Elektronický stimulátor svalů LAICA MD6078
Upozornění: Tento návod je nedílnou součástí originální cizojazyčné brožury. Doporučujeme Vám
při čtení tototo návodu si otevřít tuto originální brožuru a seznámit se s jejími obrázky.
LAICA MD6078 je kompaktní elektrostimulátor pro široké využití. Svou nabídkou 30 programů z
oblasti fitness, sportovní přípravy, rehabilitace, odstranění bolesti a prevence je ideálním řešením
pro každého uživatele. Velký displej umožňuje snadné a intuitivní ovládání. Princip fungování
přístroje je založen na nízkofrekvenční elektrické stimulaci, která reprodukuje přirozenou
mechanickou svalovou reakci. Elektroterapie je poměrně rozšířená forma svalové regenerace,
rehabilitace, zvyšování kondice a síly a je tak vhodná nejen pro vrcholové a rekreační sportovce.
Elektrostimulátor LAICA MD6078 také úspěšně podporuje odstraňování bolestivých zranění a
projevů svalové únavy. Přístroj LAICA MD6078 je cenově dostupnou variantou čtyřkanálového
elektrostimulátoru s 8 elektrodami a 10 stupni nastavení intenzity. Tento elektrostimulátor ocení
nejen sportovci vytrvalostních, silových či rychlostních odvětví, ale i aktivně žijící lidé nemající čas
na pravidelné masáže a přirozenou regeneraci.
Napájení ze sítě nebo baterie.
Laica S.p.A. - Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte
36021 Barbarano Vicentino (VI)-Itálie-vyrobeno v Číně
Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze před prvním použitím a uchovejte jej pro budoucí
použití.
VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ
Používání každého elektrického zařízení vyžaduje dodržování několika základních pravidel:
*Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
*Odpojte přístroj od elektrické sítě před započetím čištění, případně před vkládání/vyjímání
příslušentsví
*Nevytahujte ze sítě tahem za přívodní kabel
*Nepoužívejte přístroj při koupání nebo sprchování.
*Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin.
*Spadne-li přístroj do vody, nepokoušejte se jej vytáhnout! Okamžitě jej odpojte od elektrické sítě.
*Elektrody by měly být používány vždy jednou osobou. Nedoporučujeme je sdílet s ostatními
uživateli.
*Nepoužívejte přístroj při řízení nebo ve spánku.
*Tento přístroj smí být používán výhradně k účelu, pro který byl navržen a v souladu s tímto
návodem k použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a tedy nebezpečné.
*Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené nevhodným nebo nesprávným
použitím.
*Před použitím přístroje se ujistěte, že je v neporušeném stavu a nenese žádné viditelné známky
poškození. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.
*V případě poruchy přístroj vypněte a obraťte se na svého prodejce. Přístroj se nesnažte opravit
vlastními silami.
*Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla.
*Před připojením a odpojením k síti a před manipulací s ovládacím tlačítkem se ujistěte, že máte
suché ruce.
DŮLEŽITÉ
Věnujte zvláštní pozornost před použitím elektrostimulátoru. Ujistěte se, že jej používáte správně a
jeho použití není v rozporu s okolnostmi, které se neslučují s jeho používáním.
• Pokud máte pochybnosti, poraďte se se svým lékařem před prvním použitím přístroje.
• Přístroj není vhodný pro děti či osoby, které nemůžou vyjadřovat svá přání.
• Nepoužívejte dva elektrické přístroje současně ve stejnou dobu. Nepoužívejte elektrostimulator
s dalšími zdravotnickými přístroji (kardiostimulátory, přístroje podporující chod srdce a
plic,elektrokardiografy), aby se zabránilo riziku špatného fungování a interakce s ostatními
přístroji. Použití tohoto zařízení v blízkosti (např. 1m) zařízení, které vyvíjí krátké vlny
nebo mikrovlnné trouby mohou způsobit nestabilitu výkonu elektrostimulátoru.
• po dobu nejméně 90 minut po jídle nepoužívejte elektrostimulátor v blízkosti žaludku.
• nedoporučuje se používat elektrostimulátor v těhotenství, během menstruačního cyklu, osobám se
zdravotním postižením.
• Nepoužívejte přístroj v blízkosti srdce,hlavy, obličeje, úst, genitálu nebo v jiných citlivých
oblastech.
• Přístroj nepoužívejte minimálně po dobu 10ti měsíců po operaci.
Přístroj nepoužívejte, trpíte -li nějakou formou akutního onemocnění nebo infekce, máte – li srdeční
problémy, abnormální krevní tlak, vysoké teploty, anémie, citlivou pleť, nebo vyrážku, nádor,
svalové zranění, záněty, epilepsie, vážné formy osteoporózy.
• Nepřipojujte elektrody ze stejného výstupní kanálu na hrudní a zadní oblast v úrovni srdce, aby
elektrické impulzy neprocházely srdcem.
• Při umístění elektrod a jejich připojení postupujte dle obrázků zobrazených v originálním návodu
k obsluze. Jiné způsob umístění může nebezpečné.
• Elektrody někdy můžou způsobit mírné zarudnutí kůže.
• Pokud máte křečové žíly, poraďte se se svým lékařem.
• Nepoužívejte elektrody, které nebyly dodány výrobcem.
• Nikdy nepřipojujte dvě elektrody na sebe a dbejte, aby se nepřekrývaly.
• Tento přístroj je určen pouze pro vnější použití
• Udržujte baterie mimo dosah dětí.
• Vypněte přístroj před každou manipulací s elektrodami.
• Před stimulací sundejte náramky, hodinky, řetízky, atd..aby nedošlo propojení s elektrodami.
PŘIPOJENÍ K SÍTI A NAPÁJENÍ Z BATERIÍ
Tento přístroj je napájen ze sítě. Pokud není možné připojit k síti, může být přístroj napájen
bateriemi. Připojte přívodní kabel s transformátorem k hlavní jednotce a zástrčku do sítě.
Pokud chcete přístroj napájet bateriemi, postupujte následovně:
1) otevřete prostor pro baterie na spodní straně přístroje.
2) dbejte vždy na správnou polaritu při vkládání baterií.
Vložte 4ks 1,5 V AA baterie.
3) Uzavřete krytem.
4) Pokud není přístroj používán, vyjměte vždy baterie z přístroje.
5) Vyměňte vybité baterie stejným způsobem. Ukládejte vybité baterie do speciálních kontejnerů na
baterie, nebo je můžete vrátit vašemu prodejci k recyklaci, případně do sběrných dvorů v místě
Vašeho bydliště.
Upozornění: Děti mladší 12. let by neměli manipulovat s bateriemi
NÁVOD K POUŽITÍ
Aby byla terapie co nejúčinější, postupujte podle následujících pokynů:
1) Rozhodněte se, které svaly budete stimulovat
2) Zvolte stimulační program (viz.odstavec „STIMULAČNÍ PROGRAMY“ na konci na konci
tohoto návodu)
3) Zvolte počet terapií týdně, od min. dvou až po maximálně čtyři pro stejnou skupinu svalů
4) Zvolte délku každého programu, od min. 5 do maximálně 40 minut. Ideální doba trvání každého
programu je uvedena v odstavci "Stimulační programy". Váš nový elektrostimulátor je vybaven
30.přednastavenými programy. Hlavní faktor, který od sebe jednotlivé programy odlišuje je druh
elektrického impulsu.
Elektrické impulsy jsou charakteristické:
• vlnovou frekvencí, měřenou v Hz (Hertz)
• vlnovou šířkou, měřená v μsec (mikrosekundy)
• intenzitou, měřenou v mA (miliampéry)
Frekvence a vlnové délky jsou přednastaveny v programu a odlišuje od sebe jednotlivé programy.
V závislosti na zvoleném programu dochází k různému ztahování (kontrakci) stimulovaného
svalstva v důsledku přednastavení různé intenzitiy, frekvence, délce impulsu, trvání a času na
zotavení. Regulujte intezitu elektrických impulsů vždy k maximálně snesitelným hodnotám, které
Vám však nesmí přinášet žádný druh bolesti.
Nastavení intenzity provádějte vždy velmi zvolna!!!
• Připojte přívodní kabel s transformátorem do hlavní jednotky a zástrčku do zásuvky, nebo vhodné
baterie dle správné polarity (viz odstavec "PŘIPOJENÍ K SÍTI A NAPÁJENÍ Z BATERIÍ“).
• Připojte kabely k elektrodám, a pak k hlavní jednotce.
• Pro správné umístění elektrod, si pečlivě přečtěte odstavec "UMÍSTĚNÍ ELEKTROD".
Upozornění: pro správné fungování přístroje je nutné umístit vždy dvě elektrody v páru
současně. Při umístění elektrod a jejich připojení postupujte dle obrázků zobrazených v
originálním návodu k obsluze. Jiný způsob umístění může být nebezpečné.
Doporučujeme stimulovat svaly symetricky: např. obě hýždě současně, obě ramena současně
apod....
• Před umístěním elektrod omyjte pokožku vodou nebo roztokem s obsahem alkoholu.
• Sejměte ochrannou fólii a umístěte elektrody na kůži.
• Jemně přitlačte, aby celá elektroda k pokožce dobře přilnula.
• Zapněte přístroj tlačítkem „ON / OFF“. Na displeji se po dobu několika sekund zobrazí všechny
symboly. (při stisknutí jakéhokoliv tlačítka se aktivuje podsvícení displeje, které se automaticky
deaktivuje po 15 sekundách, pokud nedojde ke stisknutí nějakého tlačítka) Pak se na displeji
zobrazí "PROGRAM 01" a doba trvání tohoto programu "TIME 05" (5 minut).
• Zvolte stimulační program stisknutím tlačítka + nebo - (na levé a na pravé straně tlačítka
„MODE“). Pozor!
* Chcete-li změnit programy, symbol šipky ▼ musí být zobrazen na displeji pod nápisem
"PROGRAM".
* Zvolený program je určen pro všechny výstupní kanály; jJe však možné využít pouze jeden
výstupní kanál (1 pár elektrod).
Elektrostimulátor je vybaven 30 přednastavenými programy (01-30). Výběr vhodného programu
proveďte po pročtení odstavce „STIMULAČNÍ PROGRAMY“.
• Doba trvání programů 01 a 11-30, je předem nastavená, u programů 03-10 lze dobu trvání nastavit
ručně (výběr ze tří možností) v závislosti na fázi vašeho tréninku (Viz "STIMULAČNÍ
PROGRAMY“).
Chcete-li zvolit dobu trvání u programů 03-10, stiskněte tlačítko MODE a šipka přeskočí z pozice u
nápisu „PROGRAM“ k nápisu „TIME“. Tlačítky + nebo – vyberte jednu ze tří možností.
• Nastavte intenzitu elektrických impulsů (10 úrovní) stiskem tlačítek + A – pro kanál A , + B- pro
kanál B, stejně nastavte intenzitu u kanálu C a D. Je však možné použít i pouze jeden výstupní
kanál. Intenzita elektrického impulsu by měla být taková, aby maximálně stimulovala sval, ale musí
být únosná a v žádném případě nesmí způsobovat bolest.
Intenzitu elektrického impulsu zvyšujte pomalu a postupně!!! Po nastavení úrovně intenzity se
stimulační program spustí automaticky.V průběhu stimulace se na displeji se zobrazí tyto údaje:
program, zbývající čas, intenzitu na výstupních kanálech.
• Pokud chcete změnit program během stimulace, je nutné stisknout tlačítka + nebo - , které se
nachází na levé a na pravé straně tlačítka MODE. (Šipka ▼ musí být umístěna u nápisu
"PROGRAM", který se objeví na displeji). Jakmile zvolíte požadovaný program, po nastavení
intenzity se nový program spustí automaticky.
• Přístroj ukončí stimulaci, jakmile uplyne stanovený čas a automaticky se vypne, pokud během
následujících 3.minut nedojde k stisknutí žádného funkčního tlačítka. Pokud si přejete v průběhu
stimulace z jakéhokoliv důvodu přerušit stimulaci stiskněte jen tlačítko OFF.
• Pro pokračování zvoleného programu, nebo pro jeho opakování, stačí stisknout klávesu REPEAT.
Přístroj opakuje program až do uplynutí předem stanovené doby trvání.
Upozornění: Je-li u posledního programu nastavena různá intenzita jednotlivých kanálů, nebo byly
programy změněny, funkce REPEAT (OPAKOVÁNÍ) není aktivní.
STIMULAČNÍ PROGRAMY
ZAHŘÁTÍ
Používá se před začátkem každé svalové stimulace. Program zahřeje svaly na kontrakce a připraví
svaly pro stimulaci při vysoké intenzitě bez rizika poškození. Intenzita tohoto programu musí být na
úrovni, která nezpůsobuje bolest. Ideální doba pro tento program je 5 minut.
POSÍLENÍ SVALŮ: aerobní vytrvalosti
Tento program zvyšuje schopnost svalů přijímat kyslík a zlepšuje prokrvování svalů a zároveň jsou
procvičována pomalá svalová vlákna.
Vhodné pro všechny druhy vytrvalostních sportů: maraton, triatlon, běh na lyžích, atd. Tento
program mají 3 různé délky stimulace, 20 minut (první tréninkové týdny) a postupně přidávejte na
25 minut a 30 minut trvání stimulace.
POSÍLENÍ SVALŮ: vytrvalostní síla
Tento program zvyšuje dolnost svalů k únavě (k přítomnosti kyseliny mléčné).
Důsledkem je zlepšená výdrž po delší dobu (např.horská kola nebo běh na 400 m).
Tyto programy mají 3 různé délky stimulace, 20 minut (první tréninkové týdny) a postupně
přidávejte na 25 minut a 30 minut trvání stimulace.
POSÍLENÍ SVALŮ: kombinovaná síla
Tento program je vhodný jako doplněk pro sporty, které vyžadují sílu i rychlost. Zvyšuje maximální
sílu svalů, bez tělesné únavy a případného poškození kloubů a svalů. Tento program je ideální pro
všechny sporty, ve kterých je důležitá síla stejně jako vytrvalost (např. cyklistika, fotbal, lyžování,
judo, kulturistika, atd.). Tyto programy mají 3 různé délky stimulace, 20 minut (první tréninkové
týdny) a postupně přidávejte na 25 minut a 30 minut trvání stimulace.
POSÍLENÍ SVALŮ: explozivní sílu
Tento program je ideální jako doplněk sportovního tréninku u všech sportů, které kombinují
rychlost a rychlostní zátěž (např. volejbal, basketbal, sprint, skoky, hody a vrhy), umožňuje zvýšit
rychlost svalové kontrakce bez rizika jejich poškození. Tyto programy mají 3 různé délky stimulace,
20 minut (první tréninkové týdny) a postupně přidávejte na 25 minut a 30 minut trvání stimulace.
ZPEVNĚNÍ
Používá se v boji proti ochabování kůže a kůžních nedokonalostí (např.celulitida). Po několika
týdnech stimulace zpevníte své tělo a Vaše pokožka bude pružnější.
Intenzita stimulace: maximální snesitelná, nezpůsobující bolest. Ideální doba pro tento program je
25 minut.
POSÍLENÍ
Tento program je vhodný pro ty, kteří chtějí posílit své svaly. Jedná se o lehčí formu stimulace,
které připraví Vaše svalstvo na pozdější intenzivní posílení. Vzhledem k tomu, že tento program
nepracuje ve vysokých frekvencích je možné jej aplikovat i po období delší nečinnosti.
Ideální doba pro tento program je 30 minut.
VYRÝSOVÁNÍ
Tento program se používá po ukončení fáze ZPEVNĚNÍ. Je ideální pro vyrýsování již svalů, která
již prošla fází posílení. Vysoká intezita svalové činnosti u tohoto programu pomáhá svaly tvarovat a
vyrýsovat. Ideální doba pro tento program je 25 minut.
PROKRVENÍ
Užitečný program na zvýšení průtoku krve ve svalech, což podporuje jejich okysličení. Tento
program je vhodný pro všechny druhy aerobní aktivity (potápění, cyklistika). Ideální doba pro tento
program je 35 minut. Intenzita stimulace: maximální snesitelná, ale nezpůsobující bolest.
LYMFODRENÁŽ
Stimulací lymfatických uzlin je aktivován lymfatický oběh, snižuje otoky nohou a chodidel a
pomáhá k odstranění toxinů z těla.
Ideální doba pro tento program je 30 minut.
LIPOLÝZA
Tento program pomáhá rozpouštět podkožní tuk a uvolňovat kapalinu zachycenou v podkožních
buňkách a společně jsou původcem tzv.celulitidy. Je důležité si uvědomit, že vznik celulitidy je
důsledkem několika faktorů: rodinná dispozice, nesprávná strava, nedostatek pohybu. Pro výsledný
efekt je důležité abychom (pokud možno) upravili všechny tyto faktory, které ovlivnit lze. Intenzita
stimulace musí být taková, že způsobuje podkožní mravenčení v oblasti elektrod. Ideální doba pro
tento program je 30 minut.
DEKONTRAKCE (uvolnění)
Tímto programem docílíte snížení svalového napětí s relaxačním efektem, je však také účinný při
snížení bolesti. Díky nízké frekvenci aktivuje průtok krve. Intenzita stimulace musí být taková,
aby nezpůsobila bolest. Ideální doba pro tento program je 40 minut.
AKUPUNKTURA
Tento program přispívá ke snížení bolesti hlavy, snižuje stres, tiší bolest zad, odstraňuje úzkost.
Je důležité přesně umístit elektrody (postupujte přesně dle obrázků v originálním návodu), stejně
tak doporučujeme seznámit se s akupunkturou obecně a k jakým dochází efektům při stimulaci tzv.
akupresurních bodů (body vedoucí k povrchu kůže, kterými proudí energie).
Ideální doba pro tento program je 15/20 minut.
RELAX
Po námaze jsou svaly ztuhlé a stažené. Tyto programy, pokud jsou pravidelně používány, snižují
dopady únavy, uvolňují svalstvo a celkově zlepšují zdravotní stav snížování tlaku. Kromě toho,
napomáhají regeneraci pleti relaxaci, a vytváří příjemný pocit lehkosti. Při použití těchto programů
doporučujeme celkově relaxovat, navodit pouze příjemné myšlenky a zapomenout na všechny
problémy. Dopřejte si po dobu stimulace trochu času jen pro Vás samotné, jen pro Vaše tělo a Vaši
mysl. Ideální čas pro tento program je 25 minut.
TENS (Transkutánní elektrická nervová stimulace)
TENS je aplikace elektrického proudu přes pokožku za účelem zmírnění bolesti. Patří mezi
jednoduché nefarmakologické prostředky, spojuje psychologický i somatický účinek a pomáhá
redukovat potřebu analgetik. Stimulátor TENS vyrábí stejnosměrné proudové pulzy pravoúhlého
tvaru, frekvence (4–150) Hz s intenzitou mezi (0–55) mA. Při elektrické stimulaci v místě elektrod
uživatel cítí kožní pocity (příjemné brnění). Neurostimulační TENS přístroje pracují s
nízkofrekvenčními impulsy, které jsou svými hodnotami srovnatelné s přirozenou bioelektřinou.
Tyto impulsy stimulují mechanismy organismu tlumící bolest, tím dochází:
*k stimulaci svalů, čímž dochází k uvolnění a odstranění svalové únavy
*k zablokování přenosu bolesti po nervových vláknech
*k prosté masáži, která zlepšuje krevní oběh a látkovou výměnu v těle
Cílem těchto programů je vytvořit tišící efekt, který je sice o trochu nižší než v případě analgetik,
ale trvá déle. Na rozdíl od svalové stimulace, impulsy nezpůsobují kontrakce svalů, ale jen pocit
mravenčení v oblasti elektrod. Umístěte elektrody na bolestivá místa (viz originální brožura str. 62 63).
UMÍSTĚNÍ ELEKTROD
Správné umístění elektrod je velmi důležité pro dosažení optimálního výkonu Vašeho
elektrostimulátoru. Každý kanál spojuje kabel opatřený 2 póly (2 elektrody) – 1x elektroda
pozitivní (+) a 1x elektroda a negativní (-). Při umístění elektrod se vždy řiďte těmito základními
pokyny:
1) Elektrody musí být umístěny výhradně na sval.
2) Elektrody musí být umístěny podélně na sval (svalová vlákna), který bude stimulován.
3) Umístění elektrody v EMS(pozice na str. 64 - 67) a TENS (pozice na str. 62 a 63) režimu.
4) Umístění elektrod na obrázcích je pouze orientační, v závisloti na fyziognomii každého jedince
doporučujeme pozice upravit v případě potřeby jednoduše posunutím elektrody.
1) Elektrody musí být umístěny výhradně na sval
Každý sval je ukotven na kost svalovým úponem. Zde by měla být umístěna vždy záporná elektroda
(-), zatímco kladná elektroda je vždy umístěna ve středu svalu, který máte v úmyslu stimulovat.
2) Elektrody musí být umístěny podélně na sval (svalová vlákna), který bude stimulován.
Základní znalost anatomie je výhodou při používání tohoto stimulátoru. Pro uživatele, kteří
neovládají anatomii jsme v originální brožuře připravili spoustu nákresů (str. 62 – 63 pro TENS
mód,
str. 64 – 67 pro EMS mód, str. 68 – 69 pro akupunkturu).
3) Umístění elektrody v EMS(pozice na str. 64 - 67) a TENS (pozice na str. 62 a 63) režimu.
EMS = program posilující svaly a programy zaměřené na estetiku
TENS = programy tišící bolesti a uvolňující endorfiny
4) Umístění elektrod na obrázcích je pouze orientační, v závisloti na fyziognomii každého
jedince doporučujeme pozice upravit v případě potřeby jednoduše posunutím elektrody.
Před každou stimulací doporučujeme zkontrolovat přesné umístění elektrod použitím programu
WARM UP (zahřátí), který využívá impulsy s nízkou intenzitou. V tomto programu si tedy
vyzkoušíte přesné umístění elektrod před vlastní stimulací.
Při umístění elektrod se vždy řiďte těmito pokyny a obrázky v originální brožuře na str. 62 až
69. Nesprávné umístění elektrod může být nebezpečné.
ÚDRŽBA
Udržujte elektrody čisté a nevystavujte je vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
Pokud elektrody nepřilnou lehce k pokožce , vyčistěte je vlhkým hadříkem (s použitím vody nebo
alkoholu) a přidejte na ně trochu gelu. Pro výměnu elektrod, kontaktujte Vašeho prodejce.
Používejte pouze gel a elektrody zn. LAICA.
Náhradní díly kódy:
Gel v láhvi: AC03
Elektrody: RB83
Kabely RB84.
Životního cyklu elektrod závisí na mnoha faktorech: typ pleti, způsob uchovávání atd.
Používejte elektrody na čistou, oholenou a odmaštěnou pokožku v takovém případě elektrody
vydrží na ccai 20-30 opakování. Nepoužívejte opotřebované elektrody - mohou způsobit
podráždění, zarudnutí, případně snížený efekt stimulace.
DŮLEŽITÉ: Čistěte pravidelně elektrody hadříkem namočeným ve vodě nebo alkoholu. Po použití
umístěte elektrody zpět do pouzdra. Přístroj uchovávejte na suchém a chladném místě. Pro čištění
hlavní jednotky použijte čistý a suchý hadřík.
ZVLÁŠTNÍ SITUACE
Pokud nastanou tyto situace:
1) Stimulace není cítit:
• Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité a jsou správně
vloženy
• Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý
• Zkontrolujte, zda nejsou kabely poškozené
• Zkontrolujte, zda je na elektrodách gel
• Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do elektrické sítě
Před jakýmkoliv zásahem projděte pečlivě odstavce"PŘIPOJENÍ K SÍTI A NAPÁJENÍ Z
BATERIÍ“ tohoto „Návodu k použití " a „ ÚDRŽBA“.
2) Pokud stimulace stále cítite:
• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel správně připojen k hlavní jednotce a jestli jsou elektrody řádně
připojeny k výstupním kanálům.
• Zkontrolujte, zda je přístroj řádně zapojen do elektrické sítě
3) Je-li intenzita stimulace slabá:
• Zkontrolujte, zda je na elektrodách dostatek gelu.
• Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité
• Zkontrolujte, zda jsou elektrody správně umístěny
• Zkontrolujte, zda elektrody nejsou opotřebované nebo znečištěné
4) Pokud při stimulaci kůže zčervená, nebo pokud cítíte bolest:
• Ověřte, zda doba trvání programu není příliš dlouhá
• Zkontrolujte správné umístění elektrod
• Zkontrolujte, zda nejsou elektrody opotřebované nebo znečištěné
5) Pokud v průběhu programu přestane být stimulace cítit:
• Zkontrolujte, zda nejsou elektrody odlepené od pokožky
• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel správně připojen k hlavní jednotce
• Zkontrolujte, zda jsou baterie nabité a správně vložené
KOMPONENTY/ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Elektrostimulátor
1) Tlačítko ON / OFF
2) Tlačítko volby programu a času (+/-)
3) Tlačítko zvýšení intenzity (+)
4) Tlačítko snížení intenzity (-)
5) Tlačítko MODE
6) Tlačítko opakování programu (REPEAT)
7) LCD displej
8) 4 výstupní kanály
9) Kabely k elektrodám
10) Elektrody
11) Místo pro baterie
12) Připojení přívodního kabelu
13) Přívodní kabel s transformátorem
14) Pouzdro
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
• Baterie 4x AA baterie 1,5 V
• Programy: 01 - 30 (30 přednastavených programů)
• úrovně intenzity: 10x
• Provozní podmínky: 10 ° C ~ 40 ° C, <90% RH
• Skladovací podmínky: 10 ° C ~ 50 ° C, <90% RH
• typ přístroje LV
Pozor! Přečtěte si pečlivě návod před prvním použitím
PROGRAMY
DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU
SPORT – 10 programů
WARM UP (ZAHŘÁTÍ)
01 TRUP
02 KONČETINY
AEROBIC ENDURANCE
(AEROBNÍ VYTRVALOST)
03 TRUP
04 KONČETINY
ENDURANCE STRENGHT
(VYTRVALOSTNÍ SÍLA)
05 TRUP
06 KONČETINY
MIXED STRENGHT
(KOMBINOVANÁ SÍLA)
07 TRUP
08 KONČETINY
EXPLOSIVNÍ SÍLA
09 TRUP
10 KONČETINY
5´
5´
1.úroveň 20´
2.úroveň 25´
3.úroveň 30´
1.úroveň 20´
2.úroveň 25´
3.úroveň 30´
1.úroveň 20´
2.úroveň 25´
3.úroveň 30´
1.úroveň 15´
2.úroveň 20´
3.úroveň 25´
KRÁSA A ESTETIKA – 10 programů
FIRMING UP
(ZPEVNĚNÍ)
11 TRUP
12 KONČETINY
25´
25´
TONNING UP
(ZESÍLENÍ)
13 TRUP
14 KONČETINY
25´
25´
SCULPTING
(VYRÝSOVÁNÍ)
15 TRUP
16 KONČETINY
25´
25´
CAPILLARISATION
(PROKRVENÍ)
17 TRUP
18 KONČETINY
35´
35´
LYMPH NODE DRAINAGE
(LYMFODRENÁŽ)
19 KONČETINY
30´
LIPOLISIS
(LIPOLYZA)
20 KONČETINY
30´
MASÁŽE – 8 programů
DE-CONTRACTURING
(UVOLNĚNÍ)
21 TRUP
22 KONČETINY
40´
40´
ACUPUNCTURE
(AKUPUNKTURA)
23 BOLEST HLAVY
24 STRES
25 BOLEST ZAD
26 ÚZKOST
20´
15´
15´
15´
RELAX
27 TRUP
28 KONČETINY
20´
20´
TENS – 2 programy
29 TIŠÍCÍ BOLEST
30 TVORBA ENDORFINU
20´
20´
CE: Tento produkt je určen pro domácí použití. Značka CE na zařízení znamená, že tento
elektronický výrobek je plně v souladu se směrnici ES 2004/108 o elektromagnetické kompatibilitě.
Toto zařízení neovlivňuje jiná zařízení (tzv.elektromagnetická kompatibilita) a je naprosto bezpečné
pokud je zachován doporučený způsob použití uvedený v tomto návodu. V případě výskytu nějaké
provozní anomálie, obraťte se na Vašeho prodejce, či přímo na výrobce.
Postup při likvidaci (směrnice 2002/96/ES - WEEE)
Symbol přeškrtnuté popelnice na spodní straně přístroje znamená, že po skončení životnosti
výrobku jej umístěte do separovaného sběru elektronických a elektrických zařízení ve sběrném
středisku ve Vaší oblasti. Nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!
Tento postup odděleného sběru elektrických a elektronických zařízení je plně v souladu se strategií
evropské environmentální politiky zaměřené na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí.
Pozor! Za nesprávný postup při likvidaci elektrických a elektronických zařízení můžete být
vystavení sankcím, nebo pokutám.
ZÁRUKA
Na tento přístroj je poskytována záruka po dobu 2 let od data prodeje. Datum prodeje se prokazuje
řádně vyplněným a orazítkovaným záručním listem podepsaným prodejcem, případně daňovým
dokladem-účtenkou. Záruka se vztahuje pouze na skryté závady vzniklé při výrobě tohoto přístroje.
Záruka se nevztahuje se na náhodná poškození , vady vzniklé nesprávným používáním, nebo
nedbalostí. Používejte pouze originální příslušenství, použitím neschválených doplňků může záruka
zaniknout. Nikdy neotvírejte přístroj, v případě otevření a neodborné manipulace záruka
automaticky zaniká. Záruka se nevztahuje ani části podléhající opotřebení a na baterie (jsou-li
součástí balení). Záruční doba končí 2 roky od data zakoupení, po uplynutí této doby budou
veškeré servisní zákroky účtovány. V případě poruchy se obraťte na Vašeho prodejce.. Použití na
veřejných prostranstvích není dovoleno. Výrobce neručí za žádné škody na lidech, majetku nebo na
domácích zvířatech, a to buď přímých, či nepřímých, vzniklých v důsledku nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu k použití.
Společnost Laica si vyhrazuje (v souladu ze svou strategií neustále zlepšovat své výrobky) právo
změnit své výrobky, a to buď plně a nebo částečně a to i bez předchozího oznámení. Za tyto změny
společnost Laica nenese žádnou odpovědnost.
Země původu:
Čína
Dovozce do ČR a SR:
Expro Mobil s.r.o.
Březhradská 148
503 34 Hradec Králové
Česká republika
www.mujpramen.cz
Download

Elektronický stimulátor svalů LAICA MD6078 Upozornění: Tento