SOCOMEC Elektrik Elektronik A.Ş.
A.G.-O.G. ŞALT • TANITICI REKLAM
SOCOMEC, TEKNİK ÜSTÜNLÜĞÜ,
MALİYET AVANTAJI İLE BİRLİKTE SUNUYOR
SOCOMEC , KURULDUĞU 1922 YILINDAN
BU YANA ELEKTRİK VE DAHA SONRA
OTOMASYON SEKTÖRLERİNE HİZMET
VERMİŞ, PORTFÖYÜNDE BULUNAN
ÜRÜNLERİN YÜKSEK KALİTEDE
OLMASINA ÖZEN GÖSTERMİŞ, HER
DÖNEMDE DAHA VERİMLİ ÇALIŞMAYI İLKE
EDİNEREK TEDARİKÇİSİ OLARAK GÖREV
YAPTIĞI FİRMALARIN MEMNUNİYETİNİ VE
TEKNOLOJİK BİRİKİMİNİ ARTIRMIŞTIR.
TRANSFERDE DOĞRU ÜRÜN
“TRANSFER ŞALTERİ”
Bobin ve motor kumandalı
transfer şalterleri
SOCOMEC S.A.’nın 90
yıllık tecrübesine ek olarak
SOCOMEC Türkiye, geçtiğimiz
7 yıl içerisinde verdiği ücretsiz
eğitimler ile, şebeke jeneratör
transferi için özel olarak
tasarlanmış (ATyS) transfer
şalterleri hakkında sektörün
bilgilenmesini sağlamış ve
güvenli olarak yük transferinin
sağlanması için, doğru ürün olan
“transfer şalteri”nin kullanımını
da yaygınlaştırmıştır. Bu konuda
proje firmaları, taahhüt firmaları
ve pano üreticileri ile ortak
çalışmalar yürütmüş ve ürün
tanıtımı konusunda oldukça yol
katetmiştir.
Bu hedefle çalışan firmamız
otomatik transfer konusunda
güvenilir, hızlı transfer yapabilen
ve kullanımı kolaylaştıracak
40 A’den 3200 A’e kadar
bobin kumandalı veya motor
kumandalı ATyS otomatik
transfer şalterlerini, kullanıcıların
hizmetine sunmaktadır.
132
Mayıs 2014
kaliteli.kesintisi.indd 1
10.06.2014 16:32
MOTOR KUMANDALI
TRANSFER ŞALTERLERİ
ATyS S ve Sd serisi motorlu
transfer şalterleri
ATyS S serisi şalterler, 40 A ile
125 A arasında, kuru kontakla
uzaktan kontrol edilebilen 3 veya 4
kutuplu motor kumandalı transfer
şalterleridir. Üst üste oturan,
birbirleri arasında elektriksel ve
mekanik kilitlenmiş iki şalterin
birleştirilmesiyle oluşurlar. ATyS S
serisi, yük altında açma-kapama
yapabilen, uzaktan veya elle
kumanda edilebilen güvenli geçiş
sağlayan şalterlerdir. Ayrıca ATyS S
serisi otomatik transfer ünitesi ile
kullanılabilir ve sistem, otomatik
transfer sistemi haline getirilebilir.
ATyS S serisi transfer şalterlerini
diğer modellerden ayıran en
önemli özelliği ise motorun farklı
AC ve DC gerilim seviyelerinde
beslenebilmesidir. Socomec
ayrıca montajı hızlandırmak ve
kolaylaştırmak amacıyla motor
beslemesini sağlayan çift besleme
ünitesini ATyS S serisine ekleyerek
ATyS Sd serisini de müşterilerinin
kullanımına sunmuştur.
ATYS MOTORLU TRANSFER
ŞALTERLERİ
ATyS serisi şalterler, 125 A ile 3200 A
arasında, 3 veya 4 kutuplu motor
kumandalı transfer şalterleridir.
Üst üste oturan birbirleri arasında
elektriksel ve mekanik kilitlenmiş
iki şalterin birleştirilmesiyle
oluşurlar. ATyS serisi şalterler
tüm SOCOMEC transfer şalterleri
gibi istendiğinde el ile kumanda
edilebilmektedir. Şebeke-jeneratör,
şebeke-şebeke ve jeneratör-
jeneratör arası kullanılabilen ATyS
serisi, yük altında açma kapama
yapabilmektedir. ATyS şalterler
C20 veya C40 kontrol üniteleri ile
otomatik transfer şalterleri haline
gelebilmekte, kaynakların gerilim
ve frekansını sürekli izleyerek
kritik yükleri enerjisiz bırakmamak
mantığıyla çalışabilmektedir. Temel
olarak güç gövdesi ve motor bloğu
olmak üzere iki ana parçadan
oluşan transfer şalterleri, motor
bloğunda oluşabilecek herhangi
bir arıza durumunda dört alyan
vida ile birbirinden ayrılarak el ile
kumanda edilebilmektedir. ATyS
serisi şalterlerin motor beslemesi
için DPS çift besleme ünitesi ile
kullanılması önerilmektedir.
ihtiyaç olmadan otomatik transferi
gerçekleştirebilen bu ürünler
sürekli olarak kaynakların gerilim
ve frekanslarını izleyebilmektedir.
Üzerlerinde bulunan
potansiyometreler aracılığı ile
istenen gerilim ve frekans değerleri
ayarlanabildiği gibi transfer süreleri
de ayarlanabilmektedir. Bu şalterler
yükü korumak adına faz sırasını
algılayabilmekte ve üzerindeki LED
lambalar ile kaynak uygunluğunu
ve şalter pozisyonunu
gösterebilmektedir. Bu ürünler
entegre edilmiş çift besleme ünitesi
ve kontrol ünitesi ile hızlı devreye
alma avantajına sahiptir.
ATyS g otomatik transfer
şalterleri
ATyS d motorlu transfer şalterleri
ATyS d serisi şalterler ATyS
serisine ek olarak kendi içlerinde
bir motor besleme ünitesine
sahiptir. Bu seride kaynakların
uygunluğu şalter üzerindeki
LED lambalar ile görülebildiği
gibi istenildiğinde D10 arayüzü
kullanılarak pano kapağından da
görülebilmektedir.
ATyS g serisi şalterler şebekejeneratör arası kullanılmak üzere
üretilmiş 3 veya 4 kutuplu otomatik
transfer şalterleridir. Bu ürünler
ATyS t serisi ile benzer mantıkta
çalışmakta olup ek olarak yüklü ve
yüksüz test özelliğine sahiptir.
ATyS p otomatik transfer
şalterleri
ATyS t otomatik transfer şalterleri
ATyS t serisi şalterler iki şebeke
arası kullanılmak üzere özel
üretilmiş 3 veya 4 kutuplu transfer
şalterleridir. Ekstra bir ekipmana
ATyS p serisi şalterler otomatik
transfer özelliğine ve LCD ekrana
sahip 3 veya 4 kutuplu transfer
şalterlerdir. Şebeke-şebeke veya
şebeke-jeneratör arası kullanılabilen
bu ürünler üzerlerinde bulunan
LCD ekran aracılığıyla gerilim ve
133
Mayıs 2014
kaliteli.kesintisi.indd 2
10.06.2014 16:32
frekansı gösterebildiği gibi akım
trafosu kullanılması durumunda
akım ve güç verilerini de
gösterebilmektedir. Faz sırası
yanında faz dengesizliğini de
algılayabilen ATyS p serisi şalterler
istenirse yük atma senaryoları için
de kullanılabilmektedir. Kullanıcılar
bu seri ile isteğe bağlı olarak
alınabilen modüller aracılığıyla
tüm senaryolara uygun çözüm
sunabilmektedir. ATyS p serisi,
RS485 ve Ethernet modülleriyle
haberleşme hattına bağlanabilme,
veri ve olay kaydı özelliği, ücretsiz
Webserver ve Easyconfig yazılımları
ile uzaktan izleme ve müdahale
gibi özelliklerle kullanıcıların tüm
ihtiyaçlarına yanıt verebilmektedir.
D20 arayüzüne uyumlu olan
bu seri istenildiğinde tüm
yapılandırmaları ve bilgileri pano
kapağına taşıyabilmektedir.
BOBİN KUMANDALI TRANSFER
ŞALTERLERİ
AtyS M serisinde bu kolaylıkların
dışında motor yerine bobin
kullanılarak daha hızlı bir geçiş
süresi sağlanmıştır. Çalışma
prensibi genel ATyS ürünleriyle
aynıdır; iki şalterin elektriksel ve
mekanik olarak kilitlenmesi ile
tek bir şalterde transfer işlemi
gerçekleştirmektir.
ATyS M 3s serisi şalterler, kuru
kontakla uzaktan kontrol
edilebilen, ATyS M 6s ve 6e serileri
otomatik olarak 180 ms içinde
transfer işlemini gerçekleştirebilen
monofaze veya trifaze 40, 63,
80, 100, 125 ve 160 A olarak imal
edilen ve 10.000 açma kapama
yapabilen transfer şalterleridir.
M serisi ile beraber, 2, 3 veya 4
kutuplu olarak, transfer şalterleri
ürün yelpazemizi 40 A ile 3200 A
arasında, kullanıcıların hizmetine
sunulmuştur.
SOCOMEC ATyS M 3s, ATyS, ATyS
d, ATyS S ve ATyS Sd serileri yine
SOCOMEC’ in ürettiği yetenekli
kontrol üniteleri C20 ve C40
sayesinde otomatik transfer
şalterlerine dönüşebilmektedir.
SOCOMEC, şebeke-jeneratör arası
transferlerde kullanılmak üzere
üretilmiş C20 ve iki jeneratör arası
transferlerde kullanılmak üzere
üretilmiş, eş yaşlandırma özelliğine
sahip C40 ile tüm transfer
senaryolarına uygun çözümler
sunabilmektedir.
SOCOMEC otomatik transfer
şalterleri serilerinin tümünde
insan ve ekipman güvenliğini
sağlayan özellikler standart olarak
sunulmaktadır. Serilerdeki bazı
ortak ve farklı özellikler aşağıda
sıralanmıştır:
• Tüm serilerde istenildiğinde
manuel kullanım,
• Tüm motorlu serilerde motor
bloğu arızasında manuel kullanım
ve enerji altında motor bloğu
değişimi yapabilme,
• Tüm serilerde manuel kullanım
sırasında otomatik transfer
sisteminin kilitlenmesi,
• Tüm serilerde otomatik
kullanım sırasında kumanda kolu
takılamaması,
• Tüm serilerde mekanik konum
göstergesi,
• Tüm serilerde “0” pozisyonunda
asma kilit takılabilme özelliği
ve isteğe bağlı olarak tüm
pozisyonlarda asma kilit
takılabilme,
• Tüm kontrol ünitelerinde “kaynak
hazır” ve konum göstergeleri,
• Tüm kontrol ünitelerinde
program menüsünü şifre ile
koruma,
• Tüm kontrol ünitelerinde faz
sırası doğrulaması,
• Tüm kontrol ünitelerinde gerilim
ve frekansı sürekli izleme, özel
serilerde güç bilgilerini alabilme,
• İsteğe bağlı olarak şalter için
özel üretilmiş koruma kapakları ve
köprüleme baraları,
MANUEL TRANSFER ŞALTERLERİ
(ENVERSÖR SİSTEM)
125 A ile 3200 A arası , 3 veya
4 kutuplu, yükte açma kapama
yeteneğine sahip yük ayırıcılar,
bu konuda yeterli derecede
güvenilir olmayan ve yük altında
kullanılamayan özengili şalterlere
göre çok daha yetenekli ve üstün
ürünlerdir. Kısa devre dayanımı
yüksektir, boyut olarak daha
küçüktür. Ayrıca ürünün estetik
kolu da pano görüntüsünü
olumlu yönde etkilemektedir.
SIRCOVER BY-PASS şalterleri,
el kumandalı, çok kutuplu ,
yükte açma-kapama yapabilen
anahtarlardır. Üst üste oturan,
birbirleri arasında kilitlenmiş üç
anahtardan oluşur. Bu şekilde
3+6 kutup veya 4+8 kutuplu
anahtar kombinasyonları
oluşturulmuştur. Yükün girişi
ve çıkışını, aynı anda ayırarak
genellikle bakım sırasında güvenli
şekilde by-pass işlemini yerine
getirirler.
SOCOMEC, elektrik ve
otomasyon sektöründe yer alan
pano üreticileri, elektrik taahhüt
şirketleri, endüstriyel tesisler ve
malzeme tedarikçilerine sağladığı
özel ürünler ile bu ürünlerin
teknik destek ve satış sonrası
hizmetlerinin verilmesi ve kurulan
sistemlerin bakım hizmetlerinin
verilmesi konusunda
çalışmalarına yön vermiş ve
sektördeki yerini geçtiğimiz yıllar
içerisinde yüzde 100 müşteri
memnuniyeti sağlayarak daha da
güçlendirmiştir.
134
Mayıs 2014
kaliteli.kesintisi.indd 3
10.06.2014 16:32
Download

socomec, teknik üstünlüğü, maliyet avantajı ile