SERVISNA OPREMA
AUTO DIJAGNOSTIKA
REGLAŽA
DIZALICE
KOMPRESORI
KATALO
I još mnogo, mnogo toga...
G PR
OD
AJ
NO
GA
SO R
TIMAN
A
www.giir.net
GIIR D.O.O. NIŠ
GIIR d.o.o. je preduzeće koje se bavi uvozom i prometom opreme i alata za auto servise, kao i mašina za različite
proizvodne namene. Tokom deset godina, koliko smo prisutni na trzistu, ostvarili smo značajne kontakte sa
inostranim proizvoñačima navedene opreme. Iz registra naših dobavljača izdvajamo:
HUNTER SAD, CHICAGO PNEUMATIC SAD, ABAC Italija, AIGNEP Italija, ASTURO-WALMEK Italija, TEXA
Italija, OMCN Italija, TELWIN Italija, CONSUL Nemacka, FERM Holandija...
čiji smo ovlašćeni distributeri. Takoñe, u ponudi imamo i brojne dobavljače iz Velike Britanije, Francuske i Austrije.
Sa ponosom ističemo da se naša firma nalazi u prvih 50 firmi u Niškom regionu - po podacima Centra za bonitet iz
Beograda. Istrazivanja GLOBMARK Business Research potvrñuju da se nalazimo u krugu od 2500
najrentabilnijih preduzeća u Srbiji. Redovno izlažemo na sajmovima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu,
Budvi i Skoplju, gde naši štandovi beleže značajnu posetu. Naši radnici neprestano rade na razvoju i dopuni naše
ponude iz koje ovom prilikom izdvajamo:
dijagnostičku opremu, ureñaje za reglažu trapa, dizalice, kompresore, ureñaje za servisiranje i
održavanje klima ureñaja, ureñaje za ispuštanje i dolevanje ulja, balanserke, demonterke, aparate za
zavarivanje, pneumatski alat, nauljivače, filtere, sušače, creva, priključke, pištolje za farbanje i pumpanje
guma, ureñaje za merenje kompresije, stroboskopske lampe kao i mnoge druge merne instrumente ...
GIIR D.O.O. Preduzeće za proizvodnju, montažu i trgovinu na veliko i malo
tel: 018/599-100, 018/599-110, 018/534-271, 018/534-272
fax: 018/238-832, 018/227-612
Gabrovački put II deo 32A, 18106 Niš, Srbija
email: [email protected]
www.giir.net
HUNTER
SISTEMI ZA REGLAŽU
KARAKTERISTIKE SISTEMA 811
ZA PODEŠAVANJE GEOMETRIJE VOZILA
WinAlign® softver sadrži najveću bazu podataka o vozilima kao i mnoge patente za podešavanje geometrije vozila.
Instaliran je u 60 zemalja i radi na 30 jezika, WinAlign® softver je vodeći po svojim performansama i inovacijama u
oblasti podešavanja geometrije vozila... Osnovne karakteristike nove tehnologije su pojednostavljenje i ubrzanje
procesa poravnanja vozila, što čini da je WinAlign® danas jedan od najmoćnijih softvera za podešavanje
geometrije vozila. WinAlign® softver u odnosu na druge programe za podešavanje geometrije vozila ima sledeće
prednosti. Omogućuje kompjuteru da odradi više poslova i da donosi odluke. Ovo čini softver veoma lakim za
korišćenje. Obezbeñuje više instrukcija, referentne podatke tako da početnika moze učiniti ekspertom.
Dodavanjem novih karakteristika poravnanja povećavaju se mogućnosti veće zarade.
811 Snažan procesor, i WinAlign® softver čine
podešavanja na vozilu lakim. Rad sa programom i
ureñjajem može praktično da se svede u tri koraka:
Izaberite proizvoñača vozila i model.
Izbor vozila može da se sprovede na dva načina:
1. Kretanjem kroz listu vozila..
2. Unošenjem broja sasije (VIN)
Merenje Uglova
Posle kompenzacije, nagib, trag i ugao potiska su izmereni
i prikazani na monitoru. Zatur, S:A:I i I:A: se mere posle
zakretanja upravljača prema uputima na monitoru.
Podešavanje Vozila
Grafici na monitoru pokazuju koliko treba i u kom pravcu da
se vrši podešavanje. Dok vršite podešavanje strelica se
pomera iznad grafika. Grafik menja boju iz crvenog u
zeleno kada se podešavanjem završi.
WinAlign® softver može da se
koristi za:
Inspekciju Vozila
Merenje i Podešavanje
Obuku u toku rada
Upoznavanje sa ureñajem
sistem za reglažu vozila
HUNTER HAWK EYE
Sistem za reglažu poslednje generacije sa 4 kamere i bežičnim metama namenjen za rad sa putničkim i
lakim komercijalnim vozilima.
ALIGMENT 3-D PRUŽA VAM USLUGU BRZE I PRECIZNE REGLAŽE
HawkEye™ sistem sa patentiranom tehnologijom slike visoke definicije pruža visoku preciznost, brzinu rada,
zahteva minimalni radni prostor i smanjuje mogućnost greške izazvane ljudskim faktorom. HawkEye CMOS
kamere sa senzorima visoke definicije omogućuju da se skrati rastojanje od centra okretnih ploča do prednjeg zida
radionice. Ovim se smanjuje potrebna dužina radionice za instalaciju sistema tako da se moze odgovoriti i
najzahtevnijim uslovima koji mogu da se jave u radionicama kod nas. Sa novim CMOS kamerama je povećano
vidno polje tako da korisnici koji koriste dizalicu merenja i rad na autu mogu da vrše na visini izmeðu 0,8m do 2.1m.
Ovaj sistem se može instalirati na kanalu ili na dizalici.
WinAlign ® SOFTWARE
WinAlign® program za poravnanje sadrži najveću bazu
podataka sa posebnim fabričkim informacijama o vozilima
u auto industriji, kao i mnoge patentirane mogućnosti za
podešavanje, koje povećavaju produktivnost, ubrzavaju i
pojednostavljuju proces reglaže. WinAlign program je
instaliran u 60 zemalja i funkcionise na 36 jezika, prednjači
u auto industriji po inovacijama i performansama.
SENZORI SA SLIKOM VISOKE DEFINICIJE
Četiri stacionarne kamere (po
jedna za svaki točak) mere
položaj i orijentaciju reflektora za
poravnanje.
HawkEye™ senzori koriste višedimenziono modeliranje kako bi obezbedili brza, precizna merenja poravnanja.
Operater može koristiti ravni ili mod LIVE, koji koristi reflektujuća ogledala kao referentnu ravan. Ovaj mod se
koristi kod dizalica jer se uvijaju prilikom podizanja, ili tradicionalni patentirani mod poravnanja, koji koristi platforme
dizalice kao referentnu ravan.
REFLEKTUJUĆA OGLEDALA ZA PORAVNANJE VISOKE
PRECIZNOSTI
Pojačani za upotrebu sa HawkEye senzorima, obezbeñuju veće horizontalno i
vertikalno vidno polje. Mali, laki i jednostavni za upotrebu. Sadrže aluminijumsku
oplatu otpornu na koroziju i lom, kućište otporno na udarce i zaštitne odbojnike.
Gotovo bez potrebe za održavanjem! Bez elektronike koja se može oštetiti
prilikom pada, bez kalibracije i bez kablova. Standardni samocentrirajući adapteri
za točkove odgovaraju naplacima od 10” do 24,5”. Opcioni dodaci za adaptere se
upotrebljavaju za posebne točkove i točkove na koje se teško montiraju klasični
adapteri.
BRZA KOMPENZACIJA KOTRLJANJEM
ELIMINISE POJEDINACNU KOMPENZACIJU SVAKOG TOCKA
Procedura kompenzacije odvija se u tri koraka bez podizanja vozila i prikazana je na slikama ispod:
Gurajte vozilo unazad dok indikatori
na ekranu ne postanu zeleni
Gurajte vozilo unapred i zaustavite se
na centru obrtne ploče
Sva merenja nagiba i traga su izvršena posle kompenzacije i prikazana su na monitoru.
BEZIČNI DALJINSKI INDIKATOR
Opcioni daljinski indikator omogućava tehničaru da
jednostavno obavi kompenzaciju kotrljanjem kada
konzola nije u vidnom polju i obezbeñuje potpunu kontrolu
prilikom podešavanja ispod ili iza vozila.
ExpressAlign ® PROCEDURA
Nakon izvršenog merenja na vozilu WinAlign softver
uključuje ExpressAlign proceduru koja analizira
dobijene mere. Na osnovu analize softver daje
postupak korak po korak za podešavanja na datom
vozilu. Ovom procedurom se skraćuje vreme potrebno
za reglažu.
WinToe ® PROCEDURA
Eliminiše potrebu za ponovnim podešavanjem traga
točkova na jednoj strani zbog kretanja na drugoj strani.
Funkcioniše na svim postoje ć im putni č kim
automobilima i komercijalnim vozilima, što praktično
obezbeñuje prav upravljač pri prvom pokušaju.
Shim-Select ® KARAKTERISTIKA
Koristi se kod podesavanja zadnjeg trapa kod vozila kojih se vrse podesavanja podmetanjem podloski pored ovoga
mogu se izvrsiti podesavanja na vozilima na kojima fabriski nije predvidjeno podesavanje na zadnjem trapu.
Eliminise nagadjanje pri postavljanju podloski; nema potrebe za posmatranjem zbunjujucih grafika.
Brzo proracunava i prikazuje sve potrebne
informacije za pravilno poravnanje. Podloske koje
treba ubaciti se izracunavaju trenutno i pokazuju
kakav ce biti rezultat reglaze posle postavljanja
podloski sto moze da ustedi dragoceno vreme. ShimSelect karakteristika sada sadrzi mogucnost izbora
devet modela podloski. Za preko dvadeset pet
procenata vozila neophodne su podloske pozadi za
podesavanje nagiba i traga tockova.
CAMM ® KARAKTERISTIKA
(Control Arm Movement Monitor Kontrola kretanja viljuske)
Koristi se kod vozila gde se podešavanja vrše na dva
ekstcentra na istoj viljuški. Smanjuje vreme podešavanja na
pola na ovakvim vozilima zato što za svaki ekscentar imamo
poseban grafik na monitoru. CAMM karakteristika upućuje
tehničara u kom smeru i koliko da pomeri prednji ekscentar ili
ležište, a zatim koliko da pomeri zadnji deo. Ova pomeranja
prate se na monitoru.
ABC ® KARAKTERISTIKA
(Automatic Bushing Calculator)
Displej za podešavanje biksni prikazuje potrebne
biksne i položaj kako bi se napravile željene izmene
na uzdužnom nagibu rukavca točka i zaturu točka na
dvostrukoj prečki i drugim kamionima.
FatserCaster ® KARAKTERISTIKA
Smanjuje broj koraka koji su neophodni za obavljanje
merenja opsega uzdužnog zatura rukavca točka (caster
sweep) i prikupljanje merenja uzdužnog zatura rukavca
točka, S.A.I. i I.A. Faster Caster karakteristika koristi samo
jedan brzi okret upravljačem na levo i jedan brzi okret na
desno kako bi se izmerili uglovi za levu i desnu sekvencu
okretanja.
Wheel-Off ® PODEŠAVANJE
Omogućava podešavanja kada je točak skinut, čime se
ubrzava proces poravnanja. To je od pomoći kod 30%
vozila na današnjim putevima. Za Wheel-Off
podešavanje je potreban opcioni adapter komplet 201978-1.
BAZA PODATAKA SA ALATIMA I KOMPLETIMA
Prikazuje ručne alate, specijalne alate i komplete za naknadne
popravke koji su potrebni za rad. Pomaže tehničaru da izvrši
pravilnu selekciju alata za posebno vozilo i ugao podešavanja.
SBDA ® KARAKTERISTIKA
(Suspension Body Dimension Audit)
Omogućava brzo skeniranje radi utvrñivanja da li se vozilo može poravnati; označava potrebu za procedurama
popravke limarije. Uporeñuje i prikazuje merenja visine šasije. Zahteva komplet za merenje visine šasije u vožnji
20-2050-1.
MERENJE UGLOVA SIMETRIJE
Pomoću WinAlign softvera merimo položaj točkova,
tako da se dobija informacija koliko i kako su točkovi
meñusobno pomereni. Obezbeñuje brzu proveru kako
bi se utvrdilo da li na izmerene vrednosti poravnanja van
specifikacija utiču uglovi simetrije. Označava stanja
koja mogu proizilaziti iz sudara ili popravke šasije.
Rezultati se mogu štampati.
WIDESCREEN WINALIGN SOFTWARE
WinAlign® softver podržava HDTV (16:9) koristeći
novu kontrolnu liniju na levoj strani ekrana. Ekrani su
uvećani kako bi se iskoristila dodatna širina ekrana.
Zahteva WA200 Plus Aligner.
LIVE MERENJE VISINE ŠASIJE
Za kontinualno merenje visine šasije treba
postaviti mete na blatobranu iznad sredine
svakog točka. Ove mete obezbeñuju da se
kontinualno meri visina šasije tokom rada, što
je od velike važnosti kod podešavanja nagiba i
zatura. Ova opcija je neophodna za nova
vozila iz BMW, VAG grupe, itd...
BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ
ZA MERENJE VISINE ŠASIJE
Pored osnovne funkcije daljinskog upravljača za konzolu
ovaj opcioni dodatak može da meri visinu šasije i
izmerene vrednosti bežično prenosi na konzolu.
PREGLED VOZILA PRE POČETKA
RADA
Ilustracije i digitalne fotografije daju brze upute za
inspekciju vozila u skladu sa fabrički preporučenim
procedurama za rad.
FOTO PRIKAZI I ILUSTRACIJE
Ova opcija predstavlja kombinaciju liste sa
specifikacijama vozila i digitalnih fotografija koje korak
po korak objašnjavaju proces reglaže ili
trodimenzinalne ilustracije na istom ekranu. Ova opcija
sadrzi 4000 fotografija u bazi sa opisima kako se vrši
pregled i popravka na konkretnom modelu vozila.
VIDEO OPCIJA
Pored fotografija i ilustracija WinAlign softver sadrži i
video snimke gde su procedure za popravku i
inspekciju vozila date u vidu filmova. Baza sadrži preko
300 filmova.
ŠTAMPANJE INSPEKCIJE
Štampani izveštaj može da se koristi za
objašnjenje problema ili koraka koji treba da
se preduzmu u cilju popravke vozila.
REZULTAT IZVRŠENE REGLAZE
Sva obavljenja merenja mogu se odštampati i
pokazati klijentu. Svaki
štampani
izveštaj se pamti u memoriji računara i može
se pogledati u bilo kom trenutku.
sistem za reglažu vozila
HUNTER DSP 500
Hanterovi DSP500 Senzori obezbeñuju:
Veću brzinu, trenutan prenos podataka izmeñu senzora i
konzole Hunter 811, brzo i precizno merenje na vozilu, brzu i
laku kalibraciju senzora.
Povećanje pouzdanosti:
Tehničar na monitoru dobija upozorenje o mogućim potrebnim
podešavanjima senzora za povećanje tačnosti merenja.
Snažna konstrukcija redukuje potencijalna oštećenja na
senzorima. ”Foolproof” mehanizam sa blokadom sprečava
pomeranja nakon montaže i kompenzacije senzora.
Laki za korišćenje:
Kompatibilni sa vozilima koja zahtevaju specijalne adaptere.
Novi Samo Centrirajuci adapteri za točkove pokrivaju veliki broj
vozila. Opcioni DSP500 bežični senzori ne zahtevaju
upotrebu kablova što znatno olakšava rad. Baterije novih
bežičnih senzora obezbeñuju neprekidan rad tokom 8 sati
rada. “Hot-swapable” obezbeñuje da se nakon pada napona
na bateriji ne izgube podaci za izvršenu kalibraciju.
Korišćenjem DSP500 Senzora, tehničaru je
potreban jedan krug oko vozila da montira i
izvrši kompenzaciju na svim senzorima.
Izvršite podešavanje na vozilu brzo i tačno sa DSP500 Serijom Senzora
Usteda vremena uz pomoć:
Provera kalibracije traga CAL - CHECK®
Provera kalibracije traga je nova karakteristika DSP508 senzora sa
rukama i na zadnjim senzorima. Kontinualno proveravanje osigurava
tačno merenje Traga. Upozorenjem na monitoru tehničar se upozorava
kad je neophodno da se izvrši kalibracija.
RangeFinder®
Patentirana karakteristika RangeFinder izračunava trag po širini
automobila i medjuosovinsko rastojanje osovina do 5334mm
Level Reminder®
Ako je potrebno izvršiti nivelaciju senzora na displeju dobijate
upozorenje. Podsetnik nivelacije je standard na prednjim DSP506
senzorima i na sva cetri DSP508 senzora.
DSP 500 KARAKTERISTIKE
Visoka rezolucija CCD mernog sistema.
CCD daje precizno merenje traga medjuosovinskog rastojanja i
širine vozila i meri okretanje volana bez korišćenja okretnih ploča.
Processor visoke brzine
Integrisani 32 - bitni mikroprocesor osigurava precizno merenje u
realnom vremenu što obezbeñuje da se promene u merama na
vozilu trenutno prenose na monitor.
Rugged, Lightweight Design
Integrisane elektronske komponente povećavaju sigurnost u radu. Kućište senzora napravljeno je od “bulletproof”
materijala koji se koristi u vojnoj avio industriji. Oblasti koje su izložene udaru dodatno su zaštićene gumom.
Povećana komaptibilnost Adaptera
Osovina senzora je projektovana tako da može da se postavi i na specijalne adaptere.
Opciona bežična XF karakteristika obezbedjuje veći opseg, veću brzinu komunikacije
XF-Radio tehnologija ostvaruje istu brzinu komunikacije kao i DSP senzori sa kablovima. Podaci tokom rada na
vozilu na displeju se prikazuju trenutno!
Stanica za punjenje baterija*
Opcioni bežični DSP500 senzori mogu da pune baterije izmeñu poslova odlaganjem na specijalne nosače na
konzoli.
Opcioni bežični senzori imaju sposobnost produženog rada
Baterije obezbeñuju celodnevni rad i “hot-swapable”, obezbeñuje da izvršeno merenje kompenzacije ne bude
izgubljeno prilikom pada napona ili pri zameni baterija.
DSP 500-XF BEŽIČNI SENZORI
Kraće vreme postavljanja
Nije potrebo postavljati kablove
Obezbeñuju veliku brzinu komunikacije
XF senzori rade na frekfenciji od 2.4 GHz, predajnici u senzorima
podržavaju do 64 kanala. XF-radio signali ne zahtevaju optičku
vidljivost izmeñu konzole i senzora
DSP500-XF Bezicni senzori omogućuju
istu brzinu prenosa podataka kao i
konvencionalni senzori.
Svaki DSP500-XF senzor opremljen je “hotswapable” +12 VDC lead acid baterijom
Obezbeñuju celodnevni rad
Baterije obezbeñuju kontinualan celodnevni rad. Na displeju je prikazan nivo istrošenosti baterija. Baterije se lako
menjaju i obezbeñuju da se prilikom zamene baterije u toku rada ne gube podaci o kompenzaciji senzora. Dodatne
ili baterije za zamenu mogu se naručiti kod dilera HUNTER opreme ili lokalnim trgovinama koje prodaju baterije.
Hunter je patentirao specijalne prihvatnike za senzore pomoću kojih se vrši punjenje baterija kada su senzori
postavljeni na kabinet.
Dodatni opcioni punjac baterija
Dodatni set baterija može se puniti pomoću opcionog punjača koji može biti ugrañen u konzolu ili može da se koristi
kao samostalni uredjaj. Kompatibilan je sa novim Hanterovim konzolama “R811” i “S811”
Opcioni punjač baterija (20-1832-1) može se
instalirati na zadnjem delu konzole gde
zauzima najmanje prostora
…ili kombinacija sa AC Adapterom gde se koristi kao
knvencionalni punjač baterija. AC Adapter Kit uključje
naizmenično napajanje ulaznog napona od 100 do 240 V.
MERENJE VISINE ŠASIJE
Patentirana opcija elektronskog merenja
visine šasije obezbeñuje merenje visine
šasije i reviziju dimenzija vešanja šasije
(SBDA), što uključuje:
- Merenje visine
- Merenje rastojanja izmedju točkova
- Pomeranje šasije
- Ugao šasije
Revizija dimenzija šasije (SBDA) obezbeñuje
brzu analizu na vozilu i odreñivanje da li je
mogu ć e podešavanje na vozilu ili je
prethodno potrebno izvršiti popravku vozila.
Opciono merenje visine šasije skraćuje vreme potrebno za merenje. Analizom dobijenih rezultata može brzo da
odredi problem sa visinom šasije na automobilu.
Bez elektronskog merenja visine šasije potrebno je više vremena
za rad na autu uz povećan rizik od greške pri radu. Ako vaš sistem
nije opremljen sistemom za elektronsko merenje visine šasije sva
merenja moraju da se obave i unesu u računar ručno. Za svaki
točak je potrebno ponoviti merenje i unos u računar.
Korišćenjem SBDA, ugao šasije, rastojanje izmeñu točkova mogu se
brzo i lako odrediti.
SAMO-CENTRIRAJUĆI ADAPTERI ZA TOČKOVE
Opseg rada sa felnama od 10” do 24.5” (254 mm to 622 mm) . Reverzibilni nokti
adaptera mogu se postaviti na čelične i aluminijumske felne. Pomoću brze
ručice moguće je brzo postaviti adapter na bilo koju felnu. Jedinstveni dizajn
adaptera omogućuje prilagoñavanje na veliki broj točkova. Prilagoñenje se vrši
prema veličini točkova jednostavnim ubacivanjem noktiju u odgovarajuće
otvore na adapteru.. Poluga za zaključavanje senzora omogućuje brzo skidanje
i montiranje DSP500 senzora na adapter. Moguće je pomeranje senzora po
vertikali na adapteru da bi se obezbedila optička vidljivost izmeñu senzora kada
na vozilu postoje spojleri. Laki, nesavitljivi adapteri su projektovani da obezbede
stabilinost u radu i lakoću upotrebe. Otporni na koroziju i oštećenja.
sistem za reglažu teretnih vozila
HUNTER DSP 506 XF TRUCK
Širok spektar primene
Podržava više od 60 različitih konfiguracija osovina kamiona,
prikolica i autobusa. Posle selekcije osovine, softver daje korak
po korak instrukcije na monitoru za postavljanje senzora i rad.
Baza podataka za kamione, prikolice i autobuse
WinAlign HD software je snabdeven podacima najvećih
svetskih proizvoñača kamiona, prikolica i autobusa.
DSP 506 XF Truck senzori
Elektronski mere trag, nagib i zatur, S.A.I., ugao potiska
koristeći pri tom 14 kamera i 8 kapacitivnih senzora. Integrisani
32 - bitni mikroprocesor osigurava precizno merenje u realnom
vremenu što obezbeñuje da se promene u merama na vozilu
trenutno prenose na monitor. Senzori DSP 506 T sa konzolom
Robustan dizajn senzora
Integrisane elektronske komponente povećavaju preciznost merenja.
Kućište senzora napravljeno je od "bulletproof" materijala koji se koristi u
vojnoj avio industriji. Oblasti koje su izložene udaru dodatno su zaštićene
gumom.
Bežicna XF Karakteristika
Obezbeñuje veći opseg, veću brzinu komunikacije. XF-Radio tehnologija
ostvaruje istu brzinu komunikacije kao i DSP senzori sa kablovima.
Podaci tokom rada na vozilu na displeju se prikazuju trenutno!
Stanica za punjenje baterija*
Opcioni bežični DSP500 senzori mogu da pune baterije izmeñu poslova
odlaganjem na specijalne nosače na konzoli. Bežični senzori imaju
sposobnost produženog rada. Baterije obezbeñuju celodnevni rad, "hotswapable" funkcija obezbeñuje da izvršeno merenje i kompenzacije ne
budu izgubljeni prilikom pada napona ili pri zameni baterija.
Samocentrirajući adapteri
Samocentrirajući adapteri su laki i čvrsti, mogu se koristiti za točkove od
15" do 28". Pomoću brze ručice moguće je brzo postaviti adapter na bilo
koju felnu. Jedinstveni dizajn adaptera omogućuje prilagoñavanje na
veliki broj točkova. Poluga za zaključavanje senzora omogućuje brzo
skidanje i montiranje DSP506 senzora na adapter. Otporni su na koroziju i
oštećenja.
HUNTER OEM APLIKACIJE
HUNTER VAS 6292 V A G
HUNTER sistem za reglažu preporučen i odobren za
korišćenje u ovlašćenim V A G (VolksWagen, Audi, Seat,
Škoda) servisima.
HUNTER HTA MB Mercedes Benz
HUNTER sistem za reglažu preporučen i odobren za
korišćenje u ovlašćenim Mercedes Benz servisima.
HUNTER KDS II BMW
HUNTER sistem za reglažu preporučen i odobren za
korišćenje u ovlašćenim BMW servisima.
DIZALICE ZA REGLAŽU
HUNTER RX 40
Elektro - hidraulična makazasta dizalica za reglažu
Tehničke karakteristike:
Nosivost: 4000 kg
max. meñuosovinsko rastojanje: 4013 mm
min. meñuosovinsko rastojanje: 2235 mm
širina navozvih površina: 609 mm
visina dizanja: 1829 mm
napajanje: 400 volt, 3-ph, 50/60 Hz, 9A
radni pritisak: 90-120 psi (6.2 -8.3 bar)
CONSUL 0.50 SN-AT
Elektro - hidraulična makazasta dizalica za reglažu
Tehničke karakteristike:
nosivost: 5.000 kg
vreme dizanja: 40 sec.
nosivost pomoćne dizalice: 3.500 kg
vreme dizanja pomoćne dizalice: 10 sec.
napajanje: 400 V / 50 Hz / 20A gL / 5,5 kW
radni pritisak: 8 bar
visina dizanja: 2.150 mm
visina dizanja pomoćne dizalice: 400 mm
kapacitet sistema hidraulike: 15 lit
CONSUL 0.35 SN-AM
Elektro - hidraulična makazasta dizalica za reglažu
Tehničke karakteristike:
nosivost: 3.500 kg
nosivost pomoćne dizalice: 3.500 kg
vreme dizanja: 35 sec.
vreme dizanja pomoćne dizalice: 10 sec
ugrañeni produžeci na obe strane
napajanje: 400 V / 50 Hz / 20A gL / 5,5 kW
radni pritisak: 8 bar
visina dizanja: 1.900 mm
visina dizanja pomoćne dizalice: 450 mm
Težina: 1.600 kg
kapacitet sistema hidraulike: 15 lit
EVER ETERNAL EE 6603 B
Elektro - hidraulična makazasta dizalica za reglažu
Elektro-hidraulični sistem, jednostavan za rukovanje,
preko prekidača za podizanje odnosno spuštanje koji se
nalazi na kontrolnoj tabli. Pneumatski sigurnosni sistem se
automatski postavlja u startnu poziciju odpuštanjem
prekidača.
Tehničke karakteristike:
nosivost 4000 kg
visina dizanja 2160 mm
dužina navoza 4800 mm
širina navoza 610 mm
visina pomoćne dizalice 450 mm
jačina motora 2.2 KW
nominalni radni pritisak 22 Mpa
radni pritisak (vazduh) 6-8 kg/cm2
Napajanje 220/380V, 50/60HZ
POGLIANI RIVOLTA Fs40 CT/LT
Elektro - hidraulična četvorostubna dizalica za reglažu
Tehničke karakteristike:
nosivost: 4000 kg
visina min/max: 210 / 1810 mm
vreme dizanja: 45 sec
dužina platforme: 4500 mm
dužina navozne rampe: 1050 mm
ukupna dužina: 5775 mm
širina platforme (jedna strana): 560 mm
Razmak izmeñu platformi: 655 - 910 mm
ukupna širina: 3560 mm
nosivost pomoćne dizalice: 3000 kg
visina min/max: 0 / 390 mm
vreme dizanja: 15 sec
napajanje: 230-400V/50Hz/3ph/T/N
radni pritisak: 6-8bar
snaga motora: 3 kW
hidraulično osiguranje
mehaničko osiguranje
pritisak hidraulike: 190 Bar
Težina: 2000 kg
BALANSIRANJE PNEUMATIKA
HUNTER GSP 9700
HUNTER GSP 9700 je jedinstven sistem za balansiranje, jedini
u svetu koji zahvaljuju ć i ekskluzivnom Road Force
Measurement® sistemu pruža mogućnosti simulacije gazne
površine (opterećije gumu sa 650-700kg), balansiranja
radijalnih i lateralnih (horizontalnih) vibracija, nakon
balansiranja odreñuje najbolju poziciju svakog pojedinačnog
točka na vozilu zavisno od karakteristika detektovanih pri
balansiranju.
opciona dizalica za točak
ROAD FORCE MEASUREMENT ® SISTEM
Ekskluzivni Road Force Measurement® sistem vrši pritisak (do 700kg) na gumu. Roler detektuje vibracije
uzrokovane dejstvom radijalnih sila i ekscentričnošću (konstrukcionalnim varijacijama gume i felne). Za razliku od
bezkontaktog merenja, roler vrši simulaciju podloge i pokriva kompletan nagazni trag gume tako da merenja
uključuju i doprinos bočnih zidova gume kvalitetu vožnje. Sistemi koji su bazirani na bezkontaktnim merenjima
često daju netačne rezultate i prilikom merenja ne proračunavaju uticaj bočnih zidova gume na probleme sa
vibracijama. Nedostatak uniformnosti gume je čest skriveni uzrok vibracije. Dok se guma okreće, ugiba se kao da
ima opruge u sebi. Vibracija se često javlja kada čvrstoća gume nije ujednačena.
MERENJE ISTROŠENOSTI FELNE
GSP9700 meri lateralnu i radijalnu istrošenost felne (deformacije) bez skidanja gume i brzo ukazuje na probleme
koji mogu da se povodom toga manifestuju i na samoj gumi. Takoñe, ista merenja mogu se vršiti i na felni bez gume.
GSP9700 tokom merenja polako okreće gumu nakon čega izračunava udeo gume i felne u problemima sa
vibracijom i daje tehničaru instrukcije koje je vrlo lako pratiti. Automatska detekcija varijacija u prečniku osigurava
preciznost merenja.
Istrošenost i
deformacije
felne mogu
se brzo i lako
izmeriti i bez
skidanja
gume…
... ili
direktno
na
samoj
felni
ForceMatching ® BALANSIRANJE
Hunter-ova patentirana ForceMatching® opcija potire ispupčene delove gume (koji izazivaju dejstvo radijalnih sila)
i ulubljenja na felni. Ovo u velikoj meri pomaže u eliminaciji vibracija. Kada se izvrši korekcija, tehničar može da
nastavi sa preciznim balansiranjem. GSP9700 vrši uporedna merenja najispupčenije tačke na gumi i
najudubljenije tačke na felni tako da nakon predložene intervencije potire meñusobno te dve vrednosti a samim tim
i vibracije izazvane radijalnim silama podižući tako udobnost u vožnji na maksimalni mogući nivo.
StraightTrak ® MERENJE LATERALNIH SILA
Vuča vozila u odreñenu stranu izazvana je uglavnom lateralnim silama koje su posledica različitih oštećenja kao i
koničnosti na gumama. StraightTrak® LFM opcija meri lateralne sile tokom Road Force Measurement® testa i prilikom
balansiranja seta (4 točka) uporeñuje ih meñusobno da bi na kraju dala predlog za pozicionarnje svakog točka na
vozilu što konkretno znači da dobijete tačan raspored balansiranih točkova prilikom ponovne montaže na vozilo (npr.
napred desno).
SmartWeight ® TEHNOLOGIJA BALANSIRANJA
SmartWeight® tehnologija balansiranja je revolucionarni metod koji u velikoj
meri smanjuje koriscenje tegova za balansiranje i vreme potrebno za rad dok
sa druge strane znatno povecava produktivnost, kvalitet usluge i prihode.
Ovaj novi metod izracunava tezinu korekcionih tegova mereci i
pretpostavljajuci apsolutnu tj. staticku vrednost uporedjujuci je sa silama koje
uzrokuju vibracije, sto za rezultat ima najprecizniji moguci balans. S obzirom
na to da je u svetu i blizem okruzenju upotreba olovnih tegova zabranjena i da
je cena tegova izradjenih od novih ekoloskih materijala znatno visa, usteda od
30-40% na godisnjem nivou svakako nije zanemarljv podatak.
HammerHead ™ LASER ZA POZICIONIRANJE TEGA
ServoDrive laser automatski detektuje i precizno obelezava
fluorescentim svetlom tacku na koju treba montirati korekcioni teg.
Sistem pomaze u postizanju maksimalne preciznosti, produktivnosti i
profitabilnosti. Posebno je koristan kod Split Spoke® i Split Weight®
moda koji omogucavaju tehnicaru da tegove montira sa unutrasnje
strane felne, krijuci ih iz krakova.
HUNTER GSP 9200
Tehničke karakteristike:
širina felne: 1.5” - 20”
prečnik felne: 10” - 30”
ALU: 7.5”- 8”
max. prečnik gume: 38”
max. širina gume: 20”
max. težina gume: 68 kg
rezolucija debalansa: +/- 0.05 oz. / 1 gr
preciznost pozicioniranja: 512 pozicija (+/- 0.7 stepeni)
brzina balansiranja: 150 RPM
težina: 215 kg
HUNTER GSP 9600 HD
Tehničke karakteristike:
širina felne: 1.5" - 16"
prečnik felne: 10" - 30"
ALU: 7.5" - 38"
TERETNI PROGRAM
max. prečnik gume: 52"
max. širina gume: 18.8"
max. težina gume: 227 kg
min. prečnik točka za korišćenje ROLER aplikacije: 26"
rezolucija debalansa: +/- 0.05 oz.
preciznost pozicioniranja: 512 pozicija / (+/- 0.7 stepeni)
brzina balansiranja: 100 rpm
težina: 486 kg
TECO 54 TERETNI PROGRAM
Univerzalna demonterka, automatska,
omogućava montiranje i demontiranje
guma kamiona, autobusa i traktora
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 14"÷26"
motor za hidrauličnu pumpu (3 faze) 1,5 Hp
trofazni motor snage 2 Hp
MAX prečnik točka 1500 mm
MAX širina točka 780 mm
neto težina 510 Kg
bruto težina 595 Kg
Dimenzije 1965x1500x935 mm
TECO 55 TERETNI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
može da nosi točkove 14"÷56"
motor za hidrauličnu pumpu (3 faze) 2 Hp
motor za menjač (2 brzine 3 faze) 1,7 - 2,4 Hp
MAX prečnik točka (90" 1/2") 2300 mm
MAX širina točka (42") 1065 mm
neto težina 740 Kg
bruto težina 870 Kg
Dimenzije 2020x1720x1020 mm
Univerzalna
demonterka,
automatska i
omogućava
montiranje i
demontiranje
guma kamiona,
autobusa i
traktora
AREO DHYN-A-TECH 922
Tehničke karakteristike:
max. širina felne: 20”
max. prečnik točka: 960 mm
max. prečnik felne: 24”
max. težina točka: 65 kg
nivo buke: 70 dB
preciznost ± 1 g
prosečna brzina pri merenju: 180 rpm
prosečno vreme merenja: 7 sec
napajanje: 1/N/PE 200-240V 50/60Hz
snaga motora: 0.2 kW
Težina: 130 kg
AREO DHYN-A-TECH 933
Tehničke karakteristike:
napajanje: 230V/50-60Hz/1PE
snaga motora: 0,2 kW
može da radi sa felnama: 10"-24"
max. prečnik točka: 960mm
širina točka: 3"-12"
preciznost ± 1 g
prečnik centralnog otvora felne: 40-150mm
max. težina točka: 65 kg
brzina rotacije: 180 rpm
Težina: 160 kg
AREO GEODHEX 966
Tehničke karakteristike:
napajanje: 230V/50Hz-1Ph
snaga motora: 0.25kW
može da radi sa felnama: 10” - 24”
max. prečnik točka: 960mm
širina felne: 3” - 12”
preciznost: ±1g
prečnik centralnog otvora felne: 40-150mm
max. težina točka: 65kg
brzina rotacije: 180 rpm
Težina: 160kg
AREO GEODHEX 988 TERETNI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
napajanje: 230V/50-60Hz/1PE
snaga motora: 0,5 kW
radni pritisak: 8-10 Bar
širina felne: 1.5"-20"
prečnik felne: 10"-24"
max. prečnik točka: 1250mm
max. težina točka: 200 kg
vreme merenja: 12-20 sec
Težina: 190 kg
AREO DHYN-A-TECH 4750 TERETNI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
prečnik felne: 10”-26”
širina felne: 2”-12”
preciznost 1 g/10 g
greška pri pozicioniranju tega: 3°
vreme merenja: 7 sec
max. težina točka: 200 kg
brzina rotacije: 120 rpm
snaga motora: 0,37 kW
napajanje: 230/400V/50Hz-3ph+T
radni pritisak: 8-10 bar
Težina: 200 kg
DEMONTAŽA / MONTAŽA PNEUMATIKA
HUNTER TC 3500
- Ruka za demontažu guma je pokretljiva u tri tačke
- Konstantna radna visina bez obzira na širinu felne
- Specijalna "Tulip" klešta za felnu
- Sve funkcije se upravljaju pomoću vazduha pod pritiskom
- Jednostavan rad
TECO 22
POLUAUTOMATSKA DEMONTERKA
PUTNIČKI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 10''-20''
spoljašnje hvatanje felni 10''-18''
unutrašnje hvatanje felni 12''-20''
max. veličina točka 1000 mm (40")
max. širina točka 320 mm (13")
radni pritisak 8-10 Bar (116-145 psi)
trofazni motor MOTOR 0,75 Hp
monofazni motor 1,2 Hp
Težina 150 Kg (330 lbs)
TECO 25
POLUAUTOMATSKA DEMONTERKA
PUTNIČKI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
trofazni motor snage 0,75 Hp
monofazni motor snage 1,2 Hp
radni pritisak 8-12 Bar (116-174 psi)
MAX prečnik točka 1000 mm
MAX širina točka 320 mm
može da radi sa felnama 10'' - 20''
spoljnje hvatanje felni 10'' - 18''
unutrašnje hvatanje felni 12''- 20''
neto težina 173 Kg
bruto težina 193 Kg
Dimenzije 980x765x970 mm
Mašina je dostupna i u verziji teco 25 t.i.
tj. sa dodatkom za pumpanje tubeles guma
TECO 27
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 10''-22''
spoljašnje hvatanje felni 10''-20''
unutrašnje hvatanje felni 12"-22"
max. veličina točka 1000 mm (40")
max. širina točka 320 mm (13")
radni pritisak 8-10 Bar (116-145 psi)
trofazni motor 0,75 Hp
monofazni motor 1,2 Hp
Težina 185 Kg (408 lbs)
Mašina je dostupna i u verziji teco 27 t.i.
tj. sa dodatkom za pumpanje tubeles guma
POLUAUTOMATSKA DEMONTERKA
PUTNIČKI PROGRAM
TECO 28 SPECIAL
POLUAUTOMATSKA DEMONTERKA
PUTNIČKI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 11''-26''
spoljašnje hvatanje felni 11''-24''
unutrašnje hvatanje felni 13''-26''
max. veličina točka 1120 mm (44")
max. širina točka 405 mm (16")
radni pritisak 8-10 Bar (116-145 psi)
trofazni motor 0,75 Hp
monofazni motor 1,2 Hp
težina 260 Kg (573 lbs)
Mašina je dostupna i u verziji teco 28 t.i.
tj. sa dodatkom za pumpanje tubeles guma
Tehničke karakteristike:
trofazni motor snage 0,75 Hp
monofazni motor snage 1,2 Hp
radni pritisak 8-12 Bar (116-174 psi)
MAX prečnik točka 1000 mm
MAX širina točka 320 mm
može da radi sa felnama 10'' - 22''
spoljnje hvatanje felni 10'' - 20''
unutrašnje hvatanje felni 12''- 22''
neto težina 205 Kg
bruto težina 225 Kg
Dimenzije 770x980x920 mm
TECO 35
AUTOMATSKA DEMONTERKA
PUTNICKI PROGRAM
Mašina je dostupna i u verziji teco 35 t.i. sa
dodatkom za pumpanje tubeles guma
TECO 36 SPECIAL
AUTOMATSKA DEMONTERKA
PUTNIČKI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 10"-24"
spoljašnje hvatanje felni 10"-22"
unutrašnje hvatanje felni 12"-24"
max. veličina točka 1060 mm (42")
max. širina točka 370 mm (14,5")
radni pritisak 8-10 Bar (116-145 psi)
trofazni motor 0,75 Hp
monofazni motor 1,2 Hp
Težina 255 Kg (562 lbs)
Mašina je dostupna i u verziji teco 28 t.i.
tj. sa dodatkom za pumpanje tubeles guma
Tehničke karakteristike:
Može da radi sa felnama 11"-26”
spoljašnje hvatanje felne 11''-24''
unutrašnje hvatanje felne 13''-26''
max. veličina točka 1110 mm (44")
max. širina točka 405 mm (16")
radni pritisak 8-10 Bar (116-145 psi)
trofazni motor 1-1,5 Hp
težina 325 Kg (716 lbs)
TECO 37
AUTOMATSKA DEMONTERKA
PUTNIČKI PROGRAM
Mašina je dostupna i u verziji teco 28 t.i.
tj. sa dodatkom za pumpanje tubeles guma
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 11"-26"
spoljašnje hvatanje felni 11"-24"
unutrašnje hvatanje felni 13"-26"
max. veličina točka 1110 mm (44")
max. širina točka 405 mm (16")
radni pritisak 8-10 Bar (116-145 psi)
trofazni motor 1-1,5 Hp
Težina 335 Kg (738 lbs)
TECO 40
AUTOMATSKA DEMONTERKA
PUTNIČKI PROGRAM
Mašina je dostupna i u verziji teco 28 t.i.
tj. sa dodatkom za pumpanje tubeles guma
TECO 42
AUTOMATSKA DEMONTERKA
PUTNIČKI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 11"-28"
spoljašnje hvatanje felne 11"-26"
unutrašnje hvatanje felne 13"-28"
max. veličina točka 1110 mm (44")
max. širina točka 405 mm (16")
radni pritisak 8-10 Bar (116-145 psi)
trofazni motor 1-1,5 Hp
težina 340 Kg (750 lbs)
Mašina je dostupna i u verziji teco 28 t.i.
tj. sa dodatkom za pumpanje tubeles guma
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 10"-22"
spoljašnje hvatanje felni 10"-20"
unutrašnje hvatanje felni 12"-22"
max. veličina točka 1000 mm (40")
max. širina točka mm (13")
radni pritisak 8-10 Bar (116-145 psi)
trofazni motor 0,75 Hp
monofazni motor 1,2 Hp
težina 205 Kg (452 lbs)
TECO 45
AUTOMATSKA DEMONTERKA
PUTNIČKI PROGRAM
Mašina je dostupna i u verziji teco 28 t.i.
tj. sa dodatkom za pumpanje tubeles guma
TECO 100
AUTOMATSKA DEMONTERKA
PUTNIČKI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 12"-30"
max. veličina točka 1150 mm (45")
max. širina točka 380 mm (15")
brzina rotacije navojne osovine 6-12 rpm
radni pritisak 10 Bar (145 psi)
dvobrzinski motor 1,1-1,5 Hp
Težina 490 Kg (1080 lbf)
Mašina je dostupna i u verziji teco 28 t.i.
tj. sa dodatkom za pumpanje tubeles
guma
TECO 54 A
UNIVERZALNA DEMONTERKA
TERETNI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 14"-46"
opcioni dodatak za hvatanje felni 46"-56"
max. veličina točka 2300 mm (90")
max. širina točka 1065 mm (42")
max. težina točka 1600 Kg (3528 lbs)
motor hidraulične pumpe 2 Hp
dvobrzinski pogonski motor 1,7-2,5 Hp
težina 762 Kg (1680 lbs)
TECO 55 A
UNIVERZALNA DEMONTERKA
TERETNI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 14"-46"
opcioni dodatak za hvatanje felni 46"-56"
max. veličina točka 2300 mm (90")
max. širina točka 1065 mm (42")
max. težina točka 1600 Kg (3528 lbs)
motor hidraulične pumpe 2 Hp
dvobrzinski pogonski motor 1,7-2,5 Hp
težina 762 Kg (1680 lbs)
TECO 56
UNIVERZALNA DEMONTERKA
TERETNI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 14"-46"
opcioni dodatak za hvatanje felni 46"-56"
max. veličina točka 2500 mm (98")
max. širina točka 1200 mm (47")
max. težina točka 2200 Kg (4850 lbs)
dvobrzinski motor hidraulične pumpe 4,5-5,5 Hp
dvobrzinski pogonski motor 2,5-3,5 Hp
Težina 1090 Kg (2400 lbs)
TECO 540 N
UNIVERZALNA DEMONTERKA
TERETNI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 14"-26"
max. veličina točka 1500 mm (59")
max. širina točka 780 mm (30,5")
max. težina 1000 Kg (2205 lbs)
motor hidraulične pumpe 1,5 Hp
dvobrzinski pogonski motor 1,5-2 Hp
težina 540 Kg (1190 lbs)
TECO 540 S
UNIVERZALNA DEMONTERKA
TERETNI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 14"-26"
max. veličina točka 1500 mm (59")
max. širina točka 780 mm (30,5")
max. težina točka 1000 Kg (2205 lbs)
motor hidraulične pumpe 1,5 Hp
dvobrzinski pogonski motor 1,5-2 Hp
Težina 540 Kg (1190 lbs)
TECO 550 N
UNIVERZALNA DEMONTERKA
TERETNI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 14"-32"
opcioni dodatak za hvatanje felni 32"-52"
max. veličina točka 2300 mm (90,5")
max. širina točka 950 mm (37,5")
max. težina točka 1300 Kg (2866 lbs)
motor hidraulične pumpe 2 Hp
dvobrzinski pogonski motor 1,7-2,4 Hp
težina 1000 Kg (2205 lbs)
TECO 560
UNIVERZALNA DEMONTERKA
TERETNI PROGRAM
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama 14"-36"
opcioni dodatak za hvatanje felni 34"-56"
max. veličina točka 2450 mm (96,5")
max. širina točka 1220 mm (48")
max. težina točka 1300 Kg (2866 lbs)
dvobrzinski motor hidraulične pumpe 1,5-1,9 Hp
dvobrzinski pogonski motor 1,7-2,4 Hp
težina 1200 Kg (2645 lbs)
AREO SMONTHER 450
UNIVERZALNA DEMONTERKA
Tehničke karakteristike:
unutrašnje hvatanje felni: 12” - 24.5”
spoljašnje hvatanje felni: 10” - 22”
max. prečnik točka: 980mm
širina felne: 3” - 14.5”
ivica (bead) gume: 70 - 360mm
radni pritisak: 8÷10 bar
napajanje: 3/PE AC 380-415V 50Hz
snaga motora: 0.75 kW
Težina: 180 kg
AREO SMONTHER 620
AUTOMATSKA DEMONTERKA
Tehničke karakteristike:
napajanje: 3ph, AC 380-415/50 Hz
snaga motora: 0.75 kW
unutračnje hvatanje felni: 12” ÷ 24.5”
spoljačnje hvatanje felni 10” ÷ 22”
max. prečnik točka: 1040 mm
širina felne: 3.5” ÷ 14”
ivica (bead) gume: 70 ÷ 355 mm
radni pritisak: 8 ÷ 12 bar
Težina: 220 kg
AREO SMONTHER 620-2
AUTOMATSKA DEMONTERKA SA DVOBRZINSKOM ROTACIJOM
I DODATKOM ZA PUMPANJE GUMA
Tehničke karakteristike:
napajanje: 3ph, AC 380-415/50 Hz
snaga motora: 0.80 kW/1.1 kW
unutrašnje hvatanje felni: 12” ÷ 24.5”
spoljašnje hvatanje felni: 10” ÷ 22”
max. prečnik točka 1040 mm
širna felne 3.5” ÷ 14”
ivica (bead) gume 70 ÷ 355 mm
radni pritisak 8 ÷ 12 bar
Težina: 230 kg
AREO TIREX MATRIX TX-2200
AUTOMATSKA DEMONTERKA SA DVOBRZINSKOM ROTACIJOM
I DODATKOM ZA PUMPANJE GUMA
Tehničke karakteristike:
motor invertor: 230V-1Ph-50/60Hz
snaga motora: 0,75 Kw
unutrašnje hvatanje felni: 11"-22"
spoljašnje hvatanje felni: 13"-25"
max. prečnik točka: 1100mm
max. širina točka: 330mm
max. ivica (bead) gume 390mm
sila odvajanja ivice: 3100 Kg
brzina rotacije 7-17 rpm
radni pritisak: 8-10 Bar
Težina: 248 Kg
AREO TIREX MATRIX TX-2800
AUTOMATSKA DEMONTERKA SA DVOBRZINSKOM ROTACIJOM
I DODATKOM ZA PUMPANJE GUMA
Tehničke karakteristike:
motor invertor: 230V-1Ph-50/60Hz
snaga motora: 0,75 Kw
može da radi sa felnama: 10"-26"
min. veličina centralnog otvora felne: 40mm
max. prečnik točka: 1100mm
max. širina točka: 380mm
max. ivica (bead) gume: 430mm
sila odvajanja ivice: 3100 Kg
brzina rotacije: 7-17 rpm
radni pritisak: 8-10 Bar
Težina: 280 Kg
AREO SMONTHER 900
FULL AUTOMATIC HIDRAULIČNI SISTEM
Tehničke karakteristike:
motor invertor: 380-415V-3Ph-50Hz
snaga motora: 1,5 kW
može da radi sa felnama: 10"-30"
max. prečnik točka: 1490mm
max. širina točka: 570mm
max. težina točka: 65 Kg
sila odvajanja ivice: 1400 Kg
sila dizanja točka: 85 Kg
radni pritisak: 8-12 Bar
pritisak hidraulike 100 Bar
nivo buke: 75 dB
Težina: 550 Kg
AREO TIREX 260
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama: 14” ÷ 26”
ELEKTRO-HIDRAULIČNA DEMONTERKA
max. prečnik točka: 1600 mm
ZA INDUSTRIJSKA VOZILA
max. širina točka: 780 mm
max. težina točka: 1150 kg
napajanje: 400V/3ph/50Hz
snaga motora: 1.8 kW
sila odvajanja ivice: 2500 kg
Težina: 740 kg
AREO TIREX 560
ELEKTRO-HIDRAULIČNA DEMONTERKA
ZA INDUSTRIJSKA VOZILA
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama: 14” ÷ 42”
max prečnik točka: 2300 mm
max. širina točka: 1065 mm
max. težina točka: 1600 kg
napajanje: 400V/3ph/50Hz
snaga motora: 2,2 kW
sila odvajanja ivice: 2500 kg
Težina: 1050 kg
AREO TIREX 660
AUTOMATSKA ELEKTRO-HIDRAULIČNA DEMONTERKA
ZA INDUSTRIJSKA VOZILA
Tehničke karakteristike:
može da radi sa felnama: 14”-42”
max. prečnik točka: 2300mm
max. širina točka: 1050mm
max. težina točka: 2000 kg
sila odvajanja ivice: 23800 N
snaga motora: 2.2kW
napajanje: 400V/50Hz/3ph
Težina: 1100kg
DVOSTUBNE DIZALICE
Sa mikroprocesorskom kontrolom dva motora, niskom visinom spustanja
ručica i kompaktnim dimenzijama, Consul 2.30 EL je univerzalna dizalica
za servise. Consul 2.30 EL je kombinacija visoke tehnologije sa izuzetnom
trajnošću po kojoj se Consul dizalice poznate. Dvostubna elektromehanička dizalica nosivosti 3 tone, izrañena je od ćelicnog profila,
prilagodljiva za putnička vozila, vanove, džipove i prazna neopterećena
kombi vozila. Radni deo- kolica u stubu opremljena su sa 6 kotrljajućih
ležajeva. Razmak izmedju stubova je 2800 mm te nije važno da li vozilo
ulazi sa prednje ili zadnje strane jer je dizalica uvek pristupačna za prilaz.
CONSUL 2.30 EL
DVOSTUBNA ELEKTRO - MEHANIČKA DIZALICA
KAPACITET DIZANJA 3000 kg
CONSUL 2.35 Supra EL
DVOSTUBNA ELEKTRO - MEHANIČKA DIZALICA
KAPACITET DIZANJA 3500 kg
Tehničke karakteristike:
kapacitet dizanja 3.500 kg
visina dizanja 2.005 mm
vreme dizanja/spuštanja 35 sec
unutrašnja (navozna) sirina 2460 mm
ukupna širina dizalice 3.300 mm
ukupna visina dizalice 2.555 mm
snaga motora 2 x 3,0 kW
napajanje 400/50 V/Hz
osigurač 16 A
Težina dizalice 710 kg
CONSUL 2.40 EL Multi XL
DVOSTUBNA ELEKTRO - MEHANIČKA DIZALICA
KAPACITET DIZANJA 4000 kg
CONSUL 2.50 EL S-C
DVOSTUBNA ELEKTRO - MEHANIČKA DIZALICA
KAPACITET DIZANJA 5000 kg
Tehničke karatkteristike:
kapacitet dizanja 5000 kg
visina dizanja 1940 mm
vreme dizanja/spuštanja 45 sec
minimalna visina (donji polozaj) 90 mm
snaga motora 2 x 3 kW
napajanje 400/50 V/Hz
osigurač 25 A
Težina dizalice 1400 kg
Tehničke karakteristike:
kapacitet dizanja 4000 kg
visina dizanja 2025 mm
vreme dizanja/spuštanja 45 sec
minimalna visina (donji polozaj) 85 mm
unutrašnja (navozna) sirina 2360 mm
ukupna visina dizalice 3200 mm
ukupna širina dizalice 3200 mm
snaga motora 2 x 3 kW
napajanje 400/50 V/Hz
osigurač 20 A
težina dizalice 750 kg
CONSUL 2.40 EL Multi XXL
DVOSTUBNA ELEKTRO - MEHANIČKA DIZALICA
KAPACITET DIZANJA 6000 kg
Tehničke karakteristike:
kapacitet dizanja 4000kg
efektivna visina dizanja 1900mm
minimalna visina 110mm
ukupna slobodna visina dizanja 4400mm
širina izmedju stubova 2015mm
vreme dizanja 55s
snaga motora 2.2KW
pritisak ulja 18Mpa
napajanje 220/380V, 50/60Hz
Težina 1.050 kg
EVER ETERNAL EE6214E
DVOSTUBNA HIDRAULICNA DIZALICA
Tehničke karakteristike:
kapacitet dizanja 6000 kg
vreme dizanja/spustanja 45 sec
snaga motora 2 x 3 kW
napajanje 400/50 V/Hz
osigurač 25 A
Težina dizalice 1400 kg
EVER ETERNAL EE6254E
DVOSTUBNA HIDRAULICNA DIZALICA
Tehničke karakteristike:
kapacitet dizanja 4000kg
visina dizanja 1900mm
vreme dizanja 55 sek.
snaga motora 2,2 kW
napajanje 220V/380V
Težina 680 kg
- Električna kontola na jednom stubu
- Aluminjumski motor sprečava pregrevanje
- 24V sistem kontrole
- automatski elektromagnetni sigurnosni sistem zaključavanja
- 24V granični prekidač uključen
- Dugme za ručno zaustavljanje u slučaju prinudnog spuštanja
- Gumena zaštita kod otvaranja vrata na vozilu
- Zaštita za noge
- Uključen adapter za teretna vozila
- Teleskopske ručice omogućavaju olakšani rad
- 115% dinamički i 150% statički test optećenja
MENJAČKE DIZALICE
OMCN 1/73
Tehničke karakteristike:
kapacitet dizanja 250 kg
minimalna visina 1240 mm
visina hidraulike 850 mm
dimenzije baze 410 x 585 mm
OMCN 1/A/73
Tehničke karakteristike:
kapacitet dizanja 400 kg
minimalna visina 1240 mm
visina hidraulike 850 mm
dimenzije baze 585 x 585 mm
OMCN 6/73
Tehničke karakteristike:
kapacitet dizanja 10000 kg
minimalna visina 1315 mm
visina hidraulike 900 mm
dimenzije baze 720 x720 mm
OMCN 2/A/73
Tehničke karakteristike:
kapacitet dizanja 600 kg
minimalna visina 1180 mm
visina hidraulike 780 mm
dimenzije baze 520 x520 mm
OMCN 2/73
Tehničke karakteristike:
kapacitet dizanja 1000 kg
minimalna visina 1190 mm
visina hidraulike 800 mm
dimenzije baze 530 x530 mm
KROKODIL DIZALICE
OMCN 253
Tehničke karakteristike:
kapacitet dizanja 2000 kg
maksimalna širina dizalice 390 mm
težina 38 kg
A = 1560 mm
B = 700 mm
C = 130 mm
D = 200 mm
E = 525 mm
OMCN 254
Tehničke karakteristike:
kapacitet dizanja 3000 kg
maksimalna širina dizalice 395 mm
težina 54 kg
A = 1600 mm
B = 760 mm
C = 140 mm
D = 225 mm
E = 610 mm
OMCN 263
Tehničke karakteristike:
kapacitet dizanja 6000 kg
maksimalna širina dizalice 360 mm
težina 86 kg
A = 2400 mm
B = 1580 mm
C = 150 mm
D = 190 mm
E = 550 mm
OMCN 112
Tehničke karakteristike:
kapacitet dizanja 1200 kg
maksimalna širina dizalice 345 mm
težina 35 kg
A = 1580 mm
B = 650 mm
C = 135 mm
D = 200 mm
E = 525 mm
OMCN 113
Tehničke karakteristike:
kapacitet dizanja 1500 kg
maksimalna širina dizalice 315 mm
težina 45 kg
A = 1900 mm
B = 1190 mm
C = 130 mm
D = 175 mm
E = 520 mm
OMCN 116
kapacitet dizanja 3000 kg
maksimalna širina dizalice 325 mm
težina 56 kg
A = 2100 mm
B = 1280 mm
C = 140 mm
D = 185 mm
E = 520 mm
KRAN DIZALICE
OMCN 131
Tehničke karakteristike:
Nosivost 500 kg
Težina 75 kg
A = 1315 mm
B = 1015 mm
C = 2130 mm
D = 2355 mm
E = 1560 mm
F = 1295 mm
G = 160 mm
H = 435 mm
I = 660 mm
L = 785 mm
M = 900 mm
N = 600 mm
OMCN 132
Tehničke karakteristike:
nosivost 1000 kg
težina 110 kg
A = 1540 mm
B = 1250 mm
C = 2390 mm
D = 2670 mm
E = 1720 mm
F = 1530 mm
G = 180 mm
H = 470 mm
I = 670 mm
L = 955 mm
M = 1075 mm
N = 745 mm
OMCN GP 05/DE
Tehničke karakteristike:
dvosmerna hidraulika
nosivost 500 kg
težina 80 kg
A = 1300 mm
B = 1000 mm
C = 2130 mm
D = 2360 mm
E = 1570 mm
F = 1540 mm
G = 150 mm
H = 400 mm
I = 600 mm
L = 780 mm
M = 900 mm
N = 400 mm
OMCN GP 10/DE
Tehničke karakteristike:
dvosmerna hidraulika
nosivost 1000 kg
težina 122 kg
A = 1470 mm
B = 1170 mm
C = 2180 mm
D = 2320 mm
E = 1700 mm
F = 1740 mm
G = 180 mm
H = 550 mm
I = 725 mm
L = 840 mm
M = 980 mm
N = 450 mm
KANALSKE DIZALICE
OMCN 450
nosivost 1000 kg
dimenzije su date u mm
OMCN 450/A
nosivost 1000 kg
dimenzije su date u mm
OMCN 455
nosivost 1500 kg
dimenzije su date u mm
OPREMA ZA ZAMENU ULJA
UREðAJI ZA PRIHVAT STAROG ULJA
42073 / 95 lit.
46064 / 65 / 14 lit.
46114 / 115 / 14 lit.
42065 / 65 lit.
42090 / 90 lit.
42115 / 115 lit.
42050 / 20 - 60 kg
42066 / 65 lit.
42091 / 90 lit.
42116 / 115 lit.
42060 / 65 lit.
42070 / 50 lit.
UREðAJI ZA IZVLAČENJE I PRIHVAT STAROG ULJA
43024 / 24 lit.
43016 / 16 lit.
43060 / 65 lit.
43090 / 90 lit.
43114 / 115 lit.
43065 / 65 lit.
43091 / 90 lit.
43115 / 115 lit.
44060 / 65 lit.
44090 / 90 lit.
44115 / 115 lit.
44065 / 65 lit.
44091 / 90 lit.
44116 / 115 lit.
UREðAJI ZA IZVLAČENJE I PRIHVAT STAROG ULJA
45150 / 30 - 60 kg
45180 / 180 - 220 kg
*za vañenje ulja,
goriva, rashladne
tečnosti...
46065 / 65 / 14lit.
46115 / 115 / 14 lit.
46215 / 115 / 50 lit.
UREðAJ ZA ZAMENU KOČIONE TEČNOSTI I ODZRAČIVANJE
UREðAJ ZA PRANJE DELOVA
46116 / 115 / 14 lit.
UREðAJI ZA NANOŠENJE
SREDSTVA ZA PRANJE
10805 / 5 lit.
22017 / 16 lit.
22024 / 24 lit.
70365 / 65 / 50 lit.
UREðAJI ZA DOLEVANJE ULJA U MENJAČ
33016 / 16 lit.
32016 / 16 lit.
32024 / 24 lit.
32068 / 65 lit.
33024 / 24 lit.
PUMPE ZA DOLEVANJE ULJA SA MERAČEM PROTOKA
35265 / 65 lit.
35200 / 180 - 220 kg.
35210 / 180 - 220 kg.
37200 / 180 - 220 kg.
31200 / 50 - 220 kg.
35293 / 180 - 220 kg.
37675 / 180 - 220 kg.
37680 / 1000 kg.
KOTURI ZA ULJE, VAZDUH, MAST I VODU
OIL BAR
89010
*za vazduh
82012 *za ulje
82110 *za mast
82211 *za vodu
89112 *za gas
37686
39317
UREðAJI ZA PODMAZIVANJE
60311 / 16 - 30 kg.
60410 / 16 - 30 kg.
64031 / 20 - 30 kg.
64200 / 50 - 220 kg.
64070 / 180 - 220 kg.
61311 / 16 - 30 kg.
61410 / 16 - 30 kg.
64000 / 180 - 220 kg.
68012 / 13 kg.
64035 / 20 - 30 kg.
64041 / 50 - 60 kg.
64064 / 50 - 60 kg.
68213 / 13 kg.
68113 / 13 kg.
KOMPRESORI
Profesionalni dvoklipni, dvostepeni kompresori sa gusanim glavama italijanskog proizvoñača Balma. Širok
asortiman prateće opreme sve vrste priključaka, creva, nauljivača, filtera, sušača...
KLIPNI
KOMPRESORI
Kompresor Balma
Kompresor Balma
Kompresor Balma
kapacitet
motor
200 lit
270 lit
500 lit
4HP/400V
5.5HP/400V
10HP/400V
protok
usisno 514 lit/min
usisno 650 lit/min
usisno 1.130 lit/min
izlazno 385 lit/min
izlazno 490 lit/min
izlazno 850 lit/min
11 bar
11 bar
11 bar
VIJAČNI
KOMPRESORI
PRIKLJUČCI
Kompresori visoke klase za profesionalnu industrijsku
upotrebu. Maksimalno pouzdani i tihi, pravi su izbor za potrebe
dopremanja velike količine kompresovanog vazduha. Širok
spektar modela jačine motora od 7,5 do 30 HP i protoka od 0,40
do 3,30 kubnih metara. Radni pritisak od 8 do 15 bar.
CREVA ZA DOPREMANJE VAZDUHA
Primena pneumatskih alata i masina u industriji, zanatskim
radionicama zahteva sve vecu primenu creva za snabdevanje
vazduhom. Zbog uslova u kojima se upotrebljavaju ove masine
postavljaju se zahtevi da creva budu otporna na habanje i
agresivne hemikalije. Da bi se ispunili ovi zahtevi creva se
prave od razlicitih materijala prema oblasti primene creva. U
ponudi imamo spiralnia, poliuretanska, poliamidna i gumena
creva. Izdvojili smo creva sa dimenzijama:
tip
mm x mm / bar
Ragnu (gumeno crevo)
Ragnu (gumeno crevo)
Ragnu
Ragnu
Ragnu Super
Poliuretansko
Poliuretansko
Poliuretansko
6x14/18
8x12/20
8x13/20
10x15/20
13x23/80
10x15/20
8x12/20
6x10/20
Rilsan PA 11 (poliamidno)
Rilsan PA 11 (poliamidno)
Rilsan PA 11 (poliamidno)
Rilsan PA 11 (poliamidno)
Rilsan PA 11 (poliamidno)
2x1
4x2
6x4
8x6
10x8
Spirala poliuretanska
Spirala poliuretanska
Spirala poliuretanska
12x8/10
12x8/15
12x10/30
PIŠTOLJ ZA FARBANJE 9010/SP HVLP
Opremljen regulatorom pritiska i manometrom
telo od aluminijuma
raspršujuća dizna - nerñajući čelik
air cap poniklovano
igla - nerñajući čelik
prečnik dizne 1,3; 1,3; 1,5; 1,7; 1,9; 2,2; 2,5
radni pritisak 2 - 2,5 bar
potrošnja vazduha 200-270 lit./min
PIŠTOLJ ZA PUMPANJE GUMA
PG/SG CEE/OM
poluga sa funkcijama pumpanja i oslobañanja pritiska
manometar prečnika 63 mm
skale bar / PSI
dužina creva 80 cm
sadrži sigurnosni ventil
radni pritisak 1 - 6 bar / 14 - 86 PSI
PNEUMATSKI ALAT
CHICAGO PNEUMATIC je američki proizvoñač pneumatskog alata. Dugogodišnja tradicija garantuje kvalitet. Iz
širokog proizvodnog spektra izdvajamo:
CP734H PNEUMATSKI ODVIJAČ 1/2"
CP7750 PNEUMATSKI ODVIJAČ 1/2"
snaga 576 Nm
težina 2,33 kg
broj obrtaja u minuti 1085
težina 2,27 kg
snaga 1763 Nm
težina 8,62 kg
CP897-6 PNEUMATSKI ODVIJAČ 1"
CP749 PNEUMATSKI ODVIJAČ 1/2"
CP772H PNEUMATSKI ODVIJAČ 3/4"
snaga 847 Nm
težina 2,49 kg
snaga 1356 Nm
težina 4,76 kg
CP5000 PNEUMATSKI ODVIJAČ 1"
Radni obrtni moment 502 - 2169 Nm
težina 13,83 kg
CP893 PNEUMATSKI ODVIJAČ 1"
snaga 1898 Nm
težina 10,43 kg
CP8210 ELEKTRIČNA POLIRICA
veličina diska 150 mm
težina 2,1 kg
CP886H PNEUMATSKA ČEGRTALJKA
snaga 68 Nm
težina 1,19 kg
AUTO DIJAGNOSTIKA
SISTEMI SAMODIJAGNOZE NA VOZILIMA
Primena elektronike u sektoru popravke vozila učinila je operacije popravke znatno složenijim. Stalni tehnički
razvoj i tržiste koje zahteva sve veću zaštitu životne sredine, povećava potrebu za sve složenijim elektronskim
instrumentima, što istovremeno dijagnostiku čini složenijom. Samo korišćenjem dijagnostickih ureñaja
moguće je danas vršiti popravku modernih automobila. Integrisani elektronski sistemi na vozilu imaju sve veću
brzinu komunikacije što zahteva sve kompleksnije i brže dijagnostičke sisteme koji su u mogućnosti da izvrše
funkciju samo dijagnoze. Popravka vozila danas zahteva dijagnostički ureñaj koji može da uspostavi
komunikaciju sa elektronskim kontrolnim ureñajem u tri različita moda:
- EOBD standardni sistem
- Serijski sistem koji je specifičan i razlikuje se od proizvoñača do proizvoñača
- Sistem CAN mreže velike brzine
U stvari ova tri sistema prisutna su kod svih proizvoñača i meñusobno se znatno razlikuju.
1. EOBD standard namenjen je površinskoj dijagnozi, i u skladu sa zahtevima Evropskog standarda. EOBD
dijagnoza analizira samo probleme motora koji su povezani sa povećanjem zagañenja preko izduvnih gasova,
što ga čini neadekvatnim alatom za vršenje popravke na vozilima.
2. Serijska samo dijagnoza specifična je i posebna za svakog proizvoñača vozila i mora da vrši dijagnostiku
na svim elektronskim sistemima koji su instalirani na vozilu i na sve funkcije podešavanja, aktivacije i
konfigurisanja.
3. CAN - BUS sistem je nova tehnologija koja se primenjuje kod svih novih modela vozila visoke i niže klase
različitih proizvoñača. Ovaj sistem je nastao iz potrebe da se pronañe jeftin način povezivanja što većeg broja
elektronskih kontrolnih ureñaja. Zahvaljujući ovoj tehnologiji potreban je, na primer, jedan senzor brzine za
tahometar, glavni (ON BOARD) kompjuter, radio prijemnik(automatsko podešavanje jačine) automatski
menjač itd... Ovo u velikoj meri skraćuje vreme potrebno za iščitavanje grešaka, testiranja kao i za davanje
zaključka precizne dijagnoze. Dijagnostički ureñaji su do sad komuncirali sa CAN magistralom preko
Gateway-a (Gateway je ureñaj koji prevodi podatke sa CAN linije u protokol razumljiv dijagnostičkom ureñaju).
Konfiguracija, podešavanje i aktivacija...
Do samo pre par godina popravka vozila zasnivala se na vizuelno - zvučnoj dijagnozi koja se zasnivala na
sposobnostima mehaničara da čuje rad motora ili da primeti neispravan deo i da ga popravi. Današnji
automobili ne mogu se popravljati tradicionalnim metodama, često prilikom zamene neispravnog dela na
motoru treba izvrsiti k o n f i g u r a c i j u .
Novi elektronski kontrolni ureñaji vazdušnog jastuka, koji se kupuju kao rezervni delovi mogu se koristiti kod
različitih modela istog proizvoñača. Tako da se u nekim slučajevima sam kontrolni ureñaj pre zamene treba
konfigurisati u skladu sa zahtevima opreme koja je instalirana na konkretno vozilo. Kad se menja neki
mehanički deo (na primer grupa ventila leptira) ili senzor u mnogim slučajevima, nakon zamene, podešavanja
koja su upamćena u kontrolnom ureñaju više ne važe i treba ih izbrisati. Dijagnostički ureñaj je neophodan za
konfiguraciju ili neke modifikacije na automobilu (podešavanje pretpaljenja, podešavanje visine itd...).
Resetovanje servisni h lampica
Novi sistemi koji se instaliraju na vozila, preko servisnih lampica koje se nalaze na instrument tabli signaliziraju
vozaču kada treba izvršiti redovno održavanje, koji su krajni intervali za servisiranje i različite dijagnostičke
signale. Postoje tri tipa signala:
1.Lampica za zamenu ulja
2.Lampica za redovni servis
3.Alarmna lampica za sistem grešaka
U sva tri slučaja, popravka vozila podrazumeva potrebne operacije održavanja i gašenje signalnih lampica. Znaci,
gašenje lampica treba da potvrdi da je pregled (popravka) izvršen i da su ponovo uspostavljeni uslovi normalnog
rada.
TEXA NAVIGATOR TXT
UNIVERZALNI DIJAGNOSTIČKI SET ZA EVROPSKA VOZILA
ZA PUTNIČKI I TERETNI PROGRAM
Navigator TXT predstavlja revoluciju u svetu dijagnostike na vozilima, po svojim performansama odgovara svim
savremenim zahtevima. Navigator TXT omogućava rad bez kablova i koriscenje klasicnog PC. Ovo je napredni
interfejs sa TEXA IDC3 softverom koji je u potpunosti preveden na srpski jezik i predstavlja univerzalnu
dijagnostiku za kamione, automobile i motocikle.
Jedna od bitnih karakteristika - Navigator TXT može da radi u više okruženja tj. na kamionima, automobilima,
motociklima; kompaktan i praktičan zbog toga što je integrisan u jedan modul; konekcija na PC na dva načina:
USB i bežična komunikacija (Bluetooth). Konekcijom na PC pruža se mogućnost da se koriste memorijski i grafički
resursi računara za korisnu dijagnostiku, takoñe je moguće štampati rezultate dijagnostike.
Ovo znači da je moguće izvršiti dijagnostiku vozila na uobičajen način bez razvlačenja kablova ili vršiti dijagnostiku
u kretanju u oblasti koja je pokrivena Bluetooth komunikacijom.
Navigator TXT u sebi sadrži tehničke informacije neophodne za duboku analizu na vozilima, takoñe sadrži i
informacije za pravilno koriscenje.
Texa Baza podataka
U Texinoj bazi podataka moguće je dobiti informacije o električnim šemama, tehničkim podacima, procedurama i
oscilogramima potrebnim da se odredi priroda problema na vozilu. Pored toga mnoge detalje moguće je videti
uveličano ili kroz film.
Elektronske jedinice koje kontrolišu različite sisteme prisutne u vozilu (ubrizgavanje, kočnice, vazdušni jastuk,
klima sistemi i slično) sadrže u sebi sistem samodijagnostike. U cilju odreñivanja statusa elektronskih sistema u
vozilu ureñaj za dijagnostiku treba da bude sposoban da komunicira sa istim. Kreiranje univerzalnog instrumenta
je kompleksno zbog toga što proizvoñači proizvode elektronske sisteme koji koriste različite protokole za
komunikaciju. Texa garantuje maksimalnu kompatabilnost sa svim elektronskim sistemima na vozilima, ureñaj je
sposoban da komunicira sa 35000 elektronskih sistema koje ugrañuju 100 različitih proizvoñača automobila,
kamiona, autobusa, prikolica i motocikla.
Moguće je jedan uredjaj koristiti za dijagnostiku na autobusima, kamionima, u automobilima i motociklima.
Konekcijom na PC, Navigator TXT omogućava samodijagnostiku, gašenje lampica upozorenja, programiranje
ključeva, čitanje grešaka, podešavanja, kalibracije, kodiranje, adaptacija i dijagnostika CAN linije. Sve ovo
moguće je izvršiti u realnom vremenu sa apsolutnom preciznošću zahvaljujući NAVIGATOR TXT - u.
Set Navigator TXT sastoji se od:
NAVIGATOR TXT Osnovna Jedinica (interface)
Sastoji se od: Interfejs kabl OBD 1.5mt
- USB kabl 3mt
- Bluetooth antena
- Uputstvo za instalaciju
Procesor: INTEL 386 40MHz
Baterija na vozilu: 12VDC i 24VDC
Spoljašnje napajanje: 8 - 32 Volt
Resursi za serijsko povezivanje: 1 USB 1.1 konekcija
Bežična konekcija na PC: Bluetooth class 1 (100m)
Elektronski preklopnik: 8 mrežnih linija (npr. CAN)
- 8 K linija
- 6 L linija sa prekostrujnom zaštitom
Dijagnostički konektor: AMP serije CPC2 28 poles
Radna temperatura: +0°C/ +45°C
Temperatura čuvanja: -20°C/ +60°C
Dozvoljena vlažnost pri radu: 10% - 80% bez kondenzacije
Dimenzije: 160x170x55 mm
Težina: 0.8 Kg
Tipovi protokola :
- Blink kod
- K, L
- ISO9141-2
- ISO14230
- SAE J1850 PWM VPW
- CAN ISO11898
- ISO11519-2
- AE J1708 - FMS kompatibilan
- EOBD (svi protokoli)
- ISO15031-5
- ISO15765-4
Kablovi za putnički program :
7200052
Produžni kabl i adapter 28 Pina - 16 Pina 1.5mt
7200032
Kabl za napajanje preko priključka za upaljač
3151/C01
Fiat / Alfa / Lanchia / Autobianchi Interfejs kabl
3151/C03B
2 pina Peugeot / Citroen Interfejs kabl
3151/C04B
30 pina Peugeot / Citroen / Fiat Interfejs kabl
3151/C05A
3 pina Ford Interfejs kabl
3151/C07
10 pina OPEL Interfejs kabl
3151/C08
2 pina Volkswagen / Audi /Seat / Skoda Interfejs kabl
3151/C09B
12 pina Renault interface cable
3151/C12B
16 pina EOBD Standardni Interfejs kabl
3151/C13
3 pina Rover Interfejs kabl
3151/C14
Univerzalni Interfejs kabl sa adapterima
3151/C11B
20 pina BMW Interfejs kabl
3151/C15
38 pina Mercedes Benz Interfejs kabl
Kablovi za teretni program :
72310020
Produžni kabl i adapter 28 Pina - 28 Pina 1.8mt
7200032
Kabl za napajanje preko priključka za upaljač
7200054
Kabl za napajanje preko akumulatora kamiona
7200056
Produžni kabl za napajanje sa akumulatora kamiona
3151/T01
3 pina IVECOInterfejs kabl
3151/T02
30 pina IVECO Interfejs kabl
3151/T03
38 pina IVECO Interfejs kabl
3151/T04
Renault kamioni Interfejs kabl
3151/T05
WABCO KNORR interfejs kabl
3151/T07
Univerzalni interfejs kabl za kamione
3151/T08A
16 pina Scania verzija 2 interfejs kabl
3151/T09
Mercedes Benc interfejs kabl
3151/T10
DAF interfejs kabl
3151/T11B
VOLVO interfejs kabl
3151/T12
MAN interfejs kabl
3151/T13
MAN interfejs kabl
TEXA AXONE DIRECT
UNIVERZALNI DIJAGNOSTIČKI SET ZA PUTNIČKI PROGRAM
TEXA je razvila praktično "all in one" rešenje koje sa sobom nosi jednostavnost
klasičnog alata i sveobuhvatnost modernog portabl touch screen ureñaja.
Axone Direct bez ikakvih dodatnih modula ima mogućnost direktnog
povezivanja na priključak u vozilu. Malih dimenzija, lak za upotrebu, robustan i
izdržljiv, Axone Direct postavlja nove standarde u novoj eri auto industrije.
Axone Direct je mobilni ureñaj sličan Pocket PC-ju, sa naprednim tehničkim
karakteristikama. Korišćenjem izdržljivog i trajnog najlon oklopa osigurana je
otpornost na udarce i pad, vodu, ulje i prašinu... Napravljen je po MIL-STD-810
vojnom standardu (trpi pad sa visine veće od 1m). Takoñe, opremljen je novom
generacijom touch-screen displeja visoke svetline sa sistemom anti-refleksije
koji garantuje savršenu vidljivost u svim uslovima rada, kolor kamerom i litijumjonskom baterijom duplo većeg kapaciteta od standardnog Pocket-Pc-ja.
Vezuje se na ostale ureñaje koristeci Bluetooth i Wi-Fi wireless tehnologiju.
• Robustan, kompaktan, lak za upotrebu
• TFT colour touch screen ekran
• Ergonomska dugmad za navigaciju
• Colour kamera
• Baterija punjiva preko punjača ili preko akumulatora na vozilu
• Wireless Bluetooth i Wi-Fi konekcija
Processor: Intel X-Scale PXA270 520 MHz
SDRAM: 128 Mbytes low power mobile on 32 bit bus
Operativni sistem: Windows CE 5.0
Displej: TFT LCD QVGA rezolucija 240x320 pixels, 5.7 inch,65536 boja
Audio codec: AC97
Ugrañen mikrofon i zvučnik
Baterija: lithium polymer, 3.7 VDC, 5000 mAh, autonomija rada oko 480 min.
Backup baterija: lithium, 3 V, 11 mAh
Kamera: CMOS VGA rezolucija (640x480)
Bluetooth modul: integrisan, sa internom antenom
802.11b/g Wi-Fi modul: integrisan, sa internom antenom
SDIO slot za karticu
I/O konektor: za eksterno napajanje, USB, USB host i RS232 serijski port
Potrošnja: 0.8 A
Radna temperatura: 0/+45°C
Index zaštite: IP54
Dimenzije: 241 x 146 x 47 mm
Tezina: 852 g
Uz Axone Direct se dobija kompletan set
kablova za povezivanje na putnička
vozila evropskih proizvodjača, isti kao i
kod ureñaja Navigator TXT.
TEXA AXONE 3 MOBILE
ZA PUTNIČKI I TERETNI PROGRAM
Axone 3 Mobile je dijagnostički ureñaj najnovije
generacije, sklop dijagnostičkog interfejsa i laptop
računara sa touch-screen tehnologijom. Uz svoju
mobilnost i mogućnost rada u različitim okruženjima
(putnički, teretni program) predstavlja moćan alat za
rešavanje elektronskih i drugih problema na
savremenim vozilima.
• Windows XP operativni sistem
• SVGA touch-screen displej
• napajanje sa vozila (8÷32 V) ili interne litijum-jonske baterije
• HD 20-40 GB
• C-mos kolor kamera
• bežična (bluetooth) konekcija
• serijski port, USB, LAN, Wi-Fi • dimenzije: 265x380x60 mm
Kablovi za putnički program :
7200052
Produžni kabl i adapter 28 Pina - 16 Pina 1.5mt
7200032
Kabl za napajanje preko priključka za upaljač
3151/C01
Fiat / Alfa / Lanchia / Autobianchi Interfejs kabl
3151/C03B
2 pina Peugeot / Citroen Interfejs kabl
3151/C04B
30 pina Peugeot / Citroen / Fiat Interfejs kabl
3151/C05A
3 pina Ford Interfejs kabl
3151/C07
10 pina OPEL Interfejs kabl
3151/C08
2 pina Volkswagen / Audi /Seat / Skoda Interfejs kabl
3151/C09B
12 pina Renault interface cable
3151/C12B
16 pina EOBD Standardni Interfejs kabl
3151/C13
3 pina Rover Interfejs kabl
3151/C14
Univerzalni Interfejs kabl sa adapterima
3151/C11B
20 pina BMW Interfejs kabl
3151/C15
38 pina Mercedes Benz Interfejs kabl
Kablovi za teretni program :
72310020
Produžni kabl i adapter 28 Pina - 28 Pina 1.8mt
7200032
Kabl za napajanje preko priključka za upaljač
7200054
Kabl za napajanje preko akumulatora kamiona
7200056
Produžni kabl za napajanje sa akumulatora kamiona
3151/T01
3 pina IVECOInterfejs kabl
3151/T02
30 pina IVECO Interfejs kabl
3151/T03
38 pina IVECO Interfejs kabl
3151/T04
Renault kamioni Interfejs kabl
3151/T05
WABCO KNORR interfejs kabl
3151/T07
Univerzalni interfejs kabl za kamione
3151/T08A
16 pina Scania verzija 2 interfejs kabl
3151/T09
Mercedes Benc interfejs kabl
3151/T10
DAF interfejs kabl
3151/T11B
VOLVO interfejs kabl
3151/T12
MAN interfejs kabl
3151/T13
MAN interfejs kabl
OPUS ADP 186 NAPREDNI MULTI DIJAGNOSTIČKI UREðAJ
ADP 186 je napredni univerzalni dijagnostički ureñaj za OBD (proizvoñačku) i paralelnu dijagnozu koja uz program
za PC računar koji je veoma jednostavan za korišćenje čini veoma moćan ureñaj za nezavisne radionice. 186
analognih kanala i ugrañeni više-kanalni osciloskop Vam može pomoći da rešite problem, u slučajevima kada OBD
dijagnoza nije dovoljna. Uz pomoc OBD-a možete čitati i brisati kodove grešaka, brisati servisne indikatore,
iščitavati stvarne vrednosti, vršiti osnovna podesavanja ECU-a, aktivaciju komponenti i programiranje (uklj.
ključeve). Sistemi koji se mogu dijagnosticirati su: motor, paljenje, klima ureñaj, ABS, reset servisa, SRS,
imobilajzer, instrument tabla, sistem udobnosti, menjač, TPMS...
- paralelna veza Vam omogućava da vršite provere svih fizičkih signala u elek.sistemima.
Klikom na taster osciloskopa ili multimetra, možete proveriti sve signale iz ECU. ADP 186 može proveriti podatke u
realnom vremenu (osciloskop), i jednostavno odrediti greške koje nisu detektovane preko OBD-a.
ADP 186 pokriva najčešće korišćene standarde komunikacije kao što su CAN, SAE J1850, KWP 2000 itd. ADP 186
je u potpunosti kompatibilan sa EOBD/OBDII standardima.
dijagnostički set čine:
- interfejs
- USB kabl
- CD sa softverom
- SD kartica
- kofer
set kablova:
- 2+2 pin VAG
- 14 pin OBD (npr.MB Sprinter)
- 10 pin OPEL
- 2 pin PSA
- 30 pin PSA
- 11 pin RENAULT
- 10 pin SAAB
- 3 pin FIAT
- 20 pin BMW
- 38 pin MB
SPECIJALNI ALATI
SET ZA MERENJE PRITISKA GORIVA ADD 500
Set za merenje pritiska goriva ADD500 može se koristiti na većini vozila koja su upotrebi na našem tržištu. Set
sadrži 32 različita priključka i analogni manometar koji može da meri pritisak do 7 bar. Ovaj set može pomoći
da dijagnostikujete:
- nizak ili visok pritisak goriva
- curenje na injektorima
- neispravan regulator pritiska goriva, zaprljanost filtera za gorivo
- curenje u sistemu za dovod goriva
Merenje pritiska može da se vrši na sledećim sistemima:
Bosch: K, KE, KE3, L, LE", LE#, LH. Jetronic
Bosch Motronic: M1.3, M1.7, M2.5, M3.1, ML4.1, MA3.0, A2.2Spi.
Bendix-Fenix: Efi
Chrysler: SM.
Daihatsu: Efi
Fiat: Spi, Weber 1AW
Ford: EEC1V, Efi, Weber Cfi
GM: Multec Spi, Efi, Simtec Efi
Hyundai: Efi
Honda: PGM-Fi
Isuzu: 1-Tec
Kia: Efi
Lucas: L Hotwire, P Digital
Magnet Marelli: Efi, G5/G6 Mono
Mazda: Egi.
Mitsubishi: Eci, Mpi
Nissan: Efi, ECCS
Renault: R electronics
Renix: Mpi
Rover: Spi, PGM-Fi, M.E.M.S
Subaru: MPFi, SPFi
Suzuki: E
Toyota: Efi, TCCS
VW: Digijet, Digifant, VAG Mpi
Weber- Marelli: 1AW, CFi
SET ZA MERENJE PRITISKA GORIVA ADD 600
SA DIGITALNIM MERAČEM
Set za merenje pritiska goriva ADD500 može se koristiti na većini vozila koja su upotrebi na našem trzištu. Set
sadrži 32 različita priključka i digitalni manometar koji može da meri pritisak do 7 bar. Ovaj set može pomoći da
dijagnostikujete:
- nizak ili visok pritisak goriva
- curenje na injektorima
- neispravan regulator pritiska goriva, zaprljanost filtera za gorivo
- curenje u sistemu za dovod goriva
Merenje pritiska može da se vrši na sledecim sistemima:
Bosch: K, KE, KE3, L, LE", LE#, LH. Jetronic
Bosch Motronic: M1.3, M1.7, M2.5, M3.1, ML4.1, MA3.0, A2.2Spi.
Bendix-Fenix: Efi
Chrysler: SM.
Daihatsu: Efi
Fiat: Spi, Weber 1AW
Ford: EEC1V, Efi, Weber Cfi
GM: Multec Spi, Efi, Simtec Efi
Hyundai: Efi
Honda: PGM-Fi
Isuzu: 1-Tec
Kia: Efi
Lucas: L Hotwire, P Digital
Magnet Marelli: Efi, G5/G6 Mono
Mazda: Egi.
Mitsubishi: Eci, Mpi
Nissan: Efi, ECCS
Renault: R electronics
Renix: Mpi
Rover: Spi, PGM-Fi, M.E.M.S
Subaru: MPFi, SPFi
Suzuki: E
Toyota: Efi, TCCS
VW: Digijet, Digifant, VAG Mpi
Weber- Marelli: 1AW, CFi
BRZI TESTER SISTEMA PALJENJA ADD 750
KV/luk brzi tester paljena radi na baterije, i predstavlja ručni
tester dizajniran za brzu i jednostavnu proveru postojanja
varnice u cilindrima vozila, odreñuje polaritet (+/-), i meri pik
napona koji svećica baca na razvodnik i testiranje sistema
paljenja bez razvodnika.Tester radi putem prijema signala koji
se prenosi sa žice svećice. U modu brzog testiranja crvena LED
dioda svetli kada je varnica detektovana. Ukoliko je polaritet
negativan (-) svetli zelena LEd dioda; a ukoliko je polaritet
pozitivan (+) svetli crvena LED dioda. U modu merenja tester
meri i prikazuje pik napona varnice za otprilike 15 sekundi.
BRZI TESTER SISTEMA PALJENJA ADD 760
Tester za brzo testiranje sistema paljenja radi na baterije i
dizajniran je da brzo odredi da li kalem na svećici proizvodi
odgovarajuću varnicu za svećicu. Brzi tester radi tako što prima
signal sa sekundarnog indukcionog kalema (bobine). Kada se
signal primi tester odreñuje da li COP daje odgovarajući napon i
trajanje luka. Ukoliko je napon neodgovarajući tester daje
zvučni signal (bip) i pali se crvena LED dioda, ukoliko je trajanje
luka odgovarajuće upaliće se i zelena LED dioda.
ELEKTRONSKI STETOSKOP
STEELMAN EAR ELITE
Elektronski stetoskop sa digitalnim pojačanjem zvuka i eliminacijom
pozadinske buke. Takoñe, može se koristiti i za detekciju vibracija.
Prstup komponentama na vozilu znatno je olakšan savitljivom sondom
sa integrisanom LED svetiljkom.
DIGITALNI UNIMER
* Sa opcijama merenja ugla otvaranja platina i merenja broja obrtaja.
DETEKTOR KRATKOG SPOJA I OTVORENOG KOLA
Posebno je koristan kod teretnog programa (kamiona, autobusa, prikolica i
poluprikolica...) i kod sličnih sistema koji imaju duge električne instalacije. Izuzetno lak
za rukovanje, sa zvučnom signalizacijom, pomoći će Vam da brzo detektujete prekid u
bilo kom kablu.
INFRACRVENI DIGITALNI TERMOMETAR
temperaturni opseg: -50C do +500C
automatsko isključivanje nakon 15 sekundi
preciznost: +/-2%
vreme potrebno za merenje: 0,5 sekundi
trajanje baterije: oko 15 h
DIGITALNI TERMOMETAR
Profesionalni digitalni termometar sa iglom od nerñajuceg
čelika, zaštitnim poklopcem za iglu, monohromatskim
displejem za očitavanje temperaturnih vrednosti čiju skalu
možete podesiti kako na farenhajt, tako i na celzijus.
Termometar ima memoriju za minimalnu i maksimalnu vrednost
tokom merenja.
DIGITALNI ŠUBLER
CABON FIBER
merni ospeg: 0 - 150 mm
izbor skale: mm/inch
DIGITALNI MERAČ
DUBINE SARE
merni opseg: 0 - 25 mm
izbor skale: mm/inch
DIGITALNI ŠUBLER
STEEL
merni opseg: 0 - 150 mm
izbor skale: mm/inch
DIGITALNI MERAČ
DEBLJINE DISKA
merni opseg: 0 - 100 mm
izbor skale: mm/inch
RUČNI REFRAKTOMETAR
Lako i brzo testirajte antifriz, tečnost iz akumulatora ili sredstvo za čišćenje
vetrobrana. Dovoljno je samo par kapi tečnosti koju želite da proverite. Na
okularu koji ima četiri skale (tečnost za akumulatore, propilenski glikol,
etilenski glikol, sredstvo za čišćenje vetrobrana) precizno možete videti
tačku zamrzavanja odnosno temperaturu do koje tečnost može da se
SET KOVANIH GEDORA ZA MONTAŽU I DEMONTAŽU
LAMBDA SONDI
Set za skidanje i montiranje lambda sondi, senzora pritiska ulja,
senzora temperature...
SET ZA SERVISIRANJE KOČIONIH OBLOGA I ČELJUSTI
AP 7860
Magnetni adapter za nasadne umetke
Otklanja mogućnost oštećenja kočionog sistema prilikom intervencije
Dizajniran za upotrebu kod: Mercedes, BMW, Volkswagen, GM, Audi,
Ford, Honda, Subaru, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Land Rover i
ostalih vozila sa pogonom na sva četiri točka.
KLEŠTA ZA SELNE AP 9409
Produžena savitljiva sajla omogućava pristup nepristupačnim šelnama
Izuzetno efikasna pri uklanjanju plastičnih i metalnih samozatezajućih
šelni prečnika od 18 - 54 mm
Klešta mogu da se "zaključaju"
SET ZA MONTAŽU I DEMONTAŽU ŠOFERŠAJBNI
AP 1760
VAKUUM PUMPE
Pumpe za testiranje vakuum i sistema pod pritiskom.
Imaju široku primenu kod automatskih menjača,
mehaničkih i kompjuterizovanih kontrola motora,
kontrole izduvnih gasova, sistema za ubrizgavanje i
paljenje, kočionih sistema...
SET ZA DETEKCIJU CURENJA HLADNJAKA
KD 3700
SET ZA DETEKCIJU CURENJA CILINDRA
AP 7751
Za lako i brzo detektovanje problema sa kompresijom
KOMPRESIOMETRI
SET ZA MERENJE KOMPRESIJE ZA DIZEL I BENZINSKE MOTORE
MOTOMETER
Najpouzdaniji način provere stanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem je test kompresije. Motometer
kompresiometri su široko rasprostranjeni u upotrebi na dizel i benzinskim motorima, veoma su pouzdani u
eksploataciji i laki za upotrebu.
Set za merenje DIZEL / BENZIN sačinjavaju:
- kompresiometar za benzinske motore 3.5 - 17.5 bar
- kompresiometar za dizel motore 10 - 40 bar
- crevo visokog pritiska
- nastavci 70, 105 i 140 mm
- zglobni priključak
- brzi priključak
- gumeni konusi sa priključcima
- 2 seta kartica
- uputstvo za upotrebu
SET ZA MERENJE KOMPRESIJE ZA DIZEL MOTORE
HUBINONT 8102
Set za testiranje kompresije kod vozila sa dizel
motorom, bilo sa direktnim ili klasičnim ubrizgavanjem.
Malih dimenzija, sa adapterima koji garantuju brzinu i
sigurnost i fleksibilnim crevom dužine 355mm koje
olakšava pristup nepristupačnim delovima. Skala
merača 0 - 70 Bar.
ANALIZATOR GASA
TEXA ECO PEGASO
TEXA ECO PEGASO je radna stanica koju karakteriše spoj dizajna moderne
generacije sa visokom tehnologijom, maksimalno unapreñena sa ciljem da olakša
savremen pristup problemu. GASBOX Autopower i OPABOX Autopower jedinice
koriste Bluetooth tehnologiju da bezicno emituju informaciju direktno radnoj stanici.
Paket uključuje i RC3 modul za merenje broja obrtaja i temperaturna merenja.
Gasbox
Opabox
Eco Pegaso
RADNE STANICE ZA ODRŽAVANJE KLIMA UREðAJA
MAVRE M700 EASY VALVE *SA DIJAGNOSTIKOM
ZA PUTNIČKI PROGRAM
Samo jedan ventil za kontrolu protoka na novom MAVRE M700 Easy Valve ureñaju, jednostavan i brz - potpuno
onemogućava bilo kakvu mogućnost greške, zahvaljujući novom displeju. Faza izvlačenja, reciklaža vakumiranja i
ponovnog punjenja sistema potpuno AUTOMATSKA. Potpuno novi sistem kontrole protoka koji nudi novi MAVRE
uredjaj sa Easy Valve sistemom. Novi displej dodatno olakšava rad i rukovanje ureñajem. SMART kartica sa bazom
podataka o vozilima omogućava rad sa širokim spektrom proizvoñača i modela. 3 boce ,smeštene na prednjem
panelu ureñaja, omogućavaju lako praćenje i proveru nivoa tečnosti u svakoj od njih, u bilo kom momentu tokom
rada sa ureñajem. Ergonomski dizajn - maksimalno funkcionalan, ne zahteva veliki prostor u radionici.
DIJAGNOSTIKA KLIME
Ureñaj pored onsnovnih rezima rada, automatskog i ručno definisanog, ima i mogućnost dijagnostike mehaničkih
delova klima sistema. Preko creva se prati vrednost visokog i niskog pritiska, a preko sonde koja se ubacuje u
kabinu vozila prati se temperatura i vlažnost vazduha. Upravo na osnovu tih parametara, smart software kojim je
opremljen ureñaj i koji ima bazu od preko 380 problema i grešaka, može da detektuje probleme sa ventilima,
kompresorom, da uoči nedostatak gasa ili prepunjenost sistema... Dakle, ovim ureñajem u mogućnosti ste da
detektujete sve ono što elektronska auto dijagnostika može da previdi ili jednostavno uopšte ne može da detektuje.
- Izvlačenje/recikliranje starog gasa
- Automatsko pražnjenje ulja
Tehnicke karakteristike:
- Automatsko dolevanje ulja
- Automatsko dolevanje UV sredstva
- Kompresor snage 1/3HP
- Automatsko vakumiranje
- Vakuum pumpa protoka 100l/min
- Automatska provera curenja u sistemu
- Napajanje 230V/1/50Hz
- SMART kartica sa bazom podataka
- Boca za gas kapaciteta 10 kg sa grejacem
- Automatsko vañenje kondezata
- Kondenzator sa vazdušnim hlañenjem
- Boca za freon sa skalom preciznosti +/- 10 gr
- Izvlačenje ulja, dolevanje ulja i UV tecnosti sa skalom 2 i 3 koja omogućava
preciznost +/- 1 gr
Kontrolna tabla radne stanice M700 Easy Valve
ZA PUTNIČKI PROGRAM
TEXA KONFORT 670 EVOLUTION
Razvoj elektronike kombinovan sa novim propisima u oblasti bezbednosti i zaštite prirodne okoline prozrokuje
razvoj sofisticranijih sitema za kontrolu klimatizacije.Ove nove tehnologije zahtevaju stalno održavanje, i nove
dijagnostičke metode da bi zadržali svoje performanse. KONFORT 670 E je napravljen da efikasno radi na svim
modernim A/C sistemima u skladu sa preporukama proizvoñača i sa modernim tehničkim očekivanjima. Operator
može da bira izmeñu automatskog i programabilnog načina rada. Automatski način rada pruža potpunu elktronsku
kontrolu procesima punjenja rashladnog gasa, ubrizgavanja ulja i uv tečnosti preko elktronskih vaga velike
preciznosti. KONFORT 670E ima bazu podataka sa potrebnim količinama gasa i vreme vakumiranja za većinu
današnjih vozila koja se voze u Evropi. Baza podataka može periodično da se nadograñuje novim vozilima koja su
se pojavila na tržištu. Programabilni način rada omogućuje izbor bilo koje faze u procesu rada i pruža mogućnosti
da se promene parametri kao što su količina gasa, ulja, uv tečnosti i vreme vakumiranja prema specifičnim
zahtevima na datom vozilu. Jedna od specifičnih performansi testa A/C ureñaja na vozilu je da tehničar može da
odštampa rezultate testa i da pokaže u kakvom je stanju bio A/C sistem pre i posle izvedenog servisa. TEXA A/C
servisna stanica ispunjava stroge standarde u oblasti kvaliteta i bezbednosti za ovu vrstu ureñaja. KONFORT
stanice ispunjavaju Evropske CE/PED/TUV sigurnosne standarde, i u skladu su sa Američkim standardima
vezanim za čistoću rahladnog gasa SAE J2099, R134a i preporučene servisne procedure SAE J2210.
DIJAGNOSTIKA KLIME
Ureñaj pored onsnovnih rezima rada, automatskog i ručno definisanog, ima i mogućnost dijagnostike mehaničkih
delova klima sistema. Preko creva se prati vrednost visokog i niskog pritiska, a preko sonde koja se ubacuje u
kabinu vozila (komunikacija radne stanice sa sondom je bežična - Bluetooth) prati se temperatura i vlažnost
vazduha. Upravo na osnovu tih parametara, smart software kojim je opremljen ureñaj i koji ima bazu od preko 380
problema i grešaka, može da detektuje probleme sa ventilima, kompresorom, da uoči nedostatak gasa ili
prepunjenost sistema... Dakle, ovim ureñajem u mogućnosti ste da detektujete sve ono sto elektronska auto
dijagnostika može da previdi ili jednostavno uopšte ne moze da detektuje.
Tehničke karakteristike:
Rashladni gas R134a
Max radni pritisak 20 bar
Mrežni napon 230 V 50/60 Hz
Opseg radne temperature 5-50°C
CPU memorija 320 Kb
Displej Plavi LCD displej sa 80 karaktera -123 x 38 mm
Elektronska vaga za ulje 1 gr rezolucija/ 2% preciznost na temperaturi od 5 do 40°C
Vaga za rashladnu tečnost 5 gr rezolucija/ 3% preciznost na temperaturi od 5 do 40°C
HP / LP senzori pritiska 100 mbar rezolucija/ 1% preciznost na temperaturi od 5 do 40°C
A/C temperaturna sonda Bežična, 5m domet/ 1 C° rezolucija/ 1% preciznost od 5 do 40°C
Senzor temperature okruženja 1 C° rezolucija/ 1% preciznost na temperaturi od 5 do 40°C
Kapacitet boce 20 Kg
Kompresor Hermetički 12 cc
Vakum pumpa Dual stage, 100 l/min protok- 1030 mbar vakum (25 mikrona)
Servisna creva 3m SAE J2196
Performanse reciklaže 150 Kg gasa SAE J2099 / 40 gr absorcija vode od 24 do 51°C
Dimenzije 1190 x 610 x 640 mm
Težina 98 Kg
*SA DIJAGNOSTIKOM
(Bluetooth)
- Rad bez manuelno kontorlisanih ventila
- Način rada: Automatski, Programabilni
- Senzor pritiska za izvlačenje gasa i detektor curenja
- Vakum pumpa visokih pervormansi
- Grejač boce za povećanje efikasnosti punjenja
- Kompenzacija dužine creva prilikom punjenja gasa
- Svi procesi rada kontrolišu se preko solenoidnih ventila
- Ubrizgavanje ulja i UV tečnosti kontrolisano pomoću elektronskih vaga
- Senzor temperature okruženja
- Bežična temperaturna sonda
- HP / LP senzori pritiska
- Testiranje performansi A/C sistema - Baza podataka sa fabričkim podacima
- Spoljni komunikacioni port za dopunu programa
- Displej od 80 karaktera sa plavom pozadinom
- Veliki nepulsirajući manometri
- Držač boca za ulje/UV tečnost sa zaštitom
- Ergonomični držač za creva
- Automatsko upozorenje za održavanje i greške na sistemu
TEXA KONFORT 610 BUS
ZA TERETNI PROGRAM
Na evropskom tržištu klima ureñaji i sistemi za kontrolu klime standardno se montiraju u sve vrste teretnih vozila
kao što su kamioni, autobusi, prikolice... TEXA profesionalnal A/C servisna oprema KONFORT 610E BUS razvijena
je kao potpuno automatska stanica i pruža oprateru izbor automatskog ili programabilnog načina rada. Automatski
način rada koristi programom odreñeni algoritam za rad i sve podatke (kao što su vreme vakumiranja, količine
rashladnog gasa, ulja i UV tečnosti) koristi iz baze podatka za kamione, autobuse i automobile. Baza podataka
može periodično da se nadograñuje novim vozilima koja su se pojavila na tržištu. Programibilni način rada
omogućuje izbor bilo koje faze u procesu rada i pruža mogućnosti da se promene parametri kao što su količina
gasa, ulja, uv tečnosti i vreme vakumiranja prema specifičnim zahtevima na datom vozilu. KONFORT 610E BUS
ima bocu kapaciteta 32 kg, jak kompresor za izvlačenje rashladnog gasa i vakuum pumpu koja sa velikom
efikasnošću izvlači vlagu iz velikih A/C sistema. TEXA A/C servisna stanica ispunjava stroge standarde u oblasti
kvaliteta i bezbednosti za ovu vrstu ureñaja. KONFORT stanice ispunjavaju Evropske CE/PED/TUV sigurnosne
standarde, i u skladu su sa Američkim standardima vezanim za čistoću rahladnog gasa SAE J2099, R134a i
preporučene servisne procedure SAE J2210.
DIJAGNOSTIKA KLIME
Ureñaj pored onsnovnih rezima rada, automatskog i ručno definisanog, ima i mogućnost dijagnostike mehaničkih
delova klima sistema. Preko creva se prati vrednost visokog i niskog pritiska, a preko sonde koja se ubacuje u
kabinu vozila (komunikacija radne stanice sa sondom je bežična - Bluetooth) prati se temperatura i vlažnost
vazduha. Upravo na osnovu tih parametara, smart software kojim je opremljen ureñaj i koji ima bazu od preko 380
problema i grešaka, može da detektuje probleme sa ventilima, kompresorom, da uoči nedostatak gasa ili
prepunjenost sistema... Dakle, ovim ureñajem u mogućnosti ste da detektujete sve ono što elektronska auto
dijagnostika može da previdi ili jednostavno uopšte ne može da detektuje.
Tehničke karakteristike:
Rashladni gas R134a
Max radni pritisak 20 bar
Mrežni napon 230 V 50/60 Hz
Opseg radne temperature 5-50°C
CPU memorija 320 Kb
Displej Plavi LCD displej sa 80 karaktera -123 x 38 mm
Elektronska vaga za ulje 1 gr rezolucija/ 2% preciznost na temperaturi od 5 do 40°C
Vaga za rashladnu tečnost 5 gr rezolucija/ 3% preciznost na temperaturi od 5 do 40°C
HP / LP senzori pritiska 100 mbar rezolucija/ 1% preciznost na temperaturi od 5 do 40°C
A/C temperaturna sonda Bežična, 5m domet/ 1 C° rezolucija/ 1% preciznost od 5 do 40°C
Kapacitet boce 32 Kg
Kompresor Hermetički 21 cc
Vakum pumpa Dual stage, 170 l/min protok- 1030 mbar vakum (25 mikrona)
Servisna creva 3m SAE J2196
Performanse reciklaže 150 Kg gasa SAE J2099 / 40 gr absorcija vode od 24 do 51°C
Dimenzije 1190 x 610 x 640 mm
Težina 116 Kg
*SA DIJAGNOSTIKOM
(Bluetooth)
- Inovativni dizajn
- Napredna baza podataka za punjenje rashladnog gasa ulja i UV tečnosti - Rad sa dva manuelno kontrolisana ventila
- Način rada: brzi polu-automatski, programabilni
- Spoljni komunikacioni port za dopunu programa
- Prikaz svih bitnih informacija na displeju
- Displej od 80 karaktera sa plavom pozadinom
- Jak kompresor - Isparivač sa dvostrukim ventilatorom
- Drzač boca za ulje/UV tečnost sa zaštitom - Test rasta pritiska
- Ergonomični drzač za creva
- Senzor pritiska za izvlačenje gasa i detektor curenja
- Automatsko upozorenje za održavanje i greške na sistemu
- Vakum pumpa visokih pervormansi
- Grejač za bocu za povećanje efikasnosti punjenja
SERVISNA CREVA I PRIKLUČCI ZA GAS R134a
LP priključak
za gas R134a
HP priključak
za gas R134a
UV TECNOST
UV tečnost koristi se u sklopu sa UV
lampom i naočarima, ubrizgava se direktno
u A/C sistem zajedno sa gasom, ne remeti
rad sistema. Koristi se kod sistema kod
kojih postoji curenje radi lakse lokalizacije
defekta.
LP crevo
za gas R134a
dužine 2,5 m
HP crevo
za gas R134a
dužine 2,5 m
UV LAMPE
Ureñaj za detektovanje curenja sa UV lampom i
detektorom za gas sa zvučnom signalizacijom.
Trobojni indikator nivoa curenja i mogućnost
podešavanja nivoa osetljivosti omogućiće brzo i
precizno lokalizovanje curenja u sistemu.
GUMICE
Set za detektovanje curenja ulja, goriva ili gasa.Može se
koristiti za ispitivanje hladnjaka, automatskih menjača,
sistema za gorivo... Idealan za servisiranje klima ureñaja
na vozilima. Set sadrži UV lampu i naočare, UV tečnost,
tečnost za ulje/menjač/gorivo, tečnost za antifriz, sredstvo
za čišćenje UV tečnosti i adapter za sipanje UV tečnosti u
klima sisteme.
RUČNI I HIDRAULIČNI ALATI ZA KLIME
ručna hidraulična presa
radapciger za klima kompresore
radapciger za izbijanje ležajeva
ručna presa
set za demontažu klima kompresora
set za demontažu klima kompresora
ručni hidraulični proširivač cevi
ručni prosirivač cevi
set za rastavljanje cevi
KOMORE ZA FARBANJE
SPRAY BOOTH 8500 B
Tehničke karakteristike:
Spoljašnje dimenzije: 7000 x 5550 x 3450 mm (LxWxH)
Unutrašnje dimenzije: 6900 x 4000 x 2800 mm
Dimenzije prednjeg ulaza: 3000 x 2600 mm
Dimenzije radnih vrata: 800 x 2000 mm
Sistem kabine:
Zidni panel – stiropor ploča debljine 70 mm otporna na plamen i
visoku temperaturu obložena čeličnom
pločom u boji debljine 0,5 mm.
Krovni panel - stiropor ploča debljine 50 mm otporna na plamen i
visoku temperaturu obložena
čeličnom pločom u boji debljine 0,5 mm.
Pod – rešetka podešavajuće visine, trodelna navozna rampa visine
280 mm
Sistem cirkulacije vazduha:
Usisni i izduvni ventilatori:
kapacitet: 25000 m3/h
pritisak: 739 Pa
brzina rotacije: 560 rpm
snaga motora: 11 kW
Tri reda duvaljki na plafonu za farbanje na vodenoj bazi kapaciteta
13500 m3/h
Sistem prečišćavanja vazduha:
Pred filter, glavni ćelijski visoko efikasni filter, podni filter, aktivni ugalj
Sistem zagrevanja:
RIELLO RG5S jednostepeni gorionik kapaciteta 260000 Kcal/h,
električni damper, potrošnja nafte 5-6
lit. po ciklusu, vreme potrebno za zagrevanje je 5 – 7 minuta.
Kontrolna kutija:
prekidač svetla
raspršivanje
raspršivanje pod visokom temperaturom
podešavanje temperature pečenja
podešavanje vremenskog intervala
pečenje
indikator greške u radu
dugme za prinudno isključivanje
kontroler temperature
kontroler limita temperature
manometar vazdušnog pritiska
Generator:
Odvojeni usisni i izduvni kanali i kabina, kvadratni čelični ram
Sistem osvetljenja:
ukupna svetlina: 1000 Lux
plafonsko osvetljenje: 32 svetiljke x 36 W
bočno vertikalno osvetljenje: 16 svetiljki x 36 W
termički obrañeno staklo
STOLOVI ZA RAZVLAČENJE VOZILA
MAXIMA 3000 H
Tehničke karakteristike:
Dužina platforme: 6100 mm
širina platforme: 2236 mm
visina platforme: 300–1020 mm
pritisak hidraulike: max. 28 Mpa (4000 Psi)
vučna sila: max. 95 kN
radni opseg: 360 stepeni
napajanje: 220 V
snaga motora pumpe: 1 HP
dovod vazduha: 0.8 Mpa
nosivost: 3000 kg
težina: 3300 kg
APARATI ZA VARENJE, STARTERI I PUNJAČI
TELWIN TECHNOMIG 225 PULSE
Prenosni monofazni aparat za zavarivanje sa mikroprocesorskom kontrolom i
ventilatorom za hlañenje. SYNERGIC operacija omogućava kontrolu u varenju
različitih materijala u skladu sa različitim debljinama žice i vrstama gasa. Aparat je
posebno dobar i efikasan kod zavarivanja aluminijuma, pocinkovanih materijala,
nerñajuceg čelika kao i materijala visoke tvrdoće.
TELWIN MASTER MIG 220/270/300/400
Tehničke karakteristike:
mrežna frekvencija
trofazni mrežni napon
max. absorbcija snage
absorbovana snaga na 60%
Osigurač
faktor snage
klasa izolacije
stepen zaštite
dimenzije (LxWxH)
Težina
jedinica
Hz
V
kW
kW
A
cosphi
cm
kg
MIG 220
50-60
230/400
6,5
4
16/10
0,9
H
IP22
87x45x80
56
MIG 270
50-60
230/400
9
5,5
16/10
0,9
H
IP22
87x45x80
68
MIG 300
50-60
230/400
11,5
6
16/10
0,9
H
IP22
94x56x83
96
MIG 400
50-60
230/400
20
10
16/10
0,9
H
IP22
94x56x83
104
TELWIN SUPERIOR TIG 242/361/362
Tehničke karakteristike:
mrežna frekvencija
trofazni mrežni napon
max. absorbcija snage
Osigurač
Efikasnost
faktor snage
klasa izolacije
stepen zaštite
dimenzije (LxWxH)
Težina
jedinica
Hz
V
kW
A
n%
cosphi
cm
kg
TIG 242
50-60
400
9,5
16
80
0,7
F
IP23
50x25x43
29
TIG 361
50-60
400
14
16
86
0,75
F
IP23
50x25x43
28
TIG 362
50-60
400
15
16
82
0,7
F
IP23
50x25x43
32
TELWIN DIGITAL CAR SPOTTER 5500 PLUS
Monofazni spoter sa mikroprocesorskom kontrolom, pogodan za korišćenje kod
reparacije limarije na vozilu. Multifunkcionalna kontrolna tabla omogućava
automatsku regulaciju parametara u skladu sa izabranim alatom i debljinom
materijala.
- mrežni napon 400 V
- maksimalna absorpcija snage 11 KW
- osigurač 16 A
- faktor snage 0,7 cos j
- klasa izolacije H
- stepen zaštite IP22
- dimenzije 390x260x225 mm
- težina 30 kg
TELWIN DIGITAL CAR SPOTTER 7000/9000
Tehničke karakteristike:
mrežna frekvencija
monofazni mrežni napon
max. absorbcija snage
faktor snage
klasa izolacije
stepen zaštite
dimenzije (LxWxH)
Težina
TELWIN INVERSPOTTER 12000
Tehničke karakteristike:
- mrezna frekvencija
50 - 60 Hz
- trofazni mrezni napon 400 V
- max. absorbcija snage 75 kW
- faktor snage
0,8 cosphi
- frekvencija invertora 2000 Hz
- klasa izolacije
H
- stepen zastite
IP22
- dimenzije (LxWxH)
105x63x105 cm
- tezina
170 kg
jedinica
Hz
V
kW
cosphi
cm
kg
DCS 7000
50-60
400
27,3
0,7
H
IP22
52x38 x88
50
DCS 9000
50-60
400
40
0,7
H
IP22
76x54x106
82
TELWIN ALU SPOTTER 6100
Tehničke karakteristike:
- mrežna frekvencija
- monofazni mrežni napon
- max. absorbcija snage
- faktor snage
- klasa izolacije
- stepen zaštite
- dimenzije (LxWxH)
- težina
50 - 60 Hz
115 / 230 V
0,9 kW
0,8 cosphi
F
IP 23
43x17x29 cm
12,7 kg
TELWIN STARTRONIC 530
Monofazni punjač i starter baterija, digitalni, sa mikroprocesorskom
kontrolom, za sve tipove baterija (WET, GEL, NiCd) sa naponom od 6, 12 i
24 V. Može se koristiti za startovanje automobila, kombija, kamiona...
Startonic ne oštecuje board elektroniku (ABS, AirBag, elektronsko
ubrizgavanje...). Stand by funkciju omogućava povezivanje na upaljač ili
neko spoljno napajanje cime se izbegava brisanje ili resetovanje nekih
vrednosti na vozilu prilikom skidanja akumulatora.
- mrežni napon 230 V
- dimenzije 600x350x270 mm
TELWIN DYNAMIC 620
Tehničke karakteristike:
mrežna frekvencija
50 - 60 Hz
monofazni mrežni napon
230 V
absorbcija snage pri punjenju 2 kW
absorbcija snage pri startovanju 10 kW
napon pri punjenju i startovanju 12 - 24 V
efektiva pri punjenju
90 A
max. pri startovanju
570 A
dimenzije (LxWxH)
32x48x73 cm
Težina
27 kg
TELWIN ENERGY 1500
Tehničke karakteristike:
50-60 Hz
mrežna frekvencija
230/400 V
trofazni mrežni napon
absorbcija snage pri punjenju 7 kW
absorbcija snage pri startovanju 44 kW
napon pri punjenju i startovanju 12 - 24 V
150 - 250 A
efektiva pri punjenju
1700 - 2000 A
max. pri startovanju
38x56x88 cm
dimenzije (LxWxH)
Težina
69 kg
USISIVAČI
Za suvo i vlažno usisavanje različitih kapaciteta i jačine motora. Moguće verzije profesinalnih usisivača sa jednim,
dva i tri motora jačine motora od 1200 – 3600 Watt.
GIIR D.O.O. Preduzeće za proizvodnju, montažu i trgovinu na veliko i malo
tel: 018/599-100, 018/599-110, 018/534-271, 018/534-272
fax: 018/238-832, 018/227-612
Gabrovački put II deo 32A, 18106 Niš, Srbija
email: [email protected]
www.giir.net
Download

GIIR KATALOG u rezoliciji za štampu A4.pdf