VODNÍ VYTÁPĚCÍ JEDNOTKY
70%/³7:5¨1đ$³+&%/05,:
70%/³7:5¨1đ$³+&%/05,:
PLASTIC
NOVÝ STANDARD
SMART
10 – 53 kW
10 – 65 kW
5 – 19 kW
800 – 4200 m³/h
900 – 4400 m³/h
600 – 1750 m³/h
• lehký, funkční design
• estetický vzhled a trvanlivost
• otočná konzola 3D
• nejekonomičtější
• jednoduchá montáž
• konzola 3D a jiné příslušenství
• značná redukce hmotnosti
zařízení *
• plášť zakrývá všechny instalace
• možnost ventilace - KM FS
• ideální do reprezentačních
prostor
* v porovnání s běžnými kovovými zařízeními
dostupnými na trhu
STRANA
10
STRANA
Firma FLOWAIR si vyhrazuje právo měnit technické parametry produktů, jelikož neustále pracujeme na vylepšování zařízení.
14
STRANA
18
STRANA
25
SPECIÁLNÍ VERZE
VENTILACE
DESTRATIFIKÁTOR
10 – 45 kW
15 – 42 kW
-
800 – 4300 m³/h
1150 – 3400 m³/h
5100 m³/h
Zařízení určena k speciálním
účelům:
AGRO - zemědělské objekty
INOX - potravinářský průmysl
EL - elektrický ohřívač
EX - ventilátor do výbušného
prostředí
STRANA
20
STRANA
21
STRANA
21
tel.
• nejjednodušší systém
mechanické ventilace
• automatická regulace
a ochrana proti zamrznutí
STRANA
• udržuje teplý vzduch v oblasti
komfortu
• max. výška instalace 14 m
• redukuje tepelné ztráty
24
STRANA
28
intelligent air flow
DESIGN
VYTÁPĚCÍ JEDNOTKA VŮBEC NEMUSÍ
BÝT OŠKLIVÁ!
LEHKÉ
Vzhled vytápěcích jednotek LEO je
výsledkem dlouholeté spolupráce FLOWAIR
s renomovaným polským designérským
studiem.
Projektanti ze studia STUDIO 1:1 jsou špičkoví
zkušení odborníci, kteří se nebojí praktického
použití nových technologií a materiálů.
Synergie této spolupráce je zjevná při
zavádění inovativních řešení.
Ve vytápěcích jednotkách se snoubí velmi
dobré technické parametry s moderním
vzhledem zařízení a s novátorskou regulací
- pohodlnou a zároveň úspornou z hlediska
investice i provozu.
.
PŘESVĚDČTE SE, ŽE KVALITA
A KOMFORT NEMUSÍ VŽDY
PŘEDSTAVOVAT TĚŽKOU SKŘÍŇ,
MONTÁŽ KTERÉ VYŽADUJE
DODATEČNÉ ZPEVNĚNÍ A
ZAANGAŽOVÁNÍ VELKÉHO POČTU
LIDÍ
Naše vytápěcí jednotky jsou díky použitým
výrobním technologiím nejlehčími zařízeními
ve své kategorii!
Použití speciálně navržených skříní z plastu
ABS umožnilo redukci hmotnosti zařízení LEO
a zvýšení jejich funkčnosti.
Díky tomu zařízení nevyžadují speciální
nosné konstrukce, jejich montáž je
jednoduchá a rychlá.
INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ FLOWAIR
FUNKČNÍ
KAŽDÁ ETAPA „ŽIVOTA“ VYTÁPĚCÍ
JEDNOTKY JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ:
OD JEJÍ OBJEDNÁVKY, TRANSPORTU,
VYBALENÍ, PŘES MONTÁŽ AŽ PO
SERVIS.
Hlavním záměrem při projektování vytápěcích
jednotek LEO byla jejich vysoká funkčnost.
Naše produkty mají především sloužit lidem!
Proto všechny naše zařízení kromě požadovaných
technických parametrů a novodobého designu musí
poskytovat uživatelům pohodlí.
Jednotlivé prvky konstrukce jsou důkladně
analyzovány technology, inženýry a projektanty
průmyslových vzorů z hlediska pohodlnosti používání.
Díky takto stanoveným kritériím:
• jsou lehké,
• jejich montáž je jednoduchá,
• ergonomické konzoly nabízejí výběr
z mnoha způsobů montáže
• mají sníženou úroveň hlučnosti,
• jsou trvanlivější.
MODERNÍ
FLOWAIR SE STAL SOUČÁSTÍ
SKUPINY FIREM, KTERÉ TVOŘÍ
STRUKTURU POMOŘANSKÉHO
VĚDECKO - TECHNICKÉHO PARKU
(POMORSKIEGO PARKU NAUKOWO
- TECHNOLOGICZNEGO - PPNT).
Logistická centra, výrobní haly, dílny
a autosalony, myčky automobilů,
obchody, bary apod. - zařízení LEO
je možné výborně zakomponovat do objektů
různého typu, jak průmyslných
tak i reprezentativních.
Díky spolupráci s Pomořanským Vědecko
- Technickým Parkem (Pomorskim Parkom
Naukowo - Technologicznym) klademe velký
důraz na inovativní projekty a trendy
v oblasti ohřevu a ventilace vzduchu,
s ohledem na moderní design produktů,
úsporu energie a použití unikátních metod
ovládání.
intelligent air flow
KONZOLA 3D
MONTUJEŠ JAK CHCEŠ
A KDE CHCEŠ
Pro jednoduchou, rychlou a estetickou montáž
vytápěcích jednotek LEO byly navrženy speciální
montážní konzoly. Zabezpečují neomezenou montáž
zařízení téměř kdekoli, v různých pozicích: na stěnách,
sloupech, pod stropem, rovnoběžně se stěnou nebo
pod úhlem.
OTOČNÁ
KONZOLA FL
STRANA
10
umožňuje montáž vytápěcí jednotky
v horizontální poloze a zároveň její otáčení
kolem osy upevňovacích otvorů.
KONZOLA FB
umožňuje zavěšení zařízení do horizontální nebo
vertikální zábrany pod úhlem 30° nebo 45°.
strAna
14
SYSTÉM M
STR
31
ČILI POHODLNÉ A ÚSPORNÉ
OVLÁDÁNÍ, DÍKY MODULOVANÉ
PRÁCI VYTÁPĚCÍ JEDNOTKY
•Regulace otáček ventilátoru jakož i tepelného výkonu
funkcí teplota,
•Výkon se přizpůsobuje aktuální potřebě tepla
v objektu,
•Systém je flexibilní - při každé změně podmínek
v místnosti se zařízení rychle přizpůsobí.
ZPŮSOB PRÁCE
Neustálé měření teploty vzduchu v místnosti.
Přizpůsobování kapacity ventilátoru a v důsledku toho
tepelného výkonu aktuálním potřebám. Udržování
tepelné rovnováhy v místnosti (zadaná teplota je rovná
měřené teplotě). Stabilizování rychlosti ventilátoru
na nejnižším stupni nevyhnutném pro udržení
požadovaného tepelného komfortu..
Práce Systému M se projevuje minimálním odběrem
tepelné i elektrické energie a zároveň neustále
minimalizuje úroveň hluku.
Při každé změně podmínek v místnosti
(např. otevření dveří) se zařízení rychle přizpůsobí
novým podmínkám.
KOMFORT
• Udržuje teplotu vzduchu v místnosti
na požadované úrovni (udržování tepelné
pohody).
• Automatická regulace práce zařízení.
• Možnost naprogramování týdenního
kalendáře.
• Velmi nízká tepelná setrvačnost systému
- rychlá reakce na změny teploty.
KOMFORT
INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ FLOWAIR
SYSTÉM M
REGULACE ON/OFF
GRAF TEPLOTY
GRAF TEPLOTY
oblast mimo tepelné pohody
oblast mimo tepelné pohody
oblast mimo tepelné pohody
oblast mimo tepelné pohody
čas
čas
GRAF ČINNOSTI VENTILÁTORU
GRAF ČINNOSTI VENTILÁTORU
regulace ventilem
se servomotorem
regulace
ventilem
čas
čas
ÚSPORA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
• Nízká spotřeba tepelné energie - zařízení
dodává vždy tolik tepla, kolik je potřeba v
daný moment.
• Nízká spotřeba elektrické energie.
ÚSPORA INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
•N
ižší instalační náklady v případě regulace
bez ventilů.
• Jeden ovladač pro maximálně 10 zařízení.
ÚSPORNOST
TICHO
• Práce ventilátoru při nejnižších
možných otáčkách, které umožňují
udržení tepelné pohody.
• Ventilátor nepracuje v cyklech,
které spočívají v jeho náhlém
zapnutí či vypnutí.
NAVÍC
• Funkce ANTIFREEZE zabraňuje
zamrznutí (možnost nastavit systém
do pohotovostního režimu).
• Možnost práce regulačního systému
v režimu MANUAL (manuální výběr
rychlosti ventilátoru).
• Doplňkové čidlo PT1000, umožňující
přesné měření teploty ve vytápěné
místnosti jakož i její ustálení.
• Systém M je možno zapojit do systému
Inteligentního Domu nebo integrovat
s jinými zařízeními.
TICHO
STR
30
STR
31
STR
6
PLASTIC
Topný výkon
Průtok vzduchu
Hmotnost
Barva
Plášť
Výdechové žaluzie
10
10 – 53 kW
800 – 4 200 m³/h
20 – 25,6 kg
šedá
antistatický ABS
anodovaný hliník
PLÁŠŤ
VÝDECHOVÉ
ŽALUZIE
VENTILÁTOR
OTOČNÁ
KONZOLA 3D
SMĚROVÁ
TRYSKA
Vyroben z antistatického
plastu ABS. Moderní
vzhled umožňuje
uplatnění zařízení
v objektech s vyššími
estetickými požadavky.
Použití plastu umožnilo
snížit hmotnost zařízení.
Plášť nepřenáší
mechanické zatížení.
Umožňují plynulou
změnu úhlu proudění
vzduchu. Vyrobeny
z anodovaného
hliníku, dotvářejí
estetický vzhled zařízení.
Speciální tvar lopatek
zabezpečuje tichý
chod zařízení. Možnost
plynule regulovat otáčky
ventilátoru pomocí
speciálního ovládání
(LEO FL typ M).
Lopatky z plastu snižují
hmotnost zařízení.
Umožňuje montáž
vytápěcí jednotky
rovnoběžně nebo pod
úhlem 45° ke stěně.
Zařízení je možno
otáčet - kolem osy
spojů zařízení s konzolou.
Možnost montovat
na úzkých pilířích,
sloupech apod..
Díky použití krytu
z materiálu ABS
je jeho integrálním prvkem.
Tryska směřuje
nasávaný vzduch na
celý povrch výměníku.
Významně redukuje
úroveň hluku.
Tp1
°C
PT
kW
0
5
10
15
20
29,6
26,8
24,3
22,1
20,0
0
5
10
15
20
24,4
22,3
20,1
18,0
16
0
5
10
15
20
20,2
18,1
16
13,9
11,9
LEO FL 30
LEO FL 50
V = 4 200 m³/h
V = 3 700 m³/h
Qw ∆pw Tp2
PT
Qw ∆pw
l/h
kPa
°C
kW
l/h
kPa
Tw1/Tw2 = 90/70
1270 12,2 18,9 52,7 2330 15,2
1126 10,6 22,8 48,7 2150 13,3
1080 9,1 26,6 44,7 1980 11,4
990
7,8 30,4 40,8 1810 9,7
890
6,6 34,2
37 1640 8,2
Tw1/Tw2 = 80/60
1080 9,6 16,1 45,3 2000 12,0
990
8,1 20,0 41,2 1820 10,2
890
6,8 23,8 37,4 1650 8,6
800
5,6 27,6 33,6 1480 7,2
710
4,6 31,3 29,8 1320 5,8
Tw1/Tw2 = 70/50
890
7,1 13,3 37,7 1660 9,0
800
5,8 17,2 33,8 1490 7,5
710
4,7 20,9
30 1320 6,1
620
3,7 24,7 26,3 1160 4,8
530
2,9 28,5 22,6 1000 3,7
716
Tp2
°C
39,5
42,1
44,7
47,3
49,7
33,9
36,5
39
41,5
44
28,3
30,8
33,3
35,8
38,2
230 V/50 Hz
280 W
1,2 A
54/F
50 dB(A)
El. napájení
Příkon
Spotřeba proudu
IP/stupeň izolace
Hodnota akustického tlaku
Hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 5m od zařízení při
max. otáčkách ventilátoru.
95°C
1,6 MPa
Max. teplota topné vody
Max. pracovní tlak
Technická data týkající se topné vody
s jinými parametry jsou k dispozici u prodejce.
V
PT
Tp1
Tp2
– průtok vzduchu
– tepelný výkon
– teplota vzduchu na vstupu do zařízení
– teplota vzduchu na výstupu ze zařízení
Tw1 – teplota topné vody na vstupu do výměníku
Tw2 – teplota topné vody na výstupu z výměníku
Qw – průtok topné vody
Δpw– tlaková ztráta vody ve výměníku
670
421
min. 0,3m
2,5–8 m
2,5–10 m
660
min. 0,3m
¾˝
Hmotnost [kg]
zařízení
zařízení naplněné topnou vodou
Dosah proudu vzduchu [m]
L*
FL 30
20
21,2
FL 30
26
L
FL 50
21,4
23,6
FL 50
24
* dosah izotermického proudu při max. rychlosti proudění 0,5m/s a teplotě vzduchu 20° C
11
V ČEM SPOČÍVÁ TEPLOVZDUŠNÉ
VYTÁPĚNÍ?
Teplovzdušné vytápění spočívá v přivádění
proudu teplého vzduchu do místnosti.
Vzduch se při kontaktu s vodním výměníkem
tepla ohřívá a pomocí ventilátoru je přiváděný
do pracovní zóny. Je to nejekonomičtější způsob
vytápění hal a jiných velkoprostorových objektů.
Podstatnou výhodou takového systému vytápění
je velmi nízká tepelná setrvačnost, která umožňuje
rychle a efektivně dosáhnout požadovanou teplotu.
Taková vlastnost v kombinaci s moderní regulací
zabezpečují komfort osobám v objektu a snižují
provozní náklady spojené s vytápěním.
Zařízení na teplovzdušné vytápění je možno
montovat téměř kdekoli: pod stropy, na stěnách,
sloupech; zpravidla ve výšce 2,5 - 8 m.
Uživatel tak může využívat celou plochu objektu,
bez dalších omezení při zařizování místnosti..
STR
30
STR
31
STR
6
NOVÝ STANDARD
Topný výkon
Průtok vzduchu
Hmotnost
Barva
Plášť
10 – 65 kW
900 – 4 400 m³/h
16,2 – 22,4 kg
stříbrnošedá
ocel + plast
PLÁŠŤ
VÝDECHOVÉ
ŽALUZIE
VENTILÁTOR
MONTÁŽNÍ
KONZOLA 3D
SMĚROVÁ TRYSKA
Hlavní část vyrobena
z ocelového plechu.
Díky práškovému nátěru
se speciální strukturou
je odolný vůči drobným
škrábancům a zašpinění.
Je lehká, nevyžaduje
speciální nosné
konstrukce.
Atraktivní, moderní
design pojí nejlepší
vlastnosti kovu a umělých
materiálů.
Možnost montáže
vertikálně i horizontálně.
Nezávisle regulovány
žaluzie umožňují
plynulou změnu úhlu
proudění vzduchu.
Zabezpečuje přívod
ohřátého vzduchu
do místnosti.
Šetří energii - příkon
jen 280W.
Plastové lopatky snižují
hmotnost zařízení.
Speciální tvar
lopatek ventilátoru
zabezpečuje tichý
chod zařízení.
Speciálně navržena
pro zařízení LEO FB.
Umožňuje zavěšení
zařízení na vertikálních
i na horizontálních
příčkách objektu jakož
i na sloupech apod.
Upevněna k zařízení
horizontálně nebo
vertikálně umožňuje jeho
montáž rovnoběžně nebo
pod úhlem 30° resp. 45°
ke stěně.
Směřuje nasávaný
vzduch na celou plochu
výměníku. Speciálně
navržený profil, vyroben
z plastu, snižuje hluk
vytvářený prouděním
vzduchu.
STROPNÍ ÚCHYTKY
Jednodušší polohování
a montáž do stropu
pomocí šroubových tyčí.
14
Tp1
°C
LEO FB 25
V = 4 400 m³/h
PT
Qw ∆pw Tp2
kW
l/h
kPa
°C
0
5
10
15
20
25,4
23,5
21,6
19,7
17,9
1121
1037
953
871
790
11,7
10,1
8,7
7,4
6,2
16,0
20,0
24,1
28,1
32,0
0
5
10
15
20
21,6
19,7
17,9
16,0
14,2
950
867
785
704
624
8,9
7,5
6,3
5,1
4,1
13,6
17,6
21,6
25,6
29,6
0
5
10
15
20
17,8
15,9
14,1
12,3
10,5
779
697
617
537
457
6,4
5,2
4,2
3,2
2,4
11,2
15,2
19,2
23,1
27,0
LEO FB 45
V = 4 100 m³/h
PT
Qw ∆pw Tp2
kW
l/h
kPa
°C
Tw1/Tw2 = 90/70
46,8 2067 17,5 31,6
43,3 1911 15,2 34,7
39,8 1758 13,0 37,8
36,4 1607 11,0 40,9
33,0 1459 9,2 43,9
Tw1/Tw2 = 80/60
40,1 1762 13,4 27,1
36,6 1610 11,4 30,2
33,2 1459 9,5 33,2
29,9 1312 7,8 36,2
26,5 1166 6,3 39,2
Tw1/Tw2 = 70/50
33,3 1459 9,8 22,5
29,9 1309 8,1 25,6
26,6 1162 6,5 28,6
23,2 1017 5,1 31,5
20,0 874
3,9 34,4
LEO FB 65
V = 3 900 m³/h
PT
Qw ∆pw Tp2
kW
l/h
kPa
°C
El. napájení
Příkon
Spotřeba proudu
IP/stupeň izolace
Hodnota akustického tlaku
64,6
60,2
55,4
50,1
46,2
2660
2464
2272
2084
1899
36,8
32,0
27,6
23,6
19,9
46,1
48,4
50,7
52,9
55,1
Hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 5m od zařízení při
max. otáčkách ventilátoru.
56,1
51,3
46,7
42,1
37,6
2288
2097
1909
1725
1543
28,7
24,5
20,7
17,2
14,1
39,8
42,1
44,3
46,5
48,6
47,1
42,5
37,9
33,4
28,9
1919
1731
1547
1366
1187
21,5
17,9
14,6
11,6
9,1
33,4
35,6
37,8
39,9
42,0
640
230 V/50 Hz
280 W
1,2 A
54/F
50 dB(A)
130°C
1,6 MPa
Max. teplota topné vody
Max. pracovní tlak
Technická data týkající se topné vody s jinými parametry jsou
k dispozici u prodejce.
V
PT
Tp1
Tp2
– průtok vzduchu
– tepelný výkon
– teplota vzduchu na vstupu do zařízení
– teplota vzduchu na výstupu ze zařízení
Tw1 – teplota topné vody na vstupu do výměníku
Tw2 – teplota topné vody na výstupu z výměníku
Qw – průtok topné vody
Δpw– tlaková ztráta vody ve výměníku
A
B
min. 0,3m
2,5–8 m
2,5–10 m
600
min. 0,3m
¾˝
L
Hmotnost [kg]
zařízení
zařízení naplněné topnou vodou
Rozměry [mm]
A
B
Dosah proudu vzduchu [m]
L*
FB 25
16,2
17,2
FB 25
600
350
FB 25
26
FB 45
17,6
19,6
FB 45
600
350
FB 45
24
FB 65
19,7
22,4
FB 65
620
370
FB 65
22
* dosah izotermického proudu při max. rychlosti proudění 0,5m/s a teplotě vzduchu 20° C
15
UPLATNĚNÍ
Vodní vytápěcí jednotky LEO FB představují
ideální řešení pro uživatele, kteří potřebují
výkonné vytápěcí zařízení a záleží jim rovněž
na estetickém provedení.
Při jejich konstrukci se používají dílce nejvyšší
jakosti od renomovaných evropských výrobců.
Moderní vzhled vytápěcích jednotek LEO FB
a jejich velmi dobré technické parametry je
předurčují k montáži v takových objektech
jako:
• průmyslové haly
• dílny
• autosalony
• sklady
• pavilony
• sportovní objekty
• kostely apod.
STR
25
SMART
Topný výkon
Průtok vzduchu
Hmotnost
Barva
Plášť
18
5 – 19 kW
600 – 1 750 m³/h
16,2 – 17,5 kg
šedá
antistatický ABS
PLÁŠŤ
VÝDECHOVÉ
ŽALUZIE
VENTILÁTOR
VÝMĚNÍK
TEPLA
SMĚROVÁ
TRYSKA
Vyroben z antistatického
plastu ABS. Natočen pod
úhlem 15° do místnosti
směřuje proud ohřátého
vzduchu přímo do
pracovní zóny.
Kompletně zakrývá
prvky ohřívací
i elektrické instalace.
Umožňují plynulou změnu
úhlu proudění vzduchu.
Vyrobeny z anodovaného
hliníku, dotvářejí estetický
vzhled zařízení.
Velmi malý elektrický
příkon (92 W) je zárukou
úspory energie.
Výkon 19kW přizpůsoben
pro malé a středně
velké interiéry.
Vodní připojení ½” se
nachází v zadní části
zařízení. Díky tomu
plášť kompletně zakrývá
ohřívací instalaci.
Směřuje nasávaný
vzduch na celou
plochu výměníku.
Speciálně navržený
profil vyroben
z plastu snižuje
hluk vytvářený
prouděním vzduchu.
Tp1
°C
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20
600
LEO FS 19
V = 1 750 m³/h
PT
Qw ∆pw Tp2
kW
l/h
kPa
°C
Tw1/Tw2 = 90/70
19,4 873
5,9 31,3
18,3 806
5,1 34,4
16,8 741
4,4 37,5
15,3 676
3,7 40,5
13,9 613
3,1 43,5
Tw1/Tw2 = 80/60
16,9 741
4,5 26,7
15,4 676
3,8 29,7
13,9 611
3,2 32,8
12,5 548
2,6 35,7
11,0 485
2,1 38,7
Tw1/Tw2 = 70/50
13,9 608
3,2 22,0
12,4 544
2,6 25,0
11,0 480
2,1 28,0
9,5
417
1,6 30,9
8,1
355
1,2 33,7
230 V/50 Hz
92 W
0,4 A
54/F
45 dB(A)
El. napájení
Příkon
Spotřeba proudu
IP/stupeň izolace
Hodnota akustického tlaku
Hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 5m od zařízení při
max. otáčkách ventilátoru
95°C
1,6 MPa
Max. teplota topné vody
Max. pracovní tlak
Technická data týkající se topné vody s jinými parametry jsou
k dispozici u prodejce.
V
PT
Tp1
Tp2
– průtok vzduchu
– tepelný výkon
– teplota vzduchu na vstupu do zařízení
– teplota vzduchu na výstupu ze zařízení
Tw1 – teplota topné vody na vstupu do výměníku
Tw2 – teplota topné vody na výstupu z výměníku
Qw – průtok topné vody
Δpw– tlaková ztráta vody ve výměníku
483
min. 0,4 m
max. 3 m
641
min. 0,4 m
L
Vodní připojení ½¨
Hmotnost [kg]
zařízení
zařízení naplněné topnou vodou
Dosah proudu vzduchu [m]
L*
FS 19
16,2
17,5
FS 19
12
* dosah izotermického proudu při max. rychlosti proudění 0,5m/s a teplotě vzduchu 20° C
19
SPECIÁLNÍ VERZE
Topný výkon
Průtok vzduchu
Hmotnost
Barva
Plášť
20
24 – 45 kW
1400 – 3 700 m³/h
38 – 41,8 kg
šedá
ocel
SPECIÁLNÍ VNITŘEK
PLÁŠTĚ
EPOXIDOVANÝ
VÝMĚNÍK
VENTILÁTOR
Speciálně vyprofilovaný
kanál uvnitř pláště,
který vede vzduch
z ventilátoru přímo na
výdechový otvor
jednotky, izoluje zbylý
prostor vnitřku pláště.
Kumuluje nečistoty na
lehce dostupném místě
- je možné je odstranit
po uvolnění 4 šroubů,
které upevňují trysky
(nevyžaduje použití
žádných nástrojů).
Třířadý výměník - větší
mezery mezi lamelami
(4mm) umožňují lehké
čištění stlačeným
vzduchem nebo
tlakovou vodou.
Použití tlustšího materiálu
lamel zabraňuje jejich
lámání při mytí
pod tlakem.
Epoxidování - zvyšuje
odolnost v „agresivním“
prostředí (např.
prodlužuje odolnost vůči
působení amoniaku,
který je přítomen
v drůbežářských
provozech).
Třída ochrany IP66.
Tlustší plastové lopatky
jsou odolnější vůči
oděru a zároveň
nepodléhají korozi.
Ventilátor byl zvolen tak,
aby vyšší nároky
co nejméně ovlivňovaly
jeho práci.
Rychlá demontáž bez
použití nářadí ulehčuje
čištění ventilátoru.
MONTÁŽNÍ KONZOLY
S NASTAVITELNOU
DÉLKOU
Umožňují lehce
a pohodlně zavěsit
zařízení na stěnu
nebo pod strop.
Jejich vysouvání
umožňuje odsunutí
zařízení od stěny
a bezproblémový
přístup k jeho zadní
části např. při čištění.
ODTOKOVÁ ZÁTKA
Umístěna v dolní
části pláště vytápěcí
jednotky.
Umožňuje vypuštění
vody, která se může
v zařízení nashromáždit
při čištění.
Topný výkon
Průtok vzduchu
Hmotnost
Barva
Plášť
10– 45 kW
8 00 – 4 300 m³/h
32 – 37,6 kg
—
nerezavějící ocel
Topný výkon
Průtok vzduchu
Hmotnost
Barva
Plášť
26 – 4 5 kW
3 800 – 4 300 m³/h
32 – 37,6 kg
šedá
ocel
PLÁŠŤ
VÝBĚR
VENTILÁTOR
VÝBĚR
Plášť vyroben
z nerezavějící oceli
chrání před korozi.
Použití trysky směřující
vzduch nasávaný
ventilátorem na
výměník tepla
zabezpečuje využití
celé jeho plochy
a zároveň minimalizuje
průtokové ztráty
a úroveň hlučnosti
zařízení.
Za účelem výběru
vhodného druhu
oceli INOX pro výrobu
pláště vytápěcí jednotky
je potřebné důkladně
popsat parametry
prostředí, ve kterém bude
zařízení pracovat: druhy
látek, které způsobují
korozi, pH, vlhkost,
přítomnost organických
látek a sloučenin atd.
Zařízení vyžaduje
pravidelné čištění
- za účelem zachování
antikorozních vlastností.
Použitý ventilátor
je určen do výbušného
prostředí. Okraje lopatek
vyrobeny z plastu spolu
s krytem motoru brání
případnému vznícení.
Zařízení může být
použito v zóně
ohrožení výbuchem Z1,
v objektech ohrožených
explozí plynů,
par, hořlavých kapalin
skupin výbušnosti
IIA a IIB, teplotních
tříd T1, T2, T3.
Pro zachování maxi
mální bezpečnosti
musí být použita
automatická regulace
a elektrické přípojky
rovněž v protivýbušném
provedení s minimálně
takovým stupněm
ochrany, jako u ventilátoru.
Automatická regulace
musí být volena
individuálně, v závislosti
na stupni ohrožení
výbuchem v daném
objektu.
21
TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ
ZEMĚDĚLSKÝCH BUDOV
Pro chovné objekty je charakteristické silné
znečištění ovzduší, vysoká vlhkost a korozní
prostředí. Zařízení LEO AGRO bylo navrženo
speciálně pro práci v takových budovách.
Vytápěcí jednotka má mnoho konstrukčních
řešení, které zvyšují úroveň bezpečnosti jejího
chodu a chrání před předčasným zničením.
Je odolnější díky:
-spolehlivé a důvtipné konstrukci pláště
-epoxidovanému výměníku tepla s tlustšími
lamelami
-ventilátoru a motoru, které jsou uzpůsobeny
pro těžké pracovní podmínky
Jednoduché čištění ulehčují:
-konstrukce pláště, která kumuluje nečistoty
na lehce dostupném místě
-větší mezery mezi lamely výměníku
-motor s třídou ochrany IP66 (odolný při
umývání vodou)
-jednoduchá demontáž desky ventilátoru
-montážní konzoly s nastavitelnou délkou
ulehčující demontáž a údržbu
-odtoková zátka
655
655
630
630
Tp1
°C
max. 745
min. 597
458
max. 745
LEO AGRO 45
V = 3 700 m³/h
PT
Qw ∆pw Tp2
kW
l/h
kPa
°C
0
5
10
15
20
44,9
41,5
38,3
35,0
31,9
1980
1830
1690
1540
1400
26,2
22,8
19,7
16,9
14,3
33,7
36,7
39,7
42,7
45,6
0
5
10
15
20
38,9
35,5
32,4
29,1
26,0
1710
1560
1420
1280
1140
20,9
17,9
15,2
12,7
10,4
29,1
32,1
35,1
38,1
40,9
0
5
10
15
20
32,8
29,6
26,4
23,3
20,2
1440
1290
1150
1020
890
16,0
13,3
10,9
8,8
6,9
24,6
27,6
30,5
33,4
36,3
min. 597
458
V
PT
Tp1
Tp2
LEO INOX 25/EX 25
V = 4 300 m³/h
PT
Qw ∆pw Tp2
kW
l/h
kPa
°C
Tw1/Tw2 = 90/70
25,5 1090 7,6 17,4
23,7 1018 6,7 21,2
22
946
5,9
25
20,2 874
5,1 28,9
18,4 805
4,3 32,7
Tw1/Tw2 = 80/60
21,7 946
5,9
15
20,0 874
5,1 18,7
18,2 802
4,4 22,5
16,5 730
3,7 26,3
14,8 658
3
30
Tw1/Tw2 = 70/50
18
802
4,4 12,4
16,3 694
3,7 16,2
14,5 622
3
20
12,8 550
2,4 23,8
11,1 478
1,9 27,6
– průtok vzduchu
– tepelný výkon
– teplota vzduchu na vstupu do zařízení
– teplota vzduchu na výstupu ze zařízení
LEO INOX 45/EX 45
V = 3 800 m³/h
PT
Qw ∆pw Tp2
kW
l/h
kPa
°C
44,9
41,0
37,3
34,6
31,8
1882
1738
1630
1476
1368
12,5
11,0
9,7
8,3
7,1
34,8
36,5
39,1
41,9
44,7
37,2
34,4
31,5
28,6
25,7
1584
1476
1368
1224
1116
9,8
8,4
7,2
6,1
5
28,9
31,7
34,5
37,2
40
31,2
28,4
25,5
22,6
19,7
1340
1225
1080
975
865
7,4
6,3
5,2
4,2
3,3
24,2
27,0
29,8
32,5
35,3
Tw1 – teplota topné vody na vstupu do výměníku
Tw2 – teplota topné vody na výstupu z výměníku
Qw – průtok topné vody
Δpw– tlaková ztráta vody ve výměníku
¾˝
610
¾˝
385
610
385
El. napájení
Příkon
Spotřeba proudu
IP/stupeň izolace
Hodnota akustického tlaku
AGRO 45
230 V/50 Hz
495W
2,15 A
66/F
INOX 25/45
EX 25/45
230 V/50 Hz 3x400V/50 Hz
280W
290W
1,2 A
0,88 A
54/F
44/F
51 dB(A)
Hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 5m od zařízení při max. otáčkách ventilátoru.
Max. teplota topné vody
Max. pracovní tlak
130°C
1,6 MPa
2,5–7 m
2,5–7 m
Technická data týkající se topné vody s jinými parametry jsou k dispozici u prodejce.
Hmotnost [kg]
zařízení
zařízení naplněné topnou vodou
Dosah proudu vzduchu [m]
L*
L
L
AGRO 45
38
41,8
AGRO 45
22
INOX 25/EX 25 INOX 45/EX 45
32
35
33,4
37,6
INOX 25/EX 25 INOX 45/EX 45
24
22
* dosah izotermického proudu při max. rychlosti proudění 0,5m/s a teplotě vzduchu 20° C
23
Využíváte-li vytápěcí jednotky jako systém vytápění
objektu, existuje velmi jednoduchý způsob jak zabezpečit
potřebné množství vzduchu použitím doplňkového
zařízení skupiny LEO KM.
VENTILACE
STR
Topný výkon
Průtok vzduchu
Hmotnost
Barva
Plášť
NEJJEDNODUŠŠÍ
SYSTÉM VĚTRÁNÍ
VELKOPROSTOROVÝCH
OBJEKTŮ
Vytápěcí jednotka
se směšovací komorou
tvoří ohřívací/ventilační
zařízení.
Je to nejjednodušší
systém mechanické
ventilace s relativně
nízkou spotřebou
energie přičemž není
potřeba instalovat
dodatečné systémy..
AUTOMATICKÁ
REGULACE
KONSTRUKCE
LEHKÁ
PŘEPRAVA
VÝBĚR
Dvě sady plně
automatické regulace.
Chrání výměník tepla
spolupracující vytápěcí
jednotky proti zamrznutí
a v závislosti od typu
zabezpečují
plynulou (KTS) nebo
dvoustupňovou (KTB)
regulaci polohy škrtících
klapek.
Hlavní konstrukci
tvoří hliníkové profily,
ke kterým se přišroubují
stěny z pozinkovaného
plechu a dvě škrtící
klapky spojené tyčí:
čerstvého a cirkulačního
vzduchu. Před každou
škrtící klapkou
se nacházejí filtry.
Díky možnosti
libovolného umístění
škrtících klapek a
jednoduché konstrukci
je směšovací komora
dodávaná k individuální
montáži. Malé rozměry
po složení a nízká
hmotnost umožňují
jednoduchou přepravu
téměř každým vozidlem.
Více informací o práci
směšovací komory,
možnostech její
spolupráce s vytápěcími
jednotkami LEO,
možnostech umístění
škrtících klapek apod.
získáte ve firmě FLOWAIR
tel. č. 774 32 33 32.
+
24
23 – 42 kW
3 100 – 3 400 m³/h
57,1 – 62,7 kg
—
ocel + plast
32
Topný výkon
Průtok vzduchu
Hmotnost
Barva
Plášť
NEJJEDNODUŠŠÍ
VĚTRÁNÍ STŘEDNĚ
VELKÝCH OBJEKTŮ
LEO KM FS umožňuje
přívod čerstvého
vzduchu do místnosti
spolu s jeho ohřevem.
Je to nejjednodušší
metoda mechanické
ventilace středně
velkých místností.
Malé rozměry
a moderní vzhled
umožňují použití
v reprezentačních
objektech.
KONSTRUKCE
Zařízení tvoří vytápěcí
jednotka s pevně
zabudovanou směšovací
komorou. Před vstupy
čerstvého a cirkulačního
vzduchu jsou umístěny
filtry třídy filtrace EU2.
Celou instalaci zakrývá
plášť z antistatického
ABS plastu.
.
INOVATIVNÍ
SYSTÉM REGULACE
PŘÍVODU VZDUCHU
Novátorské řešení
regulace množství
přiváděného vzduchu.
Pomocí plynule
regulované půkruhové
škrtící klapky může
zařízení nasávat buď jen
čerstvý vzduch,
jen cirkulační nebo oba
současně.
15 kW
1150 m³/h
32 – 34 kg
šedá
antistatický ABS
AUTOMATICKÁ
REGULACE
VÝBĚR
Kompletní systém
automatické regulace
zabezpečující přívod,
ovládání a ochranu.
Servomotor 0 - 10 V
umožňuje plynulou
regulaci polohy škrtící
klapky vzduchu.
Protimrazový termostat
chrání výměník tepla proti
zamrznutí.
Za účelem získání
bližších informací
o práci směšovací komory,
použité automatické
regulaci apod.,
kontaktujte prosím firmu
FLOWAIR na
tel. č. 774 32 33 32.
2 X FILTRY
PRZEPUSTNICA
VSTUP CIRKULAČNÍHO
VZDUCHU DO
SMĚŠOVACÍ KOMORY
VSTUP ČERSTVÉHO
VZDUCHU DO
SMĚŠOVACÍ KOMORY
VÝSTUP
OHŘÁTÉHO VZDUCHU
25
1048
758
633
733
633
¾˝
565
690
661
632
Vodní připojení ½¨
Hmotnost [kg]
zařízení
zařízení naplněné topnou vodou
Dosah proudu vzduchu [m]
L*
KM FS 15 + EU2 KM ST 25 + EU2 KM ST 45 + EU2
32
51,7
60,1
34
58,5
62,7
KM FS 15 + EU2 KM ST 25 + EU2 KM ST 45 + EU2
8
19
17,5
* dosah izotermického proudu při max. rychlosti proudění 0,5m/s a teplotě vzduchu 20° C
26
Tp1
°C
KM FS 15 + EU2
V = 1 150 m³/h
PT
Qw ∆pw Tp2
kW
l/h
kPa
°C
-25
-22
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
21,6
20,8
19,7
18,5
17,3
16,1
14,9
13,7
12,6
11,5
10,4
952
917
870
815
761
709
657
606
557
508
460
6,9
6,5
5,9
5,2
4,6
4,0
3,5
3,0
2,6
2,2
1,8
22,2
24
26,0
28,9
31,8
34,6
37,4
40,2
42,8
45,5
48,0
-25
-22
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
19,2
18,4
17,4
16,2
15,0
13,8
12,7
11,6
10,5
9,4
8,3
843
810
766
712
660
608
558
508
459
411
364
5,7
5,3
4,8
4,2
3,6
3,1
2,7
2,3
1,9
1,5
1,2
17
18,8
20,7
23,6
26,4
29,2
31,9
34,6
37,2
39,8
42,3
-25
-22
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
16,8
16
15,1
13,9
12,7
11,6
10,5
9,3
8,2
7,1
6,0
735
702
661
609
558
507
457
409
360
312
265
4,6
4,2
3,8
3,2
2,8
2,3
1,9
1,6
1,3
1,0
0,7
11,7
13,5
15,3
18,1
20,9
23,6
26,3
28,9
31,4
33,9
36,3
KM ST 25 + EU2
V = 3 400 m³/h
PT
Qw ∆pw Tp2
kW
l/h
kPa
°C
Tw1/Tw2 = 90/70
32,6 1439 19,1 -0,9*
31,5 1389 17,9 1,6*
30,7 1356 17,6 3,2*
28,9 1274 15,7 7,2
27,0 1193 13,9 11,2
25,2 1113 12,3 15,2
23,4 1035 10,7 19,1
21,7 957
9,3 23,0
20,0 881
8,0 26,8
18,3 806
6,8 30,6
16,6 731
5,7 34,4
Tw1/Tw2 = 80/60
29,0 1276 15,7 -3,5*
27,9 1227 14,6 -1,1*
27,2 1194 14,3 0,5*
25,4 1114 12,6 4,5*
23,5 1034 11,0 8,5
21,8 956
9,5 12,4
20,0 879
8,2 16,3
18,3 803
6,9 20,1
16,6 728
5,8 24,0
14,9 654
4,8 27,8
13,2 581
3,8 31,5
Tw1/Tw2 = 70/50
25,4 1113 12,6 -6,2*
24,3 1065 11,6 -3,8*
23,6 1033 11,3 -2,2*
21,8 954
9,8
1,8*
20,0 876
8,4
5,7*
18,3 799
7,1
9,6
16,5 724
5,9 13,5
14,8 649
4,9 17,3
13,1 575
3,9 21,1
11,5 501
3,1 24,8
9,8
429
2,3 28,5
* - nedoporučuje se
El. napájení
Příkon
Spotřeba proudu
IP/stupeň izolace
Hodnota akustického tlaku
KM ST 45 + EU2
V = 3 100 m³/h
PT
Qw ∆pw Tp2
kW
l/h
kPa
°C
58,0
56,0
54,6
51,2
47,9
44,6
41,5
38,3
35,3
32,2
29,3
2562
2471
2410
2261
2114
1971
1830
1692
1556
1423
1292
27,1
25,3
24,8
22,1
19,5
17,2
15,0
13,0
11,2
9,5
8,0
22,1
24,0
25,2
28,2
31,2
34,1
37,0
39,8
42,6
45,3
48,0
51,9
49,8
48,5
45,2
41,9
38,7
35,6
32,5
29,5
26,5
23,6
2279
2189
2130
1984
1841
1701
1563
1428
1295
1165
1037
22,4
20,8
20,4
17,9
15,6
13,5
11,6
9,8
8,2
6,8
5,5
17,1
18,9
20,1
23,1
26,0
28,9
31,7
34,5
37,2
39,9
42,5
45,7
43,7
42,4
39,1
35,9
32,7
29,7
26,6
23,7
20,7
17,9
1997
1910
1852
1710
1570
1433
1298
1166
1036
907
781
18,1
16,7
16,2
14,0
12,0
10,2
8,5
7,0
5,7
4,5
3,4
12,0
13,9
15,0
18,0
20,9
23,7
26,5
29,2
31,9
34,5
37,0
KM FS 15
230 V/50 Hz
92W
0,4 A
V
PT
Tp1
Tp2
– průtok vzduchu
– tepelný výkon
– teplota vzduchu na vstupu do zařízení
– teplota vzduchu na výstupu ze zařízení
Tw1 – teplota topné vody na vstupu do výměníku
Tw2 – teplota topné vody na výstupu z výměníku
Qw – průtok topné vody
Δpw– tlaková ztráta vody ve výměníku
KM ST 25/45
230 V/50 Hz
280W
1,2 A
54/F
45 dB(A)
51 dB(A)
Hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 5m od zařízení při max. otáčkách ventilátoru.
Max. teplota topné vody
Max. pracovní tlak
KM FS 15
95°C
KM ST 25/45
130°C
1,6 MPa
Technická data týkající se topné vody s jinými parametry jsou k dispozici u prodejce.
27
230 V/50 Hz
280 W
1,2 A
54/F
51 dB(A)
El. napájení
Příkon
Spotřeba proudu
IP/stupeň izolace
Hodnota akustického tlaku
DESTRATIFIKÁTOR
Hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 5m od zařízení při
max. otáčkách ventilátoru.
—
5100 m³/h
9,5 kg
šedá
ABS + hliník
Topný výkon
Průtok vzduchu
Hmotnost
Barva
Plášť
PLÁŠŤ
VÝDECHOVÉ
ŽALUZIE
VENTILÁTOR
TERMOSTAT
SMĚROVÁ
TRYSKA
Vyroben z antistatického
plastu ABS. Použitý
materiál splňuje příslušné
parametry tepelné a
mechanické odolnosti
jakož i všechny požadavky
na recyklaci. Moderní
design - navazuje na
LEO FL.
4 sady pohyblivých
žaluzií (lopatek).
Plynulá, manuální
regulace úhlu sklonu
každé lopatky umožňuje
přesné rozdělení
proudu vzduchu jakož
i nastavení jeho dosahu.
Vyrobeny z hliníku,
pokryté dekorativní
ochrannou vrstvou
anodováním.
Ventilátor renomovaného
výrobce zabezpečuje
úsporný přívod ohřátého
vzduchu do místnosti.
Lopatky z plastu snižují
hmotnost zařízení.
Speciální tvar lopatek
zabezpečuje tichý
chod zařízení.
Dostupný ve verzi LEO
DT, uvádí zařízení do
chodu, pokud teplota
vzduchu v horní vrstvě
dosáhne zadané hodnoty.
Nainstalován na boční
stěně zařízení.
Speciálně navržený
profil trysky snižuje hluk
vytvářený prouděním
vzduchu a zvyšuje
kapacitu ventilátoru.
300
dosahdo 14 m
28
zasięg do 14 m
660
716
DESTRATIFIKÁTOR čili
SMĚŠOVAČ VZDUCHU
Zefektivňuje vytápění vysokých objektů
jako například průmyslných hal, skladů,
supermarketů či výstavních hal.
Jeho hlavním úkolem je zabránit kumulaci
teplého vzduchu v horní části vytápěné
místnosti. Osový ventilátor nasává teplý
vzduch a nutí ho proudit směrem dolů,
do pracovní zóny. Tím se snižují tepelné ztráty
stropem a zvyšuje rychlost vytopení budovy.
Zařízení pracuje nepřetržitě nebo,
v případě verze se zabudovaným prostorovým
termostatem, je uváděno do chodu
v závislosti od zadané teploty. Zvyšuje-li
se teplota v horní části místnosti, ventilátor
se zapne a teplý vzduch je směřován
do nižší části místnosti..
REGULACE TYPU S
Regulace „ON/OFF“.
Práci vytápěcí jednotky
reguluje termostat, který
uvádí zařízení do chodu
v případě, že teplota v
místnosti klesne pod
požadovanou hodnotu.
Ventilátor může pracovat
v 5-stupňovém rozsahu
rychlosti otáček.
ST1
SRV2d + TR + RD
ST2
SRV2d + TR + RA
nebo
1. VENTILY SE SERVOMOTOREM
2. TERMOSTATY
3. REGULÁTORY OTÁČEK
SRV2d - Dvoucestný ventil se
servomotorem
RA - Prostorový termostat
TR - 5-stupňový, transformátorový
regulátor otáček (1,5A)
SRV3d - Třícestný ventil
se servomotorem
RD - Prostorový termostat
s programovatelným kalendářem
TRd - 5-stupňový, transformátorový
regulátor otáček (3A)
360°
30
REGULAČNÍ SYSTÉMY
REGULACE TYPU M
Spočívá v modulované
práci ventilátoru.
Tepelný výkon vytápěcí
jednotky se přizpůsobuje
aktuální potřebě tepla
v objektu, díky plynulé
regulaci otáček ventilátoru
v rozsahu 0 - 100%.
STR
8
nebo
1. VENTILY SE SERVOMOTOREM
2. TERMOSTATY
3. VNĚJŠÍ ČIDLO TEPLOTY
SRV2d - Dvoucestný ventil se
servomotorem
VNT20 - Ovládací panel se zabudovaným
prostorovým termostatem
PT 1000 IN - Vnější čidlo teploty
s třídou ochrany IP 20
360°
SRV3d - Třícestný ventil
se servomotorem
VNTLCD - Ovládací panel s termostatem,
týdenním kalendářem a displejem
PT 1000 OUT - Vnější čidlo teploty
s třídou ochrany IP 65
31
REGULAČNÍ SYSTÉMY PRO LEO KM
REGULACE KTB
REGULACE KTS
Sada zabezpečující
elektrické napájení,
ovládání a ochranu určena
do směšovací komory
spolupracující s vodní
vytápěcí jednotkou.
Umožňuje přívod
čerstvého vzduchu do
místnosti nebo uzavření
jeho přívodu a práci
vytápěcí jednotky s
cirkulačním vzduchem.
Disponuje funkcí
regulování práce
střešních ventilátorů
jakož i měniče napětí
ventilátoru či regulátoru
otáček. Doplňková funkce
Master-Slave umožňuje
připojení několika
regulátorů Slave k jednomu
regulátoru Master.
Možnost výběru režimu
práce ve spolupráci s
prostorovým termostatem.
Má ergonomický kryt a
chrání výměník tepla proti
zamrznutí.
REGULAČNÍ SYSTÉMY PRO LEO KM
KTB
Sada zabezpečující elektrické
napájení, ovládání a ochranu
určena do směšovací komory
spolupracující s vodní vytápěcí
jednotkou. Umožňuje plynulou
regulaci stupně otevření
škrtících klapek jakož i přesné
nastavení množství čerstvého
vzduchu přiváděného do
místnosti v rozsahu 0 - 100%.
Disponuje funkcí regulování
práce střešních ventilátorů jakož
i měniče napětí ventilátoru či
regulátoru otáček. Doplňková
funkce Master-Slave umožňuje
připojení několika regulátorů
Slave k jednomu regulátoru
Master. Možnost výběru
režimu práce ve spolupráci
s prostorovým termostatem.
Má ergonomický kryt a chrání
výměník tepla proti zamrznutí.
1. OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA
2. SERVOMOTOR ŠKRTÍCÍ KLAPKY
3. REGULÁTOR POLOHY ŠKRTÍCÍ KLAPKY
ON/OFF - Dvoupolohový
RANCO - Chrání výměník tepla proti
zamrznutí
KTS
32
0-10V- Plynulá regulace otevření
škrtících klapek
KVALITA A BEZPORUCHOVOST
Firma FLOWAIR se všemožně snaží, aby vytápěcí zařízení
LEO zaručovala dlouhý a bezporuchový provoz. Ke vzniku
dobrého produktu je nevyhnutelné použít díly vysoké kvality
a udržování vysokých standardů výroby a kontrola jakosti.
Naši subdodavatelé jsou uznávanými evropskými výrobci,
což zaručuje dlouhodobou a bezporuchovou práci
vytápěcích zařízení LEO. Spolupracujeme s takovými firmami
jako EBM papst, Ziehl - Abegg (ventilátory), Honeywell,
Siemens, Breve Tufvassons (automatická regulace).
Prvky zařízení byly voleny takovým způsobem,
aby co nejlépe plnily své úkoly:
• většina ventilátorů je vybavena lopatkami z plastu,
což snižuje celkovou hmotnost ventilátoru, úroveň hluku
jakož i příkon motoru ventilátoru;
• výměníky tepla - ohřívače (Cu - Al), mají měděné trubky
příslušné tloušťky jakož i nejoptimálněji řešené tvary
hliníkových lamel; díky tomu mají výměníky vyšší účinnost
• prvky pláště zařízení LEO byly navrženy tak, aby zabezpečily
co nejlepší aerodynamiku a ergonomii.
VÝROBNÍ PROCEDURY
FLOWAIR zavádí výrobní procedury, které zvyšují jakost
produktů - od procesu projektování až po kontrolu jakosti
zařízení, která opouštějí náš závod:
• všechny prototypy nových zařízení jsou nejprve
analyzovány Technicko - Rozvojovým oddělením firmy
v Laboratoři, která se nachází v Pomořanském Vědecko
- Technickém Parku,
• před uvedením do prodeje jsou nové typy zařízení
testovány v reálných podmínkách v existujících objektech,
• každé zařízení značky LEO je před opuštěním výroby
individuálně prověřováno Oddělením Kontroly Jakosti.
P O D N I K
FLOWAIR - DŮVĚRYHODNÝ
OBCHODNÍ PARTNER
Záleží nám na rozvoji dlouhodobých vztahů s obchodními
partnery. Naše kontakty jsou založeny na zásadách FAIR PLAY.
Jako experti na teplovzdušné vytápění rádi poskytneme
odbornou pomoc v celém investičním procesu - od výběru
zařízení, přes jeho montáž až po servisní obsluhu.
Díky všem výhodám spojeným s výrobky FLOWAIR jsou
zařízení vyhledávaná na většině evropských trhů, získávají
mnoho cen a odborných ocenění.
CERTIFIKÁTY
Nejvyšší jakost zařízení firmy FLOWAIR potvrzují mezinárodní
certifikáty (ROSTEST) jakož i certifikáty shody CE, které
vyznačují shodu s evropskými normami. Produkty splňují
požadavky v oblasti: bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany
životního prostředí a ochrany uživatele.
33
PORADENSTVÍ A SERVIS
VZDĚLÁVÁNÍ
V našem Školícím Centru situovaném v PPNT (Pomorskim
Parku Naukowo - Technologicznym - Pomořanském vědecko
- technickém parku) provádí kvalifikovaný tým inženýrů
školení ohledně produktů a servisu. Kromě odborníků jsou na
školení přizváni rovněž studenti oborů spojených s odvětvím.
Vlastní Laboratoř nabízí možnost zkoumat zařízení v
reálných pracovních podmínkách a realizované experimenty
umožňují odborníkům získat další potřebné zručnosti.
POMOC PŘI VÝBĚRU ZAŘÍZENÍ
Disponujeme profesionálním programem, který Vám lehce
a rychle pomůže ohodnotit vaše potřeby v oblasti vytápění.
Kvalifikovaný personál Vám pomůže při výběru typů a počtu
zařízení, aby co nejlépe splňovaly vaše požadavky.
RYCHLÉ DORUČENÍ
Reagujíc na potřeby klientů jsme zavedli neustálé
monitorování stavu skladů, aby klient mohl obdržet většinu
zařízení už v průběhu 48 hodin.
ZÁRUČNÍ SERVIS
A ZÁRUKA
Klient, který si zakoupil naše zařízení, je pro nás i nadále
důležitým partnerem. Poskytujeme záruku 24 měsíců.
Existuje možnost prodloužení záruky (v tom případě
kontaktujte servisní oddělení).
34
KONTAKT
ŘEŠÍME
TECHNICKÉ PROBLÉMY,
POSKYTUJEME ODBORNÉ
PORADENSTVÍ
Profesionální tým techniků Vám pomůže při výběru zařízení,
aby co nejlépe vyhovovalo vašim potřebám.
PŘÍPRAVA
ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ
Připravte informace týkající se objektu (lokalita, výměra,
koeficient přestupu tepla nebo druh a tloušťka izolace).
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kontaktujte nás na tel. č. 774 32 33 32 nebo posílejte své
dotazy na adresu [email protected]
VÝBĚR ZAŘÍZENÍ
Technické oddělení speciálně pro Vás navrhne optimální
řešení z hlediska typů a počtu zařízení jakož i způsobu
ovládání.
NABÍDKA
Pošleme Vám cenovou nabídku spolu s obchodními
podmínkami.
OBJEDNÁVKA
Pošlete svou objednávku na číslo faxu 48 271 3637
nebo na [email protected]
POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Obratem Vám pošleme potvrzení objednávky jakož
i obchodní podmínky a termín realizace.
DORUČENÍ
Objednané zboží doručíme na Vámi určené místo
v průběhu 48 hodín.
Využíváme vědomosti, zkušenosti a nejnovější
technologická řešení. Díky tomu jsme schopni poradit
našim klientům při výběru systému, aby co nejlépe
vyhovoval jejich potřebám.
Jsme odborníci na ekonomické vytápění velkých objektů.
Neváhejte a kontaktujte nás!.
35
¼4103/045
%0#3À
%&4*(/
,0/;0-"%
4:45­..
3&(6-"$&
5:164
"650."5*$,¦
3&(6-"$&
;¦36,"
.Ǝ4±$ƹ
4&37*4
4.Ǝ»07"$±
,0.03"
I
%036Ɖ&/±
%0)0%±/
3&13&;&/5"Ɖ/± ;&.Ǝ%Ǝ-4,­ 13ƹ.:4-07­
0#+&,5:
0#+&,5:
0#+&,5:
7À#Ǝ3
08/08/11
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
FLOWAIR BOHEMIA, s.r.o.
TATRANSKÁ 860/7
460 01 LIBEREC
tel.: 48 271 3637
fax.: 48 271 3637
mob.: 774 32 33 32
[email protected]
www.flowair.com
Download

VODNÍ VYTÁPĚCÍ JEDNOTKY