EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM
27. února 2015
Automobilový sektor
Extract from a report
Special report
Je správný čas na růst evropského automobilového sektoru?
Josef Němý, CFA
(420) 222 008 560
[email protected]
Miroslav Frayer
(420) 222 008 567
[email protected]
Makroekonomické i sektorové fundamenty nás přesvědčují v tom, že ano. Hlavní trhy
evropských automobilek a jejich subdodavatelů by měly letos růst v průměru o pět procent. Za
pozitivní faktory považujeme slabé euro, nízké ceny ropy i dalších komodit pro výrobu
komponentů a uvolněnou měnovou politiku ECB. Zaznamenáváme opětovný růst prodejů
automobilů v Evropě, který se projevuje i v lepší ziskovosti prodejců a růstu jejich ocenění.
Přesto ve srovnání s celým trhem se automobilový sektor obchoduje s hlubším diskontem, než
odpovídá dlouhodobému průměru. Jako atraktivní pro střednědobou investici vidíme akcie
Daimler a Michelin.
Akcie Daimler
Euro od loňského léta výrazně oslabilo prakticky vůči všem hlavním měnám. Například
proti USD ztratilo zhruba 17 %, a pokud se podíváme na budoucí vývoj americké a evropské
ekonomiky a potažmo nastavení měnových politik, těžko lze nalézt důvod, proč by se
dosavadní vývoj měl zastavit. Podle odhadů SG 10% oslabení eura vůči světovým měnám by
mělo podpořit ziskovost evropského automobilového sektoru o cca 7 %.
Na profitabilitu firem by měly pozitivně působit nízké ceny vstupů. Cena ropy klesla od
léta o více jak 50 %, což se projevilo i u jiných komodit, jako je syntetický kaučuk či jiné
Zdroj: Bloomberg, SG Cross Asset Research
chemické látky. Ceny přírodního kaučuku pak pokračovaly ve svém dlouhodobém poklesu.
Výrobci automobilových komponent z velké části přenášejí změnu v cenách vstupů i do svých
prodejních cen, což se pozitivně projeví i na ziskovosti samotných automobilek. Očekávaný
dopad by se měl dostavit se zpožděním zhruba 3 až 6 měsíců, z čehož plyne, že především
Akcie Michelin
první polovina letošního roku by měla být pro výrobce příznivá.
Akcie evropského automobilového průmyslu mají za sebou velmi silný růst. Ten však má
oporu ve značném zlepšení ziskovosti. Zatímco celkové zisky firem z indexu Stoxx 600 stále
nedosáhly své předkrizové úrovně, zisky v automobilovém sektoru ji překonaly již v roce 2011.
Automobilový sektor se nyní na základě ukazatele očekávaného P/E obchoduje vůči celému
trhu s přibližně 30% diskontem, zatímco dlouhodobě dosahoval pouze 18 %. Zdá se tedy, že
silná ziskovost automobilových firem se stále ještě plně nepromítla do cen jejich akcií.
Jako zajímavé investiční příležitosti vidíme akcie německé automobilky Daimler a
Zdroj: Bloomberg, SG Cross Asset Research
francouzského výrobce pneumatik Michelin. Oba tituly patří mezi nejvíce preferované akcie
našich kolegů z SG v rámci evropského automobilového sektoru. Obě firmy se mohou pyšnit
silnou ziskovostí, která by se navíc mohla dál zlepšovat mimo jiné díky oslabení eura.
Vybrané akcie v automobilovém sektoru
Cena
27.2.2015
Cílová
cena SG
Doporučení
SG
Růst.
potenciál
Dividenda
Celkový
výnos
oček. P/E
2015
oček. P/E
2016
Daimler
86,1
95,0
Koupit
10,4%
2,45
13,2%
12,0
10,8
Michelin
85,0
102,0
Koupit
20,0%
2,50
22,9%
11,4
10,5
Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka, Bloomberg, SG Cross Asset Research
Čtěte, prosím, důležité upozornění na poslední straně!
Ekonomický a strategický výzkum
Special report
Vnější prostředí zůstává pro odvětví velmi příznivé
Hlavní trhy pro automobilový
průmysl by měly nepatrně růst,
významnými faktory jeho
ziskovosti by však mělo být
především slabé euro a nízké
ceny ropy.
Přestože hospodářský růst v Evropě by pro letošní rok neměl být nijak oslnivý, existují zde
významné faktory, které by měly pozitivně působit na vývoj automobilového odvětví
včetně jeho dodavatelů. Producenti aut a výrobci pneumatik, na které v našem reportu
cílíme, svoji produkci prodávají i mimo evropský trh. Hlavním odbytištěm jsou kromě starého
1
kontinentu země skupiny NAFTA a Čína. Tři hlavní trhy evropských dodavatelů (Evropa mimo
2
Rusko, NAFTA, Čína) by tak měly dle SG v letošním roce růst celkově o zhruba pět procent,
zatímco situace ve zbytku světa by tak příznivá být neměla, a to zejména v Rusku.
Mezi pozitivní faktory pro budoucí vývoj evropského automobilového sektoru můžeme zařadit
slabé euro, nízké ceny ropy a dalších komodit používaných jako vstupy do výroby a
nízké úrokové sazby.
Slabé euro
Klesající euro vůči všem hlavním měnám
Zdroj: Bloomberg, SG Cross Asset Research/Equity
10% oslabení eura by mělo
zvednout ziskovost automobilek o
7 %.
Evropská měna zažila velmi složitou druhou polovinu loňského roku a začátek toho letošního,
když oslabovala prakticky vůči všem hlavním světovým měnám. Během této doby ztratila proti
americkému dolaru více jak 17 %. Podíváme-li se však na makroekonomický obrázek a
měnovou politiku na obou trzích Atlantiku, obrat ve vývoji měnového páru EUR/USD nyní
letos čekat nemůžeme, spíše naopak. Hospodářský růst Spojených států by měl letos
dosáhnout úrovně přes 3,5 %. Oproti tomu eurozóna by měla zaznamenat růst HDP ve
srovnání s USA pouze třetinový (+1,3 %). Od toho se odvíjí i nastavení měnových kohoutů,
kdy Fed je bude utahovat, zatímco ECB povolovat. SG tak ve svých prognózách počítá
s kurzem EUR/USD na úrovni 1,10 na konci roku, nicméně vzhledem k aktuální úrovni poblíž
hranice 1,13 není nepravděpodobný ani posun blíže k paritě. Podobný vývoj lze nalézt i u
čínského yuanu, který v uplynulém půlroku a na začátku letošního roku vůči euru výrazně
zpevnil. A posilující trend by se neměl zastavit ani letos. Vliv oslabení eura na exportní
evropské firmy je tak jednoznačně pozitivní. Dle propočtů SG by 10% pokles eura (proti
1
Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) je obchodní dohoda spojující Kanadu, Spojené státy a Mexiko za
účelem omezení obchodních a celních bariér a liberalizování obchodu.
2
Viz publikace SG: Automotive Suppliers – Improving fundamental align with a supportive environment in 2015 z 6. února
2015
27. února 2015
2
Ekonomický a strategický výzkum
Special report
všem ostatním měnám) měl přinést zlepšení ziskovosti evropských firem působících
v automobilovém sektoru o 7 %.
Nízké ceny ropy a jiných komodit
Ropa Brent a WTI
160
Brent
WTI
výše. V letošním roce by však k výraznému nárůstu cen docházet nemělo. Důvodem je
především současná politika Saudské Arábie, která odmítá snižovat vlastní produkci, aby
140
120
100
podpořila ceny ropy. Tím by totiž přicházela o svůj tržní podíl, který již i tak dlouhodobě klesá.
Zásoby ropy tak globálně neustále rostou a převis nabídky nad poptávkou tlačí ceny černého
80
60
40
zlata dolů. To by mělo být i příběhem první poloviny letošního roku, ve druhé by pak příznivější
makroekonomický obrázek měl zvýšit i globální poptávku po ropě. Hlavním faktorem, který by
20
0
Jan-08
Ceny ropy od svého červnového vrcholu spadly o 60 %, když se na začátku ledna dostaly pod
hranici 50 USD za barel. Od té doby se mírně zvýšily a nyní se nacházejí o zhruba 10 USD
Jan-10
Jan-12
Jan-14
Zdroj: Bloomberg
však měl vyrovnat nabídku s poptávkou, by mělo být v dlouhodobějším horizontu omezování
produkce a snížení investic v projektech s vyššími náklady na těžbu. Průměrnou cenu ropy
Brent tak v letošním roce očekáváme okolo 55 USD za barel s tím, že ke konci roku by se
měla přehoupnout přes úroveň 60 USD. V dlouhodobém horizontu by však měla růst jen velmi
pozvolně.
Prostředí nízkých cen ropy by mělo pozitivně ovlivnit vývoj v automobilovém sektoru.
V Evropě by však měl být dopad s ohledem na vysoké zdanění a zpřísňující regulaci spotřeby
a emisí nižší ve srovnání se Spojenými státy, kde se již nižší ceny promítají do lepšího
prodejního mixu vozidel a motorů. To s sebou nese i postupné zlepšování provozních marží
výrobců. Následují graf ukazuje vzájemnou souvislost mezi vývojem cen benzínu a prodeji
lehkých užitkových vozů v USA (SUV, crossover, pick-up).
Podíl lehkých úžitových vozů (%) vs. ceny benzínu (USD/galon)
Zdroj: SG Cross Asset Research/Equity, Automotive News, US Bureau of Labour Statistics
Levné vstupy pro výrobu komponent, zejména pneumatik
Nižší výrobní náklady komponent
by se měly promítnout i na
vstupních cenách automobilek.
V loňském roce jsme byli svědky mírného poklesu základních vstupních materiálů do výroby,
což naznačuje, že náklady na výrobu v letošním roce by mohly být výrazně nižší. To by na
jednu stranu mohlo znamenat zvýšení provozních marží výrobců automobilových komponent,
na druhou stranu však postavení výrobců aut je poměrně silné, a tak snížení cen vstupů pro
výrobu komponent se odrazí i na poklesu prodejních cen pro automobilky (SG odhaduje, že ze
70 až 80 % se snížení cen vstupů projeví i na cenách koncových výrobků).
27. února 2015
3
Ekonomický a strategický výzkum
Special report
Dlouhodobě podporují ziskovost výrobců pneumatik klesající ceny kaučuku, které se nyní
nacházejí v blízkosti svého šestiletého minima. Důvodem loňského poklesu jsou padající ceny
ropy, nicméně v dlouhodobějším horizontu sehrává svoji roli vyprodávání zásob v Číně
Minimálně první polovina roku by
měla být pozitivně ovlivněna
nízkými cenami vstupních
materiálů.
v návaznosti na zvyšující se výrobní kapacity přírodního kaučuku. Pokles cen jsme
zaznamenali i u syntetického kaučuku. Samotní producenti pneumatik předpokládají
v průběhu letošního roku postupný nárůst v cenách kaučuku, nicméně vzhledem ke zpoždění
3 až 6 měsíců lze očekávat, že výsledky společností minimálně za první pololetí budou
pozitivně ovlivněny nižšími cenami vstupů.
Ceny přírodního (TSR20, $centy/kg) a syntetického kaučuku (Butadien, $centy/kg) vs. cena ropy
Brent ($/barel)
Zdroj: SG Cross Asset Research/Equity
Prognózy SG však ukazují na další výrazný pokles cen přírodního i syntetického kaučuku
a dalších podpůrných látek (styren, butadien-styrenové kaučuky). V průměru by tak náklady
mohly v letošním roce klesnout o více jak 25 % po loňských odhadovaných -13 %
s největším dopadem v první polovině letošního roku (-30 %). Kromě toho by levnější měly být
díky rekordně nízkým cenám ropy i například uhlíková vlákna či další chemické produkty nutné
k výrobě.
Uvolněná měnová politika centrálních bank
Uvolněná měnová politika
centrálních bank by měla zvýšit
chuť investorů po rizikovějších
aktivech, příp. zájem o tituly se
zajímavým dividendovým
výnosem.
Pokud pomineme očekávané zvyšování úrokových sazeb v USA, jsme ve světě svědky
uvolňování měnové politiky mnoha centrálních bank. Mnohé z nich přistoupily ke
kvantitativnímu uvolňování, skrz které dodávají na trhy novou likviditu, což by obecně mělo
podporovat chuť investovat do rizikovějších aktiv. Mezi ně patří i Evropská centrální banka,
která zahájí nákupy cenných papírů od března. To by mělo dále tlačit tržní sazby a výnosy
směrem dolů a podporovat zájem o dividendové tituly. Největší dopad by však měl být patrný
především u firem s vyšším zadlužením, což není případ automobilového sektoru. I z tohoto
důvodu by tak měl být vliv tohoto faktoru ve srovnání s výše uvedenými méně výraznější.
Přesto zkušenosti z kvantitativního uvolňování v USA nám naznačují, že se investorům
vyplatilo přesunout se do cykličtějších sektorů. Graf níže ukazuje dobrou relativní
výkonnost automobilového sektoru vůči zbytku trhu po dobu všech tří dosavadních kol QE
v USA, přinejmenším v jeho první polovině.
27. února 2015
4
Ekonomický a strategický výzkum
Special report
Relativní výkonnost automobilového sektoru v USA (vzhledem k tržnímu indexu)
Zdroj: SG Cross Asset Research, analýza „Go overweight European Automobiles) ze 3.2.2015
Evropské prodeje vozů se zvedají
Podporou by mělo být i značné
oživení prodejů automobilů
v Evropě.
V neposlední řadě by mělo být podporou i značné oživení prodejů automobilů v Evropě,
které táhnou hlavně periferní země eurozóny. Ačkoliv nečekáme návrat objemu prodejů na
předkrizové úrovně, prostor pro jejich další zotavení je nadále velký (viz graf níže).
Evropské prodeje automobilů (sezónně očištěné prodeje v tisících kusů)
Zdroj: SG Cross Asset Research, analýza „Go overweight European Automobiles) ze 3.2.2015
27. února 2015
5
Special report
Ekonomický a strategický výzkum
Ocenění sektoru zůstává atraktivní
Ceny akcií rostou, zisky ale také
Silný růst automobilových akcií
má oporu ve značném zlepšení
ziskovosti.
Akcie evropského automobilového průmyslu mají za sebou velmi silný růst. Ten však má
oporu ve značném zlepšení ziskovosti. Zatímco celkové zisky firem z indexu Stoxx 600 stále
nedosáhly své předkrizové úrovně, zisky v automobilovém sektoru ji překonaly již v roce 2011.
V současné době by navíc měly zisky firem z tohoto odvětví dostat další impulz díky slabému
euru a nízkým cenám ropy (graf níže vpravo ukazuje skutečně dosažené zisky, očekávané
zisky jsou nyní již výrazně nad úrovní let 2011-12).
Vývoj cen sektoru a tržního indexu
Vývoj zisků sektoru a tržního indexu
700
60
600
40
500
20
400
300
0
200
-20
100
0
Jan-02
Jan-04
Jan-06
Jan-08
Jan-10
automobilový sektor
Jan-12
Jan-14
-40
Jan-02
Stoxx 600
Zdroj: Bloomberg, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka
Jan-04
Jan-06
Jan-08
automobilový sektor
Jan-10
Jan-12
Jan-14
Stoxx 600
Zdroj: Bloomberg, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka
Oproti zbytku trhu je sektor spíše podhodnocený
Automobilový sektor se vůči
celému trhu obchoduje s
nadprůměrným diskontem.
Automobilový sektor se nyní na základě ukazatele očekávaného P/E obchoduje vůči
celému trhu s přibližně 30% diskontem (viz graf níže vlevo). Pokud opomeneme extrémní
rok 2009 (silná recese srazila mnoho cyklických firem až do ztráty, a proto ukazatel P/E
prudce vzrostl), tak se za posledních 10 let automobilový sektor obchodoval v průměru jen
s 18% diskontem. Zdá se tedy, že silná ziskovost automobilových firem se stále ještě plně
nepromítla do cen jejich akcií.
Zajímavý je i pohled na vývoj cen za poslední rok v grafu níže vpravo. Automobilový sektor za
dané období překonal tržní index jen zhruba o 6 % navzdory extrémně příznivým vnějším
podmínkám. Připomeňme, že euro za posledních 12 měsíců oproti dolaru zlevnilo přibližně
o 14 % a cena ropy propadla dokonce o 34 %.
Očekávané P/E sektoru a trhu
Roční vývoj cen sektoru a tržního indexu
18
130
120
13
110
8
100
90
3
Jan-06
-2
Jan-08
Jan-10
Jan-12
automobilový sektor
Jan-14
Stoxx 600
Zdroj: Bloomberg, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka
27. února 2015
6
80
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Aug-14
automobilový sektor
Oct-14
Dec-14
Stoxx 600
Zdroj: Bloomberg, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka
Ekonomický a strategický výzkum
Special report
Investiční příležitosti
Daimler
Roční vývoj akcií Daimler
Německá společnost, která vyrábí osobní i nákladní automobily. Hlavní značkou firmy je
Mercedes-Benz, která představuje přibližně dvě třetiny celkových tržeb (loni činily osobní
vozy Mercedes 57 % a dodávky Mercedes další 8 % tržeb). Zbývajícími divizemi Daimler jsou
nákladní vozy, autobusy a finanční služby.
Výsledky hospodaření za Q4 2014, oznámené 5. února, překonaly očekávání SG
i konsensus trhu. V loňském čtvrtém kvartálu pokračovalo zlepšování marží, když provozní
automobilová marže dosáhla 8,7 % a 8,1 % za celý rok 2014. Pozitivním překvapením pro
Zdroj: Bloomberg
investory byla i bilance volného cash flow, který loni dosáhl 5,48 mld. EUR oproti 4,84 mld.
EUR v roce 2013.
Graf níže vlevo ukazuje dlouhodobý rostoucí trend ve výsledcích hospodaření Daimler
(s výjimkou krizových let 2008-09). Růst zisků by měl pokračovat i letos. Šéf firmy Dieter
Zetsche při prezentaci loňských výsledků prohlásil, že letos plánuje dosáhnout rekordních
výsledků. Daimler pro rok 2015 očekává „výrazný“ růst provozního zisku, který by mělo
táhnout výrazné zvýšení zisků většiny divizí, když mírný pokles ziskovosti firma čeká jen
z prodeje autobusů.
Výsledky Daimler by měl letos podpořit i příznivý vývoj měnových kurzů. Zatímco loni
snížil vývoj kurzů zisk firmy o 332 mil. EUR, letos očekává finanční ředitel pozitivní příspěvek
zhruba 500 mil. EUR. Efekt slabšího eura byl viditelný již ve výsledcích za Q4 14, kdy vývoj
měnových kurzů zvedl zisk o 93 mil. EUR. Graf níže vpravo ukazuje regionální složení tržeb
Daimler; vidíme, že zhruba ze dvou třetin tržeb firma dosahuje mimo Evropu.
Vývoj hospodaření Daimler
Geografické rozložení tržeb
Zdroj: Bloomberg, SG Cross Asset Research (očekávání pro rok 2015)
Zdroj: Bloomberg
Daimler potěšil investory také zvýšením dividendy ze 2,25 EUR na 2,45 EUR na akcii. To
znamená výplatu zhruba 48 % z upraveného zisku, přičemž firma dříve slibovala 40% výplatní
poměr. Návrh dividendy nad očekáváním tak potvrzuje důvěru managementu v pokračování
silných výsledků hospodaření.
Daimler
2010
2011
2012
2013
2014
2015e
2016e
2017e
P/E
11,9
6,4
6,9
9,8
10,6
12,0
10,8
10,2
dividenda (EUR/akcii)
1,85
2,20
2,20
2,25
2,45
2,74
3,05
3,21
dividendový výnos (%)
3,6
6,5
5,3
3,6
3,6
3,2
3,6
3,8
Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka. Ukazatele pro roky 2010-14 počítají s cenou akcií v daném roce, odhady 2015-17 se současnou cenou akcií
27. února 2015
7
Ekonomický a strategický výzkum
Special report
Michelin
Roční vývoj akcií Michelin
Francouzská společnost Michelin je jedním z tří největších světových výrobců
pneumatik. Celosvětově dodává pneumatiky pro všechny druhy dopravních prostředků (od
jízdních kol přes osobní a nákladní automobily k letadlům) i průmyslových vozidel. Jeho
vedlejšími produkty jsou i cestovní průvodci a mapy. Více jak polovina tržeb pochází z divize
osobních a lehkých užitkových vozů. Největšími trhy jsou Evropa a Severní Amerika.
Výsledky hospodaření na provozní úrovni za loňský rok byly mírným zklamáním, když
oproti očekáváním mírně zaostaly prodejní objemy. To bylo způsobeno především nižším
odbytem v zimní sezóně, na celkových výsledcích se pak negativně podepsala i úprava cen
Zdroj: Bloomberg
pneumatik pro nákladní automobily. Provozní zisk tak za celý loňský rok dosáhl úrovně
2,17 mld. EUR (očekávání 2,23 mld. EUR). Čistý zisk činil 1,03 mld. EUR.
SG pro letošní rok očekává provozní zisk na úrovni 2,52 mld. EUR, čemuž by měla pomoci
efektivnější distribuce produktů mezi zákazníky spojena s reorganizací distribuční sítě, prodej
nových pneumatik a obecně poskytování lepších služeb. Management skupiny očekává mírný
nárůst poptávky díky vývoji v Severní Americe a Číně v segmentech osobních a nákladních
pneumatik. Naproti tomu v Evropě bude negativní roli sehrávat pokračující vyskladňování
zásob produktů určených pro těžební průmysl, kde firmy kvůli klesajícím cenám komodit
snižují svoji produkci. Management však věří, že pokles v tomto segmentu by neměl být již tak
výrazný jako vloni (-12 %).
Prodej pneumatik ve Spojených státech by měla podpořit i uvalená vyšší cla na dovoz
čínských pneumatik. Včetně přísných regulací v Evropě by mělo dojít k omezování výrobců
s nejagresivnější cenovou politikou, což by mohlo vést k nižším tlakům na ceny pneumatik
velkých producentů. Pozitivním faktorem by měla být i stále rostoucí poptávka po
prémiových pneumatikách (minimální velikost 17 palců) pro nová vozidla, především SUV a
crossovers.
Očekávání SG na letošní provozní zisk je nepatrně vyšší než konsensus (2,45 mld. EUR).
Ve své prognóze SG počítá s konzervativním nárůstem objemů o 1,5 %, pozitivně by měl však
působit i vývoj měnových kurzů (+150 mil. EUR, v souladu s výhledem Michelin). Společnost
by měla dále pokračovat ve svém plánu konkurenceschopnosti pro roky 2012 až 2016
s celkově ušetřenými náklady ve výši 1,2 mld. EUR (oproti původnímu odhadu ve výši 1,0 mld.
EUR). Pro roky 2016 a 2017 pak SG očekává růst objemu prodejů o 3,5 %.
Vývoj hospodaření Michelin
Geografické rozložení tržeb
Zdroj: Bloomberg, SG Cross Asset Research (očekávání pro rok 2015)
Zdroj: Bloomberg
Výše dividendy z loňského zisku by měla zůstat nezměněna. Management by tak měl
navrhnout dividendu na úrovni 2,5 EUR na akcii, což představuje dividendový výnos zhruba tři
27. února 2015
8
Ekonomický a strategický výzkum
Special report
procenta. Ten by se měl v následujících letech dále zvyšovat a svojí úrovní by měl převyšovat
průměr celého automobilového sektoru.
Michelin
2010
2011
2012
2013
2014
2015e
2016e
7,6
5,6
8,7
12,6
13,6
11,4
10,5
9,9
dividenda (EUR/akcii)
1,78
2,10
2,40
2,50
2,50
2,82
3,09
3,19
dividendový výnos (%)
3,3
4,6
3,4
3,2
3,3
3,3
3,7
3,8
P/E
Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka. Ukazatele pro roky 2010-14 počítají s cenou akcií v daném roce, odhady 2015-17 se současnou cenou akcií
27. února 2015
9
2017e
Ekonomický a strategický výzkum
Trendy v bankovním sektoru
KB EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM
Hlavní ekonom a vedoucí Ekonomického a strategického výzkumu
Jan Vejmělek, Ph.D., CFA
(420) 222 008 568
[email protected]
Ekonomové
Jiří Škop, Ph.D.
(420) 222 008 569
Marek Dřímal
(420) 222 008 598
Viktor Zeisel
(420) 222 008 523
Jana Steckerová
(420) 222 008 524
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Akcioví analytici
Josef Němý, CFA
(420) 222 008 560
Miroslav Frayer
(420) 222 008 567
[email protected]
[email protected]
SKUPINA SG VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ
Chief Economist of SG Poland
Jaroslaw Janecki
(48) 225 284 162
Head of Research of Rosbank
Evgeny Koshelev
(7) 495 725 5637
Chief Economist of BRD-GSG
Florian Libocor
(40) 213 016 869
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vedoucí výzkumu finančních trhů BRD-GSG
Carmen Lipara
(40) 213 014 370
Economist
Simona Tamas
(40) 213 014 472
Akciový analytik
Laura Simion, CFA
(40) 213 014 370
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SG GLOBAL ECONOMICS RESEARCH
Head of Global Economics
Michala Marcussen
(44) 20 7676 7813
[email protected]
Eurozóna
Anatoli Annenkov
(44) 20 7762 4676
Michel Martinez
(33) 1 4213 3421
Yacine Rouimi
(33) 1 42 13 84 04
Souheir Asba
(44) 20 7676 7954
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Severní Amerika
Brian Jones
(1) 212 278 69 55
Aneta Markowska
(1) 212 278 66 53
Velká Británie
Brian Hilliard
(44) 20 7676 7165
Latinská Amerika
Dev Ashish
(91) 80 2802 4381
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Asie a Tichomoří
Klaus Baader
(852) 2166 4095
Čína
Wei Yao
(852) 2166 5437
Japonsko
Takuji Aida
(81) 3 5549 5187
Kiyoko Katahira
(81) 3 5549 5190
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Korea
Suktae Oh
(82) 2195 7430
Indie
Kunal Kumar Kundu
(91) 80 6716 8266
Inflace
Hervé Amourda
(91) 80 2808 6779
Shivangi Shah
(91) 80 3087 8603
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SG CROSS ASSET RESEARCH – FIXED INCOME & FOREX GROUPS
Global Head of Research
Patrick Legland
(33) 1 42 13 97 79
[email protected]
Head of Fixed Income & Forex Strategy
Vincent Chaigneau
(44) 20 7676 7707
[email protected]
Fixed income
Ciaran O'Hagan
(33) 1 42 13 58 60
Adam Kurpiel
(33) 1 42 13 63 42
Jean-David Cirotteau
(33) 1 42 13 72 52
Takuma Sugawara
(81) 3 5549 5432
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Mary-Beth Fisher
(1) 212 278 5241
Jorge Garayo
(44) 20 7676 7404
Patrick Gouraud
(1) 212 278 7671
Bruno Braizinha
(1) 212 278 5296
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Shakeeb Hulikatti
(91) 80 2802 4380
Marc-Henri Thoumin
(44) 20 7676 7770
[email protected]
[email protected]
Foreign Exchange
Sébastien Galy
(1) 212 278 7644
Olivier Korber (Derivatives)
(33) 1 42 13 32 88
Alvin T. Tan
(44) 20 7676 7971
Stephanie Aymes
(44) 20 7762 5898
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Régis Chatellier
(44) 20 7676 7354
Eamon Aghdasi
(1) 212 278 7939
Amit Agrawal
(91) 80 6758 4096
Phoenix Kalen
(44) 20 7676 7305
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Head of Emerging Markets Strategy
Benoît Anne
(44) 20 7676 7622
[email protected]
Ekonomický a strategický výzkum
Trendy v bankovním sektoru
Upozornění
Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeje jakéhokoliv investičního
nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou
založeny na zdrojích, které Komerční banka, a.s. považuje za důvěryhodné, nicméně tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost
a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány tak, aby poskytovaly přesný, plný a nezkreslený obraz skutečnosti.
Názory Komerční banky, a.s. uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Komerční banka, a.s. a společnosti, které s ní tvoří jeden koncern, se mohou příležitostně podílet na obchodech s investičními
nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či
jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými
v tomto dokumentu.
Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto
dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich
odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování
investičních služeb svým klientům.
Komerční banka, a.s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto
dokumentu nebo informací v něm obsažených. Tento dokument je určen primárně pro profesionální a kvalifikované investory.
Pokud kopii tohoto dokumentu obdrží jiná než výše uvedená osoba, neměla by své investiční rozhodnutí založit výhradně na
tomto dokumentu, ale měla by si zároveň vyhledat nezávislého poradce. Každý investor je povinen přijmout vlastní
informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro
všechny investory.
Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na
předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota
investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v
jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem
na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.
Tento dokument je vydán Komerční bankou, a.s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných
právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky. Komerční banka, a.s. přijala řadu opatření, aby
zabránila možnému střetu zájmů při tvorbě investičních doporučení, a to zavedením odpovídajícího vnitřního členění
zahrnujícího informační bariery mezi jednotlivými útvary Komerční banky, a.s. v souladu s požadavky kladenými příslušnými
právními předpisy. Zaměstnanci Komerční banky, a.s. postupují v souladu s vnitřními předpisy upravujícími střet zájmů.
Žádné hodnocení zaměstnanců, kteří se podílejí na tvorbě investičních doporučení, není podmíněno nebo závislé na objemu
nebo zisku z obchodování Komerční banky, a.s. s investičními nástroji zmíněnými v tomto dokumentu nebo na jejím
obchodování s emitenty těchto investičních nástrojů. Hodnocení autorů investičních doporučení ale spočívá ve vazbě na zisk
Komerční banky, a.s., na kterém se částečně podílejí i výsledky obchodování s investičními nástroji.
Doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou určena veřejnosti a před jeho zveřejněním není dokument k dispozici osobám,
které se nepodílely na tvorbě tohoto dokumentu. Komerční banka, a.s. obvykle nezasílá investiční doporučení jednotlivým
emitentům před jejich zveřejněním. Každý z autorů tohoto dokumentu prohlašuje, že názory obsažené v tomto dokumentu
přesně odpovídají jeho osobnímu pohledu na uvedené investiční nástroje nebo jejich emitenty.
Pro podrobnosti prosím navštivte internetovou stránku http:\\www.trading.kb.cz
Download

zde - Investiční bankovnictví, Komerční banka as