profi
poradenství
& finance
6–7/2013
První čtvrtletí
poradenské
produkce
Fincentrum
chystá rozvoj
Ceny realit
budou přesnější
Strach
a safety
heaven
Ivan Špirakus
Pool jen na půl
Díky elektronickému sjednávání
zřídíte svým klientům pojistku
rychle a bezchybně.
editorial
Vážení a milí čtenáři,
čtvrtletí nezačalo nijak radostně.
Zprostředkování pojistek kleslo o čtvrtinu,
pravidelných investic o třetinu, ještě že ty
hypotéky rostly.
Že zprostředkovatelé bojují proti novele
38, je pochopitelné, ale pojišťovny si
svým bojkotem spíš nabíhají na vidle.
Asi se těší, jak s nimi příští vláda zatočí,
a to nejen zdaněním zisků. Nebo jim to je
jedno? Na svém vlastním pojišťování totiž
prodělávají miliardy (loni 15 miliard), což
zatím kryly z výnosů na finančních trzích.
Tam ale večírek skončil, takže je čeká
tvrdé omezení nákladovosti, a zejména
té „získatelské“, než si přebudují produkty
i kmeny. Ani snížení TÚM nepomůže.
Zřejmě tuhne úsměv i kampeličkám, takže u nás rozšířený živočich, tzv. Spořínek,
se dostává mezi ohrožené druhy. To, čemu
se v odborném jazyce říká finanční represe,
dostává srozumitelnější název „utajené
vyvlastňování úspor“. Kvůli nízkým úrokům
střadatelé ve 23 zemích přicházejí o víc
než 100 miliard eur ročně. Ostatně již lord
Keynes použil termín „eutanazie rentiéra“,
když doporučoval socializaci investic pomocí nízkých sazeb (pod inflací). A to musí
znít naší levici jak andělské zvony.
Co z toho plyne? Finanční poradci nebudou mít snadný život, takže ku pomoci
připravujeme s elitními odborníky i jakousi
malou investiční univerzitu – ne ovšem primárně zaměřenou na produkty, ale na to,
jak je lidem vysvětlovat, nebo – chcete-li
– prodávat.
Tak ať se vám daří!
Petr Fejtek
obsah
červen
červenec 2013
4–7
Stalo se
8
Čtvrtletí AFIZ/USF
9–11
Pool jen na půl
12–14 Fincentrum chystá rozvoj
15
1. Q v pojištění – bez překvapení
16–17 Pioneer si partnery vybírá
18–19 Klient musí nabídce produktu
rozumět
20–23 Malá investiční akademie
Transformovaný vrabec v hrsti,
nebo holub na střeše třetího pilíře?
24–25 Zlepší se kvalita
finančního poradenství?
26
K poradenství trh směřuje
27
Udělal soud jasno v povinnostech
IZ? Spíše naopak…
28
Pod lupou:
životní pojištění „Bez obav“
29
Dluhy domácností a oživení
30–31 Rotace k akciím bude trvat roky
32–33 Strach a safety heaven
34–36 Ameriko – kam z útesu?
PROFI
PORADENSTVÍ
& FINANCE
Vydává: A 11 s.r.o., Bělehradská 92, 120 00 Praha 2
Registrace: MK ČR E 21144
Ročník: I, vychází měsíčně
Náklad: 16 000 ks
Ceník výtisku ve volném prodeji: 90 Kč
Datum vydání: 8. 4. 2013
Adresnou distribuci zajišťuje společnost SEND
předplatné spol. s r.o..
"
Adresa redakce:
Profi Poradenství&Finance
Milady Horákové 119, 160 00 Praha 6
Šéfredaktor: Petr Fejtek, [email protected], 603 558 880
Redakce: Jana Schillingová, [email protected]
Předplatné: www.profipf.cz nebo 603 239 737
Inzerce: Aleš Zavoral, [email protected], 777 940 614
Pavel Horský, [email protected], 775 940 614, 605 23 23 89
Grafika: IM agentura, [email protected]
Zákaznická linka: 603 239 737
Internet: www.profipf.cz
Redakcí nevyžádané příspěvky se nevrací.
Objednávám předplatné měsíčníku
Profi Poradenství&Finance na 12 měsíců za cenu 495 Kč
Předplatné se automaticky prodlužuje dokud není zrušeno.
Cena je platná od 8. 4. 2013
36
Ještě nemáte zkoušku
na penzijní produkty?
37 Globální investiční halucinace
38–39 Ceny realit budou přesnější
40–41 Dlužnické registry nově
42–47 Pojištění odpovědnosti
podnikatelů a průmyslu
48–49 Ze společnosti
50
Mystery shopping
Způsob platby..........................................................................................................
Faktura ...................................................................................................................
Údaje pro fakturaci ..................................................................................................
IČ ...................................................... DIČ ..............................................................
Adresa objednavatele ..............................................................................................
Č. účtu ....................................................................................................................
Název organizace ....................................................................................................
Vyplněný lístek odešlete na adresu: Profi Poradenství&Finance, A 11 s.r.o.
Milady Horákové 119, 160 00 Praha 6, ☎ 603 239 737
Internet: www.profipf.cz  Email: [email protected]
Příjmení ................................................ Jméno .....................................................
Ulice č.p. .................................................. Obec .....................................................
Název organizace ....................................................................................................
Vyplněním kuponu souhlasím s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto kuponu byly po dobu
deseti let zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/20 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, spol. A11 s.r.o. se sídlem: Bělehradská 568/92, 120 00 Praha – Vinohrady,
jako správcem, k nabízení výrobků a služeb správce, k průzkumu strhu, analýz, organizování
dalších akcí, zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických
prostředků. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoli odvolán na adrese správce.
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou (nehodící se škrtněte).
Příjmení ................................................. Jméno ...................................................
Razítko, podpis:
Profese.................................................... e-mail .....................................................
Adresa pro doručování: (je-li shodná s adresou objednavatele, nevyplňovat)
ANO
NE
Ulice č.p. ................................ Obec ........................................................................
Kód: 1304
PPF012
Stalo se...
Utajené vyvlastňování úspor
Střadatelé kvůli nízkým úrokům přicházejí o víc
než 100 miliard eur ročně vinou nižších bankovních
úroků, než je inflace, varuje studie, na níž se odvolává
německý tisk. Je to daň za současnou krizi a za snahy
o záchranu zadlužených států, které z toho naopak
profitují. Podle Světové banky je momentálně 23
zemí dotčeno tzv. negativními reálnými úroky, čímž
úspory ztrácejí na reálné hodnotě. Jen v Německu tak
střadatelé ročně přicházejí o 14,3 miliardy eur (370
miliard Kč).
Jako poražení tohoto „utajeného vyvlastňování
úspor“ tak ze současné situace vycházejí majitelé
úspor, vítězem jsou naopak dlužníci všeho druhu,
včetně vysoce zadlužených států. Snižuje se totiž i jejich dluhová zátěž a vydělávají na tom tak i země jako
Německo, které díky nízkým úrokům ušetřilo v letech
2009 až 2012 kolem 62 miliard eur.
V odborné veřejnosti zdomácněl spíš název „finanční represe“, protože se podobný jev může vyskytovat
obecněji v celé oblasti fix income, tedy zejména také
dluhopisů. Inflace je zatím doslova „krotká“, ale nad
výnosy státních dluhopisů ve střednědobém horizontu s největší pravděpodobností zvítězí.
Již lord Keynes použil termín „eutanazie rentiéra“,
když doporučoval socializaci investic pomocí nízkých
sazeb (pod inflací). Právě to se dnes děje po celém
vyspělém světě. Ač dnes je eutanazie (oškubání spořínků) prvotní a investice jsou druhotné.
Kolik investorovi (i pojišťovně, bance či penzijnímu
fondu) vynese český státní dluhopis v příští pětiletce,
zjistíte na stránkách ČNB, odkud je i graf.
Inflace je zatím
doslova „krotká“,
ale nad výnosy
státních dluhopisů
ve střednědobém
horizontu s největší
pravděpodobností
zvítězí.
Hrubý výnos
státního 5letého
dluhopisu ČR (%)
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2003
Reuters navrhuje i zavedení nové zvláštní daně pro
reklamní průmysl.
Jak asi mnohý poznal, titulek jsme si vypůjčili ze
slavné charakteristiky Ronalda Reagana: „Pohled vlády
na ekonomiku by se dal shrnout do několika krátkých
frází: Pokud se to hýbe, zdaň to. Když se to stále hýbe,
reguluj to. A když se to přestane hýbat, dotuj to.“
Rákosníček je poklad
Česká mincovna v letošním roce připravila speciální
sérii stříbrných medailí a žetonů s motivy pohádkových postaviček. Spojuje je osoba výtvarníka a režiséra Zdeňka Smetany a jako první se na nich objeví
oblíbený Rákosníček. Již po prázdninách se můžeme
těšit na Malou čarodějnici a jejího přítele havrana
Abraxase.
Proč se Řecko zotavuje
Průměrné měsíční náklady na práci v Řecku se v posledních třech letech, tedy od doby, kdy musela země
požádat o záchranný úvěr, snížily o 20 %.
Převratná referenda
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Když se to hýbá, zdaňte to!
Aby dodržela fiskální pravidla EU, nevylučuje maďarská vláda zvýšení sektorových daní (banky, energetický sektor, finanční transakce) a podle agentury
4
Švýcarsko zřejmě rozdělí revoluční mzdový plán.
V rámci debat o spravedlivých platech levicové strany
prosazují, aby plat nejvyšších manažerů firem byl
maximálně 12krát větší než mzda nejhůře placených
zaměstnanců.
Již v březnu se Švýcaři v referendu vyslovili pro snížení manažerských platů a nyní levice i odbory chtějí
využít vlny rozhořčení z nadměrného odměňování vedoucích pracovníků a letos v listopadu chtějí vyvolat
další hlasování. Levicová iniciativa požaduje, aby mohl
manažer ročně maximálně vydělat jen dvanáctkrát tolik než nejhůře placený zaměstnanec ve stejné firmě.
Iniciátoři chtějí tuto normu zakotvit v ústavě a podle
nedávných průzkumů ji podporuje 49,5 % švýcarských
voličů. Asi každý tuší, co by velké koncerny udělaly:
6–7 / 2013
stalo se
„Existuje spousta zemí, které by nás chtěly,“ řekl novinám generální ředitel společnosti Glencore.
Kníže to nevzdává
Sice jde už o březnový průzkum, ale v průzkumu
SANEP se největší důvěře se z předsedů politických
stran těšil šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg. Druhou
nejlépe hodnocenou čelní osobností dvanácti politických stran je předseda ČSSD Bohuslav Sobotka,
následován šéfem KSČM Vojtěchem Filipem. Překvapivým výsledkem je čtvrté místo, které získal předseda
Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík, jenž se tak
umístil i před pátým Petrem Nečasem.
Popularitu svého předsedy TOP 09 jistě využije
i v think tanku Fórum Karla Schwarzenberga.
V ECB se zjevil rozum
Chystaná daň z finančních transakcí zřejmě dozná
změn pod tlakem Evropské centrální banky, která má
obavy z narušení stability trhu. Podle Financial Times
„jde o výraz strachu z implementace“. Pro nákupy
a prodeje finančních nástrojů měla platit sazba 0,1 %,
u derivátů 0,01 %. Roční výběr 30 až 35 miliard eur má
od roku 2014 nutit banky k zodpovědnějšímu chování
vůči rizikům. Daň z finančních transakcí měla původně platit pro celou Unii, ale Británie, Švédsko i ČR ji
odmítly, nyní má výhrady i Německo, Francie a Itálie,
z projektu couvá Belgie. Brusel již připustil, že může
vést k propadu obchodů s akciemi o 15 %, u derivátů
až o 75 %.
Odpor proti připravované dani zesílil po kritice
prezidenta Bundesbanky Jense Weidmanna, který se
obává, že daň v současné podobě poškodí klíčový trh
s repo úvěry a toto nebezpečí vidí i ECB. Pozorovatelé
mluví už teď o zpoždění startu daně z finančních
transakcí a silném naředění jejího obsahu.
Fio nejen podnikatelům
Malí a střední podnikatelé zvolili Fio podnikatelský
účet již podruhé nejlepším finančním produktem
v hlasování o Cenu podnikatelů soutěže Zlatá koruna
2013. Oceněn byl i Fio osobní účet, který získal třetí
místo v hlasování o Cenu veřejnosti. Účty Fio banky se
prosadily v konkurenci zhruba šesti set nominovaných
produktů.
Conseq v zisku na rekordu
Největší nebankovní asset manager Conseq
Investment Management (aktivně obhospodařoval
klientská portfolia přes 19 mld. Kč), oznámil hospodářské výsledky. Za rok 2012 vzrostly jeho čisté výnosy
z poplatků a provizí z 93 milionů Kč na 145 milionů Kč,
tedy o více než 50 %. Společnost tak v loňském roce
dosáhla nejlepších hospodářských výsledků ve své
historii.
6–7 / 2013
K mimořádnému nárůstu čistých výnosů (výnosy
z poplatků a provizí minus náklady na poplatky a provize) i čistého zisku přispěl zejména příznivý vývoj
na finančních trzích. Rostly ceny většiny aktiv, což se
promítlo do hodnoty obhospodařovaných portfolií,
která vykázala za loňský rok jak čistý přítok nových
vkladů, tak velice dobrou výkonnost. „Rok 2012 jsme
ukončili s vynikajícími výsledky, jež překonaly naše
očekávání,“ komentuje nárůst výnosů Jan Vedral,
předseda představenstva a hlavní investiční manažer
Conseq IM.
Strachu bylo dost
Jan Vedral
„Nenechte se rozhodit korekcí evropských akcií
v minulém týdnu. Špatných zpráv a strachu už bylo
tolik, že pomalý návrat důvěry požene burzy v Evropě
rychle vzhůru. Zvláště pak banky…“ Tvrdí to alespoň
analytická společnost Alphavalue specializující se
na výzkum trendů na akciových trzích a vidí 20% růst
pro evropské akcie. Podobně optimističtí jsou nyní
analytici Goldman Sachs při popisu vyhlídek čínského
trhu, kde prý investory po sérii špatných zpráv z této
druhé největší ekonomiky světa nyní čekají milá
překvapení ve zbytku roku, která nenechají akciové
trhy chladné.
Mladí bez práce i v Česku
Nezaměstnanost mladých se začíná v Evropě
rozrůstat a je zaděláno na významný sociální problém.
Ve Španělsku a Řecku už je v nejmladší skupině
bez práce více než polovina lidí. Čísla v Česku zatím
zdaleka tak hrozivá nejsou a jsme stále pod průměrem EU, ale jak rostou, ukazuje graf. Problém roste
navíc zejména vysokoškolákům – nejen nevhodnou
oborovou strukturou absolventů, ale zejména jejich
explozivním nárůstem. Nehledě na nízkou úroveň
mnoha vysokých škol se počet jejich studentů od roku
2001 zdvojnásobil na 400 tisíc. Školy je navíc dobře
nepřipraví a firmy jich tolik nechtějí, dokonce se jich
bojí.

Nezaměstnanost
mladých (15–24 let)
v ČR
zákl. a střed.
bez maturity
40
35
30
SŠ
25
VŠ
20
15
dlouhodobě
nezaměstnaní
10
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
5
ekonomicky
neaktivní
(nepracují ani
nestudují)

Mládí vpřed!
Makléři oceňují Kooperativu
Nahrazení vydělávajících penzistů nezaměstnanými
by na Slovensku mohlo snížit počet lidí bez práce
o několik desítek tisíc. Na slovenských úřadech práce
je evidováno zhruba 390 tisíc lidí a míra nezaměstnanosti 14,4 % je blízko dlouhodobého maxima. Dosažení důchodového věku na Slovensku v současnosti
není důvodem k ukončení pracovního poměru.
Po změně zákoníku práce by tedy rozhodoval
zaměstnavatel, což je značná změna postoje vládních
socialistů, kteří dlouhodobě prosazovali spíše posílení
práv zaměstnanců.
Vítězem letošního 13. ročníku ankety Pojišťovna
roku se stala opět Kooperativa pojišťovna ze skupiny
VIG, která zvítězila ve třech z pěti soutěžních kategorií.
Asociace českých pojistných makléřů vyhodnocuje
názory svých 500 členských makléřských firem makléři – skutečnými odborníky, kteří s pojišťovnami dnes
a denně spolupracují. Vyhodnocují tak nejen kvalitu
produktů, ale zejména podmínky, komunikaci a vypořádání. Kooperativa vyhrála v pojištění průmyslu
a podnikatelů, pojištění občanů a autopojištění. V kategorii životního pojištění ji z loňského trůnu sesadila
Pojišťovna České spořitelny, která tak v rámci jedné
z hlavních kategorií obsadila první příčku již pošesté.
Skokanem roku je Wüstenrot pojišťovna v kategorii
pojištění občanů, v níž se zařadila za Allianz pojišťovnu na třetí místo.
Člen prezidia AČPM a „otec-zakladatel“ celé ankety
Ivan Špirakus dodává: „Největší změny v porovnání
s předchozím ročníkem opět zaznamenala kategorie specializovaného pojištění.“ Romana Benešová,
Partner KPMG ČR upozornila, že celý pojistný trh se
intenzivně zabývá implementací nového soukromého
práva platného od ledna 2014: „Nový občanský zákoník významně posiluje pozici klienta a chrání slabší
smluvní stranu, což zvyšuje nároky nejen na pojišťovnu, ale i zprostředkovatele.“
Prezidium asociace udělilo čestný titul Osobnost
pojistného trhu za přínos rozvoji českého pojišťovnictví Jaroslavu Daňhelovi, který nyní pracuje na Katedře
bankovnictví a pojišťovnictví VŠE.
Čeká USA „hliněná“ bublina?
Mezi roky 1900–1919 ceny půdy v USA vzrostly
o 70 %, pak ale na trh dolehl růst sazeb a útlum
obchodu s potravinami, který nastal po první světové
válce. Do roku 1940 se pak ceny půdy vrátily na úroveň z přelomu století.
Během posledního desetiletí se ceny půdy v USA
zdvojnásobily. Přispěla k tomu politika Fedu, která drží
sazby nízko, a silná poptávka. Otázkou zůstává, co se
stane, až Fed politiku utáhne a až vzroste produkce
obilnin. Nezajímá to pouze farmáře, ale i velké investory, kteří do půdy jako reálného aktiva vložili miliardy
dolarů.
Energie – jaká a za kolik?
Srovnání cen
plynu v Americe
a v Evropě
Rostoucí náklady na energie dusí Evropu a zejména
evropský průmysl. Plynová revoluce v USA zahýbala
nejen cenami energetických surovin, ale i plánováním
dalšího rozvoje (nejen Temelína). V USA je i tzv. lehká
ropa WTI kolem 80 dolarů, kdežto „náš“ Brent kolem
110 dolarů za barel. WTI ale neumí naše rafinerie zpracovávat, zato do Evropy proudí „nadbytečné“ americké uhlí. Naši uhlobaroni si zoufají, protože v USA
se staví terminály i lodě na přepravu zkapalněného
plynu. Akcie ČEZ pak vykopaly další lokální minimum
na 550 korunách, kde byly již před osmi lety.
Pojišťovna roku 2012 – celkové výsledky:
Pojištění průmyslu a podnikatelů
1. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
2. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
3. Allianz pojišťovna, a.s.
4. ACE European Group Ltd, org. složka
5. AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou
republiku
Pojištění občanů
1. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
2. Allianz pojišťovna, a.s.
3. Wüstenrot pojišťovna a.s.
4. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
5. Generali Pojišťovna a.s.
250
200
150
Cena plynu v Americe, leden 2010 = 100
Cena plynu v Evropě, leden 2010 = 100
100
50
01
/10
03
/10
05
/10
07
/10
09
/10
11
/10
01
/11
03
/11
05
/11
07
/11
09
/11
11
/11
01
/12
03
/12
05
/12
07
/12
09
/12
11
/12
01
/13
03
/13
0
6
Autopojištění
1. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
2. Allianz pojišťovna, a.s.
3. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
4. UNIQA pojišťovna, a.s.
5. Generali Pojišťovna a.s.
Životní pojištění
1. Pojišťovna České spořitelny, a.s., VIG
2. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
6–7 / 2013
stalo se
3. Allianz pojišťovna, a.s.
4. ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro ČR
5. Generali Pojišťovna a.s.
Specializovaný pojistitel
1. ERV pojišťovna, a.s.
2. Pojišťovna VZP, a.s.
3. D.A.S. Pojišťovna právní ochrany, a.s.
4. KUPEG úvěrová pojišťovna a.s.
5. Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka
Kolik máme v šedé ekonomice
Podle studie společnosti Visa ve spolupráci s expertem na šedou ekonomiku profesorem rakouské
Univerzity Johannese Keplera Friedrichem Schneiderem a konzultantů A.T. Kearney „schovávají“ Češi před
daněmi 600 miliard korun ročně. Přestože objem šedé
ekonomiky u nás roste (před dvěma lety činil „výkon“
tohoto sektoru 500 miliard korun), jsme v 16% podílu
na HDP dokonce pod evropským průměrem 18,5 %
HDP.
Přesto průměr vychází na víc než 100 000 korun
na každého ekonomicky aktivního Čecha. Šedá
ekonomika funguje v celé Evropě na bázi peněžních
toků, na nichž se ze dvou třetin podílí práce načerno
a z třetiny platby bez účetních dokladů. Mezi sektory,
kde se stínová ekonomika vyskytuje nejčastěji, patří
stavebnictví, maloobchod, výroba, cestovní ruch
a doprava.
Šedá ekonomika (% HDP)
Francie
10%
Velká Británie
10%
Německo
13%
Slovensko
15%
Česko
16%
Belgie
16%
Španělsko
19%
Itálie
21%
Maďarsko
22%
Polsko
24%
Turecko
27%
Bulharsko
31%
Důl – to je díra v zemi
Slavné cimrmanovské vysvětlení uhlobarona Ptáčka
si zřejmě opakuje nejeden investor, když vzpomene
na upisovací cenu akcie NWR 425,80 koruny v IPO
a po pěti letech obchodování vidí na kurzovním lístku
cenu pod 35 korunami. Navíc analytici společnosti
Deutsche Bank dále snížili cílovou cenu pro akcie NWR
na 25 korun s doporučením „prodat“.
6–7 / 2013
Fondy vzrostly za 1. čtvrtletí o 13 miliard
Majetek v podílových fondech vzrostl během prvního čtvrtletí 2013 o 13,29 miliardy korun (tj. 5,65 %)
na 248,6 miliardy korun. Kromě mírného odlivu ze zajištěných fondů všechny ostatní zhodnotily. K novým
investicím kolem 5 miliard korun se tedy přidal pěkný
nárůst hodnoty aktiv, zejména akciových a smíšených
fondů. V podílových fondech nabízených v České
republice drží 75 % objemu majetku fyzické osoby
a 25 % právnické osoby. A čtvrtletní změny hodnoty
majetku fondů ukazuje graf.
Čtvrtletní změny
hodnoty majetku
fondů (mld. Kč)
Poradci jdou do realit
Poradenské společnosti hledají potenciál rozvoje
a do hledáčku se zřejmě dostal realitní trh. Podle
serveru Hypoindex buduje Fincentrum vlastní realitní
kancelář a Partners jednu kupují. Komplexní servis
klientely realitních kanceláří rozhodně není neperspektivní. Financování nemovitosti je jen východisko
pro komplexní poradenství, což si ostatně uvědomují i další poradenské společnosti. Jde jen o to, jak
efektivně se takového klientského segmentu zmocnit.
„V některých zemích Evropské unie totiž získají banky
dvě třetiny klientů poptávajících hypotéku prostřednictvím realitních kanceláří. V Česku se v současné
době většina realitních kanceláří v tomto směru pohybuje spíše neefektivně. Právě proto vedení společnosti Fincentrum připravuje realitní projekt, který ovlivní
nejen přerozdělení realitního trhu, ale i trhu s hypotékami a dalšími finančními produkty,“ vysvětluje
Jaromír Mašek ze společnosti Fincentrum.
Komplexní servis
klientely realitních
kanceláří
rozhodně není
neperspektivní.
Na obzoru straší exit
Ben Bernanke doslova „poškádlil“ trhy vyjádřením,
že vlny kvantitativního uvolňování by se mohly blížit
k ukončení. To by znamenalo konec přílivu levných
peněz, dluhopisům tedy poskočily výnosy vzhůru
(jejich ceny tedy klesly). A jak je trh globální, dokazuje
například i dění u nás: výnos českého desetiletého
vládního dluhopisu během týdne vzrostl o téměř 25
bazických bodů, jinak řečeno dluhopis ztratil na ceně
okolo 2 %.
7
produkce
První čtvrtletí poradenské produkce
Členské společnosti AFIZ a USF ČR
společně informují o základních
parametrech finančněporadenského
trhu ČR v prvním čtvrtletí roku 2013.
y/y –24 %
Zprostředko- Počet
vaný obrat
smluv
I. Pojištění
Životní pojištění Celkové roční
- běžně placené pojistné
Životní pojištění Suma předepsa- jednorázově
ného jednorázoplacené
vého pojistného
Neživotní
pojištění
Celkové roční
pojistné vč.
jednorázového
pojistného
CELKEM
y/y +42 %
Podílové listy objem nákupů
Souhrn
zprostředkovaných částek
Pravidelné
investice
Souhrn zprostředkovaných
ročních částek
217 712
1 035
246 494
73 481
1 325 445
150 912
Počet smluv
(investice
celkem)
910 112
33 960
183 639
CELKEM
1 093 751
II. Úvěrové produkty
a depozita
Zprostředkovaný obrat
(tis. Kč)
Penzijní
připojištění
Objem sjednaných ročních
příspěvků
Důchodové
spoření
Počet smluv
Doplňkové
penzijní spoření
Stavební
spoření
Počet
smluv
(investice
celkem)
54 683
13 140
N
7 723
Objem sjednaných ročních
příspěvků
32 372
2 884
Suma cílových
částek
1 388 873
5 449
Úvěry ze staveb- Souhrn poskytního spoření
nutých úvěrů
448 657
1 061
Hypoteční
úvěry
Souhrn poskytnutých úvěrů
8 327 310
5 289
Spořicí
účty
Souhrn zprostředkovaných
částek
N
3 299
10 251 895
38 845
CELKEM
8
76 396
Zprostředkovaný obrat
(tis. Kč)
II. Investice
y/y –36 %
861 238
6–7/ 2013
rozhovor
INSIA vznikla sice v principu jako platforma a partner
pro průmyslové makléře, ale nyní spolupracuje i se
stovkami zprostředkovatelů v retailu. Za partnera
ovšem vezme jen „profíka“, navíc expanduje i do
jiných zemí s podporou Marsh, největšího světového
makléře. Jak vidí náš trh zakladatel a spolumajitel
Ivan Špirakus?
Obecně to vypadá, že celý pojistný trh je
v určité kontrakci. Skoro v depresi.
Jak se to projevuje u vás?
Všichni říkají, že to bylo špatné, pojišťovny teď, že je to lepší. Ale statistiky ČAP,
neříkají, že se trh nějak brutálně propadl,
pokles v nové produkci běžně placeného
životního pojištění je pouze 6,4 %. Na druhé straně společný report AFIZ a USF uvádí
v nové produkci pojištění propad 14 %
za 1. čtvrtletí. Je zřejmé, že část produkce
z klasických poradenských firem se přesouvá někam jinam. A hádej kam asi?
Pool jen
na půl
Takže se pojišťovny v minulých letech
hojily víc na životě i na jednorázech
a na majetek se trochu „vykašlaly“?
To si nemyslím. Pojišťovny mají týmy,
které dělají specializace na to i ono. Myslím, že to je dané spíš tím, že lidé reagují
pasivně na poptávku, lidé kupují, co se jim
nabídne, a platí základní věta: pojištění se
nekupuje, ale prodává. A když trh na to
nemá, tak to nikdo nenabízí, když to
nikdo nenabízí, tak to nikdo nechce,
takže pak si všichni myslí, že to není
potřeba. Ale pokusy o inovace tu
jsou, i když to občas nevyjde
Typický příklad je pojištění psů,
kdy všechny indicie říkaly, že to
musí jít skvěle. Počet psů, vztah
Čechů ke psům, útraty za veterináře, útraty na žrádlo, za hračky,
na oblečení jsou obrovské. Potom
průzkumy u veterinářů ukazovaly, že
to lidi děsně chtějí, monitoring webů,
kam píší pejskaři, ukazoval, že všichni
chtějí pojištění. A ve finále pojišťovny
přinesly pojištění, ale lidé si ho nekupují. A ti, co ho kupují, většinou plánují
nějakou škodu. Nebo si to kupují
takoví, co mají tři psy, pojistí jednoho,
léčí na to všechny tři, veterinář jim to
napíše, a pes nic neřekne.
Zřejmě ale také – jako všude na trhu
– krize způsobuje určitou jinou segmentaci...
Což je v zásadě v pořádku, tedy bylo
by v pořádku. Protože produkty pro „low“
skupinu se sice předělávají a vyvíjejí, ale
na druhou stranu produkty pro „top“
skupinu prostě nejsou. Kdo by chtěl
pojistit velmi luxusní domácnost,
nenajde kvalitní pojistku. Kdyby chtěl
„High Net Worth Insurance“ a zajímá
se, co v těch pojistkách všechno je,
tak zjistí, že jsme sto let za opicemi.
Přitom kolik je u nás dolarových
milionářů – a tihle lidé se prostě
nemohou pořádně pojistit.
Protože takový standard tady
není. Vidím dnes a denně, jak
klienti řeší domy za 20–30
milionů.
A jak servisujete cizince nebo
emigranty, kteří se vracejí?
To jsme řešili před mnoha lety. Přijela
paní zpátky z USA a chtěla pojištění
domácnosti na osm milionů, vybavení,
kuchyň. A pak říká, já bych se chtěla jen
zeptat, my budeme občas jezdit do hor,
do Krkonoš, a když tam pojedu, budu
mít věci pojištěné? Nějaké oblečení, šaty
6–7/ 2013
když půjdu na nějaký večírek a někdo by
mě přepadl? Tak to máte limit 2 %. Ona,
to je nějak málo. Jaké máte šperky? No,
od Cartiera, prstýnek, náušnice, tak asi 40
tisíc dolarů. No, to tam také není. Aha, a my
jsme měli v Americe pojistku a manžel jednou zapomněl v hotelu Rolexky, to tam je?
Hm, to tam také není. Pak nějaké obrazy,
a co kdyby ten obraz spadl na zem a rozbil
se. To tam také není. A tak jsme postupně
zjistili, že ji pořádně nepojistíme. Tak byla
smutná, i když platila za pojistku 25 tisíc.
Tím chce říct, že na jedné straně si stěžujeme, že to nejde, na druhé straně produkty
pro afluentní klientelu nejsou k dispozici.
Protože to je pořád takové to kolečko:
pojišťovny říkají, že to nikdo nechce, tak to
nikdo nenabízí, když to nikdo nenabízí, tak
to nikdo nekupuje, a stále dokola.
Versace atd., asi tak 600 tisíc, kufry Vuiton...
Tak to tam není. A ona pak, mám nějaké šperky. Tak ty si tu můžete připojistit
do trezoru doma. Ona, to mi nerozumíte,
Když se vrátíme zpátky k prvnímu
čtvrtletí – z 80 %, možná víc, jsou vašimi
partnery makléřské firmy?
Legálně, právně to jsou všichni PPZ
a dělají byznys jak makléřský, tak agentský.
9


To je výhoda českého zákona, kdy můžete
vystupovat v obou pozicích, dle potřeby
klienta a daného pojištění.
A když budu z Budějovic, dělám to už
několik let, jsem v XXX, ale už se mi tam
nelíbí, tak to byste mě vzali?
Jako pool servisujete přes 1000 PPZ,
z tohoto pohledu jste srovnatelní
s Broker Trustem?
Ano, to ano. Za předpokladu, že bys
splnil základní předpoklady, čili měl bys
kancelář a nebyl bys sám. Měl bys ještě
nejméně dalšího obchodníka, který by
tě zálohoval, dělali byste spolu, a k tomu
ještě nějakou administrativu, abyste mohli
fungovat. Protože my nebereme ty „sám
voják v poli“, protože, když ten člověk
pojede na dovolenou a klienti budou něco
chtít, kdo se o ně bude starat? A to je zase
rozdíl, protože do jiných poolů může jít
člověk sám.
Oni mají více PPZ, ale tam je základní
rozdíl, že my jsme exkluzivní a oni jsou
neexkluzivní. Takže je otázka, kolik daný
počet registrovaných subjektů generuje
v poolu obratu. Já říkám, že počet registrací není to hlavní, jediná pravda je na rozvaze a výsledovce v Obchodním rejstříku,
tak se ptejme, proč tam řada firem své
hospodářské výsledky nedává, přestože to
je zákonná povinnost?
Tím jsme zpátky u prvního čtvrtletí.
Zatím se zdá, že jak vaše makléřská
základna, tak retailoví obchodníci nevysílají žádný tristní signál. Protože někteří
konkurenti hlásí citelný pokles…
Jde hlavně o to, která čísla se berou –
jsou to brutto nebo netto, peníze došlé
na účet, uzavřené smlouvy, se storny, bez
storen atd.? Jediná pravda je výsledovka,
ale to by ji museli všichni zveřejnit. Ale to
poznáte pochopitelně až za rok. Čtvrtletní
závěrky se v rejstříku nezveřejňují, řada
firem je vlastně ani nedělá, protože to není
povinné. My máme ovšem americké akcionáře, takže závěrky děláme měsíčně.
Trend naznačuje sílící drolení velkých
MLM a lidé hledají. Přichází z nich nejvíc
nováčků?
To by řekl přesně ELIXIR, protože tam
vedou statistiku, odkud i kam se přelévají
PPZ, mají to dobře udělané. Poznají, kolik
lidí je nových a kolik přestupujících. Z toho
si dovedou udělat statistiku, odkud, kam
lidé přecházejí.
Zásadně k nám přichází největší část
nových partnerů od těch MLM, to je také
logické. Ale pozor, tady je základní rozdíl
mezi námi a ostatními. Když někdo přijde
a říká, já jsem to nikdy nedělal a chci dělat
v INSIA, tak řekneme, děkujeme, ale to
máte smůlu. My vás to neumíme naučit,
nemáme na to zázemí, to umějí jinde, ale
my to neděláme. Respektive jinak: kdyby
zájemce přišel sem na centrálu, tak se
zeptáme, kde bydlíte, v místě si najděte nějakou INSII a zkuste se s nimi dohodnout,
jestli vás to řemeslo naučí.
10
Nerozjíždí se i mezi pooly jakási
provizní spirála?
To bude jistě věčné téma. Každou chvíli
mě někdo upozorní na nový pool, který
nabízí úžasné podmínky. Krásný příklad
jsou hypotéky a sítě v Austrálii: objevují
se tam i průběžné provize po celou dobu
fixace. Trh je velmi rozvinutý, řada sítí (říkají
jim agregátoři) bojuje o každého makléře
a hypotéčáci přecházejí z jedné do druhé,
podle toho, kdo jim udělá lepší podmínky – provize, software, marketingovou
podporu.
Stále platí krásně řečeno: Nikdo ti nedá
tolik, co ti můžu slíbit. Ale já říkám jednu
věc: až budeš mít tři roky po sobě alespoň
sto milionů tržeb na výsledovce, tak se budeme bavit o tom, jestli ti to funguje, jestli
zvládneš ten provoz při tak velkém obratu.
S 20 PPZ se to dá dělat na koleně v Excelu.
Jde o to, aby to vydrželo, fungovalo. Třeba
když na začátku nějaký pool slíbí a platí
velké provize, a pak zjistí, že nemá z čeho
platit zázemí. Musí platit infrastrukturu,
software, zaměstnance, to nemůže být
zadarmo. Každý by měl přemýšlet, jestli to
v zásadě není moc levné.
Ne všichni, kteří u vás dělají jako PPZ,
dělají velkou makléřinu. Také používají
Yeti?
Ano, všichni, to je základ. Bez zadání
smlouvy do Yeti by vůbec nedostali provize. Mají tam všechny dokumenty, všechny
smlouvy z pojišťoven, všechny návody. To
je naše „základna“ a na rozdíl od systémů
jiných firem, máme v Yeti integrovaný
e-mail. Z e-mailu od klienta se tedy náš
obchodník snadno dostane třeba na jeho
přehled smluv. To je velká úspora času.
Navíc některé jiné pooly nemají vůbec
licenci pojišťovacího makléře, tak si v zásadě úplně do zelí nelezeme. Takže každý si
může najít to svoje.
Ale investice a jiné produkty si musí dělat
přes někoho jiného, třeba přes BT nebo
VHI? A proč tedy máte i VZ?
VZ máme kvůli penzijní reformě. Hypotéky či stavební spoření ale pochopitelně
děláme, v hypotékách navíc nejsme vůbec
malí. Investice ne. Jsem přesvědčen, že
investice by měli dělat specialisti, jako je
třeba VHI, my jsme především pojišťováci
a tohle know-how nemáme A spoustu lidí
jsme třeba do VHI poslali my…
Čím dál víc skupin, které se oddělují,
mají své kmeny, možná minikmeny
afluentnějších klientů, o které se jim
vyplatí starat…
To je pořád o tom, jestli takzvaně pouze
prodáváš sekačky, anebo jestli děláš
i servis. Protože, když budeš jen prodávat
sekačky, tak musíš každý rok prodat nové.
Mountfield také pochopil, že nemůže žít
jen z toho, a proto dneska mají službu, že
ti prodají bazén, ale současně se připravují
na to, abys s nimi udělal kontrakt, že ti každý rok přijedou ten bazén na podzim zazimovat a na jaře odzimovat. A za to zaplatíš.
Nebo přijedou opravit tu sekačku, vymění
olej, nabrousí lištu, rozeberou to atd.
A když si tenhle kmen nacvičí, na podzim
zavolají, pane, je potřeba zazimovat bazén.
Ještě, že jste zavolal, já bych zapomněl.
Jasně a 1500 korun, na jaře znova 1500 korun. Pak řekne, už to máte čtyři roky – mám
tady pro vás nabídku, vyměňte to.
Spousta lidí bude ráda, že se o ně někdo
bude starat. To je byznys, který mám rád,
to je „win – win“. Lidi jsou rádi a oni vydělají
peníze. Ale to musí i produkty být postavené tak, aby dávaly provize průběžně, pak
ten model prodeje motivuje, abys k tomu
klientovi jezdil, abys i za pět let mohl přijít
a on ti nedal do zubů. Což momentálně pojišťovácký model v životním pojištění takto
udělaný není.
Není, ale posouvá se to, a pár lidí to
zkouší…
Vtip je v tom, že my, protože jsme vyšli
z průmyslu, tak my to máme v genech.
Takhle to děláme odjakživa. Víme jednu
věc: když děláš malého, středního klienta,
6–7 / 2013
rozhovor
tak provize je 15 %, či 17 %, a první rok jsi
na nule, nebo až v minusu. Protože akviziční náklady jsou zhruba na úrovni toho, co
dostaneš.
Ale další rok akviziční náklady nejsou,
jsou jenom servisní, když nejsou škody,
není nic. Schůzky, telefon. A pak se začne
dělat zisk. A zisk se dělá, pokud je makléř
u klienta pět, sedm, osm, deset, dvanáct
let, tak je to v pohodě, funguje mu to, je
spokojený, vyřeší se mu škoda, dá někomu
reference. Ne, že přijdu a řeknu mezi
dveřmi, dejte mi 10 referencí... Takhle se to
nedělá. INSIA k obchodu přistupovala z tohoto pohledu od začátku. A když někdo
prodá životku, tak fajn, je to něco navíc,
ale to není ten základ. Proto si myslím, že
je u nás postavený dlouhodobě udržitelný
obchod. V neživotě a pojišťování firem
a podnikatelů to bez servisu nejde. Možná
i proto přichází řada lidí do INSIA – mají tu
obojí, sekačky i servis.
Neznamená to ale, že jsme již
propojištění relativně dost?
od začátku příštího roku. S touto novou
situací se budou muset učit žít všichni.
Nesouhlasím. V majetku určitě ne
a některé pojistné částky jsou až směšné.
V životě pak pokles pojištěných o 100 tisíc
ročně také něco znamená. Je otázka, jestli
jsou k tomu podrobnější čísla, něco by se
dalo dovodit z čísel o kmenu ČP a z historických dat – kolik procent jsou smlouvy,
které vznikly před rokem 89, 90, protože
jinak si lžeme do kapsy a věštíme z křišťálové koule. Čísla, která dává jen souhrnně
ČAP, z nich se nedá vyvěštit nic. O 100 tisíc
méně, ale kolik z toho je těch starých, kolik
těch, které byly sjednané loni a spadly, to
z toho nevyvěštíme.
Ale na Slovensku jste spokojení, tam
jste snad i největší?
U nás se v parlamentu 38 zadrhla, ale jak
je to v zemích, kam expandujete?
Bylo přerušeno projednávání, protože se
tam sype spousta lobbistických návrhů. Zákon má přijít do sněmovny vydiskutovaný
s hráči na trhu, což se nestalo. Hráči na trhu
snesli i celou řadu správných argumentů.
Takže třeba bude dřív IMD2.
Jak teď rozjíždíme pobočky v dalších
zemích, tak rozdílné interpretace IMD
v jednotlivých zemích, to je přímo kovbojka. A pak podnikej na základě jednotného
evropského pasu. Jdeme do Polska, do Maďarska, Rumunska a Itálie. Ale všude jsou
nějaká specifika, všude je něco.
Ovšem u nás asi větší změny než regulace přinese novela Občanského zákoníku
Úžasná pravda: Nikdo vám nedá tolik,
kolik já vám mohu slíbit...
To je obecně o tom, že ve spoustě MLM
modelů je to postavené na prodávání
vzduchu omaštěného větrem. Samozřejmě
teoretická možnost dostat se na vrchol pyramidy existuje, ale prakticky ne. Podle lidí,
kteří dělají nábor v pojišťovnách, se ze 100
lidí chytí pět. Ta branže je tvrdá. Spousta
lidí si myslí, že na to má a nastupují jako
exkluzivní agenti s podporou, s tréninkem,
ale prostě se zjistí, že na to nemají.
Nejsme. Co se týká obratu, je Respekt
větší. Ale jsou hlavně korporátní broker
a k tomu si staví síť, jsou takový hybrid.
Základní otázka na Slovensku je: Kdo
vyhrál volby? A odpověď: Já nevím, ale
jsou to naši.
Spokojení jsme a nejsme. Protože tam
jsou zrušení makléři. Tam je to tak, že se
buď registruješ jako makléř, tam je to poradce, a pak bereš odměnu jen od klienta.
Nebo se registruješ jako agent, a pak bereš
provize od pojišťovny s výhradou některých věcí, které si můžeš nechat zaplatit
od klienta. Ale principiální rozdělení je to,
že ten, kdo je poradce, nesmí brát provizi
od pojišťovny. Takže my jsme tam agenti
i u velkých firemních obchodů, což je absurdní. Je to takový slovenský experiment.
A ten dosáhl toho, že makléři zmizeli. Tam
je myslím šest registrací, z toho většina
jsou likvidátoři a zbytek jsou mrtvé duše.
Likvidátoři žijí z toho, co vymůžou, ostatní
se přejmenovali na agenty, ale dělají to
jako předtím.
A velké zahraniční makléřské firmy
zavřely samostatné společnosti a pracují
tam na principu pobočky z jiné země EU,
a mohou si dělat, co chtějí. Slováci dělají,
jako že nechápou, že když jsou v Unii,
nemůžou kolem země postavit plot.
PPF008
Nezapomeňte na předplatné měsíčníku
profi
nst v í
por a de c e
aín
& fin
tv
s
n
vrtletí trhu
První čt
de c e
p
or
a
r
a de
itom
radit a Př
Jak&
po i na n
dit
n
fneiran
f
a nc st v í
&
te
e
Jak rozumí
ekonomii?
5 /2013
13
profi
profi
0
4 /2
6 –7/2
013
g
ultin
SoS ConS
í
zivn
o
Expl y:
kód IMD2
a
e
e v První liz
Jak Se hraJ
38
být
Má lání
“?
ě
vzd arMo
D
a
z
„
ch
to
JdE gionE
E
ivr
ha:
přílo tní
živo tění
š
Ji
o
p
Pou
Flexi Pod lu
Příloha –
Příloha –
Petr Kučera
lékem
Bude ELIXIR
poradenství?
Petr
ndy
PenziJní Fo
čení
Povinné ru
Fe
jtek
tví,
dens sti
a
r
o
cno
vé p
IvanFŠéro budou
peirsatkau
s
Pooljejec
to n na půl
6–7 / 2013
Prvn
í čtvr
tletí
Pora
dens
ké
Prod
ukce
Fince
ntru
chys
m
tá ro
zvoj
ceny
re
budo
u Pře alit
snějš
í
strac
h
a saF
ety
heav
en
Profi Poradenství&Finance
na 12 měsíců za
zvýhodněnou cenu 495 Kč
objednávejte na adrese:
www.profipf.cz
nebo pošlete SMS ve tvaru: PPF
na číslo 603 239 737
Fincentrum chystá rozvoj
Zatím nikdo neprozradí konkrétní kroky, ale na
strategii se pracuje. Investiční zdroje z kapitálu nových
partnerů ale bude přísně „hlídat“ Lubor Žalman. Co si
myslí o možnostech distribuce ve financích?
de facto na opačné straně jednacího stolu.
Takže v tu chvíli se díváte na to, jaký je stav
firmy, ale neděláte žádné plány, strategie
apod.
My jsme tu transakci uzavřeli úplně
formálně do posledního puntíku před pár
týdny, a teď říkáme, aha – tak a co bychom
tak asi mohli dělat. A něco z toho nebude
náročné na investice a něco z toho na investice náročné bude.
Takže po tom podpisu se obě strany stolu
sbližují a vy budete ten interface...
Já jsem přesně ten interface, já tady trávím jeden den týdně a vlastně je to takový
mnohem intenzivnější způsob spolupráce
než běžně v některých podobných firmách
probíhá. Jsem takový cenzor. Nicméně
firmu řídí Stuchlík s Nejedlým – a já jsem
de facto jejich konzultant.
Máte rozsáhlé zkušenosti z bankovnictví,
ale nepříliš velké z pojišťovnictví, myslíte,
že zvládnete ten „produktový nadhled“,
který je zapotřebí tady?
Vaší rolí je vlastně „prodloužená ruka“
investorů a údajně jste dostal jasné
rozvojové zadání. To je sice hezké – deal
postavený na růst, ale jak potom realizovat zisk?
nefunguje, ale běžné je to třeba v Polsku. Žádné takové rozhodnutí rozhodně
nepadlo, co bude za těch 5 až 7 let. Jediné,
co je zřejmé, že investiční horizont těch
privat equity fondů je takový i delší.
Otázka je trochu předčasná, protože
počítáme, že ve Fincentru budeme 5 až
7 let. Potom Fincentrum může koupit
nějaká instituce bankovní, finanční apod.
Mohou si ho znovu koupit vlastníci, jak
to například nyní dělá Michael Dell se
svou firmou, kterou založil. Akciový podíl
dostávají manažeři od oblastních výš, takže
lze jít i přes IPO. V Česku to zatím moc
Dobře, tedy do Fincentra přišly zdroje,
které investoři vložili. Část z nich je již
dnes použitelná na rozvoj?
12
Určitě, je to tak.
Můžete naznačit podíl?
To se nedá říct. Ono je to tak: před tou
transakcí jste s těmi dosavadními vlastníky
Nechci ze sebe dělat nějakého experta
na pojišťovnictví, ale přece jenom jsem
za svých poradenských dob dělal strategii
pro asi největší pojišťovnu v regionu, dělal
jsem na penzijní reformě v Polsku těsně
poté, co odstartovala – což bylo o prodeji, a to se prodávalo velmi podobným
způsobem.
A taková moje perlička je, že jsme se
třikrát pokoušeli v bance o interní distribuční síť. Říkali jsme si, že to musí fungovat
– proč bychom v bance měli prodávat
hypotéky, kreditky, běžné účty, buď jen
přes vlastní pobočky, nebo přes cizí firmy,
co kdybychom si takovou síť udělali sami?
Po třetím neúspěšném pokusu jsem to
vzdal. To se nedá, to chce stoprocentní
soustředění, to nemůžete dělat jenom
bokem. To jsem tehdy pochopil.
To ale nebyl jenom váš problém. To se
nepovedlo ani dalším...
Ono je to strašně lákavé, protože si
říkáte, že vlastní síť bude prodávat jenom
vaše produkty, takže se na to strašně těšíte.
Vůbec to není snadné.
Ale pojišťovny vlastní sítě mají. Nemyslíte, že to teď bude pro vás tvrdá konkurence?
6–7 / 2013
rozhovor
Pojišťovny je mají, ne všechny, ale mají.
Mají know-how, jak to řídit, mají nějaký
vztah s prodejci, agenty. Konkurence to
byla už dosud, tam se nic nemění.
Ale právě pojišťovny a stavební spořitelny ukazují na rozdíl od bank, že ty dva
modely mohou žít vedle sebe úplně dobře.
A ono je to tak v životě vždycky, protože
nikdy není jedno univerzální řešení a každému podle mne vyhovuje něco jiného
– takže někdo raději pojede na živnosťák,
někdo by raději byl zaměstnán a dostával
nějakou mzdu a spokojil se pak s mnohem
nižšími provizemi. Lidská nátura je různá.
Není to jednoduché vybudovat síť, ale
ještě větší problém je její struktura.
A dnes už bez specialistů neobsloužíte
„lepší“ klienty?
Co já tak vnímám, když se někdo specializuje na pojistky, tak je těžké najednou
z něj dělat univerzála, který bude dělat
hypotéky a investice. Ale jak má univerzálnost svá pro a proti, tak specializace také.
Máte tedy už nějaký předobraz, sen,
nebo cíl? Myslíte, že má cenu zavádět
do MLM tohle „první patro“ pro kmen
klientů, kteří už potřebují něco navíc?
To vzniká spontánně, protože na konci je
to stejně o důvěře, takže jakmile vám někdo důvěřuje, dá vám klidně i velké peníze,
ať se mu o ně staráte.
Myslím, že tady probíhá taková vlna ze
západu směrem na východ, kdy čím je ta
země vyspělejší, tím méně tam uděláte
štěstí s tvrdým prodejem bez ohledu
na zájem zákazníka, a tím více směřujete k finančnímu poradenství. Ono se to
pochopitelně odvíjí od disponibilního
příjmu a tím pádem od úspor domácností.
Když není o co se starat, když budu někde
v opravdu chudé zemi, tak když tam nejsou
úspory, tak jaké poradenství?
Vše stoupá se stoupající mírou úspor,
pochopitelně. Ten trend je vidět třeba
na některých německých firmách: když
nedokážou změnit svůj model na něco
sofistikovanějšího, tak ztrácejí na svém
domácím trhu podíl a musejí utíkat stále
víc na východ. A myslím si, že dnes už
ten trend, že musejí utíkat, už míří mimo
Českou a Slovenskou republiku.
Takže, když rozvedeme tuto myšlenku,
myslíte, že to je lépe nechat ještě chvilku
jít samovolnou selekcí. Aby si určití lidé
vybudovali lepší kmeny?
Dobrá otázka. Jak jste se mě ptal, jestli
nemám strach z toho, že jsem byl bankéřem a ne pojišťovákem, tak z toho strach
nemám. Ale tady vcházím na tenkou půdu,
protože jsem zvyklý z banky, že samozřejmě s těmito klienty musíte jinak pracovat.
Velmi je segmentujete, pro jiné produkty,
finanční plány, finanční poradenství…, ale
tady nevím. Tohle možná nemůže fungovat
přes finanční poradce.
Opravdu v tuto chvíli nevím. Je to jedna
z klíčových otázek, kterou mám a řeším.
Snažím se sám sebe hlídat, abych toho
ducha, který tady žije, se nějakým přespřílišným strukturováním nesnažil zabít. Abychom to nepřekomplikovali. Protože tohle
je něco jiného, to není, že v bance máte
pobočkovou síť, tam máte nějaké stovky
nebo tisíce zaměstnanců a už přitom, jak
nabíráte, tak se snažíte brát podobné typy
lidí, mají všichni stejný trénink, všichni mají
stejné odměňovací systémy, všichni mají
stejné produkty, mají jich pár – tady poradci mají produktů mnohem víc, je to pro ně
mnohem složitější.
Navíc na pobočce neexistuje, že by
někdo řekl, dneska se mi nechce, ale
poradce, to je podnikatel, ten si rozhoduje
sám. Takže se snažím neustále tohle mít
na paměti a nedělat věci komplikovanější,
než je nutné.
Někde už se zavádělo, že normální
poradce předal klienta nahoru specialistovi, který mu udělal třeba hypotéku,
ale pak mu ho vrátil zpátky, a nějak se
podělili o provize.
Tak tohle znám, tenhle problém řešíte
i v bankách. Tam máte specialistu třeba na nemovitostní financování a on
by to chtěl mít pod kontrolou v celé

PPF009
do 30. 6. 2013 roční předplatné za 495 Kč
Od 1. července 2013 již nenajdete
nové čísla časopisu v elektronické podobě
na www.profipf.cz
Od 1. Července roční předplatné za 649 Kč
Objednávejte na www.profipf.cz
fi
pro
Poslední možnost objednat si roční předplatné
Profi Poradenství Finance za 495 Kč
3
01
/2
5 /2013
První čtvrtletí trhu
Jak radit a Přitom
neradit
Jak rozumíte
ekonomii?
ní
ziv
2
plo
Ex dy: MD
I
ó
k
a
38
t í
ý
b n
“?
Má dělá rMo
vz Da
a
h
„z
Ec
to ion
JdE rEg
iv
:
ha í
ílo
př otn ní
živ Jiště
po
objednejte nyní s garancí stejné ceny
ročního předplatného i na příští rok
6–7 / 2013
4
profi
profi
por
v íade nst ví
&stfina nce
e nce
d
por
n
a
r ana
&
f i n de nst
po f i
a nc
ví
e
&
SoS ConSulting
Jak Se hraJe v První lize
Flexi Pod luPou
k
jte
Příloha – PenziJní Fondy
ví,
nst
P ade osti
Petr Kučera
or cn
é p ou
Bude ELIXIR lékem
ov bud
r
é
F sta
poradenství?
e
je c
Ivan Š
o
pirak t
us
Po
etr
Fe
Příloha – Povinné ručení
ol jen
na pů
l
13
11
6 –7/2
Prvn
013
í čtv
Pora rtletí
den
Prod ské
ukce
Finc
e
ntru
chys
m
tá ro
zvoj
ceny
budo
r
u Pře ealit
snějš
í
stra
ch
a sa
Fety
heav
en

rozhovor
bance, ale regionální ředitelé si to zase
chtějí udělat po svém, aby jim do toho
nikdo „nekecal“. Navíc, když si specialistu přizvou, tak se s ním musejí dělit
o výnos. Takže udělají o to víc obchodů,
dostanou z toho klienta o to víc výnosů,
aby po tom, co se podělili o výnos, jim
zůstalo víc v jejich vlastním rozpočtu?
Málokdo je takhle osvícený, aby
to takhle dělal. A to ještě v bance to
můžete nařídit befelem, tady ne. Takže to si moc nedovedu představit.
Takže spíš si myslíte, že by si toto měl
zorganizovat regionální šéf?
To by mohl být model. Zásadně má
Fincentrum jasnou filozofii, že je servisní
firmou a poradci jsou jejími klienty. Takže
ve filozofii Fincentra by to znamenalo nabídnout tak dobrou podporu a tak dobré
nástroje, aby i ti poradci, kteří mají takovou
bohatou klientelu, firemní nástroje využívali. To je jedna z těch klíčových otázek, jak
se k tomuhle postavit.
Modelů tady všichni zkoušeli x, ale nakonec se nic moc sofistikovaného v těch
klasických pyramidách neuchytilo…
To je ono: samozřejmě jednoduché
věci fungují, ale jenom tak dlouho, dokud
nenarazí na své limity. Takže to je přesně
ta otázka, jestli česká populace už má tolik
úspor a je natolik sofistikovaná, že bude
chtít něco jiného. Samozřejmě některým
domácnostem to bude stačit, ale některé
budou už chtít něco víc.
Navíc regulace přituhne, viz nedávný
rozsudek, že zprostředkovatel musí
nahradit část ztráty za špatné investiční
poradenství…
Regulace se utahuje, a to je další proces,
který trh čistí. Pokud ta regulace bude taková, že nebude dávat žádnému účastníku
trhu výhodu, upřednostňovat banky před
pojišťovnami, pojišťovny před sítěmi, tak to
je úplně v pořádku oddělit kvalitu.
Kdybyste se vrátil do bankovního sektoru, myslíte, že interní sítě mají šanci?
To si myslím, že je velmi dobrá otázka.
Pobočce dneska mocně konkuruje internet, napřed internet převzal bezhotovostní
transakce, bankéři byli rádi, že se jim uvolnilo. Crosselling tam beztak moc nefungo-
14
val. Teď podle mne nastává další etapa, že
internet bude přebírat bankovní produkty
(už jsme to legislativně prorazili i v ČR),
že, když už jeden účet máme, tak si další
můžeme zakládat po internetu – můžeme
dělat depozita přes internet.
Ale hypotéka přes internet, životní
pojištění přes internet? To zatím nefunguje, právě proto je to doména poboček,
pojišťovacích agentů a finančních poradců.
Protože to jsou ty nejsložitější produkty,
tam chcete mluvit s člověkem, chcete si
to nechat cenově porovnat. I velikostí je
hypotéka pro 95 % domácností největší
finanční transakce v životě – něco jiného
než, když kupujete na víkend cestovní
pojištění.
Takže konkurence zcela evidentně
bude. Ale já si dovedu představit i tak
radikální vývoj, že se úplně oddělí výroba
finančních produktů od jejich distribuce,
což je v mnoha odvětvích lidské činnosti
naprosto běžné.
Když jsem zemědělec, tak prodám
produkci distributorovi, málokdo jde sám
na trh.
To samé internet. Byl naprosto podpůrný, jenom informace. Pak přišel někdo
na to, že by se daly dělat nějaké rezervace
a kontakty, pak se to vylepšilo...
Myslím ale, že trend je jednoznačný
a žádný finanční poradce se nemusí bát
o svou profesi a o příjem, protože ty tři
nejlukrativnější produkty ŽP, hypotéka, investice budou ještě hodně, hodně dlouho
odolávat.
Tím pádem se nebude asi moc těchto
transakcí uzavírat přímo na internetu,
a bude to vždycky přes tu kamennou instituci nebo přes poradce.
Dvě věci z toho plynou: První, jak si myslíte, že by Fincentrum mělo jít ve vylepšování internetu.
Myslím, že tento model tady pro sofistikované klienty, kteří si opravdu hledí
svých peněz, vznikne přirozeně. A stejně
jako spousta služeb pro bohaté, ty trhy se
velice demokratizují, jsou dostupné pro
střední vrstvy, tak i tohle časem by mohlo
vzniknout.
Bavíte se s kamarádem a on řekne, a ty
nic neplatíš svému finančnímu poradci,
a to si myslíš, že ti dá nezávislou radu
zadarmo? A zase jsme u toho, kolik máte
rodinných úspor. Když máte málo, dokud
ta populace je chudá, tak ji nejvýš zajímá,
který produkt je nejlevnější a je to. Ale jak
začne úspor přibývat, lidi se začnou víc
starat.
I v tom hraje roli internet, dělá strašnou
osvětu. To, co vidím, kam celý finanční
svět spěje, opravdu že prostřednictvím
internetu ty služby, které byly dostupné
jen pro klienty privátního bankovnictví,
jdou do středních vrstev – a to by totiž
nákladově bez internetu nebylo možné. To
byste tam musel poslat člověka a ten by se
„nezaplatil“.
Na internetu to najednou jde. Švýcarská
privátní banka udělala internetovou verzi,
a už to není pro lidi nad milion, ale i pro lidi
s menší částkou. A bude to pokračovat dál,
o tom jsem přesvědčen.
Podstatná část přidané hodnoty, kterou
finanční poradci poskytují, je cenové
srovnání produktů. Něco z toho můžete
efektivně dělat po internetu: u těch, které
jsou komodity.
Ale porovnejte životní pojištění, srovnejte, když jedna pojišťovna má jedny
pojistné podmínky, druhé má jiné, tady se
o komoditě vůbec nedá mluvit.
Hypotéka, tam by to v základě jít
mohlo, ale stejně, dokud vás neproženou
scoringem atd., tak stejně nevíte, jaký úrok
budete platit. Takže tam to jde dělat jen
v určité míře. Ale pro komoditní produkty
je internet vlastně předurčen.
Myslíte, že tímto způsobem
lze oslovovat i potenciální zákazníky?
Když se podívám na to, jak to bylo třeba
s call centrem, když jsem byl u toho, jak se
tady stavělo první bankovní call centrum.
Na začátku to byl doplňkový kanál jen pro
stávající klienty a bylo to jenom zadání
transakcí. Pak se začalo prodávat aktivně
i mimo vlastní klientskou bázi.
Navíc o tyto produkty mají zájem sofistikovanější klienti, třeba hypotékáři jsou
velmi informovaní klienti…
Jsou – také se podívejte, co to udělalo
s maržemi. Dnes jsou u nás pomalu nižší
marže na hypotéky než v Německu.
A váš názor na placené poradenství,
například investiční, kam směřuje např.
i v Německu?
6–7 / 2013
pojistný trh
1. Q v pojištění – bez překvapení
Podle údajů členů České asociace pojišťoven vzrostlo
za 1. čtvrtletí letošního roku celkové předepsané
pojistné meziročně o 0,4 % na 30,2 miliardy korun.
V porovnání s výsledky za loňský rok, kdy
došlo k poklesu o 0,1 %, je tak patrné mírné
oživení trhu způsobené především růstem
pojistného v rámci pojištění vozidel.
– Celkové předepsané pojistné narostlo o 135 mil. Kč.
– Po téměř 4 letech setrvalého poklesu
se zvýšil předpis havarijního pojištění o 0,3 %.
– Průměrné pojistné na jednu smlouvu
životního pojištění narostlo o 3,4 %.
Neživotní pojištění stále meziročně
mírně ztrácí. Předepsané pojistné proti
předchozímu období oslabilo o 0,4 %.
„Tento výsledek je pro nás vlastně relativně
dobrou zprávou. Ve srovnání s loňským
rokem představuje zpomalení poklesu
předepsaného pojistného, a to o jeden
procentní bod,“ upozorňuje výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora a doplňuje: „Zejména
snížení předpisu o 2,4 % u povinného ručení znamená pokračování nezbytné změny
trendu započaté již v roce 2012, kdy tato
oblast pojištění propadla o více než 5 %.“
Stejně tak předpis havarijního pojištění
narostl o 0,3 %, což je také pozitivní změna
ve srovnání s výsledkem 2,1% poklesu
za celý rok 2012.
V produkci útlum
Naopak vývoj v oblasti podnikatelských
pojištění se po předchozím zpomalování
dynamiky růstu dostává z bodu stagnace
do záporných hodnot a předepsané pojistné pokleslo o 0,2 %.
Proti stejnému období loňského roku se
výrazně zvýšila aktivita pojišťoven mimo
území ČR (v rámci volného pohybu zboží
a služeb EU). Předepsané pojistné uzavřené
na cizích trzích dosáhlo 778 milionů korun
a v 1. čtvrtletí letošního roku se zvýšilo
o téměř 90 %. „Je logické, že pojistitelé při
omezených možnostech růstu na domácím
trhu vyhledávají další příležitosti i na zahraničních trzích,“ vysvětluje Tomáš Síkora.
Životní pojištění
Životní pojištění roste srovnatelně jako
v předchozím roce (+1,8 %). Posiluje význam smluv s běžně placeným pojistným
(+1,7 %), které se na celkovém předpisu
životního pojištění podílí částkou téměř
11 mld. Kč z celkové výše 11,6 miliardy
korun. „Nadále však klesá množství uzavřených smluv životního pojištění. Přestože se
průměrná výše pojistného na jednu pojistnou smlouvu stále zvyšuje, celkový počet
smluv meziročně klesl o dalších 100 tisíc.
Od konce roku 2009 jich ubylo na našem
trhu o 554 tisíc,“ komentuje situaci Tomáš
Síkora.
Ukazatel
1.–3. 2012
Při bližším pohledu na tabulku produkce
za čtvrtletí navíc data zdaleka tak optimisticky nevypadají. Připomeňme, že u jednorázových pojistek zde není provedena ona
redukce na 10 % objemu nyní používaná
v celkových statistikách. Dále je vidět,
že ani co do počtu, ani v objemu (kromě
jednorázovek spojených s existující běžně
placenou smlouvou) nebyl dosažen ani
meziroční výkon, ani čtvrtina loňských
celoročních dat.
Návrat ke kořenům
Nad touto trefnou charakteristikou se
zamýšlí analýza našeho pojistného trhu,
který na serveru Opojisteni.cz publikovala
analytička společnosti NESS Kateřina Lhotská. Jen výjimečně se u nás totiž můžeme
setkat s pohledem na celou industrii jako
systémovou skladbu výnosů. Nakolik se
na nich podílejí jednotlivé zdroje příjmů
a nakolik je naopak zatěžuje jejich nákladovost. Provize zajišťoven v neživotě a výnosy
z finančního umístění v životním pojištění
jsou (byly) sice pěkné zdroje, ale zejména
ten druhý doslova vysychá a několik let
s ním nelze počítat.
Pojišťovny tedy nezbytně čeká nelehký
úkol nalézt řešení ztrátovosti vlastního
pojišťovacího byznysu směrem k „čisté
ziskovosti kmene“. To bude značně obtížné
a dotkne se jak sazeb, tak úspor nákladů (provozních i na pojistná plnění), ale
zejména razantních (a bolestivých) úprav
struktury a kvality kmene. A doslova převrat provést i v distribuci.
1.–12. 2012
1.–3. 2013
Index 1.–3./2013
k –3./2012
Podíl 1.–3./2013
v 1.–12./2012
Obchodní produkce životního pojištění celkem (tis. Kč)
7 985 278
31 764 861
7 109 030
89,0
22,4
v tom: běžně placené smlouvy
2 013 779
8 406 863
1 885 848
93,6
22,4
jednorázově placené celkem
5 971 498
23 357 997
5 223 182
87,5
22,4
v tom: jednoráz. placené spoj. s existující běžně plac. smlouvou
1 534 694
5 706 530
1 624 192
105,8
28,5
samostatně jednoráz. placené celkem (vč. návratného vkladu)
44 377 881
7 651 467
3 598 990
81,1
20,4
ks
ks
ks
Obchodní produkce životního pojištění celkem
237 544
966 173
219 456
92,4
22,7
v tom: běžně placené
215 147
887 522
205 860
95,7
23,2
21 227
78 377
13 495
63,6
17,2
samostatně jednoráz. placené celkem (vč. návratného vkladu)
6–7 / 2013
15
Pioneer si partnery vybírá
Přestože s obchodními výsledky v rámci distribuce
fondů prostřednictvím sesterské UniCredit Bank
panuje spokojenost, nyní generální ředitel Pioneer
Asset Management, a.s. Roman Pospíšil připustil, že
se vedení rozhodlo dále rozšířit prodejní potenciál
také u poradenských společností. S těmi Pioneer
intenzivně spolupracuje již od svých počátků a mají
nezanedbatelný vliv na další obchodní růst společnosti.
Poradci sice stále více prodávají investice, ale nepochybně preferují předplacené
provize, zatímco kvalita jde stranou…
O tom bychom mohli hovořit dlouho
a z mnoha úhlů pohledu. Na zavedení tohoto režimu jsme se připravovali už pár let
a otevřeně přiznávám, že dost dlouho jsme
byli proti. Takový koncept totiž může svádět k tomu, že co nejdelší produkty budou
prodávány opravdu komukoliv. Nemůžeme
ovšem ignorovat požadavky trhu a vývoj
konkurence, proto jsme se s ním postupně
„smiřovali“.
Další kapitolou je samozřejmě potenciál a objem prodeje. A tady platí, že pro
prodejce je podstatným kritériem, zda má
na provizi nárok okamžitě. Pokud bychom
tento krok neudělali, těžko bychom zůstali
konkurenceschopní a měli možnost poměřovat objemy prodejů.
Tak už začínáte měnit smlouvy
s třetími stranami?
Došli jsme k závěru, že koncept předplacených provizí v současném prostředí dává
smysl. Jsme přesvědčeni, že naše produkty
patří na trhu mezi špičku a mnozí poradci
si to uvědomují. Nabídka na trhu je ale
široká a tak jsme nemohli zůstat stranou.
S vybranými partnery už je vše dohodnuto
a nastaveno, s dalšími o tomto konceptu
jednáme.
U předplacených poplatků je podstatná
„doba předplatného“ – pět let OK, deset
let na hranici férovosti. Ale nad 20 let,
to už považuji za hranicí lumpárny.
Co vy na to?
16
Myslím, že to je trochu nefér otázka.
Budeme-li se bavit jako dva odborníci,
pak s vámi souhlasím. Jako poskytovatel
produktu ale musím zároveň vnímat, jak
se vyvíjí a reaguje trh.
Nemáme na tohle téma jednoznačně
„ostrý“ názor, protože jde spíš o kvalitu
poradenství. Je asi dobře, že některé poradenské společnosti samy takové limity pro
„předplatné“ zavedly. Snižuje se tím riziko
missellingu, tedy že poradci prodají dlouhodobý produkt komukoliv. Je ale třeba
zároveň dodat, že tak úplně jednoznačné
to není. Hodně záleží na okolnostech
prodeje. Když někdo prodá dvacetiletou
předplacenou investici šedesátileté paní,
ještě to nemusí automaticky znamenat,
že je něco špatně. Co když taková klientka
skutečně racionálně kalkuluje, že chce mít
nějaké úspory, až jí bude osmdesát let?
Aby zůstala i ve stáří finančně nezávislá
a pokud se tak vysokého věku náhodou
nedožije, tak to zdědí vnoučata?
Principiálně by to měl být úkol samoregulace. Ať se poradenské firmy ve své
asociaci na nějakých limitech dohodnou.
Tak by dokonce mohly získat poměrně
významné body, neb by dokázaly, že jim
jde skutečně o kvalitu. Zároveň by to jistě
vylepšilo také jejich mediální obraz.
Ale přece jen i vám musí jít o to, aby se
vaše produkty prodávaly kvalitně a ne
s podrazáckými argumenty a missellingem?
Samozřejmě, přesto ale tvrdím, že to
není otázka jen na nás. Když má velký distributor v nabídce možnost čtyřicetiletého
předplatného a já jsem mu schopen nabídnout jen desetiletou, tak prostě nemohu
konkurovat. Takže ano, rozhodně jsme pro
určité omezení, a jak jsem už uvedl – jsme
proto i rádi, že některé poradenské společnosti samy k takovému omezení přistoupily. Myslím, že to je jediná možná cesta.
Neměli byste „horovat“ víc?
Třeba přes AKAT nebo i legislativu?
Domnívám se, že celá diskuse o tomto
tématu je v principu finančněporadenská. Fondy Pioneer jsou na trhu už 85 let,
a budou tady s velkou pravděpodobností
i za 20 let. Pokud si tedy někdo vědomě
a s rozmyslem předplatí produkt na 20
let (a dostane příslušnou slevu), tak proč
ne? Je to o osobní odpovědnosti – během
těch dvaceti let se takový člověk může
samozřejmě ocitnout v různých situacích,
těžkostech a starostech, které budou vyžadovat revizi finančního plánu. Že mu pak
onen předplacený poplatek nikdo nevrátí,
ale není problém poskytovatele produktu.
My se můžeme jen velmi snažit a přimlouvat za to, aby klient byl informován
a s podmínkami produktu plně srozuměn.
Nevýhoda předplacených poplatků
je ale i v tom, že z prvních (počátečních)
plateb se investovala jen malá část
nebo vůbec nic…
Je to vždy o nastavení nějakého rozumného poměru. U nás je takový poměr obvykle 60 : 40 (kdy 60 % je použito na úhradu
vstupního poplatku a 40 % zainvestováno)
– aby se i toto rozložilo v čase. Podobný
systém jsme aplikovali i v minulosti, ale
prodejce obdržel provizi až v okamžiku,
kdy klient „splatil“ vstupní poplatek v rámci
prvních plateb. Současná změna je v tom,
že prodejce dostane celou provizi hned
– a my ji v podstatě zálohujeme ze svých
zdrojů.
Z pohledu klienta se tím ovšem nic
nemění. Jde jen o určitou změnu ve vztahu
poskytovatel – distributor. Nezastíráme,
že ji děláme hlavně proto, abychom drželi
krok s konkurencí.
K tomu adekvátně je zřejmě nastavena
stornolhůta (říkáte tomu také tak)?
Zatím se přeplacené provize týkají
pouze produktu Rentier Invest a podmínky
pro storno provize jsou dle mého názoru
6–7 / 2013
rozhovor
To považujeme nejen
za žádoucí, ale doufáme,
že je to u většiny poradců
již samozřejmé. Poradce
ostatně dostává celý vstupní poplatek jako provizi.
V neposlední řadě, pokud
je s distributorem sjednána,
má navíc po celou dobu
trvání a placení programu
nárok i na tzv. následnou
odměnu. Zpravidla se jedná
o podíl na manažerských
poplatcích.
Nedávno jste uzavřeli/
ukončili vás zajištěný fond.
V současné situaci dluhopisů není z čeho „vyrábět“,
ale neuvažujete nad nějakým nižším zajištěním
– třeba jen 90 %?
Problém je v tom, že takto strukturovaný produkt by
sice měl smysl „investorsky“,
ale bohužel ne obchodně.
Zkrátka po něm nevidíme
poptávku.
Vůbec situace v dluhopisových produktech není
růžová – co klientům
nabízíte?
nastaveny adekvátně. Storno je uplatněno
pouze tehdy, pokud klient zvolil splácení
úplaty Předem „STANDARD“ a: a)je 3 měsíce v prodlení se splátkami
vstupní úplaty (pravidelné investice),
b)nebo neuhradil celou vstupní úplatu
produktu ve lhůtě 30 měsíců od první
investice do produktu.
profi
Takže by měli poradci klienta sledovat
a při změnách jeho podmínek finanční plán přizpůsobit, třeba realokovat
portfolio?
Řekl bych, že doba sice dluhopisům
skutečně nepřeje, ale je to hodně o konstrukci produktu. My jsme se od „obyčejných“ stavebnic posunuli směrem k velmi
sofistikovaným strategiím. Ty už zdaleka
nejde vytvářet na koleně nebo „v malém“,
takže spoléháme na naše nadnárodní
možnosti (např. v Dublinu). A kdo sleduje
vývoj i výkonnost v tomto segmentu, jistě
vidí, že se nám podařilo etablovat se mezi
ty nejlepší. Zmínil bych především flexibilní
dluhopisové strategie typu Pioneer Funds
– Strategic Income nebo Pioneer Funds
– Euro Strategic Bond, které patří mezi
distributory i klienty mezi ty nejoblíbenější.
V současné době se trh i ČNB zabývá rozdílem mezi pouhým zprostředkováním
(službu přijímání a předávání pokynů)
a investičním poradenstvím. Budete
i podle toho vybírat partnery?
Z našeho pohledu je ideální, pokud
je distributor schopen poskytnout jak
službu přijímání a předávání pokynů, tak
investiční poradenství. Při výběru obchodních partnerů se ale neřídíme pouze tímto
kritériem, byť je důležité.
Určitě máte i názor na současnou penzijní reformu, nebo spíš jen pokus o ni?
Penzijní reforma přišla pět minut podvanácté – ve chvíli, kdy bylo více než jasné, že
průběžný důchodový systém je neudržitelný. Diskutovat o tom, jak dobře nebo špatně byly nastaveny jednotlivé pilíře, jestli
měly být postaveny více na dobrovolnosti
a zda vůbec řeší problém běžného občana
a ne jen státu - to už je teď asi zbytečné.
Podstatnější než volba konkrétního pilíře
je z mého pohledu lidem jasně vysvětlit,
že o vybudování rezervy na penzi se musí
aktivně starat především sami, a nabídnout
jim k tomu dostatek vhodných alternativ.
Zatím nízký počet účastníků ukazuje, že to
se v případě současné penzijní reformy tak
úplně nepovedlo…
Pokud bych měl budoucím českým penzistům něco vzkázat, pak říkám: Začněte co
nejdříve a pravidelně ukládejte. Dodržujte základní hygienu diverzifikace rizik
a zbytečně nespekulujte. Komu zůstane
volné cash-flow, měl by investovat. Jestli
k investici zvolí některý ze státních pilířů,
nebo třeba podílové fondy, které jsou
jakýmsi neoficiálním pilířem číslo 4, není to
nejpodstatnější.
Důležité je přimět lidi chovat se „finančně“ zodpovědně – a to v každém věku, ať
už je jim třicet nebo padesát.
Chcete aktuální informace ze světa
poradenství každý týden na svůj mail?
Navštivte www.profipf.cz a zaregistrujte si
zcela zdarma svoji emailovou adresu.
PPF010
Klient musí nabídce produktu rozumět
Trh pojištění příliš neroste a neživotní
dokonce klesá, když předepsané
pojistné meziročně v prvním čtvrtletí
oslabilo o 0,4 %. O trhu a nejen o něm
hovoříme s Františkem Vlnařem, členem
představenstva České podnikatelské
pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group.
Obecně mohu říci, že naše zkušenosti jsou dobré. Naši poradci,
včetně těch externích, mají dostatečné zkušenosti a dovedou
se na trhu dobře orientovat, a tedy klientovi solidně poradit.
Skutečně jsem přesvědčen o tom, že jsme se naučili klientovi
i dobře vysvětlit rizika, včetně například extrémních, a že mu
dokážeme vysvětlit, co pojištění kryje a co ne. Jde nám o to,
abychom vystupovali maximálně transparentně, abychom
byli čitelní a pochopitelní, neměli pro klienta schované žádné
neočekávané překvapení. A tudy směřuje strategie firmy.
Poslední roky prožíváme období recese. Zejména neživot
ztrácí dech. Jak vidíte změny na trhu, náladu na něm,
případně postoje klientů k pojištění?
To je přesně to, o čem hovořím. Chceme pro naše klienty vytvářet jednoduché produkty tak, aby byly jednoznačné. Pojistné
částky jsou transparentní, jednoduché je i sjednávání. A druhá věc – chceme naše sjednatele důkladně zaškolit, a to opět
předpokládá, že produkt není komplikovaný. To je to klíčové. Lidi
mají rádi ideálně jeden list papíru. Jde o to, abychom dokázali na
tuto jednu stranu dostat veškeré nutné informace. Samozřejmostí
je seznámit klienta se všemi podmínkami souvisejícími s pojištěním. Stejný systém školení jako pro naše zaměstnance
máme i pro naše makléře. Že jdeme správným směrem, nám
potvrzuje nárůst prodeje občanských produktů, které patří
k našim nejúspěšnějším.
Nepříznivý hospodářský vývoj, recese a její medializace mění
pohled lidí na vlastní finanční situaci, na to, co si mohou dovolit
a co ne. Určitě je dost i těch, kteří jsou nuceni šetřit a jejichž finanční situace není jednoduchá. Když se podíváme na propojištěnost obyvatelstva v ČR, je ve srovnání s vyspělou Evropou pořád
nízká a situace se mění jen velmi pomalu. Nicméně lidé začínají
vnímat svou odpovědnost k okolí, přicházejí na to, jak důležité
pro ně pojištění může být. Současný stav tak zároveň nabízí velký
potenciál a prostor pro obchodní příležitosti. Pro pojištění majetku mluví i živelní katastrofy, které se v posledních letech opakují
téměř s pravidelností. Tisíce lidí ocenily uzavřenou smlouvu
majetkového pojištění po vichřicích a krupobití a zejména po velkých povodních v předchozích letech. Pojištění sice nezabrání
škodě, ale pomůže zmírnit její následky. Pojistná ochrana před důsledky živelních katastrof je v tomto smyslu nutnou investicí. A základem dobrého pojištění je správně nastavená pojistná částka.
To se dostáváme k otázce, zda prodejci pojistek umějí
majetek klienta správně ohodnotit. Zejména u externích sítí
se občas setkáváme s tím, že trochu tápají, na kolik klienta
správně pojistit.
Každý člověk má nějakou vlastní představu o hodnotě svého
majetku. Existují i kalkulátory na internetových stránkách, samozřejmě pojistné podmínky leccos definují a za pojistnou částku
si v konečné fázi odpovídá klient. Co se týče našich externích
partnerů – s vaším tvrzením nemohu souhlasit.
profi
To je jasné, ale poradce by ho přece jen měl vést, upozornit
na to, co laika nenapadne. Navíc lidé sami mají tendenci
majetek nadhodnotit, nebo podhodnotit. Jaké máte
zkušenosti při likvidacích?
18
Říkáte žádné překvapení, ale rozumí vždycky klient tomu, co
vlastně kupuje? Narážím na komplikovanost řady produktů…
Vraťme se ještě ke kvalifikačním předpokladům vašich vlastních a externích poradců. Mám tomu rozumět tak, že mezi
nimi není rozdíl, tedy že vnitřní i vnější síť je na tom stejně?
Samozřejmě se maximálně věnujeme vzdělávání svých
zaměstnanců. Nastavili jsme takový systém školení, kde stejní
lektoři, kteří školí naše vlastní zaměstnance, školí také externí partnery. Případně využíváme školicích firem, které vnáší
naše know-how stejně jak do interní, tak i do externí obchodní
sítě. Na kvalitě našich lidí nám skutečně velmi záleží. Všechny
naše sjednatele pravidelně školíme, testujeme, snažíme se,
aby vždy nabízeli to nejlepší řešení pro každého klienta.
Říkáte zaměstnanci, znamená to, že uplatňujete rakouský
systém, který stojí převážně na vlastních zaměstnancích?
Většina produkce je v současné době sjednávána prostřednictvím externích partnerů. Pracujeme na rozvoji dceřiné společnosti ČPP Servis jako vlastní obchodní sítě, která
nabízí kompletní portfolio produktů naší pojišťovny, včetně
vybraných produktů Pojišťovny České spořitelny. Aktuálně
pro ČPP Servis pracuje 150 zaměstnanců, přičemž cílový stav
na konci letošního roku plánujeme kolem 250–300 lidí.
PPF006
Předplatné měsíčníku Profi Poradenství&Finance
na 12 měsíců za zvýhodněnou cenu 495 Kč
objednávejte na adrese: www.profipf.cz
nebo pošlete sms ve tvaru: PPF na číslo 603 239 737
6–7 / 2013
rozhovor
služeb aktivně oslovujeme všechny klienty, kteří mají smlouvu
starší pěti let, a nabízíme jim úpravu pojistné smlouvy.
Na druhou stranu „loviště“ klientů máte i mezi lidmi, kteří
jsou tradičně pojištění jinde než u vás. Ti patrně na problém
podpojištění narážejí.
Určitě je to otázka obecně starých pojistek. Naprostá většina
našich klientů byla dříve již někde pojištěna. Snažíme se nabídnout trhu vybalancovaný poměr ceny a kvality produktu tak,
abychom naši cílovou skupinu dokázali oslovit.
Když jsme se tu zmiňovali o stanovení pojistných částek
u nemovitostí, tak jednodušeji určíte hodnotu bytu než pojistnou
částku starého bytového domu. Použiji-li váš příměr, tak bytové
domy nejsou zrovna vody, ve kterých lovíme.
Ať to byla družstva či společenství vlastníků, tento segment byl
v podstatě „rozebrán“ za ceny, s nimiž jsme moc nechtěli soupeřit.
Z tohoto důvodu ani nenarážíme na problémy v podpojištění
bytových domů.
Nakousli jsme otázku cen, s tím souvisejí cenové porovnávače,
které mají ovšem velmi rozdílnou, ba leckdy spornou
vypovídací hodnotu. Myslíte, že existuje, nebo lze vytvořit
porovnání skutečně v rozmezí cena – výkon?
Vlastní specializovaná síť vyrůstá, spolupracujete ale
i s externími sítěmi, jaké jsou tady vaše zkušenosti?
Dnes se trochu změnila doba. Propojištěnost zní trhem jako
jednotné heslo. Největší sítě byly dříve zaměřené pouze na investiční životní pojištění, zatímco nyní postupně stále více rozvíjejí
komplexní servis pro klienta. Úspěch dlouhodobé kvalitní spolupráce je založen především na otevřené komunikaci s našimi obchodními partnery, kteří sami iniciují vývoj produktů v závislosti
na požadavcích trhu. Takovéto produkty jsou naprosto specifické.
Že je tento systém funkční, potvrzují prodejní čísla.
Na trhu se stále kromě propojištěnosti hodně hovoří
o podpojištěnosti, nepramení hlavně ze starších,
neaktualizovaných smluv, kterých je stále dost a dost?
Porovnání, která se dělají, jsou opravdu různá. Podle našich
zkušeností nedokážou objektivně posoudit obsah produktových
nabídek, které se v nabídce pojišťoven odlišují. Cenové porovnání
pak bývá značně zkreslené. Problém tady není takový, jak se vyvinul u vozidel, kde opravdu některé srovnávače porovnávaly hrušky s jablky, a to je ještě velmi mírné vyjádření toho, co se dělo.
V oblasti majetkového pojištění jsme navázali spolupráci
s několika portály, které se tomuto segmentu věnují, a to nám
i pomáhá podpořit prodej produktu.
Zkusme ještě příklad. Člověk má starou pojistku, co s ní?
Co byste doporučil, aby takový klient udělal?
Má-li klient smlouvu, která už nevyhovuje jeho potřebám, není
nic jednoduššího, než navštívit pobočku pojišťovny nebo
se obrátit na kvalitního pojišťovacího poradce.
Klient by měl žádat vysvětlení problematiky a veškerých
souvisejících informací. Klient musí navrhované nabídce produktu rozumět.
Ačkoli ČPP byla vždy univerzální pojišťovnou, známá se stala
zejména nabídkou povinného ručení. Postupně se naše portfolio
vyvíjelo a rozšiřovalo až do současnosti a díky úspěchům v povinném ručení si u nás lidé postupně sjednávali i jiné druhy pojištění
a rostli jsme tak i v ostatních segmentech. Zhruba před nějakými
čtyřmi, pěti lety jsme velmi intenzivně začali pracovat na inovaci
produktů občanského pojištění a nabízet je k prodeji také externím sítím. Dnes můžeme říct, že patří k našim nejúspěšnějším
produktům, navíc většina smluv není starších než čtyři roky. Takže
ve vztahu k tomu, jak máme mladý kmen, problémy se špatně
nastavenými smlouvami prakticky nemáme. Navíc v rámci našich
PPF011
6–7 / 2013
19
Malá investiční akademie
Elitní odborníci v této nové
rubrice budou vysvětlovat nejen
samotné produkty, ale zejména
argumenty zaměřené na jejich
prodej, tedy přímo pro poradce.
Transformovaný vrabec v hrsti, nebo
holub na střeše třetího pilíře?
Důchodová reforma přinesla kromě poněkud
kontroverzního zavedení druhého kapitalizačního
pilíře i významné změny v systému tradičního
penzijního připojištění.
Tento dobrovolný finanční produkt
doznal v roce 2013 asi nejvýznamnějších
změn od doby svého vzniku v polovině
90. let. Jak na tyto změny mají reagovat
jeho účastníci? Co zajímavého jim může
přinést přestup k účastnickým fondům?
Třináctá komnata
nové legislativy
Zákon o doplňkovém penzijním spoření
č. 427/2011 Sb. totiž stávající penzijní
fondy poslal ve své třinácté části během
roku 2012 do transformace a udělal z nich
s účinností od 1. ledna 2013 transformované fondy pod správou nových penzijních
společností, zvláštní součást tzv. třetího
pilíře. Ponechal jim vlastnosti původních
penzijních fondů včetně nároků na různé
dávky, ale současně na ně vztáhnul novou
politiku státních příspěvků.
Více než 5,15 milionu účastníků spoření
v transformovaných fondech evidovaných
k 31. prosinci 2012 tak může už několik
měsíců řešit otázku, zda v nich zůstat
i nadále nebo zda se vůbec zaobírat myš-
20
lenkou přestupu do nových účastnických
fondů. A finanční poradci by jim měli poskytnout kompletní informace a podklady
k finálnímu rozhodnutí, protože podobně
jako rozhodnutí o vstupu či „nevstupu“
do II. pilíře není ani přestup z transformovaného fondu jednoduchým černobílým
problémem. A aby toho nebylo málo,
měli by pak vše ještě zasadit do kontextu
s ostatními produkty klienta, především
pak s pravidelnými investicemi.
Zůstat, nebo jít?
Ke správnému posouzení otázky, zda
zůstat v transformovaném fondu či nikoliv,
si nevystačíme s pouhými matematickými propočty budoucí výnosnosti. Bez
znalostí celého klientova portfolia, jeho
konkrétní životní situace a plánování všech
finančních cílů nemůžeme nikdy připravit
správné doporučení. Ideální řešení přitom
neexistuje, vždy budeme na jedné misce
vah vážit budoucí výnos a na druhé různé
režimy zdanění, případnou vratku státního
příspěvku a možnosti poskytovaných
dávek.
Výhody a nevýhody
transformovaného fondu
Pro setrvání v transformovaném fondu
mluví na první pohled především srozumitelnost a neměnnost základních parametrů
spoření, větší pestrost poskytovaných dávek a tím pádem lepší využití pro většinu
životních situací, a to zejména z pohledu
dědictví.
Zůstanou v něm zřejmě i ti, kteří chtějí
prostředky díky výsluhové penzi užít
i dříve než v důchodovém věku a preferují
dřívější likviditu nad výnosem. Seřadíme-li
si největší výhody transformovaných fondů
přehledně, nemůžeme určitě opomenout:
—
Možnost jednorázového vyrovnání
v 60 letech věku (pro většinu existujících smluv s výjimkou starších penzijních plánů)
—
Možnost čerpání výsluhové penze
po 15 letech spoření (likvidita až poloviny naspořené částky)
—
Možnost čerpání pozůstalostní penze
po 36 měsících spoření (dědění naspořených prostředků včetně státního
příspěvku kdykoli po této lhůtě)
Výhodu každoročního nezáporného
zhodnocení schválně neuvádím, protože pro prioritu dosažení dlouhodobého
zajímavého výnosu je tento parametr
jednoznačně brzdou.
6–7 / 2013
malá investiční akademie
Mezi nevýhody spoření v transformovaném fondu lze z pohledu různých životních
situací uvést zejména:
—
Nízký předpokládaný dlouhodobý
výnos (díky povinné garanci každoročního nezáporného zhodnocení)
—
Nemožnost volit a měnit investiční
strategii v čase
—
U produktů s možným jednorázovým
vyrovnáním v 60 letech pouze alternativa doživotní penze (negativní vliv
na zdaňování příspěvku zaměstnavatele)
Výhody a nevýhody
účastnických fondů
Pro přestup do některého z účastnických
fondů se zřejmě rozhodnou ti, pro které je
jednoznačnou preferencí především zajištění vlastního důchodu a maximalizace
prostředků na něj, zatímco ostatní životní
situace (zejména dědictví a další zajištění
rodiny) dávají spíše do pozadí.
Mezi výhody můžeme tedy uvést
především:
—
Vyšší předpokládaný výnos
(viz tabulka č. 1)
—
Získání naspořených prostředků z příspěvků zaměstnavatele bez zdanění
díky pouze tříleté výplatě starobní
penze (s možností čerpat pět let před
věkem odchodu do důchodu)
—
Možnost čerpání tzv. předdůchodu
Mezi nevýhody nových účastnických
fondů můžeme naproti tomu zařadit
zejména:
—
Neexistenci pevné věkové hranice pro
jednorázové vyrovnání (hranice důchodového věku může být posunována
politickými rozhodnutími)
—
Neexistenci výsluhové penze (omezená likvidita)
—
Neexistenci pozůstalostní penze (při
úmrtí ve spořicí fázi před nárokem
na dávku vyplaceno pouze jednorázové odbytné bez státních příspěvků
a výnosů z nich)
Zejména absence pozůstalostní penze
oproti transformovaným fondům se ukazu-
Příklad č.1 – věk účastníka 40 let, spoří 1000 Kč měsíčně, věk odchodu do důchodu 66 let
životní situace
dožití důchodového věku
TF
vlastní příspěvky
výnosy
ÚF
dožití 60 let a výběr
OPF
TF
312000 312000
312000
240000
ÚF
53484 200467
133511
30903
úmrtí v 55 letech
OPF
TF
240000 240000
109514
ÚF
180000
72718
17055
zrušení (odbytné)
v 55 letech
OPF
TF
180000 180000
57789
ÚF
180000
37684
17055
OPF
180000 180000
57789
37684
státní příspěvky
71760
71760
0
55200
55200
0
41400
41400
0
41400
41400
0
výnosy ze st. p.
12301
46107
0
7108
25188
0
3923
13291
0
3923
13291
0
naspořeno
449545 630334
445511
333211
429903 312718
242378
292480 217684
242378
292480 217684
okamžitě likvidní
439677 593348
445511
327509
333088 312718
239231
229120 217684
194497
229120 217684
Příklad č. 2 – věk účastníka 45 let, spoří 1000 Kč měsíčně, věk odchodu do důchodu 65 let a 6 měsíců
životní situace
dožití důchodového věku
TF
OPF
TF
OPF
TF
180000
výnosy
30903 109514
72718
17055
57789
37684
7449
24172
14906
7449
24172
14906
státní příspěvky
55200
55200
0
41400
41400
0
27600
27600
0
27600
27600
0
7108
13291
5560
5560
0
180000 180000
ÚF
zrušení (odbytné)
v 55 letech
240000
výnosy ze st. p.
ÚF
úmrtí v 55 letech
240000 240000
vlastní příspěvky
ÚF
dožití 60 let a výběr
120000
OPF
TF
120000 120000
ÚF
120000
OPF
120000 120000
25188
0
3923
0
1713
0
1713
naspořeno
333211 429903
312718
242378
292480 217684
156762
177332 134906
156762
177332 134906
okamžitě likvidní
327509 409698
312718
239231
229121 217684
155388
140546 134906
126332
140546 134906
Příklad č. 3 – věk účastníka 50 let, spoří 1000 Kč měsíčně, věk odchodu do důchodu 64 let, 8 měsíců
životní situace
dožití důchodového věku
TF
vlastní příspěvky
ÚF
OPF
TF
ÚF
úmrtí v 55 letech
OPF
TF
120000 120000
ÚF
zrušení (odbytné)
v 55 letech
OPF
TF
ÚF
OPF
180000
120000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
výnosy
17055
57789
37684
7449
24172
14906
1840
5729
2803
1840
5729
2803
státní příspěvky
41400
41400
0
27600
27600
0
13800
13800
0
13800
13800
0
3923
5560
výnosy ze st. p.
180000 180000
dožití 60 let a výběr
13291
0
1713
0
423
1318
0
423
1318
0
naspořeno
242378 292480
217684
156762
177332 134906
76064
80847
62803
76064
80847
62803
okamžitě likvidní
239231 281848
445511
155388
140546 134906
75725
64870
62803
61565
64870
62803
x
x
x
x
x
x
x
x
čerpání tříletou penzí
6–7 / 2013
x
x
172872
x
21
malá investiční akademie
DAŇOVÉ ASPEKTY VÝPLATY DÁVEK VE III. PILÍŘI
Příspěvek
Výnos z příspěvků
Způsob ukončení
Týká se fondů
Vyplácí
účastník firma
stát
účastník firma
stát
Doživotní penze
TF, ÚF
pojišťovna
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Starobní penze na určenou dobu
ÚF (+“staré“ TF)
penz. spol.
0%
0%
0%
15 %
15 %
15 %
Penze na přesně stanov. dobu s přesně stan. výší* ÚF
pojišťovna
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Jednorázové vyrovnání
TF, ÚF
penz. spol.
0%
15 %
0%
15 %
15 %
15 %
Pozůstalostní penze
TF
penz. spol.
0%
0%
0%
15 %
15 %
15 %
Odbytné - předčasné ukončení
TF, ÚF
penz. spol.
0%
15 %
vrací se 15 %
15 %
vrací se
je pro rozhodování jako stěžejní záležitost,
neboť vratka státního příspěvku a výnosů
z něj ovlivní výnosnost produktu zásadním
způsobem (viz tabulka č. 2).
S čím srovnávat fondy
třetího pilíře
Zatímco k problematice druhého pilíře
bylo napsáno již spoustu argumentů pro
a proti, polemika se přitom vedla i k tomu,
zda jej srovnávat s prvním průběžným pilířem nebo spíše s ostatními možnostmi investic a známým investičním trojúhelníkem,
třetí pilíř to má v tomto bodě jednodušší.
Srovnávat ho můžeme se všemi klasickými možnostmi pravidelného investování
z pohledu jeho výnosu, rizika i likvidity,
především tedy s podílovými fondy.
Mezi jednoznačné výhody třetího pilíře
patří v tomto ohledu:
—
Levnější manažerské poplatky zastropované zákonem na hranici 0,8 % p. a.
(+ pevně daná výkonnostní odměna
max. 10 %)
—
Absence vstupních poplatků
—
Státní příspěvek
Naopak mezi nevýhody oproti pravidelným investicím do podílových fondů lze
pak uvést:
—
Použití pouze pro omezený počet
finančních cílů (důchod, jiné dlouhodobější cíle)
—
Režim danění výnosů
—
Menší flexibilita, likvidita jen za cenu
ztráty výhod
—
Menší výběr investičních strategií
Modelové příklady
Pro dokreslení výše uvedených obecných tvrzení jsem propočítal pár modelových příkladů pro různé věkové skupiny
22
(viz tabulka č. 1). U výpočtů jsem uvažoval
s průměrným hrubým zhodnocením
prostředků v transformovaných fondech
ve výši 2 % p. a., s průměrným hrubým
zhodnocením prostředků v transformovaných fondech s více než desetiletým
předpokládaným horizontem ve výši 4,8 %
p. a. a s rebalancováním výnosu u těchto
fondů (s programem životního cyklu).
Prvním modelovým příkladem zastupující cílovou skupinu – 40 je čtyřicetiletý
účastník, druhým příkladem účastník
ve věku 45 let a třetím pak účastník padesátiletý pro skupinu 50+. Pro každý z příkladů
jsem posuzoval několik životních situací:
a)Účastník dodrží horizont spoření
do důchodového věku
b)Účastník dodrží horizont spoření
do 60 let věku
c)Účastník nedodrží předpokládaný
horizont a produkt zruší v 55 letech
d)Účastník zemře v 55 letech
Z tabulky č. 1 je jasně vidět, že nejvíce
celkové výsledky ovlivňuje již zmíněná
vratka státního příspěvku v případě výplaty jednorázového odbytného ve srovnání
s pozůstalostní penzí u transformovaného
fondu.
Závěry a doporučení
Na základě modelových výpočtů výše
popsaných případů lze učinit několik obecných závěrů:
1.Pokud je pro vašeho klienta zásadní
otázka dědictví naspořených prostředků
(tedy především zabezpečení rodiny
a nikoli vlastní zabezpečení důchodu)
a preferuje ji nad dosažením maximálního výnosu, bude mu nejlépe i nadále
v transformovaném fondu. Taktéž to
bude nejlepším doporučením pro všechny, kdo nevěří, že se důchodového věku
dožijí.
2.Pro klienty mladší 40 let může být
přestup výhodný i za předpokladu, že
se budou chtít dostat k naspořeným
prostředkům už v 60 letech (i s kalkulem
vrácení státního příspěvku, především
díky nízkým poplatkům za správu fondů). Předpokládáme-li rozdíl v průměrné
hrubé výkonnosti transformovaného
fondu a dynamickou strategií účastnického fondu mezi 2,5–3 % p. a., lze
doporučit přestup pro horizont spoření
do důchodu vyšší než 20 let.
3.Klientům starším 50 let se díky doporučené konzervativnější strategii účastnických fondů pro jejich věk přestup příliš
nevyplatí, je rizikový i z pohledu ztráty
výsluhové (likvidita) a pozůstalostní
(státní příspěvky) penze.
4.Přestup je naopak výhodný pro každého,
pro kterého je otázka dědictví nezajímavou.
5.Přestup by měl být výhodnější i pro ty,
kdo s velkou pravděpodobností horizont
60 let věku nedodrží (budou se chtít
ke všem naspořeným penězům dostat
dříve).
6.Lidé mezi 40 a 50 lety věku by se měli
rozhodovat na základě individuálních
priorit. Preferují-li především likviditu
naspořených prostředků už v předdůchodovém věku (výsluhová penze, starobní penze v 60 letech), měli by zůstat
v transformovaném fondu. Pokud je pro
ně prioritou zabezpečení v důchodovém
věku a maximalizace výnosu k tomuto
datu, lze doporučit přestup.
7.Pro ty, kdo dosud nejsou účastníky
třetího pilíře a chtějí investovat do akciových strategií s horizontem alespoň pět
let, se rozhodně vyplatí vedle investic
do podílových fondů toto spoření založit
i s kalkulem pozdějšího zdanění výnosů
a vratky státního příspěvku.
Marek Janšta, KZ Finance
6–7 / 2013
Korunové fondy ING
Vydejte se do zahraničí, ale v bezpečí
české koruny.
S korunovými fondy ING jste jako doma
na všech světových trzích.
Právní upozornění: Tento text má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů.
Zlepší se kvalita
finančního poradenství?
Bude se v oblasti finančního
poradenství nadále zvyšovat
odbornost a kvalifikovanost,
anebo bude klient i nadále
tak často obětí těch poradců
zvaných „bouchači“?
Finanční krize
zkrátka nepřeje
bouchačům –
lidé jsou nuceni
vypovídat
smlouvy, aby
ušetřili, a poradce
je musí přesvědčit,
zdali se dané
smlouvy vyplatí.
Debaty o kvalitě finančního poradenství jsou
často mezi poradci debatami depresivními. Řada
poradců se snaží svoji práci skutečně dělat kvalitně
a proti bouchačům, aneb lidem, kteří dokážou klienty
manipulovat a nabízet jim předražené produkty, často
nic dělat nemůžou. Možná jen rušit jejich nevýhodné
smlouvy, klient tím však přichází o peníze. A to vězte,
že pokud takovou smlouvu bouchače zrušíte, ozve se
bleskově klientovi a hodí na vás všechnu špínu světa.
Klient s vámi přestane komunikovat a bouchačovi
poté nastanou další žně a uzavře s klientem další „extra výhodné“ smlouvy. Zatímco v jeho očích se budou
lesknout dolarovky, v těch vašich bude patrný smutek
a to jak z nevědomosti klienta, tak z úrovně finančního poradenství na našem trhu.
Smutné na tom je také to, že řada poradenských
společností svou neúměrnou dravostí tyto praktiky
povzbuzuje. Místo kvality hrají na kvalitu, což se také
odráží značně negativně na tom, jak jsou finanční
poradci vnímáni mezi lidmi.
Dovolím si však nabídnout optimističtější pohled.
Podle mého názoru má finanční poradenství naději.
Postupně se bude zvyšovat kvalifikovanost finančních
poradců a jednoho dne možná dojdeme ke kýženému
výsledku, že klient skutečně dostane odborné
a fundované rady.
Od 90. let obrovská změna
Pro podporu tohoto názoru bych se chtěl vrátit
do minulosti, kdy finanční poradenství (tak, jak ho
známe) bylo v plenkách. V 90. letech mohl být finanční poradce kdokoli. Řada lidí se během několika dní
na finanční poradenství přeorientovala. Kuchař, který
živil dva hladové krky, mohl během večerů vydělat
peníze, které výrazně napomohly rodinnému rozpočtu. Nebylo důležité, že daným produktům nerozumí.
Hlavní bylo člověka pojistit, protože pojištění je
24
„správné a chrání nás před vším možným“. „Koukněte se, naši odborníci tady u investičního životního
poradenství nakreslili graf, je tam napsáno za rok 8%
výnosnost, není důležité, co to znamená, hlavní je, že
za 30 let vyděláte dva melouny. A to se přece vyplatí!“
Na trhu finančně poradenských společností měla
dominantní postavení jedna zahraniční společnost
– OVB, která se v české kotlině rychle zorientovala
a na český trh pronikala s praktikami, které by si
v jiných zemích, kde aktivně působí, nikdy dovolit
nemohla. Byla zkrátka ale jiná doba. Lidé uzavírali IŽP
ve školních tělocvičnách, kde jim bylo řečeno, že pokud do tělocvičny příště přivedou 5 svých kamarádů,
pak vydělají tolik, že dva roky nemusí nic ze svého IŽP
splácet a ještě dostanou na ruku 12 litrů. A to se přece
také vyplatí!
Jak je zřejmé, mluvit o kvalitě finančního poradenství v tomto období, je nepřípustné. Žádná totiž
nebyla – když tedy máme pochyby ohledně nekalých
praktik, co se dějí dneska na trhu, nedá se to s kouzelnými „fialosakovými“ 90. léty srovnávat.
Počátky konkurence
Pokračujme však dále v historii. Důležité především
bylo to, že OVB již brzy začala vyrůstat konkurence.
Také si pár jejich manažerů řeklo, že to, co dělají,
není přece úplně fér. Vždyť si stačí odkoupit akciovku
na majitele a můžou to finanční poradenství „dělat
jinak“. Když je však manažer společnosti přivyklý
dělat finanční poradenství určitým způsobem, těžko
lze očekávat, že bude osvícen duchem svatým
a zájem klienta se dostane na první místo. Koneckonců, i v těchto společnostech najdeme podobnou
pyramidovou strukturu postupu jako v OVB, hledí se
především na získané body, nikoli na to, zdali tyto
body reprezentují skutečnou kvalitu.
I přesto se však finanční poradenství nejen díky této
společnosti, ale i díky určité stabilizaci na trhu, zlepšilo. Finanční krize zkrátka nepřeje bouchačům – lidé
jsou nuceni vypovídat smlouvy, aby ušetřili, a poradce
je musí přesvědčit, zdali se dané smlouvy vyplatí.
A k uzavření nových smluv se lidí příliš nehrnou a produkty raději ještě několikrát porovnávají.
Finančně gramotných lidí je stále více
Dalším faktem je koneckonců i to, že podíl vysokoškolsky vzdělané populace stoupá. To samo o sobě nic
6–7 / 2013
vývoj poradenství
neznamená, protože koneckonců jsou známé případy,
že například lékař bude odborníkem ve vlastní specializaci, ale finance rád přepustí finančnímu poradci.
Co když ho však jako klienta získá manipulativní
bouchač?
Na druhé straně však také stoupá i finanční gramotnost. Velkým příslibem je výuka finanční gramotnosti
na základních a někde i na středních školách. Je jen
škoda, že tento předmět vyučují lidé, kteří nikdy
v soukromém sektoru nepracovali a nezažili nejistotu,
při které je tvorba finančních rezerv nikoliv jen žádoucí, ale nutná.
Nic moc asi nenaučí tito učitelé žáky či studenty
v oblasti investování, které je pro mladé lidi, kteří
uvažují v dlouhodobém horizontu ohledně zajištění
v důchodu, klíčové. Každopádně s tím, jak pozvolně
bude stoupat finanční gramotnost lze očekávat,
že tlak na kvalitu finančního poradenství se bude
zvyšovat.
Technologie změnily
a zlevnily produkty
situace obrátila (pojišťovny říkají, že je neudržitelná)
a u tohoto produktu se pozvolně zdražuje, tvrdá konkurence však stále marže u tohoto produktu udržuje
velice nízko.
V případě, že bude finančním poradcem nabídnuto například životní pojištění s určitými parametry,
tak lidem nic nebrání k tomu, aby si prostřednictvím
srovnávačů zjistili, zdali se finanční produkt vyplatí či
nikoli.
Dnešní generace začíná pracovat s počítačem už
ve svých 3-4 letech, viděl jsem dokonce situaci, kdy
si 2letý chlapeček sám pustil a hrál na tabletu hru.
Až vyrostou, tak jim finanční poradci budou muset
buď nabídnout kvalitní produkty, nebo hacknout celý
internet a on-line diskuse. Co je pravděpodobnější?
Závěr
Velkým příslibem
je výuka finanční
gramotnosti
na základních
a někde
i na středních
školách.
Autor uvedl v článku argumenty, proč se podle jeho
názoru bude kvalita finančního poradenství zvyšovat
a lidé budou důkladněji jednotlivé produkty porovnávat.
Zatímco klasické poradenské společnosti, které se
specializovaly na kvantitu, budou nadále oslabovat,
tak společnosti s důrazem na proklientský přístup
zaznamenají i v současné nelehké ekonomické situaci
další nárůsty celkového pojistného. Proto finanční
poradenství není třeba zahazovat, situace se oproti
minulosti drasticky zlepšovala a lze očekávat, že
tento trend bude nadále pokračovat. Nemějte proto
z bouchačů špatnou náladu, na své počínaní dřív
nebo později doplatí.
Další oblastí, která přispěla k obrovskému a vzrušujícímu rozvoji pojišťovacích produktů, jsou technologie. Konkurence například na trhu povinného ručení
vedla k tomu, že ceny v průběhu několika let klesly
o více než polovinu a řada pojišťoven se u povinného
ručení dostala do ztrát.
V minulosti se přitom jednalo o jeden
z nejziskovějších produktů. Je také zajímavé, že
ceny povinného ručení klesaly i přesto, že průměrně
vyplácená částka na škodnou
událost rostla.
Nyní se
inzerceFPT2013:Sestava
1 5/29/13
1:18 PM
StránkaJosh
1 Bílek
ČPI Konto a PARTNER Invest
– recept na pravidelné investování!
ČP INVEST
Jak ČPI Konto funguje?
ČPI Konto
VÁŠ BĚŽNÝ ÚČET
Konzervativní fond
ČP INVEST
FINANČNÍ PRoSTřEdKy
VAŠE KRáTKodoBá FINANČNÍ REZERVA
Pravidelné investování
PARTNER Invest
Vše v jediné smlouvě.
POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ MAJETKU
PO TELEFONU I PŘES INTERNET
VAŠE dLouhodoBá FINANČNÍ REZERVA
BEZPLATNÉ
TRANSAKCE
Stavební
spoření
Životní
pojištění
Povinné
ručení
Další
platby
Minulá výkonnost podílových fondů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucnosti.
Hodnota investice může kolísat a není tak možno zaručit plnou návratnost investované částky.
Pomáháme vám jít dál
www.cpinvest.cz
infolinka 844 111 121
PPF007
6–7 / 2013
25
K poradenství trh směřuje
Mezi zprostředkováním a poradenstvím se
v investicích přesná hranice najít nemůže. Trh se
rozvíjí a k poradenství se posouvá vlastním vývojem,
říká předseda představenstva USF Jiří Šindelář.
Rozhodování poradenských společností,
zda své VZ „přihlásit“ k investičnímu
poradenství nebylo jednoduché. Anebo
se čekalo na nějaký tlak regulátora?
Tlak regulátora a dohledu byl určitě jedním z hlavních faktorů. Je veřejným tajemstvím, že ČNB výrazně tlačí v rámci svých
kontrol na implementaci investičního poradenství, pokud „v terénu“ zjistí, že zprostředkovatelé vlastně skrytě poradenství
poskytují. Ten tlak je zřejmý hlavně u velkých společností, kde k takovému „sklouznutí“ spolupracovníků mimo prostor
určený vnitřními směrnicemi může dojít.
Spolu s tím však působí i velký tlak
samotného trhu a klientů! Ti se sami také
vzdělávají a stále více požadují férovější
a kvalitnější služby. Stejně působí i tlak
konkurentů, kteří investiční poradenství
klientům poskytují třeba dlouhodobě.
Málokdo ustojí přímou otázku klienta
„můžete mi poradit?“, který navíc ještě
vnímá nabídku konkurence, s odpovědí,
že radit nemůže a že je jen zprostředkovatel… Myslím, že v konečném součtu je tento tlak trhu ještě výraznější než tlak státu.
Je však třeba říci, že i model investičního
zprostředkování je životaschopný a legitimní. Je na každém majiteli či řediteli finančněporadenské firmy, aby zvážil přínosy
a rizika obou modelů a zvolil ten optimální.
Takže si společnosti nyní upravují své
interní kvalifikační a kariérní řády?
Určitě ano, jak ty velké, tak ale i ty střední
a menší. Několik významných přechodů
k poradenství jsme již viděli, další brzy
uvidíme, ať už v blízké či vzdálenější budoucnosti. Každému manažerovi či majiteli
poradenské firmy se na první pohled vybaví jako hlavní náklad spojený se zavedením
investičního poradenství nutnost vyšší
kvalifikace lidí – tedy náklady na školení,
zkoušky, povinná praxe… To je sice asi
ten nejviditelnější a krátkodobě možná
26
největší náklad, ale je velmi krátkozraké
a manažersky chybné považovat jej za ten
nejzásadnější.
Jde tedy spíš o míru zodpovědnosti,
kterou mateřská společnost nese tak
jako tak?
Ano. Povinnost poskytovat radu de
facto „lege artis“, tj. za dodržení podmínek
odborné péče je podle mého soudu největší výzvou a zároveň největším rizikem.
Znamená to být schopen vytvořit a vynutit
velmi silný proces celého poradenství,
eliminovat prostor pro možné negativní
odchylky kreativních jedinců z obchodní
sítě a v neposlední řadě toto důsledně
kontrolovat. To považuji za jednoznačně
největší výzvu, jejíž nezvládnutí otevírá
Pandořinu skříňku sankcí a možných
náhrad škody.
Podobnou problematiku řeší i AKAT – jak
on situaci interpretuje?
V Unii se touto problematikou zabýváme
už od samého počátku směrnice MiFID
v Česku a vždy v úzké spolupráci s AKAT.
Ostatně, USF a AKAT vytvořily v době
implementace MiFID společnou pracovní
sekci IZAP, kde se aktivně diskutovala témata společná jak bankám, tak zprostředkovatelům. Poté jsme se významně podíleli
na vzniku tzv. prodejních scénářů AKAT
– popisů modelových prodejních situací,
které sloužily jako samoregulační standard
„co je zprostředkování a co je poradenství“
v době, kdy ta hranice nebyla téměř nijak
daná. Takže nás pojí velmi úzké pracovní
vazby, dá se říci tradiční.
Pokud jde o banky, vnímám i v jejich
obchodních sítích jasný posun k poradenství. Důvody jsou myslím podobné jako
u zprostředkovatelů.
Dá se tedy říci, že k tomuto vyššímu
standardu služeb směřuje významná část
trhu, ale znovu opakuji: i model zprostřed-
kování je možný a nyní dokonce víme
přesněji, kudy vede hranice.
Vaše komise už projednala odpověď ČNB
na váš dotaz o investičním poradenství.
S jakými závěry či doporučeními?
Měli jsme na toto téma velký workshop
na konci dubna letošního roku, spolu s dalšími investičními tématy.
V zásadě závěr byl asi takovýto: prodej
investičních produktů pouze na bázi
investičního zprostředkování má jasnější
hranice, což ho činí byznysově zajímavějším a méně rizikovým. Ale vyžaduje nadále
silný kontrolní systém a disciplinovanou
obchodní síť, která nesmí sklouznout
ke skrytému poradenství.
Jestli jsem porozuměl, jde zejména o to
udržet zprostředkovatele „před čárou“ –
aby jaksi nepřešlápli do poradenství…
Ano. Stejně jako poradenství má svá rizika v podobě nutnosti udržet odbornou péči
a „lege artis“ celého procesu, u zprostředkování jde o to, že vázaný zástupce prostě
nesmí překročit červenou čáru a poskytnout
skrytě poradenství, byť s formální nálepkou,
že to bylo jen zprostředkování. A přiznejme
si otevřeně, velká část klientů prostě radu
očekává, takže toto pokušení je velké.
Navíc, ono „přešlápnutí“ se může udát
v mnoha bodech a často si možná ani daný
člověk upřímně nemyslí, že už je v poradenství. Proto je důležitý propracovaný
management obchodního procesu a vnitřní kontrola. Model skrytého poradenství je
vůči klientovi nefér a samozřejmě bude mít
správní dohru v případě kontroly ČNB.
Myslím, že touto cestou většina firem
opravdu nechce jít a tak je třeba interně
obě cesty striktně oddělit.
6–7 / 2013
vývoj poradenství
Udělal soud jasno
v povinnostech IZ?
Spíše naopak…
Pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze
následně změněný Vrchním soudem v Praze ve věci
náhrady škody klientovi investičním zprostředkovatelem
byl nedávno některými médii označen za průlomový.
Po detailním seznámení s obsahem rozsudku a jeho odůvodněním je však třeba
s politováním konstatovat, že oba soudy
rozhodně nevnesly jasno do problematiky
povinností investičního zprostředkovatele, ale přesně naopak!
O co ve věci šlo?
Klient (neprofesionální) nakoupil prostřednictvím investičního zprostředkovatele (IZ) a OCP jeden titul zahraniční akcie,
a to jako svoji první investici. Tržní cena
akcie následně výrazně propadla a klient
prodejem utrpěl ztrátu cca 260 000 Kč.
O tuto ztrátu + poplatky s obchodem
spojené zažaloval klient IZ a OCP. Městský
soud rozhodl o povinnosti IZ nahradit klientovi 70 % této ztráty, žalobu proti OCP
zamítl. Vrchní soud v Praze v odvolacím
řízení nejprve vyloučil ze ztráty všechny
poplatky jako výdaje nesouvisející s poklesem tržní hodnoty akcie a následně
snížil odpovědnost IZ za ztrátu na 20 %,
zamítnutí žaloby vůči OCP potvrdil.
Proč rozsudek nevnesl jasno
do povinností IZ a naopak
problematiku ještě více
znejasnil?
Jak známo, IZ může poskytovat dvě
investiční služby – přijímání a předávání
pokynů a investiční poradenství. Tyto služby jsou poměrně jasně vymezeny ZPKT
a jeho rozváděcími vyhláškami a dost
výrazně se liší.
6–7 / 2013
V daném případě mohl obecně IZ
poskytovat obě služby, ze všech známých
okolností ovšem vyplynulo, že obchod,
který je předmětem sporu, proběhl v rámci služby přijímání a předávání pokynů.
Soudy se s tím nepochybně ztotožnily,
neboť ani náznakem nevytkly IZ, že
neprofesionálnímu klientovi jako první
investici zprostředkoval nákup vysoce rizikových akcií. Bylo konstatováno, že klient
se o této investici dozvěděl od třetí osoby
a sám projevil zájem o nákup. Podle všeho
byly splněny i všechny informační povinnosti a upozornění ve vztahu ke klientovi.
Pokud by totiž obchod měl proběhnout v rámci služby investiční poradenství, nemohlo by podle zákona k němu
vůbec dojít, protože v rámci této přísněji
regulované služby by investiční poradce
nesměl takovou investici tomuto klientovi
vůbec doporučit.
Přestože se tedy oba soudy nepochybně ztotožnily s tím, že šlo o službu
přijímání a předávání pokynů, odsoudily
IZ k částečné náhradě škody, protože jako
investiční poradce neupozornil klienta
včas na výrazný pokles hodnoty akcie
a neučinil investiční doporučení, které by
ztrátu zmírnilo. Soudy navíc podpůrně použily i zcela obecnou povinnost každého
počínat si tak, aby nevznikla škoda, což
podle názoru obou soudů IZ neučinil.
Namísto vyjasnění
nové otázky
Na základě tohoto pravomocného rozsudku vyvstávají zcela zásadní otázky:
1. Je IZ v rámci služby přijímání a předávání pokynů povinen následně po celou
dobu sledovat vývoj investice a sdělovat
ji klientům, a pokud tak nečiní, porušuje
tím povinnost odborné péče? Podle mého
osobního názoru nikoli.
2. Pokud IZ zrealizuje obchod v rámci
služby přijímání a předávání pokynů, je
povinen tuto investici dále sledovat v režimu služby investiční poradenství a činit
k ní investiční doporučení? Podle mého
osobního názoru nikoli.
Naopak by taková činnost byla možným
obcházením zákona, neboť by umožnila
investičnímu poradci prodat nevhodnou
investici v režimu přijímání a předávání
pokynů, zatímco jako investiční poradce
by ji témuž klientovi doporučit nesměl.
Takovéto plynulé přecházení mezi
oběma službami u téhož klienta a téže
investice bych si dokonce dovolil označit
za porušení zákona, bohužel oba soudy
dospěly k přesně opačnému závěru
a po IZ to naopak vyžadovaly jako součást
odborné péče a prevence vzniku škody.
Dobrá zpráva
Na rozsudku je nepochybně pozitivní,
že oba soudy (odvolací dokonce výrazně)
konstatovaly, že klient není nesvéprávná
figurka, ale naopak, že je za své počínání
při investování jasně odpovědný, zejména
pak, pokud obdrží všechny informace
a upozornění na rizika.
Pyrrhovo
vítězství
Závěrem nutno konstatovat, že klient
v tomto sporu utrpěl typické Pyrrhovo
vítězství. Od IZ má podle rozsudku jako
částečnou náhradu škody obdržet
cca 52 000 Kč, protože však současně prohrál spor s OCP, musí právnímu zástupci
OCP zaplatit cca 49 000 Kč na nákladech
řízení.
Když uvážíme, že IZ je s.r.o. v likvidaci,
je dost možné, že nakonec bude platit
jen klient a jeho celková ztráta tak vzroste
o dalších 49 000 Kč.
Petr Šafránek
27
POD LUPOU:
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ „BEZ OBAV“
Pojišťovna ČSOB představila před pár měsíci investiční životní pojištění BEZ
OBAV. Specifikem tohoto pojistného produktu je především to, že pojišťovna
vyplácí provizi za jeho zprostředkování nikoli jednorázově, ale průběžně.
To vede k tomu, že je tento produkt prodáván
spíše menšími finančněporadenskými společnostmi
a agenty pojišťovny. Pozitivním překvapením je nulové
poplatkové zatížení investičního a mimořádného
pojistného, běžné rizikové pojistné již tak v některých
ohledech atraktivní není. Cílem tohoto komentáře
však není cenové srovnání, pojďme se proto podívat
na toto pojištění optikou pojistných podmínek.
handicap. Pojišťovna také vylučuje invaliditu v důsledku
úrazu při určitých rizikových (adrenalinových) sportech
a aktivitách (např. rafting, horolezectví, potápění s dýchacím přístrojem atd.). Rovněž je vyloučena invalidita
při výkonu některých povolání, jde zejména o některé
dělnické a rizikovější profese.
Pojištění smrti bez nepříjemných překvapení
Co se týče úrazového pojištění, oceňovací tabulky
nejsou, bohužel, součástí pojistných podmínek. Dle
podmínek mají být k dispozici na obchodních místech pojišťovny. Tabulky jsou dostatečně rozepsané,
v mnoha případech však uvádí jen maximální hodnoty
procenta tělesného poškození bez uvedení rozpětí
(například oboustranná nahluchlost těžkého stupně je
vyčíslena „do 35 %“). To na jedné straně dává dostatečný prostor pro individuální ocenění úrazu, na druhé
straně však také velký prostor pro ocenění trvalých
následků úrazu lékařem pojišťovny, s jehož názorem
nemusí pojištěný souhlasit.
K ustálení trvalých následků úrazu a k výplatě pojistné částky může pojišťovna po pojištěném požadovat
čekání až v délce 3 roky. Některé pojišťovny jsou vstřícnější a vyplácejí pojistnou částku již po roce s tím, že při
pozdějším zhoršení trvalých následků úrazu pojištěnému rozdíl doplatí. Z pojistné ochrany jsou vyloučeny
například následky úrazů vzniklé při adrenalinových
a extrémních sportech. Pozitivní naopak je, že na rozdíl
od pojištění Forte, nejsou již výslovně vyloučeny úrazy
v důsledku nepřiměřené tělesné námahy.
Podmínky pojištění smrti jsou standardní – z pojistného krytí je vyloučeno úmrtí pojištěného, které nastalo
v přímé i nepřímé souvislosti s válečným konfliktem,
bojovými nebo válečnými akcemi, vzpourami, nepokoji a teroristickými činy. Dále je například vyloučena
smrt při účasti pojištěného na soutěžích a závodech
motorových vozidel. Pojišťovna však plní za sebevraždu
pojištěného, pokud k ní dojde po dvou letech trvání
pojištění. Pojišťovna ovšem může přiměřeně krátit
pojistnou částku, došlo-li k úmrtí pojištěného, který byl
pod vlivem alkoholu. Ne všechny pojišťovny toto právo
v podmínkách pojištění úmrtí mají, i když jde stále
o běžnou výluku. V podmínkách pojištění úmrtí není
žádná „nečekaná“ výluka a pojišťovna po uplynutí dvou
měsíců od počátku pojištění plní i za události, které
souvisejí se zdravotními obtížemi, kterými pojištěný
trpěl před počátkem pojištění, pokud je tedy uvedl
do zdravotního dotazníku.
Maximalistická definice pojištění invalidity
Pozitivní naopak
je, že na rozdíl
od pojištění Forte,
nejsou již výslovně
vyloučeny úrazy
v důsledku
nepřiměřené
tělesné námahy.
28
Výhodou tohoto pojištění je, že si pojišťovna nestanovuje vlastní (přísnější) definici invalidity a za pojistnou událost je považován třetí stupeň invalidity
přiznaný státem – prokazuje se posudkem o invaliditě
příslušné správy sociálního zabezpečení. Pojišťovna
také nevylučuje z pojistného krytí žádnou statisticky častou příčinu invalidity – kryje tedy i invaliditu
v důsledku psychiatrických diagnóz. Pozitivní je, že
čekací doba, zjednodušeně řečeno, doba než se „zapne
pojistná ochrana“, činí u invalidity nemocí pouhé 3 měsíce od počátku pojištění. Většina pojišťoven uplatňuje
stále čekací dobu v délce 2 let. Pojišťovna však neplní
v případě invalidity v důsledku nemoci, která je v přímé
souvislosti se zdravotními nálezy diagnostikovanými
před počátkem pojištění. Pojistit je možné pouze plnou
invaliditu, nikoliv částečnou (prvního ani druhého
stupně). To lze vzhledem k aktuálním statistikám přiznaných invalidních důchodů považovat za nepříjemný
Oceňovací tabulky nejsou součástí podmínek
Vysoké limity pojistných částek
Jednou z výhod tohoto pojištění jsou vysoké limity
pojistných částek některých rizik – pojištění úmrtí je
možné pojistit až na 10 milionů korun a denní dávku
u pojištění pracovní neschopnosti až na 4 tisíce korun.
V pojištění pracovní neschopnosti lze však najít jednu
nepříjemnou výluku, a sice neplní se v případě neschopnosti vzniklé následkem nemoci pojištěného, pro
kterou byl během 2 let předcházejících počátku pojištění léčen. Toto ustanovení naštěstí platí po dobu prvních
2 let od počátku pojištěni. U pojištění hospitalizace jsou
však neobvykle vyloučeny psychiatrické diagnózy.
Více o tom, jak správně číst pojistné podmínky,
je možné nalézt v knize Život jako riziko aneb Zásady
pojišťování životních rizik.
Dušan Šídlo
6–7 / 2013
produkty
Dluhy domácností a oživení
Proč domácnosti v USA táhnou
ekonomiku nahoru a v eurozóně
je tomu naopak?
25 101 korun. Proti předchozímu roku sice vzrostla
o 2,7 %, po zohlednění cenové inflace (3,3 %) ale průměrná mzda reálně poklesla o 0,6 %.
Ve Spojených státech domácnosti razantně snižují
svůj dluh. Ten se tak vrátil na úroveň zaznamenanou
na počátku roku 2003. V eurozóně ale podobný vývoj
nenajdeme. Naopak, zadlužení domácností se stále
drží blízko rekordních úrovní.
Ve Spojených státech přitom snížený dluh umožňuje oživení spotřeby a pokles míry úspor. Podporuje
i nákupy nemovitostí a pokles míry defaultů. V Evropě
je naopak patrné, že vysoký dluh ekonomické oživení
podkopává. Zadlužení domácností relativně k hrubým
příjmům v USA a v eurozóně porovnávají následující
dva grafy o historickém vývoji.
Proč se v Evropě nedaří snížit dluh podobně
jako v USA? Rozdíly nemůžeme vysvětlit tím, že by
americké domácnosti na počátku krize více omezily
své výdaje. Tak tomu totiž bylo jen v oblasti bydlení.
Rozhodující roli tak hraje to, že od roku 2010 je růst
příjmů amerických domácností zhruba stejně vysoký,
jako je úroková sazba u hypoték.
Naopak v eurozóně je růst příjmů mnohem nižší,
než je tato sazba. Výhoda, kterou tak nyní americká
ekonomika má, tedy plyne z jejího poměru růstu
a hypotečních sazeb.
Na jedné straně sice jen odborníci, ale i lidé si šmahem tradičně stěžují na růst cen, ať je inflační realita
1 % anebo 5 %. A že mzdy prakticky nerostou, cítí také
převážná většina. Nesporně však spotřeba domácností v lepším případě stagnuje a loni rodiny utratily
o 1,5 % procenta méně než v roce 2011. Alespoň že
klesá ta inflace.
Optimistů je jen zlomek populace, i když třeba
generální ředitel skupiny Siemens v Česku Eduard
Palíšek odmítá diskuse o krizi a černé vyhlídky pro
českou ekonomiku a dodává: „Krize odezní poměrně
brzy poté, co se o ní přestane mluvit.“
Jak je na tom Česko
Proti rozvinutým zemím je u nás situace značně odlišná, takže srovnání bude vždy silně kulhat.
Zadlužení domácností sice již přesahuje bilion korun,
ale v porovnání s HDP je stále mnohem nižší. Navíc
celkové zadlužení nedosahuje ani 40 % sumy vlastních
finančních aktiv domácností (jen vklady v bankách
jsou o půl bilionu vyšší než jejich dluhy).
Citelnější je zřejmě okolnost růstu příjmů, která sice
není nijak tristní, ale evidentně psychologicky působí
na výdaje domácností mnohem víc, než vyplývá
z makroekonomických dat.
I naše domácností šetří
Největším zdrojem peněžních příjmů domácností
jsou stále mzdy. I když loni reálně poklesly, domácnosti dokázaly více ušetřit. Vyplývá to z Analýzy vývoje
příjmů a výdajů domácností v roce 2012, kterou zveřejnilo MPSV. Čistý příjem domácností vzrostl v roce
2012 o dvě procenta, průměrně na 28 670 korun,
úspory stouply o více než 3 %. Průměrná nominální měsíční mzda loni podle analýzy představovala
6–7 / 2013
Kdo jak vnímá „krizi“
USA: Zadlužení
domácností
(v procentech HDP)
Eurozóna: Zadlužení
domácností
(v procentech HDP)
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
98 990001020304050607080910111213
90
90
90
85
85
80
80
75
75
70
70
65
65
60
98 9900 01 02030405 0607 0809 10 1112 13
60
35
30
25
20
15
10
5
0
989900 01020304050607080910111213
29
Rotace k akciím bude trvat roky
Od počátku letošního roku
přiteklo do akciových fondů
v USA víc peněz než za celý rok
2012. Obrat je znatelný zejména
u fondů investujících do akcií
vyspělých ekonomik. Investory
od dluhopisů ale vyženou
teprve ztráty.
Toky do retailových
fondů v USA (mld.
dolarů)
Tento pohyb pomáhá vysvětlit, proč si akciové trhy
vedou tak dobře, podle některých názorů ale tento
vývoj zvyšuje riziko toho, že investoři začnou vybírat
své zisky a donutí fondy k prodeji akcií.
Podle názoru Commerzbank ale příliv peněz do fondů nedosáhl takové výše, že by nyní hrozil prudký
obrat. Když se totiž podíváme na historický vývoj, je
patrné, že současný příliv peněz do fondů není nijak
výjimečný.
Graf ukazuje tok peněz do amerických retailových
fondů (žlutě jsou vyznačeny fondy akciové, černě
dluhopisové; data za letošek za leden a únor).
že by začala rotace od dluhopisů k akciím. I to je
argumentem proti teorii, která říká, že příliv peněz
do akciových fondů dosáhl příliš vysoké intenzity
a v následujícím období povede k obratu a poklesu
cen akcií.
Začátek nového trendu?
Můžeme se ale domnívat, že současný pohyb peněz
investorů skutečně značí počátek rotace od dluhopisů
k akciím. Fondy se těší přílivu peněz i přes pokračující
krizi v eurozóně, patrná je také rostoucí atraktivita
fondů investujících do rizikovějších dluhopisů. Fondy,
které investují jen do dluhopisů vládních, čelí naopak
odlivu peněz. I na dluhopisovém trhu tedy probíhá
posun směrem k většímu riziku a její pokračování by
mělo posílit příliv peněz k akciím.
Dalším argumentem pro rotaci od dluhopisů
k akciím jsou atraktivní valuace akcií relativně
k dluhopisům. Dividendové a ziskové výnosy akcií
jsou z globálního pohledu zhruba na dlouhodobém
průměru. Výnosy vládních dluhopisů USA, Německa,
Velké Británie a Japonska jsou ale citelně pod dlouhodobým průměrem.
Teprve ztráty „donutí“
Na to, aby velká rotace skutečně začala, musí být
příliv peněz do akcií doprovázen jeho odlivem od dluhopisů. V tuto chvíli ovšem není pravděpodobné, že
k němu dojde.
Dluhopisy dlouhé roky generovaly slušnou návratnost a investoři na ně začnou měnit názor až poté,
co projdou obdobím ztrát. Větší posun od dluhopisů
k akciím by tak mohl počkat ještě rok. Neochotu
přesunout se od dluhopisů k akciím bude nadále podporovat demografická struktura investorů. Například
„baby boom” generace bude pravděpodobně nadále
preferovat bezpečnější obligace před rizikovějšími
akciemi. Rotace tak bude postupná a můžeme čekat,
že akciím bude pomáhat několik let.
Poučení z Norska
Drobní investoři v posledních pěti letech akciový
trh hromadně opouštěli a současný vývoj tento posun
ani zdaleka nevyrovnává.
Tito investoři tak stále z velké části stojí mimo trh
a není pravděpodobné, že by došlo k prudkému
stahování peněz z fondů a k prodejům akcií z jejich
strany.
Zároveň je patrné, že investoři směrují peníze
i do dluhopisových fondů a nelze tak hovořit o tom,
30
Možná je nejlépe podívat se na norský tzv. Státní
fond správy národního bohatství nebo Norský vládní
penzijní fond, do něhož plynou příjmy z těžby nerostných surovin.
Jen za posledních deset let zvýšil objem spravovaných aktiv na sedminásobek a stal se největším svého
druhu na světě.
Nyní ale musí měnit investiční strategii a přizpůsobit ji situaci na globálních finančních trzích. Reakcí
na pokles výnosů státních dluhopisů je razantní
6–7 / 2013
produkty a trhy
redukce dluhopisového portfolia. Již ke konci 1.
čtvrtletí fond držel v obligacích pouze 36,7 %, což je
nejnižší podíl od roku 1996. Váha akcií naopak stoupla
na rekordních 62,4 % z celku.
A podle manažerů za posunem nestojí ani tak nadšení do akciového trhu, jako spíš zoufalství z vývoje
dluhopisových výnosů.
Akciová rally potrvá
Býčí směr akciového trhu bude pokračovat nejméně následujících 18 měsíců, uvedl známý investor
Laszlo Birinyi, kterému se před nedávnem naplnila
predikce růstu indexu S&P 500 nad úroveň 1600
bodů. Do konce roku podle něj americký akciový
index může zhodnotit o další pětinu a dosáhnout
úrovně nejméně 1900 bodů.
Americký akciový benchmark S&P 500 od počátku
roku 2013 posílil ve dvouciferných hodnotách. Birinyi
byl mezi prvními, kdo začali nakupovat americké
akcie na vzestupu ze dna trhů v úvodu roku 2009
a nyní nastoupil znovu do dalších dlouhých pozic.
„S&P 500 by měl pokořit 1900 bodů a prodloužit býčí
trh podobně letům 1982 a 1990.“
Konsenzus podle Bloomberga je přitom jen 1601
bodů s rozpětím od 1390 do 1760 bodů. Ze dna trhů
v březnu roku 2009 tento akciový index posílil o 146 %
v čele se spotřebitelskými, finančními a průmyslovými
tituly.
Trend je nejsilnější od 90. let, kdy v průběhu osmi
let v řadě index S&P 500 posílil o 302 %.
„O pokračujícím růstovém vývoji na amerických
akciích hovoří nejen historický trend, ale také sentiment mezi investory. Ten je stále utlumen, dominován
obavou z nadměrného rizika,“ uvedl Birinyi.
1.
2.
místo
místo
v roce 2011
v roce 2012
Ocenění za kvalitu zpracování hypoték!
České domácnosti a akcie...
O konzervatismu v rozhodování českých domácností o formě úspor byly popsány už knihy a téměř nic
na tom nezměnila ani finanční krize. Její vliv se projevil jen snížením prostředků domácností v investičních
fondech.
Díky nabídce státních spořicích dluhopisů vzrostl
podíl dluhopisů na finančních aktivech domácností
téměř z nuly na 3,4 % a podíl úspor v penzijních
fondech na finančních aktivech domácností se zvýšil
již na 6,1 %.
Zaměříme-li se detailněji na akcie obchodované
na burzách, zjistíme, že se postupně zvyšuje jejich
zastoupení v portfoliích domácností, stále je však
velmi nízké. Do oficiální statistiky rozvahy domácností
v rámci národních účtů se kótované akcie dostaly poprvé v roce 1999. Tehdy držely české domácnosti akcie
za 17,6 miliardy korun. Na konci loňského roku měly
v akciích české domácnosti investováno 64,5 miliardy
korun. Podíl akcií na celkových finančních aktivech až
do finanční krize zvolna stoupal, od té doby však kolísá
kolem 1,5 %.
O to víc jistě překvapí výsledky ankety na serveru
Měšec.
Anketa serveru Měšec: Investujete do akcií?
Ano, pravidelně přikupuji.
26 %
Ano, spíše jednorázově.
22 %
Ne, je to moc složité.
9 %
Ne, je to moc drahé.
3 %
Nemá to smysl, nejde na tom vydělat.
11 %
Uvažuji o tom.
29 %
Odpovědělo 1030 čtenářů.
Baví Vás hypotéky?
Rozšiřujeme náš tým
o hypoteční specialisty.
Přidejte se k nejlepším na trhu.
Nabízíme: nadstandardní provize, kontakty na klienty, zázemí silné realitní skupiny
www.maxfinance.cz
6–7 / 2013
®
kontakt:
pro Moravu: 605 518 517
pro Čechy:
773 782 800
31
PPF013
Strach a safety heaven
Alespoň částečně poučení investoři vědí, že na trzích
existuje riziko kolísavosti nástroje. V určitých
tržních fázích mají investoři strach. Vyčíst se to dá
z odpovídajících indexů volatility, neboť roste-li
strach, stoupá i tento „barometr strachu“.
Příkladem ze současnosti je vývoj indexu
volatility VIX, který měří očekávané výkyvy
amerického indexu S&P 500. Hned následující den po volbách v Itálii vystoupal
index volatility zhruba o 35 %, což odpovídalo největšímu dennímu nárůstu tohoto
indexu od srpna 2011. Index VDAX NEW,
který je navázán na 30 akciových titulů
hlavního německého indexu DAX, tak
masivní nárůst nezaznamenal. Ale přesto
vyskočil tento index volatility o zhruba
13 %, a dosáhl tak nejvyšší úrovně od listopadu loňského roku.
Dá se proti volatilitě vůbec nějak chránit? Teoretické možnosti jsou dvě. První
z nich je využití volatility jako obchodního
nástroje. Učinit tržní volatilitu dlouhodobě
obchodovatelnou je již dlouho snem mnoha investorů. Především profesionální tržní
účastníci by rádi využívali kolísavost trhu
jako samostatnou třídu aktiv, v současnosti
však své plány mohou realizovat pouze
„oklikou“. Již v roce 2005 zkusil Goldman
Sachs jako první emitent nabídnout soukromým investorům odpovídající produkt.
K tomu byl ve spolupráci s Deutsche Börse
modifikován index VDAX, který odráží
volatilitu indexu DAX.
kdy peníze vlivem inflace hodnotu ztrácely.
Pro velké investory pak byly bezpečným
přístavem „bezrizikové“ cenné papíry
ve formě státních dluhopisů vyspělých
zemí, protože představovaly jistotu vrácení
investice se sice nízkým, ale nominálně
kladným výnosem.
I když jsou dnes tato aktiva stále považována za bezpečné přístavy pro investory,
vnímání investorů se poněkud změnilo.
U drahých kovů je situace ovlivněna poměrně vysokými cenami, přičemž se často
objevují názory, že na trhu s drahými kovy
je nafouklá bublina, která po splasknutí
může investory nemile překvapit (tedy
alespoň ty, kteří do kovů investují s očekáváním růstu cen). Druhou stranou mince je
očekávání vysoké inflace, kterou může způsobit nekontrolovaný tisk peněz ze strany
centrálních bank. V každém případě lze ale
říct, že situace na trzích s drahými kovy se
nevymyká standardu, pokud ji porovnáme
s ostatními dvěma aktivy, protože výnos,
resp. ztráta jsou stále ovlivňovány tržními
faktory a v lepším případě zde investoři
mohou očekávat zajímavé zhodnocení.
Hledání bezpečí
V poslední době se pak oblíbenými nástroji staly měny některých států, kterým se
daří bojovat s nejistotou na trzích lépe než
ostatním a představovaly tak pro investory
zajímavý způsob uložení peněz.
V případě měn i dluhopisů považovaných za bezpečné přístavy se dnes již prakticky nedá mluvit o očekávaných výnosech,
ale spíše o omezování ztrát. V obou případech hraje hlavní roli fenomén záporných
úrokových sazeb. Výraz záporný úrok byl
vždy považován za oxymóron, který odporoval tržnímu prostředí, v dnešní době
je ale možná všechno. Pravděpodobnost,
že by v minulosti bylo možné na finančních trzích uspět s produktem, za nějž
musí investor platit emitentovi, se rovná
nule. Dnes se tento stav stává skutečností,
Druhou možností je pak investování
do některého z tzv. bezpečných přístavů.
V minulosti byly bezpečnými přístavy
nazývány nástroje, u nichž mohli investoři počítat s poměrně velkou pravděpodobností, že jim přinesou zajímavý výnos
a uchrání jejich investici před znehodnocením inflací. V současnosti došlo k určitému
posunu vnímání a bezpečné přístavy jsou
garancí ztrát, a to jak reálných, tak i nominálních.
Za bezpečné přístavy byly ještě před
několika lety považovány například drahé
kovy, které měly schopnost uchránit investice zejména v časech vyšší inflace, protože
představovaly reálnou hodnotu v době,
32
Posun vnímání
kterou investoři přijímají s až překvapivým
klidem. To jen zvýrazňuje chaos, který na finančních trzích panuje, a co je nejhorší, je
přijímán jako něco samozřejmého.
Oblíbeným bezpečným přístavem jsou
v dnešní době také měny některých zemí,
které nejsou krizí ve světě dotčeny tak výrazně. I zde však investoři pociťují omezení.
Centrální banky se posilování svých měn
snaží zabránit různými způsoby, a jedním
z nich je také snižování úrokových sazeb
na minimum, případně přistupují k intervencím na měnových trzích. Pro investory
tak bude stále obtížnější najít bezpečný
přístav, v němž nebudou muset akceptovat
jistou ztrátu.
Strach z hotovosti
Záporný úrok odporuje ekonomické
teorii, protože je logické, že investoři by
v normálním prostředí raději drželi hotovost, než investovali do nástrojů, za které
budou platit. Úrok je cena peněz a investor,
který půjčí emitentovi peníze při nákupu
dluhopisů, za ně požaduje určitou odměnu. Dnes jsme se dostali do situace, že
investoři u krátkodobých dluhopisů budou
raději platit emitentovi. Investoři se tak bojí
držet hotovost, nebo jde o vliv regulace,
která požaduje po velkých investorech investovat peníze do určitých nástrojů, takže
ti raději budou investovat s mírnou ztrátou,
než by měli riskovat jinde.
Platby za dluhopisy
Vlády některých zemí tak využívají
situaci na trzích k tomu, že emitováním
dluhopisů vlastně své dluhy splácejí. Problémem pro investory je také skutečnost,
že už nejde pouze o dluhopisy s nejkratší
splatností (delší doba splatnosti představuje vyšší riziko a v běžných dobách
znamená vyšší úroky), ale některé země
emitují dluhopisy se záporným úrokem
i u emisí se splatností na pět let. Situaci pak
ještě zhoršuje fakt, že kvůli zmiňovanému
tištění peněz ve velkém v budoucnu podle
mnohých odborníků hrozí inflace, která
ještě více znehodnotí peníze. Pokud kladný
úrok toto riziko zmírňoval, záporný úrok
je ještě zvýrazňuje (záporné úroky ukazují
spíše na strach z deflace).
Bezpečné přístavy se brání
Přetrvávající obavy z ekonomického
vývoje ve světě znamená příliv kapitálu
6–7 / 2013
produkty a trhy
6–7 / 2013
ký vývoj tak silně souviset s politickými rozhodnutími, důvěra v bezpečné investiční
přístavy se tak může otřást.
Reálná situace – švýcarské
výnosy
Pokud chcete získat skutečně kvalitní
obrázek o tom, jak vážná situace v Evropě a na světě je, zapomeňte na výnosy
z evropských dluhopisů, které jsou silně
zmanipulované aktivitou Evropské centrální banky a politickými tanečky kolem ESM
a zaměřte se Švýcarsko.
Konkrétně pak na švýcarské státní
dluhopisy, které lze momentálně považovat za jedny z nejbezpečnějších dluhopisů
na světě. Důvod, proč tomu tak je, není
složité uhodnout. Země hospodaří s rozpočtovými přebytky a snižuje již tak nízké
zadlužení. S nezaměstnaností kolem 3 %,
solidním růstem, vlastní měnou a nízkou
inflací se navíc pyšní velmi stabilním
politickým i ekonomickým prostředím, a je
tak téměř dokonalým protipólem zbytku
vyspělé Evropy.
Jak si tedy švýcarské bondy v poslední
době vedou? Více než dobře. Jejich výnosy
jsou rekordně nízké, a když říkám nízké, nemám teď na mysli kladné, nebo nulové, ale
rovnou záporné hodnoty. Švýcarské bondy
se splatností od šesti měsíců do pěti let
dnes nesou negativní výnos, což znamená,
že investoři švýcarské vládě platí za to, aby
jí mohli půjčovat peníze. Švýcarská vláda
dnes může začít snižovat své zadlužení
tak, že se začne zadlužovat. Stačí pouze,
když negativní úroky použije ke splácení
stávajícího dluhu.
Jak je něco takového vůbec možné?
Proč by byli investoři tak „hloupí“, aby
platili někomu za to, že mu mohou půjčit?
Jednoznačné vysvětlení tohoto fenoménu
neexistuje a názory se liší. Jisté je, že se
nejedná o obavy z deflace. Pokud by tomu
Daily Closing Levels
do bezpečných přístavů, jak už jsme si
uvedli. Typickým příkladem takového bezpečného přístavu z pohledu měny je třeba
švýcarský frank. To všem přináší danému
„bezpečnému přístavu“ velké problémy.
Zvýšený zájem o tento nástroj znamená
jeho posílení. Což se nelíbí švýcarské
centrální bance a snaží se zamezit dalšímu
posilování měny. Stejně je to tak i v případě dánské koruny, která rovněž patří mezi
bezpečné přístavy. Centrální bankéři obou
bank v loňském roce vyhlásili, že v případě
pokračování tlaků na posílení měn mohou
zavést negativní úrokové sazby.
K tomuto kroku přistoupilo Švýcarsko už
v sedmdesátých letech minulého století,
když zavedlo poplatky pro zahraniční majitele vkladů, které se vyšplhaly až do výše
46 %. V minulosti došlo k posilování těchto
měn i proto, že záporné sazby byly jen pro
zahraniční subjekty. Což tyto obcházely
tím, že získávaly přístup na „onshore“ trh,
kde byly stejné sazby jako pro domácí
investory.
Nicméně třeba Dánsko je právě příklad
země s přebytkovým běžným účtem platební bilance, takže ani záporné sazby pro
zahraniční vklady nesníží tlaky na dánskou
korunu. Navíc Dánsko se zavázalo mít
otevřený kapitálový trh, což vylučuje poskytování různých podmínek pro domácí
a zahraniční subjekty. A k dovršení všeho
(jak dokazuje příklad Švédska z let 2009
a 2010) ani uvalení záporných sazeb pro
obě skupiny nemusí pomoci oslabit tlaky
na posilování koruny.
Jedinou možností pro země, jako je
Dánsko a Švýcarsko, se tak jeví hodně
hluboké negativní vkladové sazby, které
by dokázaly vyvolat odliv prostředků ze
země. To je však silně nereálné, neboť by
to znamenalo vytvoření tlaku na bankovní
run a podkopat solventnost bank. Pokud
se situace v eurozóně nezlepší, musí země
jako Dánsko a Švýcarsko „kapitulovat“
a smířit se s posílením měny.
Problémem je, když se do hry vloží politici. Řada aktiv, a speciálně měny, mohou
někdy působit bezpečněji než zbytek trhu,
ale jak ukázal švýcarský příklad, jakmile
politici rozhodnou, bezpečný přístav se
rozsype jako domeček z karet. Pokles
franku po zmíněné intervenci byl zřejmě
největším pohybem na měnovém trhu
v historii. To by mělo varovat investory
před přílišným spoléháním na jednu „bezpečnou“ investici. Dokud bude ekonomic-
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2. ledna
1990
tak bylo, vyplatí se držet raději hotovost.
V normální době a při normálním fungování trhu by prostě k takovýmto situacím
docházet nemělo, protože nedává žádný
smysl preferovat hotovost před dluhopisem s nulovým, nebo záporným výnosem.
My však nežijeme v normální době a už
vůbec ne v podmínkách normálně fungujícího trhu. Jedním z možných vysvětlení
je proto jeho regulatorní pokřivení, které
vyžaduje po bankách, aby disponovaly
určitým množstvím kvalitních aktiv.
Situace na trhu s dluhopisy je dnes
zejména v Evropě ale natolik děsivá, že
začíná být kvalitních dluhopisů (kvalitních
dlužníků) nedostatek. Právě to by mohl být
jeden z důvodů, proč jsou investoři ochotni tolerovat negativní výnos. Z pohledu
spekulativního pak dává smysl kalkulovat
s tím, že ceny švýcarských dluhopisů
porostou i nadále (výnosy budou klesat),
očekáváme-li další zhoršování kvality
evropských dluhopisů.
Může být Česko bezpečným
přístavem?
V loňském roce se při posilování
české koruny začalo spekulovat, že Česká
republika by se mohla stát bezpečným
přístavem, alespoň v rámci střední Evropy.
Oceňovány byly především strukturální
reformy, které zvýšily úvěruschopnost.
Hlavním rizikem jsou ale politické faktory,
protože opoziční sociální demokraté hrozí,
že v případě úspěchu ve volbách v roce
2014 řadu změn zruší, včetně rozjíždějící
se penzijní reformy. O tom, že bychom
se v podvědomí finančních trhů dostali
na úroveň Švýcarska, Dánska či USA a Česká republika byla považována za bezpečný
přístav, si ve světle posledních událostí
můžeme nechat zdát.
Ondřej Neveselý
CBOE Volatility Index (VIX)
80,86 on
20. 11. 2008
48,00 on
8. 8. 2011
45,74 on
8. 10. 1998
3. ledna
1995
5. ledna
2000
19. ledna
2005
28. ledna
2010
33
Ameriko – kam z útesu?
Zatímco se fiscal cliff změnil na
méně nebezpečný „sekvestr“,
kapitálové trhy nejen neubraly na
síle, ale indexy se dokonce vydaly
do dalších historických výšin. Jak je
to možné? Přesto tradiční pesimisté
varují, že přijde další pád.
Faktem je, že republikáni přistoupili na přelomu
roku na určité zvýšení daní, čímž si „umyli ruce“ a nechali prezidenta Obamu s jeho administrativou, aby
(ostatně jím navržené) automatické programy úspor
(= sequester) už „odpracoval“ sám. Prezident Obama
již podepsal nařízení, kterým se omezují plánované
federální výdaje. Škrty v objemu 85 miliard dolarů
(asi 1,7 bilionu korun) se budou zavádět postupně až
do konce fiskálního roku, což je 30. září. Pak ale nastoupí druhá část škrtů v objemu až 1,2 bilionu dolarů
(asi 23,7 bilionu Kč), která se bude postupně zavádět
v dalších letech. Během celé té doby ale mají republikáni a demokraté možnost se dohodnout na jiném,
oboustranně přijatelném řešení.
Celkově by tak mělo v období 2010–2014 dojít
ke kumulativnímu fiskálnímu utažení ve výši 4,8 %,
z toho přijde 1,5% utažení letos. Tento vývoj by měl
zajistit „udržitelnost“ rozpočtové politiky během
druhého funkčního období prezidenta Obamy. Ten se
zatím údajně snaží, aby úspory „bylo vidět“ (pro návštěvy se uzavřel i Bílý dům), aby získal politické body.
Jasné zdaleka
není, zda bude
ekonomika
schopna v takové
situaci silně růst.
34
Co bude s růstem
Jasné zdaleka není, zda bude ekonomika schopna
v takové situaci silně růst. Je ale možné, že dosažený
minimální konsenzus představuje ne-li nejlepší, pak
alespoň nějaké řešení. Navíc se plánované škrty vůbec
nedotknou oblastí, které budou v nadcházejících dekádách fiskální udržitelnost ohrožovat nejvíce (sociální
zabezpečení a zdravotní péče). Šetřit se bude naopak
tam, kde by k tomu docházet nemělo – v oblasti investic do infrastruktury a vědy a výzkumu. Úspory jsou
navíc koncentrované do blízké budoucnosti, zatímco
největší problémy hrozí v budoucnosti vzdálené.
Jak bude ekonomika schopna vstřebat fiskální
utahování, měli bychom znát podle Goldman Sachs
již brzo – poptávka soukromého sektoru by musela
ve druhém a třetím čtvrtletí tohoto roku růst nad
trendem (tedy více než 2,5 %) na to, aby se celkový
růst HDP vůbec dostal do pozitivních čísel. Naštěstí se
zdá, že k tomu skutečně dojde. Soukromý sektor totiž
polevil ve snižování svého dluhu ještě předtím, než
přišlo fiskální utažení.
Výplatní pásky
Co je ovšem ve Spojených státech důležitější, než
pár miliard škrtů, je vývoj (ne)zaměstnanosti. Proto
i běžně užívaný základní pojem amerických makrodat
– tzv. „payrolls“ – vznikl právě z názvu pro výplatní
pásky.
Situace se na trhu práce ve Spojených státech
během posledních několika měsíců postupně zlepšila.
Vzhledem k tomu, že úroveň nezaměstnanosti je
jeden z klíčových faktorů pro pokračování QE3 ze
strany americké centrální banky, jsou obvykle tato
data možná nejsledovanější událostí dne. Jakmile
čísla jen o trochu překonají konsenzus – a to jak u přírůstku pracovních míst, tak u nezaměstnanosti – trhy
jako by si daly jointa. Potvrdí-li se navíc pokles míry
nezaměstnanosti na 7,7 % z lednových 7,9 %, kdy trh
přitom předpokládal stagnaci, šlo by o nejnižší číslo
od prosince 2008.
Na údaje (zejména tvorbu nových pracovních míst)
reagují trhy nejen v samotných Spojených státech,
ale zejména i v Evropě. Konkrétně index německé
burzy DAX vzápětí po publikaci optimistických údajů
přeskočil laťku 8000 bodů.
Břidlicová revoluce
Na plný plyn – tak lze nazvat perspektivu, kterou
celé energetice růžově kreslí americká plynová revoluce, kterou spustila masová těžba zemního plynu
z břidlicových vrstev. Dokonce lze říci, že celé Spojené
státy již mění – cena plynu se totiž rapidně snižuje.
To povede nejen k úsporám domácností, ale i mnoha průmyslových odvětví, sníží závislost na importu
paliv a dokonce pravděpodobně spustí export.
„Cena plynu v USA je díky břidlicové revoluci třetinová ve srovnání s Evropou a pětinová ve srovnání
s Japonskem. Předpoklad je, že by díky zlepšování
technologií mohla dál klesat,“ tvrdí Edward Chow
z amerického Centra pro strategická a mezinárodní
studia.Toho využijí i i společnosti z energeticky náročných odvětví (chemičky, ocelárny), které ještě před
pár lety Spojené státy opouštěly. Zlevní se i dálková
silniční doprava.
Mění se plány na přestavbu dosluhujících uhelných
elektráren a dokonce plyn již vytlačuje i jadernou
energetiku. Jakkoli jde o scénář, který nastane nejdřív
za deset až patnáct let, už teď americký plynový
boom mění světový trh s plynem. Export plynu
z Kanady, který donedávna mířil výhradně do USA,
6–7 / 2013
produkty a trhy
už klesl o třetinu. Navíc se očekává příchod nových
malých „modulárních“ reaktorů.
Wall Street jen kvete
Wall Street se vyhřívá na letitých i historických
maximech a hýčká investory. Nejvíc lákají dividendy a zpětné odkupy. Americké společnosti se snaží
naklonit si akcionáře rekordními objemy vyplácených
dividend a odkupů vlastních akcií.
Podle indikátorů Dow Jones by velcí hráči z indexu
S&P 500 měli letos na dividendách vyplatit 300 mld.
dolarů (proti loňským 282 miliardám), konečná suma
by se ale mohla vyšplhat ještě výš.
Například Apple ze svého cash flow nahromadil
gigantických 137 mld. dolarů a má podle nově schválené dividendové politiky vyplatit „pouhých“
10 mld. dolarů (mohl by „přidat“). Kolem 10 mld. dolarů chystají mezi akcionáře rozdělit i těžař Exxon Mobil
a operátor AT&T.
Forsáž odkupů
V rámci zpětných odkupů americké firmy v únoru
ohlásily programy za 117,8 mld. dolarů – historicky
největší měsíční objem od roku 1985, kdy se data
začala zpracovávat. Mezi odkupujícími se objevily
společnosti Home Depot, General Electric nebo třeba
PepsiCo. I třetí největší americká banka Citigroup
požádala o odkup akcií v objemu 1,2 miliardy dolarů
poté, co její předchozí žádost „neprošla“ u FED a nyní
je šance na úspěch mnohem vyšší. FED se navíc
nechal slyšet, že 17 z 18 největších bank by bylo
schopno přežít hlubokou recesi a stále si udržet
vysokou hladinu kapitálové přiměřenosti. Dokonce
disponuje dostatečným kapitálem na další úvěrovou
aktivitu i v případě prudkého propadu ekonomiky.
Od bank lze tedy čekat další příval „štědrosti“ jak navýšením dividend, tak i zpětnými odkupy. Dividendy
posilují víru investorů přímo, ale odkupy mají na cenu
akcií ještě větší přímý vliv. Krom podpůrného efektu
pro poptávku zvyšují hodnotu ukazatele EPS (zisk
na akcii), jelikož díky nim klesá počet akcií v oběhu.
Nakřečkované peníze
Jak vysoké dividendy, tak odkupy akcií jsou pro
ekonomiku dobrou zprávou, jelikož na trhy uvolňují
kapitál dosud hromaděný v rozvahách firem. Ten
může být nyní produktivněji využit. Navíc to na daních pomůže i státní kase.
Křečkování hotovosti způsobila snaha firem radikálně
omezovat náklady a také prostředí nízkých úrokových
sazeb, které umožňuje levně si půjčovat. Podle údajů
FED se množství peněz a dalších vysoce likvidních
prostředků na účtech amerických nefinančních korporací ke konci roku pohybovalo kolem 1,8 bilionu dolarů. „Firmy sedí na penězích, které se válí na účtech
6–7 / 2013
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
a téměř nic nenesou. S tím je třeba něco dělat,“
komentuje motivy soukromého sektoru Rob Leiphart
z Birniyi Associates.
Pomáhá to i fondům
Dividendové lákadlo je podle dostupných dat velmi
účinné. Řada investorů se ve snaze vyhnout se málo
vynášejícím státním dluhopisům rozhodla vložit prostředky do fondů specializujících se výhradně na tituly
s vysokým dividendovým výnosem. Podle banky
JPMorgan do takových fondů ve Spojených státech
v posledních dvou letech přiteklo 34 mld. dolarů,
Určitou podobnost
s polovinou roku
2007 před pádem
finančních trhů
do krize a následné
ekonomické recese
lze detekovat.
PPF014
Trhy budou
překvapeny tím,
jak silně americká
ekonomika zpomalí
proti loňskému
druhému pololetí
i celému roku.
přestože jako celek přitom podlehly fondy odlivu
80 mld. dolarů. I zpětné odkupy jsou pro dlouhodobý
výhled akcií většinou pozitivním indikátorem. Studie
Davida Ikenberryho z roku 1995 zjistila, že firmy
oznamující zpětný odkup po čtyřech letech investorům přinesly v průměru o 12 % vyšší výnos (včetně
dividend) než neodkupující konkurence. Naposledy se
pytel s odkupy roztrhl v během boomu, který skončil
v roce 2007 krachem realitního trhu.
Pesimisté nespí
Trhy děsivě připomínají nástup finanční krize, přijde
pád! Tak alespoň varují někteří skeptici, zejména
stratég a notorický medvěd SocGen Albert Edwards
a známý „Doktor Smrt“ Nouriel Roubini.
Určitou podobnost s polovinou roku 2007 před
pádem finančních trhů do krize a následné ekonomické recese lze detekovat. Ale stav ekonomiky je odlišný
(alespoň v USA). To dokazuje neshoda obou v otázce
Itálie. Zatímco Roubini ji považuje za rozbušku (socio-politické fragmentace v eurozóně), Edwards pesimismus v tomto směru chladí s tím, že evropské (a zejména italské) akcie jsou na bázi cyklicky očištěného P/E
a ceny vůči cash flow mimořádně levné.
Podle keynesiánce Nouriela Roubiniho přinese
trhům později v letošním roce šok vývoj ve Spojených
státech a to v kombinaci zvýšení daní pro bohaté
a snížených výdajů vlády vlivem automatických škrtů,
které efektem přetlačí zlepšující se trh nemovitostí
a levnější energie.
Roubini míní, že ač trhy míří na nové rekordy, je
třeba počítat s šokem ve druhé polovině roku, který
podtrhne vývoj firemních tržeb: „Vývoj akciových
trhů je nyní pozitivní pro přímý dopad na bohatství,
ale dává mylný signál o tom, co přijde. Trhy budou
překvapeny tím, jak silně americká ekonomika zpomalí
proti loňskému druhému pololetí i celému roku.“
Přijde korekce, nebo pád?
Varuje i známý investor Marc Faber: Skončí to
špatně – už letos. Rally na americkém akciovém trhu
skončí dvěma způsoby: buď v nejbližší době přijde
20% korekce, nebo se později dočkáme mohutného
propadu. Ale i od Fabera jako od typického pesimisty,
který před burzovními krachy varuje pravidelně, se při
současné euforické náladě na trzích snad nic jiného
čekat nedá.
Racionální je ovšem Faberův názor, že v rámci
dvou možných scénářů by dlouhodobí investoři
pravděpodobně upřednostnili korekci. Podle Fabera
by se totiž po ní měly akcie vydat opět výš. Alternativou je další růst ze současných rekordních hodnot
a následný prudký propad. Historické paralely toho
scénáře Faber vidí v letech 1987 a 2000.
V prvním případě akcie do léta zpevnily o 40 %, jen
aby poté v říjnu desítky procent odepsaly. V roce 2000
se index S&P 500, tak jako nyní, několikrát podíval nad
hranici 1500 bodů. Následné splasknutí internetové
bubliny poslalo akcie na víc než dvouletou sestupnou
dráhu, přičemž obrat přišel až v březnu 2003. Ještě nemáte zkoušku na penzijní produkty?
I po termínu můžete splnit povinnost složit odbornou
zkoušku podle zákona o doplňkovém penzijním spoření.
Zkušební a certifikační centrum Exams.
cz zajišťuje stálou realizaci těchto zkoušek,
včetně všech variant přípravy. Využít lze
jak e-learning, tak i semináře se specializovanými lektory. Termíny zkoušek jsou
průběžně vypisovány na celý měsíc červen
a dále, viz www.exams.cz.
Jak informoval partner centra Exams Petr
Volek, proces přípravy i samotných zkoušek pokračuje:
- Do konce května jsme zvládli registrovat
6215 uchazečů.
- V červnu je již vypsáno dalších 8 termínů
zkoušek.
- Máme před sebou cca 500 uchazečů pro
nejbližší termíny.
36
Je zřetelné, že to všichni nestihli, takže
zájem ještě v červnu a od některých sítí i o
prázdninách a v září pokračuje a bude pokračovat, i když s nižším počtem uchazečů
a dostupných termínů.
Snadné řešení
Exams disponuje technologií, která
umožňuje velmi pružnou reakci na požadavky klientů, zejména realizaci přípravy
a zkoušek kdekoli v ČR. Mobilní zkušební
pracoviště disponují zabezpečeným
napojením na centrální server, klient má
k dispozici vynikající on-line obsluhu –
vše s pohodlím elektronické komunikace
včetně QR kódu pro přihlášení z např.
mobilních zařízení (například na chytrém
telefonu nebo tabletu). I faktury či platby
je možno hradit objednávku převodem,
přímo na webu.
Samozřejmostí je on-line přihlašování na
termíny: možnost výběru volných termínů,
možnost online odhlašování.
Znovu platit ČNB
Nicméně důležité je uvědomit si, že
nesplnění termínu stanoveného zákonem
s sebou nese určité problémy.
Pokud IZ fyzické osoby, vázaní zástupci
IZ či PS nestihli zkoušku získat do termínu konce května, zaplatí ČNB následně
opakovaně správní poplatek jako za první
zápis činnosti.
6–7 / 2013
produkty a trhy
Globální investiční halucinace
Nikdo nemůže být silný, když je Čína slabá.
Alespoň se tak zdá z posledních dat z globální
ekonomiky. Pomalejší růst v Číně se promítá do
nervózních prodejů na dalších trzích.
Propad Nikkei o 7 % je možná příliš silnou
reakcí, ale Čína byla minulý rok pro Japonsko největším exportním trhem. Jižní Korea
směřuje do Číny čtvrtinu svých vývozů, pro
USA představuje tato země třetí největší
exportní trh po Mexiku a Kanadě. Problémy
akciových trhů ale nelze vysvětlit jen vývojem v Číně. Ben Bernanke se zmínil o tom,
že program kvantitativního uvolňování by
mohl být ukončen dříve, než investoři čekali, tenzi vzbuzuje i růst japonských vládních
dluhopisů.
hlediska smysl. Přináší ale i náklady. Ty mají
formu rychlého růstu dluhu, neefektivní alokace kapitálu a poklesu růstu produktivity.
Ke kolapsu čínské ekonomiky nedojde,
urbanizace by měla i nadále udržet produktivitu na úrovni, která jí zajistí náskok před
dalšími zeměmi. Země má navíc na rozdíl
od vyspělých ekonomik stále prostor pro
určitou fiskální stimulaci. Objevují se však
i známky podpory politiky ekonomického
nacionalismu.
Čína svět nespasí
Kvantitativní uvolnění mělo fungovat
dvěma základními mechanismy. Nákupy
vládních dluhopisů centrální bankou měly
snížit jejich výnosy a zvýšit tak poptávku
po rizikovějších aktivech. Pro firmy tak mělo
být jednodušší získat na trhu peníze pro své
investice, domácnostem měl pomoci růst
jejich bohatství.
Tento mechanismus ale nezafungoval podle očekávání. Ceny aktiv vzrostly, výsledky
byly ale omezené. Otevřela se propast mezi
nadějí a realitou. Druhý mechanismus měl
fungovat přes oslabení kurzu. Růst celé globální ekonomiky je však utlumen a podobný postup tak povede pouze k růstu napětí.
Vztah mezi Čínou a zbytkem světa se
v posledních letech významně změnil. Před
krizí byl růst Číny tažen exporty, růstem
její produktivity a konkurenceschopnosti.
Po krizi ale došlo k útlumu exportů, jejich
růst v roce 2012 dosáhl jen 6 %. Výsledkem
byl i prudký pokles přebytku běžného
účtu z 10 % HDP v roce 2007 na 2,6 % HDP
v minulém roce. Čína se snaží o stimulaci
růstu investicemi do infrastruktury. Například hustota železniční sítě je v této zemi
ve srovnání se západními zeměmi asi čtvrtinová, takže podobný postup dává z tohoto
QE nefunguje
Marné naděje
Na počátku roku existovaly naděje na to,
že světovou ekonomiku potáhne monetární
politika, oživení v USA a síla čínské ekonomiky. Monetární stimulace ale má podle
všeho halucinogenní účinky. Čína zpomaluje, oživení ve vyspělých zemích se nedostavuje. Zůstává tak otázkou, zda finanční
investoři neztratili kontakt s realitou.
Stephen King, hlavní ekonom HSBC
Knihovnička profi finančního poradce:
Dušan Šídlo
ŽIVOT jako RIZIKO za 249,- Kč
Získejte za mimořádnou cenu praktickou
a pravdivou knihu o pojištění.
Objednávejte přes sms ve tvaru: ZJR
a odešlete na číslo: 603 239 737
Kniha Život jako riziko obsahuje hlavní zásady pojišťování
rizik spojených s lidským životem. Zájemci o pojištění se
dozvědí, jak se chytře zajistit a neutratit za pojištění příliš
mnoho. Finanční poradci se naučí využívat pojistné produkty
ohleduplně a bez postranních úmyslů. Hlavním principem
je sjednávání pojištění proti nejvážnějším rizikům a jen
těch produktů, které nepřinášejí zisk pouze pojišťovnám
a pojišťovákům, ale v první řadě klientům.
6–7 / 2013
37
PPF015
Ceny realit budou přesnější
Realitní investoři budou moci začít
využívat také nový zdroj informací
o cenách nemovitostí, který v Česku
dosud chyběl. Katastrální úřady
totiž začnou na základě poptávky
Ministerstva financí předávat údaje
o prodejních cenách nemovitostí
CENY NE
EMOVITOSTÍ
V ČR úřadu.
Českému statistickému
180
průměr 2005 = 100
160
Jiří Mrázek
J P
Jan
Pokorn
k ný
ý
Tisková konference
e, 26. března 2013, Praha
140
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
1/16
120
House Price Index
V roce 2008 vystoupaly ceny nemovitostí v Česku
na rekordní úroveň. Pak přišla krize, která je dosud
srazila téměř o desetinu (9,1 %). Vyplývá to ze statistiky House Price Index, kterou publikoval ČSÚ podle
dat konce třetího čtvrtletí loňského roku.
Ceny starších bytů v mimopražských regionech
klesly v posledním čtvrtletí roku 2012 meziročně
o sedm procent, v Praze naopak mírně vzrostly
(o 0,2 %). Index dokonce umožňuje vývoj cen
nemovitostí v Česku porovnat se situací v Evropské
unii a ukazuje, že ceny českých nemovitostí kopírují
v posledních měsících evropský vývoj.
Staré byty (graf 1)
100
80
60
40
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ČR – BY
Praha – BY
Index spotřebitelských cen
Vývoj zachycuje ceny od průměru roku 2005,
červená barva značí pražské byty, modrá celorepublikové ceny. Shodně ukazují vrchol v polovině roku
2008, kdy ceny vystoupaly o 60 až 70 % nad úroveň
roku 2005. Během následujícího roku přišel prudký
pokles, který od roku 2010 přešel do pozvolnějšího,
ale trvalého poklesu. V Praze lze v posledním období
hovořit spíše o stagnaci.
Rodinné domy (graf 2)
graf 1
Červená barva cen rodinných domů ukazuje, že
jejich ceny nezasáhl v letech 2006 až 2009 tak dynamický vývoj, jakým si prošly ceny bytů. I ceny starších
domů vystoupaly nejvýš v roce 2008, ale rok 2005
překonaly „jen“ o zhruba třetinu. V posledních měsících pak platí, že i ceny starších domů mírně klesají.
180
160
průměr 2005 = 100
Dosud uváděl ČSÚ jen data nabídkových cen bytů,
která se opírají o údaje z inzerce, a také indexy
realizovaných cen bytů. V případě staršího bydlení
ovšem index vychází jen z údajů realitních kanceláří,
u novostaveb je zase omezen pouze na Prahu.
140
Byty (jen) v Praze (graf 3)
120
ČSÚ sleduje ceny nových bytů jen pro Prahu, kde
je dostatečně velký vzorek, i když data jsou jen
od roku 2008. I čtyřletý časový úsek ale jednoznačně
dokládá, že ceny nových bytů jsou před poklesem
odolnější. Jejich cena proti průměru roku 2008 poklesla o zhruba 3,5 % – zatímco u starých bytů pokles
dosáhl 13 %.
100
80
60
40
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rodinné domy – ČR
graf 2
38
Byty – ČR
Index spotřebitelských cen
Byty v krajských městech (graf 4)
Podobná statistika (průměrnou cenu metru čtverečního v letech 2009 až 2011 u starších bytů) pro
6–7 / 2013
produkty a trhy
krajská města. I zde vychází nejlevněji sever Čech
(Ústí nad Labem) s průměrnou cenou staršího bytu
11 835 korun.
105
103
Navazující graf ukazuje ceny za metr krychlový
u starších rodinných domů pro krajská města.
Kolik za metr? (graf 6)
Mapa ukazuje průměrnou cenu metru čtverečního v letech 2009 až 2011 u starších bytů. Škála jde
od tmavě modré (do 10 tisíc korun) až do vínové
(nad 40 tisíc korun). Nepřekvapí, že nejdražší je Praha
= 45 996 korun. Naopak nejlevnější průměrná cena
staršího bytu je v Chomutově = 5755 korun.
průměr 2008 = 100
Domky v krajských městech (graf 5)
101
99
97
95
93
91
89
87
85
Stavební parcely (graf 7)
tisíce Kč
Závěrečná mapa porovnává průměrné ceny stavebních pozemků opět za období 2009 až 2011. Tradičně
je jednoznačně nejdražší Praha – 7782 korun za metr
čtvereční. Nejlevnější stavební pozemky Český statistický úřad eviduje v okrese Plzeň-jih – 272 korun
za metr čtvereční.
nové byty Praha
starší byty Praha
graf 3
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
graf 6
graf 4
9
8
tisíce Kč
7
6
5
4
3
2
1
0
graf 5
6–7 / 2013
graf 7
39
Dlužnické registry nově:
a
Po změně názvu zastřešující společnosti na
CRIF – Czech Credit Bureau podle mateřského akcionáře
a úpravě názvu Bankovního registru dochází ke změně
i v případě Nebankovního úvěrového registru.
Společnost LLCB, z.s.p.o., která je
provozovatelem Nebankovního registru
klientských informací, změnila název
společnosti. Od 8. dubna 2013 nese název
CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau,
z.s.p.o. Právní identita a ostatní právní náležitosti zůstávají nezměněny. Nová adresa
webových stránek je www.cncb.cz.
Název zřetelněji odděluje předmět
činnosti mezi nebankovním registrem
a partnerským bankovním registrem, který
je provozován společností CBCB – Czech
Banking Credit Bureau, a. s. Zároveň však
zachovává i jasnou identifikaci vzájemné
vazby obou registrů.
„Ke změně názvu nás přivádí i změny
na trhu nefinančních produktů, a to především v oblasti leasingu a spotřebitelských
úvěrů, které stále více získávají na významu.
Odpovídá to také naší strategii, v blízké
budoucnosti bychom rádi rozšířili řady uživatelů i o jiné sektory, jako jsou telekomunikace
či poskytovatelé energií,“ vysvětluje Jiří Rajl,
výkonný ředitel sdružení CNCB – Czech
Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o, které
v Česku provozuje Nebankovní registr
klientských informací.
36, nebo 67 miliard?
Podle statistik ČNB loni vzrostlo zadlužení domácností jen o něco přes 36 miliard
korun, ale jak souhrnně uvedl CRIF, Češi si
půjčili o 67 miliard víc než o rok dřív.
Podobně rozdílná jsou i celková čísla.
Zatímco bankovní statistika uvádí necelých
1,135 bilionu korun, podle údajů CRIF Češi
loni dlužili bankám a velkým nebankovním
institucím celkem už 1,37 bilionu Kč.
Nejen banky
Ta vyšší čísla totiž zahrnují právě i velké
nebankovní instituce, na které tedy vychází
235 miliard korun. Mezi ně patří nejen
leasingové firmy, ale právě i splátkové
společnosti, nyní se nově jedná i s úvěrními
družstvy (kampeličkami).
Hlavně bydlení
Podíl úvěrů na bydlení u domácností
přesahuje 70 %. „Navzdory tomu, že v roce
2012 již na obyvatele České republiky naplno dopadl vliv ekonomické recese, bylo
mnoho lidí natolik finančně zdravých, že
se jim podařilo dosáhnout na dlouhodobý
úvěr.
Hypotéky a úvěry ze stavebního spoření
má už sedm procent obyvatel starších 14
let,“ poznamenala Zuzana Pečená, výkonná ředitelka společnosti CBCB – Czech
Banking Credit Bureau, která provozuje
Bankovní registr klientských informací.
Graf 1. Podíl osob v prodlení při
splácení finančních závazků
(konec března, v %)
40
Graf 2. Podíl na dlouhodobých úvěrech 2012
podle věku
Z více než dvou třetin si půjčili lidé ve
věku mezi 30 a 44 lety. Průměrná výše
dlouhodobé půjčky klesla loni meziročně
o 104 tisíce korun na 1,6 milionu korun.
Podle Pečené je zvládá splácet 95 %
klientů.
Krátkodobé úvěry má
2,5 milionu lidí
Po předloňském poklesu loni mírně
vzrostl i zájem o krátkodobé úvěry.
Celkový objem krátkodobých úvěrů
(spotřební úvěry a leasing), meziročně
vzrostl o 3 % na 354 miliard korun.
Celkový počet klientů využívajících
krátkodobé financování se zvýšil o 43 tisíc,
krátkodobý úvěr tak má již 2,5 milionu
osob. Průměrná výše krátkodobého úvěru
loni dosáhla 140 tisíc korun. Nejvíce se
na meziročním nárůstu objemu krátkodobých úvěrů podíleli lidé starší 34 let,
kteří si meziročně půjčili o 1,4 miliardy
korun více.
6–7 / 2013
produkty a trhy
Osobní i spotřební
9%
V kategorii krátkodobých úvěrů stále
dominují s 46 % osobní úvěry, jejich objem
ale meziročně klesl o 10 miliard. Naopak
o 11 miliard se zvýšil objem spotřebitelských úvěrů, které má 785 tisíc klientů.
8%
7%
6%
5%
A milion splátkových
4%
O 12 miliard narostl také objem úvěrů
čerpaných ze splátkových karet, které používá už 966 tisíc lidí, tedy o 26 % více než
předešlý rok. Průměrně lidé z karty čerpají
úvěr ve výši 36 tisíc korun. „Klienty k jejich
používání láká především bezúročné období a četné benefity, které se k tomuto typu
úvěrů vážou,“ uvedl Jiří Rajl. Splátkovou
kartu má tedy už každý jedenáctý Čech.
2%
3%
1%
0%
15–24 let
25–29 let
30–34 let
Graf 3. Ohrožené dlouhodobé úvěry
Problémy
se splácením
Stejně jako objem úvěrů ale rostly,
hlavně v důsledku propadu reálných příjmů a vysoké nezaměstnanosti, i závazky
lidí po splatnosti. Objem nesplácených
úvěrů dosáhl na konci roku výše 45,7
miliardy korun. Z této částky se dlouhodobých úvěrů týkalo 16,4 miliardy
korun, krátkodobých pak 29,3 miliardy.
Podíl nesplácených úvěrů se meziročně prakticky nezměnil, avšak počet
klientů s problémy se splácením se podle
poskytovatelů půjček zvýšil. Dlouhodobý
úvěr řádně loni nesplácelo téměř 30 tisíc
lidí, což je skoro o čtyři tisíce více než
loni. Objem ohrožených dlouhodobých
úvěrů vzrostl podle bank v roce 2012
Členové registrů
Celkový objem úvěrů
Údaje o 7 milionech klientů
Podíl krátkodobých úvěrů
26 %
Jak ukazuje přehledová tabulka, bankovní registr obsahuje už data o téměř 5,3
milionu osob a nebankovní registr o 2,3
milionu osob. Nejde ovšem jen o problematické kauzy, naopak jde o historická
data – tedy ne všichni mají nějaký dluh.
Tento rozsah dat je však důležitý jako
zdroj pro dotazy. Díky tomu se míra Hit-rate (pravděpodobnost nalezení klienta) dále
zvyšuje a dosáhla již 90 %. Další zajímavostí
je, že průměrně má jeden klient v databázi registru již 2,8 kontraktu. To umožňuje i lepší „obrázek“ o klientovi – nejen
černobílý, protože je vidět větší celek.
Podíl dlouhodobých úvěrů
74 %
NRKI
Bankovní registr
klientských informací
Nebankovní registr
klientských informací
26
27
100 % retailových bank
cca 90 % nebankovních FI
5 288 313
2 323 299
Fyzické osoby
5 070 773
2 077 967
217 540
148 580
–
96 572
Data o kontraktech
13 732 722
3 401 909
Sdílené kontrakty
9 302 357
2 900 210
Hit-rate
6–7 / 2013
90%
85%
1,37 bil. Kč
(k 31. 12. 2012) meziroční nárůst o 67 mld. Objem krátkodobých úvěrů
354 mld. Kč
Objem dlouhodobých úvěrů
1019 mld. Kč
Počet obyvatel s úvěrem
2,9 mil. Kč
Počet úvěrových smluv
5,7 mil. Kč
V průměru na klienta
1,1 smlovy u DÚ
V průměru na klienta1,9 smlovy u KÚ
Nesplácí už 8 % Čechů
Podle sdružení Solus dále i v prvním
čtvrtletí mírně stoupl počet lidí, kteří
nejsou schopni plnit své finanční závazky.
Ke konci března mělo dluhy po splatnosti 8,15 % všech dospělých obyvatel ČR,
zatímco koncem prosince to bylo 8,05 %.
Schopnost obyvatel splácet své splatné
závazky se podle Solus zhoršila již druhé
čtvrtletí za sebou ve všech krajích.
Občanské poradny v obležení
Data o klientech
Právnické osoby
55 a více
o 3,5 miliardy korun. Krátkodobý úvěr pak
řádně nesplácí téměř 275 tisíc klientů,
ohroženo je tak z pohledu bank o 2,1
miliardy korun více než před rokem.
BRKI
Fyzické osoby-podnikatelé
45–54 let
Tab. 2. Vývoj úvěrů v roce 2012 v číslech
Tab. 1. Přehled dat v registrech CRIF
Data k 31. 12. 2012
35–44 let
Přes padesát tisíc Čechů a Češek se
loni obrátilo na Asociaci občanských
poraden, protože potřebovali poradit,
co mají dělat s dluhy, které nezvládají včas splácet, a s exekutory, kteří
po nich dlužné částky začali vymáhat.
Lidí, kteří mají potíže se splácením
svých dluhů, je ale podstatně víc. Dlouhodobý úvěr loni řádně nesplácelo téměř
30 tisíc lidí, což je skoro o čtyři tisíce více
než v roce 2011. Krátkodobý úvěr pak
řádně nesplácelo asi 275 tisíc klientů.
41
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
PODNIKATELŮ A PRŮMYSLU
Pojištění profesní odpovědnosti
Platná právní úprava vyžaduje u některých profesí, které poskytují v rámci své podnikatelské činnosti služby, jež vyžadují určité odborné znalosti, sjednání povinného smluvního pojištění odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s poskytováním těchto služeb, tzv. pojištění profesní
odpovědnosti. Pojištění profesní odpovědnosti mají povinnost uzavřít zejména advokáti, tlumočníci, auditoři atd.
Pojištění provozní činnosti
Tento pojistný produkt je určen pro osoby fyzické či právnické, které vykonávají podnikatelskou
činnost a odpovídají za škody vzniklé z provozní činnosti. Zprostit se své odpovědnosti mohou
pouze v případě, kdy prokáží, že škoda byla způsobena vlastním jednáním poškozeného nebo
neodvratitelnou událostí, která nemá původ v provozu – např. živelní události. (ČAP)
Do přehledu jsme zařadili i D.A.S. pojišťovnu právní ochrany, a. s.,
která se specializuje na služby poněkud jiného charakteru než
ostatní pojišťovny v našem přehledu. Uvedený seznam nezahrnuje
všechny pojišťovny a produkty na trhu.
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s.
Pojištění právní ochrany pro podnikatele
– Pojistná částka (min./max.): 500 000 Kč na jeden pojistný případ,
není omezeno počtem
– Výše spoluúčasti 0
– Frekvence plateb: ročně, pololetně, čtvrtletně
– Bonusy se neposkytují
– Výluky:
Kromě výluk uvedených v PP/O/2012 nezahrnuje pojistná ochrana
následující případy:
1. právní spory mezi osobami pojištěnými danou smlouvou o pojištění právní ochrany s výjimkou hájení právních zájmů pojistníka
vůči spolupojištěným osobám,
2. právní spory, které vzniknou pojištěnému jako vlastníku, provozovateli nebo řidiči vozidla, plavidla, letadla nebo jiného dopravního
prostředku, pokud podléhají registraci u příslušného orgánu
evidujícího tato vozidla, plavidla, letadla nebo jiné dopravní
prostředky; toto však neplatí pro ta vozidla, pro která má pojistník
sjednáno pojištění právní ochrany vlastníka vozidla, ve kterém
jsou registrační značky, státní poznávací značky těchto vozidel
uvedeny,
3. právní spory, které se týkají nemovitostí, pokud se nejedná o nemovitost, pro kterou bylo sjednáno připojištění podle čl. 5 odst. 1
nebo 2 ZPP/POP/2012,
4. v případě rozšíření pojistné ochrany dle čl. 5 odst. 1 nebo 2 ZPP/
/POP/2012 na žádné vzájemné spory související s pojištěnou nemovitostí vzniklé mezi pojistníkem a nájemcem či podnájemcem
či jiným oprávněným uživatelem pojištěné nemovitosti,
42
5. v případě rozšíření pojistné ochrany dle čl. 5 odst. 1 nebo 2 ZPP/
/POP/2012 na právní spory mezi nájemci nebo společnými nájemci, podnájemci, společnými podnájemci anebo jinými uživateli
nemovitosti navzájem,
6. právní spory týkající se inženýrských sítí,
7. právní spory z oblasti ochrany zaměstnance před diskriminací
a nerovným zacházením, spory z oblasti celního práva,
8. spory z oblasti závazkového práva (možnost připojištění dle
čl. 5 odst. 3 ZPP/POP/2012 tím není dotčena),
9. obhajoba pojištěného v řízení pro správní delikty týkající se
silniční dopravy, především podle zák. č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákonů
upravujících odpadové hospodářství a nebezpečné látky, jakož
i podle obdobných předpisů platných mimo území České republiky,
10. právní spory související s těmito předměty podnikatelské či jiné
činnosti pojistníka:
a)obchodní činnost s použitým zbožím,
b)potrubní doprava,
c)námořní a pobřežní lodní osobní doprava,
d)námořní a pobřežní lodní nákladní doprava,
e)letecká doprava,
f) vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací,
g)tvorba a vysílání rozhlasových a televizních programů,
h)činnost nezávislých novinářů,
i) poskytování finančních služeb včetně pojištění, zajištění, leasingu,
činnosti penzijních fondů, činnosti pro podporu finančních služeb
a dále činnosti s držbou jmění (majetkové hodnoty), jako jsou
činnosti holdingových společností, fondů a podobných finančních
entit., s výjimkou činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů,
j) činnosti v oblasti pronájmu, půjčování a operativního leasingu,
k)činnosti související se zaměstnáním (doporučování nebo umísťování uchazečů o zaměstnání, přičemž umísťovaní jednotlivci
nejsou zaměstnáváni v kancelářích zprostředkovávajících pracovní
6–7 / 2013
katalog pojištění podnikatelů a průmyslu
místa, poskytování pracovníků klientským firmám na časově
omezené období za účelem přechodného nahrazení nebo posílení
stavu zaměstnanců klienta a činnosti související s poskytováním dalších lidských zdrojů, vyhledávání a umísťování uchazečů
o zaměstnání, činnosti castingových agentur, pracovní agentury,
zprostředkovatelny práce apod.),
l) inkasní činnosti a ověřování solventnosti zákazníka (inkasování
pohledávek a převod inkasovaných částek na zákazníky, jako je
inkaso směnek nebo pohledávek, sestavování informací např.
o úvěrovém chování nebo profesionálním vývoji soukromých
osob, o úvěrovém chování firem a poskytování těchto informací
finančním institucím, maloobchodníkům a jiným subjektům, které
mají potřebu posoudit úvěruschopnost těchto osob a firem),
m) veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (včetně
činnosti zdravotních pojišťoven),
n)činnost knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
(provoz knihoven a archivů, muzeí všeho druhu, provoz a ochranu
kulturních památek a historických staveb a činnosti botanických
a zoologických zahrad. Tato činnost dále zahrnuje uchovávání
a vystavování předmětů, ochranu míst a přírodních zajímavostí
z historického, kulturního nebo vzdělávacího hlediska),
o)činnost heren, kasin a sázkových kanceláří,
p)činnost organizací sdružujících osoby za účelem prosazování
společných zájmů (organizace sloužící zejména zájmům zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných a profesních skupin,
zájmům zaměstnanců nebo šíření a propagaci náboženských
a politických ideologií, kulturních a vzdělávacích představ nebo
činností či představ týkajících se využití volného času, politické
strany, církve, odborové organizace, mládežnické organizace,
profesní sdružení a komory apod.),
q)činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu,
r) činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu,
s) poskytování sexuálních a erotických služeb,
t) činnost profesionálních sportovců,
u)činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
11.právní spory související s předměty podnikatelské činnosti
pojistníka, které nejsou uvedeny v pojistné smlouvě
Allianz pojišťovna, a. s.
Allianz nabízí pojištění odpovědnosti pro podnikatele v rámci
produktu PRO podnikatele a NOE Plus a zároveň také nabízí
pojištění profesní odpovědnosti.
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., VIG
Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Komplex II
–Produkt je určen podnikatelům menší až střední velikosti, jejichž
majetek nepřesahuje 100 mil. Kč a u kterých se celkové roční příjmy
z pojišťované činnosti pohybují do 70 mil. Kč (min. příjem
600 tis. Kč).
–Předností produktu je možnost komplexně ochránit své podnikání
na jedné smlouvě. Klient si může individuálně nastavit parametry pojištění tak, aby optimálně vyhovovaly jeho pojistnému zájmu. Může si
například určit rozsah rizik a připojištění, pojistné částky, různé druhy
spoluúčasti, frekvenci splátek a může všechny tyto parametry v průběhu pojištění kdykoliv měnit. Díky inovované konstrukci pojistného
krytí může optimalizovat své náklady na pojistné. V neposlední řadě
se může ochránit proti rizikům, která se běžně nenabízejí.
–Pojistná rizika:
Podnikatel může svůj majetek ochránit krytím plného rozsahu anebo výběru z běžně pojišťovaných rizik, jako jsou např.: Pojištění pro
případ poškození nebo zničení věci živelní událostí, pojištění proti
odcizení a vandalismu, pojištění proti povodni nebo vodě z vodovodu nebo odpadního potrubí, pojištění strojních a elektronických
rizik vč. přenosné elektroniky (např. notebooků) na území EU, EHP,
Chorvatska a Švýcarska, pojištění skel vč. snímačů elektronického
zabezpečení nebo sanitární keramiky proti rozbití z jakékoliv příčiny, pojištění finanční ztráty v důsledku přerušení provozu, pojištění
přepravovaného zboží nebo jiných věcí, pojištění odpovědnosti
za škodu, odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem,
odpovědnost za věci převzaté a užívané, regresní nároky orgánu
nemocenského pojištění.
Životní pojištění
Rytmus od Allianz
odměňuje za
zdravý životní styl
V pojištění odpovědnosti má Allianz službu, kterou se liší od zbytku trhu – v případě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
na pronajatých nemovitostech ujednává i vyšší limity, než je
sjednaný limit na odpovědnost provozní
–Pojistná částka (min./max.): standardní pojistná částka je 20 milionů Kč, individuálně 100 milionů Kč, po speciální akceptaci je
možná i vyšší částka
–Výše spoluúčasti: minimální je 1000 Kč
–Frekvence plateb: možná je roční, pololetní, či čtvrtletní
–Existují bonusy: maximální bonus je 25 %
–Výluky jsou standardní, obsaženy v čl. 37 VPP
Více informací v produktových listech
Nově i bezeškodní
a věrnostní bonus
Nové výhody od května 2013.
6–7 / 2013
PPF017
–Dále může z poměrně širokého rozsahu připojištění, jako např.:
Pojištění obsahu uloženého v chladicím zařízení proti zkáze
v důsledku poruchy nebo výpadku v dodávkách el. energie. Živelní
pojištění majetku lze doplnit o krytí škod v důsledku nepřímého
úderu blesku.
–Krytí proti povodni lze doplnit o krytí škod v důsledku zpětného
vystoupení vody z kanalizačního potrubí. Dále může naše klienty
v rámci majetkového pojištění zaujmout možnost připojistit škody
způsobené atmosférickými srážkami, škody způsobené sprejery,
zejména na nechráněných místech.
–Minimální pojistné stanovené na celou pojistnou smlouvu činí
3000 Kč
–Minimální pojistné pro pojištění pouze odpovědnosti: 1000 Kč
u pojistného období 1 rok, 500 Kč u pojistného období kratší
než 1 rok
–V produktu KOMPLEX II lze rovněž zvolit z několika ujednání:
–Klient, který nesplňuje podmínky na zabezpečení majetku, může
využít doplňkového ujednání o snížení požadavků na zabezpečení
proti odcizení. Snadnou správu pojištění lze ještě více podpořit
ujednáním o automatickém krytí nového majetku a toleranci podpojištění do 10 %
–Při rozhodování o rozsahu odpovědnostního krytí je možnost rozšíření o stavebně montážní rizika, škody způsobené salmonelou, čisté
finanční škody, které jsou v poslední době stále častěji poptávány.
–Dále možnost krytí své firmy proti vzneseným nárokům z oblasti
nemajetkové újmy (ochrana osobnosti)
–Podnikatelé, kteří vlastní více společností, mají možnost rozšíření
krytí o tzv. křížovou odpovědnost.
– Celé pojištění odpovědnosti nabízí tento produkt automaticky se
zpětnou účinností v délce 12 měsíců bez přirážky k pojistnému
(na škody, které v době sjednání nebyly známy)
– Konkurenční výhody a inovativnost produktu:
– Produkt nyní nabízí pro klienta výhodnější konstrukci krytí formou
sdružování předmětů pojištění a nastavení společných limitů, tím
umožňuje klientovi dosáhnout vyšší kvalitu pojištění a úspory
na pojistném díky optimalizaci parametrů pojištění
– Produkt také nabízí relativně běžně málo nabízené druhy připojištění nebo ujednání
– Produkt umožňuje rychlé sjednání (např. i „na počkání“) a pojistná
smlouva je přehledná i pro začínající podnikatele
– Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Komplex II je standardizovaný produkt, který umožňuje snadné a rychlé vytvoření pojistné
smlouvy „na míru“ podle individuálních potřeb podnikatele
Česká pojišťovna, a. s.
Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele a průmyslu
– Benefity nad rámec standardu: slevy za propojištěnost
– Pojistná částka (min./max.): 500 tis. Kč/300 mil. Kč, v individuálních
případech možné sjednání i vyššího limitu
– Výše spoluúčasti: standardně v rozmezí 2500 Kč – 50 000 Kč,
v individuálních případech je možné sjednávat spoluúčast od 0 Kč
až do řádově milionů Kč
– Frekvence plateb: čtvrtletně, pololetně, ročně
– Bonusy: pouze individuálně, na základě posouzení konkrétních
okolností u jednotlivých klientů (škodný průběh, dlouhodobost
pojištění)
– Výluky: standardní, jako celý pojišťovací trh v ČR
44
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
V rámci pojištění odpovědnosti pro podnikatele nabízíme:
– Pojištění obecné odpovědnosti za škodu – v rámci tohoto pojištění
v základním rozsahu krytí nabízíme kromě pokrytí škod na zdraví
a na věci i následné finanční škody, regresy zdravotních pojišťoven
i regresní náhrady dávek nemocenského pojištění
– V základním rozsahu nevylučujeme ani škody, které pojištění způsobí jiné osobě v důsledku vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti
– Doplňkově lze pojištění rozšířit i o škody, které může klient způsobit
na převzatých věcech nebo na věcech, které si vypůjčil a užívá
ke své činnosti
– Rozšíření je možné i na stále častěji poptávané nemajetkové újmy
– LPP (limity pojistného plnění): od stovek tisíc až po stovky milionů
– SÚ (spoluúčast) od 500 Kč příp. i nulové SU (např. u škol) až po statisíce
– Pojistné bývá individuálně stanoveno, nelze tedy zobecnit – placení
ve splátkách je běžné, např. měsíční, čtvrtletní, pololetní splátky
– Bonusy nabízíme u povinného ručení u aut a u korporátních klientů
na základě individuálních úpisů každého obchodního případu
– Výluky záleží na druhu činnosti, běžná je výluka škod způsobených
úmyslně, odpovědnosti převzaté nad rámec právních předpisů,
škoda způsobená působením radioaktivního materiálu nebo elektromagnetickým zářením apod.
ERV pojišťovna, a. s
– Pojištění pro cestovní kanceláře
– Pojištění obecné odpovědnosti pro pořadatele zájezdů
–ERV pojišťovna nabízí speciální produkt pojištění odpovědnosti
pořadatele zájezdů za škodu na zdraví a majetku (pojištění obecné
odpovědnosti)
– Pojištění odpovědnosti zahrnuje:
– Náhradu škody poškozenému zákazníkovi cestovní kanceláře
– Zajištění komunikace s osobami uplatňujícími nárok na náhradu
škody
– Prověření oprávněnosti nároku na náhradu škody
– Zastupování cestovní kanceláře při vedení soudního sporu včetně
úhrady nákladů na soudní řízení, v případě neoprávněných nároků
odmítnutí náhrady škody
– Vzhledem k širokému rozsahu a dostatečně vysokým limitům pojistného plnění poskytuje pojištění obecné odpovědnosti maximální
pojistnou ochranu i v nejzávažnějších případech, které by jinak mohly cestovní kanceláři způsobit i dlouhodobé finanční problémy
Generali Pojišťovna, a. s.
Pojištění odpovědnosti je koncipováno jako „skládačka“, kdy k základnímu rozsahu krytí se dopojišťují rizika, která vyhovují příslušné
specializaci podnikatele a jeho pojištěné činnosti
– Základní rozsah krytí je široký a zahrnuje krytí pro škodu způsobenou výrobkem, regresy zdravotních pojišťoven v případě pracovního úrazu a nemoci z povolání zaměstnanců či čistě finanční škody
– Výhodou je časový rozsah krytí, který zaručuje krytí škod vzniklých
i po skončení pojištění, pokud příčina škody vznikla v době pojištění u Generali
– Tímto je poskytnuto krytí v době, kdy například podnikatel přejde
k jinému pojistiteli nebo kdy ukončí svoji podnikatelskou činnost
a vznikne škoda nebo bude uplatněn nárok poškozeným až
následně
6–7 / 2013
katalog pojištění podnikatelů a průmyslu
– Limity pojistného plnění (nikoli pojistné částky) jsou poskytovány
variabilně, od nejnižších limitů ve výši 250 000 korun až po stamiliony
– Zejména v případech, kdy se podnikatelé chtějí účastnit výběrových řízení a veřejných zakázek, jsou po nich podle zadávacích
dokumentací požadovány poměrně vysoké nároky na pojištění
– Požadované limity plnění 100 či 200 milionů korun nejsou ojedinělé
a Generali je standardně nabízí
– V případě potřeby bezplatně vystavíme klientovi certifikát v anglickém či německém jazyce
– Splatnost pojistného je na dohodě a může být ujednána například
v pololetních či čtvrtletních splátkách
– Bonusy lze ujednat před podpisem smlouvy, zejména pokud jsou
vázané na výši škodního průběhu
– Bonus se poskytuje také za propojištěnost – tzn. čím více pojistných
smluv má klient u Generali, tím vyšší sleva na pojistném
může být
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
– Provozní odpovědnost
– Odpovědnost za finanční škodu
– Odpovědnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci
– Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli
– Pojištění členů orgánů obchodních společností a družstev – odpovědnost
– Odpovědnost zastupitelů za škodu způsobenou obcí
– Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
– Odpovědnost za škodu způsobenou při poskytování sociálních
služeb
– Odpovědnost za škodu způsobenou pří výkonu práva myslivosti
– Co se týká spoluúčastí, výší pojistných částek a případných bonusů,
tak HVP je v tomto ohledu velice variabilní
– Každý obchodní případ se posuzuje individuálně, na základě tohoto posouzení připravíme nabídku tak, aby odpovídala požadavkům
klienta, zároveň byla v souladu s vnitřními upisovacími předpisy
HVP
Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG
Pojištění obecné odpovědnosti za škodu
– Z pojištění obecné odpovědnosti za škodu vyplácí pojišťovna věcné, finanční a jiné škody, které pojištěný způsobil jinému subjektu
v souvislosti s jeho podnikatelskou činností.
Předmět pojištění
– Odpovědnost za škodu způsobenou na věci
– Odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo životě
– Odpovědnost za následnou finanční škodu
– Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti (managementem společnosti)
– Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti zabezpečuje pojištěnému subjektu, aby za něho pojišťovna
uhradila finanční škodu způsobenou třetí osobě porušením povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního nebo dozorčího
orgánu nebo manažera obchodní společnosti nebo družstva
– Předmět pojištění
– Odpovědnost za finanční škodu způsobenou pojištěným v postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo manažera
obchodní společnosti nebo družstva
– Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
6–7 / 2013
PPF018
– Podstatou tohoto pojištění je kompenzovat dopady v případech
odpovědnosti za škodu způsobenou jinému vadou výrobku.
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je upravena
zákonem č. 59/1998 Sb., který usnadňuje spotřebiteli postup pro
uplatnění nároku na náhradu škody způsobené vadou výrobku
tím, že mu dává možnost uplatňovat tento nárok přímo na výrobci,
dovozci nebo dodavateli výrobku
– Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se
vztahuje na škody, které byly způsobeny výrobky uvedenými na trh
v době trvání pojištění
– Předmět pojištění
– Škody způsobené jinému subjektu vadou výrobku (v případě, že
pojištěný za takovou škodu na základě právního předpisu odpovídá)
– Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb
– Pojištění profesní odpovědnosti je souhrn pojištění vztahujících se
na škody způsobené třetí osobě převážně odbornými profesemi,
jako jsou advokáti, architekti, lékaři, autorizovaní inženýři, daňoví
poradci, auditoři, účetní, notáři, pojišťovací agenti a makléři. Pojištění profesní odpovědnosti se týká především činností charakteru
duševní práce
– Předmět pojištění:
– Profesní omyl, v jehož důsledku vznikne finanční škoda, za kterou
pojištěný na základě právního předpisu odpovídá
– Povinné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku
závažné havárie
– Definici závažné havárie a okruh osob povinných uzavřít toto povinné pojištění vymezuje zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami
a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně
a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci
závažných havárií)
– Předmět pojištění:
– Škoda způsobená jinému subjektu v souvislosti se vzniklou závažnou havárií v případě, že pojištěný za takovou škodu na základě
právního předpisu odpovídá
– Dále je možné sjednat dodatkové pojištění k obecné odpovědnosti
a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
– Odpovědnost za čistou finanční škodu – bez vady vykonané práce
– Odpovědnost za škodu na cizí věci převzaté – bez motorových
vozidel
45
katalog pojištění podnikatelů
– Odpovědnost za škodu na cizí věci převzaté – vč. motorových
vozidel
– Odpovědnost za škodu na cizí věci užívané
– Náklady zdravotní pojišťovny
– Připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou požárem a jeho
průvodními jevy nebo výbuchem
– Dodatkové pojištění odpovědnosti při výkonu veřejné služby
– Podmínky smluv jsou individuální, standardně můžeme nabídnout
následující:
– Pojistná částka (min./max.) – standardně až 20 000 000 Kč
– Výše spoluúčasti 1000 Kč, 5000 Kč, 10 000 Kč, 20 000 Kč, 50 000 Kč,
100 000 Kč
– Frekvence plateb: 12 měsíců, 6 měsíců, 3 měsíce, jednorázové
pojistné
– Bonusy: Sleva za roční platbu 5 %, sleva za pololetní platbu 2 %
MAXIMA pojišťovna, a. s.
Obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek
–Pojistná částka/limit: do 50 000 000 Kč
–Výše spoluúčasti: od 1000 Kč
–Frekvence plateb: ročně/čtvrtletně
–Bonusy: lze sjednat bonifikaci za příznivý škodní průběh (až 20 %
pojistného)
–Výluky: pozvolné škody, stažení výrobku z trhu + standardní výluky
Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů
–Pojistná částka/limit: do 10 000 000 Kč
–Výše spoluúčasti: od 10000 Kč
–Frekvence plateb: ročně
–Výluky: společnosti mladší než 3 roky, společnosti s nepříznivými
hospodářskými výsledky, standardní výluky
Pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení
–Pojistná částka/limit: do 5 000 000 Kč
–Výše spoluúčasti: od 1000 Kč
–Frekvence plateb: ročně/čtvrtletně
–Výluky: potraty, přenos hepatitidy A a B a HIV při krevní transfuzi,
plastická chirurgie pro estetické účely kromě zákroku po nehodě,
klinické testy, změna pohlaví, standardní výluky
Odpovědnost zastupitelů obce
–Pojistná částka/limit: do 10 000 000 Kč
–Výše spoluúčasti: 10 % min. 10 000 Kč
–Frekvence plateb: ročně/pololetně
–Výluky: modifikace výluk pro D&O
Triglav pojišťovna, a. s.
Základní pojištění odpovědnosti za škody zahrnuje škodu na zdraví
(úraz, nemoc), na životě a na věci (poškození, zničení, pohřešování
věci)
– Běžně se pojišťuje do limitu 20 000 000 Kč, vyšší pojistné částky až
do výše 5 000 000 € podle individuálního posouzení
– K základnímu pojištění lze dopojistit některá připojištění, která jsou
ze základního pojištění vyjmuta:
a) škoda způsobená vadným výrobkem
b) škoda vzniklá jinak než úrazem, nemocí, smrtí nebo na věci (tzv.
čistá finanční škoda)
c) škoda na věcech užívaných nebo škoda na věcech převzatých
k provedení služby
d) škoda vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti, případně
z pronájmu
46
e) škoda způsobená stavební nebo montážní činností
– U stanovení pojistného se nezohledňuje počet zaměstnanců, pouze
roční příjem klienta, případně počet pojištěných míst (v restauraci,
v jídelně, lůžka v nemocnici apod.)
– Nevyžadujeme tedy po klientovi počet zaměstnanců
– Tzv. profesní odpovědnost (určená pro účetní, daňové poradce,
a některé další profese) se liší od standardní odpovědnosti tím, že
v základu obsahuje i čistou finanční škodu – tu není třeba připojišťovat
– Běžně se pojišťuje do limitu 20 000 000 Kč, vyšší pojistné částky až
do výše 3 000 000 € podle individuálního posouzení
– Zvláštním druhem odpovědnosti je odpovědnost přepravce – kryje
škody, za něž je pojištěný přepravce odpovědný nikoli podle zákona, ale podle mezinárodní úmluvy CMR
– Běžně se pojišťuje do limitu 10 000 000 Kč, vyšší pojistné částky až
do výše 500 000 € podle individuálního posouzení
– Spoluúčasti: již od 1000 Kč; standardní spoluúčast je pevná, procentuální se používá u profesní odpovědnosti a u odpovědnosti
dopravce
– Frekvence plateb: roční, případné področní splátky jsou bez navýšení, nesjednáváme měsíční splátky
– Výluky jsou uvedeny ve VPP (Všeobecné pojistné podmínky)
UNIQA pojišťovna, a. s.
Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatelů a průmyslu
– Slouží k pokrytí následků možné odpovědnosti za škodu, která je
spojena s podnikatelskou činností
– Vedle pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele nestátního
zdravotnického zařízení, které spadá pod pojištění tzv. profesní odpovědnosti, nabízí UNIQA zejména pojištění tzv. obecné
odpovědnosti, které je určeno jak malým živnostníkům, tak velkým
průmyslovým podnikům
– K pojištění obecné odpovědnosti:
– Pokud jde o rozsah krytí, rozlišuje se jednak tzv. základní pojištění,
jednak dodatková pojištění
– Základní pojištění pokrývá škody na zdraví a na věci a též následné
finanční škody v podobě ušlého zisku
– Základní pojištění se automaticky vztahuje i na regresní nároky
zdravotnických pojišťoven a orgánů nemocenského pojištění a dále
na odpovědnost vlastníka/pronajímatele i nájemce nemovitosti
– Zahrnuty jsou i náklady právní ochrany související s uplatněním nároku na náhradu škody u soudu nebo s řešením nároku mimosoudní cestou
– U stavebních firem se pojištění automaticky vztahuje i na škody
způsobené sesouváním a sesedáním půdy a poddolováním
– Dodatková pojištění slouží k řešení specifických potřeb pojištěných
a mezi nejčastěji sjednávané druhy patří pojištění odpovědnosti
za čisté finanční škody včetně nákladů na montáž a demontáž vadného výrobku či rizik souvisejících se spojením vadného výrobku
s výrobkem bezvadným, pojištění odpovědnosti za škody na věcech převzatých či užívaných či odpovědnost za škody na životním
prostředí
– Standardně lze sjednat limity plnění ve výši od 500 000 Kč do 20
mil. Kč, u větších firem jsou časté i limity plnění kolem 100 mil. Kč
– Spoluúčast, tedy částka, kterou se pojištěný sám podílí na škodě, se
sjednává podle přání klienta, a to v rozmezí od 1000 Kč až po desetitisíce korun. Čím vyšší je spoluúčast, tím vyšší je úspora na pojistném
– Výjimečně lze sjednat i spoluúčast nulovou
6–7 / 2013
a průmyslu
téma
– Pojištění se sjednává nejčastěji na jeden pojistný rok s automatickou prolongací anebo pevně na určité období, které odpovídá např.
realizaci konkrétní zakázky
– Pojistné platí pojistník buď ročně anebo jednorázově (u kratší doby
trvání pojištění). Roční pojistné lze platit i v pololetních a čtvrtletních splátkách – s drobnou přirážkou k ročnímu pojistnému
– Klientům z oblasti tzv. velkých rizik lze področní splátky nabídnout
i bez přirážky
– Lze dojednat slevu za příznivý škodní průběh (bonifikaci) nebo
slevu za sjednání pojistné smlouvy na delší dobu trvání pojištění
(např. 3 roky)
– Pojištění odpovědnosti za škodu se standardně nevztahuje např.
na škody úmyslné či způsobené činností, kterou pojištěný vykonává
neoprávněně. Výluky z pojištění bývají na pojistném trhu zpravidla
obdobné
– Z pojištění lze řešit pouze ty události, za které pojištěný podle právních předpisů odpovídá
–Jelikož posuzování možné odpovědnosti v konkrétním případě
je velmi složité, plní pojištění i další funkci, je svým způsobem
i pojištěním právní ochrany, které pomáhá pojištěnému bránit se
neoprávněným nárokům na náhradu škody
– Pojištění profesní odpovědnosti:
– UNIQA provozuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele
zdravotnického zařízení, a to zejména zařízení ambulantní péče
(ordinace)
– Základní pojištění se vztahuje na škody na zdraví a na věci, které
souvisejí s poskytováním zdravotní péče i provozem zdravotnického zařízení
– Z dodatkových pojištění lze zmínit zejména pojištění nemajetkové
újmy přiznávané soudy na základě ustanovení občanského zákoníku o ochraně osobnosti
– Limity plnění: pro základní pojištění v rozmezí od 500 000 Kč
do 15 000 000 Kč, pro dodatková pojištění se sjednávají limity nižší
Wüstenrot pojišťovna
Wüstenrot ProByznys – pojištění podnikatelů
– Výhodná kombinace krytí pojistných rizik a rozsahu pojištění pro
podnikatele s hodnotou firemního majetku do 200 mil. Kč a s maximálním limitem pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti
30 mil. Kč
– Je určeno pro širokou škálu drobných, malých a středních podnikatelů, zabývajících se výrobou, zpracováním, opravou, montáží,
servisem, údržbou, dopravou, obchodem, ubytovacími a stravovacími službami, kulturou a sportem, administrativní činností a dalšími
činnostmi
Výhody:
– Flexibilita pojištění
– Maximální rozsah pojistného krytí
– Stavebnicový systém pojištění
– Široká škála připojištění
– Pojistná částka (min./max.): 500 000 – 30 000 000 Kč
– Výše spoluúčasti: minimálně 1000 Kč
– Frekvence plateb: roční – pololetní – čtvrtletní
– Bez přirážky za področní platbu
– Výluky standardně využívané na trhu – jsou podmíněny výlukami
zajistných smluv
– Pojištění odpovědnosti k pojištění podnikatelů nabízíme pouze,
pokud je současně pojištěný i majetek
6–7 / 2013
47
PPF005
Výroční
kongres
společnosti
Fincentrum
Kongresy poradenských společností
mají pochopitelně jak část vyhodnocení
úspěchů a hlavně vyhlášení těch, kdo
se o ně významně zasloužili. Motivační
záměr je pochopitelný, ale pak je běžné
odměnit všechny alespoň tou neformální částí programu, která má pobavit.
INSIA pátrá, radí, informuje
48
6 / 2013
ze společnosti
Pojišťovna roku 2012
Výsledky najdete na str. 6, ale zde vidíte krásné ceny vyjadřující ochranu hodnot, které
vítězní „medailisté“ dostali. Že se jejich autorka chlubí právě tou zlatou (i když jen z mosazných špon), je pochopitelné, ale hleďme, kdo se takové chopil i z organizátorů.
Pořiďte si moře doma
A když už ne doma, alespoň v kanceláři. Na koupání
to sice nebude, ale jako balzám na duši může působit
nejen na vás, ale i na klienty.
Akvárium poskytuje pohled nejen
krásný, ale doslova i uklidňující. Může být
zarybněné, anebo jen s korálovými útesy či
sasankami, které doladí exotické dojmy.
I žraloka
Ani asi tak metrový žralok není drahý
(kolem 35 000 Kč), ale potřebuje už velkou
nádrž alespoň 20 metrů krychlových. Možná by si klient navíc myslel, že jde o náznak
„finančního“ žraloka.
Tak raději něco menšího, hezčího a barevnějšího. A je-li libo dravější ryby, pak si
jistě vyberete mezi bodloky, kanici, pomci
či murénami.
Možné je i akvárium s chobotnicí, ale
pozor na tuto mistryni úniků!
6 / 2013
Vše podle vaší volby komplet včetně
osvětlení, filtrace, stavby dekorace a v neposlední řadě osídlení mořskými obyvateli
v aklimatizovaném stavu – návrhy, kompletní instalaci i veškerý následný servis
zařídí www.moredoma.cz
49
mystery shopper
S investicemi nejsou žádné žerty
Investiční
poradenství také
nemůže podle
regulí České
národní banky
poskytovat
každý.
Tentokrát jsme s naším mystery shopperem zabrousili do vod poněkud náročnějších, než je prodej
pojistek. Rozhodli jsme se investovat. Jenže jsme
trochu narazili. Vlastně pouze jediná poradkyně nám
dala na rozmyšlenou několik produktů. Ostatní nám
vcelku rozumně vysvětlili, že s investováním to není
zase tak jednoduché. Ostatně investiční poradenství
také nemůže podle regulí České národní banky poskytovat každý.
V našem testu měli podle údajů ČNB licenci na investiční poradenství tři z náhodně vybraných poradců: Renata Bacová z Partners, Martina Babyrádová ze
Swiss Life Select (dříve AWD) a Tomáš Trnečka z VHI.
Bohužel posledně dva jmenovaní se nám neozvali
vůbec stejně jako zástupce OVB. Udělené pětky je
ovšem třeba brát s jistou rezervou. Ne všichni finanční
zprostředkovatelé a poradci zahrnutí v seznamech
ČNB stále poradenství vykonávají, a tak je možné, že
jsme se obrátili zrovna na ty neaktivní.
Naopak jedničku jsme tentokrát dali i těm, kteří
nám sice konkrétní nabídku neučinili, ale snažili se
nám alespoň vysvětlit, proč tak činí.
Dotaz:
Dobrý den, můžete mi, prosím, pomoci? Mám ze
stavebního spoření naspořenou částku 250 tisíc
korun a rád bych ji nějak rozumně investoval.
Můžete mi nabídnout nějaký investiční produkt,
nebo i poradit?
Poradce:
Petr Alexa, Broker Consulting, a. s.
Rychlost odezvy: týž den
Odpověď: „Pokud Vám mam dobře a profesionálně
poradit, je potřeba domluvit osobni setkání. Je nutné
sestavit Váš investiční profil atd. Je důležité, co od investice očekáváte. Obecně je to trojúhelník – výnos,
riziko, likvidita. Produkty, které splňují tyto parametry
mohou být od spořicího účtu až po dynamickou
jednorázovou investiční strategii.“
Hodnocení:
1
Odpověď: „Investice patří do okruhu témat, která
s klienty řešíme. Nepracujeme však tak, že bychom
klientům pomáhali pouze s tím, s čím za námi přijdou.
Naše práce spočívá v komplexním finančním poradenství.
Vzhledem k tomu, že oblast mého působení se
soustřeďuje do severních Čech, doporučila bych Vám
některého z kolegů přímo v Praze. Napište mi, prosím,
Vaše telefonní číslo. Předám ho kolegovi, ten se s Vámi
spojí a domluvíte si schůzku, na které proberete vše
důležité.“
1
Hodnocení:
Poradce:
Lenka Binderová, ZFP akademie, a. s.
Rychlost odezvy: druhý den
Odpověď: „Nevím, jak dlouho si spoříte na SS, ale
pokud je to více než šest let, máte nárok na výběr
naspořené částky ze stavebního spoření.
Pokud chcete dlouhodobou investici na 3 roky,
máme zde produkt IAD Investments, který má teď
akci, že pokud uložíte min. 30 000 Kč a více na 1200
dní garance 12 %. Pokud výdělek společnosti bude
za 1200 dní větší než 12 %, tak připíší více zhodnocení
na Váš účet, pokud nižší tak se Vás to netýká, jelikož
těch 12 % je garantovaných. Vstupní poplatek je 3 %
z vložené částky.
Potom bych Vám opět mohla nabídnout stavební
spoření, které je i po snížení státních dotací na 2000 Kč
pořád velmi výhodné. Doba spoření min. 6 let 2 %
zhodnocení.
Nebo zde máme produkty, jako investiční životní
pojištění od různých pojišťoven, kde se můžete pojistit
jak na život a na úraz, ale také můžete vkládat na mimořádný účet peníze, které si kdykoliv můžete vybrat.
Pokud byste čemukoliv nerozuměl, stačí mi zavolat
a ráda Vám vysvětlím více podrobností.“
1
Poradci:
Martina Babyrádová, Swiss Life Select (AWD)
Rychlost odezvy: týž den
Odpověď: „Samozřejmě Vám mohu poradit s Vašimi
financemi a investováním, prosím Vás tedy o zavolání,
abychom se dohodli na společné schůzce.“
50
Rychlost odezvy: týž den
Hodnocení:
Poradce:
Jaromír Bakos, Fincentrum, a. s.
Hodnocení:
Poradce:
Renata Bacová, Partners Financial Services, a.s.
0
Tomáš Trnečka, VHI, s. r. o.
Pavel Vinš, OVB Allfinanz
U všech tří žádná odezva
Hodnocení:
5
6–7 / 2013
Download

poradenství & finance poradenství & finance 6–7/2013