SOCOMEC Elektrik ve Elektronik A.Ş.
KALİTELİ VE KESİNTİSİZ ENERJİ • TANITICI REKLAM
GÜÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ
VE ENERJİ KALİTESİ
ENERJİ KALİTESİ VE GÜÇ YÖNETİM
SİSTEMLERİ; ARTAN ENERJİ MALİYETLERİ
VE REKABET KOŞULLARI KARŞISINDA
GÜÇ TÜKETİMİNİN KONTROL ALTINA
ALINMASI, SİSTEM KAYNAKLARININ
SÜREKLİ KULLANIMA HAZIR OLMASI
VE DAHA VERİMLİ ÇALIŞTIRILMASI
AMACIYLA GEÇMİŞE DÖNÜK VERİ
ANALİZİ YAPILABILMESİ, GÜÇ
KALİTESİNİN DENETİMİ VE KULLANILAN
EKİPMANIN ÖMRÜNÜ UZATMAK GİBİ
ÇEŞİTLİ AMAÇLARA YÖNELİK OLARAK
KULLANILMAKTADIR.
Fotoğraf 1 - Diris A40
Değişik sektörel uygulamalara
göre farklılıklar gösteren
güç yönetim sistemlerinde
farklı öncelikler söz konusu
olmaktadır.Şirketimizin ürün
yelpazesi yeni isteklere uygun
olarak genişlemektedir.
Büyük kurulu güçteki ticari
binalar, alış veriş merkezi, oteller
ve endüstriyel tesislerde ise ana
panolarda yalnız enerji değil,
diğer elektriksel parametreler
ve özellikle demand ve gerekli
noktalarda harmoniklerin
izlenmesi, hem enerji sürekliliği
hem de enerji tasarrufu ve
verimlilik çalışmaları açısından
çok önemli hale gelmiştir.
SOCOMEC firmasının, bu alanda
DIRIS A10, DIRIS A17, DIRIS A20,
DIRIS A40, DIRIS A60 ve DIRIS
A80 olmak üzere altı ürünü
bulunmaktadır. DIRIS A10 (ray
tipi), DIRIS A20, A40 ve A60
tek fazlı, iki fazlı ve üç fazlı
devrelerde alçak gerilim veya orta
gerilim tesislerinde kullanılan bir
Fotoğraf 2 - Diris A20
çok elektriksel parametreyi ölçme
yeteneğine sahip, aynı zamanda
sayaç işlevini de yerine getiren
pano tipi şebeke analizörleridir.
Modüler yapıdaki bu cihazlara,
kullanım taleplerine uygun
olarak değişik özellikler ilave
edilir. Bu modüller, kontak giriş/
çıkışı, analog çıkış veya değişik
haberleşme seçenekleri için
kullanılır. Yeni seri cihazlarda
ethernet haberleşme de seçenek
olarak sunulmuştur.
SOCOMEC 2013 yılında DIRIS
ailesine enerji izleme konusunda
iki yeni seri katmıştır. Yeni
analizör serilerinden bir tanesi
olan DIRIS A80, DIRIS A60 serisi
analizörlere kaçak akım okuma
özelliğini ekleyerek müşterilerinin
ihtiyaçlarına yanıt vermeye
başlamıştır. 72x72 milimetrelik
boyutlarıyla DIRIS A17 serisi ise
DIRIS A20’ nin özelliklerini daha
küçük bir gövdede toplayarak
pano montajında kullanım
kolaylığı kazandırmıştır.
160
Mayıs 2014
kaliteli.kesintisi.indd 1
10.06.2014 16:56
DIRIS A80, alçak gerilim veya orta gerilim TN-S veya
TT topraklama sistemine sahip tesislerde kullanılan,
akım, gerilim güç, enerji gibi birçok elektriksel
parametreyi ölçmenin yanı sıra kaçak akım izleme,
gelişmiş veri kaydı ve kalite eğrisi kaydı özelliklerine
sahip pano tipi kalite analizörüdür.
Enerji izleme projelerinde gerekli olan tüm
ölçümleri yapabilmesinin yanı sıra kritik
uygulamalarda RCM (kaçak akım izleme) özelliği
sayesinde toprak kaçağı bilgisini sağlayarak sistemin
kapanmasını önler.
DIRIS A80, çok ölçümlü bir enerji analizörü ile
kaçak akım izleme ürününü tek üründe biraraya
getirerek montaj aşamasında daha hızlı bir kurulum
ve yer tasarrufu sağlar. Kaçak / arıza akımlarını
görüntüleme özelliğinin yanı sıra anlık, ortalama ve
maksimum faz ve nötr akımlarını, faz-faz ve faznötr gerilimlerini, her faza ait toplam aktif, reaktif
ve görünür güçlerini, güç faktörünün ölçümünü
yapmaktadır.
Opsiyonel Ethernet modülü ile webserver
üzerinden, ölçüm izleme, veri çekme ve uzaktan
izleme işlemlerini herhangi özel bir yazılım
gerektirmeden yapılabilmektedir. Elektriksel
kurulumunuzun güvenilirliğini artırmak için
olay kayıtlarını analiz edebilirsiniz. Ücretsiz
Easy Config kullanıcı arayüzü yazılımı ile
cihazın uzaktan kurulumunu kolay ve çabucak
yapabilirsiniz. Kurulum dosyalarını kopyalayıp
A80’e gönderebileceğiniz gibi bağlantı olmadan
oluşturup daha sonar da gönderebilirsiniz. Çok
yönlü cihazların bir dosyada kurulumunu yapma
özelliği ile özellikle OEM ve pano imalatçıları için
oldukça kullanışlıdır.
DIRIS A17 kompakt yapısı ile elektrik enerjisi
ölçüm ve yönetimi yapabilen çok işlevli bir enerji
analizörüdür. Haberleşme özelliği ile PLC veya
yine SOCOMEC’in sunduğu bir diğer çözüm olan
Vertelis enerji yönetim yazılımları ile toplanan
veriyi analiz etmenize imkan sağlar. 72x72 mm’lik
boyutları ile DIRIS A17 motor kontrol merkezleri
dahil olmak üzere kullanım alanı oldukça geniştir ve
her tip panoya montajı yapılabilmektedir.
Fotoğraf 3 - DIRIS A80
DIRIS A80 gerilim olaylarının, elektrik şebeke
kalitesine ilişkin standart olan EN-50160 standardına
uygun şekilde kaydını tutar. Yük altında kaçak
akım alarm eşik değerinin otomatik ayarlanması
yük altında oluşabilecek yanlış alarmların önüne
geçmeyi sağlar.
Dağıtım şebekelerinde, elektriksel parametreleri
ölçme ve izleme yapan analizörler için belirlenmiş
olan en yüksek kalite standardı olan IEC 61557-12’yi
sağlamaktadır. IEC61557-12, cihaz performansı için
mekanik ve çevresel durumların tüm ölçü bilimi
koşullarını içerir.
Fotoğraf 4 - DIRIS A17
DIRIS sersinin diğer üyeleri gibi DIRIS A17 de IEC
61558-12 kalite standardına uygundur.
Programlanabilir giriş / çıkışları (enerji pals ve alarm)
bulunur. RS485 MODBUS haberleşme protokolü
ile cihazın uzaktan izlemesi yapılabilmektedir.
Böylece izlenen sistemdeki faz ve hesaplanabilir nötr
akımlarının, faz-faz ve faz-nötr gerilimlerini, aktif,
reaktif ve görünür gücünün, harmonik analizinin
bir merkezden takip edilmesi mümkündür. DIRIS
161
Mayıs 2014
kaliteli.kesintisi.indd 2
10.06.2014 16:57
A17 belirtilen farklı özellikteki modelleri ile her türlü
ihtiyaca yanıt verebilmek için tasarlanmıştır.
DIRIS ailesinin en yeni üyesi olarak 2014 yılında
SOCOMEC ürün gamına katılan DIRIS BCMS,
elektrik tüketiminin dikkatli takibi ile veri
merkezlerinin yönetiminin kolaylaştırılmasını
sağlar. Bir veri merkezi için kaliteli enerji hayati
önem taşımaktadır. Gerçek zamanlı izleme
ve alarmlar enerji kaynaklarının kalitesini ve
sürekliliğini artırarak hataları önlemeyi ve
düzeltmeyi sağlar. Veri merkezleri gün geçtikçe
enerji tüketimlerini azaltmak istemektedirler.
Veri merkezi kullanıcılarının artan bu talepleri
doğrultusunda gerçek tüketimlerini ödeyebilmeleri,
gerçekten dikkatli ve hassas bir ölçüm sonucu
mümkün olabilmektedir. Kesin enerji gideri
bütçesini yönetmek için sunuculara olabildiğince
yakın ve kusursuz ölçüm yapılması gerekmektedir.
Tüketim seviyelerinin doğru izlenmesi ile elektriksel
altyapının tamamen çalışır duruma gelmesini
ve gelişim ihtiyacını öngörmeyi mümkün kılar.
Ölçüm sistemleri işletim ve bakım giderlerini en aza
indirmek için kullanılan önemli bir araçtır.
BCMS, sunucuların yakınına monte edilen, küçük
boyutları ile tüm PDU ve RPP tiplerine uyumlu bir
ölçüm ünitesidir. Yeni veya mevcut uygulamalara
kolaylıkla monte edilebilir ve izleme sisteminize
uyum sağlayabilir.
Fotoğraf 5 - DIRIS BCMS 720
Tek cihaz 72 kanalın akım, güç ve güç faktörlerine
ek olarak 10 ana hattın akım, güç, güç faktörü,
gerilim ve frekansının izlenmesini sağlayabilir.
Plakaya veya raya monte edilebilir ve ücretsiz Easy
Config yazılımı ile yapılandırılabilir. 6 veya 9 linyeyi
tek gövde ile ölçebilen akım trafoları sayesinde az
yer kaplar. RS485 MODBUS veya SNMP Ethernet
bağlantısına sahiptir. DIRIS A40’ a Ethernet modülü
ile bağlandığında ek bir yazılıma gerek duymadan
ücretsiz Webserver ile uzaktan izlenebilir. Mekanik
dayanımı yüksek bir kutuya sahiptir. İşletmedeki
hataları gerçek zamanlı olarak gösterir ve alarmlar
kullanıcı tarafından yapılandırılabilir.
Fotoğraf 5 - DIRIS N 600 VE DIRIS D 600
Enerji üretimi ve dağıtım şirketleri için ise enerji
kalitesi ve bunun takibi önemli bir talep olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda EN50160
standardı Avrupa çapında yürürlüktedir.
SOCOMEC bu talebe yanıt vermek amacıyla DIRIS N
serisini geliştirmiştir. Yüksek hızda numune alabilen
bu cihazlar, gerilim şişme, çökme ve kesintilerini
(dips, surges, cut-offs, transient, flicker) yakalayarak
EN50160 normuna uygun raporlama yapmaktadır.
Bu tip tesislerde kesintiye bağlı olan arızaların
tespit edilmesi ve ilgili vardiyalarda çalışanların
sorumlulukları da önem taşımaktadır. Sistem,
kesintileri ve arıza bilgilerini de zaman etiketli vererek
ilgili durumlarda yanılmayı ortadan kaldırmaktadır.
Enerji sistemleri konusu artık elektrik
mühendisliğinin yanı sıra bilgi ve haberleşme
teknolojilerinin konusu haline gelmiştir. Bütün bu
uygulamalar, ancak gerekli işlevleri yerine getiren
bir yazılım aracılığı ile gerçekleştirilebilir. Proje
gerekleri doğru bir şekilde ön plana çıkarılırsa,
kullanıcı, standart bir paket yazılım veya SCADA
tabanlı genişleyebilir ve esnek bir yazılım arasında
tercih yapabilir ve bu sayede proje maliyeti optimize
edilir. SOCOMEC Fransa’ nın en büyük yazılım
şirketlerinden birini bünyesine katarak paket yazılım
konusunda pazar liderliğine aday olduğu gibi son 15
yıldır Türkiye distribütörlüğünü yürüten ve 12 yıldır
enerji otomasyonu üzerine birçok büyük projeyi
gerçekleştirmiş olan Gülboy Mühendislik A.Ş.’ yi
de 2012 yılında bünyesine katarak SCADA tabanlı
yazılımlar konusunda da tecrübesiyle müşterilerinin
ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir.
162
Mayıs 2014
kaliteli.kesintisi.indd 3
10.06.2014 16:57
Download

GÜÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ENERJİ KALİTESİ