GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
KATALOG
TOPLOTNE PUMPE
FAN COIL JEDINICE
Toplotne pumpe voda-voda
Kapacitet hlađenja od 4.77 do 140kW
Kapacitet grejanja od 5.1 do 163.9kW
Toplotne pumpe voda-voda
Unutrašnja i spoljna instalacija
Stepen rekuperacije toplote: 20-25%
Funkcije
Hlađenje
Hlađenje
Rekuperacija
i grejanje
toplote
Karakteristike
OKVIR
Paneli i ram su izrađeni od čelika zaštićenog posebnom
bojom sa poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna
zaštita od atmosferskih uticaja.
HERMETIČKI KOMPRESOR
Monofazni rotirajući (mod.05÷07), monofazni (mod. 08, 10,
12) i trofazni (mod.08÷30) scroll kompresor sa ugrađenom
zaštitom od termičkog preopterećenja, grejačem ulja,
montiran na gumene antivibracione oslonce.
ISPARIVAČ
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač sa fabričkom izolacijom.
KONDENZATOR
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač sa fabričkom izolacijom.
IZMENJIVAČ ZA REKUPERACIJU TOPLOTE
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa
fabričkom izolacijom (opciono).
FREONSKI KRUG
Povezan je bakarnim cevima sa ventilima za punjenje, filter
sušačem, termostatskim ekspanzionim ventilom (kapilarnim
za modele 05-14), separatorom tečnosti/gasa i presostatom
niskog i visokog pritiska.
Toplotna pumpa sadrži i četvorokraki ventil i nepovratni
ventil.
HIDRAULIČNI KRUG
Na primarnoj i sekundarnoj stani se nalaze priključci za
ulaz/izlaz vode. Opremljeni su priključkom za pražnjenje i
odzračnim ventilom. Na sekundarnoj strani (strani instalacije
grejanja/hlađenja) kod modela 05-30 se nalazi cirkulaciona
pumpa, ekspanziona posuda i flow switch.
ELEKTRO PANEL
Sastoji se od:
Kontaktora kompresora,
Zaštite kompresora,
Kontaktora za cirkulacionu pumpu (za modele 05÷30),
Zaštite za cirkulacionu pumpu (za modele 05÷30),
Mikroprocesora sa funkcionalnim displejem.
OPCIONO
Kontrolno staklo (mora biti montirano fabrički).
Flow switch na primarnoj (bunarskoj) strani.
Cirkulaciona pumpa na primarnoj (bunarskoj) strani.
Gumeni antivibracioni oslonci.
Filter za vodu.
Izmenjivač za rekuperator toplote.
Spiralno cevasti izmenjivač.
NOMENKLATURA
G WW H R P C 10
① ② ③ ④ ⑤⑥ ⑦
① G: Geomont
② Tip jedinice
AA: Vazduh - Vazduh
AW: Vazduh - Voda
WA: Voda - Vazduh
WW: Voda - Voda
③ C: Samo hlađenje
H: Toplotna pumpa
④ Tip rekuperacije toplote:
⑥ Tip freona
⑤
⑦
--: bez rekuperacije toplote
R: sa rekuperacijom toplote
Izmenjivač
T: Spiralno cevasti
P: Pločasti
--: R22
A: R410a
B: R134a
C: R407c
Model
TECHNIČI PODACI
Model
Unit
05
Nominalni kapacitet hlađenja*
kW
4.77
6.9
9.02
10.82
12.83
14.75
Nominalni kapacitet grejanja*
kW
5.1
7.38
9.67
11.86
14.35
17.16
/
4.3
4.4
4.69
4.32
4.3
4
4.6
COP
07
08
10
12
14
16
20
25
30
17.18
20.89
26.62
31.93
18.82
22.36
28.7
34.22
4.7
4.8
4.9
Kompresori
Br.kompresora/br.krugova
Br.
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
2/2
2/2
Ulazna snaga hlađenja*
kW
0.98
1.38
1.66
1.96
2.36
2.64
2.94
3.44
4.42
5.52
Ulazna snaga grejanja**
kW
1.18
1.66
2.06
2.74
3.34
4.12
4.12
4.78
5.88
6.96
0.77
1.12
1.46
1.75
2.08
2.39
2.79
3.39
4.32
5.18
Izmenjivač na sekundarnoj strani
Pad pritiska
kPa
Protok vode
m³/h
20
25
Izmenjivač na primarnoj strani
Pad pritiska
kPa
Protok vode
m³/h
0.43
0.62
0.8
0.95
1.13
1.32
1.47
1.81
2.31
2.57
L
610
610
610
610
610
610
610
1100
1100
1260
W
500
500
500
500
500
500
500
745
745
845
H
850
850
850
850
850
850
850
968
968
1050
dB(A)
56
56
56
56
58
58
61
68
68
71
kg
92
96
110
120
130
140
150
250
280
300
Dimenzije (mm)
Nivo zvučnog pritiska***
Neto težina
Model
8
38
12--18
50
56
65
75
90
110
130
140
Nominalni kapacitet hlađenja*
kW
37.1
50.5
56.4
64.7
75.3
90.4
110
130
140
Nominalni kapacitet grejanja*
kW
39.5
54.0
61
72.0
84.0
105
128
152
163.9
/
4.4
4.3
4.5
4.6
4.7
4.5
4.6
4.7
4.7
Br.kompresora/br.krugova
Nr.
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
4/4
4/4
4/4
4/4
Ulazna snaga hlađenja*
kW
6.8
9.2
9.9
11.6
13.5
16.2
19.3
22.8
24.6
Ulazna snaga grejanja**
kW
8.9
12.4
13.6
15.6
18
23
27.4
32.4
34.9
COP
Hermetic compressors
Izmenjivač na sekundarnoj strani
Pad pritiska
kPa
42
38
40
43
45
40
40
42
42
Protok vode
m³/h
6.38
8.68
9.7
11.13
12.95
15.5
18.9
22.4
24
Izmenjivač na primarnoj strani
Pad pritiska
kPa
60
51
53
58
58
41
41
44
45
Protok vode
m³/h
7.55
10.27
11.4
13.12
15.27
18.33
22.25
26.29
28.32
1750
Dimenzije (mm)
Nivo zvučnog pritiska***
Neto težina
L
1260
1520
1520
1520
1520
1750
1750
1750
W
845
960
960
960
960
900
900
900
900
H
1050
1078
1078
1078
1310
1500
1500
1500
1500
dB(A)
63
67
69
70
72
74
77
77
77
kg
330
450
460
540
540
560
590
630
650
Date vrednosti odnose se na sledeće uslove:
* Temperatura ulazne/izlazne vode na primarnoj (bunarskoj) strani 18ºC/29ºC, Temperatura ulazne/izlazne vode na sekundarnoj strani 12ºC/7ºC.
** Temperatura ulazne/izlazne vode na primarnoj (bunarskoj) strani 15ºC/7ºC, Temperatura ulazne/izlazne vode na sekundarnoj strani 40ºC/45ºC.
*** Nivo buke meren na distanci od 1 m i visini od 1,5 m iznad zemlje na otvorenom prostoru.
Čileri i toplotne pumpe vazduh-voda
Kapacitet hlađenja: 8.7 do 50.6 kW
Kapacitet grejanja: 10.3 do 60 kW
Čileri&Toplotne pumpe vazduh-voda
Spoljna instalacija
COP 3.6 (360% efikasnost)
Funkcije
Hlađenje
Karakteristike
Prosečan COP (efikasnost) je preko 3,6 i još važnije je da su
preformanse u radu pri niskim temperaturama takođe na visokom
nivou. Projektovani su za rad pri spoljnim temperaturama do -15°C i
omogućuju grejanje ili hlađenje i zagrevanje tople vode do 55°C.
OKVIR
Paneli i ram su izrađeni od čelika zaštićenog posebnom bojom sa
poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna zaštita od
atmosferskih uticaja.
Hlađenje
Rekuperacija
i grejanje
toplote
FREONSKI KRUG
Povezan je bakarnim cevima sa ventilom za punjenje, filterom,
kontrolnim staklom, separatorom tečnosti-gasa, termostatskim
ekspanzionim ventilom, presostatom niskog pritiska sa automatskim
resetovanjem,
presostatom
visokog
pritiska
sa
ručnim
resetovanjem.
Toplotna pumpa sadrži četvorokraki ventil, nepovratni ventil i risiver
tečnog freona.
HIDRAULIČKI KRUG
KOMPRESOR
Hermetički scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od termičkog
preopterećenja, grejačem ulja, montiran na gumene antivibracione
oslonce.
Sadrži odzračni ventil, priključak za pražnjenje i niplove za
priključenje na instalaciju.
Cirkulaciona pumpa (modeli 5kW-30kW), sensor diferencijalnog
pritiska.
Ekspanziona posuda (modeli 5kW-30kW).
AKSIJALNI VENTILATORI
Spoljni ventilatori su aksijalni sa 6-polnim direktno vođenim
monofaznim motorima sa niskom bukom, nivo zaštite IP54. Sadrži i
zaštitnu spoljnu rešetku.
ISPARIVAČ
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa
fabričkom izolacijom.
ELEKTRO PANEL
Kontaktor za kompresor,
Zaštita za kompresor,
Zaštita za motor ventilatora,
Zaštita freonskog kruga,
Relej za redosled faza (samo za jedinice sa trofaznim
napajanjem),
Mikroprocesorski programabilni kontroler.
KONDENZATOR
OPCIONO
Kondenzator se sastoji od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima,
zaštićen rešetkom.
Dodatni elektro grejač koji se nalazi u izmenjivaču i pomaže kod
odmrzavanja pri niskim spoljnim temperaturama (mora biti fabrički
postavljen).
Oplata od nerđajućeg čelika.
Daljinski kondenzator.
Spiralno cevasti izmenjivač.
Elektro grejač.
IZMENJIVAČ ZA REKUPERACIJU TOPLOTE
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa
fabričkom izolacijom (opciono).
NOMENKLATURA
G AW H R P C 10
① ② ③ ④ ⑤⑥ ⑦
① G: Geomont
② Tip jedinice
AA: Vazduh - Vazduh
AW: Vazduh - Voda
WA: Voda - Vazduh
WW: Voda - Voda
③ C: Samo hlađenje
H: Toplotna pumpa
④ Tip rekuperacije toplote
⑥ Tip freona
⑤
⑦
--: bez rekuperacije toplote
R: sa rekuperacijom toplote
Izmenjivač toplote
T: spiralno cevasti
P: pločasti
--: R22
A: R410a
B: R134a
C: R407c
Model
TEHNIČKI PODACI R410A
Model
08
10
12
16
20
25
30
35
40
50
HLAĐENJE *
Kapacitet hlađenja
kW
8.7
10.7
12.5
15.8
21.5
24.8
30
35.6
41
50.6
Ulazna snaga (bez cirk.pumpe)
kW
3.2
4.01
4.56
5.79
8.2
9.03
9.39
13.2
15.02
18.8
/
2.72
2.67
2.74
2.73
2.62
2.75
3.19
2.7
2.73
2.69
Kapacitet grejanja
kW
10.3
13.5
14
17.8
26.3
29
34
41.8
47.2
60
Ulazna snaga (bez cirk.pumpe)
kW
3.5
4.55
4.58
5.81
8.7
9.23
9.43
14.3
15.57
20.45
/
2.94
2.97
3.06
3.06
3.02
3.14
3.61
2.92
3.03
2.93
1
1
1
1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
1.5
1.8
2.1
2.7
3.7
5.2
6.1
7.1
8.7
EER
GREJANJE **
COP
Kompresor
Tip
/
Količina / krugova
/
Scroll 380-415V/3Ph/50Hz
2/2
Isparivač
Tip
/
Pločasti
Protok
m3/h
Pad pritiska
kPa
33
33
33
36
38
39
42
50
52
52
Priključci
mm
DN25
DN25
DN25
DN25
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
kW
0.35
0.35
0.35
0.35
0.75
0.75
0.92
---------
---------
----------
4.3
Cirkulaciona pumpa
Ulazna snaga
Aksijalni ventilatori
Količina
Nr.
1
1
1
2
1
m3/h
4500
4500
4500
9000
9000
Dužina
mm
1250
1250
1250
1250
1600
Širina
mm
452
452
452
452
900
900
900
900
900
900
Visina
mm
1180
1180
1180
1180
1080
1080
1080
1080
1080
1080
Protok vazduha
1
9000
1
2
2
2
12580
17000
17000
22000
1600
2000
2000
2000
Deimenzije
Nivo buke ***
Neto težina
1600
dB(A)
58
58
60
64
66
66
68
70
70
70
kg
145
145
150
190
270
290
310
360
380
465
TEHNIČKI PODACI R407C
Model
Unit
08
10
12
16
22
25
30
35
40
50
kW
kW
8.6
2.91
11
3.66
12.6
4.21
15.3
4.92
22.8
7.81
25.7
8.55
30.8
10.2
36.3
12.87
41.5
14.68
51.3
17.52
/
2.96
3.01
2.99
3.11
2.92
3.01
3.02
2.82
2.83
2.93
HLAĐENJE *
Kapacitet hlađenja
Ulazna snaga (bez cirk.pumpe)
EER
GREJANJE **
Kapacitet grejanja
kW
9.5
12.1
13.8
16.3
25.2
28.1
33.5
42.5
47.5
58
Ulazna snaga (bez cirk.pumpe)
kW
2.91
3.66
4.21
4.92
7.81
8.55
10,2
12.87
14.68
17.52
COP
Kompresor
Tip
/
3.26
3.31
3.28
3.31
3.23
3.29
3.28
3.3
3.24
3.31
Količina / krugova
/
1
1
1
1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
/
Scroll(380-415V/3Ph/50Hz)
2/2
Isparivač
Tip
/
Pločasti
Protok
m3/h
1.5
1.9
2.2
2.6
3.9
4.4
5.3
6.2
7.1
8.8
Pad pritiska
kPa
33
33
33
36
38
39
42
50
52
52
Priključci
mm
DN25
DN25
DN25
DN25
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
kW
0.35
0.35
0.35
0.35
0.75
0.75
0.92
---------
---------
----------
Cirkulaciona pumpa
Ulazna snaga
Aksijalni ventilatori
Količina
Nr.
1
m3/h
4500
Dužina
mm
1250
Širina
mm
452
mm
dB(A)
kg
Protok vazduha
Deimenzije
Visina
Nivo buke ***
Neto težina
1
1
2
1
4500
9000
9000
1250
1250
1250
1600
452
452
452
900
1180
58
1180
58
1180
60
1180
64
145
145
150
190
4500
1
1
2
2
2
12580
17000
17000
22000
1600
1600
2000
2000
2000
900
900
900
900
900
1080
66
1080
66
1080
68
1080
70
1080
70
1080
70
270
290
310
360
380
465
9000
* Spoljna temperatura 35ºC; voda ulaz/izlaz 12/7ºC;
** Spoljna temperatura 7ºC; voda ulaz/izlaz 40/45ºC;
*** Zvučni pritisak meren na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m iznad zemlje u idealnim uslovima (strana gde se nalaze ventilatori).
Modularni čileri i toplotne pumpe vazduh-voda
Kapacitet hlađenja 60 do 101.3kW
Kapacitet grejanja 66 do 106.3 kW
Modularni čileri i toplotne pumpe vazduh-voda
Spoljašnja instalacija
Funkcije
Hlađenje
Hlađenje Rekuperacija
i grejanje toplote
Karakteristike
OKVIR
Master modul može da radi samostalno ili zajedno sa još 7
slave modula, kapaciteta hlađenja od 60 do 868kW.
HERMETIČKI KOMPRESOR
Trofazni scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od termičkog
preopterećenja, grejačem ulja, montiran na gumene antivibracione
oslonce.
AKSIJALNI VENTILATOR
Spoljni ventilatori su aksijalni sa 8-polnim direktno vođenim
trofaznim motorima sa niskom bukom, nivo zaštite IP54. Sadrži i
zaštitnu spoljnu rešetku.
ISPARIVAČ
Isparivač je spiralno
izolacionim materijalom.
cevasti,
fabrički
izolovan
sa
KONDENZATOR
Kondenzator se sastoji od bakarnih cevi sa aluminijumskim
rebrima.
FREONSKI KRUG
Freonski krug se sastoji od ventila za punjenje, filtersušača, kontrolnog stakla, separatora za gas/tečnost,
termostatskog ekspanzionog ventila, presostata visokog i
niskog pritiska. Toplotna pumpa se sastoji od
četvorokrakog ventila, risivera tečnosti i nepovratnog
ventila.
HIDRAULIČKI KRUG
Hidraulički krug
se sastoji od pocinkovanih cevi sa
priključkom za pražnjenje vode za spiralno cevasti
izmenjivač. Takođe, omogućeno je lako povezivanje sa
instalacijom sa obe strane jedinice pomoću prirubnica.
ELEKTRO PANEL
Elektro panel se sastoji od kontaktora za kompresor,
kontaktora za motor ventilatora, zaštite za kompresor,
zaštite za motor ventilatora, releja za redosled faza,
mikroprocesora sa funkcnionalnim displejom (displej je
namenjen samo za jedinicu master).
Automatski rad značajno redukuje troškove održavanja
zahavaljujući pouzdanom mikroprocesorksom sistemu.
OPCIONO
Flow switch.
Filter za hidraulički krug.
Cirkulaciona pumpa.
Gumeni antivibracioni oslonci.
BMS.
Oplata od nerđajućeg čelika.
Izmenjivač za rekuperaciju toplote 20%-25%.
Prirubnice.
Daljinski kondenzator.
Četiri kompresora / šest kompresora.
NOMENKLATURA
G AW H R T C MM 80
① ② ③④ ⑤⑥ ⑦ ⑧
① G: Geomont
② Tip jedinice
AA: Vazduh - Vazduh
AW: Vazduh - Voda
WA: Voda - Vazduh
WW: Voda - Voda
③ C: Samo hlađenje
H: Toplotna pumpa
④ Tip rekuperacije toplote
⑥ Tip freona
⑤
⑦
--:bez rekuperacije toplote
R:sa rekuperacijom toplote
Izmenjivač
T: Spiralno cevasti
P: Pločasti
⑧
--: R22
A: R410a
B: R134a
C: R407c
Modularni tip
MM: Modularni Master
MS: Modularni Slave
Model
TECHNIČKI PODACI
Model
Unit
60 (4/4)
68 (2/2)
88 (2/2)
88 (6/6)
108 (3/3)
108 (6/6)
128
Kapacitet hlađenja*
kW
60
68
88
80
108
108
128
Ulazna snaga hlađenja*
kW
19.26
21
26.3
26.25
34.38
34.41
41.36
Kapacitet grejanja
kW
65
70
95
88
110.8
110.8
135
Ulazni kapacitet grejanja**
kW
19.26
20.8
26.16
26.25
34.38
34.41
40.92
Kapacitet
Kompresor
Tip
Br./br.krugova
/
Scroll
Nr
4/4
2/2
2/2
6/6
3/3
6/6
4/4
Nr
2
2
2
3
3
3
2
3
m /h
24000
24000
35800
33000
39000
39000
48000
Tip
/
S
T
T
S
S
S
S
Protok vode
3
m /h
10.3
11.7
15.1
13.7
17.2
17.2
22
Pad pritiska ***
kPa
43
43
42
41
41
41
41
dB(A)
70
74
72
70
73
73
77
Dužina
mm
1980
2110
2170
3100
3100
3100
2200
Širina
mm
1005
1080
1285
1050
1050
1050
1560
Visina
mm
1750
1900
2050
1900
1900
1900
2160
kg
700
800
950
920
1000
1000
1450
Aksijalni ventilator
Količina
Protok vazduha
Izmenjivač
Nivo buke****
Dimenzije
Neto težina
* Spoljna temperatura 35ºC, temperatura ulaza/izlaza vode isparivača 12/7 ºC;
** Spoljna temeperatura DB 7 ºC, WB 6 ºC; temperatura ulaza/izlaza vode kondenzatora 40/45 ºC;
*** U nominalnim uslovima protoka vode, pad pritiska je u ovim okvirima.
**** Nivo buke meren na udaljenosti od 1 m i visini od 1,5 m iznad zemlje na otvorenm prostoru (strana sa ventilatorom)
TOPLOTNE PUMPE VODA-VAZDUH
Kapacitet hlađenja: 3 ÷ 18.8 kW
Kapacitet grejanja: 3.5 ÷ 22 kW
KARAKTERISTIKE
OKVIR
Paneli i ram su izrađeni od čelika zaštićenog posebnom
bojom sa poliesterskim prahom da bi se obezbedila
potpuna zaštita od atmosferskih uticaja.
HERMETIČKI KOMPRESOR
Rotacioni monofazni kompresor do modela 7.8, I scroll
trofazni kompresor za modele 9.8 do 18.8, sa ugrađenom
zaštitom od termičkog preopterećenja, grejačem ulja,
montiran na gumene antivibracione oslonce.
CENTRIFUGALNI VENTILATOR
Sa niskom bukom, klasa zaštite IP44.
IZMENJIVAČ TOPLOTE NA VODENOJ STRANI:
Visoko efikasni spiralno-cevasti izmenjivač sa fabričkom
izolacijom.
FREONSKI KRUG
Povezan je bakarnim cevima sa ventilima za punjenje,
filterom, ekspanzionim ventilom i presostatom niskog i
visokog pritiska.
Toplotna pumpa sadrži i četvorokraki ventil i nepovratni
ventil.
ELEKTRO PANEL
Sastoji se od:
Kontaktora kompresora,
Zaštite kompresora,
Mikroprocesora sa funkcionalnim displejem.
NOMENKLATURA
G WA H
R
S
A
10
① ② ③ ④ ⑤⑥ ⑦
① G: Geomont
② Tip jedinice:
WA: voda-vazduh
③ C: Samo hlađenje
H: Toplotna pumpa
④ Tip rekuperacije toplote:
⑥ Tip freona
⑤
⑦
--: bez rekuperacije toplote
R: sa rekuperacijom toplote
Izmenjivač
T: Spiralno cevasti
P: Pločasti
S: Cevasti
--: R22
A: R410a
B: R134a
C: R407c
Model
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
TOPLOTNE PUMPE VODA-VAZDUH
LWAH
LWAH
LWAH
LWAH
LWAH
LWAH
LWAH
LWAH
LWAH
TA3
TA3.6
TA4.1
TA5.1
TA6.1
TA7.8
TA9.8
TA14.5
TA19
Model
Kapacitet hlađenja
kW
3
3.6
4.1
5.1
6.1
7.8
9.8
14.5
18.8
Kapacitet grejanja
kW
3.5
4.3
4.9
6.2
7
9.2
11.3
16
22
m3/h
600
720
800
1080
1200
1650
1900
2800
3760
Pa
10-50
10-50
10-50
10-50
10-50
10-50
10-50
30-100
30-100
W
818
891
1073
1617
1891
2303
3052
3812
5223
W
902
1056
1200
1680
1968
2448
3547
4569
6144
A
4.26
4.7
4.8
8.6
9.2
10.9
16.7
7.9
9.57
A
4.46
5.12
5.28
8.74
9.35
11.6
18.9
8.7
10.9
Protok vazduha
Eksterni statički
pritisak
Ulazna elektro
snaga hlađenja
Ulazna elektro
snaga grejanja
Jačina struje hlađenje
Jačina struje grejanje
Elektro napajanje
Dimenzije L*W*H
Težina
220V / 50HZ / monofazno
380V / 50HZ / trofazno
1050x
1050x
1050x
1150x
1150x
1150x
1270x
1550x
1750x
490x400
490x400
490x400
600x400
600x400
600x500
600x500
660x500
790x500
57
58
60
85
90
112
114
160
175
mm
kg
Tip izmenjivača
Spiralno cevasti izmenjivač
Protok vode
m3/h
0.63
0.79
0.96
1.15
1.32
1.7
2.1
3
3.88
Pad pritiska
Kpa
6
6
7
11
12
14
15
16
25
Ulaz/izlaz vode
“
R3/4
Tip kompresora
Izlaz kondenzata
Nivo buke
R1
Rotacioni
SCROL
inch
dB(A)
R3/4
36
38
42
43
45
47
47
50
Karakteristike su date za sledeće uslove:
Norminalni kapacitet hlađenja: temp.ulaza/izlaza vode 15ºC/20ºC, temp. ambijenta DB 27 ºC, WB 19 ºC
Norminalni kapacitet grejanja: temp.ulaza/izlaza vode 15ºC/10ºC, temp. ambijenta DB 20 ºC, WB 15 ºC
*** Zvučni pritisak je dat na rastojanju jedinice od 1m i visini od 1,5m
52
DIMENZIJE
Mod
LWAHTA3
LWAHTA3.6
LWAHTA4.1
LWAHTA5.1
LWAHTA6.1
LWAHTA7.8
LWAHTA9.8
LWAHTA14.5
LWAHTA19
A
1050
1050
1050
1150
1150
1150
1270
1550
1750
B
490
490
490
600
600
600
600
660
790
C
400
400
400
400
400
500
500
500
500
Parapetne fan coil jedinice
Karakteristike
STRUKTURA
Panel i okvir jedinice su napravljeni od pocinkovanog čelika i
zaštićeni završnom bojom.
IZMENJIVAČ
Izmenjivač je izrađen od bakarnih cevi i aluminijumskih
rebara, i to po blokovima. Priključci su mesingani sa
mufovima sa unutrašnjim navojem sa omogućenim lakim
pristupom.
POSTOLJE VENTILATORA
Sastoji od dvostrukih centrifugalnih usisnih ventilatora sa
motorom sa 3 brzine. Svaki sklop motora ventilatora je
dinamički uravnotežen.
FILTER
Filter se veoma lako skida, a saće filtera je napravljeno od
polipropilenske tkanine, dok mu je okvir od plastike ili
aluminijuma.
ELEKTRO TERMINAL
Svi kablovi su povezani sa elektro terminalom i nalaze se
na suprotnoj strani od strane priključaka za vodu.
OPCIONO
♦ Kontroler (termostat) koji se nalazi na jedinici ili zidu.
♦ Elektro grejač.
♦ Trokraki ventil.
♦ Inox creva za povezivanje na instalaciju.
KADICA ZA SAKUPLJANJE KONDENZATA
Kadica za sakupljanje kondenzata je napravljena od lima koji
je zaštićen poliesterskim prahom, te se na taj način
omogućuje potpuna otpornost na atmosferske uticaje.
NOMENKLATURA
G
FCU N E
F B 5.1 M
① ② ③④⑤⑥⑦ ⑧
① Geomont heat pumps
② Fan coil
③ Instalacija:
④
L: sa nogicama
N: bez nogica
Verzija jedinice
C: Bez maske
E: Sa maskom
GFCULEOB5.1
⑤ Ulaz vazduha:
⑥
F: Ulaz vazduha od napred
O: Ulaz vazduha sa donje strane
Tip izmenjivača
A: 2 cevni 2 redni
B: 2 cevni 3 redni
C: 2 cevni 4 redni
D: 4 cevni 2+1 redni
E: 4 cevni 3+1 redni
GFCULEFB5.1
⑦ Protok vazduha
⑧ Eksterni statički pritisak
--: Standardan
M: Srednji statički pritisak(30Pa)
H: Visok statički pritisak (50Pa)
GFCUNEFB5.1
3-REDNI IZMENJIVAČ
Karakteristike
3.4
5.1
6.8
8.5
10.2
13.6
17.0
20.4
23.8
III
3
m /h
340
510
680
850
1020
1360
1700
2040
2380
II
3
m /h
255
383
510
638
765
1020
1275
1530
1785
I
3
m /h
170
255
340
425
510
680
850
1020
1190
III
W
1800
2700
3600
4500
5400
7200
9000
10800
12600
II
W
1440
2160
2880
3600
4320
5760
7200
8640
10080
I
W
1170
1755
2340
2925
3510
4680
5850
7020
8190
III
3
m /h
1307
1961
2615
3268
3922
5229
6537
7844
10300
II
3
m /h
1177
1765
2353
2942
3530
4706
5883
7060
8500
I
3
m /h
1059
1588
2118
2647
3177
4236
5295
6354
7460
III
W
2700
4050
5400
6750
8100
10800
13500
16200
18900
II
W
2160
3240
4320
5400
6480
8640
10800
12960
15120
I
W
1857
2633
3510
4388
5265
7020
8775
10530
11340
III
W
2511
3767
5022
6278
7533
10044
12555
15066
17577
II
W
2009
3013
4018
5022
6026
8035
10044
12053
14062
I
W
1727
2449
3264
4081
4896
6529
8161
9793
10546
Pa
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12Pa
W
35.2
46
57.4
69
86
123
160
189
228
30Pa
W
39.5
55
66.9
82
100
136
175
211
247
50Pa
W
49.5
59
85.4
93
108
155
188
236
297
12Pa
dB(A)
37
39
41
43
45
46
48
50
52
30Pa
dB(A)
40
42
44
46
47
48
50
52
54
50Pa
dB(A)
42
44
46
47
49
50
52
54
56
Neto težina
kg
10.5
14.6
16
16.5
18.5
23.5
25.5
30.5
35.5
Protok vode
3
m /h
0.4
0.51
0.71
0.92
1.05
1.4
1.75
2.1
2.5
Pad pritiska vode
kPa
20
20
25
30
35
40
40
45
50
Priključci za vodu
“
3/4"
Priklj.za odvod kondenzata
“
3/4"
Protok vazduha
(pri brzinama)
Ukupni
kapacitet hlađenja*
Osetni kapacitet
hlađenja*
Kapacitet grejanja
(pri 60/50°C)*
Kapacitet grejanja
(pri 50/40°C)**
MODEL
Standardni eksterni pritisak
Elektro snaga
Nivo zvučnog
pritiska***
Broj motora ventilatora
Nr.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Broj ventilatora
Nr.
1
2
2
2
2
3
4
4
4
Max. radni pritisak
bar
Napajanje
/
20
220V/1Ph/50Hz
PODACI SU DATI ZA SLEDEĆE USLOVE:
*Hlađenje: temperatura u prostoriji 27°C, relativna vlažnost vazduha 50%, temperatura vode 7/12°C;
*Grejanje: temperatura u prostoriji 21°C, temperatura vode 60/50°C;
**Grejanje: temperatura u prostoriji 21°C, temperatura vode 50/40°C;
***Nivo zvučnog pritiska je meren na 1,5m od jedinice
Kanalske fan coil jedinice
Karakteristike
STRUKTURA
Okvir jedinice je napravljen od pocinkovanog čelika.
IZMENJIVAČ
Izmenjivač je izrađen od bakarnih cevi i aluminijumskih
rebara, i to po blokovima. Priključci su mesingani sa
mufovima sa unutrašnjim navojem sa omogućenim lakim
pristupom.
POSTOLJE VENTILATORA
Sastoji od dvostrukih centrifugalnih usisnih ventilatora sa
motorom sa 3 brzine. Svaki sklop motora ventilatora je
dinamički uravnotežen.
FILTER
Filter se veoma lako skida, a saće filtera je napravljeno od
polipropilenske tkanine, dok mu je okvir od plastike ili
aluminijuma.
ELEKTRO TERMINAL
Svi kablovi su povezani sa elektro terminalom i nalaze se
na suprotnoj strani od strane priključaka za vodu.
OPCIONO
♦ Kontroler (termostat) koji se nalazi na zidu
♦ Elektro grejač.
♦ Trokraki ventil.
♦ Inox creva za povezivanje na instalaciju.
KADICA ZA SAKUPLJANJE KONDENZATA
Kadica za sakupljanje kondenzata je napravljena od
lima koji je zaštićen poliesterskim prahom, te se na taj
način omogućuje potpuna otpornost na atmosferske
uticaje.
NOMENKLATURA
G
FCU N E F
B 5.1 M
① ② ③④⑤⑥⑦ ⑧
① Geomont heat pumps
② Fan coil
③ Instalacija:
④
L: sa nogicama
N: bez nogica
Verzija jedinice
C: Bez maske
E: Sa maskom
⑤ Ulaz vazduha:
⑥
F: Ulaz vazduha od napred
O: Ulaz vazduha sa donje strane
Tip namotaja izmenjivača
A: 2 cevni 2 redni
B: 2 cevni 3 redni
C: 2 cevni 4 redni
D: 4 cevni 2+1 redni
E: 4 cevni 3+1 redni
⑦ Protok vazduha
⑧ Eksterni statički pritisak
--: Standardan
M: Srednji statički pritisak(30Pa)
H: Visok statički pritisak (50Pa)
3-REDNI IZMENJIVAČ
Karakteristike
3.4
5.1
6.8
8.5
10.2
13.6
17.0
20.4
23.8
III
3
m /h
340
510
680
850
1020
1360
1700
2040
2380
II
3
m /h
255
383
510
638
765
1020
1275
1530
1785
I
3
m /h
170
255
340
425
510
680
850
1020
1190
III
W
1800
2700
3600
4500
5400
7200
9000
10800
12600
II
W
1440
2160
2880
3600
4320
5760
7200
8640
10080
I
W
1170
1755
2340
2925
3510
4680
5850
7020
8190
III
3
m /h
1307
1961
2615
3268
3922
5229
6537
7844
10300
II
3
m /h
1177
1765
2353
2942
3530
4706
5883
7060
8500
I
3
m /h
1059
1588
2118
2647
3177
4236
5295
6354
7460
III
W
2700
4050
5400
6750
8100
10800
13500
16200
18900
II
W
2160
3240
4320
5400
6480
8640
10800
12960
15120
I
W
1857
2633
3510
4388
5265
7020
8775
10530
11340
III
W
2511
3767
5022
6278
7533
10044
12555
15066
17577
II
W
2009
3013
4018
5022
6026
8035
10044
12053
14062
I
W
1727
2449
3264
4081
4896
6529
8161
9793
10546
Pa
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12Pa
W
35.2
46
57.4
69
86
123
160
189
228
30Pa
W
39.5
55
66.9
82
100
136
175
211
247
50Pa
W
49.5
59
85.4
93
108
155
188
236
297
12Pa
dB(A)
37
39
41
43
45
46
48
50
52
30Pa
dB(A)
40
42
44
46
47
48
50
52
54
50Pa
dB(A)
42
44
46
47
49
50
52
54
56
Neto težina
kg
10.5
14.6
16
16.5
18.5
23.5
25.5
30.5
35.5
Protok vode
3
m /h
0.4
0.51
0.71
0.92
1.05
1.4
1.75
2.1
2.5
Pad pritiska vode
kPa
20
20
25
30
35
40
40
45
50
Priključci za vodu
“
3/4"
Priklj.za odvod kondenzata
“
3/4"
Protok vazduha
(pri brzinama)
Ukupni
kapacitet hlađenja*
Osetni kapacitet
hlađenja*
Kapacitet grejanja
(pri 60/50°C)*
Kapacitet grejanja
(pri 50/40°C)**
MODEL
Standardni eksterni pritisak
Elektro snaga
Nivo zvučnog
pritiska***
Broj motora ventilatora
Nr.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Broj ventilatora
Nr.
1
2
2
2
2
3
4
4
4
Max. radni pritisak
bar
Napajanje
/
20
220V/1Ph/50Hz
PODACI SU DATI ZA SLEDEĆE USLOVE:
*Hlađenje: temperatura u prostoriji 27°C, relativna vlažnost vazduha 50%, temperatura vode 7/12°C;
*Grejanje: temperatura u prostoriji 21°C, temperatura vode 60/50°C;
**Grejanje: temperatura u prostoriji 21°C, temperatura vode 50/40°C;
***Nivo zvučnog pritiska je meren na 1,5m od jedinice
Kasetne fan coil jedinice (dvocevni tip)
GFCU 3.4C2C ÷ 23.8C2C
KARAKTERISTIKE
Dostupne u 9 modela. Ceo program je dizajniran za
instalaciju kod spuštenih plafona.
Kadica za sakupljanje kondenzata je u kompletu sa
pumpom za odvod kondenzata.
Centrifugalni ventilator, motor sa tri brzine, statički i
dinamički uravnotežen, nizak stepen buke.
Svi elektro kablovi su povezani sa elektro terminalom.
Elektro motori sa tri brzine i toplotnom zaštitom.
Daljinski bežični kontroler je standard. Žičani kontroler,
standardni i LCD su opcioni.
Savremeni izgled i ABS panel. Spoljna i unutrašnja
toplotna i zvučna izolacija, debljine 20mm.
Dvocevni i dvoredni tip izmenjivača su standard.
Izmenjivač je izrađen od bakarnih cevi i aluminijumskih
rebara. Priključci su mesingani sa mufovima sa
unutrašnjim navojem sa omogućenim lakim pristupom.
Filter koji se lako skida napravljen je od polipropilenske
tkanine i nalazi se u plastičnom okviru.
OPCIJE:
Žičani kontroler (termostat)
Trokraki ventil
Inox creva za povezivanje na instalaciju
NOMENKLATURA
G FCU 5.1 C2C
① ② ③ ④
① G: Geomont
② FCU: Fan - coil
③ Veličina
④ C2C – dvocevni model
C4C – četvorocevni model
TEHNIČKI PODACI
Model
GFCU_C2C
Brzina
3.4
5.1
6.8
8.5
10.2
13.6
17.0
20.4
23.8
III
340
510
680
850
1020
1360
1700
2040
2380
II
280
390
520
640
790
1030
1290
1500
1800
I
180
260
350
430
520
690
860
1030
1200
III
2000
2700
3700
5000
5600
7000
9100
10800
12800
II
1800
2300
3100
4200
4300
5700
7900
8600
10000
I
1600
1800
2600
3500
3600
4500
6000
6800
8000
III
1400
1900
2600
3500
3900
5000
6400
7700
9000
II
1350
1700
2300
3200
3200
4300
5900
6500
7500
I
1300
1400
2100
2800
2900
3600
4800
5400
6400
III
2800
4200
5600
7000
8400
11200
13900
16700
19500
II
2240
3360
4480
5600
6720
8960
11120
13360
15600
I
1500
2250
3000
3750
4500
6000
7450
8960
10450
III
2000
3000
4000
5000
6000
8000
10000
12000
14000
II
1700
2300
3100
3800
4700
6100
7600
8900
10600
I
1100
1500
2100
2800
3100
4100
5100
6100
7100
Nominalni snaga
W
39
54
58
71
84
127
170
175
234
Nominalni struja
A
0.18
0.24
0.27
0.33
0.38
0.58
0.78
0.80
1.07
Protok vazduha
3
[m /h]
Ukupan
kapacitet
hlađenja *
[W]
Osetni (senzibilni)
kapacitet hlađenja*
[W]
Kapacitet grejanja *
[W] (60°C)
Kapacitet grejanja **
[W] (50°C)
Motor ventilatora
Protok vode
m /h
3
0.345
0.47
0.64
0.86
0.97
1.26
1.71
1.92
2.21
Pad pritiska
kPa
7
9
11
16
18
19
17
19
22
Priključci
Cev za odvod kond.
Nivo zvučnog
pritiska*** [dB(A)]
Osnovne dimenzije
W/D/H mm
Elektro napajanje
Neto težina kg
’’
“
3/4
mm
26
III
37
39
41
43
45
46
47
50
52
II
34
36
38
39
42
43
44
46
48
I
30
32
35
36
38
39
40
42
44
Jedinica
------------580*580*250-----------
---------710*710*290-------
---------832*832*290-------
Panel
------------680*680*30-----------
---------830*830*30-------
---------980*980*30---------
/
220V / 50Hz / monofazno
Jedinica
21.5
29
39
Panel
2.5
4
5
Podaci se odnose na sledeće uslove:
*Hlađenje: sobna temperatura: 27 ºC, DB / 19.5 ºC WB; temperatura vode: 7/12 ºC;
*Grejanje: Sobna temperatura: 20 ºC, temperatura ulazne vode: 60 ºC, Protok vode isti kao i kod hlađenja;
**Grejanje: Sobna temperatura: 20 ºC, temperatura ulazne vode: 50 ºC, Protok vode isti kao i kod hlađenja;
*** Nivo zvučnog pritiska meren u sobi na udaljenosti 1,5m od jedinice.
Parapetne fan coil jedinice – četvorocevni model
Protok vazduha: 340-2380m3/h
Karakteristike
STRUKTURA
Panel i okvir jedinice su napravljeni od pocinkovanog čelika
i zaštićeni završnom bojom.
IZMENJIVAČ
Izmenjivač je izrađen od bakarnih cevi i aluminijumskih
rebara, i to po blokovima. Priključci su mesingani sa
mufovima sa unutrašnjim navojem sa omogućenim lakim
pristupom.
POSTOLJE VENTILATORA
Sastoji od dvostrukih centrifugalnih usisnih ventilatora sa
motorom sa 3 brzine. Svaki sklop motora ventilatora je
dinamički uravnotežen.
FILTER
Filter se veoma lako skida, a saće filtera je napravljeno od
polipropilenske tkanine, dok mu je okvir od plastike ili
aluminijuma.
ELEKTRO TERMINAL
Svi kablovi su povezani sa elektro terminalom i nalaze se
na suprotnoj strani od strane priključaka za vodu.
OPCIONO
♦ Kontroler (termostat) koji se nalazi na jedinici ili zidu.
♦ Elektro grejač.
♦ Trokraki ventil.
♦ Inox creva za povezivanje na instalaciju.
KADICA ZA SAKUPLJANJE KONDENZATA
Kadica za sakupljanje kondenzata je napravljena od lima
koji je zaštićen poliesterskim prahom, te se na taj način
omogućuje potpuna otpornost na atmosferske uticaje.
NOMENKLATURA
G
FCU
N
E
F
B
5.1
M
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
① Geomont
② Fan coil
③ Instalacija:
④
L: sa nogicama
N: bez nogica
Verzija jedinice
C: Bez maske
E: Sa maskom
GFCULEOE5.1
⑤ Ulaz vazduha:
⑥
F: Ulaz vazduha od napred
O: Ulaz vazduha sa donje strane
Tip izmenjivača
A: 2 cevni 2 redni
B: 2 cevni 3 redni
C: 2 cevni 4 redni
D: 4 cevni 2+1 redni
E: 4 cevni 3+1 redni
GFCULEFE5.1
⑦ Protok vazduha
⑧ Eksterni statički pritisak
--: Standardan
M: Srednji statički pritisak(30Pa)
H: Visok statički pritisak (50Pa)
GFCUNEFE5.1
Parapetne fan coil jedinice – četvorocevni
(3+1redni izmenjivač)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
MODEL
Karakteristika
Brzina
Jed.
3.4
5.1
6.8
8.5
10.2
13.6
17.0
20.4
23.8
III
3
m /h
340
510
680
850
1020
1360
1700
2040
2380
II
3
m /h
255
383
510
638
765
1020
1275
1530
1785
I
3
m /h
170
255
340
425
510
680
850
1020
1190
III
W
1800
2700
3600
4500
5400
7200
9000
10800
12600
II
W
1440
2160
2880
3600
4320
5760
7200
8640
10080
I
W
1170
1755
2340
2925
3510
4680
5850
7020
8190
III
3
m /h
1307
1961
2615
3268
3922
5229
6537
7844
10300
II
3
m /h
1177
1765
2353
2942
3530
4706
5883
7060
8500
I
3
m /h
1059
1588
2118
2647
3177
4236
5295
6354
7460
III
W
810
1215
1620
2025
2430
3240
4050
4860
6300
II
W
729
1094
1458
1823
2187
2916
2645
4374
5040
I
W
656
984
1312
1640
1968
2624
3281
3937
3780
Pa
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12Pa
W
35.2
46
57.4
69
86
123
160
189
228
30Pa
W
39.5
55
66.9
82
100
136
175
211
247
50Pa
W
49.5
59
85.4
93
108
155
188
236
297
12Pa
dB(A)
37
39
41
43
45
46
48
50
52
30Pa
dB(A)
40
42
44
46
47
48
50
52
54
50Pa
dB(A)
42
44
46
47
49
50
52
54
56
kg
10.5
14.6
16
16.5
18.5
23.5
25.5
30.5
35.5
Protok vode
3
m /h
0.4
0.51
0.71
0.92
1.05
1.4
1.75
2.1
2.5
Pad pritiska
kPa
20
20
25
30
35
40
40
45
50
Protok
vazduha
Ukupan kapacitet
hlađenja *
Osetni kapacitet
hlađenja*
Kapacitet
grejanja*
Eksterni statički pritisak
Ulazna snaga pri
stat. pritisku
Nivo zvučnog
pritiska**
Težina
Priključci za vodu
“
RC 3/4
Priključak za odvod kond.
“
RC 3/4
Broj motora ventilatora
Br.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Broj ventilator
Br.
1
2
2
2
2
3
4
4
4
Max. radni pritisak
Bar
Elektro napajanje
/
20
220V / 50Hz / monofazno
Napomena:
* Kapacitet hlađenja: ulaz vode 7/12 ºC ,temperatura ambijenta 27 ºC, 50% relativna vlažnost, III brzina ventilatora
* Kapacitet grejanja: ulaz vode 60/50ºC ,temperatura ambijenta 21 ºC, 50%, III brzina ventilatora
**Zvučni prtisak je meren u zvučno izolovanoj sobi na udaljenosti 1,5 met. od jedinice.
Kanalske fan coil jedinice – četvorocevni model
Protok vazduha: 340-2380m3/h
Karakteristike
STRUKTURA
Okvir jedinice je napravljen od pocinkovanog čelika.
IZMENJIVAČ
Izmenjivač je izrađen od bakarnih cevi i aluminijumskih
rebara, i to po blokovima. Priključci su mesingani sa
mufovima sa unutrašnjim navojem sa omogućenim lakim
pristupom.
POSTOLJE VENTILATORA
Sastoji od dvostrukih centrifugalnih usisnih ventilatora sa
motorom sa 3 brzine. Svaki sklop motora ventilatora je
dinamički uravnotežen.
FILTER
Filter se veoma lako skida, a saće filtera je napravljeno od
polipropilenske tkanine, dok mu je okvir od plastike ili
aluminijuma.
ELEKTRO TERMINAL
Svi kablovi su povezani sa elektro terminalom i nalaze se
na suprotnoj strani od strane priključaka za vodu.
OPCIONO
♦ Kontroler (termostat) koji se nalazi na jedinici ili zidu.
♦ Elektro grejač.
♦ Trokraki ventil.
♦ Inox creva za povezivanje na instalaciju.
KADICA ZA SAKUPLJANJE KONDENZATA
Kadica za sakupljanje kondenzata je napravljena od lima
koji je zaštićen poliesterskim prahom, te se na taj način
omogućuje potpuna otpornost na atmosferske uticaje.
NOMENKLATURA
G
FCU
N
E
F
B
5.1
M
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
① Geomont
② Fan coil
③ Instalacija:
④
L: sa nogicama
N: bez nogica
Verzija jedinice
C: Bez maske
E: Sa maskom
⑤ Ulaz vazduha:
⑥
F: Ulaz vazduha od napred
O: Ulaz vazduha sa donje strane
Tip izmenjivača
A: 2 cevni 2 redni
B: 2 cevni 3 redni
C: 2 cevni 4 redni
D: 4 cevni 2+1 redni
E: 4 cevni 3+1 redni
⑦ Protok vazduha
⑧ Eksterni statički pritisak
--: Standardan
M: Srednji statički pritisak(30Pa)
H: Visok statički pritisak (50Pa)
Kanalske fan coil jedinice – četvorocevni
(3+1redni izmenjivač)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
MODEL
Karakteristika
Brzina
Jed.
3.4
5.1
6.8
8.5
10.2
13.6
17.0
20.4
23.8
III
3
m /h
340
510
680
850
1020
1360
1700
2040
2380
II
3
m /h
255
383
510
638
765
1020
1275
1530
1785
I
3
m /h
170
255
340
425
510
680
850
1020
1190
III
W
1800
2700
3600
4500
5400
7200
9000
10800
12600
II
W
1440
2160
2880
3600
4320
5760
7200
8640
10080
I
W
1170
1755
2340
2925
3510
4680
5850
7020
8190
III
3
m /h
1307
1961
2615
3268
3922
5229
6537
7844
10300
II
3
m /h
1177
1765
2353
2942
3530
4706
5883
7060
8500
I
3
m /h
1059
1588
2118
2647
3177
4236
5295
6354
7460
III
W
810
1215
1620
2025
2430
3240
4050
4860
6300
II
W
729
1094
1458
1823
2187
2916
2645
4374
5040
I
W
656
984
1312
1640
1968
2624
3281
3937
3780
Pa
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12Pa
W
35.2
46
57.4
69
86
123
160
189
228
30Pa
W
39.5
55
66.9
82
100
136
175
211
247
50Pa
W
49.5
59
85.4
93
108
155
188
236
297
12Pa
dB(A)
37
39
41
43
45
46
48
50
52
30Pa
dB(A)
40
42
44
46
47
48
50
52
54
50Pa
dB(A)
42
44
46
47
49
50
52
54
56
kg
10.5
14.6
16
16.5
18.5
23.5
25.5
30.5
35.5
Protok vode
3
m /h
0.4
0.51
0.71
0.92
1.05
1.4
1.75
2.1
2.5
Pad pritiska
kPa
20
20
25
30
35
40
40
45
50
Protok
vazduha
Ukupan kapacitet
hlađenja *
Osetni kapacitet
hlađenja*
Kapacitet
grejanja*
Eksterni statički pritisak
Ulazna snaga pri
stat. pritisku
Nivo zvučnog
pritiska**
Težina
Priključci za vodu
“
RC 3/4
Priključak za odvod kond.
“
RC 3/4
Broj motora ventilatora
Br.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Broj ventilator
Br.
1
2
2
2
2
3
4
4
4
Max. radni pritisak
Bar
Elektro napajanje
/
20
220V / 50Hz / monofazno
Napomena:
* Kapacitet hlađenja: ulaz vode 7/12 ºC ,temperatura ambijenta 27 ºC, 50% relativna vlažnost, III brzina ventilatora
* Kapacitet grejanja: ulaz vode 60/50ºC ,temperatura ambijenta 21 ºC, 50%, III brzina ventilatora
**Zvučni prtisak je meren u zvučno izolovanoj sobi na udaljenosti 1,5 met. od jedinice.
Kasetne fan coil jedinice(
(četvorocevni tip)
)
GFCU68C4C ÷ 289C4C
Tehnički podaci:
MODEL
Elektro napajanje
Kapacitet
hlađenja/grejanja
Nivo buke
Protok vazduha
GFCU68C4C
Priključci
Dimenzije
Težina
Cev za kondenzat
2600/3000
3100/4000
3600/4900
4800/5600
db(A)
m3/h
41
680/520/350
43
850/640/430
45
1020/790/520
46
1360/1030/690
Standardno-bežični daljinski , opciono-zidni
W
A
l/h
kPa
Ulaz
Izlaz
62
0.27
450
11
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
76
0.33
540
17
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
96
0.38
625
22
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
132
0.58
830
24
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
Jed. mm
580X580X250
710X710X290
710X710X290
710X710X290
Panel mm
680X680X30
830X830X30
830X830X30
830X830X30
kg
mm
21
26
26
26
26
26
26
26
GFCU170C4C
GFCU204C4C
GFCU238C4C
GFCU289C4C
220V / 50HZ / monofazno
W
6000/7500
7000/8300
8400/10000
10300/13700
db(A)
m3/h
47
1700/1290/860
50
2040/1500/1030
52
2380/1800/1200
57
2890/2100/1600
Standardno-bežični daljinski , opcionio-zidni
Kontroler(thermostat)
Elektro snaga
Jačina struje
Protok vode
Pad pritiska (voda)
Priključci
Dimenzije
Težina
Cev za kondenzat
GFCU136C4C
W
MODEL
Elektro napajanje
Kapacitet
hlađenja/grejanja
Nivo buke
Protok vazduha
GFCU102C4C
220V / 50HZ / monofazno
Kontroler(thermostat)
Elektro snaga
Jačina struje
Protok vode
Pad pritiska (voda)
GFCU85C4C
W
A
l/h
kPa
Ulaz
Izlaz
152
0.78
1050
27
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
189
0.80
1400
30
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
220
1.07
1500
35
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
330
1.43
1800
40
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
Jed. mm
832X832X290
832X832X290
832X832X290
950x950x290
Panel mm
980x980x30
980x980x30
980x980x30
1140x1140x30
kg
mm
35
26
35
26
35
26
53
26
* Podaci se odnose na sledeće uslove:
• Hlađenje: sobna temperatura: 27 ºC, DB / 19.5 ºC WB; temperatura vode: 7/12 ºC,
• Grejanje: Sobna temperatura: 21 ºC, DB, temperatura vode: 60 ºC.
Dodaci za fan coil jedinice
KONTROLERI (TERMOSTATI)
Tip GK801A
Mehanički kontroler za podešavanje željene temperature vazduha
u prostoriji.
Karakteristike:
-Podešavanje temperature
-Selektor leto-zima
-Prekidač uključivanje/isključivanje (on/off)
-Prekidač za izbor brzine ventilatora (1,2,3)
Tip GK806
Elektronski kontroler sa displejem, atraktivnog modernog dizajna,
za podešavanje željene temperature vazduha u prostoriji.
Karakteristike:
-Digitalni LCD displej
-Podešavanje temperature
-Podešavanje brzine rada ventilatora (1,2,3)
-8-časovni tajmer
-Pamćenje podataka u slučaju slučajnog nestanka napajanja
Tip GK 808
Elektronski kontroler sa displejem, atraktivnog modernog dizajna,
za podešavanje željene temperature vazduha u prostoriji.
Karakteristike:
-Digitalni LCD displej
-Podešavanje temperature
-Podešavanje brzine rada ventilatora (1,2,3)
-8-časovni tajmer
-Pamćenje podataka u slučaju slučajnog nestanka napajanja
Tip GK 208
Elektronski kontroler sa displejem osetljivim da dodir, atraktivnog
modernog dizajna, za podešavanje željene temperature vazduha
u prostoriji.
Karakteristike:
-Displej sa pozadinskim osvetljenjem
-Podešavanje temperature
-Podešavanje brzine rada ventilatora (1,2,3)
-24-časovni tajmer
-Pamćenje podataka u slučaju slučajnog nestanka napajanja
Dodaci za fan coil jedinice
KONTROLERI (TERMOSTATI) ZA KASETNE FAN COIL UREĐAJE
Tip GK 900
Elektronski kontroler sa displejem za kasetne fan coil
uređaje, modernog dizajna, za podešavanje željene
temperature vazduha u prostoriji. Mogućnost pojedinačnog
upravljanja više kasetnih fan coil uređaja sa jednog
kontrolera.
Štampana ploča za kasetne fan coil uređaje za žičani kontroler Tip GK901
Štampana ploča za kasetne fan coil uređaje se montira na
fan coil i služi za povezivanje fan coil uređaja na žičani
kontroler GK900. Omogućava povezivanje više kasetnih fan
coil uređaja na jedan žičani kontroler.
TROKRAKI VENTILI
Trokraki ventil sa aktuatorom se koristi za kontrolu
protoka vode kroz fan coil jedinicu uz zavisnosti od
zadate vrednosti temperature prostorije. Upravljanje se
vrši pomoću kontrolera (termostata).
TIP TV 1/2” – priključak 1/2”
TIP TV 3/4” – priključak 3/4”
INOX CREVA ZA POVEZIVANJE
Inox creva se koriste za povezivanje priključaka za vodu
na fan coil jedinicama sa instalacijom tople/hladne vode.
Izrađena su od nerđajućeg materijala i omogućavaju
fleksibilnu vezu i jednostavno povezivanje. Isporučuju se
za zahtevanu dužinu sa priključkom R1/2” ili R3/4”:
Dodaci za fan coil jedinice
KONTROLERI (TERMOSTATI) SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
Tip GK806D
Elektronski kontroler sa displejem, atraktivnog modernog dizajna,
za podešavanje željene temperature vazduha u prostoriji.
Karakteristike:
-Digitalni LCD displej
-Podešavanje temperature
-Podešavanje brzine rada ventilatora (1,2,3)
-8-časovni tajmer
-Pamćenje podataka u slučaju slučajnog nestanka napajanja
-DALJINSKI UPRAVLJAČ U KOMPLETU.
Tip GK 808D
Elektronski kontroler sa displejem, atraktivnog modernog dizajna,
za podešavanje željene temperature vazduha u prostoriji.
Karakteristike:
-Digitalni LCD displej
-Podešavanje temperature
-Podešavanje brzine rada ventilatora (1,2,3)
-8-časovni tajmer
-Pamćenje podataka u slučaju slučajnog nestanka napajanja
-DALJINSKI UPRAVLJAČ U KOMPLETU.
Tip GK 208D
Elektronski kontroler sa displejem osetljivim da dodir, atraktivnog
modernog dizajna, za podešavanje željene temperature vazduha
u prostoriji.
Karakteristike:
-Displej sa pozadinskim osvetljenjem
-Podešavanje temperature
-Podešavanje brzine rada ventilatora (1,2,3)
-24-časovni tajmer
-Pamćenje podataka u slučaju slučajnog nestanka napajanja
-DALJINSKI UPRAVLJAČ U KOMPLETU.
Modularni scroll
Čileri & Toplotne Pumpe
voda-voda
Kapacitet hlađenja od 90 do 160 kW
Kapacitet grejanja od 82 do 168 kW
Toplotne pumpe voda-voda
Unutrašnja instalacija
Stepen rekuperacije: 20% - 25%
Funkcije
Hlađenje
Hlađenje
Rekuperacija
i grejanje
toplote
Karakteristike
Master modul može da radi samostalno ili maksmalno
sa jos 7 slave modula. Karakteriše ga fleksibilan
dizajn, stabilne preformanse i lako održavanje.
Mogućnost korišćenja obnovljive energije: upotrebom
energije uskladištene u zemlji kao izvor za grejanje i
hlađenje.
Paneli i ram su izrađeni od čelika zaštićenog
posebnom bojom sa poliesterskim prahom da bi se
obezbedila potpuna zaštita od atmosferskih uticaja.
Trofazni scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od
termičkog preopterećenja, grejačem ulja, montiran na
gumene antivibracione oslonce.
Cevni (shell&tube) isparivač, fabrički izolovan sa
izolacionim materijalom.
Cevni (shell&tube) isparivač, fabrički izolovan sa
izolacionim materijalom.
Freonski krug se sastoji od filtera sušača, direktnog
ekspanzionog ventila, presostata niskog i visokog
pritiska.
Funkcioniše kao multi-funkcionalna jedinica koja može
da hladi ili greje i sa rekuperatorom toplote koji ima
funkciju zagrevanja potrošne tople vode
LCD displej je standardna oprema.
Automatski rad višestruko redukuje troškove održavanja
zahvaljujući pouzdanom mikroprocesorskom sistemu.
Široka primena u npr. hotelima, apartmanima, vilama,
fabrikama, šoping centrima, kancelarijskim prostorima,
itd.
Elektro panel
Se sastoji od:
♦ Zaštite za kompresor,
♦ Kontaktora za kompresor ,
♦ Releja za redosled faza,
♦ Zaštite kruga,
♦ Mikroprocesora sa funkcionalnim displejom.
Opciono
♦ Izmenjivač za rekuperaciju toplote – opciono.
♦ Elektronski kontroler za BMS system.
♦ Pločasti izmenjivač.
♦ Okvir sa zvučnom izolacijom.
NOMENKLATURA
G WW H R S C 90 D MM
① ②
⑤
Izmenjivač
T: Spriralni cevasti
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
⑦
Model
⑧
Projektovana upotreba
P: Pločasti
G: Geomont
Tip jedince
WA: Voda – Vazduh
WW: Voda – Voda
③ C: Samo hlađenja
H: Toplotna pumpa
①
S: Cevni (Shell& tube)
②
⑥
D:Geotermalne sonde
Tip freona
--:Bunarska voda
--: R22
A: R410a
Tip rekuperacije toplote
--:Bez rekuperacije toplote
R: Sa rekuperacijom toplote
④
⑨
B: R134a
C: R407c
Modularni tip
MM:Modular master
MS:Modular slave
TEHNIČKI PODACI
ModeL
unit
90D
130D
160D
90
130
160
90
130
160
Nominalni kapacitet hlađenja*
kW
Nominalni kapacitet grejanja**
kW
82
125
156
95
139
168
Kapacitet rekuperacije toplote
kW
18.0
26.0
32.0
18.0
26.0
32.0
Protok rekuperacije toplote
m³/h
3.1
4.5
5.5
3.1
4.5
5.5
Cevni priključci za rekuperaciju
mm
90
130
160
DN32
Hermetički kompresor
Broj/Broj freonskih krugova
Br.
2/2
3/3
4/4
2/2
3/3
4/4
Ulazna snaga hlađenja*
kW
16.7
24.1
29.6
16.7
24.1
30.8
Ulazna snaga grejanja**
kW
19.3
29.4
36.3
19.3
28.5
41.2
Isparivač
Pad pritiska
kPa
50
56
58
50
56
58
Protok vode
m³/h
15.5
22.4
27.5
15.5
22.4
27.5
Cevni priključci
Kondenzator
mm
DN65
Pad pritiska
kPa
53
58
62
40
45
50
Protok vode
m³/h
18.3
26.5
32.6
8.3
12.0
14.8
Cevni priključci
mm
DN65
Ukupne dimenzije za standardne jedinice
Dužina
mm
2200
2200
2735
2200
2610
3190
Širina
mm
480
480
560
600
600
600
Visina
mm
1380
1380
1400
1480
1480
1480
3290
Ukupne dimenzije za rekuperacijsku jedinicu
Ukupne dimenzije za standardnu jedinicu
Dužina
mm
2300
2300
2835
2300
2710
Širina
mm
480
480
560
600
600
600
Visina
mm
1380
1380
1400
1480
1480
1480
kg
760
920
1160
760
920
1160
kg
680
830
1080
680
830
1080
dB(A)
76
76
76
76
76
76
RD tip Neto težina
D tip Neto težina
Nivo zvučnog pritiska***
Date vrednosti odnose se na sledeće uslove:
*Temperatura ulazne/izlazne vode na primarnoj (bunarskoj) strani 18ºC/29ºC, Temperatura ulazne/izlazne vode na sekundarnoj strani 12ºC/7ºC, za
bunarsku vodu;
Temperatura ulazne/izlazne vode na primarnoj (geotermalne sonde) strani 25ºC/30ºC, Temperatura ulazne/izlazne vode na sekundarnoj strani
12ºC/7ºC, za geotermalne sonde.
**Temperatura ulazne/izlazne vode na primarnoj (bunarskoj) strani 15ºC/8ºC, Temperatura ulazne/izlazne vode na sekundarnoj strani 40ºC/45ºC,
za bunarsku vodu; Temperatura ulazne/izlazne vode na primarnoj (geotermalne sonde) strani 8ºC/4ºC, Temperatura ulazne/izlazne vode na
sekundarnoj strani 40ºC/45ºC, za geotermalne sonde.
***Nivo buke meren na udaljenosti od 1 m u visini od 1,5 iznad zemlje na otvorenom prostoru.
UKUPNE DIMENZIJE
A
B
D
E
F
G
H
K
90
2200
1630
940
1380
480
1290
380
375
130
2200
1630
985
1380
480
1290
380
375
160
2735
2180
985
1400
560
1760
460
385
C90
2200
1630
980
1480
600
1290
480
390
C130
2610
2055
980
1480
600
1760
460
400
C160
3190
2635
980
1480
600
2250
460
400
A
B
D
E
F
G
H
K
R90
2300
1630
940
1380
480
1290
380
375
R130
2300
1630
985
1380
480
1290
380
375
R160
2835
2180
985
1400
560
1760
460
385
RC90
2300
1630
1000
1480
600
1290
480
390
RC130
2710
2055
1000
1480
600
1760
460
400
RC160
3290
2635
1000
1480
600
2250
460
400
Vijčani čileri voda-voda
Kapacitet hlađenja od 140 do 1840 KW
Vijčani čileri voda-voda
Unutrašnja instalacija
Funkcije
Hlađenje
Hlađenje
Rekuperacija
i grejanje
toplote
Karakteristike
14 dostupnih veličina od 140 kW do 1840 kW
kapaciteta hlađenja.
Široka primena u hotelima, apartmanima, vilama,
fabrikama, šoping centrima, kancelarijama, školama
itd.
Polu-hermetički vijčani kompresor za ceo opseg.
Svaki kompresor je opremljen grejačem ulja i
elektronskom zaštitom sa ugrađenim senzorom
temperature koji se nalazi u motoru i na potisnom delu
kompresora.
Freonski krug je opremljen sa kontrolnim staklom, filter
sušačem, uređajima za merenje visokog i niskog
pritiska, solenoid ventilom, direktnim ekspanzionim
ventilom i presostatom visokog i niskog pritiska.
LCD displej sa ekranom osetljivim na dodir je standard.
Automatski rad značajno smanjuje troškove održavanja
zahvaljujući pouzdanom mikroprocesorskom sistemu.
Za jedinice sa polu-hermetičkim vijčanim kompresorom
kod kojih postoji sistem za kontinualnu promenu
kapaciteta ostvaruje se bolja regulacija zahtevanih
parametara. Sistem omogućuje preciznu i stabilnu
kontrolu temperaturu vode prema operativnim zahtevima.
OPCIONO
Elektronski ekspanzioni ventil.
Izmenjivač toplote za rekuperaciju - opciono.
BMS sistem.
Pločasti izmenjivač.
Okvir sa zvučnom izolacijom .
Kondenzator je cevni (shell&tube), suvi, fabrički
izolovan sa izolacionim materijalom.
Cevni (shell&tube) isparivač, fabrički izolovan sa
izolacionim materijalom.
Elektro panel sadrži zaštitu kompresora, kontaktor za
kompresor, relej za redosled faza, zaštitu kruga,
mikroprocesor sa funkcionalnim displejem.
NOMENKLATURA
G WW H R S B 530
① ②
③④⑤ ⑥ ⑦
G: Geomont
② Tip jedinice
WA: Voda - Vazduh
WW: Voda - Voda
①
③
C: Samo hlađenje
Tip rekuperacije toplote
--:bez rekuperacije toplote
R: sa rekuperacijom toplote
④
⑤
Izmenjivač
T: Spiralno cevasti
⑥
--: R22
A: R410a
B: R134a
C: R407c
P: Pločasti
S: Cevni (shell&tube)
Tip freona
⑦
Model
TEHNIČKI PODACI
Model
Unit
B140
B170
B220
B260
B310
B380
B480
Kapacitet hlađenja*
kW
140
170
220
260
310
380
480
Br.
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Ulazna snaga hlađenja*
kW
29
35.3
45.6
53.9
64.3
78.8
99.6
Stepeni rada
step
4
4
4
4
4
4
4
Kompresor
Broj/Broj freonskih krugova
Isparivač
Protok vode
m3/h
24
29
38
45
53
65
82
Pad pritiska na vodenoj strani
kPa
43
41
42
44
42
45
44
Protok vode
m3/h
29
35
46
54
64
79
99
Pad pritiska na vodenoj strani
kPa
43
46
44
42
43
45
44
Kondenzator
Izmenjivač toplote za rekuperaciju**
Kapacitet grejanja
kW
35
43
55
65
78
95
120
dB(A)
68
69
71
72
73
73
74
Dužina
mm
2850
2960
2970
3240
3250
3340
3290
Širina
mm
1000
1075
1155
1240
1345
1320
1375
Visina
mm
1530
1525
1550
1620
1800
1800
1995
kg
1700
1850
2150
2500
3150
3450
3600
B530
B710
B900
B960
B1120
B1470
B1840
530
710
900
960
1120
1470
1840
Nivo buke***
Dimenzije
Neto težina
Model
Kapacitet hlađenja*
kW
Kompresor
Broj/Broj freonskih krugova
Br.
1/1
2/2
2/2
2/2
4/4
4/4
4/4
Ulazna snaga hlađenja*
kW
110
147.3
186.7
199.2
232.4
Stepeni rada
step
4
8
8
8
Kontinualno
305
Kontinualno
381.7
Kontinualno
Protok vode
m3/h
91
122
154
165
192
252
315
Pad pritiska na vodenoj strani
kPa
43
45
43
42
44
46
47
m3/h
110
147
186
199
232
304
381
kPa
44
42
45
41
46
45
45
kW
133
178
225
240
280
368
460
dB(A)
76
78
78
79
79
81
81
Dužina
mm
3530
4150
4550
4650
4320
4650
5000
Širina
mm
1420
1460
1455
1490
2290
2350
2400
Visina
mm
2055
2020
2090
2190
2210
2365
2465
kg
3800
5400
6400
7500
8500
11000
12800
Isparivač
Kondenzator
Protok vode
Pad pritiska na vodenoj strani
Izmenjivač toplote za
rekuperaciju**
Kapacitet grejanja
Nivo buke***
Dimenzije
Neto težina
* Date vrednosti odnose se na sledeće uslove
Temperatura vode na ulazu/izlazu kondenzatora: 30ºC/35ºC, temperatura vode na ulazu/izlazu isparivača: 12ºC/7ºC.
** Izmenjivač toplote za rekuperaciju**- opcionio.
*** Nivo buke je meren na otvorenom prostoru na udaljenosti od 1 m.
UKUPNE DIMENZIJE
Mod. B140 ÷B 530
Model
A
B
C
D
E
Model
A
B
C
D
E
B140
2850
1000
1445
900
1450
RB140
2850
1040
1570
900
1450
B170
2975
1000
1437
900
1600
RB170
2960
1115
1565
900
1600
B220
3025
1155
1545
860
1600
RB220
2970
1195
1590
860
1600
B260
3264
1240
1598
950
1800
RB260
3240
1280
1660
950
1800
B310
3268
1341
1798
1020
1900
RB310
3250
1385
1840
1020
1900
B380
3366
1134
1798
1020
1900
RB380
3340
1360
1840
1020
1900
B480
3188
1360
1988
1100
1850
RB480
3290
1414
2035
1100
1850
B530
3550
1417
2053
1200
2050
RB530
3530
1460
2095
1200
2050
Mod.B710 ÷B960
Model
A
B
C
D
E
Model
A
B
C
D
E
B710
4145
1460
2020
1171
2965
RB710
4250
1540
2100
1171
2965
B900
4555
1455
2090
1171
3365
RB900
4550
1535
2170
1171
3365
B960
4645
1490
2190
1212
3465
RB960
4650
1570
2270
1212
3465
Mod. B1120 ÷ B1840
Model
A
B
C
D
E
F
G
Model
A
B
C
D
E
F
G
B1120
4320
2290
2210
2050
1160
2000
1160
RB1120
4320
2370
2290
2050
1160
2000
1160
B1470
4650
2350
2365
2110
1325
2000
1325
RB1470
4650
2430
2445
2110
1325
2000
1325
B1840
5000
2460
2465
2160
1500
2000
1500
RB1840
5000
2480
2545
2160
1500
2000
1500
Toplotne pumpe voda-voda
Kapacitet hlađenja od 140 do 1840 kW
Kapacitet grejanja od 175 do 2300 kW
Toplotne pumpe voda-voda
Unutrašnja instalacija
Funkcije
Hlađenje
Hlađenje
Rekuperacija
i grejanje
toplote
Karakteristike
Dostupno 14 veličina snage hlađenja od 140kW do
1840kW.
Cevni (shell&tube) isparivač,
izolacionim materijalom.
Koristi energiju bunarske vode ili zemlje, kako za
hlađenje tako i za grejanje.
Elektro panel sadrži zaštitu kompresora, kontaktor za
kompresor, relej za redosled faza, zaštitu kruga,
mikroprocesor sa funkcionalnim displejem.
Zaštita životne sredine smanjenom emisijom CO2,
vrhunske ekonomske prednosti: nema bojlera ili tornja
za hlađenje, manje mesta zauzima, manje početne
investicije.
Radi kao multi-funkcionalna jedinica: hlađenje, grejanje,
sanitarna topla voda odvojeno ili zajedno.
Široka upotreba u hotelima, apartmanima, vilama,
fabrikama, šoping centrima, kancelarijama u zgradama,
školama, itd.
Poluhermetički vijčani kompresor za celokupan obim
rada. Svaki kompresor je opremljen grejačem ulja i
elektronskom zaštitom sa ugrađenim senzorom
temperature koji se nalazi na u motoru i na potisnom
delu kompresora.
Freonski krug je opremljen kontrolnim staklom, filter
sušačem, uređajima za merenje visokog i niskog
pritiska, solenoid ventilom, direktnim ekspanzionim
ventilom i presostatom visokog i niskog pritiska.
Kondenzator je cevni (shell&tube), suvi, fabrički
izolovan sa izolacionim materijalom.
fabrički
izolovan
sa
LCD displej sa ekranom osetljivim na dodir je standard.
Automatski rad značajno smanjuje troškove održavanja
zahvaljujući pouzdanom mikroprocesorskom sistemu.
Kod ovih jedinica sa polu-hermetičkim vijčanim
kompresorom omogućena je konitnuirano varijabilna
kontrola kapaciteta koja obezbeđuje ispunjavanje željenih
zahteva sistema. Sistem omogućuje preciznu i stabilnu
kontrolu temperature vode i to u toku celokupnog ciklusa
rada.
OPCIONO
Elektronski ekspanzioni ventil.
Izmenjivač toplote za rekuperaciju - opciono.
Kontroler za BMS sistem.
Pločasti izmenjivač.
Okvir sa zvučnom izolacijom.
NOMENLATURA
G WW H R S B 530
① ②
③④⑤⑥ ⑦
G : Geomont
Tip jedinice
WA: Voda - Vazduh
WW: Voda - Voda
③ C: Samo hlađenje
H: Toplotna pumpa
Tip rekuperacije toplote
--:bez rekuperacije toplote
R: sa rekuperacijom toplote
①
④
②
⑤
Tip izmenjivača
⑥
Tip freona
--: R22
A: R410a
B: R134a
T: Spiralno cevasti
C: R407c
P: Pločasti
S: Cevni (shell&tube)
⑦
Model
TEHNIČKI PODACI
Model GSHP
140
170
220
260
310
380
480
380
480
475
600
Kapacitet hlađenja*
kW
140
170
220
260
310
Kapacitet grejanja*
kW
175
213
275
325
388
Br.
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
73.1
92.3
Kompresor
Broj/Broj freonskih krugova
Ulazna snaga hlađenja*
kW
26.9
32.7
42.3
50.0
59.6
Ulazna snaga grejanja*
kW
36.7
44.5
57.7
68.1
81.2
99.6
125.8
4
4
4
step
4
4
4
4
Protok vode pri hlađenju*
m3/h
24
29
38
45
53
66
93
Protok vode pri grejanju*
3
m /h
13
16
21
24
29
65
83
Pad pritiska na vodenoj strani
kPa
47
45
44
45
47
45
46
Protok vode pri hlađenju*
m3/h
13
16
21
24
29
35
45
Protok vode pri grejanju*
3
m /h
24
29
38
45
53
65
83
Pad pritiska na vodenoj strani
kPa
44
45
45
46
44
46
47
kW
35
43
55
65
78
95
120
dB(A)
69
69
70
70
72
73
73
mm
2850
2960
2970
3240
3250
3340
3290
1360
1415
Stepeni rada
Isparivač
Kondenzator
Izmenjivač toplote za rekuperaciju**
Kapacitet grejanja
Nivo buke***
Dimenzije
Dužina
Širina
mm
1040
1115
1195
1280
1385
Visina
mm
1570
1565
1590
1660
1840
1840
2035
2880
3590
3790
3990
Neto težina
kg
1940
2140
2340
Model GSHP
530
710
900
960
1120
1470
1840
1470
1840
Kapacitet hlađenja*
kW
530
710
900
960
1120
Kapacitet grejanja*
kW
663
888
1125
1200
1400
1838
2300
Broj/Broj freonskih krugova
Br.
1/1
2/2
2/2
2/2
4/4
4/4
4/4
Ulazna snaga hlađenja*
kW
101.9
136.5
173.1
184.6
215.4
282.7
353.8
293.5
385.2
482.2
Kontinualno
Kontinualno
Kontinualno
165
193
253
316
137
171
Kompresor
Ulazna snaga grejanja*
kW
Stepeni rada
step
138.9
186.1
235.8
215.6
4
8
8
8
Isparivač
Protok vode pri hlađenju*
m3/h
Protok vode pri grejanju*
3
m /h
49
66
84
89
104
Pad pritiska na vodenoj strani
kPa
52
50
53
55
53
50
54
Protok vode pri hlađenju*
m3/h
49
66
84
89
104
137
171
Protok vode pri grejanju*
3
91
122
155
165
193
253
316
50
54
91
122
155
Kondenzator
m /h
Pad pritiska na vodenoj strani
50
53
52
54
51
kW
133
178
225
240
280
368
460
dB(A)
75
76
78
81
81
81
81
mm
3530
4150
4550
4650
4320
4650
5000
2430
2480
kPa
Izmenjivač toplote za rekuperaciju**
Kapacitet grejanja
Nivo buke***
Dimenzije
Dužina
Širina
mm
1460
1540
1535
1570
2370
Visina
mm
2095
2100
2170
2270
2290
2445
2545
kg
4140
5680
6680
7880
9050
11650
13050
Neto težina
* Date vrednosti odnose se na sledeće uslove:
Hlađenje: temperatura ulazne/izlazne vode kondenzatora: 18ºC/29ºC
temperatura ulazne/izlazne vode isparivača: 12ºC/7ºC.
Grejanje: temperatura ulazne/izlazne vode kondenzatora: 40ºC/45ºC,
temperatura ulazne/izlazne vode isparivača: 15ºC/10ºC
Izmenjivač toplote za rekuperaciju**- opcionio.
*** Nivo buke je meren na otvorenom prostoru na
udaljensoti od 1m.
UKUPNE DIMENZIJE
Mod. B140 ÷ B530
Model
A
B
C
D
E
Model
A
B
C
D
E
B140
2850
1000
1445
900
1450
RB140
2850
1040
1570
900
1450
B170
2975
1000
1437
900
1600
RB170
2960
1115
1565
900
1600
B220
3025
1155
1545
860
1600
RB220
2970
1195
1590
860
1600
B260
3264
1240
1598
950
1800
RB260
3240
1280
1660
950
1800
B310
3268
1341
1798
1020
1900
RB310
3250
1385
1840
1020
1900
B380
3366
1341
1798
1020
1900
RB380
3340
1360
1840
1020
1900
B480
3188
1360
1988
1100
1850
RB480
3290
1415
2035
1100
1850
B530
3550
1417
2053
1200
2050
RB530
3530
1460
2059
1200
2050
Mod.B 710÷ B960
Model
A
B
C
D
E
Model
A
B
C
D
E
B710
4145
1460
2020
1171
2965
RB710
4150
1540
2100
1171
2965
B900
4555
1455
2090
1171
3365
RB900
4550
1535
2170
1171
3365
B960
4645
1490
2190
1212
3465
RB960
4650
1570
2270
1212
3465
Mod. B1120 ÷ B1840
Model
A
B
C
D
E
F
G
Model
A
B
C
D
E
F
G
B1120
4320
2290
2210
2050
1160
2000
1160
RB1120
4320
2370
2290
2050
1160
2000
1160
B1470
4650
2350
2365
2110
1325
2000
1325
RB1470
4650
2430
2445
2110
1325
2000
1325
B1840
5000
2460
2465
2160
1500
2000
1500
RB1840
5000
2480
2545
2160
1500
2000
1500
Vijčani čileri i toplotne pumpe vazduh-voda
Kapacitet hlađenja od 152.1 do 752.4 kW
Kapacitet grejanja od 174.4 do 856.6 kW
Vijčani čileri i toplotne pumpe vazduh-voda
Spoljašnja instalacija
Funkcije
Hlađenje
Hlađenje Rekuperacija
i grejanje toplote
Karakteristike
Dostupni u 11 veličina snage hlađenja od 151,2 kW do 752,4 kW.
Hermetički scroll kompresor za modele 150÷180, poluhermetički
vijčani kompresor za modele 250÷760. Svaki kompresor je
opremljen sa grejačem ulja i zaštitom od termičkog preopterećenja.
Vijčani kompresor takođe sadrži elektronsku zaštitu sa senzorom
temperature koji se nalazi u motoru
i na potisnom delu
kompresora.
Hidraulički krug se sastoji od pocinkovanih cevi sa priključkom
za pražnjenje vode za cevni izmenjivač i prirubničkim
priključcima za ulaz/izlaz vode na instalaciju.
Elektro panel sadrži: kontaktor kompresora, kontakor motora
ventilatora, zaštitu kompresora, zaštitu motora ventilatora, relej
za redosled faza, mikroprocesor sa funkcnionalnim displejem.
Automatski rad značajno smanjuje troškove održavanja
zahvaljujući pouzdanom mikroprocesorskom sistemu.
Spoljni ventilatori su aksijalni sa 8-polnim direktno vođenim
trofaznim motorima sa niskom bukom, nivo zaštite IP54. Sadrži i
zaštitnu spoljnu rešetku.
OPCIONO
Isparivač je visoko efikasni sa cevnim izmenjivačem (shell&tube),
fabrički izolovan sa izolacionim materijalom.
♦
♦
Kondenzator se sastoji od bakarnih cevi sa aluminijumskim
rebrima.
♦
♦
Freonski krug je opremljen ventilom za punjenje, filter sušačem,
kontrolnim staklom, separatorom za gas/tečnost, termostatskim
ekspanzionim ventilom, presostatom za visok/nizak pritisak.
Toplotna pumpa se sastoji i od četvorokrakog ventila, risivera
tečnosti i nepovratnog ventila.
NOMENKLATURA
G AW H R
S C 150
① ② ③ ④ ⑤⑥ ⑦
① G: Geomont
② Tip jedinice
AA: Vazduh -Vazduh
AW: Vazduh - Voda
♦
♦
♦
Filter za hidraulički krug.
Gumeni antivibracioni
oslonci.
Daljinski kondenzator.
BMS.
Modularni dizajn.
Rekuperacija toplote.
Pločasti izmenjivač.
③ C: Samo hlađenje
H: Toplotna pumpa
④ Tip rekuperacije toplote
⑥ Tip freona
⑤
⑦
--: bez rekuperacije toplote
R: sa rekuperacijom toplote
Tip izmenjivača
T: Spiralno cevasti
P: Pločasti
S: Cevni
--: R22
A: R410a
B: R134a
C: R407c
Model
TEHNIČKI PODACI
Model
jedinica
150
180
250
320
380
430
Kapacitet hlađenja *
kW
152.1
184.9
247.6
315.6
376.2
432.5
Kapacitet grejanja *
kW
174.4
211.6
277.6
361.5
428.3
489.2
Kompresor
Broj/freonski krug
Br.
4/2
2/2
1/1
1/1
1/1
2/2
Ulazna snaga hlađenja *
Ulazna snaga grejanja *
kW
47.2
58.4
73.4
97.2
115.7
125.1
kW
46.3
57.9
72.8
96.3
113.6
123.9
stepeni
4
4
4
4
4
8
Stepeni rada
Isparivač
Protok vode
m3/h
26.2
31.8
42.6
54.3
64.7
74.4
Pad pritiska na vodenoj strani
kPa
41
41
42
43
42
44
Aksijalni ventilator
Broj ventilatora
Br.
4
4
6
6
8
10
Protok vazduha
3
m /h
96000
96000
144000
144000
192000
240000
dB(A)
76
76
77
77
78
80
kg
1950
2150
2500
2900
3650
4450
Nivo zvučnog pritiska **
Neto težina
Model
jedinica
570
640
700
760
Kapacitet hlađenja *
kW
495.6
500
563.2
631.2
691.8
752.4
Kapacitet grejanja *
kW
555.2
639.1
723.0
789.8
856.6
Kompresor
Broj/freonski krug
Br.
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
Ulazna snaga hlađenja *
kW
154.2
170.6
194.4
212.9
222.3
Ulazna snaga grejanja *
kW
152.7
169.1
192.7
209.9
220.2
stepeni
8
8
8
8
8
Stepeni rada
Isparivač
Protok vode
m3/h
85.2
96.9
108.6
119.0
129.4
Pad pritiska na vodenoj strani
kPa
43
43
44
45
45
Aksijalni ventilator
Broj ventilatora
Br.
12
12
12
14
16
Protok vazduha
m3/h
288000
288000
288000
336000
384000
81
81
81
82
83
4950
5450
5750
6650
7250
Nivo zvučnog pritiska **
Neto težina
dB(A)
kg
* Date vrednosti odnose se na sledeće uslove:
Hlađenje: Spoljna temperatura vazduha 35ºC; temperatura ulaza/izlaza vode 12/7 ºC;
Grejanje: spolljna temperature DB 7 ºC, WB 6 ºC; temperatura ulaza/izlaza vode kondenzatora 40/45 ºC.
** Nivo buke meren na distance od 1m i visini od 1,5 m iznad zemlje na otvorenom prostoru.
UKUPNE DIMENZIJE JEDINICE:
Rooftop jedinica vazduh-vazduh
Kapacitet hlađenja: 9.6 ÷ 188.5 kW
Kapacitet grejanja : 10.6 ÷ 202 kW
Spoljna i instalacija na krovu
Funkcije
Hlađenje
Hlađenje
Free cooling
i grejanje
Karakteristike
Lako korišćenje kontrolera.
Okvir
Hlađenje/Grejanje/Automatski rad
Paneli i ram izrađeni su od čelika zaštićenog posebnom
bojom sa poliesterskim prahom da bi se obezbedila
potpuna zaštita od atmosferskih uticaja.
Indikator grešaka.
Tajmer On/Off.
Izmenjivač je sa direktnom ekspanzijom i kadicom za
kondenzat.
Opcije
Hermetički kompresor
Ekonomajzer sa damperima za svež i povratni vazduh sa
izmenjivačem toplote za modele od 14 do 75.
Visoko efikasni scroll kompresor,sa ugrađenom zaštitom
od termičkog preopterećenja, grejačem ulja, montiran na
gumene antivibracione oslonce.
Zvučna izolacija kompresora, toplotna izolacija za
izmenjivač i ventilator, niska buka.
Funkcija slobodnog hlađenja (free cooling) pri niskim
spoljnim temperaturama.
Kontrolni uređaj za rad jedinice u uslovima kada je
spoljna temperatura između -10°C i +20°C.
Opcije
Centrifugalni ventilator
Presostat za ventilator tretiranog vazduha.
Zakrivljeni centrifugalni ventilatori za vazdušnu sekciju i
aksijalni ventilatori za kondenzatorsku sekciju.
Ispuštanje tretiranog vazduha sa bočne i donje strane.
Visok statički pritisak omogućuje veliku dužinu vazdušnih
kanala.
Toplovodni izmenjivač – opciono.
Metalna ili plastična mreža na izmenjivaču kondenzatora.
Podešavanje ubacnog/izbacnog vazduha – opciono.
Unapređen pogon motora ventilatora isparivača.
G4 filter, pločasti i vrećasti.
Elektro panel
Elektro panel se sastoji od prekidača i sklopke za
kompresor i motor ventilatora, releja za redosled faza i
drugih neophodnih zaštitnih uređaja.
NOMENKLATURA
G
AA H
C
P 10
① ② ③④ ⑤⑥
① G: Geomont
② Tip jedinice
AA: Vazduh - Vazduh
AW: Vazduh - Voda
WA: Voda - Vazduh
WW: Voda - Voda
③ C: Samo hlađenje
H: Toplotna pumpa
④ Tip freona
⑤
--: R22
A: R410a
B: R134a
C: R407c
Tip jedinice
P: Kompaktna jedinica
S: Razdvojena jedinica (split)
⑥ Model
TEHNIČKI PODACI
Model
GAA(H)CP
10
12
14
17
20
22
25
28
Hlađenje
Kapacitet hlađenja *
kW
9.6
11.3
13.1
17.2
19.2
22.5
24.4
26.2
Ukupna ulazna snaga *
kW
4.01
4.43
5.25
6.65
7.49
8.66
9.14
10.56
Kapacitet grejanja *
kW
10.6
12.4
14.4
18.9
21.1
24.8
26.5
28.8
Ukupna ulazna snaga *
kW
3.79
4.16
4.97
6.02
6.73
8.29
8.68
9.99
Grejanje
Kompresor
Scroll
Tip
Sekcija za vazduh
Broj centrifugalnih
ventilatora
Br.
1
1
1
1
1
1
1
1
Tip
/
Direktno
Direktno
Direktno
Direktno
Direktno
Direktno
Remen
Remen
Protok vazduha
m /h
3
1800
2124
2520
2916
3600
4248
4500
5400
Statički pritisak
Snaga motora
Pa
kW
160
0.55
150
0.55
180
0.55
175
0.76
225
0.93
185
0.93
260
1.22
240
1.22
Nr.
1
1
1
1
1
1
1
1
3
m /h
3961
3781
5509
7021
8641
8641
9434
9434
kW
0.16
0.16
0.33
0.38
0.38
0.48
0.61
0.61
kg
240
240
243
360
402
420
461
461
dB(A)
67
67
68
71.7
72.6
72.6
70.0
70.0
Kondenzatorska sekcija
Broj aksijalnih ventilatora
Protok vazduha
Snaga motora
Neto težina
Nivo zvučnog pritiska**
Model
GAA(H)CP
30
32
35
42
45
52
63
75
Hlađenje
Kapacitet hlađenja *
kW
29.3
31.4
34.5
40.4
45.8
51.6
61.4
69.3
Ukupna ulazna snaga*
kW
11.43
11.57
13.03
15.05
17.08
19.14
24.07
27.83
Grejanje
Kapacitet grejanja *
kW
31.4
33.6
36.9
43.3
48.7
54.7
65
73.3
Ukupna ulazna snaga*
kW
10.53
10.76
11.83
13.4
16.36
18.49
21.49
26.06
Kompresor
Scroll
Tip
Sekcija za vazduh
Broj centrifugalnih
ventilatora
Br.
1
1
1
1
1
1
1
1
Tip
/
Remen
Remen
Remen
Remen
Remen
Remen
Remen
Remen
Protok vazduha
Statički pritisak
Snaga motora
3
m /h
Pa
kW
5688
260
1.5
6300
6804
260
2.2
7920
250
2.2
9360
260
3
10440
12672
14400
250
1.5
350
3
320
3
360
4
Nr.
1
1
2
2
2
2
2
2
3
11234
12314
15000
17600
18800
21420
24620
30000
Kondenzatorska sekcija
Broj aksijalnih ventilatora
Protok vazduha
m /h
Jačina motora
kW
0.8
0.8
2x0.37
2x0.45
2x0.55
2x0.55
2x0.75
2x1.1
kg
503
505
650
725
801
884
890
980
dB(A)
72.0
72.0
72.0
72.0
75.0
75.0
75.0
75.0
Neto težina
Nivo zvučnog pritiska **
Model
GAA(H)CP
90
105
120
140
155
170
190
Hlađenje
Kapacitet hlađenja*
kW
87.2
103.1
118.8
131.2
153.4
168.6
188.5
Ukupna ulazna snaga *
kW
31.40
38.30
46.10
49.70
56.70
65.40
75.48
Kapacitet grejanja*
kW
93.3
109.5
126.8
141.2
164.3
182
202
Ukupna ulazna snaga*
kW
29.83
36.78
42.90
45.70
50.70
59.28
69.40
Grejanje
Kompresor
Scroll
Tip
Sekcija za vazduh
Broj centrifugalnih ventilatora
1
1
1
1
1
Remen
Remen
Remen
/
Remen
Remen
m /h
3
16560
19440
22032
24300
29160
33120
36720
Statički pritisak
Pa
350
350
460
450
410
410
420
Snaga motora
kW
4
5.5
7.5
7.5
7.5
11
15
Br.
2
2
4
4
4
4
4
3
m /h
40000
40000
49240
49240
60000
80000
80000
kW
2x1.5
2x1.5
4x0.75
4x0.75
4x1.5
4x1.5
4x1.5
kg
1160
1450
1910
2010
2280
2460
2530
dB(A)
75
75
80
80
80
82
82 .5
Protok vazduha
1
Remen
1
Remen
Tip pogona
Br.
Kondenzatorska sekcija
Broj aksijalnih ventilatora
Protok vazduha
Snaga motora
Neto težina
Nivo zvučnog pritiska **
* Date vrednosti se odnose na sledeće uslove:
Hlađenje: temperatura vazduha u prostoriji 27.0°C DB RH 50%, spoljna temperatura vazduha 35°C;
Grejanje: temperatura vazduha u prostoriji 21.0°C DB, spoljna temperatura vazduha 7°C DB / 6°C WB.
** Nivo buke je meren u laboratorijskim uslovima sa pozadinskom bukom 25dB(A), na udaljenosti od 1,5m pri najvećoj brzini
ventilatora.
Kanalska split jedinica vazduh-vazduh
Kapacitet hlađenja: 19.5 do 103.7 kW
Kapacitet grejanja: 22.6 ÷ 115.8 kW
Kanalska split jedinica
Unutrašnja i spoljašnja instalacija
Funkcije
Hlađenje Hlađenje
i grejanje
Karakteristike
11
veličina snage hlađenja od 19.5kW do 103.7kW.
Mogućnost rada samo hlađenje ili kao toplotna pumpa.
Široka mogućnost primene, npr. u hotelima, šoping centrima,
kancelarijama, školama itd.
Paneli i ram su izrađeni od čelika zaštićenog posebnom
bojom sa poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna
zaštita od atmosferskih uticaja.
Visoko efikasni scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od
termičkog preopterećenja, grejačem ulja, montiran na
gumene antivibracione oslonce.
Kompaktan dizajn unutrašnje jedinice.
Spoljašnje jedinice su opremljene sa aksijalnim ventilatorima
niske buke.
Unutrašnje jedinice su opremljene sa centrifugalnim
ventilatorima za tih rad.
Split instalacija je povezana sa pertlovanim/zavarenim
spojevima.
NOMENKLATURA
G
AA H C
S
20 W/N
① ② ③④ ⑤ ⑥ ⑦
① G: Geomont
② Tip jedinice
AA: Vazduh-Vazduh
AW: Vazduh-Voda
WA: Voda-Vazduh
WW: Voda-Voda
Kontroler koji omogućuje lako upravljanje:
♦ Hlađenje/Grejanje/Ventilacija/Automatski rad,
♦ Indikator grešaka,
♦ Tajmer On/Off.
Višestruka sigurnosna zaštita:
♦ Zaštita od visokog/niskog pritiska,
♦ Zaštita od pregrevanja,
♦ Zaštita od strujnog preopterećenja,
♦ Relej redosleda faza,
♦ Prekidač za zaštitu od zamrzavanja.
OPCIJE
♦
♦
Elektro grejač.
Toplovodni grejač.
③ C:Samo hlađenje
H: Toplotna pumpa
④Tip freona
⑤
--: R22
A: R410a
B: R134a
C: R407c
Tip jedinice
P: Kompaktna jedinica
S:Razdvojena jedinica (split)
⑥ Model
⑦ Ime jedinice:
W: Spoljna jedinica
N: Unutrašnja jedinica
W/N: Cela jedinica
Tehnički podaci
Model GAAHS
20
25
32
36
42
48
19.5
24.8
31.2
35.6
41.3
47.4
Nominalni kapacitet hlađenja*
kW
Nominalni kapacitet grejanja**
kW
22.6
28.9
35.8
40.8
46.9
54.4
/
Pertlovanje
Pertlovanje
Pertlovanje
Zavarivanje
Zavarivanje
Zavarivanje
Povezivanje freonskog cevovoda
¢mm
¢mm
Prečnik cevi za tečnost
Prečnik cevi za gas
9.52x2
12.7x2
12.7x2
15.88x1
15.88/12.7
15.88/12.7
15.88x2
19.05x2
19.05x2
28x1
28/19.05
28/19.05
Kompresor
Broj krugova
Br.
2/2
2/2
2/2
1/1
2/2
2/2
Ulazna snaga hlađenja*
kW
7.2
9.3
11.8
12.8
15.1
17.9
Ulazna snaga grejanja**
kW
7.13
9.21
11.68
12.67
14.95
17.72
Stepen regulacije
%
50-100
50-100
50-100
0-100
40-60-100
33-66-100
Br.
1
1
1
1
2
2
3
m /h
9400
9400
12500
14200
18800
18800
dB(A)
67
67
68
70
71
71
kg
170
180
220
230
260
280
Aksijalni ventilatori
Broj
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska***
Neto težina
Unutrašnja jedinica
Centrifugalni ventilatori
Količina
Protok vazduha
ESP
Nivo zvučnog pritiska ***
Br.
2
2
2
2
2
2
m3/h
3500
4500
5650
6450
7400
8550
Pa
120
100
150
130
180
200
dB(A)
64
64
66
66
68
68
Neto težina
kg
90
100
150
160
180
200
Dodatni izmenjivač za grejanje****
kW
22.2
28.4
35.1
40.0
46.0
53.3
52
Model GAAHS
Nominalni kapacitet hlađenja*
kW
Nominalni kapacitet grejanja**
kW
/
62
72
88
104
51.3
63.3
71.3
87.9
103.7
58.9
Zavarivanje
72.6
Zavarivanje
81.9
Zavarivanje
100.0
Zavarivanje
115.8
Zavarivanje
15.88/12.7
15.88×2
15.88×2
15.88×2
19.05×2
28/19.05
28×2
28×2
28×2
35×2
2/2
28.1
2/2
39.3
Povezivanje freonskog cev.
¢mm
¢mm
Prečnik cevi za tečnost
Prečnik cevi za gas
/
Kompresor
400V/3N/50Hz
Broj krugova
Ulazna snaga hlađenja*
Br.
Ulazna snaga grejanja**
kW
Stepen regulacije
kW
18.22
22.87
26.33
27.82
38.91
Aksijalni ventilatori
%
30-70-100
50-100
50-100
50-100
50-100
2/2
18.4
2/2
23.1
2/2
26.6
Broj
Br.
2
2
2
2
2
Nivo zvučnog pritiska***
m3/h
21500
29880
36500
43500
Neto težina
dB(A)
71
26500
71
71
kg
330
780
800
Protok vazduha
Unutrašnja jedinica
71
71
340
460
Centrifugalni ventilatori
Količina
Protok vazduha
ESP
Nivo zvučnog pritiska ***
Neto težina
Dodatni
izmenjivač
grejanje****
za
Br.
2
2
2
2
2
m3/h
9250
11450
12900
14800
17100
Pa
200
300
300
280
500
dB(A)
68
68
69
69
70
kg
220
230
300
320
400
kW
57.8
71.2
80.3
98
113.5
Date vrednosti odnose se na sledeće uslove:
* Kapacitet hlađenja je meren pod sledećim uslovima: unutrašnja temperatura DB 27
℃/ WB 19℃, spoljna temperaturaDB 35℃ / WB 24℃.
℃ / WB 15℃, spoljna temperatura DB 7℃ / WB 6℃.
** Kapacitet grejanja je meren pod sledećim uslovima: unutrašnja temperatura DB 20
*** Nivo zvučnog pritiska je meren na distanci od 1 m i visini od 1,5 m iznad zemlje
**** Opcione mogućnosti se isporučuju na zahtev
Proizvodnja, ugradnja i servis:
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT heat pumps d.o.o.
Parobrodska 7
22000 Sremska Mitrovica
Tel/fax: +381 22 610 318
[email protected]
www.geomontheatpumps.rs
Zadržavamo pravo izmene podataka u katalogu!
Download

mali katalog