www.JsmePartners.cz
Speciál 2012
2011
Rok
úspěchů
Jak jsme
rostli
Jaro
V roce 2011 dosáhl provizní obrat
společnosti Partners 1,3 miliardy
korun.
Spuště
ní
novine dvou exkluziv
k v živo
tním po ních
Allianz
jišt
F1 a U
niqa Lo ění
Letošn
gika.
í re
Par tne
rs ve zn klamní kamp
aň
a
interne
tu. T V s mení animac
e
p
a
oty js
na Prim
ě, bann ou k vidění
e
aktuáln r y na iDnes,
ě nebo
iHNed
.
Jak jsme
povýšili
Léto
s
elné v y iná
id
v
a
r
p
i jsme
me jed
Spustil s web T V. Js lečnost
r
Par tne adenská spo rním
ěpor
mode
finančn efektivním a
ce.
munika
o
k
í
s takto
n
r
e
m int
r tnerem
nástroje ek se stal pa ýšení
arouš
vé pov
Karel M ti Par tners. S
otvrdil.
p
m
s
e
o
d
n
společ dně s přehle illboardové
lní b
násle
egioná více než 100
r
k
í
n
č
ro
Druhý ě: po celé ČR ny poradců
é
n
kampa s tvářemi a jm ů Par tners.
žer
rdů
a mana ců Par tners
billboa
d
ět pora ý cer tifikát
v
e
d
h
k
Pr vníc
evrops or €FA™.
ý
n
r
o
b
od
d v is
získalo n Financial A
a
Europe
anční
novou Fin
e
m
je
u
v
Předsta
tivní
ers! Inova
tn
r
a
P
u
z
analý
klienta
šit, kter ý
e
s
í
ln
á
a
n
profesio
programy
i
m
e
š
v
í
d
prová
ůzce
konci sch
a
n
v
u
li
m
zůstává
uci otevře
o
m
lo
O
V
tské
v ruce.
ruhé klien e
d
ž
ji
s
r
e
blic
Par tn
celé repu ct
o
P
.
m
u
tr
á
cen
u na patn
o
n
z
le
a
n
vních
již klienti
prezentati u i
e
r
to
h
c
tě
, většino
poboček
atem
s bankom S.
PB
Zima
Start prvního exkluzivního
neživotního pojištění Partners
Auto a Partners Domov
s pojišťovnou Allianz.
Centrála Partners se stěhuje do
nových reprezentativních prostor
na Prague Gate na pražském
Chodově.
Prosinec láme rekordy: v jednom
měsíci uzavřeli poradci Partners
30 422 smluv.
Z pohledu Evropana nepřinesl rok 2011 nic moc povzbudivého.
Krizí zmítaná eurozóna za celý rok nebyla schopna zaujmout
jasný postoj vůči předluženým členským zemím. A česká vláda
namísto uvážlivého hospodaření upřednostnila nekoncepční
lepení děravého státního rozpočtu plošným zvyšováním daní. A
bude hůř. Podle toho, co nastiňuje kontroverzní německý ekonom
Thilo Sarrazin, rozhodně nemůžeme počítat s tím, že by se
ekonomická a politická situace na starém kontinentu měla zlepšit.
Uznávaný egyptolog Miroslav Bárta, který vede výzkumný
program českých archeologů v Abúsíru nedaleko Káhiry, v dnešní
Evropě spatřuje odraz úpadku Staré říše egyptské. Jsme tedy –
stejně jako před tisíciletími stavitelé pyramid - opravdu na konci
éry?
Naštěstí nepsaný přírodní zákon praví, že když něco staré zaniká,
v ten samý okamžik se rodí něco nového. Přesně před pěti lety
se zrodila myšlenka a bezmála tři tisícovky nadšených lidí ji
dokázaly přivést k životu. Poradci společnosti Partners se stali
průkopníky v poskytování kvalitních finančních služeb v Česku.
Do obecného povědomí jsme vnesli nový výraz - „finanční
gramotnost“ a řadě lidí jsme pomohli překonat existenční potíže,
splnit si dávné sny a umožnili jim začít žít naplno.
Během pěti let podnikání se nám navíc podařilo přisvojit
si mnohá „nej“. Máme nejlépe trénované poradce, špičkové
manažery a ředitele, nejdokonalejší vzdělávací systém,
nejobjektivnější provizní systém, nejpečlivější kontrolní nástroje,
ty nejlepší obchodní partnery. A také největší obchodní úspěch
ze všech poradenských společností na trhu. Roční obrat, který
v roce 2011 přesáhl 1,3 miliardy korun, a především pak tisíce
spokojených klientů, jsou důkazem, že děláme naši práci dobře.
V předvečer pátých narozenin naší společnosti je jasné, že vize
Katky Palkové, Petra Borkovce, Radima Lukeše, Pavla Kohouta
a dalších došly svého naplnění. Navzdory všudypřítomné krizi se
potvrdilo, že lidská vůle je mocná a že tyrkysová barva je barvou
budoucnosti. Navzdory všudypřítomné krizi se potvrdilo, že
lidská vůle je mocná a že tyrkysová barva je barvou budoucnosti.
Jakub Zeman
2
8
Desítky nových manažerů, osm
ředitelů a v pořadí pátý Partner
- to je bilance roku 2011.
Jak jsme se
stali akcionáři
Podzim
ílání
4
12
Významnou událostí loňského
roku bylo spuštění akciového
programu.
Jak jsme
rozšiřovali
portfolio
14
Exkluzivní produkty v podání
Vladislavy Cisarzové, bankovní
služby Dagmar Prajzlerové
a také investiční společnosti,
v níž klíčovou úlohu hraje Pavel
Kohout.
Jak jsme byli
vidět
20
Marketingová kampaň posílila
povědomí o značce Partners.
Jak jsme získali
certifikát €FA
28
Osmnáct poradců Partners
potvrdilo, že patříme mezi elitu
ve svém oboru.
Jak jsme ovládli
média
30
Dokončili jsme akvizici
populárního finančního portálu
Peníze.cz.
3
Jak jsme rostli
Text:
Petr Borkovec
Navzdory bouřlivé ekonomické situaci,
která zejména Evropu provázela po celý
rok 2011, se nám podařilo kontinuálně
růst. Dosáhli jsme historicky
nejúspěšnějších výsledků ve všech
parametrech, ať už se jedná o provizní
obrat, počet uzavřených smluv, počet
klientů, počet poboček nebo obchodních
partnerů a produktů v portfoliu. Obrat
naší společnosti pak dosáhnul rekordní
výše 1,3 miliardy korun
Rok 2011 nebyl v tomto ohledu výjimkou. Provizní obrat vzrostl o 26 % a přesáhl hranici 1,3 miliardy korun.
V tuto chvíli se jedná o odhad, přesná čísla budou známa
až po řádném auditu. Poradci a manažeři Partners uzavřeli v roce 2011 neuvěřitelných 231 tisíc smluv a získali 70 tisíc nových klientů. Fungoval i servis stávajícím klientům,
kterým jsme v roce 2011 zrealizovali 75 tisíc smluv. Díky
nastavení kariérového plánu a skvělým výsledkům byl rok
2011 také dalším rokem mnoha povýšení do vyšších pozic.
Celkově se počet poradců Partners zvýšil o více než sedm
stovek. Počet manažerů se zvýšil o 110 a přibylo osm ředitelů a dokonce jeden Partner.
Komplexnost, objektivita, růst
RŮST SPOLEČNOSTI. Partners
již pátým rokem kontinuálně
rostou v dosažených bankovních
jednotkách.
POČET SMLUV. Dlouhodobě
rostou i v počtu realizovaných
smluv s klienty.
ROK 2011 A PARTNERS. Tabulka základních dosažených výsledků společnosti.
2011
nárůst oproti roku 2010
Počet klientů k 31.12.
260.000
+ 70.000
Počet smluv historicky
k 31.12.
691.000
+ 231.000
Očekávaný provizní obrat
1,3 mld. Kč
26%
Počet poradců
2.600
600
Počet manažerů
460
110
Počet ředitelů
29
8
Počet klientských center
20
9
4
PROVIZNÍ OBRAT. Třžby, respektive
příjmy z provizí společnosti Partners
taktéž dosahují dlouhodobého
a stabilního růstu. V roce 2011
došlo k nárůstu provizního obratu
o více než 26% oproti předchozímu
roku.
5
Komplexnost našich služeb v roce 2011
Objem realizovaných obchodů
To, že poradci Partners nabízí sv ým klientům skutečně komplexní a diverzifikované portfolia, dokládá pohled na složení produkce v roce 2011. Partners
nejsou společností jednoho typu produktů: klientům
dokážeme pomoci se spořením, investováním, zafinancováním vlastního bydlení, bankovními službami i pojištěním všeho druhu. Při pohledu na portfolio dle počtu uzavřených smluv vidíme, že čtvrtinu
produkce tvoří smlouv y o investičním a f lexibilním
životním pojištění a zhruba stejná část koláče připadá na jednorázové investice do podílov ých fondů. Neustále roste i počet smluv na pravidelné investice do
podílov ých fondů. Neživotní pojištění aut a majetku
tvoří 12 procent portfolia a díky schválené penzijní
reformě v ýznamně vzrostl i podíl smluv o penzijním
připojištění, na které připadá 9% a jen o něco nižší procento připadá smlouvám na riziková a úrazová pojištění. Hypotéky dle množství smluv tvoří pouze pět procent portfolia, ale z hlediska objemu úvěrov ých částek se v roce 2011 jedná o rekordních více
než 13 miliard korun.
Ve všech složkách portfolia s výjimkou stavebního spoření zaznamenali Partners růst. Největší
boom se konal v oblasti financování bydlení, tedy hypoték. Extrémní
růsty ovšem můžeme zaznamenat
i u jednorázových investic do podílových fondů a u produktů dlouhodobé přípravy na stáří - tedy penzijní připojištění a pravidelné investování. Dále zpomalil růst předepsaného pojistného na životní
pojištění
Partners tak v roce 2011 potvrdili objemem i komplexností svoji
vedoucí pozici na trhu. Společnost
dále významně zvýšila svůj podíl
na trhu ve všech produktových oblastech kromě stavebního spoření
a potvrzuje svoji velmi silnou pozici v oblasti financování bydlení,
přípravy na stáří či rentu, kolektivního investování i zabezpečení životního standardu.
OBJEM PRODUKCE.
Celkové objemy zrealizovaných obchodů v roce 2011
2011
nárůst oproti roku 2010
Roční nové předepsané
pojistné životní pojištění
735.000.000 Kč
+ 85.000.000 Kč
Roční nové předepsané
pojistné neživotní
114.000.000 Kč
+ 50.000.000 Kč
Objem jednorázových
investic kolektivního
1.300.000.000 Kč
+ 400.000.000 Kč
Objem cílových částek
pravidelných investic
11.900.000.000 Kč
+ 3.300.000.000 Kč
Objem ročních plateb
pravidelných investic
550.000.000 Kč
+ 180.000.000 Kč
Objem hypotečních a
dalších úvěrů
13.100.000.000 Kč
+ 5.000.000.000 Kč
Objem cílových částek
stavebního spoření
440.000.000 Kč
- 360.000.000 Kč
Objem roční plateb do
penzijního připojištění
164.000.000 Kč
+ 90.000.000 Kč
Portfolio dle typu produktů a Portfolio dle bankovních partnerů
INVESTICE, ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A HYPOTÉKY. Objem zprostředkovaných finančních toků za rok 2011.
6
7
Jak jsme povýšili
Milan Hart
Ladi slav Ša
Karel Marou šek
Zdeněk Šimek
Roman Vejdělek
Kateřina Smék
alová
P et ra P ří ch ov
sk á, D 2
V ro ce 2011 js
em úplně
změn il a svou
identitu.
Z e sleč ny se
ze mě
st al a pa ní, z
pa rt nerk y
m an želk a, z
m an až erky
se st al a ře dite
lk a. Jen mé
kř es tn í jmén
o m i zů st alo
ne změněné…
nská
Josef Karady
tné obklopit se
Rozhod ně je nu
i, těm i, co to
správným i lid m
žně, ne sli bují,
myslí opravdu vá
no pr ac ují a
ale opravdu napl
. Tato pr ác e
jdou za ús pě chem
chu tý mu, a
pě
ús
je za lo žena na
si lid i pe čli vě
pr oto je potřeba
vě dě t, na
vy bí rat a př esně
hnout a s k ým
koho se lze sp ole
at .
je mož né po dn ik
Tomá š Vá ňa
C o p ro vás
znam enal ro k
2011?
bo
Mar tin Vít
Tomá š Gros s
Martin Kaška
M2
M ic ha l Fa rs ký,
H ana M or di
, M3
Lu ci e Ju řič ková
ze v pr o
Byl to rok pl ný vý
ření
ná s vš ec hny; otev
h center,
ýc
sk
nt
ie
kl
nových
en ní
pový šení, ka ždod
eh ráva li
od
e
jsm
boje , kter é
bou…
hl av ně sa m i se se
jsme to
že
,
Nejlepší ale je
boku
po
i
vš ec hno zvládl
ni m iž
s
ů,
sp olupracovn ík
ce
at lý
budeme po dn ik
život .
Richar d Walter
Tomá š Jelínek
Jaromír Pulec
Co pr o vás
znam enal ro k
2011?
Co je po dl e vás
nejz ás ad ně jš ím
k
kr okem na ce st ě
u?
ch
pě
ús
Leoš Spurný
Jo se f Be lla , M 2
vn itř ní
Nejdůlež itě jší je
se říd ím
ho
ou
mot iv ac e. Dl
se dá
no
he slem: „V še ch
se
že
,
to
nauč it. Jenom
it, se
uč
na
člově k chce ně co
ne dá nauč it.“
Michaela Klímová
Jan Frantík
Co je po dl e vás
nejz ás ad ně jš ím
k
kr okem na ce st ě
ús pě chu?
Luděk Tkadlec
Luc ie Juřičková
Radek Hurta
Dav id Bře čka
Veronik a Bezecná
Josef Bella
Pe tr Kr ou pa , D3
o m ne
M inulý rok byl pr
ště
vý zn am ný obzvlá
pr otož e
ě,
ot
živ
ím
v o sobn
uhé dítě.
se m i na ro di lo dr
í týče ,
Co se po dn ik án
hi stor ick y
u
bo
se
m áme za
k, co se
nejú sp ěšně jší ro
pr ov iz ích
na
tu
týče obra
m ili ar dy
jsme získa li 1,3
koru n…
Josef Hejduk
Co pr o vá s
znam enal ro k
2011?
V roce 2011 působilo pod tyrkysovou
vlajkou celkem 2 600 finančních
poradců. Počet manažerů se loni
zvýšil o 110 a přibylo také osm
nových ředitelů. V pořadí pátým
Partnerem naší společnosti se stal
Karel Maroušek.
8
Text:
Jakub Zeman
9
V minulém roce povýšili:
M1
Eva Borutová
Karel Caldr
Ilona Cejpková
Taťjana Česalová
Jan Drbohlav
Josef Franz
Daniela Gruntová
Zbyněk Henzl
Robert Kurka
Zdeňka Málková
Petr Mišík
Stanislav Neužil
Jan Peša
Přemysl Petřík
Ingrid Ramiková
Matěj Rázga
Jiří Šebesta
Lenka Stehlíková
Jan Straka
Tomáš Tomčala
Miroslav Varchola
Michaela Vyoralová
David Zachariáš
Zdeněk Horáček
Martin Konrád
Václav Kott
Jaroslav Kymr
Marek Silnica
Jan Smejkal
Martina Weber
Zuzana Dupejová
Helena Nográdyová
Daniel Perdoch
Jan Purchart
Roman Sokola
Jiří Šrámek
Jana Vávrová
Martin Volas
Tomáš Záhorský
Marek Cieslar
Helena Daxnerová
Andrea Dominová
Šárka Foltýnková
Lucie Holá
Petr Hosnedl
Jana Hrachovcová
Miroslav Hron
Michal Hrubý
Jana Hubená
Josef Koun
Martin Kubát
Tereza Kudláčková
Radek Opočenský
Dominika Pávková
Aleš Příchovský
Vít Randýsek
Martina Růžičková
Libor Skřivánek
Jan Staněk
Petr Ťažký
David Tesař
Petr Vavřík
Tomáš Vodenka
Jiří Vondrák
David Balgar
Anna Bazarovová
Štěpán Chroustovský
Filip Hanslián
Petr Havran
Miroslav Holiš
Stanislav Súkeník
Lenka Ťuíková
Ondřej Blaštík
Petr Kalužík
Tomáš Karlík
Adéla Kremlíková
Radek Malota
David Michálek
Jiří Švec
Marek Vincenc
Daniel Bada
Idikó Hlavácsová
Jakub Hulík
Tomáš Jelínek
Marek Král
Tomáš Kresl
Marcel Mašek
Eliška Nováková
Tomáš Nožka
Milan Podlipný
Martina Šenkýřová
Alena Středová
Jiří Szolgay
Václav Talhofer
Radim Velísek
Tomáš Hausler
Veronika Járová
Josef Jeřábek
Aleš Maroušek
Patrik Šperl
Michal Brychta
Martin Červenka
Michal Janata
Petr Ondroušek
David Ruml
Radim Vytrhlík
Ivan Bohuněk
Jan Capouch
Filip Dohnal
M2
Jiří Doucha
Vojtěch Holomek
Zdeněk Hromek
David Ilek
Petr Karlíček
Jan Konšel
Monika Kortánová
Tomáš Malkus
Oldřich Malý
Petr Skořepa
Jan Svoboda
Vladimír Švorba
Vratislav Tumpach
Lukáš Urbánek
Tomáš Vávra
Jan Vojta
František Vrbovský
Vladimír Vylášek
Jan Ďuk
Martin Holotík
David Hošek
Martin Mašek
Petr Mikulenka
Jan Novák
Jakub Pavlovič
Jakub Brychta
Lenka Černá
Kateřina Dzurová
Radek Halada
Marek Ivanka
Filip Kočař
Michal Sklenář
Václav Sluka
Jiří Soukup
Jan Zvara
Martin Brückler
Jan Frantík
Josef Karady
Hana Mordinská
Kateřina Smékalová
Romana Vášová
Martin Vít
Aleš Hora
Martin Kaška
Luděk Tkadlec
Veronika Bezecná
Ondřej Bílek
Josef Hejduk
Radek Hurta
Tomáš Jelínek
Jurij Kalužík
Radana Mokrycki
Aleš Nypl
Ladislav Šabo
Zdeněk Šimek
Leoš Spurný
Josef Bella
David Břečka
Vladimír Čanda
Petr Douša
Michal Farský
Milan Hart
Jakub Kohoutek
Petr Milan
Jan Pummer
Tomáš Váňa
Martin Frantík
Michaela Klímová
Roman Konrád
Martin Kutěj
Petr Šebák
Martin Simonides
M3
Vladimír Klement
Ondřej Bílek
Roman Vejdělek
Tomáš Rašovský
Ondřej Novotný
Kamil Masný
Tomáš Gross
Aleš Jelínek
Ke Tao
Richard Walter
Roman Ziml
Jaroslav Hejný
Lucie Juřičková
David Kučera
Dušan Mátl
Jaromír Pulec
D1
Michal Krejčí
Mojmír Doležel
David Studnička
Jan Vodehnal
Petra Příchovská
Radek Skřivánek
Tomáš Myšák
Jan Nováček
D2
Erik Brychta
Jan Hárovník
Miroslav Rája
D3
Karel Maroušek
Jmenování Jana Hárovníka do pozice Senior Director.
Oceňování nejúspěšnějších poradců na konferenci Petra Kroupy.
10
11
Text:
Petr Borkovec,
Jakub Zeman
Jak jsme se stali akcionáři
Historicky první tranše
byla významným
mezníkem v cestě naší
společnosti na akciový
trh.
Během tří let jsme v ybudovali
společnost s víc než miliardov ým
obratem, společnost, která určuje
trendy, přináší nov inky a dělá
věci jinak: jedničku ve finančním
poradenství. Nikdy by se to nestalo
bez výjimečného nasazení – bez práce,
12
energie, důvěry, podpory a obrovského
množství aktivit manažerů a ředitelů
Partners. Akciový program je tak
především poděkování za jejich
přístup, loajalitu, výsledky i růst,
příležitost spravedlivě je finančně
odměnit za výsledky celé společnosti
a formou dividend a případného
kapitálového v ýnosu na burze je
nechat na dosahovaných výsledcích
participovat. V neposlední řadě je ale
akciový program také silná motivace do
budoucna. Motivace dále růst a budovat
společnou vizi komplexní finanční
služby, vizi dosažení modrého oceánu.
Chceme samozřejmě, aby akciov ý
prog ra m byl ta ké mot ivačním
programem generujícím ještě v yšší
růsty, než sami očekáváme, a aby
se stal motivačním náborov ý m
prostředkem pro získání kvalitních
a úspěšných lidí do Partners. I z toho
důvodu jsme ho rozdělili na čtyři
tranše s tím, že poslední možnost
stát se akcionářem před vstupem na
burzu bude k 1. lednu 2014.
Historickým mezníkem v realizaci
a kciového prog ra mu se st a la
konference Par tners Cit y. Právě
zde proběhlo v yhlášení pr v ních
budoucích akcionářů společnosti.
Petr Borkovec, Radim Lukeš, Pavel
Kohout a Kateřina Palková tenkrát
symbolickým přípitkem formálně
zahájili akciov ý program a na
pódium pozvali v íce než stovku
účastníků akciového programu ke
společnému focení. Blok konference
nav íc uzav řel speciální host, šéf
pražské burzy Petr Koblic, který se
nechal slyšet, že si dovede Partners
představit na seznamu kótovaných
společností.
Jak akciový program funguje?
Manažeři společnosti si budou moci koupit podíl na mateřské
společnosti celého holdingu za cenu, která je výrazně nižší než
současná reálná cena a několikanásobně nižší než očekávaná
budoucí cena, za kterou budou akcie Partners emitovány na burze.
K tomu navíc budou mít každý rok nárok na nemalý podíl na zisku
společnosti. A to vše v době, kdy má celý holding, stejně jako český
finanční trh, před sebou ještě mnoho nadstandardních let, kdy jeho
hodnota bude významně růst. Čím bude společnost úspěšnější, tím
víc účastníci akciového programu vydělají na podílech na zisku a tím
vyšší bude i prodejní cena akcií na burze.
13
Jak jsme rozšiřovali portfolio
Text:
Vladislava Cisarzová
Investiční programy UNIQA pojišťovny
Klient si mùže vybrat z nìkolika investièních programù. Zmìní-li klient v prùbìhu trvání pojištìní své preference, mùže
kdykoli zamìnit svùj zvolený program za jiný. Aktuální výkonnost fondù (vývoj cenných papírù ve fondu) není zárukou
stejné výkonnosti v budoucnosti.
INVESTPLAN = úèinný nástroj k ochranì výnosù koncem smluvní doby
100%
Možností sjednání INVESTPLANU nabízí
UNIQA pojišťovna svým klientùm ochranu jejich
90%
80%
70%
60%
Akciové fondy
50%
České dluhopisy
n – doba trvání pojistné smlouvy
40%
30%
20%
10%
0%
n - 10
n-9
n-8
n-7
n-6
n-5
n-4
n-3
n-2
n-1
investice v dobì, kdy zbývá do konce smlouvy
již pomìrnì krátká doba. Pro tuto možnost se
klient mùže rozhodnout již pøi sepsání smlouvy
a UNIQA sama zajistí pøed koncem smlouvy
Rizikové životní
pojištění
s dividendou
postupný pøesun prostøedkù do ménì rizikových
finanèních instrumentù z tìch, které byly zvoleny
klientem na zaèátku smlouvy s ohledem na
dlouhý investièní horizont.
n
Likviditní fondy v CZK 10 %
Stabilní
Program je urèen klientùm preferujícím stabilní pøimìøený výnos
za podmínky minimalizace rizika. Je složen pøevážnì z investic
do korunových dluhopisù vysoké bonity a likvidity.
Dluhopisové fondy v CZK 90 %
Smíšené
Smíšené portfolio se skládá jak z dluhopisù, tak z akcií. Podíl
akcií je však omezen maximálnì do 50 %. Èást portfolia je
i v jiné než èeské mìnì.
Východoevropské
akciové fondy 5 %
Dluhopisové
fondy v CZK 50 %
Globální akciové fondy 25 %
Východoevropské akciové
fondy 10 %
Dynamické
Jde o portfolio s pøevahou akciových fondù (max. 95 %).
Program je vhodný pro klienty, kteøí chtìjí pøi investování využít
potenciálu vyšší míry zhodnocení, jsou však ochotni vzít na sebe
riziko jejich poklesu a kolísáni kurzu koruny.
Akciové
Východoevropské
dluhopisové fondy 15 %
Evropské akciové fondy 5 %
Východoevropské
dluhopisové fondy 10 %
Evropské akciové fondy 10 %
Globální akciové fondy 55 %
Asijské akciové fondy 5 %
Dluhopisové fondy v CZK 5 %
Životní pojištění s rozumem
Dluhopisové fondy
v CZK 15 %
Východoevropské
akciové fondy 5 %
Evropské akciové fondy 15 %
Jde o portfolio složené témìø výhradnì z akciových fondù.
Akciový program je vhodný pro klienty, kteøí neváhají pøi
investování riskovat a investovat skuteènì dlouhodobì.
LOGIKA
Globální akciové fondy 70 %
Začátek roku nového je vždy vhodným obdobím pro rekapitulaci roku předešlého.
My máme za sebou velmi úspěšný rok 2011, pojďme se tedy ohlédnout za tím
nejdůležitějším, co se v tomto roce událo v produktovém portfoliu.
Každoročně jsme již zvyklí, že naše exkluzivní produkty prožívají svůj upgrade. Proč tomu tak je? Vzhledem k tomu,
že tyto produkty nesou punc kvality, je
nezbytné, abychom neusnuli na vavřínech, ale naopak drželi stále náskok před
ostatními produkty na trhu.
V roce 2011 jsme do produktového
portfolia zařadili dvě nové exkluzivní investiční životní pojištění, která okamžitě
zaznamenala velký úspěch.
Životní pojištění s rozumem
Uniqa Logika
S rozumem? Co tím myslíme? Uniqa
Logika umožňuje klienty pojišťovat s rozumem, tj. na vysoké pojistné částky u
hlavních životních rizik při nízkém pojistném. Jedná se o skutečně nízkoná-
14
kladový produkt, který je v segmentu investičního pojištění doplněn unikátní garancí na výši rizikového pojistného. Uniqa Logika v sobě zahrnuje také naprosto
ojedinělé připojištění horních končetin.
Investiční životní pojištění Allianz F1
Disponuje nejmodernější investiční
složkou, která v sobě zahrnuje také Partners fondy. Součástí je rovněž exkluzivní pojištění pro ženy, které se stalo velmi oblíbené hlavně pro schopnost výplaty plnění i při méně vážné rakovině, při
narození vážně nemocného dítěte, hrazeny jsou i výkony plastické chirurgie po
úrazu a podobně.
Převratnou novinkou v produktovém
portfoliu ovšem byly naše první exkluzivní produkty v oblasti neživotního pojištění.
Partners Domov, Partners Auto
Tyto dva doslovně produktové bonbónky jsme připravili ve spolupráci s pojišťovnou Allianz, která v oblasti neživotního pojištění a především jeho plnění a likvidací, je absolutním garantem kvality.
Z pohledu ochrany majetku klientů je plnění a likvidace při neživotním pojištění
nejen nejdůležitějším ukazatelem kvality produktu, ale také okamžikem, kdy se
bohužel stává, že klient spláče nad výdělkem, protože se ukáže, že zrovna vzniklé riziko není v rámci pojištění kryto, jelikož přednost při výběru pojistného produktu dostala výše ceny pojistného. Přiměřena cena za maximální užitek, to je
to, oč nám v produktech Partners běží.
Na pojem GARANCE je kladen velký důraz, protože se jedná o základní stavební
kámen a exkluzivní prvek produktu Part-
ners Domov. V tomto produktu skloňujeme pojem garance hned ze tří pohledů:
a) Garance nejširšího krytí
b) Garance neuplatnění podpojištění
c) Garance ponechání plnění
Výjimečným exkluzivním produktem,
který také zdobí exkluzivita a který
se v našem portfoliu objevuje naprosto samostatně, je pojištění schopnosti splácet Partners CARE. V dohledné
době představíme restart tohoto produktu s úpravami, které zásadně mění
jeho podobu, a věříme v jeho velký
úspěch.
Od počátku roku 2011 máte k dispozici také produktový bonusový projekt
Partners ELITA, který je určen vybraným klientským skupinám, které představují obrovský obchodní potenciál.
Projekt ELITA je zaměřený na:
ELITA
a) sportovce
b) lékaře
c) učitelé
Velký důraz jsme v minulém roce kladli nejen na kvalitní a bezkonkurenční
produktové portfolio, ale také na servisní podporu pro poradce, tak abyste
mohli svou práci vykonávat s maximálním komfortem. Z tohoto důvodu jsme
vám v minulém roce připravili přehledné analýzy (Analýza životního pojištění, Srovnání penzijních fondů, Analýza neživotního pojištění), ve FiPu byly
zavedeny elektronické formuláře (další z nich právě připravujeme) a rozšířili jsme řadu kalkulátoru např. o kompletní kalkulátor vztahující se k důchodové reformě, věnujeme se poradnám
a seminářům např. velmi oblíbeným seminářem se v tomto roce stal seminář
s Dušanem Šídlem (Dušan Šídlo radí…
LIVE) a mnoho dalšího.
Na přelomu roku jsme zřídili také novou analytickou pozici Likvidačního specialisty. Důvod je velmi prostý - rádi bychom našim klientům nabídli nejen dokonalý servis při sjednávání smluv, ale
také dokonalý servis při likvidaci pojistných událostí. Tuto pozici zastává Lukáš Kaplan a je připraven vám poradit
s kompletní problematikou likvidací, zejména ohledně postupů při likvidaci pojistné události a nárokování pojistného
plnění, nebo ohledně procesů pojišťoven
při pojišťování osob se zdravotními problémy.
Věřím, že stejně, ne-li více úspěšný rok,
máme nyní před sebou. Za celý tým obchodního oddělení vám děkuji za vaši
práci v roce 2011 a přeji hodně štěstí a
úspěchu v roce 2012.
15
Jak jsme rozšiřovali portfolio
Jak jsme investovali
Investiční společnost Partners vůbec
poprvé zpřístupnila českým klientům fondy
předních světových správců BlackRock,
BNP Paribas, FranklinTempelton, ING, či
Pioneer Investments.
Partners investiční společnost získala na sklonku roku
2010 licenci od České národní banky a již v dubnu 2011
představila své první podílové fondy. Unikátní „fondy
fondů“ Partners Universe 10 a 13 se vymykají svou širokou diverzifikací, obsahem fondů předních a v Česku
často nedostupných světových správců i aktivní správou. Atraktivitu investic prostřednictvím Partners Universe dále zvyšuje i vypuštění vstupního poplatku, který by mohl řadu klientů od investic odradit. „Jedním z
hlavních pilířů služeb, které poskytujeme klientovi, jsou
právě investice, vysvětluje jeden z autorů projektu Partners investiční společnosti Pavel Kohout. „Věnujeme velkou pozornost tomu, abychom vybírali ty nejlepší podílové fondy. Je to velmi náročná práce, neboť ze stovek
dostupných fondů je třeba pečlivě vybrat ty, které vyčnívají nad průměr a jsou nějakým způsobem mimořádné.“
Bílé místo na mapě českého trhu
Na tiskové konferenci konané u příležitosti založení Partners investiční společnosti připomněl Pavel Kohout proslulou anekdotu o expanzi obuvnického magnáta Tomáše Bati na africký trh. Dva zástupci byli vysláni,
aby přezkoumali možnost prodeje obuvi v Africe. Jeden
z nich poslal zprávu: „Nikdo nenosí boty. Žádná možnost odbytu. Vracím se domů.“ Ten druhý však naopak
telegrafoval: „Všichni jsou bosí. Obrovská šance odbytu. Pošlete, co nejrychleji první zásilku bot!“ Stejně tak
i český trh představuje v otázkách investic jen sporadicky obdělané pole. Své přirovnání doložil Kohout i fakty.
Na každého Evropana připadá přibližně 401 000 korun
uložených v podílových fondech, zatímco na průměrného Čecha jen 23 000 korun. Jako kuriozitu zmínil smutný fakt, že do hazardních her investovali Češi jen v roce
2009 celkem 127,8 miliardy korun s průměrnou návratností -25,4 %. „S ohledem na chystanou penzijní reformu a rostoucí význam soukromých úspor se to bude muset změnit,“ soudí Kohout.
Fond Partners Universe 10 představuje vyvážené portfolio a Partners Universe 13 je určen dynamickým investorům. Oba fondy v současné době investují především do podílových listů okolo 20 různých investičních
společností, včetně takových, jejichž produkty si klient v České republice nemůže běžně koupit. Během velmi krátké doby existence fondů se nyní úspěšně blížíme
k hranici 200 milionů Kč pod správou. Fond Partners
Universe 10 měl k 10. listopadu 2011 objem majetku pod
správou 91 milionů Kč a fond Partners Universe 13 spravoval ke stejnému datu 75 milionů Kč.
Lucie Simpartlová, Jakub Zeman
16
Partners
Bankovní
služby
V létě roku 2010 jsme uvedli ve
spolupráci s UniCredit Bank na trh
unikátní bankovní produkty pod
značkou Partners.
„Chtěli jsme, aby ba nkov ním
partnerem byl někdo adekvátní našim ambicím, ideálně banka, která
na českém trhu patř í do tz v. „velké čty řky“. Byli jsme poměrné nároční, neboť jsme chtěli specifický
produkt, kter ý by uspokojil potřeby našich klientů. Samotnému v ýběr u par tnera předcházela analýza, během které jsme se ptali zhruba dvou t isíc na šich k lient ů, ja k
by si vlastně představovali ideální účet. Když jsme získali v ýsledky
analýzy, rozběhla se jednání s v ytipovaný mi obchodními par tner y.
Nicméně záhy se ukázalo, že jediná
UniCredit Bank byla ochotná v yjít vstříc našemu požadavku, tedy
v y tvořit účet přesně na míru Partners a umožnit jeho prodej pod tyrkysovým logem,“ vzpomíná vedoucí
projektu Partners Bankovních služeb Dagmar Prajzlerová.
K romě možnosti sjednání hy potečního úvěru a čipové embosované kreditní karty Visa Partners pat ř í do nabíd k y Pa r t ner s ba n kovních slu žeb t rojice úč t ů. Zá k ladním produktem je Konto Partners,
k teré v znik a lo pod le př ipomínek
našich vlastních klientů. V portfoliu je rov něž Expresní konto, které uspokojí hlavně klienty hledající základní bankovní služby za minimální cenu. Třetím účtem v naší
n abídc e je K onto Pa r t ner s Plu s,
které zatím jako jediné na trhu nabízí úročení peněz na běžném účtu
ve v ýši 1,5% p. a. Prostřednictvím
bankovních služeb nabídli Partners
mimo jiné běžný účet s nejv ýhodnějším spořicím kontem na trhu.
V r o c e 2011 si K onto Pa r t ner s
Plus v ydobylo titul „Nejlépe úro čený běžný účet na trhu“. Navíc až
do konce června 2012 bude toto exkluzivní konto k dispozici za akční
cenu 89 Kč měsíčně. V srpnu loňského roku jsme také rozšířili portfol io o spot řebitelsk ý úvěr PR E S T O. „ Je to vel m i je d no duc hý a
praktický nástroj, jak klientům optimalizovat jeho měsíční nák lady.
Dí k y konsolidaci v ý ra zně sní ž íte
klientovo finanční zatížení a vzniklé volné prostředky můžete v y užít
ihned na tvorbu rezerv y,“ prohlásil
Roma n Ma šek z UniCred it Ba nk.
„ Spot řebitelsk ý úvěr l ze v y u ž ít i
účelově na konsolidace dluhů a pomoci tak našim k lient ům ubránit
se drahým a nev ýhodným půjčkám
splátkov ých společností ty pu Prov ident a spol. Výhodou je, že rozhod nut í ba n k y, zda úvěr posk y tne, či nikoli, je k lientov i sděleno
prakticky okamžitě,“ dodává Dagmar Prajzlerová. Od léta loňského
roku je klientům k dispozici rovněž
Smar t Banking, moderní a přitom
jednoduchá aplikace, s kterou mohou k lienti ovládat své účt y r ychle a pohodlně přímo v mobilním telefonu.
Z a posled ní rok jsme nabíd li a
úspěšně zrealizovali bezmála 1300
mobilit. „Dá se ř íci, že poradci a
manažeř i Par tners opět excelovali, když tento existující, ale bankami nevyužívaný nástroj ukázali klientům a uvedli jej v život. Z neoficiálních zdrojů jsem se dozvěděla,
že Česká republika sklidila za implementaci mobi lit y pochva lu na
úrov ni Ev ropské unie. Velká č ást
této pochvaly patří poradcům, kteří Partners bankovní služby podporují,“ říká Dagmar Prajzlerová. Velký úspěch zaznamenal také cyklus
š kolen í, b ě hem k ter ého Da g m a r
P r ajz lerová nav š tě vova la p or adce př ímo v jejich regionech a diskutovala s nimi o aktuálních problémech. Nov inkou loňského roku
bylo i zavedení „koučů“ v podání
specialistů z UniCredit Bank, kteř í zajišťují podporu obchodní sítě
uvnitř banky a pomáhají poradcům
s řešením náročnějších úvěr ů, zejména hy poték. V souč a sné době
s nimi připravujeme i způsob podpory našich poradců přímo v „terénu“.
Jakub Zeman
17
Jak jsme zdokonalili servis
„Ukazuje se, že 30 % bankovních jednotek lze získat u klientů, kteří využívají naše služby déle než jeden rok. Budoucnost je v rozšiřování portfolií. Na rozvinutých trzích v západní Evropě je tento
trend ještě mnohem markantnější,“ tvrdí
Petr Borkovec. A v duchu jeho slov se tak
v loňském roce staly nejčastěji skloňovaným pojmy kampaně a lead management.
„V rámci servisu se snažím udržovat se
svými klienty pravidelný kontakt. V praxi to znamená najít si čas minimálně jednou za půl roku a klienta oslovit, zda
je vše v pořádku a zda vše běží tak, jak
má,“ říká manažer Tomáš Malkus, který se v loňském roce umístil mezi desítkou nejúspěšnějších poradců, co se týče
obratu u klientů starších než jeden rok.
Jenže ruku na srdce, poradce, který má
v portfoliu pět set klientů, technicky vzato nemá reálnou šanci postihnout všechny své klienty najednou, natožpak je informovat o všech novinkách. A to je situace, na kterou reagují projekty divize distribuce centrály Partners.
„Naše kampaně mají informativního
charakter. Chceme připomenout klientovi, že má svého poradce, zvýšit povědomí
o značce Partners a v rámci infomačního
servisu ukázat, že existuje nový produkt,
který by mohl daného klienta zaujmout.
Buďte nároční!
S Partners to jde snadno
Případně můžeme navrhnout přímo servisní schůzku s jeho poradcem. Při selekci cílové skupiny dané kampaně zohledňujeme i to, zda byl klient v průběhu posledních několika měsíců servisován, nebo nikoliv. Není v lidských silách
obsáhnout všechny klienty najednou. A
tak přichází na pomoc centrála. Dopis
připomene klientovi značku Partners i
to, že spolupráce stále funguje. Při té příležitosti je mu nabídnut produkt, o který
by podle našich analýz mohl mít zájem a
který by mu dle zadaných údajů ve FiPu
mohl přinést další přidanou hodnotu. U
většiny kampaní korespondence probíhá jménem poradce, čímž je zajištěn jeho
stálý kontakt s klientem, aniž by musel
složitě kontrolovat svou databázi.,“ říká
Ivo Rybnikář, projektový manažer, který
se podílí na vývoji kampaní.
Spuštění kampaní předcházel důkladný data mining, který měl poskytnout
kvalitní a relevantní data. Stěžejním nástrojem zdokonalujícím efektivitu servisu se stala Karta klienta. Právě na základě data miningu se do ní generují data o
klientovi a jeho portfoliu a tzv. „generátor
příležitostí“ automaticky vyhledává situace vhodné pro oslovení klienta s nabídkou servisu, aniž by portfolia svých klientů musel kontrolovat přímo poradce.
K ampaně zaznamenaly okamžit ý
úspěch. V akci „Záchrana smluv“ obvolávalo Call centrum klienty se smlouvami na investiční životní pojištění, kterým
Pojištění vozidel
Povinné ručení a havarijní pojištění
nyní se slevou
% ze stávající
ceny Vašeho pojištění *
10
hrozilo storno kvůli neplacení. Po vysvětlení dopadů takového storna 80 % klientů
přislíbilo zaplacení. V praxi tak bylo zachráněno 3 148 klientů a smluv, respektive 39 664 800 Kč. Call centrum sehrálo
klíčovou úlohu i v případě kampaně zvané „Welcome Call“. V rámci projektu zajištění kvality služeb kontaktuje naše Call
centrum nové klienty, kteří splňují určité námi nastavené výběrové parametry.
Tento nástroj má přispět ke zlepšení proplacenosti – potvrzení plateb, nastavení trvalých příkazů, posílení vztahu mezi
klientem a poradcem a konečně i posílení brandu společnosti Partners. Může
být chápán i jako obrana proti nešvarům
trhu: podvodům, zálohovým pyramidám,
či fiktivním smlouvám. V současné době
jsme schopni takto pokrýt více než 60%
nových klientů. Další kampaně byly zaměřeny na exkluzivní produkty, například autopojištění Allianz, či Konto Partners.
Kromě toho se divize distribuce zaměřila i na alternativní způsoby získávání nových klientů. Tzv. Lead Management funguje na základě spolupráce
Partners s vybranými webovými servery,
které jsou orientovány do oblasti financí a investic. Jejich prostřednictvím můžeme získat zajímavé kontakty na potenciální klienty. První takové kontakty, respektive „leady“ získala společnost Partners v první polovině června 2011 prostřednictvím serverů firem Mediacentrum Group a Ornicus
POJIŠTĚNÍ VOZIDLA
Pojištění vozidel je určeno pro velmi dobré řidiče. *
Nekončí Vám zrovna smlouva? Nevadí! Zavolejte
a informujte se, jak i Vy můžete slevu získat.
POJIŠTĚNÍ MAJETKU
Pojistka může být uplatněna na samotnou nemovitost
i domácnost. **
Pojištění majetku
Vyřízení pojištění je velice snadné a rychlé. Stačí
jeden telefonát.
Domácnosti či nemovitosti nyní
s akční slevou až
% **
40
* Podmínkou nároku na slevu je bezeškodní průběh alespoň 96 měsíců (je uveden na Vaší
stávající pojistce).
** Sleva se skládá z 15% obchodní slevy a dále 30% slevy za bezeškodní průběh aplikované
automaticky v rámci této akce. Slevy se aplikují z běžné ceny pojištění, a to postupně, výsledná
sleva je tedy 40,5 %. Nabídka se vztahuje jen na nemovitosti situované mimo záplavové zóny.
www.partners.cz
pom2-domecek-dl.indd 1
18
Chtějte kvalitu za výhodnou cenu
Tato nabídka platí pouze při sjednání přes Infolinku společnosti Partners a neslouží k náhradě
stávajícího pojištění u Allianz pojišťovny.
5.4.2011 8:57:50
Servis očima Petra Máši
Spustili jsme servisní kampaně.
Jejich cílem je informovat klienta o
novinkách a aktualitách v portfoliu,
udržet jeho vztah se značkou a podpořit, aby se v oblasti financí obracel
výhradně na svého poradce Partners.
Jasný je i benefit pro poradce – možný
prodej konkrétního produktu. Jednou
z hlavních výtek, které klienti k servisu měli, byl právě nedostatek informací o novinkách. Servisní kampaně mají
pomoci tuto mezeru vyplnit.
A jestli kampaně skutečně pomáhají
vylepšit vztah klienta a poradce a pomáhají prodeji? Posuďte sami – při
oslovení servisním agentem se zv yšuje šance na prodej inzerované služby na téměř dvojnásobek. Jistě se ptáte, co se děje, když klient nemá o inzerovanou službu zájem. Cílem není jen
prodej dané služby, ale i podpora servisu a aktualizace portfolia – v oslovené skupině se zvýšil servis s uzavřenou smlouvou o 30%. V roce 2011 jsme
spustili postupně šest servisních kampaní – Profesionální Multibrand, Allianz Auto+Majetek, Navýšení pravidelných investic, Partners Konto Plus,
Aegon Invest and Live a Rodinný lékař.
Začali jsme získávat klienty JINAK.
V polovině roku jsme začali nakupovat tzv. leady, tedy seznamy zájemců
o finanční služby ze specializovaných
webů. Leady zahrnují velký potenciál,
i v letošním roce se tedy máte na co těšit. Dodatečný provizní obrat po pilotním provozu je přes 4 miliony korun a
letos se chystáme tuto aktivitu výrazně rozšířit.
Spustili jsme uvítací volání. Vybraným klientům Partners po sjednání smluv voláme z centrály. Klienti tak
získávají vyšší pocit důvěry ve značku
Partners i poradce, který tuto značku
zastupuje.
Z ahájili js me projek t záchrany
smluv. Klientům, kteří přestali platit smlouvy, nyní voláme a zjišťujeme
důvody. Ve většině případů se jedná o
opomenutí nebo o špatně zadané platební příkazy. To velmi napomáhá proplacenosti smluv. Zachránili jsme tím
provizní obrat přes 40 milionů korun.
Spustili jsme projekt s prestižní
poradenskou firmou KPMG s využitím software SAS. Tento nástroj patří
na trhu ke špičce a umožní nám provozovat víc servisních kampaní současně, aniž bychom jednoho klienta oslovovali s více nabídkami zároveň, a také
velmi pokročilou analýzu dat. V rámci tohoto projektu se nám podařilo dosáhnout několika dalších úspěchů:
•
Připravili jsme doporučení pro budování struktur. Analýzou dat o poradcích jsme zjistili, jaké jsou klíčové faktory k úspěšnému budování struktur.
Tyto poznatky promítáme do osy vzdělávání. Opět jsme se podívali na úspěšné struktury: jak jsou tvořené, na kolika nohách stojí, jak vznikaly a porovnali to s těmi méně úspěšnými. Vznikl
tak seznam doporučení a další nástroje pro ředitele, kteří budou jednak umět
rychleji, efektivněji a stabilněji budovat
svou strukturu a jednak totéž dokážou
učit své manažery.
Udělejte další kro
spokojené budou
Partners Vám s tím rádi pomohou
Těšte se na servisního agenta v roce
2012: přinese mnoho novinek s velkým
obchodním potenciálem!
Jakou máte předs
budoucnosti?
•
Připravili jsme kartu klienta. Poradce už nebude muset hledat čísla
v různých systémech, klíčová data o
klientovi a celé jednotce najde na jednom místě. A na tomtéž místě je pro
něj připravený také odhad, o které další cíle a produkty by mohl mít klient
zájem. Karta klienta prochází nyní testováním, brzy se na ni můžete těšit.
Velká
delně
klient
další
inves
A ja
•
Analyzovali jsme chování a preference současných klientů. Díky
tomu umíme lépe odhadnout, který
klient má jaké preference. Tento odhad vznikl tak, že jsme se podívali na
klienty se stejným profilem a sledovali jsme, jaké mají cíle a jaké portfolio
sjednávají. Software, který používáme, i způsob jeho využití patří k nejlepším na trhu, takže věřte, že i když
odhady nejsou vždy stoprocentní (a
nikdy nebudou), máme je zhruba dvakrát lepší než většina českých bank a
nespočetněkrát lepší než naše pojišťovny. Chcete-li, aby byly odhady dokonalejší, sbírejte a pečlivě vyplňujte
údaje do FiPu – o cílích klienta, o jeho
bilanci a portfoliu.
Připr
realit
Čím
spo
to o
Jak efektivně uspořit
3 000 000 na stáří
vlastní prostředky
Kvalitní servis je to, co nás
odlišuje od konkurence.
Text:
Jakub Zeman
3 000 000
zhodnocení
zhodnocení
1800/měs.
vlastní
prostředky
30
zhodnocení
3800/měs.
vlastní
prostředky
40
9600/měs.
vlastní
prostředky
50
věk počátku spoření
S určením správné výše pravidelných
investic Vám rád pomůže Váš finanční
poradce.
Zajis
delný
vyšší
sebe
Nav
prav
Předpokládané zhodnocení 7 % p.a., odchod do důchodu
v 65 letech. Výpočet je pouze ilustrativní, přesnou výši a
modelaci pro konkrétní situaci Vám poskytne Váš fi nanční
poradce.
letak-investice-b.indd 1
19
Jak jsme byli vidět
Text:
Lada Kičmerová
Tisková kampaň byla k vidění ve
specia li zova ných př í lohách deníků a magazínů. Jedním příkladem za
všechny může být celostrana v příloze
Ekonomu a Respektu Fenomén, která
prezentovala nejvýraznější osobnosti
českého byznysu, mezi kterými byla i
generální ředitelka Partners Kateřina
Palková.
Internet překvapil
Reklamní kampaň v roce 2011 byla ve znamení animace, televize a internetu a
také komunikace přínosu finančního poradenství Partners pro klienty. Spontánní
znalost značky se v létě vyšplhala na dvacet procent, což je absolutní primát mezi
finančněporadenskými firmami na trhu. Marketing však není jenom o reklamní
kampani. Oddělení marketingu a PR připravuje rovněž materiály a klientské letáky,
které slouží jako podpora práce poradců a manažerů, organizuje firemní eventy a má
na starosti interní komunikaci i weby společnosti.
Loni se Partners rozhodli odlišit a
jít v reklamní kampani cestou animovaného spotu, protože animace byla
zkrátka „in“. Jednotlivé animované
prvky jsme využili i v brožurách a firemních tiskovinách, například na titulní straně nové finanční analýzy.
Stejně jako v předchozích letech byla
kampaň hlavně o vysvětlování podstaty finančního poradenství JINAK, ale
také se v ní už objevila konkrétní čísla
a přínos Partners klientům.
V jarní i podzimní části reklamní
kampaně byly využity tyto kanály: televize, tisk a internet. Televizní reklama se přesunula na Primu, která má
On-line kampaň vycházela ze stejného animovaného spotu a probíhala
na hlavních zpravodajských serverech
vhodných pro cílovou skupinu, jako je
například iHned.cz, iDnes.cz nebo Aktuálně.cz, a dále na „rozcestníku“ tiscali.cz a finančních serverech Finance.
cz, Kurzy.cz a Peníze.cz. V rámci kampaně byly kromě klasických bannerů
využity i PR články, hypertextová reklama a TV spoty.
„Zapojení internetové kampaně do
komunikační strategie se projevilo
jako velmi správné, protože jsme zaznamenali masov ý nárůst návštěvnosti webových stránek Partners.cz.
Oproti původnímu plánu počtu zobra-
zení byla již na jaře realita o 50 procent vyšší a počet zobrazení překročil
desetimilionovou hranici. Jenom přes
server iDnes.cz „prokliklo“ na stránky Partners.cz téměř 20 tisíc unikátních uživatelů internetu,“ říká Milan
Rataj z agentury Kristián, se kterou
Partners a reklamních aktivitách spolupracují.
Úspěch internetové kampaně se paradoxně projev il i tak, že v dubnu
Partners dvakrát na pár desítek minut
zkolabovaly všechny weby společnosti: tolik návštěv jsme prostě nečekali a
rychle jsme museli weby v čele s Partners.cz přesunout na větší servery.
Rostoucí znalost značky
I loni proběhl každoroční průzkum
znalosti značky mezi českou veřejností. Z jeho výsledků je patrné, že Partners zná stále více Čechů. Podle průzkumu jsou navíc Partners vnímáni
jako společnost silná, přesvědčivá, pečující, upřímná a přátelská. Tak to rozhodně potěší!
Průzkum realizovala agentura MindBridge na vzorku populace ve věku
25–60 let, dotázáno bylo celkem 1200
respondentů. Povzbudivý je především
růst spontánní znalosti Partners, kdy
respondenti bez nápovědy odpovídají na otázku: „Které společnosti zabývající se finančním poradenstvím znáte?“ Ze sedmi procent v roce 2008
vzrostla znalost Partners na více než
dvacet procent. Partners jsou nejznámější značkou z f inančněporadenských společností na českém trhu. A
růst chceme i nadále!
Regionální kampaň poradců
Na sklonku loňského roku jsme zopakovali úspěšný projekt regionálních
billboardů Partners, na který centrála
tentokrát vyčlenila bezmála jeden milion korun. Zájem oproti předchozímu
roku podstatně narostl, na billboardy
jsme nafotili přes osmdesát poradců a
manažerů Partners a po celé České republice se v průběhu září, říjnu a listopadu objevila stovka ploch! Někteří si
billboardovou plochu zaplatili na celý
rok a mají tak s reklamou vystaráno.
Úspěšný projekt určitě zopakujeme i
v roce 2012.
Vaše peníze si zaslouží
dokonalou péči
diváky nejblíže cílové skupině Partners. Část spotů se také překlopila na
sesterskou stanici Prima Cool. Kampaň kombinovala půlminutový spot,
kter ý se v ysílal v pr vních týdnech
kampaně, s kratším, 15v teřinov ým
spotem, který prodával právě přínosy
Partners klientům.
Husova 112, Jaroměř 551 01
tel.: 603 226 978, 725 662 065
Igor Daxner, Helena Daxnerová
Finanční poradci Partners
www.partners.cz
20
21
JAK JSME BYLI VIDĚT
Reklamní kampaň v roce 2011 byla ve znamení animace, televize a internetu
a také komunikace přínosu finančního poradenství Partners pro klienty. Spontánní
znalost značky se v létě vyšplhala na dvacet procent, což je absolutní primát mezi
finančněporadenskými firmami na trhu. Marketing však není jenom o reklamní
kampani. Oddělení marketingu a PR připravuje rovněž materiály a klientské letáky,
které slouží jako podpora práce poradců a manažerů, organizuje firemní eventy a má
na starosti interní komunikaci i weby společnosti.
Seriál Krotitelé dluhů v Blesku
Po d o b u o s m i t ý d nů v y c h á z e la v nejčtenějším deníku u nás, bulvárním Blesku, celostrana K rotitelé dluhů, ve které poradci Partners
svým jménem radili lidem v různých
finančních situacích. Skvělá věc pro
PR a v ytěžení propojení s T V pořadem. Seriál byl vždy doplněn o inzerci Partners.
Nové brožury Kariéra v Partners a
Partners pro vás
Úplně jsme překopali a zaktualizovali brožuru o kariéře a klientský
leták Par tners. Vznikly dvě brožu-
22
ry, Kariéra v Partners a Partners pro
vás, které shrnují nejdůležitější benefity spolupráce s Partners i výhody
naší služby. Samozřejmostí je korporátní grafika a kvalitní papír. Za klientem a potenciálním spolupracovníkem můžete vyrazit s reprezentativním materiálem.
Partners ve filmu
I pr v ní oscarovsk ý snímek Par tners byl počinem loňského roku. Bezmála půlhodinový film o společnosti Partners představuje akcionáře a
partnery společnosti, naši filozofii,
vize a hodnoty, výsledky Partners na
trhu finančního poradenství, unikátní projekty i kariérní potenciál. Film
je určen především pro školení Infa
1, ale pracujeme s ním i na obrazovkách v klientských centrech nebo na
webech.
Konference Partners City v hotelu Clarion
Velkolepá v ýroční akce se konala
v březnu v hotelu Clarion. Duo Mare š a Hez uck ý uvádělo konferenci Partners, na které proběhlo mimo
jiné představení akciového programu Partners a vyhlášení vítězů speciálních kategorií, jako je obchod-
ník roku nebo nejzodpovědnější manažer roku. Nechybělo ani jmenování
do pozic, vystoupení partnerů a akcionářů společnosti a najedno kulturní
zpestření. Prostě jedinečná motivační akce, na kterou naváže letošní konference k pětiletému výročí existence
Partners.
Program benefitů pro poradce
Na JsmePartners vznikla sekce benefitů pro poradce a manažery Partners. Naleznete zde spolupracující
společnosti, značky a služby, na které
můžete coby zástupci Partners uplatňovat domluvené slevy a zvýhodnění.
Program benefitů se soustředí zejména do oblasti oblečení, manažerského
vybavení, kancelářských potřeb a doplňků.
Nová finanční analýza
Jednou z hlav ních událostí roku
2011 bylo představení nového formuláře Finanční analýzy Partners a souv isejícího manuálu k provádění finanční analýzy u klientů. Na analýze pracoval tým složený z manaže-
rů a ředitelů Partners spolu s marketingem, autorem manuálu je manažer
Zbyněk Mátl. A nalýza ukazuje náš
inovativní přístup k finančnímu plánování, důraz na důkladný sběr dat i
komunikaci jednotliv ých programů.
Nová analýza je navíc reprezentativní sešit obsahující mnoho zajímavých
údajů, který si klient ze schůzky odnáší s sebou.
Vyhlášení Dne finanční gramotnosti
Poprvé jsme 8. září v yhlásili Den
finanční gramotnosti. Ve spolupráci
s organizací UNESCO Partners usilují o formální ustanovení Dne finanční
gramotnosti coby dne, kdy si budeme
připomínat závažný problém, kter ý
má nejen česká společnost s porozuměním finančním produktům a s jejich znalostí. Partners představili výzkum finanční gramotnosti mezi jednotlivými generacemi i aktivity konané s cílem tuto gramotnost zvýšit.
Spuštění vysílání Partners web TV
Na podzim jste poprvé mohli sledovat vysílání Partners web TV. Webo-
vá televize Partners je unikátní způsob, jak se dostat z pohodlí kanceláře
nebo domova k důležitým informacím
od vedení společnosti, o produktových novinkách, vymoženostech FiPu
a k mnoha dalším tématům, která vás
zajímají. Přímo do v ysílání můžete
posílat své dotazy, a navíc se k vysílání můžete kdykoli znovu vrátit kliknutím na příslušný příspěvek v sekci
web TV na JsmePartners.
Klientský newsletter
Rozesíláním klientského newsletteru plníme náš slib klientům, že je budeme pravidelně informovat o důležitých i zajímavých novinkách na finančním trhu, zároveň jim připomínáme jméno jeho finančního poradce z Partners a značku jako takovou.
Využíváme článků z Peníze.cz a Finmagu a textů od našich analytiků, poradců a centrály. Sami si určujete klienty, kterým chcete newsletter posílat. Zpravodaj chodí na zadaný e-mail
klienta vždy poslední týden v měsíci.
23
Jak vznikla nová finanční analýza
Text:
Lada Kičmerová
Nová finanční analýza byla představena na SMC konferenci v Plzni
Nový formulář finanční analýzy je jedním slovem pecka. V roce 2011 byl představen
zbrusu nový, graficky atraktivní, funkční a úplný formulář finanční analýzy Partners.
Jedná se o velký krok, který jsme udělali s ohledem na naši profesionalitu, závazky
vůči klientům i požadavky regulátora.
Řekli o nové
finanční analýze...
Senior director Marek Liška
Klientovi dosud nezůstal v ruce jediný záznam ze schůzky, jen pocit, že
se mu budou někde toulat jeho smlouvy a má doporučovat něco, nebo někoho, koho viděl dvě hodiny. Dnes klientům zůstává tento profesionálně působící sešit společně s kopií všech jeho
potřeb, finanční bilance, seznam doporučených osob i předaných smluv.
Obě strany, poradce i klient, si odnáší již první konkrétní výsledek společného setkání. Poradce přebírá písemné zadání finančního plánu, klient si zadání může kdykoliv později
připomenout i s dalšími moudry, které analýza obsahuje (pravidla finančního plánu, naše poslání, vize apod.).
Klienti mají mnohem více důvodů doporučovat konkrétní výsledek.
Nová analýza přinesla spoustu
skvělých výhod pro poradce
i klienty. Jaké to jsou?
Finanční
analýza
Klient: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poradce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termín .analýzy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
„Nová finanční
analýza tu není kvůli sběru dat,
neděláte ji pro FIP či centrálu,
ale především pro sebe, klienty
a kvůli profesionalitě naší služby, ochraně poradce a splnění
regulatorních požadavků. A pokud někdo takovou profesionální a dlouhodobou službu poskytovat nechce, tak je zde několik třípísmenkových společností, kde nic takového potřeba
není a pravděpodobně až do jejich zrušení ani potřeba nebude.“
Petr Borkovec
• Sešit finanční analýzy i s kopií vy-
plněných formulářů zůstává na konci první schůzky klientovi, který si
tak hned z první schůzky odnáší
hezký a zajímavý materiál se spoustou informací.
• Nová finanční analýza chrání vás
i společnost Partners v případě kontroly regulátora a splňuje všechny
legislativní požadavky. Obsahuje i
souhlas se zpracováním osobních
údajů a slouží jako případný důkaz
o konání schůzky, na které analýza
proběhla.
•
S novým formulářem získáte od
klienta na analýze úplná a podrobná data o jeho finanční situaci, možnostech, majetku a plánech. To vám
přijde hodně vhod, až budete potře-
bovat vyrazit ke klientovi na servis
nebo ho předat svému nováčkovi.
•
Data získaná díky komplexnímu propisovacímu formuláři vám
umožní sestavit skutečně profesionální finanční plán.
•
Sešit je reprezentativní, na kvalitním papíře a podporuje marketingovou komunikaci Partners.
• Finanční analýza je komplexní a
úplná. Pomůže tak k obchodnímu
úspěchu i nováčkům, kteří s poradenskou službou teprve začínají.
• Analýzu doplňuje úplný a praktic-
ký manuál, který celou schůzku od
A do Z mapuje. Autorem manuálu je
director Zbyněk Mátl.
•
Nová finanční analýza je zkrátka
důkazem kvality a profesionality finančního poradenství podle Partners.
Da lším př ínosem je skenování všech záznamů analýz do fipu. Již
nikdy se nestane, že údaje nebudou
moci poradci, nebo jeho vedoucí nalézt, pokud by vyhořel harddisk, kancelář apod.
Senior director Jan Hárovník
Novým formulářem analýzy se přibližujeme západu. Měníme tak celou
koncepci poradenství, protože nová
analýza plně odpovídá koncepčnímu
plánování. Finanční plán bude postaven na základě konkrétních detailních
dat o klientovi.
Nový formulář také hodně svědčí o
naší otevřenosti vůči klientům. Dáváme jim sešit i se všemi informacemi
do ruky a zvyšujeme tak jeho důvěru
v poradenství podle Partners.
Nová analýza zkrátka splňuje mojí
představu o tom, jak má vyspělé finanční plánování vypadat.
25
Jak jsme upgradovali FIP
klienta podepsat – a vše je hotovo.
Protokoly jsou ve FiPu již nějaký čas
a dostali jsme poměrně hodně zpětných vazeb na téma, že povinných položek v protokolu je zbytečně mnoho a
že by bylo dobré trochu povolit – aby
šlo protokol vytisknout poloprázdný a
vyplňovat ručně s klientem. Vaše přání je nám rozkazem, cca půlku každého protokolu lze nechat prázdnou. Pokud se i tak vyskytne nějaký extrémní případ, kdy není elektronický protokol k dispozici, je snadná pomoc, stačí v tašce nosit záložní papírový protokol, který lze jako před tím koupit ze
skladu přes Prometea.
Loňský rok přinesl celou
řadu inovací
a nových nástrojů ve
FiPu. Podívejme se na ty
nejzásadnější.
Zabezpečení životního standardu
Pomocí Plánu zabezpečení životního standardu můžete svým klientům
precizním způsobem definovat rizika,
která je potřeba krýt a zároveň stanovit správnou výši pojistných částek.
Plán počítá se všem možnými dávkami, počítá s inflací, tedy reálnou hodnotou peněz i s dalšími faktory. Důležité jsou údaje o odhadovaných příjmech, hrubém příjmu kvůli dávkám,
odhadovaných v ýdajích, o rodině a
v neposlední řadě také o stávajícím
portfoliu.
Zjištění potřeb a Investiční dotazník
Elektronická podoba protokolů je ve
FiPu, a pokud máte dobře v yplněné
údaje o klientovi, velkou spoustu údajů vyplní FiP za vás. Výsledkem je pak
pdf, které jen stačí vytisknout, nechat
26
Navrhované portfolio
Navrhované portfolio je nástroj, který
je FiPu již poměrně dlouho, nicméně
bohužel je stále ještě využíván výrazně méně, než by si zasloužil. Povídání
o Navrhovaném portfoliu opět odbudu
odkazem na vysílání Partners TV, které tomuto nástroji bylo věnováno, dozvíte se tam, k čemu to je dobré, vazby na eSL v Prometeu, Zjištění potřeb
a Investiční dotazník atd.
Skeny analýz
Přehlédnout skutečnost, že již pár měsíců je nutné posílat na centrálu analýzy kvůli naskenování a souhlasu se
zpracováním osobních údajů, to by
dalo opravdu hodně práce. Nicméně
podle ohlasů na [email protected] je naopak velmi snadné přehlédnout, kde
lze vlastně skeny analýz najít. Pokud
tedy hledáte svoje skeny nebo si chcete
ověřit, ke kterým klientům máte spárovaný souhlas se zpracováním osobních údajů, není nic snadnějšího, než
si na analýze vyvolat kontextové menu
(klik pravou myší) a zvolit „Skeny analýzy“.
U každé nové analýzy věnujte této
stránce pozornost a pohlídejte si, že
je vše v pořádku zpracováno. Nejen že
tím splníte zákonnou povinnost archivovat záznam jednání se zákazníkem
(dle terminologie ČNB), ale naskenovaná analýza a evidovaný souhlas klienta jsou od listopadu nutnou pod-
Text:
Petr Bartoš
Jak jsme se vzdělávali
Text:
Gabriela Kudrnová,
Petr Kroupa
programu. Cílem bylo také jasné stanovení standardů, které má vzdělávání napříč všemi strukturami mít a které je třeba dodržovat, aby nás to posunulo opět dál,“ vysvětluje vedoucí projektu vzdělávání Gabriela Kudrnová.
byznysu bylo podkladem vzniku celého
vzdělávacího systému. To, jak si vedeme
oproti ostatním firmám, je vidět nejen
z obchodních výsledků, ale i z toho,
jak nás vnímají obchodní partneři či
široká veřejnost. A toto vnímání je
jednoznačně pozitivní.“
mínkou pro výplatu provize za smlouvy daného klienta.
Eskalace řešení opuštěné analýzy
Boj proti „sirotkům“, tedy analýzám
bez aktivního poradce, je takový věčný a nikdy nekončí konflikt. Přesto se
FiP stále nevzdává a nasazuje do hry
dalšího pěšce. Po vytvoření nástroje
k hromadnému přesunu analýz ukončených poradců (viz Nástroje – Analýzy ukončených poradců) přichází nyní
na řadu nástroj „komunikační masáže“. Po ukončení poradce je jeho nejbližší manažer e-mailem upozorněn
na to, že v systému po něm existují opuštěné analýzy. Pokud do 14 dnů
není analýza přiřazena, jde tento email manažerovi znovu, ale tentokrát
je touto zprávou obšťastněn i další
manažer v pořadí. Pokud ani poté do
14 dnů nejsou sirotci přiřazeni, je na
dané analýzy pohlíženo jako na analýzy klientů, které nikdo nechce a mohou být přiřazeny jinému poradci jako
„příležitost“ k získání klientů a servisu.
Změnový formulář
Čas od času se na vás klienti obrátí
s požadavkem změnit u svého Partners
účtu číslo telefonu pro zasílání sms, či
změnit jméno nebo bydliště. Pro tyto
případy má pro vás FiP nové a jednoduché řešení. V nástrojích naleznete
„Změnový formulář“, který vám pomůže všechny tyto situace řešit.
Příprava na důchodovou reformu
Nový kalkulátor ve FiPu vám umožní
namodelovat jednak stávající výši důchodu dle platného penzijního systému, ale také vám ukáže orientační výši
důchodu dle chystané důchodové reformy v jednotlivých pilířích. Do kalkulátoru jsme začlenili také orientační modelace investičního životního pojištění
(Allianz F1), pravidelné investice (Generace X), tak abyste nejen vy, ale také
naši klienti získali konkrétní představu, o tom, jak bude jejich důchod vypadat v kombinaci se správně nastaveným
produktovým portfoliem.
Důkladnější příprava
na manažerskou dráhu
Naše společnost od svého
vzniku klade velký důraz
na vzdělávání. Rok 2011
nebyl výjimkou. Světlo
světa spatřila nejen nová
OSA vzdělávání, ale také
Atestace, jejíž absolvování
je formálním stvrzením
dovedností poradců mířících
na manažerské pozice.
OSA vzdělávání je materiál, který
rozebírá detailně vzdělávací program
pro poradce Par tners, od Trainee
akademie až po Ředitelskou akademii. Obsahuje popis jednotlivých fází
vzdělávání, popis konkrétních školení včetně optimálního časového rozvržení i doporučené pozice školitelů.
„Bylo zkrátka nutné pevně vytyčit cestu poradce a manažera od píky až po
pomyslný vrchol a poskytnout každému právě to vzdělání, které v daný moment potřebuje.
V prvé řadě jsme chtěli sjednotit názvosloví užívaná v našem vzdělávacím
Vzdělávací systém donedáv na
vycházel ze zkušeností jednotlivých
ředitelů a manažerů, přičemž každá
skupina si jej upravovala po svém.
„Taková koncepce je možná v menších
firmách, kde je silná osobnost s dobrou
filozofií a správnými vizemi schopna
zajistit správný směr vzdělávání všech
svých spolupracovníků. Ve firmách
naší velikosti to však působí značně
neefektivně. Dochází často k rozdílné
úrovni vzdělávání v jednotliv ých
skupinách, k rozdílnému vnímání naší
filozofie a k předávání rozdílných a
často i značně zkreslených informací.
A to je hlavní důvod, proč jsme se
pustili do tvorby jednotné, doporučené
koncepce vzdělávacího systému.
Pokusili jsme se jasně pojmenovat
a sjednotit naše úspěšné obchodní
know-how, které jsme poměrně
dlouho vytvářeli, prohlásil Partner
Petr Kroupa. „Náš vzdělávací systém
není prioritně systémem prodejním.
Nepřipravuje tedy spolupracovníky
pouze na práci finančních poradců,
ale připravuje je především na
manažerskou dráhu. Všichni si
uvědomujeme, že od schopných
manažerů se vše odvíjí. Proto je celý
vzdělávací systém komplexně zaměřen
na dovednosti, které zabezpečují velký
osobnostní rozvoj našich lidí. Učí je
vytvářet správný dojem, zvyšuje jejich
sebevědomí, ale zároveň dodává i určitý
cit pro jednání s lidmi či nadhled
v řešení situací, se kterými se každý
z nás dnes a denně setkává. U řady
firem vnímám pouze tlak na produkci,
ale ne na dlouhodobou kvalitu. A
právě dlouhodobé vnímání kvalitního
Atestace jako důkaz
profesionality
Novinkou roku 2011 je i zavedení
manažerských atestací. Ty mají celkem
tři cíle: posoudit manažerský potenciál
nastupujícího manažera, zjistit jeho
stávající úroveň potřebných znalostí
a dovedností a také definovat oblasti,
v kterých se musí intenzivněji zlepšovat.
„Výsledky testů mohou odhalit skryté
nedostatky uvnitř struktur. Pokud je
odhalíme, můžeme pátrat po jejich
příčinách, a tím pádem můžeme
zdokonalit náš vzdělávací systém i
podnikatelský um našich lidí. Možnost
získání atestace považujeme za silně
motivační, neboť to bude oficiálním
stvrzením poradcovy kompetence a
jasnou zprávou jeho podřízeným, že
zastává svou vedoucí pozici oprávněně,“
říká Gabriela Kudrnová.
Vzdělávání v magazínu
JsmePartners
I v loňském roce jste měli možnost osvěžit si své dovednosti a přiučit se novým
finesám prostřednictvím pravidelného Seriálu pro poradce. Stáňa Lišková
představila osm stěžejních kroků k získání doporučení. Luděk Švarc připomněl
základní pravidla sestavování portfolia a
Tomáš Malkus popsal ideální formu servisování klienta. Školitel Michal Holík navíc prozradil, jak dokáže unikátní GTD
metoda pomoci v organizaci vašeho časového rozvrhu.
Seriál bude pokračovat i v příštím roce.
Tentokrát se však zaměříme na témata
související s manažerskou prací.
27
Jak jsme získali certifikát €FA
Osmnáct poradců, kteří úspěšně
zvládli náročné certifikační
zkoušky, je důkazem toho, že
Partners jsou skutečnou elitou
ve svém oboru.
Certifikát €FA ™, který je zkratkou pro
European Financial Advisor™, představuje prestižní evropský certifikát v oblasti finančního poradenství a plánování. Podmínkou jeho získání je úspěšné absolvování certifikační zkoušky, která je srovnatelná s nároky kladenými na v ysokoškolské
studenty předmětů zaměřených na finance
a ekonomiku. Certifikát je rozšířen v mnoha evropských zemích a od roku 2010 je
možné jej získat i v České republice. Poradcům Partners certifikát přináší jedinečnou
příležitost potvrdit míru své profesionality
a možnost zařadit se v segmentu finančního poradenství na skutečně elitní úroveň.
„Být jedním z těch, kteří
úspěšně splnili podmínky
pro udělení certifikátu
€FA, mi hlavně dodává
sebevědomí při práci s klienty
i spolupracovníky. Věřím, že
brzy nás bude víc a budeme
moci ještě ve větší míře
naplňovat jedno z poslání
Partners – dávat finančnímu
poradenství důstojnost, která
mu náleží. (Luděk Švarc)
Ukázalo se, že v cer tif ikační zkoušce
obstojí jen ti nejlepší z nejlepších. Z první skupiny přihlášených dosáhla kýžených
vavřínů pouhá polovina. Po úspěšném absolvování ústní zkoušky, která se konala
v pražském sídle AFIZu 27. září, pogratulovala vítězné devítce osobně zkušební komise, v níž zasedal mimo jiné Senior Director Partners Michal Oppl, generální sekretářka AFIZ Marta Gellová, či profesor
Masarykovy univerzity Oldřich Rejnuš.
28
Text:
Jakub Zeman
„Největší důraz byl kladen na správné
zpracování aplikačních a analytických otázek. To byly otázky a příklady na praktické
použití získaných teoretických znalostí. Zde
se dalo nejvíce získat a bohužel také nejvíce
ztratit. Nicméně fakt, že celý kurz i zkoušku
bylo možné zvládnout při běžném pracovním nasazení, dokládá i to, že někteří absolventi bez problému v průběhu kurzu povýšili na manažerské pozice. Manažer vlastnící certifikát zase bude větší autoritou a oporou svému týmu. Nicméně skvělý je i pocit
z nabytých vědomostí a získaných kontaktů, které mohu použít při každodenní práci. V průběhu roku jsme mezi sebou i s přednášejícími navázali vynikající vztahy. To pokládám za obrovský přínos celého projektu,“
říká Václav Valášek.
„EFA je dle mého názoru oním puncem
odbornosti, výrazně odlišujícím od prodejců
finančních produktů, udávajícím směr profesionálnímu poradenství JINAK,“ dodává
další z čerstvých držitelů certifikátu David
Kučera.
Prestižní certifikát €FA
v loňském roce získali:
Pavel Dohnal
Martin Havránek
Lukáš Kaplan
David Kučera
Petra Novotná
Alena Středová
Luděk Švarc
Václav Valášek
Josef Uchytil
Kateřina Buchtová
Lenka Foltová
Martin Holas
Lenka Jiráčková
Libor Obůrka
Šimon Tejkal
Vendula Topinková
Lukáš Urbánek
Tomáš Roubal
29
Jak jsme ovládli média
Uplynul rok, co Partners For Life
Planning koupili server Peníze.cz.
Pokud s námi žijete denně, možná jste
si mnoha novinek ani nevšimli, protože
přicházely postupně.
A pokud se stavíte jen občas na
návštěvu, možná jste si jich nevšimli,
protože – protože se stavíte jen občas
na návštěvu. Pojďme se proto společně
podívat na výběr toho nejlepšího, co
loňský rok přinesl.
Stejně jako vás, finanční poradce, i nás
zajímají hlavně tvrdá data. V prosincovém
vydání tohoto magazínu jsme vám ukázali, jak nám dařilo od chvíle, kdy jsme Peníze.cz převzali pod křídla Partners media.
Mnohem lepší představu ale získáte, když
se podíváte na následující srovnání s konkurencí – weby Finance.cz a Měšec.cz.
Svislá červená linka umístěná v prosinci roku 2010 označuje přesné datum převzetí. V té době jsme se pohybovali zhruba na 60 procentech počtu reálných uživatelů obou webů o osobních financích. Jak
je z grafu patrné, úvodní měsíc jsme se věnovali hlavně konsolidaci redakce a celkové proměně obsahu, ovoce jsme začali
sklízet až později. Nějaký čas trvalo, než
si naši čtenáři zvykli, že Peníze.cz zkrátka
jsou a budou jiné. Od té doby jich k nám
ale proudí každý měsíc více a více, a my
jsme se tak v listopadu dostali na 180 procent procent počtu reálných uživatelů Finance.cz a více než 160 procent počtu lidí,
kteří každý měsíc přijdou na Měšec.cz.
Více lidí rovná se více zobrazených stránek – na první pohled to vypadá logicky.
Ono to ale zase tak jasné není. Kdejaký
30
web si totiž může na své stránky pomocí
reklamy přivést tisíce návštěvníků, pokud
na nich ale čtenáři nenajdou to, co hledají, okamžitě odcházejí. Na jednoho takového „nezaujatého“ návštěvníka pak připadá právě jedna zobrazená stránka. A to je
proklatě málo. Počet zobrazených stránek
je totiž klíčovým parametrem pro inzerenty. Nám se naštěstí dobrou prací s obsahem a jeho důmyslným prolinkováním
daří čtenáře udržet. A to inzerenty „baví“.
Nárůst celkového počtu načtených stránek ilustruje další graf. Červená čára znovu označuje datum, kdy jsme poprvé vkročili do redakce.
Podtrženo sečteno
Když jsme Peníze.cz koncem listopadu
přebírali, chodilo na ně měsíčně „ušmudlaných“ sto padesát tisíc čtenářů. Dnes
jsme na číslech třikrát až čtyřikrát vyšších.
chodem čeká za pár týdnu zásadní redesign), spustili také mobilní Obchodní rejstřík, který láme rekordy v počtu stažení.
Na první místo mezi nejstahovanějšími
free aplikacemi v českém AppStore se vyšplhal hned v den svého spuštění. Už ho
máte?
Smutnit nemusíte, ani pokud dáváte
přednost Androidu. Právě totiž finišujeme zásadní update Obchodního rejstříku,
jehož součástí je také spuštění verze pro
„nejablíčkáře“. Upravená a rozšířená verze (nově budete moci hledat také osoby samostatně výdělečně činné) bude venku do
několika týdnů. Právě navíc probíhají jednání o jejím zastřešení silným partnerem
z řad českých finančních institucí. Kdo to
bude? Nechte se překvapit.
Ani tím ale výčet mobilních aplikací
z dílny Partners media nekončí. Už je téměř hotova další aplikace, která nebude
mít v českém AppStore konkurenci. A tentokrát půjde o pořádné peníze…
Mobilní aplikace
Kdo dneska nemá „jabko“ nebo Androida, je out skoro jako já, když jsem na základní škole nehrál pogy. Právě proto jsme
letos kromě čtečky článků z Finmagu a
Peníze.cz pro iPhony a iPady (obě mimo-
Servis pro každého
V první části tohoto bilančního článku
jsem zmínil trochu otřepanou frázi: celková proměna obsahu. Co jsem tím myslel?
V době „před námi“ byly Peníze.cz plné
Text:
Martin Vlnas
nudných článků pro investory amatéry,
které byly příliš suché na to, aby zaujaly, a
zároveň příliš plytké na to, aby si je oblíbili
investoři profesionálové. Zkrátka – chtělo
to změnu. Peníze pro každého, řekli jsme
si… Místo zpráv o výkonu kakaa, se proto
dnes věnuje tomu, co vás opravdu zajímá. Píšeme o daních, bydlení, běžných
účtech či zajištění na stáří. Radíme, jak
ušetřit, neplýtvat a rozumně hospodařit s každou stokorunou, protože právě tyhle malé peníze jsou mnohdy největším odpadním kanálkem rodinných
rozpočtů. Našimi úhlavními nepřáteli se staly byrokracie, která otravuje život razítky a lejstry, a korupce…
Zdaleka ale nejde jen o články.
• Na Peníze.cz najdete největší databázi pravidelně aktualizovaných kalkulaček v České republice. Spočítáme vám
všechno rodičovským příspěvkem počínaje a hypotékou konče.
• Pokud si nevíte rady, zkuste se obrátit na jednu z našich dvanácti poraden.
• Interaktivní grafiky zase dokážou zábavnou a hlavně srozumitelnou formou
vysvětlit vše, kde slova nestačí.
•
Kurzy měn, ceny pohonných hmot,
akcie, komodit y a index y, muzeum
bankovek a nyní třeba aktuální daňové formuláře a tipy, jak správně vyplnit
daňové přiznání… Umíme skoro všechno. Pokud by vám přesto cokoliv scházelo, ozvěte se nám na [email protected], pokusíme se vám maximálně vyjít vstříc.
Série je víc
Kdo někdy sbíral – známky, etikety ze zápalek, kartičky s hokejisty, ten
vám potvrdí, že mít cenný solitér je
fajn, ale že síla sběratele je v sériích.
I my se snažíme své portfolio článků
rozšířit o série, které dokážou problematiku prozkoumat do hloubky a z více
úhlů. Nejnovějším seriálem je průvodce začínajícího podnikatele od Micha-
la Chlebouna, k dalším patří pronikavé odpovědi Jana Müllera z webu Malé
peníze na otázky našich čtenářů nebo
Škola finanční gramotnosti vašeho kolegy Romana Baroše. V Reality show
Dana Kotuly vás zase naučíme, jak pořádně investovat do nemovitostí.
Makrodata
Pro ty, kteří se věnují trochu hlouběji ekonomii, jsme připravili sbírku
makroekonomických statistik – o inf laci, nezaměstnanosti, vývoji zahraničního obchodu a podobně. Těm, kteří mají vlastní web či blog, jsme při-
chystali widgety – během chvilky mohou na svůj web umístit například aktuální kurzovní lístek ČNB nebo cenu
akcií SPAD.
Jsme sociální
A nejen na Facebooku. Žijeme i na
Twitteru a od listopadu také na Google+. Přidejte si nás. Na „sockách“ nejen informujeme, ale umíme i pobavit.
Všechno, co děláme, děláme proto,
abychom byli blíž našim čtenářům. Pokud vám něco schází, napište nám na
[email protected] Pojďte blíž i vy!
31
Jak jsme pomáhali
Text:
Jakub Zeman
Všechny peníze vybrané na
pokutách vrací centrála zpět
poradcům Partners do regionů,
kde podnikají, prostřednictvím
podpory vybraných charitativních
projektů. Tyto finanční prostředky
tak pomáhají tam, kde je to
skutečně zapotřebí. V roce 2011
jsme poskytnuli finanční podporu
v celkové výši 722 000 Kč.
Před dvěma roky byl poprvé představen koncept, kdy poradci a manažeři mohli navrhovat
jimi vybrané a jim blízké charitativní projekty.
Stejnou koncepci jsme uplatnili i v roce 2011. Nakonec bylo vybráno a uskutečněno dvacet podnětů. Finanční příspěvek každému projektu se pohyboval mezi deseti a padesáti tisíci korunami.
Klub Auxilium, Vsetín
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice
V roce 2011 jsme navíc rozhodli o realizaci rozsáhlejšího projektu, soutěže „Co radí děti“, v rámci níž podpoříme dětské domovy v České republice zcela neotřelým způsobem. Zajímá nás, co si
o penězích i některých složitých ekonomických
otázkách myslí mladá generace školáků. Chceme
dát prostor dětem v dětských domovech radit a
vtipně odpovídat na otázky, se kterými si i dospělí leckdy neví rady. Učených vět z úst makroekonomů již bylo dost a děti dokáží složité problémy
řešit s nadhledem, humorem a lehkostí. Proto budeme dětem z dětských domovů, které se soutěže zúčastní, klást otázky typu „Kde se berou peníze?“ a „Jak si mají politici poradit s vysokým státním dluhem?“ a jejich krátké odpovědi zveřejňovat v rámci prezentace společenské odpovědnosti Partners na internetu. Ani nejmladší nebudou
ovšem ze soutěže vyloučeni: mohou se zúčastnit
soutěže o nejkrásnější obrázek stromu, který je
součástí firemního loga Partners.
English Camp, Most
Sdružení Roztančená kolečka, Žatec
Soutěže, která začíná v únoru
roku 2012, se můžete zúčastnit i
vy - tím že svému favoritovi dáte
„like“!
Občanské sdružení Bolíto, Praha
32
Občanské sdružení Sarkander, Vyškov
Klub Auxilium, Vsetín
33
Jak jsme otevírali klientská centra
I v roce 2011 jsme
rozšiřovali síť klientských
center. Tyrkysová mapa
se rozrostla mimo jiné o
Českou Lípu, Olomouc,
Hlučín, či Trutnov.
Podobu klientských center
navíc ovlivnil nový design
manuál, který posunul
naši společnost blíže ke
standardům západní
Evropy.
Vůb e c pr v n í m po č i nem v loňském roce bylo otev ření historicky prvního Partners Pointu. Tento
netradiční koncept, alternující klasické klientské centrum, představili manažeři Marek Surov ý a Adéla
Plánková. „Původně jsme plánovali otevřít klientské centrum v Opavě na náměstí, protože se nám to
jevilo jako zajímav ý projekt z hlediska prestiže a finančního přínosu. A le zavčas jsme si uvědomili,
že takový projekt by pro nás byl finančně neúnosný a přerostl by nám
přes hlavu. Navíc původní pronajímatel změnil sv ůj záměr s uvažovanou neby tovou plochou. A ta k
jsme postupně debatovali, promýšleli a hledali. Měli jsme dvě základní kritéria: být na prestižním místě a neplatit mnoho. A tímto spojením kritérií jsme přišli k myšlence Partners Pointu. Jedinečnost vidím v tom, že i menší vedení mohou v ybudovat ve svém městě silnou image s relativně nízkými náklady,“ uvedl Marek Surový.
Na ja ře byla otev řena hned t ř i
nová k l ient sk á c ent ra. C ent r u m
v Trutnově realizovalo ředitelstv í
A leny Z a h r ad n í kové. Z a k l ientsk ý m centrem ve Zlíně stojí man a ž eř i Luc ie Ju ř ič kov á , Ma r t i n
34
Zlín
Hlučín
Text:
Jakub Zeman
Výmola, Jan Straka a Tomáš Karlík. „S týmem jsme si udělali brainstorming na téma, jak oslovit co
nejvíce potenciálních klientů. Přišli jsme na dva způsoby: zaprvé semináře pro stávající i nové klienty,
kde hrajeme hr u f inanční svoboda. Napadlo nás také v y užití světelných banner ů u chodníku, kde
poběž í k rát k á infor mace o Par tner s. Kolemjdoucí si bude moc t
banner přečíst a doz v í se, čím se
vlastně zabý váme. Když jsme totiž
otevřeli klientské centrum ve Zlíně, spousta lidí se přišla zeptat, co
jsme vlastně za firmu a čím se zabý váme. Právě takov ý banner proto plánujeme umístit u našeho klientského centra,“ prozradila Lucie
Juřičková. Pozadu nezůstali ani Libor Obůrka a Radek Stehlík, kteří
otev řeli své klientské centrum ve
Znojmě.
Posilujeme
v regionech i v Praze
Česká Lípa
Hlučín
Hlučín
Důležitým okamžikem bylo otev ření v pořadí dr uhého pra žského k lient ského cent ra na Prose ku. Jeho realizace př itom nebyla
zdaleka jednoduchá. Na okamžik
to v y padalo, že čt veř ice manažerů o své v ysněné prostor y přijde.
Díky dobr ým vztahům mezi Partners a UniCredit Bank se však podařilo najít kompromis a manažeři Pavla Ďalogová, Petr Douša, Michal Müller a Zdeněk Hrom mohli v k vět nu slav nost ně pře st ř i hnout pásku. „Náš záměr vybudování KC Partners v těchto prostorách
byl zmíněn už na konferenci Partners v roce 2010, tedy v době spuštění spolupráce UniCredit Bank a
Partners bankovních služeb. O to
větším překvapením pro nás bylo,
když jsme se dozvěděli, že o „naše“
prostory má zájem právě tento náš
v ýznamný obchodní par tner a že
tam plánuje v ybudovat pobočku.
Bylo dobrou vůlí UniCredit Bank,
35
historkou: „ Jdeme s kolegou Petrem Pietrowsk im na poradenst v í
s připraveným finančním plánem,
kde jsme v zájmu ochrany klientov ých financí zapracovali informaci, že klient má na běžném účtu naspořeno 800 000 korun. Když jsme
přišli, manželka klienta nám prozradila, že se na základě naší předchozí schůzky dívala na účty a zjistila, že mají na jednom účtu uspořeno 800 000 korun a na druhém
účt u 700 000 kor un! A podobně
to mají v této lokalitě původního
Pruského Slezska neboli „Prajzska“
téměř všichni.“
že se nechala z rezervační smlouvy vyplatit a umožnila nám realizaci našeho snu. Naší chybou zkrátka
bylo příliš dlouhé odkládání projektu. Byl to paradox - ačkoli jsme
po klientském centru toužili relativně dlouho, k realizaci došlo, až
když jsme zjistili, že bychom o tuto
možnost mohli definitivně přijít,“
popisuje Michal Müller.
Rušné léto
Boom pokračoval i v létě. Klientské centrum v České Lípě na začátku června slavnostně otevřeli manažeři Zdeňka Maroušková a Rostislav Hof fman. Zajímavá situace
nastala v Olomouci. Během k rátké doby tu byla otevřena hned dvě
nová klientská centra. První vybudovali manažeři Martin Kaška, Tomáš Miček, Lukáš Šantek a v jednom místě se tak spojila ředitelst v í Petra Welsche a Jana Vode hnala. Realizátorem druhého klient ského cent ra byl Micha l Slunečko. „Věř ím, že se v podvědomí veřejnosti zv ýší hodnota nejen
naší společnosti, ale i samotných
finančních poradců v kraji. Už samotný fakt, že společnost Partners
otevřela v Olomouci téměř souběžně dvě k lientská centra, ukazuje,
že to s naším podnikáním myslíme vážně. Ze všech poradenských
firem jsme teď nejv íce na očích a
dokonce strčíme do kapsy i některé
banky,“ prohlásil Slunečko. Rušno
bylo také v Brně. Z Kounicovy ulice
se klientské centrum přestěhovalo
do zbrusu nových prostor na rušné
křižovatce Nových Sadů a Hybešovy ulice na dosah od centra města.
Nový pojetí designu
klientských
center
Česká Lípa
Česká Lípa
Praha-Prosek
Olomouc
Praha - Prosek
Potenciál se skrývá
tam, kde byste to nečekali
Na sk lonku roku 2011 bylo otev řeno rov něž k lient ské c ent r um
v Hlučíně. Jedná se sice o jedno
z nejmenších měst, kde Par tners
zř íd i li k lient ské cent r um, avša k
podle hlavní realizátorky projektu
Petr y Ptáčkové Pavelkové má česko-polské pomezí obrovský klientský potenciál a svá slova dokládá
36
Olomouc
V loňském roce jsme se neomezovali pouze na otevírání nových klientsk ých center a poboček. Udávali jsme dokonce i trendy interiérovému designu. Pot řeba slad it
vzhled reprezentativ ních prostor
v duchu kor porátní identit y společnosti Partners vedla k v y tvoření zbrusu nového design manuálu.
Coby autor nové koncepce byl v ybrán nadějný brněnsk ý architekt
Ivo Chmelař. Modelové k lientské
centrum je v jeho pojetí situováno
do přízemí budovy na frekventované ulici. Výlohy jsou co možná nejprůhlednější, aby kolemjdoucí v iděl, co se děje uvnitř, a neměl zábrany vstoupit do neznámého prostředí. „Chceme tím ř íci, že jsme
férov í, čitelní a že nic nesk r ý váme,“ v ysvětluje vedoucí projektu
Petr Sedlák. Zatímco transparentnost byla od začátku daná, barevné
provedení interiéru nebylo zdaleka tak jednoznačné. „Bylo jasné, že
v tomto případě nemůžeme zůstat
jen u korporátní barv y. Tyrkysov ý
interiér by působil příliš chladně a
neosobně. Dali jsme proto na doporučení Iva Chmelaře, který ve spolupráci se zkušeným grafikem navrhnul interiér v harmonické kombinaci korporátních barev s barvami doplňkovými, konkrétně trávově zelenou, světle modrou a citronově žlutou,“ říká Sedlák. Tyto odstíny vznikly vzájemným sklá
37
dáním korporátních barev, a jsou
s nimi proto v harmonii, nikoliv v
agresivním kontrastu.
VIZE
Partners
Interiér plný
harmonie a
symboliky tvarů
„V interiéru by se měly odrážet vize a poslání společnosti Partners. Důležité je,
aby prostředí působilo na klienta pozitivně, zaujalo ho a navodilo v něm pocit
důvěry. Důležitá je nadčasovost konceptu a jeho důraz na značku Partners. Novotvar neboli fragment firemního loga se
interiérem prolíná jako elementární stavební prvek. Z oblého loga byla použita
jeho přímá část, která pro mne symbolizuje podstatu filozofie společnosti Partners, tedy jasné a přímé jednání, které
tvoří solidní základ komunikace s klientem,“ uvedl architekt Ivo Chmelař.
„Všichni se snažili o vytvoření elegantního prostředí, které je na vysoké estetické úrovni. Nešlo nám o prvoplánové
ohromení „trendy designem"- interiéry
společnosti by měly působit čistým dojmem a vytvořit co nejméně rušivou kulisu pro komunikaci se zákazníky. Architekt Chmelař vnesl do návrhu spoustu tvarových propojení a originálních
prvků, které jsou lehce zapamatovatelné. Vytvořit kvalitní vizuální styl, který
by byl zároveň ekonomický pro investora, to je pro architekta vždy velká výzva.
V našem případě však autor tuto výzvu
naplnil skvěle,“ doplňuje supervizorka
projektu Nicol Gale.
Pilotním projektem nového designu bylo
brněnské klientské centrum, vzápětí následované klientskými centry v České
Lípě a v Olomouci. Zatímco v Brně využili ředitelé služeb projektového manažera, v Olomouci i v České Lípě se Michal Slunečko, respektive Rostislav Hofmann se svými týmy pustili do náročné realizace vlastními silami, i když ve
všech případech za pomoci hlavního architekta. „Ivo Chmelař nám byl velmi
nápomocen; jeho služby doporučujeme
všem svým následovníkům,“ nechal se
slyšet Slunečko krátce po otevření svého klientského centra v Olomouci. „Ze
všech poradenských firem jsme teď nejvíce na očích a dokonce strčíme do kapsy i některé banky.“
38
STRATEGIE
Partners
Jsme symbolem novodobého
finančního plánování.
Měníme dějiny finančního poradenství.
Jsme hrdi, že jsme Partners.
Lidé
Nestačí mít lidi, je třeba mít správné lidi
– silné osobnosti s aktivním přístupem,
vysokou odborností a zodpovědností.
Značka
Modelové klientské centrum podle nového design manuálu
Důvěryhodnou a silnou značku tvoří
správní lidé a správné činy. S Partners
jsme spojili své jméno.
Expanze
Dynamický a trvalý růst ve všech
strategických směrech. Chceme být
všude, kde jste vy.
IT a systémy
Prostřednictvím IT a technologií dáváme
finančnímu poradenství nový rozměr.
Služba
Individuální přístup, inovativní produkty,
komplexní a široce dostupná služba.
Hodnoty
POSLÁNÍ
Partners
Každého z našich KLIENTŮ vnímáme
jako jedinečnou osobnost s vlastními
cíli. Naším posláním je zvyšování
jejich životní úrovně řešením
skutečných potřeb.
Vytváříme prostředí pro podnikatelský
úspěch našich PORADCŮ. Odborným
a praktickým vzděláváním pomáháme
rozvíjet jejich potenciál.
Určujeme FINANČNÍMU
PORADENSTVÍ směr a dáváme mu
důstojnost, která mu náleží.
Uznáváme hodnoty, na které
budete hrdi společně s námi: etiku,
zodpovědnost a disciplinovanou
firemní kulturu. Zajímá nás člověk
a jeho životní cíle.
„Tak promyšleným interiérovým designem se nemůže chlubit snad žádná
česká firma, určitě ne v našem oboru. Nový design manuál nás posouvá ke
standardům západní Evropy.“
(Petr Sedlák)
47
39
Jak jsme se potkávali
Text:
Jakub Zeman
Rok 2011 byl ve znamení tří
velkolepých eventů: výroční
konference Partners City, letní
strategické konference managementu
a tradičního podzimního plesu
- tentokrát s podtitulem Partners
Soiree.
Pr vním byla v ýroční konference Partners
- tentokrát s podtitulem Partners City. Celý
den v pražském hotelu Clarion se odehrál v
duchu velkoměsta, městské kultury a moderních
technologií. Již u registrace vítaly více než
tisícovku letošních účastníků konference hostesky
s bulvárním deníkem Partners Daily. Před
samotným startem konference ještě proběhla
malá snídaně a k poslechu hrála oblíbená ranní
show dvojice Mareš - Hezucký. Pak se již zaplnil
sál a ztlumila světla. Úvodní show, které se říká
mapping, vykreslila město v různých historických
momentech. Nakonec jsme se přenesli až do
roku 2011 a na pódiu Partners City se objevil
moderátor konference Leoš Mareš, který hned
vyzval generální ředitelku a „primátorku Partners
City“ Kateřinu Palkovou k zahájení slavnostního
dne. Vrcholem konference byla laser show
následovaná prezentací akciového programu
Par tners a v yhlášením pr v ních budoucích
akcionářů společnosti.
Zatímco první polovina večera Partners Soiree patřila slavnostnímu jmenování manažerů a ředitelů do nových
pozic, druhá část se nesla v duchu tance a zábavy.
V létě jsme v yrazili do Plzně na tradiční
strategickou konferenci managementu. Byli jsme tu
mimo jiné svědky nezapomenutelné „bublinkové“
prezentace čtveřice Jitka Lucbauerová, Jan
Hárovník, Zbyněk Mátl a Petr Welsch na téma
nová finanční analýza. „Ručím vám za to, že
správné v yplnění finanční analýzy je nejlépe
investovaných 20 minut vašeho času, které se
vám budou zhodnocovat dalších 30 let,“ prohlásil
tehdy Jan Hárovník.
V druhé polovině roku jsme se přesunuli do
Brna. Společenský večer pro manažery Partners
a jejich životní partnery se uskutečnil 22. Října v
brněnském hotelu Boby Centrum. Zatímco první
polovina večera patřila slavnostnímu jmenování
manažerů a ředitelů do nových pozic, druhá část
se nesla v duchu tance a zábavy. Moderování
večera se ujala herecká dvojice Alice Bendová a
Marek Vašut.
40
41
Manažeři a ředitelé Partners se v srpnu sešli na strategické
konferenci, která se konala v plzeňském Parkhotelu.
Hvězdou večera Partners Soiree byl herec a moderátor Marek Vašut.
42
43
Jak jsme si užívali
Loňský rok byl ve znamení dvou
velkých cest. Tradiční Silver Trip
zavedl nejúspěšnějši poradce
a manažery Partners na řecký
ostrov Kréta. Na sklonku roku
mohli ti nejlepší z nejlepších
vyrazit na Golden Trip za
skutečnou exotikou – na thajský
ostrov Phuket. Setkávali jsme
se také na Leaders Clubech
pořádaných ve spolupráci s našimi
obchodními partnery.
44
Text:
Jakub Zeman
Setkání z živými slony bylo jedním z mnoha dobrodružství, kterou Partners prožili na Phuketu.
45
Účastníci Golden Tripu navštívili také ostrůvek, kde se natáčela bondovka Muž se zlatou zbraní.
INZERCE
46
47
48
Download

Otevřít náhled PDF