3/11
www.JsmePartners.cz
Rosteme
s Partners
21,2 % 36,4 %
18,3 % 30,7 %
10 % 18 %
Znalost značky Partners
spontánní
podporovaná
4
TÉMA
JSME PARTNERS
VIZE
Partners
STRATEGIE
Partners
Pavel Kohout komentuje investiční
důsledky krize eurozóny
Jsme symbolem novodobého
finančního plánování.
Nový design manuál posouvá
vzhled klientských center
Partners na světovou úroveň
Měníme dějiny finančního poradenství.
Přelom září a října tohoto roku se nesl ve znamení dlouho očekávané
emise státních dluhopisů České republiky pro občany. Dluhopisy byly
vyprodány o dva týdny dříve, než bylo původně plánováno, a ministr
Kalousek pro velký úspěch plánuje emisi zopakovat již příští měsíc. Že by
se lidé konečně naučili investovat?
Jsme hrdi, že jsme Partners.
Lidé
Nestačí mít lidi, je třeba mít správné lidi
– silné osobnosti s aktivním přístupem,
vysokou odborností a zodpovědností.
Značka
Důvěryhodnou a silnou značku tvoří
správní lidé a správné činy. S Partners
jsme spojili své jméno.
Expanze
Dynamický a trvalý růst ve všech
strategických směrech. Chceme být
všude, kde jste vy.
IT a systémy
Prostřednictvím IT a technologií dáváme
finančnímu poradenství nový rozměr.
Služba
Individuální přístup, inovativní produkty,
komplexní a široce dostupná služba.
Hodnoty
6
NOVINKY
PARTNERS
Ekonom Pavel Kohout však ve svém exkluzivním komentáři pro
JsmePartners připomíná, že v důsledku inflace, která od roku 1980
dosahuje v zemích eurozóny sedmi procent ročně, by se mohly opět
dostat do kurzu dnes zavrhované typy investic, jakými jsou třeba akcie
či nemovitosti.
POSLÁNÍ
Partners
Na stole tedy máme kardinální otázku: Do čeho dnes vlastně investovat?
Každého z našich KLIENTŮ vnímáme
jako jedinečnou osobnost s vlastními
cíli. Naším posláním je zvyšování
jejich životní úrovně řešením
skutečných potřeb.
Společnost Partners má své investiční priority jasně dané. Investujeme
tam, kde spatřujeme dlouhodobou hodnotu: do kvality poskytovaných
služeb, profesionality svých poradců a renomé značky.
Divize distribuce vyvíjí zcela nové metody získávání klientů
a zdokonaluje nástroje servisu klientů stávajících. Reklamní kampaň
podpořila znalost značky, a aby bylo tyrkysové logo v ulicích českých
měst ještě viditelnější, oslovili jsme architekty a designéry, aby vytvořili
nový design manuál pro rozrůstající se síť klientských center a poboček
společnosti. Své ovoce přinesly také investice finanční i časové do oblasti
vzdělávání. 8. září jsme vyhlásili vůbec první Den finanční gramotnosti
a díky vám, poradcům a manažerům, se daří prostřednictvím seminářů
a školení průběžně zvyšovat úroveň finanční gramotnosti obyvatel České
republiky.
Vytváříme prostředí pro podnikatelský
úspěch našich PORADCŮ. Odborným
a praktickým vzděláváním pomáháme
rozvíjet jejich potenciál.
Určujeme FINANČNÍMU
PORADENSTVÍ směr a dáváme mu
důstojnost, která mu náleží.
Nevzděláváme však jen své okolí, ale zdokonalujeme také sami sebe. Před
časem jsme iniciovali vznik české pobočky profesního sdružení EFPA,
které vydává certifikát €FA™ a umožňuje tak finančním poradcům ověřit
míru jejich profesionality a posunout tak tuzemský segment finančního
poradenství a plánování na evropskou úroveň. Devítka poradců, která na
sklonku září úspěšně zvládla náročné certifikační zkoušky, je důkazem
toho, že Partners jsou skutečnou elitou ve svém oboru.
Uznáváme hodnoty, na které
budete hrdi společně s námi: etiku,
zodpovědnost a disciplinovanou
firemní kulturu. Zajímá nás člověk
a jeho životní cíle.
Vít Mikolášek představuje
aktuální podněty Evropské
komise k legislativě v oblasti
finančních služeb
16
SERIÁL
PRO PORADCE
Michal Holík vysvětluje princip
fungování time managementu a
GTD metody
FINANČNÍ
GRAMOTNOST
32
Michal Farský vypráví o
svých seminářích finanční
gramotnosti
KARIÉROVÝ
PŘÍBĚH
36
Erik Brychta popisuje svoji cestu
na pozici D2
Přeji vám příjemné čtení
Jakub Zeman
11
ROZHOVOR
FOTOGALERIE
44
Na fotkách si připomeneme
srpnovou strategickou
konferenci a výlet do Skotska
2
47
3
TÉMA JSME PARTNERS
„Klient investoval do fondu a má ztrátu kolem pěti procent. Rozčileně volá a ptá se,
co má dělat.“ Možná jste také slyšeli o podobných případech nebo je dokonce zažili.
Dost možná. Jak odpovědět?
V poslední době čtu knihu Lords
of Finance (autor Liaquat Ahamed).
Je to důkladná práce o meziválečném
období. Nicméně na rozdíl od většiny
podobných děl se Páni financí zabývají
také finanční krizí, která následovala
po první světové válce – historie u nás
málo známá. A pro dnešek velmi užitečná.
Proč: současná krize eurozóny je
způsobena především dluhy. Evropa
je nyní zadlužena jako po středně velké válce – srovnání se začátkem 20. let
není vůbec přehnané. Kde jsou podobnosti?
Z extrému do extrému
Pavel Kohout
Investiční důsledky krize eurozóny
4
Evropské státy zastávaly začátkem
20. let dva extrémní přístupy k financím. Britská myšlenková škola měla
za to, že je zapotřebí co nejdříve nastolit předválečné ceny a ukotvit kurz
měny ke zlatu ve stejném poměru, jaký
platil během většiny 19. století. Měnová stabilita je vším, cokoli ostatního
je vedlejší. Je nutné kvůli poklesu cen
způsobit hospodářskou krizi? Ano, je
to smutné, avšak nutné.
Zastá ncem tohoto př íst upu byl
Montagu Norman, guvernér Bank of
England. Pro zajímavost, československý ministr financí Alois Rašín zastával přesně stejný přístup. Výsledkem
byla krize v Británii i v Československu. Britská generální stávka z roku
1926 do značné míry ovlivnila budoucí
vývoje země směrem doleva; atentát
na Rašína, provedený anarchistou,
rovněž o něčem vypovídá.
Význačným kritikem britské finanční politiky byl John Maynard Keynes.
Jeho názor: návrat k předválečné zlaté
paritě je škodlivý. Sám zlatý standard
nemá smysl. Je lepší soustředit se
na růst a zaměstnanost.
Opačným extrémem byla „německá
škola“. Německý ministr financí Rudolf von Havenstein usoudil, že jeho
vlast potřebuje peníze. Ujal se úkolu
po svém: zrekvíroval tiskařské stroje
a pustil se do práce. Inflace zpočátku
ekonomice pomohla, neboť smazala
dluhy soukromého sektoru i vnitřní
dluh státu. Nezaměstnanost poklesla
na tři procenta. Jenže von Havenstein,
který neměl žádné ekonomické vzdělání, nevěděl, kdy přestat. V srpnu 1923
chrlily tiskárny bankovky v nominální
hodnotě dvaceti bilionů marek denně.
Nezaměstnanost vzrostla na 20 procent, neboť v takovémto ekonomickém
prostředí se nedalo podnikat.
Dobrá – zajímavá lekce z historie,
ale k čemu je to platné dnes?
Jednoduše řečeno: provádět deflační politiku dnes nikdo nehodlá. O hyperinf laci už vůbec nemůže být řeč.
Zmizely extrémy a zůstal Keynes. To
on je velkým vítězem sporů o hospodářskou a finanční politiku, třebaže
jeho skutečnou teorii politikové mnohdy tvořivě upravovali až k nepoznání.
aktiv. Podobně jak roste objem peněz,
rostou i akciové indexy nebo třeba
ceny dosahované na aukcích uměleckých děl.
Dnes populár ní zlato je trochu
zvláštní případ. Řekl bych k němu jen
jedno: nikde a nikdy se nev yplatilo
kupovat investici, která byla zrovna
v módě. V roce 2007 byly populární
americké nemovitosti, které během let
následujících ztratily mnohde i přes
polovinu hodnoty. V roce 2000 hodně
lidí přišlo o peníze na tehdy módních
internetov ých akciích. V roce 1997
byla v módě Asie, v roce 1995 Mexiko – cokoli v investičním světě „frčí“,
tomu je lepší se vyhnout včas.
Peněz bude víc a víc
Nynější finanční krize zdaleka není
tím nejhorším, co Evropu kdy potkalo.
Máme štěstí v tom smyslu, že měnovou
politiku dnes neřídí ani Montagu, ani
von Havenstein. Panika a každodenní
nervózní titulky samozřejmě srážejí
důvěru investorů, a tím i ceny akcií. Ty
kolísají – pět procent sem, pět procent
tam, žádná míra. Ale to není podstatné.
Podstatná je jiná věc. Před deseti
lety byl objem peněz ve světové ekonomice méně než poloviční ve srovnání s dneškem. Akcie byly v roce 2000
populární, a proto drahé. Nemovitosti
teprve čekal masivní cenový růst.
Za deset let ode dneška může být
objem peněz ve světové ekonomice dvojnásobný, možná ještě větší
ve srovnání s dneškem. Akcie, dnes
nepopulární, a proto levné, mohou být
znova v kurzu. Nemovitosti se velmi
pravděpodobně vzpamatují z nedávného výprasku. O zlatu si netroufám nic
tvrdit, je to nestálá a nevyzpytatelná
investice.
Ať tak či onak, jakákoli majetková
investice bude lepší než peníze v matraci, peníze na účtu, nebo dokonce
státní dluhopisy, které inflací trpí nejvíce.
Ale co praxe, co investice, co klienti? V praxi se můžeme spolehnout
na to, že objem peněz ve světovém
hospodářství poroste. Podíváme-li se
do zemí nynější eurozóny (kromě Slovenska, Slovinska a Estonska), zjistíme, že od roku 1980 rostl objem peněz
v ekonomice členských států ročním
tempem 7,2 procenta. V posledních letech pomaleji kvůli finanční krizi – ale
nenechme se mýlit, Keynes žije a myšlenka rozpouštění dluhů inf lací také
nezůstala zapomenuta. Naopak, různí ekonomové i organizace o ní mluví
zcela seriózně jako o cestě ven z dluhů.
Dnes je to naopak Velká Británie,
která řeší dluhy inflací. Rovněž USA,
kde od roku 1980 rostl objem peněz
dokonce o 8,2 procenta ročně. Eurozóna však, navzdory německé nechuti
vůči inflaci, patrně nebude mít rovněž
na výběr. Evropská centrální banka již
nakoupila dluhopisy rizikových států
za 150 miliard eur a nákupy pokračují.
Nákupy dluhopisů mají vlastně také
inf lační efekt, neboť touto cestou se
do oběhu dostávají nekryté peníze.
Když roste objem peněz o sedm
procent ročně, znamená to, že za deset
let se zdvojnásobí. Zdvojnásobí se rezervoár peněz pro investice do nemovitostí, akcií a vůbec všech hmotných
Stanou se akcie opět hitem?
Pavel Kohout
5
NOVINKY PARTNERS
Recepce v provedení s místem
pro jednání s klienty
Příklad řešení menší
manažerské kanceláře
Partners průkopník
y moderního design
u
Rok 2010
byl ve znamení rozšiřování sítě klientských
center a poboček. Počet měst na tyrkysové mapě se tenkrát rozrostl o dvojnásobek.
Potřeba sladit vzhled reprezentativních prostor v duchu korporátní identity společnosti
Partners vedla k vytvoření zbrusu nového design manuálu, který svým jedinečným
obsahem pasoval Partners mezi průkopníky moderního interiérového designu.
Podrobnosti nám prozradil vedoucí projektu design manuálu Petr SEDLÁK.
„Chceme navodit pocit důvěry, ukázat
klientovi míru naší profesionality a zároveň chceme být jednoznačně zařaditelní a zapamatovatelní,“ vysvětluje Petr
Sedlák poslání nového design manuálu.
Na vzhledu klientských center Partners
se nová koncepce projeví čistým a dynamickým stylem interiéru, v němž jsou
charakteristickými znaky krom barevnosti i kontrast křivek a přímých linií,
stejně tak jako přehlednost vstupní části,
diskrétnost jednacích míst a v neposlední
řadě i důraz kladený na klienta…
„Tak promyšleným interiérovým designem se nemůže chlubit snad žádná česká
firma, určitě ne v našem oboru. Nový design manuál nás posouvá ke standardům
západní Evropy,“ poukazuje Petr Sedlák na jedinečnost pojetí design manuálu
Partners, zejména pak v kontextu poněkud konzervativního designu charakteristického pro valnou většinu firem podnikajících v českém finančním sektoru.
6
Férová společnost, která nic neskrývá
Coby autor nové koncepce byl v transparentním výběrovém řízení vybrán nadějný brněnský architekt Ivo Chmelař.
Modelové klientské centrum je v jeho pojetí situováno do přízemí budovy na frekventované ulici. Výlohy jsou co možná
nejprůhlednější, aby kolemjdoucí viděl,
co se děje uvnitř, a neměl zábrany vstoupit do neznámého prostředí. „Chceme tím
říci, že jsme féroví, čitelní a že nic neskrýváme,“ vysvětluje Petr Sedlák.
Zatímco transparentnost byla od začátku daná, barevné provedení interiéru nebylo zdaleka tak jednoznačné. „Bylo
jasné, že v tomto případě nemůžeme zůstat jen u korporátní barvy. Tyrkysový
interiér by působil příliš chladně a neosobně. Dali jsme proto na doporučení
Iva Chmelaře, který ve spolupráci se zkušeným grafikem navrhnul interiér v harmonické kombinaci korporátních barev
s barvami doplňkovými, konkrétně trávově zelenou, světle modrou a citronově
žlutou. Tyto odstíny vznikly vzájemným
skládáním korporátních barev, a jsou
s nimi proto v harmonii, nikoliv v agresivním kontrastu. Například v konferenčních místnostech naleznete pro oživení
židle různých barev, a může se tak stát, že
se mezi manažery strhne souboj o to, kdo
bude sedět na zelené židli,“ dodává s nadsázkou Petr Sedlák.
Přímé linie v interiéru mají pak vytvořit protiváhu k oválnému logu Partners.
Znakem, který prolíná celým interiérem
a celý prostor tak spojuje, je tzv. „novotvar“, který najdeme ve tvaru recepce, dělicích příček, polepů či orientačním systému. Je nutno dodat, že onen „novotvar“
nebyl zvolen náhodně. Ve skutečnosti se
jedná o kmen či spíše výřez z kmene stylizovaného stromu, který si autor vypůjčil
z loga společnosti Partners.
Jedinečný poměr cena–kvalita
Manažeři, kteří se účastnili panelové diskuze na téma design manuál na plzeňské SMC konferenci, vyjádřili své obavy z toho, že by aplikování zásad nového design manuálu mohlo ještě více prodražit rozpočet projektů nových klientských center. Petr Sedlák však přítomné
přesvědčil o opaku; design manuál přinese manažerům úspory, a to hned ve třech
aspektech. Tím prvním je úspora nákladů na architekta, kterému ušetří více než
40 procent práce. Druhým, hlavním pozitivem jsou množstevní slevy na nábytek
i další prvky interiéru ve výši zhruba 30
procent, které znamenají výraznou úsporu nákladů na vybavení. Zároveň se nejen
klientským centrům dostane kvalitního
nábytku se zárukou a dlouhou životností, přičemž ceny budou stále srovnatelné
s nabídkou „low cost“ prodejců nábytku.
V neposlední řadě pak design manuál znamená výraznou úsporu času, a tím
i peněz manažerů, kteří se do projektu
klientského centra pustí, a kteří se tak
mohou více věnovat své práci.
Na nábytek z katalogu design manuálu platí záruka 10 let, avšak jeho reálná
životnost je podle výrobce až dvojnásobná. „Tím, že bude mít nábytek jednotný
vzhled, jsme se dostali na minimální výrobní náklady, které podle mého názoru
nemají v poměru ceny a kvality obdoby,“
tvrdí Sedlák. „Navíc si umím představit,
že by v budoucnu vzniklo něco jako firemní eBay, kde by manažeři mohli vzájemně nakupovat a prodávat použitý nábytek.
Tím by šlo dosáhnout velkých úspor při
doplňování inventáře či rozšiřování kanceláří. Z pohledu nákladů jsme vytěžili
z minima maximum. Dokázali jsme vytvořit jedinečný design při použití kvalitních, ale zároveň levných materiálů a například oproti návrhu dalšího favorita
tendru lze vybudovat klientské centrum
až o 50 procent levněji.“
Klientské centrum na klíč
Samotnou stavbu klientského centra
lze podle Petra Sedláka realizovat v zásadě dvojím způsobem. Buď si sám manažer
řídí a koordinuje celý projekt za pomoci design manuálu, nebo mu celý projekt
bude realizován „na klíč“. V obou případech si navíc může u většiny prvků interiéru zvolit buď vybraného dodavatele, či
zadat výrobu lokální firmě podle technické dokumentace z design manuálu. Pod-
le Sedláka je první varianta jednodušší
a hlavně rychlejší. „Po zkušenostech většiny manažerů, kteří si procesem budování klientského centra prošli, rozhodně doporučuji využít realizace na klíč. Zaplatíte
sice dodavateli za koordinaci a řízení projektu, ale ve výsledku ušetříte – stačí si
spočítat, kolik stojí hodina vašeho času,“
doplňuje Petr Sedlák.
Pilotním projektem nového designu
bylo brněnské klientské centrum, vzápětí následované klientskými centry v České Lípě a v Olomouci. Zatímco v Brně využili ředitelé služeb projektového manažera, v Olomouci i v České Lípě se Michal
Slunečko, respektive Rostislav Hofmann
se svými týmy pustili do náročné realizace vlastními silami, i když ve všech případech za pomoci hlavního architekta.
„Ivo Chmelař nám byl velmi nápomocen;
jeho služby doporučujeme všem svým následovníkům,“ nechal se slyšet Slunečko
krátce po otevření svého klientského centra v Olomouci.
Jakub Zeman
7
Supervize
Nad designem
klientských center
bdí odborníci
Na t vorbě design manuálu spo lupracovala i odbornice na slovo vzatá Ing. arch. Nicol Gale, která je mimo
jiné supervizorka několika nadnárodních společností pro severní Evropu,
vyučující předmětu design manuál design manuál na brněnské fakultě architektury a může se pyšnit desítkami
zdařilých interiérů ve velmi známých
lokalitách. Nově bude i hlavní supervizorkou design manuálu Partners.
Pojmem „supervize“ rozumějme zejména kontrolu správného použití design manuálu. V první fázi supervizor
konzultuje samotný návrh či studii interiéru, a to buď s architektem, či dokonce pouze s manažerem. Design manuál umožní totiž v jednodušších případech buď velmi omezit, či dokonce
vyloučit nutnost architekta – manažer
si může podle design manuálu a právě
s pomocí supervizora sestavit klientské centrum sám.
Super v i zor je pa k k d ispoz ici
ke konzultacím i v průběhu projektu a kontroluje v ýslednou realizaci. Tímto postupem omezíme chyby v použití design manuálu a dosáhneme jednotné kvality a vzhledu.
Kanceláře
Povinnost dodržovat design manuál v plné formě mají k lientská
centra, na která podstatně přispívá centrála Partners. Chceme sjednotit vzhled všech poboček, tudíž
i pro kanceláře manažerů a poradců platí jednotný design, ale manažeři mají na v ýběr i levnější var ia nt y náby t k u a nemusí v y u ž ít
dopor učené v ý robce. Barev nost,
mater iá ly a určitou mír u k va lity, stanovené technickými v ýkresy v design manuálu, je však nutno dodržet.
Stávající klientská centra
a kanceláře
Přerod současných poboček a klientských center bude velmi pozvolný
a bude sledovat spíše konec životnosti použitých prvků. Nechceme manažery finančně zatěžovat, a i z toho důvodu bude změna designu v převážné většině dobrovolná. V povinných prvcích,
pokud budou požadovány, bude finančně přispívat centrála. Pro tyto případy máme v design manuálu připraveno několik etap přeměny. První etapa
se bude zcela jistě týkat výloh a exteriéru, který představuje první kontakt
s klientem a jehož změna formou polepů či plakátů není finančně příliš náročná. V další fázi se zaměříme na změnu barevnosti stěn a doplňky. Teprve
nakonec budeme případně řešit nábytek a dražší prvky interiéru, jako je recepce a podobně. Pokud tedy manažeři
sami ucítí potřebu něco vylepšit, máme
pro ně připraven nástroj.
Petr Sedlák
Se vstupem osově koresponduje hlavní komunikace,
na které je situována recepce
a zóna klienta. Kolmo na komunikační osu jsou řazeny poradenské kóje, po jedné nebo
obou stranách. Za poradenskými místy jsou pak umístěny místnosti jako jednací místnost a manažerská kancelář
nebo také vstup do zázemí.
Interiér menšího klientského centra
- pohled od vstupu
Světlé prostory, které jsou
jasně vymezené, čitelné a přehledné. Návštěvník má již
od vstupu jasno o svém pohybu prostorami klientského
centra a vždy se dokáže snadno zorientovat v prostoru. Komunikace je podpořena řazením liniových světel. Interiér
pracuje s kombinací základní
barevnosti doplněnou o aplikaci novotvaru. Výmalba interiéru ctí firemní barvy. Bílá je
však navržena v lomeném odstínu. Interiér je doplněn živými květinami.
8
9
ROZHOVOR
Konference AFIZ:
Aktuální podněty k legislativě
a zbrusu nový registr
zprostředkovatelů
Autoři
design
manuálu
Nicol Gale
Ivo Chmelař,
Supervizor
Architekt
Společnost Partners mne před rokem požádala o hodnocení návrhů architektonických kanceláří pro Koncept
řešení Klientských center a poboček Partners. Role byla
zajímavou zkušeností, protože stěžejním kritériem výběrového řízení nebyla pouze kvalita projektu, ale i ochota architekta respektovat podmínky investora a rozvíjet
jeho vize. Při vytváření korporátní identity je to nesmírně důležité.
Společnost Partners znám díky bratrovi, který
v ní působí od jejího vzniku.
V minulosti jsem mu pomáhal s realizací kanceláří, což byl také důvod, proč jsem byl osloven
ve výběrovém řízení na Koncept řešení klientských center a poboček Partners.
V interiéru by se měly odrážet vize a poslání
společnosti Partners. Důležité je, aby prostředí
působilo na klienta pozitivně, zaujalo ho a navodilo v něm pocit důvěry. Důležitá je nadčasovost
konceptu a jeho důraz na značku Partners. „Novotvar“ neboli fragment firemního loga se interiérem prolíná jako elementární stavební prvek.
Z oblého loga byla použita jeho přímá část, která pro mne symbolizuje podstatu filozofie společnosti Partners, tedy jasné a přímé jednání, které
tvoří solidní základ komunikace s klientem.
Kvalita každého konceptu se však vždy prokáže teprve až ve fázi realizace.
Jedním z prvních projektů, kde byl design manuál aplikován, bylo Klientské centrum Olomouc
manažera Michala Slunéčka. To bylo situováno v parteru historické budovy, což je vždy velká výzva. Zdařilý výsledek realizace však prokázal kvality konceptu, použitelného i v těchto případech.
Všichni se snažili o vytvoření elegantního prostředí,
které je na vysoké estetické úrovni.
Nešlo nám o pr voplánové ohromení „trendy designem" - interiér y společnosti by měly působit čistým dojmem a vytvořit co nejméně rušivou kulisu pro
komunikaci se zákazník y. A rchitekt Chmelař v nesl
do návrhu spoustu tvarových propojení a originálních
prvků, které jsou lehce zapamatovatelné. Vytvořit kvalitní vizuální styl, který by byl zároveň ekonomický pro investora, to je pro architekta vždy velká výzva. V našem
případě však autor tuto výzvu naplnil skvěle.
Design manuály interiérů firem jsou v českém prostředí
v počátcích. Stále převažuje názor, že manuál designu interiérů je výsadou bohatých investorů a že za každou cenu
musí ohromovat návštěvníky. Často pak máte pocit, že jde
spíše o showroomy samotných designérů. Vyspělé společnosti by měly, tak jako jinde v Evropě, interiérem pouze
podtrhnout vlastní identitu a kvalitu služeb.
Společnost Partners byla generálním partnerem červnové konference AFIZu
s podtitulem „Aktuální podněty Evropské komise k legislativě v oblasti finančních
služeb v Evropě“. K jednotlivým tématům, která zde byla projednávána, jsme se
vrátili spolu s ředitelem úseku právních služeb Partners Vítem MIKOLÁŠKEM.
Konference se jako každý rok věnuje aktuálním podnětům evropské
legislativy, která má samozřejmě dopady i na český finanční trh. Z velkého množství připravované evropské
regulace jsou vybrána taková témata,
která jsou s ohledem na místní specifika trhu často diskutována nebo jsou
z nějakého důvodu kontroverzní. Letos
tomu nebylo jinak, a tak se s ohledem
na plánovanou revizi někter ých již
platných evropských směrnic projednávala zejména oblast úpravy podnikání na kapitálovém trhu, která má
svůj základ ve směrnici MiFID, dále
směrnice IMD, která upravuje zprostředkování pojištění, a v neposlední
řadě také iniciativa Evropské komise
zaměřená na sjednocení pravidel při
prodeji produktů s investiční složkou,
tzv. PRIPs. Mírně vzdáleným tématem
od klasických retailových služeb byla
poutavá přednáška na téma České republiky jako fondového centra typu
např. Lucemburska, a to v souvislosti
se směrnicí AIFMD, která upravuje
činnost správců alternativních fondů. Došlo také na dlouho očekáváné
registry zprostředkovatelů a principy
a standardy finančního plánování.
S jakými hosty se mohli účastníci
konference setkat?
Konferenci zahájil Vladimír Tomšík, viceguvernér ČNB. Dále zde byl
prezident evropské asociace finančních poradců a zprostředkovatelů FECIF Vincent J. Derudder, Alan Morgan Moodie, výkonný ředitel evropské
10
asociace životních pojišťoven AILO.
Samozřejmě na konferenci také v ystoupili zástupci ministerstva financí
Lukáš Vacek a České národní banky
Aleš Smutný a v neposlední řadě také
odborníci na právo finančního trhu
Zdeněk Husták, Jakub Joska a Martin
Hanzlík a mnozí další. V panelu věnovaném standardům finančního plánování vystoupil se svým praktickým
příspěvkem i Karel Maroušek.
Jaké jsou podle vás nejstěžejnější
podněty Evropské komise
k legislativě finančních služeb?
Pokud jde o evropskou iniciativu,
tak rozhodně velkou důležitost bude
nutné do budoucna věnovat regulaci pravidel při poskytování produktů
s investiční složkou, kam zcela jistě
spadne investiční životní pojištění,
produkty v rámci penzijního spoření
a další. Snaha Evropské komise v této
oblasti jde směrem k maximálnímu
sjednocení pravidel u všech těchto
produktů a víceméně srovná regulaci
s přímými investičními nástroji typu
podílov ých listů, akcií a dluhopisů.
V současné době nám mnohem více
činí problémy v ypořádat se s návrhy národních legislativců, které jdou
v mnohém ještě za požadavky evropské legislativy.
Evropská legislativa např. jde v posledních letech cestou výrazného posílení informací, které musí klient před
uzavřením jakékoliv smlouvy znát, aby
učinil informované rozhodnutí, často
diskutovanou oblastí informační po-
vinnosti je např. co nejkonkrétnější
informace o provizi, která zprostředkovateli náleží za uzavření smlouv y
s klientem. Současné české legislativní
návrhy jdou ještě dál a snaží se provizi
za zprostředkování konkrétních produktů striktně regulovat, tedy stanovit
její výši.
V dohledné době má být
spuštěn nový registr finančních
zprostředkovatelů a poradců. Co
bylo impulzem pro jeho vytvoření?
Těch impulzů pro vytvoření registru zprostředkovatelů bylo několik,
ale těmi hlavními bylo to, že dosavadní oficiální registr pojišťovacích
zprostředkovatelů, který vede ČNB,
je absolutně nedostačující a zastaralý
a nezobrazuje tolik důležitou historii
subjektů. Druhým důvodem je snaha o kultivaci finančněporadenského
trhu, k níž má přispět registr zprost řed kovatelů h lav ně mot ivačním
prvkem, protože centrály finančněporadenských společností budou moci
ihned zjistit, jaká je historie konkrétního zprostředkovatele na finančním
trhu, tedy od základních informací,
jaké má oprávnění k poskytování služeb, a které produkty tak může zprostředkovat, až po detailní historii,
ve kter ých společnostech fungoval,
zda nemá nějaký prohřešek proti pravidlům či nedluží za storna. Tvůrci
a administrátoři registru s ním mají
velké plány, uvidíme, do jaké mír y
a kdy se nám podaří do registru dostat
všechny důležité funkcionality.
11
kurenční výhodu. Pokud bude projekt
úspěšný, lze samozřejmě tuto formu samoregulace dále rozšiřovat.
Znamená to, že v budoucnu
budou paralelně fungovat dva
registry? Nepohltí dvojnásobná
administrativa s tím spojená
všechna pozitiva nového registru?
Určitě se v začátcích počítá s tím, že
budou fungovat oba registry, tedy ten
oficiální, vedený ČNB, i ten soukromý.
V zásadě by si ani tyto registry neměly ve všech ohledech nějak konkurovat
či se dublovat. Určitá administrativní
zátěž tu existovat bude, ale je nutné
si uvědomit, že veřejnoprávní registr
vede ČNB, společnostem tak vzniká administrativa pouze s posíláním údajů.
Nový registr by měl zároveň fungovat
v co největší míře pomocí automatizovaných prostředků s minimálními
požadavky na ruční práci a dovoluji si
tvrdit, že pozitiva, která registr přinese, v mnohém převýší náklady spojené
s administrativou. Není však vyloučeno, že soukromý registr bude v budoucnu i pro ČNB natolik důvěryhodný, že
mu umožní vést i oficiální formu veřejnoprávní registrace.
Nový registr má mapovat historii
jednotlivých zprostředkovatelů.
Bude to využíváno firmami při
náborech, dostanou se k těmto
informacím i klienti?
Jakou roli sehrála ve věci vytvoření
nového registru společnost
Partners?
Zástupci právního oddělení společnosti Partners jsou od samého začátku
u příprav nového registru, účastnili se
vzájemných setkání se zástupci trhu
a provozovatelem registru a aktivně se
podíleli na vytvoření pravidel, za jakých
má registr prostředkovatelů fungovat.
Co je hlavní myšlenkou nového
registru?
Základní myšlenkou v tuto chvíli dobrovolného registru je vytvořit určitou část samoregulace, což je skutečnost, kdy se soukromý sektor sám re-
12
guluje prostřednictvím určité asociace, komory apod., jak to funguje třeba u advokátů, lékařů či architektů.
U nich je členství v takové komoře povinné a bez něj nelze danou službu samostatně vykonávat. Samozřejmě registr nejde tak daleko, ale snaží se dohledovým orgánům nabídnout cestu,
jak se trh dá v některých oblastech regulovat samostatně bez použití státní
moci. Na trhu by se tak měla vytvořit
motivace být členem registru, protože
na společnosti, které se projektu registru zprostředkovatelů účastnit nebudou,
se bude zbytek trhu dívat tak, že nepodnikají transparentně a že schovávají své negativní stránky. Naopak společnosti a fyzické osoby, které se v registru objeví, by měly získat na trhu kon-
Ano, je tomu tak. Tím, že je soukromý registr vytvářen na bázi podnikatelského záměru a má fungovat obdobně jako třeba registry úvěrů, jeho
cílem je tvořit zisk, a vydělávat tedy
na zpoplatněných přístupech do registru. Registr tak budou využívat především finančněporadenské společnosti
při posuzování důvěryhodnosti osoby
finančního poradce, ale domnívám se,
že projekt počítá i s nějakou základní
variantou pro veřejnost, kde by si mohl
i klient zjistit a ověřit finančního poradce. Samozřejmě tento veřejný přístup nebude obsahovat zdaleka tolik
informací, protože by jinak konkuroval
přístupu placenému. Další variantou je,
že výpis z registru si bude moci nechat
udělat každý za poplatek.
Vít Mikolášek
Nové nástroje servisu:
30 procent bankovních jednotek
od stávajících klientů
Možnosti zdokonalení servisu stávajících klientů se staly ústředním tématem
letošní SMC konference. Divize distribuce představila hned tři nové nástroje
servisu: Kartu klienta, servisního poradce a Partners franšízu.
Stěžejním nástrojem zdokonalujícím efektivitu servisu je Karta klienta. Na základě data miningu se do ní
generují data o klientovi a jeho portfoliu a tzv. „generátor příležitostí“ automaticky vyhledává situace vhodné
pro oslovení klienta s nabídkou servisu, aniž by portfolia svých klientů musel kontrolovat přímo poradce. „Třeba
Česká spořitelna tímto způsobem dělá
1 200 kampaní ročně a je to pro ni nejúspěšnější nástroj pro další obchod
a také způsob, jakým dodávají práci
svým pobočkám, prohlásil Petr Borkovec.
Zachránili jsme miliony
Co vlastně motivovalo divizi distribuce k v ý voji nov ých ser v isních
nástrojů? „Průměrná česká domácnost má na trhu šestnáct r ůzných
smluv. Na Partners z toho připadají
v průměru jen asi dvě smlouvy. To se
musí změnit,“ apeloval Petr Borkovec
na účastníky SMC konference. „Musíme být pro klienty řešením ještě dříve,
než o daném produktu vůbec začnou
uvažovat. Zkrátka je třeba být o krok
napřed.“
procent oslovených klientů uhradilo
nedoplatky, které vznikly na jimi uzavřených smlouvách. V praxi tak bylo
zachráněno 3 148 klientů a smluv, respektive 39 664 800 Kč. Skvělé výsledky přinesl rovněž Welcome call, kampaň realizovaná prostřednictvím call
centra, v rámci níž měli oslovení klienti možnost vyjádřit se ke kvalitám poskytovaných služeb a poradců. Spokojenost se službami uvedlo 99 procent
oslovených a o odborných znalostech
poradců bylo přesvědčeno celých sto
procent dotázaných.
Jakub Zeman
Karta klienta je výsledkem spolupráce Partners s poradenskou společností KPMG. Zcela novým nástrojem
servisu je tzv. servisní poradce, který
zastane povinnosti spojené se servisem
stávajících klientů manažerů M2. Dalším nástrojem ke zdokonalení servisu
klientů je projekt franšíz Partners, které by měly v budoucnu doplnit stávající
síť klientských center. Projekt nese pracovní název „Partners Market“ a podle
Petra Borkovce představuje nejen nové
podnikatelské příležitosti pro ty poradce, kteří se rozhodnou nejít kariérovou
cestou, ale i možnost, jak zlepšit servis
stávajících klientů, i způsob, jak oslovit mnohem širší cílovou skupinu potenciálních klientů než doposud. „Pracovní název má cíleně evokovat název
nějakého obchodu. Představme si situaci na malém městě, kde se z ničeho
nic objeví tyrkysový Partners Market.
Většina lidí neodolá, podlehne zvědavosti a přijde se na ten market podívat
na vlastní oči,“ objasňuje Petr Borkovec
rafinovaný marketingový přesah nového projektu.
„Průměrná česká
domácnost má na trhu
šestnáct různých smluv.
Na Partners z toho
připadají v průměru jen
asi dvě smlouvy.
To se musí změnit."
Petr Borkovec připomněl cíle projektu Servisní agent ze srpna loňského roku. Došlo k efektivní kategorizaci klientů do pěti skupin, což je klíčové
pro jasné definování skupiny klientů,
které chceme pravidelně servisovat.
„Ukazuje se, že 30 procent bankovních
jednotek lze získat u klientů, kteří využívají naše služby déle než jeden rok.
Budoucnost je v rozšiřování portfolií.
Na rozvinutých trzích v západní Evropě je tento trend ještě mnohem markantnější,“ tvrdí Borkovec.
Stoprocentní úspěch zaznamenala
kampaň Záchrana smluv, díky níž 81
K čemu slouží kampaně
Není v lidských silách informovat
všechny klienty o nových
možnostech a produktech na
trhu. Poradcům však výrazně
pomohou v práci kampaně
zaměřené na komunikaci nových
produktů nebo zajímavých slev,
jako například na zvýhodněné
Konto Partners, zlevněné neživotní
pojištění u Allianz nebo na
Partners Profesionální multibrand.
Protože jsou kampaně vysoce
individualizované, oslovujeme
jmenovitě konkrétní vybrané
klienty jménem Partners a jejich
finančního poradce. Připomínáme
tak klientům značku Partners,
službu, kterou poskytujeme, a
zvyšujeme jejich loajalitu i ochotu
Partners doporučit.
13
Lead Management: Klientský
potenciál v širých vodách
internetu
V červnu letošního roku odstartovala divize distribuce projekt s názvem Lead
Management. Po třech měsících jsou známy jeho první výsledky.
Lead Management funguje na základě spolupráce
Partners s vybranými webovými servery, které jsou
orientovány do oblasti financí a investic. Jejich prostřednictvím můžeme získat zajímavé kontakty na potenciální klienty. První takové kontakty, respektive
„leady“ získala společnost Partners v první polovině
června prostřednictvím serverů firem Mediacentrum
Group a Ornicus. V pořadí třetím webovým serverem,
s nímž v dohledné době navážeme spolupráci, je finanční portál Chytrý Honza. Další připravovaná fáze
Lead Managementu by se měla zaměřit na tzv. „work
leady“, tedy kontakty na potenciální spolupracovníky.
Přejímání „leadů“ od společnosti Mediacentrum
Group dosud funguje pouze v omezeném měřítku
a soustředí se prozatím jen na vybrané regiony České republiky; Jihomoravský, Olomoucký, Jihočeský,
Ústecký a Pardubický kraj, dále pak na kraj Vysočina
a také na Prahu. Po vyhodnocení úspěšnosti bude projekt rozšířen i do ostatních regionů; celorepublikově
již dnes funguje generování leadů prostřednictvím
společnosti Ornicus. O financování projektu se dělí
centrála i poradenská síť. Ačkoliv náklady na získání
každého „leadu“ nejsou malé, první dosažené výsledky
jsou velmi slibné; na sklonku léta bylo v rámci projektu Lead Managementu zaznamenáno celkem 1 467
přijatých kontaktů, z nichž zhruba tři čtvrtiny byly
úspěšně předány do sítě.
Zatímco „leady“ přejaté od společnosti Mediacentrum Group putují prostřednictvím divize distribuce
přímo k poradcům, kontakty zprostředkované společností Ornicus jsou nejprve zpracovávány call centrem. Teprve v případě přetrvávajícího zájmu daného
potenciálního klienta přeposílá operátorka jeho kontakt do sítě, přičemž vychází ze seznamu přihlášených
poradců v daném okrese. Poradcům je spolu s každým
novým „leadem“ generován rovněž doporučený scénář
telefonního hovoru. V obou případech požaduje divize distribuce zpětnou vazbu, zda si poradce domluvil
schůzku, případně zda již proběhla a jaký byl její výsledek.
Ivo Rybnikář, Jakub Zeman
14
Partners bankovní služby:
Poradci excelují
Před rokem a půl bylo uvedeno do prodeje Konto Partners. K dnešnímu dni mají
Partners bankovní služby 12 000 spokojených klientů, kteří si mohou vybírat již
ze tří typů účtů. Produktové i organizační novinky nám představila projektová
manažerka Dagmar PRAJZLEROVÁ.
Jaké novinky se v poslední době
objevily v portfoliu Partners
bankovních služeb?
V mobilitě účtů jsme s bankovními
službami udělali docela díru do světa!
Můžete nám říci něco víc?
Dí k y st rateg ickému pa r t nerst v í
s bankou UniCredit Bank se nám podařilo získat do portfolia spotřebitelský
úvěr, který lze využít i účelově na konsolidace dluhů a který pomůže našim
klientům ubránit se drahým a nevýhodným půjčkám splátkových společností
typu Provident a spol. Produkt se nabízí pod názvem Presto půjčka, vyžaduje
pouze minimum papírování a rozhodnutí banky, zda úvěr poskytne či nikoli, je
klientovi sdělen prakticky on–line. Naši
„rodinu“ účtů máme v úmyslu rozšířit
o další dvě konta. Jedno by mělo uspokojit potřeby klientů, kteří využívají
cizoměnové účty, a druhé bude typem
nějakého business konta.
Za poslední rok jsme nabídli a úspěšně
zrealizovali bezmála 1300 mobilit. Dá se
říci, že poradci a manažeři Partners opět
excelovali, když tento existující, ale bankami nevyužívaný nástroj ukázali klientům a uvedli jej v život. Z neoficiálních
zdrojů jsem se dozvěděla, že Česká republika sklidila za implementaci mobility
pochvalu na úrovni Evropské unie. Velká
část této pochvaly patří poradcům, kteří
Partners bankovní služby podporují.
Jak probíhá školení manažerů
a poradců Partners na bankovní
služby?
V současné době probíhá cyklus celodenního školení na objednávku jednotlivých manažerů. Když se podívám
na struktury, které mají o informace
zájem, jde o týmy s podnikatelským duchem a schopností hledat příležitosti. Už
to samo o sobě napovídá, že se potkávám s lidmi, kteří chtějí hledat způsoby,
jak bankovní služby zařadit do téměř
každého portfolia svých klientů. Velice si vážím jejich práce. O to více těch,
kteří pracují v prostředí venkova a měst,
kde není taková síť bankomatů UniCredit jako například v Praze. Největší podporu dávají Partners bankovním službám týmy na Liberecku, Pardubicku,
v Ostravě, Olomouci a Brně. V Praze je
to struktura Karla Marouška a Ondřeje
Novotného. Věřím ale, že se přidají brzy
i ostatní a budeme v prodeji účtů konkurovat i renomovaným bankovním domům.
Na druhou stranu, ne všechno je
ideální. S čím hlavně bojujete?
Trápí mě chybovost v dokumentaci
a hodně mi záleží na tom, abychom se
zlepšili co nejdříve a chyby minimalizovali. Jen tak máme možnost urychlit rozšíření portfolia PBS o další účty a banka
s námi začne seriózně jednat.
Dagmar Prajzlerová
Nejčastější chyby v dokumentaci
produktů bankovních služeb
chybějící podpisy za poradce
nevyplněný kód bezpečnostní
obálky na podpisovém vzoru
neověřený doklad totožnosti
Další častou chybou je neuvede ní RIZIKOVÉHO FAK TORU v žádosti.
Možným vodítkem pro poradce je místo
narození klienta. Pokud se klient narodil
na jiném území, než je Česká republika,
je potřeba nahlédnout do příručky „Rizikový klient“, kde je informace, jak dále
postupovat. Místo narození je uvedeno
v občanském průkazu nebo jiném dokladu totožnosti.
Partners bankovní služby:
Návod k použití
Momentálně spolupracujeme s oddělením marketingu na scénáři a natočení
instruktážního filmu k obchodním dovednostem PBS. Bude to perfektní pomůcka
a poradci se budou moci na tento film podívat v interní zóně na webu.
Hodně jsem přemýšlela jakým způsobem „zv ýšit počet členů fanklubu“
Partners bankovních služeb a ukázat poradcům, že cesta k uzavření některého
z Parters kont není tak trnitá, jak se může
na první pohled zdát. Takovým prvním
počinem v této oblasti je Obchodní manuál úspěšného poradce JAK SPRÁVNĚ
NA BANKOVNÍ SLUŽBY (zájemci naleznou v Prometeu ve složce Partners_
bankovni_ sluzby/MANUALY_ SKOLE NI _ PRE ZENTACE), kde jsou shrnuty
zkušenosti poradců a manažerů, kterým
se na poli PBS extrémně daří a byli ochotni se podělit o zkušenosti. Obchodní manuál úspěšného poradce je zároveň podkladem pro scénář k instruktážnímu filmu.
Žhavou novinkou je zavedení „koučů“
v podání specialistů z UniCredit Bank,
kteří již dnes podporují obchodní sít
uvnitř banky. Zatím se intenzivně starají
o 60 úvěrových bankéřů a dalších 150
odborníků na malých pobočkách UCB,
kterým pomáhají s řešením náročnějších
úvěrů, zejména hypoték. Už dnes s nimi
mohou poradci a manažeři konzultovat výnosové financování či malé developerské
projekty.
Kouči pro Prahu a Čechy jsou:
Tomáš Benda
[email protected]
Radim Aust
[email protected]
Koučem pro Moravu je:
Bohuslav Šmaha
[email protected]
15
SERIÁL PRO PORADCE
ji začal nejen okamžitě používat, ale
časem i školit.
Spojení písmen GTD je odvozeno od anglického „Get ting Things
Done“, které se překládá jako „mít
vše hotovo“. Autorem této metody je
americký kouč Dav id A llen. Je postavena na několika jednoduchých
principech, které jsou elegantně posk ládané k sobě. Její př ínos se dá
shrnout do několika bodů:
1) GTD vás vede k tomu, abyste
zbytečně nenechávali žádné úkoly a
položky kolem sebe bezprizorně le žet, ale naopak, abyste se jednoduše
a rychle dokázali rozhodnout, jak se
k jednotliv ým věcem postavíte a jak
je budete řešit.
2) Tím, že zaujmete k věcem rychle postoj, můžete je jednoduše za ložit na správné místo. Tím udržuje te svoje prostředí uspořádané a přehledné.
3) Dík y tomu, že mají věci své
místo, můžete se vždy jednoduše rozhodnout, co dělat právě teď.
4) GTD může být chápana rovněž
jako antistresová metoda.
Michal Holík:
Time management
Věnujete své práci maximum energie, a přesto se vám nedaří tak, jak byste
chtěli? Příčinou může být špatná organizace času. Řešením jsou metody time
managementu, které se zakládají na efektivním shromažďování a třídění myšlenek
či úkolů a napomáhají ke zlepšení pracovních výkonů. Jedním z osvědčených
nástrojů time managementu je metoda GTD neboli „Getting Things Done“. Její
osvojení vám může pomoci stát se úspěšným finančním poradcem a manažerem…
16
Když jsem studoval, jako většina
vysokoškoláků jsem měl ve svých věcech naprostý chaos. Relativně dlouhou dobu se mi dařilo v chaosu fungovat, a le v jistém okamžiku př išel zlom a já si uvědomil, že je načase dát věcem řád a systém. Začal
jsem hledat metody a nástroje, které mi pomohou nejen efektivně plánovat a uspořádat mé aktivity a úkoly, ale také moje plány realizovat. Po
pěti letech usilov ného zefektiv ňování všeho jsem narazil na revoluční metodu. Byl jsem překvapen, že
mě po tolika letech plánování dokáže ještě nějaká metoda takhle „přek vapit“. Metoda s tajemnou zkratkou GTD mi učarovala, a proto jsem
Lidský mozek má své limity
Problém není v na šem moz k u,
ale v tom, k čemu a jak ho používáme. Mozek je geniální orgán, jehož
prostřednictvím můžeme myslet a
přemýšlet o věcech. Je ale v ý razně méně spolehlivý při „myšlení na
věci“. Určitě se vám stalo, že po celém dni v kanceláři spěcháte ke klientovi a ve chvíli, kdy už nastupujete do auta nebo autobusu, vaše hlava vám připomene, že jste si chtěli v kanceláři ještě něco okopírovat
nebo vzít nějaké materiály. Proč to
dělá? Měla na to celý den, ale ona si
počká až na chvíli, kdy už s tím nemůžete nic dělat. Další problém je
v tom, že většina lidí si svoji hlavu
postupně „zanáší“ takov ým způsobem, že je nenechá delší dobu soustředit se na důležitou činnost, natožpak večer v klidu usnout.
GTD vás vede k tomu, vytvořit si
pár vstupních schránek, do kterých
si můžete okamžitě zaznamenat vše,
co se vám vybaví v hlavě. Nejen, že
tím zásadním způsobem svoji hlavu
pročišťujete a udržujete v klidu, ale
systematickým tříděním těchto „inboxů“ vám nic neproklouzne. GTD je jako navigátor
Používáte-li v autě navigaci, možná si u ž íváte onu bez sta rost nost
z jízdy. Její přínos je v tom, že vás
vždy včas upozorní na blížící se křižovatku i na to, jak se právě zachovat. Ani neřešíte, zdali na vaší cestě je křižovatek deset nebo sto padesát. Pokud máte spolehlivou navigaci a důvěřujete jí, nemusíte se
stresovat z toho, kde zrovna jste ani
za jak dlouho bude další odbočka.
O to více si můžete užívat samotnou
cestu a prostě se kochat. Plánovací
nástroj GTD je takovou navigací ve
vašich projektech a cílech. Vždy vás
v čas a na správném místě upozorní
„Co dělat právě teď?“. Další kouzlo je v tom, že vám na „křižovatce“
neříká, kam se chcete dostat, ale co
přesně teď máte udělat. Kolikrát se
podíváte do diáře a tam máte poznámku „Vyřídit hypotéku pro pana
GTD metoda krok za
krokem
1) Založte si sběrnou schránku
- „inbox“
2) U
kládejte do něj všechny
své úkoly a myšlenky a vše,
co si žádá vaši pozornost
3) Rozhodněte, zda jsou pro
vás jednotlivé položky ve
schránce důležité a co pro
ně konkrétně musíte udělat.
4) Jednotlivé kroky uspořádejte
do přehledného systému.
5) Díky tomuto systému se
v každém okamžiku můžete
rozhodnout, co udělat právě
teď.
Nováka“. Vy nejste ale úplně ve formě a to poslední, o čem se vám chce
ny ní přemýšlet, je, co pro to konkrétně musíte udělat. Kdybyste místo toho ve svém diáři našli konkrétní pok y n „ Zavolat do bank y k v ůli odhadu – HYPO p. Novák“, spíše
takovou věc vyřídíte. 17
Zpracujte do dvou minut!
GTD je plné zajímav ých principů. Prav idlo dvou minut je na seminářích jedno z nejoblíbenějších,
neboť doká že č lověka zbav it zbytečného stresu. Jednoduše vás vede
k tomu, abyste d robné zá lež itosti vůbec neodkládali a nezapisovali do systému, ale pokud to jde, v yřídili je hned. Řada lidí je dnes zavalena množstvím drobných restů.
Problém není v jednotliv ých úkolech, ale v samotném množství, které jim už přerostlo přes hlavu. Jak
f ung uje prav id lo dvou minut? Je
třeba okamžitě z vážit, zda záležitost v daném okamžiku je realizovatelná, nebo ne. Polož te si otázku: mohu úkol splnit hned (během
ná sle dujíc íc h dvou m i nut)? Ter mín „dvě minuty“ samozřejmě není
možné brát dogmat ick y. Přesnější formulace by byla: „úkol, pro jehož realizaci mám všechny potřebné podklady“.
Zbyněk Mátl názorně demonstruje funkci nové finanční analýzy
Výsledek: splněné závazky
A co mám na této metodě nejraději já? A si práci s kontext y. GTD
je jediná metoda, se k terou jsem
se setkal, jež v yužívá rozdělení vašich úkolů podle místa, kde danou
vě c chc ete v y ř íd it, nebo ná st ro je, s nímž potřebujete věc v y řídit.
Není nad to sednout si cestou ze semináře do auta, zapnout handsfree
a otev ř ít seznam úkolů s kontextem „TELEFON“. Pravě zde naleznu všechny telefonáty, které mohu
v yřídit napříč všemi projekty a cíli.
A pak už stačí jen v y řizovat a odš k r t áv at je den ú kol z a d r u hý m.
Stejně ta k vám mů že ulehčit or ientaci ve velkém množst v í závazk ů konte x t „ K A NC E L Á Ř“ ne b o
„POČÍTAČ“. Takov ých principů je
v GTD celá řada. Pokud si vás některá část metody nezíská nebo je
na vás příliš složitá jako celek, jednoduše si v yberete jen to, co je pro
vás užitečné. Někdy i drobné věci
mohou napomoci velk ý m v ýsledkům…
Michal Holík, Jakub Zeman
18
Nová finanční analýza
Kdo je Michal Holík
Vystudoval ČVUT v Praze. Vzdělávání lidí se věnuje devět let.
Posledních šest let se intenzivně věnuje vlastnímu osobnímu
rozvoji a práci s principy osobní i mezilidské efektivity.
Poslední čtyři roky se věnuje výhradně lektorské práci
a za tu dobu vedl stovky seminářů, které mají účastníkům
pomoci efektivně řídit sebe sama a rozvíjet důležité vztahy.
Řídí se heslem „Školím to, co sám dělám“, a proto jsou
jeho semináře velice osobité, plné opravdových zkušeností
a praktických tréninků. Coby školitel Partners vede dva
semináře. Školení s názvem Kouzlo realizace pomáhá
k pochopení základních principů efektivity a realizace a
posiluje schopnosti uskutečnění naplánovaných aktivit,
stanovených cílů nebo vyřčených předsevzetí. Jeho druhý
seminář detailně představuje metodu time managementu
GTD a její aplikaci v praxi.
Rostoucí nároky na efektivitu servisu klientů i budoucí požadavky ČNB
na doložení provedení finanční analýzy vedly Partners k zásadním úpravám
klíčového pracovního nástroje finančních poradců.
Finanční analýza získala letos novou
atraktivnější, a především efektivnější
podobu. Nováčkům nová analýza pomůže s obchodní úspěšností a poskytne jim
záchytnou linii ideálního profesionálního průběhu schůzky. Formulář analýzy
je vytištěn na křídovém papíře a jeho titulní strana vychází z aktuální reklamní
kampaně společnosti. Novinkou je propisovací část, na kterou poradce zaznamenává všechna potřebná data. Samotný
sešit finanční analýzy s barevnými grafy a ilustracemi zůstává v rukou klienta, který díky tomu již nikdy neodejde z
první schůzky s prázdnou.
Oproti původní verzi je třeba do formuláře nové finanční analýzy vyplnit
více dat o klientovi. Ta budou bohatě
zúročena při poradenství a servisních
schůzkách. „Zpočátku to možná bude
vypadat jako zbytečná práce navíc, ale
ručím vám za to, že správné vyplnění
finanční analýzy je nejlépe investovaných 20 minut vašeho času, které se
vám budou zhodnocovat dalších 30 let.
Je to zkrátka jen další rutina, kterou
je třeba si osvojit,“ prohlásil na adresu nové finanční analýzy Director Jan
Hárovník. Vyplňování dat usnadňuje
struktura formuláře, která odpovídá
struktuře ve FiPu.
Kvalitní analýza je základem
úspěchu
Prezentace nové finanční analýzy
se v závěrečné části letošní SMC konference ujala Jitka Lucbauerová spolu
s Janem Hárovníkem, Zbyňkem Mátlem, Petrem Welschem a Markem Liškou. Pro publikum si dokonce připravili názornou ukázku toho, proč je finanční analýza skutečně nezbytná. „Chrlíme
klienty jako bublifuk,“ prohlásil Zbyněk Mátl, který si ze zákulisí na pódium
přinesl skutečný bublifuk. „Jenže po-
kud není vypracovaná finanční analýza
dostatečně kvalitní, ty bubliny po čase
splasknou. Je třeba si uvědomit, že naše
podnikání do budoucna nebude stát jen
na získávání nových klientů, ale na rozšiřování portfolií stávajících klientů,
které u světových poradenských firem
činí až 70 procent obratu!“
Kvalitní finanční analýza, respektive řádně vyplněná data ve FIPu jsou
i základním předpokladem úspěšného
data minigu a navazujících servisních
kampaní. V této oblasti postupně docilujeme stále lepších výsledků. „Zatímco
v září loňského roku bylo vypracováno 2 907 nových analýz s hodnocením
15,72, letos v červenci, to bylo 8 500
analýz s hodnocením 19,42. To je velký kus dobré práce,“ chválil v Plzni Petr
Borkovec.
Jakub Zeman
19
O produktech
s Dušanem Šídlem
Zbrusu nové připojištění horních končetin Uniqa Elita,
upgrade pojištění Aegon Invest & Live a Maximum
od ČPP – to je jen část produktových novinek,
které přineslo letošní léto. Jejich přehled spolu
s doporučením analytického oddělení centrály v oblasti
životního pojištění přináší Dušan ŠÍDLO.
Partners/AXA Club karta:
Nejlepší bonusová platební karta
v České republice
Oblíbený produkt AXA karta, která nabízí unikátní bonusy pro klienty, se nyní
převléká do nového kabátu a do konce roku 2011 budeme mít k dispozici Partners/
AXA kartu s exkluzivním brandem Partners.
V čem je AXA Club karta tak výjimečná?
Stále častěji se mluví o penzijní reformě a analytické oddělení dokonce
přišlo s novou analýzou penzijního
připojištění pro poradce. Jak se jednotlivým penzijním fondům daří a které analytické oddělení doporučuje?
Spoření na penzi je velmi diskutované. Rozdíly mezi penzijními fondy
nejsou přitom zanedbatelné. Nejlepší
fond připsal klientům za posledních
pět let v průměru tři procenta, nejhorší fond o více než polovinu méně.
Nejlépe hodnotíme fondy ze skupiny
Allianz a České spořitelny. Za zmínku stojí fakt, že v oblasti penzijního
připojištění jsme završili proces sjednocení provizí. To znamená, ať vybere
finanční poradce klientovi jakýkoliv
penzijní fond, jeho finanční odměna
je stejná.
A jaké doporučení dává analytické
oddělení centrály v oblasti životního
pojištění? Jsou i zde nějaké rozdíly?
V oblasti životního pojištění jsou
rozdíly ještě větší než v případě penzijního připojištění. Je to dané tím,
že si pojišťovny mohou napsat do pojistných podmínek, co chtějí. Důraz
proto věnujeme porovnávání těchto
podmínek, kde jsou největší rozdíly.
Jedním nešvarem jsou rozdíly v definici pojistné událostí, tím druhým
celá řada v ýluk. Pojistné podmínky
také posky tují pojišťovnám manévrovací prostor pro plnění slibů daných klientovi při sjednání pojištění.
Čím menší prostor pro likv idátora
pojišťov ny, tím lépe. Aby f inanční
20
poradce nemusel číst desítky stran
textu napsaného drobným písmem, je
součástí analýzy životních pojištění
přehledný výtah z pojistných podmínek na jednu stránku. Součástí analýzy jsou pochopitelně i doporučení
na jednotlivé produkty.
Proč pojišťovny používají různé triky
na nalákání klientů?
Pojišťov ny jsou a kciové společnosti, které chtějí dosahovat co největšího zisku. Čím větší prodeje, tím
se budou mít lépe. Klienti jsou velmi
citliví na cenu pojištění, kterou si dokážou porovnat, ostatní důležitější
parametry už méně. Prostor pro klamání klientů je tak dostatečný. Těší
mě však, že naše partnerské pojišťovny reagují na naše analýzy a některé
z nich mění či se chystají změnit své
pojistné podmínky podle našich připomínek. Vytváří se tak velmi zdravé
konkurenční prostředí.
Co se chystá v oblasti produktů
v portfoliu Partners?
Předně mám radost, že se podařilo ve spolupráci s Uniqa pojišťovnou
přijít s novinkou v rámci úrazového
pojištění, a sice s pojištěním horních
končetin. Pro řadu povolání jde o velmi užitečné pojištění, které zatím
na českém trhu chybělo a ze strany
našich finančních poradců bylo velmi
poptáváno.
Neustále komunikujeme s pojišťovnami o upgradech stávajících tarifů.
Chceme nabízet vždy to nejlepší. Ak-
tuálně vylepšujeme pojistné produkty Aegon Invest & Live a Maximum
od České podnikatelské pojišťovny.
Na základě doporučení poradců jsme
upravili také pojištění Partners Care
od Cardifu. Další na řadě je Allegro
od Generali. Ještě v tomto roce plánujeme spustit atraktivní jednorázov ý
investiční produkt a unikátní pojištění nemovitostí a domácností. Kromě toho se chystáme rozšířit nabídku
takzvaných servisních produktů, které mohou bý t nabídnuty stávajícím
klientům.
Kde mohou finanční poradci sehnat
informace o jednotlivých finančních
produktech?
Kromě školení našich obchodních
partnerů jsou to například již zmiňované analýzy. Kolega A leš Tůma
chystá podrobnou analýzu investičních produktů, kolegyně Lucie Drásalová porovnání hypoték. Užitečné
informace o pojištění jsou k dispozici v knize Život jako riziko. Protože
jsem jejím autorem, jsem rád, že se
pomalu a jistě stává mezi finančními poradci bestsellerem. Ti poradci,
kteří chtějí ještě více informací, se
mohou prostřednictvím svých vedoucích přihlásit na semináře nazvané
Dušan Šídlo live, na nichž v menších
skupinách probíráme detaily jednotlivých produktů. Tento rok se konalo
již deset seminářů a nové neustále
probíhají. V neposlední řadě je možné využít nabídku seminářů Finance
v souvislostech.
Dušan Šídlo
Kromě zajímavých bonusů pro klienta je AXA Club karta
také skvělým produktem pro servis, a to nejen z hlediska vazby bonusů na jednotlivé produkty AXA v portfoliu
klienta (jako např. velmi oblíbený produkt pravidelného
investování Generace X), ale rovněž z hlediska provizního. Členem Partners/AXA Clubu se může stát každý, kdo
má ve svém portfoliu produkt společnosti AXA.
Jaké nadstandardní výhody pro klienta AXA
karta představuje?
Možnost spořit si při každém nákupu minimálně
1 procento, v síti partnerů až 11 procent
Asistenční služby v domácnosti v hodnotě 49 tisíc korun ročně zdarma. Cestovní pojištění pro opakované
turistické cesty do zahraničí pro celou rodinu za zvýhodněnou cenu 480 korun ročně
Partneři Partners/AXA CLUBU
a výše bonusů
Z každé platby AXA kartou 1 %
PENNY MARKET (z nákupu nad 500 Kč) 4 %
SCHLECKER 4 %
EXIM TOURS (z ceny last minute) 5 %
EXIM TOURS (z ceny zájezdu) 9 %
KANZELSBERGER 8 %
BONTONLAND 6 %
DATART 4 %
SIKO KOUPELNY 4 %
HERVIS Sport 4 %
EIFFEL OPTIC 10 %
Salon vín ČR 9 %
EL NINO PARFUM 11 %
CONNEX 11 %
BENZINA 0,50 hal./l + 1 %
Bonusy z Partners/AXA Club karty si mohou klienti
převádět na všechny produkty skupiny AXA:
Životní pojištění
Penzijní připojištění
Investiční produkty
Pojištění majetku
Maximální komfort klientů
Bonusy dosažené na Par tners/A X A Club kar tě se
po dosažení stanovených limitů automaticky převádějí na klientem vybraný produkt společnosti AXA.
Limity pro realizaci převodu na jednotlivé produkty:
Penzijní připojištění – bez limitu
Pojištění domova a vozidla – 51 Kč
I nve s t ič n í ž ivot n í p oji š těn í a dě t ské ž ivot n í
pojištění Medvídek – 1 000 Kč
Podílové fondy AXA CZK Konto – 500 Kč
Vladislava Cisarzová
21
Diplomat ve službách
Partners
Senior Manager Bořivoj BERÁNEK zastává
od letošního března funkci ombudsmana Partners.
Zeptali jsme se ho, co motivovalo vedení společnost
ke zřízení tohoto neobvyklého postu a co je vlastně
náplní ombudsmanovy práce…
Proč se Partners rozhodli zřídit funkci ombudsmana?
Partners je strukturální firma a základním předpokladem fungování každé
strukturální firmy jsou dobré mezilidské
vztahy. Pokud nejsou vztahy mezi lidmi
v pořádku, může to model našeho podnikání ohrozit. Ombudsman zde má být
jakousi poslední instancí, má pomoci
napravit nesrovnalosti ve vztazích uvnitř
struktur, pokud si s tím obě strany sporu
nevědí rady nebo pokud již spolu nedokážou komunikovat. Zatímco etický výbor
řeší převážně podněty týkající se klientské práce, spory o klienty atd., ombudsman má v režii čistě interní strukturální
záležitosti.
Jak se stalo, že jste byl do funkce zvolen
právě vy?
Jedním důvodem je, že v naší branži
působím přes deset let, z toho osm let
jsem se velmi aktivně věnoval budování
vlastní struktury a vedení lidí, a mnoho
„krizových“ situací ve vztazích jsem tedy
sám zažil a musel řešit jako manažer. Domnívám se, že druhým důvodem je fakt,
že věci obvykle nevidím černobíle. Situace, které život přináší, mají mnohem více
barev a odstínů než jen černou a bílou a je
důležité si to v řadě případů uvědomit.
Na druhou stranu se o mně snad po těch
letech ví, že nejsem typ člověka, který se
ohýbá podle větru, ale že si za svými názory a hlavně hodnotami stojím. A když
se pak začalo uvažovat o zřízení postu
ombudsmana, oslovili mne Katka Palková a Radim Lukeš, zda bych se této funkce, či spíše role ujal.
Jak vlastně vypadá typický pracovní den
ombudsmana?
V podstatě je to klidná práce, některé
úkony s ní spojené mohu zastat z domova ze své pracovny s knihovnou, kde rád
22
trávím svůj pracovní i „studijní“ čas. Pokud mne někdo osloví a požádá o pomoc,
mým prvním úkolem je vyslechnout aktéry sporu. S každým zvlášť si pohovořím
osobně nebo po telefonu a vyslechnu si
názory a pohnutky obou zainteresovaných stran. Poté, co mám všechna potřebná fakta, která si občas také zajišťuji
nebo ověřuji ve spolupráci s právním
nebo personálním oddělením, můžeme
již společně začít hledat optimální cestu
k řešení daného sporu.
… řekl jste „pracovna s knihovnou“; jsou
knihy pro práci ombudsmana důležité?
Popravdě řečeno, že bych otevřel Platóna a hledal tam klíč k řešení nějakého sporu, to jsem ještě nikdy neudělal.
Na druhou stranu je ale pravda, že knihy
jsou pro mě obrovským zdrojem inspirace a často v nich najdu myšlenky, které
mě nutí přemýšlet a klást si otázky - proto
mám knihy rád. A tím mi vlastně nepřímo pomáhají i v mé roli ombudsmana…
A s jakými spory se vlastně nejčastěji setkáváte?
Typickým příkladem jsou spory, které
pramení ze vztahu podřízený-nadřízený
manažer nebo spolupracovník. Vzpomínám si na případ jednoho Consultanta,
který byl sice velmi schopný, jenže byl
zároveň velmi sebevědomý a ve vztahu
ke svému nadřízenému silně arogantní.
Pokud manažer nedokáže chování svého
podřízeného korigovat, pak je to problém.
Jenže má-li onen člověk opravdu schopnosti a pevnou vůli v tomto podnikání
něco dokázat, pak by byla přece škoda,
kdyby o něj Partners přišli „jen“ v důsledku vztahového nedorozumění, které
lze vyřešit. Opět je třeba si uvědomit,
že nic není černobílé. Když se na nějaký
spor podíváte s odstupem, většinou zjistíte, že každé chování má svou příčinu. Na-
víc chyby se mohou objevit na obou stranách. Mou rolí je pomoci oběma stranám
najít společnou řeč a překonat vzájemné
antagonismy.
Funkce ombudsmana doplňuje činnosti
etického výboru…
Ano, v podstatě je to tak. Zasedání
etického výboru se sice účastním, ale jen
jako přísedící. Jinými slovy není mým
úkolem zasahovat do jeho průběhu, ale
určitě je pro mou práci přínosné, abych
byl s projednávanými tématy obeznámen.
Souvisí-li to nějak s mojí funkcí, pak jsem
vyzván ke slovu a je-li to třeba, řeším
s etickým výborem možnou nápravu příčin, které vedly ke vzniku sporu. Kuriózní
shodou okolností je má přítelkyně Gabriela Kudrnová místopředsedkyní etického výboru. Musím říci, že v řadě případů nám tento fakt usnadnil práci. Jsme
v každodenním kontaktu a jsme se svou
prací obeznámení, fungujeme jako dobře
sehraná dvojka a můžeme do vzniklých
problémů rychleji proniknout a pružněji
je řešit.
Kolik sporů jste během půlroku ve funkci
ombudsmana musel řešit?
Těch náročnějších, kdy bylo zapotřebí několika osobních setkání k vyřešení
sporu, mohlo být kolem deseti. Jestli se
nepletu, tak všechny se nám snad podařilo uspokojivě vyřešit. Zde bych ale
rád zdůraznil nezanedbatelný fakt, že
ve všech případech měli aktéři sporu velkou snahu o jeho vyřešení, a ač osobně
zainteresovaní, dokázali se na věc dívat
rozumně. Dá se tedy říci, že jsem plnil
de facto jen úlohu „diplomata“, který pomohl nalézt řešení a korigoval jednání
u společného stolu.
Jakub Zeman
23
Oblek na míru i thajská masáž
Nový benefitní program
Partners
Společnost Partners se snaží maximálně podporovat své poradce. Oddělení
marketingu se proto letos rozhodlo pro radikální upgrade benefitního programu
a kromě stávajících výhod, jakými jsou například exkluzivní nabídky mobilního
operátora T-Mobile, přináší nové atraktivní benefity, které zohledňují nejen náplň
práce poradců, ale i vysoké nároky na volnočasové aktivity.
Ačkoliv na trhu existuje celá řada
věrnostních programů i společností, které se těmito programy zabývají, rozhodli jsme se, že v ytvoříme
nový benefitní program zcela ve své
režii. Jedině tak můžeme garantovat
opravdu k valitní dodavatele, kteř í
poskytnou co možná nejlepší servis
a nejatraktivnější slevy. Program má
ve své počáteční fázi co nejvíce korespondovat s náplní práce poradců
a manažerů. V nabídce proto naleznete kancelářské doplňky, oblečení,
či automobily. Postupně chceme program rozšiřovat i o volnočasové aktivity, protože jsme si vědomi toho, že
kvalitně strávený volný čas přináší
pozitivní přístup k pracovním akti-
24
vitám. Původně jsme chtěli program
diferencovat podle postavení daného
poradce či manažera. Později jsme se
však rozhodli sestavit jej tak, aby jednotlivé produkty byly přístupné všem.
Některé benefity jsou záměrně zvoleny
tak, aby uspokojily především výše postavené manažery – tím však chceme
zároveň stimulovat začínající poradce
a motivovat je k co nejlepším výkonům
a postupu podle kariérového plánu.
Benefitní program můžete ovlivnit i vy
Dbáme na to, aby nabídka benefitů
byla celorepubliková a aby některé regiony nebyly znevýhodňovány. Vzhledem ke struktuře společnosti jsme se
rozhodli připravit program tak, aby
každý poradce mohl jednotlivé benefity využít co nejsnáze a bez prostřednictví centrály. Věříme, že tento
způsob naši poradci uvítají, protože
v ynecháním prostředníka docílíme
co nejhladšího průběhu celého procesu. Sami poradci mohou do programu
zasahovat; vítáme jakoukoliv zpětnou
vazbu a také budeme vděčni za zajímavé kontakty, které nám pomohou
přinášet do programu stále nové produkty. Od spuštění programu jsme
získali mnoho návrhů ze sítě a řadu
z nich jsme již využili. Kompletní přehled benefitů naleznete v nové sekci
na webu JsmePartners.
Klára Šilhavíková
Společnost Business Clothes má zkušenosti s vytvářením
image společnostem, firmám, institucím i jednotlivcům nejen
v České republice, ale i v zahraničí. Jejím prostřednictvím
si mohou poradci nechat připravit oblek na míru a využít
služeb módního poradenství, které usnadní výběr typu a
barvy látky. Zaměstnanci společnosti Business Clothes
za svými zákazníky přijedou, kamkoliv si budou přát, a
veškeré produkty přivezou na místo určení. Tím odpadá
složité shánění vhodné kombinace oblečení v kamenných
obchodech.
Připravili jsme pro vás rovněž výběr toho nejzajímavějšího
ze sortimentu společnosti Samsonite, která vyrábí kvalitní
cestovní zavazadla. Po konzultaci s dodavatelem je navíc
možné tento výběr operativně rozšířit.
Společnost G-car nabízí atraktivní financování nových i
zánovních automobilů. Ačkoliv se dříve tato společnost
zabývala spíše prodejem luxusních aut, v současné době
je schopna připravit zajímavou nabídkou i pro začínající
poradce, pro které není nákup auta prvořadou investicí.
V oblasti volnočasových aktivit jistě zaujme nabídka
zvýhodněných masáží v centrech Tawan, která se nacházejí
na více místech naší rrepubliky a v nichž můžete využít jejich
nabídky a zrelaxovat duši i tělo po náročném pracovním dni.
Žhavou novinkou v benefitním programu jsou manažerské
kancelářské a cestovní vybavení ADK a hodinky značek Fortis, Cimier a Maurice Lacroix za velmi výhodné ceny.
25
Partners v očích české
veřejnosti
rozdíl mezi nezávislým poradcem-profesionálem a zástupcem jedné
banky či pojišťovny. To je něco, co
budeme mít při přípravě dalších
kampaní vždy na mysli.
Z letního marketingového průzkumu pro Partners vyplynulo, že jsme stále
známější. Ale nejen to. Dozvěděli jsme se také, že značka Partners je hlavně
spojována s atributy známosti, orientace na zisk nebo profesionality. A také to, že
největším konkurentem Partners stále zůstávají „poradci“ na pobočkách bank a že
příznivci finančního poradenství jsou spíše mladšího věku a něžného pohlaví. Co to
všechno tedy znamená?
Znalost značky Partners a konkurenčních společností
Zhruba dvakrát do roka se ve výzkumu ptáme bezmála dvou tisícovek lidí na to, jak vnímají Partners,
naši reklamní kampaň i finanční
poradenství jako takové. Můžeme
tak jednoduše posoudit, jestli naše
marketingové snažení má smysl
a kudy dál.
Naposledy se pro nás agentura
MindBridge dotazovala ve výzkumu
v červnu letošního roku. Zjistila
mimo jiné to, že znalost značky
Par tners opět poskočila a utekli jsme konkurenci. „ Spontánní
znalost“, tedy taková, kdy musíte
z hlav y v y jmenovat f inančněporadenskou firmu, kterou znáte, je
u Par tners v íce než 21 procent.
„Podpořená znalost“ neboli výběr ze
seznamu názvů společností je ještě
o pořádný kus vyšší a přesahuje 36
procent.
Znalost značky tak v posledních letech utěšeně roste, což je zásluhou
marketingové podpory Partners a samozřejmě i každodenního působení
poradenské sítě Partners na území celé České republiky. Za poslední dva
roky se znalost brandu více než zdvojnásobila.
Jaké vlastnosti si dnes lidé se značkou
Partners spojují?
Známá
Profesionální
Přesvědčivá
Přátelská
26
>
>
>
>
Orientovaná na zisk
Perspektivní
Orientovaná na zákazníky
Nezávislá
Políčeno na bank y
Průzkum se soustředil i na to,
jak dnes veřejnost vnímá službu
finančního poradenství a značku
Partners. Ukazuje se, že našimi
konkurent y nejsou f irmy t y pu
Fincentra, AWD nebo OVB, ale
především a žalostně takzvaní poradci na bankovních pobočkách.
Na otázku: „Kterého finančního
poradce máte v úmyslu v následujících dvanácti měsících v yužít?“ naprostá většina dotázaných
odpověděla: „finančního poradce
banky“. Navzdory opakovanému
v ysvětlování většina veřejnosti
stále netuší, jaký je fundamentální
Spontánní znalost značky Partners
Padly i otázky na znalost reklamní kampaně Partners a její
v ýhody a nev ýhody. Na základě
sesbíraných odpovědí jsme se rozhodli v rámci podzimní vlny letošní kampaně zjednodušit televizní
spot, ubrat povídání a zdůraznit
hlavní přidanou hodnotu poradenství podle Partners. Také jsme
se rozhodli soustředit se na kampaň na internetu, která se na jaře
osvědčila. Pro velký úspěch bude
zopa kovaná i reg ioná lní billboardová kampaň s více než dvěma stovkami plakátů s tvářemi
poradců a mana žer ů Par tners
ve všech krajích.
Start podzimní kampaně připadá na září a poběží nejintenzivněji
po dobu osmi týdnů. TV spot bude
opět v ysílán na kanálech televize Prima a reklamu zaznamenáte
i v podobě bannerů na internetu
nebo v tiskové inzerci. A protože
tyrkysová animace v reklamě se
líbila, držíme se jí a i podzimní
kampaň bude ve znamení moderny!
Podpořená znalost značky Partners
Lada Kičmerová
Podzimní reklamní
kampaň 2011: Cíle
a provedení
Podpořit automatické propojení
„Partners“ a „finanční
poradenství“
Vzdělávat veřejnost v tom, co je
to finanční poradenství jinak
Zvýšit odstup ve znalosti značky
od konkurence
Přivést potenciální klienty
na náš web a zelenou linku
Oslovit primárně cílovou skupinu
25–50 let – cca 1,5 mil. lidí
27
PARTNERS MEDIA
Peníze hýbou světem!
Kdo v tom má prsty?
Nakonec jsme se ale rozhodli, že vám raději představíme tým lidí, díky němuž jsou
dnes weby Partners media tam, kde jsou. U rozjezdu a rozmachu Partners médií
stál především Tomáš Prouza. Ten se tak vrátil na místo činu, protože v roce 2000
to byl právě on, kdo server Peníze.cz spoluzakládal.
A kdo se stará o obsah webů i jejich každodenní chod? Tady jsou...
Redakce
poslechne dobře mířené rady rodičů
a bude se raději živit hlavou.
Od března 2008 proto pravidelně přispíval do Finančního magazínu, kam
v září 2009 nastoupil jako editor. V lednu
2010 se stal jeho šéfredaktorem. Serveru
Peníze.cz se ujal přesně rok poté. V současnosti vede redakci a zodpovídá za obsah obou. Na starosti má také vývoj mobilních aplikací. V poslední době Martina
baví povídat si se slavnými lidmi o korupci, odposleších a dalších problémech české kotliny. Výběr toho nejlepšího pak publikuje v sobotních rozhovorech.
Když nepracuje, nejspíše cestuje
po Asii, jezdí na kole, hraje squash, případně se dobře baví s přáteli.
Martin Vlnas
šéfredaktor Peníze.cz a Finmag.cz
I kdy ž nějakou školu navštěv uje už dvacátým rokem, dotáhl to zatím jen na bakaláře v politologii, sociologii a mediálních studiích na FSS
MU v Brně. Na univerzitě Sung-kyunkwan v jihokorejském Soulu se rok seznamoval s v ýchodoasijskou kulturou. Přes den teoreticky, po večerech
a na cestách pak prakticky. Praxe ho
bavila víc.
Ačkoliv ho první rok na žurnalistice naprosto zbavil chuti cokoliv psát,
po čase se opět vyléčil a začal jako externista spolupracovat s Reflexem, Respektem či časopisem Týden, svou kariéru však odstartoval jako portýr.
Když ale zjistil, že dva japonské kufry váží skoro stejně jako on, řekl si, že
28
ději na volné noze jako korektor a editor.
Píše recenze na knížky pro děti a texty
pro svoji rockovou skupinu. S Finmagem
začal spolupracovat v roce 2010. Nejdříve externě jako korektor, který srdnatě zápasil s texty (nejen) Arsena Lazareviče a uváděl je v život. Podle čtenosti Arsenových textů (a vůbec podle toho,
že jim čtenáři rozuměli) bylo hned jasné,
jak dobře svému řemeslu rozumí. O postu nového editora Peníze.cz tak bylo rozhodnuto vlastně ještě před tím, než pozice vznikla. Pokud se vám líbí (nebo nelíbí) stylistka či obrázky, kterými doprovázíme texty na Penězích, vězte, že je má
na starosti právě Gabriel.
Nedávno mu k pořádné porci starostí, která se na něj každý den valí v práci, přibyla ještě jedna. Naštěstí mnohem
příjemnější. Jmenuje se Lota a roste jako
z vody.
Gabriel Pleska
editor
Gabriel vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise
a na tiskovém oddělení České pošty, poz-
Petra Dlouhá
redaktorka
Stejně jako je málo žen v politice,
je málo žen také v ekonomické žurnalistice. Naštěstí se objevila Petra.
S redakcí Peněz spolupracovala nejdříve externě. Její originální nápady,
vybroušený styl a hlavně ochota zavřít Google a vyrazit za informacemi
do terénu z ní okamžitě udělaly žhavou
kandidátku na post nové redaktorky.
Na Penězích si můžete přečíst její texty o nerovném boji věřitelů s dlužníky,
finančních prasárnách nebo podvodech na předváděcích akcích. Od prvního července letošního roku, kdy Petra nastoupila, jsme zase o kus před
konkurencí.
Petra vystudovala bakaláře na Fakultě humanitních studií UK a právě
dokončuje magisterské studium žurnalistiky na Fakultě sociálních věd.
V průběhu studia absolvovala stáž
v Lidových novinách. Ráda čte, sportuje a cestuje za sluncem.
ního týmu. Právě pod jeho rukama
se z kdysi fádní rubriky Očima expertů, v níž se vyptáváme (nejen) Tomia
Okamury na všechno, co hýbe dnešním světem, stala jedna nejnavštěvovanějších sekcí webu. Kromě ankety
se Ondra spolupodílí na pravidelných
sobotních rozhovorech s lidmi, kteří
mají co říct, a samozřejmě píše články.
V poslední době se z něho stal odborník na penze. Výhledově se bude pravidelně věnovat produktovým srovnávačkám.
Společně s Gabrielem a Martinem
se pak stará o propagaci webů na sociálních sítích a aktualizuje datovou
sekci. Má rád literaturu, cestování, filmy, fotbal a spánek. Kterého se mu ale
dostává mnohem méně, než by si sám
představoval.
řízení strategických projektů v oblasti
IT – obchodní rejstřík, portfolio či nabídkovač. Kromě nich se zabývá sběrem dat.
Ve volném čase se rád věnuje rodině. Baví ho cestování, poznávání nov ých zážitků, sledování špičkov ých
sportovních výkonů a kvalitních filmů.
Zajímá se o internet a nové technologie. Je příznivcem Divadla Járy Cimrmana. Rekreačně provozuje lyžování,
plavání, jízdu na kole a stolní tenis.
Technické zázemí
Pavel Slavík
webmaster
Ondřej Tůma
redaktor
Ondra absolvoval bakalářský program Fa kult y humanitních st udií
na Karlově univerzitě, během kterého
studoval půl roku ve Frankfurtu nad
Mohanem na Johann Wolfgang Goethe Universität. Nyní je studentem posledního ročníku magisterského oboru žurnalistika na Fakultě sociálních
věd UK. Má za sebou stáže v Lidových
novinách a Českém rozhlase. S Penězi
začal spolupracovat ještě za předchozích majitelů, tehdy ještě na poloviční přelétavý úvazek, protože zároveň
vedl cestovatelský sever Tripzone.cz
a podílel se také na projektech společnosti CMC Online. Dnes je Ondra dalším plnohodnotným členem redakč-
Marek Teiml
ředitel vývoje
Marek své první programové řádky
naťukal už na střední škole. Po studiu
Technické univerzity v Liberci pracoval několik let na Ministerstvu obrany ČR, pro nás je ale klíčové, že se
v roce 2000 společně s Tomášem spolupodílel na prvních dětských krůčcích Peněz. Jako správný táta se pak
o své dítě (a programátorský tým, který kolem webu postupně vznikl) staral dalších téměř sedm let. Poté více
než tři roky pracoval ve společnosti
Euronews, a. s., jako ředitel IT. Koncem loňského roku se podobně jako
Tomáš do Peněz vrátil. Na starosti má
Pavel vystudoval PB-VOŠ a střední školu managementu, obor aplikace
výpočetní techniky. Už během studia
docházel v rámci školní praxe do redakce serveru Peníze.cz. Po zakončení
vzdělávacího procesu se pak stal asistentem redakce. Na asistentské pozici
ale dlouho nesetrval. Postupně se vypracoval až na administrátora a styčného důstojníka mezi redakcí a světem
jedniček a nul. Pro běžný chod redakce je tak naprosto nepostradatelný. Co
to znamená v reálu? Třeba to, že když
je Pavel na dovolené, neobjeví na webu
žádná nová kalkulačka. A to je pro server o osobních financích docela průšvih, nemyslíte?
Když zrovna nepracuje, sbírá Pavel
skalpy soupeřů (nebo alespoň modřiny) při florbalových utkáních, na badmintonu nebo na lyžích.
Martin Vlnas
29
Den finanční gramotnosti
Partners usilují o to, aby se 8. září zapsalo do hlav obyvatel nejen České republiky
jako Den finanční gramotnosti (DFG). Přicházíme s dlouhodobým projektem
atraktivním z hlediska PR, marketingu i společenské odpovědnosti, který
dlouhodobě zvýší znalost značky a podpoří dobré jméno Partners.
Den finanční gramotnosti byl poprvé vyhlášen právě letos, a to na tiskové
konferenci v pražském hotelu Yasmin,
kde s prezentacemi vystoupili ředitelé
centrály Partners Pavel Kohout, Tomáš Prouza a Vlasta Divoký. Tématem
letošního Dne finanční gramotnosti
bylo mezigenerační srovnání úrovně
finanční gramotnosti. V té souv islosti si Partners nechali v ypracovat
i v ýzkum znalostí u mladé, střední
a starší generace, který prezentovali
novinářům.
Podzimní DFG 2011 je také spojen
se spuštěním webu denfinancnigramotnosti.cz, na kterém probíhá soutěž o mobilní telefony včetně modelu
iPhone 4. Soutěžící mají za úkol vytvořit a nahrát nejvtipnější video nebo
komiks na téma financí obecně, a především finanční gramotnosti. Chceme,
aby se do soutěže zapojilo co nejvíce
našich klientů, ať již stávajících, nebo
potenciálních. S tím můžete pomoci
i vy!
30
Podpořte Den finanční gramotnosti!
Řekněte o Dni finanční gramotnosti svým klientům
a spolupracovníkům. Odkažte své klienty na web
www.denfinancnigramotnosti.cz a vyzvěte je, ať se zapojí
do soutěže o iPhone nebo si udělají test finanční gramotnosti.
Letošním ročníkem projekt Dne finanční gramotnosti teprve začíná. Podařilo se nám navázat spolupráci s organizací UNESCO, které se náš nápad podpory
vzdělanosti ve financích líbil, a nyní jednáme o dlouhodobé záštitě Sekretariátu
UNESCO a podpoře uznání Dne na mezinárodní úrovni. Rýsuje se i spolupráce
s dalšími institucemi a organizacemi.
Důležitou součástí projektu Den finanční gramotnosti tak, jak ho Partners
prezentují pro UNESCO, je nabídka seminářů na téma finanční gramotnosti pro
základní a především střední školy, případně i mateřská centra a sdružení nevidomých. Zde budeme potřebovat součinnost poradců a manažerů Partners, kteří
se rozhodnou projekt podpořit výukou
ve svém regionu a věnovat jeden či dva
dny v roce dobré věci a zvýšení povědomí
o Partners i Dni finanční gramotnosti. Již
brzy se můžete těšit na přesnější informace!
Pojďte do toho s námi a propagujte
www.denfinancnigramotnosti.cz!
Lada Kičmerová
Výzkum finanční
gramotnosti napříč
generacemi
Výzkum v rámci akce Den finanční
gramotnosti 2011 realizovala pro
Partners agentura MindBridge
Consulting v srpnu 2011 na
reprezentativním vzorku populace
N = 900 ve třech věkových kategoriích
mladá generace ve věku od 15 do 25
let, střední generace ve věku od 35 do
50 let a generace seniorů 60 a více let.
Z výzkumu vyplynulo, že generace
mladých ve věku 15 až 25 let má velmi
slabé finanční znalosti. Jejich orientace
ve finančních pojmech, produktech
a službách byla o 27 procent horší než
znalosti střední generace, tedy jejich
rodičů. Skupinou nejvíce ohroženou
finanční negramotností jsou senioři,
kteří nejenže financím zpravidla
nerozumějí, ale zároveň, jak ukázal
průzkum, jsou až přespříliš důvěřiví
k mladším lidem. Díky tomu se pak
stávají snadnou obětí nejrůznějších
pastí neprofesionálních prodejců.
Součástí průzkumu byl i test
základních pojmů a znalostí ve finanční
gramotnosti. Víte, které otázky dělaly
respondentům největší potíže? Byl to
dotaz na rizikovost typů podílových
fondů, na posouzení výhodnosti úvěru
1 % p. m. vs. 10 % p. a., na složené
úročení, daňové úlevy nebo bezúročné
období na kreditní kartě. Naopak
s pojmy konsolidace úvěrů, dluhová past
nebo RPSN dotazovaní příliš problémů
neměli.
Na "http://www.denfinancnigramotnosti.cz" nahrajte své video
nebo komiks a zapojte se i vy sami do soutěže.
Podpořte projekt výuky finanční gramotnosti ve svém regionu.
O seminář by mohla mít zájem místní střední škola, mateřské
centrum, úřad práce i další instituce. Naší vizí jsou semináře
finanční gramotnosti pod hlavičkou DFG a Partners po celé
republice.
Podpořte Den finanční gramotnosti na Facebooku, aby se
informace o něm šířily dál…
31
FINANČNÍ GRAMOTNOST
f inanční gramotnosti pro student y
střední školy.
Na liberecké Právní akademii, kde
sám před lety maturoval, se Farský
setkal s příznivou reakcí. Po konzultaci s ředitelem školy se ukázalo, že
s ohledem na obsah učebních osnov
jsou nejvhodnějšími adepty pro absolvování semináře studenti 3. ročníku. „Lidé okolo sedmnácti let jsou
samozřejmě moc mladí na to, aby se
okamžitě stali poradci. Jenže za pět
let už se z nich mohou v yprofilovat
r e á l n í sp olupr ac ov n íc i. Nav íc u ž
nyní během studia si mohou v y tvářet návyky, které jejich rodičům chybí,“ tvrdí Farský.
Jeden kontakt přináší další
Potenciál, kam oko pohlédne
Když před čtvrt rokem uspořádal Tomáš Gross seminář finanční gramotnosti
pro žáky základní školy, ostatním manažerům Partners tím vnuknul zajímavou
inspiraci. Také Executive manager Michal FARSKÝ se rozhodl oslovit studenty
– tentokrát středoškoláky. Podařilo se mu rozšířit povědomí o značce Partners
a získal také řadu zajímavých kontaktů.
32
Michal Farsk ý patří k nejmladší
generaci manažerů společnosti Partners. Když se mu před rokem rozpadl
tým a on neobhájil pozici M2, nenechal se neúspěchem odradit a zacílil
se na znov upostavení svého t ý mu.
V dubnu se vrátil do pozice M2 a pokusil se rozšířit řady svých spolupracovníků i portfolio klientů neotřelou
metodou. „Bav ili jsme se s jedním
kolegou o tom, jak v yužít potenciál
studentů a učitelů ze střední školy.
Tušil jsem, že síla přednesu je velká
a že by se posluchači mohli pro myšlenku f inančního poradenst v í nadchnout a stát se v budoucnu našimi
klienty, nebo dokonce spolupracovníky,“ v ypráví Michal Farský. A tak
se zrodil nápad uspořádat školení
Semináře se opakují jednou za tři
měsíce, na začátku školního roku,
před Vánocemi, před Velikonocemi
a před koncem školního roku. Michal Farský během nich objasnil studentům pojmy jako stavební spoření,
hy potéka či kontokorent. Semináře
však mají velký přínos i pro samotné školitele. „Byl to výborný trénink
osobních prezentačních schopností.
Je totiž úplně něco jiného upoutat
děti, které o daném tématu v podstatě nic nevědí, než zaujmout posluchače na Infu,“ vysvětluje Farský.
„Během seminář ů se člověk leccos
dozv í, napřík lad to, kter ý z rodičů
by ocenil pomoc finančního poradce
nebo kdo by měl zájem o budování
kariéry v poradenské branži.“ V neposlední řadě se Farskému podařilo sérií seminářů v ýrazně podpořit
znalost značky Partners v regionu.
Na zá k ladě dopor učení ředitele
školy Farského v čer vnu kontaktovala organizátorka rekvalifikačních
kurzů z úřadu práce v Jablonci nad
Nisou s prosbou o uspořádání semináře f inanční gramotnosti. „Přednášel jsem před skupinou lidí, kteří
se rek valif ikovali na obchodní zást upce,“ v z pomíná Fa rsk ý. „Hned
v úvodu jsem se účastníků ptal, jak
řeší správu sv ých osobních financí.
Reakce byla velmi negativní, převažoval názor, že v otázce financí není
komu důvěřovat. Jenže v momentu,
kdy jsem jim v ysvět li l, že ex ist ují poradenské společnost i, jejich ž
prov izní systém zajišťuje nestrannost a maximální etičnost poradců
v ůči klientovi, ucítil jsem, že jejich
pohled na f inanční poradenst v í se
mění. Ve výsledku se mezi posluchači v yprofilovali dva lidé, které jsem
oslovil s nabídkou práce v Partners
a později se s nimi setkal na Infu.“
Pod le Fa rského je pořádá ní se minář ů investicí s náv ratností
v dlouhodobém horizontu. „ Je třeba k tomu př i s t up ovat ja ko p o dnikatel a mít na paměti, že ačkoliv
mi přednášení nepřinese okamžit ý
zisk, dělám něco pro posílení brandu
a zv ýšení prestiže finančního poradenství. A o to by koneckonců mělo
jít každému manažerovi v Partners,“
říká Farský.
Lada Kičmerová, Jakub Zeman
Seminář finanční gramotnosti,
v tomto případě ovšem pro žáky
základní školy, před časem uspo řádali i vedoucí projektu zvyšování
finanční gramotnosti Partners Jan
Zvara a Executive Manager Tomáš
G r o s s . U č i te l k a z á k l a d n í š ko l y
v Teplicích nad Metují Dana Šve cová na základě pořadu Krotitelé
dluhů oslovila centrálu Par tners
a domlu v ila sv ý m ž ákům odborný seminář finanč ní gramotnos ti. „ Žáci se jeho prostřednict vím
doz věděli, jak lze zodpovědným
chováním v budoucnu dosáhnout
v yššího životního standardu a jak
nezapadnout do dluhové pasti.
V závěru semináře absolvovaly
děti v ýstupní test, aby prokázaly,
zda doká žou rozlišit mezi ak tiv y
a pasivy – investicemi do aktiv, které jim do budoucna přinesou další
prostředky, a pasivy, které jim přinesou pouze krátkodobé uspokojení,“ říká manažer Tomáš Gross, který se ujal vedení semináře. „Pokud
by i další učitelé základních škol
přistupovali k v ýuce sv ých ž áků
podobným způsobem, jako tomu je
na základní škole v Teplicích nad
Metují, v ypadala by finanční gra motnost v republice jinak,“ uvažuje
Gross.
33
CHARITA
Pomáháme dobrým věcem
I v letošním roce pokračují Partners v udílení charitativních grantů neziskovým
a veřejně prospěšným organizacím.
První letošní charitativní grant ve výši 25 000 korun předal v červenci Consultant Jiří Slezák
klubu Auxilium, který pomáhá zdravotně postiženým dětem. Během léta získaly symbolický
tyrkysový šek také prachatický Hospic sv. Jana N. Neumanna, občanské sdružení Bolíto,
vzdělávací organizace Most či SOS vesnička v Brně-Medlánkách. Všech dvacet projektů, které
podpořili poradci, manažeři a ředitelé Partners, představíme detailně v nové rubrice Charita
na webu JsmePartners.
34
35
KARIÉROVÝ PŘÍBĚH
Pocházím z Ivančic, městečka kousek od Brna. Studoval jsem na Mendelově univerzitě finance a to předurčilo mou budoucí kariéru. Přednášel
tam totiž Petr Borkovec a právě u něj
jsem měl skládat zkoušku z finančních trhů. První termín jsem propásnul, na druhý termín jsem se nestačil připravit a zbýval už jen poslední
pokus. Po zkoušce mi Petr Borkovec
položil záludnou otázku, zda by mne
finanční trhy nezajímaly i z té praktické stránky. Jedinou praxí, kterou
jsem měl tenkrát za sebou, byl marketingov ý průzkum, kter ý jsem dělal pro Brněnské veletrhy a v ýstav y.
A tak jsem na jeho nabídku kývnul.
Celé mládí jsem se věnoval sportu.
Od šesti do třiadvaceti let jsem hrál
fotbal na vysoké úrovni a snil o dráze profesionálního sportovce. Jenže
kv ůli zdravotním problémům jsem
se musel začít po svém budoucím
uplatnění poohlížet jinde. Můj otec
podnikal ve stavebnictví. Logicky se
tedy očekávalo, že budu pokračovat
v jeho šlépějích. Jenže stavebnictví
nikdy nebyla moje parketa a nav íc
se mi silně př íčilo stát se jed ním
z těch, kteří jsou pouhými pokračovateli práce někoho druhého. Nebylo
by sice nic snazšího, než kdyby mne
můj otec dosadil do ředitelské funkce; nejspíš bych dnes seděl v klidu
a v teple kanceláře a řídil bych drahé auto. Jenže všichni ostatní by si
na mne ukazovali prstem, že jsem
ke všemu přišel náramně lacino. Tohle ale není můj styl.
Kariérový příběh: Erik Brychta
Erik BRYCHTA je dokonalým důkazem toho, jak může v praxi fungovat kariérový
plán. Letos na jaře povýšil na pozici D2, přitom nechybělo mnoho a jeho život
se mohl ubírat zcela jinou cestou. To by ovšem nesměl byt studentem Petra
Borkovce…
36
tenkrát nepřemýšlel nad tím, zda je
reálné úkol splnit, nebo ne. Na konci týdne jsem měl deset finančních
analýz skutečně pohromadě. Pr vní
dva rok y jsem neměl v Ivančicích
kancelá ře, kam bych mohl poz vat
své klienty. Veškerá jednání probíhala u klientů doma nebo v restauracích. V pr v ních letech jsem měl
jasný cíl: minimálně deset realizovaných jednání týdně. Navíc jsem šest
let souběžně s podnikáním studoval
v ysokou školu. Studium jsem ukončil právě v kvartálu, ve kterém jsem
povyšoval na pozici ředitele.
Občas mívám pocit, že začínající
poradci dnes dostanou vše naservírované na zlatém podnosu, což leckdy mů ž e bý t kont r apr o du k t iv n í
– přece jen je to o něčem jiném, když
člověk musí něco vybudovat od píky
vlastními silami.
Úspěch je odměnou za píli,
úsilí a čas obětovaný
tréninku. Lidé, kteří se
věnují vrcholově sportu,
mají tohle pravidlo vryté
pod kůží a ne náhodou
tolik poradců a manažerů
Partners vzešlo z řad
sportovců.
Žádná umělá motivace: hlavní je
vůle!
Finanční poradenst v í jsem bral
jako možnost v ybudovat něco sám,
vlastním umem a vlastní v ůlí, bez
pomyslných „berliček“ rodičů. Úvod
do praxe finančního poradce nebyl
zdaleka tak růžov ý, jak by se mohlo
zdát. Pamatuju si, že jsem se o poradenství bavil s přáteli na fotbale, ale
jejich reakce byly vesměs negativní.
Tenkrát se mi nepodařilo je pro myšlenku nadchnout. Dnes už by tomu
možná bylo jinak.
Na rozdíl od mnohých svých kolegů nemám v týmu nejbližší přátele,
nebo dokonce př íbuzné. Přátelst v í
a obchod podle mého nejde až tak
úplně dohromady. Spolu se sv ý mi
lidmi však máme jednu společnou
vlastnost - silnou vůli. Vnější motivace podle mého nefunguje. Je-li něco
rozhodující, pak je to především ona
síla vůle. Úspěch je odměnou za píli,
úsilí a čas obětovaný tréninku. Lidé,
k teř í se věnují v rcholově spor t u,
mají tohle prav idlo v r y té pod kůží
a ne náhodou tolik poradců a manažerů Partners vzešlo z řad sportovců. Moje motto zní: Slovník je jediné
místo, kde je „success“ před „work“.
Vzpomínám si, že coby nováček
jsem od svého nadř ízeného dostal
pr v ní úkol mít do t ýdne hotov ých
deset finančních analýz. Vůbec jsem
Barcelona, má láska
Za nejzásadnější okamžik své kariér y považuji dosažení pozice M1.
Pro člověka je to důkaz, že kariéro-
v ý plán není jen jakási fikce, ale že
skutečně funguje. Tehdy se naprosto
zásadním způsobem lámal obsah mé
pracovní náplně a v současné době
se starám o portfolia pouze několika
sv ých nejv ýznamnějších klientů. Je
pravda, že oběti, které musí člověk
přinést na oltář kariér y, nejsou vůbec malé. Úměrně s mým kariérním
růstem v Partners a přibýváním manažersk ých pov inností jsem musel
omezit své koníčky a definitivně se
vzdát úvah o kariéře profesionálního
fotbalisty, o které jsem snil v mládí.
Nyní mi však má práce přináší tak
obrovské možnosti, že svého rozhodnutí v žádném případě nelituji. Před
časem jsem se dokonce opět v rátil
k fotbalu. Kdy ž jsem se po dlouhé
době ocitl na hřišti, byl to docela šok.
Člověk hrozně r ychle ztrácí f y zičku a s přibý vajícím věkem je to o to
horší. Dnes s ivančickým fotbalovým
týmem hraji nižší soutěž, navíc díky
svému postavení mohu „sv ůj“ k lub
sponzorovat a z toho mám velkou radost. Mým oblíbeným mužstvem je
FC Barcelona, už se moc těším na zápasy Ligy mistrů; na stadionu Nou
Camp je neuvěřitelná atmosféra…
Jakub Zeman
37
ÚSPĚŠNÍ PARTNERS
Noví ředitelé Partners
V každém vydání
magazínu JsmePartners
představujeme manažery
čerstvě povýšené na pozice
M2 a M3. V uplynulém
kvartálu získali Partners
navíc hned čtyři nové
ředitele. O své cestě na post
Directora nám vyprávěli
Petra PŘÍCHOVSKÁ a Jan
NOVÁČEK.
Kdy jste poprvé uslyšela pojem
„finanční poradenství“ a jaké byly vaše
první představy o práci poradce?
Vybavuji si moment, kdy sedím
doma v kuchyni, Kristina Žůrková přijde k nám na návštěvu a začne mi popisovat svou novou práci. Pomatuji si, že
tenkrát mluvila o nových kancelářích
v Českém Krumlově, o službě pro lidi,
která byla pro mě úplně nová. Chtěla
jsem vědět více. Řekla jsem si, že když
jde Kristina dělat do financí, tak to asi
musí být hodně zajímavé. A taky že
bylo!
Cílila jste již od začátku na ředitelskou
pozici, nebo jste takové ambice získala
až postupně se svým kariérním růstem?
Já jsem hodně tvrdohlavá, když si
něco vezmu do hlavy, tak pro to dělám
maximum. Viděla jsem, že je v Partners
příležitost něco dokázat. To bylo rozhodující. V prvním období jsem zjistila,
že kariéra je reálná, že vedle mě rostou
noví manažeři, nové kanceláře, nové
regiony a to bylo podstatné. Jak reálná
je pozice ředitele, jsem si uvědomila
na pozici Executive manažera.
Když se ohlédnete za svou dosavadní
kariérou v Partners, který okamžik
považujete za nejšťastnější nebo
nejdůležitější a kdy jste naopak
„zatínala zuby“?
Stěžejní okamžiky v Partners
mám dva. První, když jsem povýšila
na Team manažera. V tom období
jsem pracovala asi čtrnáct hodin denně. Povýšení bylo pro mě důkazem, že
se mi investovaný čas začíná
38
Jan Nováček
Petra
Příchovská
a ty zapracovávám – a fungují. Pak jsem
tedy šťastný pořád, i když se stále
neusmívám. Nejvíce práce a „zatínání“
bylo na pozici M1. Na druhou stranu
na této pozici se pořád něco děje a tvoří
se na ní budoucí kariéra, je jedna z nejzajímavějších. Ale jak se říká, rychle
na M1 a ještě rychleji na M2.
Kde jste získával své první zkušenosti
s financemi?
V mládí jsem neznal akcie, dluhopisy, v mých patnácti letech ani nebyly.
První zkušenosti jsem získával od rodičů, kteří, i když mohli, mi nedali nic
zadarmo. Za to jsem jim vděčný. Otcovo
podnikání tomu dalo další rozměr.
Když se ohlédnete zpět, co si myslíte,
že stojí za vaším kariérovým úspěchem
v Partners?
Jednoznačně vytrvalost, v kladném
slova smyslu zarputilost a důvěra. Důvěra v trh, Partners, ve vedoucí, důvěra
v lidi a v sebe. Dávám si důvěru, že
vše zvládnu, a odpovědnost za to, jak
vše zvládnu. S osobnostmi které jsou
v Partners, je lehké věřit a mít důvěru.
vracet. Druhý moment… hrozně
ráda vzpomínám na období, kdy jsem
povyšovala první manažery ve svém
týmu. To byl ještě hezčí pocit. Viděla
jsem, že se daří i mým kamarádům,
nejen mně. Zuby jsem zatínala nejvíce
na začátku, kdy jsem z každé maličkosti dělala velké řešení. Postupně
zjišťujete, že nic není neřešitelné. Stále musíte řešit čím dál zodpovědnější
rozhodnutí, protože už se nic netýká
jen vás, ale celého týmu. Zjistíte, že
vše má své řešení, rozhodující je jen
to, jak efektivně, rychle a správně to
vyřešíte.
Kde jste získávala své první zkušenosti
s financemi?
Před pěti lety byla má finanční
gramotnost na nule. Nemusela jsem
používat ani běžný účet, čili zkušenosti
téměř žádné. Důležité ale bylo, že svou
(ne)znalost oboru jsem nikdy neřešila.
Věděla jsem, že s motivací jsem schopna naučit se cokoliv. Co stojí za mým
úspěchem? Má pevná vůle a vytrvalost,
respekt k lidem v týmu, důvěra v obor
a ve značku Partners.
Kde byste ráda viděla společnost
Partners a svou vlastní pozici v ní za pět
let?
Myslím si, že zásadní posun bude
v tom, že Partners za pět let budou mít
pevněji vybudované to správné jméno
a značku u široké veřejnosti, nejen
u lidí z oboru. Už teď mám představu,
co vše lze za pět let zvládnout. Chtěla
bych se stále více soustředit na to, jak
podpořit a zviditelnit Partners v jižních Čechách. Mé malé přání je, aby
Partners byli více spojováni i s mým
jménem.
Máte nějakou zálibu, kterou jste
v minulosti úměrně s růstem povinností
musela přerušit a ke které se nyní
chcete vrátit?
Od základní školy jsem se aktivně věnovala volejbalu, pak aerobiku,
posledních pět let je kvůli Partners
vše tyrkysové. Protože jsem pocítila,
že mi zase chybí aktivní sport, začala
jsme hrát golf. V osobním životě si chci
udělat více času sama na sebe. A ten
poslední cíl? Rodina, která ještě nevím,
jak vzdálená je…
Kdy jste poprvé uslyšel pojem „finanční
poradenství“ a jaké byly vaše první
představy o práci poradce?
Pojem „finanční poradenství“ jsem
poprvé slyšel na pohovoru se svým získatelem Markem Liškou. Před pohovorem jsem o financích věděl velice málo,
zkušenosti s finančními institucemi
jsem neměl, výchova rodičů mě ale připravila dobře na hospodaření s penězi,
proto pocit, který ve mně tato práce
evokovala, byl kladný. Nejspíš sehrála
roli má výchova i nadšení pro nové věci,
každopádně vize posunout finanční gramotnost v Česku společně s vlastní kariérou se mi líbila a držím se jí dodnes.
Cílil jste již od začátku na ředitelskou
pozici, nebo jste takové ambice získal
až postupně se svým kariérním růstem?
Cílil jsem vždy na vyšší pozice, jen
jsem zpočátku nevěděl, jak jich dosáhnu. Proč se držet při zemi, když je
tolik možností. Je ale potřeba vystoupit
ze zóny komfortu. Na pozici C se zdá
pozice D velice daleko, ale pravidelné
aktivity a poučení z nich vedly k ujasnění a prohloubení znalostí a dovedností.
Na začátku byl cíl, ale nebyla jistota,
protože nebyly zkušenosti. Z pravidelných aktivit od nejnižších pozic získáte
zkušenosti a z nich jistotu, zkrátka Baťovo kolečko. Když se ohlédnete za svou dosavadní
kariérou v Partners, který okamžik
považujete za nejšťastnější nebo
nejdůležitější a kdy jste naopak „zatínal
zuby“?
Štěstí přeje připraveným. Z pohledu
kariéry odpovídá připravenost úrovni
vzdělávání. A v Partners je vzdělávání
na vysoké úrovni. Vzdělávání je o objevování nových věcí, pokud je pochopíte,
zapracujete a fungují, pak můžete být
šťastní. Stále objevuji nové a nové věci
Kde byste rád viděl společnost Partners
a svou vlastní pozici v ní za pět let?
Za čtyři roky v Partners se udála
spousta věcí. Po úspěšném rozjezdu
nových projektů školení, IT, bankovních služeb, hypoték, klientských center
je těžké odhadnout pětiletý horizont
vývoje. Má vize je následující: v každém
městě nad 10 000 obyvatel v Česku
budeme mít klientské centrum. Budeme v dalších minimálně pěti zemích
Evropy, budeme mít vlastní televizní
kanál o financích, banku Partners
a hrubý provizní obrat tři miliardy korun. V roce 2016 bude spuštěn akciový
program, takže sebe vidím hlavně jako
akcionáře a třeba ředitele pro region
Čína a Indie. Máte nějakou zálibu, kterou jste
v minulosti úměrně s růstem povinností musel přerušit a ke které se nyní
chcete vrátit?
Horolezectví jsem pověsil na hřebík
a je čas se k tomu vrátit. Více pohybu,
více přírody, více času s blízkými a přítelkyní.
Na pozici D1 v tomto kvartálu dále
povýšili Radek Skřivánek a Tomáš
Myšák.
39
USPĚŠNÍ PARTNERS
Tento kvartál povýšili…
Poznejte své kolegy, kteří úspěšně budují kariéru a své týmy.
Všem povýšeným gratulujeme!
„Přej a bude ti přáno.“ Důležité je nebát se podívat lidem do očí, postavit se
na vlastní nohy a dokázat sobě a svému okolí, že jste dobrý člověk.
Jak jste oslavil své povýšení a jaké
jsou vaše další kariérové cíle?
David Břečka
povýšen na M2
Je mi 37 let a pocházím z vesničky
Bohdalovice. Finančnímu poradenství
se věnuji již od roku 2005. Pracuji v Jablonci nad Nisou, kde jsme se svým
týmem otevřeli krásné nové kanceláře. Na studia, obor podnikání v technických povoláních, jsem se dal v pozdějším věku, kdy jsem si uvědomil, že
je vše jen na nás. V životě nedostanete
nic zadarmo, ale přesto se chcete důstojně postarat o svoji rodinu a blízké.
To ve „fabrice“ nejde. Rodina je vždy
na prvním místě.
„Ne každý si dnes může
říct, že vstává do práce
rád.“
(David Břečka)
Mou velkou zálibou je sport, zejména pak lyžování. S lyžemi na nohou
jsem se takřka narodil a lyžoval jsem
závodně. Neméně důležitou zálibou
je i má práce. Ne každý si dnes může
říct, že vstává do práce rád. Mé krédo jak v podnikání, tak i v životě zní:
40
Nepovažuji se za typický prototyp
„úspěšného“ manažera – jsem spíše
„hodný“ manažer. Snad i z toho důvodu jsme to s oslavami příliš nepřeháněli. Nicméně skvělá týmová práce mých kolegů si zaslouží nejen velký dík, ale i zábavu. Uspořádali jsme
proto rodinné setkání a s kolegy, jejich
životními partnery a dětmi u grilování, trampolíny, bazénu a ping-pongu…
Dalšími kroky je povýšení dalších manažerů, rozšíření týmu a otevření dalších kanceláří. K 1. dubnu 2012 bych
měl zamířit na pozici M3 a 1. ledna
2013 na Directora…
mněl. Finance mě vždy zajímaly; nyní
jsem na tom správném místě a konečně dělám to, co mě baví. Navíc oba
moji rodiče i mé sestry jsou učitelé,
proto mi přijde přirozené učit se nové
věci a kvalitně je předávat dál. S týmem máme v plánu vytvořit ve Zlíně
charitativní organizaci, která by podpořila mladé sportovce. Můj osobní
cíl je pozice D3. Těším se však hlavně na povyšování svých lidí. Díky nim
jsem dnes na pozici Executive manažera – sám bych to nedokázal.
Jaký článek vás v poslední době
nejvíce zaujal na našich webech
Finmag a Peníze.cz?
Zaujal mě článek Novela zákona
o pojišťovacích zprostředkovatelích:
Pro a proti. Líbí se mi postoj Tomáše
Prouzy, který otevřeně řekl, jak špatně navrhlo ministerstvo financí novelu zákona. Jsem rád, že máme ve vedení lidi, kteří otevřeně bojují za kvalitu
služeb na našem finančním trhu.
ju basketbal, squash a curling a kromě toho mne baví fantasy literatura.
Do branže jsem se dostal díky pozvání na kávu od Radima Lukeše. Dostal
jsem sice tenkrát místo káv y jenom
vodu, ale dnes toho nijak nelituji… Své
povýšení jsem neslavil, protože v kariéře jsem nabral značné zpoždění.
Na slavení by mělo dojít v roce 2015,
kdy bych měl povýšit na Partnera.
příliš nedařilo a chvílemi jsem tuto práci
dokonce nenáviděl! Celý rok jsem se učil
správné komunikaci, nicméně vydržel
jsem, mimo jiné díky svému vedoucímu
Jirkovi Runczikovi, kterému patří velký
dík. Všem, kterým se nedaří podle jejich
představ, chci vzkázat toto: Nikdy se nevzdávejte. Člověk má celý život na to, aby
se mohl vzdát. Já jsem to nevzdal a moje
práce je teď i můj velký koníček.
Co je podle vás nejzásadnějším
krokem, když se člověk chce stát
úspěšným manažerem?
Josef Bella
povýšen na M2
Pocházím z jedné vesničky nedaleko Pardubic. Rád hraji squash, fotbal
a velmi rád školím. Už na základní škole jsem si říkal, že nechci být řadový zaměstnanec. Majitelé se zpravidla mají
dobře a zaměstnanci musí dělat to, co se
jim řekne, i když to nedává smysl. Nejprve jsem chtěl dělat automechanika, vydělat peníze a otevřít si vlastní autoservis.
Jenže sestra mi řekla, že jestli chci mít
jen výuční list, tak jsem blázen, protože
i řidič musí mít maturitu. A tak jsem šel
na elektrotechnickou školu.
Nedůležitější je vnitřní motivace.
Dlouho se řídím heslem: „Všechno se
dá naučit. Jenom to, že se člověk chce
něco naučit, se nedá naučit.“ Velmi důležitá je schopnost převzít zodpovědnost za svoji kariéru a za svůj život,
neschovávat se za někoho jiného a nenechávat si žádné zadní vrátka. S oblibou zmiňuji příběh generála, který
chtěl dobýt ostrov, ale jeho protivník
měl značnou převahu. Generál vystoupil před své vojáky a řekl: „Spálil jsem
naše lodi. Buď v yhrajeme, nebo tady
všichni do jednoho zemřeme.‛‛ Tento generál nakonec vyhrál a já se jeho
příběhem řídím celou dobu, co jsem
v Partners. Jsem moc rád, že v týmu
jsou lidé, kteří přijímají zodpovědnost
a za nikoho se neschovávají. Za to chci
celému týmu poděkovat!
„Všechno se dá naučit.
Jenom to, že se člověk
chce něco naučit, se nedá
naučit.“
(Josef Bella)
Jakub Kohoutek
povýšen na M2
Jsem původem ze Zlína, ale studoval jsem VUT v Brně, obor elektronika a sdělovací technika. Do týmu
Partners jsem se dostal na doporučení od kamaráda, se kterým jsem hrál
ve Zlíně vrcholově kopanou. Jsem mu
dodnes vděčný za to, že si na mě vzpo-
Richard Walter
povýšen na M3
Žiju a podnikám v Praze. Vystudoval jsem fakultu tělovýchovy a sportu,
proto se zajímám hlavně o sport. Hra-
Jaký článek vás v poslední době
nejvíce zaujal na našich webech
Finmag a Peníze.cz?
Nejvíce mě zaujal článek o finanční
(ne)gramotnosti a články o penzijní
reformě. Přesně tento typ článků pomáhá v našem byznysu stimulovat výkon a motivovat při náboru.
Partners tento rok zažívají boom
klientských center; máte nějaký
nápad, jakým způsobem by se
dala KC ještě více zatraktivnit, aby
oslovila co nejvíce potenciálních
klientů?
Pokud chceme být atraktivní pro širokou veřejnost a chceme, aby k nám
klienti chodili z ulice, měli bychom
se zamyslet nad nic neříkajícími reklamami ve výlohách a na ulicích. Již
delší dobu bych si přál mít k dispozici plakáty se sloganem: „Běžný účet
se vším potřebným za 89 Kč a úrokem
1,5 %. A jak to máte vy?“
Milan Hart
povýšen na M2
Tomáš Gross
povýšen na M3
Do Partners mě doporučil můj bratranec, který je dnes také ve firmě. Vůbec
jsem tenkrát nevěděl, do čeho jdu. Vzpomínám si, že jsem si říkal, že budu opravovat tiskárny v nějaké bance. Po pár měsících v branži jsem se pro tuto práci nadchl.
Přitom jsem měl snad ty nejmenší předpoklady ze všech. Ze začátku se mi totiž
ši. V současné době pomáhám na pozici manažera třem svým Senior Consultantům; já sám mířím na pozici D1,
které bych měl dosáhnout 1. dubna.
Pocházím z Náchoda a vystudoval
jsem na královéhradecké univerzitě,
kde jsem poznal i svého ředitele Robina Šimka. Právě v okamžiku, kdy jsem
hledal práci. V době svého pohovoru
jsem již byl přijatý do T-Mobile, avšak
lákadlo manažerské pozice bylo silněj-
Je mi 23 let a pocházím z Vysočiny. Na střední školu jsem šel do Prahy – byla to obchodní akademie se zaměřením na sport, konkrétně na fotbal. Nicméně střední školu jsem kvůli zdravotním problémům musel dostudovat u nás na Vysočině a do Prahy jsem se posléze vrátil na VŠE. Právě tam mi spolužák Jan Vojta ukázal
možnost práce v této branži. Jinak
41
Devět statečných získalo
certifikát €FA™
jsem člověk, který má spousty koníčků, především miluji sport. Dříve jsem
hrával na zajímavé úrovni fotbal a futsal, nicméně dnes sportuji už jen pro
zábavu a pro uspokojení svého soutěživého ducha. Protože jsem také hrozně rád mezi lidmi, práce v Partners mě
hned zaujala…
Devět poradců Partners se stalo historicky prvními držiteli prestižního certifikátu
€FA™ v České republice.
Jak jste oslavil své povýšení
a jaké jsou vaše další kariérové
cíle?
Pov ý šen í jsme oslav i li g r i lován í m s mý m t ý mem. Ne z ap om ně li jsme ani na naše životní par tner y. Nicméně pozice M2 není konec
cest y. To, co budu opravdu náležitě oslavovat, je dosažení ředitelské
pozice, ke které upínám veškeré své
plány. Ředitelská pozice je známkou
toho, že máte v týmu úspěšné manažery, a není nic hezčího než povyšovat své lidi. A druhý důvod je ten, že
stát se jedním z ředitelů v této skvělé společnosti, navíc ve věku 24 let,
to by byla opravdu sladká odměna
za všechnu odvedenou práci.
Co je podle vás nejzásadnějším
krokem, když se člověk chce stát
úspěšným manažerem?
Především sebekázeň. Je to úplně
stejné jako ve sportu – cílem k úspěc hu je b ý t t v r d ý př e de v š í m s á m
k sobě, chtít zlepšovat v pr vé řadě
sám sebe a jít př ík ladem jak v aktivitách v diáři, tak i v podnikatelském myšlení.
Jaký článek vás v poslední době
nejvíce zaujal na našich webech
Finmag a Peníze.cz?
Zajímalo mě, jestli se dnes opravdu v y platí investovat do zlata a jak
dnes funguje jeho prodej. Proto mne
zaujal článek Tomáše Prouzy na toto
téma...
„Tahle práce je založena
na úspěchu týmu, a proto
je potřeba si lidi pečlivě
vybírat a přesně vědět, na
koho se lze spolehnout.“
(Michal Farský)
42
Michal Farský
povýšen na M2
Tomáš Váňa
povýšen na M2
Pochá zím z L iberce a zde ta ké
dnes působím. Už odmalička mám
rád adrenalinové spor t y, zejména
pa k snowboa rd ing nebo f reer ide
na lyžích. Co se týče oslav y pov ýšení, na tu zatím nebyl čas, nicméně s t ý mem mám dohodu, že jakmile obhájíme a splníme cíl, kter ý jsme si dali, uspořádáme menší oslavu v některém z libereckých
podniků…
Pocházím z Prahy a v ystudoval
jsem fakultu tělov ýchov y a sportu.
Mými zálibami jsou sport, vzdělávání
a finance. Do Partners jsem se dostal
prostřednictvím své dobré známé, jejímž poradcem je můj získatel. Povýšení jsem oslavil večeří se svým týmem
a pak ještě přišlo pro mě i mou přítelkyni pozvání na večeři od mého vedoucího. Na pozici M3 cílím k 1. dubnu 2012…
Co je podle vás nejzásadnějším
krokem, když se člověk chce
stát úspěšným manažerem?
Co je podle vás nejzásadnějším
krokem, když se člověk chce stát
úspěšným manažerem?
Rozhodně je nutné obk lopit se
správnými lidmi, těmi, co to myslí
opravdu vážně, neslibují, ale opravdu naplno pracují a jdou za úspěc h e m . Ta h l e p r á c e j e z a l o ž e n a
na úspěchu t ý mu, a proto je po třeba si lidi pečlivě v ybírat a přesně vědět, na koho se lze spolehnout
a s k ý m je možné opravdu podnikat.
Klíčovou vlastností každého dobrého manažera je podle mého především
vytrvalost. I člověk, který nemá zrovna dáno od boha, může mít v tomto
oboru velké výsledky — pokud ovšem
vytrvá.
Partners tento rok zažívají boom
klientských center; máte nějaký
nápad, jakým způsobem by se
dala KC ještě více zatraktivnit,
aby oslovila co nejvíce
potenciálních klientů?
Pod le mého ná zor u je k rok
správ ný m směrem sjednocení
v z h ledu KC. Ideá lní je konc epc e
kanceláře v 1. patře, klientské centrum v přízemí. Je důležité, aby klientské centr um žilo a aby kolemjdoucí viděl, že se tam pracuje a že
to nen í pou ze prá zd ná m í st nost
s jedním člověkem za pultem.
Z první skupiny přihlášených dosáhla kýžených vavřínů
pouhá polovina. Podmínkou pro získání certifikátu je totiž
úspěšné absolvování náročné zkoušky, srovnatelné s atestacemi předmětů zaměřených na finance a ekonomiku na vysokých školách. „90 minut na 50 otázek nedávalo prostor
na nějaké dlouhé uvažování. Musíte odpověď vědět, nebo jít
dál. Také početní příklady bylo nutné počítat hned napoprvé
bez chyb. Na opravu nezbývalo mnoho času. Některé otázky
byly dokonce vytvořeny tak, že každá ze čtyř možných odpovědí představovala samostatný příklad, kdy se musely porovnat jednotlivé výsledky mezi sebou a tím dojít ke správné odpovědi,“ popisuje jeden z prvních držitelů certifikátu,
Team Manager Luděk Švarc.
Zároveň ale dodává: „Být jedním z devíti lidí v Česku, kteří
úspěšně splnili podmínky pro udělení certifikátu €FA, mi dodává sebevědomí při práci s klienty i spolupracovníky. Věřím, že brzy nás bude víc a budeme moci ještě ve větší míře
naplňovat jedno z poslání Partners – dávat finančnímu poradenství důstojnost, která mu náleží. Osobně bych si přál,
aby do budoucna měli titul €FA minimálně všichni poradci
na pozicích VIP consultant.“
Certifikát €FA™, což je zkratka pro European
Financial Advisor™, představuje prestižní evropský
certifikát v oblasti finančního poradenství
a plánování. Certifikát je rozšířen v mnoha
evropských zemích a od roku 2010 je možné jej
získat i v České republice. Poradcům Partners
certifikát přináší jedinečnou příležitost potvrdit
míru své profesionality a možnost zařadit se
v segmentu finančního poradenství na evropskou
úroveň. Ve zkušební komisi zasedá například
Senior Director Partners Michal Oppl, generální
sekretářka asociace AFIZ Marta Gellová či
profesor Masarykovy univerzity Oldřich Rejnuš.
Více informací o certifikátu naleznete na: www.efa.
partners.cz
Jakub Zeman
Partners tento rok zažívají boom
klientských center; máte nějaký
nápad, jakým způsobem by se
dala KC ještě více zatraktivnit, aby
oslovila co nejvíce potenciálních
klientů?
Můj tým má v plánu realizaci minimálně čtyř nových klientských center
a podle mého je počet klientských center to nejdůležitější. Podstatné je, aby
lidé brali klientské centrum jako náhradu své stávající bankovní pobočky, proto musíme být dostupní a variabilní…
Na pozice M2 a M3 v tomto kvartálu dále pov ýšili Ke Tao, A leš Jelínek, Vladimír Čanda, Petr Douša,
Jan Pummer, Petr Milan a Roman
Ziml.
43
SMC konference 2011
Strategická konference
managementu se letos konala ve
dnech 22. a 23. srpna v plzeňském
Parkhotelu. Úvodního slova se
ujala generální ředitelka Katka
Palková a Partner Radim Lukeš.
Poté navázal Petr Borkovec
s prezentacemi aktuálních témat,
která hýbou společností Partners
a která detailně představujeme
i v tomto magazínu. Během
konference došlo i na úzce
profilované panelové diskuze i na
tradiční skupinové focení…
44
45
Výlet do Skotska
Dvaačtyřicet nejlepších manažerů
na pozicích od M1 po D2
z ředitelství Petra Borkovce
a nejpracovitějších manažerů
centrály Partners bylo poslední
srpnový týden pozváno Petrem
Borkovcem na průzkumnou cestu
do Skotska. Účastníci výletu
si prohlédli zříceninu hradu
Dunnottar Castle, umístěnou
na obrovském útesu, zámek
Glamis Castle, obklopený
krásnými zahradami, historické
městečko Pitlochry či Mekku
golfu, univerzitní městečko Saint
Andrews. Finále patřilo skotskému
hlavnímu městu Edinburghu.
46
47
Gratulujeme!
Dáváme nančnímu
poradenství důstojnost,
která mu náleží.
Srdečně gratulujeme našim poradcům, kteří získali
jako první v České republice vysoce hodnocený
certikát EFA (European Financial Advisor). Evropským
nančním poradcem se může stát jen ten, kdo složí
znalostně náročné písemné a ústní zkoušky pod
dohledem organizace EFPA. Certikovaní poradci
Partners tak pomohli ke zvýšení prestiže a kvality
nančního poradenství u nás.
Absolventy jsou: Pavel Dohnal,
Martin Havránek, Lukáš Kaplan,
David Kučera, Petra Novotná,
Alena Středová, Luděk Švarc,
Josef Uchytil a Václav Valášek.
www.partners.cz • tel.: 800 63 63 63
48
Download

Otevřít náhled PDF