Srpska marka za profesionalnu klimatizaciju
VENTILKONVEKTORI
Srpska marka za profesionalnu klimatizaciju
VCE - VTE
CENTRIFUGALNI I TANGENCIJALNI VENTILKONVEKTORI
Ventilkonvektori
SMGS
potpuno
zaokružuju paletu proizvoda koji se nude
danas u ovom sektoru. Centrifugalni,
kasetni, kanalni, tangencijalni, DX
(freonski) i drugi uređaji su upotpunjeni
gamom autonomnih rekuperatora
koji rešavaju ventilaciju te značajno
smanjuju
eksploatacione
troškove
objekta koji se klimatizuje. Automatika
ide od jednostavnih zidnih termostata
do integracija u kompjuterske sisteme
pametnih zgrada.
Rokovi isporuke su izuzetno brzi,
a proizvodnja je fleksibilna.
U skladu sa projektom se mogu naručiti i
uređaji koji nisu standardni nego se rade
po narudžbi klijenta.
VEMA
EBF
UTC
AUTONOMNI TOPLOTNI REKUPERATORI
KANALSKI VENTILKONVEKTORI
ZIDNI VENTILKONVEKTORI
VENTILKONVEKTORI
CSV/4S-HCV/4S
KASETNI VENTILKONVEKTORI (4 brzinski)
Tip
Veličine
Verzije
Protok Vazduha
Rashladna Snaga
Toplotna Snaga
VCE - VTE
12 - 15
9-7
VEMA
3
2
136 ÷ 2003 m /h - 176 ÷ 871 m /h
0,65 ÷ 11 kW - 0,74 ÷ 4,77 kW
0,85 ÷ 22,30 kW - 1,12 ÷ 10,02 kW
268 ÷ 860 m3/h
1,45 kW ÷ 4,42 kW
EBF
6
1,81 ÷ 9,40 kW
2
500 ÷ 3000 m3/h
/
CSV / HCV
/
8
2
400 ÷ 1410 m3/h
1,4 ÷ 8,2 kW
1,4 ÷ 15,0 kW
UTC
7
2
644 ÷ 9250 m3/h
3,13 ÷ 50,60 kW
3,61 ÷ 100,81 kW
3
3
Performans ventilkonvektora i softver SMGS za njihov izbor je sertifikovan od strane EUROVENTA
Softver za izbor ventilkonvektora SMGS je na srpskom jeziku
Luksuzni poslovni objekti sa velikim staklenim površinama zahtevaju posebnu pažnju pri odabiru
uređaja koji će odgovarati zahtevima visokog komfora i dobre atmosfere unutar prostora. FLOOR
ventil konvektori će Vam izvanredno rešiti tehničke zahteve projektanta kao i subjektivne želje
najzahtevnijih klijenata. Staklene površine neće odavati suviše energije i na njima neće biti
kondenzata. Dizajn je u ovom slučaju posebna stavka koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim.
Nevidljivi, a efikasni!
FLOOR
PODNI VENTILKONVEKTORI
CILERI I TOPLOTNE PUMPE
PICO - AE
PICO - GS
TOPLOTNE PUMPE VAZDUH – VODA
opremljeni aksijalnim ventilatorima i scroll kompresorima
MULTIPOWER - A
TOPLOTNE PUMPE VODA – VODA
opremljeni scroll kompresorima
ČILERI I TOPLOTNE PUMPE VAZDUH – VODA
opremljeni aksijalnim ventilatorima i scroll kompresorima
GREENPOWER - S
ČILERI VAZDUH – VODA
opremljeni aksijalnim ventilatorima
i semihermitičkim vijčanim kompresorima
MULTIPOWER - W
ČILERI I TOPLOTNE PUMPE VODA – VODA
opremljeni scroll kompresorima
Široki izbor čilera i toplotnih pumpi od 5 do 2.000 kW.
Kod cele palete SMGS uređaja se ugrađuju samo Scroll i Vijčani kompresori. Ovi kompresori pored visoke
efikasnosti imaju izuzetno tih rad sa malim vibracijama, a garantuju visoke uštede u eksploataciji.
VODENI KALORIFERI
Srpska marka za profesionalnu klimatizaciju
LEO FL
VISEĆI KALORIFERI SA 3D KONZOLAMA
LEO FB
VISEĆI KALORIFERI SA 3D KONZOLAMA
Zahvaljujući modernim tehnologijama naši
kaloriferi su daleko najlakši uređaji u svojoj
kategoriji.
Smanjenje težine kalorifera LEO je moguće
zahvaljujući specijalno projektovanom
kućištu izrađenom pd ABS materijala koji
takođe unapređuje funkcionalnost uređaja.
Zbog toga nam nije neophodno masivno i
teško kućište i noseća struktura.
Laka i brza montaža je velika prednost kojoj
će se Vaši monteri veoma radovati!
Vrhunski tehnički parametri i moderan
izgled su integrisani sa jedinstvenom
automatikom i upravljačkom tehnologijom.
LEO D
PLAFONSKI KALORIFERI
LEO KM
KOMORE ZA MEŠANJE
Toplotna snaga kalorifera SMGS se kreće od 5 kW do 100 kW ,
dok je protok vazduha u rasponu od 250 m3/h do 8500 m3/h.
LEO EL
ELEKTRIČNI KALORIFERI
KLIMA KOMORE
07 MK
KANALNI VENTILKONVEKTORI
VISOKOG NAPORA I KAPACITETA
RASHLADNI TORNJEVI
VISOKO KVALITETNE KLIMA KOMORE
09
23 .04.4
MK 18
se
rie
s
23 MK
05 MK
01 MK
VERTIKALNI I HORIZONTALNI VODENI KALORIFERI
VISOKOG PRITISKA I KAPACITETA
ZA GREJANJE I HLAĐENJE VELIKIH OBJEKATA
Tip
Veličine
Verzije
Protok Vazduha
01 MK
8
2
450 ÷ 6068 m3/h
05 MK
18
/
1000 ÷ 80000 m3/h
07 MK
8
4
1400 ÷ 6000 m3/h
23 MK
44
/
1000 ÷ 80000 m3/h
24 MK
8
/
1500 ÷ 20000 m3/h
Performans komora i softver SMGS za njihov izbor je sertifikovan od strane EUROVENTA
Softver za izbor klima komore SMGS je na srpskom jeziku
Srpska marka za profesionalnu klimatizaciju
Pere Popadića 3, 21000 Novi Sad, Srbija • Tel.: +381 21 66 16 539 • fax: +381 21 66 16 467
[email protected] • www.smgs.rs
design: Aleksandar Topolac
24 MK
EKSTRAKTORI
Download

Srpska marka za profesionalnu klimatizaciju