GÖĞÜS CERRAHİSİ ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET RAPORU 1‐ARAŞTIRMA 2‐YAYIN a) Türk Toraks Derneği web sayfası üzerinden, Prof.Dr. Tuba Liman ve Prof.Dr. Ayten Kayı Cangır editörlüğünde Ocak 2010’ dan beri yılda 4 sayı olarak “ TORAKS CERRAHİSİ BÜLTENİ” yayınlanmaktadır. Her bir sayıda, belli bir konunun çok yönlü irdelendiği, kitap düzeyinde değerli olan bu yayının devamı sağlanacaktır. b) “Pnömotoraks, ampiyem, toraks travması, soliter pulmoner nodül, bronşektazi” gibi konularda tanı ve tedavi kılavuzu, mümkün olursa uzlaşı raporu hazırlanması. c) “Pnömotoraks hasta bilgilendirme kitapçığı” hazırlanmakta olup, son aşamaya gelinmiştir. Benzeri göğüs cerrahisi konularında da hasta bilgilendirme kitapçığı hazırlanması düşünülmektedir. 3 ‐ KONGRE ve KIŞ OKULU FAALİYETLERİ a) TTD 2014 Kış Okulu bünyesinde, “5. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu” 25 asistan ile düzenlenmiştir. Önümüzdeki kış okulunda da olanak sağlandığı taktirde 6. Göğüs Cerrahisi Kış Okulunun düzenlenmesi arzu edilmektedir. b) TTD 17. Ulusal Kongresinde “ Göğüs Duvarı Patolojileri” kursu düzenlenmiştir. TTD 18. Ulusal .kongresinde ise “KOAH ve Göğüs Cerrahisi” kursu düzenlenmesi planlanmaktadır. 4 ‐ GENÇ ARAŞTIRMACI a) Çalışma grubumuzun genç araştırmacı adayları ile ilgili araştırması sonuçlanmamış olup, isimler sonradan bildirilecektir. 5 ‐ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM MÜFREDATINA ÖNERİ 6 ‐ ŞUBELERLE ORTAK TOPLANTILAR a) Türk Toraks Derneği Okulu, Türk Toraks Derneği Marmara Şubesi ve Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu tarafından, Uludağ Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD katkıları ile 18 Mayıs 2013 tarihinde , Bursa Divan Otel’de Göğüs Cerrahisi Mesleki Gelişim Kursu yapılmıştır. Kursa kırk kişilik katılım sağlanmıştır. b) Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu ve Ankara Şubesi birlikteliği ile 28.02.2014 tarihinde saat 14:00' de Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda, "Olgularla Göğüs Cerrahisi Uygulamaları ve Sorunları" isimli bir mesleki eğitim toplantısı düzenlenmiş. Toplantıya kırk kişilik katılım sağlanmıştır. c) Bu yıl içerisinde de Şubeler ile ortak en az üç bölgesel toplantı düzenlenmesi planlanmaktadır. En net olanı Ekim 2014’de Batı Karadeniz Şubesi ile Zonguldak ‘ta “Uniportal VATS uygulamaları” kursu düzenlenmesi önerimizdir. Diyarbakır ve İzmir’de bölgesel toplantı planlanan iller arasındadır. 7 ‐ DİĞER 
Download

Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu 2014