
22,30
7,53
24,80
15,20
22,50
3,38
18,00
1,69
20,00
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
7 823 60
61
63
64
65
71
73
74
80
81
83
84
85
91
93
94
98
10
10
10
10
10
5
10
5
10
10
10
10
10
5
10
5
50
18,50
26,50
19,30
21,40
27,00
38,60
20,30
40,30
18,50
26,50
19,30
21,40
27,00
38,60
20,30
40,30
4,45
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
Fiyat listesinin nümerik bölümü ile aç›klamal› bölüm aras›nda fiyat fark› olduğu durumlarda, nümerik bölümdeki fiyatlar geçerlidir.
Kırmızı referanslar: yeni ürünler
13
A
Acil emniyet ayd›nlatma ve yönlendirme etiketleri............... 131
Acil emniyet ayd›nlatma ve yönlendirme armatürleri........... 129
Acil emniyet ayd›nlatma dönüştürme setleri........................ 130
Aç›k tip şalter ve aksesuarlar› (DMX3).................................... 16
Alüminyum DLP sütunlar....................................................... 108
Armada Sistem RJ 45 prizler................................................ 103
Armada Sistem....................................................................... 101
Anahtar priz serileri Armada Sistem...................................................... 101
Armada Sistem antimikrobiyel............................. 105
Celest....................................................................... 82
Forix IP21................................................................. 94
Forix IP44................................................................. 94
Oteo (S›va üstü)...................................................... 93
Salbei....................................................................... 74
Soliroc (Anti-vandalizm)........................................ 100
Valena...................................................................... 76
Ankastre modüler kofralar....................................................... 46
Atlantic-e kofralar..................................................................... 45
Aydınlatma yönetimi sistemi.................................................. 128
B
Bal›ks›rt› kanal......................................................................... 108
Bağlant› aksesuarlar›................................................................ 44
Batibox buatlar......................................................................... 96
Bazer......................................................................................... 43
Buatlar IP 55............................................................................. 98
Bürotik bloklar......................................................................... 110
C Ç
CAB 3 kablo ‹şaretleme........................................................... 63
Celest çerçeveler..................................................................... 88
Celest mekanizmalar............................................................... 81
Celest tuş kapakları.................................................................. 85
Colring kablo kelepçeleri......................................................... 68
CTX 1 kontaktörler.................................................................... 28
CTX 1 kontaktörler için aksesuarlar........................................ 28
CTX 1 kontaktörler için RTX1 termik röleler............................ 30
CTX 1 kontaktörler için Yedek Bobinler.................................. 28
CTX 2 kontaktörler.................................................................... 29
CTX 2 kontaktörler için aksesuarlar........................................ 29
CTX 2 kontaktörler için RTX 2 termik röleler........................... 30
CTX 2 kontaktörler için Yedek Bobinler.................................. 29
CTX C kompanzasyon kontaktörleri....................................... 30
CTX C kompanzasyon kontaktörleri için Yedek Bobinler...... 30
Çekmeceli aç›k tip şalterler (Çekmeceli DMX3)..................... 16
Çok kontakl› fiş ve prizler......................................................... 69
D
D45 ‹nterkom Sistemleri......................................................... 134
Dağ›t›c›lar.................................................................................. 44
Dağ›t›m buatlar› Plexo IP 55.................................................... 98
Darbe ak›m anahtarlar› (telerüptörler)..................................... 38
Dekoratif masa prizleri........................................................... 111
Diferansiyel bloklar DPX - DX.................................................. 35
DLP alüminyum sütunlar ve mini sütunlar............................ 108
DLP alüminyum kanallar........................................................ 123
DLP ince kanal ve aksesuarlar›............................................. 127
14
DLP, gulot ve geliştirilebilir kablo kanallar›........................... 116
DLPlus süpürgelik kanallar.................................................... 125
DLP-S gulotlar........................................................................ 112
DMX3 aç›k tip şalterler.............................................................. 16
DMX3 aksesuarlar..................................................................... 17
Döşeme alt› buatlar................................................................ 109
Dönüştürme setleri (Emniyet ayd›nlatma)............................. 130
DPX elektriksel aksesuarlar..................................................... 24
DPX kompakt şalterler............................................................. 23
DPX3 elektriksel aksesuarlar.................................................... 21
DPX3 kompakt şalterler............................................................ 19
DRX Sabit ayarl› kompakt şalterler......................................... 26
Duplix kablo ‹şaretleme........................................................... 66
DX-H otomatik sigorta 10kA.................................................... 34
DX Diferansiyel bloklar (Kaçak ak›m koruma bloklar›)........... 35
DX monoblok kaçak ak›m koruma şalterleri........................... 35
DX - MA otomatik sigortalar.................................................... 34
E
Ekinoxe kofralar........................................................................ 49
Ekinoxe NX kofralar.................................................................. 46
Emniyet ayd›nlatma ürünleri (LED’li)..................................... 129
Emniyet şalterleri Reverso....................................................... 53
Endüstriyel kartuşlar................................................................. 56
Endüstriyel kontaktörler (CTX)................................................. 28
Endüstriyel sirenler................................................................... 57
Etiketler (Emniyet ayd›nlatma)...............................................131
F
Fişler.......................................................................................... 92
Fişli zaman saatleri................................................................... 92
Forix IP21................................................................................. 94
Forix IP44................................................................................. 94
Fotoselli şalterler....................................................................... 39
G
Geliştirilebilir DLP gulotlar...................................................... 116
Grup prizler.............................................................................. 95
Güç dimmerleri......................................................................... 40
Güç kontaktörleri (modüler)..................................................... 38
H
Hareket dedektörleri.............................................................. 128
Hypra sanayi tip fiş priz serileri............................................... 72
‹-I
‹kaz lambalar› (Sinyal lambası)............................................... 54
‹nterkom sistemleri (D45)....................................................... 134
IP 44 - IK 08 Donatılabilir döşeme prizleri ...........................111
IP 55 - IK 07 Plexo buatlar ..................................................... 98
IP 68 plastik rakorlar................................................................ 98
IP 55 Plexo antimikrobiyel anahtar ......................................... 99
K
Kablo ‹şaretleme sistemleri (Cab 3)....................................... 64
Kablo kanallar›........................................................................ 112
Kablo kelepçeleri..................................................................... 68
Kablo pabuçlar›........................................................................ 65
Kaçak ak›m koruma anahtarlar›.............................................. 36
Kaçak ak›m koruma rölesi ve toroid trafolar........................... 24
Kartuş sigortalar....................................................................... 57
Kartuş sigorta gövdeleri (SP).................................................. 56
Karyum Pako şalterler.............................................................. 52
Klemensler (Pano tipi).............................................................. 55
Klemensler (Ray)...................................................................... 59
Kofralar................................................................................45-50
Kontaktörler (CTX1-CTX2)....................................................... 28
Kombinasyon kutuları.............................................................. 71
Kompanzasyon kontaktörleri (CTX C).................................... 30
Kompakt şalterler ve aksesuarlar.......................................19-25
Kumanda ve sinyalizasyon butonlar› (Osmoz)...................... 54
L
LED’li emniyet ayd›nlatma ürünleri........................................ 129
Liht butonlar› (Pano tipi)........................................................... 39
Lina 25...................................................................................... 51
Lipso acil ayd›nlatma............................................................. 133
Logicab (Etiket yaz›m sistemi)................................................ 65
M
Marina (Kofralar)...................................................................... 48
Memocab kablo ‹şaretleme sistemleri.................................... 67
Merdiven otomatikleri............................................................... 41
Modüler dağ›t›c›lar................................................................... 44
Modüler ürünler........................................................................ 38
Motor koruma şalterleri............................................................ 37
Monoblok kaçak ak›m koruma şalteri (DX)............................ 35
N
Numeratörler: CAB 3............................................................... 63
Duplix
........................................................................... 66
Memocab ........................................................................... 67
O
Reverso emniyet şalterleri ...................................................... 53
RJ 45 fişler.............................................................................. 104
RJ 45 prizler........................................................................... 103
S
Saat sayac› ve zaman saatleri................................................ 69
Sabit aç›k tip şalterler (Sabit DMX3)........................................ 16
Sabit ayarl› kompakt şalterler (DRX)....................................... 26
Salbei...................................................................................74-75
S›va alt› buatlar......................................................................... 96
S›va üstü anahtar serisi Oteo.................................................. 93
Sirenler (Endüstriyel tip)........................................................... 57
Sistem Armada....................................................................... 101
Sistem Armada antimikrobiyel anahtar................................. 105
Sistem Armada prizler........................................................... 103
Sistem Armada gulotlar......................................................... 114
Soliroc (Anti-vandalizm) anahtar serisi................................. 100
SPX yük ay›r›c›lar...................................................................... 31
SPX-D yük ay›r›c›lar.................................................................. 31
Starfix kablo pabuçlar›............................................................. 65
Stop&Go................................................................................... 36
Süpürgelik kanallar DLPlus................................................... 125
T
Televaryatörler.......................................................................... 41
Telerüptörler............................................................................. 38
Tempra kombinasyon kutular›................................................. 71
Termik röleler (RTX1-RTX2)..................................................... 30
Transformatörler....................................................................... 58
Toroid ak›m trafolar› (DPX)....................................................... 24
U
Uzaktan kumandalar (ayd›nlatma otomasyon sistemi)........ 128
V
Oteo s›va üstü anahtar serisi................................................... 93
Otomatik sigortalar..............................................................32-34
Otomat kutular›....................................................................46-49
Osmoz kumanda ve sinyalizasyon butonlar›.......................... 54
Valena....................................................................................... 76
Valena çerçeveler.................................................................... 80
Viking 3 Klemensler................................................................. 58
Ö
X
P
XG Otomatik sigorta 6kA....................................................32-33
XL3 160 metalik dağ›t›m kofralar›............................................. 50
XL3 160 sıva altı dağ›t›m kofralar›............................................ 50
XS Otomatik sigorta 4, 5kA..................................................... 32
Ölçü aletleri............................................................................... 27
P17 Sanayi tipi fiş priz ve kombinasyon serileri.................... 71
Pako şalterler (Karyum)........................................................... 52
Pano kapağ›na montaj ölçü aletleri......................................... 27
Pano ›s› yönetimi...................................................................... 73
Pano ‹çi kanallar (Lina 25)....................................................... 51
Pano tipi anahtarlar.................................................................. 40
Pano tipi klemensler................................................................. 55
Pano tipi priz............................................................................. 43
Parafudurlar.............................................................................. 37
Plastik rakorlar IP 68................................................................ 98
Plexo buatlar IP 55 - IK 07....................................................... 98
Plexo kofralar............................................................................ 47
Pop-up masa ve döşeme altı metal buatlar......................... 110
Practibox................................................................................... 46
Y
Yükseltilmiş döşeme buatlar›; geçiş buatı, IP 20 - IK 08..... 109
Yük ay›r›c›lar SPX (buşonlu).................................................... 31
Z
Ziller........................................................................................... 92
Zaman saatleri (Modüler)........................................................ 42
Zaman saatleri (Fişli)................................................................ 92
R
Rakorlar..................................................................................... 98
Ray klemensler (Viking 3)........................................................ 59
15
DMX3 açık tip şalterler
800 A’den 6300 A’e kadar
Aile: E
DMX3 Açık Tİp Şalter
Yardımcı kontaklar ve arka
kutuplar (sabit tip için yatay,
çekmeceli tip için düz) ile
donatılmıştır.
3P
DMX3-N 2500
Kasa 1
DMX3-H 2500
Kasa 1
Sabit Tip
DMX3-L 2500
Kasa 2
DMX3-N 4000
Kasa 2
DMX3-H 4000
Kasa 2
DMX3-L 4000
Kasa 2
DMX3-L 6300
Kasa 3
0 287 56 + 0 288 02
DMX3-N 2500
Kasa 1
0 287 74 + 0 288 02
DMX3-H 2500
Kasa 1
Çekmeceli Tip
DMX3-L 2500
Kasa 2
0 286 36 + 0 288 02
DMX3-N 4000
Kasa 2
DMX3-H 4000
Kasa 2
DMX3-L 4000
Kasa 2
DMX3-L 6300
Kasa 3
Icu (kA)
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
100
100
100
100
100
100
50
50
65
65
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
100
100
100
100
100
100
50
50
65
65
100
100
100
100
In (A)
800
1000
1250
1600
2000
2500
800
1000
1250
1600
2000
2500
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
4000
3200
4000
3200
4000
5000
6300
800
1000
1250
1600
2000
2500
800
1000
1250
1600
2000
2500
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
4000
3200
4000
3200
4000
5000
6300
Ref.
Amb.
1
0 286 21
1
0 286 22
1
0 286 23
1
0 286 24
1
0 286 25
1
0 286 26
1
0 286 41
1
0 286 42
1
0 286 43
1
0 286 44
1
0 286 45
1
0 286 46
1
0 286 61
1
0 286 62
1
0 286 63
1
0 286 64
1
0 286 65
1
0 286 66
1
0 286 27
1
0 286 28
1
0 286 47
1
0 286 48
1
0 286 67
1
0 286 68
1
0 289 50
1
0 289 51
1
0 287 21
1
0 287 22
1
0 287 23
1
0 287 24
1
0 287 25
1
0 287 26
1
0 287 41
1
0 287 42
1
0 287 43
1
0 287 44
1
0 287 45
1
0 287 46
1
0 287 61
1
0 287 62
1
0 287 63
1
0 287 64
1
0 287 65
1
0 287 66
1
0 287 27
1
0 287 28
1
0 287 47
1
0 287 48
1
0 287 67
1
0 287 68
1
0 289 52
1
0 289 53
DMX3 açık tip şalterler mutlaka
0 288 00 - 0 288 01 - 0 288 02
referanslı elektronik koruma ünitelerinden
biriyle birlikte sipariş edilmelidir.
16
4P
¨/Ad.
9.050,00
9.310,00
9.570,00
10.100,00
11.000,00
13.500,00
10.500,00
10.800,00
11.000,00
11.700,00
12.900,00
15.500,00
14.300,00
14.600,00
14.900,00
15.900,00
17.600,00
20.400,00
17.300,00
23.400,00
20.000,00
26.900,00
26.400,00
31.400,00
37.800,00
52.700,00
18.100,00
18.400,00
18.700,00
19.200,00
19.700,00
22.000,00
18.600,00
18.800,00
19.000,00
19.800,00
21.400,00
24.200,00
25.800,00
26.000,00
26.400,00
27.200,00
29.900,00
32.600,00
29.500,00
35.700,00
32.200,00
39.200,00
38.600,00
43.600,00
57.400,00
72.300,00
Ref.
Amb.
1
0 286 31
1
0 286 32
1
0 286 33
1
0 286 34
1
0 286 35
1
0 286 36
1
0 286 51
1
0 286 52
1
0 286 53
1
0 286 54
1
0 286 55
1
0 286 56
1
0 286 71
1
0 286 72
1
0 286 73
1
0 286 74
1
0 286 75
1
0 286 76
1
0 286 37
1
0 286 38
1
0 286 57
1
0 286 58
1
0 286 77
1
0 286 78
1
0 289 60
1
0 289 61
1
0 287 31
1
0 287 32
1
0 287 33
1
0 287 34
1
0 287 35
1
0 287 36
1
0 287 51
1
0 287 52
1
0 287 53
1
0 287 54
1
0 287 55
1
0 287 56
1
0 287 71
1
0 287 72
1
0 287 73
1
0 287 74
1
0 287 75
1
0 287 76
1
0 287 37
1
0 287 38
1
0 287 57
1
0 287 58
1
0 287 77
1
0 287 78
1
0 289 62
1
0 289 63
¨/Ad.
12.300,00
12.800,00
13.100,00
13.600,00
14.900,00
17.800,00
14.300,00
14.600,00
14.900,00
15.900,00
16.900,00
20.300,00
19.300,00
19.600,00
20.300,00
21.300,00
23.800,00
27.600,00
22.900,00
31.300,00
26.300,00
31.400,00
35.700,00
42.300,00
50.400,00
69.800,00
22.700,00
23.100,00
23.300,00
24.100,00
25.800,00
28.800,00
24.600,00
24.800,00
25.300,00
26.000,00
27.800,00
31.400,00
32.900,00
33.300,00
33.900,00
34.900,00
38.500,00
42.200,00
37.400,00
46.000,00
40.900,00
46.000,00
50.300,00
56.800,00
77.200,00
96.800,00
ŞUBAT 2014
DMX3 açık tip şalterler
elektronik koruma üniteleri ve yardımcı aksesuarlar
Aile: E
Elektronİk Koruma Ünİtesİ
Türkçe
menülü
LCD Ekranlı
Koruma Ünitesİ
aksesuarlar
0 288 00
0 288 01
0 288 02
Açıklama
MP4 LI
MP4 LSI
MP4 LSIg
Haberleşme opsiyonu
12 V DC Harici güç kaynağı
Toprak Kaçağı Modülü
Harici Nötr (Kasa1 ve 2)
Harici Nötr (Kasa 3)
Programlanabilir modül çıkışı
Ref.
0 288 00
0 288 01
0 288 02
0 288 05
0 288 06
0 288 07
0 288 11
0 288 10
0 288 12
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
2.000,00
2.300,00
3.100,00
1.270,00
1.880,00
1.040,00
1.130,00
3.970,00
1.750,00
Ref.
0 288 48
0 288 49
0 288 51
0 288 52
0 288 55
0 288 56
0 288 58
0 288 59
0 288 63
0 288 34
0 288 35
0 288 37
0 288 38
0 288 41
0 288 42
0 288 44
0 288 45
0 288 16
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
559,00
559,00
559,00
559,00
629,00
629,00
629,00
629,00
642,00
1.880,00
1.880,00
1.880,00
1.880,00
559,00
559,00
559,00
559,00
105,00
* Harici nötr gereklidir. Ref. 0 288 11 veya 0 288 10
Kontrol ve Sİnyal Yardımcı Aksesuarları
açtırma
bobİNİ
düşük
gerİlİm
bobİnİ
düşük ger. bob. İçİn gecİkme modülü
motor
0 288 51
kapama
bobİnİ
0 288 37
Bobİnler İçİn sİnyal kontağı
Gerilim
24 V ±/=
48 V ±/=
230 V ±/=
415 V ±/=
24 V ±/=
48 V ±/=
230 V ±/=
415 V ±/=
230 V ±/=
24 V ±/=
48 V ±/=
230 V ±/=
415 V ±/=
24 V ±/=
48 V ±/=
230 V ±/=
415 V ±/=
Enversör Sİstem Ekİpmanları
mekanİk
kİlİtleme
kİtİ
mekanİk
kİlİtleme
kablobu
0 261 93
Elektronik Kontrol Ünitesi
12-24-48 v DC - 220-240 v AC
0 288 64
Açıklama
DMX3 Kasa 1
DMX3 Kasa 2
DMX3 Kasa 3
Tip 1 (2600 mm)
Tip 2 (3000 mm)
Tip 3 (3600 mm)
Tip 4 (4000 mm)
Tip 5 (4600 mm)
Tip 6 (5600 mm)
Standart
Haberleşmeli
Ref.
Amb. ¨/Ad.
1
908,00
0 288 64
1
908,00
0 288 65
1
945,00
0 288 66
1
384,00
0 289 20
1
428,00
0 289 21
1
511,00
0 289 22
1
590,00
0 289 23
1
690,00
0 289 24
1
790,00
0 289 25
1
3.170,00
0 261 93*
1
3.740,00
0 261 94*
* Tek başına satılmaz.
Mekanik kilit kablosu ve enversör
sistemleri hakkında daha fazla
detay için lütfen bize danışınız
17
ŞUBAT 2014
DMX3 açık tip şalter
dönüştürme ekipmanları ve aksesuarları
Aile: E
arka kontaklar
3P
Tip
arka
kontaklar
mesafe
arttırıcı
kontaklar
0 288 94
Sabit
Çekmeceli
Sabit
Çekmeceli
Sabit
Kasa
Açıklama
Düz
Arka
Kontaklar
Kasa 1
Dikey Arka Kontaklar
Kasa 1
Çevrilebilir Arka Kon.
Kasa 2-Kasa 3 Düz Arka Kontaklar
Kasa 2-Kasa 3 Dikey Arka Kontaklar
Düz Arka Kontaklar
Kasa 1
Dikey Arka Kontaklar
Yatay Arka Kontaklar
Ref.
0 288 84
0 288 82
0 288 96
0 288 92
0 288 94
0 288 86
0 288 88
0 288 90
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
4P
¨/Ad.
908,00
675,00
675,00
1.040,00
1.160,00
1.100,00
1.290,00
1.290,00
Ref.
0 288 85
0 288 83
0 288 97
0 288 93
0 288 95
0 288 87
0 288 89
0 288 91
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
Bir adet sabit tip şalter için mesafe artırıcı kontaklar şalterin yatay arka kontakları üzerine monte edilebilir.
Sabİt tİp şalterİ, çekmecelİ tİpe Dönüştürme ekİpmanları
3P
Amb.
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
6.700,00
9.650,00
24.400,00
5.080,00
6.200,00
6.580,00
Açıklama
Çekmeceye yanlış şalterin takılması önleyen aksesuar
Sayıcı
Yay kurulu kapamaya hazır kontak
İlave Sinyalizasyon Kontakları
Kapı contası IP40
Kaldırma Plakası
Ref.
0 288 25
0 288 23
0 288 14
0 288 15
0 288 22
0 288 79
Amb.
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
238,00
370,00
267,00
121,00
157,00
690,00
Açıklama
Profalux kilit ‘’açık pozisyonda kilitleme‘’
Ronis kilit ‘’açık pozisyonda kilitleme‘’
Ronis ve Profalux kilitler için kaide
Profalux kilit “devre dışı pozisyonda kilitleme”
Ronis kilit “devre dışı pozisyonda kilitleme”
DMX3 ön kapak kilidi
Sabit tip için asma kilit aparatı “Açık poz.”
Çekmeceli şalter güvenlik kapağı kilidi
Ref.
0 288 30
0 288 31
0 288 28
0 288 32
0 288 33
0 288 20
0 288 21
0 288 26
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
531,00
531,00
210,00
559,00
559,00
459,00
136,00
164,00
çekmece
dönüştürme setİ
Ref.
0 289 02
0 289 04
0 289 13
0 289 09
0 289 11
0 289 15
Amb.
1
1
1
1
1
1
4P
Ref.
0 289 03
0 289 05
0 289 14
0 289 10
0 289 12
0 289 16
çekmece
kaİdesİ
Açıklama
DMX3 Kasa 1
DMX3 Kasa 2
DMX3 Kasa 3
DMX3 Kasa 1
DMX3 Kasa 2
DMX3 Kasa 3
¨/Ad.
4.850,00
8.030,00
18.400,00
3.850,00
4.720,00
4.990,00
aksesuarlar
0 288 15
kİlİtleme aksesuarlar
0 288 32 + 0 288 33
18
¨/Ad.
1.240,00
896,00
896,00
1.630,00
1.830,00
1.750,00
1.880,00
1.880,00
ŞUBAT 2014
DPX3 kompakt şalterler
16 A’den 250 A’e kadar
Aile: E
DPX3 kompakt şalterler
Entegre kaçak akım
modüllü
IEC 60947-2 standartlarına uygundur
3P
4 200 00
DPX3 160
Termik
manyetik
4 200 10
DPX3 250
Termik
manyetik
DPX3 250
Elektronik
korumalı
4 200 37
DPX3 250
Elektronik
korumalı
(toprak hatasına
karşı koruma)
DPX3 250
Elektronik
entegre
enerji analizörlü
(ölçme işlevli)
Icu (kA)
16
16
16
16
16
16
16
16
25
25
In (A)
16
25
40
63
80
100
125
160
16
25
Ref.
Amb.
1
4 200 00
1
4 200 01
1
4 200 02
1
4 200 03
1
4 200 04
1
4 200 05
1
4 200 06
1
4 200 07
1
4 200 40
1
4 200 41
25
40
4 200 42
1
25
25
25
25
25
36
36
36
36
36
36
36
36
25
25
36
36
50
50
70
70
50
50
50
70
70
70
50
50
50
70
70
70
50
50
50
70
70
70
63
80
100
125
160
16
25
40
63
80
100
125
160
200
250
200
250
200
250
200
250
100
160
250
100
160
250
100
160
250
100
160
250
100
160
250
100
160
250
4 200 43
4 200 44
4 200 45
4 200 46
4 200 47
4 200 80
4 200 81
4 200 82
4 200 83
4 200 84
4 200 85
4 200 86
4 200 87
4 202 08
4 202 09
4 202 38
4 202 39
4 202 68
4 202 69
4 206 08
4 206 09
4 203 65
4 203 67
4 203 69
4 206 37
4 206 38
4 206 39
4 205 45
4 205 47
4 205 49
4 206 95
4 206 97
4 206 99
4 204 65
4 204 67
4 204 69
4 206 67
4 206 68
4 206 69
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4P
¨/Ad.
379,00
379,00
379,00
379,00
379,00
379,00
425,00
454,00
400,00
400,00
Ref.
Amb.
1
4 200 10
1
4 200 11
1
4 200 12
1
4 200 13
1
4 200 14
1
4 200 15
1
4 200 16
1
4 200 17
1
4 200 50
1
4 200 51
400,00 4 200 52
1
4 200 53
4 200 54
4 200 55
4 200 56
4 200 57
4 200 90
4 200 91
4 200 92
4 200 93
4 200 94
4 200 95
4 200 96
4 200 97
4 202 18
4 202 19
4 202 48
4 202 49
4 202 78
4 202 79
4 206 18
4 206 19
4 203 75
4 203 77
4 203 79
4 206 47
4 206 48
4 206 49
4 205 55
4 205 57
4 205 59
4 207 05
4 207 07
4 207 09
4 204 75
4 204 77
4 204 79
4 206 77
4 206 78
4 206 79
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
400,00
400,00
400,00
465,00
481,00
427,00
427,00
427,00
427,00
427,00
427,00
498,00
514,00
672,00
731,00
724,00
793,00
927,00
1.020,00
1.230,00
1.360,00
1.640,00
1.750,00
1.860,00
1.800,00
1.890,00
1.960,00
1.970,00
2.090,00
2.220,00
2.180,00
2.270,00
2.330,00
2.130,00
2.260,00
2.410,00
2.340,00
2.450,00
2.530,00
4P
¨/Ad.
509,00
509,00
509,00
509,00
509,00
509,00
570,00
608,00
538,00
538,00
Ref.
Amb.
1
4 200 30
1
4 200 31
1
4 200 32
1
4 200 33
1
4 200 34
1
4 200 35
1
4 200 36
1
4 200 37
1
4 200 70
1
4 200 71
¨/Ad.
1.410,00
1.410,00
1.410,00
1.410,00
1.410,00
1.410,00
1.430,00
1.490,00
1.430,00
1.430,00
538,00 4 200 72
1
1.430,00
4 200 73
4 200 74
4 200 75
4 200 76
4 200 77
4 201 10
4 201 11
4 201 12
4 201 13
4 201 14
4 201 15
4 201 16
4 201 17
4 202 28
4 202 29
4 202 58
4 202 59
4 202 88
4 202 89
4 206 28
4 206 29
4 203 85
4 203 87
4 203 89
4 206 57
4 206 58
4 206 59
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.430,00
1.430,00
1.430,00
1.450,00
1.500,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.510,00
1.540,00
1.770,00
1.860,00
1.800,00
1.890,00
2.110,00
2.240,00
2.500,00
2.670,00
3.050,00
3.180,00
3.330,00
3.270,00
3.370,00
3.460,00
4 204 85
4 204 87
4 204 89
4 206 87
4 206 88
4 206 89
1
1
1
1
1
1
3.710,00
3.880,00
4.060,00
3.990,00
4.130,00
4.240,00
538,00
538,00
538,00
621,00
644,00
576,00
576,00
576,00
576,00
576,00
576,00
665,00
687,00
899,00
980,00
972,00
1.070,00
1.250,00
1.390,00
1.650,00
1.810,00
2.200,00
2.330,00
2.470,00
2.430,00
2.520,00
2.610,00
2.640,00
2.800,00
2.970,00
2.900,00
3.040,00
3.130,00
2.860,00
3.020,00
3.200,00
3.130,00
3.270,00
3.380,00
LCD ekranlı kaçak akım modülü ile
donatılmış kompakt şalterlerin
Ayarlanabilir hassasiyetleri: 0,03 – 0,3 – 1 – 3 A
Ayarlanabilir gecikme süreleri: 0 – 0,3 – 1 – 3s
(0, 03A hassasiyetinde sadece 0s)
19
ŞUBAT 2014
DPX3 bağlantı aksesuarları
DPX3 160 ve 250 için aksesuarlar
Aile: E
SADECE MANYETİK KORUMALI ŞALTER
Icu (kA)
16
16
16
16
DPX3 160
25
25
25
25
36
36
36
DPX3 250
36
70
70
70
70
4 207 13
In(A)
16
25
50
63
16
25
50
63
100
160
200
250
100
160
200
250
Ref.
4 207 10
4 207 11
4 207 12
4 207 13
4 207 14
4 207 15
4 207 16
4 207 17
4 207 18
4 207 19
4 207 20
4 207 21
4 207 22
4 207 23
4 207 24
4 207 25
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
559,00
559,00
559,00
559,00
877,00
877,00
877,00
877,00
976,00
1.040,00
1.100,00
1.170,00
1.670,00
1.780,00
1.880,00
1.980,00
DPX3 160 ve 250 soketli kaide
Açıklama
DPX3 160 için
DPX3 160 için
DPX3 250 için
DPX3 250 için
4 210 40
Kutup
3
4
3
4
Ref.
Amb.
1
4 210 40
1
4 210 41*
1
4 210 42
1
4 210 43*
¨/Ad.
1.270,00
1.610,00
1.340,00
1.720,00
Ref.
Amb.
1
4 210 44
1
4 210 45
1
4 210 46
1
4 210 47
¨/Ad.
480,00
1.100,00
996,00
320,00
* Standart veya entegre kaçak akım modüllü
DPX 160 ve 250 aksesuarlar
3
Açıklama
Y.Kontak için konnektör
Ronis kilitleme aks.
Profalux kilitleme aks.
Asma kilit aksesuarı
DPX3 160 ve 250 bağlantı aksesuarları
DPX3 160
4 210 36
Açıklama
Kafes Terminal (3 adet)
Kafes Terminal (4 adet)
Yalıtım Plakaları (3 adet)
Önden Bağlantı (3 adet)
Önden Bağlantı (4 adet)
Faz Genişletici 3 Kutup
Faz Genişletici 4 Kutup
Arka Kontak 3 Kutup (3 adet)
Arka Kontak 4 Kutup (4 adet)
Ref.
Amb.
1
4 210 26
1
4 210 27
1
4 210 70
1
4 210 28*
1
4 210 29*
1
4 210 32
1
4 210 33
1
4 210 36
1
4 210 37
Önden bağlantı için terminal koruyucu
kapaklar (3 Kutup)
4 210 54
Önden bağlantı için terminal koruyucu
kapaklar (4 Kutup)
Arkadan bağlantı için terminal koruyucu
kapaklar (3 Kutup)
Arkadan bağlantı için terminal koruyucu
kapaklar (4 Kutup)
Montaj Plakları 3K ve 4K
Montaj Plakları entrgre kaçak akımlı versiyon
için 4K
Montaj Plakları yana montaj motorlu versyion
için 3K ve 4K
* Genişletilmiş önden bağlantılar bakır baralar içindir.
20
DPX3 250
¨/Ad.
161,00
209,00
39,60
43,40
59,40
180,00
242,00
242,00
359,00
Ref.
Amb.
1
4 210 30
1
4 210 31
1
4 210 70
¨/Ad.
121,00
161,00
39,60
4 210 34
4 210 35
4 210 38
4 210 39
1
1
1
1
180,00
242,00
300,00
400,00
1
180,00 4 210 56
1
189,00
4 210 55
1
242,00 4 210 57
1
252,00
4 210 50
1
161,00 4 210 52
1
173,00
4 210 51
1
212,00 4 210 53
1
225,00
4 210 71
1
39,60 4 210 72
1
39,60
4 210 73
1
59,40 4 210 74
1
59,40
4 210 68
1
59,40 4 210 69
1
59,40
ŞUBAT 2014
DPX3 elektriksel aksesuarları
DPX3 160 ve 250 için elektriksel aksesuarlar
Aile: E
DPX3 160 ve 250 enversör sistem
Açıklama
Sabit tip için kaide
Soketli ve Çekmeceli tip için kaide
Ref.
4 210 58
4 210 59
Amb.
1
1
¨/Ad.
242,00
261,00
DPX3 160 serisinden 2 adet şalterin veya DPX3 250 serisinden 2 adet şalterin veya
DPX3 160 ile DPX3 250 serilerinden birer adet şalterlerin mekanik kilitlenmesini sağlar.
motor mekanizmaları
Açıklama
Yana Montaj
Öne Montaj
Gerilim
24 - 230 v ±/=
24 - 230 v ±/=
Ref.
Amb.
1
4 210 60*
1
4 210 61
¨/Ad.
1.400,00
1.400,00
* Yana montaj motor mekanizması için s. 20’den montaj plakası seçilmesi gerekmektedir.
4 210 68 + 4 210 60
kilitleme aksesuarı
Açıklama
Doğrudan montaj için ronis
Doğrudan montaj için profalux
Uzatma kolu kumanda için ronis
Uzatma kolu kumanda için profalux
Ref.
4 210 06
4 210 07
4 210 08
4 210 09
Amb.
1
1
1
1
¨/Ad.
1.100,00
996,00
1.100,00
996,00
dönen kumanda kolları
Kompakt şalter üzerine montaj
Standart
Acil Durum - Sarı Kırmızı
Açıklama
Ref.
Amb.
1
Termik Manyetik DPX3 için
4 210 00
Elektronik DPX3 için
1
4 210 01
Entegre Kaçak Akım Modüllü DPX3 için 4 210 01
1
¨/Ad.
Ref.
Amb.
200,00 4 210 02
1
300,00 4 210 03
1
300,00 4 210 03
1
Pano kapağına montaj
Standart
Acil Durum - Sarı Kırmızı
¨/Ad.
Ref.
Amb.
220,00 4 210 04
1
320,00 4 210 04
1
320,00 4 210 04
1
¨/Ad.
Ref.
Amb.
400,00 4 210 05
1
400,00 4 210 05
1
400,00 4 210 05
1
¨/Ad.
419,00
419,00
419,00
21
ŞUBAT 2014
DPX3 elektriksel aksesuarları
DPX3 160 ve 250 için elektriksel aksesuarlar
Aile: E
kİlİtleme aksesuarlar
Açıklama
Öne montaj motor için ronis
Öne montaj motor için profalux
Öne montaj için asma kilit
Yana montaj motor için ronis
Yana montaj motor için profalux
Yana montaj için asma kilit
Ref.
4 210 62
4 210 63
4 210 64
4 210 65
4 210 66
4 210 67
Amb.
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
1.100,00
996,00
141,00
1.100,00
996,00
141,00
Açıklama
Döner kumandalar için 1NA+1NK kontak
Yardımcı kontak veya hata sinyal kontağı
Soketli tip için yerinde/yerinde değil kontağı
Ref.
4 210 10
4 210 11
4 210 48
Amb.
1
1
1
¨/Ad.
161,00
100,00
200,00
Ref.
4 210 16
4 210 17
Amb.
1
1
¨/Ad.
180,00
180,00
Yardımcı Kontaklar
4 210 11
Açtırma Bobini
Gerilim
200-277 v ±
380-480 v ±
12 V, 24 V, 48 V ±/=, 110-150 V ± açtırma bobini
için lütfen bize danışınız.
4 210 16
Düşük Gerilim Bobini
Gerilim
200-240 v ±
277 v ±
Ref.
4 210 22
4 210 23
Amb.
1
1
¨/Ad.
242,00
242,00
12 V, 24 V, 48 V ±/=, 110-150 V ± açtırma bobini
için lütfen bize danışınız.
4 210 22
aksesuarlar
Açıklama
Açık durumda kilitleme aksesuarı
Modbus Haberleşme birimi
22
Ref.
4 210 49
4 210 75
Amb.
1
1
¨/Ad.
48,30
836,00
ŞUBAT 2014
DPX kompakt şalterler
320-1600 A’e kadar
Aile: E
DPX Kompakt şalter
IEC 60947-2 standartlarına uygundur
3P
DPX 630
DPX-H 630
DPX 630
elektronik açmalı S1
DPX-H 630
elektronik açmalı Sg
DPX 630
elektronik açmalı S1
DPX-H 630
elektronik açmalı Sg
0 258 04
DPX 1250
DPX-H 1250
DPX 1600
elektronik açmalı S1
DPX 1600
elektronik açmalı Sg
DPX-H 1600
elektronik açmalı S1
DPX-H 1600
elektronik açmalı Sg
Icu (kA)
36
36
36
70
70
70
36
36
36
36
70
70
70
70
50
50
50
50
70
70
70
50
50
50
50
50
50
70
70
70
70
70
70
In (A)
320
400
630
320
400
630
400
630
400
630
400
630
400
630
630
800
1000
1250
800
1000
1250
800
1250
1600
800
1250
1600
800
1250
1600
800
1250
1600
Ref.
0 255 22
0 255 23
0 255 24
0 255 42
0 255 43
0 255 44
0 256 02
0 256 03
0 256 52
0 256 53
0 256 10
0 256 11
0 256 60
0 256 61
0 258 01
0 258 02
0 258 03
0 258 04
0 258 16
0 258 17
0 258 18
0 257 02
0 257 03
0 257 04
0 257 51
0 257 52
0 257 53
0 257 10
0 257 11
0 257 12
0 257 59
0 257 60
0 257 61
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4P
¨/Ad.
2.520,00
2.630,00
2.970,00
3.120,00
3.260,00
3.560,00
3.010,00
3.610,00
3.600,00
4.310,00
3.610,00
4.380,00
4.310,00
5.240,00
4.060,00
4.810,00
6.090,00
6.700,00
5.850,00
7.380,00
8.020,00
5.150,00
7.170,00
10.100,00
6.170,00
8.400,00
11.300,00
5.750,00
7.780,00
10.700,00
6.870,00
10.400,00
12.200,00
Ref.
0 255 37
0 255 38
0 255 40
Amb.
1
1
1
¨/Ad.
3.350,00
3.510,00
3.860,00
0 255 58
0 255 60
0 256 06
0 256 07
0 256 56
0 256 57
1
1
1
1
1
1
4.330,00
4.740,00
4.010,00
4.820,00
4.790,00
5.790,00
0 257 06
0 257 07
0 257 08
0 257 55
0 257 56
0 257 57
1
1
1
1
1
1
6.870,00
9.500,00
13.900,00
8.250,00
11.200,00
15.500,00
16 - 250 A’e kadar kompakt şalterler için
lütfen sayfa 19’a bakınız.
100 kA kesme kapasiteli ve
4P kompakt şalterler için bize danışınız.
23
ŞUBAT 2014
DPX kompakt şalterler
kaçak akım koruma blokları ve aksesuarları
Aile: E
Kaçak akım koruma rölesi ve toroid akım trafoları
Çalışma Gerilimi : 230-240 v - 50/60 Hz
Ayarlanabilen zaman ayarı : 0 - 0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 sn
In (A)
DPX 630 Alta montaj ≤400
DPX 630 Alta montaj ≤630
Ref.
0 260 60
0 260 64
3P
4P
Amb. ¨/Ad.
Ref.
1
1.860,00 0 260 61
1
2.560,00 0 260 65
Amb. ¨/Ad.
1
2.290,00
1
2.910,00
Kesit
I max.
Hassasiyet
Ø 35 mm
Ø 80 mm
Ø 110 mm
Ø 140 mm
Ø 210 mm
Ø 150 mm
Ø 300 mm
150 A
400 A
630 A
1200 A
1800 A
1200 A
2000 A
0,03-30 A
0,03-30 A
0,3-30 A
0,3-30 A
0,3-30 A
0,5-30 A
1-30 A
Kaçak akım rölesi
Toroid akım trafosu
Açılabilir
Açılabilir
0 260 88
Ref.
0 260 88
0 260 92
0 260 93
0 260 94
0 260 95
0 260 96
0 260 97
0 260 98
Amb. ¨/Ad.
1
725,00
1
397,00
1
496,00
1
733,00
1
852,00
1
1.550,00
1
1.410,00
1
3.730,00
0 260 93
elektrİksel aksesuarlar
Uzaktan kumanda
motorları
Yardımcı Kontak (1NA+1NK)
Açtırma bobini
Düşük gerilim bobini
0 261 44
Gecikmeli
düşük gerilim bobini
Geçiktirme modülü
Düşük gerilim modülü
Elektronik Kontrol Ünitesi
12-24-48 v DC 220-240 v AC
Açıklama
DPX 630
DPX 1250
DPX 1600
Tüm DPX'ler
Tüm DPX'ler
Tüm DPX'ler
Tüm DPX'ler
Tüm DPX'ler
Tüm DPX'ler
Tüm DPX'ler
Tüm DPX'ler
Tüm DPX'ler
Standart
Haberleşmeli
Gerilim
230 v ±/=
230 v ±/=
230 v ±/=
240 v ±
110 v ±/=
230 v ±/=
400 v ±/=
110 v ±/=
230 v ±/=
400 v ±/=
230 v ±
Ref.
Amb. ¨/Ad.
1
3.720,00
0 261 44*
1
4.910,00
0 261 23*
1
4.910,00
0 261 27*
1
118,00
0 261 60
1
238,00
0 261 66
1
238,00
0 261 67
1
238,00
0 261 68
1
298,00
0 261 86
1
298,00
0 261 83
1
298,00
0 261 84
1
524,00
0 261 90**
1
339,00
0 261 85
1
3.170,00
0 261 93*
1
3.740,00
0 261 94*
* Tek başına satılmaz. Fabrika montajlı teslim edilir.
** 0 261 90 referanslı geciktirme modülü 0 261 75 veya 0 261 85 referanslı ürünlerden biri ile kullanılmalıdır.
24 V ± açtırma bobinleri
için lütfen bize danışınız
24
ŞUBAT 2014
DPX kompakt şalterler
320-1600 A’e kadar
Aile: E
Montaj aksesuarları
3P
Enversör şasi kaidesi
4P
Bağlantı koruyucu
Ref.
Amb. ¨/Ad.
Ref.
Amb.
DPX 630
1
670,00 0 262 44
1
0 264 09
DPX 1250 0 264 10
1
1.340,00 0 262 64
1
DPX 1600 0 264 10
1
1.340,00 0 262 64
1
Bağlantı koruyucu
¨/Ad.
Ref.
Amb.
256,00 0 262 45
1
495,00 0 262 65
1
495,00 0 262 65
1
¨/Ad.
155,00
662,00
662,00
0 264 09
Kompakt şalter üzerine
montaj
Standart - Gri
0 262 41
Dönen kumanda DPX 630
kolları DPX 1250
DPX 1600
Ref.
Amb.
1
0 262 41*
1
0 262 61*
1
0 262 61*
Pano kapağına montaj
Standart - Gri
¨/Ad.
Ref.
386,00 0 262 81*
428,00 0 262 83*
428,00 0 262 83*
Amb.
1
1
1
Acil durum - Sarı kırmızı
¨/Ad.
Ref.
Amb.
618,00 0 262 82
1
687,00 0 262 84
1
687,00 0 262 84
1
¨/Ad.
636,00
729,00
729,00
* Siyah renktedir.
Kilitleme aksesuarı
Kilitleme aksesuarı
Standart kapasite
Kablo bağlantı
Bağlantı aksesuarları
Ref.
Amb.
DPX 630 0 262 50
1
DPX 1250 0 262 69
1
DPX 1600 0 262 69
1
Ref.
Amb.
DPX 630 0 262 40
1
DPX 1250 0 262 60
1
DPX 1600 0 262 60
1
Yüksek kapasite
3P
Kablo bağlantı
Bara bağlantı aksesuarı
¨/Ad.
Ref.
Amb.
261,00 0 262 51
1
142,00 0 262 70
1
142,00 0 262 70
1
¨/Ad.
Ref.
Amb.
552,00 0 262 48
1
256,00
256,00
¨/Ad.
48,30
49,70
49,70
4P
Bara bağlantı aksesuarı
¨/Ad.
Ref.
Amb.
243,00 0 262 49
1
¨/Ad.
355,00
25
ŞUBAT 2014
DRX kompakt şalterler
15 A’den 250 A’e termik manyetik kompakt şalterler
Aile: E
DRX kompakt şalterler
IEC 60947-2 standartlarına uygundur.
Termik ve manyetik ayar sahasız.
3P
Icu (kA) In (A)
20
15
20
25
40
DRX 100 N 20
20
60
20
100
25
125
175
DRX 250 N 25
25
200
25
250
36
125
175
DRX 250 H 36
36
200
36
250
0 270 28
Ref.
0 270 20
0 270 22
0 270 24
0 270 26
0 270 28
0 271 12
0 271 14
0 271 15
0 271 17
0 271 24
0 271 26
0 271 27
0 271 29
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
268,00
268,00
268,00
268,00
302,00
412,00
482,00
551,00
585,00
449,00
551,00
589,00
617,00
Ref.
0 271 70
0 271 71
0 271 74
Amb.
1
1
1
¨/Ad.
44,50
47,70
72,70
kafes uç
Kafes uç
Açıklama
Azami 50 A'e kadar
60 A'den 100 A'e kadar
125 A'den 250 A'e kadar
DRX üzenine montaj
Dönen kumanda
kolları - Grİ
Açıklama
DRX 100
DRX 250
Ref.
0 271 76
0 271 78
Amb.
1
1
Pano kapağına montaj
¨/Ad.
164,00
283,00
Ref.
0 271 77
0 271 79
Amb.
1
1
¨/Ad.
288,00
305,00
montaj aksesuarı
Standart - gri
Raya montaj
aksesuarı
Kİlİtleme
aksesuarı
Bağlantı
koruyucu
0 271 83
Açıklama
DRX 100
DRX 250
DRX 100
DRX 250
DRX 100
DRX 250
Ref.
0 271 87
0 271 88
0 271 80
0 271 80
0 271 83
0 271 85
Amb.
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
24,80
37,20
28,40
28,40
65,60
80,00
Ref.
0 271 40
0 271 40
0 271 41
0 271 41
0 271 42
0 271 42
0 271 54
0 271 55
0 271 64
0 271 65
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
109,00
109,00
108,00
108,00
156,00
156,00
158,00
158,00
217,00
217,00
Elektriksel Akseuarlar
Yardımcı
kontak
Alarm bloğu
Yardımcı + Alarm
0 271 42
0 271 54
Açtırma bobİnİ
Düşük gerİlİm bobİnİ
26
Açıklama
DRX 100
DRX 250
DRX 100
DRX 250
DRX 100
DRX 250
DRX 100 - 250
DRX 100 - 250
DRX 100 - 250
DRX 100 - 250
Gerilim
230 v
400 v
230 v
400 v
ŞUBAT 2014
Ölçü aletleri
Aile: E
ölçü aletleri
EMDX3 standart
Enerjİ
analİzörü
0 146 68
Açıklama
Enerji Analizörü
RS 485 Haberleşme Modülü
Çıkış Modülü
Hafıza Modülü
Ethernet Haberleşme Modülü
Sıcaklık Modülü
RS 485 ile ethernet bağlantısı
Ref.
0 146 68
0 146 71
0 146 72
EMDX3 premium
Amb. ¨/Ad.
Ref.
1
1.680,00 0 146 69
1
601,00 0 146 73
1
377,00 0 146 75
0 146 74
0 146 76
0 146 77
0 146 78
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
2.660,00
601,00
601,00
1.220,00
3.320,00
1.680,00
3.770,00
Analog ampermetre
Pano kapağına
montaj
0146 00
Ampermetre
ölçü
kartları
Açıklama
Arkası yuvarlak Ø 56 mm
Arkası kare 68x 68 mm
Ref.
0 146 00
0 146 01
Amb.
1
1
¨/Ad.
201,00
201,00
Açıklama
0-50 A
0-100 A
0-200 A
0-250 A
0-300 A
0-400 A
0-600 A
0-800 A
0-1000 A
0-1250 A
0-1500 A
0-2000 A
0-2500 A
0-4000 A
Ref.
0 146 10
0 146 13
0 146 15
0 146 16
0 146 17
0 146 18
0 146 20
0 146 21
0 146 22
0 146 66
0 146 24
0146 25
0 146 26
0 146 28
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
25,70
Açıklama
Arkası yuvarlak Ø 56 mm
Arkası kare 68x 68 mm
Ref.
0 146 60
0 146 61
Amb.
1
1
¨/Ad.
263,00
263,00
Açıklama
Voltmetre 0-500 volt
Ampermetre komütatörü 4 poz.
Voltmetre komütatörü 4 poz.
Voltmetre komütatörü 7 poz.
Ref.
0 046 60
0 046 50
0 046 52
0 046 53
Amb.
1
1
1
1
¨/Ad.
563,00
351,00
305,00
333,00
Açıklama
Dönüştürme oranı 50/5
Dönüştürme oranı 100/5
Dönüştürme oranı 200/5
Dönüştürme oranı 300/5
Dönüştürme oranı 400/5
Dönüştürme oranı 600/5
Dönüştürme oranı 800/5
Dönüştürme oranı 1000/5
Dönüştürme oranı 1250/5
Dönüştürme oranı 1500/5
Dönüştürme oranı 2000/5
Dönüştürme oranı 2500/5
Dönüştürme oranı 4000/5
Dönüştürme oranı 250/5
Dönüştürme oranı 400/5
Ref.
0 046 31
0 046 34
0 046 36
0 047 75
0 046 38
0 047 76
0 047 77
0 047 78
0 047 79
0 046 45
0 046 46
0 047 80
0 046 48
0 046 98
0 046 99
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
158,00
168,00
168,00
219,00
288,00
310,00
328,00
382,00
418,00
448,00
509,00
754,00
858,00
554,00
649,00
Analog voltmetre
Pano kapağına
montaj
Raya montaj
ölçü aletleri
0 146 61
Akım
trafoları
Ti monofaze
0 047 79
Akım trafoları
Ti trifaze
27
ŞUBAT 2014
CTX-1 kontaktörler
9 A’den 105 A’e kadar üç kutuplu endüstriyel kontaktörler
Aile: E
ctx-1 kontaktörler
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1 standartlarına uygundur.
Kumanda gerilimi
230 V~
In (A)
9
9
12
12
18
18
25
32
40
50
65
80
95
105
0 293 04
Ref.
Y.Kontak
1NA
0 293 04
1NK
0 293 14
1NA
0 293 24
1NK
0 293 34
1NA
0 293 54
1NK
0 293 64
0 293 74
0 293 84
0 293 94
0 294 04
0 294 14
0 294 24
0 294 34
0 294 44
Amb. ¨/Ad.
1
67,60
1
67,60
1
74,40
1
74,40
1
85,80
1
85,80
1
131,00
1
250,00
1
314,00
1
451,00
1
488,00
1
555,00
1
693,00
1
1.110,00
24 V ve 400 V kumanda gerilimi için lütfen bize
danışınız.
Kumanda gerilimi
230 V~
0 297 02
Yedek
bobİnler
In (A)
Ref.
Amb.
9-18 A 0 297 02
5
25-40 A 0 297 06
5
50-105 A 0 297 10
5
¨/Ad.
38,20
61,00
85,80
24 V ve 400 V kumanda gerilimli yedek bobinler için lütfen bize
danışınız.
Yan yüze
Ön yüze
Ref.
Yardımcı 0 297 12
kontak 0 297 13
0 297 12
Y.Kontak
1NA
1NK
Amb.
10
10
¨/Ad.
Ref.
Y.Kontak
19,50 0 297 14
2NA
19,50 0 297 15 1NA+1NK
Ref.
Ref.
Kutup koruma 0 297 18
kapakları 0 297 19
0 297 20
0 297 21
28
¨/Ad.
36,80
36,80
Açıklama
Mekanik
Mekanik+Elektriksel
Amb.
5
5
¨/Ad.
47,70
79,30
Açıklama
25-32 A - 8'li set
40 A - 6'li set
50-80 A - 8'li set
95-105 A - 8'li set
Amb.
1
1
1
1
¨/Ad.
31,80
35,40
40,00
47,70
0 297 14
Mekanİk ve elektrİksel 0 297 16
kİlİtleme aksesuarı 0 297 17
0 297 16
Amb.
10
10
ŞUBAT 2014
CTX-2 kontaktörler
150 A - 310 A 3 kutuplu endüstriyel kontaktörler
Aile: E
ctx-2 kontaktörler
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1 standartlarına uygundur.
Kumanda gerilimi
230-250 V±/=
In (A)
150
185
205
250
310
Ref.
0 295 04
0 295 14
0 295 24
0 295 34
0 295 44
Y.Kontak Amb. ¨/Ad.
1NA+1NK*
1
1.550,00
1NA+1NK*
1
2.100,00
1NA+1NK*
1
2.480,00
1NA+1NK*
1
3.040,00
1NA+1NK*
1
3.510,00
24-48 V ve 400-415 V kumanda gerilimli yedek bobin-
0 295 04
ler için lütfen bize danışınız.
Kumanda gerilimi
0 297 61
In (A)
150-185 A
Yedek 205-310 A
bobİnler 205-310 A
Ref.
0 297 32
0 297 36
0 297 47
230 V~
Açıklama
Yedek Bobin
Yedek Bobin
Elekt Mod.
Amb.
1
1
1
¨/Ad.
252,00
312,00
777,00
24 V ve 400 V kumanda gerilimli yedek bobinler için lütfen bize
danışınız.
Yana montaj azami 2 blok
Yardımcı
kontak
Ref.
Y.Kontak
2 NA
0 297 14
0 297 15 1NA+1NK
Amb.
10
10
Yana montaj azami 2 bloktan fazla
¨/Ad.
Ref.
Y.Kontak
36,80 0 297 58
2NA
36,80 0 297 59 1NA+1NK
2NK
0 297 60
Amb.
10
10
10
¨/Ad.
36,80
36,80
36,80
0 297 14
Ref.
Mekanİk ve elektrİksel 0 297 61
kİlİtleme aksesuarı 0 297 62
Ref.
Kutup koruma 0 297 66
kapakları 0 297 67
Açıklama
Yatay
Dikey
Amb. ¨/Ad.
1
163,00
1
1.630,00
Açıklama
150-185 A
205-310 A
Amb.
1
1
¨/Ad.
136,00
155,00
29
ŞUBAT 2014
CTX-C kompanzasyon kontaktörleri
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Aile: E
kompanzasyon kontaktörleri
Kumanda gerilimi
230 V~
CTX-c
kompanzasyon
kontaktörlerİ
kVAR
12,5
16,7
20
30
45
55
70
0 296 64
Ref.
0 296 04
0 296 14
0 296 24
0 296 34
0 296 44
0 296 54
0 296 64
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
201,00
257,00
305,00
494,00
596,00
636,00
952,00
Kumanda gerilimi
230 V~
kompanzasyon
kontaktörlerİ
İÇİN YEDEK BOBİN
0 297 02
kVAR
12,5
16,7
20
30
45
55
70
Ref.
0 297 02
0 297 02
0 297 02
0 297 06
0 297 10
0 297 10
0 297 10
Amb.
5
5
5
5
5
5
5
¨/Ad.
38,20
38,20
38,20
61,00
85,80
85,80
85,80
RTX termik röleler
Aile: E
Termİk röleler
Ayar sahası
9 A-40 A CTX-1
kontaktörler
RTX-1*
0 294 58
CTX-1
kontaktörler
için
termik
röleler
0 294 94
50 A-105 A CTX-1
RTX-1*
CTX-2
kontaktörler
için
termik
röleler
30
150 A-185 A Kontaktörler
RTX-2*
boy 1
205 A-310 A Kontaktörler
RTX-2* boy 2
I min (A) I max (A)
0,65
1,1
1
1,5
1,3
1,9
1,8
2,7
2,5
4
4
6,3
5,5
8,5
8
12
10
16
14,5
18
17,5
22
21
26
25
32
30
40
24
32
30
43
42
55
54
65
64
82
78
97
90
110
63
90
90
120
110
140
140
190
120
190
175
280
200
310
Raya montaj kaidesi
Ref.
0 294 58
0 294 59
0 294 60
0 294 61
0 294 62
0 294 63
0 294 64
0 294 65
0 294 66
0 294 67
0 294 68
0 294 69
0 294 70
0 294 71
0 294 72
0 294 73
0 294 74
0 294 75
0 294 76
0 294 77
0 294 78
0 294 82
0 294 83
0 294 84
0 294 85
0 294 86
0 294 87
0 294 88
* Termik Rölelerde 1NA+1NK dahili yardımcı kontak mevcuttur.
Amb. ¨/Ad.
1
128,00
1
128,00
1
128,00
1
128,00
1
128,00
1
128,00
1
128,00
1
128,00
1
128,00
1
128,00
1
136,00
1
136,00
1
140,00
1
149,00
1
305,00
1
305,00
1
305,00
1
305,00
1
318,00
1
384,00
1
400,00
1
526,00
1
541,00
1
558,00
1
596,00
1
1.280,00
1
1.280,00
1
1.490,00
Ref.
0 294 94
0 294 94
0 294 94
0 294 94
0 294 94
0 294 94
0 294 94
0 294 94
0 294 94
0 294 94
0 294 94
0 294 94
0 294 94
0 294 94
0 294 95
0 294 95
0 294 95
0 294 95
0 294 95
0 294 95
0 294 95
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
47,70
47,70
47,70
47,70
47,70
47,70
47,70
47,70
47,70
47,70
47,70
47,70
47,70
47,70
79,30
79,30
79,30
79,30
79,30
79,30
79,30
ŞUBAT 2014
SPX - SPX-D
NH sigortalı yük ayırıcılar
160 - 630 A
Aile: E
NH Sİgortalı yük ayırıcılar - spx
IEC- 60947-3 standartlarına uygundur.
6 052 08
6 052 06
In (A)
125
160
SPX - 3 kutup 250
400
630
6 052 04
Ref.
Amb. ¨/Ad. Kartuş ebatları
1
217,00
000 (00C)
6 052 00*
1
231,00
00
6 052 02*
1
710,00
1
6 052 04*
1
936,00
2
6 052 06*
1
1.290,00
3
6 052 08*
* Buşon sigortasız satılır.
6 052 02
6 052 00
NH sigortalı yük ayırıcılar - spx-d
3 kutup
In (A)
160
250
SPX - D
400
630
Ref.
6 051 00
6 051 01
6 051 02
6 051 03
3 kutup + nötr*
Amb. ¨/Ad.
Ref.
1
691,00 6 051 10
1
1.240,00 6 051 11
1
1.720,00 6 051 12
1
2.630,00 6 051 13
Amb. ¨/Ad.
1
883,00
1
1.630,00
1
2.190,00
1
3.360,00
* Nötr korumasızdır ve buşon sigortasız satılır.
6 051 13 + 6 051 22
spx-d için aksesuarlar
Doğrudan montaj kollar
In (A)
160
aksesuarlar 250
400
630
Ref.
6 051 20
6 051 21
6 051 21
6 051 22
Amb.
1/10
1/10
1/10
1/10
¨/Ad.
124,00
124,00
124,00
141,00
Harici kollar
Ref.
6 051 23
6 051 24
6 051 24
6051 25
Amb.
1/10
1/10
1/10
1/10
Yardımcı kontaklar
In (A)
160
250
aksesuarlar
400
630
Ref.
6 051 26
6 051 27
6 051 27
6 051 27
Amb.
1/10
1/10
1/10
1/10
Harici kollar için uzatma mili
¨/Ad.
141,00
141,00
141,00
157,00
Ref.
6 051 28
6 051 29
6 051 29
6 051 30
Amb.
1/10
1/10
1/10
1/10
¨/Ad.
46,10
46,10
46,10
46,10
Kutup koruyucular
¨/Ad.
Ref.
46,10
46,10 6 051 32
46,10 6 051 32
46,10 6 051 33
Amb.
1/10
1/10
1/10
¨/Ad.
91,80
91,80
116,00
6 051 33
31
ŞUBAT 2014
XS otomatik sigortalar
4,5 kA - IEC 60898
Aile: L
XS otomatİk sİgortalar
3 033 86
3 034 55
B tipi
1 kutup
In (A)
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
Ref. Amb.
6 058 02 10
6 058 03 10
6 058 04 10
6 058 05 10
6 061 70 10
6 061 71 10
6 061 72 10
6 061 73 10
6 061 74 10
6 061 75 10
6 061 76 10
6 061 77 10
6 061 78 10
C tipi
¨/Ad.
17,00
17,00
17,00
17,00
11,40
9,45
9,45
9,45
9,45
12,50
14,40
15,70
16,90
Ref. Amb.
3 033 83 10
3 033 79 10
3 033 80 10
3 033 81 10
3 033 82 10
3 033 84 10
3 033 86 10
3 033 87 10
3 033 88 10
3 033 89 10
3 033 90 10
3 033 91 10
3 033 92 10
B tipi
¨/Ad.
17,20
17,20
17,20
17,20
12,40
11,60
11,60
11,60
11,60
12,60
15,40
18,40
20,90
3 kutup
In (A)
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
Ref. Amb.
6 058 42 3
6 058 43 3
6 058 44 3
6 058 45 3
6 061 90 3
6 061 91 3
6 061 92 3
6 061 93 3
6 061 94 3
6 061 95 3
6 061 96 3
6 061 97 3
6 061 98 3
C tipi
¨/Ad.
57,50
57,50
57,50
57,50
50,50
45,50
45,50
45,50
45,50
53,00
57,30
62,10
67,10
Ref. Amb.
3 034 43 3
3 034 44 3
3 034 45 3
3 034 46 3
3 034 47 3
3 034 49 3
3 034 51 3
3 034 52 3
3 034 53 3
3 034 54 3
3 034 55 3
3 034 56 3
3 034 57 3
¨/Ad.
57,80
57,80
57,80
57,80
51,70
49,40
49,40
49,40
49,40
55,20
58,20
69,70
72,90
XG otomatik sigortalar
6 kA - IEC 60898
Aile: E
XG otomatİk sİgortalar
6 056 86
0 063 96
B tipi
1 kutup
In (A)
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
Ref.
Amb.
6 055 00
6 055 01
6 055 02
6 055 03
6 055 04
6 055 13
6 055 14
6 055 15
6 055 16
12
12
12
12
12
12
1
1
1
C tipi
¨/Ad.
14,10
12,80
12,80
12,80
12,80
15,00
17,60
19,00
21,20
Ref. Amb.
6 056 80 1
6 056 81 1
6 056 82 1
6 056 83 1
6 056 84 12
6 056 85 12
6 056 86 12
6 056 87 12
6 056 88 12
6 056 13 12
6 056 14 1
6 056 15 1
6 056 16 1
D tipi
¨/Ad.
18,00
18,00
18,00
18,00
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
15,40
18,90
23,00
26,30
Ref. Amb.
6 057 02 1
6 057 03 1
6 057 04 1
6 057 05 1
6 057 06 1
6 057 08 12
6 057 10 12
6 057 11 12
6 057 12 12
6 057 13 12
6 057 14 1
6 057 15 1
6 057 16 1
C tipi
¨/Ad.
22,60
22,60
22,60
22,60
19,30
19,00
19,00
19,00
19,00
19,50
45,40
49,70
54,00
1 kutup +
nötr*
In (A)
0,5
1
2
3
4
6
8
10
16
20
25
32
40
Ref. Amb.
0 063 86 1
0 063 88 1
0 063 89 1
0 063 90 1
0 063 91 1
0 063 92 1
0 063 93 1
0 063 94 10
0 063 96 10
0 063 97 10
0 063 98 1
0 063 99 1
0 064 00 1
*Nötr kesmelidir.
32
¨/Ad.
94,30
94,30
94,30
94,30
91,70
72,50
72,50
50,80
50,80
50,80
55,80
70,10
75,40
ŞUBAT 2014
XG otomatik sigortalar
6 kA - IEC 60898
Aile: E
XG otomatİk sİgortalar
B tipi
6 056 22
In (A)
1
2
3
4
6
10
2 kutup 16
20
25
32
40
50
63
Ref.
Amb.
6 055 26
6 055 28
6 055 30
6 055 31
6 055 32
6 055 33
6 055 34
6 055 35
6 055 36
6
6
6
6
6
6
1
1
1
Ref.
Amb.
6 055 46
6 055 48
6 055 50
6 055 51
6 055 52
6 055 53
6 055 54
6 055 55
6 055 56
4
4
4
4
4
4
1
1
1
C tipi
¨/Ad.
44,50
40,40
40,40
40,40
40,40
47,30
55,50
59,90
66,80
B tipi
3 kutup
6 056 50
In (A)
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
4 kutup
6 056 73
Ref.
Amb.
6 055 66
6 055 68
6 055 70
6 055 71
6 055 72
6 055 73
6 055 74
6 055 75
6 055 76
3
3
3
3
3
3
1
1
1
¨/Ad.
56,70
56,70
56,70
56,70
42,90
42,90
42,90
42,90
42,90
48,60
59,60
72,50
82,90
Ref.
Amb.
6 057 26
6 057 28
6 057 30
6 057 31
6 057 32
6 057 33
1
1
1
1
1
1
Ref.
Amb.
6 057 46
6 057 48
6 057 50
6 057 51
6 057 52
6 057 53
6 057 54
6 057 55
6 057 56
0 066 60
0 066 61
0 066 62
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
C tipi
¨/Ad.
62,10
56,40
56,40
56,40
56,40
66,00
77,50
83,60
93,30
B tipi
In (A)
1
2
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
Ref.
Amb.
1
6 056 22
1
6 056 23
1
6 056 24
1
6 056 25
6
6 056 26
6
6 056 28
6
6 056 30
6
6 056 31
6
6 056 32
6
6 056 33
1
6 056 34
1
6 056 35
1
6 056 36
D tipi
Ref.
Amb.
1
6 056 42
1
6 056 43
1
6 056 44
1
6 056 45
4
6 056 46
4
6 056 48
4
6 056 50
4
6 056 51
4
6 056 52
4
6 056 53
1
6 056 54
1
6 056 55
1
6 056 56
88,90
80,70
80,70
80,70
80,70
94,50
111,00
120,00
134,00
Ref.
Amb.
1
6 056 62
1
6 056 63
1
6 056 65
3
6 056 66
3
6 056 68
3
6 056 70
3
6 056 71
3
6 056 72
3
6 056 73
1
6 056 74
1
6 056 75
1
6 056 76
57,40
57,00
57,00
57,00
57,00
57,70
D tipi
¨/Ad.
79,20
79,20
79,20
79,20
59,90
59,90
59,90
59,90
59,90
67,80
76,00
102,00
116,00
C tipi
¨/Ad.
¨/Ad.
¨/Ad.
81,70
81,10
81,10
81,10
81,10
83,10
197,00
217,00
233,00
632,00
701,00
733,00
D tipi
¨/Ad.
114,00
114,00
114,00
85,70
85,70
85,70
85,70
85,70
94,50
113,00
145,00
158,00
Ref.
Amb.
6 057 66
6 057 68
6 057 70
6 057 71
6 057 72
6 057 73
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
112,00
111,00
111,00
111,00
111,00
115,00
33
ŞUBAT 2014
DX-H otomatik sigortalar
10 kA IEC 60898
Aile: E
dx-H otomatİk sİgortalar
C tipi
1 kutup
0 068 60
In (A)
1
2
3
6
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
Ref.
Amb.
1
0 068 52
1
0 068 53
1
0 068 54
1
0 068 56
0 068 58 10
0 068 60 10
1
0 068 61
1
0 068 62
1
0 068 63
1
0 068 64
1
0 068 65
1
0 068 66
1
0 063 83
1
0 063 84
1
0 063 85
C tipi
¨/Ad.
57,90
57,90
57,90
39,30
37,30
37,30
37,30
37,30
41,50
43,70
51,70
53,70
164,00
169,00
175,00
2 kutup
0 069 20
In (A)
1
2
3
6
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
Ref.
Amb.
1
0 069 12
1
0 069 13
1
0 069 14
1
0 069 16
1
0 069 18
1
0 069 20
1
0 069 21
1
0 069 22
1
0 069 23
1
0 069 24
1
0 069 25
1
0 069 26
1
0 064 75
1
0 064 76
1
0 064 77
In (A)
6
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
Ref.
Amb.
1
0 069 96
1
0 069 98
1
0 070 00
1
0 070 01
1
0 070 02
1
0 070 03
1
0 070 04
1
0 070 05
1
0 070 06
1
0 065 70
1
0 065 71
1
0 065 72
¨/Ad.
119,00
119,00
119,00
84,70
71,50
71,50
71,50
82,20
91,10
94,50
96,80
101,00
325,00
338,00
349,00
C tipi
3 kutup
0 069 32
In (A)
1
2
3
6
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
Ref.
Amb.
1
0 069 32
1
0 069 33
1
0 069 34
1
0 069 36
1
0 069 38
1
0 069 40
1
0 069 41
1
0 069 42
1
0 069 43
1
0 069 44
1
0 069 45
1
0 069 46
1
0 064 95
1
0 064 96
1
0 064 97
¨/Ad.
189,00
179,00
179,00
138,00
115,00
115,00
115,00
125,00
128,00
138,00
161,00
172,00
483,00
490,00
500,00
C tipi
4 kutup
0 065 72
¨/Ad.
180,00
161,00
161,00
161,00
166,00
170,00
183,00
236,00
253,00
655,00
665,00
692,00
DX-MA sadece manyetik korumalı sigortalar
10 kA IEC 60898
Aile: E
DX-MA otomatİk sİgortalar
3 kutuplu
Termİk korumasız*
In (A)
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
Ref.
Amb.
1
0 071 62
1
0 071 63
1
0 071 64
1
0 071 52
1
0 071 54
1
0 071 55
1
0 071 56
1
0 071 60
4 kutuplu
¨/Ad.
184,00
184,00
184,00
476,00
476,00
476,00
736,00
736,00
*Manyetik açması 12-14 In’e göre ayarlanmıştır.
34
Ref.
Amb.
¨/Ad.
0 071 57
0 071 58
0 071 59
0 071 51
0 071 90
0 071 92
1
1
1
1
1
1
736,00
736,00
736,00
736,00
1.290,00
1.290,00
ŞUBAT 2014
DX diferansiyel bloklar ve devre kesiciler
Aile: E
DX Dİferansİyel Bloklar
2 kutuplu
Kaçak
akım
koruma
blokları
0 074 01
Hassasiyet
30 mA
30 mA
300 mA
300 mA
300 mA -S
1 A -S
30 mA
300 mA
300 mA -S
1 A -S
In (A)
32
63
32
63
63
63
80 ila 125
80 ila 125
80 ila 125
80 ila 125
Ref.
0 074 01
0 074 02
0 074 07
0 074 08
0 074 11
0 074 23
0 074 03
0 074 09
3 kutuplu
Amb. ¨/Ad.
Ref.
1
320,00 0 074 28
1
676,00 0 074 29
1
299,00 0 074 34
1
461,00 0 074 35
1
516,00 0 074 38
1
531,00
1
1.120,00
1
767,00 0 074 36
Amb.
1
1
1
1
1
1
4 kutuplu
Ref.
0 074 55
0 074 56
0 074 61
0 074 62
0 074 65
0 074 77
0 074 57
866,00 0 074 63
0 074 66
0 074 78
Amb. ¨/Ad.
1
435,00
1
736,00
1
346,00
1
492,00
1
579,00
1
633,00
1
1.270,00
1
873,00
1
1.050,00
1
1.040,00
¨/Ad.
403,00
689,00
327,00
479,00
579,00
S: Seçici
Açıklama
Yrd. Enversör + Arıza
Ref.
0 073 50
0 073 51
0 073 54
Amb.
1
1
1
¨/Ad.
129,00
210,00
252,00
Açıklama
12 ila 48 v ±/=
110 ila 415 V ±
110 ila 125 V =
Ref.
0 073 60
0 073 61
0 073 61
Amb.
1
1
1
¨/Ad.
356,00
336,00
336,00
Açıklama
24 V =
48 V =
230 V ±
Ref.
0 073 65
0 073 66
0 073 68
Amb.
1
1
1
¨/Ad.
362,00
362,00
354,00
Açıklama
Ref.
Ø 4-6 mm montaj aks. 0 044 42
Ø4 mm kilit
0 044 43
Aksesuarlar
Vida Gizleyici
0 044 44
Amb.
2
3
2
¨/Ad.
49,50
88,90
25,00
Yardımcı Yrd. Enversör Kontak
bloklar Arıza Sinyali Kontağı
Açtırma
bobİnİ
Düşük
gerİlİm
bobİnİ
DX Dİferansİyel Monoblok Devre Kesİcİler
1 kutup + nötr
10 ma
6 kA
30 mA
6 kA
0 078 63
300 mA
6 kA
0 079 19
In (A)
10
16
20
3
6
10
16
20
25
32
40
50
63
6
10
16
20
25
32
40
50
63
Ref.
0 078 44
0 078 45
Amb.
1
1
0 078 58
0 078 60
0 078 61
0 078 63
0 078 64
0 078 65
0 078 66
0 078 67
1
1
1
1
1
1
1
1
0 078 71
0 078 72
0 078 74
0 078 75
0 078 76
0 078 77
0 078 78
1
1
1
1
1
1
1
2 kutup
¨/Ad.
Ref.
349,00 0 077 45
349,00 0 077 46
0 077 47
316,00
289,00
278,00 0 079 11
278,00 0 079 19
278,00 0 079 20
289,00 0 079 21
289,00 0 079 22
303,00 0 079 29
0 079 30
0 079 31
272,00
257,00 0 079 44
257,00 0 079 46
257,00 0 079 47
261,00 0 079 48
261,00 0 079 49
272,00 0 079 50
0 079 51
0 079 52
4 kutup
Amb.
1
1
1
¨/Ad.
424,00
424,00
424,00
Ref.
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
299,00
299,00
299,00
318,00
318,00
373,00
532,00
549,00
0 079 62
0 079 64
0 079 65
0 079 66
0 079 67
0 080 13
0 080 14
0 080 15
1
1
1
1
1
1
1
1
463,00
463,00
463,00
487,00
487,00
650,00
832,00
868,00
1
1
1
1
1
1
1
1
281,00
281,00
281,00
292,00
292,00
338,00
473,00
481,00
0 079 75
0 079 77
0 079 78
0 079 79
0 079 80
0 080 31
0 080 32
0 080 33
1
1
1
1
1
1
1
1
435,00
435,00
435,00
435,00
435,00
574,00
654,00
695,00
¨/Ad.
* Monoblok diferansiyel devre kesiciler, kendi gövdelerinde hem bir kaçak akım rölesi hem de bir termik-manyetik devre kesici bulunduran ürünlerdir.
35
ŞUBAT 2014
DX kaçak akım koruma anahtarları
Aile: E
DX Kaçak Akım Koruma Anahtarları
IEC- 61008-1 standartlarına uygundur.
AC tipi
2 kutup
10 ma
30 mA
300 mA
0 086 25
300 mA - S
In (A)
16
25
40
63
80
25
40
63
80
40
63
Ref.
0 086 25
0 086 28
0 086 29
0 086 30
0 086 31
0 086 46
0 086 47
0 086 48
0 086 49
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0 089 35
1
4 kutup
Ref.
¨/Ad.
163,00
94,20
97,30
124,00
206,00
88,20
90,80
108,00
169,00
0 086 93
0 086 94
0 086 95
0 086 96
0 087 11
0 087 12
0 087 13
0 087 14
0 090 18
247,00 0 090 19
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
133,00
135,00
157,00
259,00
118,00
121,00
139,00
222,00
274,00
300,00
A tipi
2 kutup
300 mA - S
In (A)
40
63
Ref.
Amb.
0 090 82
1
4 kutup
Ref.
0 091 65
323,00 0 091 66
¨/Ad.
Amb.
1
1
¨/Ad.
342,00
365,00
Hpi tipi
0 086 93
2 kutup
30 mA
In (A)
25
40
63
80
Ref.
0 088 22
0 088 23
0 088 24
0 088 25
Amb.
1
1
1
1
4 kutup
¨/Ad.
158,00
167,00
189,00
272,00
Ref.
0 088 26
0 088 27
0 088 28
0 088 29
Amb.
1
1
1
1
¨/Ad.
218,00
227,00
255,00
372,00
STOP&GO otomatik geri kurma mekanizması
Aile: E
stop&go
Bağlı bulunduğu cihaz bir kaçak veya
bir kısa devreden dolayı beklenmedik
bir durumda açtığında (örnek: yıldırım)
otomatik olarak devreyi kapatır.
Standart
Stop&go
0 073 81
36
Gerilim
230
Ref.
0 073 81
Amb.
1
Auto test
¨/Ad.
Ref.
854,00 0 073 82
Amb.
1
¨/Ad.
1.340,00
Auto test: Bağlı bulunduğu kaçak akım koruma cihazı ile periyodik olarak
test yapar
ŞUBAT 2014
Motor koruma şalteri
termik manyetik korumalı
Aile: E
Motor Koruma Şalterİ
0 028 06
In (A)
0,16
0,25
0,4
0,63
1
1,6
3 kutuplu 2,5
4
şalter
6,5
10
14
18
23
25
32
Ayar sahası
0,1-0,16
0,16-0,25
0,25-0,4
0,4-0,63
0,63-1
1-1,6
1,6-2,5
2,5-4
4-6,5
6,3-10
9-14
13-18
17-23
20-25
24-32
Ref.
Amb.
1
0 028 00
1
0 028 01
1
0 028 02
1
0 028 03
1
0 028 04
1
0 028 05
1
0 028 06
1
0 028 07
1
0 028 08
1
0 028 09
1
0 028 10
1
0 028 11
1
0 028 12
1
0 028 13
1
0 028 14
¨/Ad.
236,00
236,00
236,00
236,00
236,00
236,00
236,00
236,00
236,00
267,00
267,00
299,00
333,00
333,00
538,00
Hata sİnyalİ
Sİnyalİzasyon
yard.
Kontak
K+A
K+A
2K
Kapasite
Ref.
Amb.
6A/690 V 0 028 16
1
6A/690 V 0 028 17
1
6A/690 V 0 028 18
1
¨/Ad.
84,20
46,70
46,70
Düşük gerİlİm
bobİnİ
Açtırma
bobİnİ
Gerilim Tüketim
Ref.
Amb.
230 V ~ 12/3.5 VA 0 028 22
1
400 V ~ 12/3.5 VA 0 028 23
1
230 V ~
3.5 VA 0 028 25
1
400 V ~
3.5 VA 0 028 26
1
¨/Ad.
139,00
139,00
139,00
139,00
0 028 22
Aksesuarlar
Açıklama
IP65 Kutu
Acil Durum Butonu
İkaz Lambası 230 V~
İkaz Lambası 400 V~
Kilitlenebilir Blok
Ref.
Amb.
1
0 028 29
1
0 028 30
1
0 028 31
1
0 028 32
1
0 028 34
¨/Ad.
96,90
108,00
20,20
20,30
34,90
Parafudrlar 230-400 V
Aile: E
PARAFUDRLAR
Iimp 50 kA
Ana dağıtım
panosu İçİn
0 030 23
Kutup
1K
3K
4K
Ref.
Amb.
1
0 030 00
Iimp 25 kA
Amb.
¨/Ad.
0 030 22
0 030 23*
1
1
2.180,00
2.890,00
Ref.
Amb.
1
0 039 10
¨/Ad.
430,00
* In, dalga boyunda 10/350 ms’de 100 kA’dır.
Imax 70 kA (B+C tipi)
Pano
parafudrları
0 039 33
Kutup
1K
2K
3K
4K
Ref.
Amb.
1
0 039 20
1
0 039 21
1
0 039 22
1
0 039 23
¨/Ad.
268,00
394,00
621,00
643,00
Imax 40 kA (C tipi)
Ref.
Amb.
1
0 039 30
1
0 039 31
1
0 039 32
1
0 039 33
Iimp (kA)
25
Ana dağıtım panosu İçİn yedek modül
100
70
40
Pano parafudrları İçİn yedek modül
15
Telefon hatları İçİn parafudrlar
Sİnyalİzasyon yardımcıları
0 039 62
Iimp 12,5 kA
Ref.
¨/Ad.
856,00
0 038 29
Koordİnasyon modüllerİ
Ref.
0 030 28
0 030 29
0 039 34
0 039 39
0 039 44
Açıklama
Analog
Dijital
2K
3K
4K
35 A - 500 V
63 A - 500 V
Imax 15 kA (C tipi)
¨/Ad.
Ref.
Amb.
201,00 0 039 40
1
331,00 0 039 41
1
593,00
599,00 0 039 43
1
Amb.
1
1
5
5
5
¨/Ad.
136,00
233,00
534,00
¨/Ad.
Parafudr ref.
655,00 0 030 20/22/23
655,00
0 030 23
107,00 0 039 30/31/32/33
103,00
0 039 36/38
99,80 0 039 40/41/43
Ref.
0 038 28
0 038 29
0 039 56
0 039 57
0 039 58
0 039 62
0 039 63
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
211,00
219,00
170,00
211,00
241,00
270,00
416,00
37
ŞUBAT 2014
Darbe akım anahtarları (telerüptör)
Aile: E
darbe akım anahtarı
Darbe akım anahtarı
(Telerüptör)
Kutup
1K
2K
4K
In (A)
16
16
16
Kumanda gerilimi
230 V
230 V
230 V
Kontak tipi
1NA
2NA
4NA
Modül sayısı
Ref.
Amb.
1
10
0 041 63
1
10
0 041 67
2
1
0 041 71*
¨/Ad.
59,90
109,00
176,00
Modül sayısı
Ref.
0,5
0 041 85
0,5
0 041 87
Amb.
1
1
¨/Ad.
99,80
113,00
* 3 kutuplu kullanılabilir
24 V ve 400 V kumanda gerilimi için lütfen bize danışınız.
0 041 63
Aksesuarlar
Açıklama
Yardımcı Kontak
Kumanda Yardımcısı
Kontak
1NK+1NA
Güç kontaktörleri modüler kontaktör
16 A - 63 A
Aile: E
güç kontaktörlerİ (modüler kontaktör)
Kontak tipi
NK+NA
NK+NA
2NA
2NA
2NA
2NK
4NA
4NA
4NK
2NA+2NK
Modül sayısı
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Ref.
Amb.
4
0 041 26
1
0 041 27
1
0 041 16
10
0 041 28
1
0 041 49*
1
0 041 29
1
0 041 50*
5
0 041 31
1
0 041 32
1
0 041 33
¨/Ad.
78,10
79,50
83,40
83,40
82,00
83,40
203,00
123,00
123,00
123,00
Kumanda gerilimi
230 V
24 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
Kontak tipi
2NA
2NA
2NA
4NA
4NA
4NA
4NK
Modül sayısı
1
2
2
2
3
3
3
Ref.
0 041 47
0 040 94
0 040 68
0 041 48
0 040 70
0 040 78
0 040 79
Amb.
4
1
1
2
1
1
1
¨/Ad.
83,40
223,00
223,00
123,00
370,00
389,00
389,00
Kullanılabilecek kontaktörler Kumanda gerilimi
16-25 A 1 modüller için
230 V
Aksesuarlar
25 A 2 modüller için
230 V
Kontak tipi
1NK+1NA
1NK+1NA
Modül sayısı
Ref.
0,5
0 041 85
0,5
0 041 83
Amb.
1
1
¨/Ad.
99,80
99,80
Standart
tİp
0 041 16
Kutup
2K
2K
2K
2K
2K
2K
4K
4K
4K
4K
In (A)
16
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Kumanda gerilimi
230 V
230 V
24 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
*Sessiz tip güç kontaktörleri
Mandallı
tİp
Kutup
2K
2K
2K
4K
4K
4K
4K
In (A)
25
40
40
25
40
63
63
0 040 78
0 040 85
38
ŞUBAT 2014
Ortam termostatı
Aile: E
ortam termostatı
Sıcaklığın ölçümü, denetlenecek mekana veya bölgeye yerleştirilen bir algılayıcı vasıtası ile yapılır.
Ortam termostatı
Algılayıcı
Açıklama
In (A)
3°C ila 30°C Ayar alanı
enversör kontaklı
6A
Gerilimi Modül sayısı
230v
2
Sıcaklığı ölçer
Ref.
Amb.
0 038 40
1
521,00
0 767 23
1
124,00
Ref.
Amb.
0 037 25
1
¨/Ad.
0 038 40
Fotoselli şalterler
Aile: E
FOTOSELLİ Şalterler
Işığın durumuna göre lambaların yanmasını ve sönmesini sağlar. Fotosel (Plexo IP55) ile birlikte satılır.
4 programlı
Açıklama
In (A)
2000 w halojen ve akkor, 2000
VA seri bağlı floresan 300 VA 45
μF ile paralel bağlı floresanda
kullanılabilir.
10A
Gerilimi Modül sayısı
230V
5
¨/Ad.
999,00
Pano tipi liht butonları
Aile: E
lİht butonları
IEC 60669-1 standardına uygundur. IEC 947-5-1 standartlarına göre kesme kapasitesi AC 12’dir. Liht butonu durumunda teslim edilir.
Liht butonu anahtara dönüştürülebilir.
basİt İşlev
çİft İşlev
In (A)
20
20
20
20
Kumanda gerilimi
230V
230V
230V
230V
20
230V
20
230V
20
230V
0 044 53
yedek lambalar
e10 - 1,2 W
Kontak tipi
Modül sayısı
1NA
1
1NK
1
2NA
1
1NA+1NK
1
1NA+1 Yeşil İkaz
1
Lambası
1NK + 1 Kırmızı
1
İkaz Lambası
1NA (Yeşil) + 1NK
1
(Kırmızı)
Gerilim
8/12 v
24 v
230 v
Açıklama
Akkor Flamanlı
Akkor Flamanlı
Neon
Ref.
0 044 53
0 044 54
0 044 55
0 044 58
Amb.
10
10
10
10
¨/Ad.
73,60
73,60
102,00
102,00
0 044 63
10
111,00
0 044 64
10
105,00
0 044 68
10
115,00
Ref.
0 044 32
0 044 33
0 044 36
Amb.
10
10
10
¨/Ad.
9,18
12,40
18,70
39
ŞUBAT 2014
Pano tipi anahtar
Aile: E
pano tİpİ anahtar
IEC 60669-1 standardına göre devrenin tamamen kesilmesini sağlar.
IEC 60947-3 standartlarına göre kesme kapasitesi AC22 kontakları iki yönlü keser.
pano
tİpİ
anahtar
0 043 22
Yardımcı Enversör kontağı
Vavien
Vavien orta noktalı
komütatör
In (A)
20
32
20
32
32
63
100
125
32
63
100
125
Kutup
1K
1K
2K
2K
3K
3K
3K
3K
4K
4K
4K
4K
Modül sayısı
1
1
1
1
2
3
3
3
2
4
4
4
Ref.
0 043 02
0 043 05
0 043 22
0 043 25
0 043 45
0 043 50
0 043 54
0 043 58
0 043 65
0 043 70
0 043 74
0 043 78
Amb.
10
10
10
10
5
3
3
2
5
2
2
2
¨/Ad.
50,60
56,60
72,30
75,20
132,00
270,00
316,00
343,00
144,00
351,00
382,00
412,00
In (A)
6A
20A
20A
16A
Gerilim
Modül sayısı
0,5
1
1
3
Ref.
0 073 50
0 043 82
0 043 85
0 046 55
Amb.
1
10
10
1
¨/Ad.
129,00
73,60
88,90
283,00
Ref.
0 044 42
0 044 43
0 044 44
Amb.
2
3
2
¨/Ad.
49,50
88,90
25,00
Ref.
Amb.
12
6 040 77
12
6 040 78
12
6 040 79
2
0 031 43*
¨/Ad.
34,80
34,80
34,80
117,00
230 V
230 V
400 V
0 046 55
aksesuarlar
Açıklama
Ø 4 - 6mm kilit aksesuarı
Ø 4 mm kilit
Mühürlenebilir vida gizleyici
Gerilim Renk
230V
Yeşil
basİt İkaz lambası 230V Kırmızı
230V Turuncu
400V
Beyaz
Modül sayısı
1
1
1
0,5
*Trifaze basit ikaz lambası
6 040 77
Güç dimmerleri
Aile: E
Güç dimmerleri
Güç dimmerleri
Açıklama
2500 W kablolu uzaktan güç dimmeri
5000 W kablolu uzaktan güç dimmeri
Ref.
Amb. ¨/Ad.
1
2.450,00
0 400 81*
1
2.600,00
0 400 83*
*Güç dimmerleri, 230V ile çalışan akkor ve halojen ampulleri ve ferromanyetik transformatörlü 12V halojen
0 400 81
40
ampulleri kontrol eder.
ŞUBAT 2014
Televaryatörler (pano tipi dimmerler)
Aile: E
televaryatörler
Açıklama
televaryatörler
besleme 230 V ~
50/60 Hz
Azami güç Modül sayısı
Ref.
Amb.
¨/Ad.
1-10V elektronik balastlı floresan lambalar
için, ürün üzerinden ya da ışıksız liht butonuyla
uzaktan kumanda edilebilir.
800 VA
2
0 036 58
1
505,00
Akkor telli lamba, halojen ve ferromanyetik
yükler için ürün üzerinden ya da ışıksız liht
butonuyla uzaktan kumanda edilebilir.
600 VA
2
0 036 59
1
417,00
1-10V kontrollü balastlı ayarı floresan,
kompakt floresan lamba vb.
1000 VA
4
0 036 60
1
1.060,00
Akkor telli lamba, halojen lamba,
ferromanyetik veya elektronik trafolu halojen
lambalarda kullanır. Farklı yük tipleri aynı hat
üzerinde olmamalıdır.
1000 VA
6
0 036 71
1
1.150,00
Açıklama
Modül sayısı
Ref.
Amb.
¨/Ad.
Bus besleme
Televaryatör bus sistemine bağlanan
yardımcı kumandaların beslenmesini
sağlar
2
0 036 80
1
417,00
yardımcı
kumandalar
Televaryatörlerle birlikte kullanılarak,
uzaktan kumanda imkanı sağlar.
0 784 10
1
703,00
Primer: 230 V~ 50/60 Hz, Sekonder 12 v
Azami Güç 105 VA Asgari Güç 35 VA
0 420 57
1
345,00
0 036 71
elektronİk
transformatörler
Merdiven otomatiği ve zaman rölesi
Aile: E
merdİven otomatİğİ ve zaman rölesİ
Merdİven otomatİğİ
zaman rölesİ
Açıklama
Modül sayısı
Ref.
Amb.
T2000 w akkor ve halojen, 1000 VA seri bağlı floresan,
120 VA 14μF paralel bağlı floresan 30 sn. İle 10 dk
arasında ayarlanabilir.
1
0 047 02
1
185,00
Kapamada gecikmeli zaman rölesi
1
0 047 40
1
244,00
¨/Ad.
0 047 02
41
ŞUBAT 2014
Pano tipi ölçü aletleri
Aile: E
Ölçü Aletlerİ
Açıklama
Analog Ampermetre
0-50 A
0-100 A
0-200 A
0-400 A
0-800 A
50/5
100/5
200/5
400/5
230 v 50 Hz.
pano tİpİ
İbreli Kadran
Akım Trafosu
0 046 00
Saat Sayaçları*
Ref.
0 046 00
0 046 10
0 046 13
0 046 15
0 046 18
0 046 21
0 046 31
0 046 34
0 046 36
0 046 38
0 046 94
Amb.
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
¨/Ad.
488,00
15,80
15,80
15,80
15,80
15,80
158,00
168,00
168,00
288,00
257,00
* Bir makinanın veya elektrik cihazının bakımını yapabilmek için çalışma süresini saptamaya yarar.
Zaman saatleri
Aile: E
Zaman Saatlerİ
analog
Kadranlı
0 037 40
Haftalık
dİgİtal
Kadranlı
Programlama Bir tırnağın ifade
En az
Batarya
tipi
ettiği süre
anahtarlama
Günlük
15 dk.
15 dk.
Günlük
15 dk.
15 dk.
100 saat
Günlük
15 dk.
45 dk.
100 saat
Haftalık
2 saat
2 saat
100 saat
Haftalık
2 saat
6 saat
100 saat
Programlama
tipi
Haftalık
Haftalık
Astronomik
Astronomik
Yıllık
Gerilim - çıkış
sayısı
230 volt - 1 çıkış
230 volt - 2 çıkış
230 volt - 1 çıkış
230 volt - 2 çıkış
230 v - 4 Çıkış
Program
sayısı
56
2x28
28
2x14
4x84
Batarya
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
16 A çıkış
NA Env
1
1
0
1
0
Modül
sayısı
1
1
3
1
3
0
0
1
0
1
16 A çıkış
NA Env
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Modül
sayısı
2
2
2
2
6
Ref.
Amb.
4 127 80
0 037 40
4 128 13
4 127 94
4 127 95
1
1
1
1
1
Ref.
Amb.
¨/Ad.
4 126 31
4 126 41
4 126 54
4 126 57
0 047 70
1
1
1
1
1
406,00
462,00
499,00
609,00
1.300,00
Ref.
4 128 72
4 128 73
Amb.
10
1
¨/Ad.
70,10
443,00
¨/Ad.
110,00
120,00
167,00
212,00
233,00
4 126 31
aksesuarlar
Açıklama
Data Anahtarı
USB- Bağlantı Kiti
muadil
referans
tablosu
42
Yeni Ref.
4 127 80
4 128 13
4 127 94
4 127 95
4 126 31
4 126 41
4 126 54
4 126 57
Eski Ref.
0 037 30
0 037 53
0 037 44
0 037 55
0 047 61
0 047 71
0 047 64
0 047 67
ŞUBAT 2014
prizler, bazer ve zil
Prizler,
YEN‹
Aile: E
prİzler, bazer ve zİl
pano tİpİ PRİZ
Açıklama
2P+T 16 A 230V Raya Montaj
Modül sayısı
Ref.
2,5
0 042 85
Amb.
10
¨/Ad.
59,40
Gerilim (v~)
8/12 v ~
230 v
24 v
230 v
230/8 v
230/12-8 v
230/12-8 v
230/24-12 v
Modül sayısı
1
1
1
1
2
2
4
4
Amb.
10
10
5
10
1
1
1
1
¨/Ad.
96,80
123,00
99,80
99,80
149,00
173,00
191,00
180,00
Ref.
Amb.
20
4 049 26
10
4 049 37
5
0 049 38*
10
0 049 39
3
0 049 40*
10
0 049 41
40
0 049 42*
10
0 049 43
3
0 049 44*
10
0 049 45
¨/Ad.
19,00
120,00
47,30
230,00
110,00
452,00
56,50
275,00
90,80
386,00
Ref.
0 049 05
0 049 06
0 049 88
0 049 89
0 049 90
0 049 91
0 044 40
0 044 41
¨/Ad.
16,10
16,10
8,75
1,89
4,72
5,33
18,70
22,00
0 042 85
Zİller
Bazerler
etiketli zil
transformatörleri
0 042 25
Güç
4.8 VA
4 VA
4 VA
4 VA
4 VA
8 VA
24 VA
24-18 VA
Ref.
0 041 01
0 041 07
0 041 11
0 041 13
4 130 90
4 130 91
4 130 92
4 130 93
prizler,
Bağlantıbazer
aksesuarlar›
ve zil
Aile: E
otomatİk bağlantı baraları
1 Kutup/1 Kutup+Nötr
2 Kutup
4 Kutup besleme ile
2 Kutup
0 049 26
3 Kutup
4 Kutup
Bağlanan Azami Cihaz Miktarı Kesit (mm2)
13
16
57
16
6
10
28
16
6
10
28
16
4
10
19
16
3
10
14
16
* Uç korumaları ile donatılmış olarak.
Termİnaller
Koruma
Uç Koruması
0 049 89
Boşluk
Aksesuarı
Açıklama
1K ve 1K + Nötr
Bütün otomatlar için
Kullanılmayan ayaklar için
1 K ve 1 Kutup+ Nötr
2 ve 3 Kutuplu baralar için
4 Kutuplu baralar için
Kablo Geçis Aksesuarı
Kablo Geçis Aksesuarı
Kırmızı referanslar: yeni ürünler
Kapasite
4 ila 25 mm2
6 ila 35 mm2
12 modül
0,5 modül
1 modül
Amb.
20
20
20
40
20
20
10
5
43
ŞUBAT 2014
Monoblok modüler dağıtıcılar
40 A’den 250 A’e standart dağıtım
Aile: E
Monoblok Modüler Dağıtıcılar
Kablo kesiti mm2
Amper
Bara başına
Tekli kablo
bağlantı kapasitesi
11
2
5
2
11
2
2
11
2
5
2
7
2
2
11
4
1
8
4
2
6
2
2
1
1
40
2 kutuplu
100
125
0 048 88 + 0 048 45
40
100
125
4 kutuplu
125
160
250
0 048 79
Çoklu kablo
1,5 ila 4
6 ila 16
2,5 ila 10
10 ila 25
2,5 ila 10
10 ila 25
10 ila 35
1,5 ila 4
6 ila 16
2,5 ila 10
10 ila 25
2,5 ila 10
10 ila 25
10 ila 35
2,5 ila 10
10 ila 35
35 ila 70
2,5 ila 10
10 ila 25
10 ila 35
2,5 ila 16
10 ila 25
10 ila 35
16 ila 50
70 ila 120
0,75 ila 4
4 ila 10
1,5 ila 10
6 ila 16
1,5 ila 10
6 ila 16
10 ila 25
0,75 ila 4
4 ila 10
1,5 ila 10
6 ila 16
1,5 ila 10
6 ila 16
10 ila 25
1,5 ila 10
6 ila 25
35 ila 70
1,5 ila 10
6 ila 16
10 ila 25
2,5 ila 10
6 ila 16
10 ila 25
16 ila 35
70 ila 120
Icc
Modül
(kA)
Ref.
Amb.
¨/Ad.
20
6
0 048 81
5
97,70
20
4
0 048 80
10
88,10
18
8
0 048 82
5
111,00
20
6
0 048 85
5
146,00
20
4
0 048 84
10
108,00
20
6
0 048 86
5
151,00
14,5
8
0 048 88
5
195,00
27
10
0 048 79
1
361,00
42
9
0 048 77
1
575,00
Bİrleştİrİlebİlinir Modüler Dağıtıcılar Kablo kesiti mm2
Amper
Bara başına
Tekli kablo
bağlantı kapasitesi
125
160
TEK kutuplu
250
0 048 83
DPX Çıkışına dİrek bağlantılı dağıtıcı
4
12
1
7
2
3
1
4
6
16 ila 50
1,5 ila 10
35 ila 70
2,5 ila 10
6 ila 25
10 ila 35
70 ila 150
2,5 ila 16
10 ila 35
Çoklu kablo
16 ila 35
1,5 ila 10
25 ila 50
1,5 ila 10
6 ila 16
10 ila 25
70 ila 120
2,5 ila 10
10 ila 25
Icc
Modül
(kA)
Ref.
Amb.
¨/Ad.
35
2
0 048 71
4
146,00
27
2
0 048 83
4
156,00
60
2
0 048 73
4
183,00
Kablo kesiti mm2
Amper
160
250
0 048 68
44
Açıklama
DPX 125 ve 160 için
DPX 250 ER ve DPX 250 için
Çoklu kablo Icc (kA)
30
6 adet 25mm2
36
4 adet 35mm2
Ref.
0 048 67
0 048 68
Amb.
1
1
¨/Ad.
62,20
75,00
ŞUBAT 2014
Monoblok modüler dağıtıcılar
40 A’den 250 A’e standart dağıtım
Aile: E
Yüksüklü Kablolar İçİn Ekstra İnce Dağıtıcılar
Kablo kesiti mm2
Amper
125
250
Açıklama
Raya ve saca montaj
Saca montaj
Giriş
35 mm2
150 mm2
Çıkış
Ref.
10 faz çıkışı 17 nötr çıkışı 0 374 47
1 x 70mm2 veya 1 x 70mm2 0 374 00
Amb.
1
1
¨/Ad.
404,00
481,00
Ref.
0 373 95
0 374 31
0 374 35
0 373 08
Amb.
1
1
1
1
¨/Ad.
159,00
315,00
375,00
782,00
Ref.
0 399 30
0 399 34
0 399 38
0 399 35
0 399 39
0 399 42
0 399 44
0 399 51
0 399 54
0 399 40
0 399 43
0 399 45
0 399 52
0 399 55
0 399 56
0 399 63
0 399 64
0 399 65
0 399 69
0 399 31
0 399 32
0 399 36
0 399 41
0 399 46
0 399 59
0 399 33
0 399 37
Amb. ¨/Ad.
1
195,00
1
245,00
1
333,00
1
280,00
1
351,00
1
363,00
1
416,00
1
492,00
1
555,00
1
360,00
1
399,00
1
471,00
1
525,00
1
683,00
1
769,00
1
886,00
1
917,00
1
982,00
1
1.180,00
1
223,00
1
237,00
1
300,00
1
399,00
1
492,00
1
854,00
1
280,00
1
386,00
0 374 00
Yüksüklü Kablolar İçİn katlı Dağıtıcılar Amper
125
160
250
400
Açıklama
Raya ve saca montaj
Raya ve saca montaj
Raya ve saca montaj
Saca montaj
Kablo kesiti çıkış kapasitesi mm2
2x10 mm2’lik 5 bağlantı
35 mm2’lik 5 çıkış
50 mm2’lik 5 çıkış
M6 21 delik ( maks. 70 mm2’lik yüksük)
0 373 08
Atlantic-E
Aile: E
IP 66 Metal Kofralar
Boyutlar (mm)
Genişlik Yükseklik Derinlik
200
300
150
300
400
150
400
500
150
300
400
200
400
500
200
400
600
200
500
600
200
500
700
200
600
800
200
400
500
250
400
600
250
500
600
250
500
700
250
600
800
250
600
800
300
600
1000
300
800
1000
250
800
1000
300
800
1200
300
300
300
150
300
300
200
400
400
200
500
500
250
600
600
250
800
800
300
400
300
200
600
400
250
Aksesuarlar için satış ofislerimize danışınız.
45
ŞUBAT 2014
Practibox sıva altı kofralar
6 - 36 modül
Aile: E
Practİbox sıva altı kofralar
Boyutlar (mm)
Modül
6
8
12
24
36
6 011 11
Sıra
1
1
1
2
3
Genişlik Yükseklik Derinlik
186
230
99
188
266
99
225
334
103
334
376
120
334
526
122
Ref.
6 011 10
6 011 11
6 011 12
6 011 13
6 011 14
Amb.
1
1
1
1
1
¨/Ad.
50,80
60,90
63,30
128,00
191,00
Ref.
0 016 60
6 012 90
0 019 66
Amb.
20
10
1
¨/Ad.
4,11
15,60
29,10
6 011 14
aksesuarlar
Açıklama
Boşluk kapağı
Terminal Blok
Anahtarlı kilit
* 0 019 66 referanslı ürün sadece 2 ve 3 sıralı ürünler ile
kullanılabilir.
0 019 66
Ekinoxe NX sıva üstü kofralar
8 - 36 modül
Aile: E
ekİnoxe nx sıva üstü kofralar
Boyutlar (mm)
Modül
Sıra
8
12
24
36
1
1
2
3
Genişlik Yükseklik Derinlik
276
321
321
321
223
254
411
561
120
120
120
120
Saydam kapılı
kofra ref.
Beyaz kapılı
kofra ref.
Amb.
6 210 80
6 210 82
6 210 84
6 210 86
6 210 81
6 210 83
6 210 85
6 210 87
1
1
1
1
109,00
120,00
186,00
255,00
Amb.
20
10
¨/Ad.
4,11
8,77
¨/Ad.
6 210 80
aksesuarlar
boşluk kapakları
46
Açıklama
5 modül
13 modül
Ref.
0 016 60
0 016 62
ŞUBAT 2014
Plexo3 nemli yer kofraları
IP 65
Aile: E
plexo3 IP 65 nemlİ yer kofraları
Boyutlar (mm)
Modül
2 (+1)
4
6
8
12
24
36
18
36
54
72
6 019 94
6 018 32
Dİkey çok İşlevlİ kablo bölmelerİ
Sıra
1
1
1
1
1
2
3
1
2
3
4
Genişlik Yükseklik Derinlik
93
174
109
128
200
115,6
164
200
115,6
200
200
115,6
282
340
141
432
340
161
662
340
161
282
448
141
432
448
161
622
448
161
822
448
161
Ref.
6 019 32
6 019 94
6 019 96
6 019 98
6 018 31
6 018 32
6 018 33
6 018 35
6 018 36
6 018 37
6 018 38
Amb.
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
97,60
101,00
116,00
155,00
201,00
348,00
424,00
323,00
494,00
629,00
846,00
Ref.
0 019 17
0 019 18
Amb.
1
1
¨/Ad.
172,00
201,00
Ref.
0 019 66
0 019 67
0 019 68
0 019 69
0 019 61
0 019 55
0 019 64
0 019 65
0 019 70
Amb.
1
2
1
1
20
1
2
2
2
¨/Ad.
29,10
81,70
61,00
86,30
4,82
30,50
46,70
68,90
34,00
6 018 37
Boyutlar (mm)
Genişlik Yükseklik
137
432
137
622
Açıklama
2 sıralı kofralar için
3 sıralı kofralar için
0 019 18
aksesuarlar
0 019 66
0 019 55
Açıklama
Anahtarlı kilit
Birleştirme kiti
Mühürleme kiti
Montaj ayakları
Boşluk plakası
Esnek rakorlar
Düz örtü plakası - 12 modül kofralar için
Düz örtü plakası - 18 modül kofralar için
Menteşeler
47
ŞUBAT 2014
Marina polyester kofralar
IP 66 - IK 10
Aile: E
marİna kofralar
Boyutlar (mm)
0 362 55
Kullanılan alan
Dış ölçüler
Genişlik Yükseklik Derinlik
300
400
200
400
500
200
400
600
250
600
800
300
800
1000
300
Genişlik Yükseklik Derinlik
305
405
200
405
505
200
405
605
250
618
828
300
818
1028
300
Ref.
0 362 51
0 362 52
0 362 55
0 362 61
0 362 63
Amb. ¨/Ad.
1
608,00
1
759,00
1
912,00
1
1.740,00
1
2.460,00
Ref.
0 364 08
0 364 09
Amb.
1
1
Ref.
0 361 01
0 361 02
0 361 03
0 361 06
0 361 09
Amb. ¨/Ad.
1
571,00
1
695,00
1
766,00
1
1.130,00
1
1.280,00
duvara montaj aksesuarları
Pano yüksekliği
(mm)
300
400 - 1200
Taşıyabileceği maks. ağırlık
(kg)
100
150
¨/Ad.
73,10
151,00
İzolelİ örtü plakalı şasİler
Boyutlar (mm)
Modül
30
48
48
108
190
Sıra
3
3
3
4
5
Genişlik Yükseklik Derinlik
300
400
200
400
500
200
400
600
250
600
800
300
800
1000
300
montaj plakaları
Açıklama
Ref.
Amb.
800 x 600 kofra için DPX 125 veya DPX 160
1
0 360 44
1000 x 800 kofra için DPX 125, DPX 160 ve DPX 250 0 360 45
1
0 360 44
48
¨/Ad.
525,00
475,00
ŞUBAT 2014
Ekinoxe sıva üstü modüler kofralar
Aile: E
ekİnoxe sıva üstü modüler kofralar
Boyutlar (mm)
Modül
1
2
4
6
8+1
13
26
39
52
0 013 08
0 013 12
Sıra
1
1
1
1
1
1
2
3
4
Genişlik Yükseklik Derinlik
Ref.
Amb.
30
140
72
10
0 013 01*
50
140
72
10
0 013 02*
90
160
74
10
0 013 04*
128
160
74
5
0 013 06*
190
180
83
1
0 013 08
250
235
99
1
0 013 11
250
360
99
1
0 013 12
250
485
99
1
0 013 13
250
610
99
1
0 013 14
¨/Ad.
16,40
16,40
19,50
44,20
84,80
110,00
176,00
261,00
298,00
* Kapaksız kofralar
ıp 40 - ık 07 kapaklar
¨/Ad.
Kapaklar
Modül
8+1
13
26
39
52
0 013 42
Sıra
1
1
2
3
4
Beyaz
0 013 28
0 013 31
0 013 32
0 013 33
0 013 34
Şeffaf
0 013 38
0 013 41
0 013 42
0 013 43
0 013 44
Amb.
1
1
1
1
1
Beyaz
Şeffaf
51,30
64,70
64,70
75,00
88,00 106,00
109,00 134,00
166,00 176,00
Amb.
1
1
1
1
15 mm 50 mm
75,00 109,00
91,70 127,00
106,00 149,00
127,00 172,00
0 013 31
Yükseltme Aksesuarları ve İkİ Yönlü Kullanılabİlen Arka Kapaklar
¨/Ad.
Yükseltme aksesuarı
Modül
13
26
39
52
0 013 72
0 013 52
Sıra
1
2
3
4
15 mm
0 013 61
0 013 62
0 013 63
0 013 64
Sıra
1
2
3
4
50 mm
0 013 71
0 013 72
0 013 73
0 013 74
Arka plakalar
0 013 51
0 013 52
0 013 53
0 013 54
Amb.
1
1
1
1
¨/Ad.
31,20
47,90
57,60
91,70
Amb.
10
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
4,69
67,90
57,60
37,50
51,30
51,30
67,90
64,70
70,90
aksesuarlar
Açıklama
Esnek rakor (13 modüle kadar kofralar için)
Kilit - 8/9 modüllü kofra için
Kilit - 13 modüllü kofra için
Mühürleme kiti
Birleştirme aksesuarı - yatay
Birleştirme aksesuarı - dikey
Kablo kanalı montaj plakası
Kablo kanalı montaj aksesuarı
Klemensli kaide - Trifaze+nötr (3 siyah+1mavi)
Ref.
0 013 98
0 013 90
0 013 91
0 013 89
0 013 93
0 013 92
0 013 95
0 013 96
0 048 14
49
ŞUBAT 2014
XL3 160
kullanıma hazır metal dağıtım kofraları
IEC 60439-1 standartına uygun
Aile: E
DPX 125 montajına uygun tamamen modüler
Sıra sayısı
2
3
4
5
6
Modül sayısı Genişlik Yükseklik Derinlik
48
575
450
147
72
575
600
147
96
575
750
147
120
575
900
147
144
575
1050
147
Ref.
0 200 02
0 200 03
0 200 04
0 200 05
0 200 06
Amb.
1
1
1
1
1
Sıra sayısı
3
4
Modül sayısı Genişlik Yükseklik Derinlik
72
575
900
147
96
575
1050
147
Ref.
0 200 45
0 200 46
Amb. ¨/Ad.
1
1.580,00
1
1.850,00
Sıra sayısı
3
4
5
6
Modül sayısı Genişlik Yükseklik Derinlik
72
670
695
617
96
670
845
617
120
670
995
617
144
670
1145
617
Ref.
0 200 13
0 200 14
0 200 15
0 200 16
Amb.
1
1
1
1
¨/Ad.
1.190,00
1.420,00
1.690,00
1.960,00
Ref.
0 202 52
0 202 53
0 202 54
0 202 55
0 202 56
0 202 62
0 202 63
0 202 64
0 202 65
0 202 66
0 202 72
0 202 73
0 202 74
0 202 75
0 202 76
0 202 82
0 202 83
0 202 84
0 202 85
0 202 86
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
516,00
602,00
686,00
775,00
860,00
576,00
670,00
769,00
867,00
959,00
495,00
574,00
661,00
741,00
816,00
552,00
641,00
740,00
827,00
915,00
¨/Ad.
993,00
1.190,00
1.420,00
1.690,00
1.960,00
0 200 06
DPX 160 montajına uygun tamamen modüler
0 200 45
DPX 125 montajına uygun sıva altı kofralar
0 200 13 + 0 202 83
0 202 55
50
0 202 73
Kapı şekli
Bombeli
Bombeli
Bombeli
Bombeli
Bombeli
Bombeli
Bombeli
Bombeli
Bombeli
Bombeli
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Kapı tipi
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Camlı
Camlı
Camlı
Camlı
Camlı
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Camlı
Camlı
Camlı
Camlı
Camlı
Yükseklik
450
600
750
900
1050
450
600
750
900
1050
450
600/695
750/845
900/995
1050/1145
450
600/695
750/845
900/995
1050/1145
ŞUBAT 2014
XL3 160
kullanıma hazır metal dağıtım kofraları
IEC 60439-1 standartına uygun
Aile: E
Aksesuarlar
Açıklama
Kablo giriş plakası
Kablo sabitleyici montajı için taşıyıcı
Duvara montaj aksesuarı IP43
Rakorlu Plaka
Metal ve camlı kapılar için kilit
Tüm kapılar için IP43 conta
Elektrik şemaları için taşıyıcı 340x235
Elektrik şemaları için taşıyıcı 260x165
A4 için yumuşak plastik taşıyıcı
Sert plastik, kapalı taşıyıcı
DPX 125 KAK bloğu için plaka
DPX 160 KAK bloğu için plaka
Ray yükseltici
RAL 7035 Boşluk kapağı 24 modül
RAL 7035 Boşluk kapağı 18 modül
Klipslenebilir, yapışkanlı işaret taşıyıcı
Yatay kablo düzenleyici
Dikey kablo düzenleyici
Lina 25 montaj aksesuarı
DLP giriş aksesuarı
Ekstra bronz bara 416 mm
Pano içi klemens kaidesi taşıyıcısı
Pano içi klemens kaide
Eşdeğer bağlantı iletkeni
0 203 99
0 365 81
0 200 93
0 373 00
Ref.
0 200 20
0 200 35
0 201 00
0 200 21
0 202 91
0 201 30
0 365 80
0 365 81
0 097 99
0 365 82
0 262 08
0 262 09
0 262 99
0 200 51
0 016 65
0 203 99
0 200 94
0 200 93
0 200 70
0 201 60
0 373 00
0 200 50
0 048 19
0 373 85
Amb.
1
1
1
1
1
1
20
20
10
1
1
1
1
20
10
10
10
1
10
1
1
1
10
1
¨/Ad.
101,00
44,10
80,30
134,00
108,00
135,00
44,20
19,60
23,20
50,40
25,50
27,50
48,30
17,40
15,80
50,40
11,90
13,60
17,40
179,00
116,00
33,80
20,20
17,40
Ref.
0 370 41
0 370 41
0 370 41
0 370 41
0 370 42
0 370 42
0 370 42
0 370 42
Amb.(2)
36
36
36
36
36
36
36
36
¨/mt.
7,70
7,70
7,70
7,70
8,61
8,61
8,61
8,61
0 370 43
0 370 43
0 370 43
36
36
36
11,00
11,00
11,00
0 370 44
0 370 44
36
36
16,10
16,10
0 370 46
36
22,70
Lina 25 pano içi kablo kanal›
TM
Aile: E
Lina 25 Pano içi kablo kanalı Boyutlar (mm)
0 362 13
6 360 12
Referans
Genişlik Yükseklik
Mavi
25
25
0 362 00
25
40
0 362 01
25
60
0 362 02
25
80
0 362 03
40
25
0 362 05
40
40
0 362 06
40
60
0 362 07
40
80
0 362 08
40
100
60
40
0 362 11
60
60
0 362 12
60
80
0 362 13
60
100
80
60
0 362 16
80
80
0 362 17
80
100
100
100
120
80
0 362 25
Yedek kapak (mavi)
Gri
Amb.
60
6 360 00
56
6 360 01
56
6 360 02
40
56
6 360 05
48
6 360 06
48
6 360 07
40
6 360 08
24
6 360 09
32
6 360 11
32
6 360 12
32
6 360 13
24
6 360 14
24
6 360 16
24
6 360 17
20
6 360 18
16
6 360 22
16
6 360 25
(1)
Ambalajlarda bulunan toplam uzunluk (m)
(2)
Tüm yedek kapaklar için ambalaj miktarı 36 m.dir.
(1)
¨/mt.
12,30
13,80
22,90
28,80
16,50
18,30
23,80
34,30
39,20
27,10
31,10
40,30
49,10
41,20
50,20
57,50
66,20
70,20
51
ŞUBAT 2014
Lina 25 pano içi kablo kanal›
TM
Aile: E
Lina 25 Aksesuarlar
0 367 00
Açıklama
DIN Rayına için montaj aksesuarı
15 mm derinliğindeki raylar için m.a.
Delikli plakalar için montaj aksesuarı
Pano kapağı için montaj aksesuarı
Pano dikmeleri için montaj aksesuarı
Pano Kapağına Geçiş Kılıfı Ø15 mm
Pano Kapağına Geçiş Kılıfı Ø35 mm
Lina 25 Kiriş Kesme Pensesi
0 366 38
Ref.
Amb.
20
0 367 00
100
0 366 40
20
0 366 41
20
0 366 42
10
0 366 43
1
0 366 38*
1
0 366 39*
1
0 367 10
¨/Ad.
24,80
1,46
2,60
4,07
6,39
218,00
328,00
389,00
* Siyah polyester 50 m’lik özel kutu içinde, son 3 m uyarıcılı
®
Karyum pako şalterler
Aile: E
Karyum Pako Şalterler
10 Amper
Açıklama
Monofaze Pako Şalter
Trifaze Pako Şalter
Monofaze 0'lı 2 kademeli
Monofaze 0'lı 3 kademeli
Monofaze 0'lı 4 kademeli
Monodaze 0'lı 5 kademeli
Monofaze Kutup değiştirici 1-0-2
İki fazlı pako şalter
İki fazlı kutup değiştirici 1-0-2
Trifaze Kutup değiştirici 1-0-2
Voltmetre komutatörü 7 pozlu
Voltmetre komutatörü 4 pozlu
Çift devirli motor şalteri 1-0-2
Kontaktör Kumandası (Yaylı)
Ampermetre Komütatörü
Çift devirli motor şalteri 0-1-2
Yıldız Üçgen Pako Şalteri
Trifaze enversör şalter
52
16 Amper
25 Amper
32 Amper
Ref. Amb. ¨/Ad.
Ref. Amb. ¨/Ad.
Ref. Amb. ¨/Ad.
Ref. Amb. ¨/Ad.
17,80 6 290 20 20
24,00 6 290 40 20
28,20 6 290 60 20
39,30
6 290 00 20
25,40 6 290 21 20
30,80 6 290 41 20
37,30 6 290 61 20
58,30
6 290 01 20
27,80
6 290 02 1
31,60 6 290 23 1
34,00 6 290 43 1
47,00 6 290 63 1
65,80
6 290 03 1
41,40
6 290 24 1
46,30 6 290 45 1
63,40
6 290 25 1
28,00 6 290 26 1
29,80 6 290 46 1
36,10
6 290 06 1
21,80 6 290 27 1
25,40 6 290 47 1
34,00
6 290 07 1
31,60 6 290 38 1
36,50 6 290 58 1
45,20 6 290 68 1
64,60
6 290 08 1
39,50 6 290 29 1
46,00 6 290 49 1
63,60 6 290 69 1
91,70
6 290 09 1
45,60 6 290 30 1
51,70
6 290 10 1
35,40
6 290 11 1
52,60 6 290 32 1
63,60 6 290 57 1
85,80
6 290 12 1
43,40 6 290 33 1
47,40
6 290 13 1
51,70 6 290 34 1
54,50
6 290 14 1
52,60 6 290 37 1
66,40 6 290 52 1
88,40
6 290 17 1
58,70 6 290 55 1
80,30 6 290 65 1 120,00
6 290 35 1
45,60 6 290 56 1
56,20 6 290 66 1
76,40
6 290 36 1
63 Amper
Ref. Amb. ¨/Ad.
65,30
6 290 70 20
89,30
6 290 71 20
6 290 73
1
93,70
6 290 78
6 290 79
1
1
106,00
136,00
6 290 75
1
190,00
ŞUBAT 2014
®
Karyum pako şalterler
Aile: E
Karyum Pako Şalterler (devam)
100 Amper
Açıklama
Monofaze Pako Şalter
Trifaze Pako Şalter
İki fazlı kutup değiştirici 1-0-2
Ref.
125 Amper
160 Amper
200 Amper
Amb. ¨/Ad.
6 290 85
6 290 84
1
1
Ref. Amb. ¨/Ad.
Ref. Amb. ¨/Ad.
Ref. Amb. ¨/Ad.
123,00
6 290 95 1
164,00 6 290 86 1
224,00 6 290 91 1
248,00 6 290 81 1
342,00
207,00
6 290 30
aksesuarlar
Açıklama
10 - 16 A Pako şalter için kilit
Tek katlı pako şalter için IP55 sıva üstü kutu
Çift katlı pako şalter için IP55 sıva üstü kutu
10-16-25 ve 32A için etiket taşıyıcı
63-100-125-160-200 A için etiket taşıyıcı
Ref.
6 290 80
6 290 87
6 290 88
6 290 89
6 290 90
Amb.
1
1
1
10
1
¨/Ad.
88,30
35,60
44,60
18,00
18,00
Reverso sar› – k›rm›z› emniyet şalterleri
Aile: E
Reverso Sarı- Kırmızı emnİyet şalterİ
3K
Pano
kapağına
montaj,
kilitlenebilir
Pano taban›na montaj,
kilitlenebilir, uzatma kollu,
kilit mekanizmal› emniyet
şalterleri
Uzaktan
kontrol
için kutulu
emniyet
şalterleri
Amper
20
25
32
50
63
80
100
20
25
32
50
63
80
100
20
25
50
63
80
Ref.
0 221 01
0 221 02
0 221 03
0 221 04
0 221 05
0 221 06
0 221 07
0 221 41
0 221 42
0 221 43
0 221 44
0 221 45
0 221 46
0 221 47
0 221 72
0 221 73
0 221 75
0 221 76
0 221 77
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3 K + yardımcı kontak
¨/Ad.
101,00
104,00
118,00
187,00
214,00
283,00
347,00
141,00
218,00
267,00
317,00
373,00
461,00
545,00
130,00
146,00
373,00
402,00
491,00
Ref.
0 221 09
Amb.
1
0 221 49
1
0 221 79
0 226 00
1
1
¨/Ad.
Ref.
132,00 0 221 11
0 221 12
0 221 13
0 221 14
0 221 15
0 221 16
0 221 17
178,00 0 221 51
0 221 52
0 221 53
0 221 54
0 221 55
0 221 56
0 221 57
232,00 0 221 82
154,00 0 226 02
0 221 85
0 221 86
0 221 87
4K
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6K
¨/Ad.
Ref.
150,00
180,00
222,00
259,00
331,00
417,00
514,00
187,00
281,00
324,00
433,00
491,00
601,00
745,00
226,00
165,00 0 226 04
491,00
574,00
658,00
Amb.
1
¨/Ad.
259,00
53
ŞUBAT 2014
Osmoz Kontrol ve Sinyalizasyon
Aile: E
Osmoz Kontrol ve Sİnyalİzasyon
0 237 04
Işıksız
Liht
butonları
Çİft Tuşlu Buton
Emnİyet
Butonları
0 237 26
Mandal
Butonlar
0 237 31
Işıklandırılmış
Butonlar
0 237 52
Çİft Tuşlu
Buton
döner butonlar
0 237 67
İkaz
Lambaları
0 241 42
0 242 12
Monoblok
İkaz
Lambaları
Bİr Butonlu Buat
İki Butonlu Buat
BA9S Ampuller
0 242 30
0 241 71
0 241 85
54
Montaj ve
Korum
Aksesuarlar
Açıklama
Kırmızı, NK
Yeşil, NA
Sarı, NA
Siyah, NA
Çift Buton, Yeşil/Kırmızı NK+NA - IP66
Çevir, Kırmızı Ø40 NK
Çevir, Kırmızı Ø40 NK+NA
Bastır-Çek, Kırmızı Ø40 NK+NA
Anahtarlı, Kırmızı Ø40 NK
Anahtarlı, Kırmızı Ø40 NK+NA
0-1 Pozisyonlu - 90° + NA
1-0-2 Pozisyonlu - 45° + 2NA
1-0-2 Pozisyonlu - 45° + 2NA (Yaylı)
0-1 Pozisyonlu - 45° + NA
Kırmızı, 12-24 ±/= NA+NK
Yeşil, 12-24 V±/= NA+NK
Sarı, 12-24 V ±/= NA+NK
Kırmızı, 230 V ± NA+NK
Yeşil, 230 V ± NA+NK
Kırmızı/Yeşil - 12-24 V ±/= NA+NK
Kırmızı/Yeşil - 230 V ±/= NA+NK
Kırmızı 12-24 V ±/= NA+NK
Yeşil 12-24 V ±/= NA+NK
Siyah 12-24 V ±/= NA+NK
Beyaz 12-24 V ±/=
Kırmızı 12-24 V ±/=
Yeşil 12-24 V ±/=
Sarı 12-24 V ±/=
Beyaz 230 V ±
Kırmızı 230 V ±
Yeşil 230 V ±
Sarı 230 V ±
Beyaz 24 V ±/=
Kırmızı 24 V ±/=
Yeşil 24 V ±/=
Sarı 24 V ~/=
Beyaz 230 V ±
Kırmızı 230 V ±
Yeşil 230 V ±
Sarı 230 V ±
Ø40 Bas-Çevir acil durdurma+1NK Kontak
Ø40 Bas-Çevir acil durdurma+1NK Anahtarlı
Birer tane yaylı I ve O işaretli kırmızı yeşil buton
Kırmızı - Neon - 230 V~
Önceden delinmiş taşıyıcı
Kilitleme aksesuarı
Boşluk kapağı - siyah
Lamba Çıkartıcı
Sıkma Anahtarı
Ref.
0 237 01
0 237 02
0 237 04
0 237 06
0 237 17
0 237 20
0 237 26
0 237 25
0 237 22
0 237 27
0 237 30
0 237 31
0 237 32
0 237 38
0 237 51
0 237 52
0 237 54
0 237 58
0 237 59
0 237 65
0 237 67
0 237 61
0 237 62
0 237 63
0 237 70
0 237 71
0 237 72
0 237 74
0 237 90
0 237 91
0 237 92
0 237 94
0 241 20
0 241 21
0 241 22
0 241 24
0 241 40
0 241 41
0 241 42
0 241 44
0 242 12
0 242 15
0 242 30
0 241 71
0 044 05
0 241 88
0 241 87
0 241 73
0 241 85
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
10
10
1
10
1
1
¨/Ad.
16,40
16,40
16,40
16,40
48,60
31,10
37,70
37,70
61,10
49,10
24,20
31,30
34,60
59,60
45,20
45,20
45,20
49,50
49,50
53,40
66,40
68,10
68,10
68,10
25,40
25,40
25,40
25,40
39,20
39,20
39,20
39,20
37,20
37,20
37,20
37,20
37,20
37,20
37,20
37,20
69,70
105,00
60,50
7,56
14,50
27,80
15,00
16,50
32,60
ŞUBAT 2014
Pano tipi klemensler
Aile: E
Pano Tİpİ Klemensler
Kapasite
4x1,5 ila 162
8x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 14x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 19x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 24x1,5 ila 162
4x1,5 ila 162
8x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 12x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 16x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 21x1,5 ila 162
2x6 ila 252, 33x1,5 ila 162
4x1,5 ila 162
8x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 12x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 16x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 21x1,5 ila 162
2x6 ila 252, 33x1,5 ila 162
4x1,5 ila 162
8x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 12x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 16x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 21x1,5 ila 162
2x6 ila 252, 33x1,5 ila 162
4x1,5 ila 162
8x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 12x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 16x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 21x1,5 ila 162
1x6 ila 252, 26x1,5 ila 162
2x6 ila 252, 33x1,5 ila 162
Ref.
0 048 01
0 048 03
0 048 05
0 048 06
0 048 07
0 048 20
0 048 22
0 048 24
0 048 25
0 048 26
0 048 28
0 048 50
0 048 52
0 048 54
0 048 55
0 048 56
0 048 58
0 048 40
0 048 42
0 048 44
0 048 45
0 048 46
0 048 48
0 048 30
0 048 32
0 048 34
0 048 35
0 048 36
0 048 37
0 048 38
Amb.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
¨/Ad.
9,77
13,10
26,30
39,50
52,50
20,00
23,20
26,30
42,80
45,90
55,90
23,20
29,80
39,50
45,90
47,40
59,00
23,20
29,80
39,50
45,90
47,40
59,00
23,20
29,80
39,50
45,90
47,40
49,40
59,00
Ref.
0 048 14
Amb.
1
¨/Ad.
70,90
Toprak (yeşil) 6 ila 25 mm2 Uzunluk
Ref.
3
12
227
0 049 60
IP2X korumalı
4
24
227
0 049 61
otomatİk
3
12
276
0 049 62
bağlantı
4
24
276
0 049 64
Amb.
1
1
1
1
¨/Ad.
56,50
69,20
56,50
69,20
Ref.
Amb.
¨/Ad.
0 048 11
5
13,10
0 048 17
5
23,80
0 048 18
5
13,10
İzolesİz,
vİdalı montaj
klemensler
0 048 03
İzolesİz,
raya montaj
klemensler
0 048 22
İzolelİ,
raya montaj
klemensler
faz (siyah)
0 048 50
İzolelİ,
raya montaj
klemensler
Nötr (mavi)
0 048 40
İzolelİ,
raya montaj
klemensler
toprak (yeşil)
0 048 30
trİfaze klemenslİ kaİde
0 048 14
Giriş Nötr
1x6 ila 252
Çıkış Nötr
12x1,5 ila 162
0 048 50
0 048 11
Boş Kaİdeler
0 048 22
Uzunluk
227 mm
NOT: Trifaze N (3 siyah + 1 mavi) klemensli kaidedir.
Vida sıkmalı giriş
0 049 60
Uzunluk
45 mm
73 mm
122 mm
157 mm
192 mm
47 mm
75 mm
113 mm
141 mm
176 mm
276 mm
47 mm
75 mm
113 mm
141 mm
176 mm
276 mm
47 mm
75 mm
113 mm
141 mm
176 mm
276 mm
47 mm
75 mm
113 mm
141 mm
176 mm
227 mm
276 mm
Bağlantı sayısı
Açıklama
Donimo klemensler hariç tüm klemenslerin
raya montajı için boş kaide
İzolesiz vidalı montaj kaideler veya
boş klemensler için kaide
35 delikli 276 mm
İzolesiz vidalı montaj kaideler veya
boş klemensler için kaide
28 delikli 277 mm
0 048 40
55
ŞUBAT 2014
Kartuş Sigortalı Devre Kesiciler için Yuvalar
Aile: E
Kartuş Sigortalı Devre Kesİcİler İçİn Yuvalar
SP 38 10x38
SP 51 14x51
0 214 04
SP 58 22x58
Aksesuar
Açıklama
Nötr donanımlı
1 Kutup
3 Kutup
Nötr donanımlı
1 Kutup
3 Kutup
Nötr donanımlı
1 Kutup
3 Kutup
Emniyet Plakası SP 51 ve 58 için
SP 38, 51 ve 58 için Birleştirme Aksesuarı
Ref.
0 214 00
0 214 01
0 214 04
0 215 00
0 215 01
0 215 04
0 216 00
0 216 01
0 216 04
0 216 98
0 216 96
Amb.
10
10
10
5
5
5
3
3
3
10
5
¨/Ad.
43,70
37,10
110,00
76,40
67,00
211,00
110,00
93,00
286,00
19,20
14,40
0 216 98
Endüstrİyel Kartuşlar gG (hızlı tip)
Göstergesiz
0 133 08
10 x 38
14 x 51
0 143 10
22 x 58
0 153 96
56
Kalibre (A) Gerilim V~
0,5
500
1
500
2
500
4
500
6
500
8
500
10
500
12
500
16
500
20
500
25
500
2
500
4
500
6
500
10
500
16
500
20
500
25
500
32
500
40
500
50
500
32
500
40
500
50
500
63
500
80
500
100
500
125
400
Ref.
0 133 94
0 133 01
0 133 02
0 133 04
0 133 06
0 133 08
0 133 10
0 133 12
0 133 16
0 133 20
0 133 25
0 143 02
0 143 04
0 143 06
0 143 10
0 143 16
0 143 20
0 143 25
0 143 32
0 143 40
0 143 50
0 153 32
0 153 40
0 153 50
0 153 63
0 153 80
0 153 96
0 153 97
Amb.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Göstergeli
¨/Ad.
19,70
5,05
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
7,55
7,55
7,55
7,55
7,55
7,55
7,55
7,81
7,81
7,81
17,80
17,80
17,80
22,30
22,30
22,30
22,30
Ref.
Amb.
0 134 02
0 134 04
0 134 06
0 134 08
0 134 10
0 134 12
0 134 16
0 134 20
0 134 25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
10,20
0 145 04
0 145 06
0 145 10
0 145 16
0 145 20
0 145 25
0 145 32
0 145 40
0 145 50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
23,70
23,70
23,70
23,70
23,70
23,70
23,70
23,70
23,70
¨/Ad.
ŞUBAT 2014
Endüstriyel Kartuşlar ve Sirenler
Aile: E
Endüstrİyel Kartuşlar aM (yavaş tip)
Göstergesiz
10 x 38
0 130 08
14 x 51
0 140 12
0 151 50
22 x 58
Kalibre (A) Gerilim V~
0,25
500
0,50
500
1
500
2
500
4
500
6
500
8
500
10
500
12
500
16
500
20
400
25
400
2
500
4
500
6
500
8
500
10
500
12
500
16
500
20
500
25
500
32
500
40
500
45
400
50
400
16
500
20
500
25
500
32
500
40
500
50
500
63
500
80
500
100
500
125
400
Ref.
0 130 92
0 130 95
0 130 01
0 130 02
0 130 04
0 130 06
0 130 08
0 130 10
0 130 12
0 130 16
0 130 20
0 130 25
0 140 02
0 140 04
0 140 06
0 140 08
0 140 10
0 140 12
0 140 16
0 140 20
0 140 25
0 140 32
0 140 40
0 140 45
0 140 50
0 150 16
0 150 20
0 150 25
0 150 32
0 150 40
0 150 50
0 150 63
0 150 80
0 150 96
0 150 97
Amb.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Göstergeli
¨/Ad.
22,20
4,50
4,50
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,75
7,04
7,04
7,04
7,04
7,04
7,04
7,04
7,04
7,04
7,27
7,27
8,33
8,33
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
21,20
21,20
21,20
21,20
Ref.
Amb.
0 141 02
0 141 04
0 141 06
0 141 08
0 141 10
0 141 12
0 141 16
0 141 20
0 141 25
0 141 32
0 141 40
0 141 45
0 141 50
0 151 16
0 151 20
0 151 25
0 151 32
0 151 40
0 151 50
0 151 63
0 151 80
0 151 95
0 151 97
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Ref.
0 133 00
0 143 00
0 153 00
Amb.
10
10
10
¨/Ad.
3,42
6,18
9,79
Ref.
0 414 62
0 413 49
0 414 16
0 414 19
0 415 20
0 415 23
0 415 24
0 415 33
0 415 36
0 415 39
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
430,00
271,00
299,00
363,00
446,00
446,00
299,00
257,00
265,00
416,00
Ref.
0 415 43
0 415 45
Amb.
1
1
¨/Ad.
645,00
806,00
¨/Ad.
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
22,20
41,60
41,60
41,60
41,60
41,60
41,60
41,60
43,30
44,10
44,10
* Tüm kartuşların kesme kapasitesi 100 kA dir.
Nötr
0 143 00
Açıklama
10x38
14x51
22x58
Endüsriyel sirenler
0 414 62
0 415 23
0 415 33
yüksek sesli
çanlar
endüstriyel
uyarı
ürünleri
tek
sesli
ürünler
elektromekanik
sirenler
Gerilim
24 v =
230 v ~
24 v ~
230 v ~
24 v ~
230 v ~
24 v =
24 v ~
230 v ~
Koruma Seviyesi
IP44 - IK10
IP44 - IK08
IP44 - IK10
IP44 - IK10
IP44 - IK10
IP44 - IK10
IP54 Nemli yer buatı
IP30 - IK05
IP30 - IK05
IP30 - IK05
Ses Gücü
90 dB
95 dB
98 dB
90 dB
110 dB
110 dB
110 dB
100 dB
100 dB
105 dB
Açıklama
Elektronik Siren (16 farklı ses) 12-24-48 v =
Elektromanyetik siren (16 farklı ses) 230 v ~
57
ŞUBAT 2014
Transformatörler
Aile: E
Monofaze
Güvenlİk
Transformatörlerİ
Primer: 230-400 V
Sekonder: 24 V
Güvenlİk (24V), Ayırma (48V)
Primer: 230-400 V
Sekonder: 24-48 V
0 428 58
Primer: 230 - 400 V
Sekonder: 230 V - 115 V
Güç (VA)
40
63
100
160
220
310
450
630
63
100
160
220
63
100
160
220
450
630
Ref.
0 428 55
0 428 56
0 428 57
0 428 58
0 428 59
0 428 60
0 428 61
0 428 62
0 428 71
0 428 72
0 428 73
0 428 74
0 427 86
0 427 87
0 427 88
0 427 89
0 427 91
0 427 92
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
256,00
263,00
287,00
333,00
382,00
604,00
645,00
872,00
289,00
300,00
360,00
418,00
245,00
258,00
291,00
350,00
571,00
725,00
*Tüm transformatörlerin primer ve sekonder giriş kesitleri 1 ila 4 mm2 dir.
VikingTM 3 vida bağlantılı klemens blokları ve aksesuarları
bakır kablolar için
Aile: E
Basİt Klemens (vidalı)
0 371 60
58
0 371 00
Kesit (mm2)
Adım (mm)
2,5
5
4
6
6
8
10
10
16
12
35
15
70
22
Renk
0 371 20
1 katlı
1 giriş / 1 çıkış
Ref.
0 371 60
0 371 00
0 371 20
0 371 30
0 371 61
0 371 01
0 371 21
0 371 31
0 371 62
0 371 02
0 371 63
0 371 03
0 371 64
0 371 04
0 371 65
0 371 05
0 371 66
Amb.
60
60
60
60
50
50
50
50
40
40
30
30
20
20
20
20
10
1 katlı
2 giriş / 2 çıkış
¨/Ad.
Ref.
1,41
1,41
2,04
2,04
1,64 0 371 69
1,64 0 371 09
2,15
2,15
2,60
2,60
3,40
3,40
5,04
5,04
9,13
9,13
40,10
Amb.
25
25
2 katlı
klemens
¨/Ad.
Ref.
0 371 67
0 371 07
9,53 0 371 68
9,53 0 371 08
Amb.
60
60
60
60
3 katlı
klemens
¨/Ad.
Ref.
5,18 0 371 51
5,89
5,54
5,93
Amb.
50
¨/Ad.
11,80
ŞUBAT 2014
VikingTM 3 vida bağlantılı klemens blokları ve aksesuarları
bakır kablolar için
Aile: E
Topraklama Klemensİ
1 giriş / 1 çıkış
Metal tabanlı
0 371 74
0 371 76
Kesit (mm2) Adım (mm)
2,5
5
4
6
6
8
10
10
16
12
35
15
35
15
Renk
-
Ref.
Amb.
60
0 371 70
50
0 371 71
40
0 371 72
30
0 371 73
10
0 371 74
10
0 371 75
0 371 76* 10
2 giriş / 2 çıkış
Metal tabanlı
¨/Ad.
Ref.
7,08
7,50
8,89 0 371 79
9,83
14,50
22,30
24,10
Amb.
1 giriş / 1 çıkış
Plastik tabanlı
¨/Ad.
Ref.
0 371 77
18,00 0 371 78
50
Amb.
50
40
¨/Ad.
2,75
3,59
* İzolesiz metal tabanlı klemensdir.
Ayırma Klemens Blokları
Kesit Adım
Renk
(mm2) (mm)
Açıklama
0 371 80 + Otomatik tip sigorta
0 371 87
Donatılabilir
Nötr Devresi
Standart
Devre
Kesintisiz
Devre
Kartuş
Açılabilir
Tutma kollu
Tutma kollu
Mini kollu
Tutma kollu
Mini kollu
5x20, tutma kollu
2,5
6
Ref.
Amb.
0 371 80
0 371 82
0 371 83
0 371 84
0 371 85
0 371 86
0 371 81
20
20
20
20
20
20
20
¨/Ad.
4,22
6,69
6,69
7,54
7,54
7,54
6,63
0 371 84 + 0 371 86
Fonksİyonel Bloklar
Açıklama
Modüler
Diyot
taşıyıcı
Led’li
0 371 55
Kesit (mm2)
Adım (mm)
2,5
5
4
6
Kesit (mm2)
Adım (mm)
Renk
Ref.
Amb.
0 371 53 20
0 371 54 20
0 371 55 60
0 371 56 60
¨/Ad.
10,10
9,77
11,80
22,30
0 371 53
Açıklama
0 371 51
0 371 92
Sensörler için
Aküatörler için
Faz/Nötr/Toprak
Ölçüm için kesme
2,5
5
4
8
Renk
Ref.
Amb.
0 371 51
50
11,80
0 371 52
50
19,80
0 371 92
25
32,10
¨/Ad.
0 371 52
59
ŞUBAT 2014
VikingTM 3 yay bağlantılı klemens blokları ve aksesuarları
bakır kablolar için
Aile: E
Basit Klemens (yaylı)
0 372 60
0 372 60
0 372 01
0 372 21
1 bağlantı - 2 kablo
1 giriş / 1 çıkış
Kesit (mm2)
Adım (mm)
4
5
4
6
6
8
10
10
16
12
Renk
Ref.
0 372 60
0 372 00
0 372 20
0 372 61
0 372 01
0 372 21
0 372 62
0 372 02
0 372 63
0 372 03
0 372 64
0 372 04
1 bağlantı
1 giriş / 2 çıkış
Amb. ¨/Ad.
Ref.
60
1,50 0 372 40
60
2,53 0 372 41
60
2,56 0 372 42
50
1,84 0 372 43
50
2,94 0 372 44
50
2,98
50
3,15
50
4,42
40
4,43
40
6,23
10
6,28
10
9,13
1 bağlantı
2 giriş / 2 çıkış
Amb. ¨/Ad.
Ref.
60
3,36 0 372 46
60
3,72 0 372 47
60
3,72
50
3,79 0 372 69
50
4,53 0 372 09
2 katlı
klemens
Amb. ¨/Ad.
Ref.
60
4,38 0 372 67
60
4,38 0 372 07
50
50
10,50 0 372 68
10,50 0 372 08
Amb. ¨/Ad.
60
5,73
60
5,99
50
50
6,01
6,01
Topraklama Klemensİ
1 giriş / 2 çıkış
Metal tabanlı
1 giriş / 1 çıkış
Metal tabanlı
Kesit Adım
Renk
(mm2) (mm)
0 372 72
4
4
6
10
16
5
6
8
10
12
Ref.
0 372 70
0 372 71
0 372 72
0 372 73
0 372 74
Amb. ¨/Ad.
60
50
25
20
15
Ref.
2 giriş / 2 çıkış
Plastik tabanlı
Amb. ¨/Ad.
7,01 0 372 10
7,38 0 372 11
9,60
11,10
16,70
40
30
Ref.
8,21 0 372 12
9,87 0 372 79
Amb. ¨/Ad.
40
30
10,10
11,70
Ayırma Klemensİ
Kesit Adım
Renk
(mm2) (mm)
Açıklama
0 372 82 + 0 372 83 + 0 372 85
0 372 81 + açık
Donatılabilir
Nötr Devresi
Standart
Devre
Kesintisiz
Devre
Kartuş Sigorta
Tutma Kollu
Tutma Kollu
Mini Kollu
Tutma Kollu
Mini Kollu
5x20, fişli
2,5
Ref.
0 372 80
0 372 82
0 372 83
0 372 84
0 372 85
0 372 86
0 372 81
6
Amb. ¨/Ad.
20
20
20
20
20
20
20
5,38
7,40
7,40
8,31
8,31
8,31
7,31
Fonksiyonel Bloklar
Açıklama
0 372 54
60
Diyot
taşıyıcı
Led’li
Kesit Adım
Renk
(mm2) (mm)
4
5
Ref.
0 372 54
0 372 55
0 372 56
Amb. ¨/Ad.
60
20
60
11,30
13,00
24,20
ŞUBAT 2014
VikingTM 3 vida bağlantılı klemens blokları ve aksesuarları
bakır kablolar için
Aile: E
Plakalar
0 375 10 (durduruculu vidasız montaj)
Vidalı tip
Nihai plakalar
Açıklama
1giriş / 1çıkış 5,6,8,10 mm
1giriş / 1çıkış 12 ve 15 mm
1 giriş / 1 çıkış
2 giriş / 2 çıkış
2 katlı
3 katlı
Ayırma tip klemensi için 6 mm
Fonkisyon Bloklar için 5 mm
5x20 sigorta kartuşu taşıyıcılı.
Ölçüm için ayırmalı
Ref.
0 375 50
0 375 51
Amb.
100
20
0 375 52
0 375 53
0 375 54
0 375 55
0 375 55
0 375 56
0 375 57
20
20
20
20
20
20
10
Yaylı tip
Ayırma İzolasyon Plakaları
¨/Ad.
Ref.
0,99 0 375 60
2,08 0 375 61
1,45
2,34
2,57
2,25
2,25
7,40
10,10
0 375 62
0 375 63
0 375 54
0 375 62
Amb.
20
10
10
10
20
10
Nihai plakalar
¨/Ad.
Ref.
2,88 0 375 86
3,33
0 375 87
3,33 0 375 88
3,72 0 375 89
2,57
3,33 0 375 90
0 375 88
Amb.
50
Ayırma İzolasyon Plakaları
TL/Ad.
Ref.
0,924 0 375 95
Amb.
10
¨/Ad.
2,55
50
20
20
0,997 0 375 95
1,08 0 375 95
5,04 0 375 96
10
10
10
2,55
2,55
4,81
20
20
1,90
1,08 0 375 95
10
2,55
Durdurucular
0 375 11 etiket
plakası 395 96
Açıklama
Otomatik 6 mm adım
8 mm adım3
10 mm adım
12 mm adım
0 375 12 cab 3
etiketlemeli
Ref.
0 375 10
0 375 11
0 375 12
0 375 13
Amb.
50
20
10
20
¨/Ad.
4,22
1,70
6,69
7,40
Köprüleme Aksesuarları
0 375 01
0 375 40 / 42 / 44
Vidalı Tip - Kırmızı
Vİdalı ve yaylı klemens
blokları İçİn
köprüleme aksesuarları
Vİdalı klemens
blokları İçİn çubuklar
3 katlı vidalı klemens
blokları İçİn
köprüleme aksesuaları
Yaylı Klemens İçİn
köprüleme aksesuarları
Açıklama
5 mm adımlı 2 klemens için
5 mm adımlı 10 klemens için
6 mm adımlı 2 klemens için
6 mm adımlı 10 klemens için
8 mm adımlı 2 klemens için
8 mm adımlı 3 klemens için
Kahverengi 5 mm adımlı 12 blok için
Mavi 5 mm adımlı 12 blok için
10 mm adımlı 2 blok için
12 mm adımlı 2 blok için
10 mm adımlı 12 blok için
12 mm adımlı 12 blok için
15 mm adımlı 12 blok için
Ref.
0 375 02
0 375 01
0 375 05
0 375 04
0 375 08
0 375 07
0 375 46
0 375 47
0 375 40
0 375 42
0 375 44
Amb.
50
20
50
20
20
20
10
10
10
10
10
Yaylı Tip - Kırmızı
¨/Ad.
2,23
8,55
2,23
8,55
4,19
3,36
12,30
12,50
Ref.
0 375 02
0 375 01
0 375 05
0 375 04
0 375 08
0 375 07
Amb.
50
20
50
20
20
20
0 375 82
0 375 85
20
20
Vidalı ve Yaylı Tip - Mavi
¨/Ad.
Ref.
2,23
8,55 0 375 00
2,23
8,55 0 375 03
4,19
3,36
Amb.
¨/Ad.
20
8,65
20
8,65
5,21
6,69
25,00
32,10
38,80
61
ŞUBAT 2014
VikingTM 3 vida bağlantılı klemens blokları ve aksesuarları
bakır kablolar için
Aile: E
Ekranlanma Aksesuarları
Vidalı Tip
Ekranlanma Kelepçelerİ
Ekranlama Çubuğu
Ekranlama Süreklİlİğİ Aksesuarı
Açıklama
3 ile 8 mm çapında kablo için
4 ile 13,5 mm çapında kablo için
10 ile 20 mm çapında kablo için
10x3 mm
5,6,8 ve 10 mm adım için
Ref.
Amb.
0 375 30 10
0 375 31 10
4
0 375 32
0 375 34 10
0 375 35 50
Açıklama
Gri tutma kolu
Nötr için mavi tutma kollu
5x20 sigorta kartuşu için tutma kolu
Mini tutma kolu
2 blok için
3 blok için
5x20 sigorata kartuşu 12/24/48 v AC,DC
5x20 sigorata kartuşu 110/250 AC,DC
Ref.
Amb.
0 375 17 10
0 375 16 10
0 375 15 10
0 375 18 10
0 375 21 20
0 375 22 20
0 375 24 10
0 375 25 10
Yaylı Tip
¨/Ad.
25,60
27,00
38,80
28,90
5,04
Ref.
Amb.
0 375 30 10
0 375 31 10
4
0 375 32
0 375 34 10
¨/Ad.
2,56
2,56
3,36
2,56
1,70
3,36
11,80
11,80
Ref.
Amb.
0 375 17 10
0 375 16 10
0 375 15 10
0 375 18 10
0 375 21 20
0 375 22 20
0 375 24 10
0 375 25 10
¨/Ad.
25,60
27,00
38,80
28,90
Durduruculu 0 375 12, çubuklu 0 375 84 ve
kelepçeli 0 376 30 / 31 ekranlamalı klemens
blokları
Ayırma Klemenslerİ İçİn Aksesuarlar
Vidalı Tip
Bıçaklı tİp
ayırıcı kollar
0 375 15
0 372 81 + 0 375 24
Bİrleştİrme
çubukları
Atmış sİgorta
göstergelerİ
Yaylı Tip
¨/Ad.
2,56
2,56
3,36
2,56
1,70
3,36
11,80
11,80
Koruyucu Kapaklar
Vidalı Tip
1 kutuplu
kesİlebİlİr
plaka
Açıklama
5 ve 6 mm adım
8 ve 10 mm adım
12 ve 15 mm adım
5,6,8 ve 10 mm adım
12 ve 15 mm adım
Ref.
Amb.
0 375 65 10
0 375 66 10
0 375 67 10
0 375 68 10
0 375 69 10
¨/Ad.
5,04
6,31
6,69
65,40
75,40
0 372 66 + 0 371 63 + 0 371 03
Ölçüm Aksesuarları
Vidalı Tip
0 375 77 + 0 371 92 (açık)
Açıklama
5,6 mm adımlı klemens içib 4 mm çaplı fiş
soketler 10 mm adımlı klemens için 2 mm çaplı fiş
12,15 mm adımlı klem. için 4 mm çaplı fiş
4 mm çaplı ölçme fişi için adaptör
IP 2X Emnİyet ucu, adaptör
2 mm çaplı test fişi
Yaylı Tip
Ref.
Amb. ¨/Ad.
Ref.
Amb. ¨/Ad.
2,12 0 375 27 10
2,12
0 375 27 10
3,79
0 375 75 50
4,29
0 375 76 20
23,80
0 375 77 10
67,60 0 394 45 10
67,60
0 394 45 10
0 375 27 + 0 371 61
İşaretleme Aksesuarları
Açıklama
Şeffaf etiket tutucusu, durdurucu üzerine sabitleme referansı 37510/11
28x9,5 mm kabartılı etiket
62
Ref.
Amb.
0 395 96 20
0 395 97 20
¨/Ad.
11,20
4,81
ŞUBAT 2014
CAB 3TM işaretleme sistemi
Viking 3 klemensler ve kablolar için
Aile: E
Kablolar ve Klemensler İçİn İşaretleme 0,5 ila 1,5 mm2
CAB 3
0 381 51
Rakamlar
01 ila 20
21 ila 40
41 ila 60
61 ila 80
81 ila 100
Boş
Ref.
0 381 50
0 381 51
0 381 52
0 381 53
0 381 54
0 381 55
Amb.
240
240
240
240
240
240
1,5 ila 2,5 mm2
¨/Ad.
0,156
0,156
0,156
0,156
0,156
0,107
Ref.
0 381 60
0 381 61
0 381 62
0 381 63
0 381 64
0 381 65
Amb.
240
240
240
240
240
240
¨/Ad.
0,186
0,186
0,186
0,186
0,186
0,134
*Beyaz zemin üzerine siyah (istek üzerine sarı zemin üzerine siyah renkli de yapılabilir)
Boş plakalar
Açıklama (mm)
5
6
8
Ref.
0 395 00
0 395 01
0 395 02
Amb.
1000
1000
1000
¨/Ad.
0,149
0,149
0,149
Ref.
0 395 15
0 395 16
0 395 17
0 395 18
0 395 19
0 395 20
0 395 21
0 395 22
0 395 23
0 395 24
Amb.
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
¨/Ad.
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0 395 50
Rakamlar
Tekrarlanma
10 kez
10 kez
10 kez
10 kez
2 kez
0 395 20
0,15 ila 0,5 mm2
Viking 3
Klemensler
ve kablolar İçİn
rakamlar
0 382 12
Rakamlar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ref.
0 381 00
0 381 01
0 381 02
0 381 03
0 381 04
0 381 05
0 381 06
0 381 07
0 381 08
0 381 09
Amb. ¨/Ad.
1000 0,112
1000 0,112
1000 0,112
1000 0,112
1000 0,112
1000 0,112
1000 0,112
1000 0,112
1000 0,112
1000 0,112
Rakamlar
1-10
11-20
21-30
31-40
1-50
1-100
101-200
201-300
301-400
401-500
Ref.
0 395 05
0 395 06
0 395 07
0 395 08
0 395 09
0 395 10
0 395 11
0 395 12
0,5 ila 1,5 mm2
Ref.
0 382 10
0 382 11
0 382 12
0 382 13
0 382 14
0 382 15
0 382 16
0 382 17
0 382 18
0 382 19
Amb. ¨/Ad.
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
Amb.
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
¨/Ad.
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
0,149
1,5 ila 2,5 mm2
Ref.
0 382 20
0 382 21
0 382 22
0 382 23
0 382 24
0 382 25
0 382 26
0 382 27
0 382 28
0 382 29
Amb. ¨/Ad.
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
1200 0,112
4 ila 6 mm2
Ref.
Amb. ¨/Ad.
0,144
0 382 30 800
0,144
0 382 31 800
0,144
0 382 32 800
0,144
0 382 33 800
0,144
0 382 34 800
0,144
0 382 35 800
0,144
0 382 36 800
0,144
0 382 37 800
0,144
0 382 38 800
0,144
0 382 39 800
Uluslararası renk kodlarına göre dizayn edilmiştir.
Viking 3 klemensler üzerine maksimum 4 işaretleme; 0,15 ila 0,5 mm2 maksimum 3 işaretleme; 0.5 ila 1,5 mm2 yapılabilir. 63
ŞUBAT 2014
CAB 3TM işaretleme sistemi
Viking 3 klemensler ve kablolar için
Aile: E
Kablolar ve Klemensler İçİn İşaretleme 0 383 17
0 381 28
Viking 3
Klemensler ve
kablolar İçİn
harfler
0 383 46
0 383 79
Harfler
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0,15 ila 0,5 mm2
0,5 ila 1,5 mm2
1,5 ila 2,5 mm2
4 ila 6 mm2
Ref.
Amb. ¨/Ad.
0,112
0 381 10 300
0,112
0 381 11 300
0,112
0 381 12 300
0,112
0 381 13 300
0,112
0 381 14 300
0,112
0 381 15 300
0,112
0 381 16 300
0,112
0 381 17 300
0,112
0 381 18 300
0,112
0 381 19 300
0,112
0 381 20 300
0,112
0 381 21 300
0,112
0 381 22 300
0,112
0 381 23 300
0,112
0 381 24 300
0,112
0 381 25 300
0,112
0 381 26 300
0,112
0 381 27 300
0,112
0 381 28 300
0,112
0 381 29 300
0,112
0 381 30 300
0,112
0 381 31 300
0,112
0 381 32 300
0,112
0 381 33 300
0,112
0 381 34 300
0,112
0 381 35 300
Ref.
Amb. ¨/Ad.
0,112
0 383 00 300
0,112
0 383 01 300
0,112
0 383 02 300
0,112
0 383 03 300
0,112
0 383 04 300
0,112
0 383 05 300
0,112
0 383 06 300
0,112
0 383 07 300
0,112
0 383 08 300
0,112
0 383 09 300
0,112
0 383 10 300
0,112
0 383 11 300
0,112
0 383 12 300
0,112
0 383 13 300
0,112
0 383 14 300
0,112
0 383 15 300
0,112
0 383 16 300
0,112
0 383 17 300
0,112
0 383 18 300
0,112
0 383 19 300
0,112
0 383 20 300
0,112
0 383 21 300
0,112
0 383 22 300
0,112
0 383 23 300
0,112
0 383 24 300
0,112
0 383 25 300
Ref.
Amb. ¨/Ad.
0,112
0 383 30 300
0,112
0 383 31 300
0,112
0 383 32 300
0,112
0 383 33 300
0,112
0 383 34 300
0,112
0 383 35 300
0,112
0 383 36 300
0,112
0 383 37 300
0,112
0 383 38 300
0,112
0 383 39 300
0,112
0 383 40 300
0,112
0 383 41 300
0,112
0 383 42 300
0,112
0 383 43 300
0,112
0 383 44 300
0,112
0 383 45 300
0,112
0 383 46 300
0,112
0 383 47 300
0,112
0 383 48 300
0,112
0 383 49 300
0,112
0 383 50 300
0,112
0 383 51 300
0,112
0 383 52 300
0,112
0 383 53 300
0,112
0 383 54 300
0,112
0 383 55 300
Ref.
Amb. ¨/Ad.
0,144
0 383 60 300
0,144
0 383 61 300
0,144
0 383 62 300
0,144
0 383 63 300
0,144
0 383 64 300
0,144
0 383 65 300
0,144
0 383 66 300
0,144
0 383 67 300
0,144
0 383 68 300
0,144
0 383 69 300
0,144
0 383 70 300
0,144
0 383 71 300
0,144
0 383 72 300
0,144
0 383 73 300
0,144
0 383 74 300
0,144
0 383 75 300
0,144
0 383 76 300
0,144
0 383 77 300
0,144
0 383 78 300
0,144
0 383 79 300
0,144
0 383 80 300
0,144
0 383 81 300
0,144
0 383 82 300
0,144
0 383 83 300
0,144
0 383 84 300
0,144
0 383 85 300
0,15 ila 0,5 mm2
0,5 ila 1,5 mm2
1,5 ila 2,5 mm2
4 ila 6 mm2
Ref.
Amb. ¨/Ad.
0,112
0 381 40 300
0,112
0 381 41 300
0,112
0 381 42 300
0,112
0 381 43 300
0,112
0 381 44 300
0,112
0 381 45 300
0,112
0 381 46 300
Ref.
Amb. ¨/Ad.
0,112
0 382 70 300
0,112
0 382 71 300
0,112
0 382 72 300
0,112
0 382 73 300
0,112
0 382 74 300
0,112
0 382 75 300
0,112
0 382 76 300
Ref.
Amb. ¨/Ad.
0,112
0 382 80 300
0,112
0 382 81 300
0,112
0 382 82 300
0,112
0 382 83 300
0,112
0 382 84 300
0,112
0 382 85 300
0,112
0 382 86 300
Ref.
Amb. ¨/Ad.
0,144
0 382 90 300
0,144
0 382 91 300
0,144
0 382 92 300
0,144
0 382 93 300
0,144
0 382 94 300
0,144
0 382 95 300
0,144
0 382 96 300
Sarı zemin üzerine siyah karakterler ile yazılmıştır
0 382 72
0 381 43
Semboller
/
.
Viking 3
Klemensler ve
kablolar İçİn
semboller
+
–
±
=
T
Sarı zemin üzerine siyah karakterler ile yazılmıştır
0 384 90
Açıklama (mm)
Ref.
Amb.
Kesiti 0,5 ila 1,5 mm2 0 383 92* 100
Klemens ve Kesiti 10 ila 16 mm2 0 384 90
100
Kablo Numarası Kesiti 25 ila 35 mm2 0 384 91
50
Taşıyıcı Kesiti 50 ila 70 mm2 0 384 92
50
¨/Ad.
0,725
0,538
0,695
1,03
* Sadece viking klemens üstüne klipslenebilir.
0 383 97
0 382 00
64
şarjörler
İşaret kesit çapı
0,15 ila 0,5 mm2
0,5 ila 1,5 mm2
1,5 ila 2,5 mm2
4 ila 6 mm2
Açıklama (mm)
Yerinde Müdahale Seti
cab 3 0,5 ila 1,5 mm2 için
setlerİ 1,5 ila 2,5 mm2 için
4 ila 6 mm2 için
Ref.
0 383 94
0 383 95
0 383 96
0 383 97
Amb.
10
10
10
10
¨/Ad.
12,80
12,80
12,80
12,80
Ref.
0 382 00
0 382 02
0 382 03
0 382 04
Amb.
1
1
1
1
¨/Ad.
547,00
343,00
385,00
413,00
ŞUBAT 2014
Logicab™
memocab, duplix, cab 3 işaretleme sistemleri, Viking 3 klemensleri
ve yapışkanlı etiketler için etiketleme sistemi
Aile: E
etİketleme sİstemİ
0 385 40
logicab
aksesuarlar
etİket
plaka
tasıyıcı
Açıklama
Plotter kiti
Siyah Kalem Ø 0,25 mm
Siyah Kalem Ø 0,35 mm
Temizleme Sıvısı 30 ml
Plotter Bakım seti
Memocab etiketler için
Duplix etiketler için
Viking3 39500/01/02 için
0 385 45
Ref.
0 385 40
0 385 45
0 385 46
0 385 38
0 385 41
0 385 27
0 385 32
0 385 30
0 395 00
Amb.
1
5
5
1
5
5
4
4
¨/Ad.
25.900,00
350,00
350,00
104,00
436,00
43,60
83,90
43,60
Logicab Plotter kitinin içeriği için lütfen satış ofislerimize danışınız.
Açıklama (mm)
Memocab için
Memocab için
Plotter için
Memocab için
Boş Beyaz
Duplix kablolar için
Etiket
Tüm cihazlar için
Tüm cihazlar için
Viking 3 Klemensler için
Viking 3 Klemensler için
Viking 3 Klemensler için
Boyutlar
Ref.
11,5x4 mm 0 385 03
17,5x4 mm 0 385 05
29x4 mm 0 385 08
0 385 09
17,5x8 mm 0 385 07
26x17 mm 0 385 50
5 mm
0 395 00
6 mm
0 395 01
8 mm
0 395 02
Amb.
840
840
420
100
800
240
1000
1000
1000
¨/Ad.
0,202
0,232
0,406
1,18
0,519
1,89
0,149
0,149
0,149
StarfixTM uygulayıcı
Aile: E
Starfix Şarjörlerİ ve Sıkma Penselerİ
İzolelİ
Yüksükler
Şerİt Halİnde
0 376 66
İzolelİ
Yüksükler
teklİler
(kutu ambalajında)
Büyük
kapasİtelİ
starfix
şarjörler
0 376 43
Renk
Beyaz
Mavi
Kırmızı
Siyah
Gri
Turuncu
Yeşil
Kahve
Beyaz
Beyaz
Siyah
Kırmızı
Mavi
Beyaz
Mavi
Kırmızı
Siyah
Gri
Ref.
Amb.
480
0 376 61
480
0 376 62
0 376 63 1000
0 376 64 1000
0 376 66 1000
250
0 376 67
250
0 376 68
100
0 376 69
0 376 72* 100
100
0 376 70
50
0 376 71
50
0 376 77
30
0 376 78
0 376 41 3000
0 376 42 3000
0 376 43 3000
0 376 44 3000
0 376 45 3000
¨/Ad.
0,292
0,292
0,292
0,292
0,292
0,549
0,565
1,44
1,87
1,96
2,30
2,40
3,21
0,292
0,292
0,292
0,292
0,292
Kablo Kesiti mm2
0,5
0,75
1
1,5
2,5
0,25 ile 0,34
0,5 ile 2,5
4 ile 6
Renk
Beyaz
Mavi
Kırmızı
Siyah
Gri
Sarı
Kırmızı
Turuncu
Ref.
0 376 80
0 376 81
0 376 82
0 376 83
0 376 84
0 376 46
0 376 47
0 376 48
Amb.
5
5
5
5
5
10
10
10
¨/Ad.
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
13,90
13,90
14,90
Ref.
0 376 09
0 376 10
0 376 97
0 376 39
Amb. ¨/Ad.
1
157,00
1
260,00
1
2.080,00
1
515,00
* Kısa yüksük
starfix
S pensesİ
İçİn
şarjörler
0 376 81
starfix
uygulayıcı
sıkma
pensesi
0 376 09
Kablo Kesiti mm2
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
16
16
25
35
50
0,5
0,75
1
1,5
2,5
başLangıç setİ
Açıklama (mm)
Starfix 0,5 ila 2.5 mm2
Starfix 4 ila 6 mm2
Starfix S 0,5 ila 2,5 mm2
Starfix
Starfix setinin içeriği için lütfen satış ofislerimize danışınız.
65
ŞUBAT 2014
Duplix™
kablolar için işaretleme sistemleri
Aile: E
Kablolar İçİn İşaretleme taşıyıcıları
7 karakterli
Renkler
Siyah
Kırmızı
Sarı
Yeşil
Mavi
İşaret
taşıyacılar
Ref.
0 384 50
0 384 52
0 384 54
0 384 55
0 384 56
Amb.
100
100
100
100
100
14 karakterli
¨/Ad.
0,663
0,663
0,663
0,663
0,663
Ref.
0 384 60
0 384 62
0 384 64
0 384 65
0 384 66
Amb.
100
100
100
100
100
¨/Ad.
0,743
0,743
0,743
0,743
0,743
Ref.
0 384 00
0 384 01
0 384 02
0 384 03
0 384 04
0 384 05
0 384 06
0 384 07
0 384 08
0 384 09
Amb.
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
¨/Ad.
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
Ref.
0 384 40
0 384 41
0 384 42
0 384 43
0 384 44
0 384 45
0 384 46
0 384 99
Amb.
600
600
600
600
600
600
600
600
¨/Ad.
0,163
0,163
0,163
0,163
0,163
0,163
0,163
0,147
Ref.
0 382 00
Amb.
1
¨/Ad.
547,00
Genişiliği 2,4 ve 3,5 mm olan colring kelepçeleri ile tespit edilir.
harfler
Harfler
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ref.
0 384 10
0 384 11
0 384 12
0 384 13
0 384 14
0 384 15
0 384 16
0 384 17
0 384 18
0 384 19
0 384 20
0 384 21
0 384 22
0 384 23
0 384 24
0 384 25
0 384 26
0 384 27
0 384 28
0 384 29
0 384 30
0 384 31
0 384 32
0 384 33
0 384 34
0 384 35
Amb.
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
¨/Ad.
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
rakamlar
Rakamlar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Renk
Siyah
Kahve
Kırmızı
Turuncu
Sarı
Yeşil
Mavi
Mor
Gri
Beyaz
Uluslararası renk kodlarına göre dizayn edilmiştir.
Semboller
/
.
genel
İşaretler
+
–
±
=
T
Boş Yüzey
Boş yüzey beyaz renktedir.
Uluslararası renk kodlarına göre dizayn edilmiştir.
Müdahale setİ
66
Açıklama
Çanta
ŞUBAT 2014
Memocab™ kablolar ve bağlantı bloklar› için işaretleme sistemleri
Aile: E
Kablo ve Bağlantı Blokları İçİn İşaretleme Sİstemlerİ
Kesit (mm2)
İşaret
taşıyıcılar
Asgari
0,25
0,75
0,25
0,75
4
0,25
0,75
4
16
50
95
0,25
0,75
4
16
0,75
Azami
1,5
4
1,5
4
16
1,5
4
16
50
95
300
1,5
4
16
50
4
yapışkanlı
İşaret taşıyıcılar
uzun İşaret
taşıyıcılar
aksesuarlar
İşaretleme boyu
12 mm
4 işaret
12 mm
4 işaret
15 mm
6 işaret
15 mm
6 işaret
15 mm
6 işaret
18 mm
7 işaret
18 mm
7 işaret
18 mm
7 işaret
18 mm
7 işaret
18 mm
7 işaret
18 mm
7 işaret
30 mm
12 işaret
30 mm
12 işaret
30 mm
12 işaret
30 mm
12 işaret
500 mm
Kesmeli
Ref.
0 379 27
0 379 28
0 379 30
0 379 31
0 379 32
0 379 36
0 379 37
0 379 38
0 379 33
0 379 34
0 379 35
0 379 40
0 379 41
0 379 42
0 379 43
0 379 44
Amb.
1000
1000
1000
1000
500
1000
1000
500
500
200
100
500
500
200
200
10
¨/Ad.
0,130
0,130
0,116
0,147
0,202
0,147
0,147
0,232
0,321
1,75
2,26
0,265
0,287
0,543
0,714
5,34
İşaretleme boyu
17,5 mm
7 işaret
20 mm
8 işaret
Ref.
0 377 10
0 377 12
Amb.
100
100
¨/Ad.
0,629
0,572
Ref.
0 379 20
0 379 21
0 379 91
0 379 89
0 379 90
0 379 92
0 379 93
0 379 99
Amb.
1000
1000
1
10
10
10
10
1
¨/Ad.
0,147
0,147
111,00
18,40
18,40
15,60
15,60
359,00
Açıklama (mm)
Azami 1,5 mm2
Azami 4 mm2
İşaret Klasörü
Cımbız 30 veya 18 mm
Cımbız 30 mm
Cımbız 15 mm
Çıkartıcı 15 mm
Müdahale Çantası
Uluslararası renk kodlarına göre dizayn edilmiştir.
0 379 99
67
ŞUBAT 2014
Memocab™ kablolar ve bağlantı bloklar› için işaretleme sistemleri
Aile: E
Kablo ve Bağlantı Blokları İçİn İşaretleme Sİstemlerİ
Rakamlar Renk
Ref.
Amb. ¨/Ad.
7
Mor
0,147
0 378 01 600
3
Turuncu 0 378 02 600
0,147
rakamlar*
9
Beyaz 0 378 03 600
0,147
8
Gri
0,147
0 378 04 600
5
Yeşil
0,147
0 378 05 600
4
Sarı
0,147
0 378 06 600
1
Kahve 0 378 07 600
0,147
6
Mavi
0,147
0 378 08 600
0
Siyah
0,147
0 378 09 600
2
Kırmızı 0 378 10 600
0,147
0
Beyaz 0 377 80 600
0,147
1
Beyaz 0 377 81 600
0,147
2
Beyaz 0 377 82 600
0,147
3
Beyaz 0 377 83 600
0,147
rakamlar**
4
Beyaz 0 377 84 600
0,147
5
Beyaz 0 377 85 600
0,147
6
Beyaz 0 377 86 600
0,147
7
Beyaz 0 377 87 600
0,147
8
Beyaz 0 377 88 600
0,147
9
Beyaz 0 377 89 600
0,147
0 378 06
0 377 85
Harfler
0 378 30
* Uluslararası renk kodlamasına göre yapılmıştır.
** Beyaz zemin üzerine siyah işaretler.
Semboller
/
.
genel
+
İşaretler
–
±
=
T
0 379 56
Ref.
Amb. TL/Ad.
0,147
0 379 54 240
0,147
0 379 55 240
0,147
0 379 56 240
0,147
0 379 57 240
0,147
0 379 58 240
0,147
0 379 59 240
0,147
0 379 60 240
Harfler
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ref.
Amb. ¨/Ad.
0,147
0 378 26 240
0,147
0 378 27 240
0,147
0 378 28 240
0,147
0 378 29 240
0,147
0 378 30 240
0,147
0 378 31 240
0,147
0 378 32 240
0,147
0 378 33 240
0,147
0 378 34 240
0,147
0 378 35 240
0,147
0 378 36 240
0,147
0 378 37 240
0,147
0 378 38 240
0,147
0 378 39 240
0,147
0 378 40 240
0,147
0 378 41 240
0,147
0 378 42 240
0,147
0 378 43 240
0,147
0 378 44 240
0,147
0 378 45 240
0,147
0 378 46 240
0,147
0 378 47 240
0,147
0 378 48 240
0,147
0 378 49 240
0,147
0 378 50 240
0,147
0 378 51 240
Beyaz zemin üzerine siyah işaretler
Beyaz zemin üzerine siyah işaretler
Colring™ kelepçeleri
tesisat için
Aile: E
Polyamid
6/6
renksİz
Polyamid
6/6
sİyah
68
Genişlik (mm) Uzunluk (mm)
2,4
95
2,4
140
2,4
180
3,5
140
3,5
180
3,5
280
3,5
360
4,6
180
4,6
280
4,6
360
7,6
720
2,4
95
3,5
140
4,6
180
4,6
360
7,6
360
Ref.
0 320 30
0 320 31
0 320 32
0 320 37
0 320 38
0 320 39
0 320 40
0 320 42
0 320 43
0 320 44
0 320 50
0 320 12
0 320 15
0 320 22
0 320 24
0 320 29
Amb. ¨/Ad.
1000 0,106
1000 0,187
1000 0,270
1000 0,286
1000 0,321
100
0,436
100
0,666
1000 0,419
100
0,517
100
0,701
100
3,03
1000 0,237
1000 0,336
1000 0,436
100
0,884
100
1,21
Corling pense
Açıklama
Azami genişlik 4,6 mm
Ref. Amb. ¨/Ad.
560,00
0 320 88 1
0 320 63
Açıklama
Genişlik (mm)
Renksiz
Azami 4,6 mm
yapışkanlı
Vidalı taşıyıcı
Azami 4,6 mm
Taşıyıcı
Vidali bağlantı
Vida Ø 5 mm
Kilitlenebilir taban Azami 4,6 mm
Tanıtım plakası Azami 40x22 mm
Ref.
0 320 65
0 320 70
0 320 72
0 320 76
0 320 85
Amb. ¨/Ad.
100
0,733
1000 0,502
100
0,849
1000 0,517
100
1,21
ŞUBAT 2014
Saat sayaçlar› ve zaman saatleri
Aile: E
Saat Sayaçları
saat
sayaçları
0 495 55
Gerilim
24 V ~
110-120 V ~
110-120 V ~
200-240 V ~
12 V - 36 V =
Frekans
50 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
Ref.
0 495 52
0 495 53
0 495 54
0 495 55
0 495 60
Amb.
1
1
1
1
1
¨/Ad.
95,60
95,60
95,60
95,60
260,00
Ref.
Amb.
¨/Ad.
0 497 54
0 499 83
0 497 56
1
1
1
Ref.
Amb.
0 496 05
1
IP 40 Korumalı, Boyutlar 48x48 mm
Zaman Saatleri
Analog
Programlama
Tipi
Bir tırnağın
ifade ettiği süre
Günlük
Günlük
Haftalık
10 dk.
10 dk.
1 saat
Programlama
Tipi
Çalışma
gerilimi
Haftalık
230 v ~
En az
anahtarlama
süresi
20 dk.
20 dk.
2 saat
Batarya
100 saat
Reversiz
100 saat
16 A çıkış
NA
Env
0
0
0
1
1
1
379,00
163,00
386,00
0 497 54
Dİjİtal
Program
sayısı
(çıkış başına)
56
Batarya
10 yıl
16 A çıkış
NA
Env
0
1
¨/Ad.
533,00
0 496 05
çok kontakl› fiş ve prizler, plastik, metal
10, 16 ve 32 A
Aile: E
Hypra Çok Kontaklı Fİş ve Prİzler
0 526 30
Prİzler
Kutup Gerilim ~
3P+T
250
4P+T
400
6P+T
400
6P+T
500
10P+T
500
16P+T
500
24P+T
500
32P+T
500
48P+T
500
0 526 40
In (A)
10
10
32
16
16
16
16
16
16
Makina Tipi Prizler
Cinsi Amb. Ref.
Plastik 10 0 526 50
Plastik 10 0 526 51
Metal
4 0 526 57
Metal
5 0 526 52
Metal
5 0 526 53
Metal
5 0 526 54
Metal
5 0 526 55
Metal
4 0 526 56
Metal
2 0 526 58
¨/Ad.
80,00
91,60
214,00
112,00
161,00
174,00
198,00
289,00
499,00
Üstten Çıkışlı Fişler
Ref.
0 526 40
0 526 41
0 526 47
0 526 42
0 526 43
0 526 44
0 526 45
0 526 46
0 526 48
¨/Ad.
84,40
93,30
204,00
115,00
165,00
179,00
204,00
322,00
507,00
Duvar Tipi Prizler
Ref.
0 526 60
0 526 61
0 526 62
0 526 63
0 526 65
¨/Ad.
Yandan Çıkışlı Prizler
Ref.
0 526 35
0 526 30
0 526 31
0 526 32
0 526 33
0 526 34
752,00 0 526 36
152,00
204,00
229,00
259,00
¨/Ad.
Seyyar Prizler
Ref.
0 526 26
0 526 27
¨/Ad.
106,00
122,00
204,00
115,00
165,00
179,00
204,00
322,00
507,00
69
ŞUBAT 2014
çok kontakl› fiş ve prizler, plastik, metal
10, 16 ve 32 A
Aile: E
Hypra Çok Kontaklı Fİş ve Prİzler
koruma
kapakları
0 526 69
aksesuar
Kutup
3P+T / 4P+T (dişi)
6P+T
10P+T
16P+T / 6P+T (32A)
24P+T
32P+T
Açıklama
Ters bağlantı engelleme pimi
Ref.
0 526 69
0 526 70
0 526 71
0 526 76
0 526 73
0 526 74
Amb.
10
5
5
5
5
2
¨/Ad.
27,10
42,40
48,30
42,40
54,30
60,40
Ref.
0 526 80
Amb.
10
¨/Ad.
3,91
Priz Yuvası Üzerinde
plastİk seyyar tİp
mİnİ kİt
Kutup Gerilim ~
3P+T
250
4P+T
400
In (A)
10
10
Amb.
10
10
Ref.
0 526 18
0 526 19
Kablo Çıkışı Üstten
metal
makİna
tİp kİtİ
Kutup Gerilim ~
6P+T
400
6P+T
500
10P+T
500
16P+T
500
24P+T
500
32P+T
500
In (A)
32
16
16
16
16
16
Amb.
2
3
3
3
3
2
Ref.
0 526 15
0 526 10
0 526 11
0 526 12
0 526 13
0 526 14
Fiş Yuvası Üzerinde
¨/Ad.
Ref.
165,00 0 526 16
179,00 0 526 17
¨/Ad.
451,00
181,00
242,00
272,00
305,00
723,00
¨/Ad.
185,00
214,00
Kablo Çıkışı Yandan
Ref.
0 526 05
0 526 00
0 526 01
0 526 02
0 526 03
0 526 04
¨/Ad.
451,00
181,00
242,00
272,00
305,00
723,00
Yandan Çıkışı
metal makİna
tİp kİt
otomatİk
bağlantılı
Kutup Gerilim ~
6P+T
500
10P+T
500
16P+T
500
24P+T
500
In (A)
16
16
16
16
Amb.
3
3
3
3
Ref.
0 526 20
0 526 21
0 526 22
0 526 23
¨/Ad.
179,00
222,00
252,00
297,00
Yandan Çıkışı
metal
duvar
tİp kİt
70
Kutup Gerilim ~
6P+T
500
10P+T
500
16P+T
500
24P+T
500
In (A)
16
16
16
16
Amb.
3
3
3
3
Ref.
0 526 06
0 526 07
0 526 08
0 526 09
¨/Ad.
185,00
245,00
272,00
332,00
ŞUBAT 2014
P17 Tempra Kombinasyon Kutuları
Aile: E
P17 Tempra Kombİnasyon Kutuları
Priz kaidesi
Ref.
In (A)
Modül sayısı
¨/Ad.
Ref.
In (A)
0 577 18*
16-32
¨/Ad.
70,40
0 577 19* 16/32-63
0 577 11* 0 577 20* 0 577 03* 0 577 04*
16-32
16-32
16-32-63 16-32-63
4
12
18
76,70
150,00
240,00
342,00
0 577 14*
* 1’li ambalaj
146,00
16
70,40
* 1’li ambalaj
2P+T pano tİpİ alman
(Schuko) standart prİz
In (A)
230 V
230 V
Modül
16
16
Ölçü
50x50
75x75
Ref.
0 576 70
0 576 72
¨/Ad.
14,10
23,20
20’li ambalaj
0 576 72
IP44
kİlİtlİ Prİz
Gerilim
230 V
50/60 Hz
400 V
50/60 H
In (A)
16
32
16
32
32
Kutup
2P+T
2P+T
3P+N+T
3P+T
3P+N+T
Ref.
0 572 41
0 572 49
0 572 53
0 572 54
IP66
¨/Ad.
Ref.
318,00 0 572 61
392,00
0 572 66
350,00
392,00 0 572 74
¨/Ad.
400,00
563,00
624,00
Tekli ambalaj
Düz fişler
Gerilim In (A)
230 V
16
32
IP44
16
400 V
32
230 V
16
32
16
IP67
400 V
32
63
Kutup
2P+T
3P+T
2P+T
3P+T
2P+T
3P+T
3P+N+T
3P+T
3P+N+T
2P+T
2P+T
3P+T
3P+N+T
3P+T
3P+N+T
3P+T
3P+N+T
Ref.
0 574 34
0 574 25
0 581 34
0 581 25
0 574 27
0 574 38
0 574 39
0 581 38
0 581 39
0 563 03
0 563 23
0 563 07
0 563 08
0 563 27
0 563 28
0 587 04
0 587 05
Sıva üstü prizler
Amb. ¨/Ad.
Ref. Amb.
10
14,10 0 555 53 10
5
24,00 0 553 54 5
10
23,40 0 555 73 10
5
49,70 0 553 74 5
5
24,80 0 553 56 5
10
18,30 0 555 57 10
10
22,70 0 555 58 10
10
24,80 0 555 77 10
10
30,20 0 555 78 10
5
40,90 0 553 03 5
5
62,20 0 553 23 5
5
47,30 0 553 07 5
5
53,30 0 553 08 5
5
69,00 0 553 27 5
5
75,50 0 553 28 5
2
188,00 0 587 44 2
2
204,00 0 587 45 2
¨/Ad.
28,80
43,90
42,20
81,60
46,30
36,80
46,10
47,00
55,40
74,10
101,00
79,50
85,40
108,00
115,00
240,00
248,00
Pano tipi prizler
Seyyar prizler
Ref. Amb. ¨/Ad.
Ref.
38,90 0 575 14
0 576 11 10
0 575 05
55,40 0 582 14
0 576 12 10
57,30 0 582 05
0 576 16 5
0 575 07
48,50 0 575 18
0 576 17 10
51,90 0 575 19
0 576 23 10
58,80 0 582 18
0 576 18 10
64,50 0 582 19
0 576 24 10
62,20 0 562 03
0 576 51 5
79,70 0 562 23
0 576 52 5
69,60 0 562 07
0 576 57 5
74,30 0 562 08
0 576 63 5
82,10 0 562 27
0 576 58 5
93,60 0 562 28
0 576 64 5
195,00 0 587 14
0 587 24 2
202,00 0 587 15
0 587 25 2
Erkek prizler
Amb. ¨/Ad.
Ref. Amb. ¨/Ad.
10
19,60 0 575 84 5
43,90
5
37,30 0 575 85 5
53,60
10
30,80 0 582 84 5
61,20
5
50,90
5
37,30
10
25,00 0 575 88 5
57,30
10
30,20 0 575 89 5
63,90
10
32,90 0 582 88 5
72,30
10
36,60 0 582 89 5
77,10
5
53,30
5
79,20
5
62,20
5
71,30
5
88,80
5
96,50
2
245,00 0 587 34 2
382,00
2
253,00 0 587 35 2
358,00
71
ŞUBAT 2014
kombinasyon kutuları
Aile: E
Hypra Kombİnasyon Kutuları
0 524 01 + 0 524 19
Pano tipi priz
Gerilim
24
230
IP44
400
IP67
230
In (A)
16
16
16
16
32
32
63
63
16
63
Kutup
2P
2P+T
3P+T
3P+N+T
3P+T
3P+N+T
3P+T
3P+N+T
2P+T
2P+T
Ref.
0 524 01
0 520 22
0 522 23
0 522 24
0 529 19
0 529 20
0 536 03
0 536 04
0 511 26
0 536 01
Amb.
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
Sıva üstü montaj kutusu
¨/Ad.
66,10
55,20
66,10
73,40
88,20
105,00
658,00
777,00
130,00
625,00
Ref.
0 524 19
0 520 29
0 522 29
0 522 29
0 529 40
0 529 40
0 537 49
0 537 49
0 520 29
0 537 49
Direkli fiş plastik
Gerilim
24
230
72
IP44
400
IP67
230
In (A)
16
16
16
16
32
32
63
63
16
16
Kutup
Ref.
2P
2P+T
0 520 62
3P+T
0 522 63
3P+N+T
3P+T
3P+N+T
3P+T
3P+N+T
2P+T
2P+T
Amb.
5
5
Amb.
5
5
5
5
1
1
1
1
5
5
Seyyar priz
¨/Ad.
Ref.
75,90
72,30 0 520 82
80,30 0 522 83
80,30 0 522 84
121,00
121,00
169,00
169,00
72,30
169,00
Düz fiş kauçuk
¨/Ad.
Ref.
71,50 0 520 52
83,20 0 522 53
Amb.
5
5
Amb.
5
5
1
¨/Ad.
88,90
92,40
119,00
Düz fiş plastik
Ref.
0 524 21
118,00 0 520 42
124,00 0 522 43
0 522 44
0 529 43
0 529 44
0 538 43
0 538 44
0 536 42
0 511 56
¨/Ad.
Amb.
5
5
5
5
5
5
1
1
1
5
¨/Ad.
90,30
69,30
77,50
90,80
97,40
108,00
372,00
408,00
372,00
139,00
ŞUBAT 2014
Panolar›n ›s› yönetimi
Aile: E
Panoların Isı Yönetİmİ
0 348 05
Kofralar İçİn
havalandırma
metal havalandırma
ızgaraları
plastİk
havalandırma
ızgaraları
Sınıf
IK08 - IP44
IK08 - IP44
IK10 - IP32
IK10 - IP32
IP54
IP54
IP54
Renk
Gri
Gri
Ral 7035
Ral 7035
Ral 7035
Ral 7035
Ral 7035
Ebatlar
Ø 15 mm*
Ø 30,5 mm*
138x138 mm
248x248 mm
150x150 mm
250x250 mm
325x325 mm
Ref.
0 365 78
0 365 79
0 348 04
0 348 05
0 348 34
0 348 35
0 348 36
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
Kapasite
30/160 m2/s
40/160 m2/s
120/160 m2/s
240/450 m2/s
400/900 m2/s
Koruma
IP32
IP54
IP54
IP54
IP54
Ebatlar
Ref.
0 348 17
0 348 50
0 348 51
0 348 52
0 348 53
Amb. ¨/Ad.
1
326,00
1
416,00
1
1.160,00
1
1.280,00
1
1.230,00
¨/Ad.
18,80
51,50
74,00
342,00
91,70
178,00
230,00
* Delme çapıdır
0 348 35
0 365 74
0 348 07
Vantİlatör
Açklama
İç hava akım vantilatör kiti
motorlu tavan vantilatörü
motorlu tavan Vantİlatörü
Kapasite
600 m2/s
1000 m2/s
150x150 mm
250x250 mm
250x250 mm
325x325 mm
Koruma
IP23
IP23
Ebatlar
400x350x100
400x350x100
Ref.
Amb.
1
0 365 74
¨/Ad.
445,00
Ref.
0 348 07
0 348 08
Amb. ¨/Ad.
1
1.520,00
1
1.990,00
Ref.
0 353 72
0 353 73
0 353 74
Amb. ¨/Ad.
1
3.420,00
1
4.090,00
1
4.720,00
Kapasite değeri serbest üflemedir.
hava / hava değİştİrİcİ
Isı dağıtım kapasitesi
36 W / °C
50 W / °C
80 W / °C
0 353 71
Soğutma gücü
L35L35
L35L50
380 W
640 W
820 W
1600 W
2000 W
3850 W
klİmalar
(dİkey montaj)
Soğutma gücü
L35L35
L35L50
0 353 48
1550 W
2050 W
3850 W
klİmalar
(pano kapağına montaj)
0 353 58
ısıtma rezİstansı
Güç
20 W
50 W
100 W
350 W
Aksesuarlar
0 348 47
240 W
470 W
680 W
1230 W
1510 W
2870 W
1200 W
1560 W
2870 W
Demeraj akımı
2,5 A
2,5 A
4,5 A
7,5 A
Açıklama
Termostat
Higrostat
Higrotermostat
Ref.
Amb.
¨/Ad.
0 353 46
0 353 47
0 353 48
0 353 50
0 353 51
0 353 53
1
1
1
1
1
1
5.700,00
6.340,00
8.430,00
9.860,00
10.500,00
16.800,00
Ref.
Amb.
¨/Ad.
0 353 59
0 353 60
0 353 62
1
1
1
9.640,00
11.000,00
15.900,00
Ref.
0 353 06
0 353 07
0 353 08
0 348 06
Amb. ¨/Ad.
1
320,00
1
409,00
1
593,00
1
1.800,00
Ref.
0 348 47
0 353 11
0 353 12
Amb. ¨/Ad.
1
258,00
1
536,00
1
1.340,00
73
ŞUBAT 2014
Salbei anahtar priz serisi
beyaz&bej
Aile: L
salbei anahtar serİsİ
X renk kodunun karşılığı
1- Beyaz
4- Bej
Açıklama
Anahtar
Vavien
Komütatör
Komütatör Vavien
Üçlü Anahtar
Permütatör
Liht Butonu,6A
Panjur-Stor Anahtarı
Energy Saver
Ref.
7 67X 00
7 67X 01
7 67X 06
7 67X 02
7 67X 03
7 67X 04
7 67X 05
7 67X 09
7 67X 11
Amb.
10
10
10
10
10
10
10
10
1
Işıklı Etiketli Liht Butonu
Işıklı Vavien
7 674 07
7 67X 08
10
10
11,80
11,40
Dimmer 400 W
7 67X 10
1
47,30
Topraklı Priz
Çocuk Korumalı Topraklı Priz
İkili Topraklı priz
Fransız Standardı Topraklı Priz
Kapaklı Topraklı Priz
7 67X 14
7 67X 15
7 67X 16
7 67X 17
7 67X 18
10
10
10
10
10
7,35
9,60
10,20
9,22
10,70
TV
PRİZLERİ
TV prizi geçişli 10 dB
TV prizi geçişli 15 dB
TV prizi geçişli 20 dB
TV prizi F tipi
TV prizi sonlu 5 dB
7 67X 22
7 67X 23
7 67X 24
7 67X 25
7 67X 26
10
10
10
10
10
12,00
12,00
12,00
17,20
12,00
TV/SAT
PRİZLERİ
TV/SAT prizi, geçişli
TV/SAT prizi, sonlu
7 67X 27
7 67X 28
10
10
43,30
43,30
RJ 11 , 1 çıkış
RJ 11 , 2 çıkış
RJ 45 priz cat 5 UTP
RJ 45 priz cat 6 UTP
2xRJ 45 priz cat 6 UTP
7 67X 29
7 67X 30
7 67X 38
7 67X 39
7 67X 40
10
10
10
10
10
8,80
14,50
21,20
26,50
51,30
Kablo Çıkışı
Boşluk Kapağı
Sıvaüstü Kasa
ikili Sıvaüstü Kasa
7 67X 20
7 67X 21
7 67X 47
7 67X 48
10
10
10
5
6,95
5,76
6,50
11,60
kumanda
mekanİzmaları
7 671 00 + 7 673 31
Işıklı kumanda
mekanİzmaları
dİMMER
7 671 10 + 7 673 31
PRİZLER
7 674 14 + 7 673 41
7 674 27 + 7 673 41
TeleFON ve
DATA
PRİZLERİ
Dİğer
ürünler
7 674 40 + 7 673 41
¨/Ad.
5,76
7,41
7,41
10,20
10,10
10,40
6,73
14,50
73,70
X renk kodunun karşılığı
3- Beyaz
4- Bej
çerçeveler
7 673 31
74
Tekli
İkili
Üçlü
Dörtlü
Beşli
IP44 Tekli
7 673 X1
7 673 X2
7 673 X3
7 673 X4
7 673 X5
7 673 X6
10
5
5
1
1
10
1,44
4,77
6,12
7,24
9,53
11,40
ŞUBAT 2014
Salbei anahtar priz serisi
alüminyum&antrasit
Aile: L
salbei anahtar serİsİ
Y renk kodunun karşılığı
2- Alüminyum
3- Antrasit
Açıklama
Anahtar
Vavien
Komütatör
Komütatör Vavien
Üçlü Anahtar
Permütatör
Liht Butonu,6A
Panjur-Stor Anahtarı
Energy Saver
Ref.
7 67Y 00
7 67Y 01
7 67Y 06
7 67Y 02
7 67Y 03
7 67Y 04
7 67Y 05
7 67Y 09
7 67Y 11
Amb.
10
10
10
10
10
10
10
10
1
Işıklı Vavien
7 67Y 08
10
13,30
Dimmer 400W
7 67Y 10
1
54,40
Topraklı Priz
Çocuk Korumalı Topraklı Priz
İkili Topraklı priz
Fransız Standardı Topraklı Priz
Kapaklı Topraklı Priz
7 67Y 14
7 67Y 15
7 67Y 16
7 67Y 17
7 67Y 18
10
10
10
10
10
8,49
11,20
11,90
10,80
12,40
TV prizi geçişli 10 dB
TV prizi geçişli 15 dB
TV prizi geçişli 20 dB
TV prizi F tipi
TV prizi sonlu 5 dB
7 67Y 22
7 67Y 23
7 67Y 24
7 67Y 25
7 67Y 26
10
10
10
10
10
13,90
13,90
13,90
19,70
13,90
TV-RD-SAT
PRİZLERİ
TV-SAT geçişli
TV-SAT sonlu
7 67Y 27
7 67Y 28
10
10
49,80
49,80
TeleFON ve
DATA
PRİZLERİ
RJ 11 , 1 çıkış
RJ 11 , 2 çıkış
RJ 45 priz cat 5 UTP
RJ 45 priz cat 6 UTP
2xRJ 45 priz cat 6 UTP
7 67Y 29
7 67Y 30
7 67Y 38
7 67Y 39
7 67Y 40
10
10
10
10
10
10,20
16,80
24,40
30,60
59,10
Kablo Çıkışı
Boşluk Kapağı
7 67Y 20
7 67Y 21
10
10
8,10
6,69
kumanda
mekanİzmaları
7 673 06 + 7 673 61
Işıklı kumanda mekanİzmaları
dİMMER
7 672 10 + 7 673 51
PRİZLER
TV
PRİZLERİ
7 672 14 + 7 673 51
7 674 27 + 7 673 61
Dİğer
ürünler
¨/Ad.
6,69
8,56
8,56
11,80
11,60
12,10
7,82
16,80
84,70
Y renk kodunun karşılığı
5- Alüminyum
6- Antrasit
7- Şampanya
7 674 40 + 7 673 71
çerçeveler
ahşap
çerçeveler
Tekli
İkili
Üçlü
Dörtlü
Beşli
7 673 Y1
7 673 Y2
7 673 Y3
7 673 Y4
7 673 Y5
10
5
5
1
1
5,73
9,53
11,60
15,40
19,20
Tekli
İkili
Üçlü
Dörtlü
Beşli
7 673 81
7 673 82
7 673 83
7 673 84
7 673 85
10
5
5
1
1
7,63
12,70
15,70
20,40
26,80
7 671 00 + 7 673 81
75
ŞUBAT 2014
Valena anahtar priz serisi
beyaz&bej
Aile: L
valena anahtar prİz serİsİ
X renk kodunun karşılığı
3- Bej
4- Beyaz
kumanda
mekanİzmaları
7 743 01 + 7 743 51
Işıklı
kumanda
mekanİzmaları
Y renk kodunun karşılığı
1- Bej
2- Beyaz
Açıklama
Anahtar
Vavien
Vavien 16 AX
Komütatör
Liht butonu (lamba sembollü)
Kordonlu Liht Botunu
Permütatör
Komütatör Vavien
Jaluzi kumanda (anahtar)
Jaluzi kumanda (liht)
Ref.
7 74X 01
7 74X 06
7 74Y 05
7 74X 05
7 74X 12
7 74X 19
7 74X 07
7 74X 08
7 74X 04
7 74X 14
Amb.
10
10
10
10
10
1
10
10
1
1
Işıklı Anahtar
Işıklı Vavien
Işıklı Komütatör
Uyarıcılı komütatör
Işıklı Vavien 16 AX
Işıklı Liht Butonu (lamba sembollü)
Işıklı Zil Butonu 12 V~ (çan sembollü)
7 74X 10
7 74X 26
7 74X 28
7 74Y 13
7 74Y 03
7 74X 13
7 74X 15
10
10
10
10
10
10
10
¨/Ad.
15,60
18,40
39,80
23,80
23,10
53,00
33,00
32,90
57,40
58,30
32,10
37,80
41,80
61,50
59,60
33,90
33,90
7 744 10 + 7 744 51
Açıklama
Renk
Bej
Beyaz
Bej
Beyaz
Bej
Beyaz
Bej
Beyaz
Ref.
7 741 92
7 700 92
7 741 97
7 700 97
7 741 98
7 700 98
7 741 99
7 700 99
Dimmer 400 W, akkor halojen ve 40-400 VA elektronik ve
ferromanyetik transformatörlü halojen aydınlatmalar için
Dimmer 40-600 W akkor halojen ve 40-600 W ferromenyatik
transformatörlü halojen aydınlatmalar için
Bej
Beyaz
Bej
Beyaz
7 741 62
7 700 62
7 741 74
7 700 74
2'li çocuk korumalı topraklı priz (komple ürün)
Bej
Beyaz
Bej
Beyaz
Kırmızı
-
7 743 71
7 744 27
7 743 98
7 743 96
7 743 69
7 74X 16
7 74X 20
7 74X 21
7 74X 22
Ref.
7 74X 29
7 74X 30
7 74X 31
Amb.
10
10
10
İki Kutuplu Anahtar, IP44
ıp44
kumanda
mekanİzmaları
Permütatör, IP44
Komütatör Vavien, IP44
Liht Butonu, IP44
7 741 62 + 7 743 51
dİMMER
Fransız Standardı Topraklı priz, UPS
prİzler
Fransız Standardı topraklı priz - UPS
Priz
Topraklı priz
Çocuk korumalı topraklı priz
Kapaklı çocuk korumalı topraklı priz
7 744 21 + 7 744 51
TV
PRİZLERİ
7 743 29 + 7 743 51
76
Açıklama
TV prizi yıldız 1,5 dB
TV prizi sonlu 10 dB
Tv prizi geçişli 14 dB
Amb.
¨/Ad.
10
39,90
10
52,20
10
52,20
10
38,30
10
227,00
10
240,00
5
33,10
10
22,00
10
10
10
10
10
22,00
13,50
18,80
21,50
25,10
¨/Ad.
42,30
42,30
47,50
ŞUBAT 2014
Valena anahtar priz serisi
beyaz&bej
Aile: L
valena anahtar prİz serİsİ
X renk kodunun karşılığı: 3- Bej / 4- Beyaz
TV-RD-SAT
PRİZLERİ
DATA
PRİZLERİ
7 741 46 + 7 743 51
Açıklama
TV-RD-SAT prizi yıldız 1,5 dB
TV-RD-SAT prizi sonlu 10 dB
TV-RD-SAT prizi geçişli 14 dB
Ref.
7 74X 35
7 74X 36
7 74X 37
Amb.
10
10
10
RJ 45 cat 5e UTP, 1 çıkış
RJ 45 cat 5e UTP, 2 çıkış
RJ 45 cat 6 UTP, 1 çıkış
RJ 45 cat 6 UTP, 2 çıkış
7 74Y 30
7 74Y 31
7 74Y 46
7 74Y 47
10
10
10
10
Renk
Bej
Beyaz
Ref.
7 74X 38
7 74X 39
7 74X 41
7 741 80
7 700 80
Amb.
10
10
1
Bej
Beyaz
Gri
Bej
Beyaz
Bej
Beyaz
Bej
Beyaz
Gri
Gri
7 741 65
7 700 65
7 700 71
7 741 66
7 700 66
7 741 67
7 700 67
7 741 68
7 700 68
7 700 69
7 700 70
Bej
Beyaz
-
7 741 89
7 700 89
7 74Y 28
7 74Y 34
7 74Y 35
7 74X 24
7 74X 42
7 74X 46
7 74X 47
Açıklama
RJ 11 - 4 kontak, 1 çıkış
RJ 11 - 4 kontak, 2 çıkış
RJ 45 ISDN, 1 çıkış
TeleFON ve
DATA
PRİZLERİ
RJ 11/ RJ 45 cat 5e UTP, 2 çıkış
Sıva altı hoparlör
7 700 69 + 7 744 51
müzİk
yayın
sİstemlerİ
Merkezi ünite, beslemeli
LCD'li yerel kumanda
Yerel kumanda için FM radyo
FM radyo 2x1 W stereo 16 W
Sıva altı hoparlör, beslemeli
Hareket dedektörü 1000 W
7 741 34 + 7 743 51
Hareket dedektörü 40-320 W
Energy Saver, 230 V - gecikmesiz
Elekt. Energy Saver
2'li hoparlör prizi
TV-RD priz kapağı
Boşluk kapağı
Kablo çıkışı
Dİğer
Y renk kodunun karşılığı: 1- Bej / 2- Beyaz
¨/Ad.
84,10
84,10
91,40
44,90
71,30
57,00
89,40
¨/Ad.
34,10
46,50
75,60
10
73,80
1
99,70
1
109,00
1
998,00
1
588,00
1
472,00
1
1
423,00
358,00
1
411,00
1
10
10
10
1
10
10
352,00
89,30
233,00
94,20
13,40
11,40
29,50
Ref.
7 758 97
7 758 99
Amb.
10
10
¨/Ad.
11,40
14,10
Renk
Bej
Beyaz
Bej
Beyaz
Bej
Beyaz
Ref.
7 761 31
7 761 81
7 761 32
7 761 82
7 761 33
7 761 83
Amb.
¨/Ad.
Çerçeve
-
Ref.
7 74X 50
7 74X 51
7 74X 52
7 74X 56
7 74X 53
7 74X 57
7 74X 54
7 74X 58
7 74X 55
Amb.
10
10
aksesuarlar
ampuller
Açıklama
Yedek yeşil ampül 0,5 mA 230 V
Yedek yeşil ampül 15 mA 12 V
Açıklama
sıva üstü
montaj
kasaları
Tekli sıva üstü montaj kasası
İkili sıva üstü montaj kasası
Üçlü sıva üstü montaj kasası
çerçeveler
Açıklama
IP44 nemli yer,tekli
Tekli
İkili
Üçlü
Dörtlü
Beşli
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
Yatay
10
19,80
5
41,60
1
88,40
¨/Ad.
29,60
4,39
10
7,87
2
12,40
1
22,10
1
30,70
77
ŞUBAT 2014
Valena anahtar priz serisi
alüminyum
Aile: L
valena anahtar prİz serİsİ
kumanda
mekanİzmaları
7 701 01 + 7 701 51
Işıklı
kumanda
mekanİzmaları
7 701 13 + 7 701 51
dİMMER
PRİZLER
Açıklama
Anahtar
Vavien
Vavien 16 AX
Komütatör
Liht butonu (lamba sembollü)
Kordonlu Liht Botunu
Permütatör
Komütatör Vavien
Jaluzi kumanda (anahtar)
Jaluzi kumanda (liht)
Ref.
7 701 01
7 701 06
7 702 05
7 701 05
7 701 12
7 701 19
7 701 07
7 701 08
7 701 04
7 701 14
Amb.
10
10
10
10
10
1
10
10
1
1
Işıklı Anahtar
Işıklı Vavien
Işıklı Komütatör
Uyarıcılı komütatör
Işıklı Vavien 16 AX
Işıklı Liht Butonu (lamba sembollü)
Işıklı Zil Butonu 12 V~ (çan sembollü)
7 701 10
7 701 26
7 701 28
7 702 13
7 702 03
7 701 13
7 701 15
10
10
10
10
10
10
10
36,90
43,40
48,10
70,60
67,50
39,00
39,00
7 702 62
1
261,00
7 702 74
1
277,00
Priz
Topraklı priz
Çocuk korumalı topraklı priz
Kapaklı çocuk korumalı topraklı priz
2'li çocuk korumalı topraklı priz (komple ürün)
Fransız Standardı topraklı priz - UPS
7 701 16
7 701 20
7 701 21
7 701 22
7 701 27
7 701 96
10
10
10
10
5
10
21,70
24,00
25,30
28,80
38,00
25,60
TV prizi, yıldız 1,5 dB
TV prizi, sonlu 10 dB
Tv prizi, geçişli 14 dB
7 701 29
7 701 30
7 701 31
10
10
10
48,40
48,40
54,50
TV-RD-SAT prizi, yıldız 1,5 dB
TV-RD-SAT prizi, sonlu 10 dB
TV-RD-SAT prizi, geçişli 14 dB
7 701 35
7 701 36
7 701 37
10
10
10
96,50
96,50
105,00
RJ 11 - 4 kontak, 1 çıkış
RJ 11 - 4 kontak, 2 çıkış
RJ 45 ISDN, 1 çıkış
RJ 11/ RJ 45 cat 5e UTP, 2 çıkış
RJ 45 cat 5e UTP, 1 çıkış
RJ 45 cat 5e UTP, 2 çıkış
RJ 45 cat 6 UTP, 1 çıkış
RJ 45 cat 6 UTP, 2 çıkış
7 701 38
7 701 39
7 701 41
7 702 80
7 702 30
7 702 31
7 702 46
7 702 47
10
10
10
10
10
10
10
10
39,30
53,10
86,90
84,80
51,50
82,00
65,90
103,00
Dimmer 400 W, akkor halojen ve 40-400 VA
elektronik ve ferromanyetik transformatörlü
halojen aydınlatmalar için
Dimmer 40-600 W akkor halojen ve 40-600 W
ferromenyatik transformatörlü halojen
aydınlatmalar için
¨/Ad.
19,80
22,60
45,70
27,50
26,50
60,80
37,80
37,70
65,90
66,90
7 701 36 + 7 701 51
TV
PRİZLERİ
TV-RD-SAT
PRİZLERİ
Telefon ve
DATA
PRİZLERİ
7 702 80 + 7 701 51
78
ŞUBAT 2014
Valena anahtar priz serisi
alüminyum
Aile: L
valena anahtar prİz serİsİ
müzİk
yayın
sİstemlerİ
Açıklama
Merkezi ünite, beslemeli
LCD'li yerel kumanda
Yerel kumanda için FM radyo
Ref.
7 702 66
7 702 67
7 702 68
Amb. ¨/Ad.
1
1.010,00
1
676,00
1
477,00
Açıklama
Hareket dedektörü 40-320 W
Energy Saver, 230 V - gecikmesiz
Elekt. Energy Saver
2'li hoparlör prizi
TV-RD priz kapağı
Boşluk kapağı
Kablo çıkışı
Ref.
7 702 28
7 702 34
7 702 35
7 701 24
7 701 42
7 701 46
7 701 47
Amb.
1
10
10
10
1
10
10
¨/Ad.
358,00
95,80
238,00
109,00
21,50
17,80
39,90
Ref.
7 701 51
7 701 52
7 701 56
7 701 53
7 701 57
7 701 54
7 701 58
7 701 55
Amb.
10
¨/Ad.
13,40
7 702 67 + 7 701 51
Diğer
7 702 28 + 7 701 51
Açıklama
Tekli
alümİnyum
çerçeveler
İkili
Üçlü
Dörtlü
Beşli
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
10
23,80
2
36,90
1
59,00
1
78,70
79
ŞUBAT 2014
Valena anahtar priz serisi
Aile: L
valena anahtar prİz serİsİ
X renk kodunun karşılığı
0- Füme 1- Kiremit 2-Kil
Açıklama
Tekli
Füme
kİremİt
kİl
çerçeveler
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
İkili
Üçlü
Dörtlü
Beşli
X XX renk kodunun karşılığı
446- Beyaz / Kristal bantlı 049- Beyaz / Gümüş bantlı Tekli
beyaz / krİstal bantlı
beyaz / gümüş bantlı
bej / altın bantlı
çerçeveler
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
İkili
Üçlü
Dörtlü
Beşli
Tekli
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
İkili
İncİ
çerçeveler
Üçlü
Dörtlü
Beşli
X renk kodunun karşılığı
5- Alüminyum / Gümüş bantlı İkili
Üçlü
Dörtlü
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
Beşli
Y renk kodunun karşılığı
9- Siyah / Gümüş bantlı İkili
Üçlü
Dörtlü
Beşli
80
¨/Ad.
9,61
10
17,80
2
27,20
1
43,30
1
57,80
415-Bej / Altın bantlı
7 7XX X1
7 7XX X2
7 7XX X6
7 7XX X3
7 7XX X7
7 7XX X4
7 7XX X8
7 7XX X5
10
13,40
10
23,80
2
36,90
1
59,00
1
78,70
7 704 81
7 704 82
7 704 86
7 704 83
7 704 87
7 704 84
7 704 88
7 704 85
10
15,70
10
27,90
2
43,00
1
59,00
1
78,70
10
17,90
10
31,70
2
49,20
1
78,70
1
105,00
7 703 X1
7 703 X2
7 703 X6
7 703 X3
7 703 X7
7 703 X4
7 703 X8
7 703 X5
8- Açık ahşap / Gümüş bantlı Tekli
Sİyah / gümüş bantlı
açık ahşap / gümüş bantlı
koyu ahşap / gümüş bantlı
çerçeveler
Amb.
10
6-Titanyum / Altın bantlı
Tekli
Alümİnyum / gümüş
bantlı
tİtanyum / altın
bantlı
çerçeveler
Ref.
7 700 X1
7 700 X2
7 700 X6
7 700 X3
7 700 X7
7 700 X4
7 700 X8
7 700 X5
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
7-Koyu ahşap / Gümüş bantlı
7 703 Y1
7 703 Y2
7 703 Y6
7 703 Y3
7 703 Y7
7 703 Y4
7 703 Y8
7 703 Y5
10
24,20
10
43,30
2
67,40
1
108,00
1
148,00
ŞUBAT 2014
Celest mekanizmalar*
Aile: E
Celest anahtar prİz serİsİ
Açıklama
Anahtar 10 AX
Vavien 10 AX
Vavien 16 AX
Vavien, nötrsüz uyarıcılı
Vavien, sessiz tip 6 AX
Vavien, bas- çek tip 6 AX
kumanda
Vavien, mandallı tip 6 AX
mekanİzmaları
Permütatör 10 AX
2 konumlu kilitli anahtar
İki kutuplu anahtar, 20 AX
Zaman ayarlı anahtar, 1000 W
Programlanabilir zaman ayarlı anahtar
Uzaktan kumanda anahtarı, sessiz tip, uyarıcılı, 2000 W
kordonlu
mekanİzmalar
dokunmatİk
anahtarlar
lİht
butonları
prİzler
Ref.
0 670 02
0 670 01
0 670 03
0 670 07
0 670 13
0 670 15
0 670 16
0 670 06
0 670 09
0 670 21
0 670 51
0 670 53
0 670 61
Amb.
10
10
10
1
10
10
10
10
1
10
1
1
1
Vavien, kordonlu 10 AX
Liht butonu, kordonlu 6 A
Kordon, uzunluk 1,5 m
0 670 08
0 670 38
0 898 05
10
10
10
84,30
72,90
29,50
Dokunmatik anahtar, nötrsüz 400 W
Dokunmatik anahtar, nötrlü 1000 W
Dokunmatik dimmer, 400 W
Dokunmatik panjur/stor kumanda anahtarı
Sensörlü anahtar, nötrlü, 1000 W
0 670 41
0 670 42
0 670 43
0 670 45
0 670 49
1
1
1
1
1
310,00
330,00
330,00
304,00
413,00
Enversör kontaklı liht butonu, NA+NK
Liht butonu, 6 A
Enversör liht butonu, sessiz tip, NA+NK
Liht butonu, uyarıcılı, NA kuru kontaklı
Enversör liht butonu, bas-çek tip, NA+NK
Enversör liht butonu, mandallı tip, NA+NK
3 konumlu kilitli liht butonu
0 670 31
0 670 32
0 670 33
0 670 34
0 670 35
0 670 36
0 670 39
10
10
10
10
10
10
1
30,20
14,20
92,50
41,50
81,70
97,30
619,00
Çocuk korumalı topraklı priz, vidalı bağlantı
Çocuk korumalı topraklı priz, otomatik bağlantı
2'li önceden sonlandırılmış topraklı priz, beyaz
2'li önceden sonlandırılmış topraklı priz, titanyum
3'lü önceden sonlandırılmış topraklı priz, beyaz
3'lü önceden sonlandırılmış topraklı priz, titanyum
4'lü önceden sonlandırılmış topraklı priz, beyaz
4'lü önceden sonlandırılmış topraklı priz, titanyum
Kılavuzlu UPS prizi, kırmızı
Fransız standardı topraklı priz, otomatik bağlantı
İngiliz standardı, çocuk korumalı topraklı priz,13 A
Topraklı priz, kırmızı kapaklı
Bas-çek mekanizmalı topraklı priz, beyaz
Bas-çek mekanizmalı topraklı priz, titanyum
0 671 61
0 671 53
0 671 42
0 671 62
0 671 43
0 671 63
0 671 44
0 671 64
0 671 14
0 671 21
0 671 55
0 671 45
0 671 46
0 671 47
10
10
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
1
1
13,70
13,70
39,30
47,00
57,60
68,90
75,80
91,00
39,30
15,70
47,50
51,70
249,00
300,00
¨/Ad.
13,00
13,00
24,80
202,00
77,30
61,90
77,30
47,80
597,00
24,80
423,00
674,00
429,00
* Celest ürünleri 4 referansın birleşiminden oluşur.
Mekanizma + Tuş kapağı (bknz. syf. 85-87) + Çerçeve (bknz. syf 88-91) + Kaide (bknz. syf. 107)
81
ŞUBAT 2014
Celest mekanizmalar*
Aile: E
Celest anahtar prİz serİsİ
dİmmerler
panjur/stor
jaluzİ
kumandaları
hareket
dedektörleri
TV
prİzlerİ
tv / rd
prİzlerİ
tv / rd / sat
prİzlerİ
telefon ve
data
prİzlerİ
Açıklama
Dimmer, 0-10 V
Vavien dimmer, 300 W
Liht dimmer, 600 W
Vavien+ liht dimmer, 400 W
Enerji tasarruflu lamba ve led için dimmer, 300 W
Dimmer, 1000 W, 5 modül
IR kontrollü dimmer, 400 W
Televaryatör için yardımcı kumanda
Ref.
0 670 80
0 670 81
0 670 82
0 670 84
0 670 85
0 670 86
0 670 87
0 670 89
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
355,00
155,00
230,00
304,00
454,00
1090,00
509,00
197,00
Panjur/stor kumanda anahtarı
Panjur/stor kumanda liht butonu
Çatı penceresi kontrol kumandası
Programlanabilir panjur/stor anahtarı
Grup panjur kumandası için röle
RF panjur/stor anahtarı, Somfy
0 676 01
0 676 02
0 676 04
0 676 21
0 676 22
0 672 69
10
10
10
1
1
1
71,60
85,70
117,00
835,00
238,00
434,00
Aç/kapa hareket dedektörü, nötrsüz 400 W
Aç/kapa hareket dedektörü, nötrlü 1000 W
Hareket dedektörü, pilot lambalı
Hareket dedektörü, nötrsüz 400 W
Hareket dedektörü, nötrlü 1000 W
0 670 91
0 670 92
0 670 93
0 670 97
0 670 98
1
1
1
1
1
333,00
389,00
489,00
302,00
353,00
TV priz,F tipi vidalı bağlantı
TV prizi, yıldız (sonlu)
TV prizi, geçişli
TV prizi, geçişli sonlu
0 673 80
0 673 82
0 673 86
0 673 87
10
10
10
10
39,30
33,90
39,30
39,30
TV / RD priz, yıldız (sonlu)
TV / RD priz, geçişli
TV / RD priz, geçişli sonlu
0 673 83
0 673 84
0 673 85
10
10
10
45,40
45,40
45,40
TV/RD/SAT priz, yıldız (sonlu)
TV/RD/SAT priz, geçişli
TV/RD/SAT priz, geçişli sonlu
TV/RD/SAT priz, 2 kablolu
0 673 88
0 673 78
0 673 79
0 673 89
10
10
10
10
65,70
65,70
65,70
65,70
RJ 11 telefon prizi
RJ 45 data prizi, UTP, Cat 6
RJ 45 data prizi, FTP, Cat 6
RJ 45 data prizi, STP, Cat 6A
RJ 45 data prizi, STP, Cat 6
RJ 45 UTP, sarılabilir patchcordlu priz
Keystone adaptör, beyaz
Keystone adaptör, titanyum
0 673 40
0 673 44
0 673 45
0 673 46
0 673 96
0 673 54
0 673 57
0 673 58
10
10
10
10
10
1
10
10
24,80
40,90
45,40
59,20
71,30
164,00
43,50
45,70
* Celest ürünleri 4 referansın birleşiminden oluşur.
Mekanizma + Tuş kapağı (bknz. syf. 85-87) + Çerçeve (bknz. syf 88-91) + Kaide (bknz. syf. 107)
82
ŞUBAT 2014
Celest mekanizmalar*
Aile: E
Celest anahtar prİz serİsİ
kIlavuz
aydınlatmalar
Wi-Fi erİşİm
noktası
ve
Switch
termostatlar
fan
kumanda
anahtarları
müzİk
yayın
sİstemİ
multimedya
prİzler
Açıklama
Taşınabilir aydınlatma ünitesi için kilitli anahtar
Ev içi kılavuz aydınlatma, LED
Ev içi kılavuz aydınlatma, pilli
Taşınabilir aydınlatma ünitesi
Ref.
0 675 31
0 676 51
0 676 53
0 676 58
Amb.
1
1
1
1
¨/Ad.
454,00
114,00
165,00
330,00
Switch, ethernet 10/100 BaseT, 6 RJ 45'li
Wi-Fi erişim noktası, 230 V, tek bant, beyaz
Wi-Fi erişim noktası , 230 V, tek bant, titanyum
Wi-Fi erişim noktası, 230 V, çift bant, Poe
0 673 61
0 673 64
0 673 65
0 673 66
1
1
1
1
2000,00
1430,00
1880,00
3970,00
Ortam termostatı
Programlanabilir ortam termostatı
Yerden ısıtma için termostat
Pano tipi termostat için algılayıcı
Harici girişli programlanabilir ortam termostatı
Modüler ortam termostatı
0 674 00
0 674 02
0 674 05
0 674 08
0 674 10
0 038 40
1
1
1
1
1
1
342,00
843,00
445,00
249,00
413,00
521,00
Tavan fan kontrol anahtarı
3 konumlu fan kumandası
Aydınlatma ve gecikmeli fan anahtarı
0 670 88
0 674 22
0 674 23
1
1
1
393,00
208,00
393,00
FM radyo, bir bölge için
FM radyo için dahili hoparlör besleme
Radyo için besleme ünitesi, asma tavan tipi
LCD ekran, yerel kumanda, birden fazla bölge için
Merkezi ünite, birden fazla bölge için
Yerel kumanda için FM radyo, birden fazla bölge
RDS'li FM radyo
Alçıpan tipi hoparlör, 2 W
Sıva altı hoparlör, 2 W
Sıva altı hoparlör, 100 W
Asmatavan tipi, görünmez hoparlör
0 673 20
0 673 21
0 673 22
0 673 23
0 673 24
0 673 25
0 673 26
0 673 27
0 673 28
0 673 29
0 673 30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
777,00
343,00
349,00
876,00
1360,00
1040,00
1470,00
219,00
102,00
192,00
1170,00
Ses kontrol anahtarı, 100 V
Hoparlör prizi
3 çıkışlı Audio/Vidoe priz, dişi RCA
2'li RCA+1S video priz
YUV priz
HD15 video priz
Audio / video HDMI priz
Dişi HD15 priz + 3,5 mm jack
DVI priz
9 pin SUB D konnektör
USB priz, dişi
0 673 07
0 673 11
0 673 13
0 673 14
0 673 15
0 673 16
0 673 17
0 673 19
0 673 33
0 673 51
0 673 52
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
310,00
41,30
282,00
282,00
282,00
272,00
272,00
310,00
639,00
272,00
188,00
* Celest ürünleri 4 referansın birleşiminden oluşur.
Mekanizma + Tuş kapağı (bknz. syf. 85-87) + Çerçeve (bknz. syf 88-91) + Kaide (bknz. syf. 107)
83
ŞUBAT 2014
Celest mekanizmalar*
Aile: E
Celest anahtar prİz serİsİ
Açıklama
Merkezi vakum süpürge prizi için bağlantı seti
Ref.
0 674 30
0 674 31
0 674 32
0 674 33
0 674 39
Amb.
1
1
1
1
1
¨/Ad.
208,00
249,00
272,00
324,00
125,00
ZİLLER
Işıklı zil, 230 V
Işıklı zil, 8-12 V
0 675 41
0 675 42
1
1
536,00
536,00
energy
saver
Çağrı liht butonu, ışık göstergeli
Energy saver
Energy saver için anahtar halkası
0 675 60
0 675 63
0 898 06
1
1
10
165,00
229,00
71,00
Kablo çıkışı
Klemensli kablo çıkışı
Parafudr
Parafudr için yedek kartuş
Anahtar kilit mekanizması
0 671 81
0 671 83
0 671 93
0 676 93
0 697 95
10
10
1
1
1
16,50
73,80
413,00
224,00
163,00
Etiket taşıyıcı
Işık halkası 12/24 V
Işık halkası 24/48 V
Işık halkası 230 V
Işıklı priz için ampul
Yardımcı gösterge ışığı, mevcut tesisat
Beyaz led, 230 V
Beyaz led, 12/24/48 V AC/DC
Yardımcı gösterge ışığı, dağıtım faz
0 676 60
0 676 61
0 676 62
0 676 69
0 676 64
0 676 65
0 676 66
0 676 67
0 676 68
10
1
1
10
10
10
10
10
10
10,60
105,00
105,00
93,90
20,30
20,30
20,30
20,30
20,30
Ref.
0 802 41
0 802 42
0 802 44
0 802 45
Amb.
2
1
2
1
¨/Ad.
41,60
82,50
43,70
86,90
Merkezi vakum süpürge prizi, beyaz
merkezİ
Merkezi vakum süpürge prizi, titanyum
vakum
süpürge Elektrik kontaklı merkezi vakum süpürge prizi, beyaz
prİzlerİ Elektrik kontaklı merkezi vakum süpürge prizi, titan.
dİğer
ürünler
ışık
halkaları
ve
aksesuarlar
Sıva üstü
montaj
kasaları
Modül
2
2x2
2
2x2
Renk
Beyaz
Beyaz
Titanyum
Titanyum
* Celest ürünleri 4 referansın birleşiminden oluşur.
Mekanizma + Tuş kapağı (bknz. syf. 85-87) + Çerçeve (bknz. syf 88-91) + Kaide (bknz. syf. 107)
84
ŞUBAT 2014
Celest tuş kapakları
Aile: E
Celest tuş kapakları
X renk kodunun karşılığı
0- Beyaz
3- Titanyum
kumanda
mekanİzmaları
tuş
kapakları
ışıklı
mekanİzma
tuş
kapakları
kordonlu
mekanİzma
tuş
kapakları
dokunmatİk
anahtar
tuş
kapakları
Şebeke
prİz
tuş
kapakları
dİmmer
tuş
kapakları
Y renk kodunun karşılığı
1- Beyaz
4- Titanyum
Beyaz
Titanyum
Açıklama
Anahtar / vavien / liht butonu için
Komütatör için
Permütatör için
2 konumlu anahtar için
5'li anahtar / vavien için
Etiketli vavien / liht için
Vavien bas-çek tip için
Vavien mandallı tip için
Vavien sessiz tip için
Komütatör vavien sessiz tip için
Komütatör vavien mandallı tip için
İki kutuplu anahtar için
Zaman ayarlı anahtar / fan için
Programlanabilir zaman ayarlı anahtar için
3 konumlı kilitli liht butonu için
Ref.
0 68X 01
0 68X 02
0 68X 06
0 68X 09
0 68X 11
0 68X 14
0 68X 15
0 68X 16
0 68X 17
0 68X 18
0 68X 19
0 68X 21
0 68X 37
0 68X 38
0 68Y 57
Amb.
10
10
10
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
¨/Ad.
5,38
10,60
10,60
52,40
52,40
50,20
25,30
15,80
15,80
20,20
20,20
27,60
37,70
105,00
58,50
¨/Ad.
5,57
11,20
11,20
55,00
55,00
52,80
26,50
16,60
16,60
21,20
21,20
29,00
39,70
110,00
61,50
Uyarıcılı anahtar / vavien / liht butonu için
Uyarıcılı konütatör için
Uyarıcılı permütatör için
Vavien mandallı tip ışık halkalı için
Vavien sessiz tip ışık halkalı için
5'li uyarıcılı anahtar / vavien için
Uyarıcılı iki kıtuplu anahtar için
0 68X 03
0 68X 04
0 68X 07
0 68X 10
0 68X 13
0 68X 20
0 68X 23
10
10
10
1
1
1
10
28,60
41,90
41,90
62,80
62,80
105,00
54,50
29,80
44,20
44,20
65,80
65,80
110,00
57,20
0 68X 08
10
31,60
33,30
Dokunmatik anahtar için, kaolin cam
Dokunmatik anahtar için, titanyum cam
Dokunmatik anahtar için, grafit cam
Sensörlü anahtar için
Dokunmatik panjur için, kaolin cam
Dokunmatik panjur için, titanyum cam
Dokunmatik panjur için, grafit cam
0 68X 41
0 683 40
0 683 46
0 68X 49
0 68X 45
0 683 44
0 683 48
1
1
1
1
1
1
1
148,00
41,90
148,00
-
155,00
155,00
155,00
44,20
155,00
155,00
155,00
Çocuk korumalı topraklı priz için
Çocuk korumalı kapaklı topraklı priz için
Çocuk korumalı uyarıcılı topraklı priz için
Fransız standardı topraklı priz için
İngiliz standardı topraklı priz için
0 68Y 31
0 68Y 40
0 68Y 45
0 68Y 11
0 68Y 33
10
10
10
10
10
5,38
21,20
21,20
5,38
21,20
5,57
22,40
22,40
5,57
22,40
Dimmer için
Dimmer 1000 W için
Dokunmatik dimmer için, kaolin cam
Dokunmatik dimmer için, titanyum cam
Dokunmatik dimmer için, grafit cam
IR dimmer için
0 68X 31
0 68X 33
0 68X 43
0 683 42
0 683 47
0 68X 75
10
1
1
1
1
10
31,60
105,00
148,00
41,20
33,30
110,00
155,00
155,00
155,00
42,40
Vavien / liht butonu kordunlu için
85
ŞUBAT 2014
Celest tuş kapakları
Aile: E
Celest tuş kapakları
X renk kodunun karşılığı
0- Beyaz
3- Titanyum
A renk kodunun karşılığı
2- Beyaz
5- Titanyum
Beyaz
Titanyum
¨/Ad.
¨/Ad.
Açıklama
Ref.
Amb.
Panjur kumanda anahtar için
0 68Y 51
10
31,60
33,30
jaluzİ kumanda
Programlanabilir panjur anahtarı için
0 68Y 59
1
62,80
65,80
tuş kapakları
RF somfy panjur anahtarı için
0 68Y 79
1
60,20
63,20
hareket
dedektörü
tuş kapakları
Aç/kapa hareket dedektörü için
Hareket dedektörü için
Hareket dedektörü, pilot lambalı için
0 68X 35
0 68X 39
0 68X 51
10
10
1
37,70
25,30
62,80
Tv prizi için
TV/RD priz için
TV/RD priz özel tuş kapağı
TV/RD/SAT priz için
TV/RD/SAT priz özel için, 2 çıkış
TV/RD/SAT priz özel için, 3 çıkış
RJ 45 + TV prizi için
0 68A 82
0 68A 83
0 68A 84
0 68A 85
0 68A 86
0 68A 88
0 68A 39
10
10
10
10
10
10
10
10,60
14,80
27,60
15,80
27,60
27,60
25,30
11,20
15,70
29,00
16,60
29,00
29,00
26,50
RJ 11 telefon priz için
RJ 45 priz için
İkili RJ 45 priz için
Sarılabilir patchcardlu RJ 45 priz için
0 68A 37
0 68A 51
0 68A 52
0 68A 55
10
10
10
1
6,37
12,60
31,60
25,30
6,75
13,50
33,30
26,50
kılavuz Aydınlatma
tuş kapakları
Taşınabilir aydınlatma ünitesi için
Taş. Ayd. ünitesi için kilitli anahtar için
0 68X 58
0 68Y 99
1
1
83,30
35,90
87,70
37,60
Wi-Fi erİşİm noktası
ve Switch tuş kap.
6 RJ 45 switch için
Wi-Fi erişim noktası için
0 68A 54
0 68A 58
1
1
212,00
212,00
224,00
224,00
Ortam termostatı için
Çok amaçlı özel anahtar için
Pano tipi termostat için algılayıcı için
Harici girişli progr ortam termostatı için
Yerden ısıtma termostat için
0 68A 40
0 68A 42
0 68A 43
0 68A 45
0 68A 49
1
1
1
1
1
62,80
44,20
41,90
83,30
52,40
65,80
46,40
44,20
87,70
55,00
2 konumlu fan kumanda anahtar için
3 konumlu fan kumanda anahtar için
Tavan fan kontrol anahtar için
Zaman ayarlı anahtar/fan için
0 68X 61
0 68X 62
0 68X 88
0 68X 37
10
1
1
10
12,60
21,20
21,20
37,70
13,50
22,40
22,40
39,70
Tek bölge FM radyo için,
Merkezi ünite için
LCD ekran yerel kumanda için
Yerel kum. İçin FM radyo için,
Sıva altı hoparlör için,
Dah. hoparlör besleme için
Çok amaçlı özel anahtar için,
0 68A 20
0 68A 21
0 68A 23
0 68A 25
0 68A 28
0 68A 29
0 68A 42
1
1
1
1
1
1
1
51,60
111,00
51,60
115,00
28,00
26,00
44,20
54,20
116,00
54,20
122,00
29,50
27,30
46,40
panjur/ stor
televİzyon
prİzlerİ
tuş
kapakları
telefon ve
data
prİz
tuş kapakları
termostat
tuş
kapakları
Fan
kumanda
anahtar
tuş kapakları
müzİk
yayın sİstemİ
tuş
kapakları
86
Y renk kodunun karşılığı
1- Beyaz
4- Titanyum
39,70
26,50
65,80
ŞUBAT 2014
Celest tuş kapakları
Aile: E
Celest tuş kapakları
Y renk kodunun karşılığı
1- Beyaz
4- Titanyum
A renk kodunun karşılığı
2- Beyaz
5- Titanyum
Beyaz
Titanyum
¨/Ad.
21,20
21,20
41,90
41,90
41,90
41,90
41,90
41,90
41,90
¨/Ad.
22,40
22,40
44,20
44,20
44,20
44,20
44,20
44,20
44,20
Açıklama
Ses kontrol anahtarı için
Hoparlör prizi için
2'li hoparlör prizi için
3 çıkışlı aud/vid priz için
HD15 / SUB D priz için
Aud/vid HDMI priz için
HD15+3,5 mm jack priz için
DVI priz için
USB priz için
Ref.
0 68A 08
0 68A 11
0 68A 12
0 68A 13
0 68A 15
0 68A 16
0 68A 19
0 68A 33
0 68A 53
Amb.
1
10
10
10
1
1
1
1
1
Işıklı zil için
0 68A 01
1
54,50
57,20
energy saver
tuş
kapakları
Energy saver için
0 68A 09
1
83,30
87,70
dİğer ürünler
tuş
kapakları
Kablo çıkışı için
Boşluk kapağı
Parafudr için
0 68Y 41
0 68Y 43
0 68Y 47
10
10
1
12,60
12,60
62,80
13,50
13,50
65,80
Otel panjur kumanda için
Otel jaluzi/stor kumananda için
Otel odası ışıklı anahtar için
Otel odası aydınlatma kontrol için
Yatak başı aydınlatma kontrol için
0 68Y 53
0 68Y 54
0 68Y 60
0 68Y 90
0 68Y 91
1
1
1
1
1
35,90
35,90
35,90
31,60
31,60
37,60
37,60
37,60
33,30
33,30
multİmedya
prİz
tuş
kapakları
zİl
tuş
kapakları
otel odası
kumanda
tuş
kapakları
87
ŞUBAT 2014
Celest çerçeveler
Aile: E
celest çerçeveler
beyaz
çerçeveler
Açıklama
1 modül
2 modül
2x2 modül
3x2 modül
4x2 modül
4/5 modül
6/8 modül
5x2 modül
2x(2x2) modül
2x(3x2) modül
Özel çerçeve
XX renk kodunun karşılığı
64- Haki
73- Vizon yalın
çerçeveler
88
7- Yeşil elma
2 modül
2x2 modül
3x2 modül
4x2 modül
4/5 modül
6/8 modül coconut
X renk kodunun karşılığı
1- Bakır
2- Alüminyum anodİze
çerçeveler
2- Bambu yeşili
2 modül
2x2 modül
3x2 modül
4x2 modül
4/5 modül
6/8 modül buz beyazı
X renk kodunun karşılığı
5- Toz pembe
6- Greyfurt opak
çerçeveler
74- Çimento
2 modül
2x2 modül
3x2 modül
4x2 modül
4/5 modül
6/8 modül
5x2 modül kum çerçeve
X renk kodunun karşılığı
0- Buz beyazı
1- Koyu pembe parlak
çerçeveler
Ref.
0 686 30
0 686 31
0 686 32
0 686 33
0 686 34
0 686 35
0 686 36
0 686 40
0 686 08
0 686 09
0 686 37
3- Grafit
2 modül
2x2 modül
3x2 modül
4x2 modül
4/5 modül
6/8 modül, alüminyum
6/8 modül, grafit
5x2 modül, alüminyum
5x2 modül, grafit
Amb.
10
10
5
5
1
5
1
1
1
1
1
¨/Ad.
13,00
6,42
13,00
19,60
25,90
19,60
25,90
40,50
51,60
55,10
51,50
75- Kum
0 68X X1
0 68X X2
0 68X X3
0 68X X4
0 68X X5
0 68X X6
0 687 60
3- Mavi
0 688 X1
0 688 X2
0 688 X3
0 688 X4
0 688 X5
0 688 06
8- Lavanta
0 688 X1
0 688 X2
0 688 X3
0 688 X4
0 688 X5
0 688 96
4- Mika
0 689 X1
0 689 X2
0 689 X3
0 689 X4
0 689 X5
0 689 26
0 689 36
0 689 30
0 689 40
10
5
5
1
5
1
1
8,25
16,60
25,00
33,30
25,00
33,30
46,00
4- Mandalina
10
5
1
1
5
1
22,60
44,90
67,30
89,70
67,30
89,70
9- Coconut
10
5
1
1
5
1
23,20
46,00
69,00
91,90
69,00
91,90
5- Kobalt
5
5
1
1
1
1
1
1
1
24,60
49,10
73,20
97,80
73,20
97,80
97,80
148,00
148,00
ŞUBAT 2014
Celest çerçeveler
Aile: E
celest çerçeveler
tİtanyum
çerçeveler
Açıklama
1 modül
2 modül
2x2 modül
3x2 modül
4x2 modül
4/5 modül
6/8 modül
5x2 modül
2x(2x2) modül
2x(3x2) modül
Özel çerçeve
XX renk kodunun karşılığı
10- Satine çelik
11- Nikel kadife metal
çerçeveler
2 modül
2x2 modül
3x2 modül
4x2 modül
4/5 modül
6/8 modül, satine çelik
5x2 modül, satine çelik
5x2 modül, nikel kadife
Özel çerçeve, satine çelik
Özel çerçeve, nikel kadife
XX renk kodunun karşılığı
17- Sedir
20- Wenge aHşap
çerçeveler
21- Akağaç
2 modül
2x2 modül
3x2 modül
4x2 modül
4/5 modül
5x2 modül, wenge çerçeve
5x2 modül, akağaç çerçeve
5x2 modül, maun çerçeve
5x2 modül, meşe çerçeve
Özel çerçeve
Ref.
0 689 00
0 689 01
0 689 02
0 689 03
0 689 04
0 689 05
0 689 06
0 689 10
0 689 68
0 689 69
0 689 07
26- Okside demir
Amb.
10
10
5
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
36,90
24,60
49,10
73,20
97,80
73,20
97,80
148,00
148,00
158,00
155,00
27- Okside bakır
0 69X X1
0 69X X2
0 69X X3
0 69X X4
0 69X X5
0 691 06
0 691 10
0 691 20
0 691 07
0 691 17
22- Maun
0 69X X1
0 69X X2
0 69X X3
0 69X X4
0 69X X5
0 692 10
0 692 20
0 692 30
0 692 40
0 69X X7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
103,00
209,00
311,00
413,00
311,00
413,00
551,00
551,00
617,00
617,00
23- Meşe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
103,00
209,00
311,00
413,00
311,00
551,00
551,00
551,00
551,00
617,00
89
ŞUBAT 2014
Celest çerçeveler
Aile: E
celest çerçeveler
X renk kodunun karşılığı
5- Corian Nocturne
Corian
çerçeveler
Açıklama
2 modül
2x2 modül
3x2 modül
4x2 modül
4/5 modül
Özel çerçeve, Corian Antarctica
Özel çerçeve, Corian Nocturne
X renk kodunun karşılığı
0- Grafit cam
cam
çerçeveler
porselen
çerçeveler
6- Corian Antarctica
1- Kaolin cam 90
Ref.
0 691 X1
0 691 X2
0 691 X3
0 691 X4
0 691 X5
0 691 67
0 691 57
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
132,00
263,00
392,00
522,00
392,00
822,00
822,00
4- Titanyum cam
2 modül
2x2 modül
3x2 modül
4x2 modül
4/5 modül
5x2 modül, grafit cam çerçeve
5x2 modül, kaolin cam çerçeve
5x2 modül, titanyum cam çerçeve
Özel çerçeve
0 693 X1
0 693 X2
0 693 X3
0 693 X4
0 693 X5
0 693 10
0 693 20
0 693 50
0 693 X7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
142,00
284,00
422,00
563,00
422,00
703,00
703,00
703,00
822,00
2 modül
2x2 modül
3x2 modül
4x2 modül
4/5 modül
Özel çerçeve
0 693 21
0 693 22
0 693 23
0 693 24
0 693 25
0 693 27
1
1
1
1
1
1
144,00
290,00
432,00
575,00
432,00
822,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
144,00
290,00
432,00
575,00
432,00
717,00
717,00
717,00
822,00
XX renk kodunun karşılığı
28- Deve tüyü
29- Çikolata kahve derİ
çerçeveler
8- Corian Pompeii red
2 modül
2x2 modül
3x2 modül
4x2 modül
4/5 modül
5x2 modül, deve tüyü deri çerçeve
5x2 modül, çikolata kahve deri çerçeve
5x2 modül, rustik kahve deri çerçeve
Özel çerçeve
40- Rustik kahve
0 69X X1
0 69X X2
0 69X X3
0 69X X4
0 69X X5
0 692 90
0 693 00
0 694 10
0 69X X7
ŞUBAT 2014
Celest antimikrobiyel & nemli yer
Aile: E
CELEST ANTİMİKROBİYEL & NEMLİ YER tuş kapakları ve çerçeveler
Açıklama
Vavien
Anahtar
Uyarıcılı Vavien
Liht Butonu
Enversör Liht Butonu
Liht butonu, ışık halkalı
Enversör Liht Butonu, uyarıcılı
Komütatör Vavien
Komütatör
Uyarıcılı komütatör vavien
Komütatör Liht Butonu
Komütatör Enversör Liht Butonu
Uyarıcılı Komütatör Env. Liht Butonu
Vavien Dimmer 300 W
Vavien + Liht Dimmer 400 W
Liht Dimmer 600 W
Panjur / Stor Anahtarı
Panjur / Stor Liht Butonu
Çocuk korumalı topraklı priz, oto bağ.
RJ 11 Telefon Prizi
RJ 45 cat 6 UTP, 1 çıkış
TV prizi
TV prizi, F tipi
TV-RD-SAT prizi
Ref.
0 677 40
0 677 40
0 677 42
0 677 40
0 677 40
0 677 42
0 677 42
0 677 41
0 677 41
0 677 43
0 677 41
0 677 41
0 677 43
0 677 48
0 677 48
0 677 48
0 677 49
0 677 49
0 677 60
0 677 46
0 677 46
0 677 47
0 677 47
0 677 50
Amb.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2 modül
2x2 modül
2x3 modül
0 690 01
0 690 02
0 690 03
10
5
1
17,10
25,90
34,30
Nemlİ yer
tuş
kapakları
Vavien
Anahtar
Uyarıcılı Vavien
Liht Butonu
Enversör Liht Butonu
Liht butonu, ışık halkalı
Enversör Liht Butonu, uyarıcılı
Etiketli Vavien
Etiketli Enversör Liht Butonu
Komütatör Vavien
Komütatör
Komütatör Liht Butonu
Komütatör Enversör Liht Butonu
Uyarıcılı Komütatör Env. Liht Butonu
Çocuk korumalı topraklı priz, oto bağ.
0 678 01
0 678 01
0 678 03
0 678 01
0 678 01
0 678 03
0 678 03
0 678 05
0 678 05
0 678 02
0 678 02
0 678 02
0 678 02
0 678 04
0 678 41
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
21,20
21,20
62,80
21,20
21,20
62,80
62,80
62,80
62,80
31,60
31,60
31,60
31,60
83,30
31,60
nemlİ yer
çerçeveler
2 modül
2x2 modül
0 690 71
0 690 72
5
5
32,30
64,00
antİmİkrobİyel
tuş
kapakları
antİmİkrobİyel
çerçeveler
¨/Ad.
10,60
10,60
21,20
10,60
10,60
21,20
21,20
21,20
21,20
25,30
21,20
21,20
25,30
37,70
37,70
37,70
37,70
37,70
10,60
15,10
15,10
19,10
19,10
19,10
91
Ziller ve fişler
ŞUBAT 2014
YEN‹
Aile: L
zİller
Açıklama
RF zil kiti - 8 V
RF zil kiti - ışıklı - 8 V
RF zil kiti - 230 V
RF yedek zil butonu
Melodi
15
16
24
-
Açıklama
8-12 V~
110-230 V~
Ref.
0 416 11
0 416 10
0 416 13
0 416 17
Amb.
1
1
1
1
¨/Ad.
123,00
135,00
123,00
41,00
Ref.
0 416 50
0 416 51
Amb.
1
1
¨/Ad.
64,70
64,70
Işıklı etiketli
Işıklı etiketli
Ref.
0 416 46
0 416 45
0 416 47
Amb.
5
10
10
¨/Ad.
43,60
58,20
72,60
Açıklama
Transformatörlü 230 V / 12V-8V AC
Akkor flamanlı - 12 V - 0,42 W
Neon - 230 V - 0,50 mA
Ref.
4 130 91
0 898 26
0 898 21
Amb.
1
10
20
¨/Ad.
181,00
6,69
13,70
Ref.
6 998 11
6 998 12
Amb.
1
1
¨/Ad.
85,50
90,00
Ref.
0 503 24
0 503 25
0 503 30
0 503 31
0 503 28
0 503 29
Amb.
25
10
25
10
25
10
¨/Ad.
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
elektromekanİk
zİller
0 416 50
0 416 45
0 416 47
salsa
zİl
butonları
Koruma seviyesi
IP 30 - IK 06
IP 30 - IK 06
IP 44 - IK 06
Max. Gerilim
24 V
230 V
24 V
Açıklama
0 416 46
elektrİklİ zİl transformatörü
ampuller
fİşler
Programlama
Günlük
Haftalık
fİşlİ
zaman saatİ
6 998 12
2P + t,
16 A
fİşler
0 503 24
92
0 503 25
Açıklama
Fiş
Dişi fiş
Fiş
Dişi fiş
Fiş
Dişi fiş
Kırmızı referanslar: yeni ürünler
Renk
Gri
Gri
Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah
ŞUBAT 2014
Oteo sıva üstü anahtar priz serisi
Aile: E
OTEO komple ürünler
kumanda
mekanİzmaları
0 860 01
prİzler
0 860 20
TV, telefon ve
data
prİzlerİ
kombİne
ürünler
0 860 27
Açıklama
Anahtar / Vavien
Komütatör Vavien
Permütatör
Liht Butonu
Işıklı Liht Butonu
Işıklı Etiketli Liht Butonu
Jaluzi kumanda liht
Ref.
0 860 01
0 860 20
0 860 04
0 860 06
0 860 05
0 860 09
0 860 10
Amb.
10
10
10
10
10
10
10
Topraklı priz
Çocuk korumalı Priz
Fransız standardı çocuk korumalı priz (UPS)
0 860 29
0 860 22
0 860 27
10
10
10
29,00
22,80
31,00
Tv prizi
TV-RD-SAT priz
RJ 11 - 4 kontak, 1 çıkış
RJ 45 cat 6 UTP
RJ 45 cat 5e UTP
0 860 40
0 860 42
0 860 43
0 860 44
0 860 59
10
10
10
10
10
38,50
101,00
59,10
125,00
108,00
Vavien + Topraklı priz
Topraklı priz + Topraklı priz
0 860 67
0 860 77
5
5
55,30
59,10
Anahtar / Vavien
Komütatör vavien
Işıklı liht butonu
Jaluzi kumanda liht
0 861 01
0 861 20
0 861 05
0 861 10
10
10
10
10
18,40
40,30
28,00
51,50
Topraklı priz
Çocuk korumalı Priz
Fransız standardı çocuk korumalı priz (UPS)
0 861 29
0 861 22
0 861 27
10
10
10
24,60
15,20
25,10
Tv prizi
TV-RD-SAT priz
RJ 45 ISDN - 8 kontak
0 861 40
0 861 42
0 861 33
10
10
10
32,80
94,00
65,00
12 V Ampul, beyaz
24 V Ampul, beyaz
230 V Ampul, yeşil
230 V Ampul, turuncu
0 899 01
0 899 02
0 899 06
0 899 07
10
10
10
10
13,20
13,20
13,20
13,20
Sinyalizasyon ikaz mekanizması
Sinyalizasyon için saydam yansıtıcı
Sinyalizasyon için yeşil yansıtıcı
Sinyalizasyon için turuncu yansıtıcı
Sinyalizasyon için kırmızı yansıtıcı
0 860 49
0 861 80
0 861 81
0 861 82
0 861 83
10
10
10
10
10
52,60
13,30
13,30
13,30
13,30
12 V - 4 W
24 V - 4 W
230 V - 3/4 W
0 898 00
0 898 01
0 898 04
10
10
10
8,45
8,45
12,80
Tekli (72x72mm)
İkili (138x72 mm)
Üçlü (207x72 mm)
0 860 91
0 860 92
0 860 93
20
10
5
7,96
14,90
28,80
¨/Ad.
24,80
45,50
43,30
28,00
33,60
40,80
55,30
OTEO mekanİzmalar
kumanda
mekanİzmaları
0 861 01
0 861 20
prİzler
TV, TELEFON
ve data prİzlerİ
0 861 27
OTEO aksesuarlar
ampuller
0 899 07
sİnYalİzasyon
0 860 49 + 0 861 83
sİnYalİzasyon
mekanİzmaları
İçİn e10 ampuller
çerçeveler
0 860 92
93
ŞUBAT 2014
Forix nemli yer anahtar priz serisi
Aile: L
Forix NEMLİ YER ANAHTAR PRİZ SERİSİ
X renk kodunun karşılığı
6- Beyaz
8- Gri
mekanİzmalar
7 823 60
Forix IP21
Açıklama
Anahtar
Komütatör Vavien
Vavien
Liht Butonu
Permütatör
Anahtar + Çocuk korumalı topraklı priz
Çocuk korumalı topraklı priz
İkili çocuk korumalı topraklı priz
Lamba
Y renk kodunun karşılığı
7- Beyaz
9- Gri
Ref.
7 823 X0
7 823 X1
7 823 X3
7 823 X4
7 823 X5
7 823 Y1
7 823 Y3
7 823 Y4
7 823 98
Amb.
1/ 10
1/ 10
1/ 10
1/ 10
1/ 10
1/ 5
1/ 10
1/ 5
50
¨/Ad.
18,50
26,50
19,30
21,40
27,00
38,60
20,30
40,30
4,45
YEN‹
Aile: L
forıx ıp21 anahtar serisi
A renk kodunun karşılığı
1- Beyaz
4- Bej
7 824 00
mekanİzmalar
7 824 17
çalışma
ortamları
Açıklama
Anahtar
Vavien
Komütatör
Liht butonu
Çocuk korumlaı priz
2 x çocuk korumalı priz
3 x çocuk korumalı priz
Fr std çocuk korumalı priz (UPS)
TV priz
RJ45 cat 5e UTP - 1 çıkış
RJ11 - 1 çıkış
Kablo çıkışı
Lamba
Sıva üstü çoklu çerçeve - 4lü
Sıva üstü çoklu çerçeve - 6lı
RJ11+RJ45 cat 5e
RJ45 cat 5e UTP - 2 çıkış
Boşluk kapağı
Armada adaptör
7 824 21
94
X renk kodunun karşılığı
0- Beyaz
3- Bej
Kırmızı referanslar: yeni ürünler
Y renk kodunun karşılığı
2- Beyaz
5- Bej
Ref.
7 824 X0
7 824 X4
7 824 X2
7 824 X5
7 824 Y0
7 824 Y3
7 824 A8
7 824 A7
7 824 A5
7 824 Y4
7 824 A4
7 824 A6
7 824 57
7 824 94
7 824 96
7 824 Y1
7 824 28
7 824 95
7 824 25
Amb.
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/10
1/10
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
5/50
1/2
1/2
1/20
1/20
1/20
1/10
¨/Ad.
6,30
6,75
7,87
6,75
7,53
15,20
22,30
8,99
10,20
22,50
7,87
6,30
3,38
18,00
20,00
24,80
33,80
1,69
3,38
ŞUBAT 2014
Grup prizler
Aile: L
grup prİzler standart serİ
6 950 01
0 500 57
6 950 13
Kablo
1,5 m
3m
5m
kablosuz
UPS - 1,5 m
Ref.
6 950 01
6 950 02
6 950 03
6 950 04
0 500 51
Amb.
10
10
10
10
5
1,5 m
3m
5m
kablosuz
UPS - kablosuz
6 950 06
6 950 07
6 950 08
6 950 09
0 500 57
10
10
10
10
5
33,00
40,90
49,10
18,10
18,70
beşlİ çocuk
korumalı
topraklı
prİzler
1,5 m
3m
5m
kablosuz
6 950 11
6 950 12
6 950 13
6 950 14
10
10
10
10
37,00
45,70
55,20
20,00
altılı çocuk
korumalı
topraklı
prİzler
1,5 m
3m
5m
kablosuz
UPS - 3 m
UPS - kablosuz
6 950 16
6 950 17
6 950 18
6 950 19
0 500 62
0 500 63
10
10
10
10
5
5
42,70
49,20
59,20
25,40
53,20
27,30
üçlü anahtarlı çocuk
korumalı topraklı
prİzler
Kablo
1,5 m
3m
kablosuz
Ref.
6 946 21
6 946 22
6 946 24
Amb.
5
5
5
dörtlü anahtarlı çocuk
korumalı topraklı
prİzler
1,5 m
3m
kablosuz
6 946 26
6 946 27
6 946 29
5
5
5
66,80
75,50
52,10
beşlİ anahtarlı çocuk
korumalı topraklı
prİzler
1,5 m
3m
kablosuz
6 946 31
6 946 32
6 946 34
5
5
5
75,00
81,80
57,10
altılı anahtarlı çocuk
korumalı topraklı
prİzler
1,5 m
3m
kablosuz
6 946 36
6 946 37
6 946 39
5
5
5
89,20
99,80
69,30
üçlü çocuk
korumalı
topraklı
prİzler
dörtlü çocuk
korumalı
topraklı
prİzler
6 950 17
¨/Ad.
29,00
33,60
41,50
15,80
31,50
grup prİzler konfor serİ
6 946 24
6 946 26
¨/Ad.
62,50
69,30
48,10
6 946 34
6 946 36
grup prİzler konfor ve güvenlik serİ
6 946 43
dörtlü konfor ve
güvenlİk serİsİ
prİzler
Açıklama
Yük Göstergeli
Yük Göstergeli
Parafudrlu
Kablo
1,5 m
3m
1,5 m
Ref.
6 946 41
6 946 43
6 946 51
Amb.
5
5
5
¨/Ad.
131,00
139,00
152,00
altılı konfor ve
güvenlİk serİsİ
prİzler
Yük Göstergeli
Yük Göstergeli
Parafudrlu
1,5 m
3m
1,5 m
6 946 46
6 946 47
6 946 56
5
5
5
166,00
176,00
211,00
6 946 56
95
ŞUBAT 2014
Batibox buatlar
Aile: E
BATIBOX BUATLAR - Alçıpan İçİn sıva altı buatlar
40 mm
derİnlİk
50 mm
derİnlİk
aydınlatma İçİn
kapaklı Buatlar
dağıtım
kutuları
aksesuarlar
Açıklama
1 modül (Sistem Armada ve Celest için)
2 modül
3 modül
4 modül
6 modül
8/10 modül
Çoklu buatlar için bölümleyici
Ref.
0 800 40
0 800 41
0 800 49
0 800 42
0 800 43
0 800 44
0 800 71
Amb.
20
50
15
30
30
30
10
2 modül
4 modül
6 modül
8/10 modül
3,5" dokunmatik ekran için özel
Çoklu buatlar için bölümleyici
0 800 51
0 800 52
0 800 53
0 800 54
0 893 79
0 800 72
50
30
30
15
2
10
5,39
16,70
25,50
32,80
23,90
5,23
Tavan için - 67 mm
Aplik için - 40 mm
0 893 36
0 893 46
30
50
18,30
11,70
Boyutlar
Ø 85x40 mm
115x115x40 mm
160x105x40 mm
170x170x50 mm
170x230x50 mm
Ref.
0 893 71
0 893 72
0 893 73
0 893 74
0 893 75
Amb.
10
10
10
10
10
¨/Ad.
31,90
33,40
35,20
54,70
67,00
Panç
Yuvarlak kapak - 85 mm
Kare kapak - 80x80 mm
İkili buatlar için kapak
0 800 67
0 801 80
0 892 81
0 801 82
1
20
20
10
254,00
7,08
5,68
23,90
Boyutlar
1 modül (Sistem Armada ve Celest için)
2 modül
3 modül
4 modül
6 modül
8/10 modül
Çoklu buatlar için bölümleyici
Ref.
0 801 40
0 801 41
0 801 49
0 801 42
0 801 43
0 801 44
0 800 71
Amb.
10
100
10
5
5
5
10
¨/Ad.
10,40
3,90
15,70
12,60
17,60
34,40
4,22
2 modül
3,5" dokunmatik ekran için özel buat
Tıraş prizi için buat
Çoklu buatlar için bölümleyici
0 801 51
0 892 79
0 801 55
0 800 72
100
2
5
10
¨/Ad.
14,60
3,90
15,20
13,40
21,30
25,50
4,22
BATIBOX BUATLAR - Örme duvar İçİn sıva altı buatlar - kare
40 mm
derİnlİk
50 mm
derİnlİk
96
5,39
22,20
19,80
5,23
ŞUBAT 2014
Batibox buatlar
Aile: E
BATIBOX BUATLAR - Örme duvar İçİn sıva altı buatlar
yuvarlak
buatlar
aydınlatma İçİn
kapaklı buatlar
aksesuarlar
bİrleştİrme
buatları
Açıklama
Vidalı
Vidasız
Derinlik
30/40 mm
30/40 mm
Ref.
0 801 08
0 801 09
Amb.
100
100
¨/Ad.
3,33
2,64
Açıklama
Tavan için - Ø 65 mm
Aplik için -Ø 40 mm
Ref.
0 892 56
0 892 46
Amb.
50
50
¨/Ad.
17,30
15,00
Yuvarlak kapak - 85 mm
Kare kapak - 80x80 mm
İkili buatlar için kapak
0 801 80
0 892 81
0 801 82
20
20
10
Boyutları
85x85x40 mm
120x120x40 mm
165x115x40 mm
175x175x40 mm
230x180x50 mm
Ref.
0 892 71
0 892 72
0 892 73
0 892 74
0 892 75
Amb.
10
10
10
10
10
¨/Ad.
14,30
21,50
25,00
30,60
42,90
Açıklama
2x4/5 modül ya da 2x(2x2) modül için
080 124 referanslı buat için kapak
2x6/8 modül ya da 2x(2x3) modül için
080 126 referanslı buat için kapak
2x10 modül için
Ref.
0 801 24
0 801 94
0 801 26
0 801 96
0 801 28
Amb.
1
10
1
10
1
¨/Ad.
73,00
26,30
80,30
40,50
88,00
Açıklama
2 modül
Birleştirilebilir 2 modül
Birleştirilebilir 4 modül
Ref.
0 819 40
0 819 41
0 819 42
Amb.
50
50
5
¨/Ad.
4,69
8,33
21,30
Sabitleme kapağı
Montaj / boşluk kapağı
Montaj halkası
Yuvarlak kapak - 85 mm
Kare kapak - 80x80 mm
İkili buatlar için kapak
0 819 71
0 819 72
0 819 60
0 801 80
0 892 81
0 801 82
20
20
20
20
20
10
7,08
5,68
23,90
BATIBOX BUATLAR - çok amaçlı buatlar
çok amaçlı
buatlar
BATIBOX BUATLAR - dökme beton İçİn buatlar
58 mm
derİnlİk
aksesuarlar
4,07
3,15
3,82
7,08
5,68
23,90
97
ŞUBAT 2014
Plexo buatlar
nemli yer buatlar IP 55 - IK 07
Aile: E
plexo BUATLAR - rakorlu gİrİşler
Rakorlu giriş
kare
buatlar
yuvarlak buatlar
Boyutlar (mm)
Adedi
7
7
7
10
10
10
14
24
24
Genişlik Yükseklik Derinlik
65
65
40
80
80
45
105
105
55
130
130
74
155
110
74
180
140
86
220
170
86
310
240
124
360
270
124
4
Ø 70
Ref.
0 921 04
0 921 26
0 921 36
0 921 56
0 921 66
0 921 76
0 921 86
0 921 96
0 921 90
Amb.
5
5
5
1
1
1
1
1
1
0 921 01
5
Ref.
0 921 27
0 921 37
Amb.
5
5
¨/Ad.
7,87
20,60
¨/Ad.
7,87
8,16
21,50
45,80
47,40
62,80
92,00
199,00
286,00
7,30
plexo BUATLAR - kırılabİlİr gİrİşler
Boyutlar (mm)
Kırılabilir giriş
kare buatlar
Kırılabilir giriş
Adedi
dİkdörtgen
buatlar
Adedi
7
7
Genişlik Yükseklik Derinlik
80
80
45
105
105
55
Boyutlar (mm)
Genişlik Yükseklik Derinlik
Açıklama
ISO.
Ref.
Amb.
20
155
110
74
16 kırılabilir giriş için
4 kırılabilir giriş için
12 - 16
20 - 25
0 921 67
1
45,30
20
180
140
86
16 kırılabilir giriş için
4 kırılabilir giriş için
16 - 20
20 - 25
0 921 77
1
59,00
Nemliyer referansı
092101-092104-092126
092136
092156-092166
092156-092166
092176-092186
092196-092190
Ref.
0 919 10
0 919 11
0 919 14
0 919 15
0 919 16
0 919 17
Amb.
50
50
50
50
50
50
¨/Ad.
0,779
0,921
0,779
0,921
1,37
1,86
ISO
16
20
25
32
40
50
63
Ref.
0 980 01
0 980 03
0 980 05
0 980 06
0 980 07
0 980 08
0 980 09
Amb.
25
25
10
5
3
2
2
¨/Ad.
5,17
5,99
7,22
10,30
27,00
32,00
38,30
plastİk rakorlar
Maksimum kapasite
Ø boru mm Ø kablo mm
20
4--20
plastİk
25
4--25
rakorlar
20
4--20
25
4--25
32
4--32
40
4--40
plastİk rakorlar IP 68
Sıkma kapasitesi (mm)
plastİk
rakorlar
IP 68
98
¨/Ad.
minimum
4,0
6,0
12,0
18,0
22,0
30,0
34,0
maksimum
8,0
12,0
18,0
25,0
32,0
38,0
44,0
ŞUBAT 2014
Plexo
sıva üstü montaj kutuları ve sıva altı çerçeveli kaideler, antimikrobiyel
Aile: E
SIVA ÜSTÜ MONTAJ KUTULARI ve SIVA ALTI ÇERÇEVELİ KAİDELER, IP 55, IK 07
Açıklama
Rakorlu
sıva üstü
montaj
kutuları
0 696 51
sıva
altı
çerçevelİ
kaİdeler
Tekli
İkili, 2 girişli
Tekli, 1 Plexo mekanizma için
İkili, 2 Plexo mekanizma için
Standart boy tırnaklar
Uzun tırnaklar
Ref.
0 696 51
0 696 89
0 696 72
0 696 90
0 696 61
0 696 91
0 696 81
0 696 92
0 696 83
0 696 94
0 696 85
0 696 96
0 849 00
0 849 01
Renk
Gri
Beyaz
Gri
Beyaz
Gri
Beyaz
Gri
Beyaz
Gri
Beyaz
Gri
Beyaz
-
Montaj
Yatay
Yatay
Dikey
Dikey
Yatay
Yatay
Dikey
Dikey
-
Amb.
10
10
5
5
5
5
10
10
5
5
5
5
100
50
¨/Ad.
13,60
13,60
26,70
26,70
26,70
26,70
18,60
18,60
36,70
36,70
36,70
36,70
2,88
5,72
Ref.
0 707 72
0 707 73
0 707 11
0 707 27
0 707 26
0 707 30
0 707 32
0 707 33
0 707 21
0 707 22
0 707 88
0 707 92
0 707 94
0 707 49
0 849 00
0 849 01
0 707 41
0 707 42
0 707 43
Renk
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Amb.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
1
1
100
50
10
1
1
¨/Ad.
78,90
83,30
36,70
32,60
47,10
29,50
47,10
43,90
45,50
48,30
65,70
36,70
43,90
43,90
2,88
5,72
45,50
58,60
58,60
0 696 85
IP 55 PLEXO ANTİMİKROBİYEL
komple
ÜNİTELER,
komple
mekanİzmalar
0 707 61
Modüler
ünİteler
0 707 30
Açıklama
Alman standardı sıvaaltı top. priz, 16 A, 2P+T
Alman standardı sıvaaltı top. ve tırnaklı priz, 16 A, 2P+T
Vavien anahtar, 10 AX
Çift kutuplu anahtar, 10 AX
İkili vavien anahtar, 10 AX
NA liht butonu, 10 A
Işıklı NA liht butonu, 10 A
Işıklı etiketli NA liht butonu
Fransız Standardı top. çocuk korumalı priz, kapaklı, 2P+T
Alman Standardı top. çocuk korumalı priz, kapaklı, 2P+T
Kablo çıkış ucu, 16 A
Tekli sıva altı montaj için kaide + çerçeve
İkili yatay sıva altı montaj için kaide + çerçeve
İkili dikey sıva altı montaj için kaide + çerçeve
Standart boy tırnaklar
Uzun tırnaklar
Tekli sıva üstü plastik rakorlu kutu
İkili yatay plastik rakorlu sıva üstü kutu
İkili dikey plastik rakorlu sıva üstü kutu
0 707 22
IP korumalı adaptörler
IP
KORUMALI
ADAPTÖRLER
IP 55 Kilitlenebilir kapak
IP 55 Kapak
IP 44 Korumalı RJ45 Adaptörü
0 695 79* Gri/Beyaz
0 695 80* Gri/Beyaz
0 695 81* Gri/Beyaz
1
10
1
48,90
36,50
93,90
* Sistem Armada mekanizmalarla kullanılmalıdır.
0 695 80
99
ŞUBAT 2014
SolirocTM
aydınlatma kontrol üniteleri
Aile: E
AYDINLATMA KONTROL ÜNİTELERİ
Açıklama
Vavien
Vavien permütatör
Işıklı vavien (676 66 ref. lamba ile temin)
Işık göstergeli vavien (676 68 ref. lamba ile temin)
Etiketli vavien
Çift kutuplu
3 kablolu 1000 W nötrlü hareket dedektörü
2 kablolu 400 W nötrsüz hareket dedektörü
Vavien, NA-NK kontak
Işıklı vavien, NA-NK kon. (676 66 ref. lamba ile temin)
Işık göstergeli vavien, NA-NK kon. (676 68 ref. lamba ile temin)
Etiketli vavien, NA-NK kontak
anahtar
10 AX
IK 10, IP 55
0 778 11
SENSÖRLÜ
ANAHTARLAr
LIHT BUTONLARI,
6 A, IK 10, IP 55
0 778 25
Ref.
Modül Amb.
2
1
0 778 11
2
1
0 778 21
2
1
0 778 12
2
1
0 778 14
2
1
0 778 13
2
1
0 778 22
2
1
0 778 25
2
1
0 778 27
2
1
0 778 41
2
1
0 778 42
2
1
0 778 44
2
1
0 778 43
¨/Ad.
111,00
147,00
124,00
146,00
128,00
148,00
306,00
272,00
108,00
119,00
147,00
129,00
DİĞER KONTROL ÜNİTELERİ
ZAMAN AYARLI ANAHTAR, IK 10,IP 55
KİLİTLİ ANAHTARLAR,
IK 10, IP 54
0 778 74
Açıklama
2 kablolu 1000 W, nötrsüz kontrol
2 pozisyonlu kilitli anahtar, 2 NA kontak, 6 A
2 pozisyonlu kilitli liht butonu, 6 A
Kart okuyucu, IP 55
Işıklı gösterge, IP 55, 2 ayrı güçte çalışma (0,2 W ya da 1 W)
Geçiş alanları aydınlatması, IP 55
Ref.
Modül Amb. ¨/Ad.
2
1
288,00
0 778 23
2
1
223,00
0 778 74
2
1
246,00
0 778 75
2
1
1.800,00
0 778 77
2
1
169,00
0 778 68
5
1
427,00
0 778 67
PRİZLER
FRANSIZ Standardı PRİZ, 16 A,IK 10
alman Standart
prİzler, 16 a
0 778 36
Açıklama
Ref.
UPS, 2P+T
Kapaklı topraklı, 2P+T, IP 55
Topraklı, 2P+T, IP 20
Kapaklı ve anahtarlı topraklı, 2P+T, IP 55
Erkek TV prizi, IK 10, IP 20, 0-2400 MHz
Kablo çıkış ucu, IK 10, IP 55
0 778 32
0 778 35
0 778 36
0 778 37
0 778 82
0 778 50
Bağlantı
tipi
Otomatik
Vida
Vida
Vida
-
Amb.
1
1
1
1
1
1
çerçeveler, ık 10
0 778 51
Açıklama
Tekli
İkili, yatay/dikey montaj
Üçlü, yatay/dikey montaj
Ref.
0 778 51
0 778 52
0 778 53
Amb.
1
1
1
¨/Ad.
102,00
128,00
156,00
Açıklama
Tekli
İkili, yatay/dikey montaj
Ref.
0 778 90
0 778 92
Amb.
1
1
¨/Ad.
164,00
225,00
Ref.
0 778 96
0 778 85
0 778 86
0 778 87
0 778 66
0 778 80
0 778 81
0 778 83
Amb.
5
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
9,34
16,20
23,90
28,80
72,90
133,00
71,20
23,90
SIVA ÜSTÜ MONTAJ KUTULARI
0 778 90
AKSESUARLAR
0 778 80 + 0 792 57
100
Açıklama
Boşluk tıpaları(4 adet sabitleme vidasını kapatmak için)
Yüzey düzeltmek için köpüklü conta, tekli çerçeve için
Yüzey düzeltmek için köpüklü conta, ikili yatay/dikey çerçeve için
Yüzey düzeltmek için köpüklü conta, üçlü yatay/dikey çerçeve için
Boşluk kapağı, 2 modül
Sistem Armada kapaklı adaptör, IP 55, IK 10
Sistem Armada adaptör, IP 20
Duvara gömülen montaj aksesuarı
¨/Ad.
94,80
173,00
94,80
311,00
96,60
102,00
ŞUBAT 2014
Sistem ArmadaTM anahtar priz serisi
Aile: E
KUMANDA MEKANİZMALARI
beyaz
mekanİzmalar
10 A
0 770 02
Alümİnyum
mekanİzmalar 10 A
0 770 12
beyaz
mekanİzmalar
20 A
0 792 01
Açıklama
Anahtar
Vavien
Işıklı Vavien
Permütatör
Vavien
Işıklı Vavien
Çift kutup anahtar
Çift kutup ışıklı anahtar
Vavien
Işıklı Vavien
Ref.
Modül Amb.
1
10
0 770 00
1
10
0 770 01
1
10
0 770 02
2
10
0 770 21
1
10
0 792 01
1
10
0 792 02
2
10
0 770 50
2
10
0 770 52
1
10
0 770 60
1
10
0 770 62
¨/Ad.
14,00
14,80
21,80
38,70
20,10
30,50
31,40
47,10
23,10
34,80
Açıklama
Liht Butonu
Işıklı Liht Butonu
Liht Butonu
Işıklı Liht Butonu
Ref.
Modül Amb.
1
10
0 770 30
1
10
0 770 32
1
10
0 792 30
1
10
0 792 32
¨/Ad.
16,90
24,80
23,10
34,70
Ref.
Modül Amb.
2
10
0 770 10
2
10
0 770 11
2
10
0 770 12
0 792 11
0 792 12
2
2
10
10
¨/Ad.
15,40
16,30
24,60
22,90
34,50
0 792 11
LIHT BUTONLARI
beyaz mekanİzmalar
6A
Alümİnyum
mekanİzmalar 6 A
0 770 30
Ref.
Modül Amb.
2
10
0 770 40
2
10
0 770 42
2
10
0 792 40
2
10
0 792 42
¨/Ad.
18,70
27,80
25,80
38,90
¨/Ad.
Ref.
Renk
Modül Amb.
355,00 0 792 58 Alüminyum
2
1
331,00 0 792 59 Alüminyum
2
1
¨/Ad.
429,00
389,00
¨/Ad.
Ref.
Renk
Modül Amb.
211,00 0 792 04 Alüminyum
2
1
229,00
620,00
466,00
¨/Ad.
255,00
HAREKET DEDEKTÖRLERİ
Nötr 3 kablolu
Nötrsüz 3 kablolu
Açıklama
1000 W
400 W
Ref.
0 784 54
0 784 55
Renk Modül Amb.
Beyaz
2
1
Beyaz
2
1
0 792 58
DİMMERLER
Nötrsüz
2 kablolu
Nötr 3 kablolu
0-10 V
0 784 01
Açıklama
400 W
600 W
1000 W
600 VA
Dimmer için
yardımcı kumanda
Ref.
0 784 01
0 784 05
0 784 02
0 784 04
Renk
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
0 784 10
Beyaz
Modül Amb.
2
1
2
1
5
1
2
1
2
1
663,00
ORTAM AYDINLATMA KUMANDASI
Açıklama
Ana kumanda
Kızılötesi Uzaktan Kumanda
Ref.
0 784 30
0 784 31
Amb. ¨/Ad.
1
4.410,00
1
699,00
0 784 31
ZAMAN AYARLI ANAHTAR, ZAMAN SAATİ, RÖLE, KORDONLU MEKANİZMALAR, KİLİTLİ MEKANİZMALAR
0 784 25
Açıklama
Zaman Ayarlı Anahtar
Programlanabilir Zaman Saati
Tek Kutuplu Röle
Kordonlu Vavien 10 A
Kordonlu Liht Butonu 6 A
Kordon 1,5 m.
2 Konumlu Kilitli Anahtar, 6 A
3 Konumlu Kilitli Anahtar, 6 A
Ref.
0 784 20
0 784 25
0 766 90
0 770 14
0 770 44
0 898 05
0 770 72
0 770 73
Renk
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Modül Amb.
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
10
2
1
2
1
¨/Ad.
214,00
585,00
272,00
52,40
58,90
29,50
185,00
215,00
101
ŞUBAT 2014
Sistem ArmadaTM anahtar priz serisi
Aile: E
ORTAM TERMOSTATLARI
Açıklama
Elektronik Ortam Termostatı
Haftalık Prog. Elektronik Ortam Termostatı
Ortam Termostatı için Algılayıcı
Sıva üstü Ortam Termostatı
0 767 20
Ref.
0 767 20
0 767 21
0 767 23
0 498 98
Renk
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Modül Amb. ¨/Ad.
2
1
369,00
5
1
1.100,00
2
1
124,00
2
1
141,00
PANJUR/STOR KUMANDALAR
Açıklama
Anahtar
Liht Butonu
Güç
500 W
500 W
Ref.
0 770 26
0 770 25
Renk
Beyaz
Beyaz
Modül Amb.
2
10
2
10
¨/Ad.
Ref.
Renk
Modül Amb.
71,00 0 792 26 Alüminyum
2
1
76,90 0 792 25 Alüminyum
2
1
¨/Ad.
102,00
107,00
0 770 26
GİRİŞ KONTROL SİSTEMİ
Açıklama
Dijital parmak izi okuyucu, dikey
Kart okuyucu, dikey
Dış mekan kart okuyucu
Kodlu klavye, dikey
Merkezi kontrol ünitesi
Yazılım
Anahtarlık giriş kartı
ISO tip giriş kartı
Giriş kartı kodlayıcısı
0 767 03
Ref.
0 767 03
0 767 02
0 767 16
0 767 01
0 767 04
0 767 06
0 767 10
0 767 11
0 767 05
Renk
Beyaz
Beyaz
Siyah
Beyaz
-
Modül Amb. ¨/Ad.
5
1
7.180,00
5
1
985,00
1
1.370,00
5
1
1.040,00
1
4.150,00
1
5.810,00
5
90,80
10
29,10
1
2.720,00
Ref.
Renk
Modül Amb.
PRİZLER
0 772 13
alman Standardı vİda
bağlantılı topraklı prİzler
alman Standardı
45º açılı
otomatİk bağlantılı
topraklı prİzler
Fransız stan. ups prİz 16A
İngİlİz stan. prİz 13A
klavuz
HER TÜRLÜ
UYGULAMAYA UYGUN PRİZLER
Fransız stan. 45º açılı
vİda bağlantılı
alman Standardı
“DLP” prİzler
vİda bağlantılı
fransız Standardı “DLP” prİzler
102
6 744 20
0 776 03
6 744 27
Açıklama
Ref.
Renk
Modül Amb.
Çocuk korumalı
0 772 13
Beyaz
2
10
19,90 0 792 13 Alüminyum
45° açılı
2x45° açılı
3x45° açılı
4x45° açılı
Çocuk korumalı
Topraklı priz
Kılavuzlu prizler için
2x2 P+T
3x2 P+T
4x2 P+T
"DLP" topraklı priz
2 x "DLP" topraklı priz
3 x "DLP" topraklı priz
4 x "DLP" topraklı priz
2 x 2 P+T topraklı priz
3 x 2 P+T topraklı priz
0 772 45
0 772 52
0 772 53
0 772 54
6 744 20
0 775 05
0 502 99
0 771 72
0 771 73
0 771 74
0 776 01
0 776 02
0 776 03
0 776 04
6 744 27
6 744 29
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Kırmızı
Beyaz
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Kırmızı
Kırmızı
2
4
6
8
2
2
4
6
8
2
4
6
8
4
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
36,80
47,10
54,40
61,90
22,50
25,50
3,36
52,00
62,50
71,80
30,60
43,50
56,30
69,50
48,30
63,30
¨/Ad.
¨/Ad.
2
10
29,90
0 792 82 Alüminyum
0 792 83 Alüminyum
4
6
10
10
63,70
74,30
0 776 11
0 776 12
0 776 13
0 776 14
2
4
6
8
10
10
10
5
31,90
46,80
71,80
80,20
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
ŞUBAT 2014
Sistem ArmadaTM anahtar priz serisi
Aile: E
KABLO TUTUCULU MODÜL, KABLO ÇIKIŞLARI, BOŞLUK KAPAKLARI
Açıklama
10 A, 4x1,5 mm2 kablo kesiti
20 A, 4 mm2 kablo kesiti
ø 8 mm
22.5x45 mm
45x45 mm
22.5x45 mm
45x45 mm
Bombeli Etiket Taşıyıcı
Düz Etiket Taşıyıcı
KABLO
ÇIKIŞLARI
BOŞLUK
KAPAKLARI
0 775 51
ETİKET
taşıyıcılar
Ref.
Renk
Modül Amb.
Beyaz
2
10
0 775 51
Beyaz
2
10
0 775 50
Beyaz
1
10
0 775 52
Beyaz
1
10
0 770 70
Beyaz
2
10
0 770 71
1
10
0 792 70 Alüminyum
2
10
0 792 80 Alüminyum
10
0 791 51
10
0 791 52
¨/Ad.
102,00
22,70
23,60
5,92
7,87
18,10
21,80
15,80
20,10
KORUMA SİSTEMLERİ
Açıklama
Parafudr, 50 Hz
Parafudr için yedek modül
Filtre, 50/60 Hz
Termik Manyetik Sigorta, Nötr
Termik Manyetik Sigorta, Nötr
Kaçak Akım Koruma Şalteri Nötr, 30 mA
Kaçak Akım Koruma Şalteri Nötr, 30 mA
Kaçak Akım Koruma Şalteri Nötr, 10 mA
Kaçak Akım Koruma Şalteri Nötr, 10 mA
0 775 31
Ref.
Gerilim-Akım
0 775 40 16A, 250V
0 775 41 16A, 250V
6A,250V
0 775 42
0 775 21 10A, 230V
0 775 22 16A, 230V
0 775 31 10A, 230V
0 775 32 16A, 230V
0 775 33 10A, 230V
0 775 34 16A, 230V
Renk
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Modül Amb.
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
¨/Ad.
358,00
232,00
541,00
165,00
175,00
339,00
355,00
377,00
391,00
Renk
Beyaz
-
Modül Amb.
2
1
10
¨/Ad.
206,00
71,00
OTEL SİSTEMLERİ
Açıklama
Energy Saver anahtar
Energy Saver anahtarlık
Otel Od. Gösterge lambası ve
zil butonu (koridora montaj)
Otel Od. Oda kontrol ünitesi
Ref.
0 784 45
0 898 06
0 770 47
Beyaz
2
5
136,00
0 770 48
Beyaz
2
5
91,20
0 784 45 + 0 898 06
LCS2 KABLOLAMA SİSTEMLERİ, CAT 5e, CAT 6
Açıklama
RJ45 UTP priz
0 794 64
0 765 61
RJ45 UTP priz kontrollü erişim,
kırmızı kapaklı
RJ45 UTP 90° priz
RJ45 UTP 45° priz
0 765 94
UTP 45° 2xRJ45 priz
UTP 2x RJ45
Soluclip aksesuarlı priz
UTP RJ45 makaralı
patch cordlu priz
CAT5e UTP CAT6 UTP
Renk
Modül Amb.
Beyaz
1
10
0 765 61
Alüminyum
1
10
0 794 61
1
10
0 765 81 B.Antimikrobiyel
Beyaz
2
10
0 765 64
Alüminyum
2
10
0 794 64
Beyaz
1
10
0 765 51
Alüminyum
1
10
0 794 51
Beyaz
2
10
0 765 54
Alüminyum
2
10
0 794 54
Beyaz
2
5
0 765 94
Beyaz
2
5
0 765 97
Beyaz
2
10
0 765 91
Beyaz
2
1
0 765 03
Beyaz
2
10
0 765 01
Beyaz
2
1
0 765 04
Beyaz
2
5
0 765 02
Beyaz
3
5
0 765 44
Beyaz
3
5
0 765 41
Beyaz
4
1
0 765 32
Beyaz
4
1
0 765 30
-
¨/Ad.
29,00
44,80
39,90
36,10
50,60
18,10
26,80
21,60
30,20
66,20
56,80
46,10
38,70
24,00
67,60
38,20
66,20
56,80
167,00
159,00
0 765 32
103
ŞUBAT 2014
Sistem ArmadaTM anahtar priz serisi
Aile: E
rj 11 fişler
Fişler
RJ 11
RJ 12
RJ 45
RJ 45
Kontak
4
6
8
9
Ref.
0 539 49
Renk
Gri/Beyaz
0 517 01
lcs2 hypra adaptör
Açıklama
IP 55, IK 07, Sistem Armada, 2 modül
0 539 49
Ref.
0 517 01
0 517 02
0 517 03
0 517 04
Modül
2
Amb.
50
50
50
50
Amb.
5
¨/Ad.
3,38
3,14
4,21
7,54
¨/Ad.
73,00
TELEFON ve BİLGİ - İŞLEM PRİZLERİ
telefon
prİzlerİ
0 787 32
usb ve ıeee 1394
bİlgİ İşlem
prİzlerİ
dİğer bİlgİ İşlem
prİzlerİ
(sub D prİzler)
0 787 61
Açıklama
RJ 11 priz,
4 kontak
RJ 12 priz, 6 kontak
RJ 45 ISDN priz
Dişi
USB prizi
Dişi IEEE 1394
RS 232 için 9 kontak vidalı bağlantı
RS 232 için 9 kontak lehim bağlantı
2 farklı noktadaki cihazlar arası
X21 tip bağl. için 15 kontak lehimli
Ref.
Renk
Modül Amb.
Beyaz
1
10
0 787 30
Beyaz
2
10
0 787 31
Beyaz
2
10
0 787 32
Beyaz
2
10
0 787 34
Beyaz
1
1
0 787 61
1
1
0 792 84 Alüminyum
Beyaz
1
1
0 787 62
Beyaz
2
1
0 787 65
Beyaz
2
1
0 787 67
¨/Ad.
24,50
30,50
37,20
44,10
88,60
111,00
108,00
136,00
151,00
0 787 66
161,00
Beyaz
2
1
AUDIO - VIDEO PRİZLER
0 787 68
0 787 52
0 787 60
0 787 58
CORDLAR ve KABLOLAR
0 517 22
Açıklama
HDMI priz
Dişi
HD 15 priz
Tekli video prizi - dişi RCA
İkili hoparlör prizi - dişi RCA
Üçlü audio video prizi - dişi RCA
Dişi BNC 75 ohm priz
S video prizi - 4 noktalı mini Din
XLR 3 kutup
dişi Neutrik
4 kutuplu dişi Speakon
Hoparlör prizi, 4 mm2 girişli
Ref.
Renk
Modül Amb.
Beyaz
2
1
0 787 68
Beyaz
2
1
0 787 57
2
1
0 792 57 Alüminyum
Beyaz
1
1
0 787 52
Beyaz
1
1
0 787 53
Beyaz
1
1
0 787 54
1
1
0 792 54 Alüminyum
Beyaz
1
1
0 787 58
Beyaz
1
1
0 787 63
Beyaz
2
1
0 787 55
2
1
0 792 55 Alüminyum
Beyaz
2
1
0 787 60
Beyaz
2
10
0 787 51
Açıklama
HDMI cord, tavsiye edilen maks. uzunluk 10 mt.
HD 15 cord + 3,5 mm jack, uzunluk 2 mt.
HDMI güçlendirici(anfi), HDMI cord ve 2 dişi konnektör ile temin edilir
HDMI kablo, uzunluk 20 mt.
VGA kablo, uzunluk 20 mt.
Ref.
0 517 20
0 517 22
0 779 30
0 327 80
0 327 81
¨/Ad.
214,00
161,00
201,00
93,70
80,90
108,00
138,00
126,00
95,60
175,00
210,00
139,00
22,90
Amb. ¨/Ad.
1
662,00
1
115,00
1
395,00
1
1.340,00
1
512,00
TV / RD / SAT PRİZLERİ
0 787 86
0 787 76
104
Açıklama
TV prizi
tv/rd/sat
yıldız erkek
prİzlerİ
"F" tipi TV prizi
TV/RD/SAT prizi,
yıldız
TV/RD prizi yıldız erkek
100 V ses kontrol anahtarı_
ses kontrol anahtarı ürüne bağlı hoparlör gücü max. 12 W
100 V ses kontrol anahtarı_
ürüne bağlı hoparlör gücü max. 25 W
Ref.
Renk
Modül Amb.
Beyaz
2
10
0 787 82
2
10
0 792 92 Alüminyum
Beyaz
2
10
0 787 80
Beyaz
2
10
0 787 86
2
10
0 792 96 Alüminyum
Beyaz
2
10
0 787 83
¨/Ad.
28,50
39,80
32,10
65,20
91,20
50,80
0 787 75
Beyaz
2
10
255,00
0 787 76
Beyaz
2
10
291,00
ŞUBAT 2014
Sistem ArmadaTM anahtar priz serisi
Aile: E
ETİKETLENEBİLİR IŞIKLI GÖSTERGE
Açıklama
Beyaz LED' li gösterge, 2 güç seviyesi(0,2 W veya 1 W)
Mavi LED' li gösterge, 2 güç seviyesi(0,2 W veya 1 W)
Mekanizma üzerinde konfig. edileb. 2 renk seç.,kırmızı veya yeşil LED
Beyaz LED 'li gösterge (1 W)
Mavi LED 'li gösterge (1 W)
0 785 20
Renk
Modül Amb.
2
5
0 785 20
2
5
0 785 21
2
5
0 785 24
5
1
0 785 22
5
1
0 785 23
¨/Ad.
76,50
76,50
82,70
218,00
218,00
HAREKET DEDEKTÖRLÜ ENGEL AYDINLATMA
Açıklama
Hareket dedektörlü engel aydınlatma, 2 modül
Ref.
0 785 11
Amb.
1
¨/Ad.
541,00
Ref.
0785 70
0785 71
0785 72
0785 73
Modül Amb.
2
10
2
10
2
10
2
10
¨/Ad.
40,90
40,90
40,90
40,90
Renk
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Modül Amb.
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
10
2
10
2
10
1
10
1
10
1
10
2
10
2
10
1
10
2
10
2
10
2
10
2
10
4
10
6
10
2
5
2x2
10
2x2
10
1
10
2
10
2
1
¨/Ad.
32,50
45,00
69,90
84,20
66,20
116,00
90,00
336,00
336,00
39,90
18,10
20,30
30,60
22,10
25,10
33,10
27,80
11,10
16,60
21,60
60,30
41,80
41,80
9,81
11,10
533,00
0 785 11
IŞIKLI GÖSTERGELER
Açıklama
Kırmızı gösterge (0,2 W veya 1 W)
Beyaz gösterge (0,2 W veya 1 W)
Yeşil gösterge (0,2 W veya 1 W)
Mavi gösterge (0,2 W veya 1 W)
0 785 70
0 785 72
ANTİMİKROBİYEL
ETİKETLİ
YANSITICILAR
0 785 01
0 787 05
topraklama
prİzİ ve FİŞİ
Panjur stor kumanda anahtarı
dokunmatİk
kumandalar
RJ 45 DATA PRİZLERİ
anahtar
ve
lİHT
butonları
Açıklama
Etiketli yansıtıcı 230 V (1 W)
İkili etiketli yansıtıcı 230 V (1 W)
Etiketli yansıtıcı 12-24 V (0,2 W)
İkili etiketli yansıtıcı 12-24 V (0,2 W)
Topraklama prizi
Topraklama fişi
500 W
Anahtar nötrlü
Liht butonu NA kontak
RJ45 Cat 6 UTP priz
Vavien, 10 A
Işıklı vavien, 10 A
Liht butonu, 6 A
Işıklı liht butonu, 6 A
Etiketli liht butonu, 6 A
Yatay
çerçeveler
0 787 22
boşluk
kapakları
sensörlü anahtar
havalandırma kontrol anahtarı
kablo tutuculu modül
IP 44
İkili dikey
İkili yatay
Boşluk Kapağı
Sensörlü anahtar 10 AX
Vavien anahtar, kontrollü mekanik havalandırma
direkt kontrolü 10 AX
Kablo tutuculu modül
Ref.
0 785 01
0 785 02
0 785 51
0 785 52
0 787 00
7 759 93
0 787 05
0 787 09
0 787 13
0 765 81
0 787 10
0 787 11
0 787 12
0 787 14
0 787 15
0 787 16
0 770 43
0 787 22
0 787 24
0 787 26
0 788 80
0 787 23
0 787 25
0 787 20
0 787 21
0 766 66
0 770 27
Beyaz
2
1
39,50
0 770 80
Beyaz
1
1
61,90
0 770 80
105
ŞUBAT 2014
Sistem ArmadaTM anahtar priz serisi ve çerçeveler
Aile: E
ANTİMİKROBİYEL prİzler
Açıklama
Topraklı priz
0 772 17
Prİzler
2P+T
Kapaklı topraklı priz
Topraklı priz
Topraklı UPS prizi
Düşük gerilimli priz, 2P
Ref.
0 787 02
0 772 16
0 772 17
0 772 20
0 772 19
0 772 18
0 771 18
0 771 50
Renk
Modül Standart Bağlantı tipi
Beyaz
2
Alman
Vida
Yeşil
2
Alman
Otomatik
Turuncu
2
Alman
Otomatik
Kırmızı
2
Alman
Vida
Beyaz
2
Alman
Otomatik
Kırmızı
2
Alman
Otomatik
Kırmızı
2
Fransız
Otomatik
Beyaz
1
Alman
Vida
Amb.
10
10
10
10
10
10
10
10
¨/Ad.
24,90
25,60
25,60
25,60
32,10
25,60
26,40
31,70
Ref.
0 772 31
Amb.
1
¨/Ad.
234,00
0 772 16
ANTİMİKROBİYEL BAS-ÇEK MEKANİZMALI TOPRAKLI PRİZ
Açıklama
Engelli kişiler için, üzerindeki kol ile fiş kolayca çıkarılabilir
0 772 31
ÇERÇEVELER
0 788 01
0 790 02
0 788 25
106
Ref.
0 788 01
0 788 02
0 788 03
0 788 14
0 788 15
0 788 25
0 788 04
0 788 22
0 788 16
0 788 18
0 788 06
0 788 23
0 788 10
0 788 08
0 788 30
0 788 38
0 788 39
0 788 36
0 788 37
0 788 32
0 788 28
Renk
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Modül
Montaj
1
Yatay
2
Yatay
3
Yatay
4
Yatay
5
Yatay
5
Dikey
2x2
Yatay
2x2
Dikey
6
Yatay
8
Yatay
3x2
Yatay
3x2
Dikey
10
Yatay
4x2
Yatay
2x5
Dikey
2x2x2
Yatay
0 784 30 ref. için Yatay
2x6
Yatay
2x8
Yatay
2x3x2
Yatay
2x10
Yatay
Amb.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
5
5
1
5
5
5
1
¨/Ad.
7,18
4,41
9,64
11,00
12,90
12,90
15,30
15,30
15,60
19,10
21,10
21,10
27,70
29,50
41,30
51,60
94,80
55,20
67,30
62,50
117,00
Ref.
0 790 01
0 790 02
0 790 03
0 790 14
0 790 15
0 790 25
0 790 04
0 790 22
0 790 16
0 790 18
0 790 06
0 790 23
0 790 10
0 790 08
0 790 30
0 790 38
Renk
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Modül
1
2
3
4
5
5
2x2
2x2
6
8
3x2
3x2
10
4x2
2x5
2x2x2
Montaj
Yatay
Yatay
Yatay
Yatay
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
Yatay
Yatay
Yatay
Dikey
Yatay
Yatay
Dikey
Yatay
Amb.
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
¨/Ad.
28,80
36,80
41,50
47,20
55,80
55,80
56,70
56,70
66,50
82,20
79,50
79,50
108,00
111,00
146,00
183,00
0 790 36
0 790 37
0 790 32
0 790 28
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
2x6
2x8
2x3x2
2x10
Yatay
Yatay
Yatay
Yatay
1
1
1
1
187,00
220,00
203,00
249,00
ŞUBAT 2014
Sistem ArmadaTM kaideler
Aile: E
SİSTEM ARMADA KAİDELER
Modül sayısı
1
2
2
2
3
2x2 veya 4/5
3x2 veya 6/8
4x2 veya 10
2x(2x2) veya 2x(4/5)
2x(3x2) veya 2x(6/8)
2 x 10
2
0 802 50
0 802 52
0 802 51
Montaj şekli
Vidalı
Vidalı
Tırnaklı (27mm)
Tırnaklı (37mm)
Vidalı
Vidalı
Vidalı
Vidalı
Vidalı
Vidalı
Vidalı
Boya montaj
Ref.
0 802 50
0 802 51
0 802 61
0 802 69
0 802 59
0 802 52
0 802 53
0 802 54
0 802 64
0 802 66
0 802 68
0 802 99
Amb.
10
10
10
10
5
10
5
5
5
5
5
10
¨/Ad.
9,47
4,28
9,04
14,70
13,30
15,60
21,40
36,20
50,20
62,30
72,10
7,56
kWh
0,3
1,4
0,3
0,3
Ref.
0 802 60
0 802 62
0 802 57
0 802 58
Amb.
1
1
1
1
¨/Ad.
143,00
167,00
272,00
272,00
Modül sayısı
4
6
10
Ref.
0 791 04
0 791 06
0 791 10
Amb.
10
10
10
¨/Ad.
3,72
4,12
4,50
SİSTEM ARMADA IŞIKLI KAİDELER
Yıllık enerji tüketimi
Modül sayısı
2
2
2x2 veya 4/5
2x2 veya 4/5
Yatay/Dikey
Dikey
Yatay
Montaj şekli
Vidalı
Vidalı
Vidalı
Vidalı
0 802 62
Kaİdeler İçİn boşluk kapakları
107
ŞUBAT 2014
Sistem ArmadaTM sıva üstü buatlar
Donatılabilir sütunlar, mini sütunlar ve balık sırtı kanal
Aile: E
SIVA ÜSTÜ BUATLAR
Açıklama
802 51 referanslı kaide
802 59 referanslı kaide
802 52 referanslı kaide
802 53 referanslı kaide
0 802 81
DONATILABİLİR SÜTUNLAR ve MİNİ SÜTUNLAR
sütunlar
hareketlİ sütunlar
mİnİ sütunlar
donatılabİlİr
montaj
blokları
sütunlar
mİnİ sütunlar
0 307 09
donatılabİlİr
montaj
blokları
802 54 referanslı kaide
802 64 referanslı kaide
802 66 referanslı kaide
802 68 referanslı kaide
Modüler raylara montaj için
modüler kaide, 46,3 mm genişlik
Ref.
Modül
2
0 802 81
3
0 802 89
0 802 85 4/5 veya 2x2
5 veya 2x2
0 802 82
0 802 86 6/8 veya 3x2
3x2
0 802 83
0 802 84 10 veya 4x2
0 802 74 2x5, 2x(2x2)
0 802 76 2x6/8, 2x(3x2)
2x10
0 802 78
0 802 99
-
Montaj
Yatay
Yatay
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
Yatay
Dikey
Yatay
Yatay
Amb.
5
2
5
5
5
5
2
1
1
1
Yatay
10
¨/Ad.
7,46
25,10
15,60
15,60
26,40
25,50
45,00
53,30
67,00
96,70
7,56
Açıklama
Yükseklik 2,70 m.
Yükseklik 3,90 m.
Yükseklik 2,70 m.
Yükseklik 3,90 m.
Yükseklik 2 m.
Yükseklik 68 cm.
Uzunluk 215 mm.
Uzunluk 325 mm.
Uzunluk 415 mm.
Modüler cihazlar için kaide, alüminyum
Ref.
0 307 08
0 307 09
0 307 35
0 307 36
0 307 00
0 307 29
0 307 78
0 307 79
0 307 80
0 307 87
Renk
Alüminyum
Alüminyum
Beyaz
Beyaz
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Bölme
4
4
2 (Yarım Sütun)
2 (Yarım Sütun)
4
4
-
Modül
4
8
12
-
Amb. ¨/Ad.
1
993,00
1
1.300,00
1
696,00
1
844,00
1
2.010,00
1
422,00
1
56,40
1
91,10
1
147,00
1
32,60
Açıklama
Yükseklik 2,70 m.
Yükseklik 3,90 m.
Yükseklik 68 cm.
Uzunluk 215 mm.
Uzunluk 325 mm.
Uzunluk 415 mm.
Modüler cihazlar için kaide, alüminyum
Ref.
0 307 03
0 307 07
0 307 42
0 310 65
0 310 66
0 310 67
0 310 69
Renk
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Bölme
4
4
4
-
Modül
4
8
12
-
Amb. ¨/Ad.
1
836,00
1
1.040,00
1
326,00
1
47,80
1
77,10
1
124,00
1
23,80
BALIKSIRTI KANAL
balıksırtı kanal
0 328 00
aksesuarlar
dlp gulotlardan
balıksırtı kanala
geçİş aksesuarı
40 m: 0 107 70+ 0 106 90
108
Açıklama
Uzunluk 2 mt., 92x20 mm
Sonlandırma kapağı
Kapak birleştirme parçası
Değişken dirsek
Süpürgelik olarak kullanıldığında
6x60 veya 20x75'e geçiş aparatı
20x120 kablo kanalına geçiş aparatı
35x140 ya da 35x170'e geçiş aparatı
Dağıtım buatı
40 mm kapak için
65 mm kapak için
85 mm kapak için
130 mm kapak için
RAL 7016
0 328 00
0 328 07
0 328 03
0 328 02
RAL 9003
-
Amb.
20
10
10
5
-
0 328 05
1
0 328 01
-
0 328 06
0 328 10
0 107 70 + 0 106 90
0 107 71 + 0 106 90
0 107 72 + 0 106 90
0 107 74 + 0 106 90
1
1
5
5/5
5/5
5/5
5/5
¨/Ad.
37,10
13,10
21,70
47,80
99,80
115,00
98,50
193,00
48,00 + 68,00
50,20 + 68,00
52,60 + 68,00
55,80 + 68,00
ŞUBAT 2014
Döşeme altı dağıtım sistemleri
Toplantı odası blokları, masa altı bloklar
Aile: E
DÖŞEME ALTI DAĞITIM SİSTEMLERİ
Açıklama
yükseklİğİ
75 - 105 mm
ayarlanabİlİr
döşeme altı
buatlar
0 896 07
yükseklİğİ
az olan
döşeme altı
buatlar
(65 mm)
RAL 7031
0 896 05
0 896 10
0 896 15
0 896 06
0 896 11
0 896 16
0 896 20
0 896 25
0 896 21
0 896 26
-
Donatılabilir,
inoks kapaklı
Donatılabilir,
halı veya parke için
kapaklı
Donatılabilir,
inoks kapaklı
Donatılabilir,
halı veya parke için
kapaklı
RAL 1019 Modül Amb.
12
1
18
1
24
1
12
1
12
1
0 896 07
18
1
18
1
0 896 12
24
1
24
1
0 896 17
10
1
16
1
10
1
10
1
0 896 22
16
1
16
1
0 896 27
¨/Ad.
287,00
315,00
420,00
248,00
264,00
275,00
291,00
362,00
383,00
313,00
374,00
273,00
291,00
325,00
342,00
0 896 21
GEÇİŞ BUATI, DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZİ ve SIVAALTI MONTAJ KASAsI, ŞAP ALTI BETON İÇİN BUATLAR
geçiş buatı
donatılabilir döşeme prİzİ
ve sıvaaltı montaj kasası
şap altı
beton için
buatlar
0 893 07
Açıklama
Master Box IP 20-IK 08,
teknik döşemeler için
Döşeme prizi
0 896 44 ile birlikte kullanılır
Döşemealtı buatlarla kullanılır
Döşemealtı buatlarla kullanılır
Döşemealtı buatlarla kullanılır
Ref
0 893 07
0 896 44
0 896 49
0 896 30
0 896 31
0 896 32
Materyal
AlüminyumPolyester
Plastik
Plastik
-
Modül Amb.
¨/Ad.
-
1
200,00
3
3
10-12
18
16-24
1
1
1
1
1
50,30
32,40
151,00
151,00
151,00
DONATILMIŞ TOPLANTI ODASI BLOKLARI
Açıklama
her türlü toplantı
8 x topraklı priz ile
masası İçİn özel (alman Standardı) 8 x topraklı priz, 1 giriş 6 çıkışlı switch 10/100 base T
U düzenli toplantı masaları için özel (Alman Standardı)
6 x topraklı priz, 6 çıkışlı switch 10/100 base T
6 535 75
Ref.
6 535 74
6 535 75
6 535 70
Amb. ¨/Ad.
1
1.170,00
1
3.580,00
1
2.330,00
DONATILMIŞ MASA ALTI BLOKLAR
0 534 88
Açıklama
6 x Şeb.
3 x Şeb. + 3 x UPS
2x RJ45 data prizi bloğu,
çift RJ45 girişli
2x RJ45 data prizi bloğu,
2x1 modül boşluk kapağı
CAT6 UTP CAT6e FTP Amb.
1
6 534 02
1
6 534 07
10
0 534 85
1
0 534 88
1
0 534 91
1
0 534 95
¨/Ad.
264,00
272,00
178,00
229,00
116,00
137,00
109
ŞUBAT 2014
Donatılabilir ve donatılmış bürotik bloklar, Pop-up masa ve döşeme altı metal buatlar
Aile: E
donatılabilir ve donatılmış BÜROTİK BLOKLAR
Açıklama
donatılabilir
Bürotik
Bloklar
0 535 99
0 535 91
6 535 22
6 535 52
donatılmış
Bürotik
Bloklar
Donatılabilir
Bürotik
Bloklar
Ref
0 535 90
0 535 91
0 535 92
0 535 94
Renk
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Alüminyum
Bürotik bloğun
masa üzerine
sabitlenmesi için
aksesuar
0 535 99
-
-
5
91,90
Kablo spirali
0 535 98
Beyaz
-
1
255,00
Ref
6 535 01
6 535 07
6 535 15
6 535 16
6 535 22
6 535 50
6 535 52
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
391,00
385,00
368,00
434,00
431,00
462,00
512,00
Modül
3
4
6(2x3)
8(2x4)
3
4
6(2x3)
8(2x4)
4
8(2x4)
4
8(2x4)
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
87,50
103,00
189,00
222,00
133,00
154,00
285,00
328,00
142,00
301,00
127,00
272,00
Açıklama
6 x Şeb. + ışıklı but.
3 x Şeb. + 3 x UPS
3 x Şeb. + 2 x RJ45 Cat6 UTP + 2 x Boş. kapağı
4 x Şeb. + 3 x RJ45 Cat6 UTP
2 x Şeb. + 3 x UPS + 2 x RJ45 Cat6 UTP
Alüminyum, 6 x Şeb. + ışıklı but.
Alüminyum, 4 x Şeb. + 3 x RJ45 Cat6 UTP
Modül Amb.
8
1
12
1
16
1
12
1
¨/Ad.
179,00
213,00
256,00
246,00
DONATILABİLİR MASA ve DÖŞEME ALTI BUATLAR
0 540 21
0 540 13
MASA ve YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME İÇİN MONTAJ KİTİ
0 540 06
Ref.
0 540 10
0 540 11
0 540 12
0 540 13
0 540 20
0 540 21
0 540 22
0 540 23
0 540 26
0 540 28
0 540 31
0 540 33
Renk
Mat Alüminyum
Mat Alüminyum
Mat Alüminyum
Mat Alüminyum
Satine Çelik
Satine Çelik
Satine Çelik
Satine Çelik
Mat siyah
Mat siyah
Beyaz
Beyaz
Tüm referanslar uygun montaj kiti ile tamamlanmalıdır.
Ref.
0 540 05
0 540 06
0 540 07
0 540 08
Modül
3
4
6(2x3)
8(2x4)
Amb.
1
1
1
1
¨/Ad.
37,30
43,80
77,20
90,10
Ref.
metal 0 540 00
döşeme altı 0 540 01
buatlar 0 540 02
0 540 03
plastik döşeme altı 6 503 90
buatlar 6 503 31
Modül
3
4
6(2x3)
8(2x4)
3
6
Amb.
1
1
1
1
10
10
¨/Ad.
9,01
10,30
20,50
22,70
13,60
29,90
ŞAP ALTI BETON ZEMİNLER İÇİN DÖŞEME ALTI BUATLAR
6 503 90
110
ŞUBAT 2014
Dekoratif masa prizleri ve IP 44 IK 08 donatılabilir döşeme prizleri
Aile: E
Donatılmış dekoratif masa prizleri
0 540 86
0 540 80
1x TOPRAKLI PRİZ+KABLO USB TELEFON ŞARJ ÇIKIŞI
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Var, 5 V, 750 mA
Var
Var, 5 V, 750 mA
Var
Var, 5 V, 750 mA
Var
Var, 5 VDC, 750 mA
RJ45 MAKARALI PATCH CORD
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Var, Cat 6 UTP, 1,35 mt.
Ref.
0 540 80
0 540 81
0 540 82
0 540 85
0 540 86
0 540 87
0 540 88
Renk
Beyaz
Siyah
Satine Çelik
Beyaz
Siyah
Satine Çelik
Beyaz
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
172,00
172,00
203,00
316,00
316,00
348,00
487,00
Amb.
1
1
1
1
10
10
10
10
1
1
1
1
¨/Ad.
104,00
104,00
233,00
233,00
17,70
17,70
17,70
48,00
167,00
167,00
126,00
235,00
Amb.
1
1
1
6
10
5
¨/Ad.
238,00
238,00
490,00
11,50
34,90
15,30
DONATILABİLİR dekoratif masa prizleri
Açıklama
2 modül boş alan
0 540 70
2 modül boş alan+dahili USB telefon şarj çıkışı ile
Sonlandırma kapağı
0 540 67
RJ 45 CAT 6 FTP makaralı patch cord
RJ 45 CAT 6 UTP makaralı patch cord
USB-Micro USB makaralı
Panç, Ø = 80 mm
0 540 66
Ref.
0 540 70
0 540 71
0 540 72
0 540 73
0 540 60
0 540 61*
0 540 62
0 540 63
0 540 65
0 540 66
0 540 67
0 540 75
Renk
Beyaz
Siyah
Beyaz
Siyah
Beyaz
Beyaz
Siyah
Satine Çelik
-
0 540 70/71/72/73 referansları sonlandırma kapağı ile tamamlanmalıdır.
* Cat6 A içindir
IP 44 IK 08 DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZLERİ
0 897 02
paslanmaz
çelik
0 897 00
Açıklama
Tekli, kare
Tekli, yuvarlak
İkili, dikdörtgen
Batibox buat, yükseltilmiş döşeme, sıvaaltı veya masa için
Batibox buat, tekli şapaltı beton veya kaplama zemin için
Donatılabilir döşeme prizleri için aydınlatma led’i, 230 V, 1 mA
Ref.
0 897 00
0 897 01
0 897 02
0 801 88
0 819 88
0 897 19
111
ŞUBAT 2014
DLP-S kaidesiz montaj
kanallar ve aksesuarlar
Aile: E
Kanallar
Bölme
sayısı
Kapak
genişliği
(mm)
85
Kesitler
(mm)
45
35 x 80
Kanal ve aksesuarlar
50 x 85
Kanal
+
kapak
Amb. ¨/mt.
Basit ara
bölme
Kanal
Kapak
Sonlandırma
kapağı
birleştirme
birleştirme
Amb. ¨/mt.
Amb. ¨/Ad.
parçası Amb. ¨/Ad.
parçası Amb. ¨/Ad.
6 380 20 20
20,60 6 380 08
32
6,19
6 380 26
10
3,10
6 380 00
10
2,59
6 380 25
10
3,10
50 x 100 6 380 30 12
24,00 6 380 08
32
6,19
6 380 36
10
1,90
6 380 00
10
2,59
6 380 35
10
2,76
50 x 130 6 380 40(1) 12
34,80
-
-
6 380 46
10
5,16
2x
6 380 00
10
2x2,59
6 380 45
10
5,16
50
100
45
50
45
130
45
-
50
(1) Bölümleme perdesi ile temin edilir.
Kanallar
Kapak
genişliği
(mm)
Bölme
sayısı
85
Geçiş aksesuarları Normaclip aksesuarı
Köşeler
Kesitler
(mm)
İç
köşeler
80° 120°
Amb. ¨/Ad.
Dış
köşeler
60° 120°
Dirsek
Amb. ¨/Ad.
T dirsek
Amb. ¨/Ad.
Amb. ¨/Ad.
Amb. ¨/Ad.
45
50 x 85 6 380 21 10
8,25
6 380 22
10
8,25
6 380 23
10
10,30
6 380 24
5
19,70
6 038 57
20
3,27
45
50 x 100 6 380 31 10
8,70
6 380 32
10
8,70
6 380 33
10
10,80
6 380 34
5
22,40
6 038 57
20
3,27
50 x 130 6 380 41
14,60 6 380 42
8
14,60
6 380 43
4
20,80
6 380 44
5
31,00
6 038 57
20
3,27
50
100
50
45
130
45
50
112
8
ŞUBAT 2014
YEN‹
DLP-S 50x100
kanal ve aksesuarlar
Aile: E
Kanallar
Kanal ve aksesuarlar
Kapak
genişliği
(mm)
Bölme
sayısı
100
75
Kesitler
(mm)
Kanal
+
kapak
Amb.
50 x 100
6 380 38
16
¨/mt.
Basit ara
bölme
Amb.
18,60
6 380 08
32
¨/mt.
Kanal
birleştirme
parçası
¨/Ad.
Kapak
birleştirme
parçası
Amb.
Amb.
¨/Ad.
6,19
6 380 36
10
1,90
6 380 01
50
3,10
Amb.
¨/Ad.
16
6,40
Amb.
¨/Ad.
5
17,30
50
Kanallar
Bölme
sayısı
Köşeler
Kapak
genişliği
(mm)
100
75
Kesitler
(mm)
Sonlandırma
kapağı
Amb.
¨/Ad.
İç
köşeler
Amb.
¨/Ad.
Dış
köşeler
Amb.
¨/Ad.
50 x 100
6 380 35
10
2,76
6 380 11*
20
5,30
6 380 12*
20
5,30
Dirsek
6 380 13
50
Kanallar
Bölme
sayısı
Kapak
genişliği
(mm)
100
75
Geçiş aksesuarı
Kesitler
(mm)
T
Dirsek
Amb.
¨/Ad.
50 x 100
6 380 34
5
22,40
Armada mekanizma kaideleri
2
modül
6 380 02
Amb.
¨/Ad.
10
6,19
4
modül
6 380 03
Amb.
¨/Ad.
5
9,26
6
modül
6 380 04
50
* 6 380 11 ve 6 380 12 referanslı iç ve dış köşeler, tek parça halinde sabit aksesuarlardır.
Kırmızı referanslar: yeni ürünler
113
ŞUBAT 2014
Gulotlar Sistem ArmadaTM kaidesiz montaj
kanal ve aksesuarları
Aile: E
KANALLAR ve aksesuarlar
Bölme
sayısı
Kapak
genişliği
Boyutlar
(mm)
Monoblok:
gövde +
kapak(1)
Amb.
¨/mt.
Basit ara
bölme
Amb.
¨/mt.
Kanal
birleştirme
parçası
Amb.
¨/Ad.
Ekstra
kapak
Amb.
¨/mt.
KAİDESİZ DOĞRUDAN MONTAJ KAPAK 45 mm
45
45
45 45
45 45
45 45 45
50 x 80
0 756 01
20
34,50
0 756 09
26
9,59
0 756 61
10
9,70
0 756 08
20
10,20
50 x 105
0 756 02
12
39,90
0 756 09
26
9,59
0 756 62
10
15,60
0 756 08
20
10,20
50 x 130
0 756 03
12
55,80
-
0 756 61
10
9,70
0 756 08
20
10,20
50 x 145
0 756 04
8
59,70
-
0 756 63
10
10,40
0 756 08
20
10,20
50 x 180
0 756 06
8
71,40
-
0 756 61
10
9,70
0 756 08
20
10,20
Amb.
¨/Ad.
Otomatik
sigortalar
montaj
aksesuarı
Amb.
¨/Ad.
(1) Bölümleme perdesi gövdede sabittir
aksesuarlar
Bölme
sayısı
Kapak
genişliği
Kapak
birleştirme
Yapışkanlı
kanal
birleştirme
Amb.
¨/Ad.
50 x 80
0 756 66
20
4,94
50 x 105
0 756 67
20
50 x 130
0 756 66
50 x 145
50 x 180
Boyutlar
(mm)
Sonlandırma
kapağı
Amb.
¨/Ad.
0 756 69
10
5,02
0 756 11
10
8,57
0 310 69
1
23,80
5,34
0 756 69
10
5,02
0 756 12
10
8,93
0 310 69
1
23,80
20
4,94
2x
0 756 69
10
2x5,02
0 756 13
10
11,00
0 310 69
1
23,80
0 756 66(1)
+
0 756 67(2)
20
20
4,94 +
5,34
2x
0 756 69
10
2x5,02
0 756 14
10
11,80
0 310 69
1
23,80
0 756 66
20
4,94
3x
0 756 69
10
2x5,02
0 756 16
5
14,30
0 310 69
1
23,80
KAİDESİZ DOĞRUDAN MONTAJ KAPAK 45 mm
45
45
45 45
45 45
45 45 45
(1) Bölümleme perdesi gövdede sabittir
(2) Dış ve iç köşeler bölme aksesuarı ile birlikte teslim edilir
114
ŞUBAT 2014
Gulotlar Sistem ArmadaTM kaidesiz montaj
kanal ve aksesuarları
Aile: E
aksesuarlar
Bölme
sayısı
Kapak
genişliği
Boyutlar
(mm)
İç
köşe(2)
Dış
köşeler
80° 100°
85° 120°
Amb.
¨/Ad.
80 mm’ye
geçiş
Dirsek
Amb.
¨/Ad.
Amb.
¨/Ad.
Amb.
¨/Ad.
KAİDESİZ DOĞRUDAN MONTAJ KAPAK 45 mm
45
45
45
45
45
45
45 45 45
50 x 80
0 756 21
10
18,20
0 756 31
10
22,80
0 756 41
10
31,50
0 756 71
5
35,60
50 x 105
0 756 22
10
22,80
0 756 32
10
28,60
0 756 42
10
43,80
0 756 72
5
44,70
50 x 130
0 756 23
5
34,10
0 756 33
5
41,50
0 756 43
5
103,00
0 756 71
5
35,60
5
5
35,60
44,70
5
35,60
756 71
(1)
50 x 145
0 756 24
5
36,30
0 756 34
5
44,30
0 756 44
5
110,00
50 x 180
0 756 26
5
43,60
0 756 36
5
53,10
0 756 46
5
136,00
756 72(2)
0 756 71
(1) Bölümleme perdesi gövdede sabittir
(2) Dış ve iç köşeler bölme aksesuarı ile birlikte teslim edilir
aksesuarlar
105
mm’ye
Bölme Kapak Boyutlar geçiş
sayısı genişliği (mm)
Amb.
Köşeden
80/105/
130mm’ye
¨/Ad.
Amb.
geçiş
Balık sırtı
kanala
geçiş
¨/Ad. 92 x 20
0 756 81
+
0 756 21
5
10
69,60 +
18,20 0 756 88
Soluclip
sabitleme
¨/Ad. aksesuarı Amb.
Hızlı
köprüleme
¨/Ad. aksesuarı Amb.
¨/Ad.
5
81,40 0 756 90
10
10,80 0 771 06
10
11,50
Amb.
KAİDESİZ DOĞRUDAN MONTAJ - KAPAK 45 mm
45
50 x 80
-
45
50 x 105 0 756 76
5
40,60
0 756 81
+
0 756 22
5
10
69,60 +
22,80 0 756 88
5
81,40 0 756 90
10
10,80 0 771 06
10
11,50
50 x 130 0 756 75
5
37,70
0 756 81
+
0 756 23
5
5
69,60 +
34,10 0 756 88
5
81,40 0 756 90
10
10,80 0 771 06
10
11,50
50 x 145 0 756 76(2)
0 756 75(1)
5
5
0 756 81
37,70
+
40,60 0 756 24
5
5
69,60 +
36,30 0 756 88
5
81,40 0 756 90
10
10,80 0 771 06
10
11,50
50 x 180 0 756 75
5
37,70
0 756 81
+
0 756 26
5
5
69,60 +
43,60 0 756 88
5
81,40 0 756 90
10
10,80 0 771 06
10
11,50
45 45
45 45
45 45 45
(1) Bölümleme perdesi gövdede sabittir
(2) Dış ve iç köşeler bölme aksesuarı ile birlikte teslim edilir
115
ŞUBAT 2014
Geliştirilebilir DLP gulotlar
kanal›n›z›, kapaklar›n›z› ve aksesuarlar›n›z› seçin
Aile: E
aksesuarlarIN SEÇİMİ(1)
Kanal
Kanal
Bölme
sayısı
Kapak
Kanal
birleştirme
¨/mt.
parçası
Amb.
¨/Ad.
Esnek
Amb.
¨/mt.
Kesit
(mm)
Kapak
genişliği
35 x 80
1 x 65
0 104 11
20
18,50
0 106 92
20
3,84
0 105 21
20
11,00
35 x 105
1 x 85
0 104 21
20
19,50
0 106 92
20
3,84
0 105 22
20
50 x 80
1 x 65
0 104 12
20
21,40
0 106 92
20
3,84
0 105 21
1 x 85
0 104 22
20
26,00
0 106 92
20
3,84
2 x 40
0 104 22
20
26,00
0 106 92
20
1 x 130
0 104 32
10
41,60
0 106 92
2 x 65
0 104 32
10
41,60
1 x 85 + 1 x 40 0 104 32
10
41,60
Amb.
Amb.
¨/Ad.
0 108 01
10
5,30
11,20
0 108 02
10
5,57
20
11,00
0 108 01
10
5,30
0 105 22
20
11,20
0 108 02
10
5,57
3,84
2x
0 105 20
20
2x9,87
2x
0 108 00
10
2x5,06
20
3,84
0 105 24
8
20,40
0 108 04
10
10,90
0 106 92
20
3,84
2x
0 105 21
20
2x11,00
2x
0 108 01
10
2x5,30
0 106 92
20
3,84
0 105 22
+
0 105 20
20
20
11,20 +
9,87
0 108 02
+
0 108 00
10
10
5,57 +
5,06
50 x 105
50 x 150
Ara bölmeler
Bölme
sayısı
Kesit
(mm)
Kapak
genişliği
35 x 80
1 x 65
35 x 105
50 x 80
Basit
ara bölme
Kapak
birleştirme
parçası
Bölümleme
perdesi
Değişken iç köşeler(2)
Sonlandırma
¨/mt. kapakları
Amb.
¨/mt.
0 105 84
16
11,90
-
-
-
1 x 85
0 105 82
24
9,36
-
-
1 x 65
0 105 82
24
9,36
-
1 x 85
0 105 82
24
9,36
2 x 40
0 105 82
24
1 x 130
0 105 82
2 x 65
60º - 85º
açılar
Amb.
¨/Ad.
Amb.
¨/Ad.
0 107 22
10
8,34
0 106 13
10
29,40
-
0 107 01
20
4,87
0 106 13
10
29,40
-
-
0 107 22
10
8,34
0 106 13
10
29,40
-
-
-
0 107 02
20
5,83
0 106 13
10
29,40
9,36
0 104 72
48
14,70
0 107 02
20
5,83
0 106 13
10
29,40
24
9,36
-
-
0 107 03
10
9,98
0 106 13
10
29,40
0 105 82
24
9,36
0 104 72
48
14,70
0 107 03
10
9,98
0 106 13
10
29,40
1 x 85 + 1 x 40 0 105 82
24
9,36
0 104 72
48
14,70
0 107 03
10
9,98
0 106 13
10
29,40
Amb.
50 x 105
50 x 150
(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçalar› da kapsar.
(2) Esnek kapak kullan›n›z.
116
ŞUBAT 2014
Geliştirilebilir DLP gulotlar
kanal›n›z›, kapaklar›n›z› ve aksesuarlar›n›z› seçin
Aile: E
aksesuarlarIN SEÇİMİ(1)
Değişken iç köşeler(2)
Bölme
sayısı
Kesit
(mm)
Kapak
genişliği
95º - 120º
açılar
Amb.
35 x 80
1 x 65
0 106 14
35 x 105
1 x 85
50 x 80
¨/Ad.
85º - 95º
açılar
Amb.
¨/Ad.
10
59,70
0 106 01
10
17,20
0 106 14
10
59,70
0 106 01
10
1 x 65
0 106 14
10
59,70
0 106 02
1 x 85
0 106 14
10
59,70
2 x 40
0 106 14
10
1 x 130
0 106 14
2 x 65
Bölmeli
iç köşe
1 bölme
birl. parçası
Amb.
¨/Ad.
-
-
-
17,20
-
-
10
17,50
-
0 106 02
10
17,50
59,70
-
-
10
59,70
0 106 02
10
0 106 14
10
59,70
-
1 x 85 + 1 x 40 0 106 14
10
59,70
-
Bölmeli
iç köşe
2 bölme
birl. parçası
Amb.
¨/Ad.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 106 06
5
28,50
-
-
-
17,50
-
-
-
-
-
-
-
0 106 06
5
28,50
-
-
-
-
-
0 106 06
5
28,50
-
-
-
50 x 105
50 x 150
Değişken dış köşeler(2)
Bölme
sayısı
Kesit
(mm)
Kapak
genişliği
60º - 120º
açılar
Amb.
¨/Ad.
35 x 80
1 x 65
0 106 21
10
21,70
35 x 105
1 x 85
0 106 21
10
50 x 80
1 x 65
0 106 22
1 x 85
Bölmeli
dış köşe
1 bölme
birl. parçası
Amb.
¨/Ad.
-
-
-
21,70
-
-
10
22,00
-
0 106 22
10
22,00
2 x 40
-
-
1 x 130
0 106 22
10
2 x 65
-
-
1 x 85 + 1 x 40
-
-
Değişken dirsek
Bölmeli
dış köşe
2 bölme
birl. parçası
Amb.
¨/Ad.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 106 35
5
37,70
-
-
0 106 35
5
0 106 35
5
90º
açı
Amb.
¨/Ad.
0 107 67
10
30,70
-
0 107 84
10
32,50
-
-
0 107 67
10
30,70
-
-
-
0 107 85
10
34,00
-
-
-
0 107 85
10
34,00
-
-
-
0 107 89
5
93,80
37,70
-
-
-
0 107 89
5
93,80
37,70
-
-
-
0 107 89
5
93,80
50 x 105
50 x 150
22,00
-
(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçalar› da kapsar.
(2) Esnek kapak kullan›n›z.
117
ŞUBAT 2014
Geliştirilebilir DLP gulotlar
kanal›n›z›, kapaklar›n›z› ve aksesuarlar›n›z› seçin
Aile: E
aksesuarlarIN SEÇİMİ(1)
Geçiş
Bölme
sayısı
Kesit
(mm)
Kapak
genişliği
T dirsek
35 x 80
1 x 65
35 x 105
50 x 80
Amb.
¨/Ad.
0 107 35
5
34,70
1 x 85
0 107 35
0 107 36
5
5
1 x 65
0 107 35
1 x 85
63,40 +
17,20
0 107 71
+
0 106 90
5
5
50,20 +
68,00
5
10
63,40 +
17,20
0 107 72
+
0 106 90
5
5
52,60 +
68,00
0 107 63
+
0 106 02
5
10
63,40 +
17,50
0 107 71
+
0 106 90
5
5
50,20 +
68,00
-
0 107 63
+
0 106 02
5
10
63,40 +
17,50
0 107 72
+
0 106 90
5
5
52,60 +
68,00
50,80
0 107 63
+
0 106 06
5
5
63,40 +
28,50
0 107 70
+
0 106 90
5
5
48,00 +
68,00
0 107 63
+
0 106 02
5
5
63,40 +
17,50
0 107 74
+
0 106 90
5
5
55,80 +
68,00
50,80
0 107 63
+
0 106 06
5
5
63,40 +
28,50
0 107 71
+
0 106 90
5
5
50,20 +
68,00
50,80
0 107 63
+
0 106 06
5
5
63,40 + 0 107 72
0 107 70
28,50 +
+ 0 106 90
5
5
5
52,60 +
48,00 +
68,00
Amb.
¨/Ad.
-
-
0 107 63
+
0 106 01
5
10
34,70
34,70
-
-
-
0 107 63
+
0 106 01
5
34,70
-
-
-
0 107 35
0 107 36
5
5
34,70
34,70
-
-
2 x 40
0 107 35
0 107 36
5
5
34,70
34,70
0 107 42
5
1 x 130
0 107 35
0 107 36
5
5
34,70
34,70
-
-
2 x 65
0 107 35
0 107 36
5
5
34,70
34,70
0 107 42
5
1 x 85 + 1 x 40
0 107 35
0 107 36
5
5
34,70
34,70
0 107 42
5
Kapak
genişliği
35 x 80
1 x 65
35 x 105
50 x 80
Kanal
geçiş
Kapasite
arttırımı
Amb.
¨/Ad.
0 107 71
5
50,70
1 x 85
0 107 72
5
1 x 65
0 107 71
1 x 85
Amb.
Ara bölme
birleştirme
Amb.
¨/Ad.
0 106 87
+
0 106 88
40
10
7,96 +
11,70
52,60
0 106 87
+
0 106 88
40
10
5
50,70
0 106 87
+
0 106 88
0 107 72
5
52,60
2 x 40
0 107 70
5
1 x 130
0 107 74
2 x 65
1 x 85 + 1 x 40
Kablo
tutucular
Amb.
¨/Ad.
-
-
-
0 106 82
50
2,54
7,96 +
11,70
-
-
-
0 106 82
50
2,54
40
10
7,96 +
11,70
-
-
-
0 106 82
50
2,54
0 106 87
+
0 106 88
40
10
7,96 +
11,70
-
-
-
0 106 82
50
2,54
48,00
0 106 87
+
0 106 88
40
10
7,96 +
11,70
0 106 89
5
10,30
0 106 82
50
2,54
5
55,80
0 106 87
+
0 106 88
40
10
7,96 +
11,70
-
-
0 106 86
50
7,80
0 107 71
5
50,70
0 106 87
+
0 106 88
40
10
7,96 +
11,70
0 106 89
5
10,30
0 106 82
50
2,54
0 107 72
veya
0 107 70
5
52,60
48,00
0 106 87
+
0 106 88
40
10
7,96 +
11,70
0 106 89
5
10,30
0 106 82
50
2,54
50 x 105
(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçalar› da kapsar.
118
¨/Ad.
-
Kesit
(mm)
50 x 150
Balık
¨/Ad. sırtı kanala Amb.
¨/Ad.
Geçiş
Bölme
sayısı
Açılı T
dirsek
Amb.
50 x 105
50 x 150
Bölmeli
kanaldan
T dirseğe
geçiş aks.
ŞUBAT 2014
Geliştirilebilir DLP gulotlar
kanal›n›z›, kapaklar›n›z› ve aksesuarlar›n›z› seçin
Aile: E
aksesuarlarIN SEÇİMİ(1)
Kanal
Bölme
sayısı
Kesit
(mm)
Kapak
genişliği
Kanal
65 x 80
1 x 65
0 104 13
16
32,50
65 x 105
1 x 85
0 104 23
16
1 x 130
0 104 33
2 x 65
65 x 150
Kapak
Kanal
birleştirme
¨/mt.
parçası
Esnek
Kapak
birleştirme
¨/mt.
parçası
Amb.
¨/Ad.
0 106 92
20
3,84
0 105 21
20
11,00
39,80
0 106 92
20
3,84
0 105 22
20
8
64,30
0 106 92
20
3,84
0 105 24
0 104 33
8
64,30
0 106 92
20
3,84
1 x 85 + 1 x 40 0 104 33
8
64,30
0 106 92
20
Amb.
Amb.
¨/Ad.
0 108 01
10
5,30
11,20
0 108 02
10
5,57
8
20,40
0 108 04
10
10,90
2x
0 105 21
20
2x11,00
2x
0 108 01
10
2x5,30
3,84
0 105 22
+
0 105 20
20
20
11,20 +
9,87
0 108 02
+
0 108 00
10
10
5,57 +
5,06
Amb.
1 x 180
0 104 53
8
75,40
0 106 92
20
3,84
0 105 26
8
39,80
0 108 06
10
12,00
2 x 85
0 104 53
8
75,40
0 106 92
20
3,84
2x
0 105 22
20
2x11,20
2x
0 108 02
10
2x5,57
2 x 40 + 1 x 85 0 104 53
8
75,40
0 106 92
20
3,84
2 x 0 105 20
+
1 x 0 105 22
20
20
10
10
2x5,06+
5,57
2x65 + 1 x 40 0 104 53
8
75,40
0 106 92
20
3,84
2 x 0 105 21
+
1 x 0 105 20
20
20
2 x 0 108 00
+
0 108 02
2 x 0 108 00
11,00 +
+
9,87
0 108 02
10
10
2x5,06+
5,57
65 x 195
9,87 +
11,20
Ara bölmeler
Bölme
sayısı
Kesit
(mm)
Kapak
genişliği
Basit
65 x 80
1 x 65
0 105 83
48
65 x 105
1 x 85
0 105 83
1 x 130
2 x 65
65 x 150
Değişken iç köşeler(2)
Bölümleme
¨/mt.
Amb.
perdesi
¨/mt.
9,87
-
-
-
48
9,87
-
-
0 105 83
48
9,87
-
0 105 83
48
9,87
1 x 85 + 1 x 40 0 105 83
48
Amb.
Sonlandırma
kapakları
Amb.
¨/Ad.
60º - 85º
açılar
Amb.
¨/Ad.
0 107 24
10
8,86
0 106 13
10
29,40
-
0 107 04
10
9,44
0 106 13
10
29,40
-
-
0 107 06
10
9,67
0 106 13
10
29,40
0 104 73
36
17,20
0 107 06
10
9,67
0 106 13
10
29,40
9,87
0 104 73
36
17,20
0 107 06
10
9,67
0 106 13
10
29,40
0 107 07
5
11,60
0 106 13
10
29,40
0 107 07
5
11,60
0 106 13
10
29,40
1 x 180
0 105 83
48
9,87
-
-
2 x 85
0 105 83
48
9,87
0 104 73
36
2 x 40 + 1 x 85 0 105 83
48
9,87
2x
0 104 73
36
2x17,20 0 107 07
5
11,60
0 106 13
10
29,40
2x65 + 1 x 40 0 105 83
48
9,87
2x
0 104 73
36
2x17,20 0 107 07
5
11,60
0 106 13
10
29,40
17,20
65 x 195
(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçalar› da kapsar.
(2) Esnek kapak kullan›n›z.
119
ŞUBAT 2014
Geliştirilebilir DLP gulotlar
kanal›n›z›, kapaklar›n›z› ve aksesuarlar›n›z› seçin
Aile: E
aksesuarlarIN SEÇİMİ(1)
Değişken iç köşeler(2)
Bölme
sayısı
Kesit
(mm)
Kapak
genişliği
95º - 120º
açılar
Amb.
65 x 80
1 x 65
0 106 14
65 x 105
1 x 85
65 x 150
Bölmeli
iç köşe
1 bölme
birl. parçası
Bölmeli
iç köşe
2 bölme
birl. parçası
¨/Ad.
85º - 95º
açılar
Amb.
¨/Ad.
10
59,70
0 106 03
10
22,00
-
-
0 106 14
10
59,70
0 106 03
10
22,00
-
-
1 x 130
0 106 14
10
59,70
0 106 03
10
22,00
-
-
2 x 65
0 106 14
10
59,70
-
0 106 07
5
35,90
-
1 x 85 + 1 x 40 0 106 14
10
59,70
-
0 106 07
5
35,90
-
Amb.
¨/Ad.
¨/Ad.
1 x 180
0 106 14
10
59,70
0 106 03
2 x 85
0 106 14
10
59,70
-
0 106 07
5
35,90
-
2 x 40 + 1 x 85 0 106 14
10
59,70
-
0 106 07
5
35,90
0 106 58
5
44,90
2x65 + 1 x 40 0 106 14
10
59,70
-
-
0 106 58
5
44,90
10
22,00
-
Amb.
-
65 x 195
Değişken dış köşeler(2)
Bölme
sayısı
Bölmeli
dış köşe
2 bölme
birl. parça
Kesit
(mm)
Kapak
genişliği
60º - 120º
açılar
Amb.
¨/Ad.
Bölmeli
dış köşe
1 bölme
birl. parça
65 x 80
1 x 65
0 106 23
10
30,30
-
-
65 x 105
1 x 85
0 106 23
10
30,30
-
1 x 130
0 106 23
10
30,30
-
2 x 65
-
0 106 36
5
1 x 85 + 1 x 40
-
0 106 36
5
1 x 180
0 106 23
2 x 85
-
0 106 36
5
2 x 40 + 1 x 85
-
0 106 36
5
2x65 + 1 x 40
-
-
65 x 150
10
Amb.
¨/Ad.
¨/Ad.
0 107 68
5
33,10
-
0 107 87
10
37,70
-
0 107 90
2
108,00
52,00
-
0 107 90
2
108,00
52,00
-
0 107 90
2
108,00
-
0 107 93
2
121,00
52,00
-
0 107 93
2
121,00
52,00
0 106 39
5
65,80
0 107 93
2
121,00
0 106 39
5
65,80
0 107 93
2
121,00
Amb.
¨/Ad.
90º
açı
Amb.
-
30,30
Değişken dirsek
65 x 195
(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçalar› da kapsar.
(2) Esnek kapak kullan›n›z.
120
ŞUBAT 2014
Geliştirilebilir DLP gulotlar
kanal›n›z›, kapaklar›n›z› ve aksesuarlar›n›z› seçin
Aile: E
aksesuarlarIN SEÇİMİ(1)
Geçiş
Bölme
sayısı
Kesit
(mm)
Kapak
genişliği
65 x 80
1 x 65
65 x 105
65 x 150
T dirsek(1)
Amb.
¨/Ad.
0 107 33
0 107 38
5
5
47,70
42,20
1 x 85
0 107 33
0 107 38
5
1 x 130
0 107 33
0 107 38
2 x 65
Amb.
¨/Ad.
-
-
-
47,70
42,20
-
-
-
5
5
47,70
42,20
-
-
-
0 107 33
0 107 38
5
5
47,70
42,20
0 107 43
5
57,40
1 x 85 + 1 x 40
0 107 33
0 107 38
5
5
47,70
42,20
0 107 43
5
57,40
1 x 180
0 107 33
0 107 38
5
5
47,70
42,20
-
-
2 x 85
0 107 33
0 107 38
5
5
47,70
42,20
0 107 43
5
2 x 40 + 1 x 85
0 107 33
0 107 38
5
5
47,70
42,20
2x
0 107 43
2x65 + 1 x 40
0 107 33
0 107 38
5
5
47,70
42,20
2x
0 107 43
65 x 195
Geçiş
Bölme
sayısı
Kesit
(mm)
Kapak
genişliği
65 x 80
1 x 65
65 x 105
65 x 150
Bölmeli
kanaldan
T dirseğe
geçiş aks.
Kanal
geçiş
¨/Ad.
0 107 71
5
50,20
1 x 85
0 107 72
5
1 x 130
0 107 74
2 x 65
¨/Ad. sırtı kanala Amb.
¨/Ad.
5
10
63,40 +
22,00
0 107 71
+
0 106 90
5
5
50,20 +
68,00
0 107 64
+
0 106 03
0 107 64
+
0 106 03
0 107 64
+
0 106 07
5
10
63,40 +
22,00
0 107 72
+
0 106 90
5
5
52,60 +
68,00
5
10
63,40 +
22,00
0 107 74
+
0 106 90
5
5
55,80 +
68,00
5
5
63,40 +
35,90
0 107 71
+
0 106 90
5
5
50,20 +
68,00
0 107 64
+
0 106 07
5
5
63,40 + 0 107 72
0 107 70
35,90 +
+ 0 106 90
5
5
5
52,60 +
48,00 +
68,00
0 107 64
+
0 106 03
5
10
63,40 +
22,00
-
57,40
0 107 64
+
0 106 07
5
5
5
2x57,40
0 107 64
+
0 106 58
5
5
20
2x57,40
0 107 64
+
0 106 58
20
5
0 107 72
+
0 106 90
63,40 + 0 107 70
44,90 + 0 107 72
+ 0 106 90
63,40 + 0 107 70
0 107 71
44,90 +
+ 0 106 90
¨/Ad.
0 106 87
+
0 106 88
40
10
7,96 +
11,70
52,60
0 106 87
+
0 106 88
40
10
5
55,80
0 106 87
+
0 106 88
0 107 71
5
50,20
1 x 85 + 1 x 40
0 107 72
veya
0 107 70
5
5
52,60
48,00
1 x 180
-
-
2 x 85
0 107 72
5
2 x 40 + 1 x 85
0 107 72
veya
0 107 71
2x65 + 1 x 40
0 107 70
veya
0 107 71
-
63,40 +
35,90
Ara bölme
birleştirme
Amb.
65 x 195
Balık
Amb.
0 107 64
+
0 106 03
Kapasite
arttırımı
Amb.
Açılı T
dirsek
5
5
52,60 +
68,00
5
5
5
5
5
5
48,00 +
52,60 +
68,00
48,00 +
50,20 +
68,00
Amb.
¨/Ad.
Kablo
tutucular
Amb.
¨/Ad.
-
-
-
0 106 82
50
2,54
7,96 +
11,70
-
-
-
0 106 82
50
2,54
40
10
7,96 +
11,70
-
-
-
0 106 86
50
7,80
0 106 87
+
0 106 88
40
10
7,96 +
11,70
0 106 89
5
10,30
0 106 82
50
2,54
0 106 87
+
0 106 88
40
10
7,96 +
11,70
0 106 89
5
10,30
0 106 82
50
2,54
0 106 87
+
0 106 88
40
10
7,96 +
11,70
-
-
0 106 86
50
7,80
52,60
0 106 87
+
0 106 88
40
10
7,96 +
11,70
0 106 89
5
0 106 82
50
2,54
5
5
52,60
50,20
0 106 87
+
0 106 88
40
10
7,96 +
11,70
2x
0 106 89
5
2x10,30 0 106 82
50
2,54
5
5
48,00
50,20
0 106 87
+
0 106 88
40
10
7,96 +
11,70
2x
0 106 89
5
2x10,30 0 106 82
50
2,54
10,30
(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçalar› da kapsar.
121
ŞUBAT 2014
Geliştirilebilir DLP gulotlar
Aile: E
KLİPSLENEBİLİR ve YANYANA KONABİLİR KAİDELER
0 109 92
Modül
2
2
4
4
6
6
8
8
Kapak genişliği (mm)
85
65
85
65
85
65
85
65
Ref.
0 109 92
0 109 52
0 109 94
0 109 54
0 109 96
0 109 56
0 109 98
0 109 58
Amb.
20
20
20
20
10
10
10
10
¨/Ad.
6,52
6,28
11,10
10,10
19,00
17,60
23,70
21,90
Ref.
0 109 14
0 109 13
0 109 24
0 109 23
Amb.
5
10
5
5
¨/Ad.
25,40
17,00
54,80
22,00
Kapak genişliği (mm)
65
85
130
Ref.
0 109 25
0 109 35
0 109 85
Amb.
5
5
5
¨/Ad.
41,20
42,50
76,30
Kapak genişliği (mm)
130
Ref.
0 109 00
Amb.
5
¨/Ad.
72,70
Ref.
0 106 87
0 106 88
0 106 89
Amb.
40
10
5
¨/Ad.
7,96
11,70
10,30
Ø 60 MONTAJ KAİDELER
0 109 13
Kapak genişliği (mm)
130
85
130
85
Açıklama
Tekli
Tekli
İkili
İkili
MODÜLER CİHAZ MONTAJ AKSESUARLARI
0 109 35
Modül
2
3
8
HYPRA ENDÜSTRİYEL PRİZ KAİDESİ
0 109 00
KAPASİTE ARTIRIMI
Açıklama
Gövde (uzunluk 57 cm.)
Gövde birleştirme aksesuarı
Ara bölme birleştirme aksesuarı
122
ŞUBAT 2014
Alüminyum DLP gulot
kanallar, aksesuarlar ve mekanizmalar için kaideler
Aile: E
Gulotlar ve aksesuarlar
Ara Kapak Kanal
bölme genişliği boyutları
sayısı (mm) (mm)
Amb. ¨/mt.
Gövde
Kapak
Amb. ¨/mt.
Basit ara
Bölümleme
Sonlandırma
Amb. ¨/Ad.
bölme Amb. ¨/mt. perdesi Amb. ¨/mt.
kapağı
Dirsek Amb. ¨/Ad.
Kaideli mekanizmaların montajı için
alüminyum DLP gulotlar - Kapak 65 mm
65 65
50 x
150
0 111 02
4
225,00
2x
16
0 111 10
2x
42,70 0 111 08
24
45,10 0 111 06
12
71,40
0 111 60
10
57,20 0 112 45
5
109,00
-
-
0 111 58
20
32,80 0 112 43 10
67,90
12
71,40
0 111 61
10
65,00 0 112 47
132,00
Kaideli mekanizmaların montajı için
alüminyum DLP gulotlar - Kapak 85 mm
85
85 85
50 x
105
0 111 00
8
195,00 0 111 11 16
53,70 0 111 08
24
45,10
50 x
195
0 111 04
4
253,00
16
2x
0 111 11 16
2x
53,70 0 111 08
24
45,10 0 111 06
Ara Kapak Kanal
bölme genişliği boyutları
sayısı (mm) (mm)
Dış
köşe
Amb. ¨/Ad.
İç
köşe
-
2
T dirsek
Kapak
Açılı ‘‘T’’
Kanal
Amb. ¨/Ad. dirsek Amb. ¨/Ad. Kapak Amb. ¨/Ad. Kapak Amb. ¨/Ad. birleştirme Amb. ¨/Ad. birleştirme Amb. ¨/Ad.
parçası
65mm
85 mm
parçası
Kaideli mekanizmaların montajı için
alüminyum DLP gulotlar - Kapak 65 mm
65 65
50 x 150 0 112 38
1
323,00 0 112 27
1
323,00
0 112 56
+
0 112 27
5
1
110,00
+
0 112 52
323,00
5
62,90 0 112 51
5
62,90
0 111 66
veya
0 111 92
20
20
19,00
15,10
0 111 62
10
23,60
62,90
0 111 66
veya
0 111 92
0 111 66
veya
62,90
0 111 92
20
20
19,00
15,10
0 111 63
10
24,50
20
20
19,00
15,10
0 111 63
10
24,50
Kaideli mekanizmaların montajı için
alüminyum DLP gulotlar - Kapak 85 mm
85
85 85
50 x 105 0 112 32
1
223,00 0 112 21
1
223,00
0 112 56
+
0 112 21
5
1
110,00
+
0 112 52
223,00
5
62,90 0 112 51
5
50 x 195 0 112 40
1
352,00 0 112 29
1
352,00
0 112 56
+
0 112 29
5
1
110,00
+
0 112 52
352,00
5
62,90 0 112 51
5
123
ŞUBAT 2014
Alüminyum DLP gulot
sistem armada prizler ve kaideler, evrensel kaideler
Aile: E
SİSTEM ARMADA KAİDELER
0 112 02
Modül
2
2
4
4
6
6
8
8
Kapak genişliği (mm)
65
85
65
85
65
85
65
85
Ref.
0 112 02
0 112 12
0 112 04
0 112 14
0 112 06
0 112 16
0 112 08
0 112 18
Amb.
20
20
20
20
10
10
10
10
¨/Ad.
22,20
23,30
31,10
32,60
43,50
45,60
54,30
56,90
Ref.
0 111 67
0 111 68
0 111 69
0 111 70
Amb.
10
5
5
5
¨/Ad.
39,80
54,30
76,20
78,20
EVRENSEL KAİDELER - 85 mm KAPAK İÇİN YATAY KULLANIM
Açıklama
Tekli çerçeve
İkili çerçeve
Üçlü çerçeve
Dörtlü çerçeve
0 111 68
ALÜMİNYUM GULOTLAR İÇİN SİSTEM ARMADA PRİZLERİ
Modül Açıklama Standart Ref.
Renk
2
1x2P+T
Beyaz
0 776 01
4
2x2P+T
Beyaz
0 776 02
6
3x2P+T
Beyaz
0 776 03
8
4x2P+T
Beyaz
0 776 04
2
2P+T
Alüminyum
0 792 13
4
2x2P+T
Alüminyum
0 792 82
6
3x2P+T
Alüminyum
0 792 83
Am.
10
10
10
5
10
10
10
¨/Ad.
30,60
43,50
56,30
69,50
29,90
63,70
74,30
UPS Ref.
6 744 20
6 744 27
6 744 29
Renk
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Amb.
10
10
10
¨/Ad.
22,50
48,30
63,30
6 744 27
sİSTEM ARMADA RJ 45 UTP PRİZLER
Modül
1
2
Renk
Alüminyum
Alüminyum
Ref.
0 794 61
0 794 64
Amb.
10
10
¨/Ad.
44,80
50,60
Açıklama
65 mm kapak için
Kablo bağı için tutucu
Topraklama kiti
Kanal birleştirme parçası
Ref.
0 106 81
0 308 81
0 111 88
0 111 91
Amb.
50
100
20
20
¨/Ad.
2,13
1,20
22,90
11,90
0 794 64
aksesuarlar
kablo
tutucular
124
ŞUBAT 2014
DLPlus seçim tablosu: kanallar ve montaj aksesuarlar›
Aile: E
Kesit
Kanallar
2m
Montaj aksesuarları
Amb. ¨/mt.
Sonlandırma
kapağı
Amb. ¨/Ad.
Geçiş
aparatı
Amb. ¨/Ad.
iç bükey
köşe
Amb. ¨/Ad.
Dış bükey
köşe
Amb. ¨/Ad.
20 x 80
0 300 69
32
27,20
0 337 44
10
11,50
0 336 64
10
37,90
0 337 45
5
25,10
0 337 46
5
25,80
20 x 120
0 300 89
30
41,30
0 337 74
10
12,10
0 336 64
10
37,90
0 336 65
5
34,40
0 336 66
5
34,40
35 x 140
0 337 00
12
86,70
-
-
-
0 337 14
5
48,00
0 337 15
5
52,20
0 337 16
5
45,60
Kesit
Kanallar
Montaj aksesuarları
Kesit
(mm)
Kapak
birleştirme
Amb. ¨/Ad.
parçası
T
dirsek
20 x 80
0 336 68
10
13,20
0 336 70
5
58,00
0 336 64
10
37,90
0 328 06
1
115,00
0 308 67
88
8,18
20 x 120
0 336 68
10
13,20
0 336 70
5
58,00
0 336 64
10
37,90
0 328 06
1
115,00
0 308 67
88
8,18
35 x 140
0 337 18
5
33,10
-
-
-
0 337 14
5
48,00
0 328 10
1
98,50
-
-
-
Amb. ¨/Ad.
Geçiş
aparatı
80 x 80
Balıksırtı
Ara bölme
kanala
2m
Amb. ¨/Ad. geçiş aparatı Amb. ¨/Ad.
Amb. ¨/mt.
125
ŞUBAT 2014
DLPlus seçim tablosu: anahtar - priz montaj›
Aile: E
Kesit
Sistem Armada kaideler(1)
Kanal boyunca montaj (1 çerçeve + bağlantı aksesuarı)
20 x 80
20 x 120
35 x 140
2 modül
Amb.
¨/Ad.
4 modül
Amb.
¨/Ad.
0 316 11
+
0 317 14
0 316 11
+
0 317 14
10
35,20 +
35,20
5
43,70 +
43,70
5
35,20 +
35,20
0 316 13
+
0 317 15
0 316 13
+
0 317 15
-
-
-
-
5
10
Kesit
6 modül
Amb.
¨/Ad.
5
45,20 +
49,40
5
43,70 +
43,70
0 316 14
+
0 317 16
0 316 14
+
0 317 16
5
45,20 +
49,40
-
-
-
-
-
5
5
5
5
Sistem Armada kaideler(1)
Kanal üzerine montaj
2 modül
Amb.
¨/Ad.
4 modül
Amb.
¨/Ad.
6 modül
Amb.
¨/Ad.
20 x 80
0 316 64
5
47,80
-
-
-
-
-
-
20 x 120
0 316 64
5
47,80
-
-
-
-
-
-
35 x 140
0 316 69
5
34,80
0 316 71
5
44,40
0 316 72
5
48,40
(1) Sistem Armada sıvaaltı prizler için kullanılır.
Dlplus ince kanallar
Açıklama
40x20 mm, orta bölmesiz, uzunluk 2,1 m
60x20mm, 3 bölmeli
Sonlandırma kapağı, 40x20 mm için
Değişken iç-dış bükey köşe, 40x20 mm için
Değişken dirsek, 40x20 mm için
Kapak birleştirme parçası, 40x20 mm için
T dirsek, 40x20 mm için
Sonlandırma kapağı, 60x20 mm için
Değişken iç köşe, 60x20 mm için
Değişken dış köşe, 60x20 mm için
Değişken dirsek, 60x20 mm için
Kapak birleştirme parçası, 60x20 mm için
T dirsek, 60x20 mm için
Balıksırtı kanala geçiş aparatı, 60x20 mm için
031611 ve 031612 ref. Sis. Armada çerçeveler için
031613 ve 031621 ref. Sis. Armada çerçeveler için
031614 ve 031622 ref. Sis. Armada çerçeveler için
2x4 modül
3x4 modül
İNCE
KANALLAR
montaj
aksesuarları
Ref.
0 300 27
0 301 14
0 312 11
0 302 81
0 302 83
0 336 06
0 302 08
0 302 90
0 302 91
0 302 92
0 302 93
0 336 08
0 302 09
0 328 05
0 317 07
0 317 08
0 317 09
0 316 21
0 316 22
Amb.
48
32
10
10
10
20
10
10
10
10
10
20
10
1
10
5
5
10
10
¨/Ad.
13,20
18,30
5,61
6,78
6,48
3,01
8,58
5,87
15,50
18,00
19,10
3,01
10,50
99,80
14,10
23,20
24,00
84,30
91,90
Ref.
0 308 98
0 308 99
0 308 97
Amb.
100
100
200
¨/Ad.
0,31
0,66
0,66
montaj aksesuarları DLP için
Aile: E
MONTAJ AKSESUARLARI
126
Açıklama
Ø 6 mm için özel saplama (vidasız ve çivisiz)
Ø 8 mm için özel saplama (vidasız ve çivisiz)
DLP hızlı saplama
ŞUBAT 2014
DLP ince kanallar: boyutlar ve aksesuarlar
Aile: E
Aksesuarlar
Kanallar
Amb.
¨/mt. Sonlandırma Amb.
¨/Ad.
Değişken
iç bükey
köşe
Amb.
¨/Ad.
Değişken
dış bükey
köşe
Amb.
¨/Ad.
Değişken
bükey
köşe
Amb.
¨/Ad.
12,5 x 20
0 300 07(1)
0 300 08
120
120
4,66
3,84
0 312 02
20
2,93
0 302 21
10
4,56
0 302 21
10
4,56
0 302 23
10
4,56
12,5 x 32
0 300 14
0 300 15
80
80
5,91
5,47
0 312 03
20
3,24
0 302 51
10
4,98
0 302 51
10
4,98
0 302 53
10
7,34
0 308 04
60
6,18
0 312 07
10
4,09
0 333 25
10
5,53
0 333 25
10
5,53
0 333 27
10
5,18
0 300 21
48
9,65
0 312 08
10
4,64
0 333 26
10
6,12
0 333 26
10
6,12
0 333 28
10
6,12
0 300 26(1)
40
15,20
0 302 90
10
5,87
0 302 91
10
15,50
0 302 92
10
18,00
0 302 93
10
19,10
0 300 33(1)
20
23,20
0 303 00
10
5,87
0 303 01
10
16,20
0 303 02
10
20,00
0 303 03
10
25,30
Amb.
TL/Ad.
Kapak
birleştirme
parçası
Amb.
¨/Ad.
16 x 32
16 x 40
16 x 60
20 x 75
Aksesuarlar
Kanal
birleştirme
dirsek parçası Amb.
12,5 x 20
12,5 x 32
16 x 32
16 x 40
16 x 60
20 x 75
¨/Ad.
T
dirsek
Amb.
¨/Ad.
Merkez ve
köşe
bağlantıları
için T dirsek
Amb.
¨/Ad.
Dağıtım
buatı
-
-
-
0 302 24
10
7,27
-
-
-
0 303 16(2)
10
14,90
0 336 02
20
2,18
-
-
-
0 302 54
10
7,39
0 333 17
10
34,30
0 303 16
10
14,90
0 336 03
20
3,01
-
-
-
0 333 30
10
7,67
0 333 29
10
34,80
0 303 16
0 303 26(3)
10
10
14,90
24,90
0 336 04
20
3,01
-
-
-
-
-
-
0 333 29
10
34,80
0 303 16
10
14,90
0 336 06
20
3,01
0 302 95
60
2,28
-
-
-
0 302 36
10
55,40
0 303 26
10
24,90
0 336 08
20
3,01
0 303 05
30
2,58
-
-
-
0 302 26
10
47,70
0 303 16
0 303 26
10
10
14,90
24,90
0 336 09
20
4,41
(1) 300 07, 300 26 ve 300 33 referansl› ürünler kablo tutucu içermez.
(2) Kesit: 75 x 75 mm
(3) Kesit: 110 x 110 mm
Sistem Armada çerçeveler
Kanal boyunca montaj (1 çerçeve + bağlantı aksesuarı)
12,5 x 20
12,5 x 32
16 x 32
16 x 40
16 x 60
20 x 75
Kanallar
Amb.
¨/Ad.
0 300 07
0 300 08
120
120
4,66
3,84
0 300 14
0 300 15
80
80
0 308 04
2 modül
Amb.
¨/Ad.
0 317 01 + 0 316 11
10 + 10
11,80 + 35,20
5,91
5,47
0 317 01 + 0 316 11
10 + 10
60
6,18
0 317 04 + 0 316 11
0 300 21
48
9,65
0 300 26
40
0 300 33
20
4 modül
Amb.
¨/Ad.
0 317 02 + 0 316 13
10 + 5
22,00 + 43,70
11,80 + 35,20
0 317 02 + 0 316 13
10 + 5
22,00 + 43,70
10 + 10
12,40 + 35,20
0 317 05 + 0 316 13
5+5
23,20 + 43,70
0 317 04 + 0 316 11
10 + 10
12,40 + 35,20
0 317 05 + 0 316 13
5+5
23,20 + 43,70
15,20
0 317 07 + 0 316 11
10 + 10
14,10 + 35,20
0 317 08 + 0 316 13
5+5
23,20 + 43,70
23,20
0 317 07 + 0 316 11
10 + 10
14,10 + 35,20
0 317 08 + 0 316 13
5+5
23,20 + 43,70
127
ŞUBAT 2014
Aydınlatma otomasyon sistemi
Aile: E
sensörler
0 488 03
Algılama alanı*
45 m2
Tavan
45 m2
45 m2
90 m2
150 m2
Teknoloji
PIR
PIR
PIR
DUAL
US
Açı
360°
360°
360°
360°
360°
Mod
Occupancy
Occupancy & Vacancy
Occupancy & Vacancy
Occupancy & Vacancy
Occupancy & Vacancy
Yükler
8,5 A - 240 V
10 A - 240 V
8,5 A - 240 V
8,5 A - 240 V
8,5 A - 240 V
Ref.
0 488 03
0 488 01
0 488 07
0 488 06
0 488 05
Amb.
1
1
1
1
1
¨/Ad.
353,00
358,00
397,00
421,00
341,00
250,00
310,00
Kapalı alan
köşe
45 m2
45 m2
PIR
PIR
170°
180°
Occupancy
Occupancy
8,5 A - 240 V
25 A - 240 V
0 488 11
0 488 13
1
1
Açık alan
45 m2
45 m2
PIR
PIR
360°
360°
Occupancy
Occupancy
Gri
Beyaz
0 697 40
0 697 80
1
1
Ref.
0 882 35
0 882 30
Amb.
1
1
¨/Ad.
98,70
345,00
Ref.
0 488 74
0 488 75
Amb.
5
5
¨/Ad.
16,30
16,30
0 488 11
328,00
328,00
0 697 80
aksesuarlar
Konfİgürasyon
aletlerİ
Açıklama
Uzaktan kumanda
IR ürünler için konfigürasyon aleti
0 882 35
sıva üstü
montaj kutuları
Açıklama
048807 ve 048820 ref dedektörler için
048805/06 ve 048821/22 ref. dedektörler için
* Algılama mesafesi, montaj şartlarına göre değişmektedir.
Ayrıntılı bilgi için güncel kataloğumuzdan ya da ücretsiz danışma hattımıza başvurabilirsiniz.
128
ŞUBAT 2014
Led’li emniyet aydınlatma ürünleri BAES VE (BAES+BAEH)
Aile: E
LED’Lİ EMNİYET AYDINLATMA ÜRÜNLERİ BAES VE (BAES+BAEH)
0 626 25
0 626 26
adreslenebilir IP43 korumalı
Sati plastik bloklar
adreslenebilir IP66 korumalı
Sati plastik bloklar
adreslenebilir IP67 korumalı
Sati plastik bloklar
IP43 korumalı
Plastik geliştirilebilir
Sati bloklar
IP67 korumalı Plastik geliştirilebilir
Sati bloklar
Açıklama
Tahliye tipi LED’li BAES 45 lm-1 saat, güç tüketimi:0,5 W
Tahliye tipi LED’li BAES+BAEH 45 lm-1 saat+8 lm-5 saat, güç tüketimi:0,7 W
LED’li BAES 400 lm-1 saat, güç tüketimi: 0,95 W
Tahliye tipi LED’li BAES 45 lm-1 saat, güç tüketimi:0,5 W
Tahliye tipi LED’li BAES+BAEH 45 lm-1 saat+8 lm-5 saat, güç tüketimi:0,7 W
LED li BAES 400 lm-1 saat, güç tüketimi: 0,95 W
Tahliye tipi LED’li BAES 45 lm-1 saat, güç tüketimi:0,5 W
LED’li BAES 400 lm-1 saat, güç tüketimi: 0,95 W
Tahliye tipi LED’li BAES 45 lm-1 saat, güç tüketimi:0,5 W
Tahliye tipi LED’li BAES+BAEH 45 lm-1 saat+8 lm-5 saat, güç tüketimi:0,7 W
LED’li BAES 360 lm-1 saat
Tahliye tipi LED’li BAES 45 lm-1 saat
LED’li BAES 360 lm-1 saat
Ref.
0 626 25
0 626 60
0 626 65
0 626 26
0 626 61
0 626 66
0 626 29
0 626 69
0 625 25
0 625 60
0 625 65
0 625 26
0 625 66
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1/6
1
1
1
1
¨/Ad.
548,00
830,00
1.120,00
689,00
1.090,00
1.300,00
1.690,00
2.080,00
328,00
637,00
764,00
480,00
858,00
Açıklama
Ref.
Amb.
¨/Ad.
LED li BAEH 8 lm-5 saat, güç tüketimi: 0,5 W
0 626 50
1
631,00
LED li BAEH 8 lm-5 saat, güç tüketimi: 0,5 W
0 62652
1
877,00
Komple LED lerden oluşan blok
0 625 50
1
334,00
Özel bir alet(ref. 091945) gerektiren 2 adet vida ile monte edilir
0 625 52
1
602,00
Açıklama
Ref.
Amb.
Tahliye ve BAEH IP43 blokların tavana sıfır ankastre montajı için
ekstra olarak 062685 dikey sinyalizasyon plağı montajı gerektirir
8 W IP43 blokların tavana sıfır ankastre montajı için
LED li IP 43 blokların tavana sıfır ankastre montajı için
Standart ızgara LED li IP43 tahliye tipi bloklar için
Standart ızgara 8 W IP43&IP66 bloklar için
Standart ızgara LED li IP43 ve LED li tahliye tipi IP66 bloklar için
Anti-Vandalizm ızgara IP43&IP66 LED li tahliye tipi bloklar için
Bloklar üzerine bakım tarihlerini yazabilmek için 20x70 mm ebatlarında
her tip mürekkep ile yazılabilen etiket
Özel vidalar için
Saydam bir plaka ve 2 adet etiket ile, 062695 ref. sıva altı montaj kaidesi ile
kullanılan BAEH IP43 blok için
Özel aleti ile(ref. 091945) vidalanabilen 24 vidalık paket
062625/50/60 ref. bloklar için
062681 ref. bloklar için
0 626 95
1
251,00
0 626 96
0 626 97
0 626 90
0 626 91
0 626 93
0 626 92
1
1
1
1
1
1
348,00
311,00
91,00
130,00
147,00
374,00
0 609 00
500
3,01
0 919 45
1
80,70
BAEH
BAEH IP43 KORUMALI PLASTİK
ADRESLENEBİLİR Sati bloklar
BAEH IP66 KORUMALI PLASTİK
ADRESLENEBİLİR SATİ BLOKLAR
BAEH IP43 KORUMALI PLASTİK
GELİŞTİRİLEBİLİR SATİ BLOKLAR
BAEH IP55 KORUMALI PLASTİK
ANTİ-VANDALİZM BLOKLAR
BAES, (BAES+BAEH) VE BAEH İÇİN AKSESUARLAR
Sıva altı
montaj aksesuarları
Koruma
ızgaraları
bakım etiketi
özel vidalama aleti
dikey tahliye sinyalizasyon plakası
ıp66 bloklar için anti-vandalizm vidaları
eski kaide üzerine montaj
imkanı sağlayan ara kaide
¨/Ad.
0 626 85
1
71,80
0 626 99
0 626 80
0 626 81
1
1
1
74,50
36,00
78,80
129
ŞUBAT 2014
Dönüştürme setleri
Aile: E
DÖNÜŞTÜRME SETLERİ
Ref.
6 640 70
6 640 71
6 640 72
6 640 75
6 640 76
6 640 77
6 640 78
6 640 79
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
405,00
433,00
461,00
335,00
362,00
391,00
434,00
476,00
Ref.
0 625 40
0 625 41
0 625 80
0 625 81
0 625 82
0 625 83
0 612 00
0 610 32
0 609 43
Amb.
1
1
1
1
1
1
5
1
5
¨/Ad.
692,00
641,00
359,00
359,00
242,00
242,00
10,20
59,20
136,00
Açıklama
8 W floresan, süreksiz, 1 saat - 90 lm
8 W floresan, süreksiz, 1 saat - 210 lm
8 W floresan, süreksiz, 1 saat - 345 lm
8 W floresan, süreksiz, 3 saat - 155 lm
8 W floresan, kombine, 1 saat - 200 lm
8 W floresan, kombine, 1 saat - 310 lm
8 W floresan, kombine, 3 saat - 120 lm
11 W floresan, süreksiz, 1 saat - 500 lm
8 W floresan, kombine askılı veya bayrak şeklinde montaj, 1 saat - 235 lm
8 W floresan, kombine askılı veya bayrak şeklinde montaj, 3 saat - 145 lm
Beyaz
Ref.
0 617 30
0 617 31
0 617 33
0 617 32
0 617 36
0 617 38
0 617 37
0 617 34
0 617 46
0 617 47
0 617 83
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
370,00
398,00
468,00
440,00
611,00
708,00
682,00
555,00
703,00
786,00
76,20
Alüminyum
0 617 85
1
143,00
Bronz - kum
Beyaz
Çelik
Alüminyum
Bronz - kum
Çift yönlü yansıtıcı
Askı kiti, 061746/47 ref. ürünleri tavandan 40 cm aşağıya monte etmek için,
Renk: Krom - Aksesuar: Metalik
Askı kiti, 061746/47 ref. ürünleri bayrak şeklinde monte etmek için,
Renk: Krom - Aksesuar: Metalik
0 617 86
0 617 87
0 617 88
0 617 89
0 617 90
0 617 82
1
1
1
1
1
1
143,00
76,20
134,00
134,00
134,00
134,00
0 617 91
1
295,00
0 617 92
1
295,00
T5 hariç
tüm lambalar için
dönüştürme setleri
6 640 71
T5 lambalar için
dönüştürme setleri
Açıklama
16-18 W, 3 saat Ni-Cd batarya: 3,6 V/4 Ah
21-36 W, 3 saat Ni-Cd batarya: 4,8 V/4 Ah
38-58/65 W, 3 saat Ni-Cd batarya: 6 V/4 Ah
16-18 W, 1 saat Ni-Cd batarya: 4,8 V/1,5 Ah
21-36 W, 1 saat Ni-Cd batarya: 6 V/1,5 Ah
38-56/65 W, 1 saat Ni-Cd batarya: 8,4 V/1,5 Ah
24 W, 1 saat, Ni-Cd batarya: 9,6 V/1,6 Ah
54 W,1 saat, Ni-Cd batarya: 13,2 V/1,6 Ah
Arcor™ 2
Aile: E
ARCOR 2
bağımsız emniyet
aydınlatma ürünleri
duvara ve bayrak şeklinde
montaj için montaj kiti
0 625 82
çift yönlü
piktogram
plakalar
0 625 80
Açıklama
Sürekli, 1 saat - 45 lm
Süreksiz, 1 saat - 45 lm
Alüminyum giydirme
Beyaz giydirme
Sağa veya sola çıkış
Aşağı çıkış
Tercih edilebilir çıkış etiketi; sağ,sol veya aşağı OK
3,6 V - 1,5 Ah batarya, 062540/41 referanslı Arcor 2
Soğuk katod, floresan tüp ampül Arcor 2
0 625 41
G5
Aile: E
g5 bağımsız emniyet aydınlatma ürünleri
0 617 30
0 617 37 + 0 617 82 + 6 608 65
0 617 46 + 6 608 74 + 0 617 92
0 617 47 + 0 617 91 + 6 608 67
130
8 W ve 11 W
floresanlı,
süreksiz
ve kombine
emniyet
aydınlatmalı
ürünler
yarı sıva altı
montaj için
çerçeveler
derinlik: 52 mm
sıva altı
montaj için
çerçeveler
derinlik: 64 mm
ŞUBAT 2014
Etiketler
Aile: E
etiketler
Ref.
Amb.
6 608 65
5
9,28
6 608 66
5
9,28
6 608 67
5
9,28
6 608 68
5
9,28
6 608 69
5
9,28
6 608 74
5
9,28
6 608 75
5
9,28
6 608 76
5
9,28
¨/Ad.
B 65 / NT 65
Aile: E
B 65 nt 65 bağımsız emniyet aydınlatma ürünleri
6 w ve 8 W
floresanlı, süreksiz ve
kombine nemli yer aydınlatma ürünleri
Açıklama
B 65, IP65, sınıf 2, 6 W, süreksiz, 1 saat - 90 lm
B 65, IP65, sınıf 2, 6 W, süreksiz, 1 saat - 165 lm
NT 65, IP65, sınıf 1, 8 W, kombine, 1 saat - 400 lm
Ref.
0 615 61
0 615 62
0 618 34
Amb. ¨/Ad.
6
302,00
1
345,00
1
1.010,00
Açıklama
IP 42, sınıf 2, süreksiz, 1 saat süreli - 140 lm
IP 42, sınıf 2, sürekli, 1 saat süreli - 140 lm
IP 42, sınıf 2, kombine, 1 saat süreli - 140 lm
IP 42, sınıf 2, süreksiz, 3 saat süreli - 110 lm
IP 42, sınıf 2, sürekli, 3 saat süreli - 110 lm
IP 42, sınıf 2, kombine, 3 saat süreli - 110 lm
Sıva altı montaj aksesuarı
Çift yönlü yansıtıcı
Ref.
0 660 00
0 660 01
0 660 02
0 660 03
0 660 04
0 660 05
0 660 90
0 660 92
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
0 615 61
S8
Aile: E
s8 bağımsız emniyet aydınlatma ürünleri
0 660 00
8W
floresanlı, süresiz,
sürekli ve kombine
emniyet
aydınlatma
ürünleri
¨/Ad.
282,00
388,00
416,00
400,00
519,00
561,00
74,10
104,00
131
ŞUBAT 2014
Ni - Cd bataryalar ve lambalar
Aile: E
Ni-cd bataryalar ve lambalar
lambalar
0 609 41
ni-cd
bataryalar
Etiketler
Aile: E
etiketler
132
Ref.
Amb.
0 609 97
5
13,00
0 609 98
5
13,00
0 612 00
5
10,20
6 608 65
5
9,28
6 608 66
5
9,28
6 608 67
5
9,28
6 608 68
5
9,28
6 608 69
5
9,28
6 608 74
5
9,28
6 608 75
5
9,28
6 608 76
5
9,28
¨/Ad.
Açıklama
6W
11 W
8W
8,4 V - 1,5 Ah
3,6 V - 1,5 Ah
4,8 V - 1,5 Ah
6 V - 1,5 Ah
7,2 V - 1,5 Ah
3,6 V - 4 Ah
2,4 V - 1,5 Ah
3,6 V - 1,5 Ah Arcor 2
Soğuk katod, floresan tüp ampul Arcor 2
Ref.
0 607 51
0 607 53
0 609 41
0 617 99
0 618 83
0 618 84
0 618 85
0 618 86
0 618 88
0 618 92
0 610 32
0 609 43
Amb.
5
5
5
1
1
1
1
5
10
1
1
5
¨/Ad.
23,60
32,90
26,30
109,00
50,00
62,10
86,80
96,00
159,00
62,10
59,20
136,00
ŞUBAT 2014
Lipso acil aydınlatma
Aile: E
lipso acil aydınlatma
Açıklama
IP 44 IK 07,
230 W
6 609 11
IP 44 IK 07,
230 W
Uyarıcı ışık üstten Uyarıcı ışık yandan Amb.
1
6 609 01
Mavi
1
6 609 11
1
6 609 02
Beyaz
1
6 609 12
Kırmızı
1
6 609 13
Yeşil
1
6 609 14
1
6
609
05
Amber
1
6 609 15
1
6 609 51
Mavi, 7 LED
1
6 609 53
1
6 609 52
Beyaz, 7 LED
1
6 609 54
¨/Ad.
223,00
242,00
273,00
273,00
215,00
249,00
215,00
215,00
209,00
209,00
215,00
215,00
aksesuarlar
Açıklama
Sıva altı montaj buatı
Ø 60/65 mm buatlar için adaptör
Hazır bölme için alçıpan adaptör
Ø 68 mm yuvarlak çerçeve
68x68 mm kare çerçeve
Ref.
6 609 41
6 609 42
6 609 43
6 609 44
6 609 45
Amb.
10
1
1
1
1
¨/Ad.
10,70
59,20
23,10
34,40
38,40
133
ŞUBAT 2014
D45 interkom sistemi
Aile: L
D45 İnterkom Sİstemİ
3 220 10
dijital
zİl panellerİ
butonlu
zİl panellerİ ve
ek modüller
3 220 20
3 220 30
Açıklama
Bina Tipi
Kompakt
İsim Arama Özellikli
Ek İsimlik Modülü
10 Butonlu Panel*
20 Butonlu Panel**
16 Butonlu Ek Modül*
32 Butonlu Ek Modül**
Ref.
3 220 10
3 220 20
3 220 11
3 220 12
3 220 30
3 220 31
3 220 32
3 220 33
3 210 30
3 220 11
Amb.
1
1
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
1.490,00
505,00
1.690,00
675,00
1.200,00
1.310,00
868,00
986,00
Renkli
ahizesiz
monitörler
sİyah&beyaz
monİtörler
seslİ ünite
3 220 40
Açıklama
7”
5,6”
3,5”
4” Ahizesiz
4” Ahizeli
Ahizeli
3 220 50
Ref.
3 220 50
3 210 10
3 210 11
3 210 20
3 210 30
3 220 40
Amb.
1
1
1
1
1
1
¨/Ad.
852,00
763,00
569,00
609,00
625,00
149,00
* 3 220 30 - 3 220 32 birlikte kullanılır.
** 3 220 31 - 3 220 33 birlikte kullanılır.
3 230 05
Güç
kaynakları
D 45/ IP sİStem
ürünleri
Açıklama
Güç Kaynağı
Ek Güç Kaynağı
D 45 / IP Arayüz
IP Güvenlik Merkezi Yazılımı
Ref.
3 230 05
3 230 10
3 230 11
3 230 12
Amb.
1
1
1
1
¨/Ad.
402,00
405,00
4.790,00
265,00
3 230 01
Güvenlİk merkezİ konsolu
Ref.
3 230 01
Amb. ¨/Ad.
1
3.300,00
AKSESUARLAR
3 230 09
134
3 230 04
Açıklama
Ref.
Amb. ¨/Ad.
Kat Dağıtım Modülü
1
116,00
3 230 02
Bina Dağıtım Modülü
1
520,00
3 230 03
Zil Paneli Çoklayıcı
1
241,00
3 230 04
Daire Arayüzü (3 monitör)
1
149,00
3 230 08
1
444,00
3 230 09
Daire Arayüzü (>3 monitör)*
Şaft Çoklayıcı
1
370,00
3 230 07
Alan Dağıtıcı
1
1.660,00
3 230 13
Kapı Kilit Rölesi
1
116,00
3 230 15
Mesafe Uzatma Aparatı
1
370,00
3 230 16
Güvenlik Merkezi Arayüzü
1
193,00
3 230 18
Sistem Genişletme Modülü
1
559,00
3 230 19
Konfigüratör 0
10
11,40
3501/0
Konfigüratör 1
10
11,40
3501/1
Konfigüratör 2
10
11,40
3501/2
Konfigüratör 3
10
11,40
3501/3
Konfigüratör 4
10
11,40
3501/4
Konfigüratör 5
10
11,40
3501/5
Konfigüratör 6
10
11,40
3501/6
Konfigüratör 7
10
11,40
3501/7
Konfigüratör 8
10
11,40
3501/8
Konfigüratör 9
10
11,40
3501/9
Hazır Konfigüratör Seti
1
249,00
3501 K
*Birden fazla iç ünite olan villalarda kullanılır.
ŞUBAT 2014
D45 interkom sistemi
Aile: L
D45 İNTERKOM SİSTEMİ- DİJİTAL ZİL PANELİ ÇÖZÜMÜ İLE PAKET MALZEME FİYATI
*
3 220 20
3 220 10
7” renklİ
3 220 50
5,6” renklİ
3 210 10
Daire
¨/Ad.
1 daire 1.759,00 TL
Daire
¨/Ad.
3.712,00
2 daire
8.320,00
7 daire
12.812,00
12 daire
17.420,00
17 daire
21.912,00
22 daire
*
Daire
1 daire
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
*
Daire
1 daire
3,5” RENKLİ
3 210 11
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
Daire
1 daire
sİyah &
beyaz
ahİzesİz
3 210 20
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
Daire
1 daire
sİyah &
beyaz
ahİzelİ
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
sesli
ahİzelİ
Daire
1 daire
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
3 210 30
3 220 40
¨/Ad.
1,670,00
¨/Ad.
3.534,00
7.697,00
11.744,00
15.907,00
19.954,00
Daire
3 daire
8 daire
13 daire
18 daire
23 daire
Daire
3 daire
8 daire
13 daire
18 daire
23 daire
¨/Ad.
Daire
4.680,00 4 daire
9.172,00 9 daire
13.780,00 14 daire
18.272,00 19 daire
22.880,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
5.532,00 5 daire
10.140,00 10 daire
14.632,00 15 daire
19.240,00 20 daire
23.732,00
¨/Ad.
Daire
6.500,00 6 daire
10.992,00 11 daire
15.600,00 16 daire
20.092,00 21 daire
¨/Ad.
7.352,00
11.960,00
16.452,00
21.060,00
¨/Ad.
Daire
4.413,00 4 daire
8.460,00 9 daire
12.623,00 14 daire
16.670,00 19 daire
20.833,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
5.176,00 5 daire
9.339,00 10 daire
13.386,00 15 daire
17.549,00 20 daire
21.596,00
¨/Ad.
Daire
6.055,00 6 daire
10.102,00 11 daire
14.265,00 16 daire
18.312,00 21 daire
¨/Ad.
6.818,00
10.981,00
15.028,00
19.191,00
¨/Ad.
Daire
3.831,00 4 daire
6.908,00 9 daire
10.101,00 14 daire
13.178,00 19 daire
16.371,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
4.400,00 5 daire
7.593,00 10 daire
10.670,00 15 daire
13.863,00 20 daire
16.940,00
¨/Ad.
Daire
5.085,00 6 daire
8.162,00 11 daire
11.355,00 16 daire
14.432,00 21 daire
¨/Ad.
5.654,00
8.847,00
11.924,00
15.117,00
¨/Ad.
Daire
3.951,00 4 daire
7.228,00 9 daire
10.621,00 14 daire
13.898,00 19 daire
17.291,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
4.560,00 5 daire
7.953,00 10 daire
11.230,00 15 daire
14.623,00 20 daire
17.900,00
¨/Ad.
Daire
5.285,00 6 daire
8.562,00 11 daire
11.955,00 16 daire
15.232,00 21 daire
¨/Ad.
5.894,00
9.287,00
12.564,00
15.957,00
¨/Ad.
Daire
3.999,00 4 daire
7.356,00 9 daire
10.829,00 14 daire
14.186,00 19 daire
17.659,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
4.624,00 5 daire
8.097,00 10 daire
11.454,00 15 daire
14.927,00 20 daire
18.284,00
TL/Ad.
Daire
5.365,00 6 daire
8.722,00 11 daire
12.195,00 16 daire
15.552,00 21 daire
¨/Ad.
5.990,00
9.463,00
12.820,00
16.293,00
¨/Ad.
Daire
2.571,00 4 daire
3.548,00 9 daire
4.641,00 14 daire
5.618,00 19 daire
6.711,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
2.720,00 5 daire
3.813,00 10 daire
4.790,00 15 daire
5.883,00 20 daire
6.860,00
TL/Ad.
Daire
2.985,00 6 daire
3.962,00 11 daire
5.055,00 16 daire
6.032,00 21 daire
¨/Ad.
3.134,00
4.227,00
5.204,00
6.297,00
*
¨/Ad.
1.476,00
¨/Ad.
Daire
3.146,00 3 daire
6.339,00 8 daire
9.416,00 13 daire
12.609,00 18 daire
15.686,00 23 daire
*
¨/Ad.
1.516,00
¨/Ad.
Daire
3.226,00 3 daire
6.619,00 8 daire
9.896,00 13 daire
13.289,00 18 daire
16.566,00 23 daire
*
¨/Ad.
1.532,00
¨/Ad.
Daire
3.258,00 3 daire
6.731,00 8 daire
10.088,00 13 daire
13.561,00 18 daire
16.918,00 23 daire
¨/Ad.
1,056,00
¨/Ad.
2.306,00
3.399,00
4.376,00
5.469,00
6.446,00
*
Daire
3 daire
8 daire
13 daire
18 daire
23 daire
* Bir daire için kullanılmaktadır.
135
ŞUBAT 2014
D45 interkom sistemi
Aile: L
D45 İNTERKOM SİSTEMİ- BUTONLU ZİL PANELİ ÇÖZÜMÜ İLE PAKET MALZEME FİYATI
*
3 220 20
7” renklİ
Daire
1 daire
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
*
¨/Ad.
1.759,00
¨/Ad.
Daire
3.422,00 3 daire
7.798,00 8 daire
12.284,00 13 daire
16.776,00 18 daire
21.910,00 23 daire
5,6” renklİ
Daire
1 daire
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
¨/Ad.
1.670,00
¨/Ad.
3.244,00
7.175,00
11.216,00
15.263,00
19.952,00
3 220 30 - 3 220 31
3 220 32 - 3 220 33
3 220 50
3 210 10
Daire
1 daire
3,5” renklİ
3 210 11
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
Daire
1 daire
sİyah &
beyaz
ahİzesİz
3 210 20
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
Daire
1 daire
sİyah &
beyaz
ahİzelİ
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
sesli
ahİzelİ
Daire
1 daire
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
3 210 30
3 220 40
¨/Ad.
Daire
5.126,00 5 daire
9.618,00 10 daire
14.104,00 15 daire
18.480,00 20 daire
23.614,00
¨/Ad.
Daire
6.094,00 6 daire
10.470,00 11 daire
14.956,00 16 daire
19.448,00 21 daire
¨/Ad.
6.946,00
11.432,00
15.808,00
21.058,00
¨/Ad.
Daire
4.007,00 4 daire
7.938,00 9 daire
12.095,00 14 daire
16.026,00 19 daire
20.715,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
4.770,00 5 daire
8.817,00 10 daire
12.858,00 15 daire
16.789,00 20 daire
21.478,00
¨/Ad.
Daire
5.649,00 6 daire
9.580,00 11 daire
13.621,00 16 daire
17.552,00 21 daire
¨/Ad.
6.412,00
10.453,00
14.384,00
19.189,00
¨/Ad.
Daire
3.425,00 4 daire
6.386,00 9 daire
9.573,00 14 daire
12.534,00 19 daire
16.253,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
3.994,00 5 daire
7.071,00 10 daire
10.142,00 15 daire
12.993,00 20 daire
16.822,00
¨/Ad.
Daire
4.679,00 6 daire
7.640,00 11 daire
10.711,00 16 daire
13.672,00 21 daire
¨/Ad.
5.248,00
8.319,00
11.280,00
15.115,00
¨/Ad.
Daire
3.545,00 4 daire
6.706,00 9 daire
10.093,00 14 daire
13.254,00 19 daire
17.173,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
4.154,00 5 daire
7.431,00 10 daire
10.702,00 15 daire
13.863,00 20 daire
17.782,00
¨/Ad.
Daire
4.879,00 6 daire
8.040,00 11 daire
11.311,00 16 daire
14.472,00 21 daire
¨/Ad.
5.488,00
8.759,00
11.920,00
15.955,00
¨/Ad.
Daire
3.593,00 4 daire
6.834,00 9 daire
10.301,00 14 daire
13.542,00 19 daire
17.541,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
4.218,00 5 daire
7.575,00 10 daire
10.926,00 15 daire
14.167,00 20 daire
18.166,00
TL/Ad.
Daire
4.959,00 6 daire
8.200,00 11 daire
11.551,00 16 daire
14.792,00 21 daire
¨/Ad.
5.584,00
8.935,00
12.176,00
16.291,00
¨/Ad.
Daire
2.165,00 4 daire
3.026,00 9 daire
4.113,00 14 daire
4.974,00 19 daire
6.593,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
2.314,00 5 daire
3.291,00 10 daire
4.262,00 15 daire
5.123,00 20 daire
6.742,00
TL/Ad.
Daire
2.579,00 6 daire
3.440,00 11 daire
4.411,00 16 daire
5.272,00 21 daire
¨/Ad.
2.728,00
3.699,00
4.560,00
6.295,00
*
Daire
3 daire
8 daire
13 daire
18 daire
23 daire
*
¨/Ad.
1.476,00
¨/Ad.
Daire
2.856,00 3 daire
5.817,00 8 daire
8.888,00 13 daire
11.965,00 18 daire
15.684,00 23 daire
*
¨/Ad.
1.516,00
¨/Ad.
Daire
2.936,00 3 daire
6.097,00 8 daire
9.368,00 13 daire
12.645,00 18 daire
16.564,00 23 daire
*
¨/Ad.
1.532,00
¨/Ad.
Daire
2.968,00 3 daire
6.209,00 8 daire
9.560,00 13 daire
12.917,00 18 daire
16.916,00 23 daire
¨/Ad.
1.056,00
¨/Ad.
2.016,00
2.877,00
3.848,00
4.825,00
6.444,00
* Bir daire için kullanılmaktadır.
136
¨/Ad.
Daire
4.274,00 4 daire
8.650,00 9 daire
13.252,00 14 daire
17.628,00 19 daire
22.762,00 24 daire
*
Daire
3 daire
8 daire
13 daire
18 daire
23 daire
ŞUBAT 2014
D45 interkom sistemi
Aile: L
D45 İNTERKOM SİSTEMİ- DİJİTAL İSİM ARAMA ÖZELLİKLİ ZİL PANELİ ÇÖZÜMÜ İLE PAKET MALZEME FİYATI
*
3 220 20
¨/Ad.
1.759,00
¨/Ad.
3.912,00
8.520,00
13.012,00
17.620,00
22.112,00
*
7” renklİ
Daire
1 daire
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
¨/Ad.
1,670,00
¨/Ad.
3.734,00
7.897,00
11.944,00
16.107,00
20.154,00
*
5,6” renklİ
Daire
1 daire
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
3 220 11
3 220 50
3 210 10
Daire
1 daire
3,5” RENKLİ
3 210 11
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
Daire
1 daire
sİyah &
beyaz
ahİzesİz
3 210 20
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
Daire
1 daire
sİyah &
beyaz
ahİzelİ
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
sesli
ahİzelİ
Daire
1 daire
Daire
2 daire
7 daire
12 daire
17 daire
22 daire
3 210 30
3 220 40
Daire
3 daire
8 daire
13 daire
18 daire
23 daire
Daire
3 daire
8 daire
13 daire
18 daire
23 daire
¨/Ad.
Daire
4.880,00 4 daire
9.372,00 9 daire
13.980,00 14 daire
18.472,00 19 daire
23.080,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
5.732,00 5 daire
10.340,00 10 daire
14.832,00 15 daire
19.440,00 20 daire
23.932,00
¨/Ad.
Daire
6.700,00 6 daire
11.192,00 11 daire
15.800,00 16 daire
20.292,00 21 daire
¨/Ad.
7.552,00
12.160,00
16.652,00
21.260,00
¨/Ad.
Daire
4.613,00 4 daire
8.660,00 9 daire
12.823,00 14 daire
16.870,00 19 daire
21.033,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
5.376,00 5 daire
9.539,00 10 daire
13.586,00 15 daire
17.749,00 20 daire
21.796,00
¨/Ad.
Daire
6.255,00 6 daire
10.302,00 11 daire
14.465,00 16 daire
18.512,00 21 daire
¨/Ad.
7.018,00
11.181,00
15.228,00
19.391,00
¨/Ad.
Daire
4.031,00 4 daire
7.108,00 9 daire
10.301,00 14 daire
13.378,00 19 daire
16.571,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
4.600,00 5 daire
7.793,00 10 daire
10.870,00 15 daire
14.063,00 20 daire
17.140,00
¨/Ad.
Daire
5.285,00 6 daire
8.362,00 11 daire
11.555,00 16 daire
14.632,00 21 daire
¨/Ad.
5.854,00
9.047,00
12.124,00
15.317,00
¨/Ad.
Daire
4.151,00 4 daire
7.428,00 9 daire
10.821,00 14 daire
14.098,00 19 daire
17.491,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
4.760,00 5 daire
8.153,00 10 daire
11.430,00 15 daire
14.823,00 20 daire
18.100,00
¨/Ad.
Daire
5.485,00 6 daire
8.762,00 11 daire
12.155,00 16 daire
15.432,00 21 daire
¨/Ad.
6.094,00
9.487,00
12.764,00
16.157,00
¨/Ad.
Daire
4.199,00 4 daire
7.556,00 9 daire
11.029,00 14 daire
14.386,00 19 daire
17.859,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
4.824,00 5 daire
8.297,00 10 daire
11.654,00 15 daire
15.127,00 20 daire
18.484,00
TL/Ad.
Daire
5.565,00 6 daire
8.922,00 11 daire
12.395,00 16 daire
15.752,00 21 daire
¨/Ad.
6.190,00
9.663,00
13.020,00
16.493,00
¨/Ad.
Daire
2.771,00 4 daire
3.748,00 9 daire
4.841,00 14 daire
5.818,00 19 daire
6.911,00 24 daire
¨/Ad.
Daire
2.920,00 5 daire
4.013,00 10 daire
4.990,00 15 daire
6.083,00 20 daire
7.060,00
TL/Ad.
Daire
3.185,00 6 daire
4.162,00 11 daire
5.255,00 16 daire
6.232,00 21 daire
¨/Ad.
3.334,00
4.427,00
5.404,00
6.497,00
*
¨/Ad.
1.476,00
¨/Ad.
Daire
3.346,00 3 daire
6.539,00 8 daire
9.616,00 13 daire
12.809,00 18 daire
15.886,00 23 daire
*
¨/Ad.
1.516,00
¨/Ad.
Daire
3.426,00 3 daire
6.819,00 8 daire
10.096,00 13 daire
13.489,00 18 daire
16.766,00 23 daire
*
¨/Ad.
1.532,00
¨/Ad.
Daire
3.458,00 3 daire
6.931,00 8 daire
10.288,00 13 daire
13.761,00 18 daire
17.118,00 23 daire
¨/Ad.
1.056,00
¨/Ad.
2.506,00
3.599,00
4.576,00
5.669,00
6.646,00
*
Daire
3 daire
8 daire
13 daire
18 daire
23 daire
* Bir daire için kullanılmaktadır.
137
NOTLAR
138
NOTLAR
139
NOTLAR
140
KORuMA
Güç dağıtımı
ve kontrolü
cihazları
ENDÜSTRİYel
3
2
0.08
0.3
0.1
0.1
0.01
s
0.0
MEM=OFF
20
10
30
tr
30
5
20
0.1
10
0.06
5
s
@6Ir
xIn
0.04
0.8 0.9
0.3
0.2
xIr
10
5
1.
15
xIn
Icw
2
0.02
0.00
0.7
0.6
0.5
6
8
5
2.
8 10 12
6
4
Ir
N
0.4
xIr
ON
I>.90
I>1.05
100A
s. 19
DPX3 16’dan
250 A’e yeni
kompakt
şalterler
s. 32
Otomatik sigortalar
s. 36
Kaçak ak›m
koruma şalterleri
s. 43
Otomat
baralar›
s. 44
Mono blok modüler
dağ›t›c›lar
Lexiclic
2
I [email protected]
0.2
0.3
tm
0.3
0.01
s
0.2
4
Im 3
0.1
0.0
5
2.
Ii
6
2
8
MEM=OFF
30
5
1.
4
3
Ir
0.08
0.06
2
0.5
0.02
0.00
N
0.4
I>.90
Modüler
dağıtıcı kumandalar
30
5
20
10
5
20
10
s
@6Ir
0.04
0.8
0.7
0.6
s. 45
Atlantic-e
kofralar
s. 46
Practibox
Kofralar
s. 53
Reverso sar› k›rm›z›
emniyet şalterleri
Endüstriyel kumanda
ve donanım ürünleri
s. 51
Lina pano içi kablo
kanallar›
Sarf malzemeler
s. 58
Viking 3
klemens
bloklar›
s. 63
‹şaretleme sistemeleri
CAB 3, Duplix,
Memocab
s. 69
Çok kontakl› fiş ve
prizler
s. 71
Tempra sistemleri
kutular›
Endüstriyel fiş ve
prizler
KONUTLAR
aç›k tip şalterler
rged
discha
2
I [email protected]
0.2
tm
4 5
Im 3
Ii
Modüler
Kumandalar
Kofralar
TİCARİ YAPILAR
s. 16
DMX3
Anahtar serileri
Sıva altı batibox ve Plexo
buatları Sıva üstü ve nemli
yer anahtar serileri
DLP,
Kablo yönetim sistemeleri
Aydınlatma yönetimi ve
emniyet ürünleri
s. 74
Salbei
s. 93
Oteo
S›va üstü anahtar
serisi
s. 101
Sistem
Armada
s. 128
Hareket
dedektörleri
s. 76
Valena
s. 94
Forix
Nemli yer anahtar
serisi
s. 108
DLP alüminyum
sütunlar ve
küçük sütunlar
s. 92
Ziller ve
fişler
Legrand 2014 Satış Şartları
S‹PAR‹ŞLER
•Komple ambalaj şeklindedir.
•Mal›n teslim tarihinden itibaren 4 gün içerisinde yap›lmayan itirazlar dikkate al›nmaz.
•Siparişlere, teslim an›nda yürürlükte olan sirküler ve fiyatlar tatbik olunur.
•Yurt içi siparişler doğrudan toptanc›n›n fatura adresi veya deposuna sevk edilir.
SATIŞ ‹SKONTO
•Ürünler Legrand Elektrik (L) Legrand Eltaş (E) olarak iki ana grupta toplanm›ş olup sat›ş iskontolar› için 2014 y›l› sat›ş şartlar› geçerlidir.
•Daha fazla bilgi için sat›ş bürolar›m›za dan›ş›n›z.
ÖDEMELER
Ödeme Süresi:
•Fiyatlar›m›z teslim adresi esas›na göre tespit edilmiş olup, KDV dahil değildir.
•Ödemelerde, fatura tarihi esas al›n›r.
•Son fatura tutar› 21 gün içinde ödenmeden yeni verilen siparişler işleme konmaz ve herhangi bir teslimat yap›lmaz.
Ödeme Şekli:
•Ödeme şekli konusunda sat›ş bölümünün mutabakat› gereklidir.
NAK‹T ‹SKONTOSU
•Fatura tarihi ile ödeme tarihi aras›nda kalan zamana bağl› olarak tespit edilen nakit iskonto oran› Legrand Elektrik (L) ve Legrand Eltaş (E) ürünleri için birbirlerinden farkl›d›r. Bu oranlar 2014 y›l› sat›ş şartlar›nda veya daha sonra yay›nlanm›ş duyurularda belirlenmiştir.
SATIŞ ‹ADELER‹
•Ticaret müdürünün onay› gerekmektedir.
•Navlun masraf› müşteriye aittir.
•Müşteriye, ilgili malzemeyi sat›n ald›ğ› fiyat üzerine%5 oran›nda iade masraf› uygulan›r.
Legrand Elektrik San. A.Ş. önceden haber vermeksizin katalog ve fiyat listesinde bulunan ürünlerin
teknik özelliklerinde ve fiyatlarında değişiklik yapma, satıştan çekme hakkını saklı tutar.
Ankara Bölge Müdürlüğü
Sanayi Cad. Çavuş sok,
Akgül İşhanı No: 3
D:10 06050 Ulus - ANKARA
Tel : (312) 310 92 14 - 310 82 15
(312) 309 18 32 - 309 18 33
Faks: (312) 312 28 88
Bursa Bölge Müdürlüğü
Üçevler mah. Bayraktepe sok.
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
Nilüfer - BURSA
Tel : (224) 443 28 00
(224) 443 01 03
(224) 443 01 04
Faks: (224) 443 01 05
Adana Bölge Müdürlüğü
Turhan Cemal Beriker Bulvarı
Gizerler İş Merkezi A Blok
Kat: 3 No: 6 01110 - ADANA
Tel : (322) 458 46 26 (pbx)
Faks: (322) 458 26 80
Bölge Büroları
Antalya
GSM: (549) 748 88 12
Diyarbakır
Tel : (412) 235 74 83
Faks: (412) 235 74 83
GSM: (533) 968 16 79
Gaziantep
GSM: (533) 968 16 92
Konya
GSM: (549) 748 88 05
Karadeniz
Faks: (462) 229 99 54
GSM: (533) 296 62 59
Ücretsiz
Teknik Danışma Hattı
0800 211 60 00
Pazartesi - Cuma saat:
08:00’den 18:00’e kadar
E-mail: [email protected]
website: www.legrand.com.tr
youtube.com/legrandTurkiyeTV
facebook.com/LegrandTR
twitter.com/LegrandTR
LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.
ELTAŞ ELEKTRİK MALZ. SAN. PAZ. A.Ş.
Fabrika - Merkez
GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks: (262) 751 12 57 - 751 12 67
© Legrand Şubat 2014
İzmir Bölge Müdürlüğü
1203/11. Sokak Ömer Atlı İş Merkezi
No: 3 Kat: 7 D: 708-709
35110 Yenişehir - İZMiR
Tel : (232) 469 23 33
Faks: (232) 469 26 66
Fiyat listesi
İstanbul Bölge Müdürlüğü
Evliya Çelebi mah.
Sadi Konuralp cad. No: 1
34430 Şişhane - İSTANBUL
Tel
: (212) 368 28 00 (pbx)
(212) 251 34 30
Faks : (212) 251 52 95 - 249 39 91
2014 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ
Bölge Müdürlükleri
2014
Şubat
Download

Legrand Fiyat Listesi