Rešenja za kontrolu i električnu energiju
IZDANJE:
SEPTEMBAR 2011
SOCOMEC,
nezavisni proizvođač
SOCOmeC grupa zapošljava 2 700 ljudi i ima promet od skoro
382 miliona.
Njena osnovna delatnost je proizvodnja električnih proizvoda
i elektronske opreme.
Kompanija ima punu industrijsku kontrolu nad oba svoja
specijalizovana ogranka, što garantuje ISO 9001: 2000
sertifikatom.
3 fabrike u Francuskoj (alzas), 2 fabrike u Italiji
Slušamo naše korisnike…
Timovi specijalizovanih projektanata, visoko integrisana
proizvodnja i namenska prodajna mreža omogućili
su SOCOmeC grupi da razvije najširi asortiman
visokokvalitetnih niskonaponskih prekidačkih i zaštitnih
komponenti za industrijsku primenu na tržištu, kao i
odgovarajući servis i tehničku podršku.
Segment “Rešenja za kontrolu i energiju” danas je
skoncentrisan na tri različite oblasti:
• niskonaponske prekidačke komponente,
• elektronska kontrola i zaštita,
• montaža i polaganje kablova, i integrisani distributivni
sistemi.
Naša rešenja se neprekidno razvijaju zahvaljujući kontaktu
sa našim kupcima, a pripremaju ih značajni resursi za
istraživanje i razvoj.
Pre više od 85 godina naši kupci-partneri prepoznali su
kvalitet naših proizvoda, našu marljivost i spospobnost
prilagođavanja njihovim potrebama, kao i blisku saradnju.
Rezime
Prekidačka tehnika i izolacija
s. 2
Preklopna prekidačka tehnika
s. 3
Zaštitni osigurači
s. 4
Merenje,
upravljanje energijom i analiza
s. 6
Nadzor izolacije
Sistemi za traženje kvarova
s. 10
Elektronska zaštita
s. 12
Integrisani proizvodi
s. 12
Korekcija faktora snage
s. 14
Kućišta i dodatna oprema
s. 15
Rešenja za
fotonaponske instalacije
s. 17
SOcOMEc takođe predstavlja:
Asortiman UPS uređaja (neprekidnih izvora napajanja).
Pod imenom SOCOmeC UPS, grupa nudi drugu nezavisnu
industrijsku oblast.
SOcOMec UPS takođe nudi:
• statičke prenosne sisteme,
• kompenzatore harmonika,
• 400 hz statičke konvertore,
• ispravljače-punjače od 7,5 do 6000 A,
• asortiman fotonaponskih UPS-a.
Za više informacija: www.socomec.com
Obezbedite stručnost !
Naš tim "terenskih specijalista može
da obavi tehničku procenu vaše
instalacije, puštanje u rad vaše
opreme i obuku o proizvodu za
tehnička lica zadužena za električnu
instalaciju.
Kontrola i upravljanje električnom energijom, šta god da je potrebno
GS
GS
4
3
2
2
7
690 V
5
M
M
M
1
M
6
M
M
M
Nadzor, zaštita i ga rantirana bezbednost
vaših električkih inš talacija
SITE 510 A
SITE 508 A
SITE 131 A
gamme 072 B
Niskonaponske prekidačke komponente, električna
kontrola i zaštita, montaža i polaganje kablova i
integrisani distributivni sistemi: efikasne i konkurentne
ponude standardnih proizvoda prilagođenih da ispune
zahteve vaše specifične instalacije i doprinesu merama
za obezbeđenje ljudi i imovine.
Prekidačka tehnika i izolacija
Rastavljači za izmenu izvora
napajanja
Rastavljači sa ručnim pogonom
RUČNI preklopni RASTAVLJAČI
> COMO ® C
> SIRCO MV
1
SIRCM 099 A
• Od 100 do 160 A
• 3- i 4-polni
> SIRCO
2
SIRCM 014 C
• Od 125 do 5 000 A
• 3-, 4-, 6- ili 8-polni
• Direktno ili eksterno, rukovanje sa prednje
ili bočne strane
COMUT 004 B
SIRCM 026 A
• Od 16 do 125 A
• 3-, 4-, 6- ili 8-polni
COMO 108 A
1
SIRCM 124 A
> SIRCO M
1
• Od 25 do 100 A
• 3- ili 4-polni, 3+6-polni, 4+8-polni
• Položaji: I / II, I / 0 / II, I / I+II / II i premosni
(by-pass) I / 0 / II
> SIRCO M
1
• Od 25 do 100 A
• 3- ili 4-polni
• Položaji: I / 0 / II
> SIRCO VM1
Svr 107 a
SIDER 089 a
> SIDER
• Od 125 do 1 600 A
• 3- ili 4-polni (N-polni za SIDER ND)
1
Svr 059 A
ATYSM 214 A
IDE 021 A
NOVO
3
• Od 125 do 3 200 A
• 3- ili 4-polni
• Daljinski upravljani
Automatski preklopni RASTAVLJAČI
2
> ATyS M6
ATYSM 007 A
• Od 125 do 3 200 A
• 3- ili 4-polni
3
• Od 40 do 160 A
• 2- ili 4-polni
• Daljinski upravljani
> Atys 3
ATYS 003 A
SDMAT 066 A
• Od 125 do 1 600 A
• 4-polni
• Položaji: I / 0 / II
> Atys M3
2
Rastavljači sa motornim pogonom
Sirco 310 B
• Od 125 do 1 600 A
• 3+6- ili 3+8-polni
• Položaji: I / 0 / II i I / I+II / II
Daljinski upravljani preklopni RASTAVLJAČI
• Od 250 do 1 800 A
• 3- ili 4-polni
• Direktno ili eksterno, rukovanje sa prednje
ili bočne strane
> SIRCO
• Od 125 do 3 200 A
• 3- ili 4-polni
• Položaji: I / 0 / II i I / I+II / II
> ATS premosni rastavljači (by-pass)
• Od 32 do 160 A
• 3- ili 4-polni
> SIDERMAT
5
> Sircover premosni rastavljači (by-pass)
SvR 133 A
1
Rastavljači sa FUNKCIJOM DALJINSKOG IZBACIVANJA
> IDE
2
Premosni ručni preklopni RASTAVLJAČI (by-pass)
1
> SIRCO MV
3
• Od 63 do 125 A
• 3- ili 4-polni
• Položaji: I / 0 / II i I / I+II / II
> SIRCOVER
Rastavljači sa vidljivim rastavljanjem
1
NOVO
• Od 40 do 160 A
• 2- ili 4-polni
• Sa integrisanom automatskom kontrolom
• Daljinska indikacija statusa
> ATyS 6
ATYS 102 B
3
3
• Od 125 do 3 200 A
• 3- ili 4-polni
• Sa integrisanom automatskom kontrolom
• Daljinska indikacija statusa
Univerzalni N / S kontroler
> ATyS C20 / C30
ATYS 448 B
• rastavljanje i preklapanje za 2 izvora napajanja
2
> ATyS C40
• rastavljanje i preklapanje za 2 generatorska sklopa
3
Zaštitni osigurači
kombinovani osigurači za zaštitu ULAZNOG NAPAJANJA
> gG i aM osigurači
> Fuserbloc
• Od 0,16 do 125 A,
veličine 10x38, 14x51, 22x58
• Od 6 do 1 250 A,
veličine 000, 00, 0, 1, 2, 3 i 4
• 500 ili 690 VAC
• Sa ili bez indikatorskog pina
• Od 25 do 1 250 A
• 2-, 3- ili 4-polni
• Direktno ili eksterno rukovanje, rukovanje sa
prednje ili bočne strane
fuser 548 B
fusIB 116 B
fusiB 114 B
Osigurači
> FUSOMAT
1
1
2
2
> BS osigurači
> SIDERMAT kombinacija
fusIB 134 A
• Od 2 do 1 250 A, veličine: F1 do F2, A1 do A4,
B1 do B4, C1 do C3, D1
• 415, 550 ili 660 VAC
1
2
kombinovani osigurači za zaštitu IZLAZNOG napajanja
> Poluprovodnički zaštitni osigurači
> Fuserbloc
fusIB 105 B
• Od 10 do 2 000 A, veličine: 14x51, 22x58,
0000, 000, 00, 0, 1, 1*, 2, 3
• 690 ili 1 250 VAC
• Sa ili bez indikatorskog pina
2
> FusOMAT
kombinovani osigurači za ZAŠTITU MOTORIZOVANIH
POGONA
> Fuserbloc
DRŽAČI OSIGURAČA i OSNOVE OSIGURAČA
> RM / RMS / RMSC
1
UR KOMBINOVANI OSIGURAČI za poluprovodničke
osigurače
> Osnove osigurača
• Od 160 do 2 500 A, veličine: 00, 0, 1, 2, 3, 4
• 1-, 2-, 3- ili 4-polni
• Sa ili bez indikatora
• IP2 od 160 do 630 A
> Fuserbloc
fuser 286 B
RM 017 B
2
2
• Od 32 do 100 A, veličine: 10x38, 14x51, 22x58
• Od 1- do 4-polni
• Sa ili bez indikatora kod verzija 14x51 i 22x58,
sa podrškom za katanac (RMSC)
Socle 022 A
1
1
2
• UR osigurači od 10 do 2 000 A
• 2-, 3- ili 4-polni
• Direktno ili eksterno rukovanje, rukovanje sa
prednje ili bočne strane
UL / CSA KOMBINOVANI OSIGURAČI
Kombinovani osigurači za izlaz VN /NN transformatori
> FUSOMAT
4
FUSOM 063 B
• Od 250 do 1 250 A
• 3- ili 4-polni
• IEC, NF, DIN, BS i UR multistandardni
osigurači
• Direktno ili eksterno rukovanje, rukovanje sa
prednje ili bočne strane
• Šantovani aktivacioni kalem ili podnaponski
kalem
> SIDERMAT kombinacija
FERRAZ 007 B
> FuSERBLOC
• Od 30 do 800 A
• 2-, 3- i 4-polni
• CC, J, L osigurači
• Direktno ili eksterno, rukovanje sa prednje ili
bočne strane
• Tip ručice "prirubni"
• Dodatna oprema koja omogućava
prilagođavanje modifikacijama standarda
UL 508A i NFPA 79
4
sdmat 004 a
• Vidljivo rastavljanje
• Od 630 do 1 800 A
• 3- ili 4-polni
• IEC, NF, DIN osigurači
• Direktno ili eksterno, rukovanje sa prednje
strane
4
5
Merenje
countis sistem (nastavak)
> Uređaji za trofazne kWh mreže
• Od 1 do 6 000 A, na 100 mV
• Klasa 0,5
Countis E20 & E21
•D
irektni ulaz do 63 A
•K
lasa 1 prema IEC 62053-21
•1
impulsni izlaz
• E21: dve tarife
TRAFO 080 B TRAFO 008 B
> Strujni transformatori
TRAFO 108 a
TRAFO 021 a
• Od 5 do 5 000 A
• Za vodove i kablove, primarne namotaje,
mogučnost rasklapanja
• Trofazna verzija
• Klasa 0.5 - 1 - 0.2S
• Transformatori sa ugrađenim konvertorom ili
konvertorom sa osiguračem
COUNT 177 B
> Šent
COUNT 179 B
shunt 005a
SENZORI
PTI 005 A
transformatora
COUNT 195 B
> Zaštitni uređaj strujnog
COUNT 201 A
amper 027 B voltm 025 B cosph 001 1 freq 005 A
• Digitalna i analogna brojila, ROTEX DIN ili
modularna kućišta za panelnu montažu
• Ampermetri i voltmetri, AC / DC
• Frekvencmetri, merači faze i snage (W)
• Multifunkcionalni merni instrumenti:
MULTIS LMp i LMg (modularni) i L72 (72x72)
• Vremenski brojači
• Preklapanje faza
• Programabilni konvertor
COUNT 196 B
INDIKATORI I TRANSDUKTORI
2
Countis E30, E31, E32, E33 & E34
•D
irektni ulaz do 100 A
• Klasa 1 prema IEC 62053-21
• 1 impulsni izlaz (osim za E33)
• E31: dve tarife
•E
32: MID sertifikovan EN 50470 modul B i D
klase B
• E33: RS 485 Modbus protokol, 4 tarife
•E
34: MID sertifikovan + RS 485
Countis E40, E41, E43 & E44
•P
ovezivanje preko CT / 5 A do 6 000 A
• Merenje KWh i Kvarh
• 1 impulsni izlaz (osim za E43)
• E41: dve tarife
• E43: RS 485 Modbus protokol, 4 tarife
•E
44: MID sertifikovan + RS 485
Countis E50 & E53
•P
ovezivanje preko CT / 5 A do 6 000 A
•M
erenja 3I, 3U, 3V, F, kW, Kvar, kVA, PF
•m
erenje ±kWh, ±Kvarh i kVAh
•1
impulsni izlaz (opciono za E53)
• E53: RS 485 Modbus protokol, 4 tarife
Countis E63
• 3 nezavisna direktna ulaza do 100 A
• Klasa 1 prema IEC 62053-21
• RS 485 Modbus protokol
• 4 tarife
NOVO
> Multifunkcionalni koncentrator
Countis sistem
izlaznih signala
COUNT 178 B
6
Countis E00 & e02
• Direktni ulaz do 32 A
• Klasa 1 prema IEC 62053-21
• 1 impulsni izlaz
• E02: MID sertifikovan EN 50470 modul
B i D klase B
COUNT 207 A
COUNT 174 B
> Uređaji za enofazne kWh mreže
2
Countis ECi2 & ECi3
• 7 On / Off ulaza (uklj./isk.)
• Memorija sa vremenskom oznakom za broj
utrošenih kWh u toku meseca i sa 10-minutnim
segmentima za 170 dana
• RS 485 Modbus protokol
• ECi3: 7 On / Off ulaza + 2 0/4…20 mA
analogni ulazi
Countis E10, E11 & E12
• Direktni ulaz do 63 A
• Klasa 1 prema IEC 62053-21
• 1 impulsni izlaz
• E11: dve tarife
• E12: MID sertifikovan EN 50470 modul
B i D klase B
7
Upravljanje energijom
Analiza
multifunkcionalni merni instrumenti Diris
Analizator mreže Diris N
> Diris A10
NOVO
diris 743 A
> Diris A20
• Pribavljanje, obrada i memorisanje merenja,
harmonika, karakteristika opterećenja,
nestanka opterećenja i naponskih pikova,
moduli za vektorizaciju dijagrama
• Ethernet
• RS 485
• USB portovi
• Multifunkcionalna merenja
• Merenje
• Alarmi
> Diris N600
DIRIS 754 A
diris 791 B
• Multifunkcionalna merenja
• Merenje
• Alarmi
> Diris N300
• Diris N300 + merenje međuharmonika, analiza
prelaznih stanja, impulsne smetnje i EN50160
izveštaj
> Diris A40
> Diris D600
DIRIS 762 A
diris 447 A
Opcioni moduli
• RS 485 Modbus komunikacija
• Alarmi ili impulsi: 1 relejni izlaz se može
konfigurisati
diris 682 A
diris 776 A
> Diris A41
DIRIS 755 A
Opcioni moduli
• RS 485 Modbus komunikacija
• RS 485 Profibus-DP komunikacija
• Ethernet komunikacija
• 2 impulsna izlaza
• Alarmi ili kontrola/komanda: 2 ulaza i 2 izlaza
• Temperatura: 3 PT 100 ulaza
• Memorija: memorisanje zahteva za energijom,
MINIMUM / MAKSIMUM i događaji
• 2 analogna izlaza
> Opcioni moduli
NOVO
> Softver za ENERGETSKI IZVEŠTAJ
(ENERGY REPORTING)
> Diris A60
(BILLING APPLICATION)
Opcioni moduli
• Isto kao DIRIS A40 osim memorijskog modula
• Potreban je CONTROL VISION softver
• Upravljanje potrošnjom energije na bazi tarife
• Generisanje računa sa zbirnom potrošnjom
> Komunikacioni interfejsi
inter 057 b
8
• Dostupna višejezična verzija
• Očitavanje merenja i brojila
• Konfiguracija DIRIS A i COuntis Ci
• Kreiranje karakteristika opterećenja i
evidentiranje podataka
• Multifunkcionalna radna stanica
(intranet opcija)
> Softver za NAPLATU
DIRIS 735 A
diris 824 A
• DIRIS A40 sa detekcijom događaja
(napona / struja) i memorisanjem
1/2 periode RMS signala
• Automatski generiše više pomoćnih
izveštaja o potrošnji
• Prilagođeni izveštaj na zahtev
> CONTROL VISION softver
DIRIS 734 A
diris 744 A
• Za mreže sa visokim nivoom izobličenja
• DIRIS A40 sa nezavisnim merenjem struje u
neutralnom vodiču - 4 strujna ulaza
Opcioni moduli
• Isto kao DIRIS A40
• Daljinski moduli za centralizaciju ili kontrolu /
komandu iz TOR-a ili analogni ulaz/izlaz
• Programiranje logičkih funkcija za kreiranje
prave automatike
Softveri i komunikacioni interfejsi
MESUR 111 A
diris 742 A
• Multifunkcionalna merenja
• Merenje
• Harmonici do opsega 63
• LCD displej u boji i grafički modul sa
vizuelizacijom i lokalnom konfiguracijom za
Diris N300 i N600
• Eksterna RS 232 / RS 485 interfejs jedinica
• Eksterna USB/ RS 485 interfejs jedinica
• RTC / RS 232-RS 485 modem
• Eksterni Ethernet / RS 485
9
Nadzor izolacije
Sistemi za lokalizaciju kvara
REŠENJA ZA SISTEME SA PUNO SMETNJI
REŠENJA ZA SISTEME SA PUNO SMETNJI
> DLD 460-12
2
> AL 390 / AL 490
ISOM 263 B
> DLRD 460-12 (TNS-TT mreže)
2
• Nadzor izolacije neuzemljene globalne ili male
mreže za kola naizmenične ili jednosmerne
struje u sistemima sa puno smetnji (energetska
elektronika)
• ISOM ® komunikacioni bus
2
• Onlajn nadzor distributivnih mreža
• Fiksna i simultana lokalizacija na
12 napojnih linija u industrijskoj zoni
• Kompatibilno sa ALD 590 i AL 390
ISOM 367 B
ISOM 286 B
• Nadzor izolacije globalne neuzemljene ili male
mreže za kola naizmenične ili jednosmerne
struje u sistemima sa puno smetnji
• Ubacivanje lokacionog signala
• ISOM ® komunikacioni bus
• Onlajn nadzor distributivnih mreža
• Fiksna i simultana lokalizacija na 12 napojnih
linija
ISOM 369 A
> ALD 590
> RA 780
> AM 475
1
• Univerzalni uređaj za alarmiranje i kontrolu
ISOM 373 B
DISTRIBUTIVNE MREŽE
> DLD 3090
• Prenosni sistem za lokalizaciju kvara za
industrijske mreže
ISOM 177 C
ISOM 408 A
• Onlajn nadzor izolacije neuzemljenog
opterećenja mreža naizmenične ili jednosmerne
struje sa energetskom elektronikom
IZOLOVANE MREŽE
> AS 130
5
KONTROLNA KOLA
> AS 420 / AS 425
KONTROLNA KOLA
> DLD 260-12
ISOM 366 B
ISOM 405 A
• Onlajn nadzor izolacije neuzemljenih izolovanih
mreža naizmenične struje bez energetske
elektronike
IT MREŽE U MEDICINSKIM SISTEMIMA
> DS 190
> DLD 260-12
• Onlajn nadzor DC neuzemljene kontrolne mreže
• Fiksna lokalizacija na 12 napojnih linija za
bolničke aplikacije
ISOM 366 B
ISOM 306 B
ISOM 364 B
• Onlajn nadzor AC neuzemljene kontrolne mreže
> RA 765
IT MREŽE U MEDICINSKIM SISTEMIMA
• Nadzor AC mreže pod naponom za
operacione sale
• ISOM ® communication bus
ISOM 240 b
ISOM 403 A
> HL 765
> PASS IP / PASS MB
ISOM 322 B
TRAFO 083 A
• Izolacioni transformator za bolničku primenu
Dostupno u odabranim zemljama. Molimo, kontaktirajte nas.
• Daljinski alarmni nadzorni sistem
• ISOM ® communication bus
KOMUNIKACIONI MREŽNI PROLAZI
> TRM
10
• Fiksna lokalizacija na 12 napojnih linija za
kontrolna kola
• Za daljinsko korišćenje IMD i lokalizacionih
sistema
• PASS MB za povezivanje, nadzorni softver
ISOM VISION (Modbus ili drugi)
• Ostali mrežni prolazi (TCP / IP, Profibus
protokoli) na raspolaganju za interfejsne ISOM ®
proizvode sa PLC sistemima
Dostupno u odabranim zemljama. Molimo, kontaktirajte nas.
11
elektronska zaštita
Kućišta
Releji Za Zaštitu od stRuje CuRenja
BeZBednosno KuĆište Za eKsPloZivne atmosFeRe
Zona 21 i 22 (prašina) u skladu sa evropskom direktivom ateX 94 / 9 / Ce - Kategorija 2
RESYS 041 B / 042 B / 044 B
> RESYS ® M20 / RESYS ® M40
RESYS ® P40
1
RESYS 069 A
• Čelično kućište
• Opremljeno sa SIDER® rastavljačem sa vidljivim
rastavljanjem
• Od 50 do 630 A
• 3-, 4- i 6-polni
• Rukovanje sa bočne strane
• Vrata sa dvostrukim zaključavanjem
• Mehanički indikator
• Povezivanje DNO-DNO
• Tasteri i indikatorske lampice su namontirani
• Postavljene poliamidne ili mesingane armature
za kablove
2
COFF 313 A
• Tip A
• Modularno kućište ili kućište za panelnu
montažu
> RESYS ® tip b *
(nastavak)
2
• Tip B za merenje naizmenične ili
jednosmerne struje
• Modularno kućište
* Dostupno u odabranim zemljama. Molimo, kontaktirajte nas.
Rastavljači
COFF 293 A
• Čelična, plastična ili poliesterska kućišta
• Opremljena sa SIRCO® sa potpuno vidljivim
rastavljanjem
• Od 125 do 1 250 A
• Rukovanje sa prednje ili bočne strane
toRusni tRansFoRmatoRi
TORE 014 A / 015 A / 016 A
COFF 292 A
• Otvoreni ili zatvoreni torusi
osiguRači-Rastavljači
• Čelično ili poliestersko kućište
• Opremljeni sa FuSERblOC
• Od 20 do 800 A
• 3-, 3+N- i 4-polni
• Rukovanje sa prednje ili bočne strane
• Potpuno vidljivo rastavljanje
uReĐaji Za PRenaPonsKu Zaštitu
• Primarni uređaji za zaštitu od prenapona na NN
inštalacijama
SGYS 069 A
> SuRGYS ® D40 / E10
1
SGYS 070 A
• Zaštitni uređaji za opremu u distribucijskim
mrežama
COFF 300 B
SGYS 054 B
> SuRGYS ® G140-F / G40-FE / G70
COFF 284 A
NOVO
2
> SuRGYS ® RS-2 / mA-2 / TEl-2 / COAX
ats By-Pass
TABlO 022 A
SGYS 059 B
• Zaštitni uređaji protiv prenapona malih struja u
telekomunikacijskim sistemima i sistemima za
prenos podataka.
Kućišta
BeZBednosna KuĆišta
12
NOVO
COFF 306 B
PReKloPni PReKidači
COFF 299 B
COFF 163 B
COFF 156 B
• Čelično ili poliestersko kućište
• Opremljeno sa SIDER® rastavljačima sa
vidljivim rastavljanjem
• Od 50 do 1 600 A
• 3-, 4- i 6-polni
• Vrata sa dvostrukim zaključavanjem
• Rukovanje sa prednje ili bočne strane
• Opcioni dodatak: mehanički indikator sa
zastavicom
• Povezivanje VRH/DNO ili DNO/DNO
• Čelično kućište
• Opremljeno sa ATyS M 6e or ATyS 6e
• Od 40 do 3200 A
• 4-polni
• Rukovanje sa prednje strane
• Izvlačni ATS (≥ 250 A)
• Sistem sa dvostrukim zaključavanjem
• više opcija
• Čelična ili poliesterska kućišta
• Opremljen sa SIRCO VM1, SIRCOVER,
SIRCOVER by-pass, ATyS ili ATyS M
• Od 40 do 3 200 A
• 4-polni za automatsku verziju
• 3- i 4-polni za ručnu verziju
• Rukovanje sa prednje strane
• Više opcija (puno, neutralno…)
• Vrata sa dvostrukim zaključavanjem
13
Korekcija faktora snage
Kućišta i dodatna oprema
KOREKCIONI SISTEMI
IZOLOVANA KUĆIŠTA
> Combiester
7
cosys 037 a
• Od 3,8 do 127,7 kvar
• Standardni ili dugotrajni kondenzatori
• 4 nivoa otpornosti na harmonike u skladu sa
stepenom zagađenja mreže
• Modularna kućišta
• Jednodelna kućišta (monoblok):
4 modela od 125 x 75 mm do 250 x 175 mm
• Montažna kućišta: 17 modela, sa rasterom od
90 mm u dimenzijama od 180 x 135 mm do
720 x 540 mm
•P
uno kućište sa providnim ili neprovidnim
poklopcima (polikarbonat ili poliester)
combi 001 a
cosys 084 C
> Fiksni COSYS®
cosys 108 a
> Automatski COSYS®
> Minipol
• 7 modela od 300 x 250 x 140 mm
do 800 x 600 x 300 mm
• Puno kućište sa transparentnim vratima
(polikarbonat) ili netransparentnim vratima
(poliester ojačan fiberglasom)
minip 003 a
cosys 113 B
• Od 10 do 1 050 kvar
• Standardni ili dugotrajni kondenzatori
• 4 nivoa otpornosti na harmonike u skladu sa
stepenom zagađenja mreže
> MAXipol
> COSYS® za tarifu žute zone
• Za ugovor od 36 do 252 kVA
• “Mešovito” automatsko rešenje
coff 216 B
ČELIČNA KUĆIŠTA
> CADRYS® kućište
7
cosys 135 B
• Obezbeđuje automatsko povezivanje
kondenzatora u skladu sa cos fi
• 3 modela:
4 releja + 1 alarmni relej
kdrys 419 a
RELEJI ZA KOREKCIJU FAKTORA SNAGE
• ST / SH kućišta, čelik:
- 51 modela, visine od 300 do 1 200 mm,
- 1 ili 2 puna vrata, otvaranje do 120°
• SP kućišta, čelik:
- 17 modela, visina od 500 do 1 200 mm,
- transparentna vrata sa okvirom od poliestera,
epoksi boja RAL 6022
• SI kućišta, satinirani nerđajući čelik:
- 9 modela, visina od 200 do 1 000 mm,
- puna vrata, zaključavanje sa dve šipke,
sakrivene šarke, bez ploče za zatvaranje
= COSYS ® 4a (96 x 96)
6 releja + 1 alarmni relej
= COSYS ® 6a (96 x 96)
7 releja + 1 alarmni relej
kdrys 418 A
> CADRYS® ormani
• Jednodelni ormani: 15 modela,
visina od 1 600 do 2 000 mm
• Modularni ormani: 96 modela,
visina od 1 600 do 2 200 mm
• Puna ili transparentna vrata
• Pokrivne ploče i vrata za modularne uređaje
kdrys 432 A
= COSYS ® 7a (144 x 144)
BLOCAL® ALUMINIJUMSKI MONTAŽNI SISTEMI
bloca 004a
• 10 tipova profila u 3 dužine
• Bogat asortiman dodatne opreme za montažu
energetske šasije na zahtev
• Asortiman standardnih ili prilagođenih okvira
> CADRYS ® SBA or AE stolovi
• Jednodelni ili proširivi modeli
• 11 modela, širine od 600 do 1 600 mm
kdrys 360 a
kdrys 357 a
STOLOVI
14
15
Kućišta i dodatna oprema
Rešenja za
fotonaponske instalacije
BAKARNI TRAKASTI VODOVI
RASTAVLJAČI
> SIRCO M PV
BARRE 011A
• Puni ili izolovani elastični vodovi
• Perforirani vodovi
• Pribor za spajanje
• Od 25 do 40 A
SIRCM 113 A
• Upredeni vodovi
• 500, 600 i 800 V d.c.
• 4- do 8-polni
•S
a jednopolnim ili višepolnim nosačima
• Od 63 do 160 A
• 800 i 1000 V d.c.
• 3- do 4-polni
> SIRCO PV
• Od 100 do 1250 A
SB 084 A
SIRCO-pv 005 A
SB 195 A
(3- i 4-polni)
• Izolatori
• Dozvoljena amperaža do 7 000 A
> SIRCO MV PV
SIRCM-PV 010 A
SB 123 A
SISTEMI NOSAČA TRAKASTIH VODOVA
• Ravna, stepenasta ili ivična montaža
DISTRIBUTIVNI BLOKOVI
• 750 i 1000 V d.c.
• 3- do 8-polni
Osigurači
• Opseg distributivnih okvira projektovanih za
> PV osigurači
povezivanje sa SOCOMEC aparatima
ili višepolni nosači
(1-, 2-, 3- i 4-polni)
•P
ovezivanje pomoću terminalskih stopica ili
kablovskih stezaljki
• Distributivni okviri za modularnu primenu
• 1 do 20 A, veličina 10x38 gR
• 1000 V d.c.
FUSIB 177 A
repar 020 C
• Od 80 do 630 A
•J
ednopolni
NOVO
• Bez indikatorskog pina
KOMBINOVANI OSIGURAČI
ENERGETSKI TERMINAL
BORN 016 A
•V
išepolni nosači (3- ili 4-polni)
•P
ovezivanje pomoću stopica, kablovskih
• 1-polni
RM-PV 001 A 2
• Od 250 do 630 A
> RM PV
• Od 4 do 20 A, veličina 10x38 gR
stezaljki ili kaveznih terminala
UREĐAJI ZA ZAŠTITU OD PRENAPONA
> SURGYS G50-PV
KABLOVSKE KANALICE
goulo 029a
bez halogena
• 29 sekcija
• 40 kA maks. struja pražnjenja
> AM 480
ISOM 411 A
• 21 tip profila sa ili bez perforacije
elcha 039 A
• 500, 600, 800 i 1000 V d.c.
Nadzor izolacije
MONTAŽNE ŠINE I PROFILI
• Materijal: pokriven cink-bihromatom ili
galvanizovan, nerđajući čelik ili aluminijum
• Uređaj za zaštitu od prenapona tipa 2
SGYS 068 A
• 3 modela: krute, elastične, lepljive i
• IMD prilagođen za PV instalaciju snage manje
od 30 kw i sa maks. 30 µF kapacitivnog
curenja. Dostupno u odabranim zemljama.
Molimo, kontaktirajte nas.
TERMO KONTROLA
VENTI 033 A
venti 013 a
• Ventilacija
• Zidni klima uređaj
• Krovni klima uređaj
• Grejni otpornici
• Termostati i ventilatori
5
16
17
Najbolja organizacija
vam je na raspolaganju
Prilagođene usluge
> Prijateljski i direktan kontakt
> Servis i tehnička pomoć:
obezbeđena stručnost
Stručnost proizvođača
CORPO 164 A
Mi pridajemo veliku važnost snabdevanju najboljim
proizvodima prema vašim zahtevima. Zato smo
potpuno integrisali prodajnu mrežu koja zaista
razume vaše industrijsko okruženje. U zavisnosti
od projekata, odgovarajuće službe sa vama
ostvaruju tesnu saradnju.
Mi pridajemo veliku važnost snabdevanju najboljim
proizvodima prema vašim zahtevima. Zato smo
potpuno integrisali prodajnu mrežu koja zaista
razume vaše industrijsko okruženje. U zavisnosti
od projekata, odgovarajuće službe sa vama
ostvaruju tesnu saradnju.
Naša proizvođačka stručnost se prirodno proširuje
na servise projektovane da vam pomognu da
maksimalno iskoristite svoju instalaciju.
Prilagođene opcije
Puštanje u rad
Instalaciju opreme obavljaju stručnjaci i potpuno je
usklađena i prilagođena vašoj primeni.
CORPO 155 A
SITE 149 A
> Kompanija pred vašim vratima
U toku nekoliko decenija, SOCOMEC-ova rešenja
za kontrolu i energiju su postigla dobru reputaciju
u domenu testiranja i bezbednosti niskonaponske
opreme za distribuciju električne energije.
Sa kompanijom SOCOMEC, naši stručnjaci su
vam uvek pri ruci kada vam zatrebaju.
Revizija instalacije
Širok opseg opcija prilagođenih vašim posebnim
zahtevima i ograničenjima vaše električne
instalacije pomažu vam da rešite specifične
potrebe u radu.
Obuka
Dobićete obuku, naročito prilagođenu vašim
potrebama, kako bi se upoznali sa našom
opremom, što će vam omogućiti da je na najbolji
način iskoristite za vaše potrebe.
Održavanje ugovora
Širok opseg opcija preventivnog ili korektivnog
održavanja dizajniran je da odgovara vašoj
instalaciji i vašem okruženju i da obezbedi
kontinuitet servisiranja vaših električnih mreža.
SITE 118 A
Tehnološka analiza je druga priroda naših ljudi.
To što tesno sarađujemo sa velikim brojem
naših partnera znači da možemo neprekidno da
usavršavamo naše znanje.
APPLI 265 A
> Neprekidne inovacije
Kao nezavisan proizvođač, SOCOMEC ima
punu kontrolu nad svojim strateškim planiranjem
i procesima proizvodnje i potpuno koristi
sve prednosti u pogledu fleksibilnosti. Naša
integrisana proizvodnja je organizovana u
autonomne radne grupe, nudi kupcima kvalitet
besprekorne proizvodnje sa punom kontrolom
rokova isporuka.
SITE 041 A
> Pravi proizvodi
Nudimo najbogatiji asortiman kontrolnih i
zaštitnih sistema koji je dostupan na tržištu:
zahvaljujući "prilagođenim" rešenjima, dobivenim
prilagođavanjem standardnih proizvoda, naš
asortiman je u stanju da pokrije širok spektar
aplikacija.
Od studije do operativnog sistema, naš tim vas
prati i potpuno vam je posvećen.
> Stanice za Pierre SIAT elektrotestiranje
corpo 163a
CORPO 175 A
> Integrisana proizvodnja
APPLI 387 A
Projektovanje
SOCOMEC laboratorija za ispitivanje je
akreditovana od strane francuske komisije
za akreditacije COFRAC (Comité Français
d’Accréditation). Ona je član ASEFA (instituta za
seritfikaciju niskonaponske opreme), LOVAG-a
(Sporazumne grupe za nizak napon) i redovno
sarađuje sa međunarodnim institutima za
sertifikaciju: KEMA, CEBEC, UL, CSA, ASTA,
Lloyd-ov registar transporta, Bureau Véritas,
BBJ-SEP, EZU, GOST-R…
EVROPA
U AZIJI
BELGIJA
SEVEROISTOČNA AZIJA
SOCOMEC BELGIJA
B - 1190 Brisel
Tel. +32 (0)2 340 02 30 - Faks +32 (0)2 346 28 99
[email protected]
SOCOMEC KINA
CN - 200030 P.R.C Shanghai - Kina
Tel. +86 (0)21 5298 9555 - Faks +86 (0)21 6228 3468
[email protected]
FRANCUSKA
JUGOISTOČNA AZIJA i Pacifik
SOCOMEC
F - 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tel. +33 (0)1 45 14 63 30 - Faks +33 (0)1 45 14 63 38
[email protected]
SOCOMEC PREKIDAČKA I ZAŠTITNA TEHNIKA
UBI TECHPARK - 408569 Singapur
Tel. +65 65 07 94 90 - Faks +65 65 47 86 93
[email protected]
NEMAČKA
JUŽNA AZIJA
SOCOMEC INDIA
122001 Gurgaon, Haryana - Indija
Tel. +91 124 4562 700 - Faks +91 124 4562 738
[email protected]
ITALIJA
SOCOMEC Elettrotecnica s.r.l.
I - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 9849821 - Faks +39 02 98243310
[email protected]
BLISKI ISTOK
ŠPANIJA
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI
SOCOMEC Middle East
Dubai, U.A.E.
Tel. +971 (0) 4 29 98 441 - Faks +971 (0)4 29 98 449
[email protected]
SOCOMEC ELECTRO, S.L.
E - 08310 Argentona (Barselona)
Tel. +34 93 741 60 67 - Faks. +34 93 757 49 52
[email protected]
HOLANDIJA
SOCOMEC B.V.
NL - 3991 CD Houten
Tel. +31 (0)30 760 0901- Faks +31 (0)30 637 2166
[email protected]
SEVERNA AMERIKA
SAD, KANADA i MEKSIKO
UJEDINJENO KRALJEVSTVO
SOCOMEC Ltd
Hitchin Hertfordshire SG4 0TY
Tel. +44 (0)1462 440033 - Faks +44 (0)1462 431143
[email protected]
SOCOMEC Inc
Cambridge, MA 02142 USA
Tel. +1 617 245 0447 - Faks +1 617 245 0437
[email protected]
SEDIŠTE
MEĐUNARODNA PRODAJA
SOCOMEC GROUP
S.A. SOCOMEC kapital 11 149 200 €
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse
F-67235 Benfeld Cedex - FRANCUSKA
SOCOMEC
1, rue de Westhouse - B.P. 60010
F - 67235 Benfeld Cedex - FRANCUSKA
Tel. +33 (0)3 88 57 41 41 - Faks +33 (0)3 88 74 08 00
[email protected]
www.socomec.com
Dokument ne obavezuje. © 2011, Socomec SA. Sva prava zadržana.
VALID FOR FRANCE
Réf. DDP 221741 - 09 / 11 - Photos: Martin Bernhart - Realisation: SOCOMEC - Zbog zaštite okoline ovaj je dokument štampan na PEFC papiru (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
SOCOMEC GmbH
D - 76275 Etlingen
Tel. +49 (0)7243 65 29 2 0 - Faks +49 (0)7243 65 29 2 13
[email protected]
COUV 171 A Socomec u svetu
Download

Rešenja za kontrolu i električnu energiju