1/12
www.JsmePartners.cz
Rzeczpospolita
Partners
Praha
Brno
Katowice
HledáŠ
PARTNERA
?
V POLSKU
Gratulujeme!
Téma Jsme
Partners
Partners poprvé v dějinách
překračují hranice České republiky
a otevírají novou centrálu
v polských Katovicích.
Dáváme finančnímu
poradenství důstojnost,
která mu náleží.
Srdečně gratulujeme našim poradcům, kteří získali
ka
a
ali
jako první v České republice vysoce hodnocený
opským
ký
certifikát EFA (European Financial Advisor). Evropským
lo
o
oží
finančním poradcem se může stát jen ten, kdo složí
m
náročné písemné a ústní zkoušky pod dohledem
organizace EFPA. Certifikovaní poradci Partnerss
ího
íh
h
tak pomohli ke zvýšení prestiže a kvality finančního
poradenství u nás.
Absolventy jsou: Kateřina Buchtová,
Lenka Foltová, Martin Holas, Lenka Jiráčková,
Libor Obůrka, Tomáš Roubal, Šimon Tejkal,
Vendula Topinková, Lukáš Urbánek
NOVINKY
12
Nový projekt divize distribuce
přináší změny v kariérovém plánu
a nové benefity pro VIP Consultanty.
Rozhovor
Ačkoliv jsem se narodil v Ostravě, jen pár kilometrů od polských
hranic, dlouhou dobu pro mě bylo Polsko velkou neznámou. Měl jsem
sice v paměti stěžejní díla skvělých polských režisérů Kieślowského,
Polańského a Zanussiho, jenže o zemi jako takové jsem měl pouze
mlhavé povědomí a představoval si ji jako neutěšenou rovinu, táhnoucí
se od Krkonoš až k Baltu.
Když jsem však na podzim loňského roku v y razil na v ýlet
do Gdaňsku, nestačil jsem se divit. Ačkoliv jsem v minulých
letech poměrně intenzivně cestoval po jihov ýchodní Asii, byl
jsem překvapen, že i relativně nedaleko od českých hranic lze
zažít exotiku. Ať už to byl samotný let do Gdaňsku miniaturním
vrtulovým letadélkem, kde na jednoho člena posádky připadal
jeden cestující, nebo kontrasty elegantního centra města a zašlé
proletářské čtvrti kolem gdaňských loděnic, úchvatná atmosféra
gdaňské městské tržnice (která směle může konkurovat těm
ve Středomoří), cesta „na stojáka“ přeplněnou dodávkou (polská
obdoba našich příměstských autobusů) napříč pomořanským
venkovem, nebo neméně bláznivá jízda na golfovém vozíku
k písečným dunám Słowińského národního parku, to vše jsou zážitky,
na které hned tak nezapomenu. Česko a Polsko totiž mají sice mnoho
společného, ale drobné nuance způsobné kulturními rozdíly vás
nepřestanou fascinovat.
Pokud se vám náhodou dostala do ruky vynikající kniha Gottland
od polského spisovatele a novináře Mariusze Szczygieła, pak jistě
budete souhlasit s tím, že fascinace tím druhým a touha poznávat
se navzájem, je daná jak Čechům, tak Polákům. A to je mimo jiné
ideální předpoklad k navazování obchodních styků. Připočteme-li
k tomu fakt, že polská ekonomika jako jedna z mála v Evropě roste
navzdory všeobjímající krizi a že Poláci jsou národem proslulým svou
podnikavostí, snadno lze domyslet, co vedlo Petra Borkovce k úvahám
o vstupu společnosti Partners na polský trh. Spolu s manažery Ingrid
Ramikovou a Petrem Sedlákem vám proto Petr Borkovec v tomto
čísle JsmePartners prozradí podrobnosti o vzniku nové centrály
a distribuční sítě naší společnosti ve slezské metropoli Katovicích.
Jakub Zeman
2
4
14
Expert z poradenské společnosti
KPMG Petr Máša je novým
ředitelem zákaznického servisu
Partners.
Marketing
20
Lada Kičmerová představuje zbrusu
nové reklamní spoty společnosti
Partners, které vznikaly v režii
spoluautora legendární České sody
Petra Čtvrtníčka.
Partners Media
24
Zapomeňte na Velkého bratra
či na naštvaného plešatého
šéfkuchaře! Nová Reality show
webu Peníze.cz startuje právě teď!
Seriál pro
poradce
28
Director Robin Šimek přináší rady
začínajícím manažerům, kteří mají
před sebou nelehký úkol – získat
nové spolupracovníky.
Kariérový
příběh
30
Spoluautor nové finanční
analýzy Zbyněk Mátl popisuje
svou kariéru v Partners.
3
TÉMA JSME PARTNERS
Proč právě Polsko?
Rzeczpospolita Partners
Společnost Partners vůbec poprvé v historii překračuje hranice České republiky
a dobývá nový trh. Přesně pět let poté, co jsme zahájili revoluci na české
finančněporadenské scéně, míří hledáček naší firmy na Polsko, stát s bezmála
čtyřiceti miliony obyvatel, kterým dosud chyběla možnost využívat komplexní,
objektivní a nezávislé poradenské služby. O nesmírném obchodním potenciálu
polského trhu i o okolnostech, které provázely expanzi a otevření nové centrály
Partners ve slezské metropoli Katovicích, vypráví hlavní realizátoři Partner
Petr BORKOVEC a manažeři Ingrid RAMIKOVÁ a Petr SEDLÁK.
PRAHA
KATOWICE
První impuls, který předznamenal rozšíření působnosti společnosti Partners
za hranice České republiky, dal Petr
Borkovec již v srpnu 2008. „Vytvořil
jsem tehdy podkladový materiál k analýze finančněporadenského trhu Polska, Maďarska, Bulharska a Rumunska a oslovil hlavní strategické partnery s možností spolupráce i v dalších
zemích a prosbou o zajištění základních informací o uvedených trzích,“
říká Petr Borkovec. Přestože byl v té
době český trh jednoznačnou prioritou
a i nadále má obrovský potenciál pro
byznys i růst, podle Petra Borkovce
existují hned tři důležité skutečnosti, které mluví pro expanzi. „Vynaložili jsme obrovské investice času a peněz
do zázemí, IT nástrojů a procesů a já si
říkal, že je strašná škoda, že to všechno můžeme využít pouze pro 10 milionů lidí, v důsledku čehož efektivita našich investic a možností není taková,
jaká by mohla být. Ředitelé a manažeři Partners jsou navíc nositeli obrovského know-how a byla by škoda, kdyby své vize a zkušenosti nemohli dál
rozvíjet.“ Petr Borkovec navíc zmiňuje
i jeden pragmatičtější důvod: „Plánujeme vstup na burzu a je třeba přiznat
si tvrdou realitu, že pouze poradenství
a zprostředkování finančních produktů v tak malé zemičce, jako je Česko,
opravdu není ideálním předpokladem
k úspěšné první veřejné nabídce akcií.“
li“ dva vhodní kandidáti: Polsko a Rumunsko. „Zdálo se, že Rumunsko s 20
miliony oby vateli koncentrovanými
do dvou silných průmyslových oblastí,
zní jako dobrý nápad. Pro Rumunsko
mluvila také skutečnost, že tamní trh je
zhruba na stejné úrovni, na jaké byl ten
český před deseti a možná i více lety.
Polsko na druhou stranu budilo v mnoha ohledech respekt – velikost, životní úroveň podobná jako v Česku a v neposlední řadě také fakt, že konkurenční společnosti OVB ani AWD se tam nijak zásadně neprosadily.“ Velmi brzy
se však ukázalo, že rumunský trh je až
příliš pozadu za tím českým. „Nejsme
ochotni měnit model svého podnikání
a přístup ke klientům jen kvůli zisku
a obratu. Abychom v Rumunsku uspěli, musela by být naše expanze opravdu
agresivní a to není náš styl,“ vysvětluje Petr Borkovec. „Došli jsme tak k východisku, že na rozdíl od OVB nebudeme vyhledávat země s nízkou finanční gramotností a vznikajícím finančním trhem a konkurencí, ale naopak
země, které již dosáhly určité úrovně,
kde můžeme naši finanční službu nabízet přinejmenším na stejné úrovni jako
v České republice.“
Iniciativa vzešla ze severní Moravy
Na začátku roku 2010 zadali Partners
základní analýzu Polska jako možné destinace pro budoucí expanzi.
„Vážně jsem možnost expanze do Pol-
ska začal brát až na přelomu let 2010
a 2011, kdy byl hodně slyšet zájem manažerů ze severu Moravy,“ vysvětluje
Petr Borkovec. A „Do mého rozhodování přinesla silný impuls Team manažerka Ingrid Ramiková, která ovládá polštinu, je rozená budovatelka,
má v Polsku spoustu kontaktů a je dostatečně šílená, abych věřil, že projekt může vyjít.“ V červenci loňského
roku se Ingrid Ramiková vzdala kariéry v Partners ČR a začala se naplno
věnovat budování sítě v Polsku. „Dohoda zní, že bude šéfem sítě v Polsku
a placena bude až z obratu sítě – tedy
už osm měsíců je bez příjmu, pouze s náklady a velkými vizemi.“ První výsledky kroku do neznáma přinesl prosinec loňského roku, kdy Ingrid
Ramiková s pomocí polských manažerů začala budovat síť. Prvního semináře Open Info se v Katovicích zúčastnilo přes sto uchazečů o práci ve finančněporadenské branži pod tyrkysovou
vlajkou.
Jakub Zeman, Petr Borkovec
Tímto nenápadným mailem ze 14. prosince 2010 započala expanze Partners
do Polska. Na základě dotazů manažerů a ředitelů ze severní Moravy iniciuje
Petr Borkovec vstup společnosti na polský trh.
BRNO
„Vynaložili jsme obrovské
investice času a peněz do
zázemí, IT nástrojů
a procesů a já si říkal, že
je strašná škoda, že to
všechno můžeme využít
pouze pro 10 milionů lidí.“
Vylučovací metoda
Maďarsko a Bulharsko bylo ze seznamu
vyškrtnuto takřka ihned. „Maďarsko je
příliš malé a společnost Broker Net je
tam příliš silná a v Bulharsku bychom
museli vytvořit ještě speciální kariérový stupeň s pořádnou rozdílovou provizí pro jejich mafii,“ směje se Petr Borkovec. Postupem času „vykrystalizova-
4
5
Petr Borkovec
S jakými plány a cíli Partners vstupují
na polský trh?
Vize a cíl jsou jasné. Stát se do pěti let
jedničkou na trhu a změnit, či spíše
vytvořit polský poradenský trh, protože ten téměř ani neexistuje. Plán je
využít obrovských mezer a příležitostí, které jsme na polském poradenském trhu našli. První obrovská mezera je v oblasti finančních služeb, které
jsou lidem v Polsku nabízeny. V Polsku
neexistuje komplexní, objektivní a nezávislá poradenská služba. Firmy tam
jsou vlastněny bankami nebo se soustředí na prodej jednoho typu produktu. Další mezera je v oblasti možností
kariéry a příjmu, které mají lidé pracující ve finančních službách. V podstatě minimální možnosti kariér y,
omezené portfolio, spíše prodejní systémy a horší zázemí.
V čem se český a polský trh liší? V Polsku je jednoznačně nejsilnější
bankovní distribuce a je silná i v oblasti pojištění, investic a úvěrů. V oblasti pojištění hrají prim interní sítě pojišťoven – zejména „spořicí“ investič-
6
ní životní pojištění a jednorázové pojištění, podobně jako u nás. Rizika nikdo moc neumí a nejsou na to ani produkty – podobně jako u nás před šesti
lety. Třetí strany jsou silné především
v oblasti hypoték, na které se specializují. Jsou to spíše hypoteční makléři, i když říkají, že nabízejí vše, nedělají analýzu, nabízejí primárně hypotéky
a distribuci mají formou hezkých poboček na lukrativních místech v centrech největších polských měst a formou interní sítě s malým fixem a minimální možností kariér y. Největší
distributor Open Finance patří navíc
do bankovní skupiny. Další jsou Expander a Money Expert. Působí velmi profesionálně, ale i v jejich případě
je služba klientům omezená a možnost
kariérového růstu minimální. Dále
existovaly v Polsku sítě, které prodávaly otevřené důchodové fondy v rámci 2. pilíře penzijního systému, ale ten
v minulém roce skončil, takže velké
množství lidí mění činnost. Za marginální jsou v Polsku považovány firmičky typu OVB, AWD a Effect, které
v podstatě pouze prodávají pojištění.
Trh se ovšem poslední rok až dva začíná měnit podobně jako v Česku. Vstupujeme opravdu v pravý čas.
Polsko obecně se dlouhodobě potýká
s určitými mezerami v infrastruktuře.
Jaká je situace ve Slezsku?
Infrastruktura se v Polsku skutečně teprve buduje, ale zejména přípravy na fotbalové EURO všechno hodně změnily, takže v mnoha ohledech
je už infrastruktura ve Slezsku špičková. Například hotely, školicí prostory a jejich technická vybavenost jsou
oproti Česku na výrazně vyšší úrovni.
Je radost tam školit. A navíc ceny jsou
oproti Česku poloviční. Co se finančních institucí týče, z Katovic, BielskaBiałe a Vratislavi mám zkušenost, že
bankovních poboček je tam obrovské
množství, navíc je doplňují velmi hezké pobočky společností Open Finance
a Expander. Z tohoto úhlu pohledu je
tamní distribuce oproti Česku na vyšší úrovni…
Jakou strategii budou Partners volit
na polském trhu?
Naším cílem je v první fázi přetáhnout profesionály z jiných firem a nabídnout jim kariéru, nesrovnatelné zázemí, jedinečné produkty, komplexní
službu, naše know-how. To vše je extrémně atraktivní a podnikaví Poláci na to opravdu slyší. Dlouhodobě je
však strategie stejná jako v Česku –
nábor, výběr a výchova nováčků v oboru. Již dnes je to tak půl na půl. V oblasti klientů se však o žádném přetahování nedá bavit. Není koho přetahovat – minimum lidí tam má finančního poradce nabízejícího komplexní
službu a dlouhodobý servis.
Jak jste zjišťovali informace o tom, jakým stylem podnikají konkurenční polské finančněporadenské společnosti?
Bylo to velmi složité. Část informací
nám poskytla analýza KPMG, zajímavý byl ale zejména mystery shopping
u společností Open Finance, Expander
a Money Expert. Dále mi velmi dobře posloužil internet a Google překladač a webové stránky různých firem.
Kvalitní informace nám poskytli rovněž polští bankovní partneři. Ovšem
největší a nejužitečnější díl informací dostáváme od Ingrid Ramikové, Petra Sznapky a dalších lidí ze sítě, kteří
mají zkušenosti přímo z praxe.
Ingrid Ramiková
A jak se vlastně daří překonávat jazykovou bariéru?
Já osobně s t ím problém nemá m.
Znám v ýznam našeho byznysu
z Čech, domluvím se polsky, a navíc
znám mentalitu Poláků, tudíž jsem
schopna jim své zkušenosti předat.
Spíše než o bariéry se v byznysu jedná o překážky, ke kterým se musíme
nějak postavit, abychom je překonali, ať už tím, že se naučíme polsky,
nebo si vychováme překladatele.
„Poláci jsou velmi hrdí
a neradi si nechávají
od někoho radit.
Na druhou stranu ale
mají rádi inspiraci. Co se
financí týče, velmi rádi
riskují a jsou odvážnými
investory. Neumí však
šetřit a myslet dopředu –
zajímá je vše, co se děje
právě teď.“
Jaká je vaše úloha v realizaci expanze
do Polska?
V Partners Polska zastávám funkci
ředitelky divize distribuce. Mojí hlavní úlohou je předat do polských rukou štafetu silné značky a know-how
Partners, které jsme vybudovali v Čechách.
Mým krátkodobým cílem je najít silné osobnosti, se kterými v ytvoříme
zdravou a silnou obchodní síť. Potřebujeme lidi, kteří nejenže pochopí
význam našich služeb, ale budou jej
schopni i dále předávat a budou hrdí
na to, že jsou součástí společnosti
Partners. Tím dlouhodobým cílem je
mít odpovídající výsledky a do pěti let
se stát nejsilnější značkou na polském
trhu - nejen kvalitou práce, ale i počtem poradců.
Mohou začít podnikat v Polsku i manažeři a ředitelé z příhraničních regionů České republiky?
A no, mohou, záleží to pouze na jejich rozhodnutí. Nicméně prav idla
hr y jsou určená – od pozice D mohou jít podnikat do Polska.
V jakém stádiu je nábor pracovníků
katowické centrály a kolik polských poradců již rozšířilo řady Partners?
Polskou centrálu máme nyní personálně obsazenou. Také síť se již několik měsíců tvoří: máme proškolených
prvních 60 kolegů, kteří s napětím
čekají na povolení jít do terénu udělat svou první finanční analýzu, podívat se na polský Prometeus a FiP. Ale
aby neztráceli peníze a čas, v současné době hlavně náborují a učí se školit.
Co je nejčastější motivací polských
uchazečů o práci v Partners?
Jejich motivací ke spolupráci jsou především naše vize a poslání – komplexní služba pro klienty. Něco takového je
v Polsku zcela neznámé. Dalšími faktory jsou nezávislost, silné IT zázemí a speciální produkty. A samozřejmě také možnost budování vlastní firmy a znásobení výdělku, což Partners
umožňují. Mám v síti mnohé kolegy,
kteří jsou znechuceni situací na polském trhu. Mají dost tzv. „poradenství“, které je ve skutečnosti prodejem
a proto chtějí změnu.
Jsou podle vás nějaké zásadní rozdíly
v mentalitě Čechů a Poláků – zejména ve vztahu k podnikání a financím?
Poláci jsou velmi hrdí a neradi si nechávají od někoho radit. Na druhou
stranu ale mají rádi inspiraci – v tom
vnímám klíčov ý rozdíl mezi mentalitou Čech versus Polák. To znamená, že s nimi musíte umět komunikovat na patřičné úrovni. Poláci jsou
výborní prodejci, ale chtějí mít záruku zisku. Když vidí za firmou lukrativní byznys, jsou ochotni neskutečně tvrdě pracovat. Ovšem když nevidí konkrétní cíle a výsledky, na daný
byznys jednoduše nepřistoupí. Poláci pracují velmi rádi sami na sebe
a často dělají více byznysu najednou.
Jsou velmi impulzivní a mají rádi dynamiku. Vztahy v byznysu pro ně nejsou až tak důležité jako pro Čechy.
Zisk je na prvním místě. Co se financí týče, velmi rádi riskují a jsou odvážnými investory. Na druhou stranu ale neumí šetřit a myslet dopředu
– zajímá je vše, co se děje právě teď.
7
Petr Sedlák
Jaká je vaše úloha v realizaci expanze
do Polska?
Protože mám zkušenosti jak ze sítě,
tak z centrály, je mojí hlav ní úlohou přenést to nejlepší z Partners ČR
do Polska. Nyní jsem na pozici CEO
a předsedy představenstva. Mám za
úkol zejména koordinaci všech činností, rozpočet, zaměstnance, částečné řízení oddělení a podporu českým
kolegům. Většina klíčových oddělení
je řízena holdingovými řediteli a manažery jako např. BO, IT, HR, Obchod,
Právní, Marketing, Logistika. U některých tento stav bude trvat dlouhodobě, některá se časem více osamostatní.
Proč byly za centrum budoucího působiště Partners v Polsku vybrány právě
Katovice?
Důvod je jednoduchý, strategická poloha, a tedy i dobrá dostupnost. Z Katovic je blízko do Vratislavi, Krakova
i Bielska-Białé. Mimochodem Slezské
vojvodství kolem Katovic má 4,5 milionu obyvatel, Malopolské vojvodství
kolem Krakova 3,3 milionu a Dolnoslezské vojvodství kolem Vratislavi má
2,9 milionů obyvatel a k tomu Opolské
vévodství kolem Opole, které má mi-
8
lion obyvatel. Tedy 12 milionu obyvatel v nejrozvinutější oblasti se skvělou dostupností z Česka. V neposlední
řadě je Slezsko vedle Varšavy ekonomicky nejsilnější oblastí Polska….
V jakém stádiu je otevření katovické
centrály? Jsou na obzoru už i nějaké
poradenské kanceláře, či dokonce klientská centra?
Centrála byla uvedena do provozu 20.
února. Zbývá doladit pár detailů spíš
dekorativního rázu. V prostorách centrály je dvanáct pracovních míst, několik kanceláří a školicí místnost. O dalších kancelářích manažerů se uvažuje
v Bielsku-Białe, časem určitě vzniknou
další v Katovicích či Vratislavi. Klientská centra budeme finančně podporovat až při určité velikosti firmy a počtu
klientů. Je ale možné, že vybudujeme
jedno klientské centrum v režii centrály – stejně jako před lety v Praze.
Co je technicky a administrativně nejsložitější, když společnost expanduje
do zahraničí?
Nejnáročnější, ale spíš psychicky, je
boj s úředním šimlem, jako asi všude.
Ve všech oblastech se projevuje jazy-
ková bariéra, což je problematické zejména při překladech důležitých textů,
například smluv. Ale není to nic neřešitelného – pro zajímavost mohu prozradit, že několik mých kolegů z Čech,
Micha l Šč erba, Pet ra Meišnerová
a Šárka Klukanová, se už učí polsky…
Expanzi do Polska nepochybně předcházela důkladná analýza trhu – jak
průzkum probíhal a jaké byly výsledky?
Výzkum probíhal již od jara roku 2011.
Podílela se na něm v ýrazně společnost KPMG, nicméně vycházeli jsme
i ze svých dřívějších analýz a z podkladů, které poskytnuli naši obchodní partneři. Výstupy jsem pak zpracoval a vytvořil jsem základní SWOT
(analýza Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats, pozn. red.)
a rozpočet. Polský trh je v porovnání s tím českým poměrně málo rozvinutý, i když na druhou stranu za sebou už mají penzijní reformu a obecně je známo, že Polsko přečkalo krizi
lépe než zbytek Evropy. Na pojistném
trhu jsou nižší provize, ale neznamená
to levnější produkty. Úroky z hypoték
jsou dlouhodobě na vyšší úrovni a stát
podporuje méně jednotlivé produkty, i když se situace postupně zlepšuje. Zvláštní je zde regulace. Na jednu
stranu je vyžadováno nesmírně dlouhé školení pro prodej pojistných produktů, na druhou stranu u prodeje investic není podmínkou ani živnostenský list. Hypotéky lze poskytovat jak
na živnostenský list, tak v rámci zaměstnaneckého poměru. Tento stav
dělí trh na dva hlavní typy firem, jedny se zaměřují na prodej hypoték, přičemž jejich poradci mají částečně zaměstnaneck ý poměr, okrajově pak
prodávají pojištění či investice, zatímco ty další firmy – jako například
OVB – spolupracují hlavně se studenty bez živnostenského listu a prodávají zejména investiční pojištění, které se
hojně využívá jako hlavní spořicí produkt. Konkurenceschopné pravidelné investice chybějí úplně, i když Poláci obecně rádi a hodně rizikově investují. Obecně jdou tedy firmy „lehčí
cestou“ a zaměřují se na provizně zajímavější produkty. Prostor pro finanční poradenství Partners je zde tedy obrovský…
7. března vyrazila delegace polských manažerů na exkurzi do Prahy, seznámit se svými českými
kolegy. Jaká je reakce jednoho
z účastníků této „Tour de Partners”?
„Cesta do Prahy byla podle mého jedinečnou příležitostí načerpat zkušenosti od lidí, kteří stojí za úspěchem společnosti Partners v České republice. Výroční konference,
které jsme se zúčastnili, nám umožnila vhlédnout do skvělých výsledků práce českých kolegů a oživit si
tak naše vlastní vize a to, co bychom
chtěli sami vybudovat v rámci polské
struktury firmy. Setkání se spoluzakladatelem společnosti Radimem
Lukešem bylo cestou v čase, neboť
jeho slova nám nastínila, čeho všeho bychom mohli dosáhnout v horizontu měsíců i roků, ať už na polském trhu, či v dalších zemích.“
Łukasz Mikosz, manažer Partners
Polska
9
Investiční poradenství
Investiční poradenství a změny
ve vzdělávání
Od poloviny března je součástí Supervizí zkouška
z investic. „K tomuto kroku jsme přistoupili, abychom šetřili čas poradců, protože díky zahrnutí této
zkoušky do Supervize již nebude nutné absolvovat
celodenní školení a zkoušku pořádanou Asociací pro
kapitálový trh (AK AT),“ vysvětluje manažerka programu vzdělávání Gabriela Kudrnová.
Podklady ke zkoušce, prezentace a skripta jsou dostupné v Prometeu ve složce Dokumenty-Akademie
finančního vzdělávání - Centrální supervize. V uzamčené sekci na webu JsmePartners je navíc k dispozici video, které poradce atraktivní formou naučí vše
potřebné pro splnění odborné způsobilosti, která je
právními předpisy vyžadována.
Karel Maroušek
Gabriela Kudrnová
Investiční poradenství jedině
v Partners
O stupňujících se nárocích regulátora – České národní banky – a o chystaných
změnách v legislativě, se již hezkou řádku měsíců horečně diskutuje ve
finančněporadenských kuloárech. Nové požadavky, které jsou na poradce
a poradenské společnosti kladeny, však paradoxně odkrývají i nové obchodní
příležitosti. Ovšem jen těm nejlepším…
Takovou příležitostí je především možnost posky tování služby investičního poradenství. „O zřízení této služby
jsme vážně uvažovali již v roce 2008, kdy vešla v platnost
novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V rámci
loňské kontroly ČNB bylo ze strany orgánů dohledu konstatováno, že Partners již investiční poradenství de facto
poskytují,“ říká Partner Karel Maroušek.
Vyjádřením ČNB se dostáváme k ožehavému tématu jasné definice hranic mezi investičním poradenstvím a investičním zprostředkováním. Zprostředkovatel nedoporučuje klientovi konkrétní investiční nástroj. Může jej pouze nasměrovat – typicky třeba větou: „Pro vás jeho vhodná skupina fondů peněžního trhu, v jejímž rámci si můžete vybrat tyto tři produkty.“ Následně je pouze na klientovi, pro který ze tří produktů se rozhodne. „To ale větši-
10
nou klienta zaskočí,“ uvažuje ředitel právního oddělení Vít
Mikolášek. Finančnímu poradci pak nezbývá než klientovi pomoci. Cílem bylo tuto schizofrenii, kdy chceme klientovi poradit a nemůžeme, odstranit. „A tak jsme se po dohodě s ČNB zavázali, že do půl roku investiční poradenství
oficiálně zařadíme do nabídky našich služeb. V současné
době jsou již programovány konkrétní nástroje ve FiPu,
aby bylo možné počátkem třetího kvartálu roku 2012 službu investičního poradenství naostro spustit,“ dodává.
Vyplnění Investičního dotazníku? Záležitost deseti minut!
Pro investiční poradenství byla vyvinuta dvojice stěžejních nástrojů. Tím prvním je Investiční dotazník, o jehož
výslednou podobu se zasloužili především právnička Iva
Skybová a projektová manažerka Gabriela Kudrnová. „Dotazník je nově součástí Finanční analýzy. Otázky v dotaz-
Vít Mikolášek
níku samozřejmě odpovídají praxi a zjišťují všechny informace požadované vyhláškou. Dotazník platí po dobu
pěti let, ovšem jen za předpokladu, že se jinak zásadně nezmění životní situace klienta,“ vysvětluje Vít Mikolášek.
Zatímco z Investičního dotazníku vyplývá řešení odpovídající rizikovému profilu klienta, investiční portfolio ve
vztahu ke zvoleným investičním horizontům bude následně kontrolovat aplikace na tvorbu portfolia ve FiPu. „Nemusíte se bát nějakého složitého vyplňování. Zadáte profil klienta, investiční nástroje, preference a FiP na základě
zadaných dat sám automaticky doporučí investiční řešení.
Nováček tuto rutinu zvládne během deseti minut, samozřejmě zkušenější poradci si budou moci pohrát s detaily,“
dodává Karel Maroušek.
Jak na investiční poradenství v praxi?
Během finanční analýzy zjistí poradce požadované
vstupní údaje, zejména pak rizikový profil klienta, veškerý stávající majetek, finanční bilanci, účel a investiční horizont u jednotlivých investic. Data zadá do FiPu,
který vyhodnotí stávající portfolio a navrhne nové řešení. V rámci předdefinovaných limitů systém vždy v prvé
řadě zvolí příslušné Partners Mixy či fondy Partners Universe, které jsou již odpovídajícím způsobem diverzifikovány. Zkušenější poradce se však na automatizovaný výběr nemusí vázat a může portfolio sám měnit. V poslední fázi předá poradce klientovi finanční plán s uvedením
vstupních údajů a navrženého portfolia. Klient současně podepíše předávací protokol, který se následně odešle na centrálu.
1300 poradců je připraveno
Partners již dnes disponují tak širokým portfoliem, že je
možné klientovi poskytnout dostatečně reprezentativní
vzorek investičních produktů, což je právě jedna ze zákonem daných podmínek poskytování investičního poradenství. Podle Marouška navíc již dnes působí v poradenské
síti přes 1300 poradců, kteří splňují podmínky pro poskytování investičního poradenství
Oficiální poskytování investičního poradenství s sebou
nese zvýšenou odpovědnost za vhodnost vybraného investičního nástroje. To je však bohatě kompenzováno skutečností, že Partners se stanou jedinou velkou finančněporadenskou firmou v České republice, která bude tuto službu
poskytovat. V praxi to znamená přinejmenším roční náskok oproti konkurenci. Firmy, které nevyužívají Finanční
analýzu, to budou mít těžké,“ soudí Karel Maroušek. „Navíc nikdo z konkurentů nemá tak sofistikované IT nástroje
jako my. Nejspíš jim nezbude nic jiného, než omezit portfolio na dva fondy – pro dynamické klienty a pro konzervativní klienty. Mimochodem je velmi reálná možnost, že
zákon, který bude přijat v horizontu nadcházejících dvou
let, bude vyžadovat, aby finanční poradce byl zároveň i investičním poradcem. I v tomto ohledu tedy máme konkurenční výhodu,“ dodává Maroušek.
Jakub Zeman
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o investičním poradenství, ale
báli jste se zeptat, naleznete ve vysílání Partners Web TV z 5.
března. Více na webu www.jsmepartners.cz.
11
NOVINKY
ty, podle příslušné úrovně kanceláře. Další podmínkou je pak reprezentativní kancelář. V tomto případě má VIP CO volbu
buď působit v již využívaných prostorách,
nebo si zřídit kanceláře nové.
Nové příležitosti pro VIP Consultanty
Od počátku roku 2012 mohou VIP Consultanti Partners rozšířit pole své
podnikatelské působnosti prostřednictvím specializovaných VIP poradenských
kanceláří (VIP CO). Podrobnosti o tomto zásadním průlomu v obchodní strategii i
kariérovém plánu naší společnosti přináší projektový manažer Martin PIVODA.
Jaká je vaše role v realizaci projektu VIP
CO?
Ze strany centrály, respektive oddělení
distribuce jsem pro tento projekt hlavní kontaktní osobou. Poskytuji konzultace zájemcům, kteří uvažují o zřízení VIP
CO, dohlížím na správné nastavení jednotlivých kanceláří a schvaluji žádosti o
aktivace. Ve spolupráci s panem Šobou
připravujeme pro VIP poradce rozšířený
cyklus vzdělávání.
Co bylo impulsem k vytvoření konceptu
VIP CO a jaké změny to vnese do kariérního plánu?
Přirozeným impulzem pro nás byl jak vývoj trhu, tak i skutečnost, že samotný model strukturální firmy není zajímavý pro
všechny podnikatele, kteří se chtějí dlouhodobě věnovat práci v oboru financí.
Profiluje se u nás stále víc poradců, kteří jsou velmi schopní, zkušení a vzdělaní, ale nevyhovuje jim manažerská ces-
12
ta kariérového plánu. Těm chceme vytvořit prostor a podmínky pro další růst
a profesionalizaci právě formou VIP poradenských kanceláří. Druhým impulzem byla snaha vytvořit špičkovou finanční službu pro výrazně náročnější afluentní a privátní klientelu. Chce to ty nejlepší poradce s doložitelnou kvalifikací, speciální produkty, služby od světových poskytovatelů, garanci kvality a zázemí silné značky. Ve chvíli, kde tento skvělý distribuční kanál vybudujeme a dostaneme
jej k těm správným klientům, firmy jako
UBS, Deutsche bank, JP Morgan, či Goldman Sachs nám rády dodají ty správné
produkty a služby.
Jaké výhody nový koncept poradcům přinese?
VIP poradci, kteří se rozhodnou využít modelu poradenské kanceláře, budou
mít o 0,5 eura vyšší provizi. V případě, že
zprostředkují hypotéky v ročním objemu
přes pět milionů, získají také nárok na hypoteční bonus ve výši 0,05 procenta až 0,1
procenta, který bude vyplácen jednou
ročně. Získávají také kvartální příspěvek
na běh podniku ve výši 15 000 - 30 000
Kč a následné provize z investic a samozřejmě neživotního pojištění. Vedoucí VIP
CO budou také při splnění podmínek zapojeni do Leaders Clubu, Partnes tripů,
soutěží a v neposlední řadě i do akciového programu.
Jaké jsou požadavky na poradce, kteří se
rozhodnou otevřít vlastní VIP CO?
U zájemců o VIP CO v první řadě sledujeme jejich osobní historický výkon, který je
základním měřitelným kritériem. V případě, že se nejedná o VIP poradce, ale například o M1, můžeme částečně přihlédnout i k historickému výkonu jeho poradců, které si bere do kanceláře na pozici
koncipientů. Vedoucí VIP CO k sobě totiž
musí mít jednoho, dva nebo tři koncipien-
Jednou z podmínek k otevření VIP CO je
získání certifikátu €€FA. Proč jste se rozhodli k zařazení této podmínky, nebojíte
se, že pro mnoho poradců bude nutnost
absolvování náročné zkoušky demotivující? Plánuje se nějaké speciální školení pro
zájemce o VIP CO?
Rád bych upřesnil, že v současné době
má tato podmínka odloženou účinnost na 1. ledna 2014, a koneckonců v současné
době ji nesplňují všechny VIP CO. Její zařazení přirozeně souvisí se záměrem profesionalizace. Kvalita a kompetence profesionálního poradce nestojí pouze na jeho historickém výkonu, ale právě i na vzdělávání. Navíc pak budeme moci tyto poradenské
kanceláře označovat jako certifikované. Pro
podporu rozvoje této „elitní jednotky“ jsme
navrhli, věřím, velmi atraktivní podmínky
a je na každém z podnikatelů v Partners, aby
si vyhodnotil co mu absolvování kurzu €FA
a následné získání certifikátu může přinést z dlouhodobého hlediska. Pro zájemce o VIP CO proběhla v březnu dvě školení, kde Petr Borkovec představil vizi
a filozofii celého konceptu. Obdobná školení plánujeme i do budoucna. Přece jen
nám v Partners vyrostou další osobnosti a
bude zajisté i spoustu zajímavých novinek
k představení.
První VIP CO měly být otevřeny počátkem
roku 2012: jaké to jsou a kdo za nimi stojí?
Zajímavé je, že všech našich pět pilotů
fungujících od ledna je v Brně. Jejich vedoucí jsou David Kučera, Štěpán Novotný, Mohamed Zidan, Michal Balcar a Vláďa Brzokoupil.
Nebojíte se, že bude koncept VIP CO narážet na nezájem lidí „z ulice“ přicházet
do poboček finančních institucí a zajímat
se o nabízené produkty?
Toho se opravdu nebojím. Místo na klienty z ulice se budeme i nadále orientovat spíše na doporučení a aktivní oslovování. Cílovou skupinou je v tomto případě bonitní a náročnější klientela, označovaná jako afluentní. Koncept VIP CO budeme podporovat například i formou PR
a s odborníky na komunikaci už hledáme
správné cesty, jak o této prémiové službě
informovat cílovou klientelu.
VIP CO by měly poskytovat i nadstandardní a placené služby – o jaké služby by se
mělo jednat a kdo stanoví sazebník poplatků?
Chceme klientům zajistit opravdu komplexní službu, proto budeme ve spolupráci s prověřenými partnery zprostředkovávat i služby v oblasti účetního, daňového
a právního poradenství. Mezi placené služby pak můžeme řadit hypoteční full-servis, kdy poradce klientovi vyřídí všechno včetně kupní smlouvy a podání smluv na katastru nemovitostí, nebo
březnové zúčtování daně pro zaměstnance. Sazebník úkonů včetně poplatků
vznikne ve spolupráci oddělení distribuce a vedoucích VIP CO.
S jakými dotacemi centrály na zřízení kanceláře a její provoz mohou poradci počítat?
Na zřízení reprezentativních kanceláří budou moci využít účelovou půjčku až
do výše dvě stě tisíc korun a na jejich provoz dotaci od pěti do desíti korun měsíčně
podle úrovně poradenské kanceláře, myšleno systémové úrovně.
Snadná cesta k VIP
kanceláři
V případě, že má poradce historický
osobní výkon 15 000 BJ, vhodnou
osobu na pozici koncipienta a reprezentativní prostory k fungování, pak
už stačí jen vyplnit žádost o zřízení
VIP CO, která je na Prometu v HR
– povýšení, změny a ukončení. A tu
pak zaslat ve skenu na [email protected] a [email protected]
VIP kanceláře očima Petra Borkovce
Je třeba si otevřeně říci, že profesionální
finanční poradci jdoucí levou stranou kariérového plánu byli v Partners dosud spíš
utlačovanou nebo lépe řečeno lehce potlačovanou a hlavně nepříliš podporovanou skupinou podnikatelů. To mělo své logické důvody. Trh, klienti, podnikatelské
prostředí a lidé v Partners se však postupně mění, a proto se výrazným způsobem
mění i levá strana kariérového plánu.
Na českém trhu přibývá množství zajímavých klientů a bude jich přibývat stále rychleji. Jsou to klienti vyžadující a očekávající dlouhodobou a komplexní službu. Jedná
se klienty ve věku 30 až 45 let s lehce až
vysoce nadprůměrným příjmem, či dokonce s nemalým a rostoucím finančním majetkem. Jedná se o finančně gramotné klienty, chápající přidanou hodnotu služby finančního poradce, s nimiž je radost pracovat, protože chápou služby, využívají ce-
lou řadu finančních produktů, jejich požadavky a potřeby se mění, jak se mění jejich rodinná situace a tak dále. To povede
k vyšší efektivitě profesionálních finančních poradců, a ti se tak dlouhodobě nebudou muset neúspěšně pokoušet dobře starat o 500 klientů a přitom stále muset získávat nové klienty, aby se uživili, a
u všech klientů dělat stále to samé a ještě
stále vysvětlovat přidanou hodnotu osobního poradce a doufat, že ji klient pochopí. Získat a dlouhodobě si udržet podobnou klientelu bude výzvou, bude vyžadovat osobnostní růst, bude vyžadovat nové
služby, nové produkty i jiný přístup. To vše
povede k tomu, že dlouhodobá kariéra finančního poradce bude stále zajímavější,
zábavnější, s větším potenciálem obratu i
příjmu, a bude tak volbou pro víc poradců a ti u této profese vydrží déle, než bylo
v minulosti zvykem. V Partners výrazně při-
bylo lidí, které klientská práce baví, naplňuje je a jsou v ní obchodně úspěšní. Přibývá lidí s podnikatelským přístupem, kteří
mají cíle, vize i potenciál, ale rádi spoléhají sami na sebe, nebaví je neustálé hledání
těch správných lidí a jejich výchova i fluktuace a jednoduše jim nevyhovuje byznys
model strukturální firmy postavený na vztahu podnikatel–podnikatel (jakkoliv je to
nepředstavitelné). Všem těmto podnikatelům chceme nabídnout nejen vylepšení
levé strany kariérového plánu, ale doslova
nový byznysmodel s potenciálem větších
objemů, vyšších finančních příjmů i přísun
dalšího vzdělávání a osobního růstu.
Celý článek Petra Borkovce na téma VIP
kanceláře a motivy vedoucí k jejich zřízení,
byl publikován na webu JsmePartners 27.
12. 2011 v sekci Kariéra
13
ROZHOVOR
Data mají
budoucnost!
Nový ředitel zákaznického servisu
Partners Petr MÁŠA se představuje.
Když jsme před časem zapředli hovor na téma fotografování, Petr Máša
mi se zanícením vyprávěl o svém výletě do střední Asie. Obzvlášť velký dojem
na něj udělala scenérie Velkého Almatinského jezera v pohoří Ťan-Šan. Sladkovodní jezero ve výšce přes 2 500 metrů nad mořem, obklopené zasněženými
horami, vytvářely nádhernou scenérii.
„V reálu to byla nádhera,“ říká Petr Máša.
„Ale na fotkách to prostě není ono,“ popisuje, jak se marně snažil přírodní úkaz
zvěčnit prostřednictvím svého fotoaparátu.
Asi se teď ptáte, jak to celé souvisí s náplní práce ředitele zákaznického servisu Partners. Pro povolání Petra Máši je
ale smysl pro detail nesmírně důležitý.
S pečlivostí sobě vlastní totiž řídí sběr
veškerých klientských dat, podrobuje je
analýze a na základě výsledků nastavuje
kritéria servisních kampaní, na kterých
spolupracuje obchodní oddělení s divizí
distribuce.
Jak se vlastně z člověka stane expert
na data mining a následnou realizaci
servisních kampaní?
Data miningu neboli získávání dat jsem
se věnoval již během studia na VŠE
a MFF UK. Protože jsem měl zálibu v po-
14
čítačích, logicky jsem začínal s programováním. Jenže když vyvinete nějakou
aplikaci, musíte pohlídat, aby se dobře
uplatnila v praxi. Z tohoto úhlu pohledu
bylo zcela klíčové mé první zaměstnání:
provozně-technická podpora call centra. Zaujalo mne, že někdy se operátorům
call centra dařilo více a někdy méně. To
mě vedlo k tomu, že jsem hledal příčiny
nestálých výsledků. A právě tehdy jsem
poprvé začal analyzovat data.
Přitom ještě v 90. letech ale musel být
pojem „data mining“ v Česku velkou
neznámou…
Ono se samozřejmě vědělo, že něco takového existuje. Jenže většina odvětví
u nás fungovala tím stylem, že si vedení firem řeklo: tak to budeme řídit pocitem a ono to nějak vyjde. A buďto to vyšlo, nebo ne. Na druhou stranu analýzy
dat existovaly v bankách a pojišťovnách
odnepaměti a právě tyto instituce si velmi brzy uvědomily, že v práci s daty je
obrovský potenciál. Mohou si jejím prostřednictvím nejen pojistit kontinuální
růst svých výnosů, ale také zlepšit klientský servis.
Co je na data miningu nejtěžší?
Jedna věc je získat potřebná data. Tím to
ale zdaleka nekončí. Musíte získaná data
rozšifrovat a zjistit, co vám vlastně říkají a co v kontextu dané firmy znamenají. Pochopitelně to s sebou nese nutnost
být dobře obeznámený s chodem celé
firmy – a to chce čas.
V posledních letech je ožehavým tématem ochrana osobních údajů. Jak jde nedůvěra lidí a neochota sdělovat na každém kroku své personálie dohromady
s efektivitou práce s klientskými daty?
Obávám se, že lidé nemají zcela ujasněné, co chtějí a co ne. Pro příklady nemusíme chodit daleko. Já sám nechci, aby
mě někdo „špehoval“ a analyzoval mé
osobní údaje, na druhou stranu mi ale
vyhovuje, když se mi Google automaticky
zobrazuje v češtině a výsledky vyhledávání zohledňují fakt, že žiju v Česku, a ne
třeba v Jihoafrické republice. Je fajn, že
si mohu prostřednictvím telefonu vyhledat nejbližší restauraci. Jenže aby to bylo
technicky možné, musím nejprve odeslat
informaci o své poloze. O internetovém
bankovnictví či e-shopech na nemluvě.
A právě v tom je ten rozpor. Na jednu
stranu chceme, aby technologie a služby
fungovaly k naší naprosté spokojenosti,
ale zároveň nechceme sdílet žádná osobní data. Musíme si tedy v prvé řadě ujas-
nit, co vlastně chceme. Čistě pragmaticky vzato, lidé o sobě prozradí leccos, třeba prostřednictvím sociálních sítí. Nic
jim to nepřináší, a přitom to dělají zcela dobrovolně. Pokud tedy lidem ukážete,
že za určitých okolností může sdílení dat
posloužit v jejich prospěch, a ukážete jim
navíc konkrétní benefit, pak není ze strany klienta důvod k neochotě spolupracovat. Mobilní operátor například ví, kdy
a kde se pohybujete, kde trávíte svůj čas,
a nikdo to nezpochybňuje. Nyní se začíná
hovořit o tom, zda tato data smějí operátoři používat nebo ne. Stejně jako v prostředí internetu vidím více pozitiv a přínosů pro zákazníky.
A jak jste se dostal od programátora
a datového analytika až na stranu marketingu nebo risk managementu?
To je jednoduché. Pokud přijdete do nějaké firmy, máte několik handicapů – neznáte interní historii firmy (co jak funguje, co nefungovalo a proč) a jako člověk
od dat neznáte ani dané odvětví ani danou oblast – například přímý marketing.
Ale pokud použijete správně data a začnete si sám klást otázky a odpovídat na ně,
začnete těmto firmám přinášet zajímavé
informace, které před tím nevěděly. A tím
pro ně začnete být partnerem a ony budou
sdílnější. Tím snadno proniknete do odvětví i do jednotlivých oddělení.
Ke spokojenosti klienta
i poradce Jak jste se vlastně dostal do Partners?
S Partners spolupracuji již delší dobu.
Působil jsem v poradenské společnosti KPMG na pozici Principal Advisora
a společně s oddělením distribuce Partners jsme rozjížděli nejen data mining
a analýzu klientských dat pomocí systému SAS, ale také první servisní kampaně.
Když jsem se loni rozhodl z KPMG odejít
a zvažoval, kterým směrem bych se měl
ubírat dál, popovídali jsme si s Petrem
Borkovcem nad možností spolupracovat
na projektech Partners dál, tentokrát přímo z centrály. Slovo dalo slovo a vzhledem
k tomu, že s prostředím a fungováním
společnosti Partners jsem byl dobře obeznámen – Partners je firma plná lidí, kteří
mají správný drive a chtějí něčeho dosáhnout, tak jsme se dohodli na spolupráci.
A proč jste si vybral zrovna Partners?
Důvodů bylo několik. Jedním z nich je
určitě firma Partners jako taková. Dále
je to určitě osobou Petra Borkovce, který je velký vizionář a chce finanční poradenství dále posouvat. Ale nejen on,
takových vizionářů a cílevědomých lidí
je, jak mám tu čest nyní poznat, v Partners mnohem více. A oblast servisních
kampaní se mi líbí proto, že máme možnost pokračovat v budování něčeho, co
na trhu zatím moc nefunguje – finanční
poradenství s plnohodnotným dlouhodobým servisem klientům. A máme volné ruce, takže nemusíme klientům tlačit
spotřebitelské půjčky, ale můžeme jim
nabízet to, co potřebují. A můžeme to dělat lépe než všichni ostatní. Zasílané letáky máme na výrazně vyšší úrovni než
u většiny finančních institucí, máme jedno z nejlépe fungujících call center, kdy
operátoři nejsou jen brigádníci, kteří čtou strojově skript z obrazovky, aniž
by tomu rozuměli, ale jsou to opravdoví profesionálové, kteří s klientem vedou plnohodnotný dialog. V servisních
kampaních jsou v roli asistenta poradce,
tedy nesnaží se mu něco prodat a nutit
ho k podpisu ani klientovi radit s portfoliem. Jejich cíl je sjednání schůzky
s odborníkem na finance – s poradcem.
A právě možnost skloubit nejlepší kreativitu, nejlepší call centrum a nejlepší finančněporadenskou síť, spolu s podporou vedení a za podpory dalších skvělých
lidí na centrále a možnost posouvat věci
dále bylo to, co mě přesvědčilo.
Co je vlastně posláním ředitele klientského servisu?
Hlavním posláním je podpořit servis klientům. Servis bude realizován prostřednictvím poradců (A klienti) a dále s podporou centrály (B, C klienti). V klíčových
produktech typu životní pojištění a hypotéka by centrála měla hrát roli „asistenta poradce“, tedy klienty oslovit poštou, případně obvolat a předat poradci
informaci, kteří klienti mají zájem se setkat kvůli servisní schůzce. Druhým pilířem by měla být možnost sjednávání
neklíčových produktů přes call centrum
bez nutnosti podpisu a papírování (např.
pojištění vozidel, nemovitostí). Jestliže
poradce vyhodnotí, že pro něj není efektivní věnovat celé odpoledne zpracování
smlouvy, která by mu přinesla pouze malou provizi, pak může klient pro sjednání této smlouvy využít naše call centrum.
Na vlastnictví klienta to nic nemění. Klient dostane to, na co má nárok a poradce získá adekvátní část provize víceméně
bezpracně. Samozřejmě pokud bude chtít
poradce sjednat smlouvu osobně, nic mu
v tom nebrání.
Na centrálu jste nastoupil v lednu letošního roku. Jaký byl váš první počin
v nové funkci?
První počin? Cílem bylo rozjet servisní kampaně. Myslím, že se to podařilo.
Spustili jsme kampaně na Partners Universe, Aktualizujte plán na stáří (s cílem
podpory zejména pravidelných investic), Partners Komodity Invest a kampaň
Oslovte sirotky s poslední možností změny penzijního fondu. Dalším počinem byl
rozvoj možností těchto kampaní pro poradce – v rámci pilotního provozu jsme
vybraným poradcům dali i možnost vybrat klienty k oslovení v rámci kampaně
Komodity Invest.
A jaké další projekty budete v dohledné době realizovat?
O dalších kampaních jednáme s obchodními partnery. Byl bych rád, kdyby jedna z budoucích kampaní byla zaměřena
na AXA kartu. Ta je svým nastavením
v mnoha aspektech na českém trhu zcela unikátní. Další aktivitou by mělo být
již avizovaná možnost sjednávání smluv
pojištění vozidel a majetku přes call centrum, bez nutnosti podpisu. Jakub Zeman
Kdo je Petr Máša
Vystudoval fakultu statistiky a informatiky Vysoké školy ekonomické v Praze
a současně Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Šest let pracoval
v mezinárodní konzultantské společnosti Adastra, kde řídil oblast data miningu a nasbíral četné mezinárodní zkušenosti. V roce 2010 nastoupil do společnosti KPMG jako expertní poradce pro klienty z oblasti financí
a telekomunikací. Od ledna letošního
roku zastává pozici ředitele zákaznického servisu Partners. Má na starost
rozvoj a realizaci servisních klientských
kampaní a zvyšování efektivity péče
o klienty. S tím souvisí i potřebné datové analýzy a využívání nových nástrojů SAS. Ve volném čase se Petr Máša
rád věnuje turistice, cykloturistice a lyžování. Velký dojem na něj udělala cesta po Spojených Státech Amerických
a výlety po Kanadě a střední Asii.
15
PRODUKTY
Exkluzivní Partners
produkty a ty ostatní
Jednou za čas mě některý poradce či manažer překvapí otázkou, zda máme
v pojištění opravdu nízkonákladové produkty. Nebo mě dokonce téměř urazí
otázkou, jestli od partnerů nedostáváme ve skutečnosti mnohem víc, než říkáme,
a přerozdělovacím poměrem potom „nelžeme“. Není náhodou, že toto tvrdí
s oblibou naši konkurenti a postavili na tom interní argumentaci do svých firem. Je
nepříjemné, když mám pak pocit, že semínko podobné pochybnosti se může uchytit
i u zkušených lidí, kteří by našemu byznysu měli rozumět velmi dobře. Narážím také
někdy na otázku, proč tvrdíme, že klientům strhneme na počátečních nákladech 140
procent, když například Aegon strhává mnohem víc.
Všechny tyto situace mají společného
jmenovatele, který mě trápí – pokud
tomu někdo uvěří, tak to znamená, že
vůbec nerozumí investičnímu životnímu pojištění a poplatkovým strukturám, nebo je dokonce ani nezná.
Znamená to také, že Dušan Šídlo svoji
komplexní analýzu pojištění dělá zbytečně nebo možná až příliš komplexně,
a také to znamená, že mnoho poradců pravděpodobně nedokáže při práci
s klienty i při náboru vyargumentovat
a prodat naši první přidanou hodnotu:
nízkonákladové exkluzivní produkty. Tedy strategii, kterou nebyl ochoten či schopen nikdo následovat. Tato
přidaná hodnota pro klienty a stěžejní
bod naší filozofie nás (firmu, poradce
i manažery) například v minulém roce
stála zhruba 250 milionů korun. Tržby společnosti tedy v roce 2011 mohly
být – kdybychom používali standardní
„vysokoprovizní“ produkty – téměř 1,6
miliardy korun místo 1,32 miliardy.
Dosud mi to vůbec nevadilo. Bral jsem
to tak, že jsme se všichni něčeho vzdali, abychom získali obrovskou konkurenční výhodu a nakonec na tom byli
všichni včetně klientů lépe, a myslím,
že tak do roku 2010 to i fungovalo.
V tomto článku jsem se rozhodl připomenout, v čem se naše pojistné produkty liší od těch na trhu standardních, jaký je dopad na klienty a jak si
16
skutečně můžete ověřit, že to tak je,
a na čem to můžete ukázat komukoliv.
Pojďme tedy po jednotlivých typech
poplatků a poplatkov ých str uktur
u investičních životních pojistek.
dluhem, vyššími maximálními pojistnými částkami při stejném pojistném,
samozřejmě vyšším odkupným v případě storna či možností výběru vyšší části prostředků nebo dřívější možností výběru části prostředků.
Kolik klient Partners ušetří hned
na počátku a jaká je hodnota této
úspory?
První skupinou poplatků jsou poplatky na úhradu počátečních nákladů.
Tyto poplatky slouží na úhradu provize, nákladů spojených s výplatou provize dopředu (vlastně na úvěr), formulářů, zadání a taxace smlouvy atd. Nemusí zde však být přímá vazba na provizi. V Polsku například mnoho produktů tento poplatek v ůbec nemá,
a přesto jsou tam produkty v ýrazně dražší a provize se vyplácejí také
na počátku – prostě si vezmou mnohem více, ale v delším časovém horizontu. Tento poplatek je buď ve formě
alokačních procent z ročního pojistného (například Maximum, Flexi, Vision), nebo počátečních jednotek (F1,
Invest&Live, T100E).
Kolik klient ušetří v průběhu trvání
smlouvy?
Druhou skupinou poplatků jsou poplatky z pojistného. Tyto poplatky se
hradí průběžně po celou dobu pojištění z celého zaplaceného pojistného,
tedy ze spořicí složky i z rizikového
pojistného. Zvyšují tedy i cenu rizik.
Slouží na úhradu nákladů se správou
pojistné smlouvy a také na úhradu následné provize zprostředkovateli. Jedná se především o rozdíl mezi nákupní
a prodejní cenou BOS (bid offer spread), uváděný v procentech z pojistného, což je obdoba vstupního poplatku z každé investice. Dalšími poplatky z pojistného jsou správní poplatek,
hrazený většinou fixní měsíční částkou, a inkasní poplatek, strhávaný při
platbě pojistného.
Vliv tohoto počátečního poplatku je
cítit především v prvních deseti letech vývoje hodnoty pojistné smlouvy.
Produkty Partners jsou v prvních letech výrazně méně v minusu než standardní tržní produkty, což se projevuje menším či kratším akumulovaným
Kde se skrývají skutečné náklady i
zdánlivě levnějších produktů?
Hlavním příjmem pojišťoven (kromě
cen rizik) a největším dlouhodobým
nákladem pro klienty je třetí skupina poplatků – poplatky za správu ne-
boli management fee. Management
fee se hradí pouze ze zainvestovaných
prostředků, tedy neprodražuje rizikovou část smlouvy. Přesto díky přirozenému pojistnému u některých rizik
(smrt, invalidita, vážné choroby) hraje management fee určitou roli i u produktů, které jsou nastaveny zdánlivě
zejména na rizika. Například rizikové
pojistné rizika smrti pro muže sjednané na 30 let a dva miliony korun bude
kolem 200 Kč měsíčně a dále bude pomalu s věkem růst. Minimální pojistné
však bude většinou vyšší než 1000 Kč
měsíčně. Rozdíl je investován do vybraných fondů.
ťovny, investiční pojištění Generali,
Amcico, Komerční pojišťovny a UNIQA pojišťovny. (I když u UNIQY se
jedná pouze o 0,4–0,5 procenta ročně a o to „levnější“ jsou některé fondy
vybírané do jejich portfolií.) Vliv management fee však může fungovat i naopak a produkt (IŽP) oproti jiným
relativně zlevnit, a to v případě, že
umožňuje investovat do dynamických
či akciových fondů, jejichž management fee se přitom pohybuje kolem
jednoho procenta a níže. Jedná se většinou o pasivní, indexové či ETF fondy. Takové fondy mají ve svých portfoliích například Aegon, Allianz či UNIQA.
Na smlouvě s úložkou 1000 Kč měsíčně
na 30 let jsme se vzdali na úvodní provizi 4800 Kč a 120 Kč ročně až do zrušení či skončení, a dostáváme tak „pouze“ 16 800 Kč a 180 Kč ročně. Tedy poradce na pozici SC se takto vzdává 2400
Kč, manažeři a ředitelé provize za vedení ve výši 1440 Kč a centrála 960 Kč. Ale
pro klienta jsme tímto například u ČPP
získali výhodu oproti exkluzivnímu produktu ČPP pro Broker Consulting v reálné hodnotě 45 000 Kč, tedy skoro ve výši
čtyř plateb. U UNIQY je to 47 000 Kč,
u AXA pojišťovny dokonce 71 000 Kč.
Sečteno a podtrženo
Naše strategie a výhoda se velmi výrazně také projeví i v novém velmi
zajímavém produktu A X A pojišťovny AXA Kumulativ Life. Verze tohoto
produktu pro Partners bude mít BOS
(rozdíl nákupní a prodejní jednotky),
který se platí z každé platby, 2 procenta místo BOS ve výši 4 procent, který budou muset platit všichni klienti,
kteří tento produkt nebudou mít přes
Partners. Navíc klienti Partners s platbou nad 1000 Kč měsíčně získají hned
první měsíc po zaplacení prvního pojistného Partners bonus, který kompenzuje v yšší kalkulovanou provizi
u tohoto produktu.
Poplatek za správu se strhává z celkových aktiv ve fondech na dané smlouvě včetně zhodnocení – tedy kumulativně. Zpočátku se jedná o zanedbatelný poplatek, jeho význam exponenciálně roste s hodnotou majetku ve fondech. Například u průměrné smlouvy
bude jednoprocentní management fee
v pátém roce trvání znamenat roční
poplatek za správu sotva 400 Kč, ale
ve dvacátém roce už to bude 4000 Kč
a ve třicátém roce 10 000 Kč, protože
hodnota investice bude kolem jednoho
milionu. Poplatek za správu si může
strhávat sama pojišťovna na své úrovni a dále si samozřejmě za správu strhává management fee investiční společnost, která spravuje daný podílový
fond. Tato investiční společnost navíc
40–60 procent management fee vrací
pojišťovně jako odměnu.
Pojišťovny a produkty, které obsahují zdvojené management fee, naleznete v analýze Dušana Šídla. Z těch známých se jedná o produkty ING pojiš-
Podobně se od dubna či května 2012
vrátíme k Partners bonusu na pojistných smlouvách FLEXI od Pojišťovny
České spořitelny, čímž znovu využijeme svých nižších provizních požadavků, než má zbytek trhu, a budeme mít
jako jediní speciální a pro klienta výhodnější verzi FLEXI, jednoho z nejprodávanějších produktů na trhu. Co
to bude znamenat pro klienta s pojistným 1000 Kč měsíčně na 30 let? Hned
druhý měsíc mu na jeho pojistném
účtu přistane 3000 Kč, což mu sníží akumulovaný dluh a zlevní riziko
smrti po celou dobu pojistné smlouvy, při šesti procentech ročně se suma
zhodnotí na 35 000 Kč, což jsou téměř
tři roční platby. Toto vše klientům přinese přidanou hodnotu, ale jednotné
provize Partners pro všechny životní
pojistné produkty se nedotkne.
Na závěr bych rád upozornil na dvě
důležité skutečnosti. Za pr vé, naše
služba není jen o produktech a kvalita produktu (a to platí zejména o pojistných produktech) není jen o poplatcích. Článek jsem nepsal z toho důvodu, abych poukazoval na to, který produkt je lepší či horší, dražší či levnější. Chtěl jsem vám pouze ukázat, kde
naleznete to, co říkáme a čím se prezentujeme.
Za druhé, tuto konkurenční v ýhodu
při práci s klienty a budování týmu
máme velmi pravděpodobně poslední rok maximálně dva, protože nyní se
dokončuje návrh zákona 38/2004 (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), který má být v platnosti od ledna 2013. V tomto zákoně bude regulována celková nákladovost rezervotvorných produktů, a to tak, že již nebude možná provize ve výši 180 procent a výše. Velmi pravděpodobně se
provize všem sníží na naši současnou
úroveň, případně se rozloží do několika prvních let. Což se okamžitě projeví na fungování malých společností a broker poolů a na jejich schopnosti přežít, protože storna budou chodit
z doby, kdy byla provize u některých
produktů až 200 procent ročního pojistného, a nová produkce bude s výrazně nižší provizí, a ještě rozložená
v čase. A projeví se to také na obratech
ostatních větších společností na trhu.
Žádná ze společností na trhu se nebyla ochotna v ydat cestou Partners
a naopak od roku 2007 vzniklo několik
nových provizně zajímavých produktů
pro „poradce“ a méně zajímavých produktů pro klienty, čímž se prokázalo,
že o ochranu a zájmy klienta se v tomto případě globálně může postarat bohužel pouze stát. Doufejme tedy, že
ministerstvo financí tento zákon zdárně dotáhne a že vstoupí v platnost již
v roce 2013 a skutečně povede ke kultivaci celého trhu.
Petr Borkovec
Celý článek včetně názorných
tabulek naleznete na webu
www.jsmepartners.cz
17
Bankovní služby
Bankovní služby na filmovém plátně
Dagmar Prajzlerová a manažerka Lucie Juřičková při natáčení instruktážního filmu k Partners bankovním službám
Partners bankovní služby vstupují v dubnu 2012 už do třetího roku své existence.
O tom, co se povedlo a co se chystá, jsme si povídali s Dagmar PRAJZLEROVOU.
Nápad nabízet bankovní účty prostřednictvím finančních poradců byl jako úplná „novinka“ uveden na český trh v roce
2010. Co se za ty tři roky změnilo?
Změnila se role poradce a rozšířily
naše možnosti. Klient získal jak odborně vzdělaného finančního experta, tak i svého osobního bankéře, který je schopen nabídnout kvalitní účet,
kde se o peníze zbytečně nepřichází
a neplatí navíc za nic, co je zbytečné.
K tomu servis sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně. Klient tak ušetří drahocenný čas, který by spotřeboval na cestu do pobočky banky, a nemá
žádná omezení daná její otvírací dobou.
18
Luxus osobního přístupu a pocit důvěry a bezpečí, který jsme schopni klientům nabídnout, když s nimi hovoříme o penězích, je naší velkou profesní výhodou.
Uvědomuje si to i UniCredit Bank,
která náš společný projekt považuje
za klíčový.
Proč zrovna UniCredit Bank? Proč ne
třeba Komerční banka nebo Česká
spořitelna?
Jednali jsme se všemi velkými bankami, i s těmi, které zmiňujete. Hledali
jsme na bankovním trhu silného partnera, schopného splnit čtyři základní
požadavky:
1. Mít odvahu jít do nevyzkoušené věci
a brát nás jako rovnocenného partnera.
2. Uvést na trh konto, které bude vytvořené podle požadavků našich
klientů.
3. Podpořit značku Partners.
4. Vzdát se cross-sellingu (neoslovovat klienty s nabídkami dalších
produktů).
Tyto podmínky splnila pouze UniCredit Bank.
Jaké bankovní produkty zatím v portfoliu máme?
V současné době máme tři typy účtů.
Navíc pak jeden spořicí účet a dva různé úvěrové produkty. Za zmínku stojí především Konto Partners PLUS,
které umí zhodnotit peníze na běžném účtu sazbou 1,5 procenta ročně.
Jde tak o nejlépe úročený běžný účet
na trhu. Z úvěrových produktů bych
zmínila spotřebitelský úvěr, tzv. Presto půjčku, kterou lze využít ke splacení již poskytnutých nevýhodných úvěrů. FiP dokonce umí informovat poradce, kteří klienti mají předschválený úvěrový limit a v jaké výši.
Co se chystá pro rok 2012?
Pracujeme na dvou projektech. Jeden
si dává za cíl rozšířit portfolio o účet
pro podnikatele a dětská konta. Chceme také upravit podmínky Konta Partners. Druhým naším cílem je umět poskytnout v klientských centrech ban-
kovní služby širšího rozsahu, např.
založit účet, poskytnout spotřebitelský úvěr a podobně. Na tomto projektu pracujeme společně s Martinem Pivodou, který je teď za klientská centra zodpovědný. Velkou podporu nám
dává tým manažerů centrály Partners
a vedoucí pěti klientských center, kde
budeme nastavení testovat. Na podrobnosti se můžete těšit v některém
z příštích JsmePartners.
ní služby. Trénink obchodních dovedností je rozdělen do pěti krátkých samostatných scének, které ukazují, jak
využít bankovní služby
1. k vyvolání zájmu o schůzku,
2. v úvodu první schůzky,
3. v části tvorby rezerv,
4. v části volné prostředky,
5. v části poradenství.
Klára Šilhavíková
Naposledy jsme hodně mluvili o školení bankovních služeb – je i tady něco
nového?
Jednu novinku mám! Poprosila jsem
o spolupráci Lucii Juřičkovou, manažerku klientského centra ve Zlíně,
a s její výraznou pomocí vznikl asi desetiminutový instruktážní film podle
obchodního manuálu Jak na bankov-
Instruktážní film je k dispozici
na webu JsmePartners.
Instruktážní DVD si můžete
objednat u Dagmar Prajzlerové.
19
Mediální komunikace 2012
Leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Bigboardová kampaň
TV komunikace - TV Prima
Tisková komunikace
Internetová komunice - bannery/videa
peníze.cz
PPC kampaň
Mediální mix kampaně Partners 2012
úspěšným tvůrcem mnoha reklamn íc h k a mpa n í a n á š konc ept ho
nadchl. Hned začal v ymýšlet nové
humorné situace, které by diváky pobavily a zároveň jim předaly základní myšlenku kampaně. Ne náhodou
jsme jeden z Petrových konceptů nakonec natočili.
No, a když jsme sehnali i v ýborného hlavního hrdinu spotů, typického českého brouka Pytlíka, který si
„všechno radši dělá sám,“ mohli jsme
v yrazit do studia. Tímto hercem je
Lukáš Bech, herec neprofesionál,
který se ovšem proslavil v dětské roli
úžasného létajícího Čestmíra. Lukáš
zvládl svou roli naprosto perfektně.
Kampaň 2012: Jednoduchost,
vtip a nadsázka
Důležitou součástí letošní kampaně je i nadsázka. Všechny nakonec
natočené situace jsou zcela záměrně přehnané, protože jejich smyslem je přinutit lidi zastavit a zamyslet. Nebudeme zastírat, že si pohráváme i s velice funkční emocí strachu – chceme diváky trochu vyděsit,
co až se může stát, pokud budou brát
řešení svých financí na lehkou váhu.
Režisér Petr Čtvrtníček a herec Lukáš Bech při natáčení spotu "Chirurg"
Jenom televize nestačí
Kudy vede cesta od výzkumu na téma poradenství až k dvaceti vteřinám televizního
spotu na Primě? A co uděláme pro to, aby byla letošní kampaň pořádně vidět
a přinesla nám vyšší znalost značky a zájem potenciálních klientů i spolupracovníků?
Do reklamní kampaně pro rok 2012
jsme chtěli jednoduchou myšlenku,
v tip a nadsázku. Na jednoduchou,
ale zásadní myšlenku jsme přišli během loňského marketingového průzkumu. Během něj opakovaně dotazovaní říkali, že mají pocit, že finanční poradenství prostě „není pro
ně“. Jakmile jsme jim podstatu službu vysvětlili, jeden pán začal poky-
20
vovat a prohlásil: „No je fakt, že auto
si také neopravuji sám...“
A právě od této úvahy jsme se odrazili. Když jde o zdraví, bezpečí nebo
rodinu, považujeme za naprosto samozřejmé obrátit se na odborníka –
ať už je to lékař, právník, nebo opravář. S financemi je to naprosto stejné. Jde o hodně, a proto by do oblas-
ti financí lidé neměli „fušovat“ sami,
ale obrátit se na odborníka. A tím
jsou Partners.
Když jde o peníze, jde o život
K základní myšlence jsme chtěli přidat vtip, o což se bez problému postaral Petr Čtvrtníček v roli režiséra. Známý autor České sody je také
Aby letošní kampaň zasáhla co nejširší část populace a naší cílové skupiny, chceme s ní dále pracovat s využitím ostatních kanálů. Těmi jsou
sociální sítě, weby Partners, ale i pobočky a klientská centra nebo materiály pro klienty a spolupracovníky.
Na web par tners.cz jsme připrav ili speciální landing page související
s kampaní. Kromě toho, že je to trochu
legrace, má tato jednoduchá aplikace
jasný cíl: zopakovat hlavní argumenty pro využití služby finančního poradenství a Partners a získat kontakt
na zájemce o naši službu.
Virální videa z natáčení je možné shlédnout na You Tube
21
Fotky za natáčení TV spotu ve studiu na Strahově"
Růžolící blonďák Lukáš Bech si první roli střihnul už ve svých pěti letech
ve filmu Věry Chytilové Panelstory. O čtyři roky později přišel kultovní
Létající Čestmír, který zaznamenal úspěch mezi dětskými diváky dokonce i na Kubě, ve Vietnamu a v Číně. Kvůli zdravotním problémům se Lukáš
Bech musel na prahu dospělosti vzdát herecké kariéry a v současné době
se živí jako manažer filmových lokací. Příležitostně si však zaskočí u filmu
jako chirurg, pyrotechnik či parašutista. Létat se sice nenaučil, zato coby
hlavní hrdina reklamní kampaně Partners má na svém kontě jen na serveru YouTube více než 44 000 zhlédnutí…
V dubnu dále spustíme on-line kampaň na v ybraných webov ých serverech, jako jsou aktuálně.cz, iDNES.cz
nebo novinky.cz. Tato kampaň bude
spočívat hlavně v přehrání krátkých
rek lamních spot ů a odvedení návštěvníka na web partners.cz.
vem a claimem používaným ve spotech. Chystáme i papírové sochy v životní velikosti a další legrácky, kterými můžete kampaň podpořit ve svém
regionu.
Přejeme si, aby kampaň byla vidět
i v každé malé obci, každé pobočce
a klientském centru Partners. Proto jsme připravili sadu plakátů k reklamní kampani s televizním moti-
K oslovení mladé cílové skupiny zase
využijeme sociálních sítí v čele s kanálem YouTube. Pro něj jsme vytvořili
speciální firemní profil se všemi videi
ke kampani. Velká očekávání máme
22
Kampaň na YouTube
Profil kampaně Partners 2012 na You Tube
i od bláznivých „prodloužených spotů“ z natáčení, které jsou určeny právě pro sociální sítě a mladé publikum,
které má rádo Čtvrtníčkův humor.
Budeme moc rádi, když i vy podpoříte letošní reklamní kampaň Partners,
ať už hlasováním na YouTube, umístěním na svou zeď na Facebooku,
nebo vyvěšením plakátu ve výlohách
poboček a klientských center. Víte,
nechceme to totiž dělat úplně sami...
Lada Kičmerová
Cílem landing page na www.partners.cz je připomenout kampaň i získat kontakty na potenciální klienty
23
Golden Trip & Silver Trip
… coming soon!
Gratulujeme všem poradcům, manažerům a ředitelům, kteří splnili podmínky pro
účast na letošních tripech!
Silver Trip
Mátl Zbyněk
Simonides Martin
Rája Miroslav
Žůrková Kristina
Šimek Robin
Máče Jiří
Rašovský Tomáš
Tao Ke
Hora Aleš
Vojtek Radim
Walter Richard
Milichovský René
Kružlík Martin
Čanda Vladimír
Holas Martin
Strangmüller Jan
Pummer Jan
Pulec Jaromír
24
Melník Jiří
Bella Josef
Bezecná Veronika
Frantík Jan
Milan Petr
Mokrycki Radana
Kučera David
Hurta Radek
Svobodová Radka
Kubeš Stanislav
Klímová Michaela
Čihák Petr
Pumprla Rostislav
Kubizňák Jaroslav
Frantík Martin
Kubát Martin
Daxner Igor
Tureček Roman
Novák Tomáš
Partners web TV: Inspirativní
osobnosti a informace na dosah ruky
Na sklonku loňského roku jste mohli sledovat historicky první vysílání Partners web
TV s Petrem Borkovcem. Dnes vysílá televize Partners pravidelně každé pondělí o
novinkách nebo podstatných aspektech práce poradců a manažerů Partners.
Uhlík Tomáš
Stehlík Richard
Borutová Eva
Uchytil Josef
Daňová Veronika
Kalužík Juraj
David Kučera
GOLDEN Trip
Brychta Erik
Chmelař Petr
Hárovník Jan
Myšák Tomáš
Liška Marek
Vodehnal Jan
Rája Miroslav
Nováček Jan
Krejčí Michal
Gross Tomáš
Bílek Ondřej
Kundrt David
Balek Michal
Miček Tomáš
Runczik Jiří
Mátl Dušan
Hejný Jaroslav
Juřičková Lucie
Šabo Ladislav
Váňa Tomáš
Kohoutek Jakub
Kutěj Martin
Doležal Pavel
Konrád Roman
Příchovská Petra
Proč vůbec máme web TV?
Protože jsme firma postavená na znalostech, dovednostech a osobnostech.
Máme obrovské know-how, které pomáhá v podnikatelském úspěchu každému,
kdo se rozhodně ho plně využít. Vysílání Partners web TV nám umožňuje toto
know-how předávat velkému množství
osob, aniž by se musely trmácet někam
na školení a ztratit cestováním celý pracovní den.
Jedná se navíc o moderní a interaktivní médium, které umožňuje pouštět prezentaci, pracovat s elektronickou tužkou
i klást dotazy anonymně přímo do živého vysílání. Jsme jediná finančněporadenská a zřejmě i finanční společnost
u nás, která podobným komunikačním
kanálem disponuje.
Proč bych se měl na web TV dívat?
Protože se z pohodlí své kanceláře nebo
domova dozvíte spoustu aktuálních informací o nových projektech, o práci
s FiPem, analýzou, o manažerských dovednostech. Nebudete závislí na informacích od svých zaneprázdněných ve-
doucích či manažerů. A hlavně získáte
možnost přímo se ptát na cokoli, co vás
zajímá, top osobností z Partners. Hosty
vysílání jsou Partneři společnosti, ředitelé sítě, kteří vybudovali velice úspěšnou firmu, nebo odborníci, analytici
a ředitelé centrály.
Jak vzniká program a kde se dozvím, co
se bude vysílat?
Při sestavování programu se snažíme
kombinovat poradenská, manažerská
témata a informace o projektech, jako
jsou například VIP poradenské kanceláře, Osa vzdělávání, novinky v produktovém portfoliu a podobně. Pokud je téma,
které byste ve vysílání rádi slyšeli, nebo
osobnost, kterou byste ve vysílání chtěli mít, pište nám své náměty na adresu:
[email protected]
Program web TV na dalších několik týdnů naleznete hned na začátku každých
Partners news. Program vysílání je ale
k nalezení samozřejmě i na Partners.cz
a na webu JsmePartners, kde je vstup
do všech vysílání.
Co když vysílání nestihnu?
Živé vysílání má výhodu v tom, že máte
možnost jeho obsah ovlivňovat svými
dotazy. Pokud ho ale nestihnete, můžete se na všechna v ysílání podívat
i ze záznamu. V sekci web TV na webu
JsmePartners naleznete záznam každého vysílání, které od loňského roku
vzniklo. Vysílání nelze stáhnout a uložit do počítače, ale na webu se na něj
můžete podívat kdykoli, potřebujete se
jenom přihlásit jako do Prometea a být
připojeni k internetu.
Po každém živém vysílání se pořad vždy
„přehrává“ a ke zhlédnutí je k dispozici vždy až po několika hodinách. Proto pokud zkusíte pustit vysílání, které
před hodinou či dvěma skončilo, nebudete úspěšní – v tuto chvíli se ještě přehrává a k dispozici bude až později.
Kolik lidí se na web TV dívá?
Živé vysílání sleduje zpravidla 70 až
200 lidí. Ze záznamu se na něj podívá
zhruba dalších 100 až 250 osob. Nejúspěšnější vysílání jsou ta s nejzajímavějšími osobnostmi (Radim Lukeš
a Petr Borkovec) nebo na nejzásadnější témata (investiční poradenství, nová
analýza).
Co se chystá?
Během velikonoční odstávky vysílání
bude probíhat další technologický upgrade vysílacího studia v Brně a v Praze. Co se týče programu, ve vysílání
se můžete těšit na více manažerských
a náborových témat s manažery a řediteli, se kterými se setkáte i na školeních
TTT. Proběhnou i nová vysílání pořadu
Ptejte se na cokoliv, který měl úspěšnou
premiéru s Petrem Borkovcem. Vystoupí v něm ostatní Partneři společnosti
nebo ředitelé.
Lada Kičmerová
25
PARTNERS MEDIA
O co v Reality show půjde?
Daniel Kotula
O co v Reality show jde? Proč jsme se
projekt rozhodli realizovat a co nám
přinese?
•
Reality show s Peníze.cz
a Partners odstartovala!
Ve hře jsou procenta, miliony a šestnáct zájemců o investování do nemovitostí.
První opravdová reality show – opravdová, protože v ní půjde o investování do realit,
a ne o nějaké zavírání do domu prošpikovaného kamerami – našla počátkem března
své účastníky. V prvním kole Reality show s velkým R, které potrvá do konce roku
2012, se jich na stránkách webu Peníze.cz představí celkem čtrnáct. Kromě nich
budou hlavními postavami programu Daniel Kotula, realitní makléř a investor, jeho
články jste mohli po celý minulý rok číst na našem webu, a Dana Míchalová, V.I.P.
konzultantka společnosti Partners, která bude mít na starosti pojištění a financování
koupě nemovitosti v případě, kdy soutěžící nebudou chtít plýtvat volnými prostředky.
26
Účastník Reality show bude pod
vedením Daniela Kotuly hledat v Praze investiční nemovitost za účelem
dlouhodobého pronájmu. Nemovitost,
jejíž cena bude maximálně 1,5 milionu korun, dá ročně minimální výnos
pět procent, očekávání jsou ale reálně
ještě vyšší. Taková nemovitost musí
mít ovšem ideální kombinaci mnoha vlastností: musí být na správném
místě, v kvalitním domě, musí mít
dobré dispozice a v neposlední řadě
taky výhodnou cenu. Hledání nemovitosti a prověření všech parametrů
provede v rámci Reality show na Peníze.cz Daniel Kotula zdarma. A zajistí i poslední důležitou položku: vhodného nájemníka.
•
Čtenáři Peníze.cz budou mít ojedinělou příležitost celou show sledovat, fandit účastníkům, kroutit hlavou nad stavem či cenou nemovitostí, do kterých v rámci show zavítáme,
a v neposlední řadě – ledacos odkoukat a naučit se. Třikrát hurá finanční
gramotnosti.
•
Tratit samozřejmě nebude ani společnost Partners, která se stala hlavním partnerem projektu. Klienti totiž souhlasili s tím, že veškeré sjednané finanční produkty půjdou právě přes nás.
Dana Míchalová
•
My v redakci webu Peníze.cz si
od show, která nemá v českém prostředí obdoby, slibujeme mnohé. Kromě zv ýšeného zájmu o naše stránky a pocitu z dobré odvedené práce
( jak pak by ne, že) se těšíme hlavně
na to, až si ověříme svou teorii v praxi. Bude to opravdu fungovat? Vydrží
zájemci do konce? Nezaleknou se malého bytu, který by si sami nekoupili?
Zvítězí v nich investor nad estétem?
Uvidíme... O průběhu vás budeme samozřejmě pravidelně informovat i zde
na stránkách JsmePartners?
"Obecně pro Prahu platí,
že výnos z nájmu je
nejvyšší u malých bytů.
Když koupíte byt 3+1, tak
za něj dáte tři miliony
a za nájem dostanete
jedenáct či dvanáct
tisíc. A to se nevyplatí."
(Daniel Kotula)
Závěrem si ještě dovolím drobnou výzvu. Pokud byste věděli o vhodné nemovitosti v Praze, určitě se nám ozvěte na adrese [email protected]
Martin Vlnas
S účastníky, k teří se do Realit y
show přihlásí, budeme v ybírat investiční nemovitost. Investiční znamená, že se nenakupuje jako vlastní bydlení, ale jako investice, která
ponese zajímavý výnos. Na příkladech konkrétních klientů si ukážeme celý proces od hledání nemovitosti přes smlouvání o ceně, vyřizování hypotečních, kupních a nájemních smluv až po výběr vhodného nájemníka. Půjde o nemovitost v Praze, jejíž cena bude zhruba jeden a
půl milionu korun. „Obecně pro Prahu platí, že výnos z nájmu je nejvyšší
u malých bytů. Když koupíte byt 3+1,
tak za něj dáte tři miliony a za nájem
dostanete jedenáct či dvanáct tisíc.
A to se nevyplatí. U větších bytů bychom se k pěti procentům v žádném
případě nepřiblížili. V našem případě jsem přesvědčený, že budeme reálně dosahovat výnosu pět a půl až
šest a půl procenta,“ tvrdí Daniel Kotula. Reality show má zatím šestnáct
registrovaných účastníků. Jsou mezi
nimi jak mladí, kterým je něco přes
dvacet, tak i lidé takřka v důchodovém věku. Mezi účastníky jsou podnikatelé i lidé, které někdo zaměstnává, opravdová všehochuť – tucet netuctových lidí. Jedna věc je však spojuje. Všichni už delší dobu o koupi
investiční nemovitosti přemýšleli, ale
dosud nevěděli jak na to.
Jakou nemovitost hledáme?
• Z ceny a dalších parametrů hledané nemovitosti plyne, že půjde o menší byt.
• Jaký by měl být ten byt?
s výnosem alespoň pět procent
ročně
•
Z a správnou cenu – vzhledem
ke skutečným tržním cenám
•
V dobré lokalitě s vhodnými
dispozicemi
• V domě s fungující správou
27
SERIÁL PRO MANAŽERY
Nábor s Robinem Šimkem
V minulých číslech časopisu JsmePartners jste mohli sbírat zkušenosti prostřednictvím
pravidelného seriálu pro poradce. S novým rokem se z mnoha poradců stali manažeři,
a radikálně se tak změnila náplň jejich práce. Zatímco Consultant zodpovídá jen sám
za sebe, manažer má zodpovědnost za celý tým lidí. Ale jak už to chodí, kapitáni
si nejdřív musí najít vhodnou posádku, než vyplují na moře. Své osobní zkušenosti
s náborováním nových kolegů přináší Director Robin ŠIMEK.
28
Představte si třiadvacetiletého kluka,
který nikdy nikde nepracoval a najednou skočil do velkého businessu. Alespoň tak to bylo v mém případě. Krátce
po certifikaci jsem musel otevřít vlastní kancelář, protože v Hradci Králové nebylo kde dělat schůzky – do restaurací jsem nechtěl, měl jsem svoji hrdost. Za každou cenu jsem se chtěl
odlišit od všech obchodních zástupců
a už tenkrát, ještě pár měsíců před založením Partners, jsem chtěl dělat věci
jinak. Udělal jsem tedy asi dvě analýzy
u kamarádů a otevřel si kancelář, shodou okolností ve skvělé lokalitě přímo
na královéhradeckém náměstí. To byl
myslím zásadní zlom mé kariéry, kdy
jsem opravdu začal mít zodpovědnost
a závazky. Jenže mělo to jeden háček.
Seděl jsem sice ve své kanceláři, ale už
jsem nechodil „do terénu“, nedělal jsem
finanční analýzy, a tím pádem mi nepřicházely žádné peníze. Brzy jsem zjistil,
že nemám na zaplacení nájmu. Obrátil
jsem se proto na Petra Kroupu s prosbou o radu. Víte co mi poradil? Místo
aby řekl „začněte pracovat“, prostě prohlásil: „Přiveďte lidi, ať je vás na to víc
a náklady se podělí.“ Tehdy mi to připadalo jako naprosto geniální rada. A čas
ukázal, že byla geniálnější, než bych kdy
mohl tušit.
čátečnických přehmatů. Stručně řečeno, bral jsem skoro každého, nevěděl
jsem – a vlastně mě ani nenapadlo – že
bych si z uchazečů měl vybírat, pohovor
nedával skoro smysl a o nějaké prestiži nemohla být řeč. Koneckonců jméno
Partners znali v té době u nás ve městě možná jen dva lidi – já a Honza Pantůček. Přitom jedním z klíčových pravidel je vybírat si vhodné uchazeče již
během pohovoru. Moje dlouhodobá
zkušenost praví, že ti, kteří vypadají
jako favorité, opravdu často selhávají,
a naopak ti, do kterých byste to neřekli, umí velmi příjemně překvapit. Tato
práce není o hezké tváři a výborném
vystupování. Je to především o vůli
a motivaci a hlavně ochotě se obětovat.
Kdo má motivaci, ten dokáže neuvěřitelné věci.
Vybírat je potřeba. I když máte oblek
z tanečních
A teď k věci. Stále je na scéně onen třiadvacetiletý kluk s oblekem ještě z tanečních. Tentokrát však sedí na schůzce
a netuší nic o práci manažera finančněporadenské firmy, nemá ani zbla zkušeností s vedením lidí a vlastně ani neví,
jaké lidi náborovat. A tak se vrtí na židli, v rukách pod stolem žmoulá desky
s vloženou osnovou pohovoru, kterou
si sám napsal a klade uchazeči scestné otázky typu „jakou byste si vybral
pracovní dobu“ nebo „chcete spíš fixní plat nebo ohodnocení podle výkonnosti“. Mohu vás ubezpečit, že já sám
jsem byl přesně v této situaci. Nedařilo
se mi, jak jsem chtěl, a mnohokrát jsem
to chtěl ukončit. Naštěstí jsem ale měl
výborného vedoucího, Honzu Pantůčka,
který mi vždy dokázal zvednout náladu
a dodat mi potřebnou energii, abych to
nevzdal.
Klíčové otázky a neurolingvistické metody
Postupem času jsem si však osvojil některé finesy, které při náborovém pohovoru používám. V prvé řadě mám na mysli klíčové otázky – kam v životě směřujete, čeho vlastně chcete dosáhnout, co
jste ochoten pro to udělat, jste snílek atd.
Během toho sleduju, jak uchazeč reaguje, zda mu září oči nebo se naopak tváří neutrálně. V takovém případě se z něj
zpravidla vyklube „obyčejný“ člověk, který nemá extra cíle ani motivaci, a je vysoce pravděpodobné, že v branži neobstojí. Takového jedince „podbudujeme“ velmi
intenzivně již v zaškolení a v případě, že
s námi nebude dál spolupracovat, zůstane
alespoň naším klientem. I když vás takový uchazeč u pohovoru neoslní, nemusíte nutně házet flintu do žita. I člověk, který se pro vaši věc nenadchne, může mít
pro vás velkou hodnotu, neboť mezi svými kontakty může mít nějakou zajímavou
osobnost.
A já jsem to nevzdal. I když první náborové pohovory byly opravdu krušné. Dopouštěl jsem se klasických za-
Základem úspěchu jsou kvalitní databáze – buď od spolupracovníků, nebo
od kamarádů či klientů. Je třeba, aby
„Moje dlouhodobá
zkušenost praví, že ti, kteří
vypadají jako favorité,
opravdu často selhávají
a naopak ti, do kterých
byste to neřekli,
umí velmi příjemně
překvapit.“
obsahovaly důležitá data – region, věk,
povolání uchazeče, a především minimálně tři charakterové vlastnosti.
U věku bych se na okamžik pozastavil.
Ačkoliv já sám jsem ve financích začínal
ve velmi útlém věku, obecně doporučuju
manažerům mít se na pozoru před uchazeči mladšími dvaceti let. Osobně považuju za optimální věk uchazeče třiadvacet let a výše.
Dalším bodem, který musí uchazeč splnit,
je kvalitní telefonát a sebevědomý projev.
V třetí fázi přichází na řadu samotný pohovor. V rámci něj s oblibou používám některé neurolingvistické metody a snažím
se o tzv. raport – navázání porozumění
a příjemné atmosféry. Nejsem arogantní
a namyšlený šéf. Během pohovoru musí
být uchazeč v pohodě, aby odcházel s příjemným pocitem a nadšením, že se před
nimi otevírá obrovská podnikatelská příležitost.
Motivovat, ale opatrně!
Nedoporučuju vyvarovávat se cíleně jakýchkoliv chyb. Jedině chyby jsou totiž
cesta k úspěchu. Měl jsem sice období,
kdy jsem striktně dohlížel na to, kdo může
dělat nábor a kdo ne. Nyní jsem ze svých
požadavků hodně slevil, protože chci,
aby moji lidi osobnostně rostli. Pamatujte, že největší know-how získáte na židli při analýze, pohovoru či jakémkoli jednání, ne na školení obchodních dovedností či školení partnerů. Obecně platí, že
čím víc schůzek absolvujete, tím lépe. Nenechte se odradit neúspěchem. Stále mějte na paměti, že tuhle práci může dělat
zhruba deset procent lidí, což je v případě České republiky jeden milion potenciálních uchazečů. A naše firma potřebuje
zhruba 25 000 spolupracovníků. To je nevyčerpatelné množství, z kterého můžete vybírat. Proto ať dělá náborový pohovor každý, kdo to myslí vážně. Je možné,
že první nábor nedopadne podle vašeho
očekávání, ale zkušenosti se vám časem
zúročí. Já sám jsem si v průběhu let
ozkoušel jedno nepsané pravidlo: nikdy
nikoho nelákejte ani nepřemlouvejte.
Uchazeči musí sami cítit příležitost. Když
někomu něco nabízíte a nutíte ho k něčemu, sami snižujete svou vlastní hodnotu.
Snažím se proto z pohovorů vyeliminovat
argumenty typu „Partners jsou nejlepší“.
Spíš než vysázet uchazeči na zlatém podnosu desítku vábniček, doporučuju dát
prostor jemu samotnému.
Robin Šimek
29
Kariérový příběh
Za slunečných víkendů můžete Directora Zbyňka MÁTLA spatřit, jak brázdí hladinu
některé z českých řek na rychlém motorovém člunu. Jakmile si však oblékne sako
a kravatu, zvolňuje tempo a rázem je ztělesněním serióznosti a pečlivosti. Jestliže
poradci mají svého elektronického Watchdoga, pak „watchdogem“ centrály je právě
Zbyněk Mátl. Když se na nějaký problém pozapomene, zjeví se často jako deus ex
machina s konstruktivní kritikou a novými nápady přispěje k jeho rozřešení.
S finančními poradci jsem se poprvé
setkal před bezmála deseti lety. Coby
realitní makléř jsem totiž pronajímal
prostory v Praze na Hradčanské, kde
měli myslím své úplně první kanceláře Radim Lukeš, Tomáš Hummel
a možná ještě další, se kterými jsem
se tam tehdy ale nesetkal. Byl to právě Tomáš Hummel, kdo se mi tenkrát
ozval, zda bych nechtěl „řešit finance“. Ale protože jsem byl makléřem
teprve krátce a netušil jsem, co bude
za měsíc, na spolupráci jsme se nedomluvili. Svému „osudu“ jsem ale neuniknul.
Po nějaké době mne totiž oslovil jakýsi chlapík, který poptával malý byt
v dosahu zeleně. Nabídnul jsem mu
tedy byt, který odpovídal jeho představám, a domluvili jsme si termín
prohlídky. Jenže když nadešel smluvený čas, nebylo po něm ani vidu ani
slechu. Vy točil jsem jeho číslo. Na
druhé straně sluchátka se ozvalo žvýkání a mlaskání: „No, víte, teď mi donesli jídlo, jsem v čínské restauraci.
Dojím a přijdu.“ Zanedlouho se přede mnou skutečně zjevil asi dvacetiletý kluk v obleku a péřovce s velikým logem Reebok přes celá záda,
a když si zul boty, ukázalo se, že má na
ponožce díru. V rozpacích zablekotal
něco ve smyslu: „Hlavně to nepráskněte mému šéfovi.“ V duchu jsem si říkal, co je to za případa, jenže netrvalo
to dlouho a věci nabraly rychlý spád.
Ten mladík s dírou na ponožce byl totiž jistý Karel Maroušek.
Zbyněk Mátl:
V rychlém člunu
30
den z pěti Partnerů největší české finančněporadenské společnosti, začínala úplně od píky. Snad i proto, že
jsem měl v čerstvé paměti dobu, kdy
jsem já sám byl mladé „ucho“, které věčně sedělo u počítače, pař ilo
hry a přemýšlelo, kde by našlo holku, která by s ním byla ochotna vydržet déle než tři měsíce, jsem dokázal
ocenit Karlovy vědomosti a jeho cha-
„Na základě spolupráce
s několika řediteli,
oddělením marketingu
a divizí distribuce vznikla
nejen zbrusu nová finanční
analýza, ale také manuál
k jejímu správnému využití.
Asi nemusím dodávat, jak
náročné to bylo. Devět
lidí z deseti by v takové
situaci nejspíš mávlo rukou
a nechalo věcem volný
průběh, ale mně to nedalo.“
risma. Shodou okolností jsme se v té
době zbavovali rodinné nemovitosti
a na účtu jsem měl docela velkou rezervu. Nabídka finančního poradenství od Karla Marouška tedy padla
na úrodnou půdu. Sestavil mi portfolio a věřte nebo ne, některé jeho složky jsou – i po dlouhých osmi letech
– stále aktivní. To byl začátek dlouhého přátelství. Skvěle jsme se doplňovali; když můj realitní klient potřeboval pomoci s financováním nemovitosti, poslal jsem ho za Karlem.
A když naopak Karel servisoval klienta, kter ý sháněl nemovitost, poslal ho on za mnou. Fungovalo to dokonale, jenže záhy jsem si začal uvědomovat, že zatímco já mám úspěšnou pouze jednu schůzku z deseti,
u Karla to bylo přesně naopak. Ani
nemluvě o tom, že byt nebo dům prodáte jen jednou, zatímco kvalitní finanční know-how můžete prodávat
pořád dokola a nikdy vám nedojde.
Když k tomu přičteme fakt, že realitní makléř má velmi omezené vyhlídky na cokoli jiného než běh od zakáz-
„Ucho“
Rozpačitý první dojem byl záhy ten
tam. Ukázalo se, že Karel Maroušek
je sympaťák, a navíc má jednu úžasnou ctnost: cokoliv řekne, to dává
smysl. Pro dnešní nováčky je skvělou motivací, kdy ž se mohou přesvědčit, že i taková šarže, jakou je je-
Kromě ocenění za největší přínos pro rozvoj společnosti Partners byl Zbyněk Mátl na letošní výroční konferenci zvolen i druhým nejlepším M3. Na snímku s dalšími oceněnými,
Michalem Krejčím a Davidem Kundrtem.
31
ky k zakázce, o mém vstupu do finančně-poradenské branže bylo rozhodnuto.
Brambory za desítky milionů
Finance jsou jedním z nejméně pravděpodobných oborů, kterým jsem se
mohl věnovat. Těsně po škole jsem
ale dostal vlastně celkem slušnou
průpravu pro podnikání jako takové.
Vystudoval jsem sice učitelství pro
střední školy se zaměřením na angličtinu a němčinu, ale z pozice učitele angličtiny na pobočce firmy NOWACO v Plzni jsem se po pár měsících „záškolu“ dostal do top managementu právě této potravinářské firmy. Rázem jsem zodpovídal za obchodní kontrakt y, jejichž hodnota
se pohybovala v osmimístných cifrách. Tak třeba zásilka brambor z
Belgie šla přes astronomických osmdesát milionů. Vzpomínám si, že jednou jsem se při v y pisování objednávky „ukliknul“ a omylem nakoupil šestinásobně větší množství konzer vovaných paprik, než jsem pů-
vodně zamýšlel. To je hned. Stačí si
splést karton s plechovkou a kontejner paprik máte v Hamburku coby
dup. Celý rok jsem pa k české re staurace a jídelny musel bombardovat paprikami v různých akcích a gigantické zásoby se nakonec podařilo vyprodat, aniž jsme na tom tratili.
Hezká příhoda byla také, když jsem
přes moře táhnul svůj první kontejner sušenek (za pár milionů), a když
už byly na moři, uvědomil jsem si, že
je nemám pojištěné. A ono, sušenky
do zmrzlin se s mořskou vodou moc
nekamarádí. Takže jsem se zpocenými zády našel jednu dánskou pojišťovnu, co si umí zkontrolovat náklad on-line a pojistit i to. Ale pár
dní jsem nespal. Právě tato praxe mě
naučila, že cokoli podcenit se nemusí
vyplatit. Navíc studium učitelství mi
dalo nadhled potřebný k pojmenování některých pravidel a zákonitostí a
ne náhodou jsem ve svých předchozích zaměstnáních zpracovával různé metodiky a manuály. Tuto zkušenost jsem později mohl uplatnit i
v Partners.
Spoluautor nové finanční analýzy
Když před časem začala ČNB vyvíjet
na finančně-poradenské firmy tlak a
bylo potřeba vyměnit osvědčený čtverečkovaný blok za ucelenou finanční analýzu, opět se ve mně probudila má potřeba nepracovat s materiálem, který by mi neseděl. Začal jsem
centrálu otravovat připomínkami. Na
základě spolupráce s několika řediteli, oddělením marketingu a divizí distribuce vznikla nejen zbrusu nová finanční analýza, ale také manuál k jejímu správnému v yužití. Asi nemusím dodávat, jak náročné to bylo. Devět lidí z deseti by v takové situaci nejspíš mávlo rukou a nechalo věcem volný průběh, ale mně to nedalo. V těchto
situacích zastavím a snažím se danou
věc dotáhnout do stavu, kdy mi nevadí, že jsem pod tím podepsaný. Sám
sebe stavím do pozice kritika a v duchu si zpochybňuji v podstatě každou
myšlenku či slovní obrat. V praxi mě
tenhle přístup stojí zdržení v kariérním růstu. Nahrazuje mi to ale skutečnost, že posouvám dopředu věci, které
Nezapomenutelná „bublinková“ prezentace nové Finanční analýzy na loňské SMC konferenci.
by jinak narazily. Takže s novým formulářem dokážeme jednak uspokojit
nároky regulátora a zároveň – v dlouhodobém horizontu – přinést poradcům více bezpečí, které pro svou práci potřebují.
S rodinou na jedné lodi
Přesně takhle prý podle Zbyňka Mátla vypadá „pohled pro bohy“…
32
V Partners působí coby manažer i můj
bratr Dušan Mátl. Brácha býval dlouhou dobu typickým příkladem spokojeného zaměstnance: byl opálený, vysmátý, v jednom kuse si jezdil na služební cesty do Itálie služební hondičkou. Já byl proti němu v otlučeném
renaultu pobledlý, vystresovaný, inu,
podnikatel jak v yšitý. Přitom právě
Oski ( jak se mu už od základní školy říká) měl ideální předpoklady udělat kariéru ve finančním poradenství,
protože je „od fochu“ – na rozdíl ode
mne finance vystudoval. Dlouho jsem
ho přemlouval, aby to ve financích
zkusil. Teprve když začal jeho zaměstnanecký sen hořknout, ozval se mi
s tím, že by „teda ty finance chtěl zkusit“. A k mé radosti se posléze opravdu stal mým kolegou. O nějaké sourozenecké rivalitě mezi námi nemů-
„Vzpomínám si, že jednou
jsem se při vypisování
objednávky ukliknul
a omylem nakoupil
šestinásobně větší
množství konzervovaných
paprik, než jsem původně
zamýšlel. To je hned. Stačí
si splést karton
s plechovkou a kontejner
paprik máte v Hamburku
coby dup. Celý rok jsem
pak české restaurace
a jídelny musel
bombardovat paprikami
v různých akcích.“
že být řeč. Snad i proto, že nám velmi brzy zemřel táta, je mezi námi silné pouto. Dokud stojím já, nenechám
bráchu padnout. A naopak to platí úplně stejně.
Co to jde, trávím čas se svou rodinou.
Máme novou společnou zálibu – jíz-
du na motorovém člunu. Můžu vám
říci, že je to naprosto ideální prostředek k „v y venčení“ našich dvou dětí.
Je však nutno dodat, že ve výsledku
tato „hračka“ chytla tatínka a maminku ještě víc než potomstvo. Nedávno
jsem dokonce pořídil silnější motor,
s nímž dokáže loď plout skoro padesátikilometrovou rychlostí. Říkáte si,
že to není žádná extra rychlost? Tak si
představte, že sedíte na kusu překližky, obehnaném jitrnicí z PVC jen pár
centimetrů nad vodní hladinou. Když
jedete na plný plyn, loď se vody dotýká jen zadní částí. Je to pořádný hukot a adrenalin, který si nezadá s jízdou v hodně silných autech. Je to i tím,
že silnice je celkem nudný živel. Nehýbe se. Když ale je před vámi zrcadlově
klidná hladina a za vámi brázda dlouhá pár set metrů, je to fakt silný zážitek. Skoro cítíte, jak se lodní šroub
do té hmoty zakusuje. Zatím jezdíme
hlavně po Vltavě a Labi, ale se ženou
už spřádáme plány, že až děti poporostou a vydrží pár dní na lodi, vyrazíme
na výlet do Drážďan a dál po Labi –
třeba až do Hamburku.
Jakub Zeman
33
USPĚŠNÍ PARTNERS
Noví ředitelé Partners
Michal
Krejčí
Radek SKŘIVÁNEK a Michal KREJČÍ patří k osmičce vyvolených, kterým se
v uplynulém roce podařilo dosáhnout pozice D1. Nyní vyprávějí čtenářům JsmePartners
o tom, co bylo předpokladem jejich příkladného kariérového růstu. Drobný náskok má
oproti nim vášnivý golfista Miroslav RÁJA, který před časem stanul na pozici D2.
Radek
Skřivánek
Kdy jste poprvé uslyšel pojem „finanční
poradenství“ a jaké byly vaše první představy o práci poradce?
Pokud si dobře vzpomínám, s pojmem
„finanční poradenství“ jsem se poprvé
setkal asi v osmnácti, když k nám přijel
poradce z „lišky“. Od té doby jsem dával
všechny, co pracují s financemi, do jednoho pytle. V pětadvaceti mne oslovil kamarád Mira Rája coby začínající
poradce a moje reakce na něj rozhodně nebyly nejlepší. Dnes je ale mým vedoucím, takže svou práci zvládl víc než
dobře.
Cílil jste již od začátku na ředitelskou
pozici, nebo jste takové ambice získal
až postupně se svým kariérním růstem?
Já osobně jsem se od začátku na ředitele rozhodně necítil. Ačkoliv jsem se
vždy považoval za vůdčí typ, tento obor
byl pro mne úplně nový a já se musel
vše naučit. Zde platí dvojnásob: když
se opravdu chce, všechno jde. Když se
ohlédnu zpět za svojí kariérou v Partners, nemůžu říct, že by byly pouze nějaké okamžiky, kdy bych byl nějak výrazně nejšťastnější nebo kdy jsem musel zatínat zuby. Já se v Partners našel
jako člověk a vše, co s Partners souvisí, beru jako svůj životní styl. To, co mě
34
dnes těší nejvíce, je úspěch kolegů, které vedu.
„Já se v Partners našel
jako člověk a vše,
co s Partners souvisí, beru
jako svůj životní
styl. To, co mě dnes těší
nejvíce, je úspěch kolegů,
které vedu.“
Kde jste získával své první zkušenosti
s financemi?
Já byl právě ten člověk, který – i když
má peníze rád – tak jim vůbec nerozumí a neví nic o tom, jak pracují a jak by
měly fungovat. Zkušenosti jsem získal
až zde.
Když se ohlédnete zpět, co si myslíte,
že stojí za vaším kariérovým úspěchem
v Partners?
Z mého pohledu je to několik hledisek. Jednak skvělá společnost, která
dává zázemí. Úžasní lidé, kteří Partners dávají směr, to nejdůležitější – můj
tým, se kterým podnikám. Jsou to lidé,
o které se mohu opřít a se kterými mám
Vzpomněl byste si, kdy jste poprvé
uslyšel pojem „finanční poradenství“
a jaké jste měl o práci poradce představy?
Odmalička jsem chtěl být daňovým
poradcem. Poradce jako poradce,
nebo ne? Můj názor na poradenskou
profesi tedy nikdy nebyl zkreslený či
negativní. Vnímal jsem to pozitivně
jako obor velmi podobný tomu, kterému jsem se chtěl původně věnovat.
dobré vztahy. Bez nich bych se nikdy ředitelem nestal a za to mají můj respekt.
Já sám se snažím jít vždy příkladem
a nechci po nikom nic, co jsem sám nedokázal…
Kde byste rád viděl společnost Partners
a svou vlastní pozici v ní za pět let?
Za pět let? Tým, který bude mít další ředitele, velké osobnosti v něm, kterým jsem dal vizi, když jsme začínali,
a šli jsme do toho společně. Určitě
spousty nových kanceláří a klientských
center, vždyť jednou z hlavních myšlenek je učinit naši službu dostupnou pro
všechny. A mimo jiné, aby nás naše práce pořád bavila tak jako dnes.
Máte nějakou zálibu, kterou jste v minulosti úměrně s růstem povinností musel
přerušit a ke které se nyní chcete vrátit?
Určitě nemám pocit, že bych měl zvolnit. Dosažení pozice ředitele pro mne
znamená více času na svůj tým a hlavně rozvoj osobností v něm. To, co mě tu
baví nejvíce, je učit a pomáhat ostatním. Co se týče soukromí, chtěl bych
trochu více cestovat, protože v tomto
ohledu jsem si doposud moc nedopřál.
A v neposlední řadě bych si chtěl udělat
více času na sport…
Cílil jste už od začátku na ředitelskou
pozici, nebo jste takové ambice získal
až postupně se svým kariérním růstem?
Vždycky jsem toužil po vyšších pozicích, po moci a uznání. Je velice motivující vnímat, jak se úměrně mému
osobnostnímu růstu jakoby „rozsvěcí
světlo na konci tunelu“…
Když se ohlédnete za svou dosavadní kariérou v Partners, který okamžik
považujete za nejšťastnější nebo nejdůležitější a kdy jste naopak „zatínal
zuby“?
Já považuju každý den a každou noc
a všechny chvíle podnikání za důležité a přitom šťastné, protože – jak mě
inspiroval Petr Borkovec, je potřeba se nerýpat v negativních věcech,
ale soustředit na pozitivní věci a řešení problémů. Umím si zkrátka najít
v tom, co dělám, to pozitivní, šťastné
a správné.
Vzpomínám si, že jsem zatínal zuby
dvakrát, na začátku v Partners, když
jsem coby jednadvacetiletý student
musel v kruhu přátel, spolužáků a rodiny obhajovat svoji pozici a začínají-
cí podnikání. A podruhé, což bylo těžší, když jsem u sebe v tak útlém věku
musel najít potřebnou motivaci, zodpovědnost, disciplínu a důslednost.
Stále častěji se mluví o tom, že velká
část naší populace je finančně negramotná. Vzpomenete si, jak jste na tom
byl s finanční gramotností vy – třeba v
patnácti letech? Kde jste získával své
první zkušenosti s financemi?
P r v n í z k u š e no s t i j s e m z í s k áv a l
od svého tatínka, kter ý mi zajistil
tu nejlepší možnou školu. Od svých
patnácti let jsem chodil na brigády
a na všechno jsem si vydělával. Tím,
jak jsem se svými penězi musel hospodařit, mě taťka naučil znát hodnotu peněz. Ale i tak jsem neunikl fenoménu rodinné banky. Když jsem nastupoval na vysokou školu, tatínek mi
říkal: „Běž do Komerční banky, tam
mám účet, to bude výhodné.“
„Od svých patnácti
let jsem chodil na brigády
a na všechno jsem si
vydělával. Tím, jak jsem se
svými penězi musel
hospodařit, mě taťka
naučil znát hodnotu
peněz.“
Jste jedním z nejmladších ředitelů
v Partners; když se ohlédnete zpět,
co si myslíte, že stojí za vaším kariérovým úspěchem? Jak se vám podařilo získat patřičnou autoritu?
Autoritu jsem získával a dodnes získávám tím, že mám výsledky. Vždycky jsem byl a budu ochotný pro ně
pracovat, pro růst firmy a expanzi
teamu, tak aby moje role a místo v té
firmě byly reálným přínosem a inspirací. Úspěch přineslo rozhodnutí v jednadvaceti letech, že chci být
úspěšný, a pro ten úspěch je potřeba
něco obětovat! Vždy jsem chápal pojem tvrdá práce! A rád tvrdě pracuju,
rád si dávám vysoké cíle, rád je zdolávám a pracuju na hranici svých možností.
Kde byste rád viděl společnost Partners a svou vlastní pozici v ní za pět
let?
Tuto otázku si pokládám čím dál častěji. Dokonce mi ji před časem položil
taky jeden manažer, se kterým jsem
seděl na rozhovoru. Odpověděl jsem,
že bych nováčky v naší společnosti rád naučil, jak vybudovat kariéru
a jak se vyvarovat chyb. Prostě chci
být užitečným pro celou společnost,
abychom byli silní a dál expandovali. Jde o to, aby se zvýšila naše prestiž
a aby se k nám hlásili ti správní lidé,
kteří mají rádi výzvy.
Máte nějakou zálibu, kterou jste v minulosti úměrně s růstem povinností musel přerušit a ke které se nyní
chcete vrátit?
A no, má m vá šeň pro k uliná řst v í
a zimní sporty! To si užívám a u toho
relaxuju. Pobyt na chatě v Orlických
horách je balzámem na duši a ideálním místem, kde si lze utřídit myšlenky a podněty…
35
USPĚŠNÍ PARTNERS
ČPP a Partners: pět let úspěšné spolupráce
Kdy jste poprvé uslyšel pojem „finanční
poradenství“ a jaké jste měl o práci poradce představy?
Než jsem šel na pohovor do společnosti
OVB, neměl jsem ani zdání, že nějaká taková služba nebo profese existuje, možná
proto, že když jsem šel na pohovor, bylo
mi čerstvých 21 let. V tom věku se podle
mě člověk teprve rozhlíží.
Když jsem začal pracovat jako finanční
poradce, byl jsem od začátku přesvědčen
o tom, že dělám práci, kde mohu pomáhat lidem, a možná i z toho důvodu jsem
v začátcích neměl žádný problém.
Cílil jste už od začátku na ředitelskou pozici, nebo jste takové ambice získal až postupně se svým kariérním růstem?
Určitě ne, všechno to šlo postupně, jak
šel čas. Na úplném začátku jsem chtěl být
hlavně finanční poradce, tohle období trvalo prvních zhruba šest měsíců. Po šesti
měsících jsem měl rozhovor s Radimem
Lukešem na téma pobočka ve Vyškově
a moje osoba jako její manažer. Když
jsem se po roce na pozici „Team Manager“ dostal, tak jsem si říkal, že můj cíl je
pozice D1. A postupem času, když jsem
se dostal na pozici M2 a za dalších devět měsíců na M3 a za dalších devět měsíců na D1, jsem zjistil, že D1 pro mě není
a nemůže být cílová!
Když se ohlédnete za svou dosavadní kariérou v Partners, který okamžik považujete za nejšťastnější nebo nejdůležitější
a kdy jste naopak „zatínal zuby“?
Za nejšťastnější okamžik ve svojí kariéře
považuji setkání s manželkou Michaelou.
Já byl v té době na pozici M3, ona byla
na pozici M1 a poznali jsme se na jednom
z manažerských školení.
Z hlediska kariéry byl nejdůležitější
36
rozhovor s Radimem Lukešem po šesti měsících ve financích. Radim mi dal
vizi vlastní pobočky a na to mi nastavil
i kritéria, která jsem musel splnit, abych
mohl pobočku ve Vyškově otevřít.
A kdy jsem „zatínal zuby“? To bylo poprvé při podání „povyšováku“ na D1 a podruhé při podání „povyšováku“ na D2…
Stále častěji se mluví o tom, že velká část
naší populace je finančně negramotná.
Vzpomenete si, jak jste na tom byl s finanční gramotností vy – třeba v patnácti
letech? Kde jste získával své první zkušenosti s financemi?
Moje zkušenosti s financemi a gramotnost v patnácti letech byly na velmi vysoké úrovni, díky výchově rodičů. Nikdy
jsem nedostal nic zadarmo, proto jsem se
musel naučit s penězi vycházet a plánovat, na co je použiju. Na všechno, co jsem
v mládí chtěl, jsem si musel vždy minimálně polovičku sám vydělat nebo postupně našetřit z toho, co mi každý měsíc zbylo z kapesného.
Co myslíte, že bylo hlavní příčinou vašeho
kariérového úspěchu?
Řídil jsem se těmito pravidly:
1. Neřešit hlouposti. Když se něco nepovede nebo nevyjde, tak na to co nejdříve zapomenout a soustředit se na další práci.
2. D održovat zásadu „chtít, moci, udělat“. Když se vám nedaří, tak je to tím,
že jste nesplnili třetí bod této zásady –
„udělat“. Já se to snažím neřešit a raději to udělám!
3. Snažím se být maximálně efektivní. Buď odpočívám a věnuji se rodině,
nebo jsem celý den od rána až do večera v práci a mám za den deset schůzek!
Komerční prezentace
Miroslav
Rája
Kde byste rád viděl společnost Partners
a svou vlastní pozici v ní za pět let?
Určitě bych rád viděl společnost Partners
na burze a v dalších zemích v Evropě. Jinak co se týká mé osoby, do pěti let bych
určitě chtěl být na pozici Partner a nadále se podílet na rozvoji a růstu celé společnosti a pracovat s lidmi, se kterými
dnes spolupracuji.
Ve firmě máte pověst skvělého golfisty;
jak se vám daří skloubit hobby s prací?
Vzpomněl byste si na nejhezčí golfové
hřiště, na kterém jste hrál?
Skloubit tenhle koníček s prací je opravdu těžké, řekl bych skoro i nemožné,
ale záleží na tom, co člověk očekává.
Před sedmi lety, když jsem začal pracovat ve financích, jsem zcela rezignoval
na golfovou kariéru a dnes to beru pouze
jako relax a odpočinek. Už nedělám golf,
abych vyhrával turnaje nebo se někam
dál posouval. V posledních třech letech
jsem se ke golfu zčásti vrátil, ale vedle
toho, jak jsem hrával dříve, je to naprosté
minimum. Dřív jsem po deset let trénoval šest dní v týdnu, dnes jdu na golf tak
jednou za dva týdny a to pouze na turnaj, žádné tréninky. Ale Petr Borkovec by
vám řekl, že jsem na golfu pořád.
Jinak na komerční turnaje, na které jsem
většinou zvaný našimi obchodními partnery, je moje úroveň naprosto dostačující a i Petr Kroupa bude muset ještě hodně trénovat, aby mě porazil.
Nejhezčí golfové hřiště, na kterém jsem
hrál, jsem poznal během dovolené s Partners v Mexiku. To hřiště se jmenovalo
Tres Vidas, Tři životy...
FAQ
Jak a kdy lze kontaktovat tým podpory ČPP?
Linka podpory 261 022 345 je v provozu ve všedních dnech od 8.30 do 17.30.
K dispozici je rovněž mailová adresa [email protected]
Kolik pracovníků týmu podpory je
poradcům Partners k dispozici?
Celý tým podpory tvoří deset lidí pod vedením Key Account manažerky Evy Chudíkové, linku podpory vede paní Alena Žabová.
Když analytik Dušan Šídlo uveřejnil na sklonku
minulého roku srovnávací analýzu produktů investičního
životního pojištění, Česká podnikatelská pojišťovna
(ČPP) jako první zareagovala na její výsledky. Následný
upgrade pojištění Maximum Evolution staví tento
produkt na špičku v dané kategorii.
Česká podnikatelská pojišťovna, která je členem skupiny Vienna Insurance
Group, v současnosti spravuje téměř 1,5
milionu pojistných smluv pro více než
osm set tisíc klientů. Obchodní partnerství ČPP a Partners přineslo především
exkluzivní investiční životní pojištění
Maximum Evolution, které je zaměřeno
zejména na klienty, kteří mají nebo řeší
úvěr na bydlení. Mimo speciálních zlevněných balíčků pro krytí jistiny úvěru
a připojištění schopnosti splácet úvěr
Maximum Evolution chrání klienty před
riziky, jež mohou zásadně ohrozit rodinnou finanční stabilitu. Pojištění řeší zejména úmrtí, invaliditu, závažné onemocnění nebo vážné zranění živitele
i ostatních členů rodiny. Evolution v názvu napovídá to, že se produkt neustále vyvíjí a že nová vylepšení platí i pro
stávající klienty. Produkt je navíc vysoce flexibilní a jakoukoli změnu ČPP provede po obdržení žádosti k prvnímu dni
následujícího měsíce. Kromě provázání
s fondy Partners Universe nabízí Maximum Evolution ke všem fondům a strategiím ochranu investic formou uzamykání výnosů. Přesáhne-li roční výnos zvolené procento zhodnocení, přesune se část prostředků převyšující toto
procento do Garantovaného fondu a klient má jistotu, že o svou investici nepřijde. Dalším z benefitů je možnost pojistit celou klientovu rodinu, a to nejen
na životní, ale i neživotní rizika, včetně
právní ochrany, pojištění odpovědnosti
a cestovního pojištění.
Jak rychle zpracuje tým podpory
ČPP dotazy?
Většinu vyřeší okamžitě, písemné odpovědi obdrží poradci zpravidla během několika minut. Nabídky složitějších pojištění nebo firemních obchodů ČPP zpracovává do druhého dne. Zařídí také přístup
do systému uzavírání smluv.
S čím může tým podpory ČPP pomoci?
Vyřeší vše od produktových dotazů nebo
technických problémů po vypracování nabídky pojištění nebo ocenění zdravotního
stavu klienta před podepsáním smlouvy.
Jaké podpůrné nástroje mohou poradci využít?
Kalkulačka funguje bez nutnosti instalace, navíc obsahuje nápovědu k výběru jednotlivých rizik a rizikových skupin.
Z kalkulačky je možné tisknout smlouvu
i bez připojení k internetu. Formulář
smlouvy svou jednoduchostí eliminuje
chyby při sjednání. Pro sjednání neživotního pojištění je k dispozici jednoduchý
on-line systém pro uzavírání smluv SUS.
„Od počátku spolupráce v roce 2007 patří společnost Partners k nejvýznamnějším
partnerům pojišťovny. Každý rok přinášíme
produktová vylepšení, zkvalitňujeme servis
pro poradce a vyvíjíme nová IT řešení. Jsme
rádi, že toto úsilí vede především k pozitivním změnám pro klienta a že jsme společně
posunuli trh o velký kus dopředu. Naším cílem je spolupracovat s opravdu nejprofesionálnějšími a nejlepšími poradci, což Partners
jednoznačně jsou.“
Eva Chudíková, Key Account Manager
pro nejvýznamnější partnery
37
USPĚŠNÍ PARTNERS
i cíle – a především množství energie, které jste ochotni jejich splnění věnovat.
Tento kvartál povýšili…
Finmag a Peníze.cz?
Vyhledávám hlavně články o důchodové reformě a jejím v y užití coby
podnikatelské příležitosti.
Poznejte své kolegy, kteří úspěšně budují kariéru a své týmy.
Všem povýšeným gratulujeme!
tože ještě nemáme pot vrzeno. Pokud vše dopadne dobře, tak plánuji grilovací party. Neberu to ovšem
jako oslavu, ale jako velké poděkování celému t ý mu za jejich sk vě lou práci. Dalším kariérovým cílem
je pozice D1. A jako dárek ke sv ým
pětatřicátým narozeninám bych si
chtěl dát pozici D2…
Co je podle vás nejzásadnějším
krokem na cestě stát se
úspěšným manažerem?
František Pokorný
Povýšen na M3
Pracovat sám na sobě a být ochotný
se neustále měnit a v ystupovat tak
z komfortní zóny. Čím jsem v kariéře v ýš, tím víc zjišťuji, že skutečné překážky nejsou kolem mě, ale
ve m ně. Ta k ž e t í m nejz á sad něj ším krokem je, podle mého názoru, pochopit a připustit možnost, že
můžu změnit sám sebe, a nesetrvávat v zaběhnutých kolejích.
Pocházím ze Slavkova u Brna, studoval jsem v Brně. Vystudoval jsem
me c h a n i k u tě le s , me c h at r on i k u
a biomechaniku na VUT v Brně, kde
jsem následně tři roky učil inženýrskou mechaniku. Mou zálibou je divad lo – dokonce hraju v menším
amatérském souboru, sport, ať už se
jedná o návštěvu fitnescentra, lyžování, plavání, či bruslení. A také si
rád zajdu do kina. Mou získatelkou
je Eva Skřivánková. Vzpomínám si,
že jsem vždy patřil k těm problémovějším a šťouravějším nováčkům.
Dodnes jsem jí vděčný za trpělivost,
a vždy když mě někdo z mého současného týmu „prudí“, v duchu řeknu: to mám za to, že jsem na začátku já sám tak moc zlobil.
Jak jste oslavil povýšení a jaké
jsou vaše další kariérové cíle?
Povýšení jsem zatím neoslavil, pro-
38
Po c h á z í m z Č e sk ýc h Budě jov ic ,
kde jsem také vystudoval Zemědělskou fa k ult u Jihočeské univerzity. Během studií jsem si udělal roční pauzu, kdy jsem hodně cestoval,
a po návratu zpět jsem spolu se zahájen í m zbylých dvou let st ud ia
za hájil ta ké svou k ar iér u v Par tners. Přiměl mě k tomu kamarád.
Skloubit studium, budování kariéry
a také můj velký koníček, fotbal, nebylo vůbec jednoduché. Podle toho
také vypadaly mé tehdejší výkony…
Jak jste oslavil povýšení a jaké
jsou vaše další kariérové cíle?
Oslava pov ýšení je ště neproběhla, a le její ter mín se blí ž í. Zá ro veň s termínem oslav y se blíží také
ter m í n p or o du pr v n í ho př í r ů s tku do rodiny, a s ohledem na to, že
v mém t ý mu panují velmi dobré,
v podstatě rodinné vztahy, se těším,
že oslava bude opravdu v ydařená.
Ale nerad bych předbíhal, poněvadž
ještě není obhájeno. Nicméně pokud to zvládneme, s ohledem na počasí bychom si mohli udělat oslavu
při nějakém sportovním odpoledni.
Další kariérový cíl je jasný – osobně
bych rád dál pov ýšil, ovšem je nutné, aby sv ých v y týčených kariérov ých cílů dosáhli také ostatní členové týmu, a osobně se moc těším
na oslavy jejich povýšení.
Co je podle vás nejzásadnějším
krokem na cestě stát se
úspěšným manažerem?
Jan Frantík
Povýšen na M3
Velmi zásadním krokem je stanovit si cíle a uspořádat priority. Můj
začátek byl velmi pozvolný, a to zejména proto, že jsem začínal v době,
kdy jsem žil především současností. V momentě, kdy začnete plánovat svou budoucnost, založení rodiny, vlastní bydlení, logicky se mění
Tomáš Miček
Povýšen na M3
Petr Čihák
Povýšen na M2
Od dr uhé tř ídy zák ladní školy se
v ysk y tuji v Praze. St udijní úspě chy, které mám za sebou, jsou nejpr ve spojeny se střední průmyslovou školu dopravní, studium jsem
zdárně zakončil na České zemědělské univerzitě – Technická fakulta, obor městská a silniční doprava.
Tam jsem získal titul Ing. Mé záliby
jsou podnikání a rodina.
Martin Holas
Povýšen na M3
P ů sobí m předev ší m ve Vrch labí,
odkud také pocházím. Vystudoval
jsem Fakultu informatiky a management u v Hradci, od kud je ta ké
část mého t ý mu. Shodou okolností jsem začínal jako student na této
š kole, k ter á je dobr ou l í h n í pr o
úspěšné manažery…
Jak jste oslavil své povýšení?
Oslavovali jsme během teambuildingu; nejprve jsme hráli bowling a pak jsme měli posezení v uzav řené spole čnost i. Mi mo chodem
s touto akcí mi pomohl jeden můj
k lient, kter ý vlastní cateringovou
společnost.
Co je podle vás nejzásadnějším
krokem na cestě stát se
úspěšným manažerem?
Nehledat překážky, nev y tvářet v ýmluv y, ale hledat řešení. Všechno
je jen v hlavě. Pracovat jen s lidmi, kteří chtějí, a ne s těmi, kteří
mě brzdí. Mé motto zní: Každý má
svůj čas.
Jaký článek vás v poslední době
nejvíce zaujal na našich webech
Jak jste oslavil povýšení a jaké
jsou vaše další kariérové cíle?
Slavit budeme až ředitelství, které
budeme mít k 1. lednu 2013. To nám
umožní otevřít nové klientské centrum ve Vrchlabí.
Jaký článek vás v poslední době
nejvíce zaujal na našich webech
Finmag a Peníze.cz?
Rád si přečtu každý článek od Pavla Kohouta. Nejvíce mě ovšem zasáhl ten z roku 2008, který si dodnes
pamatuju – jmenoval se „Monika
odchází do penze“. (Touto antiutopií ukazuje Pavel Kohout čtenářům
svou v izi Prahy okolo roku 2030.
Článek byl publikován na Finmagu
12. 5. 2008, pozn. red.)
Jsem z Olomouce, kde jsem se narodil a kde celý život žiju. Mezi mé záliby patří krom práce hlavně sport. Cyklistika, hory a teď hlavně motoristické sporty. Do Partners mě dostal můj
velký kamarád a bývalý spolujezdec
z cyklistiky Honza Vodehnal. Trvalo
mu to dva roky, než mě přemluvil…
Jak jste oslavil povýšení a jaké jsou
vaše další kariérové cíle?
S mým týmem managerů a nejlepším
kamarádem jedeme do Prahy na večeři
plnou steaků a potom striptýz v pražském klubu Goldfingers. Jak bude jarní počasí, tak s celým mančaftem půjdeme na paintball.
Co je podle vás nejzásadnějším
krokem na cestě stát se úspěšným
manažerem?
Jako velmi důležité vnímám kamarádské prostředí v kancelářích. Na druhou stranu je ale třeba, aby fungovala zdravá rivalita. Důležité je potlačit
vlastní ego a dát prostor nově vznikajícím manažerům.
V uplynulém kvartálu
dále povýšili:
Radka Svobodová
Igor Daxner
Pavel Dymák
Jaroslav Kubizňák
Lukáš Šantek
Petr Žůrek
Jan Pummer
39
Komerční prezentace
Benefit
používá od roku 1690 a vychází ze středověkých měchů a polních lahví, které se vozily uvázané na sedle.“
Vinařská rodina Michaela, Monika, Christian, Toni a Rainer Müllerovi
Putování za vínem
Nejbližší německou vinařskou oblastí je Franken, jejím
centrem je bohatý a výstavní Würzburg, do kterého
se dostanete z Prahy za slabé tři hodiny jízdy autem
po dálnici A3. V jeho okolí, v povodí řeky Mohanu
(Mainz) naleznete ty nejlepší vinice…
Ve Volkachu, městečku ležícím asi 25 km
od Würzburgu, nás přivítal majitel Rainer Müller, sympatický čtyřicátník, který
firmu vede již 20 let společně s manželkou Monikou a do práce zapojil i všechny
tři děti – Christiana, Michaelu a Toniho.
„Naše vinařství sídlí v renesančním domě
kousek od náměstí a první zmínka v kronikách pochází z roku 1591, kdy ho založil
würzburský biskup. Vlastníme okolo 20
hektarů vinic, které jsou v okolí Volkachu,
nejlepší polohy jsou na úbočích Volkacher Ratsherr, Sommeracher Katzenkopf
a Escherndorfer Lump nad řekou. Pěstujeme hlavně sylván, to je naše nejvýznamější odrůda, a pak samozřejmě Ryzlink
rýnský, Müller-Thurgau, bílou burgundu
a aromatické odrůdy – Bacchus a Scheurebe, které používáme i do šumivých vín.
Modré odrůdy – Pinot Noir, kterému
u nás říkáme Spätburgunder, a pak hlavně Domina – jsou zastoupeny cca 15 procent. Ročně vyrobíme okolo 180 až 230 tisíc lahví, ale třeba v roce 2010, který byl
deštivý a velice složitý pro výrobu vína,
jsme udělali sotva 150 tisíc. Ročník 2011
vypadá o poznání lépe.“
Ačkoliv je sobota, anebo právě proto, je
40
ve vinařství několik skupin návštěvníků,
kteří ochutnávají víno a hlasitě se dohadují, co že chutná nejlépe. „Většina našich vín je v kategorii predikátních – půdní podmínky a podnebí vytvářejí ideální podmínky zejména pro lehké (obvykle 11,5 % alkoholu) kabinetní ryzlinky
a sylvány, podloží nejlepších vinic tvoří lasturový vápenec (Muschelkalk), který dává našim vínům nezaměnitelný minerální charakter – podobně jako v Chablis. Na každé láhvi také najdete informaci, z jaké vinice víno pochází – například
Escherndorfer Lump leží přímo nad městečkem Eschendorf, ale ta vína jsou notoricky známá, takže už píšeme jenom
Lump,“ směje se Rainer.
Nemůžeme vynechat staré středověké sklepy, a tak sestupujeme po strmých
schodech do prostor, kde jsou po léta uchovávány archivní láhve. Nejstarší láhve nejsou kupodivu typické bocksbeutely –
kozí měchy, ale mají klasické burgundské tvary. „I když je bocksbeutel poznávacím znamením našich vín, tak gastronomie vyžaduje ‚standardnější‘ lahve – přece jenom se hůře skladují a špatně se jim
vejdou do lednic. Tento tvar lahve se u nás
Do diskuse se zapojil i Christian, pokračovatel vinařské tradice, který se loni
v dubnu dostal v dubnu do hledáčku renomované vinařské ročenky Falstaff. Strávil
několik let na zkušené v Austrálii a na Novém Zélandě a teď si doplňuje formální
vzdělání na Vinařském institutu v Geisenheimu. „V roce 2008 mi táta přidělil
dva hektary starých vinohradů na vinici Lump na experimentování a zpočátku
byl nekonečně skeptický,“ šibalsky na mě
mrknul… „Zkusil jsem udělat sylván postaru, tak jak to dělával můj dědeček –
zredukoval jsem výnos na minimum, nechal jsem ho spontánně prokvasit ve velkém dřevěném sudu, bez chlazení. Prostě jsem se snažil zasahovat do procesu co
nejméně a výsledné víno, velice koncentrované a komplexní – i jeho jméno Eigenart (svéráz) – hovoří samo za sebe.“ Nutno říci, že Falstaff ho ocenil 93 body.
Vinařství Max Müller I. a jeho vína pravidelně citují ročenky Eichelmann, Gault
Millau i již zmiňovaný Falstaff; získala řadu ocenění na německých i mezinárodních soutěžích včetně bavorské státní ceny. Na mezinárodní soutěži Prague
Wine Trophy 2011 získala vína z produkce vinařství dva championy: Müller Thurgau Kabinett Volkacher Ratsherr 2010
a Sylvaner Spätlese Volkacher Karthauser
2009. Pro toto ocenění si přijeli osobně
majitelé vinařství Monika a Rainer Müllerovi a při této příležitosti uspořádali degustační večeři v restauraci Červená tabulka, kde kromě šampionů představili
i vysoce aktuální kabinetní vína ročníku
2011. Sylván má světlejší barvu ze zelenkavými záblesky, ve vůni posekaná tráva
a zelená jablka, na patře je cítit, že hrozny byly dobře vyzrálé, i když je chuť trochu „neusazená“. Víno je svěží, s příjemnou kyselinkou. Müller-Thurgau má zelenožlutou barvu, vůně je ovocná s broskvovými tóny.
Pokud budete cestovat třeba do Frankfurtu, vyjeďte s časovou rezervou a stavte se na hodinku či na dvě u Müllerových
ve Volkachu. Pokud necestujete, stavte se
u nás – WWW.WiNEZ.CZ
VIZE
Partners
STRATEGIE
Partners
Jsme symbolem novodobého
finančního plánování.
Měníme dějiny finančního poradenství.
Jsme hrdi, že jsme Partners.
Lidé
Nestačí mít lidi, je třeba mít správné lidi
– silné osobnosti s aktivním přístupem,
vysokou odborností a zodpovědností.
Značka
Důvěryhodnou a silnou značku tvoří
správní lidé a správné činy. S Partners
jsme spojili své jméno.
Expanze
Dynamický a trvalý růst ve všech
strategických směrech. Chceme být
všude, kde jste vy.
IT a systémy
Prostřednictvím IT a technologií dáváme
finančnímu poradenství nový rozměr.
Služba
Individuální přístup, inovativní produkty,
komplexní a široce dostupná služba.
Hodnoty
POSLÁNÍ
Partners
Každého z našich KLIENTŮ vnímáme
jako jedinečnou osobnost s vlastními
cíli. Naším posláním je zvyšování
jejich životní úrovně řešením
skutečných potřeb.
Vytváříme prostředí pro podnikatelský
úspěch našich PORADCŮ. Odborným
a praktickým vzděláváním pomáháme
rozvíjet jejich potenciál.
Určujeme FINANČNÍMU
PORADENSTVÍ směr a dáváme mu
důstojnost, která mu náleží.
Uznáváme hodnoty, na které
budete hrdi společně s námi: etiku,
zodpovědnost a disciplinovanou
firemní kulturu. Zajímá nás člověk
a jeho životní cíle.
Více informací o benefitním
programu naleznete na webu
www.jsmepartners.cz
41
47
FOTOGALERIE
Výroční konference
2012
Konference konaná
u příležitosti pátých narozenin
společnosti Partners se
odehrála 8. března
v pražském hotelu Clarion.
Po Leoši Marešovi letos
převzal moderátorskou štafetu
hlavní hrdina filmu Nuda v
Brně, herec Jan Budař, který
nejenže si v průběhu
konference stačil se
spolužákem ze základní
školy Petrem Žůrkem
velmi akčním způsobem
zavzpomínat na dětská léta,
ale také předvedl bravurní
taneční vystoupení v rytmech
flamenca. Hvězdou konference
se však stal Karel Maroušek,
který si na konferenci převzal
oficiální jmenování do pozice
Partnera.
Moderování konference se ujal herec Jan Budař.
Lucie Juřičková získala ocenění za nejlepší osobní výkon v roce 2011.
42
43
Slavnostní jmenování Karla Marouška do pozice Partnera.
44
Oceňování nejlepších ředitelů, manažerů a poradců zpestřilo neotřelé stepařské vystoupení.
45
Leaders Club
s Kateřinou
Neumannovou
Letošní zimní Leaders Club se
konal pod záštitou pojišťovny
Allianz v rakouském alpském
městečku St. Johann. Význam
zimního Leaders Clubu
potvrdila účast top vedení
Partners i Allianz. Výherci,
kteří se kvalifikovali i s
partnery a případně dětmi,
mohli hned u první večeře
potkat Radima Lukeše, Petra
Borkovce s celou rodinou
i generálního ředitele Allianz
Jakuba Strnada a další členy
vedení Allianz včetně Martina
Holuba nebo Libora Nováka.
První zahajovací večer navíc
čekalo na více než stovku
účastníků překvapení: hostem
Leaders Clubu totiž byla
olympijská vítězka Kateřina
Neumannová, která osobně
předala plaketu všem
výhercům a pogratulovala jim
ke skvělým výsledkům.
46
47
48
Download

Otevřít náhled PDF