Impax media, spol. s r. o.
7-8
/2013
I vydává agentura Impax media, spol. s r. o.,
I časopis je distribuován rovněž elektronicky na 135 000 uživatelů I
cena 49 Kč vč. DPH I vychází 11x ročně I předplatné objednávejte na www.investicnimagazin.cz I
Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat
ve spolupráci s www.Investičníweb.cz
investiční
.
magazin
první skutečně investiční časopis v ČR
®
Eurozónu ještě
čeká pár infarktů,
řešení krize
se ale blíží
Komodita
ryzejší než
zlato: Voda
Navštivte nové
webové stránky
investicnimagazi
n.c
Hrabě František
Kinský o morálce
(a) podnikání
z
Speciál:
Jak investovat
do konce roku
ISSN 1804-9753
07
ISSN 1804-9753, MK ČR E 20308
9 771804 975009
VELETRH INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ DO
ZLATA, MINCÍ, FILATELIE A DRAHÝCH KAMENŮ
WWW.INVESTOR-FAIR.COM
5.- 7. září 2013
VÝSTAVIŠTĚ PVA EXPO PRAHA
Využijte aktuálně nízkých cen a přijďte výhodně nakoupit
zlato, mince, diamanty a další investiční materiál
Součástí veletrhu bude konference o investování
do sběratelských komodit
zínu:
a
g
a
m
o
íh
n
Investič
e
ř
á
n
e
t
č
o
r
1 Kč!
bídka p
a
a
z
n
í
n
e
ln
j
iá
u
c
e
k
p
n
S
tupe
Získejte vs vestor-fair.com/im
.in
Více na www
editorial & obsah
..
investiční
magazin
FOTOEDITORIAL
Investičně ignorovat Afriku? Jedině na vlastní nebezpečí _ _ _ _ _ _ _ 3
AKTUÁLNĚ & EKONOMIKA
Anketa: Kam investovat v druhé polovině roku? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Willem Buiter (Citigroup): Trhy ještě kvůli eurozóně čeká pár infarktů.
Řešení krize se ale blíží _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
10 největších rizik současnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
ROZHOVOR
František Kinský_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
INVESTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
investiční vzdělávání
investiční vzdělávání
pro začátečníky
.
Svět vkladů a úvěrů
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad
finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu
se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a dalšími právními předpisy. Má
postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze.
PRINCIP OBCHODNÍCH BANK
vkladatel
pro začátečníky
.
ÚVĚROVÉ REGISTRY
Uvěrové registry jsou standardním nástrojem pro posuzování bonity a rizika nesplácení úvěrových produktů klientů. Registry obsahují
pozitivní i negativní informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů.
1. Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů
a právnických osob.
Garantem projektu a dalšího rozvoje systému CRÚ je Česká národní banka (www.cnb.cz).
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. je zakladatelem Bankovního a Nebankovního úvěrového registru v České republice.
2. Bankovní registr klientských informací – CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. www.cbcb.cz
Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
3. Nebankovní registr klientských informací – CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. www.cncb.cz
Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
4. SOLUS, zájmové sdružení právnických osob – www.solus.cz
Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4
MOŽNOSTI ZADLUŽENÍ
banka
žadatel o úvěr
Vybrané typy úvěrů
Kreditní platební karta
Kreditní karty (credit cards) znamenají nákup na úvěr.
Karta není napojena na váš běžný účet, ale na účet úvěrový.
Každá transakce s kartou znamená čerpání úvěru od banky.
Ten pak musíte v dohodnutém termínu splatit.
Spotřebitelské úvěry – například nákup automobilu
DOZOR
České
národní
banky
BANKY A POBOČKY ZAHRANIČNÍCH BANK – 45 SUBJEKTŮ
Česká bankovní asociace – www.czech-ba.cz
Asociace českých stavebních spořitelen – www.acss.cz
Úvěry na bydlení
DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNY – 13 SUBJEKTŮ
Spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny) jsou spolu s bankami označovány jako „úvěrové instituce“
a platí pro ně v řadě případů, zejména co do obezřetnosti podnikání, shodná pravidla.
Asociace družstevních záložen www.asociacedz.cz
POJIŠTĚNÍ VKLADŮ ULOŽENÝCH V BANKÁCH A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽNÁCH
Výše náhrady se vypočítává z celkového objemu pojištěných vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky a poskytuje se ve výši
100 % tohoto objemu, maximálně však do výše ekvivalentu 100 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky. Fond pojištění vkladů
vyplácí náhrady vkladů poté, co obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky, stavební spořitelny nebo
družstevní záložny dostát svým závazkům vůči vkladatelům.
Fond pojištění vkladů – www.fpv.cz
Možno doporučit:
www.rozumnezadluzeni.cz
Pozor – Nebezpečí předlužení
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
– www.financnitisen.cz
14
15
16
Svět vkladů
a úvěrů
Absolutní výše (mld. Kč) 31. 5. 2013
Celkový objem úvěrů
Úvěry nefinančním podnikům
Krátkodobé (do 1 roku včetně)
Střednědobé (1-5 let)
Dlouhodobé (>5 let)
2411,7
835,6
259,7
150,4
425,6
Úvěry obyvatelstvu
Debetní zůstatky na BÚ
Pohledávky z karet
Spotřebitelské úvěry
Úvěry na bydlení
1054,1
12,7
24,5
156
820,4
Ostatní
Úvěry živnostníkům
NEBANKOVNÍ SEKTOR POSKYTUJÍCÍ SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY
Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,
který rozšířil úpravu podmínek smluv, v nichž je sjednáván spotřebitelský úvěr.
Česká obchodní inspekce – www.coi.cz
.
Chcete být pravidelně informováni?
Předplaťte si Investiční magazín
na www.investicnimagazin.
40,6
35,9
Zdroj: https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/dokumentyclanku/
banky-fakta-72013-uvery/cbabankyafakta7-2013-uvery_0.pdf
OSOBNÍ BANKROT
Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, kdy jsou
dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela,
nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi
odpuštěn. Tento institut preferuje sociální účel před ekonomickým. Má
umožnit dlužníkovi „nový start“ a motivovat ho k aktivnímu zapojení do
umořování svého dluhu vůči věřiteli.
Insolvenční rejstřík – www.justice.cz
EXEKUCE
Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného
(dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění
jiné povinnosti.
Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb.
je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní
exekutory.
Exekutorská komora – www.ekcr.cz
Portál dražeb – www.portaldrazeb.cz
16 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
Zdroj: Slide 12/37 prezentace ČNB – Zpráva o finanční stabilitě TZ
18. 6. 2013 M. Singer
Autor: Ing. Miroslav Škvára
Lektor finanční gramotnosti
www.skvara.cz
INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz I 17
letní Investiční magazín vám přináší několik velice zajímavých rozhovorů. Hrabě František Kinský z Vchynic
a Tetova nás utvrdil v tom, že je byznys bez morálky cestou do pekel, stejně jako například zatěžování půdy
produkcí pro biopaliva. Nejen o tom,
jak vybírat technologické firmy, jsme
si povídali s Donaldem Nordbergem,
profesorem z Bournemouth University. Exkluzivní trojici doplňuje hlavní
ekonom Citigroup Willem Buiter, podle kterého se Evropa z dluhové krize nakonec vyhrabe, ale nebude to
ze dne na den a bez bolesti.
18
FINANČNÍ ARBITR
Je mimosoudní orgán k řešení sporů, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky a finančními institucemi, a to výlučně na návrh
zákazníka (spotřebitele). Institut finančního arbitra byl v České republice zřízen zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, a to
v rámci harmonizace práva České republiky se zeměmi Evropské unie.
Finanční arbitr – www.finarbitr.cz
DOZOR
České
obchodní
inspekce
DOPORUČUJEME
Konec QE se blíží. Nastal čas oprášit třináct investičních
přikázání pro případ pádu trhů?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tato vlastnost nesmí chybět dobrému traderovi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Svět vkladů a úvěrů _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zuřící býk, nebo mrzutý fundamentalista? Zjistěte, jaký jste
investor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
str. 16 – 17
INVESTOVÁNÍ
Připravte své portfolio na druhé pololetí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
Překvapení, která přinese konec kvantitativního uvolňování _ _ _ _ 22
ALTERNATIVY
Vodu nepijte, raději do ní investujte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
TRENDY
Donald Nordberg (Bournemouth University): Technologické
novinky nepřinášejí ekonomice jen pozitiva, pozice gigantů
je neudržitelná _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
ZAMĚSTNÁNÍ & PODNIKÁNÍ
Chcete plat snů? Tak si o něj neříkejte! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28
Životní a podnikatelská inspirace od dobrodruha mezi světovými
boháči _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
ZAJÍMAVOSTI & INVESTIČNÍ BULVÁR
Jak sakra dosáhnout toho, aby se iPhone do večera nevybil? _ _ _ _ 31
Hormony nepatří do debaty o ženách investorkách _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32
Investiční rok 2013 vstoupil do
druhého poločasu. Českých investičních odborníků jsme se zeptali,
Petr Novotný, šéfred
aktor
kterým typům investic se bude dařit, a na které si ve druhém pololetí naopak dát pozor. Speciál o investování ve zbytku roku nabízí navíc porci investičních tipů a doporučení. Rubrika
„Investování pro začátečníky“ reaguje na aktuální vývoj na vyspělých trzích, které posouvají historická maxima. Investoři by tedy měli být připraveni na náhlou vlnu výprodejů. Pro dlouhodobé investory jsme připravili
sondu do investic napojených na komoditu ryzejší než
zlato. Pitná voda bude pro obyvatele naší planety stále
vzácnější. Jak úspěšně podnikat a upozornit na své originální nápady, přibližuje Sir Richard Branson, zakladatel kultovní skupiny firem Virgin Group. Jeho životní vizí a podnikatelskými zkušenostmi se můžete inspirovat
na straně 30. Kdo se na vlastní podnikání necítí, ocení
rady, jak si fundovaně říci o co možná nejvyšší plat a jak
postupovat při vyjednávání pracovní smlouvy.
Pokud stejně jako já používáte iPhone, vyzkoušejte deset ověřených cest k tomu, jak z něj dostat co nejvíce, aniž byste se museli při práci s ním příliš omezovat.
Poslední strana Investičního magazínu patří ženám,
o nichž si zakladatel miliardového fondu Paul Tudor Jones myslí, že jim hormony překážejí při investování.
Možná na to máte jiný názor.
Přeji vám příjemné letní čtení! Mediální partneři:
partneři:
Vydává Impax media, spol. s r. o. (www.impax.cz)
Veškeré informace v Investičním magave spolupráci s Investičníweb.cz, tel./fax 241 483 141,
zínu jsou určeny výhradně ke studijním
účelům a neslouží v žádném případě jae-mail: [email protected],
ko konkrétní investiční či obchodní dowww.investicnimagazin.cz, Šéfredaktor: Petr Novotný, MBA, Obchodní ředitel: Mgr. Ondřej Pohan, poručení. S ohledem na rizika investováArt director: Ondřej Kafka, PR koordinátorka: Lenka Jiroušková, Marketingová specialistka:
ní do finančních a dalších investičních
Bc. Martina Šrámková, Adresa redakce: Michelská 12a, 140 00 Praha 4. Grafická úprava a zpracování: produktů by měl čtenář před každým jejich nákupem konzultovat své investičImpax media, spol. s r. o.; redakce využívá fotografický servis Shutterstock.com.
ní záměry s finančním, investičním neINVESTIČNÍ
magazín
Tisk: Moraviapress, a. s. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce. Inzerce: tel. 241 483 141,
bo bankovním
I 7-8/2013poradcem.
I www.investicnimagazin.cz I 1
733 330 565, [email protected], media kit ke stažení na www.impax.cz.
.
fotoeditorial
.
Afrika je třetí největší kontinent po Asii
a Americe s celkovou rozlohou přes
30 500 000 km 2, což představuje 20,3 %
celkového povrchu souše na Zemi. Velkou
část Afriky tvoří pouště (Sahara, Kalahari),
polopouště a savany. V centrální části
Afriky se pak nacházejí deštné pralesy.
V 55 afrických státech žije celkem přes
miliardu lidí (2009), což je 15 % světové
populace. Afrika má bohaté zásoby
nerostných surovin: zlata, fosfátů,
uranových rud, diamantů, ropy, zemního
plynu, železné rudy nebo mědi.
2 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
fotoeditorial
.
INVESTIČNĚ
IGNOROVAT AFRIKU?
JEDINĚ NA VLASTNÍ
NEBEZPEČÍ
D
emografové z OSN nedávno revidovali své
odhady vývoje světové populace. Počet
obyvatel Afriky se podle nich do roku
2100 zečtyřnásobí, původně se měl „jen“
ztrojnásobit. Evropa a Severní Amerika ve
21. století zažijí další mírný úbytek počtu
obyvatel, asijský růst se zastaví okolo roku 2050, ale Afrika
má našlápnuto ke strmému růstu populace. S tím je spojený
obrovský potenciál, miliardy nových spotřebitelů pro (možná ne
vždy) nové výrobky. Kromě toho v řadě oblastí již nyní probíhají
velké investice, kontinent ale sužují také mnohé konflikty
a nemoci. I přes všechna rizika nevyhnutelně roste význam
Afriky pro světovou ekonomiku. VÝHLED RŮSTU POPULACE NA JEDNOTLIVÝCH
KONTINENTECH
zdroj: OSN
INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz I 3
aktuálně
.
Anketa: Kam investovat
v druhé polovině roku?
První pololetí končí, a tak
je čas na zhodnocení dění
na trzích. Jaká největší
překvapení přichystala
investorům první polovina
roku? Na to nám koncem
června odpovídali přední čeští
finanční odborníci. Nabídli
nám i svůj výhled do konce
roku a názor na to, které
investiční třídě se bude podle
nich dařit, a na co si dát ve
druhém pololetí naopak pozor.
Autor: Michaela Toperczerová
PETR
PODOLKA
(ŘEDITEL
INVESTIC, ING
INVESTMENT
MANAGEMENT)
Vcelku podle našeho
očekávání se vyvíjely
ceny rizikových aktiv
pod vlivem obrovského přetlaku likvidity. Světovým akciovým trhům
se dařilo vesměs dobře a rizikové prémie se například u korporátních dluhopisů nebo dluhopisů
periferních států snižovaly. Z regionálního pohledu byl překvapivý pozitivní vývoj na maďarském
akciovém trhu, na který máme poměrně dlouhou
dobu negativní náhled.
Z aktuální reakce trhů na oznámení Fedu ohledně
postupného ukončování kvantitativního uvolňování je patrné, že bude přechod do „normálního“
stavu bez masivní podpory ze strany centrálních
bank doprovázen zvýšenou volatilitou. Pokud se
však potvrdí očekávané postupné oživování klíčových ekonomik, mělo by se nadále dařit především
rozvinutým akciovým trhům, především v USA
a Japonsku, kde jsme navíc svědky nevídaného
experimentu v podobě masivní podpory ekonomi-
ky ze strany vlády i centrální banky. Naopak spíše
negativní vliv by toto oživování mělo mít na dluhopisové trhy, kde se dá očekávat postupný růst
výnosů z extrémně nízkých úrovní. Opatrní jsme
i ohledně akciových a dluhopisových trhů rozvíjejících se ekonomik.
MARTIN
URBAN (HLAVNÍ
MAKLÉŘ,
BROKERJET ČS)
Vývoj na finančních
trzích je letos ve znamení uvolněné měnové politiky centrálních bank, která žene
akcie na jejich historická maxima bez ohledu na to, v jaké situaci je
reálná ekonomika. Akcie mají za sebou jedno z nejdelších růstových období bez výrazné korekce, což
neodpovídá makrodatům, která chodí z jednotlivých zemí. V reálném čase tak sledujeme začátek
vzniku bubliny na akciových trzích.
Mnohé ze základních pouček o chování na finančních trzích nyní neplatí. Dostatek volných finančních prostředků žene aktiva nesmyslně nahoru
a riziko výrazných poklesů a turbulencí je stále
větší. Hledat favority pro zbytek roku je i proto těž-
4 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
ké. Každopádně bych doporučoval zůstat u akcií
a využívat výraznějších poklesů k nákupům, dokud nedojde ke změně politiky centrálních bank.
MICHAL
VALENTÍK
(HLAVNÍ
INVESTIČNÍ
STRATÉG, ČP
INVEST)
Největším překvapením letošního roku
jsou podle mě emerging markets, které
výrazně zaostávají za vyspělými trhy. Nekonalo se
obvyklé investiční „kolečko“, kdy nejdříve rostou
trhy, u nichž investoři požadují nejnižší požadovaný
výnos, a tudíž nesou i nižší míru rizika. Jinými slovy, rostly pouze vyspělé trhy. Investoři stahovali peníze ze všech koutů světa (a z komodit) a umísťovali
je do amerických dluhopisů a akcií. Proto se také
emerging markets obchodují s více než 20% diskontem vůči S&P 500 (měřeno pomocí ceny vůči zisku
na akcii – P/E). Dle očekávání se vyvíjely firemní
dluhopisy, které neměly mnoho prostoru k posilování, protože loni předvedly jednu z největších rally,
a kreditní spready vůči bezrizikovým dluhopisům
tak byly na velice nízkých úrovních.
aktuálně
.
Centrální banky pomalu mění rétoriku, takže pravděpodobně budeme svědky utahování měnové politiky. Z krátkodobého hlediska dojde na trhu spíše
k nutnému vyčištění, a to nejen z důvodu zastavení
přílivu nadměrné likvidity, ale také z důvodu technické korekce po více než půlroční nepřetržité rally. Dalším rizikem je udržitelnost ziskovosti firem,
která byla v posledních čtvrtletích tažena především úsporami nákladů. To nejde donekonečna.
Nicméně růst výnosů bezrizikových dluhopisů
indikuje zlepšující se ekonomické prostředí. Tyto
faktory půjdou proti sobě, a proto bude na pořadu
následujících dnů a týdnů zvýšená volatilita. Dařit
se bude měnám těch států, jejichž centrální banky
budou více utahovat monetární politiku. Očistným
procesem si prošel evropský energetický sektor,
který by mohl s pomalu se zlepšujícími makroekonomickými ukazateli pozitivně překvapit.
MAREK
HATLAPATKA
(HLAVNÍ
INVESTIČNÍ
STRATÉG, CYRRUS)
Na začátku roku jsem
byl opatrně optimistický ohledně vývoje
akciových trhů v roce
2013. První polovina
roku se z tohoto pohledu vydařila o něco více, než
jsem čekal. Indexy již překonaly mé celoroční cílové hodnoty (S&P 500 1 530 bodů, DAX 8 100 bodů).
Do určité míry mne překvapila nízká volatilita trhů
během prvních pěti měsíců letošního roku, červen
nicméně naznačil, že klid nemusí být po celý rok.
Vyšší realizované i očekávané zisky firem v USA
mne vedou ke zvýšení celoročního cíle indexu
S&P 500 z 1 530 na 1 620 bodů, německý DAX cíluji
na 8 200 bodů. Z geografického hlediska preferuji
pro druhou polovinu roku americké akcie a doporučuji opatrnost u akcií rozvíjejících se trhů, především těch asijských. Vidím nadále riziko větších
výprodejů na dluhopisových trzích a u komodit.
Preferovanou třídou aktiv pro mne zůstávají akcie,
i když i u nich lze počítat s volatilním obchodováním, zvláště v letních měsících. Z hlediska odvětví
preferuji evropský farmaceutický sektor, americký
technologický a stavební sektor a vybrané tituly
z finančního sektoru a sektoru spotřebního zboží.
ĽUBOŠ
MOKRÁŠ
(ANALYTIK, ČESKÁ
SPOŘITELNA)
Situace se v zásadě
vyvíjí v souladu s očekáváním. Dominuje
politika centrálních
bank, především blížící se ukončování
kvantitativního uvolňování Fedu, což má silný dopad hlavně na vývoj na trhu s americkými státní-
mi dluhopisy. Ale ovlivňuje to podstatně i finanční
trhy jako celek. Překvapila mě aktivita Japonců,
která také podstatně ovlivnila finanční trhy.
Měly by pokračovat aktuální trendy tažené blížícím se obratem měnových politik hlavních centrálních bank. U dluhopisů to znamená růst výnosů,
ale nedávný skok asi na nějakou dobu vyčerpal
prostor pro další růst. Z měn mírně favorizuji dolar,
nemělo by však dojít k žádnému zásadnímu posunu. U jenu bych ještě čekal oslabení, stejně jako
u komoditních měn (australský dolar například).
Rizikovým aktivům se asi moc dobře dařit nebude,
trpět by měly především komodity kvůli slabší výkonnosti čínské ekonomiky. Nevěřím ani cenným
kovům, ty by ještě měly pokračovat v poklesu.
KAMIL KRESTA
(MANAŽER, ČM
AURUM)
Vládní opatření, nejistý vývoj a obavy
z budoucnosti stále
přetrvávají, což má za
důsledek hluboký propad spotřeby. Komoditním trhům se daří
méně a akciový trh se začíná lehce přehřívat. Kurz
české koruny k euru je vnímám příznivě exportéry,
což by mohlo pomoci prodejům v automobilovém
průmyslu.
Velice zajímavý je konkurenční vývoj na českém
trhu telekomunikací a pokles ceny akcií NWR.
Vzhledem k aktuálním cenám na komoditním trhu
vidím jedinečnou příležitost odklonit se od cenných papírů a investovat do drahých kovů, které
jsou v podobě fyzických investičních celků dostupné za neuvěřitelně nízké ceny.
MICHALA
MORAVCOVÁ
(ANALYTIČKA,
BOSSA)
Vývoj finančních trhů
v prvním pololetí byl
v souladu s uvolněnou
měnovou
politikou
velkých centrálních
bank, která výrazně
podpořila chuť po rizikových aktivech (hlavně po
akciích). Takovýto vývoj se zejména v USA po zkušenostech s prvními dvěma koly kvantitativního
uvolňování dal očekávat. Osobně mě v prvním pololetí letošního roku nejvíce překvapil silný výprodej zlata, které od ledna do června ztratilo téměř
30 %. Samotný výprodej mě nešokoval tolik jako
výrazný pokles ceny za tak krátkou dobu.
Letos bych se vyvarovala průmyslových komodit.
Ty budou nadále pod tlakem slábnoucího globálního ekonomického růstu. Na druhé straně bych
viděla možnost opětovného růstu ceny zlata. Poté,
co Fed ukončí program QE, vzrostou úrokové sazby, což by se mohlo postarat o to, aby peníze, které
Fed dosud tiskl a naléval do ekonomiky, konečně
našly své původně plánované umístnění, a to v rukách firem a domácností ve formě úvěrů (v reálné
ekonomice). Úvěry budou pro banky v prostředí
vyšších sazeb mnohem atraktivnějším produktem
než v prostředí sazeb nízkých. Klíčové v tomto
směru je, aby ekonomika USA nadále prosperovala, protože to je základní předpoklad poptávky po
úvěrech i v prostředí vyšších úrokových měr. Nastartování tohoto cyklu by mohlo podpořit inflaci,
proti které se investoři primárně zajišťují nákupem
zlata.
PAVEL
SOBÍŠEK
(HLAVNÍ EKONOM,
UNICREDIT BANK)
V souladu s mými
představami dochází
k postupnému odklonu investorů od bezrizikových aktiv, na
kterých dlouhodobě
nevydělají. Tento velký obraz je „prošpikován“
mnoha drobnými překvapeními, naposledy mírou
reakce trhů na prohlášení Fedu o ústupu od stimulativní politiky.
Po výrazné korekci cen akcií soudím, že nás do
konce roku čeká jejich další vzestup. Na rozdíl od
podobné epizody z první poloviny roku ovšem nebude ta druhá spojena s paralelním zhodnocováním dluhopisů.
MILAN
TOMÁŠEK
(INVESTIČNÍ
MANAŽER, GE
MONEY BANK)
Až do začátku května
mě trhy překvapovaly
rozhodně pozitivně.
Akcie nadprůměrně
posilovaly a dařilo se
i dluhopisům. Očekávali jsme, že růst akcií bude
pokračovat, ale prohlubující se nižší výkonnost
emerging markets proti vyspělým trhům pro nás
byla mírným překvapením. Podobné očekávání
jsme měli u dluhopisů, kde jsme počítali s nárůstem výnosů. Skokový nárůst úrokových sazeb za
poslední měsíc však překonal naše očekávání.
Současná situace na trzích je nervózní – výrazný
nárůst rizika, volatility a všeobecný pokles cen.
Nejlepší strategií je počkat na stabilizaci úrokových sazeb, nakoupit kvalitní státní dluhopisy
a v druhém kroku drahé kovy, případně americké akcie. V opačném případě akciové trhy vymažou letošní zisky a světová ekonomika bude mít
o krok blíže k další recesi, která bude pocházet
z emerging markets. Pravděpodobnost je stále
nízká a bude záviset na aktivitě centrálních bank.
Pasivita bude znamenat další pokles. Sázím na
opak.
INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz I 5
aktuálně
.
DAVID MAREK
(HLAVNÍ EKONOM,
PATRIA FINANCE)
Trhy v první polovině
letošního roku lze popsat jednoduše – nadměrný
optimismus
vystřídaný zdravým
vystřízlivěním. Bylo
jen otázkou času, kdy
se ukáže, že japonská Abenomika není až tak zázračný lék, a kdy Fed naznačí otočení kormidla
své politiky. Následnou korekci na dluhopisových
i akciových trzích lze jen přivítat. V případě rozvíjejících se trhů už možná pokles zašel trochu daleko,
ale trhy často přestřelují. V případě komodit je patrně nejzajímavější vystřízlivění „zlatých brouků“.
Strach z inflace je prozatím iracionální a nebyl
důvod pro tak vysoké ceny zlata, jichž jsme byli
svědky.
Akciové trhy v USA a západní Evropě mají podle
mých modelů po korekci potenciál k tomu, aby do
konce roku mírně stouply. Bude to nicméně pouze
v řádu jednotek procent a nejspíše až v posledních měsících roku. Větší prostor by mohly nabídnout jiné trhy – nesoulad se zdá být v odhadech firemních zisků a aktuálním vývoji akciových trhů
v Brazílii, Rusku nebo Jižní Koreji. Korekce ovšem
může samozřejmě přijít na straně firemních zisků.
V případě komodit se zdá, že většina průmyslově
využívaných surovin (energie, kovy) zareagovala
na ekonomické fundamenty silněji než obvykle,
a za předpokladu mírného zlepšení globální ekonomické aktivity v druhé polovině roku se zde objevuje zajímavý potenciál. V případě dluhopisů je
předpověď obtížná, protože jejich osud nyní mají
v rukou především centrální banky. Na jejich rozhodnutí bude, kam se ceny a výnosy dluhopisů
pohnou.
PETR SKLENÁŘ
(HLAVNÍ EKONOM,
J&T BANKA)
Letošní vývoj se v některých ohledech neod lišoval od posledních 2 až 3 let. Akciové
trhy v USA, Evropě
a Japonsku téměř synchronně prudce rostly
bez ohledu na fundamenty a rizika. Důvodem byla
monetární expanze klíčových centrálních bank.
Injekce likvidity hnaly akcie na rekordní úrovně.
Na konci května sice vystoupaly výše, než se čekalo, ale nešlo o žádný zásadní šok. O něco větším
překvapením bylo, jak dlouho dokázaly americké
a částečně evropské akcie nereagovat na vývoj
ostatních aktiv (komodity a rozvíjející se trhy) a ignorovat fundamenty, rizika, ekonomiku a výsledky
firem.
Velkým překvapením je míra nárůstu výnosů dluhopisů za poslední měsíc a půl, které se dostaly
na 2letá maxima. Zatím jde o jednu z největších
dluhopisových korekcí od roku 2009, která určitě
negativně ovlivní všechna aktiva. Přitom korekci
spustilo pouhé naznačení šéfa Fedu Bernankeho,
že by při naplnění optimistického scénáře na konci letošního roku mohl Fed začít omezovat nákupy
dluhopisů. Ostatní centrální banky (ECB, Bank of
Japan nebo Bank of England) jsou stále spíše ve
fázi zvyšování expanze.
Dále trhy překvapila mohutná korekce u zlata
a stříbra. Drahé kovy jsou s propadem o 25 % od začátku roku třídou aktiv s nejhorším výkonem spolu s akciemi těžařů zlata a drahých kovů, které se
propadly téměř o 50 %. Zlato zaznamenalo nejhorší
obchodní výsledky za posledních 30 let. Přitom se
korekce na zlatě děla přes pokračující expanzi monetární politiky centrálních bank. Poslední měsíc
je tento trend podpořen růstem výnosů u dluhopisů a zpomalením inflace, ale i tak zlato padá od
začátku roku.
Neočekávám žádný konkrétní dlouhodobý trend,
spíše jednotlivé vlny nahoru a dolů závislé na
krocích centrálních bank nebo očekávání těchto
kroků. Tedy pokračování prostředí, ve kterém se
finanční trhy pohybují poslední 4 roky. Jedinou
očekávanou změnou by mohla být vyšší volatilita,
která byla poslední půlrok až nečekaně nízká. Volatilitu může více než obvykle zvyšovat očekávání
konce uvolněné měnové politiky.
TOMÁŠ
MENČÍK
(ANALYTIK,
CYRRUS)
Vývoj od začátku roku
je poměrně divoký.
Překvapením je, že
trhy měly stále sílu
růst, přestože se přibližovaly k historickým maximům. Trhům se dařilo dokonce i poté,
co vyšlo najevo, že ekonomika Číny roste pomaleji,
než se očekávalo. Nicméně aktuální výkyv začíná ukazovat, že byly akcie podporovány zejména
americkým kvantitativním uvolňováním. To bude
pravděpodobně postupně utlumováno. Nepřekvapuje mě proto vysoká volatilita trhů. Pokud jsou na
historických maximech nebo blízko nich, je zřejmé,
že investoři budou citliví na dílčí špatné zprávy.
Poměrně překvapivé je i to, že dochází k častým
negativním revizím výhledů hospodářského růstu jednotlivých hlavních ekonomik. To se na začátku roku nečekalo, alespoň ne v takové míře.
Do konce roku očekávám vysokou volatilitu.
Akciové trhy budou velice závislé na tom, zda
globální ekonomika bude vykazovat nyní očekávanou sílu. Pokud postupně začne ustupovat
kvantitativní uvolňování, otěže musí převzít
reálná ekonomika. Z toho mám docela obavy,
zejména ve světle nedávných negativních revizí. I tak bych ale vsadil na akcie, neboť se stále
jedná o jednu z nejatraktivnějších možností investice. Dluhopisy jsou stále drahé a komodity
6 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
jsou pod tlakem řady negativních faktorů. Banky
a velké fondy nemohou dlouho „sedět“ na penězích a někam je musejí investovat. Cílem mohou
být právě akcie. Obloukem bych se ovšem vyhnul akciím z rozvojových trhů, zaměřil bych se
spíše na USA.
MIROSLAV
NOVÁK
(ANALYTIK,
AKCENTA)
První polovina roku
byla výrazně ovlivněna uvolněnou měnovou politikou Fedu,
respektive kvantitativním uvolňováním.
Z tohoto pohledu se nelze divit rally na akciových
trzích. Je vidět, jak obrovský vliv mají na jednotlivé
segmenty finančního trhu hlavní centrální banky.
Nejvíce mě překvapila odhodlanost japonské centrální banky a tamní vlády ukončit dlouholetou
deflaci v japonské ekonomice. Navzdory častým
kritickým hlasům ze zahraničí BoJ ukazuje, že se
nebojí experimentovat a je inovátorem na poli měnové politiky.
Druhé pololetí bude velmi pravděpodobně ovlivněno postupným ukončováním QE. Očekávám, že akciové trhy budou spíše ztrácet, a to samé platí pro
komodity. Omezování QE se odrazí i na devizovém
trhu. Dařit se bude americkému dolaru, především
proti měnám zemí emerging markets a komoditním měnám. Na domácí scéně očekávám intervence České národní banky proti koruně, a tedy i slabší kurz české měny vůči k euru.
JAN ČERMÁK
(ANALYTIK, ČSOB)
Pád cen dluhopisů či
zlata se asi dal očekávat, šlo jen o to, odhadnout jeho načasování.
Překvapila mě ale například hloubka propadu českého akciového
trhu.
Do konce roku se podle mého názoru bude dařit
akciím. inzerce
ekonomika
.
Willem Buiter (Citigroup):
Trhy ještě kvůli eurozóně čeká pár
infarktů. Řešení krize se ale blíží
Autor: Roman Chlupatý
Nad Evropou se
stahují mračna další
restrukturalizace dluhů.
To trhy vesměs nečekají,
a proto je to nepříjemně
překvapí. Následovat bude
srdeční zástava, respektive
série srdečních přího
d. Reálnou ekonomiku
v Evropě by to ale nemuselo
nijak výrazně pozna
menat, říká hlavní ekonom
Citigroup Willem Buiter
v exkluzivním rozhovoru
pro Investiční magazín.
Nedávno jste řekl, že se eurozóna blíží
k řešení probíhající krize. Po cestě ale narazí
na nějaké ty hrboly. Jak velké budou? Jak
špatné časy ještě starý kontinent čekají?
Může to ještě být celkem špatné. Zdá se totiž, že
jsou finanční trhy naprosto nepřipravené na něco,
co by jen vzdáleně připomínalo události, které čekám. Konkrétně jde o několik případů restrukturalizace dluhů států z periferie eurozóny. V několika
případech dojde na restrukturalizaci dluhu, který
vlastní soukromé subjekty. A čekám také rozsáhlou
restrukturalizaci bankovního dluhu. Ta bude zahrnovat přednostní nezajištěné dluhopisy a možná
– i když doufám, že se tomu většina zemí vyhne –
účast nepojištěných střadatelů jako na Kypru. S tím
trhy nepočítají. Až první stát po Řecku oznámí restrukturalizaci dluhu, přijde mírná srdeční zástava.
Případně k ní dojde, až se do problémů s dluhy dostane velká banka (zejména pokud půjde o velkou
banku v jádru, případně takzvaném měkkém jádru
eurozóny) a dojde na účast nezajištěných věřitelů.
Do jaké míry tyto události ovlivní ekonomiku
eurozóny, která stále zápolí s recesí?
Čekám turbulence na finančních trzích. Ty se ale
do reálné ekonomiky přenést nemusejí. Vyšší nezaměstnanost, propad v produkci a podobně nemusejí nastat, pokud tedy správně zareagují tvůrci
monetární politiky, národní dozorci, regulátoři
a orgány, které (doufám) budou brzy vytvořeny.
Právě proto čekám, že se škody omezí na finanční
trhy. Nejpravděpodobnější scénář z těch, s nimiž
pracujeme, je nyní takový, že vše překonáme bez
zásadních otřesů; na trhu jen dojde k sérii několika
mírných srdečních zástav. Reálná ekonomika se
ale nakazí jen v omezené míře.
Kdy podle vás dojde k první zmíněné srdeční
zástavě? Jinými slovy, kdy je možné čekat,
že se na trhy, které teď zažívají relativně
klidné období, opět vrátí adrenalin?
Ona mírná srdeční zástava může přijít kdykoli.
Může ji způsobit zapojení kyperských věřitelů do restrukturalizace; může to být Slovinsko, které bude
zřejmě na začátku roku 2014 donuceno restrukturalizovat své bankovní dluhy způsobem, který se
bude lišit od jeho současných plánů. Teď počítá
s tím, že vše zalepí penězi z veřejného rozpočtu, podle mě to ale Evropská komise Slovincům nepovolí.
Nedá Slovinsku svolení přistoupit k bankovní krizi
tak, jak k ní přistoupilo Irsko. Šlo o chybu, která by
se neměla opakovat. Za tímto horizontem jsou pak
největším rizikem Portugalsko, Španělsko, a pokud
se něco pokazí na politické scéně, tak i Itálie.
Platí stále, že je politika pro ekonomické
ozdravení, respektive pro řešení evropské
krize, přinejmenším stejně velkým strašákem
jako problémy reálné ekonomiky?
Itálie má zdroje na rekapitalizaci bank. Tento krok
ale také vyžaduje vítězství dobré vůle na politické scéně. Naděje tu do jisté míry je, což potvrzují
například klesající preference Hnutí pěti hvězd.
Většina lidí si prostě uvědomila, že strana protestu
není řešením; je to něco jiného než strana, která by
se mohla případně stát vládní. To je slibné. Itálie
má ale stále před sebou politickou překážku. Ta je
navzdory jistým úspěchům stále vysoká.
Politika může hrát významnou roli také v případě Řecka. Zatím jsme viděli až neskutečně málo
protestů v ulicích, pokud vezmeme v potaz řeckou
historii a extrémní strádání, které bylo Řekům naloženo na bedra. To, že prozatím v ulicích neteče
krev a politická scéna je relativně stabilní, je pozoruhodné. Jelikož ale úplně nerozumím tomu, proč
se Řekové prozatím chovají tak, jak se chovají, nevím, zda tomu tak bude i nadále. Pokud se objeví
další stéblo, které by mohlo zlomit velbloudí hřbet,
Willem Buiter (Citigroup)
oživí to diskuze o možném Grexitu. A to by bylo
hodně destabilizující.
Co si myslíte o Francii, o níž se opakovaně
mluví, ale hned se na ni zapomíná? Někdy je
označována za černou labuť Evropy. Pokud
zkolabuje, rozehraje se tu úplně jiná hra.
Francie je naprosto nezreformovaná. Má obrovské
plusy (infrastrukturu, vzdělané obyvatelstvo, několik světových firem), ale také má obrovské problémy
(přebujelý veřejný sektor, soutěží s Dánskem o to,
kdo bude mít největší podíl veřejných výdajů k HDP;
jde bezmála o 60 %, což je naprosto šílené). To nejde
ufinancovat, aniž by se vážně poškodily pobídky
k tomu pracovat, spořit a investovat. Francie proto
musí změnit svůj sociální model a finanční definici solidarity. Navíc přestala být konkurenceschopná, a to nejen ve srovnání s Německem – to se stal
v podstatě každý –, ztrácí i v porovnání se zeměmi
na periferii, které udělaly alespoň nějaké reformy.
I Francie ohlásila reformy. Podle vás tedy
nejsou dostatečné?
Povedlo se něco málo na trhu práce, jinak vláda
dělá kroky špatným směrem. Například represivní
daně, které mají negativní efekt na celkový výběr
daní, což evidentně relevantním orgánům nevadí; půtky se zahraničními investory jako ArcelorMittal; mnoho dalších věcí, které jako kdyby měly
ukázat, že zákony hospodářské přitažlivosti pro
Francii neplatí. Ony ale platí. Země přitom stále
nese hodně ovoce, které visí nízko a může jí pomoci řešit její problémy. Měla by ho ale začít česat co
nejdříve, jinak bude muset vztáhnout ruce po hůře
dostupných plodech. Francie se může stát vážným
problémem. Historicky je totiž motorem evropské
integrace. Pokud ale začne bláznit kvůli finanční
krizi a nezaměstnanosti, nebude tuto vedoucí roli
schopna hrát. INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz I 7
ekonomika
.
10
největších rizik
současnosti
Analytici i investoři vnímají
riziko poklesu cen akcií
i přes nedávnou korekci
na trhu jako omezené.
Podezřelá shoda v názorech
by měla vést k ostražitosti.
Burzovní veterán Doug
Kass varuje před 10 scénáři,
které by s trhy mohly
pořádně zamávat.
AMERICKÝ
EKONOMICKÝ RŮST
ZPOMALÍ VÝRAZNĚJI,
NEŽ SE ČEKÁ
Oživení na americkém nemovitostním trhu si dá
oddech a spolu s poklesem maloobchodních tržeb
povede v druhé polovině roku a v roce 2014 k horšímu než očekávanému růstu. Trend růstu cen bydlení se v následujících měsících obrátí kvůli vyšším
sazbám hypoték (a jejich nižší dostupnosti), rostoucí nabídce zabavených nemovitostí a menšímu zapojení nových poptávajících z řad institucionálních
investorů (hedgeové fondy). To bude mít negativní
efekt na čistý příjem domácností, spotřebitelskou
důvěru, osobní výdaje, HDP i firemní zisky.
8 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
3% projekce růstu reálného HDP dramaticky
ustřelí. Reálný HDP poroste během následujících
sedmi kvartálů jen 1- až 2% tempem. Spodní úroveň odhadovaného nominálního růstu poskytne
malý prostor pro růst zisků firem. V roce 2013
budou zisky jen zhruba 103 USD na akcii v rámci indexu S&P 500 a konsenzuální projekce pro
budoucí rok budou sníženy pod 100 USD na akcii.
Oživení nebude udržitelné bez monetárních stimulů. Trhy dojdou k závěru, že se americká ekonomika bez pokračujícího kvantitativního uvolňování neobejde. Investoři pochopí, že jsou USA
v likviditní pasti s negativními dopady na zisky,
dividendy, zpětné odkupy akcií i fúze a akvizice.
P/E S&P 500 se propadne v druhé polovině roku
na 13- až 14.
JAPONSKÝ
EXPERIMENT NEVYJDE
Bank of Japan ztratí kontrolu nad
delším koncem výnosové křivky.
Výnosy 10letých japonských vládních dluhopisů
vystřelí na 2 až 3 %, což bude pro zemi s více než
200% poměrem dluhu k HDP vážný problém. Nikkei zažije nepříjemný propad, nepůjde jen o korekci. Japonský jen dále posílí, přestože Bank of
Japan zdvojnásobí své snahy měnu oslabit. Hedgeové fondy budou zavírat pozice. To vše spustí
mezi investory vlnu risk-off, která dopadne na riziková aktiva v Evropě a USA.
ekonomika
.
MÍRA RŮSTU ČÍNY
KLESNE OPROTI
ODHADŮM DALEKO
VÝRAZNĚJI
Ekonomický růst Číny zpomalí k 6 % a níže, a to do
konce roku a v roce 2014. Negativní dopad to bude
mít na vyspělé i rozvíjející se ekonomiky. Projeví
se to i na komoditních trzích, světová ekonomika
upadne do recese. V regionu vyvstanou závažné
problémy s financováním bank.
STAGNUJÍCÍ
EKONOMIKA
EUROZÓNY SE ZAČNE
ZNOVU PROPADAT
Zhoršení zaznamená hlavně francouzská ekonomika. Eurozóna bude klopýtat pod tíhou rostoucích
potřeb financování. Přehnané restrikce povedou
k tomu, že budou současné záchranné programy
neefektivní (německý ústavní soud rozhodne, že
program OMT Evropské centrální banky odporuje
ústavě). Euro posílí a úpadek evropských ekonomik bude pokračovat. Výnosy státních dluhopisů
porostou a rozvinou se problémy bank.
PŘEŠLAP V MONETÁRNÍ
POLITICE USA
ZHORŠENÍ
GEOPOLITICKÉ
SITUACE
Rizika v oblastech potenciálních
konfliktů (Sýrie, Izrael, Írán, Severní Korea, Čína,
Japonsko, Egypt) zesílí.
TRH S ETF SE ZHROUTÍ
A STÁHNE S SEBOU
AKCIE
Kass už dříve v seznamu překvapení pro rok 2012 varoval před riziky spojenými se
strukturou stále populárnějších ETF. V posledních
pěti až deseti letech mnozí investoři (drobní i institucionální) prahnou po investicích do ETF, protože
je považují za prostředek k diverzifikaci a způsob,
jak získat likvidní a málo nákladnou expozici v akciích, bondech i komoditách na různých trzích.
ETF bublina spolu s rychlým růstem významu na
cenové pohyby citlivých HFT strategií vede k zesilování tržních pohybů. Téměř 70 % tradingové
aktivity na NYSE je spojeno s ETF a HFT. Změna
trendu z akumulace ETF k likvidaci těchto produktů povede k problémům. Retailoví a institucionální investoři ztratí víru v systém ETF a opustí
trhy.
KONTROLU NAD
SNĚMOVNOU
REPREZENTANTŮ
ZÍSKAJÍ V ROCE 2014
DEMOKRATÉ
Unáhlené ukončení QE (na základě
přehnaně optimistických ekonomických předpovědí) vyvolá výrazné propady trhu.
DOJDE K REVERZI
VELKÉ ROTACE
Dlouho očekávaná rotace z bondů
do akcií u rizikově averzní investiční komunity neproběhne. Při hledání výnosu
(stimulovaného růstem úrokových měr) se investoři budou vyhýbat akciím a uchýlí se do „bezpečí“
dluhopisů.
Obama získá silný mandát k prosazení své populistické legislativy, včetně daně pro bohaté a daně
z transakcí na akciové obchodování.
!
PŘILETÍ ČERNÉ LABUTĚ
Nepředvídatelné události na sebe
nenechají dlouho čekat. V posled-
ních letech po celém světě roste frekvence výskytu černých labutí.
Extrémní sucha v USA, Brazílii a Rusku
mohou vyústit v mnohem vyšší ceny
komodit a potravin. Negativně dopadnou na
kupní sílu spotřebitelů.
Větší flash crash (nebo série mini flash
crashů) povede k tržní nejistotě.
Masivní sluneční erupce vyřadí většinu
GPS a naruší fungování komunikačních
systémů, elektronických zařízení
a energetických sítí na celém světě.
Politický převrat v některé zemi nebo
likviditní problémy významné firmy,
sektoru nebo regionu ovlivní celou světovou
ekonomiku. SLOVNÍČEK INVESTORA
ČERNÁ LABUŤ
Nepředvídatelná událost
ETF
Burzovně obchodované indexové fondy
FLASH CRASH
Prudký výkyv kurzů způsobený většinou počítačovým obchodováním
HEDGEOVÉ FONDY
Spekulativně řízené podílové fondy pro zámožné investory
GREXIT
Slangové označení pro možný výstup Řecka
z eurozóny
QE – KVANTITATIVNÍ
UVOLŇOVÁNÍ
Centrální banka nakupuje velké objemy státních dluhopisů nebo hypotečních cenných
papírů a snaží se touto nekonvenční měnovou
politikou o snížení dlouhodobých úrokových
sazeb, aby ekonomika rostla rychleji.
inzerce
V S VO L
TU NÁ
PE
NK
A
22.
22
2 RO
ROČN
Č ÍK MEZIN
ČN
EZ
ZIN
INÁR
ÁRO
ÁR
OD
DNÍ
NÍ SPECI
PEECI
CIAL
A IZ
AL
ZOV
OVAN
A É VÝ
VÝST
STAV
ST
AVYY HO
AV
HODI
DIN,
DI
N,
HODI
HO
D NEK, ZLA
LATÝ
TÝCH
TÝ
C A STTŘ
ŘÍB
Í RN
RNÝC
Ý H ŠPER
ÝC
ŠPER
ŠP
E KŮ
Firma...................................................................
IČO......................................................................
Kontaktní osoba................................................
Email...................................................................
PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO VOUCHERU A KOPIE
ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU NEBO VIZITKY ZÍSKÁTE
NA POKLADNĚ VOLNOU VSTUPENKU
V souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. poskytuji
souhlas s využitím uvedených údajů pro účely
rozeslání obchodních sdělení elektronickou poštou společností INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
rozhovor
.
„Chaos nás unaví.
Pak zařadíme
zpátečku.“
František
Kinský
10 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
HRABĚ
KINSKÝFRANTIŠEK
A TETOVZ VCHYNIC
A
je ze staro
českého
rytířskéh
a později
o
šlechtick
ého rodu
p o c h á ze
jícího ze
13. století
pře
d rokem
1989 mim
o jiné
pracoval
v reklam
ním pod
Merkur
niku
po
roce 1989
byl kreati
vním
ředitelem
reklamn
í agentury
Ogilvy &
Mather
od
roku 200
4 se napln
o věnuje
správě ro
dového p
anství
v Kostelc
i nad Orl
icí
je v
lastníkem
společno
Kinský a
sti Písník
spoluma
jitelem C
Kinský
ihelny
v ro
ce 2010 v
stoupil d
o politik
h n e d n ap
y,
oprvé usp
ěl i díky
preferen
čním hla
sům
rozhovor
.
Jednou lidé začnou toužit po kráse a po uklidnění,
protože je prostě unaví ošklivosti, které je obklopují.
Pak se teprve začne vracet, že jsme tady to krásno
pro ně zachovali, řekl mi František Kinský při
procházce parkem, který dal jeho rod z velké části
z vlastních peněz po roce 1989 dohromady, stejně
jako celý zámek. Po těchto slovech sebral ze země
nedopalek, který někdo z návštěvníků odhodil.
Důkaz, že ona doba ještě nenastala.
Kdybyste byl býval věděl, co víte nyní,
opustil byste pozici výkonného ředitele
v prestižní reklamní agentuře a stal se
zámeckým pánem? Se vším více i méně
příjemným, co k tomu patří?
Kdybych byl býval věděl, do čeho se pouštím,
tak bych si to asi hodně rozmýšlel. Ale již tehdy
jsem tušil, do čeho jdu, a vzal jsem to jako novou
výzvu. Ta navíc přišla v době, kdy jsem byl frustrovaný prací v reklamě. Na jednu stranu byla
skvěle odměňována, z mého současného pohledu
dokonce až nezaslouženě, a ta práce mě bavila.
Na stranu druhou jsem z ní začal být hodně unavený. Uvědomil jsem si, jaké množství energie člověk během poměrně krátké doby vydá, aby něco
udělal, a v okamžiku, kdy je práce dokončená, to
celé začíná znovu; to samé, jen místo margarínu
je to třeba šroubovák nebo jiná hloupost. Když
jste v tom patnáct let, váš entuziasmus rychle vyprchává. Zjistíte, že za sebou v podstatě nic nenecháváte. A to nic mě tehdy začalo příšerně drtit.
Zároveň jsem si vzpomněl na rozhovor, který se
mnou vyšel v Mladé frontě. Titulek k němu byl,
parafrázuji, „František Kinský – ten, který Čechy
naučil jíst Ramu“. To mělo být mé poselství? Katastrofa! Nemohl jsem přece opustit svět s tímto
cejchem.
tí – nakonec jsem si i uvědomil, že ne povinností,
ale radostí – to tu budovat a táhnout dál. Nevím,
zda bych na to měl sílu hned od začátku, ale přišel
jsem sem ve chvíli, kdy, jak říkal můj otec, už nešlo
cuknout. A tak jsem to rozvíjel, až mě to najednou
začalo bavit. Nyní si začínám hrát s detaily a nesmírně si to užívám. Že to stojí velké peníze, které
je někde potřeba vydělat, je věc jiná.
Opustil jste tak moderní, nestálý
svět a vrátil se k historii, k tradici.
Nezapochyboval jste, zda to není slepá ulice,
zda tu stále je a bude pro něco podobného
místo?
Obávám se, že to, o čem mluvíte, je nejbližší budoucnost. Že se nedožiji toho, kdy se tato šílená
hektičnost zastaví, svět zařadí zpátečku a požene
se – ze začátku váhavě, ale pak docela s chutí –
zpátky k něčemu pevnému a ukotvenému. Současný chaos ho musí jednou unavit, jinak to prostě nejde. Musíme se vrátit k původním hodnotám,
respektive k nějakým hodnotám. Tím nemyslím
jen morální, ale i ekonomicky stabilní hodnoty.
Patřím k lidem, kteří například bankovní příkazy
stále vyplňují ručně, a všichni se mě ptají, proč
to nedělám přes internet. Odpovídám, že mě děsí
systém virtuálních peněz, virtuální výměny hodnot. Dlouho mi trvalo, než jsem začal platit kartou,
protože v peněžence vždy vím, kolik mám peněz.
Když je vyndám, je prázdná do okamžiku, než
tam zase nějaké dám. A když tam nic není, tak
si nemůžu nic koupit, nemůžu nic zaplatit. Proto
musím neustále počítat s jistou rezervou. S kartou
to tak není.
Zní to paradoxně – člověk, který učil Čechy
jíst Ramu, který tu tedy pomáhal budovat
konzumní společnost, ji svým způsobem
odmítá.
Lidé, kteří propadli virtuální směně zboží, peněz a hodnot, se mnohdy pohybují v absurdních
číslech; ve světě, který *de facto* neexistuje. Já
si například nedokáži představit, co by se stalo,
kdyby všichni drobní střadatelé na světě přišli do
bank a řekli si o své peníze. Systém by zkolaboval,
nemáme ani tolik papíru, aby lidé ty své úspory
dostali do ruky. A to jsou jen drobní střadatelé,
co teprve, kdyby si pro peníze přišli milionáři? To
by pak v bankách museli rozstřihávat Financial
Times na proužky a říkat lidem, že to jsou jejich
peníze. Takové papírky jsou ale příliš malé, a nejsou tak dost dobré ani na vytření, no víte čeho.
Přitom to není tak dávno, kdy byl například dolar
kryt stříbrem a zlatem, člověk tedy mohl v bance
dostat ekvivalent dolaru ve stříbře a ve zlatě. Dnes
jsou na penězích napsány nesmyslné věci – za komunismu u nás byly peníze kryté prací dělnické
třídy, na dolaru zase je „In God We Trust“, tedy „věříme v Boha“. Jak má ale chudák Bůh ten zmatek
zvládat?
I proto věříte tomu, že přijde systémová
korekce, onen návrat k hodnotám?
Přesně tak. Patrně to bude hodně bolestivé, bude
to nějaký velký třesk. Doufám, že to nebude válka
nebo něco podobného. V minulém století jsme dvě
Starost o zámek a celé panství vám nabídla
k vysokoobrátkovému světu reklamy
alternativu. Jak rychle jste si uvědomil, že
nejde jen o epizodu, o dobití baterek?
V době, o níž mluvím, jsem již do Kostelce pravidelně jezdil a začal tušit, že se ho asi jednou chopím.
Otcovy plány byly jiné, chtěl mě a mého bratra
vynechat a přenést zodpovědnost na mého syna.
Ten se toho ale ve svých osmnácti, devatenácti letech strašně lekl. Úplně tomu rozumím, v jeho věku
bych udělal totéž – odjel bych na Nový Zéland, někam daleko. Ale já jsem tady byl a řekl si, že tu výzvu přijmu. Přišel jsem sem a první, co se dostavilo,
bylo zděšení z toho, jak moc je to práce a starostí.
Ale časem, když jsem si ten dům více procházel,
jsem zjistil, že k sobě patříme a že je mou povinnosINVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz I 11
rozhovor
.
„
LESY, POLE, PÍSKOVNA,
CIHELNA: JÁ TOMUTO
DRUHU BYZNYSU VĚŘÍM.
ON EXISTUJE, JÁ SI NA NĚJ
MOHU SÁHNOUT.
velké zažili a nikdo si neumí představit, jak by vypadala ta třetí, kdyby byla celosvětová. Nicméně
čekám, že dojde k nějaké korekci, jak jste řekl. Snad
nepoteče krev, ale určitě nebude poklidná. I proto
jsem nyní spokojený, usazený v Kostelci, a věřím,
že to, co se tu vybudovalo, přetrvá, že to má hodnotu mnohonásobně vyšší, než se může na pohled
zdát. Ta hodnota je totiž trvalá a časem poroste.
Jen potřebuje péči. Je to jako takový doutnající
ohýnek, do něhož musíme foukat opatrně a pomalu, abychom ho nesfoukli.
Rozhodl jste se právě proto vedle
zemědělství a lesnictví, pro rod Kinských
tradičních, pro investice do pískovny a do
cihelny, tedy do věcí, které vyrábějí něco
hmatatelného?
Asi by se vydělávalo rychleji, kdybychom se pohybovali v nějakém investičním byznysu, ale to prostě není nic pro mě. Pískovnu jsme budovali s otcem
společně, cihelnu koupil otec. Kdysi to byl skvělý
byznys, rozbíhala se investiční výstavba a developeři si půjčovali na projekty, které věděli, že nikdy
nezaplatí. Po čase je nikdo nenašel, ale ty projekty
stály. Teď procházíme krizí, ale ta je vždy ozdravná – slabí umřou, ale silní vydrží. My vydržíme, ale
musíme brát jako fakt, že tento typ byznysu patří
k nejsložitějším. Je to ten první článek bez přidané hodnoty. To samé platí o písku, který natěžíte
a prodáte; až ti další s ním něco dělají. Jsme na začátku řetězce, ale o to více se s ostatními musíme
prát. Nikdo nechce přijít o zisk, takže nás tlačí do
brutálních cen, ale člověk musí vydržet, vydobýt si
a udržet pozici na trhu. I tak ale tomuto typu byznysu věřím – mohu si na něj sáhnout, vím, že pod tou
zemí ten písek opravdu je.
Nyní ale česká ekonomika stagnuje, takže
o váš písek není příliš velký zájem. Globální
finanční trhy naopak rostou a lze na nich
slušně vydělat. Ani trochu vás to neláká?
Mně nevadí, když těžbu utlumím, protože mezitím
na místě, kde je písník, poroste les. Já písek nevytěžím s tím, že bych to místo neproměnil v les, který
tam byl původně, z čehož mě, mimochodem, nejdříve podezírali. Když jsme začínali, tak nás všichni považovali za dravce, kteří to vytěží a nechají tam nevzhlednou jámu. Pokoušeli jsme se jim vysvětlit, že
takoví nejsme, že ten písek těžíme na vlastních pozemcích, na nichž prostě nemůžeme nechat jámu.
To je jako s tou peněženkou – musím si nechat peníze na to, abych tu jámu zadělal, nemohu to takzvaně
vyžrat do mrtě. Co se finančních trhů týče, je to i věc
povahy. Já prostě věřím spíše tradičním hodnotám
než rychlému virtuálnímu byznysu; tomu tak úplně
nerozumím. Dlouhá léta jsem se bránil i počítači –
v reklamní agentuře jsem byl poslední, kdo ho začal
používat.
Předpokládám, že se váš vztah k počítači od
té doby přece jen změnil. Nebude se vyvíjet
i váš vztah k určitému druhu investic, nebo
obecněji k modernímu světu?
Přišel jsem na výhody počítače, ale ani tak ho nevyužívám více než jako sofistikovaný psací stroj a zdroj
informací. Mám daleko do lidí, kteří sedí s iPhonem
12 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
a vlastně pořád „jedou“, permanentně komunikují se
světem. Někteří to dělají proto, že to dobře vypadá,
jiní tak skutečně pracují, čtyřiadvacet hodin denně.
Co z toho života mají? Nakonec zestárnou a zjistí, že
mají jen další a ještě modernější komunikační prostředek. Je jim čtyřicet a praskne jim srdce z vypětí.
V jednu chvíli, když skutečně takzvaně hýbete světem, totiž prostě vyhoříte. Nedá se to vydržet. Já naopak přijdu, zatnu pluh, předřadím volka a pomalu
začnu kráčet. A toho volka si nezabiji, protože – jak
říká da Vinci – kde voli slouží jako krmě, hospodář
pojídá své nádeníky. Já prostě věřím v trvalé, ne
v pomíjivé hodnoty.
I proto jámu po vytěženém písku zasypete
a na jejím místě zasadíte les. Nedělá
to ale každý. Není to frustrující, nebo
alespoň z pohledu konkurenceschopnosti
nevýhodné?
Věřím, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Každého ta nezodpovědnost k světu nějak dostihne;
možná ne jeho, ale generace po něm. Musíme se
chovat zodpovědně ke světu, v němž žijeme. Měli
bychom se chovat jinak, než to nyní děláme. Nejsem ekolog ani šílenec, který by nejraději zabrzdil
veškerý pokrok, ale jsem proti té bezbřehé devastaci. On to zatím svět asi vydrží, těch pár miliard lidí navíc snese, ale jednou narazíme na jeho
limity. Proto je vhodné se chovat odpovědně už
teď. Vezměte si takové zemědělství. Pořád někam
jezdím, během cest se dívám po polích – a vidím
samé energetické plodiny. Na jaře nebo v pozdním
jaru jsou celé Čechy žluté řepkou, později všude vi-
rozhovor
.
dím kukuřici. Té se ale nenajím, ta se skosí a skončí v biopalivech nebo něčem takovém. Vyrábíme
energii a tvrdíme, že zdravou, čistou. Ale jak může
být zdravá, když tím devastujeme půdu? Navíc ji
nesmyslně dotujeme.
Řepku, kukuřici ani nic podobného tedy na
vašich polích nenajdeme?
Mně jeden čas, než přišli na to, že u mě nepořídí,
volali lidé, kteří se touto výrobou – to je výroba,
ne zemědělství – zabývají. Nabízeli mi dvojnásobek nebo trojnásobek toho, co dnes dostávám od
zemědělců, kteří si ode mě půdu pronajímají a pěstují na ní obilí. Ti lidé chtěli pěstovat kukuřici a ten
trojnásobek mohli nabízet jen díky tomu, že dostávali a dostávají dotace. Dotace na to, že tu půdu po
deseti letech jejich „hospodaření“ nedá nikdo dohromady. To bude úhor, oni do toho totiž vůbec nic
nedají, oni to prostě vymydlí a vrátí v hrozném stavu. A když se ozvete, tak vám řeknou, že vám za to
zaplatili, tak co byste chtěl. A vy do toho pak deset
let budete zaorávat hnůj, budete to osazovat něčím
zeleným, abyste to oživil. To je příklad té absolutní
neúcty k tomu, kde žijeme; je to jen o tom vydřít,
sedřít a stáhnout z kůže. To se jednou nevyplatí,
takže to nechci dělat.
Co tedy dělat chcete? Před deseti lety jste
v jednom rozhovoru řekl, že chcete zámek
a další věci dostat do rovnovážného stavu.
K tomu se blížíte. Takže co dál – udržování,
nebo další rozvoj?
Ještě nějaký čas to bude o udržování, ale zároveň to
bude o hledání směru, kterým to rozvíjet. V tom zatím tápu. Zámek, to nikdy nebyla investice, to byla
záchrana něčeho krásného, co nesmělo zmizet kvůli
zodpovědnosti k rodině. Beru to tak, že se peníze,
které na to padly, nikdy nevrátí. Teď jsem asi navíc
nevyrazil zrovna nejšťastnějším směrem, pokouším
se totiž z toho všeho vybudovat příjemné místo pro
život. Nejen pro sebe, ale i pro ostatní lidi, jimž tu
nabízím nejrůznější možnosti odpočinkového vyžití. Zatím za to nechci peníze. V Anglii, když jdete
k někomu do parku, za to musíte platit a nikomu to
nepřipadá divné. Já si ale nedovedu představit, že
bych tady postavil u vchodu budku a řekl, že chci
desetikorunu za vstup. Na něco podobného ještě
nenazrál čas. Musíme počkat, až lidé začnou toužit
po kráse a po zklidnění, protože je unaví ošklivosti,
které je obklopují. Pak teprve budeme moci žádat
o příspěvek na to, že jsme to krásno tady pro ně zachovali. To je ale daleká budoucnost.
Svědčí o tom asi i plot, který lidé opakovaně
ničili, aby si přes váš pozemek mohli krátit
cestu. I mříž někdo s pomocí heveru roztáhl.
Zůstane jednou nějaká bariéra nerozbitá?
Jsem v tomto směru strašný pesimista. Dostali mě,
podlehl jsem a začal to přes den otvírat, zavírám
jen na noc. Ta neúcta, to nerespektování toho, že
je něco někoho jiného, je neskutečně silná. Kdysi,
když se v roce 1989 zvonilo klíči, se říkalo: „Jedna
generace – a bude to dobré.“ Jsem pevně přesvědčený o tom, že jsem tu hloupost říkal i já. Dnes víme,
že jsou dvě generace málo, a kdo ví, zda tři budou
stačit. My v Česku to totiž vždy ženeme ode zdi ke
zdi. Nejdříve jsme byli hrozně uťápnutí, ale pak najednou strašně svobodní. Svobodu si přitom pleteme s něčím jiným. Bereme to tak, že když je člověk
svobodný, může si dělat, co chce. Ale tak to není. To
se nesmí nikde, ani v té nejsvobodnější zemi. Zkuste v New Yorku popíjet na ulici pivo z láhve, zkuste
odmlouvat policistovi; hodně rychle zjistíte, že ležíte na zemi, někdo vám klečí na zádech a nasazuje
vám pouta. Srovnejte to s Českem, kde si z hodnot
a autorit nic neděláte, protože jste „svobodní“, protože „můžete“. Bude trvat ještě hodně generací, než to
tu dáme dohromady.
Jak velkou roli v tom, kolik těch generací
bude, hraje – nebo by měl hrát – svět
byznysu?
Ono to bude dlouho trvat i proto, že jsme my sami
příštím generacím nedali moc dobrý příklad. A to
je přesně ten okamžik, kdy se byznys a morálka
začnou potkávat. Kdo by měl dát generaci, která
tu vyrůstá, příklad? Určitě dobrá rodina. Ale ono
to dítě pak vyrazí do společnosti a zjistí, že pokud
se bude chovat podle těch nejpevnějších morálních zásad, nepřežije. Dravci okolo ho rozškubou
na kusy. Proto se musí naučit bránit. Je to hodně
zamotané a na dlouhou rozpravu. Ale stručně, jde
o dobré příklady. A my, naše generace, jich mnoho
nedáváme. Autor: Roman Chlupatý
Foto: Jaroslav Matyáš
Networking – investice, která se
mnohonásobně vrátí
JE ZNÁMÝM FAKTEM, ŽE PRO MALÉ A STŘEDNÍ
PODNIKATELE NEJLÉPE FUNGUJE PŘI ZÍSKÁVÁNÍ
NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ OSOBNÍ DOPORUČENÍ.
V PRAXI SE ALE ČASTO SETKÁVÁM S NÁZOREM,
ŽE DOPORUČENÍ LZE ZÍSKAT POUZE TAK, ŽE NÁS
NĚKDO SÁM O SOBĚ DOPORUČÍ, ANIŽ BYCHOM
PRO TO MOHLI COKOLIV UDĚLAT. A TO JE VELKÝ
OMYL.
Kdyby se nám vlastní aktivitou podařilo získat dvakrát
nebo třikrát více doporučení, měli bychom o značnou
část byznysu postaráno.
Kde doporučení získat? Jak to udělat, aby vaše firma
nebo vaše jméno byly častěji doporučovány? Jasná
odpověď na tuto otázku zní: Investujte do kvalitního
networkingu.
CO JE VLASTNĚ NETWORKING?
Networking je aktivita, při které vytváříte, budujete a udržujete si okruh kvalitních lidí, kteří vás znají, vědí, čím se váš
podnik zabývá, pomohou vám, kdykoli potřebujete, rádi
od vás v případě potřeby nakupují a neváhají vás doporučit svému okolí, když zjistí poptávku po vašem produktu.
Networking je, co se týče financí, velmi nízkonákladová aktivita ve srovnání s jinými druhy reklamy. Co je
však potřeba do kvalitního budování vztahů investovat,
je čas. Budování dlouhodobých kvalitních vztahů stojí
úsilí a vyžaduje změnu pohledu na jednání s lidmi. Ve
výsledku se ale můžete těšit na nové a dlouhodobé
zdroje doporučení a referencí. A samozřejmě na místo
nekonečného nabízení svých služeb tam, kde v daném
okamžiku nejsou žádány, se můžete zaměřit na uspokojení poptávky tam, kde je váš produkt vyhledáván.
OSVOJTE SI ZÁKON RECIPROCITY
Mít kolem sebe tisíce anonymních kontaktů nemusí
být tak přínosné a efektivní, jako mít kolem sebe pár desítek lidí, kteří vám neváhají pomoci, předají nový kontakt, doporučí vaše produkty a podpoří vás ve všech
směrech. Rozdíl mezi těmito skupinami je, že ta druhá,
na rozdíl od té první, má DŮVOD to pro vás udělat. Proto
v networkingu platí obzvlášť přístup „jak vám mohu
pomoci“ a zákon reciprocity.
VÁŠ PŘÍSTUP JE KLÍČ K ÚSPĚCHU
Změňte svůj přístup na obchodních jednáních a navštívených akcích. Když se setkáte s potenciálním zákazníkem, nepřemýšlejte nad tím, zda koupí váš produkt, nemyslete na uzavření obchodu jako na jedinou
misi setkání. Zkuste se na člověka, který sedí proti vám,
podívat z pohledu toho, jak mu můžete pomoci. A zahajte cestu k novému a spokojenému klientovi, který
vás bude chtít mít ve svém okruhu dodavatelů. Myslete na to, že jen 3 % zákazníků si od vás něco koupí
na prvním setkání. A zhruba 80 % po více než pátém
kontaktu.
Zákon reciprocity říká, že pokud něco uděláte v prospěch druhých (zákazníků, obchodních partnerů, přátel…),
budou mít důvod vám laskavost oplatit, když se na ně
s prosbou obrátíte vy. Jakmile porozumíte tomuto zákonu,
začnete se zajímat a pomáhat svým kontaktům v okolí, začne se vám vaše „pomoc“ velmi brzy vracet i s úroky.
Mnoho úspěchů v rozvoji vašich firem vám přeje Kamila
Zárychtová, zakladatelka konceptu privátních podnikatelských klubů Business for Breakfast v České republice
www.bforb.cz
INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz I 13
PR
investiční vzdělávání
pro začátečníky
.
Konec QE se blíží.
Nastal čas oprášit třináct investičních
přikázání pro případ pádu trhů?
Autor: Tomáš Beránek
Greg Greenberger,
nyní přispěvatel CNBC,
oslovil před 18 lety, kdy se
index S&P 500 pohyboval
kolem 500 bodů,
několik profesionálních
investorů a shromáždil
13 investičních přikázání.
„Všechna jsou extrémně
jednoduchá. Co víc,
fungují přesto, že se za tu
dobu zcela změnil způsob,
jakým se na trzích
obchoduje,“ říká.
„Původně jsem tato investiční přikázání sepsal
v dubnu 1995 pro San Francisco Chronicle a investorům jsem doporučoval, aby si je uschovali do
doby, než trhy zažijí prudký pád,“ vzpomíná Greenberger. Ve svém článku tehdy napsal: „Během tří
měsíců, let nebo možná desetiletí trhy zažijí nelehké období.“ Možná, že s blížícím se koncem QE
přišel ten správný čas, aby investoři třináct
Greenbergerových přikázání oprášili.
1.
Když jsou na tom trhy opravdu špatně,
nakupujte nové nebo držte své stávající
pozice. V žádném případě neprodávejte.
2.
Nepanikařte, trhy se po pádu dříve či
později vždy vrátí na původní hodnoty.
3.
V průběhu pádu trhů nevěřte negativním predikcím. Věci nejsou nikdy tak dobré, jak se zdá, když vyhráváte, ale stejně tak
nejsou ve skutečnosti nikdy tak špatné, jak
na první pohled vypadají, když prohráváte.
4.
Nakupujte na minimech, prodávejte na
maximech. Pokles trhů vnímejte jako
ideální příležitost k nákupu.
9.
Ani v průběhu poklesu trhu svoji investiční strategii neměňte směrem ke
konzervativním investicím.
5.
Využijte poklesu trhů k nákupu kvalitních titulů se slevou. Před vstupem do pozice se však ujistěte, že za pádem ceny titulu
skutečně stojí pokles trhu jako celku.
10.
Všímejte si statistik. Od roku 1926 přidávají akcie v průměru 10 % ročně.
11.
Než začnete investovat, přečtěte si knihu Stocks for the Long Run od Jeremyho J. Siegela. Mimo jiné se dozvíte, proč se
nevyplatí akcie ignorovat.
12.
Při prudkém pádu trhů nečekejte na
dno, začněte nakupovat okamžitě. Investoři, kteří s nákupy vyčkávají, nakonec
většinou nakupují, až když jsou trhy zpět na
vrcholu.
13.
Slibte sami sobě, že akcie, které při
pádu trhu nakoupíte, neprodáte dříve
než za tři roky. Většina investorů si neuvědomuje, že pád trhu je obvykle předzvěstí silného býčího trendu, a zcela nesmyslně
prodávají v průměru již po 6 měsících. 6.
Každý pokles trhu nahrává příchodu nových apokalyptických vizionářů. Ignorujte je. Když nedokázali předpovědět pád
trhu, nejsou to dobří prognostici.
7.
Když trhy oslabí o 30 % a více, začněte investovat agresivněji, například do akcií
malých společností.
8.
Při opětovném růstu trhů nepřestávejte
akcie dokupovat. Nikdo vám nedokáže zaručit, že se na své dno ještě někdy vrátí. Stejně tak nerealizujte krátkodobé zisky. Vždy
investujte dlouhodobě.
14 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
investiční vzdělávání
pro začátečníky
.
Tato vlastnost nesmí chybět
dobrému traderovi
Autor: redakce
Tradeři by se měli snažit
být konzistentní. I úspěšní
profíci, kterým se daří
dosahovat vyšších než
průměrných výnosů,
potvrdí, že to není snadný
úkol.
N
ejprve si vytvořte rutinu, začněte si vést deník svých obchodních aktivit, načrtněte grafy
vývoje. Potom zformulujte pravidla, díky nimž se dopracujete
ke konzistentní a jednoduché
strategii, kterou budete následovat a pilovat
v čase.
KAŽDODENNÍ RUTINA
Každý den tradingu by pro vás měl být rutinou.
Držte se zaběhnutých kolejí a vytvořte si konzistentní přístup. K rozvinutí rutiny a každodenních
zvyků lze použít seznam úkolů a upomínky, co
a kdy dělat. Rozvrh by se měl stát přirozenou součástí dne a neměl by se měnit, pokud to není nutné.
Když se ho z jakéhokoli důvodu nebudete moci držet, netradujte. Třeba i delší dobu.
STRATEGIE, KTERÉ SE BUDETE
DRŽET
Tradeři rádi zkoušejí a následně opouštějí různé strategie. Pak ale nemají možnost zhodnotit
změny a to, zda jsou nové metody lepší než ty
předešlé. Tento přístup ohrožuje jejich výnosy.
Nepřikládejte proto velký důraz krátkodobým
výsledkům, řešte dlouhodobou výkonnost. Konzistenci zvýšíte také tak, že budete to samé donekonečna opakovat. Postup začněte měnit až ve
chvíli, kdy to bude nezbytně nutné (a po důkladném testování).
Profíci nejsou nikdy spokojeni s aktuálními výsledky, ale dokáží mírnit své nadšení z úspěchů, aby
jejich přístup zůstal konzistentní. Mnohdy mají
pokušení změnit přístup, ale díky trpělivosti často odhalí, že by zamýšlené změny napáchaly více
škody než užitku.
ZJEDNODUŠENÍ
Strategie úspěšných traderů jsou jednoduché – konzistentně fungují bez velkých analýz, předpokladů
nebo rozhodnutí. Začátečníci a neúspěšní tradeři
mají tendenci považovat komplikovanější přístupy
nebo systémy za efektivnější, funguje přitom pravý
opak. Problém se složitými metodami tkví v tom, že
je těžké je soustavně aplikovat, když se změní tržní
podmínky nebo do hry vstoupí emoce.
podle nichž budete obchodovat. To budou pravidla
vaší strategie. Jakmile máte pravidla, následujte je
a váš přístup bude konzistentnější. Většina traderů si pravidla nedokáže určit, a proto nedosahuje
svých potenciálních výsledků. Vědomě či nevědomě hledají způsob, jak vinu za svůj neúspěch svalit
na ostatní.
Je potřeba mít na paměti, že nehledě na dokonalost využitých metod a snahu věnovat trhu maximální pozornost to mohou být nakonec tržní podmínky, které zazdí i tu nejlepší investiční strategii.
Nicméně štěstí přeje připraveným. MONITORING KAŽDODENNÍCH
AKTIVIT
Nejdříve je potřeba dobře porozumět tomu, co
chcete dělat. Dosáhnete toho jedině tak, že budete
monitorovat vše, čemu se každý den jako trader věnujete. Neznamená to denně hlídat výnos portfolia, ale detailně sledovat každý obchod od počátku
do konce. Když tak budete činit, brzy zpozorujete
vzorce chování (dobré i špatné zvyky), podle nichž
se vám budou snáze identifikovat slabé stránky.
Tedy přesně to, na co potřebujete zaměřit svou
energii. Čím konzistentnější a jednodušší postup,
tím snáze zpozorujete, co je potřeba pro zlepšení
udělat.
VÝVOJOVÉ DIAGRAMY
Pro načrtnutí tradingové a investiční strategie
jsou vhodné vývojové grafy. Zkuste si vše za nějaké období (třeba za 2 roky) zapsat a na základě
toho vytvořte vývojové diagramy. Měly by zahrnovat specifické kroky v tradingovém a investičním procesu. Pokud vám bude chybět konzistence, nebudete do diagramu schopni vše zachytit.
Případně bude graf příliš komplikovaný a nebude
z něj patrný žádný systém. Nejlepší tradingové
strategie lze zachytit na vývojovém diagramu za
15 minut. Pokud ten váš vyžaduje na vytvoření
více času, nebo ho dokonce nelze načrtnout pro
přílišnou složitost, je to znamení, že máte problém
s udržením konzistence.
NASTAVTE SI PRAVIDLA A DRŽTE
SE JICH
Pokud se vám podaří osvojit si výše uvedené postupy, můžete na základě toho rozvinout pravidla,
INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz I 15
investiční vzdělávání
pro začátečníky
.
Svět vkladů a úvěrů
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad
finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu
se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a dalšími právními předpisy. Má
postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze.
PRINCIP OBCHODNÍCH BANK
vkladatel
banka
Úroky z vkladů
bývají nižší
než úroky z úvěrů.
Rozdíl mezi nimi
(„hrubá úroková
marže“) je zdrojem
úrokových
výnosů banky
žadatel o úvěr
DOZOR
České
národní
banky
BANKY A POBOČKY ZAHRANIČNÍCH BANK – 45 SUBJEKTŮ
Česká bankovní asociace – www.czech-ba.cz
Asociace českých stavebních spořitelen – www.acss.cz
DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNY – 13 SUBJEKTŮ
Spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny) jsou spolu s bankami označovány jako „úvěrové instituce“
a platí pro ně v řadě případů, zejména co do obezřetnosti podnikání, shodná pravidla.
Asociace družstevních záložen www.asociacedz.cz
POJIŠTĚNÍ VKLADŮ ULOŽENÝCH V BANKÁCH A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽNÁCH
Výše náhrady se vypočítává z celkového objemu pojištěných vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky a poskytuje se ve výši
100 % tohoto objemu, maximálně však do výše ekvivalentu 100 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky. Fond pojištění vkladů
vyplácí náhrady vkladů poté, co obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky, stavební spořitelny nebo
družstevní záložny dostát svým závazkům vůči vkladatelům.
Fond pojištění vkladů – www.fpv.cz
FINANČNÍ ARBITR
DOZOR
České
obchodní
inspekce
Je mimosoudní orgán k řešení sporů, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky a finančními institucemi, a to výlučně na návrh
zákazníka (spotřebitele). Institut finančního arbitra byl v České republice zřízen zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, a to
v rámci harmonizace práva České republiky se zeměmi Evropské unie.
Finanční arbitr – www.finarbitr.cz
NEBANKOVNÍ SEKTOR POSKYTUJÍCÍ SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY
Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,
který rozšířil úpravu podmínek smluv, v nichž je sjednáván spotřebitelský úvěr.
Česká obchodní inspekce – www.coi.cz
.
16 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
Chcete být pravidelně informováni?
Předplaťte si Investiční magazín
na www.investicnimagazin.
investiční vzdělávání
pro začátečníky
.
ÚVĚROVÉ REGISTRY
Uvěrové registry jsou standardním nástrojem pro posuzování bonity a rizika nesplácení úvěrových produktů klientů. Registry obsahují
pozitivní i negativní informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů.
1. Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů
a právnických osob.
Garantem projektu a dalšího rozvoje systému CRÚ je Česká národní banka (www.cnb.cz).
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. je zakladatelem Bankovního a Nebankovního úvěrového registru v České republice.
2. Bankovní registr klientských informací – CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. www.cbcb.cz
Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
3. Nebankovní registr klientských informací – CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. www.cncb.cz
Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
4. SOLUS, zájmové sdružení právnických osob – www.solus.cz
Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4
MOŽNOSTI ZADLUŽENÍ
Vybrané typy úvěrů
Kreditní platební karta
Kreditní karty (credit cards) znamenají nákup na úvěr.
Karta není napojena na váš běžný účet, ale na účet úvěrový.
Každá transakce s kartou znamená čerpání úvěru od banky.
Ten pak musíte v dohodnutém termínu splatit.
Spotřebitelské úvěry – například nákup automobilu
Úvěry na bydlení
Možno doporučit:
www.rozumnezadluzeni.cz
Pozor – Nebezpečí předlužení
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
– www.financnitisen.cz
Absolutní výše (mld. Kč) 31. 5. 2013
Celkový objem úvěrů
Úvěry nefinančním podnikům
Krátkodobé (do 1 roku včetně)
Střednědobé (1-5 let)
Dlouhodobé (>5 let)
Úvěry obyvatelstvu
Debetní zůstatky na BÚ
Pohledávky z karet
Spotřebitelské úvěry
Úvěry na bydlení
Ostatní
Úvěry živnostníkům
2411,7
835,6
259,7
150,4
425,6
1054,1
12,7
24,5
156
820,4
40,6
35,9
Zdroj: https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/dokumentyclanku/
banky-fakta-72013-uvery/cbabankyafakta7-2013-uvery_0.pdf
OSOBNÍ BANKROT
Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, kdy jsou
dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela,
nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi
odpuštěn. Tento institut preferuje sociální účel před ekonomickým.
Má umožnit dlužníkovi „nový start“ a motivovat ho k aktivnímu zapojení
do umořování svého dluhu vůči věřiteli.
Insolvenční rejstřík – www.justice.cz
EXEKUCE
Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného
(dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění
jiné povinnosti.
Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb.
je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní
exekutory.
Exekutorská komora – www.ekcr.cz
Portál dražeb – www.portaldrazeb.cz
Zdroj: Slide 12/37 prezentace ČNB – Zpráva o finanční stabilitě TZ
18. 6. 2013, Miroslav Singer
Autor: Ing. Miroslav Škvára
Lektor finanční gramotnosti
www.skvara.cz
INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz I 17
investiční vzdělávání
pro pokročilé
.
Zuřící býk, nebo mrzutý
fundamentalista?
Zjistěte, jaký jste investor
Autor: redakce
ČÍHAJÍCÍ LARRY
ZUŘÍCÍ BÝK
Šest typů investorů podle
bloggera a manažera
hedgeového fondu Howarda
Lindzona.
Rád všechno sleduje zpovzdálí. Oceňuje všechny
informace, nápady a sdílené názory, ať jsou číkoli.
Všechno samozřejmě zaručeně využije a o všem
dokáže dlouho diskutovat. Ano, číhající Larry je
typický webový investor.
Každá investice se mu líbí. Vždy existuje nějaký
výhodný obchod a on ho musí najít. Nepřipadá
v úvahu, že by si vzal volno, žádné ani nechce. Touží jen porazit trh za každou cenu a ukázat mu, kdo
je tady pánem.
NETRPĚLIVÝ OPTIMISTA
VYBÍRAVÝ OPORTUNISTA
Má velkou důvěru ve své investice, ale nechápe,
proč se ceny pohybují vytyčeným směrem tak pomalu a tak pozdě. Je trochu rozmrzelý z toho, jak
se věci vyvíjejí, ale srdce má na správném místě.
Typickým netrpělivým optimistou je Bill Gates.
Má rád býčí trh, trend je jeho nejlepší kamarád
(i když v případě, že vidí příležitost, je schopen
obchodovat v podstatě cokoli). Velkou roli v jeho
rozhodování hrají konkrétní lidé. Hledá velké příležitosti a chytré lidi.
MRZUTÝ FUNDAMENTALISTA
KAŽDODENNÍ OBCHODNÍK
(DAYTRADER)
I
nvestiční dotazník makléřských firem
většinou rozeznává tři kategorie investorů – začátečníky, pokročilé a zkušené investory. Takové rozdělení ale jen zhruba
vystihne, jak se bude konkrétní člověk
chovat. Někdo investuje bezhlavě, někdo
je trpělivý, někdo se snaží jít proti trhu.
Manažer hedgeového fondu a zakladatel serveru
StockTwits Howard Lindzon provedl vlastní rozdělení investorů do šesti kategorií. Kam byste se
zařadili?
Kupuje akcie firem, které nikdo nemá rád. Má své
teorie a nenechá se přesvědčit, že se svou progresivní myšlenkou mohl přijít příliš brzy, nebo že je
dokonce od základu špatná.
18 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
Celý den se vrtá v různých obchodech, aby na jeho
konci měl jen minimální zisk. CORPORATE FINANCE 2013:
Financování růstu hodnoty firem.
19. 6. 2013 se uskutečnil
v Brně v kongresovém centru
hotelu Holiday Inn již 10.
ročník odborné konference
CORPORATE FINANCE 2013
: Financování růstu hodnoty
firem. Investiční magazín se
stal mediálním partnerem
konference.
Mezi hlavní tématické okruhy odborné konference patřila zejména témata podpory rozvoje a investic malých
a středních firem, zkušeností se vstupem strategických
partnerů, hledání optimálního finančního či strategického partnera, expanze firem prostřednictvím fúzí
a akvizic a současných trendů stanovování hodnoty
firmy. Konference se zúčastnilo více než 70 vlastníků firem, představitelů managementu, finančních ředitelů,
investorů a poskytovatelů kapitálu. Na konferenci byly
prezentovány zkušenosti se získáním finančních zdrojů
na rozvoj firem, ať již ze strany investorů, nebo firem.
Konferenci zahájil s tématem „Venture Capital jako
příležitost financování růstu podniků“ Jiří Beneš, prezident Czech Venture Capital and Private Equity Association. Otázkou, kdy použít Private Equity a předpoklady pro získání investora, se zabýval ve svém
vystoupení Luděk Palata, vicepresident společnosti
Riverside Europe Partners. Dále se svými názory a zkušenostmi s problematikou financování růstu firem
prostřednictvím Business Angels vystoupila Margareta Křížová, partnerka společnosti CEAG. Nejnovější
trendy a poznatky při oceňování podniků prezentoval
Ondřej Palát, výkonný ředitel společnosti Patria Corporate Finance. Úvodní blok konference ukončil tématem „Právní aspekty financování růstu firem“ Ludvík
Juřička, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek
& Partners. Následující blok konference se věnoval
tématům připravované podpory rozvoje a investic
malých a středních firem, kapitálovému trhu jako příležitosti pro financování podniků, finančnímu řízení
podniku a financování růstu hodnoty firmy. Účastníci
konference se rovněž mohli seznámit s procesem přípravy a hledání finančního či strategického partnera
a s podporou financování malých a středních firem.
Děkujeme všem partnerům konference – společnostem Bibby Financial Services, Patria Corporate Finance, Microsoft, REDBAENK, UniCredit Bank, advokátní
kancelář Havel, Holásek & Partners – a časopisu Investiční magazín za podporu konference.
Petr Mandelík, Konference s.r.o.
www.konference.org
INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz I 19
PR
investování
.
Připravte své portfolio
na druhé pololetí
Autor: redakce
Silná akciová rally
překonala v prvním
pololetí očekávání většiny
investičních odborníků.
Investoři jsou si ochotni za
každý dolar korporátních
zisků připlatit, přestože
jejich růst zůstává tlumený.
Od začátku roku začalo
více investorů věřit, že by
mohlo být oživení světové
ekonomiky udržitelné.
Nejistota z trhů ale
nevymizela. Jak naladit
své portfolio na druhou
polovinu roku 2013?
1. DOSTAŇTE SE DO HRY
Po velkolepé rally je trh zralý na korekci. Nyní pro
ni navíc mluví i sezónní vzorce. Přesto trh medvědům zatím servíruje spíše zklamání. Dokud bude
každý pokles pouze lákat investory ze všech jiných koutů finančního světa (například z dluhopisových trhů) k nákupům, budou akciové korekce
mělké a s jepičím životem.
Scott Wren, stratég z Wells Fargo, je přesvědčen,
že nemá smysl čekat, a radí jít na trh s třetinou
peněz vyčleněných na akcie. Zbytek doporučuje
„vyčerpat“ v pravidelných intervalech. Tato strategie, často nazývaná „průměrování“, funguje
snáze, když je na trhu zvýšená volatilita, kterou
Wren predikuje do konce roku.
Ron Florance, výkonný ředitel investičních strategií ve Wells Fargo, doporučuje včasné vybírání
zisků a rebalancování portfolia za účelem získání
požadovaného mixu akcií, dluhopisů, hotovosti a dalších tříd aktiv. Dále radí prodávat vítěze
a volné prostředky investovat do poražených a rebalancovat vždy k určitému datu (k prvnímu dni
nového roku nebo kvartálu).
a rychloobrátkového spotřebního zboží), které od
roku 1990 v této rizikové periodě překonávaly výnosy indexu S&P 500.
2. DRŽTE SE NADÁLE
V DEFENZIVĚ
Dividendy představují historicky zhruba 40 % akciových výnosů. Jsou navíc o 70 % méně volatilní než firemní zisky. Podle reportu JPMorgan od
roku 1972 do konce roku 2012 společnosti, které
začaly vyplácet dividendu nebo ji zvyšovaly, vynášely ročně 9,5 % v porovnání s 1,6 % u akcií bez
výplaty dividendy. Dividendový výnos S&P 500 je
2,1 %, což je zhruba srovnatelné s výnosem desetiletých amerických státních dluhopisů.
Investoři sice začínají býkům věřit, ale kvůli své
niterné skepsi preferují defenzivní akcie. Hlavně
ty s nadprůměrnými dividendovými výnosy, podprůměrnou volatilitou a relativně malou citlivostí
na rozmary ekonomiky. Je pravidlem, že býčí trhy
táhnou akcie, které benefitují ze zlepšující se ekonomiky, jako jsou technologie, průmysl a sektory základních materiálů. Není od věci začít tyto
sektory detailněji sledovat, ale smysl zatím dává
spíše konzervativnější postoj.
Období od května do října nebývalo akciovým trhům nikdy příliš nakloněné. S&P 500 za tyto měsíce klesl v roce 2010 o 16 %, v roce 2011 o 19 % a loni
o 10 %. Funkci zajištění mohou plnit právě defenzivní akcie (například ze sektorů zdravotní péče
20 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
3. DRŽTE SE DIVIDEND
Počet společností, které začaly vyplácet dividendu,
dosáhl podle JPMorgan v roce 2012 18letého maxima. Je zde navíc prostor pro navyšování dividend,
protože navzdory firemním rozvahám plným hotovosti podíl korporátních příjmů vyplácených v dividendách zůstává pod historickým průměrem.
Přesto by měli být investoři vybíraví a opatrní.
Podle Richarda Bernsteina z Richard Bernstein
investování
.
inzerce
Advisors nabyli dojmu, že je dividendové investování bezrizikové. Ani dividendové akcie přitom
nejsou imunní vůči propadům, které může vyvolat růst úrokových sazeb. Mnoho dividendových
favoritů (obzvláště ze sektoru utilit a spotřebního
zboží) začíná být drahých.
4. VSAĎTE NA TYTO SEKTORY
Sektor zdravotní péče nabízí investorům podle
Mary Ann Bartels ze strategického oddělení
Bank of America Merrill Lynch kromě defenzivních pozic také atraktivní výnosy a potenciál
dlouhodobého růstu. Farmaceutické společnosti
ustály expiraci patentů a jejich produktové řady
jsou plné potenciálních „trháků“. Damien Conover
z Morningstar doporučuje Sanofi vzhledem k její
silné pozici na farmaceutickém trhu.
James Swanson, hlavní stratég MFS Investment
Management, fandí technologiím. Na vrcholu
bubliny v roce 2000 dodával tento sektor indexu
S&P 500 15 % zisků, přičemž představoval celou
třetinu hodnoty indexu. Dnes ho zásobuje 19 %
zisků, ale představuje méně než pětinu hodnoty
indexu. Další změnou oproti dobám minulým je
menší volatilita technologických akcií oproti trhu.
Vyhlídky sektoru jsou dobré. Po letech odkládání navyšují firmy výdaje na hardware, software
a síťové systémy a přesouvají velké množství dat
do cloudu. Nejvíce by z tohoto trendu měly těžit
Cisco Systems a Microsoft.
5. CHTĚJTE AKCIE S PŘÍBĚHEM
Investory v posledních letech na trzích trápilo,
že se akcie pohybují svorně bez ohledu na fundamenty jednotlivých firem. Špatné zprávy z Evropy nebo zklamání z ekonomického indikátoru
táhly dolů celý trh. To se ale mění. Například Saira
Malik, šéfka akciových analýz v TIAA-CREF, věří,
že lze s trochou námahy vytvořit portfolio z akcií,
které se obchodují na základě svých fundamentů,
a nemá smysl lámat si hlavu nad tím, jak mohou
s trhy zahýbat makroekonomické události.
Malik vyhledává společnosti, kterým se daří získávat větší podíl na trhu, jsou schopny zvyšovat
ceny a zlepšují efektivitu, což vede k růstu jejich
marží bez ohledu na vývoj domovské ekonomiky.
Příkladem za všechny je německý farmaceutický
gigant Bayer, který navzdory evropské dluhové
krizi prosperuje, protože má svůj byznys celosvětově rozložený. Společnost vyplácí akcionářům dividendu a investoři od ní mohou čekat dvojciferný
růst zisků.
Za zvážení podle Malik stojí také Realogy, která
vlastní Century 21, Coldwell Banker a další značky z oblasti realit. Akcie je sázkou na oživení na
americkém nemovitostním trhu. Firma zlepšuje
finanční ukazatele díky postupnému splácení
drahých úvěrů, což by jí mělo pomoci nastartovat
zisky. Dále Malik favorizuje Union Pacific, která
by měla vydělávat na přepravě ropy.
OBCHODUJTE
na světových burzách
se SAXO BANK
Forex
FX Opcie
Poznejte nadprůměrnou likviditu
a spolehlivost při obchodování více
než 160 měnových párů.
Saxo Bank nabízí dva typy Forex Opcí,
Forex Vanilla Options a Forex Binary
touch options.
Kontrakty CFD
Akcie
Naše nabídka CFD kontraktů zahrnuje
8000 akcí, 22 indexových CFD, 20 komodit a forexové CFD. A to vše v prostředí rozsáhlé likvidity.
Díky Saxo Bank můžete snadno a pohodlně obchodovat on-line s více než
14 500 akciemi, na více než 29 hlavních
světových burzách.
Futures
Opčné kontrakty
On-line obchodování s futures se Saxo
Bank vám otevírá hlavní světové trhy
od Chicaga po Singapur za nízké poplatky. Můžete přitom obchodovat se 175
základními kontrakty.
Burzovně obchodované opční kontrakty
můžete využívat u 90 kontraktů na akciové indexy, komodity, úrokové sazby
a forex, a to na 12 burzách.
ETF & ETC
Dlhopisy
Díky více než 1500 obchodovaným fondům (ETF) a komoditám (ETC) máte
efektivní a nízkonákladový nástroj pro
vytvoření portfolia.
Nabízíme off-line obchodování se širokou škálou státních, vládních a korporátních dluhopisů. Ty pak mohou být
použity jako kolaterál pro obchodování
na marži.
Otevřete si účet a obchodujte přímo ze svého počítače,
tabletu anebo mobilu. Vyzkoušejte si 100 000 USD na 20 dní
jako demo účet bez závazků.
www.saxobank.cz | [email protected]
Z České republiky můžete volat bezplatně z pevné linky s použitím telefonního čísla 800 142 144.
6. HLÍDEJTE SI ÚROKOVÁ RIZIKA
Úroky někdy budou muset začít růst. Až se tak
stane, dluhopisoví investoři utrpí ztráty, protože
se ceny dluhopisů pohybují v opačném směru než
úroková míra. Řešením je vybudovat úrokově neprůstřelné portfolio.
dluhopisům spekulativnějších stupňů se bude
dařit dobře,“ říká Alec Young z S&P Capital IQ.
„S defaultní mírou 2,5 % u junk bondů (hluboko
pod průměrem 4 %) není zatím doba k obavám.“
Dluhopisy – obzvláště ty kvalitnější – jsou stále
nejlepším způsobem vyvažování rizika medvědího trhu na akciích. Investoři prahnoucí po vyšších výnosech se mohou nalézt v rizikovějších instrumentech. „Dokud
nevzrostou obavy o zdraví korporátní Ameriky,
INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz I 21
investování
.
Překvapení, která přinese konec
kvantitativního uvolňování
Autor: redakce
Stačilo pár slov a trhy
zachvátila panika. Po
červnovém zasedání
FOMC Ben Bernanke
uvedl, že by Fed ještě
letos mohl začít snižovat
objem nákupů dluhopisů
a definitivně program
kvantitativního uvolňování
ukončit v polovině roku
2014. Mají se investoři
začít připravovat na
masivní výprodeje akcií
a krachy bank?
Prakticky okamžitě po vystoupení Bena Bernankeho
po posledním zasedání FOMC začaly americké akcie
oslabovat. Z červené nuly se sesunuly až o více než
procento, následující den oslabily o další 2,5 %. Vzkaz
investorů Bernankemu byl jasný: Konec QE nás děsí!
A nepadaly jen ceny akcií. Na nejnižší hodnotu od
září 2010 se sesunula i cena zlata a stříbra. A výnos
10letých amerických vládních dluhopisů se během
pouhých dvou dnů dostal z 2,2 na 2,5 %.
Všichni odpůrci Bena Bernankeho, respektive jeho
programu tištění levných peněz, se nyní jistě se slovy
„my jsme vám to říkali“ radují, jak se jejich predikce
o pádu trhů začínají naplňovat. Nezapomínejme
však, že kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe. Přehnané prvotní reakce investorů na oznámení
konce QE se daly očekávat, oslabení trhů v reakci na
zasedání FOMC proto nebylo ničím překvapivým.
Zastánci šéfa Fedu naopak tvrdí, že ten pravý
býčí trh nás teprve čeká. Podle jejich názoru
bude až oficiální konec kvantitativního uvolňování skutečným důkazem, že je americká
ekonomika dostatečně silná. „Můžeme donekonečna polemizovat o tom, zda bylo tištění peněz dobrým nápadem, či nikoli. Bez ohledu na to, jaký názor
na trzích převládá, však nemůže být sporu o tom, že
Fed QE ukončí až v okamžiku, kdy bude přesvědčen,
že ho již pro růst americké ekonomiky není potřeba,“
říká finanční novinář Matthew Lynn. Jsou-li jeho úvahy správné, nemají se investoři čeho obávat.
Podle Lynna by z konce tištění levných peněz
měly profitovat minimálně tyto čtyři oblasti:
ZLATO: CENA POROSTE
Pro ortodoxní goldbugs je zlato kultem. Žlutý kov vnímají jako plnohodnotnou alternativu peněz, jediné
aktivum na světě, do kterého se vyplatí investovat.
Naprostá většina investorů však ke zlatu přistupuje
pragmatičtěji. Vnímají ho především jako způsob, jak
peníze ochránit před inflací.
Hlavním důvodem, proč Fed program kvantitativního
uvolňování zahájil, byla snaha o opětovné nastartování ekonomického růstu po silném útlumu z let 2008
a 2009. V současnosti se ve Spojených státech
inflace pohybuje kolem 1,5 % a lze předpokládat, že spolu s pokračujícím oživením americké ekonomiky nadále poroste. Nejlepší čas na
nákup zlata proto podle většiny analytiků a ekonomů
přijde právě až s koncem QE.
Vývoj ceny zlata v USD za trojskou unci
a jen americká centrální banka. Svůj názor opírají
i o červnový vývoj, kdy výnosy vládních bondů po
celém světě rostly. Skeptici tvrdí, že bez stimulačních nákupů ze strany Fedu se investoři z dluhopisů zcela stáhnou.
Centrální banky si ale jistě dobře uvědomují, jak
velkou hrozbou prudký růst výnosů dluhopisů pro
ekonomiku je. I Fedu musí být jasné, že případné
vysoké výnosy dluhopisů by mohly ekonomiku
vrátit do roku 2008. I proto se dá očekávat, že ukončení kvantitativního uvolňování nebude spojeno
se zvyšováním úrokových sazeb. Po současné korekci směrem nahoru by se výnosy dluhopisů měly
stabilizovat, a to nejméně do doby, než centrální
banky přistoupí k opětovnému zvyšování úrokových sazeb. Čtrnáct z devatenácti členů měnového výboru Fedu se na posledním zasedání
shodlo na tom, že by se sazby neměly zvyšovat dříve než v roce 2015.
AKCIE: BÝČÍ TREND BUDE
POKRAČOVAT
Velká část finančního světa stále dokola tvrdí, že je
to pouze kvantitativní uvolňování, co akciové trhy od
začátku roku 2009 udržuje v silném býčím trendu.
„Krach, který přijde poté, co Fed QE ukončí, předčí
i kolaps z roku 1929,“ říkají skeptici.
Zdroj: Investičníweb.cz
BANKY: KRACHY NEHROZÍ
Většina kritiků nákupů vládních dluhopisů ze strany
Fedu tvrdí, že je tištění levných peněz ve skutečnosti
pouze pumpováním obrovského množství peněz do
nezdravého bankovního systému. Podle jejich názoru však ani levné peníze problémy bank nevyřeší
a v okamžiku, kdy je od nich Fed odstřihne, velká
část finančních domů zkrachuje.
Nezaujaté objektivní analýzy ale ukazují pravý opak.
Podle nich jsou banky již nyní v dobré kondici a konec tištění levných peněz na tom nic nezmění. Díky
kvantitativnímu uvolňování získaly finanční domy
dostatek času na to, aby své hospodaření ozdravily.
Bankám navíc nahrává i pokračující oživení amerického realitního trhu.
Opačného názoru je například Ward McCarthy,
hlavní finanční ekonom Jefferies & Company, který v reakci na prohlášení Bena Bernankeho o postupném ukončování programu odkupu dluhopisů
prohlásil, že toto rozhodnutí nemohlo přijít v lepší
dobu. „Myslím si, že se načasování Bernankeho poznámek skvěle sešlo s tím, kam ekonomika směřuje,“ řekl. Pokračující oživení americké ekonomiky potvrzuje i sám Fed, který předpovídá,
že letos čeká americkou ekonomiku růst o 2,3
až 2,6 %, pro příští rok odhaduje růst dokonce
o 3,0 až 3,5 %. Posilování akcií by proto mohlo pokračovat. A pokud se po ukončení QE výnosy dluhopisů skutečně stabilizují na relativně nízkých
úrovních, měl by i to být další podnět k pokračujícím nákupům akcií. Graf: Vývoj amerických akcií – index Dow
DLUHOPISY: VÝNOSY SE
STABILIZUJÍ
Stejně jako v případě bankovního sektoru předpovídají odpůrci QE příchod apokalypsy i na trhu
dluhopisovém. Z jejich pohledu totiž výnosy dluhopisů na nízkých hodnotách udržovala pouze
22 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
Zdroj: Investičníweb.cz
finanční poradenství
.
alternativy
.
Vodu nepijte,
raději do ní investujte
Autor: Tomáš Beránek
VODA JAKO SOUČÁST INVESTIČNÍHO PORTFOLIA
Podle nejnovějších prognóz vypukne
nejpozději v roce 2030 obrovská globální
krize způsobená akutním nedostatkem
pitné vody. Jedna z posledních studií
americké vlády předpovídá, že do roku
2030 přesáhne poptávka pitné vody
nabídku o 40 %. Jak na nedostatku
modrého zlata vydělat?
Nezvratný trend růstu spotřeby vody si lidé začínají dobře uvědomovat, málokdo však vodu vidí jinak než pouze jako spotřební komoditu. Voda má přitom
právě kvůli omezeným zásobám a rostoucí poptávce na víc a podle řady investorů se v blízké době stane černým koněm světa investic. „Je až zarážející,
jak málo lidí o vodě uvažuje jako o investičním prostředku,“ říká Marc Robert
z Water Asset Management.
C
elkový objem vody na Zemi se dle odhadů pohybuje kolem 1,4 miliardy kilometrů krychlových. Pouze 2,5 % z tohoto množství však
tvoří sladká (potenciálně pitná) voda. I v tomto případě však vědci
hovoří o jednom velkém ale. Naprostá většina sladké vody totiž
není přímo přístupná, jelikož se buď nachází na nedostupných
místech, nebo je zakonzervována v rozsáhlých ledovcích. Z celkového objemu 1,4 miliardy kilometrů krychlových se tak v jednoduše dostupných
zdrojích nachází pouhé 0,3 % (asi 4 miliony 200 tisíc kilometrů krychlových) sladké vody. Voda je přitom strategickou surovinou, jejíž množství na
Zemi je pevně dané a neměnné. I proto je mnohdy nazývána modrým zlatem.
Investovat do vody přímo (například jako do cenných kovů) v současnosti bohužel nelze, alternativy však na trhu existují již nyní. Nejjednodušší je investovat do společností, které se orientují na zpracovávání přírodní vody na vodu pitnou, nebo do společností, jež vodu
distribuují do „kohoutků“ koncových zákazníků.
Výkonností akcie firem zaměřujících se na zpracování a distribuci vody dlouhodobě překonávají trh, což je patrné z porovnání indexu S&P Global Water
Index s indexem S&P 500.
S&P Global Water Index vs. S&P 500 (2008-2013)Zdroj: S&P
Dow Jones Indices
SPOTŘEBA VODY RAKETOVĚ ROSTE
Zatímco na začátku 20. století se podle odhadů ročně spotřebovalo
přibližně 600 kilometrů krychlových vody, o 100 let později to byly
již 3 tisíce kilometrů krychlových. Z tohoto objemu připadá aktuálně přibližně 70 % na zemědělskou produkci a 16 % na průmyslovou výrobu. Spotřeba
vody ze strany domácností poté podle odhadů tvoří pouze 14 %.
Velké znepokojení nad rychlým růstem spotřeby vody vyjadřují zejména
světové nevládní organizace, které varují, že se tento trend ve velmi blízké
budoucnosti promítne do již tak rychle rostoucích cen potravin. Například
Světové ekonomické fórum varuje, že již nyní mnohé oblasti planety
balancují na pokraji „vodní krize“. Nejnovější prognózy varují, že prasknutí obří bubliny na cenách vody hrozí zejména Číně, Indii, zemím v Perském
zálivu a Blízkému východu. V těchto oblastech jsou ceny vody dlouhodobě
podhodnocovány, za čímž stojí snahy o podporu rostoucího průmyslu a zemědělství.
Za stále vyšší spotřebou vody stojí zejména růst světové populace. Problémem ale je, že tato čísla nejsou ekvivalentní. Zatímco populace během minulého století vzrostla přibližně o 270 % (z 1,65 miliardy v roce 1900 na 6,07
miliardy v roce 2000), spotřeba vody vyletěla během stejného období o 400 %.
Odhady OSN přitom hovoří až o 9 miliardách lidí v roce 2030 a 10 miliardách
lidí ne později než kolem roku 2045.
24 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
Ps.bližší vysvětlení grafu je v textu nad grafem, jinak v boxíku grafu
nechte jen název grafů bez hodnot tj. S&P global water index – zelená
linka a S&P 500 –modrá linka
Z jednotlivých akciových titulů by pozornosti investorů neměly ujít zejména
tři americké firmy, a to American Water Works, Aqua America a American
States Water.
AMERICAN WATER WORKS
Společnost American Water Works se v oblasti distribuce a zpracování vody
pohybuje déle než 120 let a své služby poskytuje přibližně 15 milionům obyvatel ve Spojených státech i v části Kanady. Společnost navíc vyplácí čtvrtletní
dividendu (aktuálně 28 centů na akcii). Veřejně se obchoduje teprve od roku
2008.
alternativy
.
Akcie American Water Works (2008-2013)
Zdroj: Google
AQUA AMERICA
Společnost Aqua America své služby poskytuje necelým 3 milionům zákazníků v 10 amerických státech a stejně jako American Water Works se může chlubit více než 120letou historií. Na začátku července společnost vydala zprávu,
že úspěšně dokončila sedm strategických akvizic firem orientujících se na
zpracování a distribuci pitné vody a recyklaci odpadní vody. Aqua America
vyplácí čtvrtletní dividendu, aktuálně 18 centů na akcii.
Akcie Aqua America (2003-2013)
Co bychom o světových
vodních zdrojích měli vědět?
1.
Celkové využití vody se za posledních 100 let zečtyřnásobilo
a roste rychleji než kdy dříve.
2.
1,6 miliardy lidí žije v oblastech s nedostatkem čisté vody.
Očekává se, že problémy s vodou budou do roku 2025 řešit dvě
třetiny světové populace.
3.
Podle USAID bude třetina obyvatel Země čelit vážným
a chronickým nedostatkům vody do roku 2025.
4.
Kdysi bývalo Aralské jezero čtvrtým největším sladkovodním
jezerem na světě. Dnes je jeho rozloha o 10 % menší, než bývala,
a očekává se, že zcela vyschne do roku 2020.
5.
Průtok Jordánu klesl na pouhá 2 % historického průtoku.
6.
Odhaduje se, že čínská poptávka po vodě o 25 % převýší nabídku
do roku 2030.
7.
Podle OSN bude svět do roku 2030 potřebovat o 30 % více vody,
než má nyní k dispozici.
8.
Růst a zdraví 40 % afrických a indických dětí je ohrožen kvůli
závadné vodě a podvýživě.
Zdroj: Google
AMERICAN STATES WATER
Společnost American States Water je mateřskou společností firem Golden State Water Company (GSWC) a American States Utility Services (ASUS). GSWC
zajišťuje zpracování a distribuci pitné vody v Kalifornii a ASUS se soustředí
na poskytování služeb spojených se zpracováním vody na vojenských základnách napříč Spojenými státy. Kromě zpracování a distribuce vody se GSWC
soustředí též na distribuci elektrické energie. American States Water vyplácí
čtvrtletní dividendu, aktuálně 36 centů na akcii.
9.
Valná většina z 60 milionů lidí, o něž se každým rokem rozrostou
světová města, žije v chudinských oblastech bez hygienického
zařízení.
10.
Odhaduje se, že 75 % povrchu Indie je kontaminováno odpadem.
Akcie American States Water (2003-2013)
11.
Podle studie OSN zabývající se hygienickými otázkami má
v Indii více lidí přístup k mobilnímu telefonu než k toaletě.
12.
Každých 8 sekund někde ve světě zemře dítě kvůli požití
kontaminované vody.
13.
Kvůli nedostatku vody Saúdská Arábie vzdala pěstování pšenice
a do roku 2016 bude na dovozu pšenice 100 % závislá.
14.
V severní Číně každým rokem klesnou podzemní vody v průměru
o metr, za což mohou velká sucha a přečerpávání. Poušť se ročně
rozšiřuje o tři tisíce kilometrů čtverečných.
15.
80 % velkých čínských řek je znečištěno natolik, že už neumožňuje
vodní život.
Zdroj: Google
INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz I 25
trendy
.
Donald Nordberg (Bournemouth University):
Technologické novinky nepřinášejí
ekonomice jen pozitiva, pozice gigantů
je neudržitelná
Autor: Roman Chlupatý
Střední proud je na konci s dechem. Nový normál
ovládnou malé, flexibilní firmy a nadnárodní giganti. Ani
ti ale nebudou mít na růžích ustláno. Google nebo Apple
totiž narostly do obřích, těžko udržitelných rozměrů,
říká Donald Nordberg, který učí na fakultě strategie
a marketingu britské Bournemouth University. Investoři
by i proto podle něj měli pozorně sledovat inovace
a novinky v oblastech toho, kde, co a jak se vyrábí.
Nový normál v mnoha ohledech
změní pravidla hry, byznys
nevyjímaje. Jaké budou v tomto
prostředí vítězné strategie? Které
firmy se stanou vítězi zítřka?
vání středu“, který trvá už nějakých pětadvacet let.
To znamená, že tu máme obrovské firmy, které se
zaměřují na masovou produkci, a malé, úzce specializované firmičky. Mezi těmito póly je stále méně
prostoru.
Dovolte mi tu otázku trochu upravit: Kdo bude
ne-poraženým? Dělat to, co se dělalo v minulosti,
nikdy nebyla příliš dobrá strategie managementu.
I proto si myslím, že se blíží doba, kdy velké množství současných šampionů přijde o výsadní pozice.
Už teď v tomto smyslu dochází k jisté erozi. Nevidím přitom nic, co by zastavilo trend „vyprazdňo-
Do jaké míry bude tento trend
měnit celá odvětví, a tím
i investiční strategie?
Hodně se o tomto trendu mluví například v sektoru finančních služeb, a to i v souvislosti s hodně
diskutovaným too-big-to-fail. Doporučovaným re-
26 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
ceptem je rozdělení gigantů na menší banky, tedy
návrat ke středně velkým podnikům. Managementy velkých korporací nicméně tvrdí, že potřebují
poradenské služby a snazší vstupní brány na mezinárodní scénu, ke globálnímu byznysu. To přirozeně vede k nabobtnání do velikosti, která umožní
angažovat se v podstatě v jakékoli zemi; proto se
objevují velké auditorské firmy, velké právnické
firmy a tak dále. Nevím, co by tento proces mohlo
zvrátit, což ostatně platí také o reálné ekonomice.
Ani tam nevidím nic, co by vedlo k posílení středně velkých firem.
Vraťme se k původní myšlence.
Vítěze – nebo podle vás ne-poražené
– zítřka radíte hledat mezi malými
firmami a velkými nadnárodními
giganty?
Přesně tak. Půjde o firmy, které jsou malé a vysoce flexibilní, které umožní rychlou redefinici toho,
o čem jsou a co dělají. Znamená to pravděpodobně ještě více toho, čeho jsme byli svědky v posledních patnácti, dvaceti letech, kdy docházelo
k posunu od schopnosti kontrolovat věci směrem
k aliancím, sítím a podobně. Akademici začínají
mluvit o ekosystémech firem – namísto sítí mluví
o ekosystémech –, čímž se snaží naznačit, že je to
organičtější, že je tam souvislost s evolucí. Už to
trendy
.
signalizuje, že se vztahy zásadně mění. A změní se
i to, jak se věci dělají. Ti, kteří to pochopí, kteří na
tato nová pravidla hry přistoupí, asi k poraženým
patřit nebudou, to zaprvé. Zadruhé, v pokrizovém
normálu budou zřejmě zisky o něco menší a dělit
se budou jinak než dosud. Z toho by měli profitovat
právě velmi malí, nebo naopak ti největší, nadnárodní hráči.
Znamená to, že význam a vliv
malých firem na to, jak a kde se věci
dělají, poroste?
Malí toho na tom, jak vypadá makroekonomické
prostředí, nebudou mnoho měnit. Budou mít „mikro“ vliv na mnoha místech. To se může nasčítat,
ale určitě ne příliš rychle – přinejmenším ve srovnání s nějakým otřesem ve světě velkých firem.
Nadále bude pochopitelně existovat možnost,
že inovace zgruntu změní to, jak lidé věci dělají.
Příkladem mohou být mobilní telefony. Ty ve školách zaměřených na byznys diskutujeme denně,
a to nejen proto, že chceme mluvit o něčem, co
studenti dobře znají. Je to i proto, že mobily zásadně změnily to, jak se věci dělají. Díky mobilní
komunikaci, telefonu, tabletu a tak dále se objevily nové způsoby, jak dělat byznys. Tyto hračičky
změnily lidské chování, nechaly vzniknout novým sektorům. Na druhou stranu ale kvůli nim
některé věci zanikly. Výsledný efekt, co se růstu
týče, tedy nemusí být zdaleka tak báječný, jak si
zřejmě většina lidí myslí.
Tuto myšlenku by asi hodně lidí
označilo za kontroverzní. Zkuste ji
rozvést.
Google předstihl
Apple. Je největší
Autor: redakce
Google je nyní nejhodnotnější technologickou
společností na světě. V ukazateli hodnoty firmy se mu
v červnu podařilo předehnat Apple.
Prvenství zatím Googlu ještě nenáleží podle nejsledovanějšího ukazatele, tedy tržní kapitalizace.
Proto si toho asi také všimlo zatím tak málo lidí.
Podle tržní kapitalizace si Apple náskok stále udržuje (zhruba 378 miliard USD vs. 286 miliard USD).
Tržní kapitalizaci obou ale „nafukují“ jejich ohromné hotovostní rezervy na bankovních kontech.
Když od celkového čísla odečtete březnových 145 miliard USD čisté hotovosti Applu a 45 miliard
USD Googlu, vyjde hodnota Applu 233 miliard USD a Googlu 241 miliard USD. Tato čísla reflektují
lépe hodnotu současných operací obou firem. (Když nakoupíte dům za 378 tisíc USD, ale se 145 tisíci
USD hotovosti v trezoru, také má dům samotný hodnotu jen 233 tisíc USD).
Lidé například mnohem méně používají osobní
počítače. Obecněji, ve velké míře přestávají dělat
věci, které donedávna dělali. Není to tak, že dělají vše jako před příchodem mobilních technologií,
a k tomu navíc spoustu věcí, které mobily, tablety
a podobně umožňují. K tomu je vhodné dodat, že
zisky z prodejů aplikací jdou do kapes malých firem, pak dlouho nic, a poté jsou to Apple, Google
a další, kdo na tom bohatnou. Jinými slovy, tato
oblast přispívá k zmíněné erozi středu. Je přitom
z pohledu celkového růstu ekonomiky tak přínosná, jako velké věci z minulosti? To asi ne, protože
tak výrazně chování lidí nemění.
Kterým společnostem tedy aktuálně
věříte, na které byste si vsadil?
Na to vám neodpovím. Mám pro to dobrý důvod.
Google a Apple na trhu mají už tak výraznou pozici, že je skoro nemožné si představit, že ji v delším
horizontu budou moci udržet. Čekám, že přijde
něco nového, co rozložení sil změní. Nevidím sice
nic, co by je mělo v brzké době nahradit, ale ono
se něco objeví. Nebo budou ještě nějakou dobu
v pozici, ve které jsou teď, ale to neznamená, že
vyhrály válku; je to jen výhra v dosud poslední bitvě. O čem bude ta příští – a ona přijde, to je jisté
–, nikdo neví. Apple nedávno vrátil prvenství světově největší firmy podle tržní kapitalizace ropnému gigantu
Exxon Mobil. Je ale jisté, že vedení Applu mnohem více znepokojuje, jak ho plíživým krokem dohání
jeho úhlavní nepřítel Google. INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz I 27
zaměstnání
.
Chcete plat snů?
Tak si o něj neříkejte!
Autor: Tomáš Beránek
Profesor Adam Grant
z Wharton School při
University of Pennsylvania
ve své nové knize „Give
and Take“ (Dávej a ber)
rozlišuje tři typy lidí. První
označuje jako „příjemce“
(takers), druhé jako
„směnitele“ (matchers)
a třetí jako „dárce“ (givers).
Grantovo dílo uchvátilo
i dřívějšího viceprezidenta
Bank of America Merrill
Lynch Brooka Allena, který
říká: „Už vím, v čem tkví
můj úspěch. Plat, o kterém
se mi v životě ani nesnilo,
beru jen díky tomu, že
jsem giver.“
P
říjemci jsou podle Granta lidé, kteří
se od svého okolí snaží získat co nejvíce, aniž by cokoli poskytovali nazpět. Směnitelé si zakládají na tom,
aby za každou službu vždy poskytli
odpovídající protislužbu, a dárci svému okolí nezištně pomáhají, aniž by přitom pomýšleli na jakýkoli profit.
Podle Allena by se Grantova kniha Give and Take
měla stát povinnou četbou všech lidí, kteří v současnosti hledají práci. Proč?
Pro odpověď se musíme vrátit o dvě desetiletí zpět:
„V roce 1992 jsem získal práci s garantovaným příjmem. Prakticky ihned poté, co jsem na své místo
nastoupil, bylo celé oddělení zrušeno. Zaměst-
navatel mi tehdy v souladu s pracovní smlouvou
vyplatil celou garantovanou mzdu a k ní vysoké
odstupné. To bylo poprvé v mém životě, kdy jsem
dostal zaplaceno více peněz, než kolik odpovídalo
odvedené práci. Tehdy jsem se při odchodu cítil
jako dlužník, který své závazky nikdy nesplatí.
Bylo mi opravdu mizerně, a proto jsem se rozhodl,
že při vyjednávání podmínek své příští pracovní
smlouvy budu postupovat jinak. Už jsem nechtěl
být ‚taker‘,“ vzpomíná Allen.
pracovní smlouvy, ve kterém bylo vše nastaveno
v můj neprospěch, a požádal mě, abych mu zaslal svůj protinávrh. Ihned jsem odpověděl, že se
sepsáním protinávrhu nesouhlasím a že požaduji
zaslání nového návrhu smlouvy, ve kterém budou
všechny podmínky vyhovovat oběma stranám,
tedy i mně.“
NENECHTE SE PONIŽOVAT
Allen dále vysvětluje, že nejčastějším způsobem
vyjednávání pracovní smlouvy je snaha o nalezení kompromisu. „Obě strany se většinou bohužel
chovají nerozumně. Zaměstnavatel nabízí extrémně špatné platové podmínky, zatímco uchazeč
o místo logicky požaduje opak. Oba doufají, že se
jim v rámci vyjednávání podaří skončit blíže svému návrhu.“ Výsledkem je dle Allena nejčastěji
oboustranný pocit vítězství, který je však ve skutečnosti spíše prohrou obou stran. „Tento způsob
vyjednávání je ponižující. Více než cokoli jiného
ho totiž charakterizují nedůvěra, sobectví a absurdita.“
Ještě před sepsáním nového návrhu smlouvy si
Allen vyžádal osobní schůzku se svým budoucím
zaměstnavatelem. Na ní ho požádal, aby na kus
papíru napsal částku, kterou by byl ochotný zaplatit nejlepšímu možnému uchazeči o daný post.
Sám na druhý papír na oplátku napsal nejnižší
plat, za který byl ochotný práci přijmout. „Když
jsme si papíry vyměnili, byl jsem šokován. Navrhovaná částka mého zaměstnavatele byla dvakrát
vyšší, než byl kterýkoli můj dřívější plat. Můj požadavek byl přitom nula. Překvapenému zaměstnavateli jsem vysvětlil, že mým cílem je žít život
bez dluhů, a proto nepovažuji za správné, abych
si říkal o horentní sumy dříve, než ho přesvědčím
o svých dovednostech.“
„Příliš šťastně se bohužel nezačalo vyvíjet ani vyjednávání podmínek mé pracovní smlouvy v další
firmě. Potenciální zaměstnavatel mi poslal návrh
Stejný postup Allen navrhl i v případě podílů na
zisku. „I tentokrát jsem byl spokojen, protože nabízená procenta odpovídala průměru daného sek-
28 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
GIVER DÁVÁ, GIVER DOSTÁVÁ,
GIVER VYHRÁVÁ
zaměstnání
.
toru,“ vzpomíná. „A vzhledem k tomu, že jsem na
místo nemohl být přijat, aniž bych za odvedenou
práci dostal zaplaceno, získal jsem nakonec lepší
pracovní podmínky, než o jakých jsem si kdy dovolil snít. Byl jsem ‚giver‘, který ale nakonec více
dostal, než dal.“
Právník, kterého Allen později požádal o kontrolu
návrhu pracovní smlouvy, neměl jedinou výtku.
„Vzpomínám si, že mi tehdy řekl, že by na smlouvě
nezměnil jediné slovo. Zároveň ale musím přiznat,
že mě poněkud zaskočila jeho reakce, když jsem
mu popsal, jakým způsobem smlouva vznikala.
‚Zkušený vyjednavač by vám dokázal zajistit ještě
lepší podmínky,‘ řekl mi.“
PĚT PRAVIDEL PRO VYJEDNÁVÁNÍ PRACOVNÍ SMLOUVY
1.
Vžijte se do role své protistrany a zkuste odhadnout, jaké podmínky byste byli
v této pozici sami sobě ochotni nabídnout.
2.
Vzájemně s protistranou navrhněte, jaký je maximální a minimální plat, který jste
ochotni nabídnout, a za jaký jste ochotni práci přijmout.
3.
Slušně a opatrně protistranu upozorněte, že její nabídku budete považovat za
závaznou a v případě pozdějších změn podmínek ve váš neprospěch od smlouvy
ihned odstoupíte.
4. Své sepsané návrhy si vyměňte v jednom okamžiku. Nikdy je nepiště až po
zhlédnutí návrhu protistrany.
„Nyní je tomu již 17 let, co ve firmě pracuji. Někdo by možná mohl namítnout, že bych si místo
bez problémů udržel i se smlouvou, ze které by
více profitoval můj zaměstnavatel než já; s tím si
ale dovolím nesouhlasit. Ano, možná by to mohlo
fungovat v časech, kdy se společnosti dařilo, ne
však v situaci, kdy bylo třeba, abychom se všichni
znovu stali ‚dárci‘. Nedovedu si zkrátka představit,
jaká by byla moje motivace firmě pomoci, kdybych
věděl, že se mi má pomoc nikdy v budoucnosti nevrátí,“ uzavírá Allen. 5. Pokud jsou vzájemné nabídky pro obě strany přijatelné, jste na nejlepší cestě
k uzavření oboustranně výhodné smlouvy.
„Věřte mi, budete-li tento postup dodržovat, nikdy se nestanete poraženými. Zároveň neprohraje
ani váš zaměstnavatel. Během své bohaté pracovní kariéry jsem zjistil, že když se více než o sebe
zajímáte o své okolí, jsou vám lidé takřka vždy vaši vstřícnost připraveni bohatě oplatit. Může se
samozřejmě stát, že narazíte na člověka, který nebude schopný vaši empatii opětovat. Já osobně
jsem však ještě nikoho takového nepotkal. Možná je to i tím, že ke všem lidem přistupuji bez předsudků, což vždy oceňují. A podle toho se ke mně také chovají,“ vysvětluje Allen. inzerce
Investujte na Floridě
do zábavního parku
DVW Consulting, LLC ve spolupráci
s Lighthouse Capital Investment
Company & Peter Jaensch
Imigration Law Firm, P.A. nabízí
poradenství a zprostředkování
zajímavé investice na Floridě.
Nabízíme možnost investovat
do projektu Florida Tracks, Trails
& Entertainment, rodinného
zábavního parku! A zároveň získat
zelenou kartu do USA! Více informací
na www.floridatracksandtrails.com
x Minimální investice $500,000 +
x 12% roční zhodnocení
x Investor za každých $500,000 získá 1% dividendu ze zisku
projektu
x Po prvním roce provozu je hrubý zisk projektu plánován
na $5,000 000
x Po 5 letech možnost vyplacení celé investice
x Možnost získat EB-5 vízum/zelenou kartu do USA
Kontakt:
David V. Veselý, e-mail: [email protected]
Tel: 001 1 239 297 0180 (konzultace i v českém jazyce)
www.lighthousecapitalcompany.com
Naše mise: Spolehlivý osobní právník
pro firmy poskytující praktické služby
zaměřené na výsledky za dobrou cenu.
„Dvořák & spol., advokátní kancelář’s team
is dynamic, efficient, and flexible." Legal500
„Very knowledgeable about local laws and
regulations, and offers excellent value for
money." Chambers and Partners
Dvořák Hager & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.
Oasis Florenc, Pobřežní 12
186 00 Praha 8
Tel.: +420 255 706 500
Fax: +420 255 706 550
E-mail: [email protected]
www.dhplegal.com
rocenka_2sss.indd 32
Dvořák Hager & Partners znamená tým 26 advokátů a dalších
právníků v kancelářích v Praze a Bratislavě, poskytující právní poradenství jak nadnárodním společnostem, tak českým a slovenským podnikatelům.
Komplexní právní podpora v oblasti:
Právo obchodních společností. Fúze a akvizice
Financování a kapitálový trh
Obchodní smlouvy. Mezinárodní obchod a přeprava
Nemovitosti a výstavba
Hospodářská soutěž. Veřejné zakázky. PPP
Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních
Insolvence a restrukturalizace
Pracovní právo
Životní prostředí a odpady
Energetika
Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners je pravidelně doporučována renomovanými mezinárodními publikacemi jako
jsou Legal500 (oblast korporátního práva / fúzí a akvizic (M&A),
finančního práva / práva kapitálového trhu, nemovitostí a řešení
sporů), Chambers and Partners (oblast fúzí a akvizic, korporátního práva, pracovního práva a práva nemovitostí) a European
Legal Experts (oblast obchodního práva).
Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners byla v rámci soutěže
Právnická firma roku 2012 oceněna jako doporučovaná advokátní kancelář v kategoriích právo obchodních společností, fúze
a akvizice a pracovní právo.
7/1/2013 8:53:05 PM
INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz I 29
podnikání
.
Životní a podnikatelská
inspirace od dobrodruha
mezi světovými boháči
Autor: redakce
K ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ NEJSOU
POTŘEBA MILIONY.
Když bylo Bransonovi 15, chtěl založit časopis orientovaný proti válce ve Vietnamu. Ovšem chyběly mu peníze, neměl ani dost drobných na to, aby
si mohl zavolat. Jednoho dne jeho matka našla náhrdelník, který odevzdala na policii, ale nikdo se
o něj nepřihlásil. Následně ho tedy prodala a svému synovi darovala několik stovek dolarů. Díky
nim získal inzerenty a začal s tiskem své vysněné
publikace.
MÉNĚ NĚKDY ZNAMENÁ VÍCE.
Než aby postupně navyšoval velikost celého byznysu, Branson založil 30 nezávisle fungujících
společností. Místo aby najal několik vrcholových
manažerů, postavil do čela každé jednotky zaměstnance, které se na vedoucí pozice postupně vypracovali. Ve společnosti tak vládlo zdravé
konkurenční prostředí. Branson připisuje úspěch
této strategie faktu, že každá firma byla schopná
ihned rozpoznat své úspěchy i nezdary. Dnes se
příjmy impéria Virgin pohybují kolem 20 miliard
USD, ale Branson svoji strategii neopustil a firma
nadále funguje jako skupina několika společností.
PAMATUJTE SI, ŽE DAVID MŮŽE
PORAZIT GOLIÁŠE.
Sir Richard Branson
je zakladatelem kultovní
skupiny firem Virgin
Group. Do impéria
spadá mimo jiné letecká
společnost či mobilní
operátor. Tento úspěšný
podnikatel na sebe
a své originální nápady
dokáže upozornit.
Inspirujte se jeho životní
vizí a podnikatelskými
zkušenostmi!
Když přišel Branson na trh s aerolinkami Virgin
Atlantic, neměl to jednoduché. Čelil tvrdé konkurenci za strany takových společností jako TWA,
Pan Am a Air Florida. „Tato jména zmiňuji proto,
že žádná z těchto společností už neexistuje,“ komentuje Branson. „Proč neobstály? Protože se dostatečně nezajímaly o své zákazníky.“
ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ ZAČÍNÁ
NÁPADEM, JAK LIDEM
ZJEDNODUŠIT ŽIVOT.
Branson vysvětluje své podnikatelské motto:
„Jestliže můžete lidem zjednodušit život, jste na
dobré cestě k podnikatelskému úspěchu.“
BEZ SNŮ NEDOSÁHNETE NIČEHO.
Branson se angažuje v projektu Virgin Galactic,
který má za cíl umožnit obyčejným lidem vycestovat do vesmíru. Vlády tradičně vesmírnou turistiku přehlížely a mimo Zemi se dostalo jen pár
elitních skupin. To se Branson snaží změnit. „Lidé
mladší 50 let se v případě zájmu budou moci do
vesmíru za svého života podívat,“ uzavírá.
30 I INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz
BUĎTE VE STŘEHU A SE SVÝM
BANKÉŘEM ČI LÉKAŘEM SI
NEVYTVÁŘEJTE PŘÍLIŠ TĚSNÉ
POUTO.
Když Branson zahájil fungování Virgin Atlantic, jeho
bankéře to nesmírně rozčílilo. Jednoho pátečního
večera zavítal k Bransonovi domů s vyčítavým dotazem, jak osoba vlastnící nahrávací společnost může
provozovat aerolinky. Bankéř dodal, že v pondělí spolupráci se společností Virgin ukončí. Nato Branson
bankéře z domu vyprovodil a sdělil mu, že není vítán.
Rozčilený a plný obav obešel o víkendu své známé
a požádal je o pomoc s nashromážděním peněz, které
nutně potřeboval. Hned další týden Branson změnil
banku. Jak se ukázalo, měl to udělat dávno – získal
totiž mnohem výhodnější smluvní podmínky.
NAJDĚTE SI NĚKOHO, KDO BUDE
KAŽDODENNÍ CHOD FIRMY ŘÍDIT
ZA VÁS.
Branson doporučuje svěřit každodenní starost o firmu někomu jinému. Vy sami pracujte z domova
a pozorujte firemní dění z širší perspektivy. Má to
i další výhodu – můžete začít přemýšlet o dalším
podnikatelském projektu.
VYJASNĚTE SI KRIZOVÉ SCÉNÁŘE
A PŘIPRAVTE SE NA NĚ.
Když se pouštíte do nového byznysu, zeptejte se
sami sebe, zda jste připraveni na nejhorší. „Můžete si říct: ‚Ano, jsem si úspěchem jistý a zastavím
svůj dům.‘ Několikrát jsem to udělal proti vůli své
manželky,“ popisuje Branson. „Někdy spláčete nad
výdělkem, někdy vám podnikání vyjde.“
MÁM PROBLÉM ŘÍCT NE,
A PROTO JE KAŽDÝ DEN NOVÝM
DOBRODRUŽSTVÍM.
Branson si nenechává protékat příležitosti mezi prsty. I když to znamená obletět třeba celý svět. Když
byl na cestě z New Yorku (kde oznamoval nové spojení svých aerolinek mezi New Yorkem, Los Angeles
a San Francisem) do Peru, stihl se zastavit v New
Orleans, kde absolvoval schůzku s novináři. zajímavosti
.
Jak sakra dosáhnout toho,
aby se iPhone do večera nevybil?
Rady pro zoufalé uživatele
Autor: Tomáš Beránek
S
nad jediná věc, na které se iPhonisté
se svými zarytými odpůrci shodnou, je
opravdu tristní výdrž baterie Jobsova dítěte. Mnozí majitelé se svého iPhonu ve
strachu o jeho vybití dokonce raději vůbec nedotýkají a používají ho pouze k vyřizování zcela nezbytných hovorů a psaní naléhavých zpráv. Nechcete-li
tuto skupinu uživatelů následovat, zkuste využít
10 ověřených rad, jak z iPhonu dostat co nejvíce,
ale přitom se při jeho používání příliš neomezovat.
Zkušenosti uživatelů říkají, že se baterie iPhonu
v lepším případě začíná o novou energii hlásit,
když člověk odpoledne odemyká dveře svého bytu
či domu, v horším případě se telefon s pravidelností švýcarských hodinek vypíná uprostřed dne. Věřte ale, že mnohdy stačí ke zvýšení výdrže baterie
pouze pár doteků.
1. UPRAVTE JAS DISPLEJE
Kde hledat: Nastavení > Jas
Jas displeje je vůbec jedním z největších žroutů
energie. Mnohdy stačí nepatrné snížení jeho intenzity a máte několik desítek minut k dobru. Ještě
více může pomoci vypnutí automatické úpravy
jasu. Ponecháte-li tuto funkci zapnutou, váš iPhone nastaví ve velmi světlém prostředí a na přímém
slunci vždy nejvyšší možný jas, čímž baterii zasadí
smrtelnou ránu.
nepřetržitě monitoruje své okolí a hledá, s jakým
zařízením by se mohl spojit. Zkuste někdy na ulici
bluetooth jen tak zapnout; budete překvapeni, na
kolik zařízení ve svém okolí narazíte.
4. ZVAŽTE POUŽÍVÁNÍ 3G
Kde hledat: Nastavení > Obecné > Síť
Připojení pomocí 3G poskytuje ve srovnání s klasickým připojením mnohem vyšší rychlost přenosu dat. Pokrytí našeho území 3G signálem se sice
každým rokem zlepšuje, stále je ale spíše doménou
měst. Většina uživatelů se proto shoduje, že je
mnohdy výhodnější 3G úplně vypnout a spokojit se
s „pomalým“ přenosem dat. 3G je totiž ve srovnání
s klasickým GPRS nebo EDGE nejen rychlejší, ale
i energeticky náročnější.
5. VYPNĚTE PUSH NOTIFIKACE
Kde hledat: Nastavení > Oznámení
Push notifikace se týkají takzvaných aplikací třetích stran a mají za úkol uživatele upozorňovat na
jejich aktivitu v době, kdy jsou vypnuté. Klasickým
příkladem je ICQ, které vás na příchozí zprávu upozorní v obdobě klasické SMS i ve chvíli, kdy jste
jeho používání kvůli jiné práci na iPhonu přerušili.
Princip spočívá v tom, že zpráva z ICQ na vaše zařízení přijde prostřednictvím Apple Push serveru,
tedy za využití datového přenosu a odčerpání pár
miliampérhodin z vaší baterie.
6. ZAKAŽTE POLOHOVÉ SLUŽBY
2. VYPNĚTE WI-FI
Kde hledat: Nastavení > Wi-Fi
Používáte-li Wi-Fi doma nebo v práci, nezapomeňte
ji vždy, když odcházíte, na svém telefonu vypnout.
Pokud necháte používání bezdrátové sítě zapnuté, bude se váš iPhone v pravidelných intervalech
pokoušet vyhledat všechny sítě v dosahu, čímž si
opět řekne o nemalé množství energie. Zapínejte
tedy Wi-Fi pouze ve chvíli, kdy ji chcete záměrně
používat.
Kde hledat: Nastavení > Soukromí > Polohové
služby
Funkce, díky níž si iPhone vysloužil přezdívku Velký bratr, je založena na pravidelném zjišťování vaší
polohy. Opomeňme nyní fakt, že se toto „sledování“
uživatelů nachází na samé hranici nepřijatelného zasahování do soukromí uživatele, a podívejme se na
polohové služby z jiného úhlu. Lokalizování uživatele je prováděno přes GPS, které značně zatěžuje baterii zařízení. Doporučení je jednoduché – učiňte velkému bratru přítrž a prodlužte výdrž svého telefonu.
3. VYPNĚTE BLUETOOTH
Kde hledat: Nastavení > Obecné > Bluetooth
7. UPRAVTE FREKVENCI
STAHOVÁNÍ E-MAILŮ
Bluetooth se v dnešní době více než k přenosu dat
mezi dvěma telefony používá k propojení mobilu
s bezdrátovým hands-free. Často však uživatelé
po odložení headsetu a vystoupení z auta zapomenou bluetooth vypnout. Telefon poté prakticky
Kde hledat: Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Doručování dat
V případě e-mailů je nejlepším řešením jejich
manuální stahování přes integrovaného klienta.
Pokud pro vás tato možnost z jakéhokoli důvodu
nepřichází v úvahu, je samozřejmě možné vše
přenechat automatice. V tom případě ale volte rozumný interval stahování nových zpráv, uživatelé
doporučují alespoň hodinový nebo dvouhodinový.
Necháte-li iPhone maily stahovat každých 15 minut, opět to znamená zvýšené nároky na frekvenci
užívání datového připojení, a tedy i na baterii.
8. UKONČETE NEPOUŽÍVANÉ
APLIKACE
Kde hledat: Dvakrát stiskněte tlačítko Home
> Na spodní liště podržte prst na jedné ze zobrazených aplikací > Ikonkou v levém horním
rohu libovolnou aplikaci ukončete
Ukončení aplikací běžících na pozadí prodlouží
výdrž baterie vašeho iPhonu více, než si myslíte.
Skutečnost, že aplikace po ukončení jejich používání úplně nevypnete, ale pouze je odsunete do
pozadí, znamená zvýšené nároky na výkon procesoru, čímž se zvyšuje i množství spotřebovávané
energie. Nezamýšlíte-li aplikace ve velmi krátké
době znovu používat, ve svém vlastním zájmu je
úplně vypněte.
9. POUŽÍVEJTE LETOVÝ REŽIM
Kde hledat: Nastavení > Letový režim
Letový režim zůstává mnohdy neprávem opomíjen
jen pro svůj název. Jeho pojmenování neznamená,
že je určen pouze pro cestování letadlem. Principem je vypnutí telefonního modulu včetně bezdrátových připojení a GPS při ponechání ostatních
funkcí zařízení v provozu. Stejně jako v letadle tak
tento režim můžete použít i během firemní porady,
jednání s obchodními partnery nebo zkrátka kdykoli, kdy nechcete či nemůžete vyřizovat telefonní
hovory ani odpovídat na SMS zprávy. Vliv na výdrž
baterie má letový režim obrovský.
10. HÝČKEJTE SVOJI BATERII
Většina výrobců mobilních telefonů a baterií
v současnosti odmítá, že by dodržování nabíjecího cyklu mělo na výdrž baterie výraznější vliv. Na
druhou stranu vás ale „hýčkání“ baterie nic nestojí
a výsledkem své zodpovědnosti můžete být mile
překvapeni. K nabíječce iPhone připojujte nejdříve
ve chvíli, kdy začne hlásit posledních 10 % kapacity
baterie a odpojujte jej co nejdříve po dosažení plného stavu. Podle některých uživatelů tím životnost
baterie iPhonu navzdory slovům výrobce prodloužíte o několik měsíců až let. INVESTIČNÍ magazín I 7-8/2013 I www.investicnimagazin.cz I 31
investiční bulvár
.
Hormony nepatří do debaty
o ženách investorkách
Autor: redakce
Mohou se ženy stát úspěšnými obchodnicemi
a investorkami? Genderové diskuze mají na Wall Street
dlouholetou tradici a pravdou je, že finanční odvětví
není ženám nakloněné. Panují předsudky, že ženské
hormony překážejí investování, jak světu nedávno svým
nevhodným výrokem připomněl Paul Tudor Jones,
zakladatel miliardového fondu Tudor Investment Fund.
N
aprosté faux pas se nedávno
podařilo hedgeovému guruovi
na Virginské univerzitě, kdy to
trochu přehnal s upřímností na
panelové diskuzi, domnívaje se,
že je mimo záznam. Paul Tudor
Jones odpovídal na otázku, jak je možné, že mezi
účastníky diskuze jsou jen bohatí muži ve středním
věku světlé pleti (panelu se účastnili profesor z virginské univerzity David Mick, Paul Tudor Jones
z Tudor Investment Corporation, Julian Robertson
z Tiger Management, John Griffin z Blue Ridge Capital a moderátor Jeff Walker, ředitel univerzity).
„Nikdy mezi skvělými investory a tradery nebude
tolik žen jako mužů,“ řekl Tudor Jones publiku. Okamžitě doplnil, z jakého důvodu – je to kvůli dětem,
protože mateřství zabíjí soustředěnost na trading.
Dokud budou ženy rodit děti, budou podle Tudora
Jonese tomuto odvětví vládnout muži.
Jones připojil historku o dvou ženách, které s ním
pracovaly v brokerské firmě koncem 70. let. Poté, co
se obě vdaly a měly děti, už podle něho neměly ten
pravý laserový fokus potřebný pro nelítostný svět
obchodování. „Jakmile se prsou holky dotknou rty
dítěte, je konec. Každá prostá investiční myšlenka,
každá touha porozumět tomu, co má trh vést nahoru
nebo dolů, bude tímto nejkrásnějším zážitkem přebita. Muž tuto zkušenost nemůže nikdy sdílet, protože
je to něco na způsob spojení mezi matkou a jejím
dítětem.“
machu stále rizikovějších praktik Wall Street? Žena
– Brooksley Bornová, která horečně a opakovaně varovala před riziky derivátů, ale byla umlčena muži,
kteří se tehdy zuby nehty drželi u moci.
Na Wall Street panuje dogma, že je k tradingu zapotřebí testosteron. Ten je považován za hormon alfa
samce, moci, síly a odvahy riskovat. Obhájci ženských práv na Wall Street jsou naopak přesvědčeni,
že právě v testosteronu se skrývá problém.
TUDOR JONES MYSLEL SÍLU OXYTOCINU
JSOU ŽENY SKUTEČNĚ OBEZŘETNĚJŠÍ?
Nepomůžou ani chůvy, ani ochotní manželé. Rozhodně ne ve chvíli, kdy přebírají službu ženské hormony. Jones se rychle pokusil vzít svůj výrok zpět,
nebo ho alespoň zmírnit vysvětlením, že odkazoval
pouze ke světu velkého tradingu, kde životní události jako zrození dítěte, rozvod, smrt milované osoby
a ostatní emocionální vzestupy a pády nemají místo a představují překážky úspěchu, nicméně ženy
z Wall Street si už neusmířil.
Jones naznačil, o co skutečně jde: Muži nedůvěřují
ženské schopnosti investovat. Wall Street si výrazněji zasedla na ženy po finanční krizi (což na druhou stranu neznamená, že to předtím bylo o mnoho
lepší). Ženy jsou od té doby například ve finančním
sektoru poměrně více propouštěny. Odpovědnost
za ztráty Morgan Stanley byla přiřčena Zoe Cruzové
a Ina Drewová z JPMorgan byla další na řadě, když
údajně zavinila tradingový skandál označovaný jako
„Londýnská velryba“.
Ti, kteří by naopak rádi na Wall Street viděli více
žen, se snaží svět přesvědčit o opaku. Hormony podle nich způsobují, že jsou ženy rozvážnější a vyhýbají se riziku, takže kdyby byly ve finančním odvětví
více zastoupeny, byla by dnes světová ekonomika
v lepším stavu. Kdo byl povolán na odstranění škod
po fiasku islandského ekonomického zázraku?
Ženy! Kdo se pokoušel přitáhnout pozornost k roz-
Zaujalo vás nějaké
téma v IM 7-8/2013
a potřebujete
více informací?
Kontaktujte
svého finančního
poradce.
Jak je to s tvrzením, že se neodůvodněným rizikům
spíše vyhnou ženy než muži? Dokonce i profesorka
ekonomie z University of Massachusetts Julie Nelsonová, která se toto tvrzení snažila dokázat ve více
než dvaceti studiích, došla k závěru, že když přijde na
rizika, jsou rozdíly mezi muži a ženami zanedbatelné.
Další studie, kterou vypracovala Rothstein Kass,
firma z Wall Street, poukazovala na to, že hedgeové fondy vlastněné ženami vykázaly od roku
2009 lepší výsledky než ty s muži v čele. To ale
neznamená, že jsou ženy lepší investorky. Neznamená to nejspíše nic více, než že vědci zkrátka docházejí k takovým výsledkům, k jakým potřebují dojít.
Možná je to estrogen, nebo naopak nedostatek testosteronu. Nebo možná ženy musejí být lepší v investování než jejich mužští protějšci, aby vůbec získaly peníze na svůj první hedgeový obchod. Možná to je dokonce paradox zakořeněného sexismu – šéfka Rothstein
Kass Meredith Jonesová odhalila, že ženami vlastněné
hedgeové fondy mají ve správě zpravidla méně peněz
než fondy řízené muži. To se sice může odrazit v jejich
ziscích, ale také to umožňuje větší flexibilitu v investování, kterou gigantické firmy postrádají.
Hláška z nejmenovaného pražského dealingu na závěr: „K tradingu potřebujete mít koule, ne kozy.“ ®
INVESTIČNÍ FIRMA ROKU
Business
Odpovědnost
(oblast společenskoprávní)
(oblast předmětu
činnosti)
Přínos
(oblast současnosti
a možné budoucnosti)
MANAGEMENT
STAKEHOLDER
KNOW-HOW
CUSTOMERS
SUSTAINABILITY
FUTURE
COMMUNICATION
Značku uděluje časopis Investiční magazín,
největší časopis o investování v České republice.
ETHICS
BENEFITS
SERVICES
Předplaťte si Investiční magazín
Chcete mít jistotu, že příště obdržíte Investiční
magazín až do schránky?
Objednejte si roční klouzavé předplatné
Investičního magazínu (11 čísel x 49 Kč)
Objednávejte online na investicnimagazin.cz
PŘEDPLATNÉ „STANDARD“
11 čísel po 1 ks: 599 Kč za rok
PŘEDPLATNÉ „PORADCE 2“
11 čísel po 10 ks: 3600 Kč za rok
PŘEDPLATNÉ „PORADCE 1“
11 čísel po 5 ks: 2400 Kč za rok
PŘEDPLATNÉ „PORADCE 3“
11 čísel po 15 ks: 4500 Kč za rok
.
OBJEDNÁVÁM TÍMTO ZÁVAZNĚ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ INVESTIČNÍHO MAGAZÍNU:
spol. s r. o.,
Impax media,
vydává agentura
investovat
na 135 000 uživatelů
kteří chtějí úspěšně
rovněž elektronicky
z
pro všechny,
ticnimagazin.c
je distribuován
Moderní časopis
na: www.inves
níweb.cz časopis
objednávejte
s www.Investič
předplatné
ve spolupráci
12x ročně
DPH vychází
cena 49 Kč vč.
I
I
Impax media,
I
12
spol. s r. o.
I
Moderní časopis
/2012
pro všechny,
kteří chtějí
investovat
a potřebují
informace
I vydává Impax, spol. s r.
I
Moderní časopis pro
všechny, kteří chtějí
úspěšně investovat
ve spolupráci s www.Investičníweb
vydává agentura Impax
media, spol. s r. o.,
.cz tištěný náklad
cena 49 Kč vč. DPH
50 000 ks elektronická
vychází 12x ročně
distribuce 135 000
předplatné objednávejte
uživatelů
na: www.investicnim
.
I I
agazin.cz
I
I
Impax media, spol.
výhl/2011
ed
s r. o.
/2012
pis v ČR
investiční časopis
magazin
Jak postavit a sprav
portfolio s dvěm ovat dividendové
a sty tisíci korun?
magazin
„Horký
prachy“
první
pr
p
rvvn
ní skut
skutečně investiční
IČ/DIČ
SPOLEČNOST /volitelně
né
plat ejte
Předdnáv iční
je
st
ob
Vaši objednávku, prosím, vyplňte nejlépe
na www.investicnimagazin.cz.
Odesláním objednávky souhlasíte se
zpracováním Vašich osobních údajů
v souladu s ustanovením zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Objednávka platí pro území ČR.
(fakturační)
ADRESA
(doručovací) /volitelně
E-MAIL /volitelně
předplatné „standard“
(11 čísel, 599 Kč)
Volejte kdykoliv: 733 330 565
Tucet věcí, na
se dá ušetřit
kterých
Martin Novák:
pod
Muž, který má ČEZ
palcem peníze
Bohatí
d českých
Výhle
přemýš
rtů
lejí jinak:
ních expe
finanč
21 důkazů
na rok 2013
Seriál: Vítězové
velké recese
Jak poznat vynikající
investimůže
Co ci? dělat
investor,
ál: když
Speci
ČNB přemýšlí
AFRIKA
o vrtulníku?
IM: Staňte se traderem!
jednoduchý manuál.
Karolína
Topolová:
ma
investicni_10s_20
lí
o vrtulníku?
975009
9 771804
12/13/2012
3:51:13 PM
investicni.indd
Exkluzivně pro IM: Staňte
12.indd A1
A1
A1
Rekordní ceny
Sázka na zl :
ato
na devět způs
obů
INVESTIČNÍ
magazín
I červenec 2011
ISSN 1804–9753
I www.investicnimagazin
.cz I 1
01
9 771804
975009
se traderem!
Stáhněte si zdarma jednoduchý
manuál.
www.financnik.cz/go/za
klady
investicni_10s_2012.indd
NOVÝ S
PI
ČASO
Města, Co
může dělat
kde lidé šílí
investor, když
po luxusn
ím bydlení
ČNB
přemýš
Královna z Áček
Stáhněte si zdarmago/zaklady
www.financnik.cz/
investiční časopis
é
platn
Před návejte
objed estiční
.cz
na inv
gazín
ISSN 1804-9753
Exkluzivně pro
první skutečně
časopis
pis v ČR
Petr Novotn
ý
uvádí nový
TV pořad
o investování
z
inve ín.c
na agaz
m
Penzijní reforma:
Článek pro
řů
5 milionů čtená
ADRESA
I
I
I
I magazin
první skutečně
OBJEDNÁVÁM TYP
PŘEDPLATNÉHO:
o., ve spoluprác
i s www.Inves
tičníweb.cz
n. í
in 11estičn.1
investičin
í
vestičv
n. í
I JMÉNO A PŘÍJMENÍ
ISSN 1804-9753
8/9/2011
12:17:19
PM
9 771804 975009
11/16/2012 1:51:20
PM
------- . ------- . 2013
/zaškrtněte
DATUM A PODPIS
v ČR
22. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY HODIN,
HODINEK, ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ
19. - 21. 9. 2013
NÝ
R
O
B
D
O
JEDINÝ
VELETRH CE
BLI
U
P
E
R
É
V ČESK
Šárka Marková
hvězda muzikálu DĚTI RÁJE
tvář veletrhu HODINY A KLENOTY 2013
©Karel Kouba
Download

Hrabě František Kinský o morálce (a) podnikání