KULTURNÍ CENTRUM „12“
Jordana Jovkova 3427/20
143 00 Praha 4 – Modřany
IÈ: 47608111
VÝROÈNÍ ZPRÁVA
ROK 2011
Zpracovala: Mgr.Bohuslava Kánská
Vedoucí KC „12“
OBSAH:
1.
2.
3.
4.
5.
Základní údaje
O KC „12“ v roce 2011
Statistika – hlavní činnost
Ekonomická zpráva – hlavní a doplňková činnost
Poděkování
l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
NÁZEV ORGANIZACE:
KULTURNÍ CENTRUM „ 12", příspěvková organizace
SÍDLO ORGANIZACE:
Jordana Jovkova 3427/20, 143 00 Praha 4 - Modřany
POBOČKA:
Pertoldova 3346/10, 143 00 Praha 4 - Modřany
PRÁVNÍ FORMA:
příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČ:
47608111
DIČ:
CZ47608111
Obchodní rejstřík:
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886
Telefon, e-mail, webové stránky:
241 761 665 - vedoucí
241 773 832 - kancelář Jordana Jovkova
244 403 128 - kancelář pobočka
[email protected], www.kc12.cz
Zřizovatel:
Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 - Modřany
Označení objektů ve výroční zprávě:
Středisko 1 – Jordana Jovkova
Středisko 2 – pobočka Pertoldova
2. O KC „12“ v roce 2011
KC „12“ provozuje hlavní a doplňkovou činnost na základě zřizovací listiny. Předmětem
hlavní činnosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzdělávací a poznávací,
poradenské, společenské, rekreační a oddechové. Pro naši činnost máme k dispozici dva
objekty. Prvním je polyfunkční dům v Jordana Jovkova 3427/20, ve kterém máme k
dispozici přízemí a zvýšený suterén. V tomto objektu jsme v nájmu, objekt je ve
vlastnictví Magistrátu hlavního města Prahy. Objekt je bezbariérový. Druhým je budova
v Pertoldově 3346/10, kde sídlí naše pobočka. Hned vedle budovy pobočky je venkovní
prostor Dvora, ve kterém pořádáme sezónní akce. V budově pobočky funguje
v samostatné klubovně Klub Sluníčko, který je určen dětem a maminkám. Tuto budovu
vlastní Městská část Praha 12, která nám ji svěřila k užívání a ke správě.
V rámci hlavní činnosti se věnujeme zejména organizaci akcí v těchto oblastech:
* dopolední pořady pro MŠ, ZŠ a SŠ
* sobotní akce pro děti i rodiče
* zábavné akce pro děti
* koncerty a divadla
* aktivity pro seniory
* přednášky, semináři
* relaxační a alternativní programy
* pohybové, sportovní a taneční aktivity
* mimoškolní dlouhodobé zájmové a vzdělávací kurzy
* krátkodobé umělecké kurzy
* výstavy, workshopy
* akce pro maminky s dětmi v Klubu Sluníčko
* akce ve Dvoře
V průběhu roku jsme nabídli veřejnosti kromě osvědčených a stále žádaných aktivit
i spoustu novinek.
V rámci doplňkové činnosti provozujeme činnost na základě příslušných oprávnění.
Důležitou oblastí jsou pronájmy, které realizujeme výhradně na naší pobočce v
Pertoldově 3346/10. Jedná se o dlouhodobé pronájmy samostatných nebytových prostor
a krátkodobé pronájmy klubovny a společenského sálu. Další oblastí jsou krátkodobé
pronájmy. Krátkodobé pronájmy prostorů se poskytují již přímo v prostorách organizace
a pro jejich využití slouží společenský sál a klubovny. Pravidelnější aktivitou, která
probíhá v rámci této činnosti, jsou společenská setkání Klubu dříve narozených ( KDN ).
Mnohé pronájmy mají kulturní, společenský či výchovný obsah. Prostory poskytujeme
také místním spolkům, bytovým družstvům pro konání jejich schůzí a setkání např.
pravidelně každý rok využívají prostory zahrádkářské spolky apod.
Finanční prostředky získané z doplňkové činnosti slouží ke zkvalitnění činnosti hlavní a
k opravám, které přispívají ke zkvalitnění prostředí pro návštěvníky. V průběhu roku
2011 ( letní měsíce – červenec, srpen ) se realizovaly dvě větší opravy . Byla provedena
repasace vlysových podlah ve společenském sále pobočky v Pertoldově. Druhá byla
realizována taktéž na pobočce a jednalo se o výměnu vjezdových vrat do prostoru dvora.
V průběhu roku jsme spolupracovali s mnoha organizacemi v různých oblastech. Kromě
profesionálních agentur, samotných umělců, lektorů apod., s kterými spolupracujeme
celoročně, jde o spolupráci s dalšími organizacemi.
S Chmelnickým dětským klubem, oddíl Štovík, se Svazem skautů a skautek ČR,
5.středisko Modřany, s Občanským sdružením Lačhe Čhave a s Mládeží Českého
červeného kříže jsme navázali spolupráci při organizaci několika akcí ve Dvoře, které
měli zábavný i poznávací charakter. Ze spolupráce s Ateliérem kresby a malby a
Keramickým ateliérem vzešly dvě zajímavé výstavy. Občanským sdružením Potichounku
jsme připravili akci „Vyprávění dešťové hole“. Zajímavé akce vznikly ve spolupráci
s organizací Mensa – „Den plný her“, s Centrumnarovinu přednáška „Afrika nevšedníma
očima – Keňa“ a s Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging
přednáška pro seniory. Tyto akce byly poskytnuty veřejnosti zdarma, neboť i druhá strana
nepožadovala honoráře.
V rámci aktivit pro školy jsme v průběhu roku spolupracovali a akce navštěvovali tyto
školky a školy:
ZŠ Modřanská 10a, Praha 4 – Modřany, ZŠ Rakovského 3136, Praha 4 – Modřany,
ZŠ U Domu služeb 29/2, Praha 4 – Modřany, ZŠ Mráčkova 3090/2, Praha 4 –
Modřany, ZŠ Náměstí sv. Petra a Pavla 41, Zlatníky – Hodkovice, ZŠ Jeremenkova
1003, Praha 4 – Braník, ZŠ J. Štulíka 39, Zvole u Prahy, ZŠ Angelovova 3183/15, Praha 4
– Modřany, ZŠ Jílovská 1100/16, Praha 4 – Braník, ZŠ Bítovská 1246/1, Praha 4 –
Michle, ZŠ Na vršku 290, Dolní Břežany, ZŠ Pertoldova 3373/51, Praha 4 – Modřany,
ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4 – Michle, ZŠ Ohradní 1366/49, Praha 4 – Michle,
ZŠ Plamínkové 2/1593, Praha 4 – Nusle, ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4 – Krč,
ZŠ Písnická 11, Praha 4 – Kamýk, ZŠ Smolkova 565, Praha 4 – Modřany, ZŠ Jižní
IV/1750/10, Praha 4 – Spořilov, ZŠ Hauptova , 156 00 Praha 5 – Zbraslav,
ZŠ Jánošíkova 1300, Praha 4 – Krč, ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš, ZŠ Na
Planině 1393, Praha 4 – Krč, ZŠ Květnového vítězství 57, Praha 4 – Chodov,
ZŠ Předškolní 420/5, Praha 4 – Kunratice, ZŠ Zárubova 977, Praha 4 – Kamýk,
ZŠ Nám. Osvoboditelů 1308, Praha 5 – Radotín.
Mateřská a základní škola speciální Diakonie ČCE V Zápolí 21/1250, Praha 4, Mateřská
škola Hurbanova 1285, Praha 4, Mateřská škola Studánka Ke Kamýku 686, Praha 4 –
Kamýk, Mateřská škola Zvoneček Pejevové 3135/34, Praha 4 – Modřany, Mateřská škola
Pohádka Imrychova 937/15, Praha 4 – Kamýk, Mateřská škola Srdíčko Levského 3203,
Praha 4 – Modřany, Mateřská škola Hvězdička Liškova 636/10, Praha 4 – Kamýk,
Mateřská škola Točná K výboru 8, Praha 4 – Točná, Mateřská škola Montessori
Urbánkova 3347/2, Praha 4 – Modřany, Mateřská škola Angel Hasova 3094/13, Praha 4
– Modřany, Dino Preschool Školní 1740/6, Praha 4 – Braník, DOMINO rodinné
centrum o.s. Nad Hájem 401/3, Praha 4 – Hodkovičky, Mateřská škola Sýkorka Do čtvrti
13, Praha 4 – Modřany, Akinova školička s. r. o. Zvole, Mateřská škola Anděl Nám. 14.
října, Praha 5, Centrum pro předškolní děti Urbánkova, Praha 4 - Modřany
Celoroční činnost byla vedena tak, aby KC „12“ bylo nadále místem, kde návštěvníci
najdou prostor pro vzdělávání, zábavu, relaxaci apod. a též místem pro vzájemnou
komunikaci. V nabídce bylo pamatováno na všechny věkové skupiny, i když dominantní
skupinou, která navštěvuje KC „12“, jsou děti.
3. STATISTIKA – HLAVNÍ ČINNOST
V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI SE USKUTEČNILO
V OBOU OBJEKTECH 1.274 AKCÍ
NÁVŠTĚVNOST CELKEM 33.552 OSOB
Aktivity, které probíhaly v roce 2011, jsou následně rozděleny do těchto tématických
oblastí.
I. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Do této oblasti patří dopolední vystoupení pro děti a mládež z MŠ, ZŠ a SŠ, akce
pro děti i rodiče, akce pro družiny, cestovatelské přednášky pro školy, preventivní
programy a programy o poskytování první pomoci pro školy.
CELKEM SE USKUTEČNILO 173 AKCÍ PRO 12.948 DĚTÍ.
Celkový počet akcí pro děti a mládež lze rozdělit do několika dalších tématických
okruhů. Většina těchto akcí pro děti se koná ve středisku 1 z důvodu
bezbariérového přístupu do objektu.
1. DIVADELNÍ A JINÁ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY – MŠ, ZŠ, SŠ
- konaly se ve středisku 1
Celkem se uskutečnilo 99 akcí pro 10.267 dětí.
V nabídce byly zastoupeny moderní i klasické pohádky, literární a hudební pořady
zpracované divadelní formou, představení zaměřená na aktuální témata např. životní
prostředí, zdraví apod. Organizace spolupracuje s mnoha umělci a agenturami, které se
divadlu pro děti věnují. Kromě titulů, o které je zájem každoročně, zařazujeme i novinky
a představení, která svým obsahem doplňují školní osnovy, např. komponované pořady
věnované českým i světovým osobnostem. Představení se konají pouze ve středisku 1
z důvodu, že objekt je bezbariérový, což je výhodné nejen pro děti, ale též i pro umělce
při stěhování náročných dekorací.
2. CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY PRO ŠKOLY - ZŠ
– konaly se ve středisku 2
Celkem se uskutečnilo 9 přednášek pro 689 dětí.
Audiovizuální přednášky jsou opět koncipované pro menší počet diváků, cca pro 2 třídy.
Obsahová autentičnosti přednášek je podtržena tím, že přednášející jsou cestovatelé
s bohatou zkušeností ( Martin Mykiska, Tomáš Kubeš ). Proběhly přednášky s různou
tématikou např. „Afghanistán na vlastní oči“, „Uzbekistán“, Bolívie a cesta po zamrzlé
řece“, „Malajsie a Tajemný svět Andských civilizací“, „Jižní Amerila.
3. INTERAKTIVNÍ PREVENTIVNÍ BESEDY PRO ŠKOLY - ZŠ
– konaly se ve středisku 1
Celkem se uskutečnilo 39 besed pro 735 dětí.
Besedy se realizují vždy pro jednu třídy, neboť komornější prostředí je pro způsob
komunikace s dětmi přínosnější a lépe se plní cíl, které besedy mají. Zaměřujeme se na
aktuální témata, u kterých je nutné preventivní působení. V rámci těchto aktivit
zařazujeme vždy nová témata, které přináší dnešní doba. Jsou to tyto programy:
Kyberšikana a bezpečný internet – 16 akcí, Program prevence šikany – 8 akcí, Program
sexuální výchovy – 5 akcí, Poruchy příjmu potravy – 6 akcí, Specifické závislosti – 4 akce.
4. PROGRAMY O POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI PRO ŠKOLY - ZŠ
– konaly se ve středisku 1
Celkem se uskutečnilo 6 programů pro 97 dětí.
Jednotlivé programy se realizují pro menší kolektivy. Jsou realizovány hravou formou a
přinášejí základní informace o první pomoci a přispívají též k pěstování odpovědnosti
vůči sobě i okolí a k vzájemné soudržnosti. Jak se ukazuje, znalosti o poskytování první
pomoci, by měly být pro každého samozřejmostí.
5. SOBOTNÍ AKCE PRO DĚTI I RODIČE
- konaly se ve středisku 1
Celkem se uskutečnilo 17 akcí pro 1.002 diváků.
Zahrnuty jsou zejména sobotní akce, které se konají ve středisku 1 – divadelní
představení, karnevaly. Tyto akce jsou koncipované tak, aby byly vhodné pro co nejširší
věkové spektrum a aby byly vhodné pro celou rodinu. Konají se v listopadu, prosinci a od
ledna do začátku března.
6. AKCE PRO DRUŽINY
- konaly se ve středisku 1
Celkem se uskutečnily 3 akce pro 158 dětí.
Tyto akce se pořádají nepravidelně a mají zábavný charakter – tancování, soutěže.
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
SOUČET VŠECH AKCÍ UVEDENÝCH V BODECH 1 AŽ 6
MĚSÍC
STŘEDISKO 1
Počet akcí
STŘEDISKO 2
Návštěvnost
Počet akcí
Návštěvnost
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
23
23
22
17
12
1.412
1.498
1.566
1.610
476
4
242
20
25
22
164
1.598
2.143
1.956
12.259
1
2
2
9
103
213
131
689
CELKEM
173 akcí
12.948 osob
II. PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST
- konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2
Celkem se uskutečnilo 31 akcí pro 697 osob.
Zahrnuty jsou akce, při kterých jsou zdarma pro veřejnost prezentovány jednotlivé kurzy,
semináře apod. ( ukázkové, otevřené hodiny ). Organizace při nich veřejně prezentuje
svoji činnost a přibližuje veřejnosti obsah nabízených aktivit. Těchto akcí se zájemci
aktivně účastní, což je i jejich záměrem.
NÁVŠTĚVNOST - PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST
MĚSÍC
STŘEDISKO 1
Počet akcí
STŘEDISKO 2
Návštěvnost
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
CELKEM
31 akcí
Počet akcí
Návštěvnost
2
12
7
63
3
402
14
125
5
95
23
200
8
497
697 osob
III. AKCE VE DVOŘE
- konaly se ve středisku 2
Celkem se uskutečnilo 15 akcí pro 4.765 osob.
Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je též venkovní nádvoří.
Tento prostor byl pro veřejnost otevřen v červnu 2007. Organizace využívá prostor pro
akce, které jsou určené dětem i dospělým, a od doby otevření se akce staly nedílnou
součástí nabídky. U akcí se vybírá dobrovolné vstupné. Smyslem těchto akcí je, aby byly
přístupné co nejširší veřejnosti, aby byl využit venkovní prostor k vzájemnému setkávání
se a k celkovému oživení života na sídlišti. Mnohé z akcí jsou koncipovány tak, aby při
nich byla využita i okolní příroda. Přístup na akce do dvora je bezbariérový. Jednotlivé
akce mají určité téma a program je koncipován tak, aby byl vhodný pro děti různého věku
a bavili se i dospělí. Uskutečnily se tyto akce: Čarodějnická show, Normální je nekouřit,
Den dětí, Taneční utkání, Indiánská stezka, Loučení s prázdninami, Vodníci ve dvoře,
Vinobraní, Záchranářský les, Strašidelný les. Ve Dvoře se uskutečnily i speciální akce pro
ženy a dívky – taneční workshopy.
NÁVŠTĚVNOST – AKCE VE DVOŘE
MĚSÍC
STŘEDISKO 2
Počet akcí
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
Návštěvnost
1
3
5
289
139
669
4
1
1
1.478
1.800
390
15
4.765
IV. VYSTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
- konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2
Celkem se uskutečnilo 11 akcí pro 895 osob.
V průběhu roku se konají veřejná vystoupení dětí, dospělých ze zájmových a vzdělávacích
kurzů a jsou určena nejen rodinným příslušníkům, ale i veřejnosti.
NÁVŠTĚVNOST - VYSTOUPENÍ - KURZY
MĚSÍC
STŘEDISKO 1
Počet akcí
STŘEDISKO 2
Návštěvnost
Počet akcí
Návštěvnost
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
1
95
2
3
150
210
1
85
3
9
310
765
1
2
45
130
CELKEM
11 akcí
895 osob
V. KLUB SLUNÍČKO pro maminky s dětmi
- akce a setkání se konaly se ve středisku 2
Celkem se uskutečnilo 197 setkání pro 1.428 osob.
Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je také klubovna se zázemím a
samostatným vchodem, která byla pro veřejnost byla otevřena v únoru 2008. Prostor byl
vybaven tak, aby mohl sloužit pro aktivity, které jsou určené maminkám a malým dětem.
Prostor je komorní a je určen pro menší počet osob. Fungují v něm dva kluby – Klub
maminek a Klub předškoláků. V klubu se konají i další tématické akce pro děti –
k Velikonocům, Vánoců a také semináře, přednášky pro rodiče se vzdělávací a poznávací
tématikou. Pro maminky je místem, kde mohou navázat nová přátelství, vzájemně si
vyměňovat zkušenosti apod. Klubovna sídlí vedle prostoru venkovního dvora, takže je
možné v případě příznivého počasí využívat i tento prostor.
NÁVŠTĚVNOST - KLUB SLUNÍČKO
MĚSÍC
AKCE PRO MAMINKY
S DĚTMI
Počet akcí
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
CELKEM
KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ +
OSTATNÍ AKCE
Návštěvnost
Počet akcí
Návštěvnost
4
4
5
3
5
4
64
46
89
78
62
66
19
19
21
16
22
21
108
106
116
91
137
138
3
4
4
3
39
22
51
58
36
572
8
15
8
9
158
28
60
33
39
856
197 akcí
1.428 osob
VI. KONCERTY, DIVADLO
- konaly se ve středisku 2
Celkem se uskutečnilo 8 akcí pro 1.040 osob.
Tyto akce se směřují do střediska 2 z důvodu, že objekt je samostatný. Středisko 1 je
umístěno v objektu, kde jsou byty, takže by docházelo k rušení nočního klidu. Během
roku vystoupili: Josef Fousek, Two Voices – Edita Adlerová a Jana Rychterová, Karel
Plíhal, Spirituál kvintet, Screamers, František Nedvěd s kapelou, Irena Budweiserová
s kapelou Fade In, Miroslav Donutil.
MĚSÍC
STŘEDISKO 2
Počet akcí
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
Návštěvnost
1
1
1
1
121
43
136
154
1
1
2
8
180
153
253
1.040
VII. TANEČNÍ A POHYBOVÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY
- konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2
Celkem se uskutečnilo 619 akcí pro 5.979 osob.
Jedná se o aktivity, které se nabízejí veřejnosti pravidelně každý týden celoročně v
odpoledních, odpoledních i večerních hodinách, aby časový i tématický výběr byl co
nejpestřejší. Navštěvují je až na malé výjimky dívky a ženy a nabídka je koncipována tak,
aby v ní každá věková skupina našla obsahově vhodnou aktivitu. Konají se ve všední dny
a v době od října do dubna také v sobotu.
NÁVŠTĚVNOST – PRAVIDELNÉ TANEČNÍ A POHYBOVÉ ZÁJMOVÉ
AKTIVITY
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
CELKEM
STŘEDISKO 1
STŘEDISKO 2
Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost
40
458
20
162
40
421
24
206
46
446
22
153
36
396
30
232
37
413
34
263
35
382
30
184
8
87
6
64
15
139
26
282
15
135
34
383
21
197
45
457
18
203
23
183
14
133
385
4.047
234
1.932
619 akcí
5.979 osob
VIII. NORDIC WALKING
- konalo se ve středisku 2
Celkem se uskutečnilo 41 akcí pro 207 osob.
Již druhou sezónu nabízíme tuto aktivitu, kterou provozujeme mimo objekt. Určena je
široké veřejnosti, využívají ji prozatím hlavně senioři nejen jako možnost aktivního
trávení času, ale též jako možnost setkávání se a vzájemné komunikace.
NÁVŠTĚVNOST – NORDIC WALKING
MĚSÍC
STŘEDISKO 2
Počet akcí
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
Návštěvnost
3
4
5
1
4
4
3
10
16
32
9
19
13
8
5
4
4
4
41
27
26
26
21
207
IX. UMĚLECKÉ KURZY JEDNORÁZOVÉ
- konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2
Celkem se uskutečnilo 8 kurzů pro 60 osob.
Kurzy jsou koncipovány pro menší počet zájemců, kteří mají možnost naučit se různé
techniky, např. šperky z korálků, zdobení perníčků, aranžování, pletení z pediku.
NÁVŠTĚVNOST – UMĚLECKÉ KURZY
MĚSÍC
STŘEDISKO 1
Počet akcí
STŘEDISKO 2
Návštěvnost
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
1
3
3
4
19
27
CELKEM
10 akcí
8
49
Počet akcí
Návštěvnost
1
8
1
2
3
11
60 osob
X. TANEČNÍ, POHYBOVÉ A KOMPONOVANÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY
- VÍKENDOVÉ
- konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2
Celkem se uskutečnilo 48 akcí pro 679 osob.
Semináře a workshopy se konají o víkendech a jejich pořádáním mimo pracovní dny
vycházíme vstříc požadavkům veřejnosti. V nabídce byly aktivity pro dospělé i pro rodiče
s dětmi.
NÁVŠTĚVNOST – TANEČNÍ,
SEMINÁŘE, WORKSHOPY
MĚSÍC
STŘEDISKO 1
Počet akcí
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
CELKEM
POHYBOVÉ
KOMPONOVANÉ
STŘEDISKO 2
Návštěvnost
7
8
7
3
99
115
102
51
1
3
7
5
41
23
22
60
36
508
48 akcí
A
Počet akcí
Návštěvnost
1
1
1
25
26
21
1
2
1
7
25
44
30
171
679 osob
XI. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY,WORKSHOPY
- konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2
Celkem se uskutečnilo 21 akcí pro 301 osob.
Uskutečnily se např. cestovatelské přednášky, semináře věnované zdraví, partnerským a
rodičovským vztahům, vzdělávací, zájmové semináře apod.
NÁVŠTĚVNOST – VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY
MĚSÍC
STŘEDISKO 1
Počet akcí
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
CELKEM
STŘEDISKO 2
Návštěvnost
1
3
9
20
1
1
4
2
6
35
21 akcí
Počet akcí
Návštěvnost
2
2
1
20
17
13
4
5
1
15
43
163
10
266
301 osob
XII. VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ, OBRAZŮ
- konaly se ve středisku 2
Celkem se uskutečnilo 9 výstav, které shlédlo 3.440 osob.
Výstavy se konají ve vestibulu a jsou příjemným doplněním programové nabídky. Prostor
pro vystavování dostávají nejen profesionálové, ale též místní občané, kteří mají
fotografování či kresbu jako koníčka a vítají možnost prezentace. Svá díla vystavují i děti a
mládež z místních uměleckých ateliérů.
NÁVŠTĚVNOST – VÝSTAVY
MĚSÍC
STŘEDISKO 2
Název výstavy
Leden
Únor + Březen
Duben
Květen
Červen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
Návštěvnost
Africké sochy – Milena Fottová
450
Keramický ateliér Hany Šimkové
600
Dětské výtvarné doteky
470
Stará dobrá Anglie – Vladimíra Honsová
400
Žabí proměny – Marcela Lazurková
310
Golf v historii času – Martin Grunt
220
Obrázky z Izraela – Milena Fottová
370
Obrazy – Kristina Jirů a Vendula Burdová
320
Ateliér kresby a malby – Krajina očima ateliéru
300
9 akcí 3.440 osob
XIII. POČÍTAČOVÉ KURZY
- konaly se ve středisku 1
Celkem se uskutečnilo 7 kurzů pro 26 osob.
Kurzy probíhají v několika lekcích.V nabídce jsou i kurzy pro seniory. V každém kurzu je
maximální počet 6 osob.
MĚSÍC
STŘEDISKO 1
Počet akcí
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
Návštěvnost
2
1
8
4
1
5
1
1
1
7
3
3
3
26
XIV. VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÉ KURZY
HUDEBNÍ AKTIVITY DLOUHODOBÉ
- konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2
POHYBOVÉ,
VÝTVARNÉ,
Celkem se uskutečnilo 84 kurzů pro 1.297 návštěvníků.
Jedná se o kurzy, které se konají pravidelně a navštěvují je po celou dobu jejich konání
předem přihlášení zájemci. V případě volných míst se lze do kurzu přihlásit kdykoliv
v průběhu roku. Kurzy se konají 1x týdně a jejich časový rozsah je od 45 minut do 90
minut podle typu kurzu a věku účastníků.
SOUHRNNÁ TABULKA – KURZY DLOUHODOBÉ - STŘEDISKO 1
STŘEDISKO 1
Název kurzu
Cvičení pro maminky a batolata 8 – 14 měsíců
Cvičení pro maminky a batolata 14 – 24 měsíců
Cvičení pro rodiče s dětmi 2 – 5 let
Tancování pro děti
Cvičení pro děti 3 – 6 let
Orientální tance pro dívky 10 – 15 let
Capoeira Mandela pro děti 5 – 9 let
Capoeira Mandela pro děti 9 – 15 let
Relaxační cvičení pro ženy
Orientální tance pro ženy
Taneční kroužek Rebelátka
Hudební kurz Zlatíčka
Hudební kurz Sluníčka
Hudební kurz Smajlíci
Výtvarný klub pro děti
Němčina pro děti
Angličtina pro děti a rodiče
Angličtina pro děti 3 – 5 let
Sluníčkové radovánky
Španělština pro dospělé
Trénování paměti
První pomoc
Tchaj-ťi
CELKEM
CELKEM za rok
1. pololetí
Počet
kurzů
2. pololetí
Max.počet
účastníků
1
2
3
5
1
1
1
2
2
1
1
2
3
1
1
1
2
30
62 kurzů
26
52
84
67
7
10
13
21
33
12
18
32
17
8
5
4
20
429
Počet
kurzů
Max.počet
účastníků
1
2
2
5
1
1
1
1
2
3
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
32
769 osob
16
36
34
53
7
6
13
13
25
40
4
18
9
21
6
8
7
12
6
6
340
SOUHRNNÁ TABULKA – KURZY DLOUHODOBÉ - STŘEDISKO 2
Název kurzu
1. pololetí
Počet
kurzů
Cvičení pro maminky a batolata 8 – 14 měsíců
Cvičení pro rodiče s dětmi 2 – 5 let
Tancování pro děti
Taneční kroužek Rebelky
Orientální tance ženy
Jóga pro mládež a dospělé
Pilates pro seniory
Zumbatomic pro děti
Hrajeme si divadlo
Škola rytířského umění
Celkem
CELKEM za rok
2. pololetí
Max.počet
účastníků
1
1
1
1
1
2
1
1
9
22 kurzů
32
18
10
10
15
42
13
10
150
Počet
kurzů
Max.počet
účastníků
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
13
318 osob
16
40
10
14
11
41
12
4
7
13
168
SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA VŠECHNY AKTIVITY PODLE STŘEDISEK
V tabulkách je uvedena měsíční návštěvnost u obou středisek a jsou do ní zahrnuty
všechny výše uvedené aktivity v bodech I. až XIV.
MĚSÍC
STŘEDISKO 1
Počet akcí
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
+ dlouhodobé
kurzy
CELKEM 2011
MĚSÍC
Návštěvnost
na akcích
74
75
78
57
51
45
8
15
41
62
83
54
62
2.075
2.059
2.134
2.062
1.039
655
87
139
430
2.029
2.692
2.488
769
705
18.658
STŘEDISKO 2
Počet akcí
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
+ dlouhodobé
kurzy
CELKEM 2011
Návštěvnost
na akcích
55
56
56
53
70
68
9
1.202
1.060
560
1.323
1.105
1.782
72
41
54
46
39
22
2.005
2.863
1.603
1.001
318
569
14.894
SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA KULTURNÍ CENTRUM „12“ CELKEM
Počet akcí 2011
Návštěvnost 2011
STŘEDISKO 1
705
18.658
STŘEDISKO 2
569
14.894
1.274
33.552
CELKEM
ROK 2011
4. EKONOMICKÁ ZPRÁVA
Organizace hospodařila v roce 2011 na hlavní činnosti s vyrovnaným rozpočtem. Výnosy
i náklady jsou uváděny v tis.Kč. Výnosy jsou rozděleny podle střediska 1, 2. Přiloženy
jsou souhrnné tabulky výnosů a nákladů za celou organizaci včetně % v porovnání
s rozpočtem – hlavní i doplňková činnost. U doplňkové činnosti měla plánovaný výsledek
237 tis.Kč.
VÝNOSY
1. VÝNOSY Z VLASTNÍ ČINNOSTI
v tis. Kč
Vstupné
Kurzovné
27
Platby další aktivity
Poplatky šatna
CELKEM
KC „12“celkem Středisko l
Středisko 2
1.081
635
446
278
231
47
1.608
1.077
531
2
2
2.969
1.943
1.026
2. VÝNOSY – PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
Zřizovatel poskytl v roce 2011 příspěvek na provoz ve výši 2.993 tis.Kč
3. ZAPOJENÍ A ČERPÁNÍ VLASTNÍCH FONDŮ
Organizace čerpala rezervní fond ve výši 592,-Kč, který byl použit na pokrytí nákladů
spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu. Dále čerpala z fondu rezervního
částku 16.860,-Kč jako posílení fondu investičního. Z fondu investičního čerpala celkem
částku 156.641,2 Kč na opravy. Realizována byla oprava ve výši 60 tis.Kč - repasace
vlysových podlah na pobočce Pertoldova. Druhá byla realizována taktéž na pobočce ve
výši 96.700,-Kč a jednalo se o vjezdová vrata samonosná do prostoru dvora.
4. SOUHRNNÉ TABULKY – VÝNOSY
v tis.Kč
Příspěvek od MČ
Účelový příspěvek od MČ
Příjmy z činnosti
Zapojení vlastních fondů
Jiné ostatní výnosy
Finanční výnosy
PŘÍJMY CELKEM
VÝNOSY
KC „12“ celkem Středisko l
Středisko 2
2.993
1.555
1.438
2.969
1.943
1.026
157
157
25
21
4
11
6
5
6.155
3.525
2.630
HLAVNÍ ČINNOST
ROZBOR VÝNOSŮ PO ZA OBDOBÍ: 1. – 12. 2011
rozpočet 2011
1/ vlastní výrobky
výrobky
služby
v tis. Kč
/60x/
601
602
60x
/62x/
/64x/
2/ aktivace
3/ ostatní výnosy
ostatní výnosy 64x
zapojení vl.fondů
649
zapojení vl.fondů FI 649
zapojení vl.fondů FR 649
zapojení vl.fondu FO 649
4/ finanční výnosy
/66x/
5/ příspěvek na provoz /69x/
příspěvek od ÚMČ
účel.příspěvek od ÚMČ
účel.příspěvek od MHMP
VÝNOSY CELKEM
2850
skutečnost
k 31.12.2011
2969
%
plnění
104
2850
2969
104
158
18
182
25
115
139
60
80
156
1
111
12
2993
2993
11
2993
2993
92
100
100
6013
6155
102
(1+2+3+4+5+6)
ROZBOR NÁKLADŮ PO ZA OBDOBÍ: 1. – 12. 2011
1/ spotřeba
/50x/
materiál 501
energie
502
ostatní
503
50x
2/služby
/51x/
opravy
511
FI opravy 511
cestovné 512
ostatní
518
reprezentace 513
51x
3/osobní náklady
/52x/
mzdové nákl.521
OON
zákon.SP
524
zákon SN
527.
ostatní
528
4/daň
/53x/
5/ostatní náklady
/56x/
6/odpisy
/55x/
odpisy budov
odpisy ostatní
7/daň z příjmu
/59x/
NÁKLADY CELKEM
468
76
392
416
97
319
89
128
81
2333
130
2454
97
156
3
2197
1
105
75
60
100
50
2983
1750
500
660
68
5
7
140
82
82
3017
1736
530
694
42
15
7
176
85
101
99
106
105
62
300
100
126
104
85
104
6013
6155
102
0
0
5
2196
2
(1+2+3+4+5+6+7)
INVESTICE
PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK
( výnosy – náklady )
DOPLŇKOVÁ ČINNOST
ROZBOR VÝNOSŮ PO ZA OBDOBÍ: 1. – 12. 2011
v tis. Kč
1/ vlastní výrobky
/60x/
výrobky
601
služby
602
služby
603
tržby za zboží 604
2/ aktivace
/62x/
3/ ostatní výnosy
/64x/
zapojení vl.fondů
649
zapojení vl.fondů FI 649
zapojení vl.fondů FR 649
4/ prodej , rezervy
/65x/
5/ příspěvek na provoz /69x/
příspěvek od ÚMČ
účel.příspěvek od ÚMČ
účel.příspěvek od MHMP
VÝNOSY CELKEM
rozpočet 2011
31.12.2011
% plnění
612
562
92
115
465
32
102
434
26
92
82
8
6
73
620
568
92
(1+2+3+4+5+6)
ROZBOR NÁKLADŮ PO ZA OBDOBÍ: 1. – 12. 2011
1/ spotřeba
/50x/
materiál 501
energie
502
ostatní prodej zboží 504
50x
2/služby
/51x/
opravy
511
FI opravy 511
cestovné 512
ostatní
518
51x
3/osobní náklady
/52x/
mzdové nákl.521
OON
zákon.SP
524
zákon SN
527.
ostatní
528
4/ost. náklady
/54x/
5/ostatní náklady
/56x/
6/odpisy
/55x/
odpisy budov
odpisy ostatní
7/daň z příjmu
/59x/
NÁKLADY CELKEM
137
4
114
19
111
1
95
15
81
25
83
79
85
5
76
9
89
180
1
79
67
85
146
79
40
26
1
122
81
13
27
1
84
103
33
104
100
15
1
5
33
383
315
82
237
253
107
(1+2+3+4+5+6+7)
PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK
( výnosy – náklady )
HLAVNÍ ČINNOST
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2011
Výnosy celkem:
6.155 tis.Kč
Náklady celkem:
6.155 tis.Kč
Hospodářský výsledek:
0
DOPLŇKOVÁ ČINNOST
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2011
Výnosy celkem:
568 tis.Kč
Náklady celkem:
315 tis.Kč
Hospodářský výsledek:
253 tis.Kč
Hospodářský výsledek navrhujeme rozdělit takto: 40 tis.Kč do fondu odměn a 213 tis.Kč
do fondu rezervního k plánovaným opravám, k pořízení technického vybavení,
ke pořádání akcí nad běžný rámec, které by jinak nebylo možné uskutečňovat, a také jako
rezervu v případě neočekávaných havárií a situací.
5. PODĚKOVÁNÍ
Kulturní centrum „12“ děkuje zřizovateli Městské části Praha 12 za všestrannou podporu.
Poděkování patří všem zaměstnancům za jejich práci a nadšení. Děkujeme všem
návštěvníkům, kteří v roce 2011 navštívili některé z akcí. Jejich zájmu o naší organizaci si
velmi vážíme.
V Praze dne 20. března 2012
Mgr.Bohuslava Kánská
Vedoucí KC „12“
Download

Výročni zpráva 2011 - kulturní centrum 12