ZÁKLADY EKOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ
 1. ZDRAVÍ , KRÁSA, ARCHITEKTURA
CO JE ARCHITEKTURA?
ČEMU SLOUŽÍ ?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marcus_Vitruvius_Pollio
CO VYTVÁŘÍ ?
JAKÉ VLASTNOSTI MÁ MÍT ?
STAŘÍ MISTŘI NEPLÝTVALI SLOVY,PUSTĚ NETEORETIZOVALI A HNED PŘISTUPOVALI K PODSTATĚ, K ZALOŽENÍ SÍDLA. JAK
ŘÍKÁ VITRUVIUS / 1.STOL.PŘ.N.L. / „ PŘEDNĚ UČINÍME VÝBĚR NEJZDRAVĚJŠÍHO MÍSTA “ A DODÁVÁ „ BUDE TO MÍSTO
POLOŽENÉ VÝŠE A NE MLHOVITÉ, NE PLNÉ JINOVATKY…. ODVRÁCENÉ OD ZÁPADU A SEVERU.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti
 ZDRAVÍ
FENOMÉN ZDRAVÍ SE OBJEVUJE U ALBERTIHO / 15. STOLETÍ / PŘI VYJMENOVÁVÁNÍ „ NEJHLAVNĚJŠÍCH PRAVIDEL
UMÍSTĚNÍ VILOVÝCH DVORCŮ“, KDE ŘÍKÁ „ VYHNOUT SE ZHOUBNÉMU PODNEBÍ A ZETLELÉ ZEMI,UMÍSTIT STAVENIŠTĚ U
KOŘENŮ HORY V KRAJINĚ BOHATÉ NA VODU,SLUNEČNÉ A ZDRAVÉ V JEJÍ ZDRAVÉ ČÁSTI,NAD JINÉ DŮLEŽITÝ JE JITŘNÍ
VÁNEK,SLUNCE I VÝHLED“. O NĚCO DÁLE POKRAČUJE „ DŮM MUSÍ BÝT ZDRAVÝ, MÍT PŘÍZNIVOU POLOHU A VYKAZOVAT
VLASTNOSTI,KTERÉ UMOŽŇUJÍ KLIDNÝ,TICHÝ A KRÁSNÝ ŽIVOT “. A NABÁDÁ „ JE ÚLOHOU ČLOVĚKA NE PRÁVĚ
NEJHLOUPĚJŠÍHO VŠECHNO VYZKOUŠET, ABY PÉČE O STAVBU A O NÁKLADY NA NI NEBYLY VYNALOŽENY NADARMO A
ABY DÍLO SAMOTNÉ BYLO TRVALÉ A NANEJVÝŠE ZDRAVÉ … PRO ŽIVOT DŮSTOJNÝ A RADOSTNÝ“.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Andrea_Palladio
PALLADIO / 16. STOL. / TÉMA ZDRAVÍ ROZŠIŘUJE I NA STAVENIŠTĚ: ,, PO NALEZENÍ
VESELÉHO, PŘÍJEMNÉHO,
POHODLNÉHO A ZDRAVÉHO POZEMKU SE PŘISTOUPÍ K JEHO LADNÉMU A POHODLNÉMU ROZČLENĚNÍ, ABY PÁNA
NEOBTĚŽOVALY ANI DEŠTĚ,ANI ŽHAVÉ SLUNCE“ A PO VZORU ALBERTIHO DODÁVÁ „ JE TEDY ÚKOLEM ROZVÁŽNÉHO
ARCHITEKTA S VEŠKEROU SNAHOU A NÁMAHOU VYPÁTRAT A VYHLEDAT POHODLNÉ A ZDRAVÉ MÍSTO …. STAVBY,
BUDE-LI TO U ŘEKY, BUDE TO VELMI POHODLNÉ A KRÁSNÉ…., ALE PŘEDEVŠÍM JE TŘEBA SE VZDALOVAT VOD
MRTVÝCH……ČEMUŽ SE SNADNO VYHNEME, BUDEME- LI STAVĚT NA MÍSTECH VYVÝŠENÝCH A VESELÝCH…..TAKŽE SI
TAM OBYVATELÉ UDRŽUJÍ ZDRAVÍ A VESELÍ.“
O PÁR STOLETÍ POZDĚJI NAPSAL LADISLAV ŽÁK / 20. STOL. /: „ HUMANIZACE FUNKCIONALISMU….SPOČÍVÁ V TVORBĚ
STAVEB…. KTERÉ VZBUZUJÍ V ČLOVĚKU POCIT BEZPEČÍ A PSYCHICKÉ POHODY “ A PŘIPOMÍNÁ, „ STAVBA MUSÍ MÍT JAKO
KAŽDÝ DOBRÝ VÝTVOR, PŘÍRODNÍ I LIDSKÝ, VTIPNÉ MYŠLENKY, SLOUČENÉ VTIPNĚ V JEDNODUCHÝ, PROSTÝ A
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_%C5%BD%C3%A1k
ORGANICKÝ CELEK“.
 KRÁSA
VELMI VZRUŠUJÍCÍ JE DALŠÍ FENOMÉN ARCHTEKTONICKÝCH SNAH A ÚVAH – KRÁSA. OPROTI SLOVNÍKOVÉ DEFINICI
ZDRAVÍ / ZDRAVÍ JE KOMPLEXNÍ DUŠEVNÍ I TĚLESNÁ POHODA / JE DEFINICE KRÁSY BARVITĚJŠÍ: “ KRÁSA JE SMYSLOVĚ
VNÍMATELNÁ ZPŮSOBILOST PŘÍRODNÍCH A UMĚLECKÝCH OBJEKTŮ VYVOLÁVAT V NÁS ZALÍBENÍ“.
JAK VNÍMALI KRÁSU V SOUVISLOSTI S ARCHITEKTUROU STAŘÍ MISTŘI ?
ALBERTI VELMI POETICKY ŘÍKÁ „ PŘI POHLEDU NA NEBE A NA PODIVUHODNÁ DÍLA BOŽÍ SE JIM OBDIVUJEME ZAJISTÉ
VÍCE PRO KRÁSU NEŽ PROTO,ŽE CÍTÍME,ŽE JSOU UŽITEČNÁ“ A POKRAČUJE „ CO VŠAK KRÁSA JE POCHOPÍME JASNĚJI
SVÝM NITREM,NEŽ BYCH TO JÁ DOVEDL VYJÁDŘIT SLOVY“.PŘESTO SE O TO POKOUŠÍ VELMI KRÁSNĚ AŽ RENESANČNĚ
NAPŘ. „ KRÁSA JE SOULAD ,DANÝ URČITÝM VZTAHEM VŠECH ČÁSTÍ VŮČI TOMU, K ČEMU TYTO ČÁSTI NÁLEŽEJÍ, TAKŽE /
TEĎ POZOR / NIC NEMŮŽE BÝT ZVĚTŠENO, ZMENŠENO NEBO ZMĚNĚNO LEČ K HORŠÍMU.
JISTOU HRAVOST A TVŮRČÍ SVOBODU VYJADŘUJE : „ … KOŘENÍM VŠÍ KRÁSY JE ROZMANITOST …..“
O STO LET POZDĚJI NAPSAL PALLADIO: „ U KAŽDÉ STAVBY SE MUSÍ UVÁŽIT, JAK ŘÍKÁ VITRUVIUS, TŘI VĚCI, BEZ NICHŽ SI
ŽÁDNÁ BUDOVA NEZASLOUŽÍ CHVÁLY. JE TO UŽITEK NEBOLI POHODLÍ,TRVANLIVOST A KRÁSA.NEBOŤ BY NEMOHLO BÝT
DÍLO NAZÝVÁNO DOKONALÝM,KTERÉ BY BYLO UŽITEČNÉ, ALE NA KRÁTKOU DOBU, NEBO KTERÉ BY NA DLOUHOU DOBU
BYLO NEPOHODLNÉ, NEBO KTERÉ BY MĚLO OBĚ TYTO VLASTNOSTI,ALE BYLO BY BEZ PŮVABU“. A JEŠTĚ KRÁTKÁ UVAHA
O CESTÁCH: „ CESTY MUSÍ BÝT KRÁTKÉ,POHODLNÉ,BEZPEČNÉ, PŘÍJEMNÉ A KRÁSNÉ …. ZVYŠUJE SE VENKU JEJICH
OZDOBNOST STROMY,KTERÉ ZASAZENY Z OBOU JEJICH STRAN OBVESELUJÍ NAŠE DUŠE ZELENÍ A STÍNEM JIM ČINÍ
NEJVYŠŠÍ POHODLÍ“.
A CO PÍŠE LE CORBUSIER ? „KRÁSA ? JE VŠUDE TAM,KDE JSOU VĚCI VYPOČÍTÁNY A PROPORCE NIC NESTOJÍ
STAVEBNÍKA,NÝBRŽ JEN ARCHITEKTA….ŘÍKÁME,ŽE OBLIČEJ JE KRÁSNÝ, JESTLIŽE PŘESNOST MODELACE A ROZLOŽENÍ
RYSŮ ODHALUJÍ PROPORCE , KTERÉ CÍTÍME JAKO HARMONICKÉ,PROTOŽE V HLOUBY NÁS VYVOLÁVAJÍ NAŠE SMYSLY
REZONANCI…. A POKRAČUJE JEŠTĚ MAGIČTĚJI: „ TATO REZONANCE ČI VIBRACE JE NAŠÍM KRITÉRIEM PRO HARMONII,
MUSÍ TO BÝT ONA OSA, PODLE NÍŽ JE ČLOVĚK USPOŘÁDÁN V DOKONALÉ SHODĚ S PŘÍRODOU A PATRNĚ I
S UNIVERSEM.“
LADISLAV ŽÁK JE DALEKO STŘÍZLIVĚJŠÍ A NITERNĚJŠÍ: „ ARCHITEKTURA MÁ DVOJÍ STRÁNKU, MATERIÁLNÍ A PSYCHICKOU.
HMOTNÁ ÚČELNOST ZNAMENÁ VYHOVĚNÍ VŠEM TĚLESNÝM,FYZICKÝM, MATERIÁLNÍM POTŘEBÁM,TEDY PŘIBLIŽNĚ TO,
CO NAZÝVÁME PROSTĚ ŘEŠENÍM PRAKTICKÝM A UŽITEČNÝM. DUCHOVNÍ, PSYCHICKÁ ÚČELNOST JE TO, CO SE
OBYČEJNĚ NAZÝVÁ KRÁSOU….DOKONALÉ ZDRAVÍ A POHODLÍ JE SAMO ZÁROVEŇ PSYCHICKOU A ESTETICKOU
HODNOTOU.
 ARCHITEKTURA
PŘES ZDRAVÍ A KRÁSU DOSPÍVÁME K ARCHITEKTUŘE, DEFINOVANÉ JAKO UMĚLECKÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY
NĚČEHO, NEBO VŮBEC JAKÉKOLIV USPOŘÁDÁNÍ ČEHOKOLIV. FILOSOF LADISLAV KLÍMA MÁ MOŽNÁ PŘESNĚJŠÍ DEFINICI,
VE SVÉ ÚVAZE O MÚZÁCH HOVOŘÍ O ARCHITEKTUŘE JAKO O DĚVCE PRODEJNÉ.
A CO NA TO VITRUVIUS , ALBERTI A PALLADIO ?
VITRUVIUS HOVOŘÍ O KOMPOZICI: „ BEZ SYMETRIE A BEZ PROPORCIONÁLNOSTI NEMŮŽE ŽÁDNÉ ARCHITEKTONICKÉ
DÍLO DOSPĚT K SPRÁVNÉMU KOMPOZIČNÍMU POJETÍ, NEMÁ-LI DOKONALÉ UČLENĚNÍ ÚDŮ, JAKO JE TOMU U NÁLEŽITĚ
STAVĚNÉHO ČLOVĚKA. PŘÍRODA TOTIŽ VYTVOŘILA LIDSKÉ TĚLO TAK,ŽE ČÁSTI TĚLA MAJÍ PROPORCIONÁLNÍ
VYROVNANOST… PŘIROZENÝM STŘEDEM LIDSKÉHO TĚLA JE PUPEK, POLOŽÍ-LI SE TOTIŽ ČLOVĚK NAZNAK
S ROZTAŽENÝMA RUKAMA I NOHAMA A UMÍSTÍ-LI SE STŘED KRUŽÍTKA NA JEHO PUPEK, BUDE SE ČÁRA OPSANÉ
KRUŽNICE DOTÝKAT PRSTŮ OBOU RUKOU I NOHOU.STEJNĚ TAK LZE NA LIDSKÉM TĚLE ZJISTIT I OBRAZEC
ČTVERCE…….VYTVOŘILA – LI PŘÍRODA LIDSKÉ TĚLO TAK,ABY PROPORCE JEHO ČÁSTÍ ZACHOVÁVALY DANÝ POMĚR K
JEHO CELKOVÉMU ÚTVARU,JE ZŘEJMÉ, ŽE PŘEDCI DŮVODNĚ ZAVEDLI, ABY SE V ARCHITEKTUŘE ZACHOVÁVAL PŘESNÝ
ROZMĚROVÝ SOULAD JEJICH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ V POMĚRU KE VZHLEDU CELKOVÉHO ÚTVARU.
A DÁLE JE VITRUVIUS JEŠTĚ LAPIDÁRNĚJŠÍ : „ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY SE VŠAK MUSÍ DBÁT JEJÍ PEVNOSTI, ÚČELNOSTI A
LADNOSTI“
ZLATÝ ŘEZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_%C5%99ez#Zlat.C3.BD_.C5.99ez_v_p.C5.99.C3.ADrod.C4.9B
ALBERTI VITRUVIOVU TEZI ROZVÁDÍ: „ ZÁKLADEM ARCHITEKTURY JE ŠEST PRVKŮ: KRAJINA, STAVENIŠTĚ, PŮDORYS, ZEĎ,
KRYTBA / STROP, STŘECHA / A OTVORY.
PALLADIO ZASE DOPLŇUJE SVOU DEFINICI ARCHITEKTURY HEZKOU ÚVAHOU O TEKTONICE : „ ARCHITEKTURA, JAKO TAKÉ
VŠECHNA OSTATNÍ UMĚNÍ, NAPODOBITELKA PŘÍRODY, NESTRPÍ NIC , CO JE CIZÍ A VZDÁLENÉ TOMU CO VYTVOŘILA
PŘÍRODA. VIDÍME TEDY , ŽE ONI STAŘÍ ARCHITEKTI, KTEŘÍ ZAČALI STAVĚT Z KAMENE BUDOVY, KTERÉ DĚLÁVALY ZE
DŘEVA, STANOVILI, ABY SLOUPY NA SVÉM VRCHOLKU BYLY MÉNĚ TLUSTÉ NEŽ DOLE PODLE PŘÍKLADŮ STROMŮ, KTERÉ
JSOU TENČÍ VE VRCHOLKU NEŽ V KMENI A U KOŘENŮ… PŘECE SE NESMÍ DĚLAT NIC PROTI TOMU CO NÁM UKAZUJE
ROZUM“ .
http://cs.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
A SOUČASNĚJŠÍ ARCHITEKTI LE CORBUSIER A LADISLAV ŽÁK ?
LE CORBUSIER: „ POUŽÍVÁME KÁMEN,DŘEVO, BETON. DĚLÁME Z NICH DOMY A PALÁCE, TO JE STAVĚNÍ , DŮMYSL PŘI
DÍLE, ALE NAJEDNOU MĚ TO CHYTNE ZA SRDCE, JSEM ŠŤASTNÝ, JE TO ARCHITEKTURA. JE TO UMĚNÍ…. MÉ OČI SE DÍVAJÍ
NA NĚCO CO OHLAŠUJE MYŠLENKU, TO JE ARCHITEKTURA“. NEBO : „ ARCHITEKTURA ZNAMENÁ VYTVÁŘET SUROVÝMI
MATERIÁLY PŮSOBIVÉ VZTAHY“. PŘÍPADNĚ VĚTA POSMÍVANÁ V DOBĚ JEJÍHO VZNIKU / PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE /: „ …DŮM
JE STROJ K OBÝVÁNÍ: KOUPELNY, SLUNCE, TEPLÁ A STUDENÁ VODA,TEPLOTA PODLE PŘÁNÍ,KONZERVACE
JÍDEL,HYGIENA,KRÁSA DANÁ PROPORCEMI…..“
JINÝ A STÁLE NALÉHAVĚ AKTUÁLNÍ JE POHLED LADISLAVA ŽÁKA Z OBDOBÍ 2.SVĚTOVÉ VÁLKY A JE VEDEN IDEOU SMAZAT
ROZDÍLY MEZI DOMEM,ZAHRADOU A KRAJINOU.PŘIROVNÁVÁ NA JIH OBRÁCENÉ MÍSTNOSTI K OTEVŘENÉ SVĚTLÉ VITRÍNĚ
A O TERASE SE ROZEPISUJE JAKO O INTERIÉRU, JEHOŽ „ STROP TVOŘÍ OBLOHA A STĚNY SE OTEVÍRAJÍ V NÁDHERNÝ
ROZHLED PO CELÉM OBZORU“.
INSPIRUJÍCÍ JE I ŽÁKOVA VIZE BUDOCNOSTI: „ ZA POSLEDNÍCH 100 NEBO 150 LET JE TVÁŘ POVRCHU ZEMĚ STÁLE VÍCE
ZMĚNĚNA NEŽ ZA CELÁ PŘEDCHOZÍ TISÍCiLETÍ,ALE…..ČLOVĚK ZŮSTANE VŽDY ČLOVĚKEM,ÚSTROJNOU BYTOSTÍ,KTERÁ JE
SOUČÁSTÍ PŘÍRODY, SLOŽENOU Z TÝCHŽ ATOMŮ JAKO OSTATNÍ SVĚT A PODROBENOU TÝMŽ ZÁKONŮM SMRTELNÉ
HMOTY.ČÍM VYSPĚLEJŠÍ BUDE KULTURA,TÍM VÍCE A ČASTĚJI BUDE LIDSTVO MÍT ZAPOTŘEBÍ NAČERPAT SÍLU ZEMĚ,TÍM
VÍCE A INTIMNĚJI BUDE PŘÍRODA DOMOVEM A BYTEM ČLOVĚKA“.
http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=heslo&IDosoby=106816
A MOŽNÁ JEŠTĚ NĚKOLIK, STO LET STARÝCH, SLOV ARCHITEKTA M.H.BAILLE SCOTT
Z KNIHY DŮM A ZAHRADA: „ ….ABYCHOM POCHOPILI PŘÍBUZNOST MEZI DOMEM A OKOLÍM,JEST NÁM OBRÁTITI SE KE
STARÝM STAVBÁM A VZPOMENOUT SI NEJDŘÍVE NA NĚKTEROU VESNICI V KENTU NEBO SURREY SE SKUPINOU
PURPUROVÝCH STŘECH A ZDÍ Z HRÁZDĚNÉHO ZDIVA.NENÍ TU NESOULADNÉHO ZVUKU …… ALE JINDE SE KRITICKY
ZMIŇUJE …..O SÍDELNÍ KAŠI,KTERÁ SE ŠÍŘÍ BRITSKÝM VENKOVEM ….. A JEHO KATASTROFICKÝ SCÉNÁŘ SE BOHUŽEL
NAPLŇUJE U NÁS V ČECHÁCH V SOUČASNÉ DOBĚ.
V TEXTU O STARÉ BRITSKÉ VESNICE CHARAKTERIZUJE: „ ……TVOŘÍ JAKOUSI GEOLOGICKOU MAPU KRAJINY. MNOHO
STARÝCH BUDOV VDĚČÍ ASI ZA SHODU SE SVÝM OKOLÍM BEZPOCHYBY POUŽITÍM MÍSTNÍHO MATERIÁLU,DŮM
KAMENNÝ BYL VYSTAVĚN Z KAMENE TÉŽE HORY, NA NÍŽ VYROSTL, HRÁZDĚNÁ KONSTRUKCE BYLA SESTAVENA ZE
STROMŮ LESA, BLÍŽE KTERÉHO STOJÍ, OD PŘÍRODY KE STAVBĚ BYL JENOM KRŮČEK“.
http://leccos.com/index.php/clanky/wusing

FENG- ŠUI
TENTO FENOMÉM VSTOUPIL DO ARCHITEKTURY U NÁS PŘES DÁMSKÉ ČASOPISY,BAREVNÉ OBRÁZKOVÉ PUBLIKACE A
INTERNETOVÉ OBCHODY S DEKORAČNÍMI PŘEDMĚTY.
„ ČÍŇANÉ ČASTO NEHLEDAJÍ PŘÍČINU ÚSPĚCHU NEBO NEŠTĚSTÍ V TOM,CO ČLOVĚK DĚLÁ,ALE V MÍSTĚ KDE ŽIJE A
PRACUJE,DOKONCE I VE SMĚRECH, KUDY DO PRÁCE PŘICHÁZÍ, ČI V TVARU HORY LEŽÍCÍ ZA JEHO
DOMEM.ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY UKAZUJÍ, ŽE V ČÍNĚ SE JIŽ OD NEOLITU,PŘED NĚJAKÝMI SEDMI TISÍCI ROKY,
DODRŽOVALA URČITÁ PRAVIDLA KDE UMÍSTIT VESNICI A V NÍ CHRÁM A DALŠÍ DŮLEŽITÉ STAVBY.SOUBOR PRAVIDEL
POUŽÍVANÝCH PŘI ZAKLÁDÁNÍ STAVEB SE JIŽ ZÁHY ZAČAL NAZÝVAT „ FENG-ŠUI “ COŽ V PŘEKLADU ZNAMENÁ „ VÍTR A
VODA “.V NEJJEDNODUČÍM PŘÍPADĚ URČIL KLASICKÉ VENKOVSKÉ SCHÉMA S VODNÍ NÁDRŽÍ JIŽNĚ PŘED VESNICÍ A
PÁSEM KOPCŮ OCHRAŇUJÍCÍM SÍDLO PŘED CHLADNÝMI SEVERNÍMI VĚTRY ZEZADU.KOMPAS NEVYNALEZLI ČÍŇANÉ
PROTO,ABY NEZABLOUDILI,ALE ABY UMĚLI SPRÁVNĚ ZALOŽIT STAVBU “.
/ VÁCLAV CÍLEK, KRAJINY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ /
VÁCLAV CÍLEK DAL DO VÍNKU ČESKÉMU FENG-ŠUI OSM „JEDNODUCHÝCH PRAVIDEL ŠŤASTNÉHO UMÍSTĚNÍ DOMU“
NELEŽÍ NA PUKLINOVÉM PRAMENI,VYHÝBÁ SE ZLOMŮM ZEMSKÉ KŮRY.
JE-LI TO MOŽNÉ,PAK MÁ VODU NA JIŽNÍ STRANĚ PŘED SEBOU A ZÁDA KRYTÁ ZE SEVERU KOPCEM.
NESTOJÍ NA KRAJI PRUDKÉHO SVAHU ANI V PŘÍLIŠ ČLENITÉM TERÉNU.
MÁ JEDNODUCHÝ TVAR A STOJÍ NA POZEMKU JEDNODUCHÉHO TVARU / ČTVEREC,OBDELNÍK /.
DŮM I MÍSTO MAJÍ DOBROU POVĚST, ŽILI V NĚM DOBŘÍ LIDÉ.
MÍSTO SE MAJITELI A JEHO RODINĚ LÍBÍ A BUDE SE JIM LÍBIT AŽ DO STÁŘÍ.
MÍSTO MÁ TROCHU ZE VŠECH PŘÍRODNÍCH PRVKŮ – NĚCO VODY,NĚCO SKÁLY,NĚCO SLUNCE, STROM A OBČAS
MÍRNÝ VÍTR.POKUD TO NEMÁ,VYHLUBTE JEZÍRKO,PŘIVEZTE KRÁSNÝ KÁMEN,ZASAĎTE STROM,UVOLNĚTE MÍSTO
SLUNCI A VĚTRU.
http://www.skolaesoteriky.cz/dokumentyZAPOMEŇTE NA FENG – ŠUI A UDĚLEJTE SI DOMOV, JAKÝ JSTE VŽDY CHTĚLI.
clanky/feng_shui/feng_shui_a_nase
_bydleni/feng_shui_a_nase_bydleni.
php
PRO UMÍSTĚNÍ DOMU JE DŮLEŽITÝ TVAR OKOLNÍHO TERÉNU, PŘIČEMŽ NEJLEPŠÍ MÍSTO JE TZV. IDEÁLNÍ ENERGETICKÁ MAPA. ZNAMENÁ
PEVNOU OPORU V ZÁDECH DOMU - TJ. ČERNOU ŽELVU VE FORMĚ HORY, STROMŮ ČI VYŠŠÍ BUDOVY, ZELENÉHO DRAKA PO LEVÉ RUCE VE
FORMĚ NÍZKÝCH KOPCŮ ČI PLOTU A BÍLÉHO LVA, CHRÁNÍCÍHO Z PRAVÉ STRANY, JENŽ JE O NĚCO NIŽŠÍ NEŽ ZELENÝ DRAK. PŘED NÁMI JE
PAK OTEVŘENÝ PROSTOR SYMBOLIZOVANÝ ČERVENÝM FÉNIXEM, Z JEHOŽ STRANY MÁME ŠIROKÝ ROZHLED DO KRAJINY. JE-LI DŮM
USAZEN NA JIŽNÍ STRANĚ SVAHU, MÁME IDEÁLNÍ POLOHU V KRAJINĚ. NEMÁME-LI JI, JE POTŘEBA JI SYMBOLICKY DOPLNIT PLOTEM,
NAVÁŽKOU PŮDY ČI VÝSADBOU STROMŮ
AUTOR PŘIDÁVÁ K VNĚJŠÍMU ČESKÉMU FENG –ŠUI JEŠTĚ ČESKÁ „ JEDNODUCHÁ PRAVIDLA PRO MÍSTNOSTI“:
MÍSTNOST JE ČISTÁ A PŘEHLEDNÁ.
MÍSTNOST SI PŘEDSTAVTE , JAKOBY BY BYLA VYPLNĚNÁ VODOU. TAM KDE VODA MŮŽE SNADNO A HLADCE
PROUDIT, JE DOBRÝ PROSTOR. KDE BY VZNIKLY VÍRY ČI PEŘEJE – VE SLEPÝCH ULIČKÁCH,OSTRÝCH ÚHLECH STAVBY
NEBO OSTRÝCH KOUTECH – JE NUTNÉ DÁVAT POZOR.
TAM, KDE SE PRACUJE, JE I NEPOŘÁDEK. NESMÍ , ALE BÝT VŠUDE – VYHRAŽTE MU JEDEN KOUT.
SCHÁZÍ-LI MÍSTNOSTI SLUNCE , NAHRAĎTE JEJ TEPLÝMI BARVAMI, SCHÁZÍ – LI MU ZEMĚ, PŘINESTE SI Z VENKU
NĚKOLIK OBLÁZKŮ, SCHÁZÍ LI VÁM VODA, PĚSTUJTE RYBIČKY.MÁTE –LI RÁDI PSI , POZORUJTE, KAM SI LEHÁ VÁŠ
PES.MÁTE –LI RÁDI KOČKY, DĚLEJTE TO, CO ONY. VŠÍMEJTE SI SVÉHO PROSTŘEDÍ. PĚSTUJTE KVĚTINY,DBEJTE NA
PŘÍTOMNOST DŘEVA A PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ.PŘINÁŠÍ VÍC ŠTĚSTÍ, NEŽ SI UVĚDOMUJETE.
VZDUCH, SVĚTLO A TEPLO OD NOHOU PŘINÁŠÍ KLID.
VŠECHNY VĚCI V DOMÁCNOSTI BY MĚLY FUNGOVAT, KOHOUTKY BY NEMĚLY KAPAT, ŽIDLE A STŮL BY MĚLY MÍT
PEVNÉ NOHY. PAK VÁS BUDOU VĚCI UKLIDŇOVAT A NE ZNEKLIDŇOVAT.
VŠÍMEJTE SI „ ŠÍPU“ OSTRÝCH HRAN NÁBYTKU A STAVBY / DVEŘNÍCH KŘÍDEL /,KTERÉ NA VÁS PŘI PRÁCI NEBO
SPÁNKU MÍŘÍ.
AŤ JE V MÍSTNOSTI NĚCO KRÁSNÉHO – KÁMEN, OBRAZ NEBO SOCHA
NEPODLÉHEJTE STRESŮM, KDYŽ NĚKTEROU Z TĚCHTO ZÁSAD NEMŮŽETE DODRŽET,PROTOŽE MÁTE NEJMÉNĚ
STEJNOU MOC VTISKNOUT PROSTŘEDÍ SVÉ ROZPOLOŽENÍ, JAKO MÁ ONO MOC VÁS OVLIVNIT.
NA ZÁVĚR JEŠTĚ NĚKOLIK CITÁTŮ:
„ ČÍŇANÉ SI PŘEDSTAVUJÍ,ŽE ŽIVOTNÍ SÍLA NEBO –LI ČCHI,PROUDÍ JAKO VODA, JEJÍŽ TOK SE MÍSTY ROZŠIŘUJE A ZTRÁCÍ,
JINDE NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY, TOČÍ SE, ZAHNÍVÁ ČI VOLNĚ A JEDNODUŠE , BEZ VELKÝCH EMOCÍ PLYNE“,
/ VÁCLAV CÍLEK, KRAJINY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ /
„ NEZAPOMÍNEJME VŠAK ,ŽE HLAVNÍM ÚČELEM JE UDRŽOVÁNÍ HARMONIE,ROVNOVÁHY A KLIDU, A ŘIĎTE SE
ZDRAVÝM ÚSUDKEM“
/ KWAN LAUA, FENG-SCHUI, UMĚNÍ BYDLET /
http://www.infokompas.cz/?texty&c=168
„ …. NENÍ DŮLEŽITÉ ČÍST, ALE OPAKOVANĚ PROČÍTAT PŘEČTENÉ “
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
/ J.L. BORGES /
http://www.arc.cz/web_cz/gal-geomantie/index.html?openfolder=2008_maitrea_tynska
CELISTVÝM POHLEDEM NA VZTAH MEZI ČLOVĚKEM A JEHO OBYDLÍM SE ZABÝVÁ STAVEBNÍ BIOLOGIE, KTERÁ VZNIKLA PŘED VÍCE NEŽ
TŘICETI LETY V NĚMECKU. MÁ INTERDISCIPLINÁRNÍ CHARAKTER, DO NĚHOŽ SE PROMÍTÁ ŘADA RŮZNÝCH SPECIALIZACÍ JAKO JE NAPŘ.
ARCHITEKTURA, EKOLOGIE, PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE. PŘI VÝSTAVBĚ DOMŮ JE DŮLEŽITÉ NEJENOM STAVĚT PODLE OBECNĚ
PLATNÝCH KRITÉRIÍ, ALE TAKÉ BRÁT V ÚVAHU DALŠÍ FAKTORY, KTERÉ ČLOVĚKA A JEHO OKOLÍ OVLIVŇUJÍ. PROFESOR ANTON SCHNEIDER
Z INSTITUTU PRO BAUBIOLOGII A EKOLOGII STANOVIL 25 PRAVIDEL PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ:
1.
2.
3.
4.
STAVEBNÍ POZEMEK BEZ UMĚLÝCH A PŘÍRODNÍCH ANOMÁLIÍ
UMÍSTĚNÍ OBYTNÝCH DOMŮ MIMO ZDROJE EMISÍ A HLUKU
PŘIROZENÝ, DECENTRALIZOVANÝ ZPŮSOB VÝSTAVBY V SÍDLECH OBKLOPENÝCH ZELENÍ
VÝSTAVBA DOMŮ A OSÍDLENÍ RESPEKTUJÍCÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, SPOJENÍ S PŘÍRODOU, VYCHÁZEJÍCÍ VSTŘÍC ČLOVĚKU A
POTŘEBÁM RODINY
5. NEZPŮSOBUJÍCÍ NEGATIVNÍ SOCIÁLNÍ NÁSLEDKY
6. POUŽITÍ PŘÍRODNÍCH A NEFALŠOVANÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
7. PŘIROZENÁ REGULACE VLHKOSTI VZDUCHU V MÍSTNOSTI (POMOCÍ MATERIÁLŮ VYROVNÁVAJÍCÍCH VLHKOST)
8. OMEZENÁ A RYCHLE SE SNIŽUJÍCÍ VLHKOST V NOVOSTAVBÁCH
9. VYVÁŽENÝ POMĚR MEZI TEPELNOU IZOLACÍ A AKUMULACÍ
10.OPTIMÁLNÍ TEPLOTA VZDUCHU A POVRCHU STĚN V MÍSTNOSTI
11.DOBRÁ KVALITA VZDUCHU DÍKY JEHO PŘIROZENÉ VÝMĚNĚ
12.SÁLAVÉ TEPLO PRO VYTÁPĚNÍ
13.DENNÍ SVĚTLO, UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A BARVY ODPOVÍDAJÍCÍ PŘÍRODNÍM PODMÍNKÁM
14.ZACHOVÁNÍ PŘIROZENÝCH RADIAČNÍCH POLÍ
15.OMEZENÍ UMĚLÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ
16.POUŽITÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ S NÍZKOU RADIOAKTIVITOU
17.OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM S OHLEDEM NA POTŘEBY ČLOVĚKA
18.NEUTRÁLNÍ NEBO PŘÍJEMNÁ VŮNĚ BEZ VYLUČOVÁNÍ JEDOVATÝCH LÁTEK
19.MAXIMÁLNÍ OMEZENÍ PLÍSNÍ, BAKTERIÍ, PRACHU A ALERGENŮ
20.VYSOKÁ KVALITA PITNÉ VODY
21.NEZPŮSOBUJÍCÍ ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
22.MINIMALIZACE SPOTŘEBY ENERGIE PŘI MAXIMÁLNÍM VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
23.VÝBĚR STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PŘEDNOSTNĚ Z MÍSTNÍCH ZDROJŮ, NEPODPOROVÁNÍ TĚŽBY NEDOSTATKOVÝCH NEBO RIZIKOVÝCH
SUROVIN
24.VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI FYZIOLOGIE A ERGONOMIE PŘI VYTVÁŘENÍ INTERIÉRU A JEHO ZAŘÍZENÍ
25.ZOHLEDNĚNÍ HARMONICKÝCH ROZMĚRŮ, PROPORCÍ A FOREM
Download

ZÁKLADY EKOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ