PERI Program
Racionalni sistemi oplata i skela
za sve oblasti betonskih radova
Okvirne oplate za zidove
TRIO, TRIO-L Alu,
TRIO 330, TRIO Stubovi
TRIO je okvirna oplata zidova, univerzalna i višestruko upotrebljiva za sve
projekte.
– Spojnica BFD je jedini vezni deo za sve
spojeve TRIO elemenata.
– Veliki element TRIO 270 x 240 nudi
dve širine i dve visine oplate.
– Elementi imaju 6 širina u intervalu od
30 cm.
TRIO-L Alu je aluminijumska, kompatibilna dopuna TRIO čeličnoj okvirnoj oplati
zidova.
TRIO 330 je okvirna oplata za industrijsku gradnju zidova visine do 3,30 m.
TRIO Stubovi, kao dopuna TRIO okvirnoj
oplati zidova za jednostavnu izradu stubova.
DOMINO
HANDSET
DOMINO je lagana okvirna oplata
zidova u programu PERI sa širokom
primenom u stambenoj gradnji i
niskogradnji.
Osmišljena je specijalno za izradu temelja, šahtova i podrumskih zidova visine do
2,50 m.
HANDSET je ekonomična, okvirna
oplata malog formata sa specijalnom
CLIP spojnicom.
Svojim malim elementima omogućila je
izradu oplate i na najnepristupačnijim
mestima; tamo gde se oplata pre radila
klasično, od drveta.
– Ima lake delove, tako da je svaki radnik
u stanju da sa oplatom radi sam, bez
pomoći krana.
– Mali broj panela omogućuje veliki
stepen iskorišćenosti elemenata.
– Spojnica CLIP je jedini vezni deo za sve
spojeve HANDSET elemenata.
– Izrazito je praktična pri postavljanju
oplate kad je teren u padu ili pri raznim
proširenjima, jer pojednostavljuje
uklapanje oplate.
– Samo 4 širine elemenata sa čeličnim ili
aluminijumskim okvirima.
– Spojnica DRS je jedini vezni deo za sve
spojeve DOMINO elemenata.
– Domino elementi su, prema DIN
18202, Tab. 3, red 6, dimenzionisani
na pritisak sveže betonske mase od
60 kN/m2.
– Pribor i elementi sa otvorima za
ankerovanje čine izradu oplate temelja
jednostavnom.
Zidne oplate od drvenih nosača
VARIO GT 24
VARIO GT 24 Standard
RUNDFLEX
GRV Zglobna spona
VARIO GT 24 Stubovi
VARIO GT 24,varijabilna zidna oplata
od kontinuirano povezanih drvenih
nosača.
RUNDFLEX, kružna oplata za svaki
radijus preko 1,00 m bez dorade i nove
montaže elemenata.
VARIO GT 24, oplata stubova sa
drvenim nosačem GT 24 za sve
poprečne preseke i visine.
Bilo da se radi o gradnji industrijskih ili
stambenih objekata, mostogradnji ili potpornim zidovima, sa VARIO GT 24 mogu
se rešiti sve osnove zidova visine do 18 m.
– Laka prilagodljivost različitim radijusima
uz šrafove sa finim navojima.
– Dozvoljen je pritisak svežeg betona od
60 kN/m2.
– Jednostavno spajanje elemenata BFD
spojnicom.
Bilo da se radi o kvadratnom, pravougaonom, kružnom ili nekom posebnom
poprečnom preseku stuba.
– Kontinuirano podesiv poprečni presek
oplate sa standardnim elementima do
max. 80 x 120 cm.
– Dozvoljen je Pritisak svežeg betona od
100 kN/m2.
– Svi elementi koji se koriste su iz standardnog programa VARIO GT 24.
– Drveni nosač GT 24 omogućuje visinsko
prilagodjavanje oplate u intervalu od
30 cm.
– Drveni nosači u kombinaciji sa čeličnim
profilima SSRZ kao sponama, su prilagodljivi raznim zahtevanim oblicima
preseka.
– Brzo i jednostavno nastavljanje elemenata sa spojnicom 24.
– Kontinualno povezivanje elemenata.
– Dozvoljen je pritisak svežeg betona od
60 kN/m2.
VARIO GT Standard, su gotovi montirani
elementi, sa raznim širinama i visinama
u intervalu od 60 cm.
GRV Zglobna spona, je kružna oplata
bez ankera, specijalno pogodna za
vodonepropusne gradjevine.
– Pri formiranju oplate Funkcioniše
kao zatvoreni prsten bez ankerovanja.
– Omogućuje racionalna, posebna
rešenja (npr. oplate svodova.)
Oplate stubova
RAPID
QUATTRO
SRS čelična kružna
oplata stubova
RAPID, aluminijumska oplata stubova
sa jedinstvenim principom spajanja
steznim elementima - za besprekoran
izgled vidljivog betona.
– Poprečni preseci stubova su kontinualno podesivi do 60 x 60 cm, svejedno
da li su pravougaonog ili kvadratnog
poprečnog preseka.
– Oplata dozvoljava visoki pritisak sveže
betonske mase, sve do 120 kN/m2.
– Najviši kvalitet vidljivog betona, bez
otisaka šrafova ili eksera, zahvaljujući
samovezivoj trougaonoj lajsni.
– Gotova platforma za betoniranje
kontinualno se prilagođava svakom
poprečnom preseku.
– Praškasta zaštita okvira izuzetno
olakšava čišćenje i održavanje oplate.
– Osnovna montaža oplate vrši se bez
krana.
QUATRO je “brza” oplata stubova,
jer se sva četiri rama oplate
premeštaju jednim potezom krana.
Sa SRS čeličnom kružnom oplatom
postiže se izuzetno dobar kvalitet
betonskih površina.
– Poprečni preseci stubova, pravougaonog ili kvadratnog poprečnog preseka,
podesivi su u intervalu od 5 cm sve do
maksimalnih 60 x 60 cm.
– Oplata dozvoljava visoki pritisak sveže
betonske mase, sve do 80 kN/m2.
– Dobija se odličan kvalitet vidljivog betona zahvaljujući jakoj, 21 mm debeloj
vodootpornoj šperploči.
– Neznatan transportni volumen, 4 sklopiva elementa zauzimaju svega 60 cm
visine.
– Gotova platforma za betoniranje kontinualno se prilagođava svakom
poprečnom preseku.
– Poprečni preseci stubova se mogu
menjati u intervalu od po 5 cm, sve do
max. Ø 70 cm.
– Oplata dozvoljava visoki pritisak sveže
betonske mase, sve do 160 kN/m2.
– Odličan kvalitet vidljivog betona zahvaljujući visokokvalitetnoj praškastoj
zaštiti čelične obloge oplate.
– Integrisana pomagala za slaganje osiguravaju sigurno skladištenje.
– 4 različite visine elemenata za nastavljanje u intervalu od po 30 cm.
– Siguran rad na platformi za betoniranje
koja se kontinualno prilagođava svakom poprečnom preseku.
Oplate medjuspratnih konstrukcija
SKYDECK
SKYDECK, panelna oplata međuspratnih konstrukcija izrađena od
aluminijuma, daje senzacionalno
kratko vreme postavljanja oplate.
– SKYDECK podužni nosač SLT 225
omogućava primenu samo jednog
podupirača na 3,45 m2 površine.
– Okapnice na panelima, plastične
zupčaste lajsne na podužnim nosačima
i praškasta zaštita čine oplatu jednostavnom za čišćenje.
– Mala težina elemenata, nijedan elemenat nije teži od 15 kg.
– Elemenat „padajuća glava“ omogućuje
demontažu oplate već nakon jednog dana.
– Sve ploče debljine do 95 cm izrađuju
se pomoću istih sistemskih elemenata.
– SKYDECK patforme sa oznakom GS za
obezbeđenje ivica ploče.
MULTIFLEX
UZ greda
UNIPORTAL
Modularni stolovi
MULTIFLEX je fleksibilna oplata
mđuspratnih konstrukcija sa drvenim
nosačima, pogodna za sve osnove i
visine tavanica.
– Drveni nosač GT 24 omogućava velike
raspone i tako smanjuje broj potrebnih
elemenata.
– Drveni nosač VT 20 sa visokokvalitetnim,
uskim rebrom predstavlja jeftiniju varijantu.
– Montira se kako sa pojedinačnim
podupiračima tako i sa nosivim skelama.
UNIPORTAL je ekonomični tavanski
sto, pogodan za svaku osnovu.
UZ greda, za šalovanje greda do
80 cm visine.
– Samo dva elementa u sistemu, pogodna za sve preseke, čine planiranje jednostavnim.
– Pri montaži oplate visine do 80 cm,
nisu potrebni ankeri kroz gredu.
– Ekonomični pri manjoj primeni.
– Debljine tavanica do 60 cm.
– Premeštanje stolova primenom
„pačijeg kljuna“ ili „prenosne viljuške“.
– Velika čvrstoća glave ne zahteva dodatno dijagonalno ojačavanje.
– Sa UNIPORTAL glavom mogu se montirati i posebni stolovi različitih formi.
– Razmak primarnih drvenih nosača od
50 cm omogućava velike raspone.
PERI Modulstolovi, gotovi tavanski
stolovi u 4 veličine.
Podupirači, nosive skele
MULTIPROP
PEP = PERI Euro Prop
ST 100, složivi toranj
PD 8, nosiva skela
HD 200 podupirač za velika
opterećenja
MULTIPROP, je lagani, ekonomični
aluminijumski podupirač.
ST 100, složivi toranj,
Okvirni podupirač bez sitnih delova
HD 200 sistemski podupirač za
opterećenje od 200 kN.
– Kao pojedinačni podupirač ili primenjen
u sklopu - kao sto/toranj.
– Male težine, MP 350 = 18,8 kg.
– Samočisteći navoj i ugrađena merna
skala.
– Brzonavojna matica i ugradjeni metar
za brzo podešavanje.
– ST 100 se sastoji od samo 5 elemenata
često su dovoljna i samo 4 elementa.
– Veoma velika nosivost bez dijagonala.
– ST 100 se brzo montira.
– Samo jedan tip okvira za sve visine.
PERI HD 200 podupirač za velika
opterećenja sa značajnim prednostima.
PEP = PERI Euro Prop, odgovara Euro
normi DIN EN 1065
Kao tavanski sto
– Za velike prenosive jedinice.
Kao nosivi toranj
– Za velika opterećenja.
Kao stepenišni toranj
– Za sigurno penjanje i silaženje.
– Ispitan prema DIN EN 1065.
– Pocinkovan 100%.
– Sa osiguračem, tzv. G-kuka.
– Utisnuta merna skala za lako i brzo
podešavanje podupirača.
PD 8, sistem za 3 područja primene.
– Aluminijumska izrada ih čini ekstremno
laganim i omogućava ručnu montažu.
– Sa HD zamajcem se lako i kontrolisano
spušta teret od max. 200 kN za 10 cm.
– Jednostavna montaža bez alata
– samo veznim spajanjem.
– Kompletan pribor za ekonomično
postavljanje.
– Ispitane karakteristike ovog podupirača
čine komplikovane statičke proračune
suvišnim.
Podižuće skele, sistemi podesta
KG, CB, SKS Podižuća skela
ACS Samopodižuća tehnika
KG i CB, podižuće skele za ankerovane
oplate. Platna se prilikom armiranja
horizontalno pomeraju po nosivoj skeli
za 75 cm i time prave radni prostor i
istovremeno štite radnika.
SKS, teška podižuća skela za jednostrane
oplate kao na primer za: brane,ustave ili
slične masivne betonske konstrukcije.
ACS = Automatic Climbing System
Najmodernija samopodižuća oplata sa
hidrauličnim pogonom. Za sve visoke
građevine i za svaku osnovu.
– Podizanje nezavisno od krana pri
različitim vremenskim uslovima i pod
uticajem jakih vetrova.
– Varijabilan raspored podižućih konzola
prema geometriji objekta.
FB 180 preklopni podest
ASG 160 Radna i zaštitna skela
FB 180 preklopni podest je univerzalna
prethodno montirana radna i zaštitna
skela projektovana prema DIN 4420.
ASG 160, laki podestni sistem za
zidarske radove.
– Proverena sigurnost prema GS-u.
– Samo 2 različita tipa podesta za svaku
građevinu.
– Isporučuju se već montirane.
– Veliko rastojanje između konzola od
2,50 m.
– Međupodest FBZ 240 se može koristiti
kao premosni, izjednačavajući ili kao
ugaoni elemenat.
– Ugaoni ram FBE čini svaki preklopni
podest FB 180 univerzalnim ugaonim
podestom, bilo da se radi o poziciji levo
ili poziciji desno.
– Proverena sigurnost prema GS-u.
– Samo 3 različita tipa podesta za svaku
građevinu.
– Nema izgubljenih delova.
Jednostavno se rasklope gelenderi,
zaokrenu konzole i sve je gotovo.
– Ušteda prostora pri transportu i skladištenju, jer je složiva visina oko 30 cm.
– Manje ankerovanja zbog raspona
konzola od 2,00 m.
– Brza i jednostavna nadgradnja u krovnu
skelu.
– Uz pomoć papučice za vešanje PERI
ASG 160 sistem je primenljiv i u
betonskim radovima.
Ostali sistemi
Pribor za gradilište
Posebne oplate
PERI UP Sistem skele
PERI pribor za gradilište sa dodacima
olakšava izradu oplate na svakom
gradilištu.
PERI posebne oplate, su uvek prema
projektu optimizirana rešenja.
PERI UP samo jedan sistem za sve
zadatke koji su u vezi sa skelom.
– Racionalna rešenja sa što je moguće
više ponovno upotrebljivih standardnih
delova.
– Optimizacija specijalnih delova npr.:
za spuštanje, prilagođavanje i ostale
važne funkcije.
– Razvijanje jedne posebne oplate koja
je iskrojena prema projektu. Pritom,
važnu ulogu igra broj taktova.
Postavlja se kao fasadna, nosiva,
armiračka skela ili kao stepenišni toranj.
Konzola-2
– Za manje konzolne produžetke.
Oplatne spone 55, 75 i 105
– Sa samočistećim navojem.
Palete
– Za racionalnu logistiku.
Oplata otvora
– Rešenje za sve vrste otvora.
– Okvirna skela PERI UP T 70 / T 100
Laki okvirni delovi omogućavaju rad
bez zamora. Gelender kao prethodnica
za sigurnu montažu skele.
– Modularna skela PERI UP Rosett
Jezgro PERI UP Roseta je upravo
rozetna velike nosivosti.
– Nosiva skela PERI UP Schoring
Nudi visok stepen prilagodljivosti sa
standardnim delovima u svim pravcima.
PERI preporučuje BIO Clean,
biološki brzo razgradivo ulje za sve vrste
oplata.
Ostali PERI proizvodi:
– Jednostrane oplate
– Ankeri i pribor
– Vodootporne šperploče, raznih dimenzija
– Softver za projektovanje oplate
– Mašine, alati, pribor
– Oplata venaca na mostovima
PERI oplate d.o.o.
Oplate skele inženjering
Ugrinovačka 201a
11272 Dobanovci
Srbija
Telefon + 381 (0)11 217-51-91
Telefon + 381 (0)11 217-51-93
Telefax + 381 (0)11 318-59-62
[email protected]
www.peri.rs
RS rs 02 | 2012 3ma 791441 © PERI GmbH
Oplatna šina 105
– Za izradu vertikalnih rubova međuspratnih konstrukcija,kad su tavanica i zid u
istoj ravni.
Download

PERI Program Racionalni sistemi oplata i skela