Twin ram underground
lifts 3T / 3,5T / 5T
PODZEMNA KASETA “VISION II”, VEOMA JEDNOSTAVNA, ZA BOLJU EFIKASNOST
Svi modeli VISION II dizalica sadrže podzemnu kasetu kao što je opisano ispod. Jedino se mogu promeniti osnove za podizanje. Još jedna prednost ovog dizajna je
da se osnove za podizanje veoma lako mogu promeniti na određenim modelima, kako bi se na taj način promenio i tip dizalice (na primer: pretvoriti dizalicu sa
platformom bez navoznih rampi u dizalicu sa zglobnim podižućim rukama, ili obrnuto).
* Za Francusku i još neke zemlje mora se uraditi prethodni test unosa. Molimo vas da proverite vaš lokalni zakon.
Podzemna kaseta kad se jednom instalira, ne može se više videti.
Zakopana je u zemlji, i jedino je gornja površina vidljiva.
Laka za upotrebu,
malih dimenzija,
jedinica koja se instalira
na zid.
Osnova za podizanje:
Postoje različiti tipovi
osnova (platforme,
sa zglobnim podižućim
rukama, sa razmakom
za točkove),
zavisno od upotrebe dizalice.
Gornji sloj
Može se pomeriti,
skinuti radi servisa.
Vodootporan je sa n
eklizajućom površinom i
otporan je na koroziju.
Noseći ležaj
Nije potrebno održavanje.
Sačinjen od bojenog
aluminijuma, otporan
na habanje i koroziju.
Integrisana pumpa
Posebno napravljena za vlažno okruženje.
Motor je lociran unutar rezervoara za ulje,
i tako je zaštićen od vlažnosti. Još jedna prednost
ovog dizajna je nečujnost. Laka za održavanje
(pristup pumpi je kroz gornji sloj). Pumpa se isporučuje z
ajedno sa hidrauličnim uljem.
Cilindri i nosači
Unapređena tehnologija
obrtnih hidrauličnih cilindara;
Podižući cilindar
(prečnik: 40mm), i pričvršćivači,
su locirani unutar glavnog
spoljnog nosača, i na taj
način zaštićeni od prašine
i spoljnih uticaja. Glavni
spoljni nosač (prečnika:
123 mm), vidljiv kad je
dizalica podignuta, je nosač
samo za površine presvučene
hromom, za glatke ali otporne
površine. Lagana oštećenja
površine (ogrebotine) nemaju
nikakve posledice.
Fleksibilan bočni nosač:
Oba cilindra su
mehanički spojena.
Ne može se pojaviti razlika
u visini između cilindara,
za bolju sigurnost pri upotrebi.
JEDNOSTAVNA INSTALACIJA:
Podzemna kaseta sadrži unutrašnji
mehanizam koji je već instaliran. Kada
je kaseta smeštena na mesto i temelj
oko nje popunjen, jedina stvar koja preostaje
da se uradi je električna konekcija. Prazne
kasete će biti dostupne ako se budu proizvodile
instalacije dodatnih dizalica.
Dno kasete:
Vodootporno tako da nije
potrebno praviti temelj od
betona na dnu rupe,
pre instaliranja kasete
Hidraulični kablovi sa
visokim pritiskom:
Dva kabla za bezbednost.
Prenose pritisak ulja od
pumpe do podižućih
cilindara.
Podzemna kaseta, vodootporna:
Sadrži ceo mehanizam za podizanje,
i poseduje otpornost na koroziju za
duži vremenski period zahvaljujući
posebnom postupku unutar kasete,
i principu kontakta između čelika i
betona izvan kasete (poznatom kao
i anti-korozivno rešenje u civilnom
inžinjeringu).
GARANTOVANA BEZBEDNA UPOTREBA:
CE prilagođenost.
Zamena gornje oblasti.
Uređaj za zaštitu stopala, koji se sastoji iz faze spuštanja od dva koraka,
sa zvučnim upozorenjem tokom poslednjih centimetara spuštanja.
Operacija podizanja se odigrava kroz dva nezavisna hidraulična ciklusa
(po jedan za svaki cilindar), i mehaničkim povezivanjem dva cilindra.
U slučaju neuspeha hidrauličnih ciklusa, ceo process će se nastaviti pomoću drugog cilindra.
Dozvoljen je samo pokret spuštanja. Uređaj za spuštanje u slučaju nevolje, koji radi pomoću vazduha,
postoji za slučaj nestanka struje.
DVOSTRUKA HIDRAULIČNA DIZALICA
PODIŽE 3,5T SA RAZDVOJENIM PLATFORMAMA
Ravne razdvojene platforme i integrisana pomoćna dizalica.
Ravne razdvojene platforme
Model koji podiže vozila ispod točkova, sa razdvojenim
platformama dužine 4.20m i integrisanom pomoćnom “makaze”
dizalicom bez navoznih rampi.
Model koji podiže vozila ispod točkova, sa razdvojenim
platformama (dužina: 4.20m)
Takođe dostupno: 4649025: verzija
sa duplom dvostrukom hidrauličnom dizalicom
(dvostruka hidraulična dizalica sa razmakom za
točkove i dvostruka hidraulična dizalica bez navoznih rampi).
464 9024
Reference
Set od 2 svetleće tačke 125 W
4648205
Set od 2 table za instaliranje
4648202
Set od 4 platforme podržava 2 različite visine
160 + 1600mm, i tablu za stabilizaciju između platformi,
kako bi modele 4649023, 4649024 ,4649026
učinili kompatibilnim za radove centriranja trapa.
Verzija za centriranje točkova
Prazna kaseta, standardan model
Prazna kaseta, široka verzija
Drška za podizanje, visine 195-300mm,
za Vision II 5T (jedna jedinica)
Podiže vozila ispod točkova, sa dužinom platformi od 4.40m,
i pomoćnom “makaze” dizalicom, podiže 3.5T, vodootporne
strukture i sa specijalnom opremom za radove centriranja
točkova (prednji useci za okretne ploče, zadnje ploče za bočno
klizanje).
Rue du Pré Neu f - 58440 MYENNES - FRANCE
Tél.: + 33 3 86 3
9 50 50 - Fax : + 33 3 86 39 50 60
www .f fb-automotive .com
4649023
3,5T
1 335mm
1 850 mm
148 mm
4 200 mm
30 sec.
123 mm
180 bar
4649024
3,5T
3,5T
1 335 mm
1 850 mm
148 mm
4 200 mm
30 sec.
123 mm
180 bar
230/400V / 3 ph + N / 50 Hz / 16 A
3 kW
3 kW
2 650 mm
2 650 mm
4649026
3,5T
3,5T
1 335 mm
1 850 mm
148 mm
4 400 mm
30 sec.
123 mm
180 bar
4649041
5T
1 485 mm
1 850 mm
105 mm
30 sec.
123 mm
180 bar
4649042
5T
2 285 mm
1 850 mm
105 mm
30 sec.
123 mm
180 bar
3 kW
2 650 mm
3 kW
2 650 mm
3 kW
2 650 mm
N3HE0090
3 kW
2 650 mm
4648207
RCS Nevers 572 186 658 – CLS 106 0900
4649012
3T
2 285 mm
1 850 mm
70 mm
30 sec.
123 mm
180 bar
4648203
4648204
Molimo vas da konsultujete FFB za osnovni plan.
Vaš distributer
4649011
Kapacitet
3T
Kapacitet (bez navoznih rampi)
Udaljenost klipa motora
2 285 mm
Dužina hoda klipa
1 850 mm
Min. visina (podižuće ruke/platforma) 110 mm
Dužina platformi
Vreme podizanja/spuštanja
30 sec.
Prečnik cilindra
123 mm
Pritisak ulja
180 bar
Napajanje
Pumpa
3 kW
Dubina temelja
2 650 mm
Opcije (svi modeli Vision II)
TWIN RAM UNDERGROUND LIFT
On-floor platforms, with adjustable heads in length
This wheel free lift has been developed with a space
saving design. This lift features a lifting capacity of 3,5T
with lifting platforms. Front and rear lifting supports
can be adjusted in length to accommodate any kind of
vehicle.
Moreover, the lifting heads are fitted as a standard with
fixed rubber carpets, suitable to most vehicles, in order
to avoid use of rubber lifting blocs, and then to ensure
quicker and safer lifting operations.
Rubber carpets are delivered as a standard, which avoid
the use of rubber lifting blocs with most vehicles.
The lift is also delivered with 4 lifting pads
to accommodate special vehicles.
Lifting capacity
Piston distance
Stroke height
Min. platform height
Raising/lowering time
Cylinder diameter
Hydraulic pressure
Power supply
Pump unit
Foundation depth
Rubber carpets
permanently installed
3 500 kg
1 335 mm
1 850 mm
74 mm
30 sec.
2x123 mm
180 bar
230/400V / 3 ph + N / 50 Hz / - 16 A
3 kW
2 650 mm
Yes
Application: check-in, repair and maintenance
This lift is perfectly suitable to check-in applications,
when raising vehicles in the presence of the car’s owner,
to pinpoint the list of operations to be done. The great
silence and the smoothness of the lift’s movements,
as well as the feeling of space free, once the vehicle is
raised, will impress your customer favourably.
Sa platformama kojima se prilagođava dužina i širina
Ovaj model poseduje glave kojima se prilagođava i dužina i širina
(takozvane »xy« glave). Ovo omogućava da dizalica podiže komplikovane
automobile, kao što su all-road vozila opremljena sa 2 longitudinalna noseća okvira.
Ostale specifikacije iste kao kod 4649001.
Sa zglobnim podižućim rukama
Zglobne podižuće ruke, univerzalna
Zglobne podižuće ruke, univerzalna
Ovaj model sa zglobnim podižućim rukama nudi veći broj mogućnosti
podizanja nego 464 9021. Veći je broj pristupnih površina za podizanje.
Ovo obezbeđuje dizalici univerzalnu mogućnost podizanja.
Preporučuje se servisima koji primaju izuzetno veliki broj vozila
(off-road vozila, kombije,itd…)
Ovaj model sa zglobnim podižućim rukama može se
koristiti kao dvostubna dizalica, ali ima dodatnu prednost
konfiguracije koja štedi prostor, zahvaljujući odsustvu kolona.
Njene specifikacije čine je savršeno pogodnom za radove
kao što su odstranjivanje/instalacija teških delova.
Ova dizalica zaista omogućava lak pristup donjem delu automobila.
4649002
3 500 kg
Kapacitet
1 335 mm
Udaljenost klipa motora
1 850 mm
Dužina hoda klipa
Min. visina (podižuće ruke/platforma) 60 mm
30 sec.
Vreme podizanja/spuštanja
2x123 mm
Prečnik cilindra
180 bar
Pritisak ulja
Napajanje
3 kW
Pumpa
Dužina platformi
2 650 mm
Fixed rubber carpets
-
Dubina temelja
4649021
3 500 kg
1 335 mm
1 850 mm
97 mm
30 sec.
123 mm
180 bar
230/400V / 3 ph + N / 50 Hz / 16 A
3 kW
2 650 mm
-
4649022
3 500 kg
1 335 mm
1 850 mm
105 mm
30 sec.
123 mm
180 bar
3 kW
2 650 mm
-
DVOSTRUKA HIDRAULIČNA DIZALICA
PODIŽE 3T, SA ŠIROKOM KASETOM
Popravka
Za sportske automobile, i druga vozila
sa niskom preglednošću donjeg dela vozila.
Ova dizalica je opremljena sa zglobnim podižućim rukama, kojima
se može podešavati dužina. Jedinica za podizanje je “U” oblika,
dizalica je instalirana u široku podzemnu kasetu (udaljenost klipa
motora 2285mm).
Ovaj model omogućava ugodnu popravku oštećenih vozila sa
klupom za telo.
Ova dizalica je opremljena sa zglobnim podižućim rukama, kojima
se može podešavati dužina. Jedinica za podizanje je “U” oblika,
dizalica je instalirana u široku podzemnu kasetu (udaljenost klipa
motora 2285mm). ova dizalica se ne može izbeći svaki put kada se
nizak sportski automobil sa slabom preglednošću donjeg dela mora podići.
Minimalna visina od 70mm obezbeđuje bolju sposobnost dizalice da podiže
sportske automobile.
DVOSTRUKA HIDRAULIČNA DIZALICA PODIŽE 5T
Sa standardnom kasetom (udaljenost klipa motora 1335mm)
Sa širokom kasetom (udaljenost klipa motora 2285mm)
Prilog: popravka. Za komercijalna vozila, kombije i privatne automobile.
Takođe pogodno za off-road vozila.
Prilog: Popravka. Za komercijalna vozila, kombije, privatne automobile,
i off-road vozila.
Download

Flyer makazaste dizalice-srb