A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
Řešení
do prostoru
Legrand nabízí různé typy systémů na rozvod silno a slaboproudu do blízkosti
pracovního stolu. Tyto systémy přinášejí časovou úsporu díky
jednoduché montáži přístrojů řady MosaicTM.
Hranaté hliníkové sloupky a minisloupky
(str. 85)
Kabelový vývod pro zdvojené podlahy
(str. 87)
Okrouhlé hliníkové sloupky
a minisloupky (str. 86)
Svítidla pro okrouhlé a hranaté sloupky
kontaktujte Legrand
Podlahové lišty (str. 87)
Pro více informací nás kontaktujte
a nebo navštivte naše webové
stránky www.legrand.cz
84
084_mty.indd 84
8.10.13 9:28
hranaté instalační sloupky DLP
hranaté instalační sloupky DLP
6 038 09
V souladu s normou ČSN EN 50085-2-4.
Použití pro vertikální rozvod silno a slaboproudu.
Přívod kabeláže podhledem nebo z podlahy.
Určené pro přístroje MosaicTM, nutné instalovat společně s klapkami
Normaclip (viz níže).
sloupek s 1 oddělením
Hranaté instalační sloupky DLP
1
1
36
6 038 07 Výška 60 mm
81 x 130 mm – 2 oddělení
6 038 05 Výška 0,68 m.
6 038 09 Výška 0,305 m.
Mohou být integrované s podlahovými lištami (str. 87).
S přístroji MosaicTM
Bez přístrojů
2 916
4 150
1,5 mm2 Ø 3
324
460
2,5 mm2 Ø 3,5
238
338
3 x 1,5 mm2 Ø 9
36
51
3 x 2,5 mm2 Ø 11
24
34
FTP cat. 6
nebo koaxial Ø 7
59
84
Průřez (mm2)
Kabel
Sloupek se 2 odděleními
Klapky Normaclip je nutné použít spolu s přístroji
MosaicTM pro zaklapnutí do hranatých sloupků
a minisloupků.
Slouží k zafixování přístrojů, zabraňují jejich
nechtěnému vypadnutí, zabezpečují požadované
krytí a zakrývají případné nerovnosti krytu.
Mezi 2 klapkami může být max. 8 MosaicTM modulů
(4 x 45 mm, např. 4 x silová zásuvka 2P + T). Pro větší
počet přístrojů, použijte další pár klapek Normaclip.
6 038 57 Normaclip pár – bílá barva
6 038 58 Normaclip pár – hliníková barva
(1) Počet metrů obsažených v balení.
Max. počet vodičů/kabelů
Vodič
Příslušenství
1
1
Kapacita sloupků
Sloupek s 1 oddělením
Minisloupky
1
1
172,6
■
Vnitřní plastová přepážka pro sloupky
74 x 80 a 81 x 130
(1)
126,2
25
81 x 130 mm – 2 oddělení
6 038 01 Výška 2,7 m
Upevnění do stropu výšky až 3,7 m.
6 038 03 Výška 3,7 m
Upevnění do stropu výšky až 4,7 m.
1
sloupek se 2 odděleními
118,76
Konstrukce sloupku:
- Hliníkové tělo,
- Výsuvná nosná tyč s aretačním příslušenstvím pro
instalaci mezi podhledem a stropem (délka 1 m),
- 2 ks montážních patek,
- 2 ks krycích patek v hliníkové barvě,
- Kryty z eloxovaného hliníku,
74 x 80 mm – 1 oddělení
6 038 00 Výška 2,7 m
Upevnění do stropu výšky až 3,7 m.
6 038 02 Výška 3,7 m
Upevnění do stropu výšky až 4,7 m.
1
■ Upevňovací montážní patky
45
Obj. č.
Hranatý sloupek 2,7 m
128,3
Bal.
Hranatý sloupek 3,7 m
38
6 038 05
18
6 038 01
2 700 max.
3 700 max.
200 min.
1 000 max.
200 min.
1 000 max.
■ Výška upevnění
Max. počet vodičů/kabelů
Oddělení
Průřez (mm2)
Vodič
Kabel
S přístroji MosaicTM
Bez přístrojů
1
2
1
2
2 683
2 683
3 900
3 900
1,5 mm2 Ø 3
298
298
435
435
2,5 mm2 Ø 3,5
219
219
319
319
3 x 1,5 mm2 Ø 9
33
33
48
48
3 x 2,5 mm2 Ø 11
22
22
32
32
FTP cat. 6
nebo koaxial Ø 7
54
54
79
79
Objednací čísla červeně: Nové výrobky.
85
085_luc.indd 85
30.9.13 16:12
instalační sloupky DLP
030709
Instalační
sloupekDLP
030729
Minisloupek
DLP
Použití:k vytvořenípracovníchmístvevolnémprostorupřivedenímnapájecícha sdělovacíchkabelůk přístrojůmz podlahynebostropu.
Možnostoddělenínapájecícha datovýchobvodů,přístrojelzeinstalovatdokaždéhoze4,resp.2 samostatnýchoddělenísloupku.
Bal.
Obj.č.
Hliníková
Bílá
1
030703 030708
1
030707 030709
1
030735 030727
1
030736 030728
InstalačnísloupkyDLP
Složenísloupku:
-hliníkovýkorpusse4,resp.2 samostatnými
odděleními,
-výsuvnánosnátyčs aretačním
příslušenstvím,
-4,resp.2 ksPVCkrytův bílénebohliníkové
barvěprojednotliváoddělení,
-2 ksmontážníchpatek,
-2 kskrycíchpatekv bílénebohliníkové
barvě.
Sloupkymohoubýtpřizpůsobenyvýšce
stropu.
Maximálnívýškastropuproukotvení
sloupku3,8m (sloupekvýšky2,7m)resp.
5,0 m (sloupekvýšky3,9m).
Sloupkyse4 samostatnýmiodděleními
Výška2,7m
Upevněnípomocíteleskopické
tyčeaždovýšky3,8m.
Výška3,9m
Upevněnípomocíteleskopické
tyčeaždovýšky5,0m.
Sloupkyse2 samostatnýmiodděleními
určenépromontážnastěnu
Výška2,7m
Upevněnípomocíteleskopické
tyčeaždovýšky3,8m.
Výška3,9m
Upevněnípomocíteleskopickétyčeaždo
výšky5,0m.
Obj.č.
Bal.
10|1
10
Vícenásobnézásuvky
Proinstalacidopřístrojovýchkrabic,povrchovoumontáž,podlahovýchkrabic,montážních
Bílá
Hliník
sloupků,zásuvkovýchbloků…
Zapojeníbezšroubovýmisvorkami.
Vybavenyclonkamiprodětskouochranu.
Standardníprovedenízásuvek
0771 64 0792 76
2 x 2P+Tdutinkypootočenéo 45°,
4moduly
0771 65
3 x 2P+Tdutinky
pootočenéo 45°,
6modulů
10
10
Nezáměnnézásuvkya barevně
odlišenézásuvky
Umožňujírozlišeníspeciálněchráněných
N obvodů.
Nezáměnné Červené
Barevněodlišenéčervenézásuvkysloužící
červené
k identifikacizapojeníkonkrétníhoobvodu.
077166 0771 68
2 x 2P+Tdutinkypootočenéo 45°,
4moduly
077167 077169
3 x 2P+Tdutinky
pootočenéo 45°,
6modulů
Svítidlaprookrouhléahranatésloupky
kontaktujteLegrand
86
086_luc.indd 86
27.9.13 11:22
instalační minisloupky, podlahové lišty
podlahové instalační boxy
030092
032800
030778
030729
030742
Bal.
Obj.č.
1
089307
Podlahové lišty
030092
Používajísenapřipojenísloupkůs instalačními
lištamiDLPnebonapřipojenípodlahových
instalačníchboxů.
Délka:2 m dodávanás krytem.
Lišta 50 x 12 mm
2
3 oddělení
Kapacita1:max.∅ 9 mm
Kapacita2:max.∅ 6 mm
50
BarvašedáRAL7030.
Obj.č.
Bal.
Instalačníblokyprosloupky
Hliník
031065 030778 4modulový–délka215mm
1
031066 030779 8modulový–délka325mm
1
031067 030780 12modulový–délka415mm
PromodulovépřístrojeLexic
031069 030787 2modulový–šířka17,5mm
S ochrannýmkrytemprotinedovolené
manipulaci.
5
Bílá
1
10
030012
Příslušenstvípropodlahovou
lištu50x 12mm
Spojkakrytu
10
0 300 11
20(1)
032800
Plochýroh
Lišta 92 x 20 mm
2
Naspodníčástilištysenacházejí
dvasamolepícípásky.
4 oddělení
1
Kapacita1:max.∅ 14,5mm
1 : maxi Ø 14,5 mm
(např.:1kabel3 x 2,5mm2nebo
2 : maxi Ø 9 mm
4 kabelyFTP).
Kapacita2:max.∅ 9,5mm
(např.:1kabelFTP).
BarvašedáantracitRAL7016.
Příslušenstvípropodlahovou
lištu92x 20mm
Koncovýdíl
10
032807
10
032803
Spojkakrytu
5
032802
Plochýroh
5
032801
Rozbočovacíkrabice
PropřístrojeprogramuMosaicTM
1
1
KabelovývývodAccessMasterBox
089307
IP20–IK08
Materiál:krabice–hliník,víkokrabice– polyester.
Výstup:3 x ∅20mms neoprénovým těsněním.
Rozměryvýřezuv podlaze:∅ 127mm.
Rozměryrámu:∅ 144mm.
Vhodnépropodlahytloušťky25až55mm.
12
54(1)
031749PodlahovýinstalačníboxvybavenpřístrojiprogramuMosaicTM.
Minisloupky
Složenísloupku:
-hliníkovýkorpusse4samostatnými
odděleními,
Bílá
Hliník
-4PVCkrytyv bílénebohliníkovébarvěpro
jednotliváoddělení,
-přechodovépříslušenstvípropřipojení
podlahovélišty,
-1montážnípatka,
-1kryt.
Minisloupek DLP
030742 030729 Výška68cm
031065
Podlahovéinstalačníboxy
Podlahovéinstalačníboxypropovrchovou
instalacipřístrojůprogramuMosaicTM.
Boxyjsouvybavenyvýklopnýmidržáky přístrojů,kteréumožňujíjejich snadnouinstalaci.
Přívodkabelůz podlahynebopomocí podlahovélišty.
Možnostosazenídoutnavkouobj.č.089906.
Boxpro2 x 4 modulyMosaicTM
Rozměr:152x 167x 90mm.
Boxpro3 x 4 modulyMosaicTM
Rozměr:217x 167x 90mm.
Doutnavka230V –1,7mA–oranžová
5
031748
5
031749
10
089906
(1)Početmetrůobsaženýchvbalení.
87
087_luc.indd 87
27.9.13 11:23
Download

Katalog Legrand, řešení do prostoru