za STANDARDNA, HIBRIDNA
i ELEKTRIČNA VOZILA
s R134a rashladnim sredstvom
KONFORT 760R
NOVI ZAHTJEVI – NOVA RJEŠENJA
KONFORT 760R je idealno rješenje za održavanje i servisiranje klima sustava u svim standardnim, hibridnim i električnim
vozilima koja su opremljena s plinom R134a. To je automatizirana servisna stanica s implementiranom naprednom
tehnologijom koja omogućuje smanjenje vremena servisiranja.
Efikasnost i pouzdanost čine KONFORT 760R prvim izborom proizvođača vozila za optimalno rješenje uporabe
R134a rashladnog sredstva.
R134A
KONFORT 760R je stvoren u TEXA istraživačkom i razvojnom centru, gdje su inženjeri i dizajneri
proučavali inovativna rješenja kako bi kombinirali maksimalnu funkcionalnost s naprednom
tehnologijom.
Rezultat toga rada je ova stanica, za koju je patentirano 8 međunarodnih patenata. Proizvodi se na
visoko-automatiziranoj montažnoj traci, s naprednim kompjuteriziranim kontrolama za predmontažnu
fazu i kompleksne podjedinice, sve kako bi se garantirala maksimalna kvaliteta i pouzdanost.
DIZAJN ZA UČINKOVITOST
Vanjsko kućište stanice je jasnog, s velikim interaktivnim zaslonom koji garantira
optimalnu vidljivost u svim uvjetima osvjetljenja.
Unutrašnji dio je dizajniran kako bi se omogućilo jednostavno održavanje poput
promjene ulja i sušionog filtera. Spremnik rashladnog sredstva je smješten na
elektronskim vagama s sustavom blokiranja koji onemogućava promjene u
kalibraciji tijekom transporta ili kod pomicanja u radionici.
KONFORT 760R je opremljen automatskim sustavom kontrole propuštanja
kombiniranim s analognim manometrima velike točnosti. Učinak vage rashladnog
sredstva je izvanredan i garantira rad s maksimalnom pogreškom težine +/- 15g.
Korištene komponente, poput inovativne jedinice rekuperacije, imaju
izvanredne karakteristike i garantiraju učinkovitost od preko 95%.
Stanica je opremljena s optičkim signalom statusa koji korištenjem LED indikatora
različitih boja ukazuje na napredak pojedinih faza rada. Pokraj zaslona, nalazi se utor
za SD karticu, koji, uz sadržaj baze podataka vozila, isto tako omogućava automatsko
pohranjivanje provedenih servisa.
Cijela gornja upravljačka ploča se okreče oko osi, i prema tome može biti vidljiva bez
pomicanja kompletne stanice (nije dostupno na njemačkom tržištu).
NOVA EKSKLUZIVNA RJEŠE
HERMETICKI ZATVORENE,
PUNJIVE POSUDE ULJA
S obzirom da standardne posude nisu
hermetički zatvorene, one uvijek sadrže
određeni postotak zraka. Molekule vode u
zraku vežu se s uljem i onečišćuju ga.
TEXA rješenje sastoji se od specijalnih
spremnika (patentirani), koji sprečavaju
onečišćenje ulja zrakom i vlagom. Ove specijalne TEXA boce mogu se iznova koristiti,
jer kod svakog punjenja specijalni proces
uklanja sav visak zraka.
ČIŠĆENJE HIDRAULIČNIH KRUGOVA
Kako bi se garantirala sigurnost i efikasnost, različite vrste ulja i različite vrste rashladnih sredstva ne smiju doći u kontakt.
Prema tome, TEXA je razvila specijalnu funkciju za čišćenje unutrašnjih krugova servisne stanice, prije provođenja bilo
kakvog servisa gdje se koriste ulja i rashladna sredstva različita od prije upotrebljenih. Sustav započinje učinkovitu
automatsku proceduru ispiranja kako bi se izbjeglo onečišćenje različitih supstanci.
AUTOMATSKO
PREPOZNAVANJE BOCA
Pojava novih tipova vozila, naročito
hibridnih vozila, dovela je do pojave
različitih ulja ovisno o dizajnu sustava
kontrole klime (npr. PAG ili POE).
S obzirom da je potencijalno štetno i opasno
u sustav ubrizgati nekompatibilna ulja,
serviser mora voditi računa o izbjegavanju
grešaka. TEXA je razvila automatski sustav
prepoznavanja tipa ulja koji, uspoređivanjem
podataka sadržanih u bazi podataka vozila,
signalizira uporabu pogrešne boce ulja.
ENJA – 8 NOVIH PATENATA
SUSTAV SENZORA NAGIBA
SAVRŠENO VAGANJE
ZA
Vage za mjerenje rashladnog sredstva mogu biti podložne
greški u mjerenju od otprilike 20%. Jedan od najčešćih
uzroka ove greške može biti stanje podloge u radionici
gdje se stanica koristi. Čak i najmanja odstupanja mogu
rezultirati greškama u vaganju koje mogu označavati da
je u sustav vozila dodano ili previše ili premalo rashladnog
sredstva. Specijalni SUSTAV SENZORA NAGIBA, kojeg
je patentirala TEXA, analizira vodoravnu os vage,
upozoravajući servisera ako dođe do netočnosti u vaganju.
VENTILACIJSKI SISTEM ZAŠTITE
KONFORT 760R servisna stanica ima visoko učinkoviti
sustav ventilacije koji eliminira bilo kakvu mogućnost
nakupljanja rashladnog sredstva unutar uređaja.
UPRAVLJANJE AUTOMATSKOM KONTROLOM PROPUŠTANJA
Stanica KONFORT 760R automatski provodi dvostruku provjeru za sva moguća propuštanja rashladnog sredstva iz
unutrašnjih spremnika. Sve sigurnosne operacije su potpuno automatizirane i ne ostavljaju prostora za pogreške ili
propuste.
Svi TEXA proizvodi
imaju garanciju
24 mjeseca
Za vise informacija i demonstracije o uporabi stanice KONFORT 760R posjetite web stranicu
www.texa.com/konfort760R
OPERATIVNI SOFTWARE
SD Card
TEXA operativni software je dizajniran da zadovolji najstrože SAE propise u smislu preciznosti i
točnosti. Napredni TFT displej u boji upravlja automatskim operacijama uporabom slika, grafika
i tehničkih informacija. Detaljno se obavještava o svim mogućim greškama. Zahvaljujući mreži
senzora, TEXA software upravlja procesima rekuperacije i ponovnog punjenja kako bi se garantirala
preciznost.
Posebice, automatske procedure pomažu serviseru kod popravljanja visoko sofisticiranih sustava
poput onih koji su postavljeni u novim hibridnim vozilima.
Uporabom prijenosne memorije (SD kartica), moguća je komunikacija sa standardnim Windows
računalom za dopunu Baze podataka vozila, provjeru i ovjeru svih izvršenih servisa te nadogradnju softwarea.
Ista funkcija može biti provedena putem WASY II modula, koji koristi GPRS sustav za direktno spajanje na TEXA servere
i preuzimanje nadopune čim bude dostupna. Daljnja prednost ovog sustava je mogućnost automatskog preuzimanja
bilo kakvih nadogradnji operativnog softwarea punjača klime.
Glavni izbornik je pristupna točka svim
mogućnostima i funkcijama koje nudi KONFORT 760R. Redizajniran je za još jednostavnije i intuitivno korištenje.
Posebni dio softwarea omogućava vam
prilagodbu faza REKUPERACIJE, VAKUUMIRANJA, UBRIZGAVANJA ULJA i PONOVNOG
PUNJENJA koje čine servisni postupak.
Novim sustavima kontrole klime potrebni
su novi specifični tipovi ulja. KONFORT 760R
prihvaća sve tipove ulja, upozoravajući
korisnika ako je potrebno umetnuti drugu
bocu.
KONFORT 760R može utvrditi da li položaj
stanice negativno utječe na njezin rad,
sprečavajući servisera da nesvjesno provodi
neispravne operacije.
Zahvaljujuci specijalnoj opremi i posebnom
softwareu, ispravna funkcija sustava kontrole
klime može biti procijenjena prije i poslije
obavljenog servisa.
Zahvaljujuci novom WASY II modulu stanica
je konstantno spojena na GPRS mrežu,
omogućavajući automatsku dopunu softwarea i baze podataka.
DODATNA OPREMA
VDC KIT
Kompresor promjenjive geometrije
(Variable Displacement Compressor)
Identificira greške u sustavu kontrole
klime opremljenog s kompresorima
promjenjive geometrije. VDC preuzima i reproducira signal ECU kontrole klime, modificiran prema željenoj
vrijednosti cilindra, čime omogućava
potpuno i pravovremeno testiranje.
SET ZA KONTROLU
KLIMA SISTEMA
Provodi dinamičku kontrolu temperature izlaznog zraka ventilacije.
Pri završetku testiranja, KONFORT
stanica pruža detaljan izvještaj cime
potvrđuje stvarni radni učinak pregledanog sustava na vozilu.
PRIBOR ZA IDENTIFIKACIJU RASHLADNOG
SREDSTVA
Ovaj uređaj analizira rashladno
sredstvo koje se nalazi u sustavu
kontrole klime vozila. Uređaj za analizu sprečava servisera da nesvjesno
onečisti (R134a ili R1234yf ) vozilo i
punjač klime.
USB MODUL
BLUETOOTH MODUL
WASY II MODUL
Uporabom USB veze, KONFORT
760R može se putem kabla
spojiti na eksterni uređaj za analizu rashladnog sredstva. Prema
tome, punjač klime može testirati
rashladno sredstvo zajedno sa drugim uređajima za analizu, cime se
izbjegava oštećenje koje proizlazi
iz kontaminacije R134a s drugim
rashladnim medijem.
Uporabom
Bluetooth
modula/
kartice, punjač klime se moze spojiti
sa mrežom servisa. Prema tome,
može komunicirati s računalom kao
mrežno čvorište u ASA NETWORK
infrastrukturi.
Ovaj modul/kartica pruža mogućnost
dopune baze podataka i softwarea
KONFORT jedinice putem GPRS veze
sa serverima TEXA.
SET ZA ISPIRANJE
Omogućava čišćenje komponenti sustava klime na vozilu.
Pribor se sastoji od:
- vanjskog spremnika kapaciteta od 6.2 litara i indikatorom onečišćenja;
- filtera od nehrđajućeg čelika koji se lagano uklanja zbog čišćenja;
- cijevi za ispiranje unutarnjeg promjera od 5 milimetara;
- kofera koja sadrži komplet univerzalnih adaptera (vise od 60 komada).
TEHNIČKI PODACI
Dimenzije
1195 x 598 x 749 mm
Težina
112 kg
Napajanje
230 V 50/60 Hz
Raspon temperature
5-50°C
Maksimalni radni tlak
20 Bar
Displej
TFT 320x240 65000 boja
Kapacitet spremnika
20 kg
Kompresor
Hermetički 12 cc
Vakuum pumpa
100 l/min. dvofazna finalni tlak 0.03 mBar
Elektroničke vage za ulje i UV
Rezolucija 1 g
Elektronička vaga rashladnog sredstva
Rezolucija 5 g
Kapacitet SD memorije
2 GB
Dužina servisnih cijevi
3m
Čistoća rashladnog sredstva
Prema SAE J2099
Efikasnost rekuperacije
>95% (prema SAE J2843 i SAE J2877)
Senzor temperature okoline
Rezolucija 1 °C
TS-Sistem (Tilt Sensor System)
Rezolucija na 3 osi 1°
Kompatibilnost vozila
AUTO i KAMION uključujući hibridna vozila
Program
Višejezični program i baza podataka
Upravljanje pražnjenja kondenziranja
Automatsko
Upravljanje održavanjem
Potpuno automatsko
Utvrđivanje propuštanja
Automatsko
Sustav zaštite vaga
TL-Sustav (Transit lock System)
Mjerenje količine rashladnog sredstva
Elektronska vaga
Sustav zaštite onečišćenja ulja
Hermetičke posude
Upravljanje uljem i UV bojom
Automatsko
Mjerenje rekuperirane količine ulja
Elektronska vaga
Protupožarni sustav
FPS (Fan Protection System)
Set za identifikaciju vrste rashladnog sredstva
Opcija
Servisno izvješće
Na SD i opcija ispisa
UPOZORENJE
Zaštitni znakovi i logo proizvođača vozila u ovoj brošuri korišteni su ekskluzivno za informacijske svrhe i kako bi se objasnila kompatibilnost TEXA proizvoda sa modelima vozila identificiranim putem zaštitnih znakova i logotipa. Kako su TEXA proizvodi i software podložni stalnom razvoju i nadopunama, možda neće biti u mogućnosti provesti dijagnostiku svih modela
i elektroničkih sustava svakog proizvođača spomenutog u brošuri. Reference na marke, modele i elektroničke sustave u sklopu brošure moraju se smatrati samo indikativnima te TEXA
preporuča prije svake kupnje da se uvijek provjeri popis „Sustava koji se mogu dijagnosticirati“ kod TEXA ovlaštenog trgovca. Slike i prikazi vozila u brošuru su uključeni samo kako
bi se olakšala identifikacija kategorije vozila (auto, kamion, motocikl itd.) za koju je namijenjen TEXA proizvod i/ili software. Podaci, opisi i ilustracije se mogu promijeniti u
odnosu na one opisane u brošuri. TEXA S.p.A. zadržava pravo izmjene proizvoda bez prethodne najave.
www.facebook.com/texacom
TEXA S.p.A.
Via I Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 791311
Fax +39 0422 791300
www.texa.com - [email protected]
www.youtube.com/texacom
BLUETOOTH brend je vlasništvo Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., i pod
licencom je korišten od strane TEXA S.p.A.
Copyright TEXA S.p.A.
cod. 8801350
Veljača 2012 - Croato
V.2.0
MADE IN EUROPE
Download

KONFORT 760R - dijagnostika