ÖDEV 1:
1-Yatay ve sabit bir düzlem üzerinde bulunan 0.3 mm kalınlığındaki sıvının üzerinden bir plaka 0.3 m/s lik
yatay bir hızla çekildiğinde arada lineer bir hız dağılımı oluşmaktadır. Sıvının (dinamik) viskozitesi
65 x 10-6 kg/m s, özgül ağırlığı ise 0.88 t/m3 dür.
U=0.3 m/s
D=0.30 mm
a)Sıvının kinematik viskozitesi nedir?
b) Plakaya etkiyen kayma gerilmesi nedir?
2-Sabit yatay bir yüzey üzerindeki viskoz bir akışkanın akımında hız dağılımı u=0.68y-y2 olarak verilmiştir.
Sıvının dinamik viskozitesi μ=80x10-6 kg/ms olduğuna göre, yüzeydeki ve y=0.34 m deki kayma gerilmesini
bulunuz.
Download

ÖDEV 1: 1-Yatay ve sabit bir düzlem üzerinde bulunan 0.3 mm