TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS Dragi Korisniče: Hvala sto ste izabrali KF Seriju toplovodnih kalorifera, inovativne, moderne, visokog kvaliteta i visoke efektivnosti, proizvod koji obezbeđuje dugotrajan i komforan, bezbedan i tihi rad. Hvala TOPIZ TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS Sadržaj: 1. Obrati pažnju ............................................................................................................. 4 2. Preporuke za brzi izbor ...............................................................................................5 3. Osnovni podaci o uređaju .......................................................................................... 6 4. Konstrukcija toplovodnog kalorifera .......................................................................... 7 6. Raspored kalorifera u prostoru .................................................................................. 9 7. Raspored priključaka ................................................................................................ 10 8. Upozorenje prilikom povezivanja ............................................................................. 11 9. Električna šema povezivanja .................................................................................... 12 10. Dimenzije kalorifera slika ......................................................................................... 12 11. Dimenzije kalorifera tabela ...................................................................................... 13 12. Napomene ................................................................................................................ 14 5. Ugradnja uređaja ....................................................................................................... 8
TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS Ovaj priručnik je sastavni deo proizvoda. Pažljivo pročitajte radi upoznavanja korisnika, instalatera ili bilo kod drugog pomoćnog osoblja. Ako je ovaj Ako je uređaj ostao neaktivan veoma dugi period, preporučljivo je da ga pokrene ovlašćeno tehničko lice, u svakom slučaju kvalifikovano profesionalno lice. priručnik oštećen ili izgubljen, kopiju zatražite od ovlašćenog prodavca. delove. Proizvođač ne može biti odgovoran za bilo koju štetu nastalu usled nepravilne upotrebe jedinice ili upotrebe neorginalnim Nakon Koristite samo orginalne rezervene transporta uređaja i delovima. otpakivanja, uverite se da nije ostećen prilikom transporta i da nema delova koji nedostaju, a ako ste u nedoumici obratite unutrašnje grejanje i u te svhe u skladu sa se prodavcu. svojim karakteristikama. Instalaciju izmenjivač kvalifikovano i toplote priključenje mora Ova jedinica je dizajnirana za Popravke ili prepravke ne vršite sami nego od kvalifikovanog lica kao sto je opisano u ovom uputstvu. Nemojte modifikovati ili kopirati uređaj i dovesti do opasnih situacija. na izvršiti lice. Instalacija mora biti izvršena po važećim standardima u skladu sa uputstvom, sadržanim u ovom uputstvu za korisnike. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo koju štetu nastalu usled nepravilnog korišćenja. je oslobođen bilo koje ugovorne Proizvođač i ekstra ugovorene obaveze u Prevelika unutrašnja temperatura je prvenstveno ne zdrava, i predstavlja rasipničko korišćenje energije. Nemojte držati prostorije stalno zatvorene. Periodinčno omogućiti provetravanje. pogledu štete nastale usled nepropisno postavljene instalacije, podešavanja, održavanja i nepravile upotrebe. Veze svih sistema (vode, električne konekcije,..itd.) moraju biti adekvatno obezbeđene i postavljene, tako da ne predstavljaju prepreku. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim ukolike se ne pridržavate ovog uputstva ili lošeg tumačenja. Proizvođač je odgovoran da obezbedi jedinicu u skladu sa pravilima, regulativama i direktivama i standardima koji se tiču tehničkih karakteristika i vremena isporuke. Ako ne nameravate da koristite uređaj na duži period vremena ili izvršite čišćenje treba da uradite sledeće:  Isključite glavni prekidač jedinice i mrežni prekidač na OFF( isključite automatski osigurač) Sistemi projektovanja, montaže, korišćenje i održavanje, isključivo snosi odgovornost projektant, osoba koja je izvršila ugradnju i krajnji korisnik.  Ako postoji rizik od temperature ispod nule, ispustiti vodu iz jedinice. TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS PREPORUKE ZA BRZI IZBOR: PROTOK VAZDUHA [ m3/h ] TOPLOTNA SNAGA Q [ W ] PAD PRITISKA VODE Δpw [ kPa ] PROTOK VODE qw [ m3/h ] IZLAZNA TEMPERATURA t [ °C ] 1 TOP KFW ‐ 16.2 1070 8100 0,96 0,39 36,00 2 TOP KFW ‐ 16.3 880 9750 0,77 0,42 47,00 3 TOP KFW ‐ 18.2 1200 8540 1,36 0,42 38,70 4 TOP KFW ‐ 18.3 900 11030 0,96 0,47 51,80 5 TOP KFW ‐ 25.2 1650 13580 1,52 0,60 39,00 6 TOP KFW ‐ 25.3 1380 16470 1,61 0,72 50,00 7 TOP KFW ‐ 27.2 1850 15930 2,00 0,69 40,70 8 TOP KFW ‐ 27.3 1600 19430 1,78 0,83 51,30 9 TOP KFW ‐ 36.2 2350 20760 3,07 0,92 41,00 10 TOP KFW ‐ 36.3 2050 25580 3,00 1,12 51,00 11 TOP KFW ‐ 39.2 3050 25700 4,50 1,13 40,20 12 TOP KFW ‐ 39.3 2700 31960 4,42 1,41 50,30 13 TOP KFW ‐ 49.2 3550 31890 6,14 1,40 41,00 14 TOP KFW ‐ 49.3 3100 38880 5,59 1,71 52,00 15 TOP KFW ‐ 52.2 3800 34560 7,29 1,53 43,00 16 TOP KFW ‐ 52.3 3400 42670 6,67 1,88 52,50 16 3 G(H) broj redova izvedba grejanje (hlađenje) NAZIV PROIZVODA Voda 90/70C° pri temperaturi ambijentaod 15C° TIP Primer označavanja – TOP KFW‐16.3 G TOP oznaka proizvođača KF vrsta proizvoda (kalorifer) W(S) grejni medijum oznaka voda (para) veličine TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS 1. OSNOVNI PODACI Toplovodni kaloriferi Cu‐Al su projektovani tako da obezbede zimi grejanje a u letnjim uslovima ventilaciju. Oni su idealno rešenje za zatvorene prostore kao što su prodavnice, radionice, fabričke hale, hangari, skladišta, garaža i sličnih objekata. Toplu vodu proizvodi kotao ( ne isporučuje se sa ovom jedinicom) koja protiče kroz razmenjivač toplote voda‐vazduh, protok vazduha generiše električni aksijalni ventilator. Pošto vazduh prolazi kroz razmenjivač koji mu predaje količinu toplote iz sistema tople vode i temperatura vazduha raste. Na taj način, hladan vazduh se zagreva prolaskom kroz kalorifer po principu prisilnog kruženja vazduha. Tokom letnjeg perioda, ventilator se može pokrenuti da bi obezbedio ventilaciju prostora. Odlikuje se: ‐ visokim učinkom ‐ laganom konstrukcijom ‐ niskim nivoom buke ‐ jednostavnim održavanjem u eksploataciji Kao grejni medij koristi se topla voda, vrela voda i para. Grejani medij je svež i opticajni vazduh ili mešavina svežeg i opticajnog vazduha. Moguća je nadogradnja kalorifera pratećom opremom. Najbolji učinak postiže se primenom grejača bez dodatnih elemenata pa tome i treba težiti pri projektovanju. Konstrukcija grejača podešena je tako da omogućava zagrevanje sa svežim vazduhom, cirkulacionim vazduhom ili kombinacijom svezeg i cirkulisanim vazduhom. U tu svrhu razvijen je niz elemenata , koji se koriste kao dodatni pribor uz ove aparate kao sto su : komore za mešanje vazduha., filteri , nizstrujne zavese itd. Kombinacijom osnovnog aparata i dodatnih elemenata omogućeno je zadovoljavanje i najsloženijih zahteva kod projektovanja uređaja za grejanje toplim vazduhom. Bez dodatnih elemenata postiže se najbolja efikasnost kalorifera, čemu treba težiti prilikom projektovanja. Priključivanjem dodatnih elemenata smanjuje se energetski stepen korisnosti i količina vazduha (vidi dijagrame) zbog savlađivanje dodatnih otpora ovih elemenata. TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS 3. KONSTRUKCIJA TOPLOVODNOG KALORIFERA Toplovodni kalorifer se sastoji od sledećih osnovnih elemenata :
1.
Kućište toplovodnog kalorifera 1. Kućište
2.
Razmenjivač toplote 3.
Aksijalni ventilator 4.
Žaluzina Kućište je izrađeno od pocinkovanog plastificiranog lima. Kompaktan i modernog dizajna, lak za montažu. 2. Razmenjivač toplote Cu‐Al razmenjivač toplote je kompaktan, lamelnog je tipa i obezbeđuje dobar kontakt lamele i cevi što rezultuje visokim koeficijentom prelaza toplote. 3. Aksijalni ventilator Profil lopatice obezbeđuje visok stepen iskorišćenja i nizak nivo buke. Radno kolo je dinamički balansirano u sklopu sa elektromotorom. 4. Žaluzina: Žaluzina je pokretna,izrađuje se od aluminijuma ili pocinkovanog‐
plastificiranog lima i čini poseban sklop koji se učvršćuje na kućište kalorifera. TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS 4. POSTAVLJANJE Toplovodni kalorifer mora biti izabran od kvalifikovanog lica, poštovanjem tehničkih uslova i zakona koji su na snazi. Mora se uzeti u obzir ahitektonski projekat, protiv požarne norme. Za obezbeđivanje ispravne instalacije, uvek proveriti sledeće minimalne uslove: 
Položaj jedinice mora biti na suvoj ravnoj površini koja je u stanju da izdrži njegovu težinu. 
Proverite da li položaj jedinice omogućava pravilan tok vazduha i obezbeđuje dovoljno prostora za čišćenje i održavanje. 
Položaj jedinice mora biti zgodan za priključivanje na toplovodnu instalaciju i elektro instalaciju. 
Izaberite odgovarajući model na osnovu podataka o performansama srednjih i malih brzina ventilatora. PRIMERI INSTALACIJE Merna skica toplovodnih kalorifera TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS ZIDNO KAČENJE NAZIV PROIZVODA Hv Av Bv TOP KFW ‐ 16.2 2,50 6,80
7,25
TOP KFW ‐ 16.3 2,50 6,29
6,71
TOP KFW ‐ 18.2 2,70 8,10
7,65
TOP KFW ‐ 18.3 2,70 7,49
7,08
TOP KFW ‐ 25.2 3,10 11,10
8,50
TOP KFW ‐ 25.3 3,10 10,27
7,86
TOP KFW ‐ 27.2 3,20 12,30
8,75
TOP KFW ‐ 27.3 3,20 11,38
8,09
TOP KFW ‐ 36.2 3,55 15,30
9,50
TOP KFW ‐ 36.3 3,55 14,15
8,79
TOP KFW ‐ 39.2 3,75 16,20
9,75
TOP KFW ‐ 39.3 3,75 14,99
9,02
TOP KFW ‐ 49.2 4,50 18,70
10,70
TOP KFW ‐ 49.3 4,50 17,30
9,90
TOP KFW ‐ 52.2 5,00 19,60
11,25
TOP KFW ‐ 52.3 5,00 18,13
10,41
NAZIV PROIZVODA PLAFONSKO KAČENJE Hp Ap Bp TOP KFW ‐ 16.2 2,84 5,40
5,40
TOP KFW ‐ 16.3 2,62 5,00
5,00
TOP KFW ‐ 18.2 3,08 5,76
5,76
TOP KFW ‐ 18.3 2,85 5,33
5,33
TOP KFW ‐ 25.2 3,25 6,53
6,53
TOP KFW ‐ 25.3 3,05 6,04
6,04
TOP KFW ‐ 27.2 3,85 6,75
6,75
TOP KFW ‐ 27.3 3,56 6,24
6,24
TOP KFW ‐ 36.2 4,37 7,43
7,43
TOP KFW ‐ 36.3 4,05 6,87
6,87
TOP KFW ‐ 39.2 4,62 7,65
7,65
TOP KFW ‐ 39.3 4,27 7,08
7,08
TOP KFW ‐ 49.2 5,67 8,51
8,51
TOP KFW ‐ 49.3 5,24 7,87
7,87
TOP KFW ‐ 52.2 6,12 9,00
9,00
TOP KFW ‐ 52.3 5,66 8,33
8,33
TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS RASPORED KALORIFERA U PROSTORU Postavljanje u malim prostorijama : Primer instalacije u velikim prostorijama: TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS RASPORED PRIKLJUČAKA TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS ELEKTRIČNA ŠEMA POVEZIVANJA TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS DIMENZIJE TOPLOVODNOG KALORIFERA TIP KOMERCIJALNO IME A B C D E F G H I J d 1 TOP KFW ‐ 16.2 400 400 405 305 283 365 245 59 70 45 3/4''
2 TOP KFW ‐ 16.3 400 400 405 305 283 365 245 59 70 45 3/4''
3 TOP KFW ‐ 18.2 450 400 405 305 283 415 245 59 70 45 3/4''
4 TOP KFW ‐ 18.3 450 400 405 305 283 415 245 59 70 45 3/4''
5 TOP KFW ‐ 25.2 500 500 415 305 376 465 245 62 70 45 1"
6 TOP KFW ‐ 25.3 500 500 415 305 376 465 245 62 70 45 1"
7 TOP KFW ‐ 27.2 550 500 415 305 376 515 245 62 70 45 1"
8 TOP KFW ‐ 27.3 550 500 415 305 376 515 245 62 70 45 1"
9 TOP KFW ‐ 36.2 600 600 425 305 468 565 245 66 70 55 1 1/4"
10 TOP KFW ‐ 36.3 600 600 425 305 468 565 245 66 70 55 1 1/4"
11 TOP KFW ‐ 39.2 650 600 425 305 468 615 245 66 70 55 1 1/4"
12 TOP KFW ‐ 39.3 650 600 425 305 468 615 245 66 70 55 1 1/4"
13 TOP KFW ‐ 49.2 700 700 495 375 562 665 315 69 70 55 1 1/2"
14 TOP KFW‐ 49.3 700 700 495 375 562 665 315 69 70 55 1 1/2"
15 TOP KFW ‐ 52.2 750 700 495 375 562 715 315 69 70 55 1 1/2"
16 TOP KFW‐ 52.3 750 700 495 375 562 715 315 69 70 55 1 1/2"
TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS DIMENZIJE PARNOG KALORIFERA TIP KOMERCIJALNO IME A B C D E F G H I J d1 d2 1 TOP KFS ‐ 16.2 400 400 405 305 286 365 245 56 70 45 3/4'' 1/2"
2 TOP KFS ‐ 16.3 400 400 405 305 286 365 245 56 70 45 3/4'' 1/2"
3 TOP KFS‐ 18.2 450 400 405 305 286 415 245 56 70 45 3/4'' 1/2"
4 TOP KFS ‐ 18.3 450 400 405 305 286 415 245 56 70 45 3/4'' 1/2"
5 TOP KFS ‐ 25.2 500 500 415 305 380 465 245 59 70 45 1" 3/4"
6 TOP KFS ‐ 25.3 500 500 415 305 380 465 245 59 70 45 1" 3/4"
7 TOP KFS ‐ 27.2 550 500 415 305 380 515 245 59 70 45 1" 3/4"
8 TOP KFS ‐ 27.3 550 500 415 305 380 515 245 59 70 45 1" 3/4"
9 TOP KFS ‐ 36.2 600 600 425 305 472 565 245 62 70 55 1 1/4" 1"
10 TOP KFS ‐ 36.3 600 600 425 305 472 565 245 62 70 55 1 1/4" 1"
11 TOP KFS ‐ 39.2 650 600 425 305 472 615 245 62 70 55 1 1/4" 1"
12 TOP KFS ‐ 39.3 650 600 425 305 472 615 245 62 70 55 1 1/4" 1"
13 TOP KFS ‐ 49.2 700 700 495 375 569 665 315 62 70 55 1 1/2"
1"
14 TOP KFS‐ 49.3 700 700 495 375 569 665 315 62 70 55 1 1/2"
1"
15 TOP KFS ‐ 52.2 750 700 495 375 569 715 315 62 70 55 1 1/2"
1"
16 TOP KFS‐ 52.3 750 700 495 375 569 715 315 62 70 55 1 1/2"
1"
TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS Napomene : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ TEHNIČKO UPUTSTVO TOPLOVODNI KALORIFER E-mail : [email protected] Branka Radičevića 26, 11000 Borča, Beograd, Srbija WWW.TOPIZ.CO.RS 
Download

uputstvo za upotrebu toplovodnog kalorifera