Výsledky nejúspěšnějších
žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích
ve školním roce 2011/2012.
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje:
JMÉNO
Jan Pertl
Mikuláš Svěntý
Benjamin Livingsone
MÍSTO
1. místo s postupem
do ústředního kola
1. místo (první
náhradník na postup)
1. místo
KATEGORIE
3.
VYUČUJÍCÍ
Ladislav Bilan
1.
Ladislav Bilan
1.
Ladislav Bilan
Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje:
JMÉNO
Jan Pertl
MÍSTO
2. místo
KATEGORIE
3.
VYUČUJÍCÍ
Ladislav Bilan
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře smyčcových souborů:
JMÉNO
Smyčcový soubor
MÍSTO
1. místo
KATEGORIE
5.1/3
VYUČUJÍCÍ
Vladimír Zeman
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ tanečního oboru:
JMÉNO
VEČERNÍČEK
MÍSTO
Cena poroty za radost
z pohybu
KATEGORIE
I.
VYUČUJÍCÍ
Anna Hloužková
PIPI DLOUHÁ
PUNČOCHA
Cena poroty za radost
z pohybu
II.
Anna Hloužková
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje:
JMÉNO
Zobcová flétna
Alena Kučerová
MÍSTO
KATEGORIE
VYUČUJÍCÍ
1. místo s postupem
4.
Mgr. Tomáš Klásek
Adéla Heřmánková
2. místo
4.
Mgr. Tomáš Klásek
Flétna
Hana Machovská
1. místo
0.
Jana Kropáčková
Michaela Hasalíková
1. místo
5.
Jana Kropáčková
Klarinet
Jan Machalka
2. místo
7.
Mgr. Vadim Šiškov
Tadeáš Venkrbec
2. místo
8.
Vratislav Hrabal
Fagot
Filip Juráň
1. místo s postupem
4.
Mgr. Tomáš Klásek
Matěj Gregor
1. místo
4.
Mgr. Tomáš Klásek
Štěpán Maška
1. místo
5.
Mgr. Tomáš Klásek
Saxofon
Zdislava Kotková
1. místo s postupem
7.
Vratislav Hrabal
Alžběta Kvapilová
1. místo
8.
Vratislav Hrabal
Trubka
Marek Šimša
2. místo
1.
Mgr. Martin Zajíček
Jakub Machalka
3. místo
4.
Mgr. Martin Zajíček
Lesní roh
Natálie Štěpaníková
3. místo
1.
Miroslav Demel
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje:
JMÉNO
Alena Kučerová
MÍSTO
3. místo
KATEGORIE
4.
VYUČUJÍCÍ
Mgr. Tomáš Klásek
Filip Juráň
2. místo
4.
Mgr. Tomáš Klásek
Zdislava Kotková
2. místo
7.
Vratislav Hrabal
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu:
JMÉNO
Sólový zpěv
Monika Svobodová
MÍSTO
KATEGORIE
VYUČUJÍCÍ
1. místo s postupem
V. kategorie
Hana Keferová
Petra Hanáčková
1. místo s postupem
IX. kategorie
Hana Keferová
Jonáš Dvořák
1. místo
0. kategorie
Mgr. Markéta Večeřová
Tereza Klechová
1. místo
I. kategorie
Mgr. Anna Jelínková
Valentýna Utíkalová
2. místo
0. kategorie
Hana Keferová
Dominika Kellnerová
2. místo
VIII. kategorie
Mgr. Anna Jelínková
Judita Kolářová
3. místo
I. kategorie
Mgr. Markéta Večeřová
Anna Steckerová
3. místo
V. kategorie
Mgr. Markéta Večeřová
Komorní zpěv
Markéta Juráňová,
Dominika Kellnerová
1. místo s postupem
III. kategorie
Mgr. Markéta Večeřová
Mgr. Anna Jelínková
1. místo
I. kategorie
Mgr. Markéta Večeřová
Mgr. Anna Jelínková
Barbora Brodecká,
Kateřina Brodecká
Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu
JMÉNO
Monika Svobodová
MÍSTO
Čestné uznání
KATEGORIE
V. kategorie
VYUČUJÍCÍ
Hana Keferová
Petra Hanáčková
Čestné uznání
IX. kategorie
Hana Keferová
Pěvecká soutěž Olomouc 2011:
JMÉNO
Utíkalová Valentýna
MÍSTO
3.
KATEGORIE
0.
VYUČUJÍCÍ
Hana Keferová
Hanáčková Petra
3.
3.
Hana Keferová
Krajské kolo recitační přehlídky Wolkerův Prostějov:
JMÉNO
Adam Langer
MÍSTO
postup na národní přehlídku
KATEGORIE
1.
VYUČUJÍCÍ
MgA. Ivana Němečková
Anna Řezníčková
postup na národní přehlídku
1.
MgA. Ivana Němečková
Ludmila Jansová
postup na národní přehlídku
2.
MgA. Ivana Němečková
Jakub Pazdera
postup na národní přehlídku
2.
MgA. Alena Palarčíková
Krajská postupová přehlídka Dětská scéna:
JMÉNO
Anežka Bilíková
Veronika Kvapilová
Alžběta Mankovecká
David Mareček
MÍSTO
postup na národní přehlídku
postup na národní přehlídku
postup na národní přehlídku
postup na národní přehlídku
KATEGORIE
2.
4.
3.
4.
VYUČUJÍCÍ
MgA. Alena Palarčíková
MgA. Alena Palarčíková
MgA. Ivana Němečková
MgA. Alena Palarčíková
PODĚS:
Soubor Bertíci ze třídy p. uč. MgA. Aleny Palarčíkové byl nominován na krajské divadelní přehlídce
PODĚS k postupu na celostátní přehlídku Dětská scéna
Pardubická arabeska:
Eliška Holčapková, ze třídy paní učitelky Simony Křenkové, získala 3. místo v kategorii 5. A
Mezinárodní taneční přehlídka Hradecká Odette:
JMÉNO
CHOREOGRAFIE,
interpreta
„Zoufalá“
interpretka Ivana
Nárožná
„Eliza“,
interpretka Eliška
Holčapková
„Vzpomínka“,
interpretka Markéta
Juráňová
MÍSTO
„Oheň a voda“
KATEGORIE
VYUČUJÍCÍ
1. místo
Simona Křenková
2. místo
Simona Křenková
3. místo
Simona Křenková
3. místo
Simona Křenková
Soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce, klavír:
JMÉNO
Gallová Tereza
MÍSTO
Zlaté pásmo
KATEGORIE
5 - 6 let
VYUČUJÍCÍ
Bc. Zuzana Fojtíková
Eliška Michalíková
Zlaté pásmo
17 - 18 let
PhDr. Hana Švajdová
Jiřina Šťastná
Zlaté pásmo
11 - 12 let
PhDr. Hana Švajdová
Valérie Vaculíková
Zlaté pásmo
11 - 12 let
PhDr. Hana Švajdová
Eva Flašarová
Sříbrné pásmo
7 - 8 let
Bc. Zuzana Fojtíková
Kateřina Gallová
Sříbrné pásmo
9 - 10let
Bc. Zuzana Fojtíková
Eduard Miklenda
Sříbrné pásmo
9 - 10let
PhDr. Hana Švajdová
Jindřich Mikisek
Bronzové pásmo
7 - 8 let
Bc. Zuzana Fojtíková
Terezie Tichá
Bronzové pásmo
13 - 14 let
Mgr. Karel Hiner
Eliška Michalíková získala Zvláštní cenu poroty za mimořádné provedení skladeb Vítězslava Nováka
Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa:
JMÉNO
MÍSTO
KATEGORIE
VYUČUJÍCÍ
Josefína Janková
2. cena
3.
MgA. Jana Šumníková
Marie Šumníková
2. cena
4.
MgA. Jana Šumníková
Eliška Tkadlčíková
3. cena
2.
MgA. Jana Šumníková
Mezinárodní klavírní soutěž Ústí nad Labem
Virtuosi per musica di pianoforte:
JMÉNO
MÍSTO
KATEGORIE
VYUČUJÍCÍ
Marie Šumníková
2. cena
2.
MgA. Jana Šumníková
Cena primátora za interpretaci skladby F. Liszta, Valse Impromptu
Čestné uznání MgA. Janě Šumníkové za mimořádně úspěšnou přípravu žáka
Mezinárodní Novákova klavírní soutěž Kamenice nad Lipou:
JMÉNO
MÍSTO
KATEGORIE
VYUČUJÍCÍ
Alice Rajnohová
2. cena
1.
PhDr. Hana Švajdová
Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus Brno:
JMÉNO
MÍSTO
KATEGORIE
VYUČUJÍCÍ
Josefína Janková
3. cena
6.
MgA. Jana Šumníková
Mezinárodní klavírní soutěž Prague junior note 2012:
JMÉNO
MÍSTO
KATEGORIE
VYUČUJÍCÍ
Marie Šumníková
1. cena
Absolutní vítězka
soutěže
3.
MgA. Jana Šumníková
Eliška Tkadlčíková
2. cena
1.
MgA. Jana Šumníková
Daniela Dopitová
3. cena
1.
Mgr. Naděžda
Kršjaková
Michaela Fialová
3. cena
0.
MgA. Jana Šumníková
Alice Rajnohová
Čestné uznání
3.
PhDr. Hana Švajdová
Download

2011/2012