kaloriferi
Srpska marka za profesionalnu ventilaciju i klimatizaciju
1
FL
FB
FS
10-53 kW
800 - 4200 m3/h
3-100 kW
150 - 8500 m3/h
5-19 kW
230 - 1750 m3/h
•
•
•
•
• veoma jeftin
• jednostavna i brza montaža
• 3D konzola i mnoštvo pribora
• značajno lakši *
• model Leo FB 15 je opremljen EC ventilatorom
sa izuzetno velikom uštedom električne energije
•
•
•
•
lak i funkcionalan dizajn
visoko estetski proizvod
trajan
potpuno okretna 3D konzola
nevidljiva instalacija
moguća ugradnja komore za mešanje KMFS
idealan za elegantne instalacije
model M je opremljen EC ventilatorom koji izuzetno
štedi električnu energiju.
* od sličnih proizvoda koji imaju čelično kućište
STR. 10
STR. 14
STR. 16
STR. 25
2
FX
KM
10-45 kW
800 – 4300 m3/h
5 - 42 kW
230 - 3400 m3/h
Specijalni projekti
• AGRO - poljoprivredni objekti
• INOX - prehrambena industrija
• EL - sa električnim grejačem
• EX - sa protiv eksplozivnom zaštitom
• jednostavna mehanička ventilacija
• automatska kontrola i zaštita od smrzavanja*
STR. 18
EX
STR. 19
INOX
STR. 19
EL
STR. 20
AGRO
D
5100 m3/h
• održava toplotu unutar zona gde se traži komfor
• maksimalna visina instalacije 12 m
• smanjuje toplotne gubitke
* opcija
STR. 24
• Zbog stalnih inovacija i stremljenja ka poboljšanju svojih proizvoda SMGS zadržava pravo na izmenu njihovih karakteristika bez prethodnog upozorenja.
STR. 28
3
DIZAJN
KO JE REKAO DA
KALORIFERI MORAJU DA BUDU RUŽNI?
Atraktivan izgled kalorifera LEO je rezultat dugotrajne saradnje
najboljih dizajnera grupe 1:1 i naših odličnih inženjera.
U ovom projektu niko se nije ustručavao od upotrebe novih
materijala, vrhunskih tehnologija i odvažnih rešenja. Sinergija
je očigledna u rezultatu kao i u implementrianim rešenjima.
Vrhunski tehnički parametri i moderan izgled su integrisani sa
jedinstvenom automatikom i upravljačkom tehnologijom.
35 kg
17 kg
PERO KATEGORIJA
OD DANAS ĆETE SA MANJE TRUDA I RADNE SNAGE
MONTIRATI NAŠE JEDINICE! KVALITET I KOMFOR SE NE
OGLEDAJU UVEK U OGROMNIM I TEŠKIM KUTIJAMA
Zahvaljujući modernim tehnologijama naši kaloriferi su daleko
najlakši uređaji u svojoj kategoriji.
Smanjenje težine kalorifera LEO je moguće zahvaljujući
specijalno projektovanom kućištu izrađenom pd ABS materijala
koji takođe unapređuje funkcionalnost uređaja. Zbog toga nam
nije neophodno masivno i teško kućište i noseća struktura. Laka
i brza montaža je velika prednost kojoj će se vaši monteri veoma
radovati!
4
SMGS INOVACIONA REŠENJA
ZA DOMAĆEG
KLIJENTA rešenja
SMGS
inovaciona
za domaćeg klijenta
FUNKCIONALNO
SVE FAZE ŽIVOTA VAŠEG KALORIFERA SU VAŽNE ZA NAS:
OD PORUDŽBINE DO MONTAŽE I SERVISA
Ideja vodilja tokom projektovanja kalorifera LEO je bila njegova
funkcionalnost. To je proizvod kojeg naši klijenti vole kako
zbog jednostavnosti u montaži tako i tokom eksploatacije.
Naši inženjeri imaju tri koncepta: komfor za klijenta, tehničke
performanse uređaja i moderan dizajn.
Posebna pažnja je vođena o strukturi koja je analizirana od
strane tehnologa, inženjera i industrijskih dizajnera.
Kao rezultat imamo kalorifer LEO sa sledećim karakteristikama
•
•
•
•
•
mala masa
laka montaža
ergonomična konzola sa puno opcija za montažu
nizak šum pri radu
lak za servis
MODERNO
KONCEPT SMGS – KOMPLETNA USLUGA NAŠIM KLIJENTIMA
SVI DOBRI PROIZVODI NA JEDNOM MESTU SA ISTOM
MARKOM
Domaći stručnjaci koji biraju najbolje na evropskim tržištima,
učestvuju u razradi projekata i našim klijentima dostavljaju
proizvod koji ne možete naći kod drugih. Naš znak garantuje
kvalitet i postojanost tokom vremena. Svi odlični proizvodi na
jednom mestu sa jednom markom!
5
3D
konzole
3D KONZOLE
MONTIRAJTE LEO UPRAVO GDE I KAKO SE VAMA SVIĐA
Posebno projektovane konzole služe za brzu, laku i estetsku
montažu kalorifera LEO. One obezbeđuju neograničene
mogućnosti za postavljanje u različitim položajima i praktično
na svakom mestu: na zidu, na plafonu, vertikalno, pod uglom ....
ili kako se već vama sviđa
6
45O
30O
FL
FL OBRTNA KONZOLA
Kalorifer može biti montiran u horizontalnom ili vertikalnom
položaju. Uređaj može da se okrene oko svoje ose.
STR. 10
45O
30O
45O
30O
FB
FB KONZOLA
Kalorifer može biti montiran pod uglom od 30O ili 45O.
Konzola može biti u horizontalnom ili vertikalnom položaju
u odnosu na uređaj.
STR. 14
7
M SISTEM
AUTOMATSKA MODULACIJA RADA KALORIFERA OBEZBEĐUJE
MAKSIMALAN KOMFOR I UŠTEDU TOPLOTNE ENERGIJE
•
•
•
grejna snaga i protok vazduha se kontrolišu automatski u
zavisnosti od unutrašnje temperature
potrebna energija za grejanje se podešava tako da zadovolji
potrebe objekta
praćenje rada: svaka promena temperature u prostoriji se
odražava na trenutno reagovanje rada kalorifera
KAKO RADI?
Temperatura u prostoriji se prati konstantno tako da se potrebna
količina toplote odaje u zavisnosti od trenutnih zahteva.
Sistem M rezultira u minimalnoj potrošnji toplotne i električne
energije kao i u minimalnom nivou buke.
Bilo koja promena temperature u prostoriji (npr. otvaranje vrata) će
prouzrokovati brz odgovor sistema na nove ambijetalne uslove.
STR. 31
ILI
0 - 10 V
1. . 0. . 1. . 1. . 0
KOMFOR
KOMFOR
•
•
•
•
8
održava temperaturu u prostoriji na zadatom nivou
(održava komfornu temperaturu)
potpuno automatizovan sistem
programiranje dana u nedelji
niska termička inertnost sistema M – brz odgovor na
promene temperature
INOVACIJE AUTOMATSKOG SISTEMA
Inovacije
ZA KONTROLU automatskog
sistema za kontrolu
UKLJ / ISKLJ SISTEM
M SISTEM
t (Co)
dijagram temperatura
dijagram temperatura
24
24
izvan komforne zone
22
Podešena
temperatura
t (Co)
izvan komforne zone
22
20
20
18
Podešena
temperatura 18
16
16
14
14
izvan komforne zone
12
izvan komforne zone
12
10
10
VREME
VREME
V%
rad ventilatora
V%
100
rad ventilatora
100
rad ventila
rad ventilatora
VREME
VREME
0
0
ŠTEDNJA
UŠTEDE PRI EKSPLOATACIJI
• mala potrošnja toplotne energije
• uređaj odaje samo onoliko toplote koliko je trenutno neophodno
UŠTEDE U INVESTICIJI
• niža cena ako se ne montiraju ventili
• upravlja se sa do 10 kalorifera
TIŠINA
TIH U RADU
• Ventilatori rade na najnižoj brzini održavajući pri tom optimalnu
temperaturu i komfor u prostoriji
• Rad bez naglog paljenja i gašenja ventilatora
DODATNE OPCIJE – NA ZAHTEV
•
•
•
•
ANTIFRIZ čuva system od mržnjenja (opcija podešavanja sistema u stanju mirovanja)
Automatski ili ručni režim upravljanja radom (ručna kontrola brzine ventilatora)
Mogućnost ugradnje dodatnog spoljnog senzora PT pomoću kojeg se meri temperatura daleko od automatike
Sistem M se može povezati sa drugim uređajima i BMS sistemima
9
FL
Toplotna snaga
Protok vazduha
Masa
Boja
Kućište
Obrada
10 - 53 kW
800 - 4200 m3/h
20,2 - 23,6 kg
siva
ABS antistatički
anodizovani aluminijum
KUĆIŠTE
ŽALUZINE
VENTILATOR
3D OBRTNA KONZOLA
VAZDUŠNI DIFUZOR
Napravljeno je od
antistatičkog ABS
materijala. Daje
kaloriferu veoma
moderan izgled
koji odgovara
najvišim estetskim
standardima. Plastika
se koristi da bi se
maksimalno smanjila
masa kalorifera.
Ovo kućište ne nosi
nikakvo mehaničko
opterećenje.
Potpuno podešljiva
regulacija ugla
izlazne vazdušne
struje. Izrađene su
od anodizovanog
aluminijuma i daju
poseban estetski ton
celom uređaju.
Specijalna
konstrukcija
lopatica obezbeđuje
izuzetno tih rad
kalorifera. Postoji
i posebna opcija
sa mogućnošću
variranja brzine
motora korišćenjem
automatike sistema
M. Lopatice su
izrađene od plastike
da bi se smanjila
masa uređaja.
Kalorifer može da se
montira paralelno sa
zidom ili pod uglom
od 45°. Moguće
ga je okrenuti oko
njegove ose.
Projektovan je
tako da vazduh
struji preko cele
površine toplotnog
izmenjivača.
Značajno smanjuje
buku pri radu
uređaja.
STR. 30
STR. 8
STR. 31
10
STR. 6
LEO FL 30
LEO FL 50
V = 4200 m³/h
V = 3700 m³/h
TP 1
PT
Qw
∆pw
TP 2
PT
Qw
∆pw
TP 2
°C
kW
I/h
kPa
°C
kW
I/h
kPa
°C
Tw1 / Tw2 = 90 / 70 OC
0
29,6
1270
12,2
18,9
52,7
2330
15,2
39,5
5
26,8
1126
10,6
22,8
48,7
2150
13,3
42,1
10
24,3
1080
9,1
26,6
44,7
1980
11,4
44,7
15
22,1
990
7,8
30,4
40,8
1810
9,7
47,3
20
20,0
890
6,6
34,2
37
1640
8,2
49,7
Tw1 / Tw2 = 80 / 60 OC
0
24,4
1080
9,6
16,1
45,3
2000
12,0
33,9
5
22,3
990
8,1
20,0
41,2
1820
10,2
36,5
10
20,1
890
6,8
23,8
37,4
1650
8,6
39
15
18
800
5,6
27,6
33,6
1480
7,2
41,5
20
16
710
4,6
31,3
29,8
1320
5,8
44
Tw1 / Tw2 = 70 / 50 OC
0
20,2
890
7,1
13,3
37,7
1660
9,0
28,3
5
18,1
800
5,8
17,2
33,8
1490
7,5
30,8
10
16
710
4,7
20,9
30
1320
6,1
33,3
15
13,9
620
3,7
24,7
26,3
1160
4,8
35,8
20
11,9
530
2,9
28,5
22,6
1000
3,7
38,2
Električno napajanje
Maksimalna apsorbovana snaga
Maksimalna jačina struje
IP klasa izolacije
Nivo pritiska buke 230 V/50 Hz
280 W
1,2 A
54/F
50 dB(A)
V
PT Tp1
Tp2 Tw1
Tw2
Qw
Δpw
Nivo buke se meri u prostoriji srednje akustične apsorpcije, zapremine 1500 m3 na rastojanju 5m od uređaja
Maks. temperature vode 95°C
Maks. pritisak vode 1,6 MPa (16 bar)
protok vazduha
toplotni kapacitet
ulazna temperatura vazduha
izlazna temperatura vazduha
ulazna temperature vode
izlazna temperatura vode
protok tople vode
pad pritiska vode
Na zahtev šaljemo dopunske parametre za vodeni izmenjivač
Masa kg
FL 30
Uređaj 20,2
20,2
FL 50
22
Uređaj pun vode 21,2
21,2
23,6
Domet vazdušne struje [m]
FL 30
FL 50
L*
26
24
* domet izotermalne horizontalne struje, granična brzina 0,5 m/s
716
670
421
min. 0,3 m
Hidraulični spojevi ¾”
2,5 - 10 m
2,5 - 8 m
550
660
min. 0,3 m
L
11
PRIMENA
ZAŠTO JE VAZDUŠNO GREJANJE BOLJE?
Vazdušno grejanje je jedan od
najefikasnijih sistema grejanja kako
za industrijske objekte tako i za
objekte srednjih dimenzija. Osnovno
preimućstvo vazdušnih sistema je mala
termička inercija zahvaljujući kojoj se
prostorija u kojoj se nalazi ovakav sistem
izuzetno efikasno i brzo zagreva. Na ovo
se nadovezuje moderna automatika
koja kontroliše temperaturu u prostoriji
i rad kalorifera. Ona bitno smanjuje
eksploatacione troškove tokom grejne
sezone. Kaloriferi mogu biti montirani na
plafonu, na zidovima ili na stubovima na
prosečnoj visini od 2,5 – 2,8 m.
12
Naši kaloriferi su idealno rešenje
za korisnike kojima je potreban
visoko efikasan uređaj ali kojima
je važan i njegov estetski izgled.
Za njegovu izradu se koriste
najbolje komponente renomiranih
evropskih proizvođača. Zahvaljujući
modernom izgledu i optimalnim
tehničkim karakteristikama naši
kaloriferi su idealni za:
industrijske objekte
radionice
autosalone
skladišta
izložbene prostore
sportske objekte
sajmove
montažne hale
supermarkete i prodavnice
crkve
FL
FB
13
FB
Toplotna snaga
Protok vazduha
Masa
Boja
Kućište
3 - 100 kW
150 - 8500 m3/h
12 - 38 kg
srebrno siva
limeni čelik + plastika
KUĆIŠTE
ŽALUZINE
VENTILATOR
3D KONZOLA
VAZDUŠNI DIFUZOR
Osnova je urađena
od limenog
čelika. Obrada
plastificiranjem
ga čini otpornim
na eventualne
ogrebotine i
prljavštinu.
Veoma je lak tako
da ne zahteva
nikakve teške
nosače. Atraktivnog
je izgleda, moderan
je i kombinuje ono
najbolje što može
da ponudi metal
u kombinaciji sa
plastikom.
Montirane su
horizintalno ili
vertikalno. Potpuno
podešljiva regulacija
ugla izlazne
vazdušne struje.
Obezbeđuje odavanje
toplote u prostoriju.
Energetski efikasan
ventilator troši od
57,5 W kod uređaja
Leo FB 15 M sa
EC (elektronsko
komutovanim)
motorom do 560 W
kod Leo FB 95 modela.
Lopatice su urađene
od plastike da bi se
smanjila masa uređaja.
Specijalni oblik
lopatica dodatno utiče
na tiši rad uređaja.
Posebno
projektovana za
LEO FB. Kalorifer
može da se montira
horizontalno ili
vertikalno. Posebno
može da se izvede
montaža pod uglom
od 30° ili 45°. Moguće
ga je okrenuti oko
njegove ose.
Projektovan je
tako da vazduh
struji preko cele
površine toplotnog
izmenjivača. Specijalni
oblik smanjuje
buku proizvedenu
strujanjem vazduha te
dodatno utiče na tiši
rad uređaja
C PROFIL ZA MONTAŽU NA PLAFON
Jednostavna
montaža na šipke
STR. 30
STR. 8
STR. 31
14
LEO FB 15
M tip je
opremljen EC
ventilatorom
STR. 6
LEO FB 15
LEO FB 25
LEO FB 45
LEO FB 65
LEO FB 95
V = 2000 m³/h
V = 4400 m³/h
V = 4100 m³/h
V = 3900 m³/h
V = 8500 m³/h
TP 1
PT
Qw
∆pw
TP 2
PT
Qw
∆pw
TP 2
PT
Qw
∆pw
TP 2
PT
Qw
∆pw
TP 2
PT
Qw
∆pw
TP 2
°C
kW
I/h
kPa
°C
kW
I/h
kPa
°C
kW
I/h
kPa
°C
kW
I/h
kPa
°C
kW
I/h
kPa
°C
Tw1 / Tw2 = 90 / 70 OC
0
17,4
769
6,9
28,7
25,4
1121
11,7
16
46,8
2067
17,5
31,6
64,6
2660
36,8
46,1
100,1
4418
55,7
32,6
5
16,1
711
6
32
23,5
1037
10,1
20
43,3
1911
15,2
34,7
60,2
2464
32
48,4
92,7
4091
48,3
35,7
10
14,8
655
5,2
35,3
21,6
953
8,7
24,1
39,8
1758
13
37,8
55,4
2272
27,6
50,7
85,4
3771
41,5
38,8
15
13,6
599
4,4
38,5
19,7
871
7,4
28,1
36,4
1607
11
40,9
50,1
2084
23,6
52,9
78,3
3456
35,3
41,8
20
12,3
544
3,7
41,7
17,9
790
6,2
32,1
33,1
1459
9,2
43,9
46,2
1899
19,9
55,1
71,3
3146
29,7
44,8
Tw1 / Tw2 = 80 / 60 OC
0
14,9
656
5,3
24,6
21,6
950
8,9
13,6
40,1
1762
13,4
27,1
56,1
2288
28,7
39,8
86,3
3790
43
28,1
5
13,6
599
4,5
27,9
19,7
867
7,5
17,6
36,6
1610
11,4
30,2
51,3
2097
24,5
42,1
79
3470
36,5
31,2
10
12,4
544
3,8
31,1
17,9
785
6,3
21,6
33,2
1459
9,5
33,2
46,7
1909
20,7
44,3
71,8
3156
30,7
34,2
15
11,1
489
3,1
34,3
16
704
5,1
25,6
29,9
1312
7,8
36,2
42,1
1725
17,2
46,5
64,8
2847
25,4
37,2
20
9,9
435
2,5
37,4
14,2
624
4,1
29,6
26,5
1166
6,3
39,2
37,6
1543
14,1
48,6
57,9
2543
20,6
40,2
Tw1 / Tw2 = 70 / 50 OC
0
12,4
542
3,9
20,4
17,8
779
6,4
11,2
33,3
1459
9,8
22,5
47,1
1919
21,5
33,4
72,4
3167
31,7
23,6
5
11,1
487
3,2
23,7
15,9
697
5,2
15,2
29,9
1309
8,1
25,6
42,5
1731
17,9
35,6
65,2
2854
26,2
26,6
10
9,9
432
2,6
26,8
14,1
617
4,2
19,2
26,6
1162
6,5
28,6
37,9
1547
14,6
37,8
58,2
2545
21,3
29,6
15
8,6
378
2
30
12,3
537
3,2
23,1
23,2
1017
5,1
31,5
33,4
1366
11,6
39,9
51,2
2242
16,9
32,6
20
7,4
324
1,6
33,1
10,5
457
2,4
27
20
874
3,9
34,4
28,9
1187
9,1
42
44,4
1942
13
35,5
FB 15
12
13,2
FB25
16,9
17,9
FB45
18,1
20,1
FB65
20,4
23,1
FB 95
34,5
38
dimenzije [mm]
A
B
C
D
E
FB 15
500
540
525
335
345
FB25
600
640
610
350
440
FB45
600
640
610
350
440
FB65
600
640
630
370
440
FB 95
600
1175
610
350
440
rastojanje za montažu [m] FB 15
F
max. 3
G
2,5-5
H
min. 0,3
FB25
2,5-8
2,5-10
min. 0,3
FB45
2,5-8
2,5-10
min. 0,3
FB65
2,5-8
2,5-10
min. 0,3
FB 95
2,5-10
2,5-12
mix. 0,3
domet vazdušne struje [m] FB 15
L*
14
FB25
26
FB45
24
FB65
22
FB 95
33
V
PT Tp1
Tp2 Tw1
Tw2
Qw
Δpw
protok vazduha
toplotni kapacitet
ulazna temperatura vazduha
izlazna temperatura vazduha
ulazna temperature vode
izlazna temperatura vode
protok tople vode
pad pritiska vode
B
A
masa [kg]
uređaj
uređaj pun vode
Hidraulični spojevi ¾” i 1/2” za LEO FB 15
C
*domet izotermalne horizontalne struje, granična brzina 0,5 m/s
FB 15
95°C
1,6 MPa
FB 25|45|65
130°C
1,6 MPa
FB95
130°C
1,6 MPa
E
Maks. temperature vode
Maks. pritisak vode Na zahtev šaljemo dopunske parametre za vodeni izmenjivač
FB95
S&M
560 W(2x280 W)
2,4 A (2x1,2 A)
AC
230 V / 50 HZ
54 / F
53 dB(A)
D
H
H
G
FB 15
FB 25|45|65
S
M
S&M
92 W
57,5 W
280 W
0,4 A
0,25 A
1,2 A
AC
EC
AC
230 V / 50 HZ
230 V / 50 HZ
54 / F
54 / F
45 dB(A)
51dB(A)
F
Tip
Max. apsorbovana snaga Maksimalna jačina struje
Tip ventilatora
Električno napajanje
IP klasa izolacije
Nivo pritiska buke
Nivo buke se meri u prostoriji srednje akustične apsorpcije, zapremine 1500 m3 na rastojanju 5m od uređaja
L
15
FS
Toplotna snaga
Protok vazduha
Masa
Boja
Kućište
5 - 19 kW
230 - 1750 m3/h
13,8 - 15 kg
siva
ABS antistatički
KUĆIŠTE
ŽALUZINE
EC VENTILATOR
TOPLOTNI IZMENJIVAČ
VAZDUŠNI DIFUZOR
Napravljeno je od ABS
antistatičke plastike.
Nagnuto 15° tako da
direktno usmerava
topao vazduh prema
željenom prostoru. Sve
vodene i električne
instalacije su potpuno
pokrivene i nisu
vidljive spolja.
Potpuno podešljiva
regulacija ugla
izlazne vazdušne
struje. Izrađene su
od anodizovanog
aluminijuma i daju
poseban estetski ton
celom uređaju.
Energetski efikasan
ventilator. Troši samo
57,5 W kod uređaja
M sa EC (elektronsko
komutovanim)
motorom.
19 kW toplotne snage.
Idealan za male i srednje
prostorije. Spojne
cevi tipa „S“ koje iz
uređaja izlaze prema
zidu sakrivaju vodenu i
električnu instalaciju iza
kućišta kalorifera.
Projektovan je
tako da vazduh
struji preko cele
površine toplotnog
izmenjivača. Specijalni
oblik smanjuje
buku proizvedenu
strujanjem vazduha te
dodatno utiče na tiši
rad uređaja
opremljen EC
ventilatorom
16
STR. 25
LEO FS
V = 1750 m³/h
TP 1
PT
Qw
∆pw
TP 2
°C
kW
I/h
kPa
°C
Tw1 / Tw2 = 90 / 70 OC
0
19,4
873
5,9
31,3
5
18,3
806
5,1
34,4
10
16,8
741
4,4
37,5
15
15,3
676
3,7
40,5
20
13,9
613
3,1
43,5
Tw1 / Tw2 = 80 / 60 OC
0
16,9
741
4,5
26,7
5
15,4
676
3,8
29,7
10
13,9
611
3,2
32,8
15
12,5
548
2,6
35,7
20
11,1
485
2,1
38,7
Tw1 / Tw2 = 70 / 50 OC
0
13,9
608
3,2
22,0
5
12,4
544
2,6
25,0
10
11,0
480
2,1
28,0
15
9,5
417
1,6
30,9
20
8,1
355
1,2
33,7
V
PT Tp1
Tp2 Tw1
Tw2
Qw
Δpw
masa [kg]
LEO FS S / LEO FS M
uređaj
13,8
uređaj pun vode
15
domet vazdušne struje [m]
LEO FS S / LEO FS M
L*
12
*domet izotermalne horizontalne struje, granična brzina 0,5 m/s
Maks. temperature vode
Maks. pritisak vode 95°C
1,6 MPa
protok vazduha
toplotni kapacitet
ulazna temperatura vazduha
izlazna temperatura vazduha
ulazna temperature vode
izlazna temperatura vode
protok tople vode
pad pritiska vode
Na zahtev šaljemo dopunske parametre za vodeni izmenjivač
LEO FS S LEO FS M
Električno napajanje
230 V / 50 Hz
Max. apsorbovana snaga 92 W
57,5 W
Maksimalna jačina struje
0,4 A
0,25 A
IP klasa izolacije
54 / F
Nivo pritiska buke
45 dB (A)
Nivo buke se meri u prostoriji srednje akustične apsorpcije, zapremine 1500 m3 na rastojanju 5m od uređaja
600
482
min. 0,4 m
max. 3m
641
min. 0,4 m
Hidraulični spojevi 1/2”
L
17
FX
SMGS nudi širok spektar proizvoda
projektovanih da rade pod izuzetno
teškim radnim uslovima. Serija
FX se koristi u autoperionicama,
životinjskim farmama, staklenim
baštama, indistrijskim halama,
prehrambenoj industriji, svuda gde je
potrebna aniteksplozivna zaštita itd.
18
EX
Toplotna snaga
Protok vazduha
Masa
Boja
Kućište
26 - 45 kW
3800 - 4300 m3/h
33,1 - 36,6 kg
siva
čelični lim
VAZDUŠNI DIFUZOR
VENTILATOR
Projektovan je tako da
vazduh struji preko cele
površine toplotnog
izmenjivača. Specijalni
oblik smanjuje
buku proizvedenu
strujanjem vazduha te
dodatno utiče na tiši
rad uređaja
Kalorifer ja opremljen
ventilatorom sa protiv
eksplozivnom zaštitom.
Krajevi lopatica su
izrađeni od plastike
koja sprečava iskričenje.
Uređaj može biti
ugrađen u prostorije
klase Z1, u zonama koje
sadrže zapaljive gasove,
isparenja ili tečnosti
grupe II A i II B, klase T1,
T2 i T3
IZBOR AUTOMATIKE
I EL. INSTALACIJA
Da bi se osigurala
maksimalna sigurnost
pri radu u rizičnim
prostorijama izbor i
montaža automatike
kao i električnih
instalacija mora biti sa
protiv eksplozivnom
zaštitom i nikako niže
klase od klase zaštite
ventilatora. Automatika
i kontroleri moraju biti
izabrani posebno i u
skladu sa našim važećim
zakonima i normama o
prostorijama u kojima
postoji opasnost od
eksplozija.
EL
Toplotna snaga
Protok vazduha
Masa
Boja
Kućište
13,5 / 27 kW
4500 m3/h
46,3 kg
siva
čelični lim
INOX
Toplotna snaga
Protok vazduha
Masa
Boja
Kućište
10 - 65 kW
900 - 4400 m3/h
18 - 24 kg
metalik
nerđajući čelik
REBRASTI GREJAČI
AUTOMATIKA
KUĆIŠTE
U uređaj su ugrađeni
6 rebrastih električnih
grejača koji
zahvaljujući svojoj
konstrukciji imaju
veoma dobar prenos
toplote. Njihov oblik
i položaj pri montaži
je projektovan tako
da vazdušna struja
optimalno vrši transfer
toplotne energije sa
grejača na vazduh
i time povećava
efikasnost samog
uređaja.
Sistem kontrole
sadrži termostat za
prostoriju. Nude se
3 moguće opcije.
Letnji režim: ventilator
radi bez uključivanja
električnog grejača.
Zimski režim: rad sa
polovinom toplotnog
kapaciteta (13,5 kW)
ili sa punim toplotnim
kapacitetom (27
kW). Automatika štiti
uređaj od eventualnog
neželjenog
pregrevanja.
Izrađeno je od
nerđajućeg čelika
koji je otporan na
koroziju. Difuzor je
projektovan tako da
vazduh struji preko cele
površine toplotnog
izmenjivača. Specijalni
oblik smanjuje buku
proizvedenu strujanjem
vazduha te dodatno
utiče na tiši rad uređaja.
IZBOR
KALORIFERA
Da bi se odredio tip
nerđajućeg čelika
koji tačno odgovara
potrebama projekta
neophodno je precizno
utvrditi karakteristike
ambijenta u kojem
će kalorifer raditi: tip
korozivnih supstanci
prisutnih u atmosferi,
pH, vlažnost, prisustvo
organskih materija i
supstanci itd. Kalorifer se
mora uredno održavati i
čistiti da bi zadržao svoja
antikorozivna svojstva.
19
FX
Toplotna snaga
Protok vazduha
Masa
Boja
Kućište
SPECIJALNO
PROFILISANO
KUĆIŠTE
Posebno profilisan
kanal unutar uređaja
usmerava vazdušnu
struju i izoluje
unutrašnjost kućišta.
Ova konstrukcija
obezbeđuje da se
prljavština skuplja na
mestima koja se lako
čiste i za koja nisu
potrebni posebni alati
da bi im se pristupilo.
20
AGRO
14 - 45 kW
700 - 3700 m3/h
34,6 - 36,9 kg
siva
čelični lim
PLASTIFICIRAN
IZMENJIVAČ TOPLOTE
Ovaj troredni
izmenjivač sa širim
korakom između
lamela (4 mm) se lako
čisti komprimovanim
vazduhom ili vodom
pod pritiskom.
Deblje lamele se teže
deformišu tokom
eksploatacije uređaja.
PLASTIFIKACIJA
izmenjivača ga štiti od
korozivnih uticaja iz
atmosfere, tj povećava
otpornost na amonijak.
VENTILATOR
Klasa izolacije IP 66.
Plastične lopatice
ventilatora pojačane
debljine smanjuju
uticaj abrazivnih
komponenti i eliminišu
opasnost od korozije.
Ventilator je tako
projektovan da
pojačan otpor okolne
atmosfere veoma
malo utiče na njegovu
efiskasnost. Za
čišćenje i demontažu
ventilatora nisu
potrebni nikakvi alati!
TELESKOPSKI
NOSAČI
ISPUST
ZA DRENAŽU
Obezbeđuju laku i brzu
montažu. Zahvaljujuči
teleskopskom
mehanizmu uređaj se
lako odmiče od zida
čime se omogućava lak
pristup od pozadi i lako
čišćenje.
Nalazi se na donjem
panelu kalorifera.
Voda koja se
eventualno nakupi
unutar kućišta se
lako može ispustiti
odavde.
VAZDUŠNO GREJANJE FARMI
Prljavština u vazduhu, vlažnost kao i korozivni faktori su
neodvojivi deo životinjskih farmi. LEO AGRO je specijalno
projektovan za takve objekte. Kalorifer sadrži mnoga
projektna rešenja koja povećavaju sigurnost u radu i čuvaju
uređaj od kvarova
Otpornost je povećana zbog
robusne konstrukcije kućišta
plastificiranog izmenjivača i debljih lamela
ventilatora i motora koji su projektovani za rad u
izuzetno teškom uslovima
•
•
•
Lako čišćenje
prljavština se skuplja unutar specijalno projektovanog
•
kućišta na mestima koja se lako čiste
•
veća rastojanja između lamela izmenjivača
•
IP66 klasa izolacije motora – otporan na pranje vodom
•
jednostavno rasklapanje ventilatorske kutije
•
teleskopski nosači
•
ispust za drenažu
AGRO
21
LEO INOX 25
LEO INOX 45
LEO INOX 65
V = 4400 m³/h
V = 4100 m³/h
V = 3900 m³/h
TP 1
PT
Qw
∆pw
TP 2
PT
Qw
∆pw
TP 2
PT
Qw
∆pw
TP 2
°C
kW
I/h
kPa
°C
kW
I/h
kPa
°C
kW
I/h
kPa
°C
Tw1 / Tw2 = 90 / 70 OC
0
25,4
1121
11,7
16
46,8
2067
17,5
31,6
64,6
2660
36,8
46,1
5
23,5
1037
10,1
20
43,3
1911
15,2
34,7
60,2
2464
32
48,4
10
21,6
953
8,7
24,1
39,8
1758
13
37,8
55,4
2272
27,6
50,7
15
19,7
871
7,4
28,1
36,4
1607
11
40,9
50,1
2084
23,6
52,9
20
17,9
790
6,2
32,1
33,1
1459
9,2
43,9
46,2
1899
19,9
55,1
Tw1 / Tw2 = 80 / 60 OC
0
21,6
950
8,9
13,6
40,1
1762
13,4
27,1
56,1
2288
28,7
39,8
5
19,7
867
7,5
17,6
36,6
1610
11,4
30,2
51,3
2097
24,5
42,1
10
17,9
785
6,3
21,6
33,2
1459
9,5
33,2
46,7
1909
20,7
44,3
15
16
704
5,1
25,6
29,9
1312
7,8
36,2
42,1
1725
17,2
46,5
20
14,2
624
4,1
29,6
26,5
1166
6,3
39,2
37,6
1543
14,1
48,6
Tw1 / Tw2 = 70 / 50 OC
0
17,8
779
6,4
11,2
33,3
1459
9,8
22,5
47,1
1919
21,5
33,4
5
15,9
697
5,2
15,2
29,9
1309
8,1
25,6
42,5
1731
17,9
35,6
10
14,1
617
4,2
19,2
26,6
1162
6,5
28,6
37,9
1547
14,6
37,8
15
12,3
537
3,2
23,1
23,2
1017
5,1
31,5
33,4
1366
11,6
39,9
20
10,5
457
2,4
27
20
874
3,9
34,4
28,9
1187
9,1
42
V
PT Tp1
Tp2 Tw1
Tw2
Qw
Δpw
protok vazduha
toplotni kapacitet
ulazna temperatura vazduha
izlazna temperatura vazduha
ulazna temperature vode
izlazna temperatura vode
protok tople vode
pad pritiska vode
Maks. temperature vode
Maks. pritisak vode 130 °C
1,6 MPa
Na zahtev šaljemo dopunske parametre za vodeni izmenjivač
AGRO
Dimenzije modela LEO Inox i FB su iste
STR. 15
630
550
458
655
min. 597
max. 745
22
Hidraulični spojevi 3/4”
LEO AGRO 45
LEO EX 25
LEO EX 45
V = 3700 m³/h
V = 4300 m³/h
V = 3800 m³/h
TP 1
PT
Qw
∆pw
TP 2
PT
Qw
∆pw
TP 2
PT
Qw
∆pw
TP 2
°C
kW
I/h
kPa
°C
kW
I/h
kPa
°C
kW
I/h
kPa
°C
Tw1 / Tw2 = 90 / 70 OC
0
44,9
1980
26,2
33,7
25,5
1090
7,6
17,4
44,9
1882
12,5
34,8
5
41,5
1830
22,8
36,7
23,7
1018
6,7
21,2
41,0
1738
11,0
36,5
10
38,3
1690
19,7
39,7
22
946
5,9
25
37,3
1630
9,7
39,1
15
35,0
1540
16,9
42,7
20,2
876
5,1
28,9
34,6
1476
8,3
41,9
20
31,9
1400
14,3
45,6
18,4
805
4,3
32,7
31,8
1368
7,1
44,7
Tw1 / Tw2 = 80 / 60 OC
0
38,9
1710
20,9
29,1
21,7
946
5,9
15
37,2
1584
9,8
28,9
5
35,5
1560
17,9
32,1
20,0
874
5,1
18,7
34,4
1476
8,4
31,7
10
32,4
1420
15,2
35,1
18,2
802
4,4
22,5
31,5
1368
7,2
34,5
15
29,1
1280
12,7
38,1
16,5
730
3,7
26,3
28,6
1224
6,1
37,2
20
26,0
1140
10,4
40,9
14,8
658
3
30
25,7
1116
5
40
Tw1 / Tw2 = 70 / 50 OC
0
32,8
1440
16,0
24,6
18
802
4,4
12,4
31,2
1340
7,4
24,2
5
29,6
1290
13,3
27,6
16,3
694
3,7
16,2
28,4
1225
6,3
27,0
10
26,4
1150
10,9
30,5
14,5
622
3
20
25,5
1080
5,2
29,8
15
23,3
1020
8,8
33,4
12,8
550
2,4
23,8
22,6
975
4,2
32,5
20
20,2
890
6,9
36,3
11,1
478
1,9
27,6
19,7
865
3,3
35,3
masa [kg]
uređaj
uređaj pun vode
EX 25
33,1
34,2
EX 45
34,5
36,6
EL
46,3
-
INOX 25
18
19
INOX 45
19,4
21,4
INOX 65
21,3
24
AGRO 45
34,6
36,9
domet vazdušne struje [m]
L* EX 25
24
EX 45
22
EL
23
INOX 25
26
INOX 45
24
INOX 65
22
AGRO 45
22
*domet izotermalne horizontalne struje, granična brzina 0,5 m/s
Električno napajanje
Max. apsorbovana snaga Maksimalna jačina struje
IP klasa izolacije
Nivo pritiska buke
EX 25/45
3x400 V/50Hz
290 W
0,88 A
44 / F
51 dB(A)
EL
3x400 V/50Hz
27 KW
39 A
20 / -
51dB(A)
INOX 25/45/65
230 V/50 Hz
280 W
1,2 A
54 / F
51dB(A)
AGRO 45
230 V/50 Hz
415 W
1,8 A
66 / F
51dB(A)
Nivo buke se meri u prostoriji srednje akustične apsorpcije, zapremine 1500 m3 na rastojanju 5m od uređaja
EX
EL
565
2,5 - 8 m
385
610
Hidraulični spojevi 3/4”
780
L
23
VENTILACIJA
KM
Toplotna snaga
Protok vazduha
Masa
Boja
Kućište
NAJJEDNOSTAVNIJI
SISTEM ZA VENTILACIJU
VELIKIH PROSTORA
Kalorifer u
kombinaciji sa
komorom za
mešanje rešava
grejanje i ventilaciju.
Ovaj jednostavan
sistem rešava
mehaničku
ventilaciju uz
minimalnu energiju i
minimalne troškove
za montažu.
KMST
15 - 42 kW
1500 - 3400 m3/h
57 - 61 kg
čelični lim + plastika + aluminijum
AUTOMATIKA
PROJEKAT
LAK TRANSPORT
IZBOR
Dve opcije se
mogu primeniti
za ovaj sistem:
KTS modulaciona
regulacija ili KTB
sa UKLJ / ISKLJ
kontrolom žaluzina.
Osnovna struktura
je izrađena od
aluminijumskih
profila a oplata je
od pocinkovanog
čeličnog lima.
Regulacione
žaluzine kontrolišu
količinu svežeg
vazduha koji se
ubacuje u prostoriju.
Obe žaluzine su
opremljene filterima.
Komore se
isporučuju
rasklopljene da bi
sam korisnik mogao
da izabere strane
sa koje će komora
uzimati vazduh.
Ovo rešenje u
mnogome snižava
troškove transporta.
Naši inženjeri su
spremni da daju
sve neophodne
informacije za
ispravan izbor i
montažu komora.
Ako se kaloriferi koriste za grejanje objekta moguće je obezbediti
dotok svežeg vazduha uz pomoć dopunskog modula LEO KM.
STR. 32
KM
24
ST
KM FS
Toplotna snaga
Protok vazduha
Masa
Boja
Kućište
5 - 15 kW
230 - 1150 m3/h
32 - 33,2 kg
siva
ABS antistatički
NAJJEDNOSTAVNIJI
SISTEM ZA VENTILACIJU
MALIH I SREDNJIH
PROSTORA
PROJEKAT
Kalorifer LEO KM
FS u kombinaciji
sa komorom
za mešanje
rešava grejanje i
ventilaciju. Ovaj
jednostavan sistem
rešava mehaničku
ventilaciju uz
minimalnu energiju i
minimalne troškove
za montažu. Rešenje
je jednostavno,
kompaktno,
malih dimenzija i
modernog dizajna.
Idealno rešenje za
izložbene i prodajne
prostore.
Uređaj se sastoji od
grejača i kompaktno
ugrađene komore za
mešanje vazduha.
Opremljen je
filterom EU2 koji se
nalazi na ulaznoj
strani. Kompletna
jedinica je pokrivena
plastičnim kućištem
koje potpuno
sakriva hidrauličnu i
električnu instalaciju.
INOVATIVNE
ŽALUZINE
Moderan projekt
regulacije rada
žaluzina. Zakrivljena
i podešljiva krilca
mogu da odaju
u prostoriju svež,
recirkulisan ili
pomešan vazduh.
AUTOMATIKA
IZBOR
Potpuna kontrola
nad dovodom
vazduha sa
sistemom zaštite.
Podešljiva
regulaciona krilca
su kontrolisana
aktuatorom 0-10
V. Protiv mržnjenja
je na toplotnom
izmenjivaču ugrađen
zaštitni termostat.
Naši inženjeri su
spremni da daju
sve neophodne
informacije za
ispravan izbor i
montažu modela
LEO KM FS.
dovod recirkulacionog vazduha
dovod spoljnog vazduha
izlaz toplog vazduha
25
KMST
1048
758
633
758
633
565
Hidraulični spojevi 3/4”
masa [kg]
uređaj
uređaj pun vode
KM FS 15 + EU2
32
33,2
KM ST 25 + EU2
57
58,1
KM ST 45 + EU2
58,9
61
domet vazdušne struje [m]
L* KM FS 15 + EU2
8
KM ST 25 + EU2
19
KM ST 45 + EU2
17,5
*domet izotermalne horizontalne struje, granična brzina 0,5 m/s
Električno napajanje
Max. apsorbovana snaga Maksimalna jačina struje
IP klasa izolacije
Nivo pritiska buke
KMFS S
230 V/50Hz
92 W
0,4 A
54 / F
45 dB(A)
KMFS M
230 V/50Hz
57,5 KW
0,25 A
54 / F
45 dB(A)
KMST 25 / 45
230 V/50Hz
280 W
1,2 A
54 / F
51 dB(A)
Nivo buke se meri u prostoriji srednje akustične apsorpcije, zapremine 1500 m3 na rastojanju 5m od uređaja
KMFS
650
650
600
Hidraulični spojevi 1/2”
26
KM FS 15 + EU2
KM ST 25 + EU2
V = 1150 m³/h
V = 3400 m³/h
KM ST 45 + EU2
V = 3100 m³/h
TP 1
PT
Qw
∆pw
TP 2
PT
Qw
∆pw
TP 2
PT
Qw
∆pw
TP 2
°C
kW
I/h
kPa
°C
kW
I/h
kPa
°C
kW
I/h
kPa
°C
Tw1 / Tw2 = 90 / 70 OC
-25
21,6
952
6,9
22,2
32,6
1439
19,1
- 0,9 *
58,0
2562
27,1
22,1
-22
20,8
917
6,5
24
31,5
1389
17,9
1,6 *
56,0
2471
25,3
24,0
-20
19,7
870
5,9
26,0
30,7
1356
17,6
3,2 *
54,6
2410
24,8
25,2
-15
18,5
815
5,2
28,9
28,9
1274
15,7
7,2
51,2
2261
22,1
28,2
-10
17,3
761
4,6
31,8
27,0
1193
13,9
11,2
47,9
2114
19,5
31,2
-5
16,1
709
4,0
34,6
25,2
1113
12,3
15,2
44,6
1971
17,2
34,1
0
14,9
657
3,5
37,4
23,4
1035
10,7
19,1
41,5
1830
15,0
37,0
5
13,7
606
3,0
40,2
21,7
957
9,3
23,0
38,3
1692
13,0
39,8
10
12,6
557
2,6
42,8
20,0
881
8,0
26,8
35,3
1556
11,2
42,6
15
11,5
508
2,2
45,5
18,3
806
6,8
30,6
32,2
1423
9,5
45,3
20
10,4
460
1,8
48,0
16,6
731
5,7
34,4
29,3
1292
8,0
48,0
Tw1 / Tw2 = 80 / 60 OC
-25
19,2
843
5,7
17
29,0
1276
15,7
- 3,5 *
51,9
2279
22,4
17,1
-22
18,4
810
5,3
18,8
27,9
1227
14,6
- 1,1 *
49,8
2189
20,8
18,9
-20
17,4
766
4,8
20,7
27,2
1194
14,3
0,5 *
48,5
2130
20,4
20,1
-15
16,2
712
4,2
23,6
25,4
1114
12,6
4,5 *
45,2
1984
17,9
23,1
-10
15,0
660
3,6
26,4
23,5
1034
11,0
8,5
41,9
1841
15,6
26,0
-5
13,8
608
3,1
29,2
21,8
956
9,5
12,4
38,7
1701
13,5
28,3
0
12,7
558
2,7
31,9
20,0
879
8,2
16,3
35,6
1563
11,6
31,7
5
11,6
508
2,3
34,6
18,3
803
6,9
20,1
32,5
1428
9,8
34,5
10
10,5
459
1,9
37,2
16,6
728
5,8
24,0
29,5
1295
8,2
37,2
15
9,4
411
1,5
39,8
14,9
654
4,8
27,8
26,5
1165
6,8
39,9
20
8,3
364
1,2
42,3
13,2
581
3,8
31,5
23,6
1037
5,5
42,5
Tw1 / Tw2 = 70 / 50 OC
-25
16,8
735
4,6
11,7
25,4
1113
12,6
- 6,2 *
45,7
1997
18,1
12,0
-22
16
702
4,2
13,5
24,3
1065
11,6
- 3,8 *
43,7
1910
16,7
13,9
-20
15,1
661
3,8
15,3
23,6
1033
11,3
- 2,2 *
42,4
1852
16,2
15,0
-15
13,9
609
3,2
18,1
21,8
954
9,8
1,8 *
39,1
1710
14,0
18,0
-10
12,7
558
2,8
20,9
20,0
876
8,4
5,7 *
35,9
1570
12,0
20,9
-5
11,6
507
2,3
23,6
18,3
799
7,1
9,6
32,7
1433
10,2
23,7
0
10,5
457
1,9
26,3
16,5
724
5,9
13,5
29,7
1298
8,5
26,5
5
9,3
409
1,6
28,9
14,8
649
4,9
17,3
26,6
1166
7,0
29,2
10
8,2
360
1,3
31,4
13,1
575
3,9
21,1
23,7
1036
5,7
31,9
15
7,1
312
1,0
33,9
11,5
501
3,1
24,8
20,7
9,7
4,5
34,5
20
6,0
265
0,7
36,3
9,8
429
2,3
28,5
17,9
781
3,4
37,0
* nije preporučeno
V
PT Tp1
Tp2 Tw1
Tw2
Qw
Δpw
protok vazduha
toplotni kapacitet
ulazna temperatura vazduha
izlazna temperatura vazduha
ulazna temperature vode
izlazna temperatura vode
protok tople vode
pad pritiska vode
Maks. temperature vode
Maks. pritisak vode KMFS
95°C
1,6 MPa
KMST 25 / 45
130°C
1,6 MPa
Na zahtev šaljemo dopunske parametre za vodeni izmenjivač
27
D
Toplotna snaga
Protok vazduha
Masa
Boja
Kućište
5100 m3/h
12,2 kg
siva
ABS + aluminijum
ŽALUZINE
VENTILATOR
TERMOSTAT
VAZDUŠNI DIFUZOR
Izrađeno od
antistatičkog ABS-a.
Ovaj materijal garantuje
optimalne parametre
kako mehaničke tako
i termičke. Moderan
dizajn je urađen po
uzoru na model LEO FL.
Sadrži 4 kompleta
žaluzina. One su ručno
podešljive i mogu biti
zakrenute tako da se
vazdušna struja može
precizno usmeriti
prema želji korisnika.
Krilca su izrađena
od anodizovanog
aluminijma otpornog
materijala koji
obezbeđuje i moderan
izgled.
Izuzetno efikasan
ventilator
obezbeđuje siguran
protok vazduha.
Lopatice su izrađene
od plastike da bi
se smanjila masa
uređaja. Posebno
projektovan oblik
lopatica obezbeđuje
tih rad uređaja.
Samo za model LEO DT.
Kada se temperatura
oko uređaja podigne
iznad zadate vrednosti
ventilator počinje
sa radom tako da se
toplota vraća u niže
slojeve prostorije.
Montiran ja na bočnoj
strani uređaja.
Projektovan je tako da
vazduh struji preko cele
površine toplotnog
izmenjivača. Specijalni oblik
smanjuje buku proizvedenu
strujanjem vazduha te
dodatno utiče na tiši rad
uređaja
maks. visina 12 m
660
300
KUĆIŠTE
716
28
Električno napajanje
Max. apsorbovana snaga Maksimalna jačina struje
IP klasa izolacije
Nivo pritiska buke
LEO D
230 V / 50 Hz
280 W
1,2 A
54 / F
51 dB (A)
Nivo buke se meri u prostoriji srednje akustične apsorpcije, zapremine 1500 m3 na rastojanju 5m od uređaja
DESTRATIFIKACIONI VENTILATORI
Uloga destratifikacionih ventilatora je
da povećaju energetsku efikasnost pri
grejanju visokih prostorija, skladišta,
supermarketa, izložbenih prostora. Oni
sprečavaju skupljanje toplog vazduha
u gornjim slojevima prostorije tako što
ga ventilatori jednostavno uvlače i onda
ga duvaju na niže. Aksijalni ventilator
usmerava topao vazduh na dole, prema
zonama gde su prisutni ljudi. Ovo rezultira
u smanjenju toplotnih gubitaka i bržeg
grejanja prostorije. Uređaj radi sve vreme ili
je kontrolisan od strane termostata (model
LEO DT). Kada se temperatura oko uređaja
podigne iznad zadate vrednosti ventilator
počinje sa radom tako da se toplota vraća
u niže slojeve prostorije. Montiran ja na
bočnoj strani uređaja.
D
Hidraulični spojevi 3/4”
29
Automatika
tipa S
ST1
AUTOMATIKA TIPA S
UKLJ/ISKLJ kontrola. Kaloriferi su
kontrolisani od strane termostata
koji uključuje jedinice kada
se temperatura spusti ispod
zadate vrednosti. Ventilatori su
kontrolisani ručno i mogu biti
podešeni na 5 brzina.
ST2
ILI
SRV2d + TR +RA
1. VENTIL SA AKTUATOROM SRV2d – dvokraki ventil
sa aktuatorom
SRV2d + TR +RD
2. TERMOSTAT
RA – termostat
3. REGULATORI BRZINE VENTILATORA
TR – 5-stepenski regulator
brzine ventilatora (1,5A)
360О
SRV3d - trokraki ventil
sa aktuatorom
30
RD – termostat sa
kalendarskim programatorom
TRd – 5-stepenski regulator
brzine ventilatora (3A)
Automatika
tipa M
STR. 8
AUTOMATIKA TIPA М
Kaloriferi su opremljeni
ugrađenom automatikom koja
prima spoljne signale 0-10V sa
spoljnog kontrolnog panela.
Opseg 0-10V odgovara brzini
ventilatora 0-100%. VNT 20
i VNT LCD kontroleri mogu
da rade u AUTO režimu što
znači da mogu automatski
da podešavaju kapacitet u
zavisnosti od toplotnih uslova
u prostoriji. Kada se povećava
zahtev za grejanjem odnosno pri
padu temperature u prostoriji
povećava se brzina ventilatora.
Samim tim nisu nam potrebni
hidraulični ventili!
U MANUAL odnosno ručnom
režimu se prati zadata
temperatura vazduha koja
kada se postigne daje signal za
isključenje dovoda tople vode.
Brzina ventilatora se kontroliše
ručno od strane korisnika.
ILI
1. VENTIL SA AKTUATOROM 2. TERMOSTAT
SRV2d – dvokraki ventil
sa aktuatorom
VNT20 – kontroler sa
ugrađenim termostatom
SRV3d - trokraki ventil
sa aktuatorom
VNTLCD – kontroler sa
termostatom, kalendarskim
programatorom i displejom
3. SPOLJNI TEMPERATURNI SENZOR
PT-1000 IP20 – spoljni temperaturni
sensor klase zaštite IP20
360О
PT-1000 IP65 - spoljni
temperaturni sensor klase
zaštite IP65
31
Automatika za Leo KM
AUTOMATIKA ZA LEO KM
AUTOMATIKA KTB
AUTOMATIKA KTS
Ovaj komplet je namenjen
upravljanju komorama za
mešanje. Kontrola ubacivanja
svežeg vazduha se vrši
otvaranjem ili zatvaranje
žaluzina. U zatvorenoj
poziciji kalorifer radi samo sa
unutrašnjim vazduhom. Može
biti povezan sa ventilatorom
za odzračivanje tako da se
kontroliše ventilacija u prostoriji.
Za kontrolisanje više uređaja
moguće je iskoristiti master/slave
sistem ili bafer.
Ovaj komplet je namenjen
upravljanju komorama za
mešanje. Osnovno preimućstvo
ovog sistema je modularna
regulacija rada žaluzina tako da
se količina svežeg i recirkulisanog
vazduha mogu kontrolisati
istovremeno. Može biti povezan
sa ventilatorom za odzračivanje
tako da se kontroliše ventilacija
u prostoriji. Za kontrolisanje više
uređaja moguće je iskoristiti
master/slave sistem ili bafer.
LEO KM AUTOMATIKA 1. KONTORLER 2. SERVOMOTOR 3. ANTIFRIZ TERMOSTAT
KTB
SP UKLJ/ISKLJ – dve pozicije
KTS
KTE – Kontroler i električno
napajanje
TPR – štiti uređaj od mržnjenja
SP 0-10 – modularna
regulacija otvaranja žaluzina
32
Kvalitet i pouzdanost
KVALITET I POUZDANOST
SMGS radi sve na tome da obezbedi kaloriferima
LEO dugačak rok trajanja i besprekoran rad.
Koriste se samo visoko kvalitetne komponente tako
da smo dobili izuzetno dobar i pouzdan proizvod.
Kooperanti i isporučioci su firme EBM papst, ZiehlAbegg (ventilatori), Honeywell, Siemens, Breve
Tufvassons (automatika).
Koriste se najbolje osobine ovih kompnenti:
•
•
•
ventilatori su opremljeni plastičnim
lopaticama koje snižavaju masu, buku i
potrošnju električne energije
toplotni izmenjivač je izrađen od bakra i
aluminijuma i ima optimiziran oblik lamela da
bi dobio maksimalnu efikasnost
kućište je projektovano tako da obezbedi
idealne aerodinamične i ergonomične
karakteristike
PROCES PROIZVODNJE
SMGS – pouzdan partner
Proces proizvodnje se kontroliše u svakom svom
segmentu tako da se garantuje pouzdanost
gotovog proizvoda:
Partnerstvo sa kompanijom SMGS vam pruža
mogućnost korišćenja širokog spektra opreme za
ventilaciju, klimatizaciju i grejanje. Naši proizvodi su
pažljivo odabrani na evropskom tržištu i garantuju
projektantima, monterima i krajnjim korisnicima,
jednostavan pristup tehničkim informacijama,
pouzdanost u radu i ozbiljnu tehničku podršku.
•
•
•
testiranje prototipa se vrši u dobro
opremljenim laboratorijama
testiranje pre puštanja u prodaju se vrši na
realnim objektima i u teškim radnim uslovima.
svaki proizvod LEO je pojedinačno testiran pre
pakovanja i slanja krajnjem korisniku
SERTIFIKATI
Osim CE i ROSTET sertifikata svi proizvodi su
sertifikovani za upotrebu na teritoriji Republike Srbije.
33
SAVETI I SERVISI
Saveti i servisi
OBUKA
Naši stručnjaci su spremni
da obezbede potpunu
profesionalnu obuku vaših
projektanata ili montera.
34
PODRŠKA
SERVISNA PODRŠKA I GARANCIJA
Izbor uređaja će vam biti lakši
ako vam mi pomognemo.
Spremni smo da odgovorimo
na sva vaša pitanja i da vas
posavetujemo pri izboru
optimalnog uređaja.
Garancija na uređaje je 24 meseca.
BRZA ISPORUKA
U skladištu uvek imamo
određenu količinu uređaja a ako
je porudžbina nešto veća rokovi
izrade u našoj proizvodnji su
izuzetno brzi.
Kontakt
KONTAKT
ZA PONUDE, NARUDŽBE I ROKOVE ISPORUKE
SMGS DOO
[email protected]
Pere Popadića 3
21 000 Novi Sad
Tel +381 021 66 16 539
35
36
UŠTEDA
MODERAN
DIZAJN
3D KONZOLA
KOMORA ZA
MEŠANJE
AUTOMATIKA
SISTEM M
SISTEM S
EC VENTILATOR
SA PROTIV
EKSPLOZIVNIM
VENTILATOROM
KUĆIŠTE OD
NERĐAJUĆEG
ČELIKA
ELEGANTNI
PROSTORI
POLJOPRIVREDNI
OBJEKTI
GARANCIJA
24 MESECA
SERVIS
IZBOR
INDUSTRIJSKI
OBJEKTI
Pere Popadića 3, 21000 Novi Sad, Srbija • Tel.: +381 21 66 16 539 • fax: +381 21 66 16 467
[email protected] • www.smgs.rs
Srpska marka za profesionalnu ventilaciju i klimatizaciju
Download

kaloriferi