Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s.
Doba se mění
Klienti chtějí nezávislost
listopad 2010 | ročník I
3
Editorial
Co dnes rozhoduje o úspěchu ve financích?
Sešel se měsíc s měsícem a opět držíte v rukou nové OK Info. Jako již obvykle má nabitý obsah.
Naštěstí již měsíc můžete o životě v naší společnosti číst také na BeOK.cz. Takže i to, co se nevejde
do časopisu, najde své místo a cestu k vám. Vývoj trhu v několika posledních letech s eskalací v minulých měsících sám vytvořil hlavní téma tohoto čísla: „Doba se mění ­– klienti chtějí nezávislost“.
Nás business zažívá revoluci. Možná není zcela patrná v naší každodenní činnosti, v rovině operativního řízení, ale je tu. Nás v Broker Consultingu, Fin Consultingu a Broker Expertu se dotýká jen tím, že přináší nové příležitosti, nic nám
nebere. Ale je zřejmé, že náš trh zažívá podobné časy jako trh ve Velké Británii
před několika lety. Také tam musel jednobarevný prodej přirozenou cestou
uvolnit místo nezávislému poradenství. Desítky přímých obchodních služeb se
vytratily. Jiné (například v Londýně) tvoří pouze několik málo jedinců. Klienti si
jednoduše zvolili, s kým řeší své peníze. Ne svou jednu, své dvě smlouvy, ale
celkově peníze.
Když jsem v roce 2003 začínal v tomto oboru, mou hlavní devizou u klientů
byla nezávislost. Lidé byli zvyklí na to, že poradce přinese v kufříku produkt
a bude o něm vykládat tak dlouho, dokud ho neprodá. Právě nezávislost mi
pomáhala uspět. Dneska již většina klientů považuje nezávislost za dobrý standard. S někým, kdo není nezávislý, se o svých penězích ani bavit nechtějí.
Historie jeden podobný významný přerod již zažila. Šlo o změnu způsobu prodeje. Již na začátku devadesátých let, kdy si poradci domlouvali schůzky (když
neměli jinou možnost) v telefonní budce, zjistili někteří, že mnohem efektivnější je prodávat přes
cíle, nikoliv pouze výhody produktu. Ano, měli sice v kufříku například jenom stavební spoření, ale
i tak to šlo. Chtěl klient zajištění příjmu? Na to je přece stavební spoření. Chtěl peníze na důchod?
Dostal opět stavební spoření.
Logicky právě nezávislost a prodej přes cíle se k sobě výborně hodí. Jejich spojení vedlo k rozdělení obchodu minimálně do dvou schůzek. A tento systém jednání s klientem dokázal dobrým
konzultantům zajistit práci s poměrně slušným cash flow. Nezávislost i prodej přes cíle, respektive
přizpůsobení doporučených produktů cílům klientů, jsou dnes dobrým standardem. Jak získat
další výhodu a zůstat dnes na vrcholu kvality služeb?
Odpovědí je finanční plánování. To znamená vytváření smysluplného celku finančních produktů
s nadstavbou v podobě poradenství (nastavení smysluplných částek ať už na zajištění nebo vytváření rezerv atd.). To je dnes to „nej“. Klientům služba přináší největší užitek a konzultantům nejvyšší
zisky. Pracují totiž s nejvyšším cash flow, mají vysokou úspěšnost, protože „neprodávají“ produkty,
ale obchodují s řešením a získávají mnohem lepší doporučení.
Nezávislost, prodej přes cíle, finanční plánování, ty nejlepší produkty ze všech segmentů trhu, „tiskové materiály“ a samozřejmě osobnost samotného konzultanta, to jsou atributy, které dnes určují
úspěch ve finančním poradenství. Vše to má ale jeden háček. Ten tkví v duplikovatelnosti. A právě
o ní pojednává článek Viléma Podlisky, který najdete uvnitř čísla.
Honza Lener
šéfredaktor
4
6
Svět Broker
Consulting
Svět Broker
Consulting
Organizační struktura zázemí Broker Consulting ČR
Organizačná štruktúra zázemia Fin Consulting
Akcionári/valné zhromaždenie
představenstvo
dozorčí rada
Petr Hrubý, Vilém Podliska, Pavel
Matoušek, Ivana Čmovšová
Tomáš Paur, Jiří Čejka,
Jiří Brabec
zemský ředitel
Generální řediteL
key Account Manager
Jaroslav Černý
Petr Hrubý
Petr Hora
Broker Expert
Provoz a IT
pr a komunikace
Obchod
Marketing a podpora prodeje
Ekonomika a řízení rizik
Provozní ředitel
Ředitel pro pr a komunikaci
Obchodní ředitel
Ekonomický ředitel
Ivana Čmovšová
Jan Lener
Vilém Podliska
Ředitel marketingu
a podpory Prodeje
Jiří Čejka
Markéta Němcová – vedoucí Oddělení
správy dat (OSD)
Sekretariát
obchodní struktury
Marketing
Zemské ředitelství 1000
…………………
Vlasta Petrová – zástupce vedoucí OSD (provize);
Kateřina Kloudová – referentka OSD (investice,
tipování, WD); Iva Samcová – referentka OSD (agenda
spolupracovníků); Lenka Stachová – referentka
OSD (tipování produkce, dokumentace, péče);
Jaroslava Kotěšovicová – referentka OSD (tipování
produkce, dokumentace); Dana Stupková – referentka
OSD (provize); Eva Horová – referentka OSD (provize);
Hana Řezníčková – referentka OSD (provize);
Andrea Valterová – referentka OSD (tipování produkce,
dokumentace, investice); Iva Hošková – referentka
OSD (agenda spolupracovníků, registrace ČNB)
Július Rusňák, Ivan Sedilek, Pavel Matoušek
Petr Hrubý, Jiří Čejka, Stanislav Čisárik
Generálny riaditeľ
Produktový manažér,
Vedúci zamestnanec,
Odborné vzdelávanie
Produktový manažér,
Compliance Officer, Metodika
finančného plánovania
Róbert Vitkovský
Tomáš Kročian
Účtovníčka
Back Office specialist
Petra Michalovičová
Renáta Pavlíčková – účetní
Svetlana Husárová
Vzdělávání
Michal Zátko – marketingový manažer
Andrea Horová – referentka
Dagmar Mráčková – asistentka
Dozorná rada
Office manažér,
Asistentka riaditeľa
Pavel Matoušek
Eva Sadílková – PR specialista
Zpracování dat
Predstavenstvo
Július Rusňák
management
společnosti
akcionáři/valná hromada
orgány
společnosti
Přinášíme vám aktuální přehled lidí, kteří jsou vám k dispozici na centrálách společnosti Broker Consulting v České republice a na Slovensku a společnosti Fin Consulting.
Tomáš Kafka – asistent marketingu
Miluše Hrubá – referentka (objednávky materiálů)
Dagmar Zimmerová – referentka (objednávky materiálů)
Janka Uhrínová – správa dát, spracovanie
produkcie a provízií, príprava podkladov
pre spracovanie účtovných údajov
Ekonom
Pavla Krausová
Luboš Kadlec – odborný lektor
Tomáš Janura – odborný lektor
Milan Mach – asistent podpory prodeje
Organizačná štruktúra zázemia Broker Consulting SR
Akcionári/Valné zhromaždenie
Účtárna
Renáta Pavlíčková – účetní
Zemské ředitelství 2000
Tomáš Paur
Analýzy a produktový
management
E–commerce
Marek Janšta – ředitel oddělení e-commerce
Martina Němcová – účetní
Jitka Šmídová – účetní
Predstavenstvo
Dozorná rada
Petr Hrubý, Petr Hora, Andrea Piešová
Martin Hrubý, Vilém Podliska, Ivana Čmovšová
Martin Novotný – vedoucí analytik
Zemské ředitelství 3000
…………………
IT Plzeň
IT České Budějovice
Jan Bláha – vedoucí oddělení IT
Karel Šebek – vedoucí týmu vývoje, analytik
Karel Bláha – informatik
Petr Smazal – informatik
Jan Kadlec – informatik
Jan Straka – IT specialista
Petr Vydra – informatik
Barbora Kohoutová – podpora IT
Václav Štumbauer – vedoucí programátor, analytik
Josef Maxa – programátor
Petr Kafka – programátor
Jan Šimek – investiční analytik
Linda Fejtková – hypoteční centrum
Marta Žížková – hypoteční centrum
Petra Šťastná – asistentka hypotečního centra
Stanislava Kynclová – asistentka hypotečního centra
Zemské ředitelství 4000
Petr Hušek
Martin Honeš – projektový manažer e-commerce
Petr Rozkošný – správce informačních systémů
Jaroslav Bartoš – projektový manažer
Compliance
Ekonomický riaditeľ
výkonný riaditeľ
PR a Komunikácia
Eva Wolerová
Pavel Matoušek
Juraj Huňavý
Jaroslav Bartoš
Metodika Finančního Plánování
Právní oddělení
Office manažérka
Manažér vzdelávania
Pavel Kačer – manažer metodiky FP
Veronika Jaklová
Andrea Piešová
Radek Hénik
Referentka
Produktová
manažérka,
compliance officer,
vedúci zamestnanec
Miroslava Bubničová
Erika Süčová
Podpora prodeje a Call centrum
Zemské ředitelství 5000
Jana Zemanová – manažerka podpory prodeje
a call centra
Ondřej Schejbal
Call centrum
Andrea Mariani – manažerka call centra
specialista podpory prodeje
Broker Expert
Eva Smejkalová
Lenka Slepičková – asistentka
Martina Stolínová – asistentka
Operátorky call centra
Asistetnka podpory predaja
Soňa Ivanková
ww.beok.c
8
9
Svět Broker
Anketa
Consulting
Obsah
Jak funguje v Broker Consulting spolupráce mezi hypotečními specialisty a konzultanty?
Jaké jsou vaše zkušenosti?
Lidé
Zeptali jsme se zástupců obou stran – hypotečních specialistů i konzultantů.
OK Info, měsíčník společností
Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s.,
a Broker Expert, a. s.
Evidenční číslo periodického tisku
přidělené MK ČR:
MK ČR E 19587
Práce
Vydavatel:
Broker Consulting, a. s.
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25221736
Šéfredaktor:
Jan Lener
Redakce:
Eva Sadílková
Zábava
Autoři:
Jan Lener, Eva Sadílková, Bára Hrubá,
Monika Fundová, Jaromír Ocelka, Anna Kubánková,
Radek Hénik, Mária Tkáčová, Pavel Matoušek,
Marek Hatlapatka
Fotografie:
Archiv Broker Consulting, Eva Sadílková, Jan Lener,
Nešo Matič, Michal Koubek, soukromé archivy
Martina Karáska, Pavla Zyma, Víta Pavelčáka
a Čeňka Lišky
Grafická úprava:
Alice Neugebauerová
Sazba:
Design Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Jazyková korektura:
Jiří Podzimek
Náklad:
2700 ks
Tisk:
KAVKA PRINT, a. s., Ke Zdibsku 620, 250 67 Klecany
Váš nový life-style web
o životě v naší společnosti.
Ukažte, jaké to u nás je!
Vychází 5. listopadu 2010
© Broker Consulting, a. s.
Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno
jakékoliv užití části nebo celku díla, především
rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem,
mechanickým nebo elektronickým,
v českém nebo jiném jazyce
OBSAH
3 | Editorial Jan Lener | Co dnes rozhoduje o úspěchu ve financích?
4–6 | Svět Broker Consulting Organizační struktura Broker Consulting,
Fin Consulting
8 | Obsah
9 | Anketa
10–11 | Principy Efektivita | O duševní výbavě
12–13 | Aktuality Nejlepší hypoteční specialisté v Nesuchyni | Omluva redakce
OK Info | Výsledky Regaty 2010 | Novinky v e-shopu | Kde pomohly dary
z Golfu pro Dobrý skutek 2010 | Hádanka s výhrou 1000 Kč | Školení HYK
| Fotky z Regaty
14 | OK Finanční centra Monika Fundová a její klientské centrum v Kobylisích
15 | Reportáž Neříkejte mojí mámě, že jsem na setkání „našeho“ ředitelství!
16–17 | Z tisku Finančně poradenská reality show
18–19 | Manažer Dobří manažeři používají duplikovatelné postupy
20 | Reportáž Dobíjení baterek Silvovou metodou
21 | Rozhovor Penzijní reforma skýtá prostor pro finanční poradenství
22–23 | Výsledky září 2010
24–27 | Téma měsíce Jaroslav Černý: Neřeště zbytečné problémy, jděte za svou vizí
28–31 | Téma měsíce Lenka Lamková: Trh se mění. Už se neuživíme jen pojistkami
28–31 | Slovensko Jozef Žiliniec: Z akadémie vied do finančného poradenstva
32 | Slovensko Obchodný výkon verzus legislatíva
33 | Slovensko Fin Consulting na vínnej ceste v Toskánsku
34–35 | Business a etika Finanční poradenství čekají změny
35 | Hypoteční centrum Modelový příklad OK bydlení podle aktuálních
sazeb k 20. 10. 2010
36–37 | Investice Co říkají rekordně nízké výnosy na dluhopisovém trhu?
38–39 | Relax Závod o 100 tisíc
40–41 | Relax Vaši kolegové, jak je neznáte
Eva Hrušková
hypoteční specialistka
Spolupráce mezi
konzultanty a hypotečními specialisty je podle
mého názoru již na vyšší
úrovni než před čtyřmi
lety. Přesto je tam stále
rezerva, která by se měla
využít a zúročit. Já sama
pracuji hlavně na doporučení od konzultantů,
a to v poměru s vlastními
případy 70:30.
Kamila Blažková
hypoteční specialistka
Vztah mezi úvěrářem
a konzultantem by měl
být nastaven na rovnocenné partnerství. Úvěrář
umí v rámci zjišťování
informací potřebných pro
zpracování úvěru získat
důvěru klienta a otevřít
cestu pro komplexní
zpracování Finančního
plánu. Já osobně spolupracuji s několika konzultanty již dlouhodobě tak,
že mi natipují úvěry, které
zpracuji. Tito klienti mne
pravidelně kontaktují, zda
bych se ujala jejich známých. Dám pak zpětnou
vazbu konzultantovi, pod
kterého tento doporučitel patří, a náš konzultant
připraví Finanční plán.
Považuji za naprostou
samozřejmost, že klient,
který si na svá bedra
bere závazek, by měl mít
ošetřeno minimálně to
základní, tj. zabezpečení
a tvorbu likvidních rezerv.
Výsledkem takovéto spolupráce je pak spokojený
klient, konzultant, hypoteční úvěrář a v neposlední řadě i manažer.
legyně konči fixace. Je to
fajn, když komunikační síť
funguje, tak jak má. Tímto
bych rád poděkoval svým
kolegům za spolupráci
a těším se na další společné obchodní případy.
Pavel Dressler
manažer
Martin Pech
hypoteční specialista
Pokud budu mluvit
za sebe, mohu říci, že
spolupráce s mými
kolegy funguje perfektně.
Vždy, když s klientem
probírají otázku financování bydlení, obracejí se
s vyplněnou objednávkou Finančního plánu
na mne a s klienty již
dále komunikuji sám. Ze
začátku jsme si museli říct
pravidla naší spolupráce
a také jak mají vypadat
data a informace o klientovi, se kterým dále
pracuji. Rovněž oceňuji
komunikaci týkající se budoucí spolupráce s jejich
klienty. Například při konci fixace hypoték mám
od nich kopii objednávky
a vím, kdy kterému klientovi končí fixace. Můžeme
tak pracovat kvalitněji,
bez toho, aby se klient
upomínal, že už mu bude
končit fixace. Zrovna minulý týden mne systém
Jáchym upozornil, že
jednomu z klientů mé ko-
Moje spolupráce s hypotečními specialisty je více
než dobrá. Dokonce tak
dobrá, že jsem si jednu
hypoteční specialistku,
Lenku Matouškovou (nyní
Dresslerovou), v červenci
2009 vzal a máme spolu
krásného syna. Takže
ve všech směrech mi
spolupráce vyhovuje.
Richard Haidlmayer
manažer
Spolupráce s hypotečními specialisty využívám.
Především s Alenou
Ptáčníkovou. Tato spolupráce funguje naprosto
bezchybně. Vždycky
klaplo to, na čem jsme se
domluvili. A klienti říkají
jen ty nejlepší reference.
Kolikrát mi Alena pomohla otevřít cestu i k dalšímu obchodu, když byli
například klienti skeptičtí
k dalšímu zabezpečení
nebo spoření na penzi.
Petr Gramel
manažer senior
U nás v týmu funguje
tato spolupráce naprosto
standardně. Máme tady
teď šest hypotečních
specialistů a koordinace
v rámci kanceláří v Ostravě, Opavě a Krnově
funguje na osobní bázi.
Když se jedná o klienta
z jiného města, řeší to
ten, kdo to má nejblíž.
Konzultant udělá na pobočce objednávku, předá
ji hypotečnímu specialistovi a na druhou schůzku
už jdou společně.
Hypotéky děláme hodně
a tato spolupráce je určitě
dobrá jak pro klienta, tak
na doporučení.
Jarmila Ostárková
reprezentant
Jsem na pozici reprezentant pod vedením
regionálního ředitele
Pavla Zyma a s hypotečním specialistou úzce
spolupracuji, protože
ho máme ve skupině.
Jmenuje se Martin Pech.
Veškeré požadavky
a informace v oblasti
nových úvěrů, hypoték
a refinancování úvěrů
řešíme společně. Z vlastní zkušenosti můžu říci,
že nejenom ke mně, ale
i ke zbývajícím kolegům
je velice vstřícný a předává nám aktuální informace, které dále předáváme našim klientům.
V některých případech
si převezme připravené
podklady (Objednávku
Finančního plánu) a řeší
konkrétní požadavky
klientů. Je to veliká
výhoda mít ve skupině
hypotečního specialistu,
ušetří nám spoustu času.
A můj názor je, že každé
klientské centrum by
mělo mít hypotečního
specialistu.
Pavla Sovková
manažer senior
Zkušenosti s touto spoluprací máme jen ty nejlepší. Mám to štěstí, že v naší
skupině, resp. v ředitelství
Emila Malého, máme dvě
výborné hypoteční specialistky. Pro nás nejblíže
je Martina Froňková, která
je s námi i v OK Finančním centru. Díky tomu
je ta spolupráce hodně
pružná a i klienti, kteří
přijdou z ulice, jsou vyobchodovaní bez dlouhého
odkladu. Pokud máme
klienty z větší dálky, z jiných regionů, tam nám
funguje výborná spolupráce s Evou Hruškovou.
Mám jen ty nejlepší
zpětné vazby a myslím si,
že hypotéky máme díky
těmto dámám výborně
„zmáknuté“.
10
11
Principy
Principy
O duševní výbavě*
Proč se někteří naši obchodníci a manažeři pravidelně umísťují
na předních příčkách výsledkových tabulek, které najdete uprostřed
časopisu? Proč se některým stále daří, žijí v pěkných domech, používají
kvalitní auta a najdou si čas i na dobrou zábavu (jachty, golf, atd…)?
Jsou navíc optimističtí, přátelští. Zdá se, že mají svůj život pevně
v rukou. Co mají navíc?
Existují velmi detailní výzkumy, kterým
se podrobili obchodníci i jejich zákazníci.
Nejdůležitější poznatek, který tyto výzkumy
přinesly, spočívá v tom, že v prodeji je více
psychologie, než by se na první pohled
zdálo pravděpodobné.
Setkali jste se někdy s pojmem „koncept
výjimečných předností“? Pochází z oblasti
znalostí toho, jak funguje lidský výkon. Filozofie je jednoduchá. Malý rozdíl ve schopnostech přináší velké rozdíly v dosažených
výsledcích. To znamená, že pokud v tuto
chvíli teprve vzhlížíte k těm nejlepším
a chtěli byste také dosáhnout výtečných výsledků, stačí se jen trochu zlepšit v určitých
(správných) oblastech. To je velmi dobrá
zpráva, protože až příliš mnoho talentovaných obchodníků vzdá svou cestu za
kariérou nevhodně brzy. Chybně považují
cestu za vlastním zlepšením za velmi těžkou
a dlouhou. Věří tomu, co je jednoduší, místo
aby věřili sobě. Možná právě nyní stojíte
před nevídaným krokem vpřed ve své
Vraťme se však k našim výsledkovým
tabulkám. Jak vysvětlit, že se na předních
příčkách střídá poměrně úzká skupina
lidí? Postupně k nim přibývají další, ale
stále jde o poměrně úzkou skupinu. Tento
rozdíl v obchodním úspěchu nelze jednoduše vysvětlit rozdílnými technikami
prodeje, štěstím nebo hezčím obličejem
či zvučnějším hlasem. Je v tom jiná příčina. Je jí duševní stav, v němž se obchodníci nacházejí. Můžeme hovořit o duševní
výbavě.
Brian Tracy, který během svého života
vyškolil více než půl milionu obchodníků,
tvrdí, že jen 20 % vašeho úspěchu vyprodukují vaše dovednosti. 80 % zcela závisí
na postojích. V zásadě je zcela jedno, jestli
se dají příčiny úspěchu vyčíslit. Důležité je,
že právě vaše postoje ovlivní, do jaké míry
opravdu přijmete principy úspěchu, profesní dovednosti a nakonec i úspěch samotný.
Jen mimochodem, kdy jste se naposledy
zamýšleli nad svými postoji?
pravidla úspěchu – efektivita
V naší práci není nejúspěšnější ten, kdo se
nejvíce nadře, ale ten, kdo dosáhne nejlepších výsledků. Efektivita vychází z úspěšné
aplikace ostatních principů – aktivit,
fairplay, inovace, jednoty a image.
n
Víme, že čas lze dobře využít, nebo pro-
marnit. Třetí cesta neexistuje.
n
Méně mluvíme a více posloucháme, tím
jasně dáváme najevo zájem o potřeby
a názory druhých.
n
Pozitivně ovlivňujeme druhé, tím se
rozhovor stává efektivním.
n
Nejpřínosnější způsob rozšiřování klientely
vychází z využívání doporučení.
n
Vždy zjišťujeme k doporučeným lidem
maximum detailů, abychom ušetřili čas
sobě i jim.
n
Jako efektivní manažeři víme, že přínos
pro tým mají pouze ti, kteří opravdu chtějí
být úspěšní a dokazují to svými aktivitami.
nN ejpřínosnější způsob rozšiřování týmu
vychází z využívání doporučení. Jsme hrdí
na skutečnost, že pomáháme lidem najít
životní pracovní příležitost.
Pozitivní duševní postoj, tvůrčí a optimistický náhled na sebe a na svou práci jde ruku v ruce s úspěchem
v našem businessu. Zdravá sebedůvěra a neutuchající vášeň, nadšení bez ohledu na aktuální problémy kolem
jsou vstupní branou k vaší velikosti.
„inovaci“. Možná právě v této době jste si
osvojili nějaký „fígl“, nebo prostě začínáte
věci dělat jinak a lépe.
Brian Tracy říká, že dostihový kůň, který
doběhne jako první, byť o hlavu, získá
desetinásobnou odměnu oproti tomu, který
doběhne jako druhý. Jenomže je snad vítězný kůň 10x rychlejší než ten druhý? Ne.
Nicméně pozor! Těch 20 %, které mají kořeny ve znalosti toho, s čím obchodujete, to znamená s finančním plánováním a finančními
produkty, je rovněž extrémně důležitých pro
váš úspěch. Proč? Když víte, s čím obchodujete, kde jsou silné stránky vašeho produktu,
vybudujete si silnou sebedůvěru. A na té je
závislý váš pozitivní duševní postoj.
To, jak myslíte, definuje to, jak budete
žít. Zlepšením myšlení dosáhnete zlepšení
i ve svém životě. Díky tomu vezmete svůj
život do vlastních rukou. Je v tom síla a moc
nad tím, jaké věci se vám budou stávat.
Chcete nebo potřebujete změnit svou
osobnost, abyste dosáhli svých obchodních
cílů? Nejefektivnějším způsobem, jak toho
bezpečně docílit, je změnit pohled sám
na sebe a hlavně na své možnosti. Přepněte své podvědomí na pro vás výhodnější
program. Jde to. Hledejte cestu. Ne týden,
ne měsíc, ale neustále. Dokonce i ve chvíli,
kdy vám na účet chodí pravidelně statisíce
korun. Podlehnutí falešnému pocitu o vlastní dokonalosti je velmi drahé.
Nejlepší obchodníci mají klidný a sebevědomý postoj. Jsou plni očekávání
něčeho dobrého. Cítí se dobře a tiše věří,
že se jednou jejich cílený úspěch dostaví,
protože dělají ty správně věci. Žijí v přesvědčení, že jsou dobří a že to vědí i klienti
a oceňují to.
Než otočíte na další stránku, odpovězte
sami sobě na otázku, jak naložíte s tímto
článkem. Rozhodujte o svých postojích. n
* Připraveno na základě knihy Briana Tracyho „jak mnohem lépe prodávat“, strana 23–25, Computer Press a.s. 2007
12
13
Aktuality
Aktuality
Nejlepší hypoteční
specialisté v Nesuchyni
V polovině září, přesně ve dnech 15. a 16. 9. 2010,
proběhl v Hotelu Lions v Nesuchyni workshop určený
pro nejlepší hypoteční specialisty. Ve dvou dnech se
sešlo cca 30 hypotečních specialistů se zástupci z bank
i ze stavebních spořitelen.
Byla přítomna většina našich partnerů, se kterými děláme úvěrové
obchody. Tématem workshopu byly „Novinky v produktové
oblasti“ a ukázalo se, že podzim je pro toto téma velmi vhodnou
dobou. Jednotlivé banky se přímo předhánějí, s jakými novinkami
na začátku září či podzimu přijdou. Též bylo velmi potěšující,
že kromě zástupců a metodiků bank a stavebních spořitelen
přijeli společně v každém
týmu i úvěroví pracovníci.
Program semináře byl
poměrně náročný. Každá
banka či stavební spořitelna
měly pro svou prezentaci
přesně určený časový
prostor, který mnohdy
nebyl velký – maximálně
hodina, dvě. Někteří
partneři se tématu chopili s vervou a podařilo se jim velmi přesně,
trefně i věcně představit, co bylo třeba. Jiní vše pojali šířeji. Naši
specialisté měli připravenou velkou řadu dotazů či případů, které si
právě zde mohli zkonzultovat se samotnými metodiky. Pro banky
i stavební spořitelny bylo též velmi cenné, že si odvezly i zpětnou
vazbu, jak klape spolupráce s jednotlivými partnery (v rámci bank
i s pobočkami), případně kde je prostor něco zlepšit.
Tento workshop byl historicky první v šířce svého tematického
i programového zaměření. Ukázalo se, že pro hypoteční specialisty
je důležité mít možnost si čas od času utřídit informace a vyměnit
zkušenosti. Proto budeme i pro následující rok v plánu akcí pamatovat na seminář podobného typu.
Za Hypoteční centrum Marta Žížková
Omluva redakce OK Info
V říjnovém čísle OK Info byl uveřejněn rozhovor s panem Milanem
Žilincem. V textu bylo chybně uvedeno jméno pana Žilince, za což
se mu srdečně omlouváme. Pan Žilinec se nejmenuje Jozef, ale
Milan. Omlouváme se panu Žilincovi i čtenářům za tento politován
níhodný omyl.
Výsledky Regaty 2010
V minulém čísle OK info byly zveřejněny výsledky Regaty seřazené
podle dojezdu třetí etapy. Celkové pořadí uvádíme v tabulce níže.
Další informace o Regatě a výsledky všech etap najdete na
n
stránkách BeOK.cz.
Celkové
pořadí
Číslo
lodi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
11
2
10
3
17
12
13
6
5
21
18
19
15
7
1
4
14
9
8
22
16
Jméno
lodi
Rockenroll
Sladana
Jazz
Tango
Salsa
Samba
Roko
Blues
Bosanova
Fayruz
Desirei
Gorki
Odisej
India
Bolero
Soul
Dustom
Silver Dolphin
Tina
Cuci Luci
Regge
Vedoucí
posádky
Pavel Šimků
Luděk Vokoun
František Rejzek
Roman Skala
Petr Hrubý
Veronika Kohnová
Petr Boháč
Roman Hušek
Petr Hušek
Václav Vích
Julo Rusňák
Jiří Čejka
Michal Budín
David Pfeifer
Jindřiška Dresslerová
Vilém Podliska
Michal Koubek
Šárka Malá
Emil Malý
Pavel Zym
Rudolf I Gusti
Novinky v e-shopu
I v měsíci listopadu najdete ve firemním
e-shopu několik novinek. Vybrali jsme pro vás
následující:
kalendář ČR a SK, mezinárodní svátky, časová pásma
atd. Kvalitní černé desky s červeným prvkem obsahují
vyražené logo Broker Consulting.
Konec roku je za rohem, a proto jsme pro vás opět
připravili nabídku diářů pro rok 2011. Na výběr je
varianta denního (1 strana = 1 den) nebo týdenního
(1 dvoustrana = 1 týden)
kalendária. Diář obsahuje
krom perforace rožků
i stříbrnou záložku,
mapu ČR a SR,
seznam českých
jmen, plánovací
Zima neúprosně sílí a všem
řidičům se bude jistě
hodit elegantní červená
škrabka s nápisem „ok“,
která věrně připomíná
prvek z loga Broker
Consulting (červený
čtverec s „ok“). Disponuje třemi funkčními stranami
na odstranění ledu či zamrzlých částí a gumičkou
na setření vody z okna.
Letošní 12. Výroční
konference je sice nějaký ten
měsíc za námi, pokud si však
budete chtít připomenout
úžasnou atmosféru této
zásadní akce, nabízíme vám
video sestřih toho nejlepšího na DVD.
Na závěr statistika za měsíc září, kdy bylo v e-shopu
na OK Netu vyřízeno 193 objednávek od našich
spolupracovníků, které byly vyexpedovány
ve 235 zásilkách o celkové hmotnosti 2835 kg!
Tomáš Kafka, asistent marketingu
Kde pomohly dary z Golfu
pro Dobrý skutek 2010
Hádanka
s výhrou 1000 Kč
Na greenech je po ránu jinovatka, z listnáčů jsou už téměř naháči a golfová hřiště
se pomalu ukládají k zimnímu spánku. Přesto se ale ještě jednou vrátím do teplého
červencového dne s datem 29. 7. 2010, kdy se konal letošní Golf pro Dobrý skutek.
V předvečer výjezdního zasedání
regionálních ředitelů v Kořenově zavolal
do redakce OK Info Rudolf I Gusti.
Tato akce je jediná, kterou naše sdružení
samo pořádá, a musím na těchto stránkách
velmi poděkovat celé společnosti Broker
Consulting za letošní mohutnou organizátorskou i hráčskou spoluúčast. Opět se potvrdilo, že spojení finančního a charitativního
světa umí být velmi efektivní. Děkuji
jmenovitě Janě Zemanové, Lence
Slepičkové, Martině Schejbalové,
Martině Pfeiferové, Julianě Matouškové, Janu Lenerovi a Petru Horovi
za praktickou pomoc, Petru Nechutnému,
Emilu Malému, Davidu Pfeiferovi, Ondřeji
Schejbalovi, Petru Huškovi, Radku Jelínkovi
a Petru Hrubému za hráčskou účast a „startovné-darovné“ a v neposlední řadě děkuji
Prý má pro čtenáře našeho časopisu
hádanku a tomu, kdo ji uhodne, osobně
předá 1000 Kč. Tak si můžete chvilku lámat
hlavu za litřík i vy!
i celému vedení společnosti za know-how
ohledně vylepšení organizace.
Při prvním součtu golfových darů jsme
došli k číslu 513 000 Kč a tuto informaci jsme
uveřejnili i v zářijovém vydání OK Info. Byli
jsme tou cifrou nadšeni, neboť byla oproti
létům minulým téměř dvojnásobná. Nakonec jsme však dostali
ještě další dary, které první součet
nezaznamenal, a konečný výtěžek
letošního golfu obnáší 553 600 Kč!
Všem účastníkům z vašich řad děkujeme
a ostatním snad jen radu: začněte hrát golf,
ať máte další možnost dělat dobré skutky!
Na shledanou na greenu v roce 2011!
Za sdružení Dobrý skutek Bára Hrubá
P. S. A jak jsme s golfovými dary naložili? Trochu peněz jsme přidali z rezerv a všechny je rozdali! Šťastnými klienty rychlé
úhrady bez potřeby webové sbírky jsou:
Klient
Účel vynaložení peněz
Josef Benda
pračka, mikrovl. trouba
Jana Radiměřová Adeli
Daniela Dolejšová
polohovací lůžko
Zbyněk Charvát
tříkolka
Dagmar Kutíková
autosedačka + přísluš. ke kočárku
Tereza Žídková
cyklovozík
Jaromír Hanzal
invalidní vozík
Lenka Bártová
invalidní vozík
Miluše Sehnalová
asistenční pes
Štěpánka Kokošková
bezbar. úprava bytu
Věra Masopustová
zdravotní kočárek
Nový domov Jurášek
polohovací postel
Pavel Blahák
bezbar. úprava bytu
Jan Machuta
chodítko
Lenka Dandová
zdravotní kočár
Eva Apltauerová
Adeli
Martina Landová
rehabilitační lehátko
Jaroslav Sládek
vertikalizační vozík
Zdeňka Tulisová
zdravotní kočárek
Marcela Kučerová
zdravotní kočárek
Stanislava Trkulijová
elektrický zvedák
Romana Štefanidesová
Adeli
Vladislava Pospíšilová
Adeli
Lucie Maříková
kočárek
Alice Beková
motomed
Tereza Votavová
Adeli
Ilona Tuhá
tříkolka
Andrej Uruba
sluchový procesor
Celkem
Částka Kč
14 517
60 000
13 200
15 000
15 234
5 000
20 000
11 713
25 000
35 000
14 789
20 000
30 000
25 000
6465
74 000
26 671
15 000
22 980
26 451
40 000
33 218
62 708
11 990
34 708
26 212
12 390
62 409
574 866
Hádanka zní takto:
V liberecké restauraci „U husy“ sedí
25. 10. 2010 ve 13 hodin tři lidé. Součet jejich
pozic v Eurokariéře je 19. Každý z nich je
poloviční Čech. Jejich křestní jména začínají
písmeny R, R a P. Nejmladší z nich je na pozici manažer senior a je mu 22 let. Uhádnete,
kdo se v Liberci sešel u stolu?
Rudových tisíc korun vyhraje ten, kdo
zašle jako první správnou odpověď na mail:
n
[email protected]
Školení HYK
Na konci září byl zahájen školící cyklus pro
hypoteční konzultanty. V průběhu šesti týdnů absolvují přihlášení konzultanti licenční
školení čtyř velkých bank (Raiffeisen bank,
Hypoteční banky, Komerční banky, České
spořitelny), základy znalostí o hypotečních
obchodech i trénink modelových příkladů.
Poslední seminář proběhl 27. 10. a pak již
na všech 40 účastníků čekají závěrečné
zkoušky. Ty proběhnou ve dnech 4. 11.
a 11. 11. „Všem držíme palce a přejeme jim
šťastnou zkoušku, “ vzkazují Marta Žížková
n
a Linda Fejtková z Hypotečního centra.
Fotky z Regaty
Všem brokeráckým jachtařům jsou
k dispozici dvě webové fotogalerie,
obsahující hromadu fotek
z nezapomenutelného záříjového
týdne, stráveného v Chorvatsku.
V jedné z nich najdete fotky profesionálního
fotografa Pavla Nesvadby, ve druhé fotky
z dílny Broker Consulting. Odkazy na fotogalerie, v nichž si můžete fotky stáhnout v kvalitním rozlišení pro tisk, najdete na webu
BeOK, v závěru článku „Fotky z Regaty“.
A to je jen jeden z mnoha důvodů, proč
n
BeOK navštívit.
14
15
OK Finanční
centra
Reportáž
Monika Fundová
a její klientské centrum v Kobylisích
Neříkejte mojí mámě, že jsem
na setkání „našeho“ ředitelství!
Monika Fundová otevřela sedmdesátimetrové klientské centrum
v Praze 8-Kobylisích. Z jejího článku se dozvíte, jak se to všechno
semlelo, co otevření klientského centra předcházelo, jak se v Praze
shánějí nebytové prostory, i to, jak Monika pokládala koberce
a zatloukala hřebíky.
… je to tady! Je pátek 1. 10. 2010 a sjeli jsme se do hotelu Mánes ve Svratce. Proč? … no abychom se setkali,
odměnili nejlepší, poplácali se po ramenou, něco se dověděli, pobavili, namotivovali, oslavili vítězství
v 1. regatě Broker Consulting a utužili tým. A to byl vlastně program našeho setkání.
to sice v nejméně vhodnou dobu, ale byla
to obrovská výzva. Již Gándhí věděl, že „vykonat věc, ze které máme strach, znamená
první krok k úspěchu“.
V tom okamžiku mi došlo, že tak je to
správné. Druhým a utvrzovacím momentem byla letošní Výroční konference. Hned
po ní jsem se do budování vrhla naplno.
Přes prázdniny to sice se všemi těmi dělníky, malíři a kobercáři neprobíhalo úplně
jednoduše, ale k 30. 9. 2010 se vše podařilo
a my jsme zkolaudovali naše nové klientské centrum. Naučila jsem se plno nových
užitečných věcí. Začínám rozumět tomu, jak
se správně pokládají koberce a co je to stěrkování. Umím vrtat, montovat židle, zatlouci
kladivem vše, i to, co nejde, a vím, co jsou to
imbusy…  Bylo u toho veselo.
Nejlepší konzultant:
Martin Kubát
Nejlepší oblastní
ředitel: Honza Tuček
Hosté jsou vítáni
Už pět let máme společně s Michalem
Koubkem kancelář v Praze-Kobylisích. Místo
je to strategické, přímo u metra, a za tu
dobu si klienti na naše působení v lokalitě
zvykli. Spokojenost je tu velká. Přede dvěma
lety jsme ale byli nuceni poprvé řešit otázku
rozšíření stávajících prostor. Styl práce
v Broker Consulting se posunul významným
směrem, konzultanti jsou v kanceláři každý
den a i převážná část schůzek se odehrává
právě v kanceláři. Kvůli tomu nám začalo být
těsněji. Pomalu jsme se poohlíželi po větších prostorách, které budou splňovat
status klientského centra a budou hlavním
budoucím sídlem našeho ředitelství. V Praze
je sice blaze, ale co se komerčních prostor
týká, žádný med to není. Aby bylo povoleno
vše, co povoleno být má, do toho zachován vysoký standard a nevyšlo to ve finále
na více než nový byt 4kk v rezidenční čtvrti,
to představuje trochu oříšek. A tak jsme
hledali a hledali…
A právě fakt, že to žádný med nebyl,
nám paradoxně pomohl. Mezi tím v našich řadách došlo k určitému vývoji a my
jsme pochopili, že vzájemná spolupráce
Každopádně můj tým a já jsme od září
v nových krásných prostorách o rozloze necelých 70 m2, které se člení na tři místnosti
+ recepci, WC a komoru. Zároveň jsme se
nemuseli nikam daleko stěhovat (pouze
přes chodbu, i když i tak jsme toho stěhování měli až až…). Stávající klienti vědí, kde
sídlíme, a ti noví nás nyní již nemají šanci
přehlédnout. Zpečetili jsme naše působení
v Kobylisích, rozšířili se a víme, že stěhovat
se nebudeme… Tím vším jsme pořádně
„zviditelnili“ celé sídlo.
Závěrem chci poděkovat Michalu Zátkovi a vedení firmy za podporu. Děkuji mému
řediteli Michalu Koubkovi za perfektní
spolupráci a pomoc a také celému svému
týmu, včetně asistentky Kamily Patkové.
Hledali jsme prostory, které budou
sídlem našeho ředitelství.
ano, neboť v jednotě je síla, ale na druhou
stranu pod velkým dubem žádný další
dub nevyroste. Proto je potřeba jít vlastní
cestou… A co se nestalo. Jednoho letního
večera zazvonil na naše dveře pan majitel
a sdělil nám informaci, že prostory naproti
jsou k dispozici, realitní kancelář končí. Přišlo
V neposlední řadě i lidem mimo naše
ředitelství, kteří mě podpořili a významně
mi pomohli. Oni vědí 
Kdokoliv budete mít cestu kolem, jste
srdečně zváni. Přijeďte se podívat…
Monika Fundová,
manažer senior
Nejlepší manažer
senior: Čeněk Liška
Jarda Ocelka a Michal
Rund při hudební produkci
Promluvili k nám i pozvaní hosté. Jirka Čejka
představil změnu firemní struktury, nový
tým s jeho úkoly, novinky a co se bude
dít… Jirko, držíme palce! Honza Lener nás
informoval, co se událo a co dál na poli PR.
To jsou důležité věci, které ovlivňují náš
byznys. No a ovlivňovat naše postoje a myšlení přijel Vilém Podliska. Jeho prezentace
na téma Eurokariéra zasáhla do černého,
jelikož toto téma je hodně diskutováno jak
mezi konzultanty, tak i mezi manažery. Jak
by řekl klasik, „nastavil zrcadlo“ a snad každý
začal přemýšlet… co chci, kam chci, co
bych měl… a co jsem pro to již udělal.
Náš „zemák“ (tak se na Moravě říká
bramboře ) Tomáš Paur zhodnotil celkově
ředitelství. Přátelé, ROSTEME! A společně
s oblasťáky odměnil za uplynulé období ty
nejlepší:
n konzultant: Martin Kubát
n manažer senior: Čenda Liška
n oblastní ředitel: Honza Tuček.
Večerní zábava se pomalu rozjížděla
u společné večeře. Obrátky nabrala u baru,
gradovala na parketu, vyvrcholila u kytary
Michaela Runda a končila u snídaně. Každý
si určitě našel to své.
Smutný večerní příběh se odehrál
u baru, kde Honza Lener mlsně pokukoval
s Mattoni v ruce po popíjejících kamarádech… jo, řidič, ten tvrdý chleba má. Takže
vzkaz všem smutným: ze setkání našeho
ředitelství se zásadně neodjíždí předčasně!
(Máš pravdu Jardo, alespoň se pak nemusí řešit
sražení kance – pozn. šéfredaktora).
… tak a to je vše, co jsem vám chtěl
o lovu krevet říct. A prosím, neříkejte to mojí
mámě…
P. S.: Poděkování patří Honzovi Tučkovi, který
setkání organizoval.
Jarda Ocelka, oblastní ředitel
16
17
Z tisku
Finančně
poradenská
reality show
Čtenářský zájem o seriál předčil všechna
očekávání a převzaly ho i další známé
servery, jako například tn.cz, aktualne.cz
nebo investujeme.cz. V následujícím článku
se dozvíte něco ze zákulisí této jedinečné
reality show.
Myšlenka zrealizovat projekt, který by
na příbězích skutečných rodin přiblížil
veřejnosti problematiku finančního plánování, vznikla už na začátku tohoto roku.
Tehdy se sešel náš ředitel PR Honza Lener
se šéfredaktorem serveru penize.cz Honzou
Stuchlíkem a dohodli se na spolupráci.
Pár týdnů nato představil Honza Lener
chystaný projekt na centrále na Evropské
několika našim konzultantům. Z nich byli
vybráni čtyři, kteří se do projektu od jeho
začátku zapojili.
Během několika jarních týdnů následovala série strategických porad, na kterých
se scházel tým ve složení: Hanka Kollertová,
Čeněk Liška, Monika Fundová, Kristýna Nožinová (tehdy ještě Jamnická), Honza Lener,
Eva Sadílková a Honza Stuchlík.
Společně vytvořili scénář, obsah a název
seriálu a pak došlo na výběr vhodných
klientů. Požadavek byl: rodina nebo pár
s průměrnými příjmy, přičemž každá z nich
měla být z jiného regionu a z různě velkých měst nebo obcí. Každý z našich čtyř
konzultantů dostal za úkol sehnat klienty,
kteří by splňovali stanovené parametry
a zároveň byli ochotní ukázat veřejnosti své
peněženky a účty.
Jaká byla ochota oslovených klientů
k účinkování v reality show? Bylo třeba je
přemlouvat? Hanka Kollertová k tomu říká:
„Moc jsem je přemlouvat nemusela. Jen jsem
měla trochu obavy z té adresnosti, z toho, že
musí skutečně veřejnosti odkrýt karty. Ale šli
do toho bez problémů.“ Čeněk Liška dodává:
Z tisku
Od 12. října vychází na jednom z nejčtenějších serverů,
penize.cz, seriál nazvaný „Mizí vám prachy“. Sleduje příběhy
dvou rodin z pohledu jejich financí. Broker Consulting se
stal partnerem tohoto projektu, a v hlavních rolích vystupují
proto kromě zmíněných rodin také dva naši poradci – Hanka
Kollertová a Čeněk Liška.
„Já jsem jim řekl všechno, co pro ně můžu
udělat a čím jim můžu pomoci. Trochu se s
tímto klientem známe, protože z Třebenic
pocházím, takže věděl, že tuhle práci dělám
už dlouho. To možná také hrálo svou roli.
Takže se zeptal přítelkyně a šel do toho.“
Z původně čtyř vybraných klientů, kteří
souhlasili se zařazením do projektu, zůstali
ve finále jen dva. Dvě rodiny se rozhodly
po několika týdnech z reality show odstoupit. Jejich finanční problémy byly natolik
závažné, že se pro ně stalo nepříjemným
za 640 000 Kč. „Napsal jsem si standardní
objednávku Finančního plánu, ve které mi
vyšlo, že jsou v plusu nějakých 1 200 Kč
měsíčně. Takže na tom jsou ještě relativně
dobře. Často přicházíme ke klientům, kteří se
dostávají opakovaně dva, tři nebo i více tisíc
do minusu,“ komentuje situaci Čeněk Liška.
Dva spotřebitelské úvěry naštěstí budou
splaceny začátkem příštího roku. Tím se
finanční rozpočet této rodiny výrazně uvolní.
Po první schůzce dostali klienti první úkol:
zapisovat měsíc své výdaje do připravené
Čtenost seriálu „Mizí vám prachy“
předčila všechna očekávání.
tyto informace zveřejňovat před desítkami
tisíc lidí.
V reality show „Mizí vám prachy“ nakonec čtenáři sledují příběhy čtyřčlenné
pražské rodiny a mladého páru z Třebenic.
Pražská rodina je klientem Hanky Kollertové,
třebenický pár Čeňka Lišky.
Další průběh projektu byl v podstatě
běžnou prací finančních konzultantů. Jen
s tím rozdílem, že všech schůzek se účastnil
i Honza Stuchlík a klienti museli své výdaje
zapisovat o něco podrobněji, než je to
obvyklé.
Mladý pár z Třebenic
Klienti Čeňka Lišky (mladý bezdětný pár,
24 a 27 let) hospodaří s měsíčními příjmy
15 000 Kč + 7000 Kč. Na místní poměry
jde sice o standardní platy, ale výdaje této
domácnosti jsou zatíženy třemi spotřebitelskými úvěry. Dva úvěry si půjčili na auto
a ty pak doplnili třetím, když jim nestačily
peníze. K tomu splácejí panelákový byt
tabulky. Na to Čeněk vzpomíná: „Hrozně
je to bavilo. Byli z toho úplně nadšení.
A opravdu si psali úplně všechno, například
i to, že koupili hořčici nebo sirky. Chtěl jsem,
aby výdaje zapisovali poctivě, aby to sedělo
na korunu. To standardně nedělám, ale tady
to mělo svůj význam. Zajímavé bylo, že když
jsme porovnali jejich původní odhad měsíčních výdajů s tím, co si zapsali, byl rozdíl asi
jen tři stovky. “
Finanční plán tohoto mladého páru vycházel z krátkodobého cíle – ušetřit na plastová okna v jejich bytě. Z nabídky firem
zjistili, že musí počítat s náklady cca 42 tisíc.
Bylo jasné, že do konce roku je realizace
tohoto cíle nemožná. První priorita – okna
– se tedy posunula na listopad 2011, kdy by
měli mít peníze podle Finančního plánu
naspořeny. Peníze, které v rozpočtu zbývaly
na krátkodobé spoření, si bude mladý pár
ukládat na spořicí účet.
V hospodaření třebenického páru našel
Čeněk několik významných úspor. První
z nich byla na telefonech. Tam se podařilo
snížit měsíční výdaje o cca 950 Kč. Další
úspora byla na povinném ručení a optimalizaci bankovních účtů. Čtyři běžné účty
pro dva lidi je skutečně moc. Zrušením
těch zbytečných přibyde v rodinné kase
měsíčně 450 Kč.
Finanční plán vyšel u tohoto páru
nakonec docela zajímavě. Vzhledem
k tomu, že jsou mladí, bezdětní a začátkem příštího roku se jim s koncem dvou
spotřebitelských úvěrů výrazně zvýší volné
cash-flow, mohli by se v 65 letech dostat
na rentu 13 milionů korun. „Na klienta tento
výpočet udělal velký dojem, a dokonce se
pak chlubil v hospodě, jaký ho čeká hezký
důchod,“ prozrazuje Čeněk. Budou ale tito
klienti schopni důsledně dodržet všechna
doporučení Finančního plánu a hlídat si
i nadále své výdaje? „Myslím, že je naše
schůzky ovlivnily,“ říká Čeněk. „Ne, že by si
teď všechno zapisovali, ale naučili se nad
svými penězi a výdaji přemýšlet způsobem:
když omezím tohle, tak můžu mít něco
jiného, třeba i v dlouhém čase.
Je dobré, když si lidé ve Finančním plánu
zvolí nějaké dlouhodobé i krátkodobé
cíle. Protože jakmile se nedostanou třeba
do pěti let k nějakému cíli, tak zpravidla nejsou tak silní, aby v tom dokázali pokračovat.
V sedmadvaceti je pro ně věk 65 let science
fiction. Zapisovat si každý měsíc výdaje vydrží málokdo. I když mám i klienty, kteří si je
skutečně sledují dopodrobna, a mají na to
dokonce své speciální kalkulačky. Ale běžné
to určitě není. “
Jaká byla atmosféra při schůzkách?
„Možná trochu jiná než obvykle, protože se
Hanka Kollertová a Čeněk Liška
sdělují své dojmy Evě Sadílkové
Čtyřčlenná rodina z Prahy
Klienti Hanky Kollertové na tom jsou s rodinným rozpočtem o něco hůře. Čtyřčlenná rodina se dvěma dcerami (žákyně ZŠ
a studentka SŠ) v současné době disponuje
pouze příjmy pána. Paní je dlouhodobě
nezaměstnaná bez nároku na podporu.
Na začátku reality show žili „až na hranu“,
protože měli asi čtyři kontokorenty a karty,
na kterých měli půjčeno nějakých 150 tisíc.
Sice je každý měsíc zaplatili, ale vzápětí zase
hned dočerpali.
Jaké rady dostala tato rodina od Hanky
Kollertové? „Pracovali jsme s tím, že se potřebovali především zbavit těch dluhů. Platili
7000 jen za splátky úroků a jistina zůstávala
pořád stejná. Záměr byl vzít si americkou
hypotéku na nemovitost rodičů. Jiný způsob
Tito klienti teď budou nakládat
se svými financemi uvážlivěji.
Poučili se.
schůzek účastnil novinář Honza Stuchlík. Ti
lidé věděli, že jde o reality show a že budou
někde prezentovaní. Ale jinak naše práce
probíhala úplně stejně. Když se s klienty
sejdu, tak objednávku vypíšu vždycky,
pokud se mnou chtějí něco řešit. Bez toho
to nejde, protože křišťálovou kouli opravdu
nemám. Zajímavé byly některé otázky
Honzy Stuchlíka. Ptal se jinak, než jsme
zvyklí při práci my. Dával více obecných
otázek, aby si udělal obrázek o těch lidech,
což bylo svým způsobem poučné,“ uzavírá
Čeněk Liška.
nebyl, protože sami nic nevlastnili. Bohužel
měli záznamy v registrech, což jim znemožnilo o hypotéku žádat. Původně byl rozpočet
takový, že by při splatnosti ameriky 10 let
měli splátky hypotéky do 2000 Kč, což by
bylo nádherné. 5000 by ušetřili a pak by
na rentu mohli mít kolem 5 mil. korun, což je
za téhle situace také velice pěkné,“ vzpomíná
Hanka. „Tahle cesta nebyla schůdná. Dopadlo
to tak, že americkou hypotéku si vzali rodiče.
Ti už ale byli v důchodovém věku, to znamená, že banka jim půjčila jen na 2 roky. Splátky
tak vyskočily na 9000 Kč měsíčně. Klienti se
rozhodli do toho jít i za cenu, že se uskromní v jiných věcech.“
Jaké smlouvy Hanka v této rodině
uzavřela? „V naší rodině nebyl prostor
na uzavírání nových produktů. Spíše došlo
ke snížení plateb na penzijní připojištění
z 500 na 100 s tím, že měli relativně slušně
zajištěné riziko.“ Svůj vliv na hospodaření
s penězi v této rodině vidí Hanka takto:
„Jsem přesvědčena, že teď budou nakládat
se svými financemi uvážlivěji a že se poučili.
Jak sami říkali, uvědomili si, že financovat
své běžné rodinné potřeby pomocí kontokorentů či kreditních karet je šíleně drahá
a nebezpečná záležitost. Myslím, že ovlivnili
svůj život pozitivním směrem.“
A co bude dál? Jakým způsobem bude
Hanka o tyto klienty dále pečovat? „Určitě
budeme společně sledovat, jak se jim daří
pokračovat v navrženém způsobu hospodaření s penězi. Jestli má mít naše práce
smysl, není to pouze o jednorázové pomoci
vyřešit danou situaci či potřebu klienta, ale
naopak systematicky dlouhodobě spolupracovat.“
Čeněk Liška souhlasí a dodává: „S těmito
klienty se teď budu vídat minimálně jednou
za čtvrt roku. Je třeba pohlídat, aby dodržovali navržený postup nakládání s penězi
alespoň do doby, než si splní svůj nejbližší
cíl – pořízení plastových oken do bytu. Aby
Finanční plán fungoval, je třeba, aby si lidé
vytvořili návyk na odkládání peněz stranou
a aby navržené řešení vzali za své.“
Všechny díly seriálu „Mizí vám prachy“
včetně rozhovoru s Hankou Kollertovou
a Čeňkem Liškou najdete na serveru
www.penize.cz.
Eva Sadílková
18
19
Manažer
Manažer
Právě tyto čtyři klíčové oblasti
jsou pro klienty nejdůležitější.
Nováčkové budou pracovat s nimi.
Dobří manažeři
používají
duplikovatelné
postupy
Duplikovatelnost postupů je naprosto
zásadní věc fungujícího zapracování. Samotné zapracování je klíčovou záležitostí
při rozvoji týmů. Postupy přitom rozumíme, jak dělat konkrétní věc (například při
jednání s klientem, vedení porady). Většina
manažerů považuje za dobré postupy ty,
které sami používají a fungují jim. Mohou
to považovat za dobré vodítko? Ne vždy.
Může, ale nemusí to být správná úvaha.
Měřítkem úspěšnosti postupu není to, zda
funguje manažerovi, ale zda jej dokážou
přijmout ostatní spolupracovníci v týmu
a s úspěchem je používají. Dobrý manažer
pravidelně sleduje, jak konkrétní postup
sedí jeho lidem a jaké výsledky přináší.
Zároveň platí, že nový postup je vždy
nutné v praxi mnohokrát s odhodláním
vyzkoušet, abyste odhalili jeho skutečný
potenciál.
Finanční plánování představuje naší
současnou největší výhodu. Naprosto
špičkovou službou je náš OK Finanční plán,
který využijí zejména bonitnější klienti, kteří
zužitkují jeho potenciál. Pro ty je určen. Samozřejmě nic nebrání tomu, aby jej využil
konzultant u všech svých klientů, i když
nebudou patřit mezi příjmově nejsilnější.
Zkušenosti ukazují, že u těchto klientů
volné cash flow pokryje ve většině případů
maximálně 4 nejvýznamnější strategické
cíle. Jde o zabezpečení, vytváření prostředků na rentu, financování bydlení a spoření
financí pro děti. Jak se dá této skutečnosti
využít?
Právě tyto čtyři klíčové oblasti jsou
pro klienty nejdůležitější. Proto se budou
nováčkové učit nejprve pracovat s nimi.
DNA zajišťuje, aby se buňky organizmu mohly množit
správným způsobem a rychlostí. Duplikovatelné
postupy fungují jako DNA růstu týmů a celých
ředitelství. Neduplikovatelný postup se většinou
změní v bariéru růstu. To výrazně stíží zapracování.
Přichází zcela zásadní inovace ve zapracování, která jej
zefektivní a zjednoduší. Jedná se o finanční plánování
4 základních cílů klientů.
Plánování
Finanční plánování
Je důležité vytvořit rezervy pro vlastní neočekávané
výdaje a za pomoci spořících nebo investičních nástrojů
připravit prostředky, které povedou ke splnění našich
snů a zajistí šťastné dospívání našich dětí.
Vlastní prostor k bydlení je jednou ze základních potřeb
každého člověka. Jeho pořízení je však významným
finančním rozhodnutím se značným dopadem pro budoucnost.
Díky tomuto systému, kdy se ze čtyř
Každý dobrý finanční konzultant by měl
programů (strategií) sestavuje (financování
být schopný připravit dobrý plán s tužkou
bydlení s hypotečním specialistou) výsleda kalkulačkou v ruce. Je velice pravděponé řešení, dojde k mnohem efektivnějšímu
dobné, že systém obchodu a přípravy
zapracování nováčků.
řešení čtyř programů využijí i konzultanti,
Významnou roli sehraje také skutečkteří se v oboru pohybují již řadu let. Učiní
nost, že uvedený postup bude pro klienty
tak v případě, kdy bude pro jejich klienty
nebývale srozumitelný, „jakoby známý“
vhodný.
a snadno jej rychleji přijmou za svůj.
Jaké věci ještě více usnadní výše uveDuplikovatelnost – to je hlavní silná stránka dený postup? Vyvinula a zjednodušila se
uvedeného postupu. Nováčkům zajistí
objednávka finančního plánu. Stalo se tak
snadnější proniknutí do problematiky
na základě zkušeností z praxe a podnětů
finančního plánování. Všichni obchodníci
konzultantů. Je připravena nová podoba
měli dostatek času, aby komplexnímu fimateriálu „Příležitost pro vaše finance“, která
nančnímu plánování porozuměli a zcela jej
bude sloužit jako prezentační
Referencemateriál při
ovládli. Tento čas potřebují většinou také
představení služby klientům. Pozitivních
Privátní klientela
naši nováčkové. Nejlepší referencí pro naši společnost jsouúprav
se dočkal také školící systém.
spokojení zákazníci, kteří doporučují naše
Všechny „novinky“ zde prezentované lze
správně uchopit tak, aby se staly hybnou
silou duplikovatelnosti, která je tak důležitá
pro rozvoj týmů a úspěšné zapracování
zvýšeného počtu nováčků. Máme nyní
finanční plán a komplexní finanční plán.
Obě dvě služby patří k vysokému nadstandardu finančních služeb a jsou přínosné
pro naše klienty. Nacházíme se v nejsilnějším měsíci tohoto roku. Využijte jej ke své
spokojenosti!
Přeji vám mnoho úspěchů.
Vilém Podliska
Obchodní ředitel
Reference
služby dalším klientům. Celkový počet klientů již překonal hranici 250 tisíc, uzavřeli
jsme s nimi přes 370 tisíc smluv. Zařadili jsme se mezi nejvýznamnější společnosti
v našem oboru na trhu v České republice a na Slovensku.
Mám jednoduchý vkus.
Spokojím se vždycky s tím nejlepším.
Mark Twain
Firemní klientela
Naše služby využilo již více než 3 000 společností, a to především v oblasti správy zaměstnaneckých výhod a správy pojištění. Garantujeme vysoce profesionální a individuální
přístup s důrazem na ekonomický, sociální a personální přínos. Za všechny jmenujme
alespoň ty nejvýznamnější:
Státu vloni na důchody
chybělo 30 miliard Kč.
Kolik mu na ně bude
chybět v roce 2030?
• IBM Global Services Delivery Center
Czech Republic, s.r.o.
• T-Mobile Czech Republic a.s.
• Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.
• Thyssen Krupp Výtahy, s.r.o.
• AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
• TRW Volant a.s.
• BDO Prima Audit, s.r.o.
• B. Braun Medical s.r.o.
• Jitona a.s.
• PANFLEX, s.r.o.
• Aroma Praha, a.s.
Devět z deseti lidí může nejpozději do 20 let přestat
pracovat a přitom si udržet stejnou životní úroveň jako
v době tzv. produktivního věku. Ovšem spoléhat přitom
na státní důchod opravdu nelze.
V prvních měsících je nejdůležitější, aby se
konzultant (kromě dalších standardních
věcí) naučil:
ns jistotou o čtyřech programech (oblastech) hovořit s klientem a zjistit klientův
názor i jeho přesnou představu
npřipravit s pomocí nových intuitivních
kalkulátorů, které připravil náš manažer
pro metodiku finančního plánování
Jsou to naši nejbližší, kteří bývají naší dlouhodobou nemocí,
úrazem či definitivním odchodem postiženi nejvíce. Ať
už jde o zdraví nebo o majetek, na většinu nešťastných
událostí, které život také přináší, je možné se připravit.
Pavel Kačer, finanční plán a dobře mu
porozumět
nsrozumitelně prezentovat klientovi řešení
na PR2 a úspěšně dokončit obchod včetně získání doporučení
V následujících letech je velmi jednoduché
představit řešení do komplexního finančního plánu, když to bude klientova situace
vyžadovat.
• Pike Electronic spol. s r.o.
• Licon Heat, s.r.o.
• HBPO Czech, s.r.o.
• Uniplast, s. r.o.
• AYS Placement and Workshops, s.r.o.
• Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
• East Bohemian Airport a.s.
• Geosan Group a.s.
• KD Pragma, a.s.
• METROPROJEKT Praha a.s.
• Peguform Composites s.r.o.
Broker Consulting, a.s.
Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň
tel.: 378 771 311
fax: 377 325 124
e-mail: [email protected]
bezplatná linka: 800 800 080
www.bcas.cz
(Zdroj: ihned.cz, 21. 1. 2010)
Řečí o důchodové reformě se nenajíme. Naše budoucnost
je jen na nás. S penzijním připojištěním každý získá kromě
pravidelného příjmu i státní příspěvek, úlevu na daních a finanční
jistotu v době, kdy již nebude moci vydělávat tak jako dnes.
Spočítejte si výši svého důchodu na www.pfcp.cz
840 111 280
www.pfcp.cz
p
20
21
Reportáž
Rozhovor
Penzijní reforma skýtá
prostor pro finanční
poradenství
Vladimír Bezděk, člen NERV a jeden z tvůrců návrhu penzijní reformy,
byl hostem zářijového management meetingu Broker Consulting
v Aquapalace Hotelu Prague v Čestlicích.
Dobíjení baterek Silvovou metodou
Ve dnech 9.–10. 10. 2010 se konal seminář „Silvova metoda“ v Deštném v Orlických horách. Přes 50 lidí se
sjelo do hotelu Alfa ze všech koutů republiky. Za školitelem Draganem Vujovičem někteří přijeli poprvé,
ale našli se i takoví, kteří se zúčastnili podeváté!
Jsem nováček v Broker Consulting, patřím
do skupiny manažerky Aleny Pilařové se
sídlem v Koruně, v Ostravě-Porubě. O panu
Draganovi jsem ze všech stran slyšela jen
samou chválu. Ani vteřinu jsem neváhala
a přihlásila se na školení. Říká se, že unáhlená rozhodnutí nebývají dobrá. Rozhodla
jsem se ale naprosto správně.
Bez ohledu na věk, postavení a vzdělání
jsme se všichni v 9 hodin ráno sešli ve školicí místnosti. Přednášku jsme hltali všemi
smysly našich těl. Tolik jsme pana Dragana
hypnotizovali očima, vstřebávali jeho neutuchající energii, jako bychom všichni čekali,
až jeho elán a energie přeskočí na každého
z nás. Všichni jsme chtěli jedno jediné – dobít baterky. A povedlo se! V 17 hodin jsme
ukončili 1. den semináře.
Byli jsme jedna parta naprosto pozitivně
naladěných lidí. Jako nováček jsem vnímala
všechno velmi citlivě. Ráda řeknu, že ze
všech lidiček čišela jedna velká vnitřní síla
a štěstí. Dobrý pocit z toho, že si udělali čas
na školení ve svém volném čase. Všichni
tito lidé chtějí zlepšit své pracovní úspěchy,
Dragan Vujovič, Michal
Koubek a Lucie Placrová
sebevědomí, mít se rádi a mají vůli neustále
se učit novým věcem. Je až neuvěřitelné,
že člověk jako pan Dragan dokáže sjednotit
tolik pozitivních lidí. Říká:
n
„Buďme raději dnes nedokonalí
než dokonalí zítra!“
n
„Co dnes děláme, dělejme, jak nejlépe
dovedeme, protože nikdo z nás neví,
jestli nějaké zítra bude!“
n
„ Sbírejme střípky štěstí, budeme
šťastní a nebudeme nešťastní,
že čekáme na štěstí celý život
a nikdy jsme ho nepotkali!“
V hotelu Alfa jsme prožili dva víkendové,
pozitivně naladěné dny, ke kterým samo-
zřejmě patřilo i dobré jídlo, zábava a skvělá
nálada. Pro velký zájem účastníků regionální
ředitel Michal Koubek zařídil a naplánoval další termín školení s jiným tématem
na 13.–14. 11. 2010, opět v hotelu Alfa.
Někteří z nás si již na místě zaplatili zálohu
na seminář pro případ, že by se zapomněli
přihlásit. Je to naprosto úžasný relax. Toto
školení úžasně podporující sebevzdělávání
vřele doporučuji. Pojedu znovu a se mnou
i moji kolegové, na které jsem energii a nadšení přenesla.
Na závěr chci poděkovat Michalu
Koubkovi za zorganizování super semináře
a věci s ním spojené. Organizace dokonalá,
díky, Michale. A s čím se s námi pan Dragan
rozloučil?
n
„Važme si každého okamžiku, každého dne, který máme možnost prožít.“
n
„Štěstí je každý prožitý den, dvojnásobné štěstí prožívá člověk, který je
pozitivně naladěn a může ho prožít
opět s pozitivně naladěným člověkem.“
Díky Dragane!!! Už se na tebe zase těšíme.
Anna Kubánková, asistent
Ve své prezentaci mluvil o současném stavu
českého důchodového systému, o jeho
perspektivách a také o tom, jaké možnosti
přinese penzijní reforma finančním
poradcům. V krátké přestávce mezi
prezentacemi poskytl exkluzivní rozhovor
pro OK Info.
V prezentaci jste přirovnal důchodový
systém České republiky k velkému
těžkopádnému tankeru. Proč?
Důchodců i nás, lidí, kteří do systému
platíme, je hodně. A s každou platbou vzniká
nějaký nárok na budoucí výdaje z důchodového systému. V tomto množství není možné
změnit směr ze dne na den, to bude trvat
dlouho. Je to stejné jako u tankeru, kde otočíte kormidlem a dlouho trvá, než se loď začne
někam lehce otáčet. Ta setrvačnost je velká.
chách měli vyvarovat. Je důležité nastavit
podmínky tak, aby byl systém především
dlouhodobě dobrý pro klienta a byl v něm
prostor i pro poradce. Nevěřím na to, že
tyto věci stát ošetří kampaní v televizi a že
to bude stačit, to je absurdní. Ale neměla by
tady vznikat motivace k tomu, aby do nebetyčných výšek vyrostli ti, kteří dnes na trhu
téměř neexistují. Proto říkám pro velké
etablované firmy.
Myslíte si, že se podaří najít shodu
napříč politickým spektrem?
Jestli úplně napříč celým politickým spektrem, to znamená i s opozicí, to nevím. Ale
na druhou stranu koalice, která teď vládne,
je nejsilnější za dvacet let. A když se nějaká
reforma nepřijme teď, v tomto volebním
období, tak podle mě už nikdy.
Důchodový systém ČR
je jako těžkopádný tanker.
Jaký prostor skýtá podle vás reforma penzijního systému pro finanční
konzultanty?
Prostor určitě skýtá. Podle mého názoru zejména pro velké etablované firmy v oblasti
finančního poradenství, které mají vybudované struktury z minulosti a nepotřebují už
takzvaně raketově růst. V některých zemích,
jako je například Polsko, Maďarsko nebo
Slovensko před čtyřmi, pěti lety, důchodová
reforma na poradenském trhu vedla s výhodou zpětného pohledu možná k většímu zlu
než dobru. Z ničeho tam vyrostla spousta
firem, po kterých už za dva roky nebylo ani
vidu, ani slechu. A toho bychom se v Če-
Jeden z návrhů počítá s účastí České
správy sociálního zabezpečení na distribuci druhého pilíře. Jaký na to máte
názor?
Návrh počítá s tím, že všechno, vyjma správy
prostředků, by měla dělat ČSSZ. To znamená, že výběr pojistného jak v průběžném
systému, tak i v tom fondovém, a zároveň
i komunikaci s plátcem, resp. klientem (jestli
platí, neplatí, aby začal platit) by měla zajišťovat ČSSZ. Bude fungovat jako takový front
office, řekněme. Investiční správu vybraných
prostředků by měl provádět soukromý sektor, protože stát neumí spravovat investiční
prostředky. A veškerý back office zase ČSSZ.
Důležité je, že soukromý sektor, čili správce
prostředků (například investiční společnosti,
bankovní asset manažeři nebo reformované
penzijní fondy), by v tom systému neznal
identitu svých klientů.
Identitu klientů by tedy znala jen Česká
správa sociálního zabezpečení?
Ano, ČSSZ by v systému fungovala jako určitý
„client house“, jako zúčtovací centrum mezi
všemi subjekty, které dělají asset management. Jenom by jim každý měsíc přeposílala
peníze, aby zainvestovali podle příslušných
investičních strategií. Toto aranžmá, kdy
správce nezná identitu klienta a má k dispozici jen balík peněz, by vedlo k tomu, že by
v tomto systému neměly smysl předplacené
provize poradců. Mohly by ale fungovat
provize „pay as you go“, vyplácené průběžně
rok co rok jako podíl na poplatcích za správu
aktiv. A to je právě něco, co by podle mého
názoru mohlo nahrát velkým a existujícím
poradenským firmám na trhu. Protože ty
už si tu strukturu vybudovaly a nepotřebují
ji nezbytně nutně ztrojnásobit. Ba naopak,
možná by se jim hodil produkt, ze kterého
by jejich lidé mohli mít příjem 30 let. Prvních
pár let by se sice jednalo o pár set korun
měsíčně, ale s tím, jak by objem aktiv rostl, už
by to mohly být i tisíce ročně, v podstatě jako
pevný příjem. To by mohlo být zajímavé.
Proč si lidé v ČR neuvědomují nutnost
soukromého zabezpečení na stáří?
Na to by asi mohli lépe odpovědět vaši lidé
z terénu, kteří jsou s těmi lidmi dennodenně
v kontaktu. Já si myslím, že byť se o tomto
tématu začíná posledních pět, deset let
mluvit, stále je ta debata taková povrchní.
Málokdo ví, že z příjmu padesát tisíc dostane
čtrnácti nebo dvanáctitisícový důchod. To je
alfa omega všeho. Pokud lidé nepochopí, že
si na své stáří budou muset odkládat
mnohem více, než jsou zvyklí dnes, budou
v 65 letech velmi zklamáni.
Ptala se Eva Sadílková
22
23
Výsledky
září 2010
Výsledky
září 2010
vlastní body
Skupinové body
Jméno
BodyJméno
BodyJméno
Roman Hušek
Michal Koubek
Luděk Vokoun
Jana Zíbová
Emil Malý
Rudolf I Gusti
Matěj Kubrt
Igor Szeles
Jindřiška Dresslerová
Pavel Hošek
3207
3053
2986
2789
1912
1800
1799
1767
1729
1508
1414
1231
1120
1057
1026
978
924
913
881
821
Julius Šafr
Jan Tuček
Roman Skala
Ivan Dischinger
Pavel Zym
Petr Soler
Petr Hošek
Václav Pipek
Pavel Šimků
Petr Nechutný
Drahomír Olšiak
Václav Vích
Patrícia Balkó
Jana Holátová
Libor Nekvasil
Josef Vašíček Eva Patová
Pavel Kadleček
Rudolf Kolbaba
Michal Budín
BodyJméno
797
792
758
739
736
732
715
708
664
628
Martin Ondruš
Petr Gramel
Pavel Škába
Jaromír Ocelka
Michael Rund
Petr Hofman
Monika Fundová
Petr Nechutný
Body
Jméno
BodyJméno
Renata Soukalová
Jana Bartlová
Kristýna Nožinová
Vladimíra Pavlíčková
Lukáš Křetínský
Ludvík Zíka
Jana Bachurová
Aleš Chaloupka
David Chalupka
Luděk Luhan
Denisa Voltnerová
Michaela Brůžová
Martin Dudáš
Daniela Dlouhá
620
585
577
570
555
543
543
512
Anketa – skupinové body
449
341
325
313
305
288
286
279
272
262
256
254
247
245
Dušan Birka
Jitka Přibylová
Marek Fejks
Jiří Pokorný
Jaroslav Ptáčník
Marian Panak
Tomáš Záluský
Petra Čápová
Lukáš Otradovec
Dana Bednářová
Petr Novota
Milan Erber
Radmila Hyrčová
Jan Závada
BodyJméno
234
232
230
229
226
224
219
212
212
212
210
210
210
207
Petr Nechutný
Martin Kocábek
Antónia Janečková
Jiří Pytlík
Mário Ligač
Jana Selingerová
Petra Súkeníková
Iva Ducháčková
Kateřina Týcová
Jiří Vosyka
Barbora Vávrová
Ludvík Vaněk
Alena Nečasová
Karel John
BodyJméno
206
197
192
192
189
187
185
182
180
179
175
171
170
170
Martina Froňková
Květa Šťastná
Petr Kadleček
Jiří Janda
Jakub Novotný
Michal Barák
Iveta Kohoutová
David Šilhavý
Marek Frnda
Anna Kubánková
Patrícia Balkó
Martin Švehla
Body
169
168
167
165
165
164
159
157
154
153
152
150
Své výsledky komentují tři nejúspěšnější ředitelé měsíce září.
Roman Hušek,
regionální ředitel
Michal Koubek,
regionální ředitel
Tento měsíc jsme potvrdili,
že máme na to dělat
standardní produkci v těchto
číslech. Chci poděkovat všem
zúčastněným konzultantům a manažerům z našeho
skvělého ředitelství, protože vím, že září bylo
o velkém úsilí a pokoře. Nicméně jedeme dál a věřím,
že se budeme umísťovat na těchto stupních
pravidelně. MÁME NA TO!!!
Za produkci v září gratuluji
a zároveň děkuji celému týmu.
Jsem moc rád, že se opět
začaly dělat výsledky. :-)
Někteří si své cíle už plní, jiní to hodlají dohnat v závěru
roku. Ten kdo má jasný cíl, věří si a dělá k tomu potřebné
činnosti, tomu se to určitě podaří. Takovým lidem
fandím a držím jim pěsti. V ředitelství už máme
takových skvělých lidí spousty, tak hurááá do toho
a jedeme dál!
Anketa – vlastní body
Luděk Vokoun,
regionální ředitel
Jsem rád, že máme body,
i když už nemáme „hračku
Forte“. Většina spolupracovníků si splnila svůj čtvrtletní
kariérní cíl. Gratuluji! A komu se to nepovedlo,
musí přidat!
Své výsledky komentují tři nejúspěšnější obchodníci měsíce září.
Renata Soukalová,
finanční specialista
senior
Do zářijových výsledků se
přehouply některé obchody
ze srpna, který byl pro mě
pracovně náročný. Na udržení pozice mi ještě něco
chybí, proto jsem si zkrátila léto, zesílila aktivity
a domlouvala si ještě více schůzek.
Jana Bartlová,
konzultant senior
Za tímto výsledkem stojí
zúročení dlouholeté práce
s klienty, stanovení priorit
a hlavně organizace času.
K dosažení těchto bodů mi pomohl i jeden menší
firemní obchod a pár bonitních klientů.
počet nováčků
Kristýna Nožinová,
finanční specialista
Za zářijovým výsledkem stojí
několik uskutečněných
obchodů, především ale
jeden velký Finanční plán
realizovný u klienta na velmi dobré a výjmečně
potěšující doporučení. Při práci je pro mne vždy
nejdůležitější profesionalita, klientský přístup
a dlouhodobý servis. Kvalitně předané doporučení
proto beru jako dobré ohodnocení odvedené práce.
JménoNováčciJménoNováčciJménoNováčciJménoNováčci
Ivana Pavlíčková
Julius Šafr
Robert Růžička
Petr Soler
Mário Ligač
3
3
3
3
2
Jakub Krčmář
Helena Mikešová
Jana Šaturová
Michaela Brůžová
Jan Weisenpacher
2
2
2
2
2
Tomáš Bubeníček
Tomáš Záluský
Kateřina Pohlotová
Patrik Wolf
Ivan Strachoň
2
2
2
2
2
Zsolt Czuczor
Patrícia Balkó
Roman Dungel
Ivan Dischinger
Jak se počítají výsledky pro OK Info
2
2
2
2
Bodové výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií – vlastní body
(body pouze z vlastní produkce) a skupinové body (body pouze
z podřízených spolupracovníků). U skupinových bodů jsou navíc
odečteny skupinové body podřízených, které získali na stejném
kariérním stupni, tj. vyhodnocovanému spolupracovníkovi
z těchto bodů nebyla vyplacena žádná peněžní diference. Body
jsou spolupracovníkům počítány za všechny země, kde působí,
a jsou přepočítány na nové eurobody (tj. bodů ze Slovenska,
Maďarska a Rumunska se započítává jen polovina).
Jan Bláha, vedoucí oddělení IT
Výsledky soutěže Regata Broker Consulting 2011
Níže uvedené tabulky obsahují kumulované průběžné výsledky soutěže za období 6–9/2010. Podrobnější informace o výsledcích a pravidlech soutěže najdete na těchto odkazech: CZ OK NET Broker Consulting, a. s. – Soutěže – Soutěže pro rok 2010; SK OK NET Broker Consulting – Súťaže; Podrobná pravidla soutěže najdete rovněž na OK Netu v sekci „Soutěže pro rok 2010“.
KATEGORIE: Obchodník
KATEGORIE: Manažer senior
Prémiové body
Jméno
Renata Soukalová Jiří Vosyka
Jiří Mrázek
Jitka Přibylová
Petr Novota Jana Bartlová
Marta Žížková
Ondřej Fousek
Pavlína Půtová Body 22
16
15
15
15
13
12
12
12
Jméno
Dušan Birka Kristýna Nožinová Petr Hendrych Marcel Hynek Monika Mičianová
Petr Janovský Vladimíra Pavlíčková Iveta Kohoutová Jan Pacholík Body 10
10
10
8
8
8
8
6
6
Jméno
Lukáš Křetínský Ludvík Zíka Lukáš Šťastný
Pavel Dressler Petr Štěpánek
Aleš Chaloupka
Pavel Nosek
Radka Sůvová Daniela Dlouhá Prémiové body
Body
6
5
5
5
5
4
4
4
3
Jméno
Eva Vavřenová Jana Bachurová Kateřina Sisrová Jaroslava Pokorná Jiří Janda Luděk Luhan David Chalupka Martin Kubát Body
3
3
3
2
2
2
1
1
JménoBody JménoBody JménoBody
JménoBody
Michal Koubek
Igor Szeles
Rudolf I Gusti
Jindřiška Dresslerová
23
22
20
19
Ondřej Schejbal Pavel Zym Drahomír Olšiak
Josef Vašíček 30
23
22
18
18
15
15
Jméno
David Chalupka Martin Ondruš
Petr Hošek Julius Šafr Pavla Sovková Václav Kupilík
Monika Fundová
Body 12
12
12
10
10
10
9
Jméno
Miloslav Fast
Jakub Krčmář Pavel Škába Šárka Malá
Helena Mikešová
Ivan Strachoň
Simona Gaalová Body
8
7
6
6
5
5
5
Jméno
Magdalena Dobišová
Miloslav Vaňásek Karel Sůva Tomáš Chudoba Body
2
2
1
1
KATEGORIE: Oblastní ředitel
JménoBody JménoBody JménoBody
JménoBody
Prémiové body
49
34
33
31
Body Prémiové body
KATEGORIE: Regionální ředitel
Luděk Vokoun
Emil Malý
Roman Hušek
Jana Zíbová
Jméno
Petr Soler Čeněk Liška Eva Patová Petr Gramel
Petr Nechutný Ivan Dischinger Jan Skolil 15
6
4
3
Miroslav Madzia
Radoslav Leštinský
2
2
Matěj Kubrt Roman Skala
Jan Tuček Ivan Dischinger
Michael Rund
Rudolf Kolbaba 35
35
25
20
17
16
Pavel Hošek Radek Jelínek
Roman Hušek
Jana Holátová
Julius Šafr Pavel Šimků
15
15
15
10
10
9
Libor Nekvasil
Patrícia Balkó
Pavel Kadleček Václav Vích Jozef Szeles
Václav Pipek 8
8
6
5
4
4
Petra Vašíčková Michal Budín
Petr Nechutný 3
2
2
25
Téma měsíce
Jaroslav Černý:
Neřešte zbytečné
problémy, jděte
za svou vizí...
Jaroslav Černý má za sebou téměř dvacetileté zkušenosti v oboru
financí a úspěšnou kariéru obchodníka, manažera, ředitele agentury,
ale i ředitele odboru v České pojišťovně. Už během svého působení
v této pojišťovně prosazoval koncept komplexního finančního
poradenství pro klienty. V červenci letošního roku se rozhodl
realizovat své vize ve společnosti Broker Expert, kde působí na pozici
zemského ředitele.
Jaroslave, máte nyní za sebou čtyři
měsíce působení ve společnosti
Broker Expert. Váš tým se rozvíjí,
dosahujete výborných výsledků. Jak
se vám tady pracuje?
Začátky něčeho nového jsou vždy náročné. Ať už z důvodu velkého množství
informací, které je potřeba vstřebat, nastavení nového systému fungování lidí nebo
způsobu komunikace s klienty. Rozhodující
je, že mám kolem sebe kvalitní lidi, kteří
vědí, že nic není zadarmo, a mají motivaci
uspět. Velkou výhodou je v této společnosti osobnost Petra Hrubého, který je
zárukou schopnosti se domluvit na něčem,
co pak platí. A také rychlost rozhodování,
pružnost a prvky rodinné firmy, kde spolu
lidé komunikují, snaží se vzájemně si pomoci a není jim zatěžko udělat něco navíc.
Za silnou stránku považuji také
informační podporu na OK Netu, odbornost a efektivitu lidí ze zázemí, kteří jsou
v pohodě.
Probíhá vše v Broker Expert tak,
jak jste očekával nebo vás něco překvapilo?
Příjemným zjištěním byla možnost získání
vysoké renty už po deseti letech práce
u firmy nebo systém sociálního zajištění. A pak jsou tu samozřejmě věci, kvůli
kterým jsme přišli – nezávislost, konkurenceschopná nabídka služeb, možnosti růstu
pro schopné lidi, jistota v nastavených
pravidlech, motivace, spravedlivý kariérní
systém, který nikomu neumožňuje vézt
se, a progresivní provizní systém. Možnost
dělat práci, které skutečně věřím.
26
27
Téma měsíce
Ve vašem předchozím působišti,
v České pojišťovně, jste prosazoval
myšlenku finančního plánování. Myslíte si, že s nabídkou produktů jedné
firmy je možné komplexně vyřešit
potřeby klientů?
Pojišťovny se samozřejmě zamýšlejí nad
tím, jak si udržet dobré klienty a jak jim
nabídnout alternativu toho, co nabízejí banky a nezávislé poradenské firmy.
Myslím, že každá snaha obchodníka
řešit klientovy potřeby je chvályhodná.
Fungování je možné ovšem jen za předpokladu, že by pojišťovny dokázaly dát
klientovi důvod být věrný jedné značce.
Například zvýhodnění a benefity v oblasti
slev, servisu, likvidací a tak dále, postavené
na segmentaci a propracovaném CRM.
Ve skutečnosti jsou závislé na několika
profitabilních typech produktů, které se
pak stávají náplní plánů a „KPI’s“ manažerů
a obchodníků.
Téma
Know-how
měsíce
chodníků a volné cash-flow klientů. Základem dlouhodobého úspěchu není hledání
příležitosti, jak udělat zisk na kmeni, ale
poskytování skutečného servisu klientům
s ohledem na jejich potřeby. A to dnes ještě pojišťovny neumějí a bude trvat dlouho,
než se to naučí. Vedle toho existuje ještě
jeden aspekt, který nelze opomenout, a to
je diverzifikace finančních nástrojů klienta.
Mít vajíčka rozložená do více košíčků je
stará lidová moudrost. Navíc se trh vyvíjí
progresivně s tím, že každý z hráčů občas
přinese něco zajímavého. Nemít možnost
vyzobávat si to progresivní a výhodné
je vždycky hendikep. Takže diverzifikace
a možnost volby mluví proti jednobarevnému poradenství. Dalším aspektem
u velkých bank a pojišťoven jsou neustálé
změny v jejich strategickém směrování.
To s sebou většinou přináší personální
změny ve vedení, nové business strategie
a přesvědčování lidí, že nová vize je už ta
Schopní obchodníci a manažeři
v nezávislém
poradenství obstojí.
Tady je asi zásadní rozdíl mezi nezávislou a jednobarevnou distribucí...
Ano, v nezávislé distribuci obchodníkovi
nezáleží na tom, čí produkt prodá. Rozhodující je pouze zájem klienta. U pojišťoven,
které se snaží dělat poradenství, je mnoho
produktů distribuovaných téměř bez
zisku. Například hypotéky nebo podílové
fondy. Ty se pak dostávají zákonitě na okraj
zájmu, protože se jimi nenaplní plány „žádoucích“ produktů a z pohledu manažerů
pojišťovny pouze zabírají kapacitu ob-
O společnosti Broker Expert
Akciová společnost Broker Expert je od července součástí skupiny Broker Consulting.
V současné době pro tuto společnost
pracuje pod vedením zemského ředitele
Jaroslava Černého kolem 180 obchodníků,
jedenáct oblastních ředitelů a dva regionální ředitelé.
Broker Expert provozuje napříč celou
Českou republikou již několik kanceláří
a OK Finančních center.
konečně správná. Ve skutečnosti je to jen
dobrý džob pro různé konzultantské a poradenské firmy, nemluvě o negativních
dopadech na důvěře a chování vlastních
lidí. Poradenství je přitom dlouhodobý
proces, který potřebuje stabilní zázemí.
Proto jste se rozhodl pro změnu?
Ano.
Rozhodování, kam půjdete, muselo
asi proběhnout hodně rychle. Podle
čeho jste se rozhodoval při výběru
společnosti?
Součástí mého pracovního zadání bylo
mít dostatek informací o trhu. O tom, jak
fungují nezávislé distribuce, jak fungují
jednotlivé poradenské struktury atd. Informací jsme měli opravdu hodně, protože
jsme chtěli mít z čeho opisovat a použít to
osvědčené. Chtěli jsme mít přehled o tom,
jak fungují ti největší hráči na trhu a co
se za nimi asi schovává. Takže když jsem
se koncem července rozhodoval o svém
dalším působení, byla moje volba vcelku
jasná. Navíc zde byla osobnost Petra Hrubého, jehož rychlé a pragmatické jednání
vyústilo ve vznik Broker Expert. Rozhodl
jsem se pro odchod, podobně se rozhodli
moji nejbližší spolupracovníci a postupně
mnozí další.
Co pro ně bylo nejvýznamnějšími
argumenty?
To, že se rozhodli ke změně – o tom
už většinou byli rozhodnuti. A to, že se
rozhodli jít s námi, bylo myslím dáno tím,
že jsme měli nějakou historii. Jeden můj
kolega říká, že lidi jdou za lidmi. Jestliže si
důvěřují, znají se a jsou přesvědčení, že si
mají navzájem co dát, spolupráce z toho
vychází jako přirozený důsledek. Nejde
o žádné přemlouvání nebo přeplácení
někoho. Je to o důvěře, oboustranné spolupráci, partnerství a vzájemném respektu.
Opakem je současné jednání některých
lidí z České pojišťovny a zcela nemorální
způsob, jakým se loučí s kolegy, kteří pro
tuto společnost pracovali nezřídka deset
a více let.
Probíhají u vás v současnosti další
nábory?
Dnes, když nepočítám 30 posledních
nováčků, máme 150 lidí, kteří mají dlouhodobé zkušenosti v oboru. Tihle lidé našli
motivaci, kterou v sobě v poslední době
těžko hledali. Manažeři mají náboj přivádět
nové spolupracovníky. A nejenom manažeři, ale třeba i dobří obchodníci, kteří
na tuhle možnost dřív ani nepomysleli. Je
tam cítit obrovská energie. V Broker Expert
je řada velmi schopných lidí, díky kterým
se daří zvládat to množství práce, které
před námi je. Silným lídrem je např. Jana
Šmardová, které si osobně velmi vážím pro
její pracovitost, lidskost a férovost.
Co je pro ně motivací?
Tou motivací je vize, jasná a srozumitelná pravidla. Vize toho, že jsem schopen
někam dojít, že to, co budu dělat a jakého
dosáhnu úspěchu, nepodléhá rozhodnutí
nikoho dalšího. Že když něco vybuduji,
můžu postoupit v kariéře, můžu z toho
profitovat. Ten podnikatelský princip, kdy
člověk je strůjcem svého štěstí, skutečně
funguje. Motivací je samozřejmě také
schopnost dělat pro klienty lepší a komplexnější službu.
Jsou ve srovnání s předchozím obdobím, podle vašeho názoru, nyní
nároky na obchodníky větší?
To bych neřekl. Obchodník, když chce být
úspěšný, musí se vždycky ohánět. Na začátku
Jaroslav Černý
n V oboru financí pracuje od roku 1991. Tehdy
nastoupil do České pojišťovny na přepážce
malého města jako likvidátor.
n V roce 1992 dostal nabídku od nově vzniklé
Nationale Nederlanden. Zde pracoval 3 roky
jako obchodník, 7 let jako obchodní manažer a 3 roky jako agenturní ředitel.
n V roce 2005 se vrací jako ředitel agentury
do České pojišťovny. Začátkem roku 2006 se
stal šéfem projektu finančního poradenství
na pozici poradce náměstka generálního
ředitele pro obchod. V letech 2008 až 2010
vykonával práci ředitele odboru pro vzdělávání a rozvoj obchodní služby.
n Červenec 2010 – nastoupil do společnosti
Broker Expert na pozici zemský ředitel.
je to náročnější. Protože se musí prokousat
něčím, co je pro něj nové. A to jak v oblasti
produktů a jednání s klienty, tak v oblasti
systému. To jsou věci, nad kterými v budoucnu už nepřemýšlí, ale teď ho mohou
třeba i brzdit. Přestože jsme dělali poradenství, schopnost nabídnout najednou
klientovi průřez celým trhem je věc nová.
Ale to jsou změny příjemné, s dopadem
na schopnost být v oboru dlouhodobě
úspěšný.
tady lidé dělají spoustu věcí, protože tomu
věří a tvoří svoji budoucnost.
Zmínil jste se, že jste podrobně
sledoval trh nezávislého finančního
poradenství. Zjistil jste při těchto
analýzách nějaké výrazné rozdíly
mezi jednotlivými poradenskými
firmami?
Zásadní rozdíl, který jsem viděl, a který pro
mě byl relevantní, nespočíval např. ve výši
provizí, ale v tom, jestli firma to, co sděluje
ve svém PR, myslí vážně také uvnitř a něco
pro to dělá. V tom jsem viděl velký rozdíl.
I když já tohle srovnávání nezávislých firem
považuji za zbytečnou rivalitu. Chápu, že
tady probíhá konkurenční boj. Přesto si
myslím, že kulturní rozdíl není primárně
mezi firmami, které se zabývají nezávislým
poradenstvím, ale mezi nimi na straně jedné a jednobarevnými prodejci na straně
druhé.
V posledních letech je na českém trhu
patrný trend, kdy pojišťovny ztrácejí
svůj prodejní podíl, a naopak nezávislé finanční poradenství roste. V čem
vidíte důvody tohoto trendu?
Myslím si, že na tom měla podíl krize. Není
problém prodávat, když je všechno OK.
Ve fázi, kdy je ekonomika na vrcholu, mají
lidé důvěru v budoucnost. Nenapadne je,
Mám kolem sebe kvalitní lidi,
kteří mají motivaci uspět.
Když byste měl srovnat efektivitu
práce v Broker Expert a pojišťovnách,
které znáte, jak by toto srovnání
vypadalo?
Je to společnost od společnosti, ale
myslím, že v Broker Expert je efektivita
mnohem vyšší, protože tady je do konce
dotažený podnikatelský princip práce lidí
v průřezu celé struktury. Tady si manažer
nemůže dovolit přežívat jako úředník nebo
dispečer. V pojišťovnách je většinou zaveden takový systém, kdy obchodníci nebo
manažeři mají obrovský problém udělat
něco navíc, za co nedostanou provizi nebo
dáreček. Je to ve své podstatě transakční
vztah, který nutí lidi se neustále dívat „co
za to“. Což je v podnikatelském modelu
postavené jinak. Vedle vydělávání peněz
že by mohli přijít o práci, a jsou schopni
přemýšlet i o dlouhodobých závazcích.
Když je tato důvěra narušena, klienti
potřebují více důvodů ke koupi. A to je
moment, který řeší poradenský přístup,
včetně schopnosti přinášet klientům
peníze navíc. Vedle toho se obecně zvyšují
nároky klientů. Díky internetu a médiím
roste jejich informovanost. Uvědomují si,
že jsou to oni, kdo má možnost vybírat
produkty podle kvality a ceny.
Jakým tempem ubývá pojišťovnám
prodejní podíl na trhu?
Řeknu to velmi nahrubo. Například
v meziročním srovnání prodeje životního
pojištění v kusech (2008–2009) trh rostl
v jednotkách procent. Oproti tomu se
ve stejném období u největších hráčů
na poradenském trhu odehrál růst zhruba
o třetinu. Dá se říci, že trh roste jen díky
nezávislé distribuci.
Bude to pro pojišťovny znamenat nutnost změn v systému distribuce?
Interní distribuce je postavená na tom,
že je levnější a ovladatelnější. Dostává
interně také větší podporu. Když vznikne
tlak dávat jí ještě více podpory, výhodnější
produkty a vyšší provize, přestává být
levnější. A po sečtení všech nákladů už
je srovnatelná s nákladovostí externích
prodejů. Proto si myslím, že brzy bude
konkurenční prostředí a zájmy akcionářů
tlačit na výrazné přehodnocení distribučních modelů. V tuto chvíli nedokážu
říct přesně, jak. Mohou vznikat formy
franšíz a různých podnikatelských modelů,
postavených na jednotlivých jednobarevných distribucích. Ale to je zase otevírání
třináctých komnat. Protože když si lidé
vyzkoušejí podnikání, začnou se brzy
zabývat myšlenkou, proč nenabízet celou
produktovou škálu.
Kolik mají podle vás pojišťovny času
na to, aby se přizpůsobily trhu?
Za poslední tři roky se distribučně finanční
trh výrazně změnil. Nejvíc by o tom mohli
mluvit jednotliví obchodníci. A já říkám,
že za následující tři roky se změní ještě
mnohem podstatněji. Pojišťovny, které
to pochopily, přicházejí s produkty, které
snesou přísné srovnání a odrážejí zájmy
klientů.
Jak vnímají v současnosti lidé v pojišťovnách nezávislé finanční poradce?
Když chce obyčejný manažer nebo ředitel
uhájit svůj džob, nezbývá mu než hledat
důvody, proč to, co je jinde, a vypadá to lákavě, je špatně. Proto o nezávislých distribucích koluje spousta mýtů a polopravd.
Fakt je, že systém v nezávislém finančním
poradenství odděluje zrno od plev. Stejně
jako v podnikání přežijí ti, kteří to udýchají. Ti, kteří dokážou ustát nároky, které
podnikání přináší. Jednoznačná věc ale
je, že schopní obchodníci a manažeři by
v nezávislém prostředí vždycky obstáli.
A obstáli tak, že si musí výrazně polepšit.
Navíc jsem přesvědčen, že pro mnoho lidí
je také hodně důležitý dobrý vnitřní pocit,
se kterým odcházejí od klienta, a dobrá
perspektiva vlastní práce. To vše nabízí
nezávislé finanční poradenství.
Ptala se Eva Sadílková
28
Téma měsíce
Lenka Lamková:
Trh se mění.
Už se neuživíme
jen pojistkami.
Lenka Lamková je na první pohled silná a charismatická osobnost.
Nedělá unáhlená rozhodnutí, má jasno ve svých vizích a za patnáct let
manažerské praxe si vytvořila mimořádný instinkt na lidi. Do Broker
Consulting přišla v září letošního roku po dvacetiletém působení
v pojišťovnictví. Regionální ředitelka a máma tří dětí má ráda úspěch,
férové jednání, pracovité lidi a nesnáší výmluvy. Za dva měsíce
působení v Broker Consulting vybudovala fungující tým 25 lidí.
Lenko, máte za sebou první dva
měsíce v Broker Consulting. Jak je
hodnotíte? Splnila tato práce vaše
očekávání?
Určitě se splnilo všechno, co jsem si v duši
přála. Cítím se dobře a to považuji za důležité. Protože když se člověk cítí dobře,
přitahuje pozitivní lidi a úspěch.
Proč jste se vlastně na konci léta
rozhodla odejít z pojišťovny a změnit
firmu?
Už nějaký čas mi v pojišťovně bylo jasné,
že trh se mění a že se neuživíme jen
pojistkami. Mně vždycky trošku trvá, než
se pro něco rozhodnu, přestože v tomto
případě jsem věděla, že to rozhodnutí je
správné. Bylo jasné, že je třeba změnit
způsob práce. Dvacet let jsem pojišťovák
a jako koníček jsem přes deset let dělala
i hypoteční úvěry. Ale jinou strategii jsem
pro klienty neměla. V loňském roce jsem
viděla, že s touto nabídkou nevystačím.
Dělala jsem i firemní obchody a na výběrových řízeních jsem neustále narážela
na věty typu: „Nám se ten produkt líbí,
ale co nám dáte ještě? Pojistíte nám
majetek auta, dostaneme slevy…?“ Tím
jsme samozřejmě prohrávali výběrová
řízení a mně to začalo vadit. Navíc jsem
do branže přivedla spoustu lidí a viděla
jsem, jak se neuživí, jak prodej pouze
pojištění začíná zadrhávat. Doba se mění
a klienti chtějí víc. Chtějí kompletní servis,
dobře poradit.
Objevují se podle vašeho názoru v pojišťovnách nějaké snahy o komplexnější poradenství pro klienty?
O komplexnější přístup by se mohly pokusit
jen pojišťovny, které mají ve své nabídce
více produktů. Většinou je ale jejich pohled
30
31
Téma měsíce
na makléře obrácený – těžká práce, moc
produktů, které se nikdo nemá šanci naučit.
To samozřejmě není správný pohled.
V nezávislém poradenství se vám
s klienty pracuje lépe?
Ano, mnohem lépe, můžeme se o klienta
opravdu kvalitně postarat. Trh se změnil,
dnes mají ve spoustě rodin výdaje rovny
příjmům, takže jim nezbývá vůbec nic
navíc, jindy jsou dokonce výdaje vyšší
než příjmy. V těchto případech pak klient
opravdu potřebuje profíka, který mu poradí, co s tím teď hned a jak řešit budoucnost. To nevyřešíte další pojistkou… Sama
v Brokeru prodávám, mám porovnání
práce v pojišťovně a u makléře.
Takže komplexní a smysluplná služba
pro klienta byla pro vás hlavním argumentem ke změně?
Ano. Závislost mě omezovala v tom smyslu, že jsem nebyla pro klienta partnerem,
profesionálem. Nedokázala jsem mu
opravdu poradit. Pojišťovák může klientovi
akorát poněkolikáté zabezpečit riziko,
přestože to už klient zabezpečeno má.
V nejhorším případě mu zruší staré smlouvy, aby prodal tu svoji, a nehledí na ztráty
klienta. A klientovi se pak nepotřebné
smlouvy kupí někde doma ve skříni.
Myslíte, že posun trhu od jednobarevného k nezávislému poradenství lze
považovat za současný trend?
Určitě, jsou toho plné noviny i televize.
Skoro v každých zprávách je zmínka o tom,
že v nějaké bance nebo pojišťovně prodali nevýhodný úvěr, špatnou hypotéku,
špatnou pojistku. A doporučení, aby si lidé
nechali poradit od nezávislých finančních
poradců, kteří jim můžou udělat profesionální srovnání.
Byla jste vždy zastáncem nezávislého poradenství a makléřů, nebo jste
k tomu dospěla časem?
Časem. Pravdou je, že když například Broker Consulting před 12 lety začínal, možná
se pojišťovny nebo stavební spořitelny
finančnímu poradenství smály. Přiznám
se, že ani já jsem svého času neměla ráda
makléře. Protože jsme je brali jako konkurenci. Dneska jsou tyto společnosti dál.
A v Brokeru je to vůbec dál. Jsem nadšená
tím, že tady funguje finančně podpořená
péče o klienta po dvou letech. Poradce
i manažer jsou motivováni k tomu, aby
servisovali klienta, je to jejich morální po-
Téma měsíce
vinnost. A jsou za to finančně ohodnocení,
což u pojišťoven není.
Lidé, které jste měla v týmu, to vnímají stejně? Rozhodli se ke změně
společně s vámi?
Myslím si, že ti, kteří chtějí pro klienta jen
to nejlepší, to vnímají stejně, třebas někde
v skrytu duše. Rozhodnout se musí každý
sám, ke změně je třeba dozrát. Někteří
jsou tu se mnou a jsou opravdu spokojeni.
Lidi vám nepřejdou jen tak do jiné společnosti. Vždycky to záleží na tom, jaký je
To je asi jedna z příjemných stránek
Broker Consulting, že tady běžně
funguje pomoc mezi lidmi z různých
ředitelství...
Určitě. I regionální ředitelka Jana Zíbová
se mi nabídla hned po první poradě, kde
jsem se byla jen podívat. Dala mi telefon,
že jí můžu kdykoliv zavolat, stavit se. Kolegyně z Avivy z Olomouce, Irena Foretková,
která je tu od jara, mi nabídla pomoc
ve všem, co už má vychytané, Irena Dalecká s manželem mě zaškolili na firemní
strategii, Tomáš Janura mi kdykoliv přijel
Nezávislé poradenství
je zajímavější,
barevnější a profesionálnější.
jejich nadřízený a jak je s nimi zacházeno.
Já jsem se vždycky snažila, aby se lidem
pode mnou pracovalo dobře. V současné
době je nás 25 vyškolených, prodávajících,
a zhruba 35 celkem. Postupně náborujeme. Nepřišla jsem s velkou skupinou
lidí, protože moje minulá společnost mě
sleduje a v zájmu ochrany těch ostatních
ani nikomu nevolám. Nejde o to někoho
lámat a přetahovat. Kdo bude chtít, může
přijít, místo u mě má.
Jak se kolegové, kteří pracovali dříve
v pojišťovnictví vypořádali s větším
množstvím produktů? Dřív znali třeba
čtyři, teď jich musí znát desítky.
Produktů je opravdu hodně a začátky nejsou jednoduché. První, co jsme si udělali,
byla taková malá analýza. Díky tomu, že
jsme bývalí pojišťováci, to šlo rychle. Uděláte si modelace a zjistíte, co který produkt
umí, jaká je cena. A s bankami je to stejné.
Nemůžu si také vynachválit OK Net, který
je suprově udělaný. I když se přiznám, že
ze začátku, když jsem dohledávala věci
a pořád dokola jsem slyšela větu „Najdete
to na OK Netu“, myslela jsem, že zešedivím.
Pomáhala mi také spousta lidí. Například
regionální ředitel Rudolf I Gusti, se kterým
se znám z regionu – jsme skoro sousedé.
Když jsem seděla s hlavou v dlaních a říkala si: „To nedám...,“ Ruda si na mě udělal
čas (přestože je na stejné pozici jako já,
vlastně „konkurent“) a jeho žena mi zaškolila asistenta. Jsem jim opravdu vděčná.
vyškolit lidi. To samé na centrále. Kdykoliv
zavolám Markétě Němcové, Ivě Čmovšové,
Martině Stolínové, Lence Slepičkové…
všichni mi ochotně pomáhají. Těch jmen
je mnohem víc, děkuji všem.
Vyhovuje vám v Broker Consulting
provizní systém?
Kariéra a provizní systém Brokeru se mi
líbí moc. Provizní systém je tady mnohem
vyšší a čitelnější než v běžné pojišťovně.
Můžete se během své kariéry rozhodnout
sami, jestli půjdete cestou manažera nebo
poradce specialisty, a kdykoliv to můžete
změnit beze „ztráty kytičky“. Začínající reprezentant má provize stejné jako poradce
v pojišťovně. A to má před sebou ještě
spoustu stupňů, kde dostává víc a víc.
Nehledě na to, že po dvou letech dostane
u životního pojištění dalších 25 % za servis
u klienta + následné provize do konce
trvání smlouvy.
V čem jsou hlavní rozdíly provizního
systému v pojišťovnách a u nás?
Tady jsou jasně daná pravidla hry, což v pojišťovně zrovna nebývá. Tam když manažer
splní plán, tak se mu znovu navýší. Nikde
není dána konečná hranice, kdy se mu přestane navyšovat. A přitom je pořád na stejné pozici, ale musí růst dál a dál. V Avivě
znám hodně šikovných a pracovitých lidí.
Kdyby pracovali v Brokeru tak jako v pojišťovně, jejich příjmy by byly dvojnásobné
až trojnásobné. Jak poradců, tak manažerů.
Taky je fajn, že je daný plán na každou jednotlivou pozici a nezvedá se. Když člověk
stačí jen na tu pozici, ať je to reprezentant
nebo začínající manažer, a vyhovuje mu to,
nikdo mu nic nemění. Když splní, má své
peníze, má své jisté. Obhajoba manažerské pozice je vždycky nižší – 60 %. Je-li
šikovný a dělá víc, dostává vyšší pozici. Je
to čitelné, jasné a spravedlivé. Další věc,
která je tady luxusní, je doživotní renta pro
manažery od pozice manažer-senior. To
vám pojišťovna ani banka nikdy nedá.
Jsou nároky na obchodníky v Brokeru
podle vašeho názoru přísnější?
Ano, v Brokeru je člověk více podnikatel.
Chceme, aby byl profesionál, to je pravda,
musí se tedy více učit. Samostatně se
rozhoduje, nikdo ho nevodí za ruku,
nikdo mu nic nenařizuje, ale všichni jsou
ochotni pomoci radou i u klienta v terénu.
Nechceme po něm však víc aktivit než
v pojišťovně. Pět uskutečněných prvních
schůzek týdně, tři objednávky od klienta
a jeden podepsaný Finanční plán klienta.
V pojišťovně jsou lidé zvyklí, že mají
kanceláře, které platí pojišťovna, telefony,
povinná školení… Jenomže to jsou pak
náklady, které se promítají do provizí. Takže tím pádem jsou v Broker Consulting provize vyšší. Zároveň jsou tu také motivační
že se mnou prošli tím prvním rozpačitým
obdobím, věří mně a společnosti, protože
žádný začátek není jednoduchý. Takže
moje odpověď zní, že mi více vyhovuje
pracovat ve velké, schopné a profesionální
rodině, která má všechny ty velké zahraniční společnosti v nabídce.
Co konkrétně vám v Broker Consulting vyhovuje?
Že vše, na čem se tady domluvíme, platí.
Cokoliv potřebuji, řeším s obchodním
ředitelem Vilémem Podliskou. Vím, že se
na něj můžu spolehnout. Taky to byl on,
kdo mi pomohl s rozhodnutím udělat změnu. Všechno se řeší lidsky a seriózně. Jsem
pro fér hru. Neumím dělat v prostředí, kde
se lže. A tady se prostě nelže. Všechno je
dané jasně, všechno je tak čitelné. Překvapila mě také ochota lidí a častý úsměv.
Jaký je podle vás rozdíl v práci manažera a poradce v pojišťovně a v Broker
Consulting?
Tady je větší jistota, že nepřijdete o práci. Klient vás chce a potřebuje. Klienti
zůstávají, jsou vděční a mnohem snáze vás
doporučí. Manažeři mají zase jednodušší
nábor. Budoucí kolegy zajímá, co jim nabídnete, jestli máte majetek, penzi, investice, jestli máte konta, smluvní hypotéky.
Dávám důraz
na pracovitost a fér hru.
zájezdy, soutěže pro nováčky, zajímavé
akce a bezplatná školení, certifikace bank,
na co si kdo troufne.
Roky jste pracovala ve velkých firmách řízených ze zahraničí. Teď jste
ve firmě v podstatě rodinného charakteru. Co vám více vyhovuje?
Víte, jak je to teď pro mě úžasné? Vedení
společnosti je silně obchodnicky zaměřeno, jsou to profíci, kteří mají praxi
z pojišťovnictví a obchodu, rozumějí změnám na trhu. Včetně generálního ředitele
Petra Hrubého, který ve svém postavení
nemá problém prodávat. Mám pocit, že
já a můj tým jsme ve velké rodině, kam
patříme. Jsem ráda, že jsou tu se mnou
moji nejbližší kolegové, manžel, který mě
podporuje při této změně. Děkuji i jim,
A jaká je jejich budoucí kariéra, provize.
Broker to všechno má. Není to určitě těžší
práce. Je mnohem zajímavější, barevnější
a profesionálnější.
Podle čeho si vybíráte manažery
do svého týmu? Co považujete u manažerů za důležité vlastnosti nebo
dovednosti?
Hodně dávám důraz na pracovitost a fér
hru. Je to možná tím, že sama nejsem
typický obchodní talent. Kdysi dávno bych
neprodala ani rohlík. Ale tu práci jsem
jednoho krásného dne chtěla dělat a musela jsem si to vydřít. Nikdo mi nic nedal
zadarmo. Talentovaní lidé jsou pro mě
proto trošku varováním. Často se z nich
později stávají žvanilové, protože nejsou
zvyklí pracovat a při prvních překážkách
Kariéra Lenky Lamkové
Původní profesí je výtvarnice, absolventka
gymnázia a soukromé školy u akademického
malíře Petra Brázdy. V oboru financí pracuje
už 20 let.
1990Česká pojišťovna – terénní
pracovnice
1993ING (do roku 1996 jako poradce,
později unit manažer a v letech
2005–2007 ředitelka)
2007–2010regionální ředitelka v pojišťovně
Aviva
září 2010regionální ředitelka Broker
Consulting
začnou odpadat. A taky mi ten člověk
musí „vonět“ (vizuelně i celkově), jakkoliv
to zní divně. Prostě mi musí sedět.
Měla jste někdy chuť s touhle prací
skončit?
Krizi jsme měli v oblasti finančnictví a pojišťovnictví asi všichni. Já jsem několikrát
odcházela od pojišťovny a vždycky jsem se
vrátila. Kvůli lidem a taky, proč to neříct, nikde jinde vás tak dobře nezaplatí. Tak to je.
Jaký je váš recept na úspěch?
Chtít pracovat a mít rád lidi. Nechci, aby
to znělo nabubřele, ale na úspěch jsem
vždycky byla zvyklá, protože jsem si ho
zadala a vydřela. Bez lidí kolem mě doma,
bez mého týmu, ať už v ING, Avivě či Brokeru, bych to ale nedokázala. Pokud jste
manažer, je to vždy týmová hra. Vždycky
jsem udělala všechno pro to, aby to bylo
tak, jak jsem slíbila. Mám odpovědnost
vůči těm, kteří mi věří. Myslím, že tohle
si člověk musí vybrat sám. Nemám ráda
takové to „já bych chtěla“. Svým lidem
vždycky říkám: „Dokud mi neřekneš ,já
chci‘, tak to nemyslíš vážně.“ Chci znamená, že udělám. Alespoň z mého úhlu
pohledu.
Jakým směrem se ubírají v současnosti vaše ambice?
Moje ambice? Beru to rozumně. Chci
obhájit regionála, chci se spíše orientovat
na svůj tým, na své lidi. Chci vrátit to, čím
mě Broker podporuje. Dostala jsem tady
důvěru a tu potřebuji obhájit, to je můj
úkol. A jestli budu někdy zemský ředitel?
Určitě bych se tomu nebránila…
Ptala se Eva Sadílková
32
33
Slovensko
Slovensko
Obchodný výkon verzus legislatíva
Väčšina z nás už iste vie, že sa na nás (na Slovensku) valia nové
legislatívne nariadenia, ktoré nám na prvý pohľad skomplikujú obchodný
život. Avšak len za predpokladu, že si ho necháme skomplikovať.
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve
definuje v § 21 odbornú spôsobilosť osôb,
ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie.
Odbornou spôsobilosťou sú odborné vedo­
mosti, ktoré získa sprostredkovateľ formou
Osobitného finančného vzdelávania pre
každý sektor. Okruhy tém osobitného finanč­
ného vzdelávania sú uvedené vo vyhláške
ministerstva financií č. 600/2009 Z. z. pre:
nSektor poistenia alebo zaistenia,
nsektor kapitálového trhu,
nsektor doplnkového dôchodkového
sporenia,
nsektor prijímania vkladov,
nsektor poskytovania úverov.
Špeciálnu časť tvoria Všeobecné znalosti
a právne aspekty finančného trhu, ktorá
sa dotýka právnej úpravy finančného trhu
podľa sektorov, etiky a ochrany spotrebiteľa
pri finančných službách, zmlúv o finančných
službách...
Čo je pre nás dôležité? Zachovať si ob­
chodný pohľad na vec.
Nováčik a človek, ktorý vstupuje do fi­
nančnej branže, si musí zachovať nadšenie
pre prácu s klientom. Je nutné, aby ho práca
začala baviť. K tomu na začiatok potrebuje
zvládnuť predovšetkým dohodnutie dosta­
točného počtu termínov a k tomu potrebu­
je dostatok zdrojov a zvládnutie PR1.
Preto je nutné mať túto skutočnosť
neustále na pamäti a pri zavádzaní novej
legislatívy do procesu zapracovania.
Ako budeme postupovať?
V prvých seminároch dáme veľký dôraz
na štyri základné piliere:
1 |Nováčik potrebuje mať dostatok zdrojov
na svojich klientov.
2 |Nováčik si vie dohodnúť toľko PR1, koľko
potrebuje na dosiahnutie výkonu.
3 |Nováčik zvládne PR1, tak aby pre neho
nebola stresujúca a pre klienta bola
príjemným zážitkom.
4 |Nováčik dokáže získať kvalitné odpor­
účania, aby mal dostatok zdrojov.
Stanovením a sledovaním týchto priorít
manažér veľmi rýchlo zistí, či nový človek
je schopný začať pracovať podľa dohod­
nutých pravidiel a dosahovať požadované
výsledky. Mimochodom, zistí to aj sám
nováčik.
Spolupráca musí začať tým, že sa nový
spolupracovník nadchne pre prácu s klien­
tom, pretože chceme, aby z neho bol dobrý
obchodník a neskôr obchodný manažér.
Celý tento proces bude náročnejší pre
manažérov, lepšie povedané na ich mana­
žérske rozhodovanie. Prečo? Pretože musia
oveľa rýchlejšie zistiť, koho práca s klientom
skutočne baví, a s tým ďalej pracovať, teda
na prehlbovaní legislatívneho podvedomia.
Aké riziko nám hrozí v prípade, že bude­
me naďalej pracovať s človekom, ktorý ne­
vie, či práca s klientom je to pravé orechové
alebo nie, prípadne budeme rozhodnutie
o ukončení spolupráce odďaľovať?
Vynaložíme mnoho energie, fyzickej aj
finančnej, na preškolenie spolupracovníka
v legislatívnych náležitostiach. On vynaloží
veľa peňazí na získanie certifikátov, a poža­
dovaný výsledok (produkciu) to neprinesie
jednej ani druhej strane. Táto skutočnosť
prinesie len sklamanie a narušenie začínajú­
ceho pracovného vzťahu.
Teraz sa teda dostávam k tomu, ako pris­
túpime k zavádzaniu legislatívnych zmien
do praxe. Zákonom predpísané legislatívne
školenia a skúšky budú realizované pre
spolupracovníkov, ktorí budú mať jasno
v otázke, či ich práca finančného konzul­
tanta skutočne baví a hodlajú sa jej venovať
v dlhodobom horizonte.
FinConsulting
na vínnej ceste v Toskánsku
Máme za sebou ďalšiu štvordňovú vydarenú akciu. Obdivovali sme
skvosty nádhernej talianskej kultúry, na ktorú sú Taliani právom hrdí.
Videli sme šikmú vežu v Pise, navštívili sme stredoveké mestečko
„100 veží“ San Gimignano (je to jedinečná pamiatka gotiky v zozname
pamiatok Unesco).
Naše srdcia, myseľ a chuťové poháriky poteši­
la návšteva viníc, spojená s ochutnávkou naj­
známejších vín (Chianti, Vin Santo, Vernaccia).
Celá akcia sa niesla vo fantastickej atmo­
sfére, ktorú sme prežívali vďaka nádhernej
krajine a výnimočným ľuďom, ktorí s nami
v Toskánsku boli.
Jednou z nich je aj Dagmar Prokeinová
– riaditeľka košickej pobočky.
Dagmar je v našej firme štvrtý rok. Bola
prijatá na pozíciu obchodníka s jej cieľom
zarobiť slušné peniaze. Veľmi rýchlo prišla
na to, že práca ju napĺňa, že slušné peniaze
sa dajú zarobiť a za 6 mesiacov sa stala tre­
tiou najlepšou obchodníčkou spoločnosti
FinConsulting.
Po roku a pol vo firme prijala pozíciu
riaditeľa pobočky a dnes úspešne riadi
15členný tím.
Na každej konferencii je naša Dagmar vy­
hodnotená ako jedna z najlepších riaditeľov
pobočiek.
Držíme jej všetci palce, aby na ňu jej
kolegovia boli aj naďalej hrdí.
Už teraz sa veľmi těšíme na ďalšie
podobné akcie, které pre nás FinConsulting
pripravuje.
Mária Tkáčová,
regionálný riaditeľ FinConsulting
To je ale dobrota.
Stihneme to všetko vypiť?
Krásy Toskánska
Závan histórie
zo San Gimignano
Vysmiatí po prvej
ochutnávke vína
Radek Hénik, manažér pre vzdelávanie
Rizika zmenšit neumíme,
jejich dopady však ano…
Životní a úrazové pojištění
www.amcico.cz
35
34
Business
a etika/
Hypoteční
centrum
Business
a etika
Finanční
poradenství čekají
změny
Oblast finančního poradenství, stejně jako
jakékoli jiné oblasti podnikání, se neustále
vyvíjí. Tento vývoj je přirozenou evolucí,
na níž se podílejí významnou měrou jednak
nezávislé poradenské společnosti (nezávislá
distribuce) a na druhé straně pak regulace ze
strany státu. Samozřejmě, že svůj významný
podíl na tomto procesu mají také finanční
instituce, asociace, ve kterých jsou tyto
subjekty sdruženy, a v neposlední řadě pak
politické strany a zejména Evropská unie.
Stejně, jako tomu je u jiných oblastí
podnikání, i v oblasti finančních služeb platí
– kdo nezachytí včas trendy vývoje, resp.
kdo vlastní činností tento vývoj neiniciuje
zaváděním nových služeb, nových postupů
či nových produktů, ten dříve nebo později
ztratí svoji pozici na trhu a v konkurenčním
prostředí neuspěje.
Oblast finančních služeb se již nezadržitelně přesunula od zprostředkování jednotlivých
produktů ke komplexnímu poradenství, k finančnímu plánování. Od prostého zprostředkování ke skutečnému poradenství, jehož
základem je důkladné zjištění potřeb a cílů klienta, vypracování variantního a komplexního
řešení a poskytnutí následného servisu. Tedy
vytvoření dlouhodobého vztahu s klientem.
Kvalitní finanční poradce se pro klienta stává
stejně nepostradatelným jako například lékař,
právník či daňový poradce. Stejně jako oni
má i finanční poradce za poskytnutou službu
vlastní odpovědnost. Tento vývoj je podporován také současnou i vznikající legislativou. Je
rozhodně pozitivní, protože přináší na jedné
straně mnohem větší obchodní příležitosti
pro poradce, přináší mnohem užší vazbu
mezi poradcem a klientem (pokud je služba
skutečně kvalitně poskytnuta) a na straně dru-
V posledních letech prošel obor finančního poradenství
zásadními změnami. Další nás čekají v nejbližší době.
Je kladen stále větší důraz na kvalitu služeb pro klienta,
na odbornost a etiku finančních poradců. Odlišení
kvalitních poradců od nekvalitních je všeobecně
podporovaným trendem. ČNB chystá například zavedení
registru, v němž bude uvedena profesní historie každého
poradce. Více o této problematice a o současných
trendech se dozvíte ze článku Pavla Matouška.
hé pak konečně vymahatelnou, dosažitelnou
odpovědnost, lépe řečeno jasnou garanci pro
klienta. Přináší s sebou ale také mnohem větší
nároky na všechny, kteří vykonávají manažerskou práci. Na rozdíl od minulosti už nestačí
pro dosažení úspěchu mít pouze znalosti
a zkušenosti v oblasti náboru a vedení lidí. Je
nutné přidat také znalosti finančního plánování, odborné znalosti produktové, základní
ekonomický rozhled, základní znalosti právní
apod. Bez takto širokých znalostí totiž manažer nebude schopen své podřízené, zejména
pak nováčky, naučit vše potřebné k tomu, aby
klientovi mohli poskytnout službu finančního
poradenství v takovém rozsahu a kvalitě,
kterou očekává. V takovém případě je pak
zcela lhostejné, kolik nových spolupracovníků
manažer získá. Nebudou-li schopni poskytovat službu poradenství a ustrnou na úrovni
popisem zjištění a navrženou léčbou a nepřijde nám to nijak divné. Lékař neběduje
nad tím, že se jedná o byrokracii. Stejně tak
se obdobný postup stal nezbytnou součástí
poradenské činnosti. Zatímco lékaři už zjistili,
že při nedostatečném popisu stavu pacienta
a odůvodnění léčby zaplatí v případě stížnosti či žaloby pacientovi nemalé prostředky
a v horším případě riskují odebrání lékařské
licence, mnozí finanční poradci ještě nepochopili, že se nacházejí v naprosto stejné
situaci. Není již povinností klienta dokazovat,
co mu poradce doporučil. Je povinností
poradce dokázat, co zjistil, jak tyto údaje
vyhodnotil a co klientovi doporučil.
Transparentním příkladem fungování tohoto tržního mechanizmu jsou přestupy velkého množství poradců z institucí k nezávislé
distribuci. Jaká byla hlavní příčina takového
Kdo se nevyvíjí,
ztratí opodstatnění své existence.
pouhého zprostředkování jednoho či dvou
produktů, pak budou mít na trhu minimální
životnost.
Současně však platí, že kvalitu poskytnuté
služby musí prokázat poradce i po několika
letech od okamžiku, kdy tuto službu klientovi
poskytl. S tím souvisí důležitost dokumentace, důležitost pregnantně popsaných potřeb
a cílů klienta, jeho aktuálních možností a navržených řešení. Novým a nezadržitelným
trendem je naprostá informační otevřenost
vůči klientovi.
U lékaře automaticky obdržíme lékařskou
zprávu s popisem našeho zdravotního stavu,
masového přesunu vysoce kvalifikovaných
lidí s dlouhou praxí k nezávislé distribuci?
Vždyť se jednalo většinou o poradce, kteří
pro instituce pracovali více než deset let!
Hlavní příčinou byl právě nesoulad mezi
odborným vývojem těchto lidí a strnulostí
institucí, pro které pracovali a vůči kterým
byli po většinu své kariéry extrémně loajální.
Na rozdíl od institucí si však uvědomili, že
vývoj směřující ke komplexnímu poradenství, k finančnímu plánování, nelze zastavit.
Měli před sebou volbu. Buď klientovi prodávat jeden či dva produkty bez ohledu na to,
co je pro něj nejlepší, a čekat, jak dlouho
ještě s takovouto službou uspějí, nebo odejít
k nezávislé distribuci. A to i za cenu, že se
v příštích měsících budou potýkat s mnoha
problémy. Musí se naučit mnoha novým
věcem. Změní své návyky. Mnohdy začínají
znovu téměř od nuly. Získávají ale mnohem
více a neztratí kontakt s vývojem trhu. Před
stejnou volbou budou i mnozí manažeři,
kteří vycházejí z principů, podmínek a vědomostí, které jim doposud stačily. A to přesto,
že si to možná zatím neuvědomují.
S touto problematikou souvisí další
změna, která nás v poměrně blízké době
čeká a na které již více než rok pracují spolu
s ministerstvem financí prakticky všechny
hlavní subjekty na trhu finančního poradenství. Tou změnou bude zavedení „labelingu“.
Za tímto slovem se skrývá vymezení chráněných názvů, jejichž použití bude možné
pouze za splnění stanovených podmínek.
Labelem tedy bude například makléř, poradce, zprostředkovatel… Ten, kdo bude chtít
používat pro svoji činnost takové označení,
bude muset splnit určité podmínky vzdělání,
praxe, odborných zkoušek apod. Není bez
zajímavosti, že na Slovensku již tento systém
od letošního roku funguje.
Zavedení labelingu a v jeho důsledku
zvýšení odborných kvalit finančních poradců
je proces, který svůj efekt v oblasti kvality
poskytovaných služeb přinese pravděpodobně až za dva až tři roky. Mnohem rychleji se
projeví aktivita asociací, regulátora a hlavních
hráčů na trhu, týkající se odlišení kvalitních
a nekvalitních poradců, odstranění nežádoucích aktivit vůči klientům. ČNB znatelně
zvýšila svoji aktivitu v oblasti kontroly povinností zprostředkovatelů a v oblasti ochrany
spotřebitele. Za tímto účelem výrazně posílila
personální obsazení a začala tuto kontrolu
vykonávat aktivně, nejenom na základě
podnětů od klientů. Je všeobecně podporovaným trendem odlišit kvalitní poradce
od nekvalitních, a to nejenom vůči klientům.
Každý poradce bude mít v budoucnu
nejenom svoji registraci (která je ověřitelná
u ČNB a dostupná pro všechny, kteří si chtějí
totožnost poradce ověřit), ale také svoji ověřitelnou historii. V ní bude uvedeno pro koho,
kdy a jak dlouho pracoval. Své místo tam ale
najdou zejména informace jaké dluhy a za co
zde po sobě poradce zanechal. Samozřejmě
lidé zjistí, jaké má licence a oprávnění apod.
„Karta“ poradce bude vodítkem jak pro
klienty, tak pro všechny společnosti na trhu.
Obdobný systém dnes již funguje například
u lékařů. Bude se jednat veskrze o velice
pozitivní a prestižní „katalog“ poradců.
Nebude totiž postaven na negativním vymezení, tzn. kdo zde není, ten je OK, ale zcela
naopak. Kdo zde nebude uveden, bude pro
ostatní stejně rizikový jako ten, kdo zde bude
uveden s negativní informací. Naopak bude
tou nejlepší vizitkou mít zde svoji historii bez
negativních záznamů. Tento projekt má podporu všech významných společností na trhu
a obou asociací.
Jak je vidět, vývoj v oblasti finančního
poradenství, resp. v oblasti finančních
služeb, je poměrně rychlý. Pro někoho je to
překvapením, pro jiné nikoli. Tak či tak platí,
že každý vývoj přináší pro někoho překážky
a pro jiné příležitosti. Překážkou je pro ty,
kteří na sobě nechtějí dále pracovat, protože
jim status quo vyhovuje. Příležitostí je pro ty,
kteří na svém úspěchu chtějí pracovat, pro
ty, kteří v práci finančního poradce vidí svoji
budoucnost. Stejně jako kolegové, kteří se
rozhodli přejít od institucí k nezávislé distribuci. Osobně věřím, že se jedná o pozitivní
vývoj, protože kromě jiného přinese s sebou
především výrazné zvýšení důvěry klientů,
zvýšení prestiže práce finančního poradce se
vším, co k tomu patří.
Pavel Matoušek, ekonomický ředitel
Modelový příklad OK Bydlení podle aktuálních sazeb k 20. 10. 2010
měsíčně za leasing. Aktuální jistina úvěru
činí 3 500 000 Kč, odhad nemovitosti je
3 900 000 Kč. Pan Ementál má čisté měsíční příjmy 61 000 Kč a rád by si splátku
úvěru snížil o cca 3000 Kč. Aby docílil
poklesu splátky, musí úvěr refinancovat
a prodloužit dobu splatnosti. Při splatnosti 30 let a pětiletém fixu se dostane
na sazby a splátky uvedené v tabulce 2.
Hypoteční centrum Broker Consulting pro vás připravilo přehled aktuálních sazeb, splátek a poplatků pro dva
modelové příklady k 20. 10. 2010.
Pan Kratinožka si chce koupit byt 2+1
za 3 000 000 Kč, vlastních prostředků má
500 000 Kč, je svobodný a bezdětný a jeho
příjmy jsou průměrně 35 000 Kč čistého
měsíčně. Měsíční splátky by si představoval maximálně ve výši 15 000 Kč, protože
dobře ví, že další náklady s pořízením
nemovitosti (poplatky za elektřinu,
plyn, správu domu apod.) obnášejí okolo
dalších 4000 Kč. Při splatnosti 30 let a tříletém fixu se dostane na sazby a splátky
uvedené v tabulce 1.
Tabulka 1: Výstup koupě 20. 10. 2010
BANKY
Úrok
měs.
RB
KB
ČS
HB
UniCredit
WHB
Volksbank
ČSOB
Mbank
LBBW
150 Kč
150 Kč
200 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
0 Kč
150 Kč
4,79%
4,15%
4,64%
4,69%
4,45%
4,69%
4,29%
4,69%
5,92%
4,57%
Tabulka 2: Výstup refinancování k 20. 10. 2010. Úvěr ve výši 3 500 000 Kč
Poplatky Jednorázově Efektivní
Přebytek
úrok
0 Kč
0 Kč
1999 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
9375 Kč
20 000 Kč
0 Kč
10 000 Kč
Pan Ementál již hypoteční úvěr má,
ale uvažuje, zda nerefinancovat, jelikož
stávající banka nabízí sazbu 6,99 %.
Tím by mu měsíční splátka výrazně
vzrostla, na 24 900 Kč po dobu 25 let.
Kromě úvěru nyní splácí ještě 10 000 Kč
Měsíční Daň. odpočty průměrně
BANKY
splátka
zpočátku
měs.
1497 Kč 924 Kč
1297 Kč 781 Kč
1450 Kč 904 Kč
1466 Kč 901 Kč
1391 Kč 847 Kč
1466 Kč 901 Kč
1359 Kč 825 Kč
1466 Kč 901 Kč
1850 Kč 1187 Kč
1428 Kč 888 Kč
RB
KB
ČS
HB
UniCredit
WHB
Volksbank
ČSOB
Mbank
LBBW
150 Kč
0 Kč 4,16% bonita ko 18 342 Kč 2096 Kč 1293 Kč
150 Kč
0 Kč 4,55%
ok 19 327 Kč 2297 Kč 1441 Kč
200 Kč 1 999 Kč 4,14% zatížení ko 18 376 Kč 2074 Kč 1298 Kč
150 Kč
0 Kč 5,01%
ok 20 514 Kč 2533 Kč 1619 Kč
150 Kč 4 000 Kč 4,73%
ok 19 763 Kč 2384 Kč 1506 Kč
150 Kč
0 Kč 5,33%
ok 21 346 Kč 2695 Kč 1744 Kč
150 Kč
999 Kč 4,33%
ok 18 916 Kč 2213 Kč 1379 Kč
150 Kč 25 000 Kč 5,07%
ok 20 514 Kč 2533 Kč 1619 Kč
0 Kč
0 Kč 5,10% zástava ko 20 939 Kč 2616 Kč 1683 Kč
150 Kč
0 Kč 3,80%
ok 17 423 Kč 1877 Kč 1155 Kč
4,19%
ok 13 102 Kč
3,64%
ok 12 153 Kč
4,10% zatížení ko 12 973 Kč
4,17%
ok 12 951 Kč
3,96%
ok 12 593 Kč
4,17%
ok 12 951 Kč
3,79%
ok 12 445 Kč
4,17%
ok 12 951 Kč
5,05% zástava ko 14 860 Kč
4,10%
ok 12 866 Kč
Úrok
4,79%
5,25%
4,74%
5,79%
5,45%
6,16%
4,99%
5,79%
5,98%
4,29%
Poplatky Jednorázově Efektivní
Přebytek
úrok
Měsíční Daň. odpočty průměrně
splátka
zpočátku
36
37
Investice
Investice
Srovnání dividendových výnosů a výnosů dluhopisů na americkém trhu
1800
8
1600
7
1400
6
1200
5
1000
4
800
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
–
E/P
desetiletý US bond
Nicméně s tímto pohledem nekoresponduje vývoj výnosů inflačně chráněných
dluhopisů, tzv. TIPS. Rozdíl mezi výnosem
běžného vládního dluhopisu a TIPS je
považován za odraz inflačních očekávání
investorů. Pokud by investoři byli skutečně
přesvědčení o značném riziku deflačního
vývoje, rozdíl mezi výnosem běžných
dluhopisů a TIPS by byl záporný nebo
minimálně by klesl k nule. Aktuálně ovšem
tento rozdíl zůstává pozitivní (cca 2 %
3
600
400
2
200
1
0
0
7. 1
.
11. 2000
8.
16 2000
.3
19. . 200
10 1
.
24 2001
. 5.
27. 200
12 2
.2
1. 8 002
.2
5. 3 003
.
8. 20 0 4
10
.
13. 2004
5. 2
16 00
. 12 5
.
21. 2005
7. 2
23 006
.2
.
2 8 2 0 07
. 9.
2
2 . 0 07
5. 2
5. 1 008
2.
10 2008
. 7.
12 2009
.2
.2
01
0
Není tedy divu, že tržní kapitalizace světových akciových trhů poklesla ze 46 bil. USD
na začátku roku 2010 na 43,5 bil. USD
ke konci srpna (tj. pokles o 5,4 %), zatímco dluhopisová nákupní horečka poslala
výnosy bondů na historická minima. Otázkou je, co nám tento vývoj na finančních
trzích vypovídá jak o vyhlídkách globální
ekonomiky, tak o atraktivitě obou hlavních
kategorií cenných papírů – tedy o akciích
a dluhopisech.
Poměrně úzký vztah mezi akciovým
a dluhopisovým trhem je nepopiratelný, ale
zároveň relativně komplikovaný. A to obzvláště v současné době poměrně značné
nestability ekonomik i trhů a mimořádných
opatření centrálních bank po celém světě.
Je zřejmé, že bondy a akcie jsou do určité
míry substituty, mezi nimiž investoři přesouvají své prostředky v závislosti na svých
očekáváních ohledně vývoje ekonomiky,
rizika inflace, či naopak recese a deflace.
V dobách, kdy investoři mají obavy z oslabení ekonomického růstu, z recese a deflace, roste averze vůči riziku. Prostředky
jsou přesouvány z rizikovějších aktiv (akcie)
do bezpečnějších instrumentů (dluhopisy).
To má za následek pád cen akcií a naopak
růst cen dluhopisů (nebo, jinými slovy,
Letošní rok je bezpochyby rokem dluhopisů.
Zatímco akciové fondy po celém světě
zápasí s čistým odlivem prostředků v řádu
desítek miliard dolarů, jen do amerických
dluhopisových fondů od začátku roku přiteklo
téměř 200 mld. USD.
Srovnání ziskového výnosu E/P s výnosy dluhopisového trhu
14
. 9.
8. 1990
11.
1
1. 1 991
. 19
25 93
.2
.
21. 1994
4.
14 1995
.6
.1
8. 9 9 6
8.
2. 1997
10
26 . 199
. 11 8
.
19. 1999
1. 2
15. 001
3. 2
9. 5 002
.2
0
2 . 03
7. 2
26 0 0 4
.8
20 . 20 0
. 10 5
14 . 200
. 12 6
.2
6 . 0 07
2.
2
2. 0 0 9
4.
20
10
Co říkají rekordně
nízké výnosy
na dluhopisovém trhu?
tedy vysvětlení této situace? Chovají se
investoři racionálně?
Při porovnávání ocenění dluhopisového
a akciového trhu se obvykle používá vztah
mezi výnosem dlouhodobých dluhopisů na straně jedné a ziskovým výnosem
(převrácená hodnota ukazatele P/E) nebo
dividendovým výnosem akcií na straně
druhé. Podíváme-li se nejprve na srovnání
dividendových výnosů a výnosů dluhopisů na příkladu amerického trhu, zjistíme,
že podíl titulů v indexu S&P 500, jejichž
dividendový výnos je vyšší než výnos
dluhopisů, dosahuje nejvyšších úrovní
za posledních minimálně 15 let. Konkrétně: 64 společností z 500 zařazených
do indexu S&P má vyšší dividend yield,
než je průměrný výnos na korporátním
dluhopisovém trhu (3,8 % dle údajů Bank
of America), 140 společností má tento
výnos vyšší, než je výnos desetiletého US
státního bondu (2,7 %). Naposledy byl
podobně vysoký podíl k vidění v březnu
2003, tedy na úplném začátku akciového
býčího trhu (2003–2007). Také porovnání
ziskového výnosu (E/P) s výnosy dluhopisového trhu ukazuje poměrně zajímavý
obrázek. V posledních dvaceti letech byly
oba výnosy v průměru velmi blízko sebe.
Průměrný ziskový výnos 5,0 %, průměrný
výnos desetiletého bondu 5,2 %. Aktuálně
je výnos zmíněného dluhopisu na úrovni
2,7 %, zatímco ziskový výnos dosahuje
6,8 %. Větší rozdíl zde byl za posledních
S & P 500
Výnos desetiletého vládního dluhopisu USA
pokles výnosů na dluhopisech). To stejné
platí pochopitelně i naopak.
Výnosy na dluhopisovém trhu jsou nyní
na dlouhodobých minimech, v některých
případech dokonce na minimech historických. Například výnos dvouletého vládního
Výnosy na dluhopisovém trhu jsou
nyní na dlouhodobých minimech.
Preference dluhopisového trhu
před akciovým může odrážet
přetrvávající averzi vůči riziku.
Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a. s.
dluhopisu USA (0,5 %) nebo německého
bundesbondu (0,6 %) nebyl nikdy v minulosti níže než nyní. Přesto se zatím nezdá,
že by investory tyto nízké výnosy dluhopisů
odrazovaly od jejich koupě. To vše v situaci,
kdy mnohé státy světa zápasí s rekordními
deficity svých veřejných financí, případně
s obrovskými deficity obchodní bilance.
V situaci, kdy řecká ekonomika prakticky
zkrachovala a mnohým jiným ekonomikám
ratingové agentury snížily hodnocení jejich
schopnosti splácet vlastní dluhy. Jaké je
20 let k vidění jen jednou, v době největších propadů na akciovém trhu, na počátku roku 2009.
Skutečnost, že investoři i přes nízké
výnosy preferují dluhopisový trh před akciovým, může odrážet přetrvávající averzi
vůči riziku. Zdá se, že investoři počítají
s poměrně značnou pravděpodobností
příchodu druhé vlny recese a s deflačním
vývojem. V takovém případě pak dávají
přednost i velmi nízkým výnosům před
rizikem, které podstupují koupí akcií či
jiných aktiv s tradičně pozitivní korelací
mezi jejich cenou a vývojem ekonomiky.
u desetiletých bondů). Existují tedy jiná
vysvětlení aktuálního vývoje? Jedno se nabízí. Podle posledních dostupných tržních
údajů se zdá, že chování velkých institucionálních investorů se začíná odlišovat
od těch malých, retailových. Velké fondy již
začínají reagovat na nízké výnosy dluhopisů změnou strategie a začínají se opět
více poohlížet po akciovém trhu. Drobní
investoři jsou, zdá se, stále pod vlivem
strachu z nedávných značných propadů
akciových trhů a změna jejich chování je
tradičně oproti velkým hráčům opožděna.
Především drobní investoři tak nyní tlačí
Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a. s.
dluhopisový trh vzhůru a snaží se ještě
zachytit „ujíždějící vlak“. Tato situace je
typická pro většinu bublin, které se v minulosti objevily na různých aktivech.
Není možné tvrdit, že postupné oživování globální ekonomiky bude bez potíží
probíhat stejně hladce, jako tomu bylo
v posledním roce. Na druhou stranu existuje několik argumentů, které nyní hovoří
ve prospěch akciového trhu. Průměrný
odhad zisků firem z indexu S&P 500 pro rok
2011 je nyní na 87 dolarech. To znamená,
že index se nyní obchoduje za 12,4násobek
očekávaných zisků. To je cca o 15 % pod
dlouhodobým průměrem. Podíl volného
cash-flow na tržní kapitalizaci firem v USA
je nyní na úrovni 6,8 %, což je nejvyšší úroveň ve srovnání s výnosy na dluhopisovém
trhu za posledních padesát let. Podíl hotovosti na celkových bilancích amerických
společností je nyní více než 10 % ve srovnání s 8 % v roce 2007, tedy před krizí. Výše
uvedené značí, že i v případě zhoršení
ekonomického vývoje (ale nikoliv příchodu
druhé prudké recese) disponují společnosti
poměrně silnými bilancemi. Na dluhopisovém trhu je třeba naopak počítat s tím, že
emisí státních dluhopisů bude v následujících měsících a letech razantně přibývat
v souvislosti s vysokými deficity a zatím
slabým ekonomickým růstem. Kombinace
rostoucí nabídky dluhopisů a nízkých výnosů činí dluhopisový trh místem, kde je třeba
zvýšené obezřetnosti.
Marek Hatlapatka,
hlavní analytik Cyrrus, a. s.
38
39
Relax
Relax
Závod o 100 tisíc
Když se začátkem září sešla
v Praze posádka lodi č. 19, složená
ze samých jachtařských analfabetů,
slíbili jsme si, že Regatu Broker
Consulting pojedeme na pohodu,
užijeme si hezký týden a ambice
na medaile přenecháme našim
dravějším kolegům.
gorie „nejveselejší posádka“ sice nepatřila
ke zrovna sportovním disciplínám, ale naše
druhé místo jsme si statečně vybojovali
a na trofej v podobě plastiky s holým zadkem jsme byli náležitě pyšní.
Tahle chvilka slávy v nás probudila
sportovního ducha, a když generální ředitel
Petr Hrubý vyhlásil na příští den bonusovou
etapu závodu s výhrou sto tisíc pro vítěznou
posádku, trochu nás zamrzelo, že na naší
plečce s vytahanými plachtami a kýlem
porostlým mořským slizem nemáme šanci.
Nečekaný průběh závodu
Kdyby nám někdo tehdy řekl, že zabojujeme
o první místo v závodě, kde hlavní výhrou
bude sto tisíc, že zažijeme sportovní euforii
jako z filmu, že budeme v exponované
situaci sto metrů před cílem řezat zavíracím
nožem lano plachty a po závodě zamáčkneme slzu zklamání, nevěřili bychom mu.
Tohle všechno jsme nakonec opravdu zažili.
A nejen to.
Regata Broker Consulting byla rozdělena do tří hlavních etap. Loď číslo 19,
kterou kapitán nazval hned v domovské
maríně Kaštela plečkou, v nich neobstála nijak zvlášť úspěšně. Náš kapitán měl
přezdívku Cigi. Byl to profesionální jachtař
– závodník. Na moři strávil půl života, byl
ošlehaný větrem a sluncem, na těle měl
několik jizev od žraločích kousnutí, uměl
předpovídat počasí podle pohybu mraků
(a já mu to věřím), byl ostrý jako břitva,
a když něco řekl, byla to pravda. Takže
jsme nepochybovali o tom, že se vezeme
na plečce, a na medailové šance v závodě
jsme rezignovali.
Mezi popotahováním lan, obsluhou
vinšen a přebíháním po palubě jsme si
proto za odborného vedení kapitána užívali
i během závodu široké škály požitků, které
Na start dobrovolné etapy závodu jsme
však statečně nastoupili. Už po pár desítkách metrů jsme zaznamenali určité změny
v chování Cigiho. Byl soustředěnější než
jindy, barva jeho hlasu byla drsnější než
dříve a ze strohých až komisních povelů se
vytratil obvyklý humor. Pohledem na oblohu a do mapy vyhodnotil situaci a zvolil
strategii, které jsme nikdo nerozuměli,
ale netroufli jsme si ani hlesnout. Když
trajektorii naší Salony zkřížil jakýsi turistický
katamarán, poznali jsme Cigiho nemilosrdnou tvář, kterou nám celý týden skrýval.
Plynnou angličtinou nadával tak, že to slyšel
celý Jadran, a adrenalin na palubě houstnul.
Po několika manévrech, při kterých celá
posádka s maximálním nasazením plnila
své jasně vymezené úlohy, jsme postřehli,
že na obzoru před přídí se netyčí ani jeden
stěžeň. Celá flotila Broker Consulting se pohupovala na vlnách za námi! Po chvíli nám
došlo, že jsme se dostali do vedení závodu,
a nálada na palubě dostala další náboj.
Jeli jsme opravdu naplno.
Žádné Cuba Libre, žádná muzika,
jen ryzí sportovní nasazení.
jachting nabízí. Mezi ty nejhezčí patřilo popíjení Cuba Libre na špici lodi a pozorování
šplouchajících vln.
Paradoxně právě Cuba Libre se nakonec
stalo naším průvodcem při cestě na stupně
vítězů. Na společném večírku na ostrově
Žut jsme při vyhlašování výsledků poprvé
zakusili chuť vítězství (resp. stříbra). Kate-
Jeli jsme opravdu naplno, žádné Cuba
Libre, žádná muzika, jen ryzí sportovní nasazení a koncentrace. Tuto hustou atmosféru
jen na chvíli prolomila krátká epizoda kolegy Jardy, který jako jediný reagoval na výzvu
Cigiho, ať někdo okamžitě přijde na pomoc
na pravobok. Snaživý Jarda se s větrem
ve vlasech (nebo spíš větrem na hlavě)
prodrápal po kluzké nakloněné palubě
na jedno z nejnebezpečnějších míst na lodi,
aby si vyslechl od kapitána památnou větu:
„Sakra, Jardo, co tady děláš zrovna ty, seš
těžkej jako kráva. Padej vyvažovat.“
Kdesi za námi se pokoušela o obraty loď číslo 11, která se na Regatě stala
symbolem vítězství. Dnes ale měla ostrého
soupeře – devatenáctku, na kterou nikdo
nesázel. Chachá.
Občas se za plachtou objevila silueta
lodí 3 a 5 s proklatě dobrými posádkami
Petra Huška a Romana Skaly. Ale pravděpodobnost, že by mohli ohrozit naše vítězství,
se v tu chvíli zdála minimální. Cíl byl už
na dohled, když dal kapitán povel k dalšímu
strategicky promyšlenému obratu. Hlavní
analytik za kormidlem nabral správný kurz,
loď se naklonila pod úhlem 45 stupňů, my,
děvčata jsme se už připravovala k přesně
načasovanému přeběhu přes palubu, když
se stalo něco naprosto nečekaného.
Lana přední plachty (geny, resp. kosatky
– pozn. pro znalce) se zasekla a plachta
zůstala v původní poloze. Na takto extrémní
situaci nebyl nikdo z nás připraven. Kromě
kapitána. Ten okamžitě začal rozdávat povely, z nichž bylo jasné, že sranda definitivně
skončila. „Okamžitě nůž. Tome, vem to lano
a řež.“ To už jsem jen seděla ani nedutala
a sledovala, jak Tomáš (jindy obsluha pravé
vinšny) trochu nejistě svým zavíracím nožíkem odřezává plachtu, která nás měla hnát
několik posledních stovek metrů do cíle.
Cigi zkušenými pohyby zbytek lana protáhl
tam, kam patřilo, suverénně uvázal lodní
uzel a kosatka se znovu vzdouvala ve větru.
Dojeli jsme si pro třetí místo. Cigi neskrýval své sportovní zklamání a šel se uklidnit
ke geně. My ostatní jsme ještě pár minut
zírali a nemluvili. Sledovala jsem kapitána
a v hlavě mi hrála hudba z nějakého dojemného amerického filmu. Tuhle krásnou scénu přerušil Michal strohým doporučením:
Když dal kapitán povel
k odříznutí plachty,
bylo jasné, že sranda skončila.
Když jsme se vzpamatovali z této dávky
adrenalinu, zjistili jsme, že kolize s lanem
nás připravila o vítězství. Jedenáctka si
zase dojela pro zlato a tentokrát i pro sto
tisíc. Druhé místo ale ještě stále mohlo být
naše. Kdyby se nám ovšem lana nezamotala
podruhé. Tentokrát jsme se obešli bez použití nože, ale naděje na medaili se pomalu
rozplývala. To už do cíle zbývaly jen desítky
metrů a my jsme smutně sledovali, jak jachta s číslem 3 protíná cílovou čáru.
Smůla v tomhle dramatickém finiši
ale nepotkala jen nás. Na levoboku jsme
zahlédli, jak další favorit závodu – pětka
– uvízla na mělčině. I tohle patří k jachtingu.
„Evo, zavři pusu, když na něj koukáš.“ Tak jo,
ale stejně mi spadne čelist, vždycky když si
na tenhle závod vzpomenu. Ty zážitky bych
nevyměnila ani za vítězství. Ani kdyby byla
hlavní cena půl milionu. I když... (To jsem asi
přehnala, za ty prachy se dá vlastně koupit
několik výletů na jachtě.)
P. S.: Tohle všechno (a spousta dalších věcí) se
stalo v den, kdy jsem slavila narozeniny!!!
P. P. S.: Děkuji Vilému Podliskovi za to, že celou
Regatu vymyslel, a Jirkovi Čejkovi, že mě přizval na palubu s tak skvělou posádkou.
Eva Sadílková, posádka lodi č. 19
Kapitán Roman Skala si se svou posádkou
jede pro stříbro a 66 000 korun
Zkušená posádka Petra
Huška na lodi č. 5
Cuba Libre team
na devatenáctce
Loď 11: symbol vítězství. Pavel Šimů, Tomáš
Záluský, Libor Nekvasil, Tomáš Havelka,
Jarda Ocelka, Čeněk Liška a David Svoboda
Výsledky všech etap závodu včetně vyhodnocení speciálních kategorií najdete na www.beok.cz.
40
41
Relax
Relax
Vaši kolegové, jak je neznáte
Broker Consulting je firma plná talentů. A nejen finančních a obchodních. Úspěšní lidé se často vedle své
práce věnují i řadě koníčků. Někteří v nich dokonce dosahují špičkových výsledků. V srpnovém čísle OK
Info jsme otiskli článek o sportovcích z řad Broker Consulting. Dnes se dozvíte, kdo z vašich kolegů sklízí
vedle finančního poradenství také úspěchy na poli hudby.
DJ Martin Karásek
manažer
Manažer Martin Karásek se kdysi živil
jako dýdžej a moderátor. Bavit lidi ho
baví, a proto i při práci ve finančním
poradenství občas vytáhne svou
aparaturu a předvede své umění
na firemních akcích.
Martin stál za mixpultem poprvé v roce
1995. Pod dozorem zkušenějšího dýdžeje
mohl tehdy hodinku pouštět lidem písničky.
Tato zkušenost ho hned chytla a věděl,
že tahle práce ho bude bavit. Hrál pod
nymburskou agenturou, která se starala
o vystoupení i aparaturu, a Martinovým
úkolem bylo jen hrát a bavit lidi. Po třech
letech v agentuře se rozhodl postavit se
na vlastní nohy.
V roce 1997 dostal Martin nabídku hrát
v tehdejším pražském rádiu VOX. Působení
bylo prý krátké, nicméně poučné. V roce
1998 dostal příležitost moderovat autogramiádu tehdejších idolů divek, chlapecké
skupiny LUNETIC, v pražském obchodním
domě KOTVA a rok nato se upsal rádiu Delta
(dnes KISS Delta) z Mladé Boleslavi. To představovalo splnění Martinova tehdejšího snu.
Dnes hraje Martin jen na „objednávku“.
Jeho služeb využívá při firemních setkáních
například regionální ředitelka Jana Zíbová.
„Mojí specializací se v poslední době stala
karaoke. Pozoruji, že zpěv začíná být v celém Broker Consulting populární (alespoň
za pozdní příchody). Je skvělé sledovat, jak
se lidé perou s ostychem a svojí sebedůvěrou, když mají zpívat. Ale karaoke neznamená jen zpěv, jde o show. Považuji tuto
profesi za službu lidem, která jim pomáhá
zapomínat na jejich každodenní starosti,“
říká o svém koníčku Martin.
Rocker Pavel Zym
regionální ředitel
Řekli byste do regionálního ředitele
Pavla Zyma, že vystupoval s rockovou
kapelou pro zaplněné amfiteátry
a fotbalové stadiony? Pavel hraje
na klávesy, na kytaru a na basu a svého
času byl spolumajitelem vyhlášeného
nahrávacího studia.
Muzicírování Pavla Zyma začalo kdysi s kamarády doma v obýváku. V 18 letech dostal
od rodičů peníze do života, tak si koupil
za 11 000 Kč varhany Vermona Matador.
A se spolužáky ze základky založili kapelu.
Přestože krátce nato dva členové skupiny
emigrovali a kapela ukončila činnost, stačilo
těch pár zkoušek a vystoupení na to, aby
se začalo říkat, že tam hrál dobrý klávesák.
Za Pavlem v té době přišel bývalý basista
skupiny Citron Jirka Krejčí a nabídl mu
angažmá v kapele Videoband. S vlastním
repertoárem tehdy vyjeli na koncertní
turné po celém Československu a v roce
1985 získali dokonce 3. místo na festivalu
Rocková Vysočina. V roce 1986 s písničkou
„Televizní seriál“ opakovaně zvítězili v hitparádě Triangl a ve stejném roce absolvovali
sérii koncertů se slovenskou kapelou Team.
Po personálních změnách a změnách hudebního stylu vznikla v roce 1988 heavymetalová skupina Barbarella, jejímž byl Pavel
Zym členem.
V roce 1991 spoluzaložil Pavel nahrávací
studio, které získalo rychle dobrou pověst
svým syrově přímočarým soundem. Natáčela se v něm CD pro většinu rockových
a metalových skupin na Moravě. Ještě dnes
Pavel rád vzpomíná na spolupráci s Michalem Penkem nebo se skupinami Argema,
Gladiátor, Titanic a Root.
Left Eye Closed
Liberecká kapela Left Eye Closed má
pět členů. Tři z nich pracují v Broker
Consulting (jeden čas to byli dokonce
čtyři): Vít Pavelčák, konzultant (zpěv,
housle, klavír), Jakub Štefela (kytara),
Petr Novota, reprezentant (kytara),
Michal Vrba (baskytara), Matěj Kubrt,
oblastní ředitel (bicí).
a bicí. Koncert absolvuje bez baskytaristy,
kvůli studiu medicíny opustí. Dále hrají
kterého přivádí Marek na podzim. Na podzim a obměňují repertoár. Jejich hudba se zjedPetr ale odjíždí na rok na stáž do Německa.
nodušuje a zmírňuje. Na konci roku 2009
Během jeho nepřítomnosti se kapela potýká
nahrávají ve studiu tři písničky. Pro celou kas vnitřními problémy a Marek Moravec kapelu pelu je to úžasná zkušenost, avšak zkouškoopouští. Následující školní rok je kapela
vá (a postupová) období nemají na činnost
nástrojově kompletní, ale chybějí bicí. „Na vypříznivý vliv a nálada upadá. Domlouvají se
lepený inzerát se ozývá několik lidí a mezi
tedy na ukončení hraní a na finiši v podobě
nimi i usměvavý kluk, který mi přibližně před
dokončení celého CD – tedy nahrání ještě
rokem půjčoval paličky. Je jím Matěj Kubrt.
dalších pěti písniček.
Zkoušíme, jak si sedneme. A když nás společ„Zajímavou zkušenost a inspiraci do buně najednou napadá zahrát si Californication
doucna představuje návštěva zkušebny
od Red Hot Chili Peppers, všichni víme, že to
Honzou Lenerem s klávesami v říjnu 2010.
bude na dlouho,“ vzpomíná Víťa. Kapela chyJeho nápady a drive přinášejí nové síly a chuť
tá druhou mízu a do konce roku vznikne asi
hrát. Tešte se na výsledek! “ uzavírá Víťa.
deset nových písniček, se kterými vystupuje
v experimentálním studiu v Liberci. Následuje Klarinetista Čeněk Liška
manažer senior
několik dalších koncertů a kapela se stahuje
do zkušebny, aby vytvořila něco nového.
Čeněk Liška je profík. Ve finančním
„Všichni přemýšlíme, kde vzal Matěj
poradenství i v muzice. V oboru hry
na tu vectru, jako jediný z nás má totiž auto.
V červnu 2008 dostávám od Matěje pracovní na klarinet je absolventem konzervatoře
v Teplicích, státní konzervatoře v Praze,
nabídku, na kterou kývnu. Budu pracovat
v Broker Consulting. Od té doby je náš vztah Janáčkovy akademie múzických umění
a má za sebou i mezinárodní kurzy
nejen kamarádský, ale i pracovní,“ komentuv Rakousku, Švýcarsku, Německu,
je start své kariéry Vít Pavelčák. Do Brokeru
a v Číně.1
INZERCE FINCENTRUMOKINFO:Sestava
1 za rok
10/15/10 Francii,
2:10 Polsku
PM Stránka
v září nastoupí i Jakub, který Broker
I jeho profesní životopis před vstupem
do finančního poradenství dokazuje, že
v oboru hry na klarinet patří v České republice mezi špičku. V letech 2002 až 2003
působil v opeře divadla F. X. Šaldy v Liberci.
V roce 2005 vyhrál ze 101 uchazečů z celého
světa konkurz do orchestru Gustav Mahler
Jugend Orchestra a v letech 2005–2008 byl
členem Macao Orchestra v Číně.
Čeněk během své hudební kariéry
posbíral také několik medailových míst
v prestižních soutěžích.
Spolupracoval s orchestry zvučných
jmen, například: Virtuosi di Praga, Komorní
orchestr Berg, Český Národní symfonický
orchestr, klarinetový kvartet Klarinet fór,
Státní opera Praha nebo Pražský studentský
n
orchestr.
Novinkový podzim v ČP INVEST
Fondy fondů ČP INVEST
Dynamický fond fondů a Vyvážený fond fondů – aktivně spravovaná portfolia složená z fondů
ČP INVEST, která nezatíží klienty správcovským poplatkem na úrovni fondů fondů.
V létě roku 2005 přicházejí dva kamarádi – Vít
Pavelčák a Petr Novota, s nápadem založit
kapelu. Oba kupují za peníze z brigád kytary
a kytarová comba. V tu dobu vzniká pár
nápadů, ale chybí to hlavní – zkušebna.
Možnost vlastních prostor se naskytne
v září nástupem na gymnázium, kde oba
zkoušejí v protiatomovém krytu. Do kapely
se s bicími přidává Marek Moravec. S Vítkem
se znají ze symfonického orchestru, kde
spolu oba dříve hráli na housle. Kapela tedy
zkouší i s bicími a po volných odpoledních
se gymnáziem nese zvuk prvních rockových skladeb. Slovo dalo slovo a do kapely
nastupuje v únoru po lyžařském výcviku
Jakub Štefela, rozený kytarista a do budoucna silný tvůrčí článek. V červnu pak následuje
první vystoupení na školní akademii. Kapela
hraje ve složení tři kytary, jeden zpěvák
ČPI Portál
Inteligentní investiční kalkulačka, která vám umožní vytisknout modelaci,
smlouvu i uložit údaje o klientovi.
Automatická obnova certifikátu ČP INVEST Online Plus
Klient nebude muset po roce instalovat nový certifikát, pouze si jedním proklikem
obnoví certifikát stávající. Obnova certifikátu je nově zdarma.
Odkupy na celé částky
Na klientem zvolený účet dorazí přesná částka, kterou si při odkupu zadá.
Již žádné haléře navíc!
OK Invest
Nově možnost sjednat několik těchto investičních produktů na jedno rodné číslo.
Připomínáme: OK Konto nyní včetně penzijního připojištění!
Přehled nezainvestovaných smluv
Automatické upozornění centrály Broker Consulting, že na uzavřenou smlouvu
dosud nebylo zainvestováno.
Naučíme vaše peníze myslet
Kontaktní osoba: Marcela Houdková | 602 566 382 | [email protected]
844 111 121
www.cpinvest.cz
Mřřřřřřřřřřřřř
žř ďďďďď Třůřůů řůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů
ůůěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž
ž ěžžžžžžžžžžžžžžžžžžčččččččččččůůůůůůůůůůůůůůůůůů
ůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž
ž ůůůůůůůůůůůůžžžžžžžžžžžž
žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžčččččččřřřřřřřřřřřřřřřřřřřř
řřřřřřřůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůčččččččččččččččřřřřřř
řřřřřřřřřřřřřřřřěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěě
ěěěěěřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřžžžžž
žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž
ů ř ž řďďř ř ůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů
žžžžžž
ůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěě
ěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěě
ěěěěěččččččččččččččččččččččččččččččččččč
ččččžžžžžžžžžžžžžžžžžž
žžžďďďďďďďďďďďžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžěěěěěěě
ěěěěěěěěěěěěěě
wwwůžčřůůčů
Download

Klienti chtějí nezávislost